close

Enter

Log in using OpenID

10-11-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ& ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ
Άμφισσα : 10-11-2010
Αριθμ.Πρωτ: 3766
Ταχ.Δ/νση:Αθανασοπούλου 3
Ταχ.Κωδικ:33100 Άμφισσα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο-Fax:22650 22062
>>
22650 23314
ΘΕΜΑ: «Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ
Τούτι του Μιχαήλ και της Σοφίας ( AFANASOVA TOYTI του MIKHAIL και της
SOFIYA)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις α)Του Ν.2503/97 (ΦΕΚ107/Α΄/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση &
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις
β) Του Π.Δ. 61/2002(ΦΕΚ 52/Α΄/02) « Περί συστάσεως Δ/νσης αστικής κατ/σης &
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης στην Π.Στ.Ε.
γ)Του αρ.1 του Ν2790/2000(ΦΕΚ 24/Ά/2000) « Αποκατάσταση Παλιννοστούντων
Ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το αρ.76
του Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91/Ά/2001) και με τον 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) και του
αρ.15 του Ν3284/2004 (ΦΕΚ 217/Ά/2004) όπως ισχύουν σήμερα.
δ)του αρθρου 41παρ.3 ά του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008 μες τις οποίες
παρέχεται η δυνατότητα Εξελληνισμού του επωνύμου της αιτούσης.
2)Την με αρ.πρωτ.2675/31-5-2007 απόφαση Γ.Γ.Π.Στ.Ε.(ΦΕΚ 965/Β΄/15-6-2007)
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’αριθ.51993/4518/27-7-2010
(ΦΕΚ 1329/Β΄/30-8-2010 ) όμοια απόφαση «Περί παροχής εξουσιοδότησης του
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα».
3)Την με Α/Α1648/5-5-2008 αίτηση της εν θέματι προς το Γενικό Προξενείο της
Ελλάδος στο Νοβοροσσίσκ με την οποία ζητά την απόκτηση της Ελληνικής
Ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3284/2004 και τον Εξελληνισμό του
επωνύμου της από Αφανάσοβα σε ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, η οποία μας διαβιβάστηκε με το
με αρ.πρωτ. Φ566/Ν0Β/ΑΣ2005/12-12-2008 έγγραφο του ως άνω Προξενείου.
4)Την από 6/6/2008 Γνωμοδότηση της Ειδικής Προξενικής Επιτροπής μαζί με την
αριθ.38/14-10-2009 πρόσθετη γνωμοδότηση της Β΄Ειδικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 15 του ως άνω Νόμου
με τις οποίες διαπιστώνεται ότι η ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ Τούτι του Μιχαήλ είναι Ελληνικής
καταγωγής και στο πρόσωπο της συντρέχει η ιδιότητα της Ομογενούς.
5)Την από 19-5-2010 Νο Α-21 Σειρά Α Νο 000352 Βεβαίωση πρόσφατου Ποινικού
Μητρώου για την εν θέματι, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού
Κέντρου Πληροφοριών του Υπ.Εσ. της Ρωσίας, από το Υπουργείο Εσωτερικών της
Δημοκρατίας της Αντιγκέας, της Περιφέρειας Κρασνοντάρ Ρωσίας, όπου
βεβαιώνεται ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο
6) Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόμαστε την από 05-05-2008 αίτηση περί απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
της ομογενούς ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ Τούτι του Μιχαήλ και της Σοφίας που γεννήθηκε την
1/7/1948 στο χωριό Ολιάνκ – περοχή Τσάλκας – Γεωργίας και εγκρίνουμε τον
εξελληνισμό του επωνύμου της από ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ σε ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ .
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω από της δόσεως του όρκου της
Ελληνίδας πολίτη, εντός έτους από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή ανακαλείται εφόσον η ενδιαφερόμενη
δεν προσέλθει να ορκιστεί, κατόπιν γραπτής πρόσκλησης μέσα στην
προαναφερόμενη αποκλειστική προθεσμία, σύμφωνα με το αρθ. 62 παρ. 1 του
Ν.2910/2001 και το αρθ. 9 παρ. 1 του Ν.3284/2004.
Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενικό Προξενείο της Ελλάδος
Με εντολή Γ.Γ.Π.Στ.Ε
στο Νοβοροσσίκ-Ρωσίας
Ο Πρ/νος Δ/νσης
c/o Υπουργείο Εξωτερικών
ΣΤ3 Διεύθυνση:Διεκπεραίωσης
και Διπλωματικού Ταχυδρομείου
Ακαδημίας 3 - 106 71 Αθήνα
Γ. ΜΙΧΑΣ
(σε δυο αντίτυπα για να επιδοθεί το
το ένα στην ενδιαφερόμενη)
2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής
(Για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας
Λεωνίδου 6 – 35100 Λαμία)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content