Χώρες Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

A/A
1
2
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (71 Μέλη)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΟΡΕΑΣ
E-mail
NERSISYAN ARAIK
CHAMURLIEV
DEMOSFEN
CHAMURLIEV
NUGZAR
4
ILIEV FEDOR
5
KHACHATURIAN
GOCHA
6
MUKHSIEV ALEKSEI
7
PARASKEVOV
FEOXAR
8
PAVLOV NIKOLAI
9
TERSENOV ANTEY
10 GEORGIADI IVAN
11 KUSIDI YIURIY
12
MACUKATOV
GEORGIOS
13 IANIEV VLADIMIR
14
ΑΓΙΟΤΟΒ ΙΟΝΙΟΣ /
AYOTOV IONIS
Κοινότητα KOGHES
(Πρόεδρος)
Δήμος ΤΣΑΛΚΑΣ
(Δήμαρχος)
Δήμος ΤΣΑΛΚΑΣ (Μέλος
Δ.Σ.)
Περιοχή Μπορτζόμι (Μέλος
Δ.Σ.)
Δήμος ΤΣΑΛΚΑΣ (Δημοτικός
Σύμβουλος)
Δήμος TSALKA (Δημοτικός
Σύμβουλος)
Δήμος ΤΣΑΛΚΑΣ (Μέλος
Δ.Σ.)
Περιοχή Μπορτζόμι (Μέλος
Δ.Σ.)
Δήμος TSALKA (Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου)
Πόλη ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ
(Δημοτικός Σύμβουλος)
Πόλη TERMITAU (Δημοτικός
Σύμβουλος)
Πρόεδρος Κοινωνικης
Επιτροπής Εθνικών
Μειονοτήτων &
Θρησκευτικών Υποθέσεων
Δήμου VILNIUS
CAUSENI DISTRICT
COUNCIL (Περιφερειακός
Σύμβουλος)
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
Περιφέρειας Σταυρούπολης
ΑΝΑΝΙΚΟΒ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΣΑΡΑΠΟΥΛ της
15 ΔΗΜΟΚΡΙΤ /
ANANIKOV DEMOKRIT Δημοκρατίας των Ουντμούρτ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΒ
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ /
ANASTASOV GEORGY
17
ΑΝΤΑΜΟΒ ΠΑΥΛΟΣ /
ADAMOV PAVEL
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /
18
APOSTOLIDI
KONSTANTIN
19
ΑΣΛΑΝΟΒ ΒΙΚΤΩΡ /
ASLANOV VICTOR
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected];
akimat.temi[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου του χωριού
ΤΣΕΡΝΙΣΕΦΣΚ της
Δημοκρατίας του Ταταρστάν
[email protected]
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΜΕΡΤΣΑΝΣΚΟΓΙΕ, Περιοχής
Κριμσκ, Περιφέρειας
[email protected]
Κρασνοντάρ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΑΝΑΠΑ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
[email protected]
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
Περιφέρειας Σταυρούπολης [email protected]
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΑΝΑΠΑ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
ΑΤΜΑΤΣΙΟΒ ΙΒΑΝ /
πόλης ΓΚΕΛΕΝΤΖΙΚ,
ATMATCHIOV IVAN
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
ΑΦΑΝΑΣΟΒ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ /
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
AFANASOV VASSILY
Βουλευτής τοπικού
ΑΦΑΝΑΣΟΒ ΝΤΕΜΗΣ /
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
AFANASOV DEMIS
Περιφέρειας Σταυρούπολης
ΒΑΣΙΛΙΕΒ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /
πόλης ΓΚΕΛΕΝΤΖΙΚ,
VASILIEV
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
KONSTANTIN
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΓΑΒΡΙΛΟΒ ΡΟΜΑΝ /
ΠΡΙΓΚΟΡΟΝΤΝΟΓΙΕ,
GAVRILOV ROMAN
Περιοχής Κριμσκ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
ΓΑΤΑΡΟΒ ΑΛΕΞΕΪ /
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
GATAROV ALEKSEY
Περιφέρειας Σταυρούπολης
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΓΙΑΖΟΥΓΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ /
ΠΡΙΓΚΟΡΟΝΤΝΟΓΙΕ,
YAZOUGLIDI MARIA
Περιοχής Κριμσκ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
ΓΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒ
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΚΥΡΙΛΛΟΣ /
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
GIOULBIAKOV KIRILL
Περιφέρειας Σταυρούπολης
ΓΟΓΙΑΕΒ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /
πόλης ΚΙΣΛΟΒΟΝΤΣΚ,
GOYAEV
