οδηγος καταναλωσης καυσιμου και εκπομπων διοξειδιου του

Λεωφ. Κηφισίας 296, Χαλάνδρι 152 32, Αθήνα
Τηλ.: 210 68.91.400, Fax: 210 68.59.022
www.seaa.gr
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος..........................σελίδα:02
Πίνακες..............................σελίδα:06
Επίλογος............................σελίδα:61
Εταιρείες διανομής επιβατικών
αυτοκινήτων......................σελίδα:64
Τα τεχνικά και λοιπά
μεγέθη που αναφέρονται
στην παρούσα έκθεση
έχουν παραχωρηθεί στο
ΣΕΑΑ από τις εταιρείες
διανομής επιβατικών
αυτοκινήτων και
αφορούν τα μοντέλα
που διατίθενται στις
εκθέσεις την 1/7/2012.
Ο ΣΕΑΑ ουδεμία
ευθύνη φέρει περί της
ακρίβειας, πιστότητας και
πληρότητας των εν λόγω
στοιχείων. Απαγορεύεται
ρητώς η αναπαραγωγή,
αντιγραφή ή ανατύπωση
μέρους ή του συνόλου
της παρούσας έκθεσης.
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος..........................σελίδα:02
Πίνακες..............................σελίδα:06
Επίλογος............................σελίδα:61
Εταιρείες διανομής επιβατικών
αυτοκινήτων......................σελίδα:64
Τα τεχνικά και λοιπά
μεγέθη που αναφέρονται
στην παρούσα έκθεση
έχουν παραχωρηθεί στο
ΣΕΑΑ από τις εταιρείες
διανομής επιβατικών
αυτοκινήτων και
αφορούν τα μοντέλα
που διατίθενται στις
εκθέσεις την 1/7/2012.
Ο ΣΕΑΑ ουδεμία
ευθύνη φέρει περί της
ακρίβειας, πιστότητας και
πληρότητας των εν λόγω
στοιχείων. Απαγορεύεται
ρητώς η αναπαραγωγή,
αντιγραφή ή ανατύπωση
μέρους ή του συνόλου
της παρούσας έκθεσης.
1
Πρόλογος
Η αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη, που αναφέρεται συνήθως σαν
φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναγνωρίζεται ως μια από τις πλέον
μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Όταν η βενζίνη, το πετρέλαιο ή τα εναλλακτικά καύσιμα καίγονται για να
παραχθεί ενέργεια από έναν κινητήρα, κύριο προϊόν είναι το διοξείδιο του
άνθρακα (CO2). Το διοξείδιο του άνθρακα, παρόλο που δεν είναι άμεσα
βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, αποτελεί το πιο σημαντικό από τα αέρια
που συμβάλλουν στην παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Οι εκπομπές των
οχημάτων αποτελούν το 15% των συνολικών εκπομπών CO2.
Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να
διαμορφώσουν μια ορθή άποψη για την αγορά ενός καινούργιου
αυτοκινήτου. Ο οδηγός περιέχει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές
CO2 των καινούργιων αυτοκινήτων, που διατίθενται στην ελληνική αγορά.
Παρέχει επίσης συμβουλές για τους τρόπους μείωσης της επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος από τη χρήση του αυτοκινήτου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται
έχουν συλλεχθεί από επίσημες δοκιμές, οι οποίες απαιτούνται από το νόμο,
προτού ένα μοντέλο διατεθεί προς πώληση.
Πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία της κατανάλωσης καυσίμου έχουν
καταγραφεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής που δεν είναι
δυνατό να επιτευχθούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Παρόλα αυτά,
τα στοιχεία αποτελούν το μέσο σύγκρισης μεταξύ μοντέλων παρομοίου
τύπου. Επιπλέον, αρκετές διαφορετικές προδιαγραφές (εκδόσεις) ενός
μοντέλου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια γραμμή του παρόντος οδηγού.
Συνεπώς, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά.
Αυτοκίνητα και διοξείδιο του άνθρακα
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται το
πιο σημαντικό αέριο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν δεν υπάρξει
κινητοποίηση για τη μείωση των εκπομπών αερίων όπως το διοξείδιο του
άνθρακα, ολόκληρο το μετεωρολογικό σύστημα πιθανώς να αλλάξει,
με αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας αλλά και της έντασης των
περιόδων καύσωνα, υγρασίας, ξηρασίας και καταιγίδων.
Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί για τη μείωση των τοξικών
αποβλήτων, οι εκπομπές CO2 που εκλύονται από τα αυτοκίνητα παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα ενώ η σημερινή μέση κατανάλωση καυσίμου των
αυτοκινήτων διαφέρει όχι σημαντικά συγκριτικά με αυτή 10 χρόνια πριν.
Ενώ οι κινητήρες έγιναν πιο αποδοτικοί, παράλληλα αυξήθηκαν και οι
απαιτήσεις μας απ’ αυτούς λόγω του επιπρόσθετου εξοπλισμού, όπως τα
συστήματα ασφαλείας, η υδραυλική υποβοήθηση και ο κλιματισμός.
2
Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τεχνικά το διοξείδιο του άνθρακα.
Ο βέλτιστος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών είναι να χρησιμοποιούμε
το αυτοκίνητο μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και να περπατάμε ή να
χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αυτό είναι δυνατό.
Όταν επιλέγουμε ένα όχημα από την πιο κατάλληλη κατηγορία οχημάτων
που ικανοποιεί τις ανάγκες μας, καλό είναι να επιλέξουμε ένα αποδοτικό
όχημα στην κατανάλωση καυσίμου.
Μετά την αυτοδέσμευση της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Συνέδριο του
Κιότο το 1997 για μείωση των εκπομπών των αερίων που συμβάλλουν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από
τα αυτοκίνητα, μέσω της βελτίωσης της τεχνολογίας αυτών, μειώθηκαν
κατά μέσο όρο 17% με αποτέλεσμα να φτάσουν τα 158g/km το 2008. Οι
κατασκευαστές αυτοκινήτων στηρίζουν το στόχο των 120g/km που έχει
θέσει η ΕΕ για την περίοδο 2012-2015 προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα.
Συστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
• Χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό κλπ.), όταν σας διευκολύνουν
για τον προορισμό σας.
• Κάνετε καλό προγραμματισμό, επιλέξτε διαδρομές χωρίς κίνηση, κάνετε συνδυαστικά
δρομολόγια.
• Μην αφήνετε τον κινητήρα να ζεσταθεί λειτουργώντας τον στο ρελαντί, ξεκινήστε αμέσως.
• Οδηγείτε ομαλά και αποδοτικά. Η απότομη επιτάχυνση ασκεί σημαντική επιρροή στην
κατανάλωση καυσίμου. Οδηγώντας πιο ομαλά, εξοικονομείτε καύσιμο.
• Η οδήγηση σε ψηλές ταχύτητες αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.
• Χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες σχέσεις (ταχύτητες) όταν επιτρέπεται από τις συνθήκες
οδήγησης.
• Όταν βρίσκεστε σταματημένοι, σβήνετε τον κινητήρα εφόσον αυτό είναι ασφαλές.
• Μη μεταφέρετε ανεπιθύμητο βάρος. Αφαιρείτε τη σχάρα οροφής όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
• Η τακτική συντήρηση βοηθά τον κινητήρα να αποδίδει μέγιστα.
• Βεβαιώνετε τακτικά ότι τα ελαστικά έχουν τη σωστή πίεση που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
• Ελέγχετε την κατανάλωση καυσίμου. Οι αλλαγές στην κατανάλωση καυσίμου πιθανόν να
ερμηνεύονται από κάποια δυσλειτουργία του κινητήρα.
• Χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό κατά το δυνατόν λιγότερο. Η λειτουργία του κλιματισμού
αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.
3
Α. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Α/Α
1
Μάρκα
4
5
7
9
Κατανάλωση
καυσίμου υπεραστικός
κύκλος
(l/100 km)
Κατανάλωση
καυσίμου συνδυασμένος
κύκλος
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
87
3.7
3.7
3.8
TOYOTA AURIS HYBRID
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
89
3.8
3.8
3.8
TOYOTA PRIUS
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
89
3.9
3.7
3.9
FIAT 500
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
92
4.6
3.6
4.0
SEAT Mii
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
96
5.0
3.6
4.1
SKODA CITIGO
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
96
5.0
3.6
4.1
SMART
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
97
4.5
3.9
4.2
LANCIA YPSILON NEO
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
97
4.9
3.7
4.1
ALFA ROMEO MiTo
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
98
4.9
3.8
4.2
FIAT PUNTO 2012
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
98
4.9
3.8
4.2
LEXUS CT 200h
2
Ειδικές
Κατανάλωση
Εκπομπές
καυσίμου
CO2 - αστικός
συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος (gr/km) (l/100 km)
B. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Α/Α
1
2
5
6
7
4
Μάρκα
Ειδικές
Κατανάλωση
Εκπομπές
καυσίμου
CO2 - αστικός
συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος (gr/km) (l/100 km)
Κατανάλωση
καυσίμου υπεραστικός
κύκλος
(l/100 km)
Κατανάλωση
καυσίμου συνδυασμένος
κύκλος
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
SMART
A
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
86
3.3
3.3
3.3
CITROEN C3
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
87
3.6
3.2
3.4
CITROEN DS3
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
87
3.6
3.2
3.4
PEUGEOT 208
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
87
3.6
3.2
3.4
SEAT IBIZA NEO
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
89
4.1
3.0
3.4
SKODA FABIA
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
89
4.1
3.0
3.4
VOLKSWAGEN POLO
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
89
4.1
3.0
3.4
RENAULT CLIO
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
89
4.2
3.0
3.4
RENAULT TWINGO NEO
A
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
90
4.1
3.1
3.4
RENAULT MEGANE NEO
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
90
3.9
3.2
3.5
ALFA ROMEO MiTo
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
90
4.5
2.9
3.5
FIAT PUNTO 2012
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
90
4.6
3.0
3.5
Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ LPG
Α/Α
Κατανάλωση
καυσίμου υπεραστικός
κύκλος
(l/100 km)
Κατανάλωση
καυσίμου συνδυασμένος
κύκλος
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
FIAT PANDA
A
LPG
104
8.4
5.2
6.4
LANCIA NEW YPSILON
B
LPG
110
8.7
5.7
6.8
OPEL CORSA
B
LPG
110
8.9
5.6
6.8
4
FIAT PUNTO
B
LPG
114
9.0
5.9
7.0
5
RENAULT CLIO
B
LPG
120
10.0
6.2
7.6
6
OPEL MERIVA
MPV
LPG
124
10.1
6.2
7.6
7
PEUGEOT 207
B
LPG
127
10.5
6.3
7.8
8
OPEL ASTRA
C
LPG
129
10.6
6.4
7.9
LANCIA DELTA
D
LPG
131
10.5
6.7
8.1
ALFA ROMEO MiTo
B
LPG
131
10.6
6.6
8.1
Κατανάλωση
καυσίμου υπεραστικός
κύκλος
(l/100 km)
Κατανάλωση
καυσίμου συνδυασμένος
κύκλος
(l/100 km)
1
2
9
Μάρκα
Ειδικές
Κατανάλωση
Εκπομπές
καυσίμου
CO2 - αστικός
συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος (gr/km) (l/100 km)
Δ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ CNG
Α/Α
Μάρκα
Ειδικές
Κατανάλωση
Εκπομπές
καυσίμου
CO2 - αστικός
συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος (gr/km) (l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
MPV
CNG
114
5.4
3.5
4.2
1
FIAT QUBO
2
FIAT PUNTO
B
CNG
115
5.4
3.5
4.2
3
FIAT DOBLO
MPV
CNG
134
6.5
4.0
4.9
5
Πίνακες Κατανάλωσης Καυσίμου
& Εκπομπών CO2
6
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
ABARTH
500
1.4 16V T-JET 3D (135 HP) Euro5
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
500 C
1.4 16V T-JET 3D (140 HP) - (DUALOGIC) Euro5
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
PUNTO EVO
1.4 16V MULTIAIR 3D (165 HP) - (S&S) Euro5
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
PUNTO 2012
1.4 16V MULTIAIR 3D (165 HP) - (S&S) Euro5
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ALFA ROMEO
Giulietta
1.4 ΤΒ (105 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 ΤΒ (120 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 TΒ Multiair (170 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 ΤΒ Multiair (170 HP) TCT
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.75 TBi (235 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.6 JTDM-2 (105 HP)
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
2.0 JTDM-2 (170 HP)
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
2.0 JTDM-2 (170 HP) TCT
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΜiTo
1.4 8v (78 HP)
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
0.9 TB Twinair (85 HP)
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 Multiair (105 HP)
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 TΒ Multiair (135 HP)
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 TΒ Multiair (135 HP) TCT
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 TΒ Multiair (170 HP)
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 TB GPL (120 HP)
B
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
1.3 JTDM-2 (85 HP)
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
1.3 JTDM-2 (95 HP)
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ASTON MARTIN
V8 VANTAGE COUPE
Manual 6 Speed (420 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
Sportshift (420 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
V8 ROADSTER
Manual 6 Speed (420 HP)
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
Sportshift (420 HP)
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
V8 VANTAGE COUPE S
Sportshift II (430 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
V8 VANTAGE ROADSTER S
Sportshift II (430 HP)
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
VIRAGE COUPE
Sportshift II (490 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
VIRAGE VOLANTE
Sportshift II (490 HP)
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
V12 VANTAGE
Manual 6 Speed (510 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
DB9 COUPE
Touchtronic 2 (470 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
DB9 VOLANTE
Touchtronic 2 (470 HP)
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
DBS COUPE
Manual 6 Speed (510 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
Touchtronic 2 (510 HP)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
DBS VOLANTE
Manual 6 Speed (510 HP)
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
καυσίμου - καυσίμου πομπές CO2 - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
155
8.5
5.4
6.5
151
8.5
5.4
6.5
142
8.1
4.8
6.0
142
8.1
4.8
6.0
149
149
134
121
177
114
124
119
8.4
8.4
7.8
6.7
10.8
5.5
5.8
5.3
5.3
5.3
4.6
4.3
5.8
3.7
4.1
4.0
6.4
6.4
5.8
5.2
7.6
4.4
4.7
4.5
130
98
134
129
126
139
145 / 131
90
112
7.3
4.9
7.5
7.4
7.1
8.1
8,2 / 10,6
4.5
5.5
4.6
3.8
4.7
4.5
4.5
4.8
5,1 / 6,6
2.9
3.6
5.6
4.2
5.7
5.6
5.5
6.0
6,2 / 8,1
3.5
4.3
315
300
19.1
18.7
10.0
9.2
13.3
12.7
315
300
19.1
18.7
10.0
9.2
13.3
12.7
299
19.2
9.3
12.9
299
19.2
9.3
12.9
349
22.3
10.8
15.0
349
22.3
10.8
15.0
388
24.3
11.7
16.4
345
22.3
10.2
14.6
345
22.3
10.2
14.6
388
367
24.3
24.2
11.7
10.5
16.4
15.5
388
24.3
11.7
16.4
7
Μάρκα
Touchtronic 2 (510 HP)
RAPIDE
Touchtronic 2 (470 HP)
CYGNET
1.33 6 M/T (98HP)
1.33 CVT (98HP)
AUDI
A1
1.2 TFSI ATTRACTION 3D (86 HP)
1.2 TFSI AMBITION 3D (86 HP)
1.4 TFSI ATTRACTION 3D (122 HP)
1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP)
1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 3D (122 HP)
1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP)
1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (185 HP)
1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP)
1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP)
1.6 TDI ATTRACTION S tronic 3D (90 HP)
1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (90 HP)
1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP)
1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP)
A1 SPORTBACK
1.2 TFSI ATTRACTION 5D (86 HP)
1.2 TFSI AMBITION 5D (86 HP)
1.4 TFSI ATTRACTION 5D (122 HP)
1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP)
1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 5D (122 HP)
1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP)
1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (185 HP)
1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP)
1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP)
1.6 TDI ATTRACTION S tronic 5D (90 HP)
1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (90 HP)
1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP)
1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP)
A3
1.2 TFSI EFFICIENCY 3D (105 HP)
1.2 TFSI AMBITION 3D (105 HP)
1.2 TFSI EFFICIENCY S tronic 3D (105 HP)
1.2 TFSI AMBITION S tronic 3D (105 HP)
1.4 TFSI AMBITION 3D (125 HP)
1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (125 HP)
1.8 TFSI EFFICIENCY 3D (160 HP)
1.8 TFSI AMBITION 3D (160 HP)
1.8 TFSI Efficiency S tronic 3D (160 HP)
1.8 TFSI AMBITION S tronic 3D (160 HP)
1.8 TFSI EFFICIENCY quattro 3D (160 HP)
1.8 TFSI AMBITION quattro 3D (160 HP)
2.0 TFSI EFFICIENCY 3D (200 HP)
2.0 TFSI AMBITION 3D (200 HP)
2.0 TFSI S tronic 3D (200 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 3D (200 HP)
1.6 TDI EFFICIENCY 3D (90 HP)
1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP)
1.6 TDI 99g 3D (105 HP)
1.6 TDI EFFICIENCY 3D (105 HP)
8
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
367
24.2
10.5
15.5
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
355
22.6
10.4
14.9
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
116
120
5.8
6.1
4.5
4.6
5.0
5.2
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
118
118
124
124
122
122
139
99
99
110
110
99
99
6.2
6.2
6.8
6.8
6.5
6.5
7.5
4.4
4.4
5.1
5.1
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4
4.6
4.6
5.1
3.4
3.4
3.7
3.7
3.4
3.4
5.1
5.1
5.3
5.3
5.3
5.3
5.9
3.8
3.8
4.2
4.2
3.8
3.8
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
118
118
126
126
122
122
139
99
99
110
110
99
99
6.2
6.2
6.9
6.9
6.5
6.5
7.5
4.4
4.4
5.1
5.1
4.4
4.4
4.4
4.4
4.6
4.6
4.6
4.6
5.1
3.4
3.4
3.7
3.7
3.4
3.4
5.1
5.1
5.4
5.4
5.3
5.3
5.9
3.8
3.8
4.2
4.2
3.8
3.8
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
127
127
123
123
132
124
152
152
149
149
170
170
164
164
168
174
114
114
99
109
6.7
6.7
6.5
6.5
7.3
6.4
8.7
8.7
8.5
8.5
9.7
9.7
9.8
9.8
9.9
9.9
5.6
5.6
4.7
5.0
4.7
4.7
4.6
4.6
4.8
4.7
5.3
5.3
5.2
5.2
6.0
6.0
5.5
5.5
5.8
6.1
3.7
3.7
3.3
3.7
5.5
5.5
5.3
5.3
5.7
5.3
6.6
6.6
6.5
6.5
7.3
7.3
7.1
7.1
7.3
7.5
4.4
4.4
3.8
4.1
Μάρκα
1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP)
1.6 TDI EFFICIENCY S tronic 3D (105 HP)
1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (105 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY 3D (140 HP)
2.0 TDI AMBITION 3D (140 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 3D (140 HP)
2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (140 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY quattro 3D (140 HP)
2.0 TDI AMBITION quattro 3D (140 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY 3D (170 HP)
2.0 TDI AMBITION 3D (170 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 3D (170 HP)
2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (170 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY quattro 3D (170 HP)
2.0 TDI AMBITION quattro 3D (170 HP)
S3
2.0 TURBO FSI quattro 3D LIMITED (265 HP)
2.0 TURBO FSI quattro 3D S TRONIC (265 HP)
A3 Sportback
1.2 TFSI EFFICIENCY 5D (105 HP)
1.2 TFSI AMBITION 5D (105 HP)
1.2 TFSI EFFICIENCY S tronic 5D (105 HP)
1.2 TFSI AMBITION S tronic 5D (105 HP)
1.4 TFSI AMBITION 5D (125 HP)
1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (125 HP)
1.8 TFSI EFFICIENCY 5D (160 HP)
1.8 TFSI AMBITION 5D (160 HP)
1.8 TFSI Efficiency S tronic 5D (160 HP)
1.8 TFSI AMBITION S tronic 5D (160 HP)
1.8 TFSI EFFICIENCY quattro 5D (160 HP)
1.8 TFSI AMBITION quattro 5D (160 HP)
2.0 TFSI EFFICIENCY 5D (200 HP)
2.0 TFSI AMBITION 5D (200 HP)
2.0 TFSI S tronic 5D (200 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 5D (200 HP)
1.6 TDI EFFICIENCY 5D (90 HP)
1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP)
1.6 TDI 102g 5D (105 HP)
1.6 TDI EFFICIENCY 5D (105 HP)
1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP)
1.6 TDI EFFICIENCY S tronic 5D (105 HP)
1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (105 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY 5D (140 HP)
2.0 TDI AMBITION 5D (140 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 5D (140 HP)
2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (140 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY quattro 5D (140 HP)
2.0 TDI AMBITION quattro 5D (140 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY 5D (170 HP)
2.0 TDI AMBITION 5D (170 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 5D (170 HP)
2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (170 HP)
2.0 TDI EFFICIENCY quattro 5D (170 HP)
2.0 TDI AMBITION quattro 5D (170 HP)
S3 SPORTBACK
2.0 TURBO FSI quattro 5D (265 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
109
109
109
115
115
129
129
129
129
123
123
128
128
135
135
5.0
4.5
4.5
5.5
5.5
5.8
5.8
6.3
6.3
5.7
5.7
5.6
5.6
6.1
6.1
3.7
3.9
3.9
3.8
3.8
4.4
4.4
4.2
4.2
4.2
4.2
4.5
4.5
4.6
4.6
4.1
4.2
4.2
4.4
4.4
4.9
4.9
5.0
5.0
4.7
4.7
4.9
4.9
5.2
5.2
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
198
193
11.8
11.1
6.6
6.7
8.5
8.3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
127
127
123
123
134
127
153
153
149
149
173
173
168
168
168
176
116
116
102
112
112
112
112
115
115
129
129
129
129
123
123
130
130
135
135
6.7
6.7
6.5
6.5
7.3
6.6
8.7
8.7
8.5
8.5
9.8
9.8
9.9
9.9
9.9
10.0
5.3
5.3
4.8
5.1
5.1
4.9
4.9
5.5
5.5
5.8
5.8
6.3
6.3
5.7
5.7
5.6
5.6
6.1
6.1
4.7
4.7
4.6
4.6
4.9
4.8
5.3
5.3
5.2
5.2
6.1
6.1
5.6
5.6
5.8
6.2
3.9
3.9
3.4
3.8
3.8
3.9
3.9
3.8
3.8
4.4
4.4
4.2
4.2
4.2
4.2
4.6
4.6
4.6
4.6
5.5
5.5
5.3
5.3
5.8
5.5
6.6
6.6
6.5
6.5
7.4
7.4
7.2
7.2
7.3
7.6
4.4
4.4
3.9
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.9
4.9
5.0
5.0
4.7
4.7
5.0
5.0
5.2
5.2
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
199
11.8
6.7
8.5
9
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
2.0 TURBO FSI quattro 5D S tronic (265 HP)
RS3 SPORTBACK
2.5 TURBO FSI quattro 5D S tronic (340 HP)
A3 CABRIOLET
CABRIOLET 1.2 TFSI ATTRACTION (105 HP)
CABRIOLET 1.2 TFSI AMBITION (105 HP)
CABRIOLET 1.4 TFSI ATTRACTION (125 HP)
CABRIOLET 1.4 TFSI AMBITION (125 HP)
CABRIOLET 1.8 TFSI ATTRACTION (160 HP)
CABRIOLET 1.8 TFSI AMBITION (160 HP)
CABRIOLET 1.8 TFSI ATTRACTION S tronic (160 HP)
CABRIOLET 1.8 TFSI AMBITION S tronic (160 HP)
CABRIOLET 2.0 TFSI ATTRACTION (200 HP)
CABRIOLET 2.0 TFSI AMBITION (200 HP)
CABRIOLET 2.0 TFSI AMBITION S tronic (200 HP)
CABRIOLET 1.6 TDI ATTRACTION (105 HP)
CABRIOLET 1.6 TDI AMBITION (105 HP)
Α4
1.8 TFSI 4D (120 HP)
1.8 TFSI multitronic 4D (120 HP)
1.8 TFSI 4D (170 HP)
1.8 TFSI multitronic 4D (170 HP)
1.8 TFSI quattro 4D (170 HP)
2.0 TFSI 4D (211 HP)
2.0 TFSI multitronic 4D (211 HP)
2.0 TFSI quattro 4D (211 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 4D (211 HP)
3.0 TFSI quattro S tronic 4D (272 HP)
2.0 TDI 4D (120 HP)
2.0 TDI 4D (143 HP)
2.0 TDI multitronic 4D (143 HP)
2.0 TDI 4D (177 HP)
2.0 TDI multitronic 4D (177 HP)
2.0 TDI quattro 4D (177 HP)
3.0 TDI 4D (204 HP)
3.0 TDI multitronic 4D (204 HP)
3.0 TDI quattro 4D (245 HP)
3.0 TDI quattro S tronic 4D (245 HP)
