∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS

KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
5/11/11
9:34 AM
Page 101
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
101
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 102
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ /
CALIPER COVER PLASTIC REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z002
application
MERCEDES BENZ ACTROS,
BPW, SCANIA
additional info
SB6...SN6...SB7...SN7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΜΒΟΛΟ /
CALIPER BOOTS & PISTON REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z003
alternative reference
K000944
application
MERCEDES BENZ ACTROS,ATEGO
0004200682, MAN 81508226007,
SCANIA 1390429, BPW 09.801.02.63.0
dimension
THRUST PART WITH BELLOW 74MM,
CALIPER TAPPET BUSH 16X10
additional info
SB6...SB7...SN6...SN7...SK7...SB...NA7...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ /
CALIPER OUTER BOOTS & STEELCAPS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z004
alternative reference
K001301
application
MAN:81508226025,DAF:1439494
additional info
SB5...SN5...
102
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
5/11/11
9:34 AM
Page 103
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z005
alternative reference
K001532
application
BPW 09.801.06.24.0, MERCEDES BENZ
0004202982, MAN 81508226023
dimension
PIN:36X114, PIN:32X80, METAΛΛΙΚΟ
ΚΑΛΥMΜΑ/METALIC COVER 35
additional info
SN5...SB5...TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ ΒΙ∆ΕΣ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z006
alternative reference
II328090062
application
MERCEDES BENZ ACTROS, ATEGO,
DAF:CF65.75.85XF95, BPW:(19,5-22,5),
MAN:-2000
dimension
PIN:36X145, PIN:34X80
additional info
SB.5...6...7...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑ∆ΕΝΑ (ΜΑΚΡΙΑ) /
CALIPER CHAIN REPAIR KIT (LONG)
GRANTEX number
244.00.Z008
additional info
SB6...SB7...SN6...SN7...
103
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 104
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΟΧΛΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ / CALIPER LEVER BEARING
GRANTEX number
244.00.Z009
additional info
ALL SB..., ALL SN..
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER PISTON SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z010
dimension
PIN BUSH 36X40X81.9
THRUST PART WITH BELLOW 74MM
CALIPER TAPPET BUSH 16X10
additional info
SN5..., SB5...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑ∆ΕΝΑ (ΚΟΝΤΗ) / CALIPER CHAIN REPAIR KIT (SHORT)
GRANTEX number
244.00.Ζ013
dimension
ΜΙΚΡΗ/SHORT
additional info
SN5..., SB5...
104
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
5/11/11
9:34 AM
Page 105
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ /
CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z014
additional info
SB6...,SN6...,SB7...,SN7...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΗ ΕΜΒΟΛΑ ΒΙ∆Α ΒΑΣΕΩΣ (ΚΟΜΠΛΕ) /
CALIPER BRIDGE ASSEMBLY REPAIR KIT (COMPLETE)
GRANTEX number
244.00.Z015
additional info
SB6...,AB7...,SN6...,SN7....
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙ∆Α /
CALIPER RUBBER BUSH GUIDANCE REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z016
alternative reference
II36847/0064
application
SB6,SB7
dimension
PIN:34X80
additional info
SN5...SB5...
105
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 106
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ /
CALIPER COVER PLASTIC & CLIP
GRANTEX number
244.00.Z017
additional info
ALL SB..., ALL SN...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ / CALIPER ROLLER BEARING REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z018
additional info
SB5...6..., SB71...75...,
SB76...77...78..., SB79..., SB, SN5...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ / CALIPER ROLLER BEARING REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z019
additional info
SN5..., SB5... TYPES
106
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
5/11/11
9:34 AM
Page 107
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΜΒΟΛΟ / CALIPER BOOTS & PISTON REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z020
alternative reference
K001300
application
BPW:19.5-22.5, DAF:F65,75,85,XF95,
SCANIA:114,124,144,
MERCEDES BENZ:0004202382
ACTROS, ATEGO
dimension
THRUST PART WITH BELLOW 69MM
CALIPER TAPPER BUSH 16X10
additional info
SN6...,SN7...,SK6...,NA7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤA ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z022
alternative reference
K000472
application
MAN:81508226019, BPW:09.801.06.33.0
dimension
PIN:36X114, PIN:32X80 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ/METALIC COVER 39MM
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΠΑΞΙΜΑ∆Ι & ΓΡΑΝΑΖΙ) /
CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z023
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
107
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 108
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (2 ΚΑΛΩ∆ΙΑ) /
CALIPER SENSOR COVER PLASTIC (2 WIRES)
GRANTEX number
244.00.Z026
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΠΑΞΙΜΑ∆Ι & ΓΡΑΝΑΖΙ) /
CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z027
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z028
alternative reference
K000132
application
MERCEDES BENZ 0004202182,
MAN 81508226006
dimension
PIN:36X134, PIN:34X80
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
108
5/11/11
9:34 AM
Page 109
