βιογραφικο σημειωμα - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Τεχνολόγου Κλωστοϋφαντουργού
2010
1
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ονοματεπώνυμο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πατρώνυμο
Οικογενειακή
κατάσταση
Ημερομηνία και
τόπος γέννησης
Διεύθυνση
κατοικίας
Τηλέφωνο
Fαχ
e-mail
Παύλος
Άγαμος
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
05 . 07 . 1953
Δράμα
Θεμιστοκλέους Σοφούλη 19. Τ.Κ. 56429 Σταυρούπολη –
Θεσ/νίκη
2310 662050, 6932427719
2310 662050
[email protected]
Εκπαίδευση - Σπουδές
1959 – 1965
1965 – 1972
1973
1973 – 1975
1976 – 1977
1977 – 1979
1979 – 1980
1980
Δημοτικό Σχολείο στη Δράμα
Γυμνάσιο ( 6 –τάξιο ) στη Θεσσαλονίκη
Απόκτηση του Πτυχίου «Τορνευτών», από το Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων του ΟΑΕΔ
Στρατιωτική Θητεία (Γραφέας Γραφείου Κίνησης, 3ου Ε.Γ.
Μεραρχίας, Υπεύθυνος Εφοδιασμού)
Φοίτηση στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών
«Fremdspracheninstitut Burkhardt - Inlingua » και στο «I D I ,
Sprachen – und Dolmetscher – Institut » στη Στουτγκάρδη –
Γερμανίας.
Σπουδές στο TFS für Textil & Bekleidungswesen – Reutlingen /
Γερμανίας και απόκτηση του Πτυχίου του «ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ» με ειδίκευση στην « ΠΛΕΚΤΙΚΗ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ »
Πρακτική εξάσκηση στο τμήμα εκπαίδευσης της Βιομηχανίας
κατασκευής Ευθύγραμμων Πλεκτομηχανών H. STOLL GmbH
στο Reutlingen / Γερμανίας, στο σχεδιασμό και παραγωγή
πλεκτών.
Πρακτική εξάσκηση στο τμήμα εκπαίδευσης της Βιομηχανίας
κατασκευής Κυκλικών Πλεκτομηχανών TERROT GmbH στη
Stuttgart / Γερμανίας, στο σχεδιασμό και παραγωγή πλεκτών.
Επιπρόσθετες γνώσεις, παρακολουθήσεις σεμιναρίων.
Θέμα / Περιεχόμενο Σεμιναρίου
Φορέας Εκπαίδευσης
Παρακολούθηση προγράμματος «Κατάρτιση
«Βασικές Δεξιότητες Χρήσης
Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» ΤΠΕ (Επιλογή ACCESS)» .
του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» . ΚΕΚ ΜΙΤ.
Πιστοποίηση Γνώσης Χειρισμού
2008.
Η/Υ (Cambridge International
Diploma in IT Skills)
Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
κατάρτισης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Πρακτικής Άσκησης»
2
Επαγγελματικής Κατάρτισης» του Ε.Π. «Απασχόληση
και Επαγγελματική Κατάρτιση». ΚΕΚ
ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ. 2007.
Παρακολούθηση σεμιναρίου, στο TÜV Nord –
Exchange of Experiences of
Γερμανίας 2004.
TÜV CERT QM – Auditors.
QMS – ISO 9001 : 2000, IATCA
Παρακολούθηση σεμιναρίου του ANSI RAB LEAD AUDITOR COURSE
IATCA QMS Lead Auditor Training Course και
ANSI – RAB ACCREDITED
αντίστοιχη Μετάφραση. 2002.
IRCA APPROVED
Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων,
Παρακολούθηση Ειδικού Προγράμματος Κατάρτισης (MS Access 97). Πρόγραμμα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Δήμος Σταυρούπολης . Παρουσιάσεων, (MS Power
2002.
Point 97). Εμπορική Διαχείριση,
(Κεφάλαιο 3). Βασικές
Υπηρεσίες του Διαδικτύου,
(Internet).