S4
3.0 TURBO FSI quattro S tronic 4D (333 HP)
Α4 AVANT
1.8 TFSI 5D (120 HP)
1.8 TFSI 5D (170 HP)
1.8 TFSI quattro 5D (170 HP)
2.0 TFSI multitronic 5D (211 HP)
2.0 TDI 5D (120 HP)
2.0 TDI multitronic 5D (143 HP)
S4 AVANT
3.0 TURBO FSI quattro S tronic 5D (333 HP)
A4 ALLROAD QUATTRO
2.0 TFSI S tronic 5D (211 HP)
2.0 TDI S tronic 5D (177 HP)
3.0 TDI S tronic 5D (245 HP)
A5 COUPE
1.8 TFSI Limited 2D (170 HP)
1.8 TFSI multitronic 2D (170 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
195
11.2
6.8
8.4
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
212
13.1
6.8
9.1
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
132
132
139
139
156
156
154
154
169
169
171
114
114
7.0
7.0
7.4
7.4
8.9
8.9
8.7
8.7
10.0
10.0
9.9
5.2
5.2
5.0
5.0
5.2
5.2
5.5
5.5
5.4
5.4
5.6
5.6
5.9
3.9
3.9
5.7
5.7
6.0
6.0
6.7
6.7
6.6
6.6
7.2
7.2
7.4
4.3
4.3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
151
144
134
134
144
144
140
159
159
190
117
119
127
120
127
134
133
129
152
149
8.6
7.6
7.4
6.9
8.1
8.3
7.7
8.9
8.8
10.7
5.4
5.4
5.7
5.5
5.7
6.1
6.4
5.5
7.2
6.8
5.3
5.4
4.8
5.1
5.2
5.1
5.0
5.6
5.8
6.6
3.9
4.0
4.4
4.1
4.4
4.5
4.3
4.6
4.9
5.1
6.5
6.2
5.7
5.8
6.2
6.3
6.0
6.8
7.0
8.1
4.5
4.5
4.8
4.6
4.8
5.1
5.1
4.9
5.8
5.7
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
190
10.7
6.6
8.1
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
154
141
149
144
123
129
8.6
7.7
8.1
7.7
5.6
5.6
5.5
5.2
5.5
5.4
4.2
4.5
6.6
6.1
6.5
6.2
4.7
4.9
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
197
11.2
6.8
8.4
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
170
156
161
9.0
7.0
7.2
6.3
5.4
5.5
7.3
6.0
6.2
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
134
134
7.4
6.9
4.8
5.1
5.7
5.8
10
Μάρκα
2.0 TFSI 2D (211 HP)
2.0 TFSI multitronic 2D (211 HP)
2.0 TFSI quattro 2D (211 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP)
3.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP)
2.0 TDI 2D (177 HP)
2.0 TDI multitronic 2D (177 HP)
2.0 TDI quattro 2D (177 HP)
3.0 TDI 2D (204 HP)
3.0 TDI multitronic 2D (204 HP)
3.0 TDI quattro 2D (245 HP)
3.0 TDI quattro S tronic 2D (245 HP)
S5 COUPE
3.0 TFSI quattro S tronic 2D (333 HP)
RS5 COUPE
4.2 FSI quattro S tronic 2D (450 HP)
A5 SPORTBACK
1.8 TFSI 5D (170 HP)
1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP)
2.0 TFSI 5D (211 HP)
2.0 TFSI multitronic 5D (211 HP)
2.0 TFSI quattro 5D (211 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP)
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (272 HP)
2.0 TDI 5D (143 HP)
2.0 TDI multitronic 5D (143 HP)
2.0 TDI 5D (177 HP)
2.0 TDI multitronic 5D (177 HP)
2.0 TDI quattro 5D (177 HP)
3.0 TDI 5D (204 HP)
3.0 TDI multitronic 5D (204 HP)
3.0 TDI quattro 5D (245 HP)
3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP)
S5 SPORTBACK
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (333 HP)
A6 (ΝΕΟ)
A6 2.0 TFSI 4D (180 HP)
A6 2.0 TFSI multitronic Limited 4D (180 HP)
A6 2.8 FSI 4D (204 HP)
A6 2.8 FSI multitronic 4D (204 HP)
A6 2.8 FSI quattro S tronic 4D (204 HP)
A6 3.0 TFSI quattro S tronic 4D (300 HP)
A6 2.0 TDI 4D (177 HP)
A6 2.0 TDI multitronic Limited 4D (177 HP)
A6 3.0 TDI 4D (204 HP)
A6 3.0 TDI multitronic 4D (204 HP)
A6 3.0 TDI quattro S tronic 4D (204 HP)
A6 3.0 TDI quattro S tronic 4D (245HP)
A6 3.0 TDI quattro tiptronic 4D (313 HP)
A6 AVANT (NEO)
2.0 TFSI 5D (180 HP)
2.0 TFSI multitronic Limited 5D (180 HP)
2.0 TDI 5D (177 HP)
2.0 TDI multitronic Limited 5D (177 HP)
A7 SPORTBACK
2.8 FSI multitronic 5D (204 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
144
140
159
159
190
120
123
134
133
129
151
149
8.3
7.7
8.9
8.8
10.7
5.5
5.5
6.1
6.4
5.5
7.3
6.8
5.1
5.0
5.6
5.8
6.6
4.1
4.3
4.5
4.3
4.6
4.9
5.1
6.3
6.0
6.8
7.0
8.1
4.6
4.7
5.1
5.1
4.9
5.8
5.7
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
190
10.7
6.6
8.1
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
246
14.4
8.3
10.5
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
136
136
144
144
159
159
190
119
127
120
127
134
133
129
152
149
7.5
7.0
8.3
7.7
8.9
8.8
10.7
5.4
5.7
5.5
5.7
6.1
6.4
5.5
7.2
6.8
4.9
5.2
5.1
5.3
5.6
5.8
6.6
4.0
4.4
4.1
4.4
4.5
4.3
4.6
4.9
5.1
5.8
5.9
6.3
6.2
6.8
7.0
8.1
4.5
4.8
4.6
4.8
5.1
5.1
4.9
5.8
5.7
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
190
10.7
6.6
8.1
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
151
149
177
172
187
190
129
132
139
133
149
156
169
8.3
8.1
10.5
9.6
10.7
10.8
6.0
6.0
6.5
5.8
6.7
7.2
8.0
5.4
5.4
6.0
6.1
6.5
6.6
4.4
4.4
4.4
4.6
5.0
5.2
5.6
6.5
6.4
7.7
7.4
8.0
8.2
4.9
5.0
5.3
5.1
5.7
5.9
6.4
E
E
E
E
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
154
152
132
135
8.4
8.2
6.1
6.1
5.5
5.5
4.5
4.5
6.6
6.5
5.0
5.1
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
172
9.6
6.1
7.4
11
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
2.8 FSI quattro S tronic 5D (204 HP)
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (300 HP)
3.0 TDI multitronic 5D (204 HP)
3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP)
A8
3.0 TFSI quattro tiptronic 4D (290 HP)
4.2 FSI quattro tiptronic 4D (372 HP)
3.0 TFSI quattro tiptronic Long 4D (290 HP)
4.2 FSI quattro tiptronic Long 4D (372 HP)
6.3 W12 FSI quattro tiptronic Long 4D (500 HP)
3.0 TDI quattro tiptronic 4D (250 HP)
4.2 TDI quattro tiptronic 4D (350 HP)
3.0 TDI quattro tiptronic Long 4D (250 HP)
4.2 TDI quattro tiptronic Long 4D (350 HP)
R8
4.2 FSI quattro 2D (430 HP)
4.2 FSI quattro R tronic 2D (430 HP)
5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP)
5.2 V10 FSI quattro R tronic 2D (525 HP)
R8 SPYDER
5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP)
5.2 V10 FSI quattro R tronic 2D (525 HP)
Q3
Q3 2.0 TFSI quattro 5D (170 HP)
Q3 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (170 HP)
Q3 2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP)
Q3 2.0 TDI 5D (140 HP)
Q3 2.0 TDI quattro 5D (140 HP)
Q3 2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP)
Q5
Q5 2.0 TFSI quattro Limited 5D (180 HP)
Q5 2.0 TFSI quattro tiptronic 5D (211 HP)
Q5 2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic 5D (245 HP)
Q5 3.2 FSI quattro S tronic 5D (270 HP)
Q5 2.0 TDI 5D (143 HP)
Q5 2.0 TDI quattro S tronic 5D (170 HP)
Q5 3.0 TDI quattro S tronic 5D (240 HP)
Q7
3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (272 HP)
3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (333 HP)
3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic 5D (240 HP)
3.0 TDI quattro tiptronic 5D (240 HP)
4.2 TDI quattro tiptronic 5D (340 HP)
6.0 V12 TDI quattro tiptronic 5D (500 HP)
TT COUPE FACELIFT
1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP)
2.0 TFSI 2D (211 HP)
2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP)
2.0 TDI quattro 2D (170 HP)
TTS COUPE FACELIFT
2.0 TFSI quattro 2D (272 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP)
TT RS COUPE FACELIFT
2.5 TFSI quattro 2D (340 HP)
2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP)
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
187
190
135
169
10.7
10.8
5.9
8.0
6.5
6.6
4.7
5.6
8.0
8.2
5.1
6.4
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
216
219
217
224
290
169
195
171
198
12.9
13.3
13.1
13.6
18.2
7.9
9.3
7.9
9.4
6.9
7.2
7.1
7.4
9.0
5.6
6.3
5.7
6.4
9.1
9.5
9.3
9.7
12.4
6.4
7.4
6.5
7.5
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
332
310
346
326
21.3
20.1
22.2
21.1
10.0
9.4
10.6
9.9
14.2
13.3
14.9
13.9
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
349
332
22.2
21.5
10.7
10.2
14.9
14.2
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
174
179
179
137
149
156
9.5
10.2
10.2
6.2
6.9
7.0
6.1
6.4
6.4
4.7
5.0
5.3
7.3
7.7
7.7
5.2
5.7
5.9
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
188
199
159
218
149
184
199
10.3
11.0
6.6
12.3
6.2
8.8
9.2
6.8
7.1
7.1
7.6
5.4
5.9
6.6
8.1
8.5
6.9
9.3
5.7
7.0
7.5
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
249
249
189
195
242
298
14.4
14.4
8.2
8.6
12.0
14.8
8.5
8.5
6.5
6.7
7.6
9.3
10.7
10.7
7.2
7.4
9.2
11.3
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
149
154
164
169
139
8.5
8.9
9.9
9.9
7.0
5.2
5.2
5.4
5.7
4.3
6.4
6.6
7.1
7.2
5.3
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
184
179
10.8
10.6
6.2
6.0
7.9
7.7
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
209
197
12.6
12.3
6.8
6.3
9.0
8.5
12
Μάρκα
TT ROADSTER FACELIFT
1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP)
2.0 TFSI 2D (211 HP)
2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP)
2.0 TDI quattro 2D (170 HP)
TTS ROADSTER FACELIFT
2.0 TFSI quattro 2D (272 HP)
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP)
TT RS ROADSTER FACELIFT
2.5 TFSI quattro 2D (340 HP)
2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP)
BENTLEY
CONTINENTAL
GT
Flying Spur
Flying Spur Speed
Supersports
Supersports Convertible
Supersports Convertible ISR
GT V8
GTC V8
MULSANNE
Mulsanne
BMW
F20 - Σειρά 1 5Θυρη
116d Efficient Dynamics 1.6 5D (116 HP)
116i 1.6 5D (136 HP)
116i 1.6 Auto 5D (136 HP)
118d 2.0 5D (143 HP)
118d 2.0 Auto 5D (143 HP)
118i 1.6 5D (170 HP)
118i 1.6 Auto 5D (170 HP)
120d 2.0 5D (184 HP)
120d 2.0 Auto 5D (184 HP)
125i 2.0 5D (218 HP)
125i Auto 2.0 5D (218 HP)
125d 2.0 5D (218 HP)
125d Auto 2.0 5D (218 HP)
E81 - Σειρά 1 3Θυρη
116d 2.0 3D (116 HP)
116i 1.6 3D (122 HP)
116i 1.6 Auto 3D (122 HP)
118i 2.0 3D (143 HP)
118i 2.0 Auto 3D (143 HP)
120i 2.0 3D (170 HP)
120i 2.0 Auto 3D (170 HP)
130i 3.0 3D (258 HP)
130i 3.0 Auto 3D (258 HP)
118d 2.0 3D (143 HP)
118d 2.0 Auto 3D (143 HP)
120d 2.0 3D (177 HP)
120d 2.0 Auto 3D (177 HP)
123d 2.0 3D (204 HP)
123d 2.0 Auto 3D (204 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
152
156
168
172
144
8.6
9.0
10.0
10.2
7.2
5.3
5.4
5.6
5.7
4.5
6.5
6.7
7.2
7.4
5.5
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
189
184
10.9
10.8
6.4
6.2
8.1
7.9
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
212
199
12.8
12.4
7.0
6.4
9.1
8.6
SP COUPE
G
G
SP COUPE
SP CABRIO
SP CABRIO
SP COUPE
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
384
396
396
388
388
388
246
254
25.4
26.2
26.2
25.7
25.7
25.7
15.4
15.8
11.4
11.7
11.7
11.5
11.5
11.6
7.7
8.0
16.5
17.0
17.0
16.7
16.7
16.7
10.6
10.9
G
ΒΕΝΖΙΝΗ
393
25.3
11.8
16.9
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
99
129
131
115
116
134
131
119
116
149
154
129
126
4.4
7.1
7.2
5.4
5.3
7.5
7.2
5.6
5.2
8.2
8.6
6
5.7
3.4
4.6
4.7
3.8
3.9
4.8
4.7
3.9
3.9
5.3
5.4
4.3
4.2
3.8
5.5
5.6
4.4
4.4
5.8
5.6
4.5
4.4
6.4
6.6
4.9
4.8
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
118
147
158
143
154
153
155
199
199
119
140
125
140
135
145
5.4
8.1
8.9
7.9
8.7
8.6
8.9
12.4
12.5
5.4
6.7
5.9
6.7
6.4
6.9
4.0
5.3
5.5
5.1
5.4
5.4
5.3
6.3
6.2
4.0
4.5
4.1
4.5
4.4
4.7
4.5
6.3
6.8
6.1
6.6
6.6
6.6
8.5
8.5
4.5
5.3
4.7
5.3
5.1
5.5
13
Μάρκα
E82 - Σειρά 1 Coupe
120d 2.0 2D (177 HP)
120d 2.0 Auto 2D (177 HP)
123d 2.0 2D (204 HP)
123d 2.0 Auto 2D (204 HP)
125i 3.0 2D (218 HP)
125i 3.0 Auto 2D (218 HP)
135i 3.0 2D (306 HP)
135i 3.0 Auto 2D (306 HP)
120i 2.0 2D (170 HP)
120i 2.0 Auto 2D (170 HP)
118d 2.0 2D (143 HP)
118d 2.0 Auto 2D (143 HP)
E88 - Σειρά 1 Cabrio
118d 2.0 2D (143 HP)
118d 2.0 Auto 2D (143 HP)
118i 2.0 2D (143 HP)
118i 2.0 Auto 2D (143 HP)
120d 2.0 2D (177 HP)
120d 2.0 Auto 2D (177 HP)
120i 2.0 2D (170 HP)
120i 2.0 Auto 2D (170 HP)
123d 2.0 2D (143 HP)
123d 2.0 Auto 2D (143 HP)
125i 3.0 2D (218 HP)
125i 3.0 Auto 2D (218 HP)
135i 3.0 2D (306 HP)
135i 3.0 Auto 2D (306 HP)
F30 - Σειρά 3 Sedan
316d 2.0 Auto 4D (116 HP)
316d 2.0 4D (116 HP)
318d 2.0 4D (143 HP)
318d 2.0 Auto 4D (143 HP)
320d 2.0 4D (184 HP)
320d 2.0 Auto 4D (184 HP)
320d Efficient Dynamics 2.0 Auto 4D (163 HP)
320d Efficient Dynamics 2.0 4D (163 HP)
320i 2.0 4D (184 HP)
320i 2.0 Auto 4D (184 HP)
328i 2.0 4D (245 HP)
328i 2.0 Auto 4D (245 HP)
335i 3.0 4D (306 HP)
335i 3.0 Auto 4D (306 HP)
E92 - Σειρά 3 Coupé
316i 1.6 2D (122 HP)
318i 2.0 2D (143 HP)
320d 2.0 2D (184 HP)
320d 2.0 Auto 2D (184 HP)
320i 2.0 2D (170 HP)
320i 2.0 Auto 2D (170 HP)
325d 3.0 2D (204 HP)
325d 3.0 Auto 2D (204 HP)
325i 3.0 2D (218 HP)
325i 3.0 Auto 2D (218 HP)
330d 3.0 2D (245 HP)
330d 3.0 Auto 2D (245 HP)
14
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
124
140
134
145
189
189
198
198
152
154
118
140
5.9
6.7
6.4
6.9
11.8
11.6
12.1
11.7
8.5
8.9
5.3
6.7
4.0
4.5
4.3
4.7
5.9
6.1
6.4
6.7
5.3
5.3
4.0
4.5
4.7
5.3
5.1
5.5
8.1
8.1
8.5
8.5
6.5
6.6
4.5
5.3
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
127
145
152
162
132
145
158
163
139
149
194
194
200
200
5.7
6.9
8.4
9.1
6.2
6.9
8.8
9.4
6.6
7.1
12.0
11.8
12.2
11.8
4.3
4.7
5.4
5.6
4.3
4.7
5.6
5.6
4.5
4.8
6.2
6.3
6.5
6.8
4.8
5.5
6.5
6.9
5.0
5.5
6.8
7.0
5.3
5.7
8.3
8.3
8.6
8.6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
116
114
116
117
119
117
109
109
144
138
149
147
186
169
5.4
5.4
5.5
5.4
5.8
5.4
5.0
5.2
8.2
7.7
8.5
8.2
11.1
10.2
3.8
3.7
3.8
3.9
3.8
3.9
3.6
3.5
4.9
4.8
5.2
5.2
6.1
5.5
4.4
4.3
4.4
4.4
4.5
4.4
4.1
4.1
6.1
5.9
6.4
6.3
7.9
7.2
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
146
146
125
140
154
159
151
160
168
174
152
164
8.1
8.1
5.9
6.8
8.6
9.3
7.3
7.9
9.8
10.0
7.3
8.0
5.3
5.3
4.0
4.4
5.4
5.3
4.8
5.1
5.7
5.9
4.8
5.2
6.3
6.3
4.7
5.3
6.6
6.8
5.7
6.1
7.2
7.4
5.7
6.2
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
330i 3.0 2D (272 HP)
330i 3.0 Auto 2D (272 HP)
335d 3.0 Auto 2D (286 HP)
335i 3.0 2D (306 HP)
335i 3.0 Auto 2D (306 HP)
320d xDrive 2.0 2D (184 HP)
320d xDrive 2.0 Auto 2D (184 HP)
325i xDrive 2.0 2D (218 HP)
325i xDrive 2.0 Auto 2D (218 HP)
330d xDrive 3.0 2D (245 HP)
330d xDrive 3.0 Auto 2D (245 HP)
330i xDrive 3.0 2D (272 HP)
330i xDrive 3.0 Auto 2D (272 HP)
335i xDrive 3.0 2D (306 HP)
335i xDrive 3.0 Auto 2D (306 HP)
E93 - Σειρά 3 Cabrio
318i 2.0 2D (143 HP)
320d 2.0 2D (184 HP)
320d 2.0 Auto 2D (184 HP)
320i 2.0 2D (170 HP)
320i 2.0 Auto 2D (170 HP)
325d 3.0 2D (204 HP)
325d 3.0 Auto 2D (204 HP)
325i 3.0 2D (218 HP)
325i 3.0 Auto 2D (218 HP)
330d 3.0 2D (245 HP)
330d 3.0 Auto 2D (245 HP)
330i 3.0 2D (272 HP)
330i 3.0 Auto 2D (272 HP)
335i 3.0 2D (306 HP)
335i 3.0 Auto 2D (306 HP)
Σειρά M
1 M Coupe 3.0 2D (340 HP)
M3 4.0 4D (420 HP)
M3 4.0 Auto 4D (420 HP)
M3 Coupe 4.0 2D (420 HP)
M3 Coupe 4.0 2D Auto (420 HP)
M3 Coupe 4.0 2D GTS Auto (420 HP)
M3 Cabrio 4.0 2D (420 HP)
M3 Cabrio 4.0 Auto 2D (420 HP)
M5 Sedan 4.0 Auto 4D (420 HP)
M550d xDrive Sedan 3.0 Auto 4D (381 HP)
M6 Cabrio 4.4 2D Auto (560 HP)
M6 Coupe 4.4 2D Auto (560 HP)
X5 M 4.4 Auto 5D (555 HP)
X5 M50d 3.0 Auto 5D (381 HP)
X6 M 4.4 Auto 5D (555 HP)
X6 M50d 3.0 Auto 5D (381 HP)
F10 - Νέα Σειρά 5 Sedan
520d 2.0 4D (184 HP)
520d 2.0 Auto 4D (184 HP)
520d EfficientDynamics Edition 2.0 4D (184 HP)
520i 3.0 Auto 4D (204 HP)
520i 3.0 4D (204 HP)
525d 2.0 4D (218 HP)
525d 2.0 Auto 4D (218 HP)
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
173
175
174
196
196
137
150
188
192
171
178
191
193
205
212
10.0
10.2
9.0
12.0
11.8
6.4
7.2
11.0
11.1
8.3
8.8
11.1
11.2
12.4
13.1
5.9
5.9
5.2
6.3
6.4
4.5
4.8
6.4
6.5
5.5
5.7
6.5
6.6
6.7
6.8
7.4
7.5
6.6
8.4
8.4
5.2
5.7
8.1
8.2
6.5
6.8
8.2
8.3
8.8
9.1
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
154
135
149
159
169
160
168
176
185
162
170
182
190
205
205
8.4
6.3
7.1
8.8
9.8
7.7
8.2
10.2
10.6
7.7
8.2
10.5
11.1
12.4
12.2
5.6
4.4
4.7
5.6
5.8
5.2
5.4
5.9
6.3
5.2
5.4
6.2
6.5
6.7
6.8
6.6
5.1
5.6
6.8
7.3
6.1
6.4
7.5
7.9
6.1
6.4
7.8
8.2
8.8
8.8
SP COUPE
D
D
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP COUPE
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
224
290
263
290
263
295
297
269
232
165
239
232
325
199
325
204
13.6
17.7
15.9
17.7
15.9
18.4
18.0
16.0
14.0
7.1
14.4
14.0
19.3
8.8
19.3
9.0
7.3
9.3
8.5
9.3
8.5
9.3
9.6
8.9
7.6
5.8
7.9
7.6
10.8
6.8
10.8
7.0
9.6
12.4
11.2
12.4
11.2
12.7
12.7
11.5
9.9
6.3
10.3
9.9
13.9
7.5
13.9
7.7
E
E
E
E
E
E
E
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
130
129
119
155
163
138
132
5.7
5.7
5.6
8.3
8.9
6.2
6.2
4.2
4.1
3.9
5.3
5.5
4.3
4.3
4.8
4.7
4.5
6.4
6.8
5.0
4.8
15
Μάρκα
525d xDrive 2.0 Auto 4D (218 HP)
528i 2.0 Auto 4D (245 HP)
528i 2.0 4D (245 HP)
528i xDrive3.0 Auto 4D (204 HP)
530d 3.0 4D (258 HP)
530d 3.0 Auto 4D (258 HP)
530d xDrive 3.0 Auto 4D (258 HP)
530i 3.0 Auto 4D (272 HP)
530i 3.0 4D (272 HP)
535d 3.0 Auto 4D (313HP)
535d xDrive 3.0 Auto 4D (313 HP)
535i 3.0 4D (306HP)
535i 3.0 Auto 4D (306HP)
535i xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)
550i 4.4 Auto 4D (407 HP)
550i xDrive 4.4 Auto 4D (407 HP)
ActiveHybrid 5 Sedan 3.0 Auto 4D (306 HP)
F07 - Σειρά 5 Gran Turismo
535i 3.0 Auto 4D (306 HP)
535i xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)
550i 4.4 Auto 4D (407 HP)
550i xDrive 4.4 Auto 4D (407 HP)
530d 3.0 Auto 4D (245 HP)
530d xDrive 3.0 Auto 4D (245 HP)
535d 3.0 Auto 4D (299 HP)
535d xDrive 3.0 Auto 4D (300 HP)
F11 - Σειρά 5 Touring
520d 2.0 5D (184 HP)
520d 2.0 Auto 5D (184 HP)
520i 2.0 5D (184 HP)
520i 2.0 Auto 5D (184 HP)
525d 3.0 5D (204 HP)
525d 3.0 Auto 5D (204 HP)
525d 3.0 xDrive Auto 5D (204 HP)
528i 3.0 Auto 5D (258 HP)
528i 3.0 5D (258 HP)
528i 3.0 xDrive Auto 5D (258 HP)
530d 3.0 5D (245 HP)
530d 3.0 Auto 5D (245 HP)
530d xDrive 3.0 Auto 5D (258 HP)
530i 3.0 5D (245 HP)
530i 3.0 Auto 5D (245 HP)
535d 3.0 Auto 5D (306 HP)
535d xDrive 3.0 5D (306 HP)
535i 3.0 Auto 5D (306 HP)
535i 3.0 5D (306 HP)
535i xDrive 3.0 5D (306 HP)
550i 4.4 Auto 5D (407 HP)
F12 - Σειρά 6 Cabrio
640i Cabrio Auto 3.0 2D (320 HP)
640d Cabrio Auto 3.0 2D (313 HP)
640d Cabrio xDrive Auto 3.0 2D (313 HP)
650i Cabrio Auto 4.4 2D (407 HP)
650i Cabrio xDrive 4.4 2D (407 HP)
F13 - Σειρά 6 Coupe
640i Coupe Auto 3.0 2D (320 HP)
16
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
140
158
165
162
155
145
152
178
182
148
153
194
183
190
243
257
163
6.0
8.6
9.1
9.2
7.4
6.4
6.5
10.1
10.2
6.5
6.8
11.1
10.4
10.8
15.5
16.4
5.7
4.6
5.3
5.5
5.7
4.7
4.6
5.0
5.9
6.1
4.8
5.0
6.3
6.0
6.3
7.5
7.9
6.7
5.1
6.5
6.8
7.0
5.7
5.3
5.5
7.4
7.6
5.4
5.7
8.1
7.6
8.0
10.4
11.0
6.4
F
F
F
F
F
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
209
216
263
275
173
183
175
187
12,3
12.8
16,2
16.9
8,1
8.5
8,3
8.9
6,9
7.2
8,3
8.8
5,6
6.0
5,8
6.1
8,9
9.3
11,2
11.8
6,5
6.9
6,7
7.1
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
130
129
163
156
138
135
143
159
165
169
155
145
149
183
177
148
156
179
190
194
249
5.9
5.9
9.2
8.7
6.6
6.0
6.4
9.0
9.4
9.5
7.3
6.7
6.6
10.5
10.3
6.7
7.1
10.4
11.2
11.2
15.8
4.4
4.3
5.7
5.5
4.5
4.6
4.9
5.5
5.8
5.9
5.1
4.8
5.1
6.3
6.0
5.0
5.3
6.1
6.4
6.7
7.7
4.9
4.9
7.0
6.7
5.3
5.1
5.4
6.8
7.1
7.3
5.9
5.5
5.7
7.9
7.6
5.6
5.9
7.7
8.2
8.3
10.7
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
181
147
154
248
266
10.7
6.8
7.1
15.5
16.6
6.1
4.9
5.1
7.8
8.4
7.8
5.6
5.9
10.6
11.4
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
177
10.3
6.0
7.6
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
640d Coupe Auto 3.0 2D (313 HP)
640d Coupe xDrive Auto 3.0 2D (313 HP)
650i Coupe Auto 4.4 2D (407 HP)
650i Coupe xDrive 4.4 2D (407 HP)
F06 - Σειρά 6 Gran Coupe
640i Gran Coupe Auto 3.0 2D (320 HP)
640d Gran Coupe Auto 3.0 2D (313 HP)
650i Gran Coupe Auto 4.4 2D (450 HP)
650i Gran Coupe xDrive Auto 4.4 2D (450 HP)
F01/02 - Νέα Σειρά 7
730d 3.0 Auto 4D (245 HP)
730Ld 3.0 Auto 4D (245 HP)
740d 3.0 Auto 4D (306 HP)
740d xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)
740i 3.0 Auto 4D (326 HP)
740Li 3.0 Auto 4D (326 HP)
750i 4.4 Auto 4D (407 HP)
750Li 4.4 Auto 4D (407 HP)
750i xDrive 4.4 Auto 4D (407 HP)
750Li 4.4 Auto 4D (407 HP)
760i 6.0 Auto 4D (544 HP)
760Li 4.4 Auto 4D (544 HP)
F04 - Σειρά 7 Active Hybrid (υβριδικό)
Active Hybrid 7 4.4 Auto 4D (449 HP)
Active Hybrid 7L 4.4 Auto 4D (449 HP)
E84 - X1
sDrive18d 2.0 5D (143 HP)
sDrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP)
sDrive18i 2.0 5D (150 HP)
sDrive18i 2.0 Auto 5D (150 HP)
sDrive20d 2.0 5D (177 HP)
sDrive20d 2.0 Auto 5D (177 HP)
sDrive20d 2.0 EfficientDynamics Edition 5D (163 HP)
sDrive20i 2.0 5D (184 HP)
sDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)
xDrive18d 2.0 5D (143 HP)
xDrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP)
xDrive20d 2.0 5D (177 HP)
xDrive20d 2.0 Auto 5D (177 HP)
xDrive20i 2.0 5D (184 HP)
xDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)
xDrive23d 2.0 5D (204 HP)
xDrive23d 2.0 Auto 5D (204 HP)
xDrive28i 2.0 5D (245 HP)
xDrive28i 2.0 Auto 5D (245 HP)
F25 - X3
xDrive20d 2.0 5D (184 HP)
xDrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP)
xDrive20i 2.0 5D (184 HP)
xDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)
xDrive28i Auto 2.0 5D (245 HP)
xDrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP)
xDrive35d Auto 3.0 5D (306 HP)
xDrive35i Auto 3.0 5D (306 HP)
E70 - X5
xDrive35i 3.0 Auto 5D (306 HP)
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
143
149
245
262
6.6
5.9
15.4
16.5
4.8
5.0
7.7
8.2
5.4
5.7
10.5
11.3
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
179
146
199
215
10.5
6.8
11.9
12.9
6.0
4.8
6.6
7.1
7.7
5.5
8.6
9.2
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
178
180
181
183
232
235
266
266
278
266
299
303
9.0
9.1
9.0
8.8
13.8
14.0
16.4
16.4
17.1
16.4
18.8
18.9
5.5
5.6
5.7
5.9
7.6
7.7
8.5
8.5
8.9
8.5
9.5
9.6
6.8
6.9
6.9
7.0
9.9
10.0
11.4
11.4
11.9
11.4
12.9
13.0
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
219
219
12.6
12.6
7.6
7.6
9.4
9.4
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
136
155
191
195
139
155
119
165
165
150
164
153
164
179
177
158
167
183
183
6.1
7,1
11,3
11,5
6,4
7,1
5.2
9.1
9.4
6.7
7,7
7.0
7,7
9.7
10.1
7.3
7.8
9.9
10.4
4.7
5,2
6,4
6,6
4,7
5,2
4.1
5.9
5.8
5.1
5,4
5.1
5,4
6.5
6.1
5.2
5.5
6.7
6.4
5.2
5,9
8,2
8,4
5,3
5,9
4.5
7.1
7.1
5.7
6,2
5.8
6,2
7.7
7.6
6.0
6.3
7.9
7.9
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
147
184
175
175
159
162
204
6.7
6.1
9.9
8.9
8.9
6.8
6.7
11.2
5.0
5.3
6.7
6.7
6.7
5.6
5.8
7.4
5.6
5.6
7.9
7.5
7.5
6.0
6.1
8.8
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
236
13.2
8.3
10.1
17
Μάρκα
xDrive50i 4.4 Auto 5D (407 HP)
xDrive30d 3.0 Auto 5D (245 HP)
xDrive40d 3.0 Auto 5D (306 HP)
E71 - X6
xDrive35i 3.0 Auto 5D (306 HP)
xDrive50i 4.4 Auto 5D (407 HP)
xDrive30d 3.0 Auto 5D (245 HP)
xDrive40d 3.0 Auto 5D (306 HP)
E89 - Z4 Roadster (νέα)
sDrive20i 2.5 (204 HP)
sDrive28i 2.0 (245 HP)
sDrive28i 2.0 Auto (245 HP)
sDrive35i 3.0 (306 HP)
sDrive35i 3.0 Auto (306 HP)
sDrive35is 3.0 Auto (340 HP)
CADILLAC
CTS
2.8 M/T (211 HP)
2.8 A/T (211 HP)
3.6 M/T (311 HP)
3.6 A/T (311 HP)
3.6 AWD (311 HP)
CTS-V
6.2 AUT (564 HP)
SRX
4.6 A/T (325 HP)
STS
3.6 A/T (257 HP)
