προγραμμα σπουδων τμηματος ναυπηγικης τει-α

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, λειτουργεί από της ιδρύσεως των Τ.Ε.Ι. (Ν.1404/1983) και
αποτελεί συνέχεια προηγούμενου αντιστοίχου Τμήματος των ΚΑΤΕΕ.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ναυπηγικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει αναθεωρηθεί μία
φορά το 2002, μετά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 2916/2001.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίσθηκε με την απόφαση της Γ.Σ. της 8/2/2008
του Τμήματος Ναυπηγικής και αποτελεί την δεύτερη ουσιαστική αναθεώρηση του ισχύοντος
προγράμματος σπουδών, σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία και ουσιαστικά τις διατάξεις
των Ν. 3374/2005, 3404/2005, και 1404/1983 ως ισχύει (βλ. σχετ. έγγραφα ΤΕΙ-Α με αρ.
πρωτ. 11950, από 21-11-2007, και με αρ. πρωτ. 12389, από 3-12-2007).
Με απόφαση της Γ.Σ. της 6/6/2011 εγκρίθηκαν κάποιες μικρές τροποποιήσεις στο
Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και τα προαπαιτούμενα-εξαρτώμενα μαθήματα, τα οποία
ισχύουν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών - Πίνακες…………………….. 2
Κατανομή Μαθημάτων στους Τομείς……………………………… 5
Προαπαιτούμενα – Εξαρτώμενα μαθήματα………………………. 6
Ανάλυση περιεχομένων μαθημάτων………………………………. 7
Γενικά Στοιχεία για το Τμήμα Ναυπηγικής του ΤΕΙ Αθήνας …….. 17
Περιγράμματα των Μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών… 22
(Αναλυτικά περιγράμματα)
1
NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
(όπως καταρτίσθηκε με την με αρ.1 αποφ. Γεν. Συνέλευσης Τμ. Ναυπηγικής, από 8/2/2008)
ΕΞΑΜΗΝΟ :
A
α/α Κωδικός
1.
ΝΑ0101Α01
2.
3.
ΝΑ0102Α02
ΝΑ0103Α03
4.
ΝΑ0104Α04
5.
ΝΑ0105Α05
6.
ΝΑ0106Β06
Σύνολο
ΕΞΑΜΗΝΟ : Β
α/α Κωδικός
1.
ΝΑ0201Α07
2.
3.
ΝΑ0202Α08
ΝΑ0203Β09
4.
ΝΑ0204Β10
5.
ΝΑ0205Β11
Σύνολο
ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ
α/α Κωδικός
1.
NA0301A12
2.
3.
NA0302B13
NA0303B14
4.
NA0304C15
5.
NA0305C16
Μάθημα
ΑΝΩΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
(ΣΤΑΤΙΚΗ)
ΧΗΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ MCAD
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η/Υ
Μάθημα
ΑΝΩΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
(ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
& ΑΡΧΕΣ CASD
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μάθημα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΡΕΥΣΤΩΝ Ι
ΠΑΡAΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ
ΧΑΡΑΞΕΙΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ –
ΜΕΛΕΤΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
6.
NA0306C17
Σύνολο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΜ
ΜΓΥ
ΕΜ
Υ
Θ
Ε
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
4
-
4
180
6
ΜΓΥ
ΜΓΥ
Υ
Υ
3
4
2
-
5
4
165
180
6
6
ΜΓΥ
Υ
2
2
4
120
4
ΜΓΥ
Υ
1
3
4
90
3
ΜΓΥ
Υ
2
2
4
120
5
16
9
25
855
30
Θ
Ε
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
5
1
6
240
8
ΚΜ
ΜΓΥ
ΕΜ
Υ
ΜΓΥ
ΜΕΥ
Υ
Υ
3
4
2
1
5
5
165
195
6
7
ΜEΥ
Υ
1
4
5
105
4
ΜΕΥ
Υ
2
3
5
135
5
15
11
26
840
30
Θ
Ε
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
3
2
5
165
6
ΚΜ
ΜΓΥ
ΕΜ
Υ
ΜΕΥ
ΜΕΥ
Υ
Υ
4
3
1
4
4
180
150
6
6
ΜΕ
Υ
1
2
3
75
3
ΜΕ
Υ
2
4
6
150
5
ΜΕ
Υ
2
2
4
120
4
15
11
26
840
30
Επεξήγηση κωδικού μαθήματος
Κωδικός
ΝΑ_ εξαμ_μαθημα στο εξαμ_ τυπος (Α=ΜΓΥ, Β=ΜΕΥ, C=ΜΕ, D=ΔΟΝΑ)_γενικος αριθμ μαθημ_τύπος{--/Ε}
--=υποχρεωτικό/Ε=επιλογής
2
ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ
α/α Κωδικός
1.
NA0401B18
2.
3.
NA0402B19
NA0403C20
4.
5.
NA0404C21
NA0405D22
6.
NA0406C23
Μάθημα
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛ ΜΗΧΑΝΕΣ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σύνολο
ΕΞΑΜΗΝΟ : Ε
α/α Κωδικός
1.
2.
3
NA0501C24
NA0502C25
NA0503C26
4.
5.
NA0504C27
NA0505C28
Σύνολο
ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΣΤ
α/α Κωδικός
1.
2.
NA0601C29
NA0602C30
3.
4.
ΝΑ0603C31
NA0604C32
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
5.α
NA0605C33E
5.β
NA0606C34Ε
6.α
NA0607C35Ε
6.β
NA0608C36Ε
Σύνολο
Μάθημα
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Ι
ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Μάθημα
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΜΕΛΕΤΗ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –
ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟΥ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
(εκπ. επισκέψεις)
ΚΜ
ΕΜ
ΜΕΥ
Υ
Θ
Ε
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
3
2
5
165
6
ΜΕΥ
ΜΕ
Υ
Υ
4
2
2
4
4
180
120
6
5
ΜΕ
ΔΟΝΑ
Υ
Υ
3
2
2
2
5
4
165
120
6
4
ΜΕ
Υ
1
3
4
90
3
15
11
26
840
30
ΚΜ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΚΜ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΕΜ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
ΕΜ
Υ
Υ
Υ
Υ
Θ
Ε
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
4
4
3
1
1
2
5
5
5
195
195
165
7
7
6
3
2
2
2
5
4
165
120
6
4
16
8
24
840
30
Θ
Ε
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
3
3
2
2
5
5
165
165
6
6
2
4
4
11
2
1
7
18
120
150
600
4
6
22
3
ΜΕ
ΕΥ
2
2
4
120
4
ΜΕ
ΕΥ
2
2
4
120
4
ΜΕ
ΕΥ
1
3
4
90
4
ΜΕ
ΕΥ
1
3
4
90
4
14
12
26
810
30
3
ΕΞΑΜΗΝΟ : Ζ
α/α Κωδικός
1.
NA0701D37
2.
NA0702C38
3.
NA0703C39
4.
NA0704D40
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
NA0705C41E
5.β
NA0706C42E
6.a
NA0708C43E
6.β
NA0709C44E
Σύνολο
ΕΞΑΜΗΝΟ : Η
α/α Κωδικός
NA0801TRA
NA0802THE
Σύνολο
ΚΜ
ΔΟΝΑ
ΕΜ
Υ
Θ
Ε
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
3
1
4
150
6
ΜΕ
Υ
4
-
4
180
6
ΜΕ
Υ
2
2
4
120
4
ΔΟΝΑ
Υ
3
1
4
150
6
12
4
16
600
22
ΟΜΑΔΑ Α
5.α
1.
2.
Μάθημα
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΗ
Μάθημα
Πρακτική άσκηση
Πτυχιακή εργασία
ΜΕ
ΕΥ
2
2
4
120
4
ΜΕ
ΕΥ
2
2
4
120
4
ΜΕ
ΕΥ
2
2
4
120
4
ΜΕ
ΕΥ
2
2
4
120
4
16
8
24
840
30
ΚΜ
ΕΜ
Υ
Υ
Θ
Ε
-
-
Σύνολο
ΦΕ
ΠΜ
-
10
20
30
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ (σύμφ. με οδηγίες ΤΕΙ-Α, Αρ.Πρωτ. 11950, από 21-11-2007)
ΕΞΑΜΗΝΟ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
ΣΥΝΟΛΟ
έλεγχος
Θεωρία
(ώρες/εβδ)
16
15
15
15
16
14
16
107
107>1.5*70=105
Εργ
(ώρες/εβδ)
9
11
11
11
8
12
8
70
Σύνολο
(ώρες/εβδ)
25
26
26
26
24
26
24
177
έλεγχος:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ ΔΟΝΑ
6
2
1
9
3
2
2
7
3
3
5
6
4
21
1
2
3
ΜΕΥ+ΜΕ=28<=0.7*40=28
4
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (4 ώρες Θ)
ΦΥΣΙΚΗ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (5 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
ΤΟΜΕΑΣ Α (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) - (4 ώρες Θ)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΑΡΧΕΣ CASD (1 ώρες Θ + 4 ώρες Ε)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) (4 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2 ώρες Θ + 4 ώρες Ε)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι (3 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (4 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ (1 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ/ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΙΙ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΗ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΟΥ (3 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ειδικά θέματα)
(2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
5
ΤΟΜΕΑΣ Β (ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜCAD (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (2 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (4 ώρες Θ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (4 ώρες Θ)
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι (4 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (4 ώρες Θ)
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (4 ώρες Θ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (3 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μηχανική Ι
→
Αντοχή Πλοίου Ι
Μηχανική ΙΙ
→
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανική ΙΙ
→
Αντοχή Πλοίου ΙΙ
Ναυπηγικό Σχέδιο & Αρχές CASD → Εφαρμογές Η/Υ στη Ναυπηγική Ι
Ναυπηγικό Σχέδιο & Αρχές CASD → Θεωρία Πλοίου Ι → Μελέτη και Εξοπλ. Πλοίου Ι
Προγραμματισμός Η/Υ → Εφαρμογές Η/Υ στη Ναυπηγική ΙΙ
Θερμοδυναμική
→ Μηχανές Πλοίου Ι
Μηχανική ρευστών ΙΙ → Θεωρία Πλοίου ΙΙ
6
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (4 ώρες Θ)
Διανυσματικός λογισμός: βασικές έννοιες, συστήματα συντεταγμένων, διανύσματα (άλγεβρα διανυσμάτων,
εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο, συνημίτονα κατεύθυνσης, γραμμική ανεξαρτησία).
Αναλυτική γεωμετρία: παραμετρική παράσταση καμπύλων και επιφανειών, ευθεία (συντελεστής διεύθυνσης,
παραμετρική και αναλυτική εξίσωση), επίπεδο: αναλυτική εξίσωση, παραμετρική και αναλυτική εξίσωση: κύκλου,
υπερβολής, παραβολής. Γραμμική άλγεβρα: πίνακες (ορισμός, αλγεβρική δομή, ορίζουσες, αντίστροφος πίνακα).
Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής: η έννοια της συνάρτησης, άρτιες και περιττές συναρτήσεις,
μονοτονία συναρτήσεων, περιοδικές συναρτήσεις, κατηγορίες συναρτήσεων. Η έννοια της διανυσματικής
συνάρτησης. Οριακή τιμή και συνέχεια συνάρτησης (σύγκλιση συνάρτησης, συνέχεια συνάρτησης, είδη ασυνεχειών,
σύγκλιση και συνέχεια διανυσματικής συνάρτησης μιας μεταβλητής). Παράγωγος συνάρτησης: ορισμός, πλευρική
παράγωγος, γεωμετρική σημασία, διαφορικό συνάρτησης, κανόνες παραγώγισης, παράγωγος σύνθετης και με
παραμετρική μορφή συνάρτησης, τύπος του Leibniz. Μελέτη συναρτήσεων με παραγώγους. Εφαρμογές στον
υπολογισμό οριακών τιμών. Παράγωγος διανυσματικής συνάρτησης.
Αόριστο ολοκλήρωμα: ορισμός, ιδιότητες και βασικοί κανόνες ολοκλήρωσης. Ορισμένο ολοκλήρωμα: ορισμός της
έννοιας, ιδιότητες, θεωρήματα μέσης τιμής ολοκληρωτικού λογισμού, σχέση αορίστου και ορισμένου ολοκληρώματος.
Εφαρμογές στην επίλυση προβλημάτων της φυσικής κλπ. Υπολογισμός γενικευμένων ολοκληρωμάτων του α’ είδους.
Σειρές πραγματικών αριθμών: ορισμός, σύγκλιση σειράς, ιδιότητες και κριτήρια σύγκλισης. Δυναμοσειρές: ορισμός,
κριτήρια σύγκλισης, σειρά Ταylοr και MacLaurin.
Μιγαδικοί αριθμοί: ορισμός, άλγεβρα, δύναμη, μέτρο, γεωμετρική παράσταση, μορφές, ρίζα, λογάριθμος. Εισαγωγή
στις μιγαδικές συναρτήσεις.
