μεταγραφες - badminton

ΜΗΤΡΩΟ
8874
Α.Μ.
1844
1854
3019
3212
4450
5019
5031
5032
5691
6710
6735
7004
7040
7081
7338
7486
7742
7901
7902
7924
8304
8333
8334
8373
8374
8384
8405
8406
8436
8632
ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΟΦΣΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
τελευταία ενηµέρωση αρχείου
12/11/14
ΠΡΟΣΟΧΗ µετά την ενηµέρωση ενεργοποίηση κωδ προστασία̋
2015
ΑΘΛΗΤΗΣ
Φ
ΕΓ
ΚΩ∆
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΕΡΙΦ
ΗΛ.
ΚΑΤ.
ΑΘΛ.
ΦΟΑΝ
ΦΕΡΕ
ΘΗΒΑ
∆ΟΥΚ
ΙΑΣΝ
ΜΚ93
ΦΟΑΝ
ΦΟΑΝ
∆ΟΥΚ
ΝΕΠ
ΤΕΛΧ
ΝΕΠ
ΝΕΠ
ΝΕΠ
ΕΑΤΚ
ΠΛΑΤ
ΠΛΑΤ
ΑΙΟΛ
ΑΙΟΛ
ΑΙΟΛ
ΦΑΕΘ
ΕΑΦΩ
ΙΑΣΝ
ΕΑΦΩ
ΕΑΦΩ
ΙΑΣΝ
ΜΚ93
ΜΚ93
ΙΑΣΝ
ΙΑΣΝ
Φ.Ο.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΦΕΡΕΝΙΚΗ Α.Σ.
Φ.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ
Α.Σ.Ε. ∆ΟΥΚΑ
Α.Σ.Μ. ΙΑΣΩΝ
Α.Σ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ '93
Φ.Ο.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Φ.Ο.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Σ.Ε. ∆ΟΥΚΑ
Ν.Ε.Π.
Α.Ε.Σ.ΤΕΛΧΙΝΕΣ
Ν.Ε.Π.
Ν.Ε.Π.
Ν.Ε.Π.
Ε.Α.Τ.Ε.Κ.
Α.Σ.Σ. ΠΛΑΤΩΝ
Α.Σ.Σ. ΠΛΑΤΩΝ
Α.Λ. ΑΙΟΛΟΣ
Α.Λ. ΑΙΟΛΟΣ
Α.Λ. ΑΙΟΛΟΣ
Α.Ο. ΦΑΕΘΩΝ
Ε.Α.Φ.Ω.
Α.Σ.Μ. ΙΑΣΩΝ
Ε.Α.Φ.Ω.
Ε.Α.Φ.Ω.
Α.Σ.Μ. ΙΑΣΩΝ
Α.Σ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ '93
Α.Σ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ '93
Α.Σ.Μ. ΙΑΣΩΝ
Α.Σ.Μ. ΙΑΣΩΝ
Κ∆Μ
ΑΒΕ
ΑΒΕ
ΑΒΕ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
ΑΒΕ
ΠΕΛ
Κ∆Μ
ΠΕΛ
ΠΕΛ
ΠΕΛ
Κ∆Μ
ΣΑΜ
ΣΑΜ
ΑΒΕ
ΑΒΕ
ΑΒΕ
ΑΒΕ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
Κ∆Μ
40
39
24
22
22
18
21
20
17
17
20
17
17
17
15
13
12
49
42
40
22
15
12
12
14
11
23
22
11
10
Α/Γ
Α/Γ
Α/Γ
Α/Γ
Α/Γ
19
Α/Γ
Α/Γ
19
19
Α/Γ
19
19
19
17
15
13
Α/Γ
Α/Γ
Α/Γ
Α/Γ
17
13
13
15
13
Α/Γ
Α/Γ
13
11
ΒΕΛΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α
1975
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α
Α
1976
1991
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΙΩΤΕΡΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΕΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΕΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α
Γ
Α
Γ
Α
1993
1993
1997
1994
1995
ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Α
1998
ΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α
1998
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γ
1995
ΚΟΥΒΕΡΓΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
∆ΕΛΗΒΟΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Α
Γ
Α
Α
1998
1998
1998
2000
ΚΙΟΣΣΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α
2002
ΖΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Γ
Α
Γ
Γ
2003
1966
1973
1975
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΤΣΑΡΑΣΛΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΓΟΥΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ ΓΙΑΝΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ ΜΗΝΑ
ΤΗΛΚΕΡΙ∆ΟΥ ΗΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Γ
Γ
Γ
Α
1993
2000
2003
2003
2001
2004
1992
1993
2004
2005
ΜΕΤΑΓΡ /
∆ΙΚΑΙΟΛ
21
21
21
21
21
19
21
21
19
19
21
19
19
19
17
15
13
21
21
21
21
17
13
13
15
13
21
21
13
11
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14
ΜΕΤ14