ESCALADE
6.2 A/T (409 HP)
CATERHAM
1.6 Roadsport 120 (120 HP)
1.6 Roadsport 120 SV (120 HP)
2.0 Roadsport 175 (175 HP)
2.0 Roadsport SV 175(175 HP)
2.0 Superlight R300 2D (175 HP)
2.0 Superlight R300 SV (175 HP)
2.0 CSR 175 (175HP)
CHEVROLET
SPARK
1.0 4D (68 HP)
1.2 4D (82 HP)
1.0 4D (68 HP)
1.2 4D (82 HP)
1.0 4D (68 HP)
1.2 4D (82 HP)
CAPTIVA
2.4 (167 HP) M/T 6SPEED
2.4 (167 HP) M/T 6SPEED
2.4 (167 HP) M/T 6SPEED
2.4 (167 HP) M/T 6SPEED
2.4 (167 HP) A/T 6SPEED
2.4 (167 HP) A/T 6SPEED
3.0 (259 HP) A/T 6SPEED
3.0 (259 HP) A/T 6SPEED
18
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
292
195
198
17.5
8.7
8.8
9.6
6.7
6.8
12.5
7.4
7.5
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
236
292
195
198
13.2
17.5
8.7
8.8
8.3
9.6
6.7
6.8
10.1
12.5
7.4
7.5
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
159
159
159
219
210
210
8.9
8.9
9.1
13.5
12.6
12.6
5.6
5.6
5.5
7.0
6.9
6.9
6.8
6.8
6.8
9.4
9.0
9.0
F
F
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
281
263
285
264
267
17.7
16.8
18.1
16.6
16.8
8.4
7.7
8.4
7.9
8.0
11.8
11.0
12.0
11.1
11.2
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
350
21.7
10.7
14.7
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
331
19.1
10.9
14.0
G
ΒΕΝΖΙΝΗ
258
16.7
7.5
10.9
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
383
23.0
12.3
16.2
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
150
150
194
194
194
194
194
8.5
8.5
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
5.4
5.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
A
A
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
113
114
118
118
119
119
6.2
6.3
6.6
6.6
6.6
6.6
4.0
4.0
4.1
4.1
4.2
4.2
4.8
4.9
5.0
5.0
5.1
5.1
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
210
210
218
219
219
219
245
252
11.7
12.2
12.3
12.2
12.8
12.6
14.5
15.5
7.4
7.1
7.6
7.6
7.4
7.5
8.3
8.0
8.9
8.9
9.3
9.3
9.3
9.3
10.5
10.7
Μάρκα
2.2 (163 HP) M/T 6SPEED
2.2 (163 HP) M/T 6SPEED
2.2 (184 HP) M/T 6SPEED
2.2 (163 HP) M/T 6SPEED
2.2 (163 HP) M/T 6SPEED
2.2 (184 HP) M/T 6SPEED
2.2 (163 HP) A/T 6SPEED
2.2 (163 HP) A/T 6SPEED
2.2 (163 HP) A/T 6SPEED
2.2 (184 HP) A/T 6SPEED
2.0 (163 HP) A/T SPEED
2.2 (163 HP) A/T 6SPEED
2.2 (184 HP) A/T 6SPEED
2.2 (163 HP) A/T 6SPEED
2.2 (184 HP) A/T 6SPEED
AVEO T-300 (KL1T)
1.2 5D (86 HP) M/T
1.2 5D (86 HP) M/T
1.2 5D (86 HP) M/T
1.2 4D (86 HP) M/T
1.2 5D (86 HP) M/T
1.4 5D (101 HP) M/T
1.4 4D (101 HP) M/T
1.2 4D/5D (86 HP) M/T
1.2 5D (86 HP) M/T
1.2 5D (70 HP) M/T
1.2 4D/5D (86 HP) M/T
1.2 4D/5D (86 HP) M/T
1.4 4D/5D (101 HP) M/T
1.4 4D (101 HP) A/T
1.4 4D (101 HP) A/T
1.4 5D (101 HP) A/T
1.4 5D (101 HP) A/T
1.4 4D/5D (101 HP) A/T
1.3 D 5D (95 HP) M/T
1.3 D 4D (75 HP) M/T
1.3 D 5D (75 HP) M/T
1.3 D 4D (95 HP) M/T
1.3 D 5D (95 HP) M/T
CRUZE
1.6 4D M/T
1.6 5D M/T
1.8 4D/5D M/T
1.6 4D M/T
1.8 4D M/T
1.6 4D A/T
1.8 4D A/T
1.6 5D A/T
1.8 5D A/T
1.6 4D A/T
1.8 4D A/T
1.7 D 4D ( 131 HP)
1.7 D 5D ( 131 HP)
ORLANDO
1.8 M/T (142 HP)
1.8 A/T (142 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
164
170
170
170
174
174
198
198
203
203
203
208
208
208
208
7.8
8.4
7.9
7.9
8.5
8.5
9.8
9.9
10.0
10.0
9.9
10.5
10.5
10.5
10.5
5.3
5.3
5.6
5.6
5.5
5.5
6.2
6.1
6.4
6.4
6.5
6.4
6.4
6.4
6.4
6.2
6.4
6.4
6.4
6.6
6.6
7.5
7.5
7.7
7.7
7.7
7.9
7.9
7.9
7.9
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
111
117
119
119
121
125
125
129
137
137
138
138
139
139
145
147
156
159
95
97
99
107
108
5.8
6.3
6.5
6.6
6.5
6.8
6.8
7.1
7.6
7.6
7.7
7.7
7.7
7.7
8.4
8.3
8.8
9.0
4.2
4.2
4.3
4.8
4.8
4.1
4.2
4.3
4.3
4.4
4.5
4.4
4.6
4.8
4.8
4.8
4.8
4.9
4.8
4.9
5.1
5.3
5.4
3.3
3.3
3.4
3.6
3.6
4.7
5.0
5.1
5.1
5.1
5.3
5.3
5.5
5.8
5.8
5.9
5.9
5.9
5.9
6.2
6.3
6.6
6.8
3.6
3.7
3.8
4.1
4.1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
153
153
155
159
159
174
174
174
174
184
184
117
117
8.8
8.9
8.9
9.0
9.3
10.5
10.5
10.3
10.7
11.2
11.3
5.6
5.5
5.1
5.2
5.2
5.5
5.3
5.6
5.6
5.7
5.5
5.8
5.8
3.8
3.9
6.5
6.6
6.6
6.8
6.8
7.4
7.4
7.4
7.4
7.8
7.8
4.5
4.5
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
172
186
9.7
11.2
5.9
6.0
7.3
7.9
19
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
2.0 D M/T (163 HP)
2.0 D M/T (131 HP)
2.0 D A/T (163 HP)
CITROEN
BERLINGO
MULTISPACE 1.6 VTi120 FL
MULTISPACE 1.6 VTi98 FL
MULTISPACE 1.6 HDi 115 FL
MULTISPACE 1.6 HDi75 FL
MULTISPACE 1.6 e-HDi90 FL
MULTISPACE 1.6 HDi90 FL
NEMO
MULTISPACE 1.4i
MULTISPACE 1.4 HDi75
MULTISPACE 1.4 HDi75 BVMP STT
C1
1.0i 68hp
1.0i 68hp BMP
ECO 1.0i 68hp
ECO 1.0i 68hp BMP
C3
1.1i (Τροχοί 15’’)
1.1i (Τροχοί 16’’)
1.4i
1.4 Vti 95 (Τροχοί 16’’)
1.4 Vti 95 (Τροχοί 15’’ & 17’’)
1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 16’’)
1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 15’’ & 17’’)
1.6 Vti 120 (Τροχοί 16’’)
1.6 Vti 120 (Τροχοί 15’’ & 17’’)
1.6 VTi 120 BVA (Τροχοί 16’’)
1.6 VTi 120 BVA (Τροχοί 17’’)
1.4 HDi70 (Τροχοί 15” AIRFLOW)
1.4 HDi70 (Τροχοί 16” Exclusive & Ser.Special)
1.4 e-HDi 70 BMP STT
1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 15” AIRFLOW)
1.6 e-HDi 90 STT (Τροχοί 16” Exclusive & Ser.Special)
DS3
1.4 Vτi 95 (Τροχοί 16’’)
1.4 VΤi 95 (Τροχοί 17’’)
1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 16’’)
1.4 VTi 95 BMP (Τροχοί 17’’)
1.6 VΤi 120 (Τροχοί 16’’)
1.6 VΤi 120 (Τροχοί 17’’)
1.6 VTi 120 BVA (Τροχοί 16’’)
1.6 VTi 120 BVA (Τροχοί 17’’)
1.6 THP 155
1.6 THP 200
1.4 HDi 70 (Τάσια 16” Airflow)
1.4 HDi 70 (Τροχοί 16” / 17”)
1.4 e-HDi 70 STT (Τάσια 16” Airflow)
1.6 e-HDi 90 (Τάσια 16” Airflow)
1.6 e-HDi 90 (Τροχοί 16” / 17”)
1.6 e-HDi 110 BM6 (Τροχοί 17”)
C3 PICASSO
1.4 VTi 95 (Τροχοί 16’’ & 17’’)
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
159
159
186
7.9
7.9
9.3
4.9
4.9
5.7
6.0
6.0
7.0
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
169
164
139
139
129
139
9.6
9.6
6.9
6.2
5.5
6.2
6.0
5.7
4.9
4.8
4.6
4.8
7.3
7.1
5.3
5.3
4.9
5.3
VANETTE
VANETTE
VANETTE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
152
119
109
8.2
5.7
4.7
5.6
3.8
3.8
6.6
4.6
4.1
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
103
106
99
104
5.4
5.5
5.1
5.4
4.0
4.1
3.8
4.0
4.5
4.6
4.3
4.5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
137
139
139
134
136
127
129
136
138
153
155
99
101
87
93
98
7.9
8.0
8.0
7.6
7.7
7.4
7.5
7.9
8.0
9.4
9.5
4.5
4.6
3.6
4.2
4.4
4.9
4.9
4.9
4.8
4.9
4.4
4.5
4.8
4.9
5.0
5.1
3.4
3.5
3.2
3.2
3.3
5.9
6.0
6.0
5.8
5.9
5.5
5.6
5.9
6.0
6.6
6.7
3.8
3.9
3.4
3.6
3.7
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
134
136
127
129
136
138
153
155
139
149
99
101
87
95
98
99
7.6
7.7
7.4
7.5
7.9
8.0
9.4
9.5
8.2
8.7
4.5
4.6
3.6
4.3
4.4
4.6
4.8
4.9
4.4
4.5
4.8
4.9
5.0
5.1
4.9
4.9
3.4
3.5
3.2
3.2
3.3
3.4
5.8
5.9
5.5
5.6
5.9
6.0
6.6
6.7
6.0
6.4
3.8
3.9
3.4
3.6
3.7
3.8
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
145
8.4
5.1
6.3
20
Μάρκα
1.6 VTi 120 (Τροχοί 16’’ & 17’’)
1.6 HDi 90 (Τροχοί 16’’ & 17’’)
1.6 HDi 110 (Τροχοί 16’’ & 17’’)
C4
1.4 Vti 95 (Τροχοί 15’’ & 16’’)
1.4 Vti 95 (Τροχοί 17’’)
1.6 Vti 120 (Τροχοί 15’’ & 16’’)
1.6 Vti 120 (Τροχοί 17’’ & 18’’)
1.6 VTi 120 BVA (Τροχοί 16’’)
1.6 VTi 120 BVA (Τροχοί 17’’)
1.6 THP 155 MCP (Τροχοί 16’’ & 17’’)
1.6 THP 155 MCP (Τροχοί 18’’)
1.6 HDi 90 (Τροχοί 15’’ & 16’’)
1.6 HDi 90 (Τροχοί 17’’)
1.6 HDi 110 (Τροχοί 15’’ & 16’’)
1.6 HDi 110 (Τροχοί 17’’ & 18’’)
1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16’’)
1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17’’ & 18’’)
1.6 e-HDi 110 MCP STT (Pack Aero)
1.6 e-HDi 110 STT (Τροχοί 15’’ & 16’’)
1.6 e-HDi 110 STT (Τροχοί 17’’ & 18’’)
1.6 e-HDi 110 STT (Pack Aero)
2.0 HDi 150 (Τροχοί 16’’)
2.0 HDi 150 (Τροχοί 17’’ & 18’’)
DS4
1.6 VTi 120 (Τροχοί 16’’,17’’,18’’)
1.6 THP 155 MCP (Τροχοί 17’’,18’’)
1.6 THP 155 BVA (Τροχοί 17’’,18’’)
1.6 THP 200 (Τροχοί 18’’,19’’)
HDi 90 BVM (Τροχοί 16’’,17’’,18’’)
HDi 110 BVM6 (Τροχοί 16’’,17’’,18’’)
e-HDi 110 BVM6 (Τροχοί 16’’,17’’,18’’)
e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 16’’)
e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 17’’,18’’)
HDi 160 BVM6 (Τροχοί 18’’,19’’)
C4 PICASSO
1.6 VΤi 120 (Τροχοί 16’’)
1.6 VΤi 120 (Τροχοί 17’’)
1.6 THP 155 MCP (Τροχοί 16’’)
1.6 THP 155 MCP (Τροχοί 17’’,18’’)
1.6 HDi 110 (Τροχοί 16’’)
1.6 Hdi 110 (Τροχοί 17’’,18’’)
1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16’’)
1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17’’,18’’)
GRAND C4 PICASSO
1.6 VΤi 120 (Τροχοί 16’’)
1.6 VΤi 120 (Τροχοί 17’’)
1.6 THP 155 MCP (Τροχοί 16’’)
1.6 THP 155 MCP (Τροχοί 17’’,18’’)
1.6 HDi 110 (Τροχοί 16’’)
1.6 Hdi 110 (Τροχοί 17’’,18’’)
1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16’’)
1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17’’,18’’)
C4 AIRCROSS
1.6i BVM5 (2WD)
HDi 110 BVM6 (2WD)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
149
119
125
9.0
5.5
6.1
4.9
4.0
4.1
6.4
4.6
4.8
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
140
143
143
146
159
162
145
148
110
113
119
122
104
109
98
114
117
109
127
130
8.2
8.2
8.8
8.9
10.0
10.1
8.4
8.6
5.2
5.3
5.8
5.9
4.4
4.9
4.2
5.0
5.2
4.9
6.5
6.6
4.8
5.1
4.7
4.8
5.1
5.2
5.0
5.1
3.6
3.8
3.9
4.0
3.7
3.8
3.5
3.8
4.0
3.8
4.0
4.1
6.1
6.2
6.2
6.3
6.9
7.0
6.3
6.4
4.2
4.3
4.6
4.7
4.0
4.2
3.8
4.3
4.5
4.2
4.9
5.0
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
144
149
178
149
115
122
118
110
114
134
8.3
9.0
10.6
8.4
5.4
5.9
5.4
4.6
4.8
6.6
5.0
5.1
6.0
5.2
3.9
4.0
4.0
4.0
4.1
4.3
6.2
6.5
7.7
6.4
4.4
4.7
4.5
4.2
4.4
5.1
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
159
163
155
159
132
135
125
130
9.3
9.4
8.8
9.1
6.1
6.2
5.1
5.3
5.4
5.6
5.4
5.6
4.5
4.6
4.5
4.7
6.9
7.0
6.7
6.9
5.1
5.2
4.8
5.0
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
159
163
159
162
135
137
129
132
9.3
9.4
9.1
9.1
6.2
6.3
5.4
5.4
5.4
5.6
5.6
5.7
4.6
4.7
4.6
4.8
6.9
7.0
6.9
7.0
5.2
5.3
4.9
5.0
4X2 - SUV
4X2 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
135
119
7.5
5.3
4.9
4.2
5.9
4.6
21
Μάρκα
HDi 110 BVM6 (4WD)
HDi 150 BVM6 (2WD)
HDi 150 BVM6 (4WD)
C5
1.6 VTi 120 MCP
1.6 VTi 120 MCP TOURER
1.6 THP 155
1.6 THP 155 TOURER
1.6 THP 155 Automatic
1.6 THP 155 Automatic TOURER
1.6 HDi 110
1.6 HDi 110 TOURER
1.6 e-HDi110 MCP STT
1.6 e-HDi110 MCP STT TOURER
2.0 HDi 160
2.0 HDi 160 TOURER
2.0 HDi 160 Automatic
2.0 HDi 160 Automatic TOURER
DS5
1.6 THP 155 BVA 6 (Τροχοί 16’’,17’’)
1.6 THP 155 BVA 6 (Τροχοί 18’’,19’’)
1.6 THP 200 (Τροχοί 19’’)
1.6 e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 16’’,17’’)
2.0 HDi 160 BVM6 (Τροχοί 16’’,17’’)
2.0 HDi 160 BVM6 (Τροχοί 18’’,19’’)
2.0 HDi 160 BVA6 (Τροχοί 17’’)
2.0 HDi 160 BVA6 (Τροχοί 18’’,19’’)
2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 17’’)
2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 18’’,19’’)
JUMPY
MULTISPACE 2.0 HDi 95
MULTISPACE 2.0 HDi 125
MULTISPACE 2.0 HDi 160
CORVETTE
COUPE
6.2 M/T (437 HP)
6.2 A/T (437 HP)
CONVERTIBLE
6.2 M/T (437 HP)
6.2 A/T (437 HP)
Z06
7.0 (512 HP)
DACIA
SANDERO
1.2 5D (75 HP)
LOGAN MCV
1.6 5D (85 HP)
1.5 dCi 5D (90 HP)
SANDERO STEPWAY
1.6 5D 85hp
1.5 dCi (90 HP)
DUSTER
1.6 4x2 Ambiance (105 HP)
1.6 4x4 Ambiance (105 HP)
1.5 dCi 4x4 Ambiance (110 HP)
1.6 4x2 Laureate (105 HP)
22
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
4X4 - SUV
4X2 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
129
142
147
5.6
6.6
6.8
4.5
4.7
4.9
4.9
5.4
5.6
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
144
149
153
155
169
169
129
129
117
117
129
133
163
163
8.3
8.5
9.3
9.5
10.5
10.5
6.0
6.0
5.2
5.2
6.4
6.6
8.2
8.2
5.0
5.2
5.1
5.2
5.6
5.6
4.4
4.4
4.1
4.1
4.1
4.3
5.1
5.1
6.2
6.4
6.7
6.8
7.3
7.3
5.0
5.0
4.5
4.5
4.9
5.1
6.2
6.2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
165
169
155
114
129
133
154
158
99
107
9.9
10.3
8.9
4.8
6.3
6.4
7.7
7.9
3.9
4.2
5.6
5.6
5.5
4.2
4.1
4.4
4.9
5.1
3.7
4.0
7.1
7.3
6.7
4.4
4.9
5.1
5.9
6.1
3.8
4.1
COMBI
COMBI
COMBI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
179
172
172
8.1
7.6
7.6
6.1
6.0
6.0
6.8
6.6
6.6
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
316
317
20.7
20.4
9.0
9.2
13.3
13.4
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
316
317
20.7
20.4
9.0
9.2
13.3
13.4
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
350
22.8
10.0
14.7
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
135
7.6
4.9
5.9
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
169
119
9.8
5.4
6.1
4.2
7.3
4.6
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
155
121
9.3
5.4
5.4
4.2
6.7
4.6
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
165
185
137
165
9.6
10.4
5.9
9.6
6.0
7.0
5.0
6.0
7.1
8.0
5.3
7.1
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1.6 4x4 Laureate (105 HP)
1.5 dCi 4x4 Laureate (110 HP)
1.5 dCi 4x4 Laureate (110 HP) ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ
DAIHATSU
NEW CUORE
1.0 M/T 5D (70 HP)
1.0 A/T 5D (70 HP)
NEW SIRION
1.0 5D (70 HP)
1.3 5D (92 HP)
1.3 5D A/T (92 HP)
NEW CHARADE
1.3 5D (99 HP)
NEW TERIOS
1.5 DX/SX 4X4 5D (105 HP)
1.5 DX/SX A/T 4X4 5D (105 HP)
1.5 SX M/T 4X4 5D (105 HP)
1.5 SX A/T 4X4 (105 HP)
FERRARI
F 458 ITALIA F1
F 458 ITALIA F1
F 458 ITALIA SPIDER F1
FERRARI FOUR (FF)
FERRARI FOUR (FF)
CALIFORNIA
CALIFORNIA
FIAT
BRAVO
1.4 16V 5D (90 HP) Euro5
1.4 16V T-JET 5D (120 HP) Euro4
1.4 16V T-JET 5D (120 HP) Euro5
1.4 16V T-JET 5D (120 HP) - (MTA) Euro4
1.4 16V T-JET 5D (150 HP) Euro4
1.4 16V MULTIAIR (140 HP) Euro5
1.6 MTJ 5D (120 HP) Euro5
1.6 MTJ 5D (120 HP) - (MTA) Euro5
DOBLO
1.4 16V 5D (95 HP)-(S&S) Euro5
1.4 16V 5D (95 HP)-(S&S)-(ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ) Euro5
1.4 16V 5D T-JET (120 HP)-(S&S) Euro5 CNG
1.4 16V 5D T-JET (120 HP)-(S&S) Euro5
1.6 MTJ 5D (105 HP)-(S&S) Euro5
1.6 MTJ 5D (105 HP)-(S&S)-(ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ) Euro5
FIAT 500
0.9 3D (85 HP) Euro5
0.9 3D (85 HP) (DUALOGIC) Euro5
1.2 3D (69 HP) Euro5
1.2 3D (69 HP) - (DUALOGIC) Euro5
1.2 3D (69 HP) - (S&S) Euro5
1.2 3D (69 HP) - (DUALOGIC with S&S) Euro5
1.4 16V 3D (100 HP) Euro5
1.4 16V 3D (100 HP) - (DUALOGIC) Euro5
1.3 MTJ (95 HP) Euro5
GRANDE PUNTO
1.2 8V 3D/5D (65 HP) Euro4
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
185
145
137
10.4
6.5
5.9
7.0
5.3
5.0
8.0
5.6
5.3
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
106
129
5.7
6.6
4.0
4.8
4.5
5.5
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
118
137
151
6.1
7.5
8.6
4.4
4.8
5.2
5.0
5.8
6.4
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
125
6.7
4.7
5.4
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
173
178
179
181
9.0
9.7
9.5
9.7
6.4
6.4
6.6
6.6
7.4
7.6
7.7
7.7
SP COUPE
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
307
307
19.7
19.7
9.7
9.7
13.3
13.3
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
380
25.6
10.9
16.3
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
270
16.5
8.6
11.5
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
146
149
146
143
155
132
122
120
8.1
8.1
8.1
8.0
8.7
7.3
6.0
5.9
5.2
5.3
5.2
5.0
5.3
4.8
3.9
3.8
6.3
6.3
6.3
6.1
6.6
5.7
4.7
4.6
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ / CNG
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
166
171
173/134
169
138
148
9.3
9.5
9,7/6,5
9.5
6.1
6.3
5.9
6.1
6,1/4
5.9
4.7
5.2
7.2
7.4
7,4/4,9
7.2
5.2
5.6
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
95
92
119
115
113
110
140
135
104
4.9
4.6
6.4
6.2
5.7
5.6
7.7
7.1
5.0
3.7
3.6
4.3
4.3
4.3
4.1
5.1
5.0
3.3
4.1
4.0
5.1
5.0
4.8
4.7
6.1
5.8
3.9
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
135
7.3
4.8
5.7
23
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1.4 8V 3D/5D (77 HP) Euro4
1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (S&S) Euro5
1.4 16V 3D/5D (95 HP) Euro4
1.4 16V T-JET 3D/5D (120 HP) Euro4
1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) Euro4
1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) - (S&S) Euro5
NEO PANDA
1.2 8V 5D (69 HP) Euro5
0.9 8V 5D (85 HP) Euro 5
1.3 16V 5D (75 HP) Euro 5
PANDA CLASSIC (MY2012)
1.2 8V 5D (69 HP) Euro5
1.2 8V 5D (69 HP) Euro5 LPG
1.2 8V 4X4 5D (69 HP) Euro5
1.3 MTJ 5D (75 HP) Euro5
1.3 MTJ 4X4 5D (75 HP) Euro5
PUNTO EVO
1.2 8V 3D/5D (65 HP) Euro4
1.2 8V 3D/5D (69 HP) Euro5 with S&S
1.4 8V 3D/5D (77 HP) Euro4
1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (S&S) Euro5
1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (S&S) Euro5 LPG
1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (MTA with S&S) Euro5
1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (105 HP)-(S&S) Euro5
1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (135 HP)-(S&S) Euro5
1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) Euro4
1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) - (S&S) Euro5
1.3 MTJ 3D/5D (90 HP) Euro4
1.3 MTJ 3D/5D (90 HP) - (MTA) Euro4
1.3 MTJ 3D/5D (95 HP) - (S&S) Euro5
1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) Euro5
1.3 MTJ 3D/5D (95 HP) - (MTA with S&S) Euro5
1.6 MTJ 3D/5D (120 HP) Euro5
PUNTO 2012
1.2 8V 3D/5D (69 HP) Euro5 no S&S
0.9 TWINAIR 8V 3D/5D (85 HP) Euro5 S&S
1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (S&S) Euro5 LPG
1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (S&S) Euro5 CNG
1.4 8V 3D/5D (77 HP) - (MTA with S&S) Euro5
1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (105 HP)-(S&S) Euro5
1.4 16V MULTIAIR 3D/5D (135 HP)-(S&S) Euro5
1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) - (no S&S) Euro5
1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) Euro5
1.3 MTJ 3D/5D (95 HP) - (MTA with S&S) Euro5
QUBO
1.4 8v (73 HP) Euro5
1.3 16v MTJ (75 HP) Euro5
1.3 16v MTJ (95 HP) Euro5
1.4 8v (77 HP / 70HP) Euro5 CNG
1.4 8v (73 HP) Euro4
SEDICI
1.6 16V 5D (120 HP) 4Χ2 Euro5
2.0 16V MTJ 5D (135 HP) 4X2 Euro5
1.6 16V 5D (120 HP) 4X4 Euro5
2.0 16V MTJ 5D (135 HP) 4X4 Euro5
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
132
139
155
119
108
7.5
7.4
8.2
8.7
6.2
5.2
5.0
4.7
4.6
5.4
3.5
3.5
5.9
5.7
5.9
6.6
4.5
4.1
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
120
99
104
6.7
5.0
4.7
4.3
3.8
3.5
5.2
4.2
3.9
A
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
113
110/104
139
109
128
6.4
6,4/8,4
7.3
5.2
6.4
4.0
4,0/5,2
5.3
3.6
4.0
4.9
4,9/6,4
6.0
4.2
4.9
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
135
123
139
132
133/114
125
134
129
119
108
119
115
110
95
107
119
7.3
7.3
7.5
7.4
7,3/9,0
6.8
7.5
7.3
6.2
5.2
5.9
5.5
5.3
4.6
5.0
5.8
4.8
4.8
5.0
4.7
4,8/5,9
4.6
4.7
4.6
3.5
3.5
3.7
3.7
3.5
3.0
3.5
3.8
5.7
5.7
5.9
5.7
5,7/7,0
5.4
5.7
5.6
4.5
4.1
4.5
4.4
4.2
3.6
4.1
4.5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ / CNG
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
126
98
133/114
149/115
124
133
129
112
90
107
7.2
4.9
7,3/9,0
7,9/5,4
6.7
7.4
7.3
5.5
4.6
5.0
4.4
3.8
4,8/5,9
5,4/3,5
4.6
4.7
4.6
3.5
3.0
3.5
5.4
4.2
5,7/7,0
6,3/4,2
5.4
5.7
5.6
4.2
3.5
4.1
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ / CNG
ΒΕΝΖΙΝΗ
152
107
107
152/114
155
8.2
5.1
4.9
8,6/5,4
8.3
5.6
3.8
3.6
5,3/3,5
5.6
6.6
4.3
4.1
6,5/4,2
6.6
4X2 - SUV
4X2 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
141
129
149
139
7.9
8.1
8.2
8.1
5.2
4.2
5.5
4.7
6.2
4.9
6.5
5.5
24
Μάρκα
DUCATO COMBI
2.3 MJT ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ (130 HP) 6/9 ΘΕΣΕΙΣ
DUCATO PANORAMA
2.0 MJT (115 HP) 9 ΘΕΣΕΙΣ
2.3 MJT ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ (130 HP) 9 ΘΕΣΕΙΣ
SCUDO COMBI / PANORAMA
2.0 16V MJT-KONTO ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (128 HP) 6/9 ΘΕΣΕΙΣ
FORD
KA
3D 1.3 (75 PS)_Auto Start/Stop
3D 1.3 (75 PS)
3D 1.2 (69 PS)_Auto Start/Stop
3D 1.2 (69 PS)
FIESTA
3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_12,5MY
3D/5D 1.4 (70 PS)_12,5MY
3D/5D 1.4 (70 PS)
3D/5D 1.6 (95 PS)
3D/5D 1.6 (95 PS)_12,5MY
3D/5D 1.25 (82 PS)_12,5MY
3D/5D 1.25 (60 PS)_12,5MY
3D/5D 1.25 (60 PS)
3D/5D 1.25 (60 PS)_9MY
3D/5D 1.25 (82 PS)
3D/5D 1.4 (96 PS)_12,5MY
3D/5D 1.6 (120 PS)_12,5MY
3D/5D 1.4 (96 PS)_9MY
3D/5D 1.4 (96 PS)
3D/5D 1.6 (120 PS)
3D/5D 1.6 (134 PS)_12,5MY
3D/5D 1.4 (96 PS) Auto_12,5MY
ΝEO B-MAX
5D 1.6 Duratorq TDCi (95PS)
5D 1.5 Duratorq TDCi (75PS)
5D 1.0 EcoBoost (100PS)_Auto Start/Stop
5D 1.0 EcoBoost (120PS)_Auto Start/Stop
5D 1.4 Duratec (90PS)
5D 1.6 Duratec (105PS)_PowerShift
FOCUS
5D 1.6 Duratec Ti-VCT (115 PS)_8,25MY
5D 1.6 Duratec Ti-VCT (115 PS)_10,25MY
3D 2.0 Duratec (145 PS)_8,25MY
3D 2.5 RS (305 HP)_10,25MY
3D 2.5 RS (350 HP)_10,25MY
ΝEO FOCUS
5D/SW 1.6 Duratorq ECOnetic (105PS) 12,75MY
5D 1.6 Duratorq TDCI (95 PS) Auto Start/Stop
4D/5D/SW 1.6 Duratorq TDCI (115 PS) Auto Start/Stop
5D 1.0 EcoBoost (100PS) Auto Start/Stop 12,75MY
5D 1.0 EcoBoost (125PS) Auto Start/Stop 12,75MY
5D 1.6 Duratorq TDCI (95 PS)
4D/5D/SW 1.6 Duratorq TDCI (115 PS)
4D/SW 1.0 EcoBoost (125PS)_Auto Start/Stop 12,75MY
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) 12,75MY
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) 12,75MY
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
COMBI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
180
8.5
5.9
6.9
COMBI
COMBI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
182
186
8.6
8.7
6.0
6.1
7.0
7.1
COMBI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
185
8.3
6.4
7.1
A
A
A
A
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
109
112
115
119
4.9
5.2
5.8
6.3
3.7
3.7
4.4
4.4
4.1
4.2
4.9
5.1
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
95
104
107
107
107
124
124
127
128
129
130
132
133
133
134
139
149
4.4
4.7
4.8
4.9
4.9
7.1
7.1
7.3
7.3
7.4
7.6
7.8
7.5
7.6
7.9
8.0
8.6
3.2
3.5
3.6
3.6
3.6
4.3
4.3
4.4
4.3
4.5
4.5
4.5
4.6
4.7
4.6
4.8
5.0
3.6
4.0
4.1
4.1
4.1
5.4
5.4
5.5
5.4
5.6
5.7
5.8
5.7
5.8
5.8
5.9
6.4
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
104
109
114
114
139
149
4.7
4.8
6.0
6.0
7.9
8.6
3.6
3.8
4.2
4.2
4.9
5.1
4.0
4.1
4.9
4.9
6.0
6.4
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
157
157
169
225
225
8.7
8.7
9.8
13.4
13.4
5.4
5.4
5.4
7.0
7.0
6.6
6.6
7.1
9.4
9.4
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
99
109
109
109
114
117
117
117
124
124
129
4.3
5.1
5.1
5.9
6.3
5.7
5.7
6.4
6.1
6.1
6.3
3.4
3.7
3.7
4.1
4.2
3.7
3.7
4.4
4.1
4.1
4.2
3.7
4.2
4.2
4.8
5.0
4.5
4.5
5.1
4.9
4.9
5.0
25
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS)
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) Auto 12,75MY
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) Auto 12,75MY
5D 1.6 Duratec Ti-VCT (105 PS)
5D 1.6 Duratec Ti-VCT (125 PS)
4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (150 PS) Auto Start/Stop 12,75MY
4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (182 PS) Auto Start/Stop 12,75MY