Λειτουργικό Σύστημα, (MS
Παρακολούθηση Ειδικού Προγράμματος Κατάρτισης Windows). Επεξεργασία
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Δήμος Σταυρούπολης . Λογιστικού Φύλλου, (MS Excel).
2002.
Επεξεργασία Κειμένου, (MS
Word).
Παρακολούθηση σεμιναρίου στο ΚΕΚ CBS. 1996.
«Time Management».
Παρακολούθηση σεμιναρίου. Silva mind control.
«MIND CONTROL M.C. 101 –
1994.
104 B.L.S.»
Παρακολούθηση σεμιναρίου στην ΕΕΔΕ. 1993.
«Η Τεχνική του κόστους».
Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ & Ινστιτούτου «Συστήματα Διασφάλισης
Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ. 1992.
Ποιότητας. ISO 9000».
Παρακολούθηση σεμιναρίου του ΣΕΒΕ &
«Διεθνείς Εισηγητές 90,
ΜΑΡΡΡΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. 1991
Εξαγωγική Προοπτική»
Παρακολούθηση σεμιναρίου του ΣΕΒΕ & ΕΜΙ LTD. «Ολικός Έλεγχος &
1991.
Διασφάλιση Ποιότητας».
Παρακολούθηση σεμιναρίου του Juran Institute &
«MAKING QUALITY HAPPEN,
EMI LTD. 1990.
UPPER MANAGEMENT’ S
ROLE»
Παρακολούθηση σεμιναρίου του ΣΕΒΕ & ΕΜΙ LTD. «EXPORT MANAGER».
1990.
«Τεχνικές μείωσης του κόστους
Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ. 1986
παραγωγής στον κλάδο του
Ετοίμου Ενδύματος,
δυνατότητες αξιοποίησης Η/Υ».
«Rationalisierungsmöglichkeiten
Παρακολούθηση Συμποσίου, «Reutlinger Maschen in der Maschenindustrie»,
– Kolloquium», Reutlingen – Γερμανίας. 1986.
(Δυνατότητες Ορθολογικής
Οργάνωσης στη Βιομηχανία
Πλεκτικής).
Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ. 1986
«Ποιοτικός Έλεγχος».
«Προγραμματισμός και Έλεγχος
Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ.1986
Παραγωγής ειδών
Κλωστοϋφαντουργίας και
Ετοίμου Ενδύματος – Εφαρμογές
με Η/Υ».
3
Παρακολούθηση σεμιναρίου του Συνδέσμου
«Προγραμματισμός, Οργάνωση
Βιομηχάνων – Βιοτεχνών Πλεκτικής Β. Ελλάδος. 1986. και Έλεγχος».
Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ. 1985.
«Οικονομικές Γνώσεις για
Στελέχη τεχνικής κατεύθυνσης»
Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ. 1985.
«Το Μάνατζμεντ των
Προϊόντων».
Παρακολούθηση σεμιναρίου της ΕΕΔΕ. 1985.
«Τεχνικές Ελέγχου Παραγωγής,
Ελέγχου Αποθεμάτων».
Εργασιακή Προϋπηρεσία
Από 6ο / 1999 - 7ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος του Υποκαταστήματος
/ 2000
Θεσσαλονίκης, της εταιρίας Συμβούλων Επιχειρήσεων C.N.I.
A.E. με έδρα την Αθήνα.
Από 9ο / 1998 - 2ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, ( προγραμματισμού –
/ 1999
προμηθειών – πλεκτηρίου – κοπής – ραφής – σιδερωτήριου –
συσκευασίας – αποστολών), στη Βιομηχανία παραγωγής
Ενδυμάτων LASKOU A.Β.Ε.E., στην Καβάλα.
1995 – 1996
Αναπληρωτής Διευθυντής Κατάρτισης στο Κ.Ε.Κ. CBS
Αλεξάνδρειο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στη
Θεσσαλονίκη.
