μητρωα εσωτερικων και εξωτερικων μελων του τμηματος τ.α.υ.

ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ,
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Α.Υ.
ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ–Μέλη ΕΠ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
http://www.ydad.teimes.gr/cv%20for
mat_gr_VIDALIS.pdf
http://www.ydad.teimes.gr/gnardellis
_e.html
1
Βιδάλης Κοσμάς
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Καθηγητής
Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων
- Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί
[email protected]
2
Γναρδέλλης Χαραλαμπος
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Καθηγητής
Βιοστατιστική
[email protected]
3
Κλαδάς Ιωάννης
Τμήμα Τεχνολογίας ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας
Καθηγητής
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ
[email protected]
http://www.ydad.teimes.gr/cv%20for
mat_gr_Cladas.pdf
4
Ναθαναηλίδης Κοσμάς
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Καθηγητής
[email protected]
http://www.ydad.teimes.gr/cv%20for
mat_gr_Nathanailidis.pdf
5
Χώτος Γεώργιος
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Καθηγητής
[email protected]
http://www.ydad.teimes.gr/cv%20for
mat_gr_HOTOS.pdf
6
Κανλής Γρηγόρης
[email protected]
http://www.ydad.teimes.gr/cv%20for
mat_gr_Kanlis.pdf
7
Κατσέλης Γεώργιος
8
Μακρή Μαρία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολογίας ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Τεχνολογίας ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας
Αναπλ. Καθηγητής
Οικοφυσιολογία Εκτρεφομένων
Εμπορικών Ειδών Ψαριών με
έμφαση στις εργαστηριακές
τεχνικές
Υδατοκαλλιέργειες Ιχθύων
Θαλάσσης - Υφαλμύρων
Υδάτων
Οργανογένεση και Φυσιολογία
Υδρόβιων Οργανισμών
Αναπλ. Καθηγητής
Βιολογια, Οικολογία, αλιεία
παρακτια ζωνης
[email protected]
Αναπλ. Καθηγητής
Μεταποίηση ιχθυρών
[email protected]
http://www.ydad.teimes.gr/cv%20for
mat_gr_KATSELIS.pdf
http://www.ydad.teimes.gr/makri.ht
ml
ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ–Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΛΛΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ/ΤΕΙ ή Μέλη ερευνητικών κέντρων
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
1
Αρβανιτογιάννης Ιωάννης
Παν/μιο Θεσσαλίας
καθηγητής
Τεχνολογία Τροφίμων με
έμφαση στη Μεταποίηση, την
Ποιότητα και την Ασφάλεια.
[email protected]
2
Αγγελίδης Μιχάλης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγητής
Περιβαλλοντική ΧημείαΠεριβαλλοντική Μηχανική
[email protected]
3
Αγγελίδης Μιχάλης
Παν/μιο Αιγαίου
καθηγητής
Περιβαλοντική χημεία
[email protected]
4
Αγγελίδης Παναγιώτης
Τμήματος Κτηνιατρικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ιχθυολογία-ΥδατοκαλλιέργειεςΙχθυοπαθολογία
[email protected]
5
Αθανασοπούλου Φωτεινή
Τμήματος Κτηνιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθηγήτρια
Ιχθυολογία-Ιχθυοπαθολογία
[email protected]
6
Αλμπανακης Κωνσταντίνος
ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
7
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καθηγητής
Θαλάσσια Γεωλογία
Ωκεανογραφία
Έλεγχος προστασίας και
τεχνολογίας περιβάλλοντος
8
Αμανατίδου Ελισάβετ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
9
ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΘ, ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
10
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
11
Βάττης Δημήτριος
ΤΕΙ Αθήνας
Καθηγητής
Περιβαλλοντική Χημεία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΖΩΙΚΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ
Χημεία περιβάλλοντος
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Βιογραφικό
http://www.apae.uth.gr/index.p
hp?option=com_content&view
=article&id=92&Itemid=106&l
ang=el
http://www.env.aegean.gr/site/
GR/cv/dep/aggelidis.html
http://www.env.aegean.gr/site/
GR/cv/dep/aggelidis.html
http://www.vet.auth.gr/%CE%
B7%CF%83%CF%87%CE%BF%
CE%BB%CE%B7/%CE%B1
%CE%BA%CE%B1%CE%B4
%CE%B7%CE%BC%CE%B1
%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%
CF%83%CF%89%CF%80%CE
%B9%CE%BA%CE%BF/
http://www.vet.uth.gr/greek/p
ostgraduate/CVAthanasopoulouFotini.pdf
http://www.geo.auth.gr/gr_dep
s_gge.htm
http://www.chem.uoi.gr/?q=el
/node/56
http://tean.teikoz.gr/prosopiko
/mep_&_etp.htm
http://users.auth.gr/~abatzop/
[email protected]
[email protected]
http://www.teiath.gr/articles.ph
p?id=41&lang=el
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Βιοποικιλότητα θαλάσσιων
βενθικών ασπονδύλων και
άμεση-έμμεση χρηστικότητα
τους
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
12
Βαφείδης Δημήτριος
Τμήματος ΓεωπονίαςΙχθυολογίας & Υδάτινου
Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
13
Βελεγρακής Αντώνης
Παν/μιο Αιγαίου
καθηγητής
Ιζηματολογία
[email protected]
14
Βερροιόπουλος Γεώργιος
Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής
Δυναμική και δομή
ζωοπλαγκτονικών πληθυσμών.