Ασκήσεις: επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη της θεωρίας
ΦΥΣΙΚΗ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. Νόμοι του Νεύτωνα. Δυνάμεις βαρυτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές.
Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήματα αναφοράς. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Συστήματα με
μεταβλητή μάζα. Έργο. Κινητική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάμεις. Δυναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας.
Κίνηση συστημάτων σωματιδίων. Ροπή δύναμης. Στροφορμή. Ροπή αδράνειας. Διατήρηση της στροφορμής. Στοιχεία
δυναμικής του στερεού σώματος. Ταλαντώσεις. Αρμονικός ταλαντωτής. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση.
Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός.
Ασκήσεις: Επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη της θεωρίας.
Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους. Μετρήσεις θέσηςταχύτητας-επιτάχυνσης υλικών σωμάτων με διάφορες μεθόδους. Μετρήσεις δύναμης και ροπής. Μετρήσεις
μηχανικών ταλαντώσεων.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) (4 ώρες Θ)
Βασικές έννοιες μηχανικής. Αρχές της Μηχανικής, είδη φορτίων, είδη φορέων.
Κέντρα βάρους : επιφανειών και στερεών σωμάτων, Θεωρήματα Πάππου. Διανυσματικός λογισμός: εξωτερικό και
εσωτερικό γινόμενο, δυνάμεις, ροπή δύναμης, συστήματα δυνάμεων, ισορροπία δυνάμεων, αναγωγή συστήματος
δυνάμεων. Δοκοί: αντιδράσεις, αξονική και τέμνουσα δύναμη, ροπή κάμψης, διαγράμματα N,Q,M, δοκός Gerber.
Πλαίσια: αντιδράσεις, διαγράμματα N,Q,M, συμμετρικά και τριαρθρωτά πλαίσια. Τόξα, καλώδια. Δικτυώματα:
μέθοδος κόμβων και τομών Ritter, τριαρθρωτά/συμμετρικά δικτυώματα, έμμεση φόρτιση. Τριβή: στατική και κινητική,
ιμάντας με τροχαλία, άξονες στους τριβείς τους, τριβή κύλισης. Σύνθετοι φορείς : συμμετρικοί φορείς, έμμεση
φόρτιση, ανάλυση των κατασκευών. Φορείς στο χώρο: υπολογισμός αντιδράσεων (στερεοστατικές και διανυσματικές
εξισώσεις ισορροπίας) διαγράμματα N,Q,M, χωροδικτυώματα. Ροπές αδρανείας: στατική ροπή, ροπή αδρανείας
επιφάνειας, πολική ροπή αδράνειας, θεώρημα του Steiner, γινόμενο αδράνειας, ροπή αντίστασης, στροφή
συστήματος αξόνων και σχέσεις μετασχηματισμού, τανυστής της ροπής αδράνειας, κύριοι άξονες/κύριες ροπές
αδράνειας.
Ασκήσεις: Εκπονούνται ασκήσεις επί των θεμάτων της θεωρίας.
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία (χημική ισορροπία, χημικές αντιδράσεις, βασικές Θερμοδυναμικές έννοιες,
κατάλυση, οξειδοαναγωγή, ηλεκτροχημικά στοιχεία, διάβρωση, προστασία) Μέθοδοι παραγωγής κατασκευαστικών
υλικών (χρήση ηλεκτρισμού στην παραγωγή υλικών, ηλεκτρικοί κάμινοι, μέταλλα, εξόρυξη, εμπλουτισμός, παραλαβή
μετάλλων σε καθαρά κατάσταση, παραγωγή χυτοσιδήρου-χάλυβα. Γενικά για πλαστικά, καύσιμα, λιπαντικά.
Εργαστήριο: Ποιοτικοί και ποσοτικοί προσδιορισμοί. Ισορροπία φάσεων, ιδιότητες αραιών διαλυμάτων. Ισορροπία
κινητική, κατάλυση. Ηλεκτροχημεία, διάβρωση, προστασία. Καύσιμα, Λιπαντικά.
7
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
Εισαγωγή στο Μηχανολογικό Σχέδιο. Κατηγορίες Μηχανολογικού Σχεδίου. Διεθνή πρότυπα και κανονισμοί
σχεδίασης. Μεγέθη χαρτιού. Oργανα σχεδίασης. Kλίμακες σχεδίασης. Είδη και πάχη γραμμών σχεδίασης,
γραμμογραφία. Υπομνήματα. Είδη προβολής και προβολικά επίπεδα. Όψεις, δημιουργία σχεδίου όψεων και
βοηθητικές όψεις. Τομές: Είδη, χρήση και συμβάσεις δημιουργίας τομών. Αλληλοτομίες και αναπτύγματα.
Διαστασιολόγηση. Ανοχές διαστάσεων. Ποιότητες κατασκευής. Συναρμογές άξονα-τρύματος. Τραχύτητα επιφανειών.
Σπειρώματα. Εισαγωγή στη σχεδίαση στοιχείων μηχανών, π.χ. κοχλίες, σφήνες-πολύσφηνα, πείροι, παράκυκλοι,
ασφαλιστικά συνδέσεων, ήλοι, συγκολλήσεις, ελατήρια, οδοντωτοί τροχοί, έδρανα κύλισης και ολίσθισης. Σχεδίαση
συναρμολογημένων συνόλων. Εισαγωγή στη μηχανολογική σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή: Mechanical
Computer Aided Design, MCAD. Τριδιάστατη μοντελοποίηση και σχεδίαση. Γεωμετρικός πυρήνας. Αναπαράσταση
γεωμετρικών οντοτήτων. Παραμετρική σχεδίαση. Σχεδίαση μέσω χαρακτηριστικών. Περιορισμοί γεωμετρίας διαστάσεων. Είδη και τρόποι προβολής. Ηλεκτρονικό σκαρίφημα. Δημιουργία και επεξεργασία στερεών. Δημιουργία
συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων. Αποτύπωση ανοχών διαστάσεων, συναρμογών, ποιότητας
επιφάνειας. Βιβλιοθήκες τυποποιημένων στοιχείων μηχανών. Αποσυναρμολόγηση μηχανολογικών συνόλων.
Δημιουργία σχεδίων όψεων από στερεά μοντέλα.
Εργαστήριο: Θέματα και εργαστηριακές ασκήσεις σχεδίασης σκαριφημάτων, συμβατικής σχεδίασης, σχεδίασης
μηχανολογικών στοιχείων και συνόλων εκ του φυσικού, σχεδίασης CAD, με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων
όπως Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Βασικές αρχές προγραμματισμού Η/Υ. Γενικά περί γλωσσών προγραμματισμού. Μεθοδολογία επίλυσης ενός
προβλήματος. Αλγόριθμοι. Λογικά Διαγράμματα. Ψευδοκώδικες. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB.
Τύποι δεδομένων. Πράξεις μεταξύ διαφορετικών τύπων δεδομένων. Προσδιορισμός τύπου δεδομένων. Τρόπος
παρουσίασης δεδομένων. Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις. Επεξεργασία μεταβλητών. Πράξεις μεταξύ μεταβλητών.
Τελεστές (αριθμητικοί, σχεσιακοί, λογικοί). Διανύσματα και Πίνακες.Τρόποι κατασκευής, πρόσβασης και ανάκτησης.
Πράξεις μεταξύ διανυσμάτων. Πληροφορίες πίνακα. Πράξεις με πίνακες. Δηλώσεις ελέγχου προγράμματος.
Δηλώσεις ανακύκλωσης και ελεγχόμενης ανακύκλωσης. Διανυσματικός προγραμματισμός. Συνδυασμός
ανακύκλωσης και διανυσματικού προγραμματισμού. Ελεγχος λάθους. Προγραμματισμός με αρχεία m. Scripts και
Functions. Εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων. Εισαγωγή στη σχεδίαση γραφικών στο MATLAB. Σχεδίαση
ειδικευμένων γραφικών.
Εργαστήριο: Εκπαίδευση στο εργαστήριο υπολογιστών του Τμήματος Ναυπηγικής στο προγραμματιστικό
περιβάλλον του ΜΑΤLΑΒ. Εκτεταμένες ασκήσεις προγραμματισμού με χρήση του ΜΑΤLΑΒ.
ΑΝΩΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (5 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
Γραμμική άλγεβρα: βαθμός πίνακα, ιδιοτιμές, ιδιοανύσματα και χαρακτηριστικές ιδιότητες. Γραμμικά συστήματα:
συστήματα Cramer, μέθοδοι επίλυσης (Gauss, LU διαμέρισης), γραμμικά συστήματα γενικής μορφής και βασικοί
τρόποι επίλυσής των. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: ορισμός, οριακή τιμή και συνέχεια, μερική παράγωγος
(ορισμός, ολικό διαφορικό και γεωμετρική ερμηνεία, παράγωγος σύνθετης συνάρτησης, ακρότατα, διευθυνόμενη
παράγωγος, κλίση, απόκλιση και στροβιλισμός). Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα: κανόνες υπολογισμού, αλλαγή
μεταβλητής, εφαρμογές. Επικαμπύλια ολοκληρώματα: ορισμός, ιδιότητες, συνθήκες ανεξαρτησίας, θεώρημα Green.
Επιφανειακά ολοκληρώματα: παραμετρική παράσταση επιφάνειας, θεμελιώδες διανυσματικό γινόμενο, άλλες μορφές
του επιφανειακού ολοκληρώματος. Διαφορικές εξισώσεις: εισαγωγικές έννοιες, διαφορικές εξισώσεις πρώτης και
δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Μετασχηματισμός Laplace.
Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής (τυχαιότητα και πιθανότητες, κατανομές μιας μεταβλητής).
Ασκήσεις: στις ώρες των ασκήσεων συμπεριλαμβάνεται εισαγωγή στα μαθηματικά προγράμματα με χρήση Η/Υ
(Math. Software).
Εργαστήριο: εκπαίδευση στο εργαστήριο υπολογιστών του Τμήματος Ναυπηγικής στη χρήση του ΜΑΤLΑΒ και
TOOLBOXES στα περιεχόμενα της ύλης του μαθήματος.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΑΡΧΕΣ CASD (1 ώρες Θ + 4 ώρες Ε)
Είδη πλοίων και μορφές γάστρας (περιγραφή γενικής διάταξης, μέσης τομής). Ονοματολογία: ορισμός βασικών
μερών πλοίου, ορισμός κυρίων διαστάσεων πλοίου, συντελεστές γάστρας. Παρουσίαση σχεδίου ναυπηγικών
γραμμών: συμβολισμοί, μεθοδολογία σχεδίασης, μορφές πλώρης, μορφές πρύμνης. Μέθοδοι σχεδίασης ναυπηγικών
γραμμών. Εκλογή κυρίων διαστάσεων πλοίου, συντελεστών γάστρας, λόγοι κυρίων διαστάσεων. Οικογένειες
συστηματικών σειρών: περιγραφή, σχεδίαση ναυπηγικών γραμμών από δεδομένα συστηματικής σειράς.
Παραδείγματα χρήσης σχεδίου ναυπηγικών γραμμών. Στοιχεία πλοίου (περιγραφή, ονοματολογία).
Εργαστήριο: Σχεδίαση ναυπηγικών γραμμών με το χέρι. Αρχές εξομάλυνσης ναυπηγικών γραμμών, οπτική
εξομάλυνση, γεωμετρική εξομάλυνση (χρήση διαγωνίων). Σχεδίαση στοιχείων πλοίου.
Μετάβαση από το
παραδοσιακό σχέδιο στη σχεδίαση πλεγμάτων καμπυλών, επιφανειών και στερεών με τη βοήθεια υπολογιστή.
Πρώτη επαφή στο εργαστήριο υπολογιστών στη χρήση προγραμμάτων CASD για τη ναυπηγική σχεδίαση, όπως
AUTOSHIP, RHINO3D κ.λ.π.
8
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Kύματα. Είδη κυμάτων. Κυματικά φαινόμενα (διάθλαση, ανάκλαση, διασπορά κλπ) Ενταση κύματος. Απορρόφηση
κυμάτων. Ηχος. Στάσιμα κύματα. Φαινόμενο Doppler. Εξίσωση κύματος. Δημιουργία και διάδοση κυμάτων σε στερεά
και υγρά.
Ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό.
Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. Διηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, Πυκνωτές.
Κινούμενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm. Πεδία κινουμένων φορτίων. Μαγνητικό πεδίο. Δύναμη Lorentz.
Νόμοι του Amper και των Biot-Savart. Επαγωγή. Νόμος του Faraday. Κυκλώματα εναλλασσομένων ρευμάτων.
Ρεύμα μετατόπισης και εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Θερμότητα. Θερμική χωρητικότητα. Αλλαγές φάσης. Τήξη κραμάτων και ευτηξία. Θερμική διαστολή και θερμικές
τάσεις.