Νοέμβριος 1995
« Ειδικός Τεχνικός για τη λειτουργία και συντήρηση του
μηχανολογικού εξοπλισμού κοπής – ραφής», στην
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & Σία Ε.Ε. – SAL », Κατασκευή
και εμπορία ενδυμάτων, στη Θεσσαλονίκη .
1993 – 1995
Διευθυντής Παραγωγής, (προγραμματισμού – προμηθειών –
κοπής – ραφής – σιδερωτήριου – συσκευασίας ), στην Εξαγωγική
εταιρία κατασκευής πλεκτών ενδυμάτων « ROKA » , ΒΑΣ.
ΔΟΛΜΑΣ – ΦΙΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη.
1991 – 1993
Διευθυντής Παραγωγής, (προγραμματισμού – προμηθειών –
κοπής – ραφής – σιδερωτήριου – συσκευασίας ), στην εταιρία
κατασκευής και εμπορίας ενδυμάτων DAY Α.Ε., στη
Θεσσαλονίκη.
1/7/ - 15/11/91
« Τεχνικός Διευθυντής, (προγραμματισμού – προμηθειών –
κοπής – ραφής – σιδερωτήριου – συσκευασίας και υπεύθυνος για
τη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
κοπής – ραφής), στην «BEST OF NEXT» Δ. ΣΤΡΙΒΑΣ – Π.
ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - Κατασκευή και εμπορία ενδυμάτων,
στη Θεσσαλονίκη .
1989 – 1991
Προϊστάμενος Παραγωγής, (προγραμματισμού – προμηθειών –
κοπής – ραφής – σιδερωτήριου – συσκευασίας ) και υπεύθυνος
του μηχανολογικού εξοπλισμού, στην Εξαγωγική εταιρία
κατασκευής πλεκτών ενδυμάτων ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΑΘΑΚΗΣ
Α.Β.Ε.Ε., στη Θεσσαλονίκη.
1988 – 1989
Τεχνικός Παραγωγής του τμήματος κοπής – ραφής στην
«TOPS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», στη
4
Θεσσαλονίκη.
1987 – 1988
Διευθυντής Παραγωγής, (προγραμματισμού – προμηθειών –
πλεκτηρίου – βαφείου – Κοπής – Ραφής - Τυπωτηρίου και
σιδερωτήριου – συσκευασίας ), με επιπρόσθετες αρμοδιότητες τη
λειτουργία και συντήρηση των μηχανών και μηχανημάτων του
τμήματος κοπής – ραφής, στη Βιομηχανία Παραγωγής
Αθλητικών Ενδυμάτων FANCO A.E., στην Κομοτηνή. Κατά
την περίοδο αυτή τους πρώτους 6 μήνες, παράλληλα,
συνεργασία με την Ελβετική εταιρία Συμβούλων
Επιχειρήσεων « ROVETEX International » στην κατασκευή του
εργοστασίου, την οργάνωσή του, την επιλογή και εκπαίδευση
του προσωπικού, τον προγραμματισμό και έλεγχο των
παραγωγικών διαδικασιών.
1985 – 1986
Προϊστάμενος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου στην
« MINERVA » ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, Αφοι Ι. & Β.
ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε., κατασκευή και εμπορία εσωρούχων, στη
Θεσσαλονίκη.
1983 – 1984
Τεχνικός Προϊστάμενος Παραγωγής, στην Καλτσοβιομηχανία
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝ / ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε., στη
Θεσσαλονίκη.
1980 – τέλη 1982
«Τεχνικός» για τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων
παραγωγής Καλτσοποιϊας στην εταιρία HUDSON A.G.
Textilwerke, στο Mosbach – Γερμανίας.
