ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ / AIR TANKS

KATALOGOS 4[193-196]:Layout 1
10/6/09
5:06 PM
Page 193
04
ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ / AIR TANKS
04
193
KATALOGOS 4[193-196]:Layout 1
10/6/09
5:06 PM
Page 194
ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ / AIR TANKS
ΚΑΖΑΝΙ ΑΕΡΟΣ / AIR TANK
GRANTEX number
275.00.0001
275.00.0002
275.00.0003
275.00.0004
275.00.0005
grantex
number
original
reference
total
length diameter
mm
mm
additional
information
275.00.0001
9504100030
355
206
10 ΛΙΤΡΑ / 10 LITERS
275.00.0002
9505200020
500
246
20 ΛΙΤΡΑ / 20 LITERS
275.00.0003
9507600010
1100
276
60 ΛΙΤΡΑ / 60 LITERS
275.00.0004
9505370010
850
246
37 ΛΙΤΡΑ / 37 LITERS
275.00.0005
9507400010
745
276
40 ΛΙΤΡΑ / 40 LITERS
ΚΑΖΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ / AIR TANK FOR AIR DRYER
GRANTEX number
275.00.0006
original reference
9502050010
additional information
5 ΛΙΤΡΑ / 5 LITERS
194
KATALOGOS 4[193-196]:Layout 1
10/6/09
5:06 PM
Page 195
ΚΑΖΑΝΙ ΑΕΡΟΣ / AIR TANK
GRANTEX number
275.00.0007
275.00.0008
275.00.0009
275.00.0010
original
reference
total
length
mm
diameter
mm
275.00.0007
9504200030
660
206
20 ΛΙΤΡΑ / 20 LITERS
275.00.0008
9500600020
880
310
60 ΛΙΤΡΑ / 60 LITERS
275.00.0009
9500600010
565
396
60 ΛΙΤΡΑ / 60 LITERS
275.00.0010
9501000010
900
396
100 ΛΙΤΡΑ / 100 LITERS
grantex
number
additional
information
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΑΖΑΝΙΟΥ / AIR TANK STRAP
GRANTEX number
275.01.0001
275.01.0002
275.01.0003
275.01.0004
275.01.0005
grantex
number
original
reference
diameter
mm
275.01.0001
7785000000
206
275.01.0002
7785010000
246
275.01.0003
7785020000
276
275.01.0004
7785030000
310
275.01.0005
7785040000
396
195
ΚΑΖΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ / AIR TANKS
04
KATALOGOS 4[193-196]:Layout 1
10/6/09
5:06 PM
Page 196
196