Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Σάββατο
9.6.2012
Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα
Ναύπακτος
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδρία 3-η (Απογευματινή)
Προεδρείον
Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα
Επίκ. Καθηγ. Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Διαχείρισης
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων
Τεχνολογιών Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας.
Ζιαμπάρα Μαρία
Master στη Διοίκηση Πολιτισμικών
Μονάδων,
Αντιδήμαρχος Δήμου Ναυπακτίων
Σμάνη Παρασκευή
Φιλόλογος - Master Ειδικής Αγωγής
Ώρα
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
ΣΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Φιλόλογος - Master Ειδικής Αγωγής
ΠΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
(Ιδρύτρια Λαογραφικού Μουσείου Ελατόβρυσης)
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(καθηγητής Πληροφορικής)
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Καθ. Φυσ. Αγωγής – Δ/ντής Σχολής Παραδ. Χορών)
«Ιστορικά ίχνη περιόδου Ύστερης Τουρκοκρατίας και
Επανάστασης του ’21, όπως περάσανε στη Συλλογική
Μνήμη στο κραβαρίτικο χωριό Ζηλίστα (Κυδωνιά)».
«Ιστορική Διαδρομή των Κραβαριτών».
«Νομισματικοί Θησαυροί που βρέθηκαν στην Αιτωλία
και Ακαρνανία».
«Χορευτικά μοτίβα σε παραδοσιακά τραγούδια στον
ελλαδικό χώρο».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Σάββατο
9.6.2012
Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα
Ναύπακτος
Εισηγητής
18:15 – 18:30
ΣΙΩΡΗ ΙΛΕΑΝΑ
(Αρχαιολόγος)
18:30 – 19:00
Διάλειμμα
Θέμα Εισήγησης
«Πήλινο ειδώλιο άρματος από τον ‘‘μυκηναϊκό θολωτό
τάφο Σερεμέτι’’ στον Άγιο Ηλία (= αρχαία Ιθωρία;),
(στην Παραχελωίτιδα) : Αρχαιολογική τυπολογική
μελέτη τού ειδωλίου».
Συνεδρία 4-η (Βραδυνή)
Προεδρείον
Παπάζογλου Ευριδίκη
Δρ. Ιστορίας
Κολόμβας Νικόλαος
Στρατηγός ε.εα. - ερευνητής
Πιά Σπυριδούλα
Εκπαιδευτικός, Ιδρύτρια - Διευθύντρια
του Λαογραφικού Μουσείου
Ελατόβρυσης Ναυπακτίας
19:00 – 19:15
19:15 – 19:30
19:30 – 19:45
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
(Φιλόλογος)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
(Ερευνητής)
ΚΑΣΒΙΚΗ ΣΟΦΙΑ (Φιλόλογος.)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Δρ. Ιστορίας)
ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
«Διαχρονική προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας του
Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Έρευνα, καινοτομία
και διδασκαλία».
«Η Αιτωλία Ακαρνανία κατά την αντι-Οθωνική
Επανάσταση του 1836 - Έρευνα στα Γ.Α.Κ. –αιτήματα
αγωνιστών για ‘‘Αριστείον’’ ».
«Η επιβίωση των αμάχων της Αιτωλίας & Ακαρνανίας
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Σάββατο
9.6.2012
Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα
Ναύπακτος
Εισηγητής
(στρατηγός ε.α. - ερευνητής)
19:45 – 20:00
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(D.E.A. Εκκλησιαστικής Ιστορίας Α.Π.Θ.)
20:00 – 20:15
ΣΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Μαθηματικός, Master Πληροφορικής)
20:15 – 20:30
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
( M.Sc. - Πολιτική Μηχανικός)
20:30 – 20:45
ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
(Master Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
Αντιδήμαρχος Ναυπάκτου)
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις
20:45 – 21:30
Θέμα Εισήγησης
κατά την Εθνεγερσία: Καταφυγή στα Ιόνια Νησιά, στις
βαλτονησίδες και στις ‘‘αποκλείστρες’’».
«Η θέση του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού στη
θεολογική σκέψη τού 17ου αιώνα. Θεολογικές
σταθερές στις Επιστολές του».
«Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Αξιοποίηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος της Αιτωλίας και
Ακαρνανίας».
