εδώ. - 22ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

4ο, 15ο και 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Εύοσμος, 30-05-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές στην Πρώτη ( Α΄ ) τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό
έτος 2013 - 2014 πραγματοποιούνται από:
1-06 -2013 έως 14- 06- 2013 καθημερινά από τις 12:00μ.μ. έως 13:30π.μ.
17-6-2013 έως 21-6-2013 καθημερινά από τις 9:00π.μ. έως 13:μ.μ.
Δεκτά γίνονται τα παιδιά που γεννήθηκαν
από 1-01-2007 έως 31 – 12 - 2007
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή (σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του
Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ
159Α)
1. Αίτηση εγγραφής (Το έντυπο διατίθεται από το σχολείο κατά την εγγραφή)
2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (τελευταίου τριμήνου. Μπορεί να αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα. ΠΡΟΣΟΧΗ όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης).
3. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού. (Σ’ αυτό ελέγχονται τα εμβόλια του παιδιού)
4. Πιστοποιητικό οδοντολογικού ελέγχου
5. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης
6. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
7. Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού Σχολείου (δίνεται από τη Διευθύντρια του Σχολείου και
ισχύει για δύο χρόνια - για να κάνει το παιδί Γυμναστική).
8. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του παιδιού (Συμβόλαιο σπιτιού επικυρωμένο
από την εφορία ή πρωτότυπος λογαριασμός ΔΕΗ, υποχρεωτικά στο όνομα του γονιού)
9. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου
Επιπροσθέτως, σας γνωστοποιούμε ότι:
1ο Δεδομένου ότι αρκετοί γονείς Νηπίων μας τηλεφωνούν, θα θέλαμε να τους γνωρίσουμε ότι στο
σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται Θάλειας & Νεμέας, συστεγάζονται τρία Δημοτικά Σχολεία:
το 12/θεσιο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου με Διευθυντή τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, το 15ο
12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου με Διευθυντή τον κ. Χρήστο Παπαδόπουλο και
το 22ο 6/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου με Διευθύντρια την κα Πελαγία
Μπαϊτάση. Για το Σχολικό έτος 2013-2014 τις εγγραφές της Α΄ τάξης θα πραγματοποιήσει το
15ο 12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, πλην των μαθητών της Α΄ Τάξης που
έχουν αδέλφια στα άλλα δύο Σχολεία, δηλαδή του 4ου και του 22ου Δημ. Σχολείου. Μετά την
ολοκλήρωση των εγγραφών οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη θα μοιραστούν, βάσει
της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας, στα τρία Σχολεία
2ο Ο κατάλογος με τα Νοσοκομεία που μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για τις ιατρικές
εξετάσεις, βρίσκεται αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου
3ο Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου 2013
4ο Για το σχολικό έτος 2012-2013 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Παρασκευή 14-62013, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι
σπουδών των μαθητών/τριων της ΣΤ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια
5ο Θα ανακοινωθούν τα νέα διοικητικά όρια των Δημοτικών Σχολείων Ευόσμου για το νέο
σχολικό έτος. Το 4ο Δημ. Σχολείο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει για το νέο σχολικό έτος
δύο τμήματα Πρώτης ( Α΄) τάξης, το 15ο Δημ. Σχολείο τρία τμήματα της Πρώτης (Α΄) και το
22ο Δημ. Σχολείο ένα τμήμα της Πρώτης (Α΄) τάξης.
6ο Για κάθε επιπλέον πληροφορία μη διστάσετε να τηλεφωνήσετε στις Διευθύνσεις των παρακάτω
Σχολείων:
Ø Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη (2310-762062)
Ø Διευθυντής του 15ου Δημοτικού Σχολείου κ. Παπαδόπουλο Χρήστο (2310-759117)
Ø Διευθύντρια του 22ου Δημοτικού Σχολείου κα Πελαγία Μπαϊτάση (2310-700313)
Οι Διευθυντές του Σχολικού Συγκροτήματος