\ Δ` Ανασκαφικό Διδασκαλείο

\
Δ' Ανασκαφικό Διδασκαλείο - Δισπηλιό 2010
Ημέρα
Ωράριο
η
1 12.07
09:00-11:00
11:30-13:00
18:00
Περί ανασκαφής
Εφορεία και ανασκαφή
Γνωριμία με το χώρο
2η 13.07
07:30-11:30
12:00-14:00
17:30-20:30
Ανασκαφή - Τοπογραφική οργάνωση
Η λίμνη της Καστοριάς
Φωτογραμμετρία
Πέτρος Πατιάς & Δημήτρης Καϊμάρης
Θεόδωρος Μαρδίρης
Πέτρος Πατιάς & Δημήτρης Καϊμάρης
3η 14.07
08:00-14:00
17:30 20:30
17:30-20:30
Σχεδιαστική αποτύπωση - Ανασκαφή
Φωτογραφία
Αναστασία Χουρμουζιάδη
Γιάννης Τζανακάκης
4 15.07
07:30-11:00
11:30-14:00
17:30-19:30
20:00-21:00
Ανασκαφή - Φωτογραφία
Θεωρία συντήρησης
Ο δομημένος χώρος
Πρώτα σωστικά
Γιάννης Τζανακάκης
Βανέσα Παπαγεωργίου
Αναστασία Χουρμουζιάδη
Βανέσα Παπαγεωργίου
5η 16.07
07:30-14:00
3 14
17:30-20:30
ή - Συντήρηση
ή
Ανασκαφή
Το χρονικό της ανασκαφής του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης
Β
Βανέσα
έ Π
Παπαγεωργίου
ί
Διαμαντής Τριαντάφυλλος
08:30-10:30
11:00-13:30
17:00-19:00
19 00 21 00
19:00-21:00
Εκπαίδευση και αρχαιολογία
Η μνήμη των ερειπίων
Το αρχαιολογικό γεγονός στις σελίδες του εφήμερου
Μ
( θ )λ ί
Μουσειο(παθο)λογία
Κοσμάς Τουλούμης
Γρηγόρης Πασχαλίδης
Μαρίνα Σωφρονίδου
Α
Αναστασία
ί Χ
Χουρμουζιάδη
ζ άδ
η
η
6 17.07
Κυριακή
7η 19.07
η
8 20.07
Διδάσκων
Γ. Χ. Χουρμουζιάδης
Κώστας Σουέρεφ
Εκδρομή
07:30-11:00
11:30-14:00
17:30-20:30
Ανασκαφή
Αρχαιολογικά ιζήματα
Η οφθαλμαπάτη της στρωματογραφίας
08:00-10:30
11:00-14:00
Η αναζήτηση του οικιακού τρόπου παραγωγής στο Νεολιθικό Δισπηλιό
Η κεραμεική του Δισπηλιού
Η Μακεδονία και ο Μυκηναϊκός κόσμος:
Παραδοσιακές πρακτικές και ξενόφερτοι νεωτερισμοί
17:30-20:30
9η 21.07
Διάλεξη
07:30-11:00
11:30-14:00
17:30-20:30
Ανασκαφή
Κεραμεική τεχνολογία και η ερμηνεία της: Το παράδειγμα του Δισπηλιού
Από τα κεραμικά εργαστήρια της αρχαίας Αθήνας
Παναγιώτης Καρκάνας
Νίνα Κυπαρίσση-Αποστολίκα
Κοσμάς Τουλούμης
Μαρίνα Σωφρονίδου
Στέλιος Ανδρέου
Σαράντης Δημητριάδης & Μαρίνα Σωφρονίδου
Μιχάλης Τιβέριος
1/2
\
Ημέρα
Ωράριο
Δ' Ανασκαφικό Διδασκαλείο - Δισπηλιό 2010
Διάλεξη
10 22.07
07:30-11:00
11:30-14:00
17:30-20:30
Ανασκαφή
Περί νεολιθικής υφαντικής
Εισαγωγή στη θεωρία της αρχαιολογίας
11η 23.07
07:30-11:00
11:30-14:00
17:30-19:00
19:30-21:00
Ανασκαφή
Γεύσεις από σπόρους…
Οργανικά κατάλοιπα
Ανιχνεύοντας την κυνηγετική δραστηριότητα σε μια νεολιθική κοινότητα
η
08:30-10:30
η
12 24.07
11:00-13:30
17:30-20:30
Υλοτομική και ξυλουργική δραστηριότητα στο Νεολιθικό Δισπηλιό:
Η μαρτυρία των εργαλείων
Ξύλινα ευρήματα από το Νεολιθικό Δισπηλιό
Τεχνικές δράσεις, εργαλεία και οικιακή οικονομία:
Κοινωνικές δράσεις και υλικές μετατροπές
Διδάσκων
Γ. Χ. Χουρμουζιάδης & Μαρίνα Σωφρονίδου
Δέσποινα Καταπότη
Τάνια Βαλαμώτη
Ελένη Σαμαρτζίδου & Νέλλη Φωκά Κοσμετάτου
Αντιγόνη Αδαμίδου
Γεωργία
ί Στρατούλη
ύλ
Σταμάτης Χατζητουλούσης
Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη
Κυριακή
08:30-10:30
Γ. Χ. Χουρμουζιάδης
13:00-14:00
17:30-20:30
17:30 20:30
Περί ιδεολογίας
Κοινωνιόδραμα των νεολιθικών κοινοτήτων της Θεσσαλίας:
Το παράδειγμα των ειδωλίων του νεολιθικού οικισμού του Διμηνίου
Συζήτηση
Νεολιθικοί οικισμοί της Θεσσαλίας με περιβόλους
η
14 27.07
07:30-11:00
11:30-14:00
17:30-19:00
19:30-21:00
Ανασκαφή
Θάνατος, ταφή και μνήμη στη Νεολιθική της Βόρειας Ελλάδας
Η διακοσμημένη κεραμεική και η τυραννία του προφανούς
Ανθρώπινες πρώτες ύλες για "ανθρώπινα" κοσμήματα
Γεωργία Στρατούλη
Ευαγγελία Βούλγαρη
Φώτης Υφαντίδης
15η 28.07
07:30-11:00
3 11
11:30-14:00
17:30-20:30
Α
ή
Ανασκαφή
Το αρχαιολογικώς γράφειν: Από την ανασκαφή στο πιεστήριο
Ψηφιακός λόγος: Μεταξύ ή πέραν γραπτού και προφορικού
Χρήστος Μπουλώτης
Θανάσης Χατζηλάκος
07:30-11:00
11:30-14:00
17 30 20 30
17:30-20:30
Ανασκαφή
Εξηκίας μ' εποίησεν
Α
δ
ώ
ύ β λ της αιγιακής
ή εποχής
ή του Χαλκού
Χ λ ύ
Αποκωδικοποιώντας
σύμβολα
Γ. Χ. Χουρμουζιάδης
Χρήστος
Χ ή
Μπουλώτης
Μ
λώ
07:30-11:00
11:30-14:00
17:30-20:30
Ανασκαφή
Αντικείμενα γοήτρου: Από τα ανακτορικά κέντρα στην περιφέρεια
Κλασική αρχαιότητα και νεοελληνική κουλτούρα
Χρήστος Μπουλώτης
Δημήτρης Πλάντζος
13η 26.07
η
16 29.07
η
17 30.07
11:00-13:00
Λίτσα Σκαφιδά
Γιώργος Τουφεξής
2/2