Πρόγραμμα Εξετάσεων - τμημα νοσηλευτικης

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
20/1/2015
Ανατομία Ι
8-10
22/1/2015
Βιολογία/Γενετική
8-10
Αίθουσ. Καθηγητής
Επιτηρητές
Καζάκος Κυριάκος
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
Καυκιά Θεοδώρα
1,2,3,4 Καραπάτζος
Βελλής Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Τούφας Κων/νος
1,2,3,4 Τσαλογλίδου
Βελλής Κων/νος
Καζάκος Κυριάκος
Τσαλογλίδου Αρετή
Καυκιά Θεοδώρα
Βελλής Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
27/1/2015
29/1/2015
Φυσιολογία Ι
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη
8-10
10-12
1,2,3,4
1,2,3,4
Καζάκος
Κουρκούτα
Κουρκούτα Λαμπρινή
Λαβδανίτη Μαρία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
3/2/2015
Μικροβιολογία
8-10
5/2/2015
11/2/2015
Κοινωνιολογία της Υγείας
Εξελικτική Ψυχολογία
8-10
8-10
Αίθουσ. Καθηγητής
Επιτηρητές
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τσαλογλίδου Αρετή
Τούφας Κων/νος
1,2,3,4 Σκεπαστιανός Ριζόπουλος Ρίζος
1,2,3,4
1,2,3,4
Κουρκούτα
Καυκιά
Κουρκούτα Λαμπρινή
Λαβδανίτη Μαρία
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Καυκιά Θεοδώρα
Λαβδανίτη Μαρία
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Τούφας Κων/νος
Βελλής Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
Αίθουσ.
Καθηγητής
20/1/2015
Ανατομία ΙΙ
10-12
1,2,3,4
Καραπάτζος
Επιτηρητές
Καζάκος Κυριάκος
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
Καυκιά Θεοδώρα
Βελλής Κων/νος
Καυκιά Θεοδώρα
Τσαλογλίδου Αρετή
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τούφας Κων/νος
Βελλής Κων/νος
22/1/2015
27/1/2015
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
Φυσιολογία ΙΙ
10-12
10-12
1,2,3,4
1,2,3,4
Καυκιά
Καζάκος
Καζάκος Κυριάκος
Τσαλογλίδου Αρετή
Καυκιά Θεοδώρα
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Βελλής Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
Αίθουσ.
Καθηγητής
29/1/2015
Παθολογία Ι
12-2
1,2,3,4
Καζάκος
Επιτηρητές
Καζάκος Κυριάκος
Λαβδανίτη Μαρία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Λαβδανίτη Μαρία
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
5/2/2015
11/2/2015
11/2/2015
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι
Φαρμακολογία
Φαρμακολογία
12-2
10-12
12-2
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Δημητριάδου
Οικονομίδης
Οικονομίδης
Καυκιά Θεοδώρα
Λαβδανίτη Μαρία
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
Τούφας Κων/νος
Βελλής Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
Καυκιά Θεοδώρα
Λαβδανίτη Μαρία
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
Τούφας Κων/νος
Βελλής Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ημερ/νία
Μάθημα
20/1/2015
Παθολογία ΙΙ
22/1/2015
29/1/2015
3/2/2015
Ψυχολογία της
Υγείας
Παθολογική
Νοσηλευτική Ι
Χειρουργική Ι
Ώρα Αίθουσες Καθηγητής
12-2
10-12
2-4
10-12
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Καζάκος
Καυκιά
Λαβδανίτη
Τσιρλιάγκος
Επιτηρητές
Καζάκος Κυριάκος
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
Καυκιά Θεοδώρα
Τσαλογλίδου Αρετή
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τούφας Κων/νος
Βελλής Κων/νος
Λαβδανίτη Μαρία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τσαλογλίδου Αρετή
Τούφας Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
Ημερ/νία
Μάθημα
5/2/2015
Χειρουργική
Νοσηλευτική Ι
Ώρα Αίθουσες Καθηγητής
10-12
1,2,3,4
Μηνασίδου
Επιτηρητές
Μηνασίδου Ευγενία
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Λαβδανίτη Μαρία
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
Αίθουσες
Καθηγητής
22/1/2015
Επιδημιολογία
12-2
1,2,3,4
Τσαλογλίδου
Επιτηρητές
Τσαλογλίδου Αρετή
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
Λαβδανίτη Μαρία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
29/1/2015
29/1/2015
3/2/2015
Οικονομία Υγείας
Παθολογική
Νοσηλευτική ΙΙ
Χειρουργική ΙΙ
8-10