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΑΞΙΜΑ∆Ι ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΕ/
CALIPER CALIBRATION NUT REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z030
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΟΝΗ /
CALIPER BRIDGE ASSEMBLY REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z031
additional info
ALL SB-SN5... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z032
dimension
PIN:30X99, PIN:30X72
additional info
SN5... TYPES
109
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 110
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z034
alternative reference
II39769F0062
dimension
PIN:36X114, PIN:34X80
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ / CALIPER BRIDGE ASSEMBLY REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z035
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ / CALIPER BRIDGE ASSEMBLY REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z036
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
110
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
5/11/11
9:34 AM
Page 111
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ / CALIPER BRIDGE ASSEMBLY REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z037
additional info
SB-SN6..., SB-SN7...TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΙ∆Α ΒΑΣΗΣ / CALIPER CALIBRATION BOLT REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z038
additional info
ALL SB5...6...7..., SN6...7...TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ/
CALIPER ADJUSTER CUP REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z039
alternative reference
K000029
dimension
38MM
additional info
SN5...6...7..., SK7..., NA7... 1 PC
111
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 112
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑ / CALIPER GUIDES & BUSH REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z042
alternative reference
II36847006*
application
SB6000, SB7000
dimension
PIN:34X80
additional info
SB6...SN6...SB7...SN7...TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑ / CALIPER GUIDES & BUSH REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z043
dimension
PIN:32x80, COVER 35MM
additional info
SB6...SN6...SB7...SN7...TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (3 ΚΑΛΩ∆ΙΑ) /
CALIPER SENSOR COVER PLASTIC (3 WIRES)
GRANTEX number
244.00.Z045
additional info
SB-SN6..., SB-SN7... TYPES
112
5/11/11
9:34 AM
Page 113
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ /
CALIPER GEAR ADJUSTER MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z046
additional info
SB6...7..., SN6...7...TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z051
alternative reference
K000375
application
BPW 09.801.06.24.0,
MERCEDES BENZ 0004202982,
MAN 81508226023
dimension
PIN 36X114, PIN 32X80,
PIN BUSH 36X40X81,9
additional info
SN5..., SB5... TYPES,
METALIC COVER 39MM
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z053
alternative reference
K000935
application
MERCEDES BENZ ACTROS, ATEGO
dimension
PIN 36X145
additional info
SB7649, SB7659 TYPES
113
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 114
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z056
alternative reference
II179320062
dimension
PIN 36X134, PIN 34X120
additional info
SB75..., SB76... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑ / CALIPER GUIDES & BUSH REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z057
dimension
PIN32X80 CALIPER PIN RUBBER BUSH 39
additional info
SB6...7..., SN6...7...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ (ΑΠΛΟΣ) /
CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z059
additional info
SB6...7..., SN6...7... TYPES
114
5/11/11
9:34 AM
Page 115
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΑΠΛΟΣ) /
CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z060
additional info
SB6...7..., SN6...7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΟΧΛΟΣ 0o /CALIPER LEVER ANGLE 0o
GRANTEX number
244.00.Z061
additional info
SB6...7..., SN6...7... TYPES, ANGLE 0
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΟΧΛΟΣ 12o / CALIPER LEVER ANGLE 12o
GRANTEX number
244.00.Z062
additional info
SB6...7..., SN6...7... TYPES, ANGLE 12o
115
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 116
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΟΧΛΟΥ ΡΟΥΛΕΜΑΝ / CALIPER LEVER BEARING
GRANTEX number
244.00.Z063
additional info
SB6...7..., SN6...7... TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆Ι /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z064
alternative reference
K001915
dimension
PIN 36X114, PIN 32X80,
PIN BUSH 36X40X81,9
METALLIC COVER 39mm
additional info
SN6...7...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / CALIPER CAPS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z065
additional info
ALL SN SERIES
116
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
5/11/11
9:34 AM
Page 117
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΟΧΛΟΣ 12o / CALIPER LEVER ANGLE 12o
GRANTEX number
244.00.Z066
additional info
SB6...7..., SN6...7..., SK TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΟΧΛΟΣ 0o / CALIPER LEVER ANGLE 0o
GRANTEX number
244.00.Z067
additional info
SB6...7..., SN6...7..., SK TYPES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.00.Z073
alternative reference
K004100
application
SCANIA R420
dimension
PIN 36X114, PIN36X64,
PIN BUSH 36X40X81,9 - 36X40X20
additional info
SB6...7..., SN6...7...