«Μελέτη αποκατάστασης & στερέωσης του καθολικού
της Ιεράς Μονής Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
Νερομάνας Αιτωλίας».
«Μορφές πολιτισμικής διαχείρισης και αξιοποίησης
– πολιτιστικών θεσμών της Αιτωλίας».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Σάββατο
9.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
Ώρα 09:00 - 09:30
Ώρα 09:30 - 10:00
Προσέλευση Συνέδρων - Εγγραφές
Χαιρετισμοί Φορέων, Χορηγών, Υπηρεσιών
Εναρκτήρια Συνεδρίαση
Προεδρείον
Νεραντζής Ιωάννης
Διδάκτωρ Ιστορικής Γεωγραφίας,
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα
Επίκ. Καθηγ. Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας.
Στυλιαράς Γεώργιος
Επ. Καθηγητ. ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’
Παν/μίου Δυτικής Ελλάδας
Ώρα
10:00 – 10:15
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης)
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
«Τα σήματα του τόπου: ονοματοδοσία τοπωνυμίων
στη λατινοκρατούμενη και ακολούθως στην
οθωμανοκρατούμενη Αιτωλία και Ακαρνανία».
ANTONETTI CLAUDIA
«Πρόσφατες έρευνες του Κέντρου Επιγραφικών
(Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Σπουδών, Πανεπιστημίου Βενετίας, στην Επιγραφική
Universitά Ca’Foscari Venezia)
και Ιστορία της Αιτωλίας και της Δυτικής Ελλάδος».
CAVALLI EDOARDO
«The Aetolian League in the 3rd century BC: the
(Υποψ. Διδάκτωρ του Παν/μίου Βενετίας στην
perspective of some recent contributions».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Σάββατο
9.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
10:45 – 11:00
11:00 – 11:30
Επιγραφική και Ιστορία της Αιτωλίας και της
Δυτικής Ελλάδας)
ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ιατρός – ερευνητής):
Διάλειμμα
«Η περιοχή Τριχωνίδος στις επιστολές του Αναστασίου
Γορδίου».
Συνεδρία 2-η (πρωϊνή)
Προεδρείον
Antonetti Claudia
Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας και
Επιγραφικής, Universitά Ca’Foscari
Venezia
Κατσαρός Βασίλειος
Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας
Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Πορτελάνος Αναστάσιος
Δρ Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π.
Ώρα
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
«Μεσαιωνικές Γραμματειακές Πηγές και η συμβολή
(Καθηγητής Βυζαντ. Φιλολογίας Αριστοτελείου τους στην
Ιστορική Γεωγραφία του χώρου της
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Αιτωλίας και Ακαρνανίας».
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΑ
«Διαχείριση Μνημείων: Διαχείριση της αρχαίας
(τελειόφοιτη στο ΔΠΜΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» Στράτου Ακαρνανίας».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Σάββατο
9.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:00
Παν/μίου Αθηνών)
ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΧΡΥΣΑΝΘΗ)
(Master Ιστορίας – Σ. Σύμβ. Φιλολ.)
ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Δρ Αρχιτέκτων & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.)
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις
«Η μικροϊστορία της επαρχίας Τριχωνίας στο γύρισμα
του 20ού αιώνα : Κοινωνικές & οικονομικές εξελίξεις,
όπως παρουσιάζονται στον ‘‘Τύπο’’».
«Οι αρχαίες οχυρώσεις της Αιτωλίας γύρω από την
λίμνη Τριχωνίδα».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Θέρμο
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Θέρμου
Ώρα 08:30 - 09:00
Ώρα 09:00 - 09:30
Προσέλευση Συνέδρων Εγγραφές
Χαιρετισμοί Συνδιοργανοτών,
Φορέων,
Χορηγών,
Υπηρεσιών
Συνεδρία 1-η (πρωϊνή)
Προεδρείον
Στυλιαράς Γεώργιος
Επ. Καθηγητ. ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’
Παν/μίου Δυτικής Ελλάδας
Παπαποστόλου Ιωάννης
Καθ. Αρχαιολογίας Παν. Ιωαννίνων
Πορφύρης Θεόδωρος
Δήμαρχος Θέρμου
Ώρα
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
«Πρωτογενείς ιστορικές πηγές, σχεδιαγράμματα και χάρτες των
πολεμικών επιχειρήσεων των Βενετών κατά των Οθωμανών
‘‘STONASPRO’’[= στον Αχελώο], στη θέση ‘‘STURMYLUS’’ [=‘‘στους
Μύλους’’] Ακαρνανίας, τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο του
1684, κατά τον 6ον Βενετο-Τουρκικό Πόλεμο (1684-1699)».