Περιφέρειας Σταυρούπολης
KONSTANTIN
ΓΟΥΡΟΒΑΝΟΒ
Βουλευτής τοπικού
ΣΕΡΓΙΟΣ /
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΜΠΕΛΟΡΕΤΣΕΝΣΚ,
GUROVANOV
Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
SERGEY
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ
Βουλευτής Κοινοβουλίου
Σ ΙΒΑΝ /
περιοχής ΑΜΠΙΝΣΚ,
GRAMMATIKOPOULO
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
IVAN
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ
Βουλευτής Κοινοβουλίου
Σ ΜΙΧΑΗΛ /
περιοχής ΑΜΠΙΝΣΚ,
GRAMMATIKOPOULO
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
MIKHAIL
ΗΛΙΑΔΗΣ
Βουλευτής Κοινοβουλίου
περιοχής ΑΜΠΙΝΣΚ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / ILIADI
Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
KHARLAMPI
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΆΛΛΑ /
πόλης ΚΡΙΜΣΚ, Περιφέρειας
KAZANDZHI ALLA
Κρασνοντάρ
ΑΣΛΑΝΟΒ ΣΤΑΥΡΙΪ /
ASLANOV STAVRY
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΚΑΙΣΕΒ ΙΒΑΝ /
ΜΕΡΤΣΑΝΣΚΟΓΙΕ, Περιοχής
35
KAISHEV IVAN
Κριμσκ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΚΑΛΑΤΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ /
ΠΡΙΓΚΟΡΟΝΤΝΟΓΙΕ,
36
KALACHIDI ELENA
Περιοχής Κριμσκ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΝΟΒΟΡΟΣΣΙΣΚ,
37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ / KANAKIDI
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
GEORGY
Βουλευτής τοπικού
ΚΑΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ /
Κοινοβουλίου Περιοχής
38
ΜΠΕΛΟΡΕΤΣΕΝΣΚ,
KATANIDI YURY
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
ΚΑΤΑΝΟΒ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΕΣΕΝΤΟΥΚΙ,
39 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /
Περιφέρειας Σταυρούπολης
KATANOV DMITRY
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
ΚΕΣΙΔΗΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ /
πόλης ΕΣΕΝΤΟΥΚΙ,
40
KESIDI VLADIMIR
Περιφέρειας Σταυρούπολης
Βουλευτής τοπικού
ΚΕΣΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ /
Κοινοβουλίου Περιοχής
41
ΜΠΕΛΟΡΕΤΣΕΝΣΚ,
KESIDI ROUSLAN
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
ΚΟΥΖΜΙΝ ΓΙΟΥΡΙ /
πόλης ΓΚΕΛΕΝΤΖΙΚ,
42
KUZMIN YURY
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
ΚΥΡΙΑΚΟΒ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /
πόλης ΚΡΙΜΣΚ, Περιφέρειας
43
KIRIAKOV
Κρασνοντάρ
KONSTANTIN
Βουλευτής τοπικού
ΛΑΒΡΕΝΤΙΑΔΗΣ
Κοινοβουλίου
ΠΡΙΓΚΟΡΟΝΤΝΟΓΙΕ,
44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /
Περιοχής Κριμσκ,
LAVRENTIADI DMITRY
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ /
ΜΕΡΤΣΑΝΣΚΟΓΙΕ, Περιοχής
45
LAZARIDI SOFIA
Κριμσκ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
ΛΕΟΝΟΒ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
Κοινοβουλίου Περιοχής
46
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
/ LEONOV EDUARD
Περιφέρειας Σταυρούπολης
Βουλευτής τοπικού
ΛΕΟΝΟΒ ΡΟΥΣΛΑΝ /
Κοινοβουλίου Περιοχής
47
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
LEONOV RUSLAN
Περιφέρειας Σταυρούπολης
ΛΟΥΚΙΑΝΟΒΑ
Σύμβουλος Προέδρου
(ΙΩΝΙΔΗ) ΒΙΟΛΕΤΤΑ /
Κοινοβουλίου περιοχής
48
LOUKIANOVA (IONIDI)
ΣΕΒΕΡΣΚΙ
VIOLETTA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ΜΠΙΤΣΑΧΤΣΙΕΒ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ /
49
BICHAHCHIEV
GREGORY
MΠΟΥΝΤΑΓΟΒ
50 ΓΙΑΝΝΗΣ / BUDAGOV
YANNIS
ΜΠΟΥΝΤΑΓΟΒ
51 ΝΙΚΟΛΑΟΣ /
BUDAGOV NICOLAY
52
ΝΤΕΛΙΑΝΟΒ ΒΙΤΑΛΙΪ /
DELIANOV VITALY
ΝΤΕΜΙΡΧΑΝΟΒΑ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ /
53
DEMIRHANOVA
LUDMILA
ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΕΒ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ /
54