[email protected]
15
Βερύκιος Ξενοφών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγητής
Φυσικοχημεία-Νέα
Προηγμένα Υλικά για
περιβαλλοντικές εαφρμογές
[email protected]
16
Βλέμμας Ιωάννης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα
Κτηνιατρικής
Καθηγητής
Παθολογική Ανατομική των
ζώων
[email protected]
Δεν υπάρχει προσωπική
ιστοσελίδα
[email protected]
http://users.auth.gr/~elvoults/
gre/gr_index.htm
[email protected]
http://www.chem.auth.gr/inde
x.php?st=46
Θαλάσσια βιοποικιλότητα:
συστηματική, ζωογεωγραφία
και οικολογία σπόγγων
(Porifera) και άλλων
Μεσογειακών ασπονδύλων
(καρκινοειδών, μαλακίων,
ασκιδιων).
Μελέτη της ρύπανσης των
υπόγειων και επιφανειακών
νερών από θρεπτικά συστατικά,
βαρέα μέταλλα, τοξικά
στοιχεία, οργανοχλωριωμένες
ενώσεις
[email protected]
http://www.apae.uth.gr/index.p
hp?option=com_content&view
=article&id=92&Itemid=120&l
ang=el
http://www.mar.aegean.gr/peo
ple/cv/cvfiles/avelegrakis_en.p
df
http://www.biol.uoa.gr/tomeis
/tomeas-zwologias-8alassiasbiologias/georgiosberroiopoylos.html
http://www.chemeng.upatras.gr
/el/personel/faculty/el/verykio
s
17
Βουλτσιάδου Ελένη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Καθηγήτρια
18
Βουτσά Δήμητρα
ΑΠΘ
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Γαληνού-Μητσούδη Σοφία
Τμήματος Τεχνολογίας
Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
Καθηγήτρια
Αλιευτική διαχείριση
οστράκων-καλλιέργεια
[email protected]
http://www.aqua.teithe.gr/inde
x.php/el/facultystuff/faculty/9
3.html
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Εφαρμογές της
υδροακουστικής τεχνολογίας
στην Θαλάσσια Οικολογία.
(Εκτίμηση της αφθονίας των
[email protected]
http://www.mar.aegean.gr/peo
ple/cv/sgeorgakarakos_el.php
19
20
Γεωργακαράκος Ευστράτιος
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
ιχθυαποθεμάτων.)
21
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΙΩΣΗΦ
22
Γιαλαμάς Βασίλης
23
Δασενάκης Εμμανουήλ
ΕΚΠΑ
Καθηγητής
Περιβαλλοντική Χημεία
[email protected]
24
Ευθαλία Δημαρά
Παν/μιο Πατρών
Καθηγήτρια
Στατιστική & Πληροφορική
[email protected]
25
Ζεληλίδης Αβρααμ
Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα
Γεωλογίας
Καθηγητής
Ανάλυση Ιζηματογενών
Λεκανών
[email protected]
26
Ζερβάκης Βασίλης
Παν/μιο Αιγαίου
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Φυσική ωκενογραφίαοικολογία
[email protected]
27
Ζήσης Μαμουρής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –
Τμήμα Βιοχημείας
Βιοτεχνολογίας
Καθηγητής
Γενετική Ζωικών Πληθυσμών
[email protected]
28
Ζώτος Αναστασιος
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τμήμα
τεχνολογίας τροφίμων
Καθηγητής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[email protected]
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Καθηγητής
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Ανάλυση ποσοτικών και
ποιοτικών δεδομένων
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
[email protected]
29
Θεοδώρου Ιωάννης
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Καθηγητής
Μαθηματικά
[email protected]
30
ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Αναπληρωτρια
Καθηγητρια
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[email protected]
http://www.ecd.uoa.gr/?page_i
d=1874
http://www.chem.uoa.gr/perso
nel/Laboratories/EnvironChem
/pdf/MID_%20CV_%202013.
pdf
http://application.econ.upatras.
gr/melhdep/dimara/
http://www.geology.upatras.gr/
zeus/uploads/cvs/cvzelilidis_GR.pdf
http://www.mar.aegean.gr/peo
ple/cv/cvfiles/vzervakis_el.pdf
http://www.bio.uth.gr/index.ph
p?option=com_content&view=
article&id=95%3Apermamouris&catid=37%3Apersdep&Itemid=89&lang=el
http://www.food.teithe.gr/bio/
zotos.pdf
http://www.eln.teilam.gr/sites/
default/files/%20%CE%9A%C
E%B1%CE%B8%CE%B7%C
E%B3%CE%B7%CF%84%CE
%AE%CF%82%20%CE%A4%
CE%95%CE%99%20%CE%A
3%CE%A4%CE%95%CE%A1
%CE%95%CE%91%CE%A3%
20%2821-9-2013%29.pdf
http://www.aqua.teithe.gr/inde
x.php/el/facultystuff/faculty/9
0.html
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
31
Κάγκαλου Ιφιγένεια
32
Καλδρυμίδου-Κουταλιανού Ελένη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα
Κτηνιατρικής
Καθηγήτρια
Οικολογία υδάτινων
οικοσυστημάτων
[email protected]
http://www.civil.duth.gr/depart
ment/dep/Kagalou_cv.pdf
Καθηγήτρια
Παθολογική Ανατομική των
ζώων
[email protected]
Δεν υπάρχει προσωπική
ιστοσελίδα
Κύριος Ερευνητής A
Αλιευτικά αποθέματα των
βενθοπελαγικών και μικρών
πελαγικών ειδών ιχθύων, την
παράκτια αλιεία και την
αλιευτική τεχνολογία.