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
«Δημιουργία Πολιτιστικού Χάρτη Νομού Αιτωλίας&Ακαρνανίας, με
Master
Πολιτισμικής χρήση των Νέων Τεχνολογιών».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Θέρμο
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Θέρμου
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
Τεχνολογίας – Υποψ. Διδάκτωρ
Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επίκ. Καθηγητής Συστημάτων
Πολυμέσων Παν/μίου Δυτικής
Ελλάδας
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
«Οι νέες ανασκαφές του Θέρμου (1992-2003)».
Καθ.
Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –
ανασκαφέας Ιερού Θερμίου
Απόλλωνος
ΣΚΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
«Ο εικονογραφικός κύκλος του ‘‘Ακαθίστου Ύμνου’’ στον νάρθηκα
Διδάκτωρ Βυζαντινής
της Μονής Μυρτιάς Τριχωνίας».
Αρχαιολογίας
PERRIER AMELIE
«Les representations geographiques de l'Etolie dans les sources
doctorant a l'Universite de Paris litteraires antiques».
IV Sorbonne
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
«Το λαογραφικό έργο του Βασίλη Λαμνάτου».
Επίκ.
Καθηγ.
Λαογραφίας
Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας
ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η δημογραφική και κοινωνική του ανέλιξη»
Ερευνητής-Συγγραφέας
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Θέρμο
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Θέρμου
Συνεδρία 2-η (πρωϊνή)
Προεδρείον
Καραλή-Γιαννακοπούλου Ιουλία Καθ.
Προϊστορ. Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Γλαβίνας Απόστολος
ομ. Καθηγητής Θεολογίας Παν/μίου
Θεσσαλονίκης
Καρακόϊδας Κωνσταντίνος
Πρόεδ. Δημοτ. Συμβ. Θέρμου,
τ. Σχολ.Σύμβουλος Πρ/μιας Εκπ/σης, τ.
Διευθυντής Ειδικής Αγωγής Υπ. Παιδ.
Ώρα
11:30 – 11:45
«Η
Γορ
ΚΑΡΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ
Καθ. Αρχαιολογ. Παν/μίου
Αθηνών
ΤΣΩΤΑ ΕΥΗ
Αρχαιολόγος Θ΄ ΕΠΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Νομικός LLM [UCL]
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Διεθνολόγος ΜΑ [Maastricht
Univ.]
Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο Αιτωλο-Ακαρνανίας : μορφές
προστασίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Θέρμο
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Θέρμου
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:00
Συνεδρία 3-η (Απογευματινή)
Προεδρείον
Κονταξής Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής Λαογραφίας
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μπαλατσός Κωνσταντίνος
Αντιστράτηγος ε.α., - Πρόεδρος
Πολιτιστικής Επιχείρησης Δήμου
Θέρμου
ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διδάκτωρ Φιλολογίας, Ειδ.
Επιστημονική Συνεργάτης
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
Βιβλιοθηκάριος Σκήτης
Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους
Mr Θεολογίας
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Αρχιμ. - Θεολόγος - Συγγραφέας
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις –
παρεμβάσεις
Ο τόπος και οι άνθρωποι της περιοχής Τριχωνίδας μέσα από τις
επιστολές του Ευγενίου του Αιτωλού και του Αναστασίου Γορδίου
Ιερομόναχος Ιωνάς Καυσοκαλυβίτης (+1765). Ένας Αγιορείτης
λόγιος από τήν Καστανιά της Αιτωλίας
«Βυζαντινός ναός Παναγίας, του 8ου αιώνα, στην Επισκοπή : Η
περιπέτεια ενός μνημείου».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Θέρμο
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Θέρμου
Κωνσταντάρας Σπυρίδωνας Δικηγόρος
– Προεξάρχων της Αξιωματικής
Αντιπολ/σης Δήμου Θέρμου
Ώρα
17:00 - 17:15
ΞΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΕΡΟΜΑΝΙΩΤΗΣ)
17:15 – 17:30
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ
Μεταπτυχ. φοιτήτρ Λαογραφίας Παν/μίου Αθηνών
17:30 – 17:45
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Διδάκτωρ Παιδαγωγικής:
17:45 – 18:00
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκπαιδευτικός, π. Δήμαρχος
18:00 – 18:15
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
Πρόεδρος Λαογραφικού Μουσείου Αγρινίου
18:15 – 18:30
ΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Aρχαιολόγος
Διάλειμμα
18:30 – 19:00
Συνεδρία 4-η (Βραδυνή)
«Ο Κίτσος Πλάκας (‘‘Κιτσοπλάκας’’) ο Πρωτοκλέφτης
του Σομπονίκου (Νερομάνας) και η μάνα του Ευγενή
(κυρά Βγένα) στην προφορική λαϊκή παράδοση»
«Η λειτουργία του μύθου μέσα από τις προφορικές
παραδόσεις του λαού στο Νομό Αιτωλίας &
Ακαρνανίας».