117
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 118
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z001
alternative reference
SJ4011
application
MERCEDES BENZ 0404,
MAN F2000,SETRA
dimension
PIN 32X117, PIN 32X73,
PIN BUSH 32X36X62 - 32X36X42
additional information
TYPE D3,
LRG 524/525/526/527/528/529/532/533/562/563
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΙ∆ΑΚΙΑ / CALIPER COVER & BOOTS
GRANTEX number
244.01.Z002
application
MERCEDES BENZ 0404, MAN F2000
additional information
TYPE D3,
LRG 524/525/526/527/528/529/532/533/622/623
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z003
application
MAN TGA, F2000, VANHOOL A320,
RVI MAGNUM, PREMIUM
dimension
PIN 35X73, PIN 35X135,
PIN BUSH 35X39X30
additional information
TYPE ELSA 1 & ELSA RADIAL LRG
542/543/570/571/576/577/586/587/588/
589/632/633/752/753
118
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
5/11/11
9:34 AM
Page 119
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΛΑΚΑ ΩΘΗΣΗΣ ∆ΕΞΙΑ /
CALIPER PUSH PLATE REPAIR KIT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z004
application
ROR TRAILER 19,5'' WHEEL
additional information
TYPE DX195, DX195.51
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΛΑΚΑ ΩΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ /
CALIPER PUSH PLATE REPAIR KIT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z005
application
ROR TRAILER 19,5'' WHEEL
additional information
TYPE DX195, DX195.52
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER GUIDES & BUSHES REPAIT KIT
GRANTEX number
244.01.Z006
alternative reference
MCK1140
application
MAN, ROR, VOLVO-BUS, RVI, VANHOOL
dimension
PIN 35X144, PIN 31X84 BUSHES
2:35X39X40
additional information
TYPE ELSA 2 RADIAL ELSA 195,225 LRG
544/545/572/573/580/581/582/583/638/
639/646/647/658/659/662/663/700/701/
712/713/722/723/744/745/750/751
119
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 120
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ / CALIPER ROLLER BEARINGS
GRANTEX number
244.01.Z007
alternative reference
DSB3
application
ROR(19,5'' WHEEL)
additional info
TYPE DX 195, DX195.51, DX195.52
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) /
CALIPER COMPLETE OVERHAUL REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z008
alternative reference
MCK1171
dimension
PIN 97 and 97
application
ROR (19,5'' WHEEL)
additional info
DX 195, DX195.51, DX 195.52
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ /
CALIPER ADJUSTING MECHANISM MINOR LEFT
GRANTEX number
244.01.Z010
alternative reference
DCL5L
application
ROR (19,5'' WHEEL)
additional info
TYPE DX195, DX195.51
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ∆ΕΞΙΑ /
CALIPER ADJUSTING MECANISM MINOR RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z011
alternative reference
DSL5R
dimension
ROR (19,5'' WHEEL)
additional info
TYPE DX195, DX195.52
120
5/11/11
9:34 AM
Page 121
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / CALIPER TAPPET DUST COVER REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Ζ012
alternative reference
MCK1139
application
ROR,VOLVO,MERCEDES BENZ,MAN,RVI
additional info
TYPE DUCO B,C,D RADIAL, D.DUCO
AXIAL.LE DUCO, ALL LRG SERIES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ /
CALIPER BOOTS CAPS & SCREW REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Ζ013
alternative reference
MCK1192
dimension
ROR (19,5'' WHEEL)
application
SCREWS 55X80
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/CALIPER SHAFT BEARING LEVER LEFT
GRANTEX number
244.01.Z014
application
MAN F2000, MERCEDES BENZ 0404
additional info
TYPE D3 LRG 524/526/528/532/562/612
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑ ∆ΕΞΙ/CALIPER SHAFT BEARING LEVER RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z015
application
MAN F2000, MERCEDES BENZ 0404
additional info
TYPE D3 LRG
525/527/529/533/623
121
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 122
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΑΞΟΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/CALIPER SHAFT SHORT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z016
application
MERCEDES BENZ 0404
dimension
26 TEETH
additional info
TYPE D3 LRG 528/532/562
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΑΞΟΝΑ ∆ΕΞΙ/CALIPER SHAFT SHORT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z017
application
MERCEDES BENZ 0404
dimension
26 TEETH
additional info
TYPE D3 LRG 529/533/563
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z020
alternative reference
SJ4076
dimension
PIN 35X131, PIN 35X79, PIN BUSH
35X39X48-35X39X20-35X41X30
application
RVI, VOLVO B10-B-BLE-B10LE
OLYMPIA,IRIS BUS
additional info
TYPE C,D LISA LRG
548/549/550/551/564/565/592/593/630/631
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΕΛΟΝΟΕΙ∆Η/CALIPER NEET & ROLLER BEARINGS
GRANTEX number
244.01.Z021
alternative reference
SJ4031
application
RVI, VOLVO BUS
additional info
TYPE C,D LISA LRG
548/549/550/551/554/555/564/565/
592/593/594/595/630/631
122
5/11/11
9:34 AM
Page 123
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ∆ΕΞΙΟΣ/CALIPER ADJUSTING MECHANISM RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z023
alternative reference
SJ4114
additional info
TYPE C,D LISA LRG
549/551/554/565/593/595/631
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/CALIPER SHAFT SHORT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z024