Επαγγελματική Δραστηριότητα
Από το Μάρτιο
του 1995 ίδρυση
ατομικής εταιρίας
ως «Τεχνικός
Σύμβουλος
Επιχειρήσεων
Αντικείμενο εργασιών εταιρίας :
• Μελέτες εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων
Πλεκτικής – Ένδυσης
• Μελέτες Οργάνωσης – Αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων
Πλεκτικής – Ένδυσης
• Οργάνωση – Αναδιοργάνωση Παραγωγικής Διαδικασίας
Κλωστοϋφαντουργίας
επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ένδυσης
– Ένδυσης» &
• Μελέτες Διασφάλισης της Ποιότητας των παραγομένων
Σύμβουλος
προϊόντων σε επιχειρήσεις Πλεκτικής – Ένδυσης
Εκπαίδευσης.
• Εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΝ
« P.A. Textile
ISO 9001 / 2000.
Consulting »,
• Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων
έως Σεπτέμβριο
Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης.
2010.
• Μελέτες Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού
Νόμου και των εκάστοτε Επιχειρησιακών προγραμμάτων
που «έτρεχαν»:
Από το 2002
«Retex», «Μ.Μ.Ε.», «Π.Ε.Π.» «Interreg», «23 α», «23 β»,
«Ε.Π.Β.», « Πιστοποιηθείτε», «Νεανική Επιχειρηματικότητα»,
«Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», « Ολοκληρωμένα
επιχειρηματικά σχέδια Μ.Μ.Ε.», «Ε.Σ.Ο.Α.Β.», ΕΣΠΑ, κ.λ.π.
Πιστοποιημένος Lead Auditor για QMS – ISO 9001 : 2000, από
IATCA - ANSI - RAB
5
Από το 2000 έως
και σήμερα
Από το 2007
Εξωτερικός συνεργάτης, ως «Εξειδικευμένος Τεχνικός
Επιθεωρητής, τομέα Κλωστοϋφαντουργίας - Ένδυσης», ( Textiles
and Textile Products Technical Expert ), στο,
α) TÜV NORD CERT / TÜV Management Service ( TÜV
Germany Groups ) και
β) στο DEKRA Intertek Certification GmbH, ( TÜV Germany).
•
•
Εγκεκριμένος Σύμβουλος στο Μητρώο Συμβούλων του
Κέντρου Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κεντρικής Μακεδονίας ( ΚΕΤΑ / ΚΕΜΑΚ ).
Εγκεκριμένος Εμπειρογνώμων στο Μητρώο Συμβούλων /
Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ.
Συνεργασίες και Μελέτες σε Επιχειρήσεις
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και Σύνταξης Επιχειρηματικών
Σχεδίων, για Προγράμματα ΚΠΣ, με την Τράπεζα Πειραιώς – 2008.
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και Σύνταξης Επιχειρηματικών
Σχεδίων, για Προγράμματα ΚΠΣ, με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – 2007.
Συνεργασία με την εταιρία MED με αντικείμενο την, «Αναδιοργάνωση της
Παραγωγικής Διαδικασίας». 2002-03.
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου, σε θέματα «Οργάνωσης παραγωγής, βελτιστοποίηση
μεθόδων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου», στα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, 2002
Συνεργασία με την εταιρία Χρήστος Αμπατζής με αντικείμενο την,
«Αναδιοργάνωση της Παραγωγικής Διαδικασίας». 2002.
Συνεργασία με την εταιρία Ανδρέας Παπαδόπουλος & Σία Ο.Ε. με αντικείμενο την,
«Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας», 2001.
Συνεργασία με την εταιρία TÜV PRODUCT SERVICE ως Τεχνικού Επιθεωρητή.
2000.
Συνεργασία με την εταιρία TÜV PRODUCT SERVICE – για επιθεωρήσεις
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στις εταιρείες ΑΞΙΟΣ Α.Ε (ΕΝ ISO 9002) και
ΝΤΕΗ Α.Ε. (ΕΝ ISO 9001), 2000
Συνεργασία με την εταιρία « Pehlidi Group », ΠΕΧΛΙΔΗ Α.Ε. για τον σχεδιασμό και
εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΝ ISO 9002 / 1994), 1999 – 2000.
