Οι επιχειρήσεις ένδυσης µε τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2011

Οι επιχειρήσεις ένδυσης µε τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2011
Κύκλος εργασιών
Επιχειρήσεις
2.011
2.010
2.009
2.008
ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ
BLUEPOINT ΑΕ
A.X.F. ΑΕ
BSB ΑΒΕΕ
LAPIN HOUSE ΑΒΕΕ
RAXEVSKY ΑΕΒΕ
ΤΡΙΟΥΜΦ ΑΒΕΕ
PINK WOMAN ΑΒΕΕ
ALOUETTE ΑΕ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΕ
ΠΕΤΣΑΣ ΑΕ
MINERVA ΑΕ
BODY TALK AE
MAYORAL ΕΠΕ
TOI&MOI ΑΒΕΕ
ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ ΑΒΕΕ
DIMIS ΑΕ
SANTANA
OXFORD COMPANY ΑΒΕΕ
ROSSI ΑΕ
ENERGIERS ΑΕ
ΠΑΛΚΟ ΑΕ
VF ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
KOMOTEX ΑΕ
D.K.S. ΑΕ
LUNA ΑΕ
ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΑΒΕΕ
LUSSILE ΑΒΕΕ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΒΕΕ
SARAH LAWRENCE ΑΕ
Α∆ΑΜΑΚΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
Μ.Α.Σ.Σ.ΦΑΣΙΟΝ ΑΕ
ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ
LYNNE ΑΒΕΕ
ΜΕΤΑΞΑ & ΣΙΑ ΕΕ
MANETTI ΑΕ
ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΑΒΕΕ
FOREL ΑΕΒΕ
ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ ΑΕ
PRESTIGE ΑΕΒΕ
∆ΟΥΡΟΣ ΑΕ
CASSANDER ΑΕ
62.827
37.505
36.273
32.824
21.845
21.303
19.330
18.722
17.067
15.281
15.210
14.878
14.745
14.198
13.871
13.804
13.532
12.782
12.739
12.643
12.023
11.895
11.811
11.302
11.220
9.728
8.518
8.076
7.452
7.247
7.171
7.036
7.013
6.945
6.491
5.826
5.724
5.683
5.678
5.633
5.625
5.523
5.492
5.446
2.007
Μ%
57.045
25.284
29.753
44.397
32.109
26.095
27.056
64.560
32.827
28.417
30.765
27.358
24.206
22.010
16.711
20.480
14.426
12.171
17.951
12.870
13.894
15.644
14.473
10.334
19.013
14.571
14.930
13.251
12.741
11.645
6.487
11.600
12.307
8.055
10.028
7.785
9.614
6.705
5.067
2.233
7.977
7.820
8.171
68.548
24.716
32.627
34.647
28.143
28.058
27.786
14.212
24.375
18.398
9.885
24.244
65.996
25.927
31.938
41.955
30.361
29.051
27.570
22.140
24.558
20.087
13.018
28.277
12.837
18.858
15.560
10.059
23.284
17.734
17.536
13.581
15.551
16.422
14.621
9.845
22.925
15.422
10.668
23.563
17.750
18.311
13.627
11.167
17.976
18.295
26.667
17.551
10.957
23.525
18.121
16.711
12.522
10.096
16.634
14.196
12.628
7.331
14.977
9.515
10.145
6.331
3.277
4.410
8.119
10.723
10.863
15.545
7.511
16.645
10.760
12.313
6.195
7.762
4.272
8.656
11.614
12.513
15.782
9.583
20.481
11.273
13.094
6.402
8.215
4.689
9.073
11.207
12.471
-2,7%
14,3%
27,6%
6,7%
-20,2%
-12,0%
-12,2%
12,0%
-16,7%
5,9%
25,0%
-17,1%
14,6%
2,2%
-11,3%
-4,6%
30,9%
-32,8%
-12,6%
-15,3%
-9,3%
-6,6%
1,4%
74,2%
-3,3%
-21,0%
5,7%
-19,5%
-4,3%
-24,6%
7,0%
38,9%
214,1%
-12,9%
-17,0%
-28,7%
7.378
7.958
6.561
9.797
6.748
7.055
8.126
8.724
10.328
8.582
11.748
9.398
8.518
7.390
9.928
10.134
9.869
11.703
10.613
9.171
6.206
9.569
11.377
9.712
14.103
10.729
8.971
4.125
-23,0%
-28,7%