4D/SW 1.6 Duratec Ti-VCT (125 PS)
4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (150 PS) Auto Start/Stop
4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (182 PS) Auto Start/Stop
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) Auto
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) Auto
4D/5D/SW 1.6 Duratec Ti-VCT (125 PS) Auto 12,75MY
5D/SW 2.0 EcoBoost (250PS) 12,75MY
ΝEO C-MAX
5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS) Auto Start/Stop
5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCI (140 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCI (163 PS)
5D 1.6 Duratec EcoBoost (150 PS) Auto Start/Stop
5D 1.6 Duratec EcoBoost (182 PS) Auto Start/Stop
5D 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) Auto
5D 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) Auto
5D 1.6 Duratec Ti-VCT (105 PS)
5D 1.6 Duratec Ti-VCT (125 PS)
5D 1.6 Duratec EcoBoost (150 PS)
5D 1.6 Duratec EcoBoost (182 PS)
ΝEO GRAND C-MAX
5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS)_Auto Start/Stop
5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCI (140 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCI (163 PS)
5D 1.6 Duratec EcoBoost (150 PS) auto start/stop
5D 1.6 Duratec EcoBoost (182 PS) auto start/stop
5D 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) Auto
5D 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) Auto
5D 1.6 Duratec Ti-VCT (125 PS)
5D 1.6 Duratec EcoBoost (150 PS)
5D 1.6 Duratec EcoBoost (182 PS)
MONDEO
4D/5D/SW 1.6 Duratec (125 PS)
ΝEO MONDEO
4D/5D/SW 1.6 Duratorq TDCi (115 PS)
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi (163 PS)_12.5MY
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi (140 PS)
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi (163 PS)
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (140 PS)
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (163 PS)
4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (163 PS) 12.5MY
4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (160 PS)_12.5MY
4D/5D/SW 1.6 Duratec (120 PS)_12.5MY
4D/5D/SW 1.6 EcoBoost (160 PS)
4D/5D/SW 1.6 Duratec (120 PS)
4D/5D/SW 2.0 EcoBoost PowerShift (203 PS)
4D/5D/SW 2.0 EcoBoost PowerShift (240 PS)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
129
134
134
136
136
137
137
139
139
139
139
139
149
169
6.3
6.6
6.6
8.0
8.0
7.6
7.6
8.1
7.7
7.7
6.8
6.8
9.3
9.9
4.2
4.3
4.3
4.7
4.7
4.9
4.9
4.8
5.0
5.0
4.4
4.4
4.8
5.6
5.0
5.2
5.2
5.9
5.9
5.9
5.9
6.0
6.0
6.0
5.3
5.3
6.4
7.2
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
114
119
134
134
149
149
149
149
154
154
154
154
5.0
5.4
6.4
6.4
8.0
8.0
7.1
7.1
8.7
8.7
8.8
8.8
4.0
4.1
4.4
4.4
5.3
5.3
4.8
4.8
5.3
5.3
5.3
5.3
4.4
4.6
5.1
5.1
6.4
6.4
5.6
5.6
6.6
6.6
6.6
6.6
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
124
129
139
139
154
154
154
154
159
159
159
5.5
5.8
6.6
6.6
8.2
8.2
7.4
7.4
8.9
9.2
9.2
4.3
4.4
4.5
4.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.7
5.5
5.5
4.7
4.9
5.3
5.3
6.6
6.6
5.8
5.8
6.9
6.9
6.9
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
170
10.0
5.6
7.2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
125
129
139
139
149
149
149
149
156
158
159
179
179
5.6
6.1
6.4
6.4
7.2
7.2
7.2
8.2
9.1
9.1
9.2
10.7
10.9
4.2
4.2
4.6
4.6
4.7
4.7
4.7
5.4
5.3
5.5
5.4
6.0
6.0
4.7
4.9
5.3
5.3
5.6
5.6
5.6
6.4
6.7
6.8
6.8
7.7
7.7
26
Μάρκα
S-MAX
5D 2.0 Duratec (145 PS)
5D 2.5 Duratec (220 PS)
5D 2.3 Duratec Auto (161 PS)
ΝEO S-MAX
5D 1.6 Duratorq TDCi (115 PS) Auto Start/Stop 12,75MY
5D 1.6 Duratorq TDCi (115 PS) 12,75MY
5D 2.0 Duratorq TDCi (140 PS) 12MY & 12,75MY
5D 2.0 Duratorq TDCi (163 PS) 12MY & 12,75MY
5D 2.0 Duratorq TDCi (140 PS) 11MY
5D 2.0 Duratorq TDCi (163 PS) 11MY
5D 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (140 PS) 12MY &12,75MY
5D 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (163 PS) 12MY &12,75MY
5D 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (140 PS) 11MY
5D 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (163 PS) 11MY
5D 1.6 EcoBoost (160 PS)
5D 2.0 EcoBoost PowerShift (203 PS)
5D 2.0 EcoBoost PowerShift (240 PS)
GALAXY
5D 1.6 Duratorq TDCi (115 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCi (163 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (163 PS)
5D 1.6 EcoBoost (160 PS)
5D 2.0 EcoBoost PowerShift (203 PS)
KUGA
5D 2.0 Duratorq TDCi (140 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCi (163 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCi (136 PS)_9,5MY
5D 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (140 PS)
5D 2.0 Duratorq TDCi PowerShift (163 PS)
5D 2.5 Duratec (200 PS)
5D 2.5 Duratec auto (200 PS)
TRANSIT
2.2 KOMBI 280 SWB DIESEL (100 PS)
2.2 KOMBI 330 MWB DIESEL (125 PS)
2.2 KOMBI 330 MWB DIESEL (140 PS)
2.2 KOMBI 330 LWB DIESEL (140 PS)
2.2 KOMBI 330 LWB DIESEL (125 PS)
HONDA
ACCORD
2.0 4D M/T (156 HP) 16’’ Wheels
2.0 4D M/T (156 HP) 17’’ Wheels
2.0 4D A/T (156 HP) 17’’ Wheels
2.4 4D A/T (201 HP) 17’’ Wheels
2.0 5D M/T (156 HP) 17’’ Wheels
CIVIC
1.8 3D M/T (140 HP)
2.0 3D M/T (201 HP)
1.8 4D M/T (140 HP)
1.4 5D M/T (99 HP) 2011 MY
1.8 5D M/T (140 HP) 2010 MY
1.4 5D M/T (100 HP) 16’’ Wheels 2012 MY
1.4 5D M/T (100 HP) 17’’ Wheels 2012 MY
1.8 5D M/T (142 HP) 16’’ Wheels 2012 MY
1.8 5D M/T (142 HP) 17’’ Wheels 2012 MY
1.8 5D A/T (142 HP) 17’’ Wheels 2012 MY
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
194
224
232
11.0
13.3
13.7
6.4
7.1
7.4
8.1
9.4
9.7
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
144
149
149
152
152
159
159
159
159
164
189
194
5.9
6.2
7.0
7.0
7.2
7.2
7.4
7.4
7.4
7.4
9.4
11.0
11.5
4.9
5.0
4.8
4.8
4.9
4.9
5.2
5.2
5.2
5.2
5.7
6.4
6.5
5.2
5.4
5.6
5.6
5.7
5.7
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
8.1
8.3
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
144
149
159
169
189
6.2
7.0
7.4
9.7
11.0
5.0
4.8
5.2
5.8
6.4
5.4
5.6
6.0
7.2
8.1
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
159
159
169
179
179
234
244
7.6
7.6
8.1
8.5
8.5
13.9
14.6
5.1
5.1
5.4
5.8
5.8
7.6
7.8
6.0
6.0
6.4
6.8
6.8
9.9
10.3
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
189
199
199
199
199
8.6
9.2
9.2
9.2
9.2
6.3
6.6
6.6
6.6
6.6
7.2
7.5
7.5
7.5
7.5
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
168
172
180
204
177
9.6
9.8
10.9
12.0
10.1
5.9
6.1
6.1
6.6
6.1
7.3
7.5
7.8
8.6
7.5
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
155
215
156
135
155
129
131
137
145
150
8.8
12.7
8.9
7.3
8.8
6.7
6.7
7.3
7.6
8.7
5.5
7.0
5.6
5.0
5.5
4.7
4.8
4.9
5.2
5.0
6.7
9.1
6.8
5.9
6.7
5.4
5.5
5.8
6.1
6.4
27
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
2.2 5D M/T i-DTEC (150 HP) 17’’ Wheels 2012 MY
CIVIC IMA
1.3 4D CVT (115 HP) HYBRID
INSIGHT
1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID 15’’ Wheels
1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID 16’’ Wheels
CRZ
1.5 3D MT (124 HP) HYBRID
CR-V
2.0 5D M/T (150 HP) 2009 MY
2.0 5D M/T (150 HP) 2010/2011 MY
JAZZ
1.4 5D M/T (99 HP) 15’’ Wheels
1.4 5D M/T (99 HP) 16’’ Wheels
1.4 5D CVT (99 HP) 15’’ Wheels
1.4 5D CVT (99 HP) 16’’ Wheels
JAZZ HYBRID
1.3 5D CVT (98 HP) HYBRID
LEGEND
3.5 4D A/T (295 HP)
3.7 4D A/T (295 HP)
HUMMER
H2
6.2 (398 HP)
H3
3.7 (245 HP)
3.7 A/T (245 HP)
HYUNDAI
i10
1.1 5D (69 HP)
1.1 A/T 5D (69 HP)
1.2 5D (85 HP)
1.2 A/T 5D (85 HP)
i20
1.1 4D (87 HP) / EURO -V
1.1 4D (87 HP) / EURO -V
1.2 4D (78 HP) / EURO -IV
1.2 4D (78 HP) / EURO -V
1.4 4D (100 HP) / EURO -V
1.4 A/T / 4D (100 HP) / EURO -V
1.4 4D (75 HP) / EURO -V
1.6 4D (128 HP) / EURO -V
i30 (GD)
1.4 5D (100 HP) / EURO -V
1.4 5D (90 HP) / EURO -V
ix35
1.6 6/Μ/Τ (135 HP) 2WD
1.6 6/Μ/Τ (135 HP) 2WD ISG
1.7 6/MT (116 HP) 2WD
1.7 6/MT (116 HP) 2WD ISG
2.0 M/T - 2WD (163 HP) / EURO -V
2.0 A/T - 2WD (163 HP) / EURO -V
2.0 M/T - 4WD (163 HP) / EURO -V
2.0 A/T - 4WD (163 HP) / EURO -V
2.0 M/T - 2WD (184 HP) / EURO -V
2.0 M/T - 4WD (184 HP) / EURO -V
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
115
5.2
3.9
4.4
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
109
5.2
4.3
4.6
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
101
105
4.6
4.7
4.2
4.5
4.4
4.6
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
117
6.1
4.4
5.0
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
192
190
10.4
10.5
6.7
6.9
8.1
8.2
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
126
129
125
128
6.6
6.7
6.7
6.9
4.8
4.9
4.6
4.7
5.5
5.6
5.4
5.5
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
104
4.6
4.4
4.5
E
E
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
282
269
17.0
16.3
8.9
8.9
11.9
11.6
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
412
23.1
14.1
17.4
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
314
320
17.9
17.2
10.5
11.3
13.2
13.5
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
117
134
114
129
6.2
7.2
5.9
6.8
4.3
4.9
4.3
4.7
5.0
5.8
4.9
5.5
B
B
B
B
B
B
B
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
99
93
124
114
125
135
110
112
4.6
4.2
6.4
6.1
7.0
7.7
5.1
4.9
3.4
3.3
4.5
4.2
4.5
4.7
3.8
3.9
3.8
3.6
5.2
4.9
5.4
5.8
4.2
4.3
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
143
114
8.4
5.4
4.8
3.8
6.1
4.3
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
158
149
147
143
180
190
188
200
155
158
8.2
7.5
6.6
6.3
9.9
10.7
10.3
10.8
7.1
7.2
6.0
5.8
5.0
5.0
6.2
6.4
6.5
7.0
5.1
5.4
6.8
6.4
5.6
5.4
7.6
8.0
7.9
8.4
5.9
6.1
28
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
2.0 A/T - 4WD (184 HP) / EURO -V
ix20
1.6 6/Μ/Τ (125 HP)
i40
1.6 6M/T
ELANTRA
1.6 6M/T 2WD
INFINITI
G37
3.7 4D A/T (320 HP)
3.7 4D (320 HP)
3.7 4D AWD A/T (320 HP)
G37 COUPE
3.7 2D A/T (320 HP)
3.7 2D (320 HP)
EX
3.7 5D AWD A/T (320 HP)
FX
3.7 5D AWD A/T (320 HP)
5.0 5D AWD A/T (390 HP)
JAGUAR
XF
2.2 i4 / Luxury/Premium Luxury( 163HP)
2.2 i4 / Luxury/Premium Luxury/Portfolio( 190HP)
3.0 V6 /Luxury/Premium - Luxury 4D (238 HP)
3.0 V6 /Luxury/Premium - Luxury 4D (210 HP)
3.0 V6 /Luxury/Premium - Luxury 4D (240 HP)
3.0 S V6 /Luxury/Premium - Luxury 4D (275 HP)
5.0 V8 /Premium Luxury/Portfolio 4D (385 HP)
5.0 V8R 4D (510 HP)
XJ
3.5 V8 SE/SOVEREIGN 4D (258 HP)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
189
9.1
6.1
7.2
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
148
7.4
5.7
6.4
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
148
8.5
5.2
6.4
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
162
9.4
5.6
7.0
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
246
248
255
15.3
15.3
15.7
7.8
7.9
8.2
10.5
10.6
11.0
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
246
248
15.3
15.3
7.8
7.9
10.5
10.6
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
265
16.0
8.6
11.3
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
282
307
16.8
18.9
9.4
9.8
12.1
13.1
G
G
G
G
G
G
G
G
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
149
249
179
179
169
292
292
6.6
6.6
15.8
9.5
9.5
8.7
17.3
18.7
4.8
4.8
7.5
5.5
5.5
5.0
7.8
8.7
5.4
5.4
10.5
6.8
6.8
6.3
11.1
12.5
G
G
G
G
G
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
254
184
189
264
289
15.6
9.6
9.7
17.0
18.3
7.9
5.6
5.8
8.2
8.7
10.7
7.0
7.2
11.3
12.1
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
264
292
17.1
18.9
8.0
8.6
11.2
12.3
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
149
7.7
4.6
5.7
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
175
190
172
172
161
187
199
10.2
10.7
7.9
7.9
7.4
10.9
11.3
6.1
6.7
5.9
5.9
5.4
6.4
7.0
7.6
8.2
6.6
6.6
6.1
8.1
8.6
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
175
192
172
172
10.2
10.9
7.9
7.9
6.1
6.8
5.9
5.9
7.6
8.3
6.6
6.6
3.0 S V6 Luxury/Premium/Portfolio/Supersport SWB 4D (275 HP)
3.0 S V6/Premium Luxury/Portfolio/Supersport LWB 4D (275 HP)
5.0 V8/Premium Luxury/Portfolio SWB/LWB 4D (385 HP)
5.0 V8 S/C SWB/LWB 4D (510 HP)
XK8/XKR
SP CABRIO
XK8 5.0 V8 S/C COUPE/CONVERTIBLE 2D (510 HP) SP CABRIO
X-TYPE
2.0 Diesel Saloon/Progressive/Exclusive 4D (130HP)
G
JEEP
COMPASS
2.0 L 5spd Manual 2WD
4X4 - SUV
2.0 L CVT2 Auto 2WD
4X4 - SUV
2.2 L CDi 6spd Manual 4WD (163HP)
4X4 - SUV
2.2 L CDi 6spd Manual 4WD Low Output (136HP) 4X4 - SUV
2.2 L CDi 6spd Manual 2WD Low Output (136HP) 4X4 - SUV
2.4 L 5spd Manual 4WD
4X4 - SUV
2.4 L CVT2 Auto 4WD
4X4 - SUV
PATRIOT
2.0 L 5spd Manual 2WD
4X4 - SUV
2.0 L CVT2 Auto 2WD
4X4 - SUV
2.2 L CDi 6spd Manual 4WD (163HP)
4X4 - SUV
2.2 L CDi 6spd Manual 4WD Low Output (136HP) 4X4 - SUV
XK8 5.0 V8 COUPE/CONVERTIBLE/PORTFOLIO 2D (385 HP)
29
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
2.2 L CDi 6spd Manual 2WD Low Output (136HP)
2.4 L 5spd Manual 4WD
2.4 L CVT2 Auto 4WD
WRANGLER (2D)
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.21 axle ratio)
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.73 axle ratio)
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.21 axle ratio)
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.73 axle ratio)
3.6L 6spd Manual (4.10 axle ratio)
3.6L 6spd Manual (3.21 axle ratio)
3.6L 6spd Manual (3.73 axle ratio)
3.6L 5spd Auto (4.10 axle ratio)
3.6L 5spd Auto (3.21 axle ratio)
3.6L 5spd Auto (3.73 axle ratio)
WRANGLER UNLIMITED (4D)
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.21 axle ratio)
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.73 axle ratio)
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.21 axle ratio)
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.73 axle ratio)
3.6L 6spd Manual (4.10 axle ratio)
3.6L 6spd Manual (3.21 axle ratio)
3.6L 6spd Manual (3.73 axle ratio)
3.6L 5spd Auto (4.10 axle ratio)
3.6L 5spd Auto (3.21 axle ratio)
3.6L 5spd Auto (3.73 axle ratio)
CHEROKEE
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.21 axle ratio)
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.21 axle ratio)
2.8L CRD 6spd Manual DPF (3.07 axle ratio)
2.8L CRD 5spd Auto DPF (3.07 axle ratio)
2.8L CRD 2WD 6spd Manual DPF (3.07 axle ratio)
2.8L CRD 2WD 5spd Auto DPF (3.07 axle ratio)
3.7L 4spd Auto (3.73 axle ratio)
GRAND CHEROKEE
3.0L V6 CRD 5spd Auto με DPF (240HP)
3.0L V6 CRD 5spd Auto με DPF Low Output (190HP)
3.6L V6 5spd Auto
5.7L V8 HEMI MDS 6spd Auto
6.4L SRT8 5spd Auto
KIA MOTORS
CEE’D (PROCEED) MY2011
1.4 (105 HP)
1.6 (126 HP)
CEE’D (CEED 5D) MY2011
1.4 (105 HP)
1.6 (126 HP) AUTO
CEE’D FACELIFT
1.4 (90 HP)
1.6 (125 HP)
1.6 (125 HP) AUTO
CEE’D with ISG
1.4 (109 HP)
1.6 (126 HP)
CEE’D (Procee’d) FACELIFT
1.4 (90 HP)
1.6 (125 HP)
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
161
187
202
7.4
10.8
11.4
5.4
6.5
7.2
6.1
8.1
8.7
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
187
209
213
227
266
242
259
270
256
263
8.3
9.3
9.7
10.2
16.0
14.7
15.7
15.8
15.4
15.6
6.5
7.2
7.1
7.7
8.8
7.9
8.5
9.2
8.5
8.8
7.1
8.0
8.1
8.6
11.4
10.4
11.2
11.6
11.0
11.3
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
194
217
217
230
275
248
265
276
265
273
8.6
9.6
10.0
10.3
16.6
14.9
15.9
16.0
15.8
16.1
6.7
7.5
7.3
7.9
9.1
8.2
8.8
9.5
8.9
9.2
7.4
8.3
8.3
8.8
11.8
11.7
11.4
11.9
11.4
11.7
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
208
206
202
205
198
198
294
9.6
9.2
9.3
9.3
9.1
9.0
16.9
6.9
6.9
6.7
6.9
6.6
6.7
10.2
7.9
7.9
7.7
7.8
7.5
7.6
12.6
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
218
218
256
329
328
10.3
10.3
15.2
20.9
20.9
7.2
7.2
8.6
10.2
10.1
8.3
8.3
11.0
14.1
14.1
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
149
7.2
7.9
5.1
5.3
5.8
6.3
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
158
7.2
8.3
5.1
5.7
5.8
6.6
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
146
158
7.2
7.8
8.3
5.1
5.2
5.7
5.8
6.1
6.6
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
137
145
7.0
7.5
5.0
5.3
5.8
6.1
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
146
7.2
7.8
5.1
5.2
5.8
6.1
30
Μάρκα
CEE’D XL SPORTY WAGON
1.4 (109 HP)
1.6 (126 HP)
CEE’D XL SPORTY WAGON FACELIFT
1.6 (125 HP)
ΝEW RIO
1.2 (85 HP)
1.4 (109 HP)
1.1 (75 HP) ISG
SOUL
1.6 (126 HP)
SORENTO
3.3 AUTO (247 HP)
SPORTAGE (JES) FACELIFT
2.0 (142 HP) 4x2
2.0 (142 HP)
NEW SPORTAGE MY2011
1.6 (135 HP) 4X2
1.7 (115 HP) 4X2
PICANTO
1.0 (62 HP)
1.1 (65 HP)
1.1 AUTO (65 HP)
ΝEW PICANTO
1.0 (69 HP)
1.2 (85 HP)
1.2 (85 HP) ISG
1.2 AUTO (85 HP)
VENGA
1.4 (90 HP)
1.6 (125 HP)
LAMBORGHINI
GALLARDO
LP 560-4
LP 550
SPYDER LP560
AVENTADOR
LP700-4
LANCIA
NEW YPSILON (5D)
0.9 TWINAIR S&S DFN 5D (85 HP)
0.9 TWINAIR S&S 5D (85 HP)
1.2 8V LPG S&S 5D (69 HP)
1.2 8V S&S 5D (69 HP)
1.3 MULTIJET II S&S 5D (95 HP)
DELTA
1.4 TURBO 5D (120 HP)
1.4 TURBO GPL 5D (120 HP)
1.4 MULTIAIR 5D (140 HP)
1.6 MULTIJET 5D (105 HP)
1.6 MULTIJET 5D (115 HP)
1.6 MULTIJET 5D (120 HP)
1.6 MULTIJET SELECTRONIC 5D (115 HP)
1.6 MULTIJET SELECTRONIC 5D (120 HP)
1.8 Di TURBO SPORTRONIC 5D (200 HP)
1.9 MULTIJET TWINTURBO 5D (190 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
154
7.9
8.1
5.4
5.6
6.3
6.5
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
148
7.9
5.3
6.2
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
119
128
99
6.3
7.2
4.2
4.4
4.5
3.5
5.1
5.5
3.8
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
158
8.1
5.8
6.7
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
258
14.2
8.9
10.8
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
190
194
10.4
10.6
6.6
6.8
8.0
8.2
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
158
139
8.2
6.3
6.0
4.8
6.8
5.3
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
114
114
137
5.7
5.8
7.3
4.3
4.2
4.9
4.8
4.8
5.8
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
99
105
100
125
5.4
5.8
5.3
6.7
3.6
3.8
3.8
4.5
4.2
4.5
4.3
5.3
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
136
144
6.8
7.4
5.3
5.5
5.9
6.2
SP COUPE
SP COUPE
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
325
325
330
20.7
20.7
20.8
9.6
9.6
9.7
13.7
13.7
13.8
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
398
27.3
11.3
17.2
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
LPG / ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
97
99
110 / 124
115
99
4.9
4.7
8,7 / 6,9
6.4
5.0
3.7
3.2
5,7 / 4,4
4.1
3.8
4.1
3.8
6,8 / 5,3
4.9
4.2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
LPG / ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
146
131 / 146
132
120
122
122
120
120
185
149
8.1
10,5 / 8,1
7.3
5.7
5.8
5.8
5.7
5.7
11.1
7.3
5.2
6,7 / 5,2
4.8
3.9
4.0
4.0
3.9
3.9
5.9
4.7
6.3
8,1 / 6,3
5.7
4.6
4.7
4.7
4.6
4.6
7.8
5.7
31
Μάρκα
Κατηγορία
2.0 MULTIJET 5D (165 HP)
D
2.0 MULTIJET 5D (163 HP)
D
VOYAGER
2.8 L CRD 6spd Auto 7seats με DPF
MPV
3.6 L 6spd Auto 7seats
MPV
THEMA
3.0L V6 CRD 5spd Auto με DPF (240HP)
F
3.0L V6 CRD 5spd Auto με DPF Low Output (190HP)
F
3.6L V6 8spd Auto
F
FLAVIA
2.4 L 6spd Auto Convertible
SP CABRIO
LAND ROVER
DEFENDER
90 2.4 Td4 3D Manual (122 HP)
4X4 - ATV
110 2.4 Td4 5D Manual (122 HP)
4X4 - ATV
110 2.4 Td4 5D S/W Manual (122 HP)
4X4 - ATV
130 2.4 Td4 4D Manual (122 HP)
4X4 - ATV
FREELANDER 2
2.2 eD4 5D Manual Stop/Start (150 HP)
4X2 - SUV
2.2 TD4 5D Manual Stop/Start (150 HP)
4X4 - SUV
2.2 TD4 5D Auto (150 HP)
4X4 - SUV
2.2 SD4 5D Auto (190 HP)
4X4 - SUV
3.2 Si6 5D Auto (233 HP)
4X4 - SUV
DISCOVERY 4
3.0 TDV6 5D Auto (210 HP)
4X4 - ATV
3.0 SDV6 5D Auto (255 HP)
4X4 - ATV
5.0 V8 5D Auto (375 HP)
4X4 - ATV
RANGE ROVER EVOQUE
2.0 Si4 5DR/Coupe Auto (240 HP)
4X4 - SUV
2.2 eD4 5DR Manual Stop/Start (150 HP)
4X2 - SUV
2.2 eD4 Coupe Manual Stop/Start (150 HP)
4X2 - SUV
2.2 TD4 5DR/Coupe Manual Stop/Start (150 HP)
4X4 - SUV
2.2 TD4 5DR Auto (150 HP)
4X4 - SUV
2.2 TD4 Coupe Auto (150 HP)
4X4 - SUV
2.2 SD4 5DR/Coupe Manual Stop/Start (190 HP)
4X4 - SUV
2.2 SD4 5DR Auto (190 HP)
4X4 - SUV
2.2 SD4 Coupe Auto (190 HP)
4X4 - SUV
RANGE ROVER SPORT
3.0 TDV6 5D Auto (210 HP)
4X4 - ATV
3.0 SDV6 5D Auto (255 HP)
4X4 - ATV
5.0 V8 5D Auto (375 HP)
4X4 - ATV
5.0 V8 S/C 5D Auto (510 HP)
4X4 - ATV
THE RANGE ROVER
4.4 TDV8 5D Auto (313 HP)
4X4 - ATV
5.0 V8 5D Auto (375 HP)
4X4 - ATV
5.0 V8 S/C 5D Auto (510 HP)
4X4 - ATV
LEXUS
IS
IS 250 2.5 A/T 4D (208 HP)
E
IS 250C 2.5 A/T 2D (208 HP)
E
IS F 5.0 A/T 4D (423 HP)
E
GS
GS 450h 3.5 A/T 4D (345 HP)
F
RX
RX 450h 3.5 A/T 5D (299 HP)
4X4 - SUV
32
Καύσιμο
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
135
135
6.7
6.7
4.2
4.2
5.1
5.1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
207
252
10.5
15.8
6.3
7.9
7.9
10.8
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
185
185
219
9.5
9.5
13.9
5.7
5.7
6.7
7.1
7.1
9.4
ΒΕΝΖΙΝΗ
221
13.6
7.0
9.4
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
266
295
295
295
11.5
13.6
13.6
13.6
9.0
9.7
9.7
9.7
10.0
11.1
11.1
11.1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
158
165
185
185
255
7.1
7.4
8.7
8.7
15.5
5.4
5.6
5.8
5.8
8.1
6.0
6.2
7.0
7.0
10.7
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
224
230
328
9.7
9.8
19.8
7.8
8.1
10.7
8.5
8.8
14.1
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
199
133
129
149
174
169
149
174
169
11.9
6.0
5.9
6.7
7.9
7.8
6.7
7.9
7.8
6.9
4.5
4.5
5.2
5.7
5.7
5.2
5.7
5.7
8.7
5.0
4.9
5.7
6.5
6.4
5.7
6.5
6.4
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
224
230
327
348
9.7
9.8
14.3
13.0
7.8
8.1
10.5
10.7
8.5
8.8
13.9
14.9
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
253
326
348
11.5
13.6
12.5
8.2
10.0
10.4
9.4
14.0
14.9
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
194
213
270
11.8
12.7
16.8
6.5
7.2
8.3
8.4
9.2
11.6
ΒΕΝΖΙΝΗ
179
9.1
7.0
7.6
ΒΕΝΖΙΝΗ
145
6.6
6.0
6.3
Μάρκα
LS
LS 460 4.6 A/T 4D (381 HP)
LS 460 AWD 4.6 A/T 4D (381 HP)
LS 600h 5.0 A/T 4D (445 HP)
LS 600h L 5.0 A/T 4D (445 HP)
CT 200h
CT 200h 1.8 CVT 5D 15’’ Wheels (136 HP)
CT 200h 1.8H CVT 5D (136 HP)
LOTUS
ELISE
ELISE
ELISE CR
ELISE S
EXIGE
EXIGE S
EVORA
EVORA
EVORA IPS
EVORA S
EVORA S IPS
MASERATI
COUPE
GRANTURISMO
GRANTURISMO S AUTOMATIC
GRANCABRIO
GRANTURISMO S
QUATTROPORTE
QUATTROPORTE
QUATTROPORTE SPORT GTS
QUATTROPORTE S
MAZDA
MAZDA2
1.35 3D (86 PS)
1.35 5D (86 PS)
MAZDA2 F/L
1.35 3D (75PS)
1.35 5D (75PS)
1.35 3D (86PS)
1.35 5D (86PS)
1.5 3D/5D (103PS)
MAZDA3
1.6 4D (105 PS)
1.6 5D (105 PS)
2.0 4D (6 M/T) SISS (151 PS)
2.0 5D (6 M/T) SISS (151 PS)
2.3 MPS 5D (260 PS)
MAZDA3 F/L
1.6 4D (105PS)
1.6 5D (105PS)
2.0 4D (6 MT) SISS (151PS)
2.0 5D (6 MT) SISS (151PS)
2.0 AT 4D (150PS)
2.0 AT 5D (150PS)
MPS 5D (260PS)
1.6 4D/5D Y6
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
G
G
G
G
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
261
274
218
219
16.5
17.2
11.2
11.3
7.9
8.4
8.0
8.0
11.1
11.6
9.3
9.3
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
87
94
3.7
4.1
3.7
4.0
3.8
4.1
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
149
175
8.3
8.3
10.3