«Οι ιδέες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και η
κοινωνική ψυχολογία των αγροτικών πληθυσμών της
Τριχωνίας».
«Η αυτοδιοίκηση στην Αιτωλοακαρνανία μετά την
απελευθέρωση του 1821 και η πορεία του Δήμου
Θεστιέων μέσα από τις αρχειακές πηγές».
«Η άϋλη πολιτιστική κληρονομιά: χωρατά, αστεία,
φάρσες, σε χωριά και πόλεις της Αιτωλίας και
Ακαρνανίας».
«Σχέσεις των μοναστηριών Μυρτιάς και Βλοχού με το
μοναστήρι τής Παναγίας τής Προυσιώτισσας».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Θέρμο
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Θέρμου
Προεδρείον
Μαμασούλα Μαρία
Διδάκτ. Παιδαγωγικής, Ερευνήτρια του
έργου του Κοσμά του Αιτωλού.
Αγρέβη Μαρία
Αρχαιολόγος
Καρύτσας Ιωάννης
Ερευνητής - συγγραφέας
19:00 – 19:15
19:15 – 19:30
ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ
Αρχιμ.-ηγούμενος Ι. Μονής Τατάρνας
ΤΣΩΝΟΣ ΑΝΑΓΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υποψήφιος
Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων
19:30 – 19:45
ΑΓΡΕΒΗ ΜΑΡΙΑ
Aρχαιολόγος
19:45 – 20:00
ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ομότ. Καθηγητής Τμήμ. Θεολογίας Αριστοτελείου
Παν/μίου Θες/νίκης
20:00 – 21:00
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις
«Το εν Βραχωρίω Μετόχιον της Ιεράς Μονής Παναγίας
Τατάρνης».
«Η περιοχή της Τριχωνίας κατά την Εποχή του Χαλκού
και οι πολιτιστικές σχέσεις της με τον δυτικό ελλαδικό
χώρο και τις όμορες περιοχές».
ΑΓΡΕΒΗ ΜΑΡΙΑ (Aρχαιολόγος) : «Παρατηρήσεις στις
σκηνές του Θεομητορικού και του Χριστολογικού
κύκλου του Ξένου Διγενή στη Μονή Μυρτιάς Αιτωλίας
(1491)».
«Ο νεομάρτυρας Ιάκωβος (+ 1 Νοεμβρίου 1519),
διατελέσας μοναχός και εις Δερβέκιστα Αιτωλίας, και
οι μαθητές του διάκονος Ιάκωβος και μοναχός
Διονύσιος».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
Ώρα 08:30 - 09:00
Ώρα 09:00 - 09:30
Προσέλευση Συνέδρων Εγγραφές
Χαιρετισμοί Συνδιοργανοτών,
Φορέων,
Χορηγών,
Υπηρεσιών
Συνεδρία 1-η (πρωϊνή)
Προεδρείον
Συγκέλλου Ευστρατία
Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας, Διδάσκουσα Ιονίου
Πανεπιστημίου
Φουντούλης Βασίλειος
Πρόεδρος ‘‘Αρχαιολογικής - Ιστορικ. Λαογραφ. Εταιρείας Θεστιέων’’
Πιστικός Δημήτριος
ποιητής - δοκιμιογράφος
Ώρα
09:15 - 09:30
09:30 – 09:45
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και το Σχολείο της Μονής Βλοχού».