Ασκήσεις: Επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη της θεωρίας
Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους. Μετρήσεις κυματικών
φαινομένων (ηχητικά κύματα και κύματα ελεύθερης επιφάνειας σε υγρά). Πειράματα με ηλεκρικό πεδίο και ηλεκτρικά
κυκλώματα. Νόμοι του Ohm, μέτρηση ειδικής αντίστασης αγωγών. Παρακολούθηση μεταβατικών φαινομένων,
φόρτιση πυκνωτή. Μέτρηση αντιστάσεων και χωρητικοτήτων με τη γέφυρα Wheatstone. Μετρήσεις με παλμογράφο.
Μελέτη φωτοκύτταρου. Μετρήσεις διαφοράς φάσης με Βαττόμετρο.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) (4 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
Βασικές έννοιες της αντοχής των υλικών : τάσεις και παραμορφώσεις - διαγράμματα σ - ε, τάσεις θραύσης συντελεστής ασφαλείας - κόπωση. Αξονικός εφελκυσμός - θλίψη : Νόμος Hook - Λόγος Poisson - θερμικές τάσεις υπερστατικά προβλήματα. Απλή διάτμηση : ήλοι, κοχλίες, συγκολλήσεις. Επίπεδη ένταση και παραμόρφωση:
κύκλος του Mohr, καθαρή διάτμηση, μηκυνσιόμετρα, γενικευμένος νόμος του Hook. Κάμψη: καθαρή και γενική
κάμψη, ακτίνα καμπυλότητας/γωνία στροφής, μέγιστες ορθές τάσεις, σύνθετες δοκοί, διατμητικές τάσεις και κατανομή
τους, κύριες τάσεις. Ελαστική γραμμή δοκού: διαφορική εξίσωση, μέθοδοι διπλής ολοκλήρωσης, γενικευμένων
συναρτήσεων, επαλληλίας, Mohr / συζυγής δοκός, διαγραμμάτων ροπών κάμψης. Στρέψη: ράβδος κυκλικής,
ορθογωνικής, λεπτότοιχης, κυψελοειδούς διατομής - Υπερστατικά προβλήματα. Σύνθετες καταπονήσεις: λυγισμός.
Διπλή και ασσύμετρη κάμψη. Έκκεντρος εφελκυσμός - θλίψη: πυρήνας διατομής. Τριαξονική εντατική κατάσταση:
τανυστής των τάσεων και των παραμορφώσεων - γενικευμένος νόμος Hook. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. \
Ενεργειακές μέθοδοι : ενέργεια παραμόρφωσης από αξονική δύναμη, ροπή κάμψης, ροπή στρέψης, τέμνουσα
δύναμη, σύνθετη καταπόνηση - Εισαγωγή στην Αρχή Δυνατών Έργων - Θεώρημα Castigliano.
Υπερστατικοί δοκοί: μέθοδος ελαστικής γραμμής και επαλληλίας. Κριτήρια αστοχίας υλικών. Συντελεστής
συγκέντρωσης τάσεων.
Ασκήσεις: στις ώρες των ασκήσεων επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη της θεωρίας και με
εφαρμογές σε προβλήματα της ειδικότητας.
Εργαστήριο: στις ώρες του εργαστηρίου εκπονούνται εργαστηριακές ασκήσεις: Δοκιμή εφελκυσμού - θλίψης,
διάγραμμα σ - ε. Διάταξη μηκυνσιομέτρων για τον υπολογισμό εντατικής κατάστασης σώματος. Μέτρηση
σκληρότητας υλικών με διάφορες μεθόδους. Δοκιμή καταπόνησης σε διάτμηση, κάμψη και στρέψη.
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (2 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
Ανάπτυξη και σχεδίαση προϊόντος. Μετρολογία. Έλεγχος και ανάλυση μετρητικών συστημάτων. Σφάλματα και
αβεβαιότητες μέτρησης. Στατιστικός έλεγχος διεργασιών. Όργανα μέτρησης. Ανοχές αξόνων, σπειρωμάτων και
γραναζιών. Λεπτομερής προγραμματισμός αυτομάτων εργαλειομηχανών CNC. Πλαστικές κατεργασίες
(Σφυρηλάτηση, διέλαση, συρματοποίηση, έλαση, βαθειά κοίλανση, χύτευση).
Εργαστήριο: Σχεδίαση και προγραμματισμός κοπής ατράκτου στον τόρνο. Υπολογισμός παρελκομένων ατράκτου.
Υπολογισμός και κοπή γραναζιού. Γραφή προγράμματος κοπής του κόμπλερ στη φρέζα CNC. Λείανση άξονα στο
ρεκτιφιέ χωρίς κέντρα. Άσκηση λείανσης στο επίπεδο ρεκτιφιέ. Εργαλεία χειρός.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (4 ώρες Θ)
Στοιχεία συνδέσεως (κοχλίες, ήλοι). Υπολογισμοί, προένταση. Ροπή σύσφιξης. Στοιχεία μεταφοράς ισχύος. Άτρακτοι,
(αντοχή, παραμόρφωση ατράκτου, κρίσιμη ταχύτητα). Σφήνες, πολύσφηνα, ιμάντες, τροχαλίες, αλυσίδες.
Εξαρτήματα για ανύψωση φορτίων (εύκαμπτα και χαλύβδινα καλώδια, ιδιότητες, υπολογισμός. Τροχαλίες και
τύμπανα χαλύβδινων καλωδίων). Σύνδεσμοι ισχύος (κόμπλερ, μηχανικοί και υδραυλικοί συμπλέκτες). Οδοντωτοί
τροχοί (μοντούλ οδόντωσης, βασικός νόμος της οδόντωσης, μορφή δοντιού, κατασκευή εξελιγμένης καμπύλης,
αντοχή και υπολογισμός δοντιού). Μειωτήρες. 'Έδρανα κύλισης και ολίσθησης (περιγραφή, τύποι, λίπανση, επιλογή).
Θεωρία εγκοπών (μεταφορά ενέργειας στη σχισμή, εγκοπή σε στερεό στοιχείο, κριτήριο του Griffith, απόδοση
ενέργειας, συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων. Ελατήρια (είδη ελατηρίων, καμπύλη αναγνώρισης, ελατήριο κάμψης
με έλικα , ταλαντώσεις). Δοχεία υπό πίεση. Ειδικά θέματα ταλαντώσεων και δυναμικής μηχανών.
Ασκήσεις: εκπονούνται ασκήσεις επί των θεμάτων της θεωρίας. και παραδείγματα άμεσης εφαρμογής σε θέματα της
ειδικότητας.
9
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Επεξεργασία αριθμητικών μετρήσεων. Λύση εξισώσεων με επαναληπτικές μεθόδους: μέθοδοι μέσου σημείου,
διαδοχικών προσεγγίσεων και Newton. Λύση γραμμικών συστημάτων με επαναληπτικές μεθόδους: μέθοδοι Jacobi
και Gauss-Seidel. Προσεγγιστικές μέθοδοι: πολυωνυμική παρεμβολή (θεώρημα Langrange, διαιρεμένες διαφορές,
τύπος Newton), διακριτή προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων. Cubic splines.
Αριθμητική παραγώγιση και
ολοκλήρωση: παραγώγιση, απλοί και σύνθετοι κανόνες ολοκλήρωσης, κανόνες ολοκλήρωσης του Gauss.
Αριθμητική λύση συνήθων διαφορικών εξισώσεων: εισαγωγή στη θεωρία των προβλημάτων αρχικής τιμής, μέθοδοι
Euler και Runge-Kutta. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και εφαρμογές αυτών στη μετάδοση θερμότητας, διάδοση
κύματος, μηχανική ρευστών, αντοχή υλικών κλπ. Ταξινόμησή των και στοιχειώδεις μέθοδοι αριθμητικής επίλυσής
των. Θεωρία βελτιστοποίησης. Στοιχεία υπολογιστικής στατιστικής.
Εργαστήριο: στις ώρες των ασκήσεων επιλύονται προβλήματα σχετικά με την ύλη του θεωρητικού μέρους, με χρήση
προγραμμάτων Η/Υ, μαθηματικά πακέτα (MATLAB, MATHEMATICA κλπ).
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι (3 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
Ιδιότητες των ρευστών. Υδροστατική – όργανα μέτρησης πίεσης, δυνάμεις επί επιφανειών, άνωση, ευστάθεια
επιπλεόντων σωμάτων. Κινηματική και δυναμική των ρευστών - μέθοδος Lagrange και Euler, χρονικές παράγωγοι,
περιγραφή του πεδίου ροής, παροχές μάζας και όγκου, τροχιές, ινώδεις φλέβες, ροϊκές γραμμές, είδη ροής –
ομοιόμορφη, ανομοιόμορφη, μόνιμη, μη μόνιμη, μονο-, δι- και τριδιάστατη. Μακροσκοπικές και διαφορικές εξισώσεις
συνέχειας, ορμής και ενέργειας. Εξισώσεις Euler, Bernoulli. Δυναμική ροή – εξισώσεις ροϊκών γραμμών,
στροβιλότητα, αστρόβιλη ροη, ροϊκή συνάρτηση, εξίσωση Bernoulli για άστρόβιλη ροή, δυναμικό ταχύτητας. Ροές με
δυναμικό σε δύο διαστάσεις – ομοιόμορφη ροή, πηγές και καταβόθρες, κυκλοφορία – ελεύθερες δίνες. Επαλληλία
βασικών μορφών ροής – προσομοίωση ροής γύρω από ημιάπειρο σώμα, συζυγία πηγής καταβόθρας, γραμμικό
δίπολο, ροή γύρω από κύλινδρο, μέθοδος της εικονικής ροής. Δυναμική άνωση και αντίσταση. Διδιάστατη ροή γύρω
από υδροτομές. Τρισδιάστατη ροή γύρω από πτέρυγα: Δίνες ακροπτερυγίων, επαγόμενη αντίσταση. Γραμμική
θεωρία κυματισμών στην επιφάνεια της θάλασσας. Απλοί αρμονικοί κυματισμοί, εξίσωση διασποράς, ενέργεια
κυματισμών.
Ασκήσεις: στις ώρες των ασκήσεων, επιλύονται προβλήματα σχετικά με την ύλη του θεωρητικού μέρους και με
εφαρμογές σε προβλήματα της ειδικότητας.
Εργαστήριο: Στις ώρες του εργαστηρίου εκπονούνται θέματα στο εργαστήριο Η/Υ προσομοίωσης βασικών
φαινομένων της μηχανικής των ρευστών και αντιστοίχων υπολογισμών με χρήση καταλλήλων υπολογιστικών
πακέτων ( πχ FEMLAB).
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ (1 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Γενικά περί ναυπηγικού χαρακτηρίου. Ανάλυση εργασιών ναυπηγικού κατασκευαστικού σχεδίου με παραδοσιακές
μεθόδους. Τύποι Ελληνικών παραδοσιακών σκαφών. Μέθοδοι χάραξης ναυπηγικών γραμμών παραδοσιακών σκαφών. Χάραξη με μονόχναρο. Μέθοδοι κατασκευής νομέων. Μέθοδοι κατασκευαστικής σύνδεσης ξυλίνων σκαφών.
Είδη ναυπηγικής ξυλείας. Αρχές και κριτήρια κατασκευαστικού σχεδιασμού. Εφαρμογές Η/Υ για τον κατασκευαστικό
σχεδιασμό. Υπολογισμός αναπτύγματος σκάφους με Η/Υ και εισαγωγή στο CAM (Computer Aided Manufacturing).
Εργαστήριο: Χάραξη ναυπηγικών γραμμών σκάφους σε κλίμακα 1:1. Εύρεση πραγματικού μήκους ραφής
ηλεκτροσυγκόλλησης, μέτρηση γωνιών νομέων. Αρχές ανάπτυξης περιβλήματος σκάφους. Μέθοδοι ανάπτυξης
ελασμάτων εξωτερικού περιβλήματος σκάφους. Περί ξυλίνου προτύπου (wooden half model), διάταξης ραφών
ελασμάτων εξωτερικού περιβλήματος σκάφους. Χάραξη ναυπηγικών γραμμών μικρών σκαφών (αλιευτικά,
αναψυχής κλπ) και παραδοσιακών ξύλινων σκαφών. Κατασκευή μοντέλων διαφόρων τύπων σκαφών.
Χάραξη γραμμών γάστρας πλοίου με χρήση συγχρόνων πακέτων CASD.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2 ώρες Θ + 4 ώρες Ε)
Μέθοδοι και θέσεις συγκόλλησης (τόξου, MIG, TIG, ηλεκτροπόντας, κραμάτων αλουμινίου κλπ). Μέθοδοι
συγκόλλησης - κοπής στη ναυπηγική (μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, είδη ραφών, καθορισμός πάχους - μήκους
ραφής. Ηλεκτρικό τόξο, ηλεκτρόδια συμβολισμοί). Μέτρα προστασίας από ατυχήματα. Ηλεκτροσυγκολλήσεις στη
Ναυπηγική Βιομηχανία (διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης, ελαττώματα. Standard για ηλεκτροσυγκολλήσεις με το χέρι
και με αυτόματη μηχανή).
