ελαστικες ταινιες ελαστικες ταινιες ελαστικες ταινιες

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
RUBBER BELTS
Τύπος
Ταινίας
Belt Belt Type
Επικάλυψη
Ελαστικού
Rubber
Cover
Αριθμός
Λινών
Number of
Plies
Πάχος
Thickness
Βάρος
Weight
N/mm
160/2
200/2
250/2
315/3
400/3
500/3
500/4
630/3
630/4
800/3
800/4
1000/4
1000/5
mm
2+1
3+2
4+2
4+2
4+2
4+2
4+2
5+2
5+2
5+2
5+2
6+3
6+3
plies
2
2
2
3
3
3
4
3
4
3
4
4
5
mm
5,5
6,5
9
9,5
10
10
11,5
11
12
12
13
15
16
kg/m²
5,2
7,4
8,8
9,6
11,4
12
13,8
13,8
14,4
14,4
15,6
18
19,2
Μέγιστη Τάνυση
Maximum Working Tension
Maximum Working Tension
Βουλκανισμός
Vulcanization
Συνδετήρας
Fastener
Minimum Drum
Minimum
Drum
Diameter
N/mm
16
20
25
32
40
50
50
63
63
80
80
100
100
N/mm
13
16
20
26
32
40
40
50
50
64
64
80
80
mm
200
250
250
250
315
400
400
400
500
500
630
630
800
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
DESIGNATION
Τύπος Λινών
Αντοχή
Ταινίας
Αριθμός
Λινών
Επικαλυψη Ελαστικού
Πλάτος Ταινίας
Type
of Plies
Belt Strength
Number
of Plies
Rubber Cover
Belt Width
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
AVAILABILITY
Αντιτριβικές
Abrasion Resistant
Θερμάντοχες
Heat Resistant
Ελαιάντοχες
Oil Resistant
Βαρέως Τύπου
Heavy Duty
Page 1 of 3
Ελάχιστη Διάμετρος
Τυμπάνου
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
SURFACES
DIN
Standard
DIN-W
DIN-X
DIN-Y
DIN-Z
(Mpa)
> 18
> 25
> 20
> 15
Επιμήκυνση
Elongation
(%)
> 400
> 450
> 400
> 350
Αντοχή Τριβής
Abrasion Test
(mm³)
> 90
> 120
> 150
> 250
DIN-W
DIN-X
DIN-Y
(Mpa)
> 17
> 24
> 17
Επιμήκυνση
Elongation
(%)
> 400
> 450
> 400
Αντοχή Τριβής
Abrasion Test
(mm³)
> 200
> 125
> 70
Αντοχή Τάνυσης
Tensile Strength
AS
Standard
Αντοχή Τάνυσης
Tensile Strength
Page 2 of 3
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
RUBBER BELTS
Page 3 of 3