[email protected]
33
Καλλιανιώτης Αργύριος
Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας-Τμήμα Θαλάσσιας
Αλιείας, Νέα Πέραμος,
Καβάλα
34
Καπόλος Ιωάννης
ΤΕΙ Πελοποννήσου
Καθηγητής
Φυσικοχημεία-Βιοχημικές
Διεργασίες σε περιβαλλοντικές
εφαρμογές
[email protected]
35
Καρακάσης Ιωάννης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καθηγητής
Θαλάσσια Oικολογία και
Bιοποικιλότητα.
[email protected]
36
ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τμήμα
τεχνολογίας τροφίμων
Καθηγητής
37
Καρύδης Μιχαήλ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγητής
38
Κατσίβελα Ελευθερία
ΤΕΙ Κρήτης
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
39
Κεβρεκίδης Θεόδωρος
Πανεπιστήμιο Θράκης
Καθηγητής
40
Κεντουρη Μαρουδιώ
Παν/μιο Κρήτης
Καθηγητής
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Φυσιολογία και Οικολογία
Φυτοπλαγκτού. Διαχείριση
παράκτιας ζώνης.
Περιβαλλοντική Χημεία και
Βιοχημικές Διεργασίες
Βιολογία και Οικολογία της
θαλάσσιας βεθνικής πανίδας και
χλωρίδας.
Βιοτεχνολογία και
Εφαρμοσμένη ΒιολογίαΥδατοκαλλιεργειες
[email protected]
http://www.fishri.gr/index.php
?option=com_content&view=ar
ticle&id=135%3A2009-09-2208-51-00&catid=48%3A200909-17-11-1016&Itemid=109&lang=en
http://www.tetro.teikal.gr/imag
es/CV/Βιογραφικό_Ιωάννη_Κα
πόλου.pdf
http://www.biology.uoc.gr/reas
erch_sections/biotechnology/ka
rakasis_gr.html
http://www.food.teithe.gr/bio/
karakoltsidis.pdf
[email protected]
http://www.mar.aegean.gr/peo
ple/cv/cvfiles/mkaridis_el.pdf
[email protected]
https://www.chania.teicrete.gr/
academic/natural-resourcesdepartment/personnel-fp/184katsivela-eleutheria
[email protected]
http://eled.duth.gr/faculty/dep
/Kevrekidis.shtml
[email protected]
http://w2.cc.uoc.gr/el/personn
el/1057
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Βαθμίδα
[email protected]
http://www.biology.upatras.gr/
cv/G.Kilias_gr.pdf
Καθηγητής
Στατιστική
[email protected]
http://www.psy.auth.gr/el/facu
lty/128
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
[email protected]
http://zp.aua.gr/el/node/80
[email protected]
http://www.chemeng.upatras.gr
/el/personel/faculty/el/dimi
[email protected]
https://sites.google.com/site/k
kormas/
[email protected]
http://eco.teiion.gr/index.php?
option=com_content&task=vie
w&id=83&Itemid=49
42
Κιοσέογλου Γρηγόρης
43
ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
44
Κονταρίδης Δημήτριος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναπληρωτής
Καθηγητής
45
Κορμάς Κωνσταντίνος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
46
Κουλουγλιώτης Διονύσης
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Αναπληρωτής
καθηγητής
Κουμουνδούρος Γεώργιος
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Κουτράκης Εμμανούηλ
Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας-Τμήμα Θαλάσσιας
Αλιείας, Νέα Πέραμος,
Καβάλα
49
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Βιογραφικό
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΚΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48
Ηλ. ταχυδρομείο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
41
47
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Κυριος Ερευνητής Α΄
Καθηγητής
Φυσικοχημεία-Νέα
Προηγμένα Υλικά για
περιβαλλοντικές εαφρμογές
Οικολογία φυτοπλαγκτού σε
υδάτινα
οικοσυστήματα.Παρακολούθησ
η παράκτιων οικοσυστημάτων.
Φυσικοχημεία βιολογικών
συστημάτων
Επίδραση του περιβάλλοντος
στην οντογένεση, κολυμβητική
ικανότητα και φαινοτυπική
πλαστικότητα των ιχθύων.
Ιχθυοπανίδα, αλιευτική
βιολογία των αλιευτικών
αποθεμάτων, και διαχείριση
λιμνοθαλασσών και άλλων
υγροτοπικών περιοχών και
ολοκληρωμένη διαχείριση
παράκτιων ζωνών.
Θαλάσσια οικολογία. Δομή και
λειτουργία των υδάτινων
οικοσυστημάτων.
[email protected]
http://www.biology.uoc.gr/reas
erch_sections/marine/koumou
ndouros_gr.htm
[email protected]
http://www.fishri.gr/index.php
?option=com_content&view=ar
ticle&id=136&Itemid=110&lan
g=el
[email protected]
http://www.biology.upatras.gr/i
ndex.php?option=com_content
&view=article&id=648:201211-01-08-3130&catid=46&Itemid=334
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Βιοποικιλότητα Θαλάσσιων
Οικοσυστημάτων (Tαξονομία,
Zωογεωγραφία, Oικολογία
Mεσογειακών Mαλακίων).
Οικολογία και Pύπανση
Παράκτιων και
Λιμνοθαλάσσιων
Οικοσυστημάτων.