Μελέτη σχεδιαστικών λεπτομερειών ηλεκτροσυγκόλλησης (σε μέρη κύριας και
δευτερεύουσας αντοχής σκάφους, εγκοπές, ασυνέχειες, στρογγυλευμένες γωνίες και ενισχύσεις ανοιγμάτων, scallops
και μικρές διακοπές). Κοστολόγηση. Τάσεις προερχόμενες από τις κατεργασίες των ηλεκτροσυγκολλήσεων
(προετοιμασία άκρων, σειρά ηλεκτροσυγκολλήσεων στο σκάφος). Παραμένουσες τάσεις (μέγεθος - διανομή αυτών).
Παράγοντες που επιδρούν επί του μεγέθους και της διανομής των παραμενουσών τάσεων. Ποιοτικός έλεγχος
ναυπηγικών ηλεκτροσυγκολλήσεων με καταστρεπτικές και μη καταστρεπτικές μεθόδους. Οπτικός,
ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος, έλεγχος με ακτίνες Γ και Χ, με υπερήχους και με διεισδυτικά υγρά.
Εργαστήριο: Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν εμπειρία στις ηλεκτροσυγκολλήσεις τέτοιες όπως η δημιουργία τόξου,
η διατήρηση τόξου καταλλήλου μήκους και η παροχή μεταλλικών σταγονιδίων σε υποκείμενες και υπερκείμενες
Θέσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξουν τα κατάλληλα υλικά συγκόλλησης για τις συνδέσεις του βασικού
μετάλλου. Επίσης οι σπουδαστές θα πρέπει να καταστούν ικανοί να ελέγχουν με διαφόρους μεθόδους τα δείγματα
συγκόλλησης για την ανεύρεση ελαττωμάτων. Υπολογισμός με βάση σχετικούς κανονισμούς, και κοστολόγηση
ηλεκτροσυγκόλλησης επί δεδομένων κατασκευαστικών σχεδίων. Ποιοτικός έλεγχος ναυπηγικών ηλεκτροσυγκολλήσεων με καταστρεπτικές και μη καταστρεπτικές μεθόδους.
10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Γενικά περί κραμάτων. Πλαστική παραμόρφωση, κρυσταλλική δομή. Ατέλειες της κρυσταλλικής δομής. Γενικά περί
σιδήρου, παραγωγή αυτού. Μελέτη του διμερούς συστήματος Fe–C. Μέθοδοι σκλήρηνσης μεταλλικών υλικών.
Θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών. Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών. Μέθοδος παραγωγής
χάλυβα. Θερμικές και χημικές κατεργασίες χαλύβων, κατηγορίες χαλύβων. Χυτοσίδηρος, ταξινόμηση χυτοσιδήρου.
Είδη ελασμάτων και μορφοδοκών, απαιτήσεις νηογνωμόνων. Δοκιμή εφελκυσμού και κάμψης. Χρήση των διαφόρων
κατηγοριών χαλύβων. Χαλκός, κράματα χαλκού και αλουμινίου. Διάβρωση μεταλλικών υλικών (ορισμοί, γενικά περί
διάβρωσης, βασικές αρχές της ηλεκτροχημείας, δυναμικά ισορροπίας, είδη διάβρωσης). Μέθοδοι προστασίας από
διάβρωση. Διάβρωση ναυπηγικών κατασκευών.
Πλαστικά στη ναυπηγική. Ξυλεία στη ναυπηγική, Μονωτικά υλικά, χρώματα.
Εργαστήριο: Διάβρωση μεταλλικών υλικών. Πολυμερισμός πολυεστέρα, πολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
(κατασκευή επιπέδου δείγματος), κατασκευή σύνθετου πολυεστερικού δείγματος με χρήση καλουπιού, μηχανικές
ιδιότητες δειγμάτων πολυεστερικών κατασκευών (σκληρομέτρηση) αντοχή στην κρούση, στον εφελκυσμό και στη
θλίψη.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Διαστατική ανάλυση – μέθοδος Rayleigh και Buckingham. Γεωμετρική, κινηματική και δυναμική ομοιότητα. Aριθμοί
Reynolds, Froude, Weber και Euler. Θεωρία δοκιμών σε πρότυπα.
Ροή ασυμπίεστων ρευστών σε κλειστούς αγωγούς – στρωτή και τυρβώδης ροή, απώλειες ενέργειας κατά την ροή,
εξίσωση Darcy – Weisbach, διάγραμμα Moody, δευτερεύουσες απώλειες, γραμμή ενεργείας, υδραυλική γραμμή,
συνδυασμοί αγωγών, διακλαδώσεις αγωγών, δίκτυα. Οριακό στρώμα - περιγραφή, υπολογισμός πάχους οριακού
στρώματος, αποκόλληση, κίνηση σωμάτων σε ρευστά, αντίσταση.
Συμπιεστή ροή – στοιχεία θερμοδυναμικής, ταχύτητα ήχου, αριθμός Mach, ισεντροπική ροή, κύματα υπερπίεσης,
γραμμές Fanno. Συμπιεστή ροή σε αγωγούς με τριβές.
Μετρήσεις στη μηχανική ρευστών – μέτρηση πίεσης, ταχύτητας, παροχής και ιξώδους.
Υδροδυναμικές μηχανές. Υδροδυναμικές μηχανές, ομόλογες μονάδες, ειδική ταχύτητα (για αντλίες και στροβίλους).
Θεώρημα στροφορμής, λειτουργία αντλιών, υδροστροβίλων, τρίγωνα ταχυτήτων, φυγοκεντρικές αντλίες, σύνδεση εν
σειρά και εν παραλλήλω, διαγράμματα. Χαρακτηριστική καμπύλη δικτύου, εύρεση σημείου λειτουργίας. Είδη
υδροστροβίλων (δράσης-αντίδρασης), ισχύς, απόδοση, επιλογή. Εγκατάσταση αντλίας, υδροστροβίλου, σπηλαίωση.
Ασκήσεις: στις ώρες των ασκήσεων, επιλύονται προβλήματα σχετικά με την ύλη του θεωρητικού μέρους, και
εφαρμογές σε θέματα ειδικότητας.
Εργαστήριο: Στις ώρες του εργαστηρίου εκπονούνται, στο χώρο του εργαστηρίου υδροδυναμικών μηχανών,
εργαστηριακές ασκήσεις επί του γνωστικού αντικειμένου της θεωρίας.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (4 ώρες Θ)
Ορισμοί. Μετάδοση Θερμότητας. Πρώτο Θερμοδυναμικό αξίωμα, μηχανικό ισοδύναμο της Θερμότητας, μορφές
ενέργειας, ιδανικά και πραγματικά αέρια, μεταβολές. Δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, διαγράμματα. Κύκλος Carnot
και ανάστροφος κύκλος, θεωρητικοί και πραγματικοί κύκλοι Θερμικών μηχανών. Ατμοί, καταστατικές συναρτήσεις.
Διάγραμμα (Τ - S), διάγραμμα Mollier. Εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό, κύκλοι Rankίne και Hirn, μέθοδοι
αυξήσεως βαθμού αποδόσεως. Ψυκτικοί κύκλοι, διάγραμμα (ρ-Ι ), ψυκτική εγκατάσταση. Στοιχεία κλιματισμού.
Ασκήσεις: στις ώρες των ασκήσεων εκπονούνται ασκήσεις υπολογισμού με χρήση διαγραμμάτων και
προγράμματος για την εύρεση των καταστατικών μεγεθών και ενεργειακών ποσοτήτων (θερμικός ισολογισμός,
επίλυση προβλημάτων σε κύκλους Rankίne και Hirn).
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Βασικά ηλεκτρικά στοιχεία (πηγή τάσης/ρεύματος, ένταση ρεύματος, αντίσταση- συνδεσμολογία αντιστάσεων,
αγωγιμότητα) και έννοιες του μαγνητισμού/μαγνητικού πεδίου. Αρχές ηλεκτροτεχνίας (συνδεσμολογία αντιστάσεων,
διαιρέτης τάσης/έντασης, γέφυρα Wheatstone) και βασικοί νόμοι επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων (νόμοι Ohm,
Kirchhoff, θεωρήματα Thevenin και Norton). Τα στοιχεία του πυκνωτή και του πηνίου, μεταβατικά φαινόμενα.
Ημιτονική μόνιμη κατάσταση, τριφασικά συστήματα. Αρχές ηλεκτρομαγνητισμού (δυναμικές γραμμές μαγν. πεδίου,
νόμος Ampere, μαγνητική αντίσταση, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, δύναμη Laplace). Εισαγωγή στις ηλεκτρικές
μηχανές συνεχούς ρεύματος (στοιχειώδης ηλεκτρική μηχανή, κατασκευαστική δομή μηχανών συνεχούς ρεύματος,
κατηγορίες γεννητριών/κινητήρων συν.ρεύματος και ισοδύναμα κυκλώματα). Εισαγωγή στις ηλεκτρικές μηχανές
εναλλασσόμενου ρεύματος (κατασκευαστική δομή μηχανών εν. ρεύματος, κατηγορίες γεννητριών/κινητήρων εν.
ρεύματος και ισοδύναμα κυκλώματα, τρόποι εκκίνησης κινητήρων, παραλληλισμός γεννητριών). Βασική δομή μίας
τυπικής ηλεκτρικής εγκατάστασης πλοίου - Ανάλυση των βασικών σταδίων του σχεδιασμού της (εκτίμηση φορτίου,
ηλεκτρικός ισολογισμός, επιλογή καλωδίων, εκτιμώμενη πτώση τάσης, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο,
αναφορά στην υπάρχουσα νομοθεσία), ηλεκτρική πρόωση.
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
11
Διεξαγωγή (υποχρεωτική) σειράς εργαστηριακών ασκήσεων που αφορούν σε θέματα Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών
μηχανών και σε τυπικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου.
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Αντωση, εκτόπισμα, νεκρό βάρος, σχέσεις κυρίων διαστάσεων, βρεχόμενη επιφάνεια, συντελεστές γάστρας,
καμπύλες Βοηjean, Simpson. Υδροστατικό διάγραμμα και ανάλυση αυτού. Ευστάθεια άθικτου πλοίου. Διαμήκης και
εγκάρσια ευστάθεια. Ευστάθεια μεγάλων κλίσεων, δυναμική ευστάθεια. Μετατοπίσεις βαρών, ελεύθερες επιφάνειες.
Περί γραμμής φορτώσεως. Κατακλύσιμα μήκη και ευστάθεια έναντι βλάβης. Καταστάσεις φορτώσεως. Σύνταξη
εγχειριδίου ευσταθείας. Καθέλκυση πλοίου, Δεξαμενισμός.
Ασκήσεις: Λεπτομερής υπολογισμός των στοιχείων της γάστρας, σχεδίαση υδροστατικού διαyράμματος, ασκήσεις
μετατόπισης βαρών, υπολογισμός ύψους εξάλων, υπολογισμός κατακλυσίμων μηκών και ευστάθειας σε κατάσταση
βλάβης, σύνταξη εγχειριδίου ευστάθειας με χρήση προγραμμάτων Η/Υ.
Eργαστήριο: Υπολογισμός και μέτρηση βυθισμάτων και διαγωγής σε μοντέλο πλοίου εντός μικρής πειραματικής
δεξαμενής. Εκτέλεση πειράματος ευστάθειας σε μοντέλο πλοίου
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Εισαγωγή στα συστήματα CASD. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανάλυση με τη χρήση Η/Υ. Εισαγωγή στις
εφαρμογές πληροφορικής στη Ναυπηγική. Παραγωγή ναυπηγικών σχεδίων με τη βοήθεια υπολογιστή. Στοιχεία
γεωμετρικής μοντελοποίησης με τη βοήθεια υπολογιστή. Γεωμετρική μετασχηματισμοί. Παραμετρική αναπαράσταση
καμπυλών και επιφανειών. Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας. Καμπύλες και επιφάνειες Bezier, B-Spline, NURBS.
Παρεμβολή και προσαρμογή καμπυλών. Παρεμβολή επιφανειών. Μέθοδοι εξομάλυνσης διδιάστατων καμπυλών
(π.χ., νομείς, ίσαλοι) υπό σχεδιαστικές συνθήκες. Μέθοδοι εξομάλυνσης τρισδιάστατων καμπυλών και επιφανειών.
Παραμετρική σχεδίαση γάστρας με τη βοήθεια υπολογιστή.
