εδώ - Matrix24

Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης
2384/24‐9‐2013, 2601/15‐10‐2013 τεύχος Β'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ :
170003
ΠΕ
1049
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
Α
ΟΝΟΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΖΩΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Α.Δ.Τ.
Ρ207651
ΑΕ164565
ΑΚ 329600
Ξ882284
ΑΒ701560
ΑΙ 155898
Μ391952
Ξ 588198
ΑΕ 212436
ΑΗ 155077
Χ 767015
ΑΖ679660
Ρ752785
Ξ 728780
ΑΑ 0049822
Φ158190
ΑΙ173731
ΑΕ 333282
ΑΒ473495
Τ 800258
ΑΗ184376
ΑΕ683649
Α.Μ.Κ.Α
4127701508
8107000401
17116303953
11085702774
31085301716
10107100207
13026701014
13097100344
15117101327
2097402164
17056603222
24067000141
28106000103
22106900362
20127001269
4037003706
26066803326
5066003012
19097502124
28026901026
6037303382
22107202735
1
1
8.22
8.90
6.69
6.32
8.19
8.84
7.84
8.21
7.80
6.97
7.40
6.64
6.83
9.40
8.36
7.70
6.70
6.75
8.67
7.30
8.59
8.00
2
3 4 5 6
4.11 0 0 4 0
4.45 0 0 4 0
3.35 0 0 0 0
3.16 0 0 0 0
4.10 0 7 4 0
4.42 0 7 4 0
3.92 0 7 4 0
4.11 0 7 4 0
3.90 0 7 4 0
3.49 0 7 4 0
3.70 0 7 0 0
3.32 0 0 4 0
3.42 0 0 4 0
4.70 0 0 4 0
4.18 0 0 4 0
3.85 0 0 4 0
3.35 0 0 4 0
3.38 0 0 0 0
4.34 0 0 4 0
3.65 0 0 4 0
4.30 0 0 0 0
4.00 0 0 0 0
ΚΑΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΕΛΙΑΤΗΣ
ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗΣ
ΤΕΡΒΙΣΙΔΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΤΟΛΟΥΔΗ
ΔΟΥΡΟΥΜΑ
ΒΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΑ
ΠΛΙΩΤΑ
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΕΝΕΤΗ
ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΑΚΟΣ
ΠΑΠΠΑ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΟΥ
ΝΟΥΝΗ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΗΜ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
4/12/1977
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8/10/1970
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17/11/1963
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ
11/8/1957
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
31/8/1953
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10/10/1971
ΜΙΧΑΗΛ
13/2/1967
ΘΩΜΑΣ
13/9/1971
ΙΩΑΝΝΗΣ
15/11/1971
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
2/9/1974
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17/5/1966
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24/6/1970
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28/10/1960
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22/10/1969
ΖΗΣΗΣ
20/12/1970
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4/3/1970
ΙΩΑΝΝΗΣ
26/6/1968
ΔΗΜΟΣ
5/6/1960
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19/9/1975
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
28/2/1969
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6/3/1973
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
22/10/1972
ΑΡΙΣΤΗ
7
3
0
0
0
6
3
3
3
6
0
0
6
3
3
3
0
0
3
0
0
0
0
2
2
2
0
0
2
2
2
0
0
2
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
2
1
2
1
ΒΑΘ. ΤΥΠ. ΠΡΟΣ.
13.11
10.45
5.35
3.16
21.10
20.42
19.92
20.11
20.90
15.49
13.70
13.32
10.42
13.70
12.18
10.85
10.35
6.38
10.34
8.65
6.30
5.00
1
11
20
16
25
23
15
15
14
14
14
18
18
27
14
15
16
17
20
13
15
16
13
2
4
5 6
8.00
0
0 0
11.25
0
0 0
10.25
0
0 0
12.50
0
0 0
12.00
0
0 0
10.00
0
0 0
10.00
0
0 0
9.50
0
0 0
9.50
0
0 0
9.50
0
0 0
10.75
0
0 0
10.75
0
0 0
13.00
0
0 0
9.50
0
0 0
10.00
0
0 0
10.25
0
0 0
10.50
0
0 0
11.25
0
0 2
9.00
0
0 0
10.00
0
0 0
10.25
0
0 0
9.00
0
0 0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΜΕ ΥΠΕΥΘ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
3. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡ. 18 Ν.2190/1994 (Σ.Π)
4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
5. ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 Ή Ν.2643/1998
3. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
4. ΣΥΝ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
5. ΣΥΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
7. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
8. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
6. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
7. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Μ.Ο)
1. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
3.ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
1. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
2. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
3. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΣΥΜΜ. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
6. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ
5. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ
8. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Β 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΑΘ. ΔΙΟΙΚ. ΕΜΠ. 1
8.00
0
11.25
0
10.25
0
12.50
0
12.00
0
10.00
0
10.00
0
9.50
0
9.50
0
9.50
0
10.75
0
10.75
0
13.00
0
9.50
0
10.00
0
10.25
0
10.50
0
13.25
0
9.00
0
10.00
0
10.25
0
9.00
0
2
3 4 5
0 25 0 0
0 0 0 0
0 25 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Γ
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΕΙΣ. ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.
25
20
25
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
1
9.86
9.96
9.48
9.52
9.61
9.94
10.00
10.00
9.71
10.00
10.00
10.00
10.00
9.94
10.00
10.00
10.00
9.92
10.00
9.95
10.00
10.00
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Δ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ
10
10
6
8
8
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. ΕΓΓΑΜΟΣ
2. ΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
3.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ*
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σελ. 1 από 1
Ε
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛ
ΓΙΑ ΟΓΙΑΣ ( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙΟΤ
)
( Ψ )
ΗΤΕΣ)
1
56.11
51.70
46.60
43.66
41.10
40.42
39.92
39.61
38.40
34.99
34.45
34.07
33.42
33.20
32.18
31.10
30.85
29.63
29.34
28.65
26.55
24.00
56.11
51.70
46.60
43.66
41.10
40.42
39.92
39.61
38.40
34.99
34.45
34.07
33.42
33.20
32.18
31.10
30.85
29.63
29.34
28.65
26.55
24.00
2
3
4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΕΙΔ. ΚΡΙΤΗΡ.
56.11
51.70
46.60
43.66
41.10
40.42
39.92
39.61
38.40
34.99
34.45
34.07
33.42
33.20
32.18
31.10
30.85
29.63
29.34
28.65
26.55
24.00
* Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η ακριβής σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε κατά τα προβλεπόμενα (ΦΕΚ 1914/Β/7‐8‐13)
Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2384/24‐9‐2013, 2601/15‐10‐2013
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ OIKONOMIKΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
170003
ΠΕ
1052
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
Α
ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ.
ΑΖ171677
ΑΕ165225
Π422401
ΑΗ674819
ΑΒ 159066
Ρ714373
Φ150776
Τ811731
Χ243556
ΑΖ 148850
ΑΖ189574
Χ264234
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΜΕ ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
4. ΣΥΝ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
5. ΣΥΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
6. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
7. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
6. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α.Μ.Κ.Α
31016900701
11015001917
30088000341
30107401041
8056800264
31036302268
3077101941
30036600127
31037503062
22026600969
2037403249
31016000486
1
1
6.14
7.50
7.22
5.73
6.65
6.47
7.00
7.08
6.31
6.68
6.11
6.51
2
3 4 5 6
3.07 0 0 4 0
3.75 0 0 0 0
3.61 0 0 4 0
2.87 0 0 4 0
3.33 0 0 0 0
3.24 0 0 0 0
3.50 0 0 0 0
3.54 0 0 0 0
3.16 0 0 0 0
3.34 0 0 0 0
3.06 0 0 0 0
3.26 0 0 0 0
ΚΑΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΖΙΩΓΑΣ
ΝΙΤΣΙΟΥ
ΤΖΟΥΜΠΑΡΗ
ΝΤΑΣΟΥΔΗ
ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ
ΣΕΦΕΡΤΖΗ
ΚΑΤΣΙΡΜΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
ΚΟΙΛΙΑ
ΚΟΥΡΕΤΑ
ΚΟΠΑΝΟΥ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΗΜ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
31/1/1969
ΜΙΧΑΗΛ
11/1/1950
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/8/1980
ΙΑΚΩΒΟΣ
30/10/1974
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8/5/1968
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5/2/1963
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3/7/1971
ΑΓΓΕΛΟΣ
30/3/1966
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31/3/1975
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
22/2/1966
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2/3/1974
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31/1/1960
ΑΡΙΣΤΗ
7
3
6
3
3
0
0
3
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΤΥΠ. ΠΡΟΣ.