Συμβολαιογράφος – Ερευνητής
- συγγραφέας
ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΥ-ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
«Κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων της Αιτωλίας
Ιστορικός
και της Ναυπακτίας στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως αυτή
προκύπτει από τον χειρόγραφο κώδικα Κτηματολογίου (αρθμ. 42),
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 11:00
Συνεδρία 2-η (πρωϊνή)
Προεδρείον
Antonetti Claudia (Καθηγήτρια Αρχαίας
Ιστορίας και Επιγραφικής,
Universitά Ca’Foscari
Venezia)
- Κατσιμπίνης Χρήστος
(Master Αναστηλώσεων).
- Παπασαλούρος Φώτιος
(Φιλόλογος & Θεολόγος).
καθώς και από το λοιπό αρχειακό υλικό (αφιερώσεις, δωρεές, κλπ.),
της Ι. Μονής Προυσού»
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΟΝΙΚΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΟΝΙΚΑ (Aρχαιολόγος-Mουσειολόγος) : «Μύθοι
Aρχαιολόγος-Mουσειολόγος
Αιτωλών στην Ιστορική Μνήμη και τη Λαϊκή Παράδοση».
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρχιτέκτων - Master Αναστηλώσεων) :
Αρχιτέκτων
Master «Βλοχός: Προτάσεις για την προστασία και ανάδειξη του
Αναστηλώσεων
αρχαιολογικού και περιβάλλοντος χώρου. - Περιβαντολλογική
μελέτη».
ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
«Πρόταση ανάπτυξης πολιτιστικού-θρησκευτικού & ιαματικούΔρ. Παντείου Πανεπιστημίου
θερμαλιστικού τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα τού Ν. ΑιτωλοΑκαρνανίας».
Διάλειμμα
«Η
Γορ
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
Ώρα
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:00
ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σ.Σύμβ. Π/μιας Εκπ/σης, –
Πρόεδρος Δημ. Συμβ. Θέρμου
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καθηγ. Βυζαντινής
Αρχαιολογίας Παν/μίου
Ιωαννίνων
ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Δρ. Βυζ. Ιστορίας, Διδάσκουσα
εις το Ιόνιον Πανεπιστήμιον
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Master Βυζαντινής
Αρχαιολογίας)
ΔΑΜΠΟΛΙΑ ΑΝΝΕΖΙΝΑ,
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΔΑΝΑΗ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
Msc Mαθηματικός – Δ/ντής
Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις –
παρεμβάσεις
«Το μονοπάτι προς την ελευθερία των διασωθέντων ‘‘Εξοδιτών’’,
μετά την ηρωική τους έξοδο εκ του Μεσολογγίου τον Απρίλη του
1826».
«Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Χριστιανικά Αρχιτεκτονήματα της
επαρχίας Τριχωνίας: αισθητικός σχολιασμός».
« ‘‘Κλεψία’’: μια εναλλακτική στρατιωτική επιχείρηση στην Αιτωλία
και Ακαρνανία κατά τον όψιμο Μεσαίωνα ».
«Μνημειακή ζωγραφική από το 14ο έως το 16ο αι., στην περιοχή
της Τριχωνίας Αιτωλίας».
«Αναβίωση του εγκαταλελειμμένου οικισμού τής Παλαιοχώρας [=
Ντέμη], τέως Δήμου Θεστιέων».
«Άγραφα-Βάλτος-Τζουμέρκα: χωροχρονική ανίχνευση της
μετακίνησης των Σαρακατσαναίων στους Μεσαιωνικούς και
Νεώτερους χρόνους».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
Συνεδρία 3-η (Απογευματινή)
Προεδρείον
Παλιούρας Αθανάσιος (ομ. Καθηγ.
Βυζαντιν. Αρχαιολογίας Παν/μίου
Ιωαννίνων).
- Παναγοπούλου
Αγγελική (Λέκτορας
Βυζαντινής Ιστορίας
Παν/μίου Ιωαννίνων).
- Σκαβάρα Μαρία
(Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας).