-14,1%
-42,6%
-18,2%
-22,2%
-33,0%
25.561
18.599
15.681
28.203
TRES JOLIE ΑΕΒΕ
SAM AE
ΡΕΝΤΥΚΟΤ ΑΕ
MED ΑΒΕΕ
BERTO LUCCI ΑΕΒΕ
ANEL ΑΕ
ΠΑΣΚΑΛ ΑΒΕΕ
BILL COST ΑΒΕΕ
ΠΕΡΒΕΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ
ZIC-ZAC ΑΒΕΕ
CARAMEL ΑΕΒΕ
SPORT'S HOUSE ΑΕ
ΛΟΛΑ ΑΒΕΕ
ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΕΛΛΑΣ ΚΟΤΤΟΝ ΑΕ
∆ΕΛΦΙΝΙ ΑΕ
EDWARD ΑΒΕΕ
IDER ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΕ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΒΕΕ
DIEN ΑΕ
VAMP ΑΕ
ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ
ΧΑΛΙΜΟΥ ΑΒΕ
ΝΤΕΗ ΑΕ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ
ΤΡΑΞ ΑΕ
ΛΕΓΓΕΡΑ ΑΕΒΕ
ACCESS ΑΒΕΕ
ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΑΒΕΕ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΗΣ ΑΕ
SPRINT ΑΕ
CELESTINO ΑΕ
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΧΗΡΑΣ ΑΕ
PRETTO ΑΕ
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
D.M.N. ΑΕ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΕ
HYPE ΑΒΕΕ
VARONIC ΑΕ
APPLE BOXER ΑΕ
MACOPLEX ΑΕ
DIL ΑΕ
STENIA ΑΕΒΕ
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΒΕΕ
5.427
5.384
5.236
5.138
5.017
4.921
4.853
4.835
4.709
4.678
4.610
4.514
4.484
4.266
4.222
4.093
4.040
4.027
4.024
4.002
3.965
3.843
3.822
3.769
3.713
3.687
3.620
3.524
3.514
3.448
3.401
3.346
3.344
3.273
3.211
3.126
2.961
2.863
2.833
2.832
2.767
2.504
2.244
2.208
2.136
2.124
2.076
6.553
5.547
3.803
7.312
6.487
4.840
5.142
5.705
5.338
7.846
5.120
10.188
5.429
5.402
5.141
4.519
9.985
4.037
4.745
3.874
3.752
4.221
5.800
4.467
4.045
2.882
5.298
4.001
2.924
4.489
4.189
8.327
4.226
3.301
2.661
3.147
698
3.022
4.512
3.296
1.925
4.303
1.669
2.185
3.539
3.168
1.844
8.044
6.765
3.590
8.661
7.875
5.421
3.887
8.394
4.593
5.612
5.714
12.893
6.610
6.489
6.834
4.970
9.327
5.148
6.114
4.411
3.183
9.089
3.973
5.467
4.404
3.215
6.017
4.225
3.561
4.917
3.021
11.227
4.398
4.493
2.421
4.311
66
3.141
5.446
3.919
1.636
6.837
1.766
2.626
4.610
1.963
2.072
8.961
6.673
3.417
10.113
8.518
4.999
4.223
9.306
4.417
5.488
5.088
13.424
6.740
7.205
9.667
7.059
11.750
5.294
7.700
4.900
3.262
9.921
6.499
3.259
10.232
10.610
5.046
5.163
9.900
4.929
6.089
4.605
12.094
7.622
6.951
5.935
8.629
12.647
8.136
8.978
6.817
6.101
3.242
7.006
4.114
3.792
7.051
3.941
3.625
6.058
3.392
12.104
5.153
5.030
3.181
4.620
657
3.832
7.200
3.361
1.763
8.371
2.614
2.473
5.517
2.258
3.509
3.800
4.767
6.866
4.089
3.584
5.957
1.923
13.301
7.001
4.833
3.104
6.686
48
3.805
9.153
3.465
3.416
8.775
2.767
2.590
5.206
2.842
4.591
-17,2%
-2,9%
37,7%
-29,7%
-22,7%
1,7%
-5,6%
-15,2%
-11,8%
-40,4%
-10,0%
-55,7%
-17,4%
-21,0%
-17,9%
-9,4%
-59,5%
-0,2%
-15,2%
3,3%
5,7%
-9,0%
-34,1%
-15,6%
-8,2%
27,9%
-31,7%
-11,9%
20,2%
-23,2%
-18,8%
-59,8%
-20,9%
-0,8%
20,7%
-0,7%
324,2%
-5,3%
-37,2%
-14,1%
43,7%
-41,8%
34,5%
1,1%
-39,6%
-33,0%
12,6%