application
MAN, RVI
dimension
48 TEETH
additional info
TYPE D3 LRG 524/526
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ∆ΕΞΙΟΣ/CALIPER SHAFT SHORT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z025
application
MAN, RVI
dimension
48 TEETH
additional info
TYPE D3 LRG 525/527
S
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΚΡΙΑ/CALIPER SHAFT LEFT LONG
GRANTEX number
244.01.Z026
application
MERCEDES BENZ 0404
dimension
26 TEETH
additional info
TYPE D3 LRG 622
123
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 124
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΛΑΒΗ ∆ΕΞΙΑ ΜΑΚΡΙΑ/CALIPER SHAFT RIGHT LONG
GRANTEX number
244.01.Z027
application
MERCEDES BENZ 0404
dimension
26 TEETH
additional info
TYPE D3 LRG 623
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΚΡΟ ∆ΕΞΙ/CALIPER GEAR SMALL RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z028
alternative reference
SJ4074
application
RVI, VOLVO
additional info
TYPE C,D LISA LRG
549/551/554/565/593/631
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/CALIPER ADJUSTING MECHANISM LEFT
GRANTEX number
244.01.Z029
alternative reference
SJ4113
application
RVI, VOLVO(BUS)
additional info
TYPE C,D LISA LRG
548/550/554/564/592/594/630
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ/CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z032
alternative reference
MCK1290
application
ROR
dimension
19,5'' WHEEL
additional info
DX195.51
124
5/11/11
9:34 AM
Page 125
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ∆ΕΞΙOΣ/CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z033
alternative reference
MCK1291
application
ROR
dimension
19,5'' WHEEL
additional info
DX195.52
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/CALIPER ADJUSTERS SLEEVE & TRUST PLATE REPAIR KIT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z034
alternative reference
MCK1292
application
ROR
dimension
19,5'' WHEEL
additional info
DX195.51
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙ ∆ΕΞΙ/CALIPER ADJUSTERS SLEEVE & TRUST PLATE REPAIR KIT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z035
alternative reference
MCK1293
application
ROR
dimension
19,5'' WHEEL
additional info
DX195.52
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ/CALIPER STABILIZER BAR
GRANTEX number
244.01.Z039
application
ROR
dimension
19,5'' WHEEL
additional info
TYPE DX195, 195.51, 195.52
125
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 126
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ/CALIPER TAPPET COVER REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z040
alternative reference
ST1156
application
MAN TGA, IRIS BUS, RVI
additional info
TYPE ELSA 1,2 RADIAL LRG:
542/543/570/571/574/575/576/577/586/587/588/589/590
/591/616/617/632/633/642/643/704/705/752/753
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ/CALIPER HALF BEARING REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z041
additional info
TYPE ALL LRG SERIES
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/CALIPER ADJUSTMENT MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z045
application
MAN, MAN TGA, IRIS BUS
additional info
TYPE ELSA 1,2 RADIAL LRG
542/543/570/571/586/587/588/589/590/
591/632/633/642/643
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ/CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z046
alternative reference
MCK1116
application
VOLVO FH,FM, ROR
dimension
PIN 35X102, PIN 35X60
additional info
TYPE B,C,D DUCO LRG
536/537/552/553/560/561/578/579/596/
597/648/649/650/651/652/653
126
5/11/11
9:34 AM
Page 127
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ∆ΕΞΙ/CALIPER GEAR REPAIR KIT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z047
application
MAN, RVI, MAN TGA
additional info
TYPE ELSA 1 RADIAL LRG
542/570/574/576/586/588/590/
616/632/642/704/752
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/CALIPER GEAR REPAIR KIT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z048
application
MAN, RVI, MAN TGA
additional info
TYPE ELSA 1 RADIAL LRG
543/571/575/577/587/589/591/
617/633/643/705/753
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΛΑΜΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/CALIPER LOCKING SHIM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z051
alternative reference
68321678PK10
application
MAN, MAN TGA, IRIS BUS, RVI, VAN HOOL
additional info
TYPE ELSA 1 RADIAL LRG:
542/543/570/571/586/587/588/589/590/591/
632/633/642/643
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΩ/CALIPER SHAFT ROLLER BEARING UP
GRANTEX number
244.01.Z060
application
MERCEDES BENZ 0404, MAN F2000, RVI
additional info
UP, TYPE D3
LRG:524/525/526/527/528/529/532/533/622/623
127
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 128
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/CALIPER CUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z066
alternative reference
MCK1118
application
VOLVO FH12-FH16-FM7.9-12
dimension
PIN 35X102, PIN 35X102
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL LE
DUCO LRG 598/599
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/CALIPER GEAR REPAIR KIT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z068
application
ROR, VOLVO FM9-FM10-FH
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG 536/560/578/596/648/650/652
