ενεργοι/ες διδακτορες/ρισσες τομεας παιδαγωγικων σπουδων και γενικη

ΕΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ/ΡΙΣΣΕΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ενεργοί διδάκτορες/ισσες του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ανά Τομέα και το Θέμα της Διδακτορικής Διατριβής
ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αποστόλου Σεβαστή
2
Ζήκας Βασίλειος
3
Θεολόγος Χρήστος
4
Καλαμπαλίκη Ευθαλία
5
Λιβέρη Άννα,
6
Μονιούδη Μαρία
ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
«Ο ρόλος του χώρου στην προσχολική και σχολική
εκπαίδευση και η συμβολή του στη διαμόρφωση της
«ταυτότητας τόπου» του παιδιού».
«Η Μεσογειακή Διατροφή και η σχέση της με την
αειφόρο ανάπτυξη. Πως μπορεί να επιτευχθεί η ένταξή
της στα σχολικά προγράμματα Αγωγής Υγείας»
« Η έννοια της σχολικής κουλτούρςα στο έργο των
Κουντουρά και Δελμούζου. Συγκριτική Μελέτη στις
Επιστήμες της Αγωγής»
«Το ζήτημα των Αξιών στις Σύγχρονες Ιστορίες για
παιδιά»
«Περιβαλλοντικοί πόροι και Σχεδιασμός στο πλαίσιο
των Επιστημών της Αγωγής: Η περίπτωση του νομού
Ζακύνθου»,
«Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από την
ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
7
Μπολιουδάκης Αριστείδης,
8
Νομικού Αργεντίνη
9
Παναγιωτοπούλου Πολυξένη
10
Παπαγεωργάκης Παναγιώτης
11
12
Παπαϊωάννου Υακίνθη-Σωτηρία
Πρεβεζάνου Βαρβάρα
13
Σαλιάρης Δημήτριος
14
Συρίου Ιωάννα
εισαγωγή της Φιλοσοφίας με παιδιά στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
«Οι προσδοκίες των δασκάλων και η επίδρασή τους
στην αποτελεσματική διδασκαλία»
«Ηγεσία και επαγγελματική ηθική στην εκπαίδευση.
Εμπειρική Έρευνα στην Ελλάδα»,
«Η αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών
προσεγγίσεων με έμφαση στη Μουσειοπαιδαγωγική
για την καλλιέργεια των στάσεων των μαθητών
Δημοτικών Σχολείων αναφορικά με την πολιτιστική
κληρονομιά»
«Σύνδεση σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Η
συνεργασία του διευθυντή του σχολείου με το
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ως παράγοντας
αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας»
ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ
«Εκπαιδευτικός και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ο ρόλος
της προσωπικής θεωρίας των νηπιαγωγών στην
εφαρμογή και αξιολόγηση του Αναλυτικού
Προγράμματος»
«Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την
εφαρμογή και αξιολόγηση του αναλυτικού
προγράμματος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»,
«Η (ενεργός) συνεργατική κουλτούρα αξιολόγησης
παράγοντας αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης της
σχολικής μονάδας ως οργανισμού μάθησης: εμπειρική
μελέτη σε εκπαιδευτικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης»
ΤΟΜΕΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15
Ταταράκης Νικόλαος
16
Τζαμπερή Νεζάμ – Ελ - Ντην
17
Χίου Βαρβάρα
18
Ματζάνος Δημήτριος
19
Μυρωνάκη Άννα
20
Παπακαλοδούκα Πανορμίτσα
21
Ποιμενίδης Δημήτριος
22
Σύρμος Πέτρος
«Γνώσεις, απόψεις και αξίες αγροτών απέναντι σε
θεματικές βιολογικής γεωργίας: Μελέτη περίπτωσης
στο νησί της Ρόδου με προσεγγίσεις από το χώρο των
επιστημών αγωγής»
«Επίλυση προβλήματος σε θέματα ρύπανσης των
υδάτων και λειψυδρίας: γνώσεις και στάσεις μαθητών
των δήμων του βορείου τριγώνου της Ρόδου»
«Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε παιδιά ηλικίας 4-6
ετών. Εφαρμογή του προγράμματος ‘‘Μπορώ να λύσω
το Πρόβλημα’’ σε νηπιαγωγεία στην Ελλάδα»,
«Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. Συγκριτική
Μελέτη σε επίπεδο στάσεων-γνώσεων διαφορετικών
πληθυσμών. Διαστάσεις Αειφορίας και
Δημιουργικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης»
«Η Θαλάσσια Βιολογία ως λόγος και εικόνα στο
αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχολικά εγχειρίδια της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μία Διδακτική διαθεματική προσέγγιση για την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης»,
«Mη γλωσσική επικοινωνία σε παιδιά με Ειδική
Γλωσσική Διαταραχή»
«Παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
στο νησί της Ρόδου. Απόψεις και στάσεις των μεγάλων
καταναλωτών για την αειφορική διαχείρισή της»,
«Η ψυχοπαιδαγωγική του χώρου στην Παράκτια Ζώνη:
Καινοτόμοι σχεδιασμοί τουριστικών εγκαταστάσεων»,
ΤΟΜΕΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ,
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
23
Χριστοδουλάκης Παναγιώτης-Τσαμπίκος
24
Αρβανιτίδου Ζωή
25
Γιαννούλη Παναγιώτα
26
Καπανιάρης Αλέξανδρος
27
Καραθανάση Ζαχαρένια
28
Κόνια Ελπίδα
29
Ράπτου Ευαγγελία
30
Φουλίδη Ξανθίππη
31
Αναστασάκη Αναστασία
«Βιοκλιματικός Σχεδιασμός του σχολικού
περιβάλλοντος μέσα από τις απόψεις μαθητών:
προσεγγίσεις στο πλαίσιο των Επιστημών Αγωγής»
«Λαογραφικές προσεγγίσεις της μόδας: Φύλο, θηλυκό
σώμα, ένδυμα και πολιτισμός»
«Η Συμβολή της Θεατρικής Τέχνης στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία»
«Πολιτισμικά Αρχεία και Λαογραφικε΄ς Συλλογές: Ο
ρόλος της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διαμόρφωση
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού».