Εργαστήριο: Σχεδίαση και εξομάλυνση γραμμών διαφόρων τύπων πλοίων. Εκπαίδευση στη σχεδίαση της
επιφάνειας της γάστρας πλοίου με ειδικευμένα πακέτα λογισμικού όπως Rhino3D, AutoShip, Maxsurf,κλπ.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
Επεξεργασία κειμένων σε θέματα ειδικότητας (δομή του πλοίου , κατασκευές, διαγωγή και ευστάθεια του πλοίου,
κ.λ.π. ). Τεχνικές περιγραφές, χαρακτηριστικοί τεχνικοί διάλογοι και τρόποι προφορικής επικοινωνίας επί θεμάτων
ναυπηγικής και τεχνικής ναυτιλιακής ειδικότητας. Σύνταξη εξειδικευμένων τεχνικών κειμένων και εκθέσεων (reports).
Ασκήσεις– εργαστήριο: στις ώρες του εργαστηρίου και με τη βοήθεια Η/Υ εκπονούνται ασκήσεις επί τεχνικών
κειμένων – σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και επιστολών για θέματα ναυπηγικής ειδικότητας.
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι (4 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
Κατάταξη και περιγραφή ΜΕΚ. Κατάταξη και περιγραφή ναυτικών κινητήρων. Λειτουργία ΜΕΚ. Παράμετροι
λειτουργίας ΜΕΚ. Θεωρητικοί κύκλοι ΜΕΚ.
Καύση και σύνθεση καυσαερίου. Ενεργειακός ισολογισμός. Εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης θερμότητας καυσαερίων.
Σύγκριση βαθμών απόδοσης συστημάτων πρόωσης πλοίων. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας κινητήρων.
Υπερπλήρωση εμβολοφόρων ΜΕΚ. Συστήματα υπερπλήρωσης. Υψηλής ισχύος υπερπληρωμένοι κινητήρες.
Εγκατάσταση πρόωσης πλοίου. Νόμος έλικας. Διαθέσιμο πεδίο ισχύος και διάγραμμα φόρτισης κινητήρα.
Υπολογισμός σημείου μέγιστης συνεχούς ισχύος κινητήρα. Συνεργασία κινητήρων και έλικας σταθερού/μεταβλητού
βήματος. Λειτουργία κινητήρα σε διάφορες καταστάσεις φόρτισης έλικας.
Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού
μέρους. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν: Περιγραφή εξαρτημάτων και λειτουργίας διαφόρων τύπων κινητήρων.
Περιγραφή χαρακτηριστικών ναυτικών κινητήρων. Μέτρηση επιδόσεων και ρύπων κινητήρων ΜΕΚ (Diesel,
βενζινοκινητήρας). Μέτρηση ταλαντώσεων και θορύβου. Κατάστρωση ενεργειακού ισολογισμού. Περιγραφή
διαφόρων συστημάτων πρόωσης πλοίων και επιλογή κινητήρα. Επίσης, είναι επιθυμητή μία εκπαιδευτική επίσκεψη
σε πλοίο (ή σε ναυπηγείο) με σκοπό οι φοιτητές να έρθουν σε άμεση γνωριμία με το μηχανοστάσιο του πλοίου και να
κατανοήσουν τη διάταξη των μηχανημάτων στο μηχανοστάσιο.
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (4 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
Αντίσταση πλοίου. Πειραματικός υπολογισμός αντίστασης. Συστηματικές σειρές αντίστασης. Συστήματα πρόωσης.
Συστηματικές σειρές ελίκων, επιλογή έλικας (έλικα σταθερού και έλικα μεταβλητού βήματος). Στοιχεία θεωρίας
κυματισμών βαρύτητας. Πηδαλιούχηση και ευελιξία πλοίου. Συμπεριφορά πλοίου σε κυματισμό. Ταλαντώσεις πλοίου.
Ασκήσεις: Οι σπουδαστές εκπονούν πρακτικές εφαρμογές και μελέτες που αφορούν στα παραπάνω κεφάλαια ή και
στο συνδυασμό των κεφαλαίων αυτών, με χρήση προγραμμάτων Η/Υ.
Eργαστήριο: Διάδοση υδάτινων κυματισμών. Μέτρηση αντίστασης – πρόωσης και συμπεριφοράς πλοίου σε
κυματισμούς με χρήση μοντέλων πλοίων σε μικρή πειραματική δεξαμενή. Μέτρηση κίνησης πλωτών σωμάτων υπό
την επίδραση αρμονικών κυματισμών σε μικρή πειραματική δεξαμενή.
12
ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Εισαγωγή, αντικείμενο της αντοχής πλοίου.
Διαμήκης αντοχή πλοίου: Το πλοίο σε ήρεμο νερό, κάμψη σε
κυματισμούς, ορθές τάσεις λόγω κάμψης, αποκλίσεις από την απλή θεωρία κάμψης. Διατμητικές τάσεις λόγω
κάμψης.
Άλλες μορφές καταπόνησης. Πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και τριτεύουσες τάσεις. Κριτήρια αντοχής
(διαρροή, κατάρρευση, κόπωση, λυγισμός). Εγκάρσια αντοχή πλοίου. Μητρωϊκή ανάλυση κατασκευών.
Στρέψη, Κόπωση
Ασκήσεις-εργαστήριο: Εκπόνηση ασκήσεων και μελετών στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2 ώρες Θ +2 ώρες Ε)
Γενική Θεώρηση της Διοίκησης. Παραδοσιακή οργανωτική και λειτουργική θεωρία. Ίδρυση και εγκατάσταση. Η
οργανωτική δομή και η σχεδίαση της οργάνωσης. Ανάλυση εννοιών και ορισμών. Ιστορική εισαγωγή. Η θεωρία της
οργάνωσης των επιχειρήσεων. Τυποποίηση (formalization). Η συγκεντρωτικότητα στις αποφάσεις. Δομή μιας
επιχείρησης. Διοίκηση επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα για Μηχανικούς. Βασικά στοιχεία επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Διαχείριση τεχνικών έργων.
Διοίκηση και όργανωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Διοίκηση και οργάνωση ναυπηγείου. Γενικά περί ναυπηγικής
βιομηχανίας. Κριτήρια επιλογής θέσεως του ναυπηγείου. Κατηγορίες Ναυπηγείων (περιγραφή, τυπική διάταξη
Ναυπηγείου). Οργανόγραμμα Ναυπηγείου (ορισμός, τυπικό οργανόγραμμα). Διευθύνσεις Ναυπηγείου (διεύθυνση
νέων κατασκευών, επισκευών, προγραμματισμού, οικονομικού). Τμήματα Ναυπηγείου (παραγωγικά και μη
παραγωγικά τμήματα) Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων. Διοικητική και Τεχνική εξάρτηση.
Ασκήσεις-εργαστήριο: Εκπόνηση ασκήσεων και μελετών στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Γενικά περί μικρών σκαφών, περιγραφή, είδη, χρήσεις, κανονισμοί. Σύγκριση και επιλογή βέλτιστου τύπου κατά
περίπτωση. Περιγραφή σκαφών αναψυχής, αλιευτικών, ρυμουλκών και άλλων, απαιτήσεις, κανονισμοί. Υλικά
κατασκευής, μέθοδοι κατασκευής, γενική διάταξη. Αντίσταση ταχυπλόων σκαφών, πρόωση ταχυπλόων σκαφών.
Εισαγωγή στα ιστιοπλοϊκά και ιστιοφόρα σκάφη (εξαρτισμός , απαιτήσεις ευστάθειας ιστιοφόρων). Καταμέτρηση,
χρήση κανονισμών. Περιγραφή ειδικών τεχνολογικών λύσεων στα μικρά σκάφη, όσο αφορά την υδροδυναμική, την
πρόωση, τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής.
Ασκήσεις: Διερευνώνται πρακτικές εφαρμογές των θεμάτων που αντιμετωπίζονται στο θεωρητικό μέρος (θέματα
σχεδίασης και γενικής διάταξης, εφαρμογή κανονισμών, στοιχεία υπολογισμών και εκτίμηση αντίστασης ταχύπλοου
σκάφους).
Eργαστήριο: Βασικές αρχές πειραμάτων στην πειραματική δεξαμενή ρυμουλκήσεως. Πειραματική εκτίμηση
αντίστασης και συμπεριφοράς μικρού σκάφους σε μικρή πειραματική δεξαμενή.
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Δίκτυα σωληνώσεων πλοίου (είδη δικτύων, περιγραφή, εξαρτήματα, διαγραμματικά δικτύων). Υπολογισμός (επιλογή)
σωλήνωσης και εξαρτημάτων δικτύων. Ροή ρευστού σε σωληνώσεις, απώλειες πίεσης. Συνεργασία αντλίας–δικτύου,
σύνδεση αντλιών σε σειρά, σύνδεση αντλιών παράλληλα. Αντλίες, τρίγωνα ταχυτήτων, χαρακτηριστικά μεγέθη,
χαρακτηριστικές καμπύλες, επιλογή αντλιών, νόμοι ομοιότητας, σπηλαίωση. Θερμική διαστολή σωληνώσεων.
Θερμικές απώλειες και μόνωση σωληνώσεων. Μηχανήματα πλοίου (Εναλλάκτες Θερμότητας, φυγοκεντρικοί
καθαριστές, αεροσυμπιεστές, ψυκτικές μονάδες, κλπ). Υπολογισμός πηδαλίου. Αξονικό σύστημα, ευθυγράμμιση,
μειωτήρες. Μέσα πρόσδεσης και αγκυροβολίας, σχοινιά και συρματόσχοινα. Βαρούλκα, εργάτες, βάσεις στήριξης.
Συστήματα ανύψωσης βαρών στα πλοία (σύσπαστα, εξαρτήματα ανύψωσης βαρών). Μέσα και μηχανισμοί
φορτοεκφόρτωσης (ιστοί, φορτωτήρες).
Εργαστήριο: Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων και μελετών στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους:
Μελέτη – διαγραματική σχεδίαση δικτύων σκάφους. Μελέτη - σχεδίαση πηδαλίου, κατασκευαστικό σχέδιο. Μελέτη σχεδίαση βάσεως κυρίας μηχανής, συστήματος ατράκτων. Επίσης, είναι επιθυμητή επίσκεψη σε πλοίο (ή σε
ναυπηγείο) με σκοπό οι φοιτητές να έρθουν σε άμεση γνωριμία με τα βοηθητικά μηχανήματα του πλοίου
(καταστρώματος και μηχανοστασίου) και να κατανοήσουν τη διάταξη αυτών.
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι (3 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Γενικά περί μελέτης πλοίου. Φάσεις μελέτης πλοίου. Προμελέτη πλοίου: Στόχοι προμελέτης, απαιτήσεις πλοιοκτήτη,
μέθοδοι προμελέτης.
Προκαταρκτική επιλογή κυρίων διαστάσεων: Προεκτίμηση εκτοπίσματος, προκαταρκτική επιλογή κυρίων διαστάσεων
και συντελεστών μορφής, προεκτίμηση ισχύος πρόωσης, προϋπολογισμός ομάδων βαρών. Βελτιωμένες μέθοδοι
13
υπολογισμού εκτοπίσματος και ομάδων βαρών (εξίσωση εκτοπίσματος, μέθοδος συσχετισμού ομοίων πλοίων,
μέθοδος Normand).
Ναυπηγικές γραμμές, Γενική Διάταξη. Έλεγχος εκτοπίσματος, έλεγχος χωρητικότητας κυτών. Έλεγχος Κανονισμών
Γραμμής Φόρτωσης-Ύψος εξάλων. Έλεγχος ευστάθειας και διαγωγής. Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους
κατασκευής.
ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Γενικά για τη μεταλλική κατασκευή του πλοίου. Κάμψη και λυγισμός δοκών. Η έννοια του ισοδύναμου πλάτους
ελάσματος σε κάμψη. Ελάσματα σε καμπτικές φορτίσεις. Λυγισμός ελασμάτων. Μελέτη και σχεδιασμός ενισχυμένων
ελασμάτων. Υπολογισμός της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου από βασικές αρχές. Εφαρμογή της μεθόδου
πεπερασμένων στοιχείων στη μελέτη αντοχής πλοίου.
Ασκήσεις-εργαστήριο: Εκπόνηση ασκήσεων και μελετών στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (4 ώρες Θ)
Ορισμοί: Έννοια πλοίου, (πλοία και πλωτά ναυπηγήματα). Νηολόγηση (υπό ναυπήγηση, τελική νηολόγηση).
Έγγραφα πλοίου, Κανονισμοί, Νηογνώμονες, Καταμέτρηση (Εθνική Σύμβαση, Διεθνής Σύμβαση (GT) ), Διεθνείς
Κανονισμοί. Κανονισμοί κατασκευής: Περιγραφή, είδη γραμμών, συμβολισμοί. Γενικοί κανόνες για την κατασκευή.
Περί ναυπηγικών υλικών (μορφοσίδηροι, ελάσματα, επενδύσεις). Διάταξη δεξαμενών. Μεταλλική κατασκευή και
συστήματα ενίσχυσης (διάμηκες, εγκάρσιο, μικτό). Κριτήρια επιλογής συστήματος ενίσχυσης, επίδραση του
συστήματος ενίσχυσης στη γενική διάταξη του πλοίου.