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ∆ΕΞΙ/CALIPER GEAR REPAIR KIT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z069
application
ROR,VOLVO FM9-FM10-FH
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG 537/561/579/597/649/651/653
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΙ∆Α ΓΙΑ ΓΡAΝΑΖΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/CALIPER BOLT LEFT REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z070
application
ROR, VOLVO FM9-FM10-FH
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG 536/560/578/648/650/652
128
T
5/11/11
9:34 AM
Page 129
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΙ∆Α ΓΙΑ ΓΡΑΝΑΖΙ ∆ΕΞΙ/CALIPER BOLT RIGHT REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z071
application
ROR, VOLVO FM9-FM10-FH12
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG:537/561/579/649/651/653
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΦΘΟΡΑΣ/CALIPER VISUAL PAD WEAR ASSEMBLY
GRANTEX number
244.01.Z074
alternative reference
SJ4111
application
ROR, VOLVO FM9-FM10-FH12
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG
536/537/552/553/560/561/578/579/596/
597/598/599/648/649/650/651/652/653
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ∆ΙΧΑΛΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/CALIPER TAPPET ANTIROTATION PLATE
GRANTEX number
244.01.Z075
alternative reference
68322900PK10
application
ROR, VOLVO FM9-FM10-FH12
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΦΛΑNΤΖΑ / CALIPER COVER PLATE GASKET
GRANTEX number
244.01.Z077
application
VOLVO FM12-FM16-FL6E (7.01-)
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG 598/599
129
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 130
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΦΛΑNΤΖΑ / CALIPER COVER PLATE GASKET
GRANTEX number
244.01.Z078
alternative reference
68322774PK4
additional info
TYPE B,C,D DUCO, D DUCO AXIAL-LE DUCO
LRG 536/537/578/579/596/597/652/653
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΙΡΟΥΝΙ & ΠΙΝΙΟΝ/CALIPER CENTRAL FORK & PIGNON
GRANTEX number
244.01.Z092
application
ROR
dimension
19,5'' WHEEL
additional info
TYPE DX195,195.51,195.52
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆Ι/CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z093
application
MAN TGA, MAN F2000, RVI BUS
dimension
PIN 35X72, PIN 35X135, PIN BUSH
35X39X30
additional info
TYPE ELSA 1 LRG
542/543/570/571/576/577/586/587/588/
589/616/617/632/633/642/643/752/753
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/CALIPER GEAR BIG LEFT
GRANTEX number
244.01.Z094
application
MERCEDES BENZ 0404, RVI, SETRA,
MAN F2000
additional info
TYPE D3 LRG 524/526/528/532/562/622
130
5/11/11
9:34 AM
Page 131
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ∆ΕΞΙ/CALIPER GEAR BIG RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z095
application
MERCEDES BENZ 0404, MAN F2000,
RVI, SETRA
additional info
TYPE D3 LRG 525/527/529/533/563/623
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΚΑΤΩ/CALIPER SHAFT ROLLER BEARING DOWN
GRANTEX number
244.01.Z096
application
MERCEDES BENZ 0404,
MAN F2000, RVI, SETRA
additional info
TYPE D3 LRG
524/525/526/527/528/529/532/533/622/623
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟ∆ΕΛΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ/CALIPER WAVY WASHER
GRANTEX number
244.01.Z097
application
MERCEDES BENZ 0404, MAN F2000, RVI, SETRA
additional info
TYPE D3 LRG
524/525/526/527/528/529/532/533/622/623
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / CALIPER TAPPET HEAD REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z099
alternative reference
MCK1238
application
ALL ROR, VOLVO FL-FM-FH
additional info
TYPE B,C,D DUCO, D DUCO AXIAL-LE DUCO LRG
536/537/552/553/560/561/578/579/596/597/598/599/
648/649/650/651/652/653
131
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 132
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/CALIPER ADJUSTING TAPPET REPAIR KIT COMPLETE LEFT
GRANTEX number
244.01.Z100
alternative reference
MCK1236
application
VOLVO FL6, BLF(06-00), FM10, FM9,
ROR LM-TA SERIES
additional info
TYPE: B,V,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG 536/560/578/648/650/652
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ∆ΕΞΙΑ/CALIPER ADJUSTING TAPPET REPAIR KIT COMPLETE RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z101
alternative reference
MCK1237
application
VOLVO FL6, BLF (06-00) FM10, FM9,
ROR LM-TA SERIES
additional info
TYPE: B,C,D DUCO D DUCO AXIAL-LE
DUCO LRG 537/561/579/649/651/653
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΙΚΡΗ ΛΑΒΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/CALIPER SMALL CLUTCH SYSTEM REPAIR KIT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z104
application
RVI BUS, SETRA BUS,
MERCEDES BENZ 0404
additional info
TYPE D3 LRG 526/528/532/562
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΙΚΡΗ ΛΑΒΗ ∆ΕΞΙΑ/CALIPER SMALL CLUTCH SYSTEM REPAIR KIT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z105
application
RVI BUS, SETRA BUS,
MERCEDES BENZ 0404
additional info
TYPE D3 LRG 527/529/533/563
132
T
5/11/11
9:34 AM
Page 133
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ/CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z106
alternative reference
MCK1135
application
VOLVO FM-FH-FL
dimension
PIN 2:35X102, PIN BUSH
36X40X77-35X39X30
additional info
TYPE B,C,D DUCO D DUCO AXIAL LE