12.07
9.75
11.61
10.87
4.33
5.24
6.50
3.54
6.16
3.34
5.06
3.26
1
2
4
5 6
14 9.50
0
0 0
16 10.25
0
0 0
10 7.50
0
0 0
11
8
0
0 0
17 10.50
0
0 0
14 9.50
0
0 0
11
8
0
0 0
17 10.50
0
0 0
9
7
0
0 0
12 8.50
0
0 0
11
8
0
0 0
14 9.50
0
0 0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
2. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
3. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡ. 18 Ν.2190/1994 (Σ.Π)
4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
5. ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 Ή Ν.2643/1998
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
7. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
8. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Μ.Ο)
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Β 8
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΑΘ. ΔΙΟΙΚ. ΕΜΠ. 1
11.00
0
10.25
0
8.00
0
8.00
0
10.50
0
9.50
0
8.00
0
10.50
0
7.00
0
8.50
0
8.00
0
9.50
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 4 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Γ
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΕΙΣ. ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
1
10.00
10.00
9.96
9.96
9.96
10.00
10.00
10.00
10.00
9.82
9.65
8.98
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Δ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. ΕΓΓΑΜΟΣ
2. ΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
3.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ*
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ
2. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
3. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΣΥΜΜ. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ
5. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Σελ. 1 από 1
Ε
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛ
ΓΙΑ ΟΓΙΑΣ ( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙΟΤ
)
( Ψ )
ΗΤΕΣ)
1
33.07
30.00
29.61
28.87
24.83
24.74
24.50
24.04
23.16
21.84
21.06
16.76
2
3
4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΕΙΔ. ΚΡΙΤΗΡ.
33.07
30.00
29.61
28.87
24.83
24.74
24.50
24.04
23.16
21.84
21.06
16.76
* Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η ακριβής σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε κατά τα προβλεπόμενα (ΦΕΚ 1914/Β/7‐8‐13)
33.07
30.00
29.61
28.87
24.83
24.74
24.50
24.04
23.16
21.84
21.06
16.76
Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης
ΦΕΚ 2384/24‐9‐2013, ΦΕΚ 2601/15‐10‐2013 τεύχος Β'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ OIKONOMIKOY
170003
ΠΕ
1002
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
Α
Α.Δ.Τ.
ΑΒ713720
ΑΒ 166767
ΑΑ 975911
Σ754500
Σ322448
Ν 016605
ΑΗ697912
Χ225076
ΑΕ899813
ΑΕ 199908
Χ259848
Χ 767227
Τ206200
ΑΗ179019
Χ261897
Μ 376099
ΑΗ176544
Χ733882
ΑΙ 723609
ΑΑ 271546
Ι 473008
ΑΕ685634
ΑΗ675392
ΑΙ 723924
ΑΖ117785
Σ322622
Ν429690
ΑΗ168585
ΑΗ698887
Φ181581
ΑΖ655313
ΑΕ847460
Τ205458
ΑΕ 173044
ΑΗ673813
ΑΒ697778
ΑΙ 194392
ΑΖ668192
Ξ547296
Χ767730
ΑΒ 158023
Φ151705
Φ151121
ΑΕ180688
ΑΒ350071
ΑΚ 262970
ΑΗ681055
Σ758263
ΑΒ704868
ΑΕ189780
ΑΗ669132
ΑΕ180228
Ρ713455
ΑΒ703992
ΑΒ 151399
ΑΙ 169523
ΑΙ150013
ΑΕ 684305
ΑΗ 293449
ΑΕ195930
ΑΒ 677380
ΑΙ716055
Ξ807101
ΑΕ 662844
ΑΕ 171963
Χ 752017
ΑΒ704342
ΑΗ692152
ΑΙ173962
ΑΗ 654728
Λ446516
ΑΒ127956
ΑΙ171693
ΑΖ166569
ΑΖ183861
Σ455600
Α.Μ.Κ.Α
25077102413
20096802614
9108001588
6046401201
17026705180
21015501410
10056301210
14097001987
2097202325
22045901083
13036501263
25125602380
5016902883
9127503457
14086701506
12095300898
24056402597
25016101500
4055601233
27066003800
24045601689
30114900902
5026800416
26096501361
2027902580
29056101107
28047105177
18116902828
3075504146
4106501580
28027003764
11116802908
26116101226
27026804800
27046401108
11037500540
10067102664
10095200126
28087101961
6065801125
23036101840
13067203342
20056504705
27035501439
12026700463
6037402382
17035501463
9037101343
12067401666
8076200156
13045501221
8016200175
14026403163
3047300391
27086900225
16107600187
3016500203
2117102166
7116802989
2027200423
23117501546
31106502524
20046903082
12086301624
5086701827
9047200200
3016803466
19027102136
29037300802
12047200824
7036401672
16046103673
31078203184
7036103591
17127200545
3057304572
1
1
6.04
6.47
8.80
7.91
8.84
6.00
8.83
7.63
8.61
6.00
6.65
6.00
7.88
8.32
6.65
5.63
7.00
6.00
6.18
6.29
7.50
6.28
7.08
7.50
5.71
6.00
6.70
8.39
6.00
8.24
7.98
7.16
7.47
7.01
7.62
7.54
6.51
6.00
7.90
5.80
6.50
7.14
6.62
6.50
7.51
6.58
6.00
7.18
8.02
7.42
7.03
6.32
6.38
6.86
8.64
7.08
6.90
8.00
8.56
8.50
5.73
6.56
7.04
6.00
7.48
8.52
9.00
6.56
7.00
8.55
7.60
6.59
6.91
5.45
6.17
7.30
2
3 4 5 6
3.02 0 7 4 0
3.24 3 0 4 0
4.40 0 0 4 0
3.96 0 0 0 0
4.42 3 0 4 0
3.00 0 0 0 0
4.42 0 0 4 0
3.82 0 0 0 0
4.31 0 0 0 0
3.00 3 0 0 0
3.33 0 0 0 0
3.00 3 0 0 0
3.94 0 0 4 0
4.16 3 0 4 0
3.33 0 0 0 0
2.82 0 0 0 0
3.50 0 0 0 0
3.00 0 0 0 0
3.09 0 0 0 0
3.15 0 0 0 0
3.75 0 0 0 0
3.14 0 0 0 0
3.54 0 0 0 0
3.75 3 0 4 0
2.86 0 0 0 0
3.00 0 0 4 0
3.35 0 0 0 0
4.20 0 7 4 0
3.00 0 7 0 0
4.12 0 7 0 0
3.99 0 7 4 0
3.58 0 7 4 0
3.74 0 0 4 0
3.51 0 0 4 0
3.81 0 0 4 0
3.77 0 0 4 0
3.26 0 0 4 0
3.00 0 0 0 0
3.95 0 0 4 0
2.90 0 0 0 0
3.25 3 0 4 0
3.57 0 0 4 0
3.31 0 0 0 0
3.25 0 0 0 0
3.76 0 0 4 0
3.29 0 0 4 0
3.00 0 0 0 0
3.59 0 0 0 0
4.01 0 0 0 0
3.71 0 0 0 0
3.52 0 0 0 0
3.16 0 0 0 0
3.19 0 0 4 0
3.43 0 0 4 0
4.32 0 0 4 0
3.54 0 0 0 0
3.45 0 0 0 0
4.00 0 7 0 0
4.28 0 0 0 0
4.25 0 0 0 0
2.87 0 0 0 0
3.28 0 0 0 0
3.52 0 0 0 0
3.00 0 0 0 0
3.74 0 0 0 0
4.26 0 0 0 0
4.50 0 0 0 0
3.28 0 0 0 0
3.50 0 0 0 0
4.28 0 0 0 0
3.80 0 0 0 0
3.30 0 0 0 0
3.46 0 0 0 0
2.73 0 0 0 0
3.09 0 0 0 0
3.65 0 0 4 0
ΚΑΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΥΝΤΗ‐ΠΟΥΪΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΦΕΡΜΑΝΗ
ΑΛΚΥΣΤΙΣ
ΣΦΗΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΖΟΠΟΥΛΟΥ‐ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΑΛΤΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΙΜΗΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΕΣΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΗΤΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΛΜΑΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΤΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΑΒΗ‐ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΜΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΙΓΛΗ‐ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΓΚΟΥΔΗ ΝΙΝΕ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΚΑΛΑΜΒΟΚΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΙΛΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΗΤΡΕΝΤΣΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
ΑΛΩΠΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΡΟΚΑΚΗ
ΜΑΛΒΙΝΑ
ΧΟΥΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ΗΜ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25/7/1971
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
20/9/1968
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9/10/1980
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 6/4/1964