5.0
5.0
5.9
6.3
6.3
7.5
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
236
14.5
7.6
10.1
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
217
210
229
224
13.2
13.3
14.2
14.4
7.1
7.5
7.5
6.9
9.3
9.9
9.9
9.7
SP COUPE
SP COUPE
SP CABRIO
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
330
354
358
385
21.5
23.2
23.9
25.2
10.0
10.5
10.4
11.3
14.3
15.2
15.4
16.4
G
G
G
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
340
365
365
21.9
23.9
23.9
10.5
10.9
10.9
14.7
15.7
15.7
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
125
125
7.0
6.9
4.2
4.2
5.2
5.2
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
115
115
115
115
132
6.2
6.2
6.2
6.2
7,3
4.3
4.3
4.3
4.3
4,8
5,0
5,0
5,0
5,0
5,7
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
149
159
159
224
8.5
8.5
9.3
9.3
13.2
5.3
5.3
5.4
5.4
7.5
6.5
6.5
6.8
6.8
9.6
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
147
147
157
157
175
175
224
115
8.4
8.4
9.1
9.1
10.6
10.6
13.2
5.2
5.2
5.2
5.3
5.3
5.8
5.8
7.5
3.8
6.4
6.4
6.7
6.7
7.6
7.6
9.6
4.3
33
Μάρκα
2.2 5D R2 (Low Power)
2.2 5D R2 (High Power)
MAZDA5
1.8 5D (115 PS)
MX5 F/L
1.8 / 1.8 RC (126PS)
2.0 (5 M/T) / 2.0 RC (5M/T) (160PS)
2.0 (6 M/T) / 2.0 RC (6M/T) (160PS)
MAZDA6
1.8 4D (120PS)
MAZDA6 F/L
1.8 4D (120 PS)
1.8 5D (120 PS)
1.8 Wagon 5D (120 PS)
2.0 4D (147 PS)
2.0 5D (147 PS)
2.0 4D/5D (A/T) (147 PS)
2.0 Wagon 5D (147 PS)
2.0 Wagon 5D (A/T) (147 PS)
2.5 4D/5D (170 PS)
2.5 Wagon 5D (170 PS)
CX-7 F/L
2.3 5D (260 PS)
2.3 5D (173 PS)
MERCEDES-BENZ
A-CLASS
A 160 CDI BlueEFFICIENCY (82HP)
A 180 CDI (109HP)
A 200 CDI (140HP)
A 160 BlueEFFICIENCY (95HP)
A 180 BlueEFFICIENCY (116HP)
A 200 (136HP)
B-CLASS
B 180 CDI BlueEFFICIENCY (109HP)
B 200 CDI BlueEFFICIENCY (136HP)
B 180 BlueEFFICIENCY (122HP)
B 200 BlueEFFICIENCY (156HP)
C-CLASS (SEDAN)
C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120HP)
C 200 CDI BlueEFFICIENCY (136HP)
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (163HP)
C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204HP)
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (231HP)
C 350 CDI BlueEFFICIENCY (265HP)
C 180 BlueEFFICIENCY (156HP)
C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY (156HP)
C 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
C 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
C 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
C 63 AMG (457HP)
C-CLASS (ESTATE)
C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120HP)
C 200 CDI BlueEFFICIENCY (136HP)
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (163HP)
34
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
144
6.6
6.9
4.4
4.5
5.2
5.4
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
179
10.1
6.0
7.5
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
167
177
181
9.8
10.7
10.9
5.6
5.9
6.1
7.1
7.6
7.8
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
159
9.4
5.1
6.7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
152
155
154
159
159
176
161
178
186
188
9.3
9.4
9.1
9.6
9.6
10.7
9.7
10.7
11.1
11.2
5.0
5.1
5.0
5.3
5.3
5.8
5.4
5.8
6.3
6.4
6.6
6.7
6.5
6.9
6.9
7.6
7.0
7.7
8.0
8.1
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
243
199
14.0
9.1
8.4
6.6
10.4
7.5
D
D
D
D
D
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
118
128
135
139
145
156
5.4
6.1
6.5
7.5
8.1
8.7
3.9
4.2
4.3
5.1
5.2
5.6
4.5
4.9
5.1
6.0
6.3
6.7
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
114
115
137
138
5.4
5.4
8.0
8.0
3.8
3.8
4.7
4.7
4.4
4.4
5.9
5.9
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
125
125
116
144
125
185
154
136
162
150
150
174
159
280
5.9
5.9
5.6
6.7
6.1
9.1
7.2
7.7
9.8
8.7
8.7
10.0
9.4
18.2
4.1
4.1
3.7
4.6
4.0
5.9
5.2
4.7
5.3
5.1
5.1
5.9
5.3
8.4
4.8
4.8
4.4
5.4
4.8
7.0
5.9
5.8
6.9
6.4
6.4
7.4
6.8
12.0
E
E
E
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
127
127
124
6.0
6.0
6.0
4.1
4.1
4.0
4.8
4.8
4.7
Μάρκα
C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204HP)
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (231HP)
C 350 CDI BlueEFFICIENCY (265HP)
C 180 BlueEFFICIENCY (156HP)
C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY (156HP)
C 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
C 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
C 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
C 63 AMG (457HP)
C-CLASS (COUPE)
C 220 CDI BlueEFFICIENCY (170HP)
C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
C 180 BlueEFFICIENCY (156HP)
C 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
C 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
C 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
C 63 AMG (457HP)
CL-CLASS
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (435HP)
CL 500 BlueEFFICIENCY (435HP)
CL 600 (517HP)
CL 63 AMG (544HP)
CL 65 AMG (630HP)
CLS-CLASS
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (265HP)
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (265HP)
CLS 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (408HP)
CLS 500 BlueEFFICIENCY (408HP)
CLS 63 AMG (525HP)
E-CLASS (SEDAN)
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136HP)
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170HP)
E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204HP)
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
E 300 CDI BlueEFFICIENCY (231HP)
E 350 BlueTEC (211HP)
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (265HP)
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (265HP)
E 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
E 200 NGT BlueEFFICIENCY (163HP)
E 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY (252HP)
E 300 BlueEFFICIENCY (252HP)
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
E 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (408HP)
E 500 BlueEFFICIENCY (408HP)
E 63 AMG (525HP)
E-CLASS (ESTATE)
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136HP)
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170HP)
E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204HP)
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
147
128
191
159
139
164
155
155
165
285
6.7
6.3
9.2
7.3
7.6
9.4
8.9
8.9
9.7
18.6
4.8
4.1
6.0
5.4
4.9
5.5
5.4
5.4
5.6
8.5
5.5
4.9
7.2
6.0
5.9
6.9
6.7
6.7
7.1
12.2
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
117
128
136
154
152
159
280
5.6
6.2
7.7
9.3
8.8
9.4
18.2
3.7
4.1
4.7
5.2
5.2
5.3
8.4
4.4
4.9
5.8
6.6
6.5
6.8
12.0
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
237
224
322
244
334
13.9
13.5
21.1
14.4
21.8
7.6
7.2
9.6
8.2
9.9
9.9
9.5
13.8
10.5
14.3
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
134
177
159
159
224
209
231
6.4
8.8
7.8
9.1
13.4
12.5
13.9
4.4
5.6
5.0
5.4
7.4
6.9
7.6
5.1
6.7
6.0
6.8
9.6
9.0
9.9
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
134
129
147
129
153
180
173
153
152
149
154
174
159
174
159
219
209
230
6.3
6.2
7.0
6.2
7.1
9.7
8.3
7.1
8.8
7.8
8.9
9.9
9.5
9.9
9.5
13.0
12.6
13.8
4.4
4.2
4.8
4.2
5.1
5.2
5.5
5.1
5.2
4.2
5.3
5.9
5.3
5.9
5.3
7.2
6.7
7.5
5.1
4.9
5.6
4.9
5.8
6.8
6.6
5.8
6.5
5.5
6.6
7.4
6.8
7.4
6.8
9.4
8.9
9.8
F
F
F
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
140
136
157
136
6.4
6.5
7.2
6.5
4.7
4.4
5.3
4.4
5.3
5.2
6.0
5.2
35
Μάρκα
E 300 CDI BlueEFFICIENCY (231HP)
E 350 BlueTEC (211HP)
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (265HP)
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (265HP)
E 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
E 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY (252HP)
E 300 BlueEFFICIENCY (252HP)
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
E 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (408HP)
E 500 BlueEFFICIENCY (408HP)
E 63 AMG (525HP)
E-CLASS (COUPE)
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (163HP)
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (265HP)
E 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
E 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
E 300 BlueEFFICIENCY (252HP)
E 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
E 500 BlueEFFICIENCY (408HP)
E-CLASS (CABRIO)
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (163HP)
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (265HP)
E 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
E 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
E 300 BlueEFFICIENCY (252HP)
E 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
E 500 BlueEFFICIENCY (408HP)
G-CLASS
G 350 BlueTEC Long (211HP)
G 500 Long (387HP)
G 63 AMG Long (544HP)
G 65 AMG Long (612HP)
G 500 Cabrio (387HP)
GLK-CLASS
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY (143HP)
GLK 220 BlueTEC 4MATIC (170HP)
GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (163HP)
GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY (163HP)
GLK 250 BlueTEC 4MATIC (204HP)
GLK 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (265HP)
GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
M-CLASS
ML 250 BlueTEC 4MATIC (204HP)
ML 350 BlueTEC 4MATIC (258HP)
ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
M 63 AMG (525HP)
GL-CLASS
GL 350 BlueTEC 4MATIC (258HP)
GL 500 4MATIC (408HP)
R-CLASS
R 300 CDI BlueEFFICIENCY (190HP)
R 350 BlueTEC 4MATIC (211HP)
36
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
163
189
187
163
159
159
184
165
184
165
222
216
234
7.5
9.8
8.5
7.5
8.9
8.9
10.3
9.6
10.3
9.6
13.1
12.9
13.9
5.4
5.7
6.3
5.4
5.5
5.5
6.4
5.6
6.4
5.6
7.4
7.1
7.8
6.2
7.2
7.1
6.2
6.8
6.8
7.8
7.1
7.8
7.1
9.5
9.3
10.0
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
123
128
154
149
149
164
164
209
5.9
6.3
7.3
8.6
8.6
9.7
9.7
12.7
4.0
4.0
4.9
5.2
5.2
5.4
5.4
6.8
4.7
4.9
6.0
6.4
6.4
7.0
7.0
8.9
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
135
135
159
157
157
168
168
213
6.4
6.4
7.3
8.8
8.8
10.0
10.0
12.9
4.4
4.4
5.3
5.5
5.5
5.6
5.6
6.9
5.1
5.1
6.0
6.7
6.7
7.2
7.2
9.1
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
295
348
322
397
348
13.6
20.0
17.2
22.7
20.0
9.8
11.9
11.8
13.7
11.9
11.2
14.9
13.8
17.0
14.9
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
143
159
159
143
159
179
189
6.5
7.0
7.1
6.5
7.0
8.2
10.3
4.9
5.5
5.5
4.9
5.5
6.1
6.8
5.6
6.1
6.1
5.5
6.1
6.9
8.1
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
158
179
199
276
7.0
7.8
10.9
15.7
5.4
6.3
7.1
9.6
6.0
6.8
8.5
11.8
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
192
262
8.1
14.5
6.9
9.3
7.4
11.3
F
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
199
222
9.6
11.0
6.4
6.9
7.6
8.4
Μάρκα
R 350 CDI 4MATIC (265HP)
R 350 CDI 4MATIC (265HP)
R 300 (231HP)
R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
R 500 4MATIC (387HP)
S-CLASS
S 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
S 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
S 350 BlueTEC (258HP)
S 350 BlueTEC 4MATIC (258HP)
S 350 BlueTEC 4MATIC (258HP)
S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (306HP)
S 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
S 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
S 400 HYBRID (279HP)
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (435HP)
S 500 BlueEFFICIENCY (435HP)
S 63 AMG (544HP)
S 350 BlueTEC (258HP)
S 400 HYBRID (279HP)
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (435HP)
S 500 BlueEFFICIENCY (435HP)
S 600 (517HP)
S 63 AMG (544HP)
S 65 AMG (630HP)
SL-CLASS
SL 350 (306HP)
SL 500 (435HP)
SL 63 AMG (537HP)
SL 65 AMG (630HP)
SLS AMG
SLS Coupe (571 HP)
SLS Cabrio (571 HP)
SLK-CLASS
SLK 250 CDI BlueEFFICIENCY (204HP)
SLK 200 BlueEFFICIENCY (184HP)
SLK 250 BlueEFFICIENCY (204HP)
SLK 350 BlueEFFICIENCY (306HP)
SLK 55 AMG (421HP)
MINI
R56 - MINI Hatchback
One 1.6 3d (75 HP)
One 1.6 3d (98 HP)
One 1.6 Auto 3d (98 HP)
Cooper 1.6 3d (122 HP)
Cooper 1.6 Auto 3d (122 HP)
One MINIMALIST 1.6 3d (75 HP)
One MINIMALIST 1.6 3d (98 HP)
One 1.6D 3d (90 HP)
Cooper 1.6D 3d (112 HP)
Cooper 1.6D Auto 3d (111 HP)
Cooper S 1.6 3d (184 HP)
Cooper S 1.6 Auto 3d (184 HP)
Cooper SD 2.0 3d (143 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
F
F
F
F
F
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
223
223
248
233
235
306
11.0
11.0
14.1
13.2
13.3
18.6
7.0
7.0
8.6
8.1
8.2
10.0
8.5
8.5
10.6
10.0
10.1
13.2
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
149
164
193
193
189
189
177
179
186
228
219
244
164
188
230
219
329
244
334
7.0
7.0
7.7
9.9
9.9
10.8
10.8
10.2
10.3
10.7
13.8
12.9
14.4
7.7
10.8
13.9
12.9
21.5
14.4
21.8
5.0
5.0
5.4
5.8
5.8
6.5
6.5
6.0
6.1
6.3
7.5
7.3
8.2
5.4
6.4
7.6
7.3
9.7
8.2
9.9
5.7
5.7
6.2
7.3
7.3
8.1
8.1
7.6
7.7
7.9
9.8
9.4
10.5
6.2
8.0
9.9
9.4
14.1
10.5
14.3
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
159
212
231
270
9.3
12.7
13.9
17.0
5.4
7.0
7.6
8.4
6.8
9.1
9.9
11.6
SP COUPE
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
308
308
19.9
19.9
9.3
9.3
13.2
13.2
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
128
142
144
167
195
6.1
8.3
8.4
9.9
12.0
4.1
4.9
5.0
5.5
6.2
4.9
6.1
6.2
7.1
8.4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
127
127
150
127
150
119
119
99
99
135
136
149
114
7.2
7.2
8.7
6.9
8.7
6.5
6.5
4.2
4.2
6.8
7.3
8.9
5.1
4.4
4.4
5.1
4.6
5.1
4.3
4.3
3.5
3.5
4.1
5.0
5.0
3.9
5.4
5.4
6.4
5.4
6.4
5.1
5.1
3.8
3.8
5.1
5.8
6.4
4.3
37
Μάρκα
Cooper SD 2.0 Auto 3d (143 HP)
John Cooper Works 1.6 3d (211 HP)
R57 - MINI Cabrio
One 1.6 2d (98 HP)
One 1.6 Auto 2d (98 HP)
Cooper 1.6 2d (122 HP)
Cooper 1.6 Auto 2d (122 HP)
Cooper D 1.6 2d (112 HP)
Cooper D 2.0 Auto 2d (112 HP)
Cooper S 1.6 2d (184 HP)
Cooper S 1.6 Auto 2d (184 HP)
Cooper SD 2.0 2d (143 HP)
Cooper SD 2.0 Auto 2d (143 HP)
John Cooper Works 1.6 2d (211 HP)
R55 - MINI Clubman
One 1.6 5d (98 HP)
One 1.6 Auto 5d (98 HP)
One 1.6D 5d (90 HP)
Cooper 1.6 5d (122 HP)
Cooper 1.6 Auto 5d (122 HP)
Cooper 1.6D 5d (112 HP)
Cooper 1.6D Auto 5d (112 HP)
Cooper S 1.6 5d (184 HP)
Cooper S 1.6 Auto 5d (184 HP)
Cooper SD 2.0 5d (143 HP)
Cooper SD 2.0 Auto 5d (143 HP)
John Cooper Works 1.6 5d (211 HP)
R58 - MINI COUPÉ
Cooper 1.6 2d (122 HP)
Cooper 1.6 2d (122 HP)
Cooper S 1.6 2d (184 HP)
Cooper S 1.6 2d (184 HP)
Cooper SD 2.0 2d (143 HP)
Cooper SD 2.0 2d (143 HP)
R59 - MINI Roadster
Cooper 1.6 2d (122 HP)
Cooper 1.6 2d (122 HP)
Cooper S 1.6 2d (184 HP)
Cooper S 1.6 2d (184 HP)
Cooper SD 2.0 2d (143 HP)
Cooper SD 2.0 2d (143 HP)
John Cooper Works 1.6 2d (211 HP)
R60 - MINI Countryman
One 1.6 5d (98 HP)
One 1.6 Auto 5d (98 HP)
Cooper 1.6 5d (122 HP)
Cooper 1.6 Auto 5d (122 HP)
Cooper S 1.6 5d (184 HP)
Cooper S 1.6 Auto 5d (184 HP)
Cooper S ALL4 1.6 5d (184 HP)
Cooper S ALL4 1.6 Auto 5d (184 HP)
One D 1.6 5d (90 HP)
Cooper D 1.6 5d (112 HP)
Cooper D 2.0 Auto 5d (112 HP)
Cooper D ALL4 2.0 Auto 5d (112 HP)
Cooper SD 2.0 5d (143 HP)
Cooper SD 2.0 Auto 5d (143 HP)
38
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
B
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
165
6.9
9.4
4.3
5.8
5.3
7.1
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
133
154
133
154
105
140
139
153
118
143
169
7.6
8.9
7.2
8.9
4.5
7.0
7.5
9.1
5.3
7.1
9.6
4.6
5.3
4.9
5.3
3.7
4.3
5.1
5.1
4.0
4.4
5.9
5.7
6.6
5.7
6.6
4.0
5.3
6.0
6.6
4.5
5.4
7.3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
129
152
103
129
152
103
138
137
150
115
141
167
7.3
8.8
4.4
7.0
8.8
4.4
6.9
7.4
8.9
5.2
7.0
9.5
4.5
5.2
3.6
4.7
5.2
3.6
4.2
5.0
5.0
3.9
4.3
5.8
5.5
6.5
3.9
5.5
6.5
3.9
5.2
5.9
6.4
4.4
5.3
7.2
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
150
127
149
136
139
114
8.7
6.9
8.9
7.3
6.9
5.1
5.1
4.6
5.0
5.0
4.3
3.9
6.4
5.4
6.4
5.8
5.3
4.3
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
154
133
153
139
143
118
169
8.9
7.2
9.1
7.5
7.1
5.3
9.6
5.3
4.9
5.1
5.1
4.4
4.0
5.9
6.6
5.7
6.6
6.0
5.4
4.5
7.3
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
168
140
168
143
166
157
180
115
115
149
158
122
150
7.4
9.3
7.4
9.3
7.5
9.5
8.2
10.3
4.7
4.7
7.2
7.6
5.2
7.3
5.2
6.0
5.2
6.0
5.4
5.7
5.8
6.2
4.2
4.2
4.7
5.0
4.3
4.8
6.0
7.2
6.0
7.2
6.1
7.1
6.7
7.7
4.4
4.4
5.6
6.0
4.6
5.7
Μάρκα
Cooper D ALL4 1.6 5d (112 HP)
Cooper SD ALL4 2.0 5d (143 HP)
Cooper SD ALL4 2.0 Auto 5d (143 HP)
MITSUBISHI MOTORS
COLT
1.3 3D/5D (95 HP)
1.3 5D AS&G (95 HP)
1.3 5D Α/Τ (95 HP)
1.5 3D (150 HP)
LANCER
1.6 SPORTSEDAN 4D (117 HP)
1.8 SPORTSEDAN 4D (143 HP)
1.6 SPORTBACK 5D (117 HP)
1.8 SPORTBACK 5D (143 HP)
2.0 EVOLUTION SST 4D (295 HP)
ASX
1.6 5D (117 HP)
1.8 5D (150 HP)
1.8 5D MY12 (150 HP)
1.8 5D 4WD (150 HP)
1.8 5D 4WD MY12 (150 HP)
MORGAN
4/4 1.8 2D
PLUS 4 2L 2D (145 HP)
Roadster 4/4 3L 2D (203 HP)
Aero (new) 4.8 V8 (367 HP)
Aero (new) 4.8 V8 A/T (368 HP)
NISSAN
PIXO
PIXO 1.0 5D 5MT MY12 (68 PS)
PIXO 1.0 5D 5MT (68 PS)
PIXO 1.0 5D 6A/T (68 PS)
MICRA
MICRA 1.2 5D (80 PS)
MICRA 1.2 5D CVT (80 PS)
JUKE
JUKE 1.5 5D (110 PS) MY12
JUKE 1.5 5D (110 PS)
JUKE 1.6 5D (117 PS) MY12
JUKE 1.6 5D CVT (117 PS)
JUKE 1.6 5D (117 PS)
JUKE 1.6 5D (190 PS)
JUKE 1.6 5D CVT 4x4 (190 PS)
NOTE
NOTE 1.4 5D (88 PS)
NOTE 1.6 5D (110 PS)
NOTE 1.6 5D (110 PS) A/T
TIIDA
TIIDA 1.6 4D/5D (110 PS)
QASHQAI
QASHQAI 1.6 5D (115 PS)
NEW QASHQAI
QASHQAI 1.6D 5D ISS 2WD (130 PS)
QASHQAI 1.6D 5D 2WD (130 PS)
QASHQAI 1.6D 5D ISS 4WD (130 PS)
QASHQAI 1.5D 5D (110 PS)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
129
130
160
5.3
5.3
7.7
4.7
4.7
5.1
4.9
4.9
6.1
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
143
119
127
161
7.7
6.4
7.0
8.6
5.0
4.4
4.6
5.7
6.0
5.1
5.5
6.8
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
134
181
137
188
250
7.6
10.3
7.8
10.5
13.9
4.7
6.1
4.8
6.4
8.5
5.8
7.6
5.9
7.9
10.5
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
135
145
142
150
147
7.5
6.7
6.6
6.9
6.8
4.9
4.8
4.7
5.0
4.9
5.9
5.5
5.4
5.7
5.6
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
BENZINH
BENZINH
BENZINH
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
164
172
232
269
260
9.8
10.2
13.9
16.5
15.9
5.3
5.6
7.4
8.2
7.8
6.9
7.3
9.8
11.2
10.8
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
99
103
122
5.2
5.5
6.7
3.8
3.8
4.5
4.3
4.4
5.2
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
115
125
6.1
6.7
4.3
4.6
5.0
5.4
B
B
B
B
B
B
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
129
134
139
145
147
159
175
5.9
6.1
7.7
8.3
8.1
9.1
10.2
4.3
4.5
5.1
5.2
5.3
5.6
6.0
4.9
5.1
6.0
6.3
6.3
6.9
7.6
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
149
159
7.2
8.5
8.9
5.2
5.5
5.6
5.9
6.6
6.8
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
165
8.9
5.7
6.9
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
155
8.3
5.6
6.6
C
C
4X4 - SUV
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
119
129
135
137
5.5
6.3
6.1
6.3
3.9
4.1
4.6
4.6
4.5
4.9
5.1
5.2
39
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
QASHQAI 1.6 5D (117 PS)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
QASHQAI 1.6D 5D 4WD (130 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI 1.6 5D CVT (117 PS)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
QASHQAI 2.0D 5D A/T (150 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI 2.0 5D CVT (140 PS)
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
QASHQAI 2.0 5D (140 PS)
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
QASHQAI+2
QASHQAI+2 1.6 5D (115 PS)
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
QASHQAI+2 2.0 5D (140 PS)
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
NEW QASHQAI+2
QASHQAI+2 1.6D 5D ISS 2WD (130 PS)
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI+2 1.6D 5D 2WD (130 PS)
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI+2 1.6D 5D ISS 4WD (130 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI+2 1.5D 5D (110 PS)
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI+2 1.6D 5D 4WD (130 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI+2 1.6 5D (117 PS)
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
QASHQAI+2 2.0D 5D A/T (150 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
QASHQAI+2 2.0 5D CVT (140 PS)
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
QASHQAI+2 2.0 5D (140 PS)
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
X-TRAIL
X-TRAIL 2.0 5D (150 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
X-TRAIL 2.0 5D (173 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
X-TRAIL 2.0 5D A/T (150 PS)
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
PATHFINDER
PATHFINDER 2.5D 6MT (171 PS)
4X4 - ATV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
MURANO
MURANO 3.5 5D CVT (252 PS)
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
370Z
370Z COUPE 3.7 2D 7A/T (331 PS)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
370Z COUPE 3.7 2D 6MT (331 PS)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
370Z ROADSTER 3.7 2D 7A/T (328 PS)
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
370Z ROADSTER 3.7 2D 6MT (328 PS)
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
GT-R
GT-R 3.8 2D (530 PS)
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
NV200 EVALIA
NV200 EVALIA 1.5D (85 PS)
VANETTE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
NV200 EVALIA 1.6 (109 PS)
VANETTE
ΒΕΝΖΙΝΗ
OPEL
AGILA
1.2 (94 HP)
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.2 Start & Stop (94 HP)
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.2 AT (94 HP)
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ASTRA H
1.6 GTC Turbo (180 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.8 SEDAN (140 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.6 Turbo TT (180HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ASTRA J
1.3 5D CDTI Start & Stop (95 HP)
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
1.4 5D (100 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.6 5D (115 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.6 5D (115 HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 5D Turbo (120 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 5D Turbo (120 HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 5D Turbo (140 HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 5D Turbo (140 HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
1.4 5D LPG (140HP)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
1.4 5D LPG (140HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
C
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
40
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
144
145
149
184
189
194
7.9
7.1
8.1
9.1
10.6
10.8
5.2
4.6
5.4
5.8
6.5
6.7
6.2
5.5
6.4
7.0
8.0
8.2
159
199
8.6
11.1
5.8
6.9
6.8
8.4
123
133
139
139
149
154