Συνεργασία με την εταιρία STELLA. Δ. Ζουρνατσίδου-Ι.Βασιλειάδου Ο.Ε. με αντικείμενο
την, «Μελέτη μεγεθών και φάσεων της παραγωγής», 1998.
Συνεργασία με την εταιρία Πεχλίδη α.ε. παιδικές δημιουργίες με αντικείμενο την,
«Αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών – περιγραφή των θέσεων εργασίας –
δημιουργία οργανογράμματος», 1995.
Συνεργασία με την εταιρία Limousine S.A. Glothing Company με αντικείμενο την,
«Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής πληροφοριακού συστήματος», 1995.
Συνεργασία με την εταιρία MORE STARS Εξαγωγική Ενδυμάτων με αντικείμενο
την, «Αναδιοργάνωση και οργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών», 1995.
Από το 1995 έως και σήμερα πλήθος άλλων περιπτώσεων «Σύνταξης
Επιχειρηματικών Σχεδίων» για υπαγωγή των σε διάφορα Επενδυτικά Προγράμματα
που επροκηρύσοντω από διάφορα Υπουργεία, κατά καιρούς, στα πλαίσια του ΚΠΣ
και διαχείριση αυτών, κατά την υλοποίηση των και τον έλεγχο τους.
6
Διδακτική
Δραστηριότητα
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ), το 2002 και 2007.
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΟΑΕΔ .
Από το 1995, έως και σήμερα Συνεργάτης και Εισηγητής Σεμιναρίων, σε θέματα
Κλωστοϋφαντουργίας – Κοπής - Ραφής – Λειτουργία και Συντήρηση Μηχανολογικού
Εξοπλισμού - Ποιοτικού Ελέγχου – Management, σε διάφορα Κ.Ε.Κ. όπως :
• Κλαδικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης
«ΕΝΔΥΣΗ », του « Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ένδυσης Ελλάδος»
(Σ.Π.Ε.Ε.).
• Κ.Ε.Κ. των Τ.Ε..Ι. Καβάλας
• Κ.Ε.Κ. των Σ.Ε.Β.Ε. – Σ.Β.Β.Ε. – Δ.Ε.Θ.
• Κ.Ε.Κ. Κ.Ε.Α.Β.Ε
• Κ.Ε.Κ. CBS
• Κ.Ε.Κ. Technopolis
• Ελληνικό Ένδυμα
• Κ.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΕ
Από το 1995, έως και σήμερα Εισηγητής ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων, σε
θέματα Κλωστοϋφαντουργίας - Κοπής - Ραφής – Λειτουργίας και Συντήρησης
Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Ποιοτικού Ελέγχου – Management, σε διάφορες
επιχειρήσεις όπως, ενδεικτικά, :
• Ραπτική Κιλκίς Α.Ε.
• Αφοι Θεοδωρίδη Ο.Ε.
• Πεχλίδη Α.Ε.
• Αρτέμιος Πασχαλίδης Α.Ε.
• Ε. Σεραφειμίδης Ο.Ε.
• ΒΑΣΣΟΥ Ο.Ε.
• DEMO A.E.
• THOMAS A.E.
• ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΦΙΔΗΣ Α,Ε.
• Μάρκος Μπέης Ο.Ε.
• Αντωνιάδης Σταύρος – «Sun Tex» Α.Ε.
• Τόκος – Παρασκευόπουλος Α.Ε. «Αλέξανδρος»
και σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις.
Διδασκαλία ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) στο Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης – Παράρτημα Κιλκίς, Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων,
για Θεωρία και Εργαστήριο , στα μαθήματα « Τεχνολογία μηχανών παραγωγής
ενδυμάτων», «Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων», «Τεχνολογία Στρώσης και
Κοπής Ενδυμάτων» και « Τεχνολογία ραφής Ενδυμάτων», από το Εαρινό Εξάμηνο
2002 – 03 έως και σήμερα.