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17/2/1967
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
21/11/1955
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
10/5/1963
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14/9/1970
ΙΩΑΝΝΗΣ
2/9/1972
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
22/4/1959
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
13/3/1965
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25/12/1956
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5/1/1969
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
9/12/1975
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14/8/1967
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
12/9/1953
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24/5/1964
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25/1/1961
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4/5/1956
ΙΩΑΝΝΗΣ
27/6/1960
ΑΓΓΕΛΟΣ
28/4/1956
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30/11/1949
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
5/2/1968
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
26/9/1965
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2/2/1979
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
29/5/1961
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28/4/1971
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18/11/1969
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1/7/1955
ΜΗΝΑΣ
4/10/1965
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
10/7/1970
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21/6/1968
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26/11/1961
ΗΡΑΚΛΗΣ
27/2/1968
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
7/4/1962
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11/3/1975
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10/6/1971
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10/12/1952
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28/8/1971
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6/6/1958
ΙΩΑΝΝΗΣ
23/3/1961
ΠΑΥΛΟΣ
13/6/1972
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20/5/1965
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27/3/1955
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12/2/1967
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6/3/1974
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17/3/1955
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9/3/1971
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12/6/1974
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8/7/1962
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
13/4/1955
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8/1/1962
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14/2/1964
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3/4/1973
ΜΙΧΑΗΛ
27/8/1969
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16/10/1976
ΧΡΗΣΤΟΣ
3/1/1965
ΑΝΕΣΤΗΣ
2/11/1977
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7/11/1968
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
20/2/1972
ΧΡΗΣΤΟΣ
23/11/1975
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31/10/1965
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20/4/1969
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12/8/1963
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5/8/1967
ΣΤΑΥΡΟΣ
9/4/1972
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3/1/1968
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19/2/1971
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29/3/1973
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12/4/1972
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7/3/1964
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16/4/1961
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31/7/1982
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7/3/1961
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17/12/1972
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3/5/1973
ΑΡΙΣΤΗ
7
3
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3
3
6
0
6
0
3
0
0
3
3
3
6
0
3
3
3
0
3
3
3
3
3
0
3
3
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
1
1
0
0
1
2
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
ΒΑΘ. ΤΥΠ. ΠΡΟΣ.
19.02
11.24
13.40
4.96
13.42
3.00
11.42
4.82
5.31
7.00
4.33
6.00
11.94
15.16
4.33
2.82
4.50
3.00
5.09
3.15
7.75
3.14
6.54
13.75
5.86
13.00
7.35
21.20
12.00
16.12
18.99
16.58
10.74
11.51
10.81
13.77
8.26
6.00
10.95
5.90
13.25
10.57
7.31
6.25
10.76
10.29
5.00
8.59
9.01
3.71
5.52
3.16
10.19
8.43
10.32
5.54
3.45
16.00
5.28
5.25
5.87
3.28
4.52
5.00
4.74
4.26
4.50
4.28
4.50
4.28
7.80
3.30
4.46
2.73
4.09
8.65
1
12
13
10
13
19
30
9
13
12
30
11
30
16
10
13
31
17
30
30
31
30
30
8
17
10
19
9
13
29
17
15
14
23
25
25
14
23
30
18
20
12
17
23
25
16
15
25
19
17
28
24
28
17
15
10
18
27
10
17
16
14
23
18
22
17
17
15
15
14
14
20
24
8
23
16
5
2
8.50
9.00
7.50
9.00
11.00
13.75
7.00
9.00
8.50
13.75
8.00
13.75
10.25
7.50
9.00
14.00
10.50
13.75
13.75
14.00
13.75
13.75
6.50
10.50
7.50
11.00
7.00
9.00
13.50
10.50
10.00
9.50
12.00
12.50
12.50
9.50
12.00
13.75
10.75
11.25
8.50
10.50
12.00
12.50
10.25
10.00
12.50
11.00
10.50
13.25
12.25
13.25
10.50
10.00
7.50
10.75
13.00
7.50
10.50
10.25
9.50
12.00
10.75
11.75
10.50
10.50
10.00
10.00
9.50
9.50
11.25
12.25
6.50
12.00
10.25
5.00
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Β 8
0
1
0
3
2
5
1
0
0
5
0
5
0
0
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
0
5
1
0
0
5
0
1
1
5
5
1
0
0
1
4
5
0
0
5
0
0
5
3
5
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0.00
0.50
0.00
1.50
1.00
2.50
0.50
0.00
0.00
2.50
0.00
2.50
0.00
0.00
0.00
2.50
0.00
2.50
0.00
2.50
0.00
2.50
0.00
2.50
0.00
2.50
0.00
0.00
2.50
0.50
0.00
0.00
2.50
0.00
0.50
0.50
2.50
2.50
0.50
0.00
0.00
0.50
2.00
2.50
0.00
0.00
2.50
0.00
0.00
2.50
1.50
2.50
0.00
0.00
0.50
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ΒΑΘ. ΔΙΟΙΚ. ΕΜΠ.
8.50
9.50
7.50
10.50
12.00
21.25
7.50
9.00
8.50
16.25
8.00
16.25
10.25
7.50
9.00
17.50
10.50
16.25
13.75
17.50
13.75
16.25
6.50
15.00
7.50
13.50
7.00
9.00
16.00
11.00
10.00
9.50
14.50
12.50
13.00
10.00
14.50
16.25
11.25
11.25
8.50
11.00
14.00
15.00
10.25
10.00
15.00
11.00
10.50
15.75
13.75
15.75
10.50
10.00
8.00
11.75
13.00
7.50
10.50
10.25
9.50
12.00
10.75
16.25
10.50
10.50
10.00
10.00
9.50
9.50
11.25
12.25
6.50
12.00
10.25
5.00
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
30
0
0
0
30
30
0
30
0
0
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Σελ. 1 από 2
3 4 5 6
25 0 0 0
0 0 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 20 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0
0 20 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7
0
0
0
0
20
20
0
0
0
20
0
20
0
0
0
20
0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Γ
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΕΙΣ. ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.
