3η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές ποικιλίες

3η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές ποικιλίες:
Οπωροκηπευτικά, αμπέλι και ελιά
Παρασκευή 6 Φεβρουάριου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
8:30-9:00: Προσέλευση-Εγγραφές
9:00-9:30: Χαιρετισμοί
Πρόγραμμα
9:30-10:45 1η Συνεδρία: Ανιχνεύοντας τους πολλαπλούς ρόλους των τοπικών ποικιλιών
Προεδρείο: Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Ομότιμη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Κ. Ακουμιανάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γ.Π.Α.
Ρ. Θανόπουλος, Γεωπόνος, Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Γ.Π.Α.,
Π. Μπεμπέλη, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
Τοπικές ποικιλίες: Αναγκαίες
αποσαφηνίσεις και επισκόπηση δράσεων
Η. Αναγνωστάκης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Τοπικές ποικιλίες οπωρικών σύμφωνα με
τις βυζαντινές πηγές
Α. Οικονόμου, Κύρια Ερευνήτρια, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών
Ο οικιακός κήπος κιβωτός των τοπικών
ποικιλιών στη νεότερη Ελλάδα
Συζήτηση
10:30-10:45 Διάλειμμα-Καφές
11:00- 12:15 2η Συνεδρία: Θεσμικό πλαίσιο: Υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις
Προεδρείο: Ε. Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής,
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.Ε.)
Γ. Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.
Α. Γεωργούλα, Δ/νση Φυτογενετικών Πόρων και
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών, Υ.Π.Α.Π.Ε.
Θέματα νομοθεσίας πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών
ποικιλιών κηπευτικών
Δ. Γραμματικός, Τμήμα Ελαίας και Αμπέλου (Μ.Δ.Ε.),
Υ.Π.Α.Π.Ε., Αικ. Μπινιάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γ.Π.Α.
Εγγραφή γηγενών ποικιλιών αμπέλου στους εθνικούς
καταλόγους ποικιλιών
Σ. Χαρουτουνιάν, Καθηγητής Γ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, Επ. Ευεργέτης, Δρ. Γ.Π.Α.
Πρότυπο πιστοποίησης προϊόντων τοπικών ποικιλιών
Μ. Παπαευθυμίου, Ι. Φερμαντζής (Μ.Δ.Ε.), Δ/νση
Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
Υ.Π.Α.Π.Ε.
Διατήρηση τοπικών ποικιλιών που κινδυνεύουν από
γενετική διάβρωση στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης
Συζήτηση
12:15-13:45 3η Συνεδρία: Ποικιλότητα, γενετικό δυναμικό των τοπικών ποικιλιών κηπευτικών και πολυετών ειδών
Προεδρείο: Μ. Σταυρακάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.
Γ. Σκαράκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών
και Περιβάλλοντος Γ.Π.Α.
Αικ. Μπινιάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
Γηγενείς ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα
Ι. Χατζηχαρίσης, τ. Ερευνητής, ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο πλούτος των τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων, ελιάς και
ακρόδρυων
Φ. Μυλωνά, Υπεύθυνη της Τ.Γ.Υ., Αναπληρώτρια
Ερευνήτρια του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ποικιλότητα των τοπικών ποικιλιών κηπευτικών
Δρ. Π. Τερζόπουλος, Γεωπόνος, Προϊστάμενος
Eργαστηρίου Eλέγχου Σπόρων, ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Γενετική δομή τοπικών ποικιλιών με έμφαση στα
κηπευτικά
Επ. Παπλωματάς, Καθηγητής Γ.Π.Α., Ελ. Τζάμος,
Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.
Αντίδραση τοπικών ποικιλιών ελιάς σε ασθένειες
Συζήτηση
13:45-14:45 Γεύμα
14:45-16:30 4η Συνεδρία: Τοπικές ποικιλίες: Οικονομικές διαστάσεις και «επιχειρείν»
Προεδρείο: Χ. Κασίμης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανης Γ.Π.Α.
Στ. Βέμμος, Καθηγητής Εργ. Δενδροκομίας Γ.Π.Α.
Α. Φουλίδη, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και
Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Π. Καρανικόλας,
Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.
Οικονομικά αποτελέσματα και προοπτικές
ανάπτυξης τοπικών ποικιλιών: κορινθιακή
σταφίδα και φάβα Φενεού
Ειρ. Βαλληνδρά, Ποτοποιία Βαλληνδρά, Νάξος
Το παραδοσιακό λικέρ κίτρου της Νάξου, ένα
τοπικό προϊόν
Α. Κουτουκίδης, Γεωπόνος, Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ορεστιάδας
Τα σκόρδα Βύσσας
Η. Ρούμπος, Γεωπόνος, Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ερμιόνης “Αγ. Ανάργυροι”
Το ρόδι Ερμιόνης
Δ. Γεώργας, Αμπελουργός – οινοποιός, Σπάτα
Βιολογικός χυμός σταφυλιού από σαββατιανό
Θ. Δούζης, Ιδρυτής του ΕΡΓΟΝ
Η εταιρεία ΕΡΓΟΝ και οι τοπικές ποικιλίες
Γ. Κωστάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων
Σποροπαραγωγών και Σποροφύτων
Σποροπαραγωγή τοπικών ποικιλιών κηπευτικών με
βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο
Ε. Ζαγγίλης, Γεν. Δ/ντής Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών
& Εμπόρων Σπόρων
Ε.Ε.Π.Ε.Σ. και τοπικές ποικιλίες
Συζήτηση