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
50
Κουτσούμπας Δρόσος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναπληρωτής
Καθηγητής
51
Κρασακοπούλου Ευαγγελία
Παν/μιο Αιγαίου
Αναπληρωτής
Καθηγητής
52
ΚΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
53
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναπληρωτής
Καθηγητής
54
Κωτούλας Γεώργιος
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Ινστιτούτο
Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας & Γενετικής
Κυριος Ερευνητής Α’
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[email protected]
[email protected]
http://www.foodtech.gr/old/el
az.htm
Χημική Ωκεανογραφία
ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ρύπανση και Τεχνολογίες
Προστασίας Περιβάλλοντος
[email protected]
http://www.mar.aegean.gr/peo
ple/cv/dkoutsoubas_el.php
[email protected]
http://www.mar.aegean.gr/peo
ple/cv/ekrasakopoulou.php#
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://www.env.upatras.gr/peo
ple/profiles/id/51
http://www.hcmr.gr/gr/upload
_files/File/CV_IMBG_Kotoula
s_EL.pdf
55
ΛΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΙ Αθήνας τμήμα
τεχνολογίας τροφίμων
Καθηγητής
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
56
ΛΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ (ΚΑΡΔΊΤΣΑ)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
mailto:[email protected]
https://sites.google.com/site/d
eptfoodtech1/home
57
Λαμπράκης Νικόλαος
Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα
Γεωλογίας
Καθηγητής
Υδρογεωλογία - Υδροχημεία
[email protected]
http://www.geology.upatras.gr/
index.php?choice=80&oid=21&
tb=personel&per_cat=dep&lng
=el
Λεονάρδος Ιωάννης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμ.
Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών,
Καθηγητής
Βιολογία – Οικολογία Διατροφή ιχθύων εσωτερικών
υδάτων.-Ρύπανση, εκτίμηση
οικολογικής κατάστασης
λιμναίων οικοσυστημάτων
[email protected]
http://www.bat.uoi.gr/staff/de
p)
(http://www.researchgate.net/p
rofile/Ioannis_Leonardos/
58
αα
59
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Φυσικοχημεία-Νέα
Προηγμένα Υλικά για
περιβαλλοντικές εαφρμογές
Ηλ. ταχυδρομείο
http://www.chemeng.upatras.gr
/el/personel/faculty/el/lianos
Λιανός Παναγιώτης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγητής
60
ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ,
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΦΥΤΩΝ-ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ
[email protected]
61
Λυμπεράτος Γεράσιμος
ΕΜΠ
Καθηγητής
Σχεδιασμός και ανάπτυξη
διεργασιών και συστημάτων με
περιβαλλοντικές εφαρμογές
[email protected]
http://www.chemeng.ntua.gr/t
he_people/g.lyberatos
Κυριος Ερευνητής Α’
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[email protected]
http://www.hcmr.gr/gr/upload
_files/File/BIGCV_IMBG_Ma
goulas_GB.pdf
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Τεκτονική, Στρωματογραφία,
Γεωλογία Περιβάλλοντος
[email protected]
http://en.mred.tuc.gr/cv/manu
tsoglu.pdf
[email protected]
http://www.hcmr.gr/gr/upload
_files/File/CV_IMBR_Maraveli
as_EL.pdf
[email protected]
http://www.hcmr.gr/gr/upload
_files/File/CV_IMBR_Machias
_EL.pdf
[email protected]
http://www.apae.uth.gr/images
/docs/files/BIOGRAFIKA/C
V_gr/CV_Mente_gr.pdf
[email protected]
http://zp.aua.gr/el/node/86
[email protected]
http://www.bio.uth.gr/index.ph
p?option=com_docman&task=
doc_download&gid=253
62
63
Μαγουλάς Αντώνιος
Μανουτσογλου Εμανουήλ
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, Ινστιτούτο
Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας & Γενετικής
Πολυτεχνείου Κρήτης
Τμήματος Μηχανικών
Ορυκτών πόρων
Μαραβέλιας Χρίστος
Ινστιτούτο Θαλάσσιων
Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,
Άγιος Κοσμάς, Αθήνα
Κύριος Ερευνητής Β’
65
Μαχιάς Αθανάσιος
Ινστιτούτο Θαλάσσιων
Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,
Άγιος Κοσμάς, Αθήνα
Κύριος Ερευνητής Α
66
Μεντέ Έλενα
Παν/μιο Θεσσαλίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
64
67
Μήλιου Ελένη
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
68
Μούτου Αικατερίνη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –
Τμήμα Βιοχημείας
Βιοτεχνολογίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Στρατηγική και Πολιτική
Αλιευτικής Έρευνας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλιευτική Βιολογία, Εκτίµηση
Ιχθυαποθεµάτων και
∆ιαχείριση Αλιείας.
Αλιευτική έρευνα, ∆υναµική και
οικολογία µικρών πελαγικών
ψαριών (γαύρου και σαρδέλας)
µε υδρακουστικά. Εκτίµηση
αλιευτικών αποθεµάτων
Φυσιολογία Θρέψης Υδρόβιων
Ζωϊκών Οργανισμών.
Ανάπτυξη, μεταβολισμός,
αιματολογία και χημική
σύσταση των υδρόβιων ζωικών
οργανισμών (Οστεϊχθύες,
Καρκινοειδή, Κεφαλόποδα).