25
30
25
30
20
20
25
30
30
20
30
20
20
25
30
20
30
20
20
20
20
20
25
5
25
5
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
1
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
9.61
10.00
10.00
10.00
9.79
9.50
9.50
9.46
10.00
8.76
10.00
8.79
9.75
10.00
10.00
9.71
9.96
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.99
10.00
9.94
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.86
10.00
9.90
10.00
9.96
9.94
10.00
9.65
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.75
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.94
9.00
9.13
10.00
9.22
9.05
9.40
Δ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
8
10
0
10
10
8
6
6
6
10
4
10
4
8
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
0
10
10
10
10
10
4
10
10
10
10
10
10
4
6
10
6
6
6
Ε
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑΣ ΓΙΑ ( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙΟΤ
( Ψ )
)
ΗΤΕΣ)
1
62.52
60.74
55.90
55.46
55.42
54.25
53.92
53.82
53.81
53.25
52.33
52.25
52.19
51.66
51.33
50.32
45.00
49.25
48.84
48.65
47.50
45.39
44.04
43.75
42.36
41.50
38.35
38.20
38.00
37.12
36.99
36.08
35.24
34.01
33.81
33.77
32.76
32.25
32.20
32.15
31.75
31.57
31.31
31.25
31.01
30.29
30.00
29.59
29.51
29.46
29.27
28.91
28.69
28.43
28.32
27.29
26.45
23.50
25.78
25.50
25.37
25.28
25.27
25.25
25.24
24.76
24.50
24.28
24.00
23.78
23.05
21.55
20.96
20.73
20.34
19.65
62.52
60.74
55.90
55.46
55.42
54.25
53.92
53.82
53.81
53.25
52.33
52.25
52.19
51.66
51.33
50.32
50.00
49.25
48.84
48.65
47.50
45.39
44.04
43.75
42.36
41.50
38.35
38.20
38.00
37.12
36.99
36.08
35.24
34.01
33.81
33.77
32.76
32.25
32.20
32.15
31.75
31.57
31.31
31.25
31.01
30.29
30.00
29.59
29.51
29.46
29.27
28.91
28.69
28.43
28.32
27.29
26.45
26.11
25.78
25.50
25.37
25.28
25.27
25.25
25.24
24.76
24.50
24.28
24.00
23.78
23.05
21.55
20.96
20.73
20.34
19.65
2
3
4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΕΙΔ. ΚΡΙΤΗΡ.
62.52
60.74
55.90
55.46
55.42
54.25
53.92
53.82
53.81
53.25
52.33
52.25
52.19
51.66
51.33
50.32
50.00
49.25
48.84
48.65
47.50
45.39
44.04
43.75
42.36
41.50
38.35
38.20
38.00
37.12
36.99
36.08
35.24
34.01
33.81
33.77
32.76 *
32.25
32.20
32.15
31.75
31.57
31.31
31.25
31.01
30.29
30.00
29.59
29.51
29.46
29.27
28.91
28.69
28.43
28.32
27.29
26.45
26.11
25.78
25.50
25.37
25.28
25.27
25.25
25.24
24.76
24.50
24.28
24.00
23.78
23.05
21.55
20.96
20.73
20.34
19.65
Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης
ΦΕΚ 2384/24‐9‐2013, ΦΕΚ 2601/15‐10‐2013 τεύχος Β'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ OIKONOMIKOY
170003
ΠΕ
1002
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ
ΚΑΜΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ
ΤΣΙΜΑ
ΝΑΤΣΗ
ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΟΡΤΟΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29/4/1981
16/1/1979
25/9/1985
29/9/1983
4/5/1979
22/9/1968
18/4/1977
3/1/1978
2/1/1986
19/2/1962
28/5/1954
7/6/1958
ΑΚ 857697
Ρ942363
ΑΙ 196654
ΑΖ178484
Τ 811867
ΑΒ357282
Π954844
Χ 951001
ΑΕ 275615
ΑΕ 671029
ΑΙ 716904
ΑΖ684161
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΜΕ ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
4. ΣΥΝ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
5. ΣΥΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
6. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
7. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
6. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
29048100225
16017901121
25098502880
29098303745
4057900906
22096800093
18047701323
3017805387
2018602645
19026200261
28055400650
7065801164
7.27
7.16
7.10
6.34
6.73
6.56
6.13
6.43
7.13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3.64
3.58
3.55
3.17
3.37
3.28
3.07
3.22
3.57
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Α
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
7.64
3.58
3.55
4.17
3.37
3.28
3.07
3.22
4.57
0
0
0
4
5
4
8
7
10
5
8
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
4.00
0
0 0
0
5.00
0
0 0
0
4.00
0
0 0
0
6.50
0
0 0
0
6.00
0
0 0
0
7.50
0
0 0
0
5.00
0
0 0
0
6.50
0
0 0
0
2.00
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
2. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
3. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡ. 18 Ν.2190/1994 (Σ.Π)
4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
5. ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 Ή Ν.2643/1998
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
7. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
8. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Μ.Ο)
Β 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4.00
5.00
4.00
6.50
6.00
7.50
5.00
6.50
2.00
0
0
0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
Γ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.75
10.00
10.00
9.40
9.04
8.66
9.20
8.90
9.32
0
0
0
Δ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. ΕΓΓΑΜΟΣ
2. ΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
3.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ*
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ
2. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
3. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΣΥΜΜ. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ
5. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Σελ. 2 από 2
Ε
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
8
10
10
6
6
4
6
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑΣ ΓΙΑ ( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙΟΤ
( Ψ )
)
ΗΤΕΣ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.64
18.58
17.55
16.67
15.37
14.78
14.07
13.72
12.57
0
0
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
19.64
18.58
17.55
16.67
15.37
14.78
14.07
13.72
12.57
0
0
0
* Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η ακριβής σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε κατά τα προβλεπόμενα (ΦΕΚ 1914/Β/7‐8‐13)
19.64
18.58 *
17.55
16.67
15.37
14.78
14.07
13.72
12.57
0
0
0
Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2384/24‐09‐2013 ΤΕΥΧΟΣ Β' ‐ ΦΕΚ 2601/15‐10‐2013 ΤΕΥΧΟΣ Β'
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ :
170003
ΤΕ
2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Α
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
ΟΝΟΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΡΟΔΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.