188
194
199
5.6
6.5
6.2
6.4
7.3
8.3
9.3
10.7
11.1
4.1
4.3
4.7
4.6
4.8
5.6
5.9
6.8
6.9
7.4
5.1
5.3
5.3
5.7
6.6
7.1
8.2
8.4
168
168
188
7.8
7.8
9.1
5.5
5.5
5.9
6.4
6.4
7.1
264
12.0
8.6
9.8
261
14.9
8.6
10.9
247
249
254
262
15.2
15.3
15.8
16.2
7.7
7.8
8.1
8.3
10.4
10.5
10.9
11.2
279
17.3
8.9
12.0
139
177
5.8
9.4
5.0
6.4
5.3
7.5
118
115
131
6.1
5.9
6.9
4.5
4.5
5.0
5.1
5.0
5.7
185
156
190
10.3
9.1
10.5
6.2
5.2
6.4
7.7
6.6
7.9
104
129
147
149
138
139
138
139
141 / 129
147 / 135
4.7
7.1
8.3
8.4
7.9
8.0
7.9
8.0
7,9 / 10,6
8,2 / 10,9
3.5
4.6
5.1
5.2
4.7
4.7
4.7
4.7
4,9 / 6,4
5,2 / 6,8
3.9
5.5
6.3
6.4
5.9
5.9
5.9
5.9
6,0 / 7,9
6,3 / 8,3
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1.6 5D Turbo (180 HP)
1.6 5D Turbo (180 HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
1.7 5D CDTI (125 HP)
1.7 5D CDTI (125 HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
1.7 5D CDTI (130 HP)
2.0 5D CDTI (165 HP)
2.0 5D CDTI (165 HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
1.4 5D Turbo AT (140 HP)
1.4 5D Turbo AT (140 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.6 5D AT (115 HP)
1.6 5D AT (115 HP) - (ελαστικά πλάτους 235)
1.6 5D Turbo AT (180 HP)
1.6 5D Turbo AT (180 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
2.0 5D CDTI AT (165 HP)
2.0 5D CDTI AT (165 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.3 CDTI Sports Tourer Start & Stop ST (95 HP)
1.4 Sports Tourer (100 HP)
1.4 Turbo Sports Tourer (120 HP)
1.4 Turbo Sports Tourer (120 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.4 Turbo Sports Tourer (140 HP)
1.4 Turbo Sports Tourer (140 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.4 Sports Tourer LPG (140HP)
1.4 Sports Tourer LPG (140HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.6 Turbo Sports Tourer (180 HP)
1.6 Turbo Sports Tourer (180 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.7 CDTI Sports Tourer (130 HP)
1.7 CDTI Sports Tourer (130 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
2.0 CDTI Sports Tourer (165 HP)
2.0 CDTI Sports Tourer (165 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.4 Turbo Sports Tourer AT (140 HP)
1.4 Turbo Sports Tourer AT (140 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.6 Turbo Sports Tourer AT (180 HP)
1.6 Turbo Sports Tourer AT (180 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
2.0 CDTI Sports Tourer AT (165 HP)
2.0 CDTI Sports Tourer AT (165 HP)-(ελαστικά πλάτους 235)
1.4 GTC Turbo (120 HP)
1.4 GTC Turbo (120 HP)-(ελαστικά πλάτους 245)
1.4 GTC Turbo (140 HP)
1.4 GTC Turbo (140 HP)-(ελαστικά πλάτους 245)
1.6 GTC Turbo (180 HP)
1.6 GTC Turbo (180 HP)-(ελαστικά πλάτους 245)
1.7 GTC CDTI (130 HP)
1.7 GTC CDTI (130 HP)-(ελαστικά πλάτους 245)
2.0 GTC CDTI (165 HP)
2.0 GTC CDTI (165 HP)-(ελαστικά πλάτους 245)
2.0 GTC Turbo (280 HP)
1.4 GTC Turbo AT (140 HP)
1.4 GTC Turbo AT (140 HP)-(ελαστικά πλάτους 245)
2.0 GTC CDTI AT (165 HP)
2.0 GTC CDTI AT (165 HP)-(ελαστικά πλάτους 245)
CORSA
1.0 3D / 5D ECOTEC (65 HP)
1.2 3D / 5D ECOTEC (85 HP)
1.2 3D LPG (83HP)
1.2 5D LPG (85HP)
1.4 3D / 5D ECOTEC (100 HP)
1.3 DTE 3D ecoFlex Start & Stop (95 HP)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
159
160
119
121
99
119
123
157
159
167
169
169
170
154
158
109
139
144
149
144
149
144 / 132
152 / 139
159
161
117
119
124
128
159
165
174
177
154
158
139
142
139
142
168
169
119
122
127
129
189
159
161
151
152
8.8
8.9
5.5
5.6
4.3
5.4
5.6
9.0
9.1
9.8
9.9
9.9
9.9
7.9
8.0
4.9
7.6
8.4
8.5
8.4
8.5
8,1 / 10,8
8,3 / 11,1
9.0
9.1
5.2
5.3
5.7
5.8
9.1
9.3
10.1
10.2
7.9
8.0
7.6
7.8
7.6
7.8
9.3
9.3
5.2
5.3
5.7
5.8
10.8
8.9
9.0
7.8
7.8
5.6
5.6
3.9
4.0
3.4
4.0
4.1
5.4
5.5
5.6
5.7
5.6
5.7
4.7
4.8
3.7
4.9
4.9
5.1
4.9
5.1
5,0 / 6,6
5,4 / 7,1
5.5
5.6
4.0
4.1
4.1
4.3
5.4
5.7
5.8
6.0
4.7
4.8
4.9
5.0
4.9
5.0
5.9
6.0
4.1
4.2
4.3
4.4
6.5
5.5
5.6
4.5
4.6
6.8
6.8
4.5
4.6
3.7
4.5
4.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.2
7.3
5.8
6.0
4.1
5.9
6.1
6.4
6.1
6.4
6,1 / 8,1
6,5 / 8,5
6.8
6.9
4.4
4.5
4.7
4.8
6.8
7.0
7.4
7.5
5.8
6.0
5.9
6.1
5.9
6.1
7.2
7.2
4.5
4.6
4.8
4.9
8.1
6.8
6.9
5.7
5.8
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
120
129
129 / 110
132 / 115
134
94
6.4
7.2
7,2 / 8,9
7,3 / 9,3
7.3
4.2
4.3
4.5
4,5 / 5,6
4,6 / 5,8
4.8
3.1
5.1
5.5
5,5 / 6,8
5,6 / 7,1
5.7
3.5
41
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1.3 DTE 5D ecoFlex Start & Stop (95 HP)
1.6 3D / 5D Turbo ECOTEC (150 HP)
1.6 3D Turbo ECOTEC OPC (192 HP)
1.6 3D Turbo ECOTEC (210 HP)
1.7 3D DTS ECOTEC (130 HP)
1.7 5D DTS ECOTEC (130 HP)
1.4 3D ECOTEC AT (100 HP)
1.4 5D ECOTEC AT (100 HP)
1.2 ECOTEC (85 HP) EASYTRONIC
MERIVA
1.4 ECOTEC (100 HP)
1.4 Turbo ECOTEC (120 HP)
1.4 LPG (120 HP)
1.3 DTC ECOTEC (75 HP)
1.3 DTE ecoFlex (95 HP)
1.4 Turbo ECOTEC (140 HP)
1.7 DTS ECOTEC (130 HP)
ZAFIRA
1.6 (115 HP)
1.8 (140 HP)
1.7 CDTI (125 HP)
1.8 (140 HP) EASYTRONIC
ZAFIRA TOURER
1.4 Turbo (140HP)
1.4 Turbo AT (140HP)
2.0 CDTi (165HP)
2.0 CDTi AT (165HP)
INSIGNIA
1.4 Turbo ecoFLEX® Start and Stop, 4D/5D,
(140 HP) FWD
1.6 Turbo ECOTEC®, 4D/5D, (180 HP) FWD
2.0 Turbo ECOTEC®, 4D/5D, (220 HP) FWD
2.0 CDTI ECOTEC®, 4D/5D, (130 HP) FWD
2.0 CDTI ECOTEC® Start & Stop, 4D/5D,
(130 HP) FWD
2.0 CDTI ECOTEC®, 4D/5D, (160 HP) FWD
2.0 CDTI ecoFLEX® Start and Stop, 4D/5D,
(160 HP) FWD
2.0 Turbo ECOTEC®, 4D, (220 HP) FWD AUTO
2.0 Turbo ECOTEC®, 5D, (220 HP) FWD AUTO
2.0 CDTI ECOTEC®, 4D/5D, (130 HP) FWD AUTO
2.0 CDTI ECOTEC®, 4D/5D, (160 HP) FWD AUTO
2.0 Turbo ECOTEC®, 4D/5D, (250 HP) AWD
2.8 V6 Turbo OPC ECOTEC®, 4D/5D, (325 HP) AWD
2.0 CDTI ECOTEC® Start & Stop, 4D, (160 HP) AWD
2.0 CDTI ECOTEC® Start & Stop, 5D, (160 HP) AWD
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC® Start and Stop, 4D,
(195 HP) AWD
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC® Start and Stop, 5D,
(195 HP) AWD
2.0 Turbo ECOTEC®, 4D/5D, (250 HP) AWD AUTO
2.8 V6 Turbo ECOTEC®, 4D/5D, (260 HP) AWD AUTO
2.8 V6 Turbo OPC ECOTEC®, 4D/5D, (325 HP)
AWD AUTO
2.0 CDTI ECOTEC®, 4D/5D, (160 HP) AWD AUTO
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC®, 4D/5D, (195 HP)
AWD AUTO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
95
171
172
178
118
119
143
147
125
4.3
9.7
9.8
10.2
5.6
5.7
8.0
8.2
6.8
3.2
5.9
5.9
6.1
3.8
3.9
5.0
5.1
4.4
3.6
7.3
7.3
7.6
4.5
4.6
6.1
6.3
5.3
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ / LPG
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
143
151
146 / 124
129
119
151
139
7.8
8.4
8,3 / 10,1
5.7
5.6
8.4
6.5
5.1
5.3
5,0 / 6,2
4.4
3.9
5.3
4.5
6.1
6.4
6,2 / 7,6
4.9
4.5
6.4
5.3
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
157
168
134
164
8.7
9.6
6.1
9.6
5.5
5.7
4.5
5.5
6.7
7.2
5.1
7.0
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
158
169
137
159
8.8
9.7
6.2
8.0
5.5
5.8
4.6
4.9
6.7
7.2
5.2
6.0
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
134
7.5
4.7
5.7
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
164
189
124
9.7
11.6
6.0
5.4
6.0
3.9
7.0
8.1
4.7
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
116
5.3
3.9
4.4
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
134
6.4
4.3
5.1
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
115
5.4
3.7
4.3
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
204
206
147
149
199
249
147
147
13.0
13.1
7.5
7.9
12.1
15.8
7.0
7.0
6.2
6.3
4.5
4.3
6.4
7.6
4.7
4.7
8.7
8.8
5.6
5.7
8.5
10.6
5.6
5.6
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
144
6.6
4.8
5.4
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
146
6.7
4.8
5.5
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
214
258
13.3
16.6
6.7
7.7
9.1
11.0
42
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
251
16.1
7.5
10.7
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
169
8.7
5.0
6.4
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
169
8.4
5.2
6.4
Μάρκα
1.4 Turbo ecoFLEX® Start and Stop, Sports
Tourer, (140 HP) FWD
1.6 Turbo ECOTEC®, Sports Tourer, (180 HP) FWD
2.0 Turbo ECOTEC®, Sports Tourer, (220 HP) FWD
2.0 CDTI ECOTEC®, Sports Tourer, (130 HP) FWD
2.0 CDTI ECOTEC® Start & Stop, Sports Tourer,
(130 HP) FWD
2.0 CDTI ECOTEC®, Sports Tourer, (160 HP) FWD
2.0 CDTI ecoFLEX® Start and Stop, Sports
Tourer, (160 HP) FWD
2.0 Turbo ECOTEC®, Sports Tourer, (220 HP)
FWD AUTO
2.0 CDTI ECOTEC®, Sports Tourer, (130 HP)
FWD AUTO
2.0 CDTI ECOTEC®, Sports Tourer, (160 HP)
FWD AUTO
2.0 Turbo ECOTEC®, Sports Tourer, (250 HP) AWD
2.8 V6 Turbo OPC ECOTEC®, Sports Tourer,
(325 HP) AWD
2.0 CDTI ECOTEC® Start and Stop, Sports
Tourer, (160 HP) AWD
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC® Start and Stop,
Sports Tourer, (195 HP) AWD
2.0 Turbo ECOTEC®, Sports Tourer, (250 HP)
AWD AUTO
2.8 V6 Turbo ECOTEC®, Sports Tourer, (260 HP)
AWD AUTO
2.8 V6 Turbo OPC ECOTEC®, Sports Tourer,
(325 HP) AWD AUTO
2.0 CDTI ECOTEC®, Sports Tourer, (160 HP)
AWD AUTO
2.0 CDTI BiTurbo ECOTEC®, Sports Tourer, (195
HP) AWD AUTO
ANTARA
2.4 ECOTEC®(167 HP) AWD
2.2 CDTi ECOTEC® (163 hp) Start and
Stop*(163 HP) AWD
2.2 CDTi ECOTEC® (184 hp) Start and
Stop*(184 HP) AWD
2.4 ECOTEC®(167 HP) AWD AUTO
2.2 CDTi ECOTEC® (163 HP) AWD AUTO
2.2 CDTi ECOTEC® (184 HP) AWD AUTO
CORSA VAN
1.2 TWINPORT ECOTEC® (85 HP)
1.2 TWINPORT ECOTEC® Start & Stop (85 HP)
1.3 CDTI ECOTEC® (75 HP)
1.3 CDTI ECOTEC® Start & Stop (75 HP)
1.2 TWINPORT ECOTEC® (85 HP) Easytronic
1.3 CDTI ECOTEC® (95 HP)
COMBO
L1H1 1.4i (95 HP)
L1H1 1.3 CDTI (90 HP)
L1H1 1.3 CDTI Start & Stop (90 HP)
L1H2 1.4i (95 HP)
L2H1 1.4i (95 HP)
L2H1 1.3 CDTI (90 HP)
L2H1 1.3 CDTI Start & Stop (90 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
139
7.8
4.9
5.9
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
169
194
129
9.8
11.9
6.2
5.7
6.1
4.1
7.2
8.3
4.9
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
119
5.3
4.0
4.5
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
6.6
4.5
5.3
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
119
5.6
3.9
4.5
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
209
13.2
6.4
8.9
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
151
7.5
4.7
5.7
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
155
8.0
4.6
5.9
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
204
12.3
6.6
8.7
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
255
16.0
7.9
10.9
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
149
6.9
4.9
5.6
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
149
6.9
4.9
5.6
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
219
13.6
6.9
9.3
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
265
17.1
7.9
11.3
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
259
16.7
7.8
11.0
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
175
8.8
5.3
6.6
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
174
8.6
5.4
6.6
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
212
12.1
7.4
9.0
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
170
7.9
5.6
6.4
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
170
7.9
5.6
6.4
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
218
208
208
12.6
10.5
10.5
7.4
6.4
6.4
9.3
7.9
7.9
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
132
121
115
107
127
117
7.3
6.6
5.5
4.9
6.9
5.5
4.6
4.3
3.7
3.6
4.5
3.8
5.6
5.2
4.4
4.1
5.4
4.4
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
169
133
126
173
169
136
129
9.9
6.5
5.9
10.2
9.9
6.6
6.0
5.8
4.2
4.2
5.9
5.8
4.3
4.3
7.3
5.0
4.8
7.5
7.3
5.1
4.9
43
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
L1H1 1.6 CDTI(105 HP)
L1H1 1.6 CDTI Start & Stop(105 HP)
L1H2 1.6 CDTI(105 HP)
L1H2 1.6 CDTI Start & Stop(105 HP)
L2H1 1.6 CDTI(105 HP)
L2H1 1.6 CDTI Start & Stop(105 HP)
L1H1 1.4i (95 HP)
L1H2 1.4i (95 HP)
L1H1 1.6 CDTI(105 HP)
L1H1 1.6 CDTI Start & Stop(105 HP)
L1H2 1.6 CDTI(105 HP)
L1H2 1.6 CDTI Start & Stop(105 HP)
VIVARO
Van L1H1 2.7T
Van L1H1 2.7T Easytronic
Van L1H1 2.9T
Van L1H1 2.9T Easytronic
Van L1H2 2.9T
Van L1H2 2.9T Easytronic
Van L2H1 2.9T
Van L2H1 2.9T Easytronic
Van L2H2 2.9T
Van L2H2 2.9T Easytronic
Combi L1H1
Combi L1H1 Easytronic
Combi L2H1
Combi L2H1 Easytronic
Tour L1H1
Tour L1H1 Easytronic
MOVANO NEW
Van 2.3 CDTi (100 HP) FWD
Van 2.3 CDTi (125 HP) FWD
Van 2.3 CDTi (146 HP) FWD
Van 2.3 CDTi (125 HP) RWD
Van 2.3 CDTi (146 HP) RWD
PEUGEOT
107
1.0 ACCESS PACK/ ACTIVE 3D/5D (68 HP)
1.0 ACTIVE 2-TRONIC 3D/5D (68 HP)
206 +
1.1 URBAN 3D/5D (60 HP)
1.4 TRENDY 3D (75 HP)
207
1.4 ACTIVE/SPORT/SPORT PACK 3D/5D (95 HP)
1,4 ACTIVE 5D (71HP/ 75HP)
1.6 SPORT 5D (120 HP)
1.6 RALLYE 3D (150 HP)
1.6 RALLYE 3D (156 HP)
1.6 GT 5D (150 HP)
1.6 RC 3D (175 HP)
1.6 SW SPORT 5D (120 HP)
1.6 SW OUTDOOR 5D (120 HP)
1.6 CC SPORT/SPORT PACK (120 HP)
1.6 ACTIVE 5D (92 HP)
208
1,0 ACCESS/ACTIVE 3D/5D (68 HP)
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
VANETTE
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
144
137
154
146
144
137
172
177
145
138
156
148
6.8
6.2
7.1
6.3
6.8
6.2
10.0
10.3
6.8
6.1
7.1
6.3
4.7
4.6
5.1
5.1
4.7
4.6
5.9
6.1
4.7
4.7
5.2
5.2
5.5
5.2
5.8
5.5
5.5
5.2
7.4
7.6
5.5
5.2
5.9
5.6
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
198
199
198
199
207
202
198
202
207
202
202
197
198
197
198
197
9.1
7.9
9.1
7.9
9.2
8.1
9.1
8.1
9.2
8.1
9.3
8.5
9.1
8.5
9.1
8.5
6.5
7.4
6.5
7.4
7.1
7.4
6.5
7.4
7.1
7.4
6.7
6.9
6.6
6.9
6.6
6.9
7.5
7.6
7.5
7.6
7.9
7.7
7.5
7.7
7.9
7.7
7.6
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
226
226
233
249
260
10.3
10.3
10.9
10.8
11.3
7.6
7.6
7.8
9.0
9.0
8.6
8.6
8.9
9.4
9.8
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
99
104
5.1
5.4
3.8
4.0
4.3
4.5
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
135
149
8.0
8.9
4.5
4.8
5.7
6.3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
SP CABRIO
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
LPG / ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
127 / 147
141
164
159
164
171
143
148
155
110
7.8
10,5 / 8,7
8.1
9.3
9.7
9.3
9.9
8.4
8.5
8.8
5.2
5.0
6,3 / 5,0
5.0
5.6
5.1
5.6
5.7
5.0
5.2
5.3
3.5
6.0
7,8 / 6,4
6.1
7.0
6.8
7.0
7.2
6.2
6.4
6.5
4.2
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
99
5.1
3.8
4.3
44
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1,2 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 3D/5D (82 HP)
1,4 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 3D/5D (95 HP)
1,6 ALLURE 3D/5D (120 HP)
1,6 ALLURE 3D (155 HP)
1,4 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 3D/5D (68 HP)
1,2 ACCESS/ACTIVE 3D/5D (68 HP)
1,6 ACTIVE/ALLURE 3D/5D (92 HP)
1,6 ACTIVE/ALLURE 3D/5D (92 HP)
1,6 ALLURE 3D/5D (115 HP)
308
1.4 ACCESS/ACTIVE 5D (98 HP)
1.6 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 5D (120 HP)
1.6 ACTIVE 5D AUTO (120 HP)
1.6 ACTIVE/ALLURE 5D (156 HP)
1.6 ALLURE 5D AUTO (156 HP)
1.6 GTi (200 HP)
1.6 CC SPORT/SPORT PACK (120 HP)
1.6 CC SPORT PACK (156 HP)
1.6 CC SPORT PACK AUTO (156 HP)
1,6 ACCESS (92 HP)
1,6 ACCESS/ACTIVE/ALLURE STT (112 HP)
1,6 ACTIVE STT PILOTEE (112 HP)
508
1.6 ACCESS 5D PILOTEE (120 HP)
1.6 ACTIVE/ALLURE 5D (156 HP)
1.6 ALLURE 5D AUTO (156 HP)
1.6 ACCESS 5D (112 HP)
1.6 ACTIVE/ALLURE 5D PILOTEE STT (112 HP)
2.0 ACTIVE 5D (163 HP)
2.0 ALLURE AUTO 5D (163 HP)
2.2 GT AUTO (204 HP)
3008
1.6 CONFORT PACK/PREMIUM 5D 5-ΘΕΣΙΟ (120 HP)
1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK 5D 5-ΘΕΣΙΟ (156 HP)
1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK AUTO 5D
5-ΘΕΣΙΟ (156 HP)
1.6 CONFORT PACK/PREMIUM/PREMIUM PACK
5D 5-ΘΕΣΙΟ (112 HP)
1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK 5D 5-ΘΕΣΙΟ
PILOTEE STT (112 HP)
5008
1.6 CONFORT PACK/PREMIUM (120 HP)
1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK (156 HP)
1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK AUTO (156 HP)
1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK (112 HP)
1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK PILOTEE STT (112 HP)
RCZ
1.6 RCZ (156 HP)
1.6 RCZ AUTO (156 HP)
1.6 RCZ (200 HP)
PARTNER TEPEE
1.6 PREMIUM/PREMIUM EVASION/OUTDOOR (120 HP)
EXPERT TEPEE
2,0 CONFORT 9 θέσεων κοντό (98 HP)
2,0 CONFORT 9 θέσεων μακρύ (130 HP)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
104
129
134
135
98
87
98
98
99
5.5
7.5
8.1
7.9
4.4
3.6
4.5
4.3
4.6
3.9
4.5
4.5
4.5
3.4
3.2
3.4
3.5
3.4
4.5
5.6
5.8
5.8
3.8
3.4
3.8
3.8
3.8
C
C
C
C
C
C
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
144
152
166
155
176
159
159
167
179
110
109
98
8.4
9.3
10.0
9.4
11.2
9.2
9.3
10.0
10.7
5.2
5.2
4.2
5.1
5.1
5.5
5.2
5.7
5.5
5.5
5.5
5.8
3.6
3.6
3.5
6.3
6.6
7.2
6.7
7.7
6.9
6.9
7.2
7.7
4.2
4.2
3.8
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
144
149
164
124
109
129
149
150
9.0
9.2
10.5
5.9
4.9
6.7
7.6
8.0
4.6
4.8
5.3
4.1
3.8
3.9
4.6
4.4
6.2
6.4
7.1
4.7
4.2
4.9
5.7
5.7
SUV
SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
159
167
9.4
9.9
5.5
5.6
6.9
7.1
SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
178
10.7
6.0
7.7
SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
130
6.3
4.2
5.0
SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
119
5.1
4.3
4.6
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
162
169
183
144
132
9.5
9.9
11.2
6.6
5.6
5.6
5.8
6.0
4.9
4.8
7.0
7.3
7.9
5.5
5.1
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
155
168
155
9.3
10.3
8.8
5.2
5.5
5.6
6.7
7.3
6.7
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
169
9.6
6.0
7.3
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
179
172
8.1
7.6
6.1
6.0
6.8
6.6
45
Μάρκα
PORSCHE
CAYENNE
Cayenne S Hybrid
Cayenne S
Cayenne Turbo
Cayenne Diesel
Cayenne manual
Cayenne auto start stop
Cayenne auto
911 CARRERA (991)
911 Carrera manual
911 Carrera S manual
911 Carrera PDK
911 Carrera S PDK
911 Carrera manual
911 Carrera S manual
911 Carrera PDK
911 Carrera S PDK
911 TURBO (997)
911 Turbo coupe manual
911 Turbo coupe PDK
911 Turbo cabrio manual
911 Turbo cabrio PDK
911 Turbo S coupe PDK
911 Turbo S cabrio PDK
PANAMERA
Panamera manual, start stop απενεργοποιημένο (A)
Panamera manual, resistance optimised tyres,
start stop (A)
Panamera auto, start stop ενεργοποιημένο (Ε)
Panamera auto, start stop (Ε), resistance
optimised tyres
Panamera auto, start stop (A)
Panamera auto, resistance optimised tyres, start
stop (A)
Panamera 4 auto, start stop (Ε)
Panamera 4 auto, start stop (Ε), resistance
optimised tyres
Panamera 4 auto, start stop (A)
Panamera 4 auto, resistance optimised tyres,
start stop (A)
Panamera S manual
Panamera S manual, resistance optimised tyres
Panamera S auto, start stop (Ε)
Panamera S auto, start stop (Ε), resistance
optimised tyres
Panamera S auto, start stop (A)
Panamera S auto, resistance optimised tyres,
start stop (A)
Panamera 4S auto, start stop ενεργοποιημένο (Ε)
Panamera 4S auto, start stop /
Panamera 4S auto, start stop (A)
Panamera 4S auto, resistance optimised tyres,
start stop (A)
Panamera Turbo auto, start stop (Ε)
Panamera Turbo auto, start stop (Ε), resistance
optimised tyres
46
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
193
245
270
189
263
236
248
8.7
14.4
15.8
8.4
15.9
13.2
14.4
7.9
8.2
8.4
6.5
8.5
8.0
8.1
8.2
10.5
11.5
7.2
11.2
9.9
10.4
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP COUPE
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
212
224
194
205
217
229
198
210
12.8
13.8
11.2
12.2
13.1
14.1
11.4
12.4
6.8
7.1
6.5
6.7
7.0
7.2
6.7
6.9
9.0
9.5
8.2
8.7
9.2
9.7
8.4
8.9
SP COUPE
SP COUPE
SP CABRIO
SP CABRIO
SP COUPE
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
272
268
275
270
268
270
16.5
16.5
16.7
16.7
16.5
16.7
8.3
8.1
8.4
8.2
8.1
8.2
11.6
11.4
11.7
11.5
11.4
11.5
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
265
16.4
7.8
11.3
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
260
16.1
7.6
11.1
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
218
12.7
6.9
9.3
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
213
12.5
6.8
9.1
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
230
14.1
6.8
9.8
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
225
14.4
6.7
9.6
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
225
12.8
7.2
9.6
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
220
12.7
6.9
9.4
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
237
14.4
7.1
10.1
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
232
14.3
6.9
9.9
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
293
288
247
18.8
18.5
15.3
8.9
8.7
7.8
12.5
12.3
10.5
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
242
14.9
7.5
10.3
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
261
17.0
7.9
11.1
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
256
16.7
7.6
10.9
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
254
249
268
16.0
15.7
17.6
7.9
7.7
7.9
10.8
10.6
11.4
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
263
16.9
7.7
11.2
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
270
17.0
8.4
11.5
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
265
16.7
8.3
11.3
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
Panamera Turbo auto, start stop (A)
Panamera Turbo auto, resistance optimised tyres,
start stop (A)
Panamera Turbo Power Kit auto, start stop (Ε)
Panamera Turbo Power Kit auto, start stop (Ε),
resistance optimised tyres
Panamera Turbo Power Kit auto, start stop (A)
Panamera Turbo Power Kit auto, resistance
optimised tyres, start stop (A)
Panamera Turbo S auto, start stop (Ε)
Panamera Turbo S auto, start stop (Ε), resistance
optimised tyres
Panamera Turbo S auto, start stop (A)
Panamera Turbo S auto, resistance optimised
tyres, start stop (A)
Panamera S Hybrid
Panamera S Hybrid, resistance otimised tyres
Panamera GTS, start stop (E)
Panamera GTS, start stop (E), resistance optimised tyres
Panamera Diesel, start stop (E)
Panamera Diesel, start stop (E), resistance
optimised tyres
BOXSTER (981)
Boxster manual
Boxster PDK
Boxster S manual
Boxster S PDK
RENAULT
ΝΕΟ TWINGO
1.2 16V (75hp)
1.2 16V AUTOMATIC (75hp)
1.2 TCE (100hp)
1.5 dCi (85hp)
TWINGO
1.2 TREND/DYNAMIC 3D (76 HP)
1.2 MISS SIXTY 3D (76 HP)
1.2 GT GORDINI (100 HP)
CLIO
1.2 16V 3D/5D (75HP)
1.2 16V LPG 5D (75HP)
1.2 TCE 3D/5D (100HP)
1.5 dci 3D/5D (75 HP)
1.5 dci 3D/5D (90 HP)
1.5 dci 3D/5D (90 HP)
1.5 dci 5D (105 HP)
ΝΕΟ MEGANE HATCHBACK
1,2 ENERGY TCE (115HP)
1,4 TCE (130HP)
1,5 dCi 110 EDC
1,5 ENERGY dCi 110
1,6 ENERGY dCi (130HP)
MEGANE 5D
1,4 TCE (130HP)
1.5 dCi (105 HP)
1.5 dCi (110 HP)
ΝΕΟ MEGANE COUPE
1,2 ENERGY TCE (115HP)
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
286
18.4
8.6
12.2
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