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ –
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[email protected]
Βιογραφικό
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
Καθηγητής
Στατιστική
[email protected]
http://www.panteion.gr/index.
php?p=viewperson&section=&id=72&lang
=el
Τσερπές Γεώργιος
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Ερευνών , Γούρνες Πεδιάδος,
Τ.Θ. 2214
Κυριος Ερευνητής Α’
Μέθοδοι εκτίμησης
ιχθυοαποθεμάτων Αλιεία
βιολογία και δυναμική
πληθυσμών βενθοπελαγικών και
μεγάλων πελαγικών ειδών
[email protected]
http://www.hcmr.gr/gr/upload
_files/File/CV_IMBR_Tserpes
_EL.pdf
71
Μωρίκη Αμαλία
TEI Θεσσαλονίκης Τμήμα
Τεχνολογίας
Υδατοκαλλιεργειών και
Αλιείας
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Ποιότητα νερών υδατική
ρύπανση
[email protected]
http://www.aqua.teithe.gr/inde
x.php/el/facultystuff/faculty/9
4.html
72
Νεοφύτου Χρήστος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγητής
Μελέτες στα αντικείµενα της
ιχθυολογίας, της
υδροβιολογίας, της αλιείας, τα
[email protected]
73
Νικολαΐδου Άρτεμις
Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγήτρια
Δομή και λειτουργία βενθικών
βιοκοινωνιών σε παράκτια
οικοσυστήματα.
[email protected]
74
Οικονόμου-Αμίλλη Αθηνά
Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγήτρια
Μελέτη υδατικών
οικοσυστημάτων-φυτικοί
οργανισμοί
[email protected]
Ορφανίδης Σωτήριος
Ινστιτούτο Αλιευτικής
Έρευνας-Τμήμα Θαλάσσιας
Αλιείας, Νέα Πέραμος,
Καβάλα
Κυριος Ερευνητής Α΄
Καλλιέργειες και Πειραματική
Βιογεωγραφία των θαλάσσιων
μακροφυκών. Θαλάσσια
Οικολογία και Οικολογική
Ποιότητα παράκτιων και
μεταβατικών υδάτων.
Υδατοκαλλιέργειες
[email protected]
79
Μπεχράκης Θεόδωρος
Πάντειο Πανεπιστήμιο
70
75
[email protected]
76
Παναγιωτάκη Παναγιώτα
Παν/μιο Θεσσαλίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
77
Παπαδάκη Μαρία
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγήτρια
Χημεία και Διεργασίες
Περιβαλλοντος
[email protected]
78
Παπαδόπουλος Γεώργιος
ΤΕΙ Ηπείρου
Καθηγητής
Βιοχημεία-Βιοφυσική
[email protected]
http://www.apae.uth.gr/images
/stories/cv_NEOFITOU__201
3-teliko_diorthomeno.pdf
http://www.biol.uoa.gr/tomeis
/tomeas-zwologias-8alassiasbiologias/artemisnikolaidoy.html
http://www.biol.uoa.gr/tomeis
/tomeas-oikologiasta3inomikis/a8hna-oikonomoyamillh.html
http://www.inale.gr/index.php?
option=com_content&view=art
icle&id=138&Itemid=112&lang
=el
http://www.apae.uth.gr/index.p
hp?option=com_content&view
=article&id=92&Itemid=106&l
ang=el
http://www.env.upatras.gr/peo
ple/profiles/id/56
http://fla.teiep.gr/images/storie
s/viografika/cven_papadop.pdf
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
79
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα
Γεωλογίας
Καθηγητής
Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
[email protected]
80
Παπαθεοδωρου Κωνσταντινος
ΤΕΙ Σερρών Τμήμα
Γεωπληροφορικης και
Τοπογραφίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Γεωλογία, Εδαφολογία και
Τεχνικές Μετρήσεων
[email protected]
81
Πατακιούτας Γεώργιος
ΤΕΙ Ηπείρου
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Μελέτη υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων σε υδατικά και
εδαφικά συστήματα
[email protected]
82
Πετρίδης Δημήτριος
Τμήματος Τεχνολογίας
Τροφίμων του ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
Καθηγητής
Ιχθυολογία
[email protected]
83
Πηλίδης Γεώργιος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καθηγητής
Περιβαλλοντική Χημεία και
Τεχνολογία
[email protected]
84
Πούλος Σεραφείμ
ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Θαλάσσια Γεωλογία
[email protected]
85
Ρούσσης Βασίλειος
ΕΚΠΑ
Καθηγητής
86
Σαμαρά Κωνσταντινή
ΑΠΘ
Καθηγήτρια
87
Σίσκος Μιχάλης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Απομόνωση μικροοργανισμών
από θαλάσσια ιζήματα και
χημική μελέτη των
δευτερογενών μεταβολιτών
τους.