Ώρα
17:00 - 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Φιλόλογος ειδικευμένος στην Παλαιογραφία
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ερευνητής
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ιατρός - ερευνήτρια
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
«Ανωνύμου χειρόγραφο, (terminus ante quem 1790),
αναφερόμενο στο τουρκοκρατούμενο Βραχώρι».
«Βουνό Βλοχός. Η άλλη άποψη: πρόκειται για φυσικό
γεωλογικό έξαρμα, ή για ένα τεχνητό μεγαλιθικό
κτίσμα ασύλληπτα μεγάλων διαστάσεων, δημιούργημα
ανθρωπίνων χεριών;».
«Η Μονή Βλοχού και η προσφορά της στην Παιδεία και
στον πολιτισμό, κατά την εποχή του Ευγενίου
Γιαννούλη του Αιτωλού (1597-1682)».
«Πέτρινες οδικές γέφυρες Περιόδου Τρικούπη στη
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 19:00
Αρχιτέκτων M.Sc.U.C.L. I.CO.MOS
ΤΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜ.
Εκπαιδευτικός
ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ
Διαχειριστής Πολιτισμικών Πόρων, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Ελλάδος
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διδάκτωρ Βυζ. Ιστορίας
λεκάνη της Τριχωνίδας».
«Πολιτιστική Κληρονομιά Τριχωνίδας: πόλος έλξης για
Πολιτιστικό Τουρισμό».
Πολεοδομική και Δημογραφική συγκρότηση της
κωμόπολης του Αστακού Ακαρνανίας τον 19ον αιώνα
(1832-1876)».
Διάλειμμα
Συνεδρία 4-η (Βραδυνή)
Προεδρείον
Μπενάτσης Απόστολος
Επίκ. Καθ. Λογοτεχνίας Παν/μίου
Ιωαννίνων
Πυλαρινός Θεοδόσης
Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καρυδάς Ιωάννης
Δρ. Παντείου Παν/μίου,
Ειδικός
Συνεργάτης Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας
19:00 – 19:15
ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ ΔΩΡΑ
Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Παν/μίου
«Πολεοδομικός μετασχηματισμός του Αγρινίου στα
χρόνια της προσφυγικής εγκατάστασης, 1922-1930».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Κυριακή
10.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
19:15 – 19:30
Δυτ. Ελλάδας
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας
«Το δεσποτάτο της Ηπείρου και οι Σικελοί βασιλείς τον
13ον αιώνα : σύμμαχοι με στόχο την κατάληψη της
Κωνσταντινούπολης, ή προς όφελος των εδαφών
τους;»
«Η διαμάχη του Αλεξάκη Βλαχόπουλου με τον
Γιαννάκη Στάϊκο στον Βλοχό και ο ρόλος του
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου».
«Η Τριχωνίδα στην Ποίηση».
19:30 – 19:45
ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου - Φιλόλογος
19:45 – 20:00
ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ποιητής - δοκιμιογράφος
ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
«Ο λογοτέχνης Πέτρος Δήμας: Μια ερμηνευτική
Επίκ. Καθηγητής Θεωρίας και Ερμηνείας της ανάγνωση του έργου του».
Λογοτεχνίας Παν/μιου Ιωαννίνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
«Ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια: Οι
Master Λαογραφίας - Εκπαιδευτικός
πολιτιστικοί Σύλλογοι της επαρχίας Τριχωνίας στην
Αθήνα».
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις
20:00 - 20:15
20:15 -20:30
20:30 – 21:30
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Δευτέρα
11.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
Καταληκτήρια Συνεδρία
Φουντούλης Βασίλειος
τ. Δήμαρχος Θεστιέων, Πρόεδρος της
Αρχαιολογικής, Ιστορικής και Λαογραφικής
Εταιρείας Θεστιέων
Τραπεζιώτης Δημήτριος
τ. Δήμαρχος Θεστιέων, Πρόεδρος
Οργανωτικής Επιτροπής
Νεραντζής Ιωάννης
Διδάκτωρ Ιστορικής Γεωγραφίας, Πρόεδρος
Επιστημονικής Επιτροπής
Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα
Επίκ. Καθηγ. Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας.
Στυλιαράς Γεώργιος
Επ. Καθηγητ. ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’
Παν/μίου Δυτικής Ελλάδας
Ώρα
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
ΠΑΠΑΣΑΛΟΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ «Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Βλοχό ως αφετηρία της
Πτυχιούχος Φιλολογίας και μεγάλης πνευματικής πορείας τού οσίου Ευγενίου τού Αιτωλού».