281
18.0
8.4
12.0
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
270
17.0
8.4
11.5
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
265
16.7
8.3
11.3
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
286
18.4
8.6
12.2
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
281
18.0
8.4
12.0
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
270
17.0
8.4
11.5
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
265
16.7
8.3
11.3
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
286
18.4
8.6
12.2
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
281
18.0
8.4
12.0
F
F
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
167
159
256
251
172
7.6
7.4
16.1
15.8
8.1
6.8
6.6
8.0
7.8
5.6
7.1
6.8
10.9
10.7
6.5
F
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
167
7.8
5.5
6.3
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
SP ROADSTER
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
192
180
206
188
11.4
10.6
12.2
11.2
6.3
5.9
6.9
6.2
8.2
7.7
8.8
8.0
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
105
130
130
90
5.9
7.3
7.3
4.1
3.7
4.7
4.7
3.1
4.5
5.6
5.7
3.4
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
119
109
132
6.7
6.3
7.3
4.2
3.9
4.7
5.1
4.7
5.7
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝZΙΝΗ / LPG
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
135
135 - 120
125
105
89
105
110
7.6
7,6 - 10
7.0
4.8
4.2
4.8
5.0
4.9
4,8 - 6,2
4.5
3.5
3.0
3.5
3.8
5.8
5,8 - 7,6
5.4
4.0
3.4
4.0
4.2
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
119
145
110
90
104
6.4
8.4
5.1
3.9
4.8
4.6
5.1
3.7
3.2
3.6
5.3
6.3
4.2
3.5
4.0
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
145
114
106
8.4
5.1
5.3
5.1
4.0
3.9
6.3
4.4
4.1
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
119
6.4
4.6
5.3
47
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1,4 TCE (130HP)
1,5 dCi 110 EDC
1,5 ENERGY dCi (110HP)
1,6 ENERGY dCi (130HP)
MEGANE COUPE
1,4 TCE (130HP)
1.5 dCi (110 HP)
NEO MEGANE RS
2.0 RS (265 HP)
ΝΕΟ MEGANE ESTATE
1,2 ENERGY TCE (115HP)
1,4 TCE (130HP)
1,5 dCi 110 EDC
1,5 ENERGY dCi (110HP)
1,6 ENERGY dCi (130HP)
MEGANE COUPE CABRIOLET
1.4 TCE DYNAMIC (130 HP)
FLUENCE
1.5 dCi 4D (110HP)
SCENIC COLLECTION 2012
1,2 ENERGY TCE (115HP)
1,4 TCE (130HP)
1,5 dCi (110hp)
1,5 dCi 110 EDC
1,6 ENERGY dCi (130HP)
SCENIC
1.4 TCE EXPRESSION/DYNAMIC/PRIVILEGE 5D (130 HP)
1.5 dCi (110 HP)
GRAND SCENIC COLLECTION 2012 (7 ΘΕΣΕΩΝ)
1,2 ENERGY TCE (115HP)
1,4 TCE (130HP)
1,5 dCi (110hp)
1,5 dCi 110 EDC
1,6 ENERGY dCi (130HP)
GRAND SCENIC (7 ΘΕΣΕΩΝ)
1,4 TCE (130HP)
1,6 ENERGY dCi (130HP)
KANGOO
KANGOO 1.6 AUTHENTIQUE 5D (105 HP)
KANGOO 1.6 EXPRESSION 5D (105 HP)
KANGOO 1.5 dCi EXPRESSION 5D (90 HP)
KANGOO 1.6 CONFORT 5D (110 HP)
KANGOO 1.5 dCi CONFORT 5D (85 HP)
KANGOO 1.5 dCi CONFORT 5D (105 HP)
TRAFIC III PASSENGER
2.0 dCi 9 θέσεων L2H1 4D (115 HP)
2.0 dCi 7 θέσεων L1H1 4D (115 HP)
SAAB
9-3 SPORT SEDAN
1.8 t 6 speed (150 HP)
1.8 t A/T (150 HP)
2.0 T (163 HP) FWD
2.0 T A/T (163 HP) FWD
2.0 T (163 HP) XWD
2.0 T 6 speed (210 HP) FWD
2.0 T A/T (210 HP) FWD
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
145
110
90
104
8.4
5.1
3.9
4.8
5.1
3.7
3.2
3.6
6.3
4.2
3.5
4.0
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
145
106
8.4
5.3
5.1
3.9
6.3
4.1
SP COUPE
ΒΕΝΖΙΝΗ
190
11.3
6.5
8.2
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
119
145
110
90
104
6.4
8.4
5.1
3.9
4.8
4.6
5.1
3.7
3.2
3.6
5.3
6.3
4.2
3.5
4.0
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
169
10.0
5.8
7.3
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
120
5.6
4.0
4.6
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
135
168
127
124
114
7.2
9.8
5.8
5.4
5.1
5.2
5.9
4.3
4.3
4.0
5.9
7.3
4.9
4.7
4.4
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
168
128
9.8
5.8
5.9
4.4
7.3
4.9
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
140
170
128
124
114
7.5
9.9
5.8
5.4
5.1
5.4
5.9
4.4
4.3
4.0
6.1
7.4
4.9
4.7
4.4
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
170
117
9.7
5.2
6.0
4.1
7.4
4.5
MPV
MPV
MPV
VANETTE
VANETTE
VANETTE
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
180
180
137
186
137
142
9.7
9.7
5.9
10.4
5.8
6.3
6.5
6.5
4.8
6.1
4.9
4.9
7.7
7.7
5.2
7.7
5.2
5.4
VAN
VAN
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
205
205
9.0
9.0
7.2
7.2
7.8
7.8
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
177
205
155
185
194
185
218
10.7
11.9
9.8
11.9
12.0
11.1
13.7
5.5
6.5
4.8
5.7
6.2
5.9
6.5
7.4
8.5
6.7
7.9
8.3
7.8
9.1
48
Μάρκα
2.0 T 6 speed (210 HP) XWD
2.0 Τ Α/Τ (210 HP) XWD
2.0 T 6 speed (220 HP) FWD
2.0 T A/T (220 HP) FWD
2.0 T 6 speed (220 HP) XWD
2.0 T A/T (220 HP) XWD
1.9 TiD 6speed (160 HP) FWD
1.9 TiD A/T (160 HP) FWD
1.9 TTiD 6 speed (180 HP) FWD
1.9 TTiD A/T (180 HP) FWD
9-3 SPORT HATCH
2.0 T (163 HP) FWD
2.0 T A/T (163 HP) FWD
2.0 T (163 HP) XWD
2.0 T 6 speed (220 HP) FWD
2.0 T A/T (220 HP) FWD
2.0 T 6 speed (220 HP) XWD
2.0 T A/T (220 HP) XWD
1.9 TiD 6speed (160 HP) FWD
1.9 TiD A/T (160 HP) FWD
1.9 TTiD 6speed (180 HP) FWD
1.9 TTiD A/T (180 HP) FWD
9-3 X
2.0 T 6speed XWD (163 HP)
2.0 T 6speed XWD (210 HP)
2.0 Τ Α/Τ XWD (210 HP)
2.0 T 6speed (220 HP) XWD
2.0 T A/T (220 HP) XWD
1.9 TTiD 6speed (180 HP) FWD
1.9 TTiD A/T (180 HP) FWD
9-3 CONVERTIBLE
2.0 T 6speed (163 HP) FWD
2.0 T A/T (163 HP) FWD
2.0 TURBO A/T (210 HP)
2.0 T 6speed (220 HP) FWD
2.0 T A/T (220 HP) FWD
9-5 SEDAN
1.6 T (180 HP) FWD
2.0 T (220 HP) FWD
2.0 T A/T (220 HP) FWD
2.0 T (220 ΗΡ) XWD
2.0 T A/T (220 HP) XWD
2.8 T AERO A/T (300 HP) XWD
2.0 TiD (160 HP) FWD
2.0 TiD A/T (160 HP) FWD
2.0 TTiD (190 HP) XWD
SEAT
ALHAMBRA
1.4 TSI (150 HP) Ecomotive
1.4 TSI (150 HP) DSG Ecomotive
2.0 TSI (200 HP) DSG
2.0 TDI (115 HP) E-Ecomotive
2.0 TDI (140 HP) E-Ecomotive
2.0 TDI (170 HP) Ecomotive
2.0 TDI (170 HP) DSG Ecomotive
ALTEA
1.4 16V 5D (85 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
189
238
155
185
194
206
129
153
129
153
11.2
14.9
9.8
11.9
12.0
12.4
6.2
7.7
6.2
7.7
6.0
7.1
4.8
5.7
6.2
6.8
4.2
4.7
4.2
4.7
7.9
9.9
6.7
7.9
8.3
8.9
4.9
5.8
4.9
5.8
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
159
190
195
159
190
195
209
135
159
135
159
9.9
12.1
11.8
9.9
12.1
11.8
12.6
6.4
7.9
6.4
7.9
5.0
5.9
6.4
5.0
5.9
6.4
6.9
4.4
5.0
4.4
5.0
6.8
8.2
8.4
6.8
8.2
8.4
9.0
5.1
6.0
5.1
6.0
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
186
194
242
195
209
135
159
10.9
11.4
15.1
11.8
12.6
6.4
7.9
6.4
6.2
7.2
6.4
6.9
4.4
5.0
8.1
8.1
10.1
8.4
9.0
5.1
6.0
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
173
199
235
173
199
10.8
12.6
14.0
10.8
12.6
5.5
6.2
7.6
5.5
6.2
7.4
8.6
10.0
7.4
8.6
Ε
E
E
E
E
E
E
E
E
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
179
189
209
203
228
244
139
179
176
10.7
11.9
13.5
12.4
14.7
16.2
6.9
9.3
8.9
6.1
6.1
6.6
6.7
7.2
7.3
4.3
5.3
5.5
7.8
8.2
9.1
8.8
9.9
10.6
5.3
6.8
6.7
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
167
178
198
146
146
152
154
9.2
9,4
11.6
6.9
6.9
7.3
6.7
6.1
6,6
6.7
4.9
4.9
5.0
5.4
7.2
7,6
8.5
5.6
5.6
5.8
5.9
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
152
8.6
5.4
6.5
49
Μάρκα
1.2 TSI 8V 5D (105 HP)
1.2 TSI 8V 5D (105 HP) Ecomotive
1.4 16V 5D (125 HP)
1.8 TSI 16V 5D (160 HP) DSG
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DPF
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DPF Ecomotive
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DPF DSG
ALTEA XL
1.4 16V 5D (85 HP)
1.2 TSI 8V 5D (105 HP)
1.2 TSI 8V 5D (105 HP) Ecomotive
1.4 16V 5D (125 HP)
1.8 TSI 16V 5D (160 HP) DSG
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DPF
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DPF Ecomotive
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DSG DPF
ALTEA 4 FREETRACK
2.0 TSI 16V 5D (211 HP)
2.0 TDI 16V 5D (140 HP)
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DPF
NEW IBIZA 3D/5D
1.2 3D / 5D (60 HP)
1.2 12V 3D / 5D (70 HP)
1.4 16V 3D / 5D (85 HP)
1.4 TSI 3D / 5D (150 HP) DSG
1.4 TSI 3D (180 HP) DSG
1.2 TSI 3D / 5D (105 HP)
1.2 TSI 3D / 5D (105 HP) DSG
1.2 TSI 3D / 5D (105 HP) Ecomotive
1.2 CR 3D / 5D (75 HP)
1.2 CR 3D / 5D (75 HP) E-Ecomotive
1.6 CR 3D / 5D (90 HP) DPF
1.6 CR 3D / 5D (105 HP)
2.0 CR 3D / 5D (143 HP)
NEW IBIZA ST
1.2 12V 3D / 5D (70 HP)
1.4 16V 3D / 5D / ST (85 HP)
1.4 TSI 3D / 5D (150 HP) DSG
1.2 TSI 3D / 5D / ST (105 HP)
1.2 TSI 3D / 5D / ST (105 HP) DSG
1.2 TSI 3D / 5D / ST (105 HP) Ecomotive
1.2 CR 3D / 5D / ST (75 HP)
1.2 CR 3D / 5D / ST (75 HP) E-Ecomotive
1.6 CR 3D / 5D / ST (90 HP) DPF
1.6 CR 3D / 5D / ST (105 HP)
LEON
1.4 16V 5D (85 HP)
1.2 TSI 8V 5D (105 HP)
1.2 TSI 8V 5D (105 HP) Ecomotive
1.4 16V 5D (125 HP)
1.8 TSI 16V 5D (160 HP)
1.8 TSI 16V 5D (160 HP) DSG
2.0 TSI 16V 5D (211 HP)
2.0 TSI 16V 5D (211 HP) DSG
2.0 TSI 16V 5D (265 HP)
1.6 CR 16V 5D (105 HP)
50
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
132
152
157
126
119
129
7.3
6.9
8.2
8.9
5.9
5.2
5.8
5.1
5.1
5.5
5.5
4.2
4.1
4.4
5.9
5.7
6.5
6.7
4.8
4.5
4.9
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
152
139
132
152
159
126
119
129
8.6
7.3
6.9
8.2
9.0
5.9
5.2
5.8
5.4
5.1
5.1
5.5
5.6
4.2
4.1
4.4
6.5
5.9
5.7
6.5
6.8
4.8
4.5
4.9
4X4 - SUV
4X4 - SUV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
197
155
129
11.0
7.4
5.7
7.0
5.1
4.5
8.4
5.9
4.9
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
125
125
139
139
139
119
124
113
99
89
109
109
119
7.1
7.1
8.0
7.5
7.5
6.5
7.0
5.9
4.6
4.1
5.1
5.1
5.9
4.4
4.4
4.7
5.1
5.1
4.4
4.4
4.3
3.3
3.0
3.6
3.6
3.9
5.4
5.4
5.9
5.9
5.9
5.1
5.3
4.9
3.8
3.4
4.2
4.2
4.6
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
128
139
139
119
124
113
102
89
109
109
7.3
8.0
7.5
6.5
7.0
5.9
4.9
4.1
5.1
5.1
4.5
4.7
5.1
4.4
4.4
4.3
3.4
3.0
3.6
3.6
5.5
5.9
5.9
5.1
5.3
4.9
3.9
3.4
4.2
4.2
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
147
132
124
145
159
153
170
174
190
119
8.4
7.1
6.5
8.0
9.0
8.8
10.0
9.9
10.7
5.6
5.1
4.9
4.7
5.2
5.5
5.3
5.7
6.0
6.6
3.9
6.3
5.7
5.4
6.2
6.8
6.6
7.3
7.5
8.1
4.5
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1.6 CR 16V 5D (105 HP) Ecomotive
1.6 CR 16V 5D (105 HP) E-Ecomotive
1.6 CR 16V 5D (105 HP) DSG DPF
EXEO
1.8 TSI 4D (120 HP)
1.8 TSI 4D (160 HP)
2.0 TSI 4D (211 HP)
2.0 TSI 4D (200 HP)
2.0 TDI CR 4D (120 HP)
2.0 TDI CR 4D (143 HP)
2.0 TDI CR 4D (170 HP)
EXEO ST
1.8 TSI 5D (120 HP)
1.8 TSI 5D (160 HP)
2.0 TSI 5D (211 HP)
2.0 TSI 5D (200 HP)
2.0 TDI CR 5D (120 HP)
2.0 TDI CR 5D (143 HP)
2.0 TDI CR 5D (170 HP)
Mii
1.0 3D/5D (60ΗΡ)
1.0 3D/5D (60ΗΡ) Ecomotive
1.0 3D/5D (75ΗΡ)
1.0 3D/5D (75ΗΡ) Ecomotive
1.0 3D/5D (75ΗΡ) A/T
SKODA
CITIGO
CITIGO 1.0 (60HP) Green Tec
CITIGO 1.0 (75HP) Green Tec
CITIGO 1.0 (60HP)
CITIGO 1.0 (75HP)
FABIA
FABIA A05 1.2 MPI (70 HP)
FABIA A05 1.2 TDI CR (75 HP)
FABIA A05 1.2 TDI CR (75 HP) GREENLINE
FABIA A05 1.2 TDI CR (75 HP)
FABIA A05 1.2 TSI (105 HP)
FABIA A05 1.2 TSI (86 HP)
FABIA A05 1.2 TSI DSG TIPTRONIC (105 HP)
FABIA A05 1.4 MPI (86 HP)
FABIA A05 1.4 TSI RS (180 HP)
FABIA A05 1.6 TDI CR (105HP)
FABIA REFLEX
FABIA A05 REFLEX 1.2 MPI (70 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.2 TDI (75 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.2 TDI CR (75 HP) GREENLINE
FABIA A05 REFLEX 1.2 TDI CR (75 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.2 TSI (105 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.2 TSI (86 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.2 TSI DSG TIPTRONIC (105 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.4 MPI (86 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.4 TSI RS (180 HP)
FABIA A05 REFLEX 1.6 TDI CR (105HP)
ROOMSTER
ROOMSTER 1.2 MPI (70 HP)
ROOMSTER 1.2 TDI CR (75 HP)
C
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
109
99
123
5.1
4.7
5.6
3.7
3.4
4.2
4.2
3.8
4.7
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
169
169
159
179
129
129
142
10.2
10.2
9.6
10.9
6.4
6.4
7.3
5.6
5.6
5.3
5.8
4.1
4.1
4.4
7.3
7.3
6.9
7.7
4.9
4.9
5.4
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
172
172
162
184
132
132
142
10.4
10.4
9.7
11.1
6.5
6.5
7.3
5.7
5.7
5.4
6.0
4.2
4.2
4.4
7.4
7.4
7.0
7.9
5.0
5.0
5.4
A
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
105
96
108
98
105
5.6
5.0
5.9
5.1
5.5
3.9
3.6
4.0
3.7
4.0
4.5
4.1
4.7
4.2
4.5
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
96
98
105
108
5.0
5.1
5.6
5.9
3.6
3.7
3.9
4.0
4.1
4.2
4.5
4.7
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
128
102
89
99
124
121
124
139
148
109
7.3
4.9
4.1
4.8
6.8
6.6
7.0
8.0
7.7
5.1
4.5
3.4
3.0
3.3
4.5
4.4
4.4
4.7
5.2
3.6
5.5
3.9
3.4
3.8
5.3
5.2
5.3
5.9
6.2
4.2
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
128
99
89
102
124
121
124
139
148
109
7.3
4.8
4.1
4.9
6.8
6.6
7.0
8.0
7.7
5.1
4.5
3.3
3.0
3.4
4.5
4.4
4.4
4.7
5.2
3.6
5.5
3.8
3.4
3.9
5.3
5.2
5.3
5.9
6.2
4.2
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
143
119
8.2
5.4
5.0
4.0
6.2
4.5
51
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
ROOMSTER 1.2 TDI CR (75 HP) GREENLINE
ROOMSTER 1.2 TSI (105 HP)
ROOMSTER 1.2 TSI (86 HP)
ROOMSTER 1.2 TSI DSG TIPTRONIC(105 HP)
ROOMSTER 1.4 MPI (86 HP)
ROOMSTER 1.6 TDI CR (105HP)
OCTAVIA
OCTAVIA 1.2 TSI (105 HP)
OCTAVIA 1.2 TSI DSG TIPTRONIC(105 HP)
OCTAVIA 1.4 MPI (80HP)
OCTAVIA 1.4 TSI (122HP)
OCTAVIA 1.4 TSI (150HP)
OCTAVIA 1.4 TSI DSG TIPTRONIC( 122HP)
OCTAVIA 1.6 TDI CR (105HP)
OCTAVIA 1.6 TDI CR DSG TIPTRONIC(105 HP)
OCTAVIA 1.6 TDI CRΕΕΝLΙΝΕ (105HP)
OCTAVIA 1.8 TSI (160HP)
OCTAVIA 1.8 TSI (200HP)
OCTAVIA 1.8 TSI DSG TIPTRONIC (160HP)
OCTAVIA 2.0 RS TSI (200HP)
OCTAVIA 2.0 RS TSI (240HP)
OCTAVIA 2.0 RS TSI DSG TIPTRONIC(200HP)
OCTAVIA 2.0 TDI (110 HP)
OCTAVIA 2.0 TDI (140 HP)
OCTAVIA 2.0 TDI CR (170HP)
OCTAVIA 2.0 TDI CR DSG TIPTRONIC (170HP)
OCTAVIA 2.0 TDI DSG TIPTRONIC(140HP)
OCTAVIA COMBI 1.2 TSI (105 HP)
OCTAVIA COMBI 1.2 TSI DSG TIPTRONIC(105 HP)
OCTAVIA COMBI 1.4 MPI (80HP)
OCTAVIA COMBI 1.4 TSI (122HP)
OCTAVIA COMBI 1.4 TSI DSG TIPTRONIC(122HP)
OCTAVIA COMBI 1.6 TDI (4Χ4)(105HP)
OCTAVIA COMBI 1.6 TDI CR (105HP)
OCTAVIA COMBI 1.6 TDI CR DSG TIPTRONIC (105HP)
OCTAVIA COMBI 1.8 TSI (160 HP)
OCTAVIA COMBI 1.8 TSI 4X4 (160 HP) SCOUT
OCTAVIA COMBI 1.8 TSI DSG TIPTRONIC (160 HP)
OCTAVIA COMBI 2.0 RS TSI (200 HP)
OCTAVIA COMBI 2.0 RS TSI DSG TIPTRONIC (200 HP)
OCTAVIA COMBI 2.0 TDI (140 HP)
OCTAVIA COMBI 2.0 TDI 4X4 (140HP) SCOUT
OCTAVIA COMBI 2.0 TDI CR (170 HP)
OCTAVIA COMBI 2.0 TDI CR 4X4 DSG TIPTRONIC
(140HP) SCOUT
OCTAVIA COMBI 2.0 TDI CR DSG TIPTRONIC (170 HP)
OCTAVIA COMBI 2.0 TDI DSG TIPTRONIC (140 HP)
OCTAVIA CΟΜΒΙ 2.0 TDI (4Χ4) (110 HP) SCOUT
SUPERB
SUPERB B6 COMBI 1.4 TSI (125 HP)
SUPERB B6 COMBI 1.8 TSI (160 HP)
SUPERB B6 COMBI 1.8 TSI 4x4 (160 HP)
SUPERB B6 COMBI 1.8 TSI DSG TIPTRONIC (160 HP)
SUPERB B6 COMBI 2.0 TDI DSG TIPTRONIC (140 HP)
SUPERB B6 COMBI 2.0 TDI (140 HP)
SUPERB B6 COMBI 2.0 TDI (170 HP)
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
109
134
134
134
149
124
5.0
7.1
7.1
7.2
8.3
5.7
3.7
4.9
4.9
4.8
5.3
4.1
4.2
5.7
5.7
5.7
6.4
4.7
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
134
136
149
148
148
147
119
123
99
158
158
155
175
175
180
126
126
149
159
138
134
136
149
148
147
141
119
123
158
182
155
175
180
129
155
149
7.1
7.0
8.5
8.5
8.5
8.0
5.7
5.6
4.7
9.5
9.5
9.1
10.2
10.2
10.4
6.1
6.1
7.5
7.9
6.7
7.1
7.0
8.5
8.5
8.0
6.7
5.7
5.6
9.5
10.2
9.1
10.2
10.4
6.2
7.4
7.5
4.9
5.2
5.1
5.0
5.0
5.3
3.9
4.2
3.4
5.5
5.5
5.4
5.9
5.9
6.2
4.0
4.0
4.6
4.9
4.5
4.9
5.2
5.1
5.0
5.3
4.6
3.9
4.2
5.5
6.4
5.4
5.9
6.2
4.1
5.1
4.6
5.7
5.9
6.4
6.3
6.3
6.3
4.5
4.7
3.8
6.9
6.9
6.6
7.5
7.5
7.7
4.8
4.8
5.7
6.0
5.3
5.7
5.9
6.4
6.3
6.3
5.4
4.5
4.7
6.9
7.8
6.6
7.5
7.7
4.9
5.9
5.7
52
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
162
7.4
5.5
6.2
C
C
C
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
159
143
148
7.9
7.0
7.2
4.9
4.6
4.7
6.0
5.4
5.6
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
159
171
191
170
158
145
151
9.0
9.5
10.7
9.5
7.7
6.9
7.5
5.6
6.0
6.7
5.9
5.1
4.7
4.8
6.9
7.3
8.2
7.3
6.0
5.5
5.8
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
SUPERB B6 COMBI 2.0 TDI 4x4 (170HP)
SUPERB B6 COMBI 2.0 TDI DSG TIPTRONIC (170 HP)
SUPERB B6 COMBI 2.0 TSI TIPTRONIC (200 HP)
SUPERB B6 COMBI 3.6 V6 TSI 4x4 (260 HP)
SUPERB B6 LIMO 1,6 TDI (105 HP)
SUPERB B6 LIMO 1.4 TSI (125 HP)
SUPERB B6 LIMO 1.8 TSI (160 HP)
SUPERB B6 LIMO 1.8 TSI 4X4 (160 HP)
SUPERB B6 LIMO 1.8 TSI DSG TIPTRONIC (160HP)
SUPERB B6 LIMO 2.0 TDI (140 HP)
SUPERB B6 LIMO 2.0 TDI (170HP)
SUPERB B6 LIMO 2.0 TDI 4X4 (170HP)
SUPERB B6 LIMO 2.0 TDI DSG TIPTRONIC (140HP)
SUPERB B6 LIMO 2.0 TDI DSG TIPTRONIC (170 HP)
SUPERB B6 LIMO 2.0 TSI TIPTRONIC (200 HP)
SUPERB B6 LIMO 3.6 V6 TSI 4x4 (260HP)
YETI
YETI 1.2 TSI (105 HP)
YETI 1.2 TSI (105 HP) TIPTRONIC
YETI 1.4 TSI (122 HP)
YETI 1.6 TDI CR (105 HP) GREENLINE
YETI 1.8 TSI 4x4 (152 HP)
YETI 1.8 TSI 4x4 (152 HP)TIPTRONIC
YETI 1.8 TSI 4x4 (160 HP)
YETI 2.0 TDI CR (110 HP)
YETI 2.0 TDI CR 4x4 (110 HP)
YETI 2.0 TDI CR 4x4 (140 HP)
YETI 2.0 TDI CR 4x4 (170 HP)
YETI 2.0 TDI CR 4x4 DSG TIPTRONIC (140 HP)
SMART
COUPE MHD PURE (61 HP)
COUPE MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP)
COUPE PULSE /PASSION (84 HP)
COUPE BRABUS/BRABUS X-CLUSIVE (98HP)
COUPE PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP)
CABRIO MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP)
CABRIO PULSE /PASSION (84 HP)
CABRIO BRABUS/BRABUS X-CLUSIVE (98HP)
CABRIO PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP)
SSANGYONG MOTOR
KYRON
3.2 AT (220 HP)
2.0 MT (141 HP)
2.7 MT (165 HP)
2.0 AT (141 HP)
2.7 AT (165 HP)
2.7 AT (165 HP)
SUBARU
FORESTER
2.0TD X 12MY ( 147 HP)
2.0TD XS 12MY ( 147 HP)
2.0X / XS MT 11MY / 12MY (150 HP)
2.0X / XS AT 12MY (150 HP)
IMPREZA
1.5R MT 5D 10MY (107 HP)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
165
159
180
237
130
157
169
189
168
143
149
163
154
157
178
235
8.0
7.5
10.7
14.4
6.2
9.0
9.4
10.6
9.4
6.9
7.5
8.0
7.5
7.6
10.6
14.7
5.3
5.2
6.4
7.8
4.4
5.4
5.9
6.6
5.7
4.6
4.7
5.2
5.0
5.1
6.3
7.4
6.3
6.1
8.0
10.2
5.0
6.8
7.2
8.1
7.1
5.4
5.7
6.2
5.9
6.0
7.9
10.1
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
149
154
159
119
189
189
189
140
159
157
155
169
7.6
8.0
8.9
5.2
10.1
10.6
10.1
6.6
7.5
7.1
6.9
7.6
5.9
5.8
5.9
4.2
6.9
6.8
6.9
4.7
5.3
5.3
5.3
5.8
6.4
6.6
6.8
4.6
8.0
8.0
8.0
5.4
6.1
6.0
5.9
6.5
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
97
97
114
119
86
99
114
119
86
4.5
4.5
6.2
6.4
3.3
4.6
6.2
6.4
3.3
3.9
3.9
4.0
4.4
3.3
4.0
4.0
4.4
3.3
4.2
4.2
4.9
5.2
3.3
4.3
4.9
5.2
3.3
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
341
191
220
222
235
238
19.2
9.8
11.2
11.7
12.0
11.3
12.6
6.2
6.7
7.0
7.0
7.7
15.1
7.5
8.3
8.7
8.9
9.0
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
155
158
173
174
7.1
7.2
9.4
9.7
5.2
5.3
6.4
6.3
5.9
6.0
7.5
7.5
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
176
9.6
6.3
7.5
53
Μάρκα
1.5R MT 4D / 5D 11MY (107 HP)
1.5R AT 5D 10MY (107 HP)
1.5R AT 4D / 5D 11MY (107 HP)
2.0R AT 5D 10MY (150 HP)
2.0R AT 5D 11MY (150 HP)
2.0R MT / SPORT 5D 10MY (150 HP)
2.0R MT / SPORT 11MY (150 HP)
2.5 TURBO WRX STI 5D (300 HP)
XV
2.0D XV 12MY ( 147 HP )
1.6 CVT 12ΜΥ ( 114 HP)
1.6 ΜΤ 12ΜΥ ( 114 HP)
JUSTY
1.0 BASE / SPORT (69 HP)
LEGACY
2.0D OBK 6MT 12MY (150 HP)
TREZIA
1.3i / 1.3i SPORT (99 HP)
SUZUKI
NEW GRAND VITARA
1.6 3D (106 HP)
2.0 5D M/T (140 HP)
1.9 5D (129 HP)
JIMNY
1.3 3D METAL TOP (85 HP)
SWIFT
1.2 3D/5D (94 HP) START STOP
1.2 3D/5D (94 HP)
1.2 5D A/T (94 HP)
1.6 3D SPORT (136 HP)
1.3 5D (75 HP)
SX4
1.6 5D 4X4 (120 HP)
1.6 5D 4X2 (120 HP)
1.6 5D 4X2 (120 HP)
SPLASH
1.0 5D (68 HP)
1.2 5D M/T (94 HP)
1.2 5D A/T (94 HP)
ALTO
1.0 5D M/T (68 HP)
1.0 5D M/T (68 HP)
1.0 5D A/T (68 HP)
1.0 5D A/T (68 HP)
TOYOTA
IQ
1.0 (5 M/T) (68 HP)
1.0 (MULTIDRIVE) (68 HP)
1.33 (6 M/T) (98 HP)
1.33 (MULTIDRIVE) (98 HP)
AYGO
1.0 3D/5D (5 M/T) (68 HP)
1.0 3D/5D (MMT) (68 HP)
YARIS
1.0 3D/5D (5 M/T) (69 HP)
1.33 3D/5D (CVT) (99 HP)
54
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
176
177
177
194
194
199
199
243
9.7
9.8
10.0
11.1
11.3
11.1
11.4
13.8
6.4
6.2
6.3
6.5
6.6
6.9
6.9
8.2
7.6
7.5
7.7
8.2
8.4
8.4
8.6
10.3
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
146
146
151
6.8
7.9
8.0
5.0
5.5
5.8
5.6
6.3
6.5
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
118
6.1
4.4
5.0
E
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
155
7.1
5.2
5.9
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
127
6.8
4.8
5.5
4X4 - ATV
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
195
199
179
10.2
10.6
8.1
7.1
7.1
6.0
8.2
8.4
6.8
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
162
8.9
6.0
7.1
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
113
116
129
147
109
5.8
6.1
6.8
8.4
5.1
4.4
4.4
4.9
5.2
3.6
4.9
5.0
5.6
6.4
4.2
4X4 - SUV
4X2 - SUV
4X2 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
141
143
8.2
7.9
7.9
5.5
5.1
5.2
6.5
6.2
6.2
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
109
118
131
5.6
6.1
6.9
4.2
4.5
5.0
4.7
5.1
5.7
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
99
103
118
122
5.2
5.5
6.5
6.7
3.8
3.8
4.3
4.5
4.3
4.4
5.1
5.2
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
99
110
113
120
5.1
6.0
5.8
6.4
4.0
4.2
4.4
4.5
4.4
4.8
4.9
5.2
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
105
106
5.5
5.5
4.0
4.1
4.6
4.6
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
111
121
5.8
6.3
4.3
4.6
4.8
5.3
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1.33 3D/5D (6 M/T) (99 HP)
1.4 5D (6 M/T) (90 HP)
1.4 5D (6 MMT) (90 HP)
VERSO-S
1.33 5D (6M/T) (99 HP)
1.33 5D (CVT) (99 HP)
URBAN CRUISER
1.33 5D (6M/T) (99 HP)
AURIS
1.33 3D/5D (6 M/T) (H/B) (99 HP)
1.6 3D/5D (6 M/T) (H/B) (132 HP)
1.6 3D/5D (6MMT) (H/B) (132 HP)
1.4 5D (6 M/T) (H/B) (90 HP)
AURIS HSD
1.8 5D (CVT) (H/B) 15’’ Wheels (136 HP)
1.8 5D (CVT) (H/B) 17’’ Wheels (136 HP)
COROLLA
1.33 4D (6 M/T) (SDN) (99 HP)
1.6 4D (6 M/T) (SDN) (132 HP)
1.6 4D (6 MMT) (SDN) (132 HP)
2.0 4D (6 M/T) (SDN) (126 HP)
COROLLA VERSO
1.6 5D (6M/T) (MPV) (132 HP)
1.8 7D (6M/T) (MPV) (147 HP)
1.8 7D (MULTIDRIVE S) (MPV) (147 HP)
AVENSIS
1.6 4D (6 M/T) (SDN) (132 HP)
1.8 4D (6 M/T) (SDN) (147 HP)
1.8 5D (6 M/T) (WAGON) (147 HP)
1.8 4D (CVT) (SDN) (147 HP)
1.8 5D (CVT) (WAGON) (147 HP)
2.0 D4D 4D (6M/T) (SDN) (126 HP)
2.2 D4D 4D (6M/T) (SDN) (150 HP)
2.2 D-CAT 4D (6AT) (SDN) (150 HP)
PRIUS
1.8 5D (CVT) (H/B) 15’’ Wheels (136 HP)
1.8 5D (CVT) (H/B) 17’’ Wheels (136 HP)
RAV4
2.0 5D (M/T) (158 HP)
2.0 5D (CVT) (158 HP)
2.2 5D (M/T) (150 HP)
LAND CRUISER
4.0 5D (Α/Τ) (282 HP)
3.0 5D (Α/Τ) (190 HP)
VOLKSWAGEN
up!