Μελέτη της ρύπανσης
επιφανειακών και υπόγειων
νερών από βαρέα μέταλλα,
θρεπτικά στοιχεία και
φυτοφάρμακα
Οργανική φωτοχημείαΦασματοσκοπίαΦωτοπολυμερισμοί
Βιογραφικό
http://www.geology.upatras.gr/
zeus/uploads/cvs/PAPATHE
ODOROU_CV_2013.pdf
http://www.teiser.gr/geoplir/i
mages/stories/DOWNLOAD/
CV/cv_cpap.pdf
http://fla.teiep.gr/images/storie
s/viografika/CV_Patakioutas_g
r.pdf
http://www.teithe.gr/cv/%CE
%A0%CE%95%CE%A4%CE
%A1%CE%99%CE%94%CE%
97%CE%A3%20%CE%94%C
E%97%CE%9C%CE%97%CE
%A4%CE%A1%CE%99%CE
%9F%CE%A3.pdf
http://envchemtech.weebly.co
m/staff.html
http://www.geol.uoa.gr/index.p
hp?option=com_contact&view
=contact&id=93%3A2010-0812-08-2610&catid=123%3A2010-08-1007-51-06&Itemid=368&lang=el
[email protected]
http://www.pharm.uoa.gr/an8r
opino-dynamiko/melh-dep-kaibiografika/depfarmakognwsias/roysshs.html
[email protected]
http://www.chem.auth.gr/inde
x.php?st=22
[email protected]
http://www.chem.uoi.gr/?q=el
/node/83
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
http://www.bio.auth.gr/content
/analutiko-biographiko-skourazakharia
https://www.chania.teicrete.gr/
academic/natural-resourcesdepartment/2012-05-15-08-0725/182
88
Σκούρας Ζαχαρίας
ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[email protected]
89
Σουπιός Παντελεήμων
ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Υδρογεωλογία και τεχνικές
εντοπισμού υδατικών πόρων
[email protected]
90
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ανάπτυξη αναλυτικών χημικών
τεχνικών για τη μελέτη
περιβαλλοντικών παραμέτρων
[email protected]
http://www.chem.uoi.gr/?q=el
/node/82
91
Στεργίου Κωνσταντίνος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Καθηγητής
Βιολογία και οικολογία ψαριών.
[email protected]
http://ichthyology.bio.auth.gr/i
ndex.php?q=stergiou
[email protected]
http://www.hcmr.gr/gr/upload
_files/File/CV_IMBR_Somarak
is_EL.pdf
[email protected]
http://www.chem.auth.gr/inde
x.php/?st=11
Βιολογία ιχθύων: Ανάπτυξη,
ηλικία και αύξηση.
Συστηματική αβγών,
ιχθυονυμφών, ιχθυδίων και
ενηλίκων. Αναπαραγωγή
(πρότυπα ανάπτυξης
ωοκυττάρων, γονιμότητα,
συχνότητα ωοτοκίας).
Μελέτη αζωχρωμάτων και
φωτοκαταλυτικής
αποικοδόμησής τους από το
υδάτινο περιβάλλον
Φυτοπλαγκτονικές &
Φυτοβενθικές Βιοκοινωνίες
92
Σωμαράκης Στυλιανός
Ινστιτούτο Θαλάσσιων
Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,
Ηράκλειο, Κρήτη
93
Τσατσαρώνη Ευφορία
ΑΠΘ
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
94
Τσιρτσής Γεώργιος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναπληρωτής
Καθηγητής
95
Φαλάρας Πολύκαρπος
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Κυριος Ερευνητής Α
Φυσικοχημεία-Μελέτη
προηγμένων υλικών για
περιβαλλοντικές εφαρμογές
[email protected]
96
Φλώρου Γιαννούλα
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Στατιστική
[email protected]
97
Φυτιάνος Κωνσταντίνος
ΑΠΘ
Καθηγητής
Ανάπτυξη μεθόδων για
προσδιορισμό ρύπων σε
περιβαλλοντικά δείγματαΠαρακολούθηση και
[email protected]
Κύριος Ερευνητής Β’
[email protected]
http://www.mar.aegean.gr/peo
ple/cv/gtsirtsis_el.php
http://ipc.chem.demokritos.gr/i
ndex.php?option=com_content
&view=article&id=57&Itemid=
57%E2%8C%A9%3Den&lang
=el
http://www.teikav.edu.gr/teika
v/portal/prosopiko/cv_florou_
2013.pdf
http://www.chem.auth.gr/inde
x.php?st=45
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
98
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
99
Χιντήρογλου Χαρίτων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Καθηγητής
100
Χρήστου Επαμεινώνδας
101
Χριστάκης Παπαχριστοφόρου
102
Anastasios Keramidas
103
Christaki Urania
104
Costas Costa
105
Dionysios Dionysiou
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
University of Cyprus
Department of Chemistry
Université du Littoral Côte
d'Opale
Cyprus University of
Technology Department of
Environmental Science and
Technology
University of Cincinnati,
Department of Civil and
Environmental Engineering
106
Epameinondas Leontidis
University of Cyprus
Department of Chemistry
107
Fifas Spyros
Institut Français de
Recherche pour l'
Exploitation de la Mer
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
προσδιορισμός ρύπων στο
περιβάλλον (αέρα, νερό,
έδαφος)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Βιολογία, ανάπτυξη &
ηθολογία βενθικών
οργανισμών.
Ηλ. ταχυδρομείο
[email protected]
[email protected]
Κύριος Ερευνητής Α
Βιοκοινωνίες
μεσοζωοπλαγκτού.