«Φύλο, Πολιτισμός και Ομοφοβία στο Σχολικό
Περιβάλλον».
«Τρόποι αναπαράστασης της εφηβικής συνείδησης σε
σύγχρονα ελληνικά μυθιστορήματα με εφήβους (από
το 1990 και εξής)».
«Ανασυνθέτοντας το γυναικείο παρελθόν: αφηγήσεις
γυναικών ως σύνδεσμοι μεταξύ μνήμης, προφορικής
ιστορίας, μάθησης και κοινωνικής δομής»,
Νέοι ορίζοντες στις ελληνικές Λαογραφικές Σπουδές:
Το διαδίκτυο ως πεδίο παραγωγής, διάδοσης και
εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Λαϊκού Πολιτισμού»
«Η θέση των γυναικών στην ελληνική ακαδημαϊκή
κοινότητα. Η έμφυλη διάσταση της ερευνητικής και
εκδοτικής παραγωγικότητας των μελών Δ.Ε.Π.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ
32
33
Παυλούς Ευαγγελία-Δέσποινα
Ποζαπαλίδου Σταυρούλα
ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
34
Φουτσιτζή Αρχοντία
35
Χαρβούρος Ευάγγελος
36
Ψαράς Χαράλαμπος
37
Αναγνωστάκης Ευριπίδης
«Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων με χρήση
και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.».
38
Κόζα Μαρία
39
Μαρκούζης Δημήτριος,
40
Νούλης Ιωάννης
41
Πάνου-Παπαθεοδώρου Ελένη
«Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού – Απτικού Υλικού για τη
διδασκαλία των Μαθηματικών σε τυφλούς μαθητές»,
«Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νοημόνων
σοβαρών παιχνιδιών»,
«Η διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής σκέψης
παιδιών με διάγνωση συνδρόμου Asperger»
Δυναμικές Συνεργασίας μέσω Διαδικτύου. Ανάλυση
ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.
«Η εικόνα, το γράφημα και το διάγραμμα στην
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως
πηγή και μέσο διδασκαλίας: Το παράδειγμα των
μαθημάτων «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» και
«Αρχές Οικονομίας»,
«Αξιολόγηση και εκπαιδευτικοί στο σχολείο του 21ου
αιώνα. Προσδιοριστικοί παράγοντες της στάσης των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την
αξιολόγηση»,
«Καινοτομία και Ηγεσία στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση – Η περίπτωση του Ολοήμερου Σχολείου»,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42
Σαχινίδης Κωνσταντίνος
43
Σεραφείμ Κυριακή
44
Σκανδαλάκη Εμμανουέλα
45
Τζωρτζακάκης Γεώργιος
46
Φραγκιαδουλάκη Αικατερίνη
της Συνεργατικής και Κοινωνικά Κατανεμημένης
Μάθησης στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών»
«Η σχολική μονάδα ως μανθάνων οργανισμός: μια
συστημική προσέγγιση»
«Εφαρμογές διαδραστικής ψηφιακής αφήγησης
ιστοριών στην εκπαίδευση»
«Αξιοποίηση εικονικών αναπαραστάσεων στην
επίλυση μαθηματικού προβλήματος»
«Σχεδιασμός και υλοποίηση Μαθησιακών
Δραστηριοτήτων με αξιοποίηση Τεχνολογιών από
Εκπαιδευτικούς: Εμπόδια, όρια και δυνατότητες μέσα
από την οπτική της Θεωρίας της Δραστηριότητας»,
Ανάπτυξη δημιουργικού ψηφιακού περιεχομένου για
υποστήριξη της γλωσσικής διάδρασης κοινοτήτων:
Δυναντότητες και περιορισμοί πολυτροπικότητας σε
διαδικτυακή πολυπολιτισμική συνεργασία φοιτητών»,