ΓΛΥΦΑΔΑ: Ξενοφώντος 32 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

ΓΛΥΦΑΔΑ: Ξενοφώντος 32
Τηλ: 210-9608651 • Info: 8001118700 • [email protected] • www.yava.gr
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑ΢ΣΙΚΗ΢
Ώρεσ
Δευτέρα
09:00 - 09:50
FITBALL
Κική
10:00 - 10:50
PILATES
Έλενα
Σρίτη
Σετάρτη
Πέμπτη
Παραςκευή
BODY SCULPT
Νάνςυ
PILATES
Έλενα
BODY SCULPT
Νάνςυ
BODY SCULPT
Λάμπροσ
΢άββατο
BODY SCULPT
11:00 - 11:50
ABS 20'
Θωμάσ
14:30 - 14:50
ABS 20'
Θωμάσ
16:00 - 16:50
YOGA
Καίτη
YOGA
Καίτη
17:00 - 17:50
CROSS TRAINING
Θωμάσ
PILATES
Αλέξησ
HIPS & ABS
Θωμάσ
PILATES
Έλενα
PILATES
Χαρά
18:00 - 18 :50
CARDIO & ABS
Λάμπροσ
BODY SCULPT
Γιώργοσ Κ.
FITBALL
Κική
CARDIO
Λευτέρησ
BODY SCULPT
Χαρά
19:00 - 19:50
BODY SCULPT
Λευτέρησ
Λάμπροσ
BODY SCULPT
Λευτέρησ
ABS 30'
Κική
20:00 - 20:50
TAE-BO
Λευτέρησ
BODY SCULPT
Λάμπροσ
ORIENTAL
Jasmin
YOGA
Πάνοσ
21:00 - 21:50
CROSS TRAINING
Γιώργοσ Π.
Evans
CROSS TRAINING
Γιώργοσ Π.
YOGA
Πάνοσ
Εφα
Κυριακή