DUCO LRG 598/599
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ∆ΕΞΙΑ/CALIPER ADJUSTING MECHANISM REAR RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z109
alternative reference
MCK1112, SJ4103
application
VOLVO FL6, BLF, FM, FH, ROR
additional info
TYPE: B,C,D DUCO D DUCO AXIAL, LE
DUCO LRG 563/579/596/598/599/649/651
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ/CALIPER ADJUSTING MECHANISM REAR LEFT
GRANTEX number
244.01.Z110
alternative reference
MCK111, SJ4102
application
VOLVO FL6, BLF, FM, FH, ROR
additional info
TYPE: B,C,D DUCO D DUCO AXIAL, LE
DUCO LRG 536/560/578/597/648/650/652
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ / CALIPER ADJUSTING MECHAN FRONT
GRANTEX number
244.01.Z111
alternative reference
MCK1113
application
VOLVO FM,FH
additional info
TYPE: B,C,D DUCO D DUCO AXIAL LE
DUCO LRG 598/599
133
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 134
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ/CALIPER SMALL MECHANISM LEFT
GRANTEX number
244.01.Z112
alternative reference
68322562PK4
application
VOLVO FM12,FM10,FH, ROR
additional info
TYPE:B,C,D DUCO D DUCO AXIAL, LE
DUCO LRG
537/543/560/587/589/596/598/599/649/
651/653/705
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΕΞΙΑ/CALIPER SMALL MECHANISM RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z113
alternative reference
68322563PK4
application
VOLVO FM12,FM10,FH, ROR
additional info
TYPE:B,C,D DUCO, D DUCO AXIAL,
LE DUCO LRG
536/542/561/586/588/597/648/650/652/704
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ/CALIPER COVER PLATE GASKET
GRANTEX number
244.01.Z115
alternative reference
SJ4109
application
VOLVO FM,FH,FL6E(07.01-)
additional info
TYPE:B,C,D DUCO, D DUCO AXIAL, LE
DUCO LRG 598/599
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ/CALIPER COVER PLATE GASKET
GRANTEX number
244.01.Z116
alternative reference
SJ4105
application
VOLVO FH12(01-), FL6(-06)
additional info
LRG 536/537/578/579/596/597/652/653
134
5/11/11
9:34 AM
Page 135
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ/CALIPER COVER PLATE GASKET
GRANTEX number
244.01.Z117
alternative reference
MCK1041
application
VOLVO FL-FM9
additional info
LRG 560/561/618/649/650/651
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ∆ΕΞΙΑ ΚΟΜΠΛΕ/CALIPER REPAIR KIT FRONT RIGHT COMPLETE
GRANTEX number
244.01.Z119
application
RVI MAGNUM, MAN F2000-F90
dimension
48 TEETH
additional info
LRG 525/527
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΜΠΛΕ/CALIPER REPAIR KIT FRONT LEFT COMPLETE
GRANTEX number
244.01.Z120
application
RVI MAGNUM, MAN F2000-F90
dimension
48 TEETH
additional info
LRG 524/526
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΕΛΕΣ ∆ΕΞΙΑ/CALIPER CLUTCH SYSTEM REPAIR KIT RIGHT
GRANTEX number
244.01.Z121
application
MAN F2000, RVI BUS, SETRA BUS,
MERCEDES BENZ 0404
additional info
TYPE D3
135
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 136
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z122
alternative reference
MCK1102
application
MAN F2000,MAN TGA,RVI BUS-IRIS BUS
dimension
PIN 35X72, 35X135, PIN BUSH 35X39X30
additional info
TYPE ELSA 1 RADIAL LRG
542/543/570/571/576/577/586/587/588/
589/616/617/632/633/642/643/752/753
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΛΑΚΑ ΩΘΗΣΗΣ / CALIPER PUSH PLATE
GRANTEX number
244.01.Z123
application
MERCEDES BENZ 0404, MAN F2000 (94-96),
MAN F90 (93-), RVI MAGNUM (92-97)
additional info
ALL TYPE D3
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΟΧΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡOΣ/CALIPER LEVER LEFT REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z126
application
MAN F2000, MAN CITYBUS, MAN TGA
additional info
TYPE ELSA 1 RADIAL, LRG
570/574/576/586/588/590/616/704
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝAΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΟΧΛΟΣ ∆ΕΞΙΟΣ/CALIPER LEVER RIGHT REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z127
application
MAN F2000,MAN CITY BUS,MAN TGA
additional info
TYPE ELSA 1 RADIAL, LRG
571/575/577/587/591/617/705
136
T
5/11/11
9:34 AM
Page 137
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆Ι/CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z130
alternative reference
MCK1243
application
ROR LM,TA, RVI BUS, MAN TGA,H12,17, MAN BUS, VANHOOL
dimension
PIN 31X84, 35X144, BUSH 35X39X30, 31X42X45
additional info
TYPE ELSA 2 RADIAL ELSA 195,225 LRG
544/545/572/573/580/581/582/583/638/639/646/647/658/659/66
2/663/700/701/712/713/722/723/744/745/748/749/750/751
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΒΙ∆ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/CALIPER SCREW & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z131
alternative reference
MCK1244
application
ROR LM-TA, RVI BUS, MAN BUS, MAN
TGA-H12-17, VANHOOL
additional info
TYPE ELSA 2 RADIAL ELSA 195,225 LRG
544/545/572/573/580/581/582/583/638/639/
646/647/658/659/662/663/700/701/712/713/
722/723/744/745/748/749/750/751
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/CALIPER GEAR SMALL LEFT
GRANTEX number
244.01.Z140
alternative reference
SJ4073
application
RVI, VOLVO
additional info
TYPE C,D LISA LRG
548/550/553/564/592/630
T
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ/CALIPER HALF BEARING REPΑIR KIT
GRANTEX number
244.01.Z141
alternative reference
SJ4112
application