ΑΒ677477
ΑΖ 191568
ΑΙ167064
ΑΙ166253
ΑΒ698043
Τ 795714
Φ179085
Π094418
ΑΖ815348
Ρ168661
Ρ 988811
ΑΑ234223
Τ821124
Χ771711
ΑΙ195684
ΑΕ217197
ΑΗ 662490
ΑΗ 154092
Π430983
Φ 159417
Χ773576
ΑΕ 166319
Χ 771951
Π 418087
ΑΒ140170
ΑΙ746645
ΑΗ 177366
Ξ528907
Ρ 732747
Ν 619060
ΑΗ683634
ΑΒ710568
ΑΖ 175217
Ρ151080
Ρ836366
Λ226634
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΜΕ ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
3. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
4. ΣΥΝ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
5. ΣΥΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
6. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
7. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
6. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α.Μ.Κ.Α
19067402107
18126503061
18107000806
13036903006
4037603281
24017302324
18076703307
12087401621
1086400304
25087101363
7046600032
22106100104
2057200848
27027301046
29047101067
8056600300
8067303563
26087401126
21106400167
30067100286
6097303033
28057103443
15127003125
16097502286
23127200881
20097400624
21097300905
23017303084
6087200603
12116700365
5126600484
22037401324
3087300889
18067702920
4077602508
23026400350
1
1
7.30
6.50
6.90
6.83
6.40
7.80
7.65
8.10
6.16
6.90
6.70
6.60
7.80
7.20
7.30
6.70
6.90
6.39
6.39
7.40
6.63
7.10
6.90
7.10
7.50
6.50
7.00
6.30
6.80
7.04
6.84
8.00
7.00
8.40
7.20
5.60
2
3 4 5 6
3.65 0 0 4 0
3.25 0 0 4 0
3.45 0 0 0 0
3.42 0 0 0 0
3.20 0 0 0 0
3.90 0 0 0 0
3.83 0 0 4 0
4.05 0 0 4 0
3.08 0 0 4 0
3.45 0 0 4 0
3.35 0 0 4 0
3.30 0 0 0 0
3.90 0 0 0 0
3.60 0 0 0 0
3.65 0 0 0 0
3.35 0 0 0 0
3.45 0 0 0 0
3.20 0 0 0 0
3.20 0 0 0 0
3.70 0 0 0 0
3.32 0 0 4 0
3.55 0 0 0 0
3.45 0 0 0 0
3.55 0 0 0 0
3.75 0 0 0 0
3.25 0 0 0 0
3.50 0 0 0 0
3.15 0 0 0 0
3.40 0 0 0 0
3.52 0 0 0 0
3.42 0 0 0 0
4.00 0 0 0 0
3.50 0 0 4 0
4.20 0 0 0 0
3.60 0 0 0 0
2.80 0 0 0 0
ΚΑΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΥ
ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΔΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΡΚΑΝΗΣ
ΝΑΣΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΟΣΟΓΛΟΥ
ΛΥΣΣΟΥΔΗ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΤΣΟΥΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΧΑΜΟΥΡΟΥΔΗ
ΚΟΥΚΑΚΗΣ
ΠΙΤΙΑ
ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑ
ΠΑΡΙΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΧΙΩΤΟΥ
ΠΑΣΙΔΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΡΕΠΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΛΩΡΟΥ
ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ΗΜ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19/6/1974
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
18/12/1965
ΙΩΑΝΝΗΣ
18/10/1970
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13/3/1969
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
4/3/1976
ΧΡΗΣΤΟΣ
24/1/1973
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18/7/1967
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
12/8/1974
ΠΕΤΡΟΣ
1/8/1964
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25/8/1971
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7/4/1966
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
22/10/1961
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2/5/1972
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27/2/1973
ΗΛΙΑΣ
29/4/1971
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
8/5/1966
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8/6/1973
ΠΑΥΛΟΣ
26/8/1974
ΣΑΒΒΑΣ
21/10/1964
ΔΗΜΟΣ
30/6/1971
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6/9/1973
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
28/5/1971
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ
15/12/1970
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16/9/1975
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
23/12/1972
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20/9/1974
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/9/1973
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23/1/1973
ΑΝΔΡΕΑΣ
6/8/1972
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
12/11/1967
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/12/1966
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
22/3/1974
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3/8/1973
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
18/6/1977
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4/7/1976
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
23/2/1964
ΑΡΙΣΤΗ
7
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
4
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
2
2
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
2
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
ΒΑΘ. ΤΥΠ. ΠΡΟΣ.
10.65
8.25
7.45
4.42
6.20
4.90
10.83
11.05
7.08
9.45
8.35
3.30
8.90
6.60
6.65
6.35
6.45
6.20
3.20
5.70
7.32
5.55
5.45
7.55
4.75
4.25
4.50
4.15
4.40
3.52
3.42
7.00
8.50
7.20
4.60
2.80
1
15
24
16
16
10
16
19
14
27
16
20
28
14
17
16
17
16
16
27
16
12
16
16
15
17
17
15
16
15
16
16
11
16
11
11
14
2
4
5 6
10.00
0
0 0
12.25
0
0 0
10.25
0
0 0
10.25
0
0 0
7.50
0
0 0
10.25
0
0 0
11.00
0
0 0
9.50
0
0 0
13.00
0
0 0
10.25
0
0 0
11.25
0
0 0
13.25
0
0 2
9.50
0
0 0
10.50
0
0 0
10.25
0
0 0
10.50
0
0 0
10.25
0
0 0
10.25
0
0 0
13.00
0
0 0
10.25
0
0 0
8.50
0
0 0
10.25
0
0 0
10.25
0
0 0
10.00
0
0 0
10.50
0
0 0
10.50
0
0 0
10.00
0
0 0
10.25
0
0 0
10.00
0
0 0
10.25
0
0 0
10.25
0
0 0
8.00
0
0 0
10.25
0
0 0
8.00
0
0 0
8.00
0
0 0
9.50
0
0 0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ Ή ΕΣΤΑ
2. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
3. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡ. 18 Ν.2190/1994 (Σ.Π)
4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
5. ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 Ή Ν.2643/1998
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
7. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
8. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Μ.Ο)
Β 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΑΘ. ΔΙΟΙΚ. ΕΜΠ. 1
10.00
0
12.25
0
10.25
0
10.25
0
7.50
0
10.25
0
11.00
0
9.50
0
13.00
0
10.25
0
11.25
0
15.25
0
9.50
0
10.50
0
10.25
0
10.50
0
10.25
0
10.25
0
13.00
0
10.25
0
8.50
0
10.25
0
10.25
0
10.00
0
10.50
0
10.50
0
10.00
0
10.25
0
10.00
0
10.25
0
10.25
0
8.00
0
10.25
0
8.00
0
8.00
0
9.50
0
2
3 4 5
0 25 0 0
0 0 0 0
0 0 20 0
0 0 20 0
0 0 20 0
0 0 20 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Γ
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΕΙΣ. ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.
25
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
1
9.73
10.00
10.00
10.00
9.86
9.21
9.86
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.82
9.75
10.00
9.99
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.75
8.88
9.25
9.25
8.88
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Δ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ
8
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
8
4
6
6
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. ΕΓΓΑΜΟΣ
2. ΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
3.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ*
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ
2. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
3. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΣΥΜΜ. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ
5. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Σελ. 1 από 1
Ε
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛ
ΓΙΑ ΟΓΙΑΣ ( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙΟΤ
)
( Ψ )
ΗΤΕΣ)
1
53.65
50.50
47.70
44.67
43.70
41.15
31.83
30.55
30.08
29.70
29.60
28.55
28.40
27.10
26.90
26.85
26.70
26.45
26.20
25.95
25.82
25.80
25.70
25.55
25.25
24.75
24.50
24.40
24.40
23.77
23.67
23.00
22.75
21.20
18.60
16.30
2
3
4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ*
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΕΙΔ. ΚΡΙΤΗΡ.