10-12
12-2
1,2,3,4
1,2,3
4
1,2,3,4
Τσίτσης
Κουρκούτα
Τσιρλιάγκος
Κουρκούτα Λαμπρινή
Λαβδανίτη Μαρία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
Αίθουσες
Καθηγητής
5/2/2015
Χειρουργική
Νοσηλευτική ΙΙ
2-4
1,2,3
4
Δημητριάδου
Επιτηρητές
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Λαβδανίτη Μαρία
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
Καυκιά Θεοδώρα
Λαβδανίτη Μαρία
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
11/2/2015
Βιοστατιστική
2-4
1,2,3,4
Λαβδανίτη
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
Αίθουσες
Καθηγητής
20/1/2015
Παιδιατρική
Νοσηλευτική
2-4
1,2,3,4
Κουκουρίκος
22/1/2015
27/1/2015
29/1/2015
Νοσηλευτική
Αποκατάσταση
Χρονίως
Πασχόντων και
Νευρολογικών
Ασθενών
Μεθοδολογία
Έρευνας
Δικαιο και
Δεοντολογία
της
Νοσηλευτικής
Επιστήμης
2-4
2,3,4
Θεοφανίδης
Επιτηρητές
Κουκουρίκος Κων/νος
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
Τούφας Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Τσαλογλίδου Αρετή
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
2-4
1,2,3,4
Δημητριάδου
Λαβδανίτη Μαρία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουκουρίκος Κων/νος
8-10
1,2,3,4
Τσίτσης
3/2/2015
5/2/2015
Διατροφή
/Διαιτολογία
Ογκολογική
Νοσηλευτική
2-4
12-2
1,2,3,4
1,2,3,4,5,
6
Μηνασίδου
Λαβδανίτη
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
Λαβδανίτη Μαρία
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
Λαβδανίτη Μαρία
Καυκιά Θεοδώρα
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
11/2/2015
Νοσηλευτικές
Θεωρίες
2-4
1,2,3
Λαβδανίτη
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
Αίθουσες
20/1/2015
Επείγουσα
Νοσηλευτική/ΜΕΘ
4-6
1,2,3,4
22/1/2015
29/1/2015
3/2/2015
Γεροντολογική
Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Ψυχικής
Υγείας
Νοσηλευτική
Διοίκηση/Διοίκηση
Υπηρειών Υγείας
Καθηγητής
Μηνασίδου
Επιτηρητές
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
Τούφας Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
2-4
12-2
2-4
1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4
Θεοφανίδης
Κουκουρίκος
Μηνασίδου
Κουκουρίκος Κων/νος
Λαβδανίτη Μαρία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Κουταλάκη Παρασκευή
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
Αίθουσες
Καθηγητής
5/2/2015
Ιστορία Νοσηλευτικής
8-10
1,2,3,4
Κουρκούτα
5/2/2015
11/2/2015
Διαγνωστική
Νοσηλευτική και
Σημειολογία
Νοσοκομειακές
Λοιμώξεις
8-10
2-4
1,2,3,4
1,2,3,4
Κουρκούτα
Λαβδανίτη
Επιτηρητές
Κουρκούτα Λαμπρινή
Λαβδανίτη Μαρία
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουρκούτα Λαμπρινή
Λαβδανίτη Μαρία
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Τσαλογλίδου Αρετή
Λαβδανίτη Μαρία
Κουκουρίκος Κων/νος
Καυκιά Θεοδώρα
Τσαλογλίδου Αρετή
Καυκιά Θεοδώρα
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
20/1/2015
Μέθοδοι
Διδασκαλίας
4-6
22/1/2015
27/1/2015
3/2/2015
Καρδιολογική
Νοσηλευτική
Κοινοτική
Νοσηλευτική ΙΙ
Νοσηλευτική
Ψυχικής Υγείας
Παίδων και
Εφήβων/
Συμβουλευτική
Νοσηλευτική
12-2
12-2
Αίθουσες
1,2,3
4
1,2,3,4
1,2,3,
Καθηγητής
Μηνασίδου
Τσαλογλίδου
4
Επιτηρητές
Μηνασίδου Ευγενία
Κουκουρίκος Κων/νος
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
Τούφας Κων/νος
Ριζόπουλος Ρίζος
Τσαλογλίδου Αρετή
Θεοφανίδης Δημήτριος
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Τσαλογλίδου Αρετή
Καυκιά Θεοδώρα
Κουταλάκη Παρασκευή
Βελλής Κων/νος
Δημητριάδου Ριζόπουλος Ρίζος
Μηνασίδου Ευγενία
Θεοφανίδης Δημήτριος
Τσαλογλίδου Αρετή
Κουταλάκη Παρασκευή
4-6
1,2,3
4
Μηνασίδου
Ημερ/νία
Μάθημα
Ώρα
5/2/2015
Υγεία Γυναικών/
Νοσ/κή
Μητρότητας
Επιλογής
2-4
11/2/2015
Δημόσια
Υγιεινή
Αίθουσες
1,2,3
4
Καθηγητής
Επιτηρητές
Δημητριάδου Αλεξάνδρα
Λαβδανίτη Μαρία
Μηνασίδου Ευγενία
Δημητριάδου Κουκουρίκος Κων/νος
Κουταλάκη Παρασκευή
Τσαλογλίδου Αρετή
Καυκιά Θεοδώρα
Λαβδανίτη Μαρία
Κουκουρίκος Κων/νος
4-6
1,2,3,4
Τσαλογλίδου