Ασκήσεις: Εκπόνηση μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων σε συγκεκριμένο πλοίο. Υπολογισμός διαστάσεων των
κατασκευαστικών στοιχείων του πλοίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών Νηογνώμονα, εγκυκλίων του
Κ.Ε.Ε.Π., Εθνικών και Διεθνών Κανονισμών και τις βασικές αρχές της Μηχανικής.
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Εισαγωγή στον αυτοματισμό (βασική δομή ενός Σ.Α.Ε., συστήματα ανοικτού/κλειστού βρόγχου), ανάλυση γραμμικών
συστημάτων αυτόματου ελέγχου (μετασχηματισμός Laplace, συνάρτηση μεταφοράς, δομικά διαγράμματα, χρονική
απόκριση συστήματος, σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση, απόκριση συχνότητας συστήματος, συστήματα
περισσοτέρων μεταβλητών κ.α.), παρουσίαση των βασικών τύπων και της λειτουργίας των ελεγκτών (δίνοντας
έμφαση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα), παρουσίαση των βασικών τύπων αισθητήρων (κλασικοί / σύγχρονοι
μικρο-αισθητήρων) μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων, παρουσίαση της δομής / λειτουργίας σύγχρονων συστημάτων
αυτοματισμού (η έννοια της ψηφιακής λογικής, συστήματα PLC κ.α.), παρουσίαση / ανάλυση χαρακτηριστικών
διατάξεων αυτοματισμού σε πλοίο (π.χ. έλεγχος πορείας, έλεγχος στροφών μηχανής, έλεγχος ατμολέβητα).
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Διεξαγωγή (υποχρεωτική) σειράς εργαστηριακών ασκήσεων που αφορούν σε θέματα τυπικών διατάξεων
αυτοματισμού.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
Εισαγωγή στις έννοιες αξιοπιστίας, συντήρησης, επισκευασιμότητας, διαθεσιμότητας και ασφάλειας συστημάτων.
Γενική επαναληπτική επισκόπηση των φαινομένων διάβρωσης, κόπωσης και λυγισμού στις ναυπηγικές κατασκευές.
Ρωγμές στις ναυπηγικές κατασκευές. Είδη ζημιών στη μεταλλική κατασκευή σε βασικούς τύπους πλοίων. Κατηγορίες
επιθεωρήσεων. Διαδικασίες επιθεωρήσεων, συντήρησης και επισκευής της μεταλλικής κατασκευής πλοίου (κείμενη
νομοθεσία και απαιτήσεις αρχών και νηογνομώνων). Προγραμματισμός συντήρησης και δεξαμενισμού.
Ζημιές και φθορές μηχανολογικής εγκατάστασης και στοιχείων εξοπλισμού σκάφους. Διαδικασίες επιθεωρήσεων,
συντήρησης και επισκευής (κείμενη νομοθεσία και απαιτήσεις αρχών και νηογνομώνων).
Προβλήματα μετασκευής πλοίων. Αιτίες. Ανάλυση απαιτήσεων και επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος
υπό μετασκευή πλοίου. Οικονομική εφικτότητα μετασκευής. Προγραμματισμός εργασιών.
Ασκήσεις - εργαστήριο: Επίλυση λογιστικών ασκήσεων. Επίλυση συνθετότερων θεμάτων με βάση νέες απαιτήσεις
μετασκευής επί δεδομένων σχεδίων πλοίου. Εκτίμηση επιπτώσεων επί της ευστάθειας, ισχύος πρόωσης, γενικής
διάταξης, αντοχής κτλ. και με τη βοήθεια κατάλληλου διαθέσιμου λογισμικού. Τροποίηση σχεδίων.
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (1 ώρες Θ + 3 ώρες Ε)
Περιγραφή τμημάτων Ναυπηγείου (βαρύ και ελαφρύ ελασματουργείο, συστήματα προετοιμασίας ελασμάτων και
μορφοσιδήρων, σωληνουργείο, ηλεκτρολογείο, χώροι αποθήκευσης υλικών κλπ). Καθαρισμός, βαφή, μηχανήματα
κοπής, εύθυνσης. Ναυπηγική κλίνη ( είδη ναυπηγικών κλινών, κατασκευή, εξοπλισμός, έλεγχος κλίνης, ανέγερση).
Πλωτές δεξαμενές (τύποι, κατασκευή, εξοπλισμός, μέγεθος, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Μόνιμες δεξαμενές
(κριτήρια επιλογής, κατασκευή, εξοπλισμός, μέγεθος, δεξαμενισμός, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, περί πλεύσης
σκάφους). Μεταφορικά και ανυψωτικά μέσα (γερανοί, τύποι και κριτήρια αγοράς γερανού). Συστήματα ανύψωσης
πλοίων. Λοιπές εγκαταστάσεις (δίκτυα παροχής πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικής ενέργειας, οξυγόνου, ασετυλίνης,
προπανίου).
Διάρθρωση και οργάνωση ναυτιλιακής εταιρείας. Διάρθρωση και οργάνωση Νηογνώμονα.
14
Ασκήσεις: Υπολογισμός ανυψωτικής ικανότητος πλωτής δεξαμενής (σχέδιο δεξαμενής, ανυψωτική ικανότητα,
δίκτυα, εξοπλισμός δεξαμενής, ηλεκτρικός εξοπλισμός, αγκυροβόλιση).
Σύστημα ανύψωσης πλοίων (σχέδιο, ανυψωτική ικανότητα, εξοπλισμός).
Εργαστήριο: Στις ώρες του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σύγχρονες Ναυπηγικές
μονάδες (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ναυπηγεία Ελευσίνας, Ναύσταθμος Σαλαμίνας - Shiplift), καθώς επίσης σε
ναυτιλιακές εταιρείες και σε Νηογνώμονα.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΟΥ (3 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
Μέθοδοι ανάλυσης κόστους (αναλυτικός υπολογισμός κόστους υλικών, χρόνου εργασίας κατασκευής). Συστήματα
παραγωγής. Αυτοματοποίηση της παραγωγής. Αυτόματα συστήματα (Autokon, Tribon κλπ). Περιγραφή Ευρωπαικού
και Ιαπωνικού συστήματος. Συστήματα μετακίνησης βαρέων φορτίων (περιγραφή, εξοπλισμός, ανυψωτική
ικανότητα). Χρονοδιάγραμμα – συντονισμός συνεργείων.
Προετοιμασία ελασμάτων. Προετοιμασία τεμαχίων για την κατασκευή τομέων. Κατασκευές υπομονάδων στην
προκατασκευή. Μέθοδοι σύνδεσης τομέων στην ανέγερση επί ναυπηγικής κλίνης και μόνιμης δεξαμενής.
Ευθυγράμμιση κατασκευής. Γενικά θέματα ποιοτικού ελέγχου παραγωγής πλοίου. Ποιοτικός έλεγχος υλικών
κατασκευής και εξοπλισμού.
Προεξοπλισμός και Εξοπλισμός πλοίου. Προετοιμασία καθέλκυσης, φάσεις καθέλκυσης. Δοκιμές πλοίου: δοκιμές
ταχύτητας, ισχύος, ελιγμών (κύκλος στροφής), δοκιμή κράτησης και αναπόδισης.
Ασκήσεις - εργαστήριο: Επί δεδομένων στοιχείων πλοίου (κατασκευαστικά σχέδια) εκπονούνται ασκήσεις που
περιλαμβάνουν: (i) Ανάλυση του βάρους και του κόστους υπομονάδων, μονάδων, τομέων και ζωνών του πλοίου. (ii)
Υπολογισμό ανυψωτικής ικανότητας συστήματος μεταφοράς υπομονάδων, μονάδων, τομέων. (iii) Υπολογισμός
καθέλκυσης.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (4 ώρες Θ)
Η οικονομική οργάνωση της ναυτιλιακής αγοράς. Ο οικονομικός ρόλος της ναυτιλίας. Το διεθνές σύστημα
μεταφορών. Η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές. Παγκόσμιο δια θαλάσσης εμπόριο. Γεωγραφική κατανομή του δια
θαλάσσης εμπορίου. Ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος. Εξελίξεις στην τεχνολογία ναυπήγησης, οικονομίες κλίμακας
και το μέγεθος του πλοίου, εξειδίκευση φορτίου, εξελίξεις στο χειρισμό του φορτίου. Η προσφορά θαλάσσιων
μεταφορών. Ναυτιλία χύδην φορτίου. Ναυτιλία τακτικών γραμμών. Ο ρόλος των λιμανιών στο σύστημα μεταφοράς.
Είδη λιμένων. Συμφόρηση στα λιμάνια. Τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. Παραγωγικότητα τερματικών σταθμών.
Χρηματοδότηση και επενδύσεις σε λιμάνια. Διάρθρωση και οργάνωση ναυτιλιακής εταιρείας. Οργανόγραμμα
ναυτιλιακής εταιρείας. Οργάνωση πλοίου. Επιλογή του τόπου εγκαταστάσης. Στοιχεία ναυλώσεων. Γενικά. Είδη
ναύλων: ναυλώσεις μονού ταξιδίου, χρονοναυλώσεις, ναυλώσεις γυμνού πλοίου, συμβόλαια εργολαβικής μίσθωσης,
άλλες μορφές ναυλώσεων. Είδη ναυλοσυμφώνων. Παραδείγματα συμβολαίων. Συμφωνίες διαχείρισης. Υπολογισμός
ναύλου. Στοιχεία ναυλαγορών. Αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων. Παραγγελίες νέων πλοίων και αγορές
διάλυσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (3 ώρες Θ + 1 ώρες Ε)
Στοιχεία οικονομικού ισοζυγίού και χρονικές αναγωγές οικονομικών μεγεθών. Κοστολόγηση επενδύσεων, δείκτες
κόστους, μέθοδοι εκτιμήσεως κόστους. Κοστολόγηση πλοίου. Αξιολόγηση και αποδοτικότητα επενδύσεων. Νεκρό
σημείο. Παραγωγικότητα. Μέθοδοι αποτίμησης. Βασικό μοντέλο αποθεμάτων. Διαχείριση αποθεμάτων. Κόστος
τεχνολογικής διαδικασίας. Προσδιορισμός αναγκαίου εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού. Μοντέλα επιλογής θέσης
εγκατάστασης βιομηχανίας. Μέθοδος συστηματικού χωροταξικού σχεδιασμού. Συστήματα συντήρησης.
Ασκήσεις - εργαστήριο: Εκπονείται τεχνική έκθεση (προδιαγραφές υλικών, κοστολόγηση).
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ/ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΙΙ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Ειδικευμένα πακέτα λογισμικού για τον υπολογισμό της άθικτης και βεβλημένης ευστάθειας πλοίου, των
καταστάσεων φόρτωσης, της διαμήκους αντοχής πλοίου. Εφαρμογή κανονισμών Νηογνωμόνων με τη βοήθεια
υπολογιστή. Υπολογισμός αντίστασης και πρόωσης πλοίου. Σχεδίαση του αναπτύγματος του κελύφους με χρήση
Η/Υ. Υπολογισμός κατακλυσίμων μηκών. Σχεδίαση κατασκευαστικών στοιχείων του πλοίου. Οργάνωση των
κατασκευαστικών στοιχείων σε βάσεις δεδομένων.
Εργαστήριο: Παρουσίαση και εκπαίδευση στην χρήση διαφόρων ναυπηγικών πακέτων λογισμικού για τη μελέτη και
κατασκευή του πλοίου , όπως , π.χ. Autoship , Maxsurf, Tribon, Napa, Safehull κ.λ.π.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Ασφάλεια εργασίας : Οργάνωση της ασφάλειας εργασίας, επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, ασφάλεια ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, πυρασφάλεια, ασφάλεια διακινήσεων και αποθηκεύσεων, ειδικά θέματα διαφόρων μηχανών και
εγκαταστάσεων, αντιμετώπιση ατυχημάτων. Τεχνικός Ασφαλείας, καθήκοντα, υποχρεώσεις - νομοθεσία. Νόμοι,
στατιστικές και οργανισμοί σχετικοί με την ασφάλεια εργασίας και τα ατυχήματα. Καθαρισμός δεξαμενών από
εναπομείναντα εκρηκτικά αέρια (Gas Free). Προστασία Περιβάλλοντος: 'Έννοια του περιβάλλοντος και της
προστασίας του. Οικολογική - κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση από τη ρύπανση και ιδιωτικοοικονομικό κόστος
15
αντιρρύπανσης. Προσδιορισμός ανεκτού επιπέδου ρύπανσης. Κανονισμοί και νομοθεσία. Αερολύματα και λοιποί
αέριοι βιομηχανικοί ρυπαντές. Μηχανικός εξοπλισμός αντιρρύπανσης. Υγρά απόβλητα, γενικά περί βιολογικής
επεξεργασίας. Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής καθαρισμός. Διάθεση ιλύος. Ενεργειακή αξιοποίηση
(παραγωγή βιαερίου). Ανάκτηση υλικών. Επεξεργασία αποβλήτων ειδικών βιομηχανιών. Εγκατάσταση Inner Gas
System στα πετρελαιοφόρα. Ατυχήματα και ρυπάνσεις μεγάλης έκτασης.