Διδασκαλία ως Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης – Παράρτημα Κιλκίς, στο Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής
Ενδυμάτων, στα μαθήματα, Θεωρία « Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων » και
Εργαστήριο «Ποιοτικός Έλεγχος Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων ΙΙ», Εαρινό
Εξάμηνο 2000 – 01
Εισηγήσεις, στο ΚΕΚ – ΕΛΚΕΔΕ, με θέμα «Τεχνικές παραγωγής & προώθησης
προϊόντων Ένδυσης – Υπόδησης», 2008.
7
Διδασκαλία στο ΙΕΚ ΑΚΤΟ Α.Ε, του μαθήματος «Υφασματολογία», 2004 – 05.
Διδασκαλία στο ΙΕΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ του ΟΕΕΚ, στα μαθήματα Υφασματολογία και
Προσωμείωση επαγγελματικής διαδικασίας, 2002.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», 2003.
Εισηγήσεις, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργάνωση παραγωγής επιχειρήσεων
ένδυσης για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα», του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής –
Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, 2002.
Εισηγήσεις σε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο της εταιρείας Σάββας Κωφίδης & Σία ΑΕΒΕ,
με θέμα «Α΄ Ύλες Κλωστοϋφαντουργίας και Ποιοτικός Έλεγχος Πλεκτών Υφασμάτων»,
2002.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», 2001.
Εισηγήσεις σε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο της εταιρείας Μάρκος Μπέης & Σια Ο.Ε. με
θέμα «Τεχνικές Πλεκτικής – Ένδυσης», 2001.
Εισηγήσεις σε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο της εταιρείας Αφοι Θεοδωρίδη Ο.Ε. με
θέμα «Ποιοτικός Έλεγχος Ενδυμάτων», 2001.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Συστήματα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης CAD
στο Έτοιμο Ένδυμα», 2001.
Εισηγήσεις σε ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο της εταιρείας DEMO S.A. με θέμα
«Κατάρτιση εργαζομένων της DEMO S.A. και της συνδεδεμένης επιχείρηση στη
Βουλγαρία σε θέματα Οργάνωσης Παραγωγής και Λειτουργίας των Επιχειρήσεων»,
2002.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Τεχνικές ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας
των παραγομένων προϊόντων στον κλάδο της ένδυσης» και αντικείμενο «Ποιοτικού
ελέγχου υπάλληλοι», 2001.
Εισηγήσεις σε πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων της εταιρείας Thomas S.A., με θέμα
«Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής», 2000.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής
και Ποιοτικός Έλεγχος Πλεκτού και Ετοίμου Ενδύματος», 2000.
Εισηγήσεις στο ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ - ΔΕΘ με θέμα «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
επανένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας –
ένδυσης, μέσω της δημιουργίας ατομικών υπεργολαβικών επιχειρήσεων», 2000.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, ενδοεπιχειρησικού προγράμματος εκπαίδευσης
εργαζομένων της εταιρείας ΚΙΚΗΣ Α.Ε. με θέμα «Τεχνικές ελέγχου διασφάλισης της
ποιότητας των παραγομένων προϊόντων στον κλάδο της ένδυσης», 2000.
Εισηγήσεις στο ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ - ΔΕΘ με θέμα «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
επανένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας –
ένδυσης, μέσω της δημιουργίας ατομικών υπεργολαβικών επιχειρήσεων», 2000.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, ενδοεπιχειρησικού προγράμματος εκπαίδευσης
εργαζομένων της εταιρείας ΗΛΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. με θέμα «Ποιοτικού ελέγχου υπάλληλοι»
και «Τεχνικές παραγωγής για τον έλεγχο της ποιότητας», 2000.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «MARKETING MANAGEMENT», 2000.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», 2000.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Εφαρμογές Η/Υ στην Διοίκηση και Παραγωγή
ΜΜΕ», 1999 - 2000.
Εισηγήσεις και προετοιμασία προγράμματος εκπαίδευσης, του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ένδυσης Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Ποιότητα και Ποιοτικός
Έλεγχος στην Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση», 2000.