DEMURCHEV
GENNADY
ΝΤΖΟΥΒΑΛΙΑΚΟΒ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ /
55
NTZUBALIAKOV
GENNADY
56
ΝΤΙΜΙΤΡΙΕΒ ΜΙΧΑΗΛ /
DMITRIEV MIKHAIL
ΟΦΛΙΔΗΣ
57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /
OFLIDI KONSTANTIN
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /
58
POPANDOPULO
DMITRY
59
ΠΑΡΣΑΝΟΒΑ ΆΣΙΑ /
PARSANOVA ASYA
60
ΠΟΠΟΒ ΜΟΥΡΑΝΤΙ /
POPOV MURADI
ΣΑΒΕΝΚΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ /
61
SAVENKO
ALEXANDER
ΣΑΧΤΑΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ /
62
SAHTARIDI
ALEXANDER
63
ΣΙΦΡΙΔΗΣ ΙΒΑΝ /
SIFIRIDI IVAN
Αναπληρωτής Προέδρου
Εθνικού Επιμελητηρίου του
Περιφερειάρχη του
ΒΟΡΟΝΕΖ
Πρόεδρος τοπικού
Κοινοβουλίου του χωριού
ΚΙΕΒΣΚΟΓΙΕ, Περιοχής
Κριμσκ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
Πρόεδρος τοπικού
Κοινοβουλίου του χωριού
ΚΙΕΒΣΚΟΓΙΕ, Περιοχής
Κριμσκ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου ΑΧΤΙΡΣΚΙ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΠΡΙΓΚΟΡΟΝΤΝΟΓΙΕ,
Περιοχή Κριμσκ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΑΝΑΠΑ, Περιφέρειας
Κρασνοντάρ
[email protected]
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
Περιφέρειας Σταυρούπολης [email protected]
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΓΚΕΛΕΝΤΖΙΚ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ [email protected]
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΣΟΤΣΙ, Περιφέρειας
[email protected]
Κρασνοντάρ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΓΚΕΛΕΝΤΖΙΚ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
[email protected]
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΑΜΠΙΝΣΚ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ [email protected]
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΠΡΕΝΤΓΟΡΝΟΓΙΕ,
Περιφέρειας Σταυρούπολης [email protected]
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
Δημοκρατίας ΚΑΡΑΤΣΑΕΒΟΤΣΕΡΚΕΣΙΑ
[email protected]
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΠΙΑΤΙΓΟΡΚΣ,
Περιφέρειας Σταυρούπολης
[email protected]
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΝΟΒΟΡΟΣΣΙΣΚ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ [email protected]
ΣΠΙΡΟΒ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
64
/ SPIROV ARISTOTEL
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
65 ΕΛΠΙΔΑ /
TERZOPOULO ELPIDA
66
ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ ΕΛΙΝΑ /
TERSENOVA ELINA
ΤΟΥΓΚΕΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /
67
TOUNGEL
KONSTANTIN
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ /
68
TRIANDAFILLIDI
SERGEY
69
ΤΡΟΝΙΝΑ ΒΕΡΑ /
TRONINA VERA
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου της πόλης
ΜΑΪΚΟΠ της Δημοκρατίας
της Αντιγκέα
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΜΟΛΝΤΑΒΑΝΣΚΟΓΙΕ,
Περιοχής Κριμσκ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΠΡΙΓΚΟΡΟΝΤΝΟΓΙΕ,
Περιοχής Κριμσκ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου ΑΧΤΙΡΣΚΙ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου Περιοχής
ΜΠΕΛΟΡΕΤΣΕΝΣΚ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ
Βουλευτής Κοινοβουλίου της
πόλης ΓΛΑΖΟΒ της
Δημοκρατίας των Ουντμούρτ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Βουλευτής τοπικού
Κοινοβουλίου
ΤΣΑΧΙΡΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ /
ΜΟΛΝΤΑΒΑΝΣΚΟΓΙΕ,
70
SHAHIROVA NATALIA
Περιοχής Κριμσκ,
Περιφέρειας Κρασνοντάρ [email protected]
Βουλευτής τοπικού
ΦΩΤΟΒ
Κοινοβουλίου
ΜΕΡΤΣΑΝΣΚΟΓΙΕ, Περιοχής
71 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ /
Κριμσκ, Περιφέρειας
FOTOV KHRISTOFOR