53.65
50.50
47.70
44.67
43.70
41.15
31.83
30.55
30.08
29.70
29.60
28.55
28.40
27.10
26.90
26.85
26.70
26.45
26.20
25.95
25.82
25.80
25.70
25.55
25.25
24.75
24.50
24.40
24.40
23.77
23.67
23.00
22.75
21.20
18.60
16.30
* Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η ακριβής σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε κατά τα προβλεπόμενα (ΦΕΚ 1914/Β/7‐8‐13)
53.65
50.50
47.70
44.67
43.70
41.15
31.83
30.55
30.08
29.70
29.60
28.55
28.40
27.10
26.90
26.85
26.70
26.45
26.20
25.95
25.82
25.80
25.70
25.55
25.25
24.75
24.50
24.40
24.40
23.77
23.67
23.00
22.75
21.20
18.60
16.30
Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2384/24/9/2013 τεύχος Β ΦΕΚ 2601/15/10/2013 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ‐ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ:
170003
ΔΕ
3062
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α.Μ.Κ.Α
11086101125
8117300221
28025801425
24125603068
9096201109
4077103903
1115801985
23015501408
9065801160
26076403752
27026201528
7056300085
8087400068
1035901022
14056500144
21095700965
3036701922
21015800127
13116001069
19046700324
12116000204
2046801987
4016702070
5045900130
5045501342
12026404686
4037201888
6116100188
8015800181
27096501666
28095200102
11015300996
5115600032
31035800106
15116901883
24046101382
13035803546
30126100848
23126400227
12026303227
11115401082
7046904327
9106500268
11046902018
16086100241
19057002206
10025600221
25116702124
15096100183
16106400274
23116604747
15056005125
3047001783
13096100154
2086301567
16056400266
11095300031
27056604252
15126704491
8076300261
6016701630
5037001921
2086501752
4106001508
28076901983
8076400160
22095300129
26015700847
10076401685
1
1
17.08
17.50
16.92
15.38
15.92
17.10
15.38
14.09
14.23
17.83
13.00
14.80
14.81
12.85
16.33
15.62
14.23
19.43
17.00
15.60
13.54
18.40
12.66
13.07
17.00
15.00
16.27
14.92
16.90
15.33
13.50
13.00
13.16
15.54
15.72
16.75
14.92
17.33
17.23
15.20
13.62
17.63
16.36
13.36
15.07
15.25
12.58
15.10
16.00
15.53
15.50
17.38
15.20
14.85
15.61
14.00
15.00
14.45
15.18
13.57
14.50
15.64
12.83
13.53
14.00
16.46
13.38
12.60
14.07
2
4
0
4
4
0
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
0
0
4
0
0
4
0
4
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΗ
Α.Δ.Τ.
Ξ 546457
Ξ637323
ΑΕ 189170
ΑΕ 192322
ΑΕ685084
Τ801926
Κ 426596
ΑΗ 165400
ΑΙ171580
Μ 375519
ΑΒ684027
Χ755654
Ρ219868
ΑΕ965315
Ξ 502923
Λ182191
ΑΙ160785
ΑΖ657426
Χ 767237
ΑΒ701433
ΑΕ 654967
ΑΒ706609
Μ 414953
ΑΒ 370073
Χ 249905
Ρ187759
ΑΕ667132
ΑΕ 170410
ΑΕ691728
Τ220239
ΑΙ 195478
ΑΕ821689
ΑΙ170262
Φ151114
Χ265369
ΑΕ190316
ΑΑ271991
Τ831341
Ρ163373
Χ 741494
ΑΒ708465
Φ189522
Χ 733525
Φ420939
Ρ 720283
ΑΗ 167715
ΑΑ 272157
ΑΕ 654546
ΑΒ 162945
ΑΖ 672097
ΑΗ166609
ΑΖ674594
Σ 311822
ΑΒ 164025
ΑΒ356615
Σ306854
Θ 914657
Τ 224385
Ξ535721
Τ 810828
Χ729777
Χ240817
ΑΗ 655954
Π 409368
ΑΒ713757
ΑΕ671781
ΑΒ 360331
Ι 435685
Τ804607
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
Α
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ΗΜ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
11/8/1961
ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
8/11/1973
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
28/2/1958
ΜΠΑΧΤΣΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ‐ΚΩΕΛΕΝΗ
24/12/1956
ΜΟΥΖΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΛΙΑΤΚΑΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9/9/1962
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
4/7/1971
ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΟΥ‐ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/11/1958
ΣΙΜΟΣ
23/1/1955
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΑΜΝΑΝΝΑ
ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ‐ΞΕΝΙΔΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
9/6/1958
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26/7/1964
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
27/2/1962
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7/5/1963
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
8/8/1974
ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ
1/3/1959
ΚΟΥΚΛΙΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
14/5/1965
ΔΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21/9/1957
ΣΑΡΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3/3/1967
ΚΟΥΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
21/1/1958
ΚΑΠΡΑΓΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13/11/1960
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19/4/1967
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12/11/1960
ΤΟΥΜΠΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2/4/1968
ΒΑΤΖΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4/1/1967
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5/4/1959
ΚΑΛΥΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5/4/1955
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12/2/1964
ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4/3/1972
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΛΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ‐ΠΤΟΛΕΜ6/11/1961
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8/1/1958
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27/9/1965
ΖΗΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
28/9/1952
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11/1/1953
ΒΟΛΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5/11/1956
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31/3/1958
ΑΞΕΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
15/11/1969
ΣΤΟΥΠΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
24/4/1961
ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗ‐ΚΕΠΠΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
13/3/1958
ΛΟΓΟΘΕΤΗ‐ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
30/12/1961
ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΜΙΧΑΗΛ
23/12/1964
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ‐ΧΡΗΣ12/2/1963
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11/11/1954
ΣΚΟΥΦΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7/4/1969
ΦΩΤΙΟΣ
9/10/1965
ΜΕΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΥ‐ΣΠΑΝΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11/4/1969
ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ‐ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΣΗΣ
16/8/1961
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
19/5/1970
ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10/2/1956
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
25/11/1967
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
15/9/1961
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΔΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
16/10/1964
ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/11/1966
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
15/5/1960
ΑΣΤΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/4/1970
ΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13/9/1961
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2/8/1963
ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΤΡΟΣ
16/5/1964
ΖΙΩΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11/10/1953
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
27/5/1966
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/12/1967
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8/7/1963
ΔΟΡΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6/1/1967
ΓΚΑΒΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5/3/1970
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ
2/8/1965
ΑΣΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4/10/1960
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
28/7/1969
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8/7/1964
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22/9/1953
ΜΑΒΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
26/1/1957
ΚΑΝΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/7/1964
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3
ΑΡΙΣΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
2
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
ΒΑΘ. ΤΥΠ. ΠΡΟΣ.