Ασκήσεις - εργαστήριο: στις ώρες των ασκήσεων εκπονούνται μελέτες σχετικά με την ασφάλεια χώρων εργασίας,
υπολογισμός και διαγραμματικό σχέδιο συστήματος αντιρρύπανσης και εγκατάστασης συστήματος αδρανούς αερίου.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2 ώρ Θ + 2 ώρ Ε)
Ορισμός εννοιών τεχνολογία, τεχνογνωσία, καινοτομία, παραγωγικότητα, ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα,
άδειες. Τεχνολογική έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας, τεχνολογική αλλαγή, τεχνολογική εξάρτηση, τεχνολογικές
καινοτομίες, τεχνολογικός αναλφαβητισμός. Πηγές τεχνολογικών καινοτομιών. Κριτήρια και πολιτικές επιλογής της
προς μεταφορά τεχνολογίας - τεχνολογική αποτίμηση. Αποδέκτες των τεχνολογικών καινοτομιών. Ανάπτυξη
μηχανισμών διάχυσης και μεταφοράς της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και την περιφέρεια. Κριτήρια επιλογής.
Σύστημα παρακολούθησης και υποστήριξης της μεταφερόμενης τεχνολογίας.
Ασκήσεις - εργαστήριο: Εφαρμογές επί των θεμάτων που περιγράφονται στο θεωρητικό μέρος.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Γενικά θέματα αξιοπιστίας και εφαρμογή στα πλοία και στις θαλάσσιες κατασκευές. Οργάνωση κατασκευαστικών
δραστηριοτήτων Ναυπηγείου με βάση την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Έννοια της διασφάλισης
ποιότητας και της διοίκησης ολικής ποιότητας. Διαδικασίες οργάνωσης ολικής ποιότητας. Επιθεωρήσεις (εσωτερικές
– εξωτερικές). Στατιστικός έλεγχος ποιότητας. Ποιοτικός έλεγχος ναυπηγικών κατασκευών. Διασφάλιση ποιότητας
Θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας. Πρότυπα ISO 9000, 9001, 9002.
Ασκήσεις - εργαστήριο: Εφαρμογές επί των θεμάτων που περιγράφονται στο θεωρητικό μέρος.
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Γενική διάταξη πλοίου, χώροι φορτίου, μηχανοστάσιο, δεξαμενές, ενδιαίτηση, οδοί επικοινωνίας. Φορτοεκφορτωτικά
μέσα. Συστήματα αγκυροβολίας. Ελεγχος ευστάθειας και διαγωγής – Κανονισμοί SOLAS.
Κανονισμοί καταμέτρησης. Κανονισμοί πυρασφάλειας. Κανονισμοί σωστικών μέσων. Κανονισμοί MARPOL και
OPA90.
Ασκήσεις - εργαστήριο: Εφαρμογές επί των θεμάτων που περιγράφονται στο θεωρητικό μέρος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΗ (2 ώρες Θ + 2 ώρες Ε)
Τύποι παράκτιων κατασκευών: Jackup, πλωτές ημιβυθιζόμενες εξέδρες, TLP (tension leg platforms). Δυνάμεις
(φορτία) και κινήσεις που ασκούνται στις παράκτιες κατασκευές. Ανάλυση και κατασκευαστική φόρτιση. Εφαρμογές
και ασκήσεις. Στοιχεία σχεδίασης ναυπηγικών κατασκευών. Θέματα υλικών και κατασκευής.
Περιγραφή των διαφόρων τύπων ιστιοφόρων. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Μέρη του σκάφους και εξαρτήματα.
Τρόποι κίνησης ιστιοφόρου και αντίστοιχες δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε τμήμα του. Σύντομη αερουδροδυναμική θεωρία. Αρχικές εκτιμήσεις βασικών χαρακτηριστικών και γενικής διάταξης. Ανάλυση των σειρών για
ιστιοπλοϊκά σκάφη. Παραμετροποίηση της καμπύλης εμβαδών τομών. Σχεδίαση γραμμών, καμπύλες balance, trim .
Καθορισμός θέσεων πλεύσης σε όλα τα είδη ανέμων (windward, upwind, downwind, κ.λ.π.) και αντίστοιχος
υπολογισμός δυνάμεων και συνθηκών ευστάθειας σκάφους. Σχεδίαση καρένας - πανιών, για cruiser και αγωνιστικά.
Κατασκευή και προετοιμασία μοντέλου για δοκιμές σε δεξαμενή. Δοκιμές για εκτίμηση αντίστασης και υδροδυναμικών
παραγώγων. Δοκιμές πανιών σε αεροσύραγγα. Επεξεργασία των δεδομένων από τις δεξαμενές - διορθώσεις.
Μελέτη αντοχής γάστρας, ιστιοφορίας και τοπικής αντοχής. Πρακτική σχεδίαση πανιών και εξοπλισμού I.O.R. Τελικές
δοκιμές, πολικά διαγράμματα, επιλογή τρόπου ανέγεσης. Τεχνικοοικονομική ανάλυση.
Ειδικά θέματα σχεδίασης μικρών σκαφών. Σκάφη ειδικού τύπου και προορισμού. Εισαγωγή στην τεχνολογία και στη
σχεδίαση επανδρωμένων και αυτόνομων υποβρύχιων σκαφών. Παραδείγματα μελετών σχεδίασης υποβρύχιων
σκαφών.
Ασκήσεις–εργαστήριο: Διερευνώνται πρακτικές εφαρμογές των θεμάτων που αντιμετωπίζονται στο θεωρητικό
μέρος. Ειδικές ναυπηγικές κατασκευές: Ανάλυση φορτίσεων και ειδικές κατασκευαστικές μελέτες, ειδικές εφαρμογές
σχεδίασης, ειδικά στοιχεία υπολογισμών Πειραματική εκτίμηση συμπεριφοράς πλωτής κατασκευής σε μικρή
πειραματική δεξαμενή. Ιστιοπλοϊκά σκάφη: Θέματα σχεδίασης και αντοχής, εφαρμογή κανονισμών, στοιχεία
υπολογισμών και εκτίμηση συμπεριφοράς και ευστάθειας, σχεδίαση καρίνας, ιστιοφορίας και εξαρτισμού. Σχεδίαση
γενικής διάταξης και διάταξης εξοπλισμού ιστιοφορίας.
16
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Ναυπηγικής
Το Τμήμα έχει ως αποστολή τη μετάδοση επιστημονικών και εφαρμοσμένων γνώσεων στη
σύγχρονη ναυπηγική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων μελέτης, σχεδίασης
και κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών και ναυπηγημάτων γενικά.
Με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα
εφόδια, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ναυπηγικής, καλύπτει τους τομείς κατασκευής,
μετασκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων
αυτών.
Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα Ναυπηγικής :
α) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
β) Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του
εξωτερικού.
γ) Συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με το
γνωστικό του αντικείμενο.
δ) Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
ε) Διεξάγει τεχνολογική έρευνα
στ) Υποστηρίζει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους
καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
ζ) Προετοιμάζεται σε εκσυγχρονιστικές αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες
εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
περιβάλλον.
η) Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιπέδου σπουδών
στο Τμήμα.
θ) Συνεργάζεται με πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού και συμπράττει στη
διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Στην παρούσα φάση στο τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) πανελλαδικά λειτουργεί
ένα μόνο Τμήμα Ναυπηγικής στο ΤΕΙ της Αθήνας.
Σκοπός του προγράμματος σπουδών
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει τις
απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να
μπορούν να απασχοληθούν και δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι τεχνολόγοι Ναυπηγοί
Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα
ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ναυπηγικού, Ναυτιλιακού
αντικειμένου, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Ναυπηγικής, καλύπτει όλο το
φάσμα της απασχόλησης στο αντικείμενο της Ναυπηγικής Τεχνολογίας και Επιστήμης,
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της κατασκευής των μικρών σκαφών και σκαφών
αναψυχής.
Δομή των σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Ναυπηγικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια
των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επιδείξεις νέων μεθόδων από
εξειδικευμένους τεχνικούς και επισκέψεις σε ναυπηγικές μονάδες, νηογνώμωνες και
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ
εισάγονται φόρτος εργασίας και διδακτικές μονάδες ECTS, σε όλα τα εξάμηνα.
17
Τα μαθήματα είναι δυνατόν να είναι αμιγώς θεωρητικά (Θ) ή μικτά (Θ+Ε), όπου
συμπεριλαμβάνονται και θεωρία και εργαστήριο. Επίσης κάποια από τα μαθήματα είναι
υποχρεωτικά (Υ), ή κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ).
Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του
μαθήματος και, από τη φύση τους, προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών
καθ΄όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες
περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις,
βιντεοπροβολές, κλπ.
Στα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται :
- Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), όπως Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική και Αντοχή
Υλικών, Χημική Τεχνολογία, Προγραμματισμός Η/Υ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά κ.α.
- Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), όπως Μηχανολογικό Σχέδιο, Ναυπηγικό Σχέδιο,
Τεχνολογία Ναυπηγικών Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών κ.α.
- Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), όπως Θεωρία Πλοίου, Αντοχή Πλοίου, Μελέτη και
Εξοπλισμός Πλοίου, Μηχανές Πλοίου, Παραγωγή Πλοίου, Τεχνική Νομοθεσία (εφαρμογή
Κανονισμών Νηογνώμονα), Αυτοματισμοί Πλοίου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίου,
Τεχνολογία Μικρών Σκαφών, Ναυτιλιακά Θέματα, Επισκευές – Μετασκευές Πλοίων,
Ναυπηγικές Συγκολλήσεις και ποιοτικός έλεγχος
- Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.)
όπως, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικοτεχνική Ανάλυση, Τεχνική
Νομοθεσία.
ο
Κατά το τελευταίο (8 ) εξάμηνο σπουδών πραγματοποιούνται:
- η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, η οποία εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου
του Τμήματος σε ένα σοβαρό, επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που
έχει άμεση σχέση με την ειδικότητά του.
- η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα, που διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και είναι
υποχρεωτική.
Η πρακτική άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση πραγματικής εμπειρίας σε χώρους εργασίας,
όπως Τεχνικά Ναυπηγικά Γραφεία, Ναυπηγεία, Νηογνώμονες, Κλάδο Επιθεώρησης
Εμπορικών Πλοίων, Ναυτιλιακές Εταιρείες κ.α.
Η επιλογή γίνεται κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί την εμπέδωση των διδακτικών γνώσεων
και την περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης λύσεων, ανάληψης πρωτοβουλιών
και συλλογικής εργασίας. Η πρακτική άσκηση είναι καθοδηγούμενη, πραγματοποιείται στους
χώρους εργασίας που παραπάνω μνημονεύονται και αξιολογείται από επιτροπή του
τμήματος.
Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ)
Στο Τμήμα Ναυπηγικής υπηρετούν σήμερα δέκα (14) μέλη μόνιμου ΕΠ, εκ των οποίων 11 σε
τακτικές και 3 σε προσωποπαγείς θέσεις του Ν. 2916/2001. Εξ αυτών, ένα μέλος ανήκει στην
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, επτά μέλη ανήκουν στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητής και έξι μέλη ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών.
Η εκπαιδευτική διαδικασία στο τομέα των θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας
υποστηρίζεται από αριθμό Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με προσόντα του
Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν.2916/2001. Επίσης, η όλη τεχνική υποστήριξη των Εργαστηρίων του
Τμήματος υποβοηθείται από 2 μέλη Ε.Τ.Π.