8
Εισηγήσεις στο ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ - ΔΕΘ στο πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
ADAPT και με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων και συμβούλων σε ΜΜΕ κλάδων μόδας
(Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση – Υπόδηση – Προϊόντα από δέρμα – γούνα) σε θέματα
Ηλεκτρονικού εμπορίου και κοινωνίας των πληροφοριών», 1999.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Έλεγχος Ποιότητας Πλεκτών Ενδυμάτων»,
1999 .
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Εφαρμογές Η/Υ στην Διοίκηση και Παραγωγή
ΜΜΕ», 1999.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Τεχνικές συντήρησης και λειτουργίας μηχανών
παραγωγής προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας», 1999.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ - ΤΕΙ Καβάλας, με θέμα «Κοστολόγηση πλεκτού & ετοίμου
ενδύματος», 1999.
Εισηγήσεις στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ σε πρόγραμμα κατάρτισης, στα πλαίσια της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT, με τίτλο «Κατάρτιση επιχειρηματιών σε θέματα
παραγωγής, ανθρώπινου δυναμικού και ευέλικτων μορφών εργασίας», 1998.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Κατάρτιση για τη βελτίωση της οργάνωσης
παραγωγής», 1997.
Εισηγήσεις στο Κέντρο Ελληνικού Ενδύματος με θέμα «Επανειδίκευση στον τομέα
ετοίμου ενδύματος», 1996.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ CBS, σε ενδοεπιχειρησικό πρόγραμμα κατάρτιση εργαζομένων
των εταιρειών Morestar A.E. και CAL ΕΠΕ, με θέμα «Ποιοτικός έλεγχος και έλεγχος
παραγωγής στον τομέα της ένδυσης», 1996.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Εκπαίδευση CAD – CAM για
κλωστοϋφαντουργία», 1995 - 96.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Σχεδιασμός Νέων Κλωστοϋφαντουργικών
Προϊόντων», 1995 - 96.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης,
επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ και το ΕΚΤ, στο προσωπικό διαφόρων εταιρειών του
κλάδου, 1995.
Διδασκαλία στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Κατάρτιση για τη βελτίωση της οργάνωσης
παραγωγής», 1995.
Δραστηριότητα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος & Επόπτης
Πρακτικής Εκπαίδευσης, σε Κ.Ε.Κ.
Συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε εξειδικευμένο πρόγραμμα
κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, με τίτλο «Έλεγχος
Ποιότητας Υφασμάτων και Ενδυμάτων», 2003.
Συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος στα πλαίσια του
προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη ρύθμιση και συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας» (Κωδ. 4),
2003.
Συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, ως Επόπτης Πρακτικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του
προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη ρύθμιση και συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας» (Κωδ. 4),
2003.
Συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος στα πλαίσια του
προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη λειτουργία και συντήρηση
εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργίας» (Κωδ.3), 2002- 03
Συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, ως Επόπτης Πρακτικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του
προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη λειτουργία και συντήρηση
εξοπλισμού κλωστοϋφαντουργίας» (Κωδ.3), 2002- 03
Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Εκπαίδευση
CAD – CAM για κλωστοϋφαντουργία», 1995 - 96.
9
Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων στο ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ, με θέμα «Σχεδιασμός
Νέων Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων», 1995 - 96.
Διεθνείς Δραστηριότητες / Συμμετοχές
•
•
•
•
2006. Συμμετοχή στο έργο «Αναδιάρθρωση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας
στον κλάδο ένδυσης και οργάνωσης της εργασίας» Δράση 1 της Ενέργειας ΙΙ,
που υλοποιήθηκε από την Αστική Σύμπραξη «ΕΠ - ΕΝΔΥΣΗ», στα πλαίσια της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL με τίτλο «Δίκτυο Προσαρμογής και
Αναδιάρθρωσης του Συστήματος Παραγωγής και Εργασίας στον Κλάδο της
Ένδυσης» με συντονιστή εταίρο τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου
Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.), με αντικείμενο την
εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ανάλυση της οργάνωσης της εργασίας στο πλαίσιο
των νέων στρατηγικών επιλογών του κλάδου ένδυσης», κεφ. 3 και 4 της μελέτης.