[email protected]
Associate Professor
Γενετική Βελτίωση των
αγροτικών ζώων - Φυσιολογία
Αναπαραγωγής αγροτικών
ζώων
[email protected]
Associate Professor
Professor
Ανόργανη-Βιοανόργανη
Χημεία
Βιολογική ωκεανογραφία
(Ecologie Planctonique)
[email protected]
[email protected]
Βιογραφικό
http://www.test.ucy.ac.cy/~psl
eon.aspx
http://www.bio.auth.gr/content
/analytiko-viografikohintirogloy-haritona
http://www.hcmr.gr/gr/profile
_el.php?name=Χρήστου
Επαμεινώνδας
http://www.cut.ac.cy/abf/staff
/c.papachristoforou/
http://www.ucy.ac.cy/~akerami
d.aspx
http://uraniachristaki.webs.com
/
Associate Professor
Περιβάλλον-Κατάλυση (Waste
water treatment)
co [email protected]
http://www.cut.ac.cy/est/staff/
/costas.costa?languageId=2
Professor
Μηχανική και Επιστήμη
Περιβάλλοντος
[email protected]
http://homepages.uc.edu/~dio
nysdd/
[email protected]
http://www.test.ucy.ac.cy/~psl
eon.aspx
[email protected]
http://65.54.113.26/Author/79
98113/spyros-fifas
Professor
Researcher
Χημική Μηχανική (Oriented
oxide films for photocatalytic
applications and water
splitting)
Αλιευτική Βιολογία, Εκτίµηση
Ιχθυαποθεµάτων και
∆ιαχείριση Αλιείας.
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
(IFREMER), Centre
Bretagne - ZI de la Pointe du
Diable - CS 10070 - 29280
Plouzané
108
GEKAS BASSILIS
109
George Christou
110
IOANNOU NICOLAS
111
Manolis Dermitzakis
CYPRUS TECHNICAL
UNIVERSITY
University of Florida
Department of Chemistry
CYPRUS TECHNICAL
UNIVERSITY
UNIVERSITY OF
GENEVA, DEPARTMENT
OF GENETIC MEDICINE
112
Paschalis Alexandridis
University of Buffalo
Department of Chemical and
Biological Engineering
113
Γεώργιος Βουλγαρης
University of South Carolina
114
Κων/νος Πετρακάκης
115
Κων/νος Χαλικάκης
116
Μάριος Σοφοκλέους
Department for
Geodynamics and
Sedimentology, University of
Vienna
Université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse (UAPV),
Unité Mixte de Recherche
(UMR) : EMMAH (UAPVINRA) – Environnement
Méditerranéen et
Modélisation des AgroHydrosystèmes
Πανεπιστήμιο του Κάνσας,
Γεωλογικό Τμήμα του
Κάνσας
Professor
Professor
Professor
AGRICULTURAL
SCIENCES,
BIOTECHNOLOGY AND
FOOD SCIENCE
Ανόργανη-Βιοανόργανη
Χημεία
ΓΕΩΠΟΝΊΑ, ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://www.cut.ac.cy/staff/vass
ilis.gekas
http://www.chem.ufl.edu/~chr
istou/group/christoubio.html
http://www.cut.ac.cy/staff/nic
olas.ioannou
http://funpopgen.unige.ch/me
mbers/professor-emmanouilmanolis-dermitzakis
Professor
GENETICS
emmanouil.dermitzakis@unige.
ch
Professor
Επιστήμη και Μηχανική
Υλικών (Waterborne
pharmaceutical, coating, and
ink formulations-templated
synthesis of nanoparticles)
[email protected]
Professor
Θαλάσσια Γεωλογία
[email protected]
Professor
Γεωλογία
[email protected]
.at
Associate Professor
Υδρογεωλογία
[email protected]
http://www.lha.univavignon.fr/LHA-personnel.htm
Professor
Υδρογεωλογία
[email protected]
http://www.kgs.ku.edu/Genera
l/Personnel/rs/sophocleous.ht
ml
http://www.cbe.buffalo.edu/pe
ople/full_time/p_alexandridisre
s.php
http://www.geol.sc.edu/gvoulg
ar/gvoulgaris_cv.html
http://geologie.univie.ac.at/stru
ctural-processesgroup/academicstaff/konstantin-petrakakis/
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
University of Stirling,
Institute of Aquaculture,
Stirling, U.K
University of Stirling,
Institute of Aquaculture,
Stirling, U.K
Saint Mary's University,
Department of Geology, 933
Robie Street Halifax, NS
B3H 3C3, CANADA
Βαθμίδα
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Ηλ. ταχυδρομείο
Βιογραφικό
Professor
Fish immunology and
vaccinology
[email protected]
http://www.aqua.stir.ac.uk/abo
ut/people/sandra-adams
Professor,
Bacterial fish pathogens
[email protected]
http://www.aqua.stir.ac.uk/abo
ut/people/brian-austin
Professor
Γεωλογία-Πετρογραφία
[email protected]
http://www.smu.ca/academic/s
cience/geology/bios/georgia_p
e-piper.html
Middle East Technical
University
Associate Professor
Θαλάσσια Βιολογία –
Αλιευτική Βιολογία
[email protected]
Karim Erzini
University of Algarve
Associate Professor
Αλιευτική βιολογία, αλιεία,
δυναμική αλιευτικών
αποθεμάτων
[email protected]
122
Karin Pittman
University of Bergen, Dept.