24.08
21.50
20.92
19.38
16.92
23.10
15.38
14.09
17.23
19.83
13.00
18.80
17.81
12.85
16.33
15.62
14.23
26.43
19.00
18.60
17.54
19.40
12.66
17.07
20.00
20.00
21.27
14.92
16.90
15.33
13.50
13.00
13.16
19.54
18.72
17.75
14.92
18.33
20.23
19.20
17.62
18.63
16.36
17.36
16.07
17.25
12.58
16.10
18.00
15.53
15.50
17.38
16.20
14.85
15.61
14.00
15.00
14.45
15.18
13.57
14.50
15.64
16.83
13.53
15.00
17.46
13.38
14.60
14.07
1
30
13
30
30
30
21
30
30
30
10
18
24
16
30
19
27
22
33
28
25
27
23
27
29
33
23
21
29
29
26
29
30
29
29
23
26
23
21
29
17
23
18
27
23
28
23
29
26
26
27
27
26
21
26
22
28
24
26
23
29
25
20
23
28
22
28
28
23
25
2
4 5 6 7
13.75 0 0 5 5
9.00 0 0 0 0
13.75 0 0 5 5
13.75 0 0 5 5
13.75 0 0 5 5
11.50 0 0 0 0
13.75 0 0 5 5
13.75 0 0 5 5
13.75 0 0 0 0
7.50 0 0 0 0
10.75 0 0 0 0
12.25 0 0 0 0
10.25 0 0 0 0
13.75 0 0 5 5
11.00 0 0 0 0
13.00 0 0 0 0
11.75 0 0 0 0
14.50 0 0 0 0
13.25 0 0 4 4
12.50 0 0 5 5
13.00 0 0 5 5
12.00 0 0 4 4
13.00 0 0 0 0
13.50 0 0 4 4
14.50 0 0 0 0
12.00 0 0 2 2
11.50 0 0 0 0
13.50 0 0 4 4
13.50 0 0 4 4
12.75 0 0 4 4
13.50 0 0 5 5
13.75 0 0 5 5
13.50 0 0 5 5
13.50 0 0 0 0
12.00 0 0 0 0
12.75 0 0 0 0
12.00 0 0 3 3
11.50 0 0 0 0
13.50 0 0 0 0
10.50 0 0 0 0
12.00 0 0 0 0
10.75 0 0 0 0
13.00 0 0 0 0
12.00 0 0 0 0
13.25 0 0 0 0
12.00 0 0 0 0
13.50 0 0 3 3
12.75 0 0 0 0
12.75 0 0 0 0
13.00 0 0 0 0
13.00 0 0 2 2
12.75 0 0 0 0
11.50 0 0 0 0
12.75 0 0 0 0
11.75 0 0 0 0
13.25 0 0 0 0
12.25 0 0 0 0
12.75 0 0 0 0
12.00 0 0 0 0
13.50 0 0 0 0
12.50 0 0 0 0
11.25 0 0 0 0
12.00 0 0 0 0
13.25 0 0 0 0
11.75 0 0 0 0
13.25 0 0 0 0
13.25 0 0 0 0
12.00 0 0 0 0
12.50 0 0 0 0
Β ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΑΘ. ΔΙΟΙΚ. ΕΜΠ. 1
18.75
0
9.00 30
18.75
0
18.75
0
18.75
0
11.50
0
18.75
0
18.75
0
13.75
0
7.50
0
10.75 30
12.25
0
10.25
0
18.75
0
11.00
0
13.00
0
11.75
0
14.50
0
17.25
0
17.50
0
18.00
0
16.00
0
13.00
0
17.50
0
14.50
0
14.00
0
11.50
0
17.50
0
17.50
0
16.75
0
18.50
0
18.75
0
18.50
0
13.50
0
12.00
0
12.75
0
15.00
0
11.50
0
13.50
0
10.50
0
12.00
0
10.75
0
13.00
0
12.00
0
13.25
0
12.00
0
16.50
0
12.75
0
12.75
0
13.00
0
15.00
0
12.75
0
11.50
0
12.75
0
11.75
0
13.25
0
12.25
0
12.75
0
12.00
0
13.50
0
12.50
0
11.25
0
12.00
0
13.25
0
11.75
0
13.25
0
13.25
0
12.00
0
12.50
0
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Σελ. 1 από 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Γ
6
20
0
20
20
20
20
20
20
20
0
0
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΕΙΣ. ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.
20
30
20
20
20
20
20
20
20
25
30
20
20
20
20
15
20
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
1
9.99
10.00
10.00
10.00
9.85
9.82
10.00
10.00
10.00
9.60
9.12
9.52
10.00
9.42
9.69
9.56
8.65
9.67
10.00
9.95
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.75
10.00
10.00
10.00
10.00
9.67
9.86
10.00
10.00
10.00
9.19
9.88
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.90
9.70
9.93
9.72
9.75
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.82
9.96
10.00
9.79
9.84
10.00
9.01
10.00
10.00
10.00
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Δ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
6
8
10
6
8
8
4
8
10
10
10
10
0
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
8
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
6
10
10
10
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ε
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. ΠΟΙΝ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛ
( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή ΟΓΙΑΣ ΓΙΑ (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙ
ΟΤΗΤΕΣ)
)
( Ψ )
1
72.83
70.50
69.67
68.13
65.67
64.60
64.13
62.84
60.98
60.33
59.75
59.05
58.06
57.60
55.33
51.62
49.98
48.93
46.25
46.10
45.54
45.40
40.66
44.57
44.50
44.00
42.77
42.42
42.40
42.08
42.00
41.75
41.66
41.04
40.72
40.50
39.92
39.83
39.73
39.70
39.62
39.38
39.36
39.36
39.32
39.25
39.08
38.85
38.75
38.53
38.50
38.13
37.70
37.60
37.36
37.25
37.25
37.20
37.18
37.07
37.00
36.89
36.83
36.78
36.75
36.71
36.63
36.60
36.57
72.83
70.50
69.67
68.13
65.67
64.60
64.13
62.84
60.98
60.33
59.75
59.05
58.06
57.60
55.33
51.62
49.98
48.93
46.25
46.10
45.54
45.40
45.18
44.57
44.50
44.00
42.77
42.42
42.40
42.08
42.00
41.75
41.66
41.04
40.72
40.50
39.92
39.83
39.73
39.70
39.62
39.38
39.36
39.36
39.32
39.25
39.08
38.85
38.75
38.53
38.50
38.13
37.70
37.60
37.36
37.25
37.25
37.20
37.18
37.07
37.00
36.89
36.83
36.78
36.75
36.71
36.63
36.60
36.57
2
3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ*
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΕΙΔ. 4 ΚΡΙΤΗΡ.
72.83
70.50
69.67
68.13
65.67
64.60
64.13
62.84
60.98
60.33
59.75
59.05
58.06
57.60
55.33
51.62
49.98
48.93
46.25
46.10
45.54
45.40
45.18 *
44.57
44.50
44.00
42.77
42.42
42.40
42.08
42.00
41.75
41.66
41.04
40.72
40.50
39.92
39.83
39.73
39.70
39.62
39.38
39.36
39.36
39.32
39.25
39.08
38.85
38.75
38.53
38.50
38.13
37.70
37.60
37.36
37.25
37.25
37.20
37.18
37.07
37.00
36.89
36.83
36.78
36.75
36.71
36.63
36.60
36.57
Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2384/24/9/2013 τεύχος Β ΦΕΚ 2601/15/10/2013 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ‐ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ:
170003
ΔΕ
3062
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΜΗΝΟΥΔΗ
ΨΑΘΑ
ΠΕΪΔΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΒΑΡΝΑ
ΜΗΤΡΟΥ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΤΖΗΚΑ‐ΤΣΕΡΓΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΡΕΜΙΖΗ
ΚΙΚΙΔΗΣ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΑΝΤΟΥΡΗ
ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΟΥ
ΤΣΙΓΚΑΛΟΥ
ΡΑΓΙΑ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΟΥΖΜΟΥΤΗ‐ΝΤΖΙΟΥ
ΜΠΙΛΙΑΚΗ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ
ΜΠΑΚΑΒΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΕΝΤΕΡΕΛΙΔΟΥ
ΤΟΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ‐ΚΕΧΑΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΥΔΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΟΔΕΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΛΒΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23/9/1967
21/3/1968
26/8/1959
9/1/1974
10/9/1971
17/4/1953
5/7/1968
24/1/1960
7/8/1962
6/3/1970
30/9/1966
1/10/1965
24/12/1968
4/10/1968
10/1/1974
5/11/1954
15/9/1966
28/1/1967
18/8/1964
18/11/1974
18/7/1980
14/4/1966
15/5/1960
8/3/1960
10/9/1961
13/11/1959
18/2/1961
29/3/1975
19/10/1962
20/4/1982
21/9/1985
1/8/1957
8/12/1961
28/12/1953
26/1/1972
Ν425028
Χ267914
ΑΖ162325
ΑΒ 672503
Ξ521231
ΑΒ 695188
ΑΙ165738
Λ 443663
Ρ183509
ΑΗ662782
Μ399094
ΑΗ658857
Σ321077
Ν649173
Χ 766322
Τ 227139
ΑΕ 654973
Τ803609
ΑΕ 652934
ΑΖ643378
Τ819156
ΑΙ 191617
Ρ 714291
ΑΖ 645095
ΑΕ177290
ΑΑ267337
Μ 431587
ΑΒ672827
ΑΑ269011
Σ 341324
ΑΗ696168
Κ 439429
Π772755
ΑΕ651622
ΑΕ 179871
23096700440
21036805006
26085900988
9017402489
10097103179
17045301300
5076802817
24016000200
7086200065
6037002455
30096602013
1106502022
23126801325
4106801642
10017402560
5115400052
15096601628
28016702129
18086400266
18117400640
18078004381
14046603529
15056000225
8036000126
10096101661
13115901228
18026101198
29037504346
19106201221
20048203614