2003. – 2004, Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας και έρευνας στα πλαίσια
υλοποίησης του διακρατικού προγράμματος στον τομέα Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης «EUMEDIS E MED TEX NET» , που υλοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος
(Σ.Ε.Π.Ε.Ε.).
Από το 1979 έως πρόσφατα, συμμετοχή – επισκέψεις στη Διεθνή Έκθεση ΙΤΜΑ,
Μηχανημάτων & Υπηρεσιών Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης, ( ITMA - the
International Exhibition of Textile Machinery -), στη Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία.
Από το 1988 έως πρόσφατα, συμμετοχή – επισκέψεις στη Διεθνή Έκθεση IMB,
Μηχανημάτων & Υπηρεσιών τομέα Ένδυσης, (IMB – World of Fashion
and Textile Processing) in Cologne, που γίνεται κάθε τρία έτη στην Κολωνία της
Γερμανίας.
Συγγραφή Εκπαιδευτικών Σημειώσεων – Βιβλίων, Δημοσιεύσεις
Τεχνολογία Στρώσης και Κοπής Ενδυμάτων, Θεωρία & Εργαστήριο, (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης –
Παράρτημα Κιλκίς), 2004 - 2008
Τεχνολογία Ραφής Ενδυμάτων, Θεωρία & Εργαστήριο, (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης – Παράρτημα Κιλκίς),
2006 - 2008
Τεχνολογία Μηχανών Παραγωγής Ενδυμάτων, Θεωρία & Εργαστήριο, (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης –
Παράρτημα Κιλκίς), 2003 - 2005
Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων, Θεωρία & Εργαστήριο, (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης – Παράρτημα
Κιλκίς), 2001 - 2006
Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ – Εργαστήριο, (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης – Παράρτημα Κιλκίς), 2001
Υφασματολογία, ΙΕΚ ΑΚΤΟ - Θεσ/νίκης, 2005
Σύμβαση Έργου (Εργολαβία), για Σημειώσεις Εκπαίδευσης, στο ΚΕΚ «ΕΝΔΥΣΗ», για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας Υφασμάτων και Ενδυμάτων», 2004
Σύμβαση Έργου (Εργολαβία), για Σημειώσεις Εκπαίδευσης, στο ΚΕΚ «ΕΝΔΥΣΗ», για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός Collection και ανάπτυξη νέων προϊόντων στους κλάδους
ένδυσης - μόδας», 2004
Υφασματολογία – Ποιοτικός Έλεγχος, ΙΕΚ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ» - Θεσ/νίκης, 2002
Άρθρο Παναγιώτη Ασλανίδη στο περιοδικό «ΠΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ», με θέμα «Τεχνολογία
Πλεκτικής», τεύχος 4/1996
Άρθρο Παναγιώτη Ασλανίδη στο περιοδικό «ΠΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ», με θέμα «Σχεδίαση
Υφασμάτων Jacquard», τεύχος 2/1996
Συγγραφή όλων των εκπαιδευτικών σημειώσεων για τα αντίστοιχα σεμινάρια που έχω
υλοποιήσει.
Λοιπές
•
•
Γνώσεις
Γνώσεις Γερμανικής γλώσσας, πολύ καλά.
Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας, περιορισμένες σε τεχνικά θέματα.
10
•
•
Γνώσεις REFA I
Γνώσεις MS Windows, ( MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet ).
Άλλες
•
•
Δραστηριότητες
Μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών.
Μέλος της Επιτροπής Οικοπεδούχων «Πεύκα Βέρδη Αττικής».
11