Θεολογίας
ΤΕΛΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Οι προσπάθειες του ηγουμένου Ανθίμου δια την
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Δευτέρα
11.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
ερευνητής - συγγραφέας
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 - 10:45
10:30 - 11:00
Συνεδρία 2-η (πρωϊνή)
Προεδρείον
Antonetti Claudia
Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας και
επαναλειτουργία της διαλυθείσης επί Βαυαρών Μονής Βλοχού
επαρχίας Τριχωνίας».
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ «Ληστές – Ατομικοί Επαναστάτες: οι αρνητές της έννομης τάξης
Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου στην παραδοσιακή αργοεξελικτική κοινωνία της επαρχίας
Ιωαννίνων
Τριχωνίας».
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
«Ο καπνός και ο κόσμος του καπνού στον τ. Δήμο Θεστιέων».
Δρ Κοινων. Λαογραφίας
ΤΣΟΥΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ «Οικολογία λίμνης Τριχωνίδας: Προβλήματα και προστασία».
Βιολόγος - συγγραφέας
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ασύδοτη σύγχρονη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
εκμετάλλευση του οικοσυστήματος λίμνης Τριχωνίδας»
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου Κρήτης Μεταπτυχιακός φοιτητής
Παν/μίου Πατρών
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
«Η ποίηση του Σωτήρη Σαράκη ».
Καθηγητής Λογοτεχνίας Ιονίου
Πανεπιστημίου
Διάλειμμα
«Η
Γορ
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Δευτέρα
11.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
Επιγραφικής, Universitά Ca’Foscari Venezia
Κατσιμπίνης Χρήστος
Αρχιτέκτων- Master Αναστηλώσεων
Παπασαλούρος Φώτιος
Φιλόλογος & Θεολόγος
Ώρα
11:15 - 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
επίτ. Σχολ. Σύμβουλος
Πρωτ/μιας Εκπ/σης
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Msc Μαθηματικός –
Σχολ.Σύμβ. – πτυχ. Κοινων.
Οικονομίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
Δρ. Παν/μίου Paris I –
Προϊστάμενος Γ.Α.Κ. .-Αρχεία
Ν. Καρδίτσας
ΑΛΠΕΝΤΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, τ.
Επιθεωρητής Εκπ/σης
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
τ. Αναπληρωτής Καθηγητής
«Οι εφαρμογές του εκπαιδευτικού συστήματος στα Σχολεία
Τριχωνίας, 1840-1900, όπως προκύπτουν από την έρευνα των
Αρχειακών πηγών».
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Msc Μαθηματικός – Σχολ.Σύμβ. – πτυχ.
Κοινων. Οικονομίας) : «Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοινότητος
Καινούργιου: Ιστορικές καταγραφές και καταχωρήσεις εις το
‘‘Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου’’, κατά την
δεκαετία 1940 – 1950».
«Το εκλογικό σώμα του Δήμου Μακρυνείας το 1867».
«Παπαδάται(ες) [χωρίον περιοχής Μακρυνείας]: νέα
αρχαιολογικά ευρήματα. – Πρόταση ταύτισης με την αρχαία
πόλη Άκραι ».
«Ο πολιτισμός της ελιάς και του λαδιού στο Δήμο Θεστιέων».
Αρχαιολογική, Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεστιέων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγρινίου, Δήμος Θέρμου, Δήμος Ναυπάκτου
Επιστημονικός συνδιοργανωτής Συνεδρίου:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
Βλοχός
Δευτέρα
11.6.2012
Εισηγητής
Θέμα Εισήγησης
Συνεδριακό Κέντρο του Ξενώνα "ΘΕΣΤΙΟΣ"
12:30 – 13:30
13:00 - 14:00
Πανεπιστημίου Πατρών
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ ερευνήτρια
Πανεπιστημίου Πατρών
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις –
παρεμβάσεις
Επισκόπηση
Πορισμάτων δρ. Νεραντζής Ιωάννης (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής
Συνεδρίου)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
δρ. Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα (Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου)
Τριχωνίας και Ναυπακτίας
δρ. Στυλιαράς Γεώργιος (Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου)
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