21098503325
1085700126
8126100141
28125300104
26017205068
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3
14.54
0 0 0
15.01
0 0 0
15.00
0 0 0
13.10
0 0 0
14.64
4 0 0
13.92
0 0 0
13.45
0 0 0
12.39
4 0 0
12.20
0 0 0
13.09
0 0 0
12.70
0 0 0
14.53
0 0 0
15.50
0 0 0
14.00
4 0 0
14.33
4 0 0
14.80
0 0 0
13.00
4 0 0
16.60
0 0 0
16.75
0 0 0
15.90
0 0 0
15.81
0 0 0
16.60
0 0 0
12.76
0 0 0
13.00
0 0 0
11.62
4 0 0
12.23
0 0 0
12.15
0 0 0
13.90
0 0 0
12.92
0 0 0
12.20
0 0 0
10.50
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
Α
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14.54
15.01
15.00
15.10
18.64
13.92
13.45
16.39
12.20
13.09
12.70
14.53
16.50
18.00
18.33
14.80
19.00
17.60
16.75
15.90
15.81
16.60
12.76
13.00
15.62
12.23
12.15
13.90
13.92
12.20
10.50
0
0
0
0
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
22 11.75 0 0 0
20 11.25 0 0 0
20 11.25 0 0 0
19 11.00 0 0 0
20 11.25 0 0 0
21 11.50 0 0 0
22 11.75 0 0 0
26 12.75 0 0 0
26 12.75 0 0 0
22 11.75 0 0 0
23 12.00 0 0 0
23 12.00 0 0 0
23 12.00 0 0 0
25 12.50 0 0 0
21 11.50 0 0 0
27 13.00 0 0 0
26 12.75 0 0 0
24 12.25 0 0 0
27 13.00 0 0 0
17 10.50 0 0 0
8
6.50 0 0 0
26 12.75 0 0 0
32 14.25 0 0 0
28 13.25 0 0 0
22 11.75 0 0 0
19 11.00 0 0 0
26 12.75 0 0 0
8
6.50 0 0 0
2
2.00 0 0 0
3
3.00 0 0 0
4
4.00 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Β 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΜΕ ΥΠΕΥΘ. 1. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
2. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡ. 18 Ν.2190/1994 (Σ.Π)
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
2.ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
4. ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 Ή Ν.2643/1998
3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
6. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Μ.Ο)
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
3.ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
6. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΣΥΜΜ. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ
5. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
11.75
11.25
11.25
11.00
11.25
11.50
11.75
12.75
12.75
11.75
12.00
12.00
12.00
12.50
11.50
13.00
12.75
12.25
13.00
10.50
6.50
12.75
14.25
13.25
11.75
11.00
12.75
6.50
2.00
3.00
4.00
0
0
0
0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
Γ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.96
10.00
10.00
9.95
9.50
10.00
10.00
9.07
10.00
10.00
10.00
9.75
9.11
8.25
8.42
9.25
6.50
9.44
10.00
7.54
8.50
8.63
5.42
9.50
9.00
9.67
9.92
9.89
9.27
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Δ
10
10
10
10
6
10
10
6
10
10
10
8
6
4
4
6
2
0
0
6
10
2
4
4
2
6
4
8
10
10
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. ΕΓΓΑΜΟΣ
2. ΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
3.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Σελ. 2 από 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛ
( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή ΟΓΙΑΣ ΓΙΑ (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙ
ΟΤΗΤΕΣ)
)
( Ψ )
Ε
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.29
36.26
36.25
36.10
35.89
35.42
35.20
35.14
34.95
34.84
34.70
34.53
34.50
34.50
33.83
33.80
33.75
29.85
29.75
32.40
32.31
31.35
31.01
30.25
29.37
29.23
28.90
28.40
25.92
25.20
20.50
0
0
0
0
36.29
36.26
36.25
36.10
35.89
35.42
35.20
35.14
34.95
34.84
34.70
34.53
34.50
34.50
33.83
33.80
33.75
33.17
33.06
32.40
32.31
31.35
31.01
30.25
29.37
29.23
28.90
28.40
25.92
25.20
20.50
0
0
0
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ*
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
36.29
36.26
36.25
36.10
35.89
35.42
35.20
35.14
34.95
34.84
34.70
34.53
34.50
34.50
33.83
33.80
33.75
33.17 *
33.06 *
32.40
32.31
31.35
31.01
30.25
29.37
29.23
28.90
28.40
25.92
25.20
20.50
0
0
0
0
* Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η ακριβής σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε κατά τα προβλεπόμενα (ΦΕΚ 1914/Β/7‐8‐13)
Α.Σ.Ε.Π
ΗΜ/ΝΙΑ : 21/11/2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 90 ν. 4172/2013)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΚΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ :
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΚ 2384/24/9/2013 τεύχος Β ΦΕΚ 2601/15/10/2013 τεύχος Β
ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ‐ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔ/ΕΙΔΙΚ:
170003
ΔΕ
3063
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α.Δ.Τ.
ΑΕ 688107
Χ 762540
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΜΕ ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3.ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α.Μ.Κ.Α
17017601968
10125800168
1
1
19.00
15.47
2
4
4
0
0
0
0
ΒΑΘ. ΤΥΠ. ΠΡΟΣ.
1 24.00
0 19.47
ΚΑΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΜΕΝΕΛΑΟΥ
2 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ
ΗΜ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
17/1/1976
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10/12/1958
Α
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3
ΑΡΙΣΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3
1
12
13
Β ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΑΘ. ΔΙΟΙΚ. 2
4 5 6 7 ΕΜΠ. 1
8.50 0 0 0 0 8.50
0
9.00 0 0 0 0 9.00
0
2
3
0
0
0
0
4
15
15
5
0
0
Γ
ΒΑΘ. ΕΙΣ. ΣΤΗ ΔΗΜ. 6 ΔΙΟΙΚ.
0
15
0
15
ΥΠΗΡΕΣ
ΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ
Δ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ
1
0
8.91
4
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1
2
0
0
3
0
0
0
0
4 5
0 0
0 0
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. ΕΓΓΑΜΟΣ
1. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ
2. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡ. 18 Ν.2190/1994 (Σ.Π)
2. ΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
3.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡ. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
4. ΒΑΣΕΙ Ν.1648/1986 Ή Ν.2643/1998
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΥΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Μ.Ο)
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 12 ΜΗΝΩΝ
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
3. ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΣΥΜΜ. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ
4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ
5. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΩΣ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Σελ. 1 από 1
Ε
ΒΑΘ. ΠΕΙΘ. 6 ΠΟΙΝ.
0
0
0
0
ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑΣ ΓΙΑ ( ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ή (Α+Β+Γ+Δ+Ε 100/90 ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΔΙ
( Ψ )
)
ΟΤΗΤΕΣ)
1
47.50
47.47
2
3
4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Ζ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (Ψ+Ζ)*
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ ΕΙΔ. ΚΡΙΤΗΡ.
52.78
47.47
* Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας η ακριβής σειρά προτεραιότητας καθορίστηκε κατά τα προβλεπόμενα (ΦΕΚ 1914/Β/7‐8‐13)
52.78 *
47.47