ROR, VOLVO, MAN TGA, RVI, VANHOOL
additional info
TYPE B,C,D DUCO, D DUCO AXIAL, LE
DUCO, ALL LRG SERIES
137
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:34 AM
Page 138
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
/CALIPER CLUTCH SYSTEM REPAIR KIT LEFT
GRANTEX number
244.01.Z142
application
MAN F2000, RVI BUS, SETRA BUS,
MERCEDES BENZ 0404
additional info
TYPE D3
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/
CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN01
alternative reference
12999699
application
DAF:LF45 (11.00-)
dimension
PIN 30X77, 30X91, PIN BUSH 34X30X20
additional info
TYPE 17.5'' WHEEL 40175025/026/027/028/049/050/051,
401750056/057/058/059/060/061,
401750062/063/064/065/069/070,
401750072/073/078/079/080/081/090/091
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/
CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN02
alternative reference
12999776
application
DAF:LF55(-00-03), DAF:LF55(-03)
dimension
PIN 30X76, 38X118, PIN BUSH 42X38X30
additional info
TYPE 19.5'' WHEEL, 40195001,2,3,4,15,24,
40195017,20,27,30,35, 40195038,43,44,
40225007,008,015,016
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ ΒΙ∆ΕΣ ΦΛΑΝΤΖΑ/
CALIPER SEALS & BOOTS SCREWS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN03
alternative reference
12999580
application
DAF:LF45, MAN:L2000(TYPES 6.153-11.153),
RVI:MINDLUM M.12
additional info
TYPE 17,5'' WHEEL, 40175025/26/27/28/49/50/51/52
138
5/11/11
9:34 AM
Page 139
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ/CALIPER ROLLER BEARING REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN04
application
DAF:LF45-55, SAF:19.5'' WHEEL, SAF:22.5'', SMB:22.5''
additional info
TYPE 17.5'' WHEEL, 40.160...,40.175...,40.195...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/CALIPER SEALS & BOOTS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN05
application
DAF:LF45,MAN:L2000(6.153-11.153)
additional info
TYPE 17,5'' WHEEL, 40175051/52, 40175070/71
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/CALIPER ADJUSTING MECHANISM REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN06
application
DAF:LF45, MAN:L2000(6.153 ton 11.153)
additional info
TYPE:17,5''-19,5'' WHEEL
40.175...,40.195...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΙΡΑΚΙ/CALIPER LEVER & PIN REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN07
application
DAF:LF45-LF55,MAN:L2000,SAF:19,5'' WHEEL
additional info
TYPE 19,5'' WHEEL, 40.160...,40.175...,40.195...
139
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5/11/11
9:34 AM
Page 140
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΒΙ∆ΕΣ/CALIPER GUIDES & SCREWS
GRANTEX number
244.02.ZN08
application
DAF:LF55, RVI, SAF
dimension
PIN:105, 80
additional info
TYPE:19,5'' WHEEL
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/
CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN09
alternative reference
12999738
application
SAF 22,5'' 9t, SAF 22,5'' 11t, SMB 22,5''
dimension
PIN 38X118, 38X76 PIN BUSH 42X38X30
additional info
TYPE 19,5'' WHEEL 40195001,2,3,4,15,24,
40195017,20,27,30,35, 40195038,43,44,
40225007,008,015,016
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ/CALIPER JOINT & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN10
application
DAF:LF45-LF55, MAN:L2000, SAF:19,5''
WHEEL
additional info
TYPE:17,5''-19,5''-22,5'' WHEEL,
40.160...,40.175...,40.195...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/
CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN11
alternative reference
12999678
application
SAF:22,5'' 9&11 ton, SMB:22,5''
dimension
PIN:38X71 & 38X129, PIN BUSH 1:39X42,5X20
2:38X12,5X30
additional info
TYPE:22,5'' WHEEL, 40225003, 40225004
140
5/11/11
9:35 AM
Page 141
ΣΕT ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΙ∆ΕΣ/CALIPER SEALS & BOOTS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN12
alternative reference
12999677
application
SAF:22,5'' 9&11 ton, SMB:22,5''
additional info
TYPE:22,5'' WHEEL, 40225003, 40225004
ΣΕT ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / CALIPER SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN13
alternative reference
8845035032
application
DAF:LF45, MAN:L2000
additional info
TYPE:17,5'' WHEEL,
640175074/075/076/077
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/
CALIPER GUIDES & SEALS BUSHES REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN15
alternative reference
12999729VT
application
MAN:L2000 (09.1993-12.1996)
dimension
PIN 4:25X81
additional info
TYPE 17,5'' WHEEL
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/CALIPER SEALS & BOOTS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN16
application
DAF:LF45 (-11.00)
additional info
TYPE:17,5'' WHEEL, 640,
640175074/075/076/077
141
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:35 AM
Page 142
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΒΙ∆ΕΣ/CALIPER GUIDES & SCREWS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN17
application
DAF:LF45(-11.00-)
dimension
PIN 91, 77
additional info
TYPE:17,5'' WHEEL, 40175051/52,
40175070/71
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ/CALIPER BOOTS & CAPS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.02.ZN22
application
DAF:LF55(00-03 & 03-), SAF:19,5'' WHEEL,
SAF:22,5 WHEEL, SMB:22,5 WHEEL
dimension
PIN BUSH:42X38X30
additional info
TYPE:19,5''-22,5'' WHEEL, 40.195..., 40.225...