1.0 take up! / move up! (60 HP)
1.0 move up!/high up!/white up!/black up! (75 HP)
1.0 move up! AUTO (60 HP)
1.0 move up!/high up!/white up!/black up! AUTO (75 HP)
POLO
1.2 TRENDLINE / COMFORTLINE 3D/5D (70 HP)
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
127
108
109
6.8
4.9
4.9
4.7
3.6
3.7
5.5
4.1
4.1
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
127
120
6.8
6.2
4.8
4.6
5.5
5.2
4X2 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
129
6.7
5.0
5.6
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
152
146
128
7.5
8.6
8.0
5.7
5.2
5.5
5.3
4.3
6.0
6.6
6.3
4.8
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
89
93
3.8
4.0
3.8
4.0
3.8
4.0
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
133
150
144
136
7.2
8.6
8.0
6.5
5.0
5.3
5.2
4.3
5.8
6.5
6.2
5.2
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
158
162
164
8.6
9.0
8.9
5.8
5.8
6.0
6.8
7.0
7.1
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
152
154
155
157
158
141
147
169
8.5
8.6
8.6
8.7
8.7
6.7
7.0
8.2
5.5
5.5
5.6
5.7
5.7
4.6
4.7
5.3
6.6
6.6
6.7
6.8
6.8
5.4
5.5
6.4
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
89
92
3.9
4.0
3.7
3.8
3.9
4.0
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
178
177
159
9.8
9.6
7.5
6.5
6.5
5.2
7.7
7.6
6.0
4X4 - ATV
4X4 - ATV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
256
213
14.7
9.7
8.6
7.1
10.8
8.1
A
A
A
A
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
105
108
103
105
5.6
5.9
5.3
5.5
3.9
4.0
3.9
4.0
4.5
4.7
4.4
4.5
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
128
119
124
124
124
7.3
6.5
7.0
6.8
7.0
4.5
4.4
4.4
4.5
4.4
5.5
5.1
5.3
5.3
5.3
1.2 TSI TRENDLINE/COMFORTLINE/HIGHLINE 3D/5D (90 HP)
1.2 TSI TRENDLINE/COMFORTLINE/HIGHLINE DSG 3D/5D (90 HP)
1.2 TSI TRENDLINE/COMFORTLINE/HIGHLINE 3D/5D (105 HP)
1.2 TSI TRENDLINE/COMFORTLINE/HIGHLINE DSG 3D/5D (105 HP)
55
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
1.2 TSI CROSS POLO 5D (105 HP)
1.2 TSI CROSS POLO DSG 5D (105 HP)
1.4 TSI GTI DSG 3D/5D (180 HP)
1.2 TDI BlueMotion 3D/5D (75 HP)
1.2 TDI TRENDLINE/COMFORTLINE 3D/5D (75 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE 3D/5D (90 HP)
1.6 TDI TRENDLINE/COMFORTLINE DSG 3D/5D (90 HP)
GOLF
1.2 TSI TRENDLINE/GENERATION 3D/5D (85 HP)
1.2 TSI TRENDLINE/GENERATION DSG 3D/5D (85 HP)
1.2 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/GENERATION 3D/5D (105 HP)
1.2 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/ GENERATION DSG 3D/5D (105 HP)
1.4 TSI TRENDLINE/GENERATION/HIGHLINE 3D/5D (122 HP)
1.4 TSI GENERATION/HIGHLINE DSG 3D/5D (122 HP)
1.4 TSI GENERATION / R-LINE 3D/5D (160 HP)
1.4 TSI GENERATION/R-LINE DSG 3D/5D (160 HP)
2.0 TSI GTI 3D/5D (210 HP)
2.0 TSI GTI DSG 3D/5D (210 HP)
2.0 TSI GTI Edition 35 3D/5D (235 HP)
2.0 TSI GTI Edition 35 DSG 3D/5D (235 HP)
2.0 TSI R 3D/5D (270 HP)
2.0 TSI R DSG 3D/5D (270 HP)
1.6 TDI TRENDLINE/GENERATION 3D/5D (105 HP)
1.6 TDI GENERATION DSG 3D/5D (105 HP)
2.0 TDI GTD 3D/5D (170 HP)
2.0 TDI GTD DSG 3D/5D (170 HP)
GOLF PLUS
1.2 TSI TRENDLINE / COMFORTLINE (85 HP)
1.2 TSI COMFORTLINE DSG (85 HP)
1.2 TSI COMFORTLINE (105 HP)
1.2 TSI COMFORTLINE DSG (105 HP)
1.2 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/
COMFORTLINE (105 HP)
1.4 TSI COMFORTLINE / HIGHLINE (122 HP)
1.4 TSI COMFORTLINE / HIGHLINE DSG (122 HP)
1.4 TSI HIGHLINE (160 HP)
1.4 TSI HIGHLINE DSG (160 HP)
1.6 TDI TRENDLINE / COMFORTLINE (105 HP)
1.6 TDI COMFORTLINE DSG (105 HP)
GOLF CABRIOLET
1.2 TSI BlueMotion Technology (105 HP)
1.4 TSI (160 HP)
1.4 TSI DSG (160 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology (105 HP)
JETTA
1.2 TSI DESIGN / COMFORT (105 HP)
1.4 TSI DESIGN / COMFORT (122 HP)
1.4 TSI DESIGN / COMFORT DSG (122 HP)
1.4 TSI COMFORT (160 HP)
1.4 TSI COMFORT DSG (160 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology DESIGN/COMFORT (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology COMFORT DSG (105 HP)
2.0 TDI COMFORT (140 HP)
2.0 TDI COMFORT DSG (140 HP)
EOS
1.4 TSI BlueMotion Technology (122 HP)
1.4 TSI (160 HP)
B
B
B
B
B
B
B
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
128
128
139
89
99
96
112
7.0
7.1
7.5
4.1
4.6
4.6
5.2
4.6
4.6
5.1
3.0
3.3
3.2
3.7
5.5
5.5
5.9
3.4
3.8
3.7
4.3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
129
134
121
123
144
138
145
139
170
173
189
185
199
195
119
123
134
142
7.0
7.3
6.5
6.5
8.2
7.7
8.1
7.5
10.0
10.0
10.9
10.7
11.8
11.2
5.7
5.6
6.5
6.9
4.6
4.9
4.5
4.6
5.1
5.0
5.2
5.2
5.8
5.9
6.4
6.4
6.7
6.8
3.9
4.2
4.3
4.6
5.5
5.8
5.2
5.3
6.2
6.0
6.3
6.0
7.3
7.4
8.1
8.0
8.5
8.4
4.5
4.7
5.1
5.4
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
136
139
139
139
7.2
7.3
7.3
7.3
4.9
5.2
5.1
5.2
5.8
5.9
5.9
5.9
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
126
6.7
4.8
5.5
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
152
146
153
147
126
129
8.4
8.0
8.4
7.9
5.9
5.8
5.4
5.3
5.4
5.4
4.2
4.4
6.5
6.3
6.5
6.3
4.8
4.9
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
132
150
148
117
6.9
8.3
7.8
5.2
5.0
5.4
5.4
4.1
5.7
6.4
6.3
4.4
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
134
144
138
145
139
109
113
126
138
7.1
8.2
7.7
8.1
7.5
5.2
4.9
6.1
6.7
4.9
5.1
5.0
5.2
5.2
3.6
4.0
4.1
4.5
5.7
6.2
6.0
6.3
6.0
4.2
4.3
4.8
5.3
SP CABRIO
SP CABRIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
144
157
7.6
8.9
5.3
5.5
6.2
6.8
56
Μάρκα
SCIROCCO
1.4 TSI (122 HP)
1.4 TSI (160 HP)
1.4 TSI DSG (160 HP)
2.0 TSI (210 HP)
2.0 TSI DSG (210 HP)
2.0 TSI R (265 HP)
2.0 TSI R DSG (265 HP)
BEETLE
1.2 TSI CULT / DESIGN (105 HP)
1.4 TSI DESIGN / SPORT (160 HP)
2.0 TSI SPORT DSG (200 HP)
1.6 TDI CULT / DESIGN (105 HP)
PASSAT LIMOUSINE
1.4 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE (122 HP)
1.4 TSI BlueMotion Technology HIGHLINE (122 HP)
1.4 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/ COMFORTLINE DSG (122 HP)
1.4 TSI BlueMotion Technology HIGHLINE DSG (122 HP)
1.8 TSI COMFORTLINE/HIGHLINE (160 HP)
1.8 TSI COMFORTLINE/HIGHLINE DSG (160 HP)
2.0 TSI COMFORTLINE (210 HP)
2.0 TSI COMFORTLINE DSG (210 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology HIGHLINE (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE DSG (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology HIGHLINE DSG (105 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology COMFORTLINE (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology COMFORTLINE DSG (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology HIGHLINE 4MOTION (140 HP)
PASSAT VARIANT
1.4 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE (122 HP)
1.4 TSI BlueMotion Technology HIGHLINE (122 HP)
1.4 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE DSG (122 HP)
1.4 TSI BlueMotion Technology HIGHLINE DSG (122 HP)
1.8 TSI COMFORTLINE/HIGHLINE (160 HP)
1.8 TSI COMFORTLINE/HIGHLINE DSG (160 HP)
2.0 TSI COMFORTLINE (210 HP)
2.0 TSI COMFORTLINE DSG (210 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology HIGHLINE (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE DSG (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology HIGHLINE DSG (105 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology COMFORTLINE (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology COMFORTLINE DSG (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology HIGHLINE 4MOTION (140 HP)
PASSAT ALLTRACK
1.8 TSI (160HP)
2.0 TSI 4MOTION DSG (210 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology 4MOTION (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology 4MOTION DSG (170 HP)
VOLKSWAGEN CC
1.8 TSI (160HP)
1.8 TSI DSG (160HP)
2.0 TSI (210 HP)
2.0 TSI DSG (210 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology (140 HP)
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Κατηγορία
Καύσιμο
C
C
C
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
149
154
147
172
174
189
187
8.4
8.7
8.0
10.1
10.0
11.3
10.9
5.3
5.4
5.4
5.9
6.0
6.2
6.3
6.4
6.6
6.3
7.4
7.5
8.1
8.0
C
C
C
C
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
137
153
179
119
7.6
8.7
10.3
5.4
5.0
5.3
6.1
4.1
5.9
6.6
7.7
4.5
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
138
138
138
138
160
162
169
180
114
114
120
120
119
135
137
7.8
7.8
7.3
7.3
9.6
9.5
10.0
10.8
5.2
5.2
5.4
5.4
5.6
6.3
6.4
4.9
4.9
5.2
5.2
5.3
5.5
5.6
5.9
3.8
3.8
4.0
4.0
4.0
4.5
4.6
5.9
5.9
6.0
6.0
6.9
7.0
7.2
7.7
4.3
4.3
4.6
4.6
4.6
5.2
5.3
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
142
142
140
140
160
165
169
183
116
116
122
122
120
135
139
8.0
8.0
7.5
7.5
9.6
9.8
10.0
10.9
5.3
5.3
5.5
5.5
5.6
6.3
6.6
5.0
5.0
5.3
5.3
5.3
5.6
5.6
6.1
4.0
4.0
4.1
4.1
4.0
4.5
4.6
6.1
6.1
6.1
6.1
6.9
7.1
7.2
7.9
4.4
4.4
4.7
4.7
4.6
5.2
5.3
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
180
199
135
150
155
10.5
11.5
6.5
7.0
7.0
6.1
6.8
4.4
5.0
5.3
7.7
8.6
5.2
5.7
5.9
D
D
D
D
D
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
165
167
171
182
125
9.5
9.6
10.1
11.0
5.7
5.5
5.6
5.6
6.0
4.3
7.1
7.2
7.3
7.8
4.7
57
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (140 HP)
TOURAN
1.2 TSI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE (105 HP)
1.4 TSI TRENDLINE/COMFORTLINE (140 HP)
1.4 TSI TRENDLINE/COMFORTLINE DSG (140 HP)
1.4 TSI CROSSTOURAN (140 HP)
1.4 TSI CROSSTOURAN DSG (140 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE (105 HP)
1.6 TDI BlueMotion Technology TRENDLINE/COMFORTLINE DSG (105 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology COMFORTLINE (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology COMFORTLINE DSG (140 HP)
SHARAN
1.4 TSI BlueMotion Technology (150 HP)
1.4 TSI BlueMotion Technology DSG (150 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology (140 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology DSG (140 HP)
TIGUAN
1.4 TSI BlueMotion Technology FREESTYLE/SPORTSTYLE 4X2 (122 HP)
1.4 TSI ESCAPE / SPORT 4MOTION (160 HP)
2.0 TDI BlueMotion Technology FREESTYLE/SPORTSTYLE 4X2 (140 HP)
2.0 TDI SPORT 4MOTION (140 HP)
2.0 TDI SPORT 4MOTION DSG (140 HP)
TOUAREG
3.6 V6 FSI BlueMotion Technology (280 HP)
3.0 V6 HYBRID (380 HP)
3.0 V6 TDI BlueMotion Technology (245 HP)
PHAETON
3.6 V6 4MOTION TIPTRONIC 4-ΘΕΣΙΟ/5-ΘΕΣΙΟ (280 HP)
4.2 V8 4MOTION TIPTRONIC 4-ΘΕΣΙΟ/5-ΘΕΣΙΟ (335 HP)
3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4-ΘΕΣΙΟ/5-ΘΕΣΙΟ (240 HP)
PHAETON LONG
3.6 V6 4MOTION TIPTRONIC 4-ΘΕΣΙΟ/5-ΘΕΣΙΟ (280 HP)
4.2 V8 4MOTION TIPTRONIC 4-ΘΕΣΙΟ/5-ΘΕΣΙΟ (335 HP)
3.0 V6 TDI 4MOTION TIPTRONIC 4-ΘΕΣΙΟ/5-ΘΕΣΙΟ (240 HP)
CADDY KOMBI
1.2l TSI 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (86 HP)
1.2l TSI 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (105 HP)
1.6l TDI 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (75 HP)
1.6l TDI 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (102 HP)
1.6l TDI DSG7 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (102 HP)
2.0l TDI 4MOTION 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (110 HP)
1.2l TSI MAKΡΥ 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (105 HP)
1.6l TDI MAΚΡΥ 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (102 HP)
1.6l TDI ΜΑΚΡΥ DSG7 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (102 ΗΡ)
2.0l TDI ΜΑΚΡΥ 4MOTION 5-ΘΕΣΙΟ/7-ΘΕΣΙΟ (110 ΗΡ)
TRANSPORTER GP KOMBI
2.0 KONTO / MAKΡΥ (116 HP)
2.0 TDI ΚΟΝΤΟ (84 HP)
2.0 TDI KONTO / ΜΑΚΡΥ (102 HP)
2.0 TDI KONTO 4MOTION (140 HP)
2.0 TDI KONTO DSG (140 HP)
2.0 BiTDI MAKΡΥ 4ΜΟΤΙΟΝ-DSG (180 HP)
TRANSPORTER GP CARAVELLE
2.0 KONTO / MAKΡΥ (116 HP)
2.0 TDI KONTO / ΜΑΚΡΥ (102 HP)
2.0 TDI KONTO (140 HP)
2.0 TDI KONTO 4MOTION (140 HP)
D
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
6.4
4.7
5.3
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
139
159
154
168
164
121
119
125
135
7.2
8.9
8.5
9.1
8.9
5.5
5.1
5.7
6.1
5.2
5.6
5.6
6.1
6.0
4.1
4.2
4.3
4.6
5.9
6.8
6.6
7.2
7.1
4.6
4.5
4.8
5.2
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
167
178
143
149
9.2
9.4
6.8
6.9
6.1
6.6
4.8
5.0
7.2
7.6
5.5
5.7
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
152
178
139
150
158
8.3
9.6
6.3
6.9
6.9
5.5
6.5
4.8
5.1
5.5
6.5
7.6
5.3
5.8
6.0
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
236
193
193
13.2
8.7
8.5
8.0
7.9
6.6
9.9
8.2
7.3
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
265
290
224
16.5
18.2
11.6
8.4
9.2
6.7
11.4
12.5
8.5
F
F
F
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
265
290
224
16.5
18.2
11.6
8.4
9.2
6.7
11.4
12.5
8.5
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
MPV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
158
156
149
149
149
171
158
149
149
171
8.1
8.0
6.6
6.6
6.5
7.8
8.1
6.6
6.5
7.8
6.0
5.9
5.2
5.2
5.2
5.7
6.0
5.2
5.2
5.7
6.8
6.7
5.7
5.7
5.7
6.5
6.8
5.7
5.7
6.5
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
243
193
193
214
211
228
13.6
9.5
9.5
10.2
10.2
10.9
8.6
6.1
6.1
6.9
6.7
7.3
10.4
7.3
7.3
8.1
8.0
6.8
VAN
VAN
VAN
VAN
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
243
193
198
219
13.6
9.5
9.6
10.4
8.6
6.1
6.3
7.1
10.4
7.3
7.5
8.3
58
Μάρκα
Κατηγορία
2.0 TDI KONTO DSG (140 HP)
VAN
2.0 BiTDI KONTO/MAKΡΥ 4ΜΟΤΙΟΝ DSG (180 HP)
VAN
MULTIVAN
2.0 COMFORTLINE (116 HP)
VAN
2.0 TDI COMFORTLINE (102 HP)
VAN
2.0 TDI COMFORTLINE/HIGHLINE (140 HP)
VAN
2.0 TDI COMFORTLINE/HIGHLINE 4MOTION (140 HP)
VAN
2.0 TDI COMFORTLINE/HIGHLINE DSG (140 HP)
VAN
2.0 BiTDI COMFORTLINE/HIGHLINE (180 HP)
VAN
2.0 BiTDI COMFORTLINE/HIGHLINE DSG (180 HP)
VAN
2.0 BiTDI COMFORTLINE/HIGHLINE 4MOTION DSG (180 HP)
VAN
VOLVO
C30
C30 1.6 D2 3D 115hp Start/Stop Man 6 spd
C
V40
V40 1.6 T3 Start/Stop 5D FWD 150hp Manual 6spd
C
V40 1.6 T4 Start/Stop 5D FWD 180hp Manual 6spd
C
V40 1.6 D2 94g Start/Stop 5D FWD 115hp Manual 6spd
C
V40 1.6 D2 99g Start/Stop 5D FWD 115hp Manual 6spd
C
V40 2.0 D3 Start/Stop 5D FWD 150hp Manual 6spd
C
V40 2.0 D3 Start/Stop 5D FWD 150hp Auto 6spd
C
V40 2.0 D4 Start/Stop 5D FWD 177hp Manual 6spd
C
V40 2.0 D4 Start/Stop 5D FWD 177hp Auto 6spd
C
C70
C70 2.5 T5 2D 230hp Auto 5 spd
SP CABRIO
S60
S60 3.0 T6 4D 304hp Auto 6spd AWD
D
S60 1.6 T3 4D 150hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
S60 1.6 T3 4D 150hp Auto 6spd FWD
D
S60 1.6 T4 4D 180hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
S60 1.6 T4 4D 180hp Auto 6spd FWD
D
S60 2.0 T5 4D 240hp Man 6spd FWD
D
S60 2.0 T5 4D 240hp Auto 6spd FWD
D
S60 1.6 D2 4D 115hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
S60 1.6 D2 4D 115hp Start/Stop Auto 6spd FWD
D
S60 2.0 D4 4D 163hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
S60 2.0 D4 4D 163hp Auto 6spd FWD
D
V60
V60 3.0 T6 5D 304hp Auto 6spd AWD
D
V60 1.6 T3 5D 150hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
V60 1.6 T3 4D 150hp Auto 6spd FWD
D
V60 1.6 T4 5D 180hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
V60 1.6 T4 5D 180hp Auto 6spd FWD
D
V60 2.0 T5 5D 240hp Man 6spd FWD
D
V60 2.0 T5 5D 240hp Auto 6spd FWD
D
V60 1.6 D2 5D 115hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
V60 1.6 D2 5D 115hp Start/Stop Auto 6spd FWD
D
V60 2.0 D4 5D 163hp Start/Stop Man 6spd FWD
D
V60 2.0 D4 5D 163hp Auto 6spd FWD
D
S80
S80 1.6 T4 4D 180hp Start/Stop Man 6spd FWD
E
S80 1.6 T4 4D 180hp Auto 6spd FWD
E
S80 2.0 D4 4D 163hp Start/Stop Man 6spd FWD
E
S80 2.0 D4 4D 163hp Auto 6spd FWD
E
S80 1.6 D2 4D 115hp Start/Stop Man 6spd FWD
E
S80 1.6 D2 4D 115hp Start/Stop Auto 6spd FWD
E
S80 2.0 T5 4D 240hp Man 6spd FWD
E
Καύσιμο
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
211
233
10.2
11.1
6.7
7.5
8.0
8.8
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
247
198
203
219
216
205
214
233
13.8
9.7
9.8
10.4
10.4
9.8
10.2
11.1
8.8
6.3
6.5
7.1
6.9
6.7
6.9
7.5
10.6
7.5
7.7
8.3
8.2
7.8
8.1
8.8
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
94
4.2
3.3
3.6
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
125
129
94
99
114
136
114
136
6.8
7.0
4.0
4.2
5.3
6.9
5.3
6.9
4.6
4.7
3.4
3.6
3.8
4.3
3.8
4.3
5.4
5.5
3.6
3.8
4.3
5.2
4.3
5.2
ΒΕΝΖΙΝΗ
219
14.0
6.7
9.4
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
231
135
164
149
164
184
189
114
114
114
152
14.5
7.4
9.6
8.6
9.6
11.2
11.4
5.1
4.9
5.1
7.9
7.3
4.9
5.6
5.1
5.6
6.0
6.2
3.9
4.0
3.9
4.6
9.9
5.8
7.1
6.4
7.1
7.9
8.1
4.3
4.3
4.3
5.8
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
237
139
171
153
171
186
192
119
119
119
159
14.8
7.5
9.9
8.7
9.9
11.2
11.5
5.2
5.1
5.2
8.1
7.5
5.1
5.9
5.4
5.9
6.1
6.3
4.1
4.2
4.1
4.8
10.2
6.0
7.4
6.6
7.4
8.0
8.2
4.5
4.5
4.5
6.0
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
152
170
114
158
119
119
184
8.8
9.9
5.1
8.1
5.3
5.1
11.2
5.3
5.8
3.9
4.8
4.0
4.2
6.0
6.6
7.3
4.3
6.0
4.5
4.5
7.9
59
Ειδικές Εκ- Κατανάλωση Κατανάλωση Κατανάλωση
πομπές CO2 - καυσίμου καυσίμου - καυσίμου συνδυασμένος
αστικός
υπεραστικός συνδυασμένος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
κύκλος
(gr/km)
(l/100 km)
(l/100 km)
(l/100 km)
Μάρκα
Κατηγορία
Καύσιμο
S80 2.0 T5 4D 240hp Auto 6spd FWD
S80 3.0 T6 4D 304hp Auto 6spd AWD
XC70
XC70 3.0 T6 5D 304hp Auto 6spd AWD
XC70 2.0 D4 5D Start/Stop Man 6spd FWD
XC70 2.0 D4 5D Auto 6spd FWD
XC70 2.4 D4 5D Start/Stop Man 6spd AWD
XC70 2.4 D4 5D Auto 6spd AWD
XC60
XC60 2.0 T5 5D 240hp Auto 6spd FWD
XC60 2.4 D5 5D Start/Stop 215hp Man 6spd AWD
XC60 2.4 D5 5D 215hp Auto 6spd AWD
XC60 2.0 D4 5D 163hp Start/Stop Man 6spd FWD
XC60 2.0 D4 5D 163hp Auto 6spd FWD
XC60 2.4 D4 5D 163hp Start/Stop Man 6spd AWD
XC60 2.4 D4 5D 163hp Auto 6spd AWD
XC60 3.0 T6 5D 304hp Auto 6spd AWD
XC90
XC90 2.4 D5 5D 200hp Auto 6spd AWD 7θεσιο
E
E
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
189
231
11.4
14.5
6.2
7.3
8.1
9.9
4X4 - SUV
4X2 - SUV
4X2 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
248
144
169
149
179
15.1
6.8
8.4
6.5
8.7
8.1
4.8
5.3
5.1
5.7
10.6
5.5
6.4
5.6
6.8
4X2 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X2 - SUV
4X2 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
4X4 - SUV
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
198
149
179
149
178
149
179
249
11.3
6.5
8.9
6.9
8.7
6.5
8.9
15.2
6.9
5.1
5.6
4.9
5.6
5.1
5.6
8.1
8.5
5.7
6.8
5.7
6.8
5.7
6.8
10.7
4X4 - SUV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
215
10.5
6.8
8.2
60
Επίλογος
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Ο σκοπός της μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου είναι η συγκριτική
πληροφόρηση για την κατανάλωση καυσίμου διαφορετικών μοντέλων σε
τυποποιημένους ελέγχους. Όλα τα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων, τα
οποία έχουν έγκριση τύπου για να διατεθούν στην ΕΕ, πρέπει να περάσουν
τους τυποποιημένους ελέγχους για να καθοριστεί η κατανάλωση καυσίμου.
Αυτό το βιβλίο περιέχει τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων για τα
καινούργια αυτοκίνητα που θα είναι διαθέσιμα την 1η Ιουλίου 2012.
TI ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ;
Επίσημες διαδικασίες μέτρησης κατανάλωσης καυσίμου εφαρμόζονται
από το 1970. Η κοινοτική οδηγία 1999/100/ΕΕ και ο κανονισμός R 101/2005
περιγράφουν τις ειδικές μετρήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα
καινούργια αυτοκίνητα.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Οδηγία 1999/100/ΕΕ &
Κανονισμός R 101/2005)
Η μέτρηση αυτή συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη και προσφέρει αποτελέσματα
τα οποία είναι σχετικά πιο αντιπροσωπευτικά από τον πραγματικό μέσο όρο
της κατανάλωσης καυσίμου. Στη μέτρηση αυτή συμπεριλαμβάνονται δύο
ειδών επιμέρους κύκλοι μετρήσεων: ένας αστικός και ένας υπεραστικός.
Να σημειωθεί ότι τα αυτοκίνητα που ελέγχονται πρέπει να έχουν καλύψει
τουλάχιστον 3.000 χιλιόμετρα προτού ελεγχθούν.
61
Αστικός κύκλος
Η μέτρηση του αστικού κύκλου διενεργείται σε ένα εργαστήριο με
θερμοκρασία μεταξύ 200C και 300C, σε έναν κυλιόμενο διάδρομο, μετά
από κρύα εκκίνηση, (δηλαδή, όταν ο κινητήρας δεν έχει λειτουργήσει για
αρκετές ώρες). Ο κύκλος αποτελείται από μια σειρά επιταχύνσεων, σταθερών
ταχυτήτων, επιβραδύνσεων και λειτουργιών εν στάσει («ρελαντί»).
Η μέγιστη ταχύτητα είναι τα 50 χλμ/ώρα, η μέση ταχύτητα είναι 19 χλμ/
ώρα και η διανυόμενη απόσταση είναι 7 χλμ. Ο κύκλος απεικονίζεται ως το
«Πρώτο Μέρος» στο παραπάνω διάγραμμα.
Υπεραστικός κύκλος
Αυτός ο κύκλος διενεργείται αμέσως μετά τη μέτρηση του αστικού κύκλου
και αποτελείται κατά το ήμισυ από οδήγηση με σταθερή ταχύτητα και κατά
το υπόλοιπο ήμισυ από επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και μερικά ρελαντί. Η
μέγιστη ταχύτητα είναι 120 χλμ/ώρα, η μέση ταχύτητα είναι 63 χλμ/ώρα και
η διανυόμενη απόσταση είναι 7 χλμ. Ο κύκλος απεικονίζεται ως το «Δεύτερο
Μέρος» στο παραπάνω διάγραμμα.
Διάγραμμα συνδυασμένης κατανάλωσης καυσίμου
Το διάγραμμα συνδυασμένης κατανάλωσης που εμφανίζεται συνδυάζει τον
αστικό και τον υπεραστικό κύκλο. Συνεπώς, είναι ένας μέσος όρος των δυο
μερών του ελέγχου, ο οποίος προκύπτει από τις διανυόμενες αποστάσεις
σε κάθε μέρος.
ΠΟΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ;
Εξαιτίας της ανάγκης για τη διατήρηση της αυστηρής σύγκρισης των
αποτελεσμάτων αυτών των τυποποιημένων μετρήσεων, δεν είναι δυνατό να
αντιπροσωπεύουν πλήρως τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Πρώτον,
είναι προφανώς πρακτικά αδύνατο να ελέγχεται κάθε ένα καινούργιο
αυτοκίνητο. Έτσι, μόνον ένα αυτοκίνητο παραγωγής ελέγχεται σαν
αντιπροσωπευτικό δείγμα του μοντέλου και μπορεί συνεπώς να παράξει ένα
καλύτερο ή ένα χειρότερο αποτέλεσμα από ένα άλλο παρόμοιο αυτοκίνητο.
Δεύτερον, υπάρχουν άπειρες διαφορές στους τρόπους οδήγησης, στους
δρόμους, στα αυτοκίνητα και στις καιρικές συνθήκες, παράγοντες που
επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, η πραγματική
κατανάλωση καυσίμου πιθανόν να διαφέρει από αυτήν των αποτελεσμάτων
των επίσημων ελέγχων.
ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ;
Οι μετρήσεις διενεργούνται είτε από ανεξάρτητους οργανισμούς, είτε από
τους ίδιους τους κατασκευαστές, στις δικές τους εγκαταστάσεις, κατόπιν
πιστοποίησης.
62
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ;
Όλοι σχεδόν οι τύποι των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων πρέπει να
μετρώνται. Παρόλα αυτά, αρκετά μοντέλα, τα οποία δε διαφέρουν σημαντικά
σε συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που παίζουν σημαντικό ρόλο για τον
καθορισμό της κατανάλωσης καυσίμου, μπορεί να ομαδοποιηθούν μαζί σε μια
«κλάση». Χρειάζεται μόνον ένα αντιπροσωπευτικό αυτοκίνητο από την κλάση αυτή
να μετρηθεί.
Από αυτές τις μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμου εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένοι
τύποι οχημάτων.
Τέτοιοι τύποι είναι τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε μικρούς αριθμούς,
τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν πάνω από οκτώ επιβάτες (εκτός του
οδηγού), τα τρίτροχα, τα ανατρεπόμενα φορτηγά, τα μικρά φορτηγά και τα
αυτοκίνητα σχεδιασμένα για ειδικές μεταφορές. Συνεπώς, αυτά τα οχήματα δε
συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
Η Οδηγία 1999/94/ΕΕ απαιτεί τη δωρεάν πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά
με την κατανάλωση καυσίμου και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Οι έμποροι των αυτοκινήτων είναι
υποχρεωμένοι να τοποθετούν μια ετικέτα οικονομίας για κάθε διαφορετικό
έκθεμα, είτε πάνω στο αυτοκίνητο, είτε κοντά σε αυτό, η οποία να εμφανίζει την
κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου θα πρέπει να εκφράζονται σε λίτρα ανά 100
χιλιόμετρα (l/100 km). Η ετικέτα θα πρέπει να εμφανίζει ξεχωριστά τις τιμές που
έχουν επιτευχθεί σε συνθήκες αστικού, υπεραστικού και συνδυασμένου κύκλου.
Οι έμποροι υποχρεούνται επίσης να τοποθετήσουν μια αφίσα ή να διατηρούν
κατάλληλο ηλεκτρονικό πίνακα σε υπολογιστή, που να εμφανίζει τις εκπομπές
καυσίμου και CO2 όλων των μοντέλων που διατίθενται για πώληση στο συγκεκριμένο
σημείο πώλησης.
63
Διανομείς.
επιβατικών αυτοκινήτων
Α/Α
1
ΜΑΡΚΑ
ABARTH
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
210-9988511
210-9988602
2
ALFA ROMEO
ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
210-9988511
210-9988602
3
ASTON MARTIN
ΠΑΟΥΕΡ ΜΠΙΟΥΤΥ ΕΝΤ ΣΟΟΥΛ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 195, 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ
210-5318200
210-5318210
4
AUDI
KOSMOCAR A.E.
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΗΣ 566, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
210-9981111
210-9981130
5
BENTLEY
BENTLEY ATHENS - KOSMOCAR A.E.
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 & ΕΡΑΤΟΥΣ, 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
210-6179742
210-6179746
6
BMW
BMW HELLAS Α.Ε.
ΖΕΠΠΟΥ 33, 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ
210-9118000
210-9118010
7
CADILLAC
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7, 11855 ΑΘΗΝΑ
210-3499000
210-3476191
8
CATERHAM
JAGUAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 47, 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
210-4829517
210-4829969
9
CHEVROLET
CHEVELLAS Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 76, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
210-5773460
210-5772703
10
CITROEN
CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210-6700000
210-6700489
11
CORVETTE
CHEVELLAS Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 76, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
210-5773460
210-5772703
12
DACIA
PGA ΕΛΛΑΔΑ Ε.Π.Ε.
Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 93, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
211-1070700
211-1070720
13
DAIHATSU
ΑΓΚΡΙΠΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΟΡΦΕΩΣ 111, 11855, ΑΘΗΝΑ
210-3485000
210-3461653
14
FERRARI
ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6109121
210-6109120
15
FIAT
ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
210-9988511
210-9988602
16
FORD
FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 4 & ΓΟΝΑΤΑ, 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
210-5709900
210-5709800
17
HONDA
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 10173 ΑΘΗΝΑ
210-3483300
210-3467329
18
HUMMER
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7, 11855 ΑΘΗΝΑ
210-3499000
210-3476191
19
HYUNDAI
HYUNDAI ΕΛΛΑΣ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.
25ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘ.-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
210-5507000
210-5561298
20
INFINITI
ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 169, 10447 ΑΘΗΝΑ
210-3479700
210-3477646
21
JAGUAR
JAGUAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 47, 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
210-4829517
210-4829969
22
JEEP
LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210-6700800
210-6700820
23
KIA MOTORS
ΑΟΥΤΟ ΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.
25ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘ.-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
210-5507000
210-5561298
24
LAMBORGHINI
TRIDENT CARS Α.Ε.
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 197 & ΣΕΙΡΗΝΩΝ, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6204802
210-6204762
25
LANCIA
LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210-6700800
210-6700820
26
LAND ROVER
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 96-102, 10447 ΑΘΗΝΑ
210-3499200
310-3473404
27
LEXUS
TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 48, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210-2808000
210-2808199
28
LOTUS
TRIDENT CARS Α.Ε.
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 197 & ΣΕΙΡΗΝΩΝ, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6204802
210-6204762
29
MASERATI
TRIDENT CARS Α.Ε.
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 197 & ΣΕΙΡΗΝΩΝ, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6204802
210-6204762
30
MAZDA
ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α.
ΠΟΣΙΔΙΠΠΟΥ 5 & ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ 41, 10442 ΑΘΗΝΑ
210-5156000
210-5156095
31
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΘΗΒΑΪΔΟΣ 20, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6296500
210-6296710
32
MINI
BMW HELLAS Α.Ε.
ΖΕΠΠΟΥ 33, 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ
210-9118000
210-9118010
33
MITSUBISHI MOTORS
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 10173 ΑΘΗΝΑ
210-3483300
210-3467329
34
MORGAN
JAGUAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 47, 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
210-4829517
210-4829969
35
NISSAN
ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 169, 10447 ΑΘΗΝΑ
210-3479700
210-3477646
36
OPEL
GENERAL MOTORS HELLAS Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 & ΔΕΛΦΩΝ 2, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
210-6164600
210-6106570
37
PEUGEOT
ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 138-140, 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
210-5761101
210-5759302
38
PORSCHE
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΟΣ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
210-6293500
210-6201745
39
RENAULT
PGA ΕΛΛΑΔΑ Ε.Π.Ε.
Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 93, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
211-1070700
211-1070720
40
SAAB
ΒΑΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6263000
210-6263365
41
SEAT
ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6263000
210-6263200
42
SKODA
ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ & ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 7, 11855 ΑΘΗΝΑ
210-3486600
210-3486704
43
SMART
MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΘΗΒΑΪΔΟΣ 20, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
210-6296500
210-6296710
44
SSANGYONG MOTORS
CHEVELLAS Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 76, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
210-5773460
210-5772703
45
SUBARU
SUBARU MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210-8779000
210-8779225
46
SUZUKI
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7, 11855 ΑΘΗΝΑ
210-3499000
210-3476191
47
TOYOTA
TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 48, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210-2808000
210-2808199
48
VOLKSWAGEN
KOSMOCAR A.E.
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΗΣ 566, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
210-9981111
210-9981130
49
VOLVO
VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 4 & ΓΟΝΑΤΑ, 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
210-5709700
210-5709704
64
Λεωφ. Κηφισίας 296, Χαλάνδρι 152 32, Αθήνα
Τηλ.: 210 68.91.400, Fax: 210 68.59.022
www.seaa.gr
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