of Biology, Fisheries Ecology
and Aquaculture Research
Group, Thormøhlensgate
53B. 5020 Bergen, Norway
Professor,
Physiology and ecology of
marine organisms
[email protected]
http://www.uib.no/persons/Ka
rin.Pittman
123
Kideys Ahmet Erkan
Middle East Technical
University
Professor
Οικολογία ζωοπλαγκτού,
[email protected]
https://staffroster.metu.edu.tr/
my_staff_roster.php?ssn=OTAz
Nzk=&action=Publications
Kiron Viswanath
Bodo University College,
Faculty of Biosciences and
Aquaculture, 8049 Bodo,
Norway
Professor
Physiology and Nutrition of
Fish
[email protected]
https://sites.google.com/site/ki
ronviswanath/
125
L. Tort
Autonomous University of
Barcelona, Dept. of Cell
Biology, Barcelona, Spain
Professor
Fish Physiology and
Immunology
[email protected]
126
M. E. Abad Mateo
Univ. of Murcia, Dept. of
Cell Biology and Histology,
Murcia, Spain
Professor
Fish Biology and Immunology
[email protected]
117
A. Adams
118
B. Austin
119
Georgia Pe-Piper
120
Gucu Ali Cemal
121
124
https://staffroster.metu.edu.tr/
my_staff_roster.php?ssn=ODc2
NTM=&action=Publications
http://www.mareseu.org/index.asp?p=1614&a=1
224&mod=teacher&id=1355
http://www.archive.aquatnet.co
m/index.php/21/contactsview/
?id=lluistort&PHPSESSID=0cb
fdcb19ca8720747a0a48af33c6bd
a
https://curie.um.es/curie/servle
t/um.curie.ginvest.ControlGrinv
est?accion=fichainvestigador&d
ept_codigo=E0A8&grin_codigo
=03&grin_nombre=INMUNO
αα
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
University of Almeria, Dept.
of Biology and Geology,
Almeria, Spain
Βαθμίδα
Ηλ. ταχυδρομείο
Professor
Marine Biology and
Aquaculture
[email protected]
Professor
Statistics
[email protected]
Professor
Οικολογία και θαλάσσιοι πόροι
[email protected]
University of Malta
Professor
Οικολογία βενθικών
οργανισμών
[email protected]
Vincenzo Pascucci
University of Sassari Italy,
Dipartimento di Scienze della
Natura e del Territorio.
Professor
Ιζηματολογία
[email protected]
Zodiatis George
Oceanography Center,
University of Cyprus, Nicosia
(Cyprus)
Senior Researcher
Oceanography, marine
environmental
127
M. J. Sanchez-Muros Lozano
128
Michael Greenacre
129
Morales Nin , Beatriz
130
Schembri J. Patrick
131
132
Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona
Mediterranean Institute for
Advanced Studies
Belmonte Genuario
Universita Del Salento
Italy
Professor
Mazzocchi Maria - Grazia
Stazione Zoologica Anton
Dohrn - Naples
Researcher
133
134
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Marine Biology & Ecology,
Zooplankton systematics and
dynamics
in
coastal
ecosystems.
Marine Biology, Zooplankton
ecology, Marine Biodiversity.
[email protected]
.cy
genuario.belmonte@unisalento.
it
[email protected]
Βιογραφικό
LOGIA%20CELULAR%20ES
PECIFICA%20DE%20PECES
%20TELEOSTEOS&d=3DCF
1C5DCB1350308A8397AB5B9
72AED
http://cms.ual.es/UAL/en/uni
versidad/departamentos/biologi
aygeologia/personas/persona/i
ndex.htm?idTurcana=6264&id=
505249545649535077
http://www.econ.upf.edu/docs
/cvs/p424.pdf
http://www.imedea.uib.es/ficha
.php?pid=31&lang=en
http://www.um.edu.mt/science
/biology/staff/profpatricksche
mbri
http://www.uniss.it/php/proiet
toreTesti.php?cat=1044&item=
&xml=/xml/testi/testi29432.x
ml&pagina=35
http://www.oceanography.ucy.a
c.cy/wpcontent/uploads/2008/08/Eur
opass-CV-1312-Zodiatis.pdf
http://www.unisalento.it/web/
guest/scheda_personale//people/genuario.belmonte/pu
bblicazioni
http://www.szn.it/SZNWeb/c
md/ShowArchiveItem?TYPE_
ID=HUMANRESOURCE&IT
EM_ID=6331&LANGUAGE_
ID=2
αα
135
136
Ονομα/νυμο
Ίδρυμα-Τμήμα
Βαθμίδα
Ηλ. ταχυδρομείο
Chris Frid
University of Liverpool - UK
Professor
Graham Pierce
University of Aberdeen – UK
Professor
Sven Beer
Tel Aviv University - Israel
Professor
Kathariou Sophia
Professor, Food Science and
MicrobiologyNorth
Carolina State University
Colorado State University,
Director, Center for Meat
Safety & Quality, Department
of Animal Sciences
University of Toronto
Professor
Food
Science
Microbiology
Professor
Meat Safety and Quality
[email protected]
Accosiate Professor
Aquatic
biogeochemical
modelling & plankton ecology.
[email protected]
137
138
SOFOS, John
139
140
Περιγραφή Γνωστικού
αντικείμενου
Dynamics of marine systems –
Marine Ecology – Marine
Biology
Marine Biology – Fisheries –
Biodiversity – Coastal Zone
Management
Marine Photosynthesis and
Ecophysiology
Arhonditsis George
and
Βιογραφικό
[email protected]
http://www.liv.ac.uk/ecology/
[email protected]
www.abdn.ac.uk/marfish
[email protected]
http://www.tau.ac.il/lifesci/de
partments/plant_s/members/b
eer/beer.html
http://www.ncsu.edu/foodscie
nce/faculty/kathariou_sophia.ht
m
http://ansci.agsci.colostate.edu/
sofos-john-n/
[email protected]
http://www.utsc.utoronto.ca/~
physsci/arhonditsis.html