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΛΑΚΑ ΩΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/CALIPER PUSH PLATE LEFT
GRANTEX number
244.02.ZN24
application
DAF:LF55(00-03 & 03-), SAF:19,5''
WHEEL
additional info
TYPE:19,5'' WHEEL
40195002/018/015/037
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΛΑΚΑ ΩΘΗΣΗΣ ∆ΕΞΙΑ/CALIPER PUSH PLATE RIGHT
GRANTEX number
244.02.ZN25
application
DAF:LF55(00-03 & 03-),
SAF:19,5'' WHEEL
additional info
TYPE:19,5'' WHEEL 40195001/017/038
142
5/11/11
9:35 AM
Page 143
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΕΛΑΣΜΑΤΑ/CALIPER ADJUSTMENT SCREW SEALING
GRANTEX number
244.03.ZH01
alternative reference
89794
application
SAF DB22LD,DB19HD
additional info
TYPE:DB22 MARK II,MARK III,MARK IV,MODUL X
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ Ο∆ΗΓΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ / CALIPER GUIDES & SEALS REPAIR KIT
GRANTEX number
244.03.ZH04
alternative reference
91012
application
SAF DB22LD,DB19HD
additional info
MODUL X
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΚΥΜΑΤΙΣΤΕΣ / CALIPER WAVY WASHER
GRANTEX number
244.03.ZH09
application
SAF DB22LD,DB19HD
additional info
MODUL X
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΒΟΛΑ / CALIPER PISTON
GRANTEX number
244.15.0001
application
CATERPILLAR
dimension
73X41
143
07
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:35 AM
Page 144
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ/CALIPER SEALS ORING COVERS
GRANTEX number
244.15.Z001
application
CATERPILLAR
dimension
73X3, 70X3, 103-60,72
additional info
8:SEALS, 2:ORING, 4:COVERS
∆ΑΓΚΑΝΑ / CALIPER
GRANTEX number
244.33.0001
alternative reference
K011301
application
MERCEDES BENZ ACTROS
additional info
FRONT-REAR,RIGHT
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ-ΟΠΙΣΘΙΑ,∆ΕΞΙΑ
∆ΑΓΚΑΝΑ / CALIPER
GRANTEX number
244.33.0002
alternative reference
K011300
application
MERCEDES BENZ ACTROS
additional info
FRONT-REAR,LEFT
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ-ΟΠΙΣΘΙΑ,ΑΡΙΣΤΕΡΗ
∆ΑΓΚΑΝΑ / CALIPER
GRANTEX number
244.33.0008
alternative reference
K004573
application
MERCEDES BENZ ATEGO
dimension
17,5 INC WHEEL
additional info
LEFT/ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
144
5/11/11
9:35 AM
Page 145
07
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ / CALIPER
GRANTEX number
244.33.Z003
application
MERCEDES BENZ 709
additional info
WITH PISTONS/ΜΕ ΕΜΒΟΛΑ
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ / CALIPER
GRANTEX number
244.33.Z004
application
MERCEDES BENZ 709
additional info
RUBBER/ΛΑΣΤΙΧΑ
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / CALIPER SLEEVE REPAIR KIT
GRANTEX number
244.33.Z005
application
MERCEDES BENZ 709
dimension
72,65X46 & 75 - 66,40X61,63X3.32
additional info
2:SEALS, 2:ORING
ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ / CALIPER
GRANTEX number
244.33.Z007
alternative reference
13.0441-6001.2
application
MERCEDES BENZ
dimension
72,65X76,75 - 66,40X61,63X3,32
additional info
2:SEALS,, 2:ORING(FLAT), 2:STEEL
145
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
KATALOGOS 07[101-146]:Layout 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
07
5/11/11
9:35 AM
Page 146
∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΣΕΤ / CALIPERS KITS
∆ΑΓΚΑΝΑ / CALIPER
GRANTEX number
244.45.0001
alternative reference
81508046313
application
MAN
dimension
22,5 INC WHEEL
∆ΑΓΚΑΝΑ / CALIPER
GRANTEX number
244.64.K003
alternative reference
3080002601, K003781, SN7185RC
application
SAF
dimension
22,5 WHEEL
additional info
RIGHT/∆ΕΞΙΑ
∆ΑΓΚΑΝΑ / CALIPER
GRANTEX number
244.64.K004
alternative reference
3080002701
application
SAF
dimension
2,5 WHEEL
additional info
LEFT/ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΒΑΣΗ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ / CALIPER BASIS
GRANTEX number
244.90.B001
alternative reference
K00094*
application
NEOPLAN
146