18
Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή
Πολίτης
Κωνσταντίνος
Δρ. Μηχανικός στην επιστημονική περιοχή της
Γνωστικό αντικείμενο
«Μελέτη και ΕξοπλισμόςΝαυτικής Υδροδυναμικής, ΕΜΠ 1990
Πλοίου»
Διπλ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ 1982
Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή
Θεοτοκάτος
Γεράσιμος
Γνωστικό αντικείμενο
«Μηχανές Πλοίου»
Δρ. Μηχανικός στην επιστημονική περιοχή της
Ναυτικής Μηχανολογίας, ΕΜΠ 2001
Διπλ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ 1994
Στεφανάκος
Χρήστος
Γεροστάθης
Θεόδωρος
Λιβανός
Γεώργιος
Γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Η/Υ σε
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίων και
Τεχνικά Ναυτιλιακά
Θέματα»
Δρ. Μηχανικός, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών ΕΜΠ 1999
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ 1991
Γνωστικό αντικείμενο Δρ. Μηχανικός στην επιστημονική περιοχή της
«Μηχανική ρευστών με Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, ΕΜΠ 2004
εφαρμογές στη ναυτική
Διπλ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ 1997
και θαλάσσια
υδροδυναμική»
Γνωστικό αντικείμενο
«Στοιχεία Μηχανών
και ενεργειακά
συστήματα πλοίου»
Δρ. Μηχανικός στην επιστημονική περιοχή της
Ναυτικής Μηχανολογίας, ΕΜΠ 2007
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός,
2002
ΕΜΠ
Μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA στο ΕΜΠ, 2006
Μπουλουγούρης
Ευάγγελος
Θεοδουλίδης
Αλέξανδρος
Χατζηκωνταντής
Γεώργιος
Γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνολογία μικρών
σκαφών»
Δρ. Μηχανικός, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών ΕΜΠ 2004
Γνωστικό αντικείμενο
«Στατική ανάλυση
ναυπηγικών
κατασκευών και
κανονισμοί κατασκευής
πλοίων»
Δρ. Μηχανικός, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών ΕΜΠ 1995
Γνωστικό αντικείμενο
«Μηχανές Πλοίου I,ΙΙ»
Επικ. Καθηγητής σε προσωποπαγή θέση
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ 1995
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός,
1986
ΕΜΠ
Διπλ Ναυπηγός Μηχανικός, Univ. of Genoa, 1980.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Διασφάλιση
Ποιότητας», 2007
Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών
Κώστας
Κωνσταντίνος
«Εφαρμογές
Υπολογιστικών
Συστημάτων στην
Ναυπηγική»
Δρ. Μηχανικός, ΝΜΜ ΕΜΠ 2006
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ,
1998
19
Φιλόπουλος
Σωρήριος
«Μηχανολογικό σχέδιο Δρ. Μηχανικός, ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 2009
και ηλεκτρονική
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην
σχεδίαση (CAD)»
«Υπολογιστική Μηχανική», ΕΜΠ 2003
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ 1991
Παγώνης
Δημήτριος-Νικόλαος
«Ηλεκτρολογία κα
αυτοματισμοί πλοίου»
Δρ. Μηχανικός, ΕΚΠΑ & ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 2004
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Μικροηλεκτρονική»,
ΕΚΠΑ 2001
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παν. Loughborough,
1999
Πέππα
Σοφία
«Σχεδίαση με τη βοήθεια Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ
Η/Υ με εφαρμογές στη 1996
Σχεδίαση Πλοίων και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διασφάλιση
Πλωτών Κατασκευών»
Ποιότητας», ΕΑΠ 2005
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Ναυτική
Τεχνολογία», ΕΜΠ 2001
Υπ. Δρ. Μηχανικός, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών ΕΜΠ
Καθηγητής Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση, υπό
μετατροπή στη βαθμίδα του τακτικού Καθηγητή
Εφαρμογών
Παπαμιχελάκης
Γρηγόριος
Διπλ. Ναυπηγός - Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην
«Διασφάλιση Ποιότητας», 2007
Στασινόπουλος
Χαρίλαος
Γνωστικό αντικείμενο
«Ναυπηγικές
Συγκολλήσεις»
Καθηγητής Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση
Διπλ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ 1978
Υλικοτεχνική Υποδομή
Αίθουσες- Εργαστηριακοί χώροι
Το Τμήμα διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας (2 μικρές αίθουσες 30 θέσεων η κάθε
μία και 2 μεγάλες αίθουσες 54 θέσεων η κάθε μία), και πέντε (5) εργαστηριακούς χώρους (με
τον αντίστοιχο τεχνικό εξοπλισμό) για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων. Η
διαθεσιμότητα των χώρων υπολογίζεται, για μεν τις αίθουσες διδασκαλίας, σε 8ωρη βάση
ημερήσιας λειτουργίας, ενώ για τους εργαστηριακούς χώρους σε 10ωρη βάση ημερήσιας
λειτουργίας.
Εργαστήρια ειδικότητας
Στο Τμήμα Ναυπηγικής υπάρχουν εργαστήρια τα οποία διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό και
χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας με άμεση εφαρμογή στη
Ναυπηγική Επιστήμη και Τεχνολογία.
Eργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής Η/Υ: Διαθέτει 25 Η/Υ, 5 εκτυπωτές Laser, ένα
Plotter για την εκτύπωση επαγγελματικών σχεδίων, βιντεοπροβολέα για την προβολή
διαφανειών. Το εργαστήριο διατίθεται για την υποστήριξη του εργαστηριακού μέρους των
μαθημάτων Προγραμματισμός Η/Υ, και Εφαρμογές Η/Υ στη Ναυπηγική, καθώς επίσης και
των μαθημάτων του μηχανολογικού και ναυπηγικού σχεδίου, των ασκήσεων εφαρμοσμένων
μαθηματικών κ.α.
Στα πλαίσια του πρώτου μαθήματος, γίνεται μία γενική εισαγωγή στην τεχνολογία της
πληροφορίας, εισαγωγικές γνώσεις για τη χρήση βασικών πακέτων λογισμικού σε
περιβάλλον προσωπικού Η/Υ, βασικές αρχές προγραμματισμού, λογικά διαγράμματα και
20
ψευδοκώδικες, εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB. Επίσης, με τη βοήθεια της
τελευταίας γίνεται επίλυση πραγματικών προβλημάτων μηχανικού, μετά την κατάστρωση
κατάλληλων αλγορίθμων και μετάφραση αυτών σε εκτελέσιμο κώδικα. Στα πλαίσια του
δεύτερου μαθήματος γίνεται παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση συστημάτων CAD για τη
σχεδίαση βιομηχανικών αντικειμένων που σχετίζονται με εφαρμογές της επιστήμης του
Ναυπηγού Μηχανικού (π.χ. μηχανολογικά εξαρτήματα, υδροδυναμικές μηχανές, γάστρες και
έλικες πλοίων κ.α.) καθώς και πακέτων λογισμικού (π.χ. AUTOSHIP, MAXSURF, RHINO)
ειδικευμένων σε προβλήματα Ναυπηγικής. Με τη βοήθεια των τελευταίων εκτελούνται οι
υπολογισμοί και υλοποιούνται τα απαραίτητα διαγράμματα και σχέδια που αφορούν στα
διάφορα στάδια της προμελέτης ενός πλοίου (σχεδιασμός ναυπηγικών γραμμών,
υπολογισμός υδροστατικών, αντίστασης και πρόωσης κ.α.).
Εργαστήριο Ναυπηγικής Σάλας (χαρακτήριο): Στο δάπεδο του χαρακτηρίου χαράσσονται
οι ναυπηγικές γραμμές σε κλίμακα 1:1, και εκπονούνται εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής,
όπως μέθοδοι ανάπτυξης της επιφάνειας ελασμάτων του εξωτερικού περιβλήματος, εύρεση
στοιχείων κάμψης νομέων, στοιχεία για τη συναρμολόγηση ελασμάτων – τομέων κλπ.
Παρουσιάζονται στοιχεία χάραξης ναυπηγικών γραμμών παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, με
στόχο τη διατήρηση της παράδοσης και τη γνώση της ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού.
Εργαστήριο Ναυπηγικών Συγκολλήσεων: Πραγματοποιούνται ασκήσεις με μηχανές
ηλεκτροσυγκόλλησης, χρησιμοποιώντας εργαλεία ηλεκτροσυγκολλητού και εκμάθηση στη
χρήση αυτών (ηλεκτρικό τόξο και ηλεκτρόδια). Διαμόρφωση άκρων τεμαχίων, καθορισμός
πάχους. Στην συνέχεια το εργαστήριο επικεντρώνεται στους καταστρεπτικούς και μη
ελέγχους και στην εξέταση θεμάτων αντοχής συγκολλήσεων.
Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών: Εξοπλισμένο με 3 τόρνους, μηχανές κοπής
μετάλλων, δυο ρεκτιφιέ (ένα για κυλίνδρους και ένα για επίπεδες επιφάνειες), αυτόματη φρέζα
CNC με ηλεκτρονικό προγραμματισμό κοπής και ένα σύγχρονο τροχιστικό κοπτικών
εργαλείων. Οι εργασίες που μπορούν να γίνουν με τα ανωτέρω μηχανήματα είναι:
1. με τους τόρνους, διαμόρφωση αξόνων και κυλίνδρων με μέγιστο μήκος 650 χιλιοστών και
διάμετρο 330 χιλιοστών. Κοπή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων καθώς και
κωνικότητες. Οι μετρήσεις γίνονται με μικρόμετρα/παχύμετρα που υπάρχουν στο εργαστήριο.
2. με τα ρεκτιφιέ, διαμορφώνονται με μεγάλη ακρίβεια οι διαστάσεις σε άξονες, κυλίνδρους
και επίπεδες επιφάνειες, των οποίων η βασική κοπή έχει γίνει στους τόρνους.
3. στη φρέζα CNC, όπου διαμορφώνονται περίπλοκα σχήματα πάνω σε μεταλλικούς,
αλλουμινένιους, ξύλινους και πλαστικούς όγκους με τελικές διαστάσεις (500x500) χιλιοστά,
εσωτερικά ή εξωτερικά σπειρώματα, γίνεται διάνοιξη οπών υψηλών απαιτήσεων ακρίβειας,
καθώς και καμπύλες ή σφαιροειφείς διαμορφώσεις με τη χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων.
Τέλος, διαμορφώνει καλούπια για χρήση σε πρέσσα.
Μικρή πειραματική δεξαμενή: Εχει εγκατασταθεί δεξαμενή δοκιμών μοντέλων πλοίων και
πλωτών κατασκευών, μήκους 12m, πλάτους 1.2m, και ύψους 1.2m, η οποία είναι
εφοδιασμένη με κυματιστήρα παραγωγής αρμονικών και ψευδοτυχαίων κυματισμών, σε δύο
στάθμες νερού (βαθύ και ρηχό), με σύστημα έλξης μικρών μοντέλων (μήκους τάξης 1m).
Διαθέτει συστήματα αυτόματης λήψης μετρήσεων αντίστασης – ταχύτητας πλοίου, ύψους
ανύψωσης ελεύθερης επιφάνειας, κινήσεων και φορτίσεων πλωτών σωμάτων και
τηλεμετρικής μετάδοσης δεδομένων. Στην δεξαμενή γίνονται μετρήσεις επί μοντέλων πλοίων
και πλωτών κατασκευών, όπως πειραματικές ασκήσεις υδροστατικής και ευστάθειας πλοίων,
φόρτωσης πλοίων, σε μεγάλα μοντέλα μήκους 3m, και ασκήσεις υδροδυναμικής πλοίου
(αντίστασης και υδροδυναμικής συμπεριφοράς πλοίου, σε μικρά μοντέλα μήκους περίπου
1m), καθώς και διάδοσης κυματισμών σε βαθύ νερό και σε ρηχό νερό πάνω από πυθμένα με
μεταβαλλόμενη βαθυμετρία.
Εργαστήριο Μηχανών Πλοίου: Το εργαστήριο διαθέτει εργαστηριακή κλίνη δοκιμών
κινητήρα Diesel και δίκτυο σωληνώσεων νερού. Η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε τον
Δεκέμβριο του 2008 και ήδη έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος
Ναυπηγικής από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.
Η εργαστηριακή κλίνη δοκιμών περιλαμβάνει: Υπερπληρωμένο κινητήρα Diesel ΙVECO N45
MST 93 kW (125 HP) στις 2200 rpmμ πέδη δυνορευμάτων (eddy current dynamometer)
τύπου DYNOmite #400Hp με σημείο μέγιστης ισχύος: 400 Hp στις 5000 rpm, στοιχείο
μέτρησης δύναμης τύπου S 1000 lb (S-beam load cell), σύστημα συλλογής μετρήσεων ροπής
στροφών άξονα κινητήρα (DYNOmite data acquisition system) και λογισμικό συλλογής
μετρήσεων DYNO-MAX 2000.
21
Το εργαστήριο επιπλέον διαθέτει τον φορητό εξοπλισμό για την μέτρηση εκπομπών ρύπων
κινητήρων, ήχου και ταλαντώσεων, στροφών περιστροφής αξόνων, οπτικό θερμόμετρο και
μετεωρολογικό σταθμό με αισθητήρια θερμοκρασίας-υγρασίας-βαρομετρικής πίεσης
Το δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβάνει δύο πλαστικές δεξαμενές 500 L, κυκλοφορητή
GRUNDFOS UPS 32-60 180 τριών ταχυτήτων περιστροφής, πλαστικές σωληνώσεις 1" με 2
κλάδους ανακυκλοφορίας και βάνες ελέγχου, μανόμετρα τοποθετημένα ανάντη και κατάντη
του κυκλοφορητή και όργανο μέτρησης παροχής όγκου PIUSI Κ24.
Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής, με προοπτική κυρίως την υποστήριξη των
μαθημάτων του ναυπηγικού και μηχανολογικού σχεδίου στην εισαγωγή συγχρόνων μεθόδων
CAD και CASD ηλεκτρονικής σχεδίασης.
22
Περιγράμματα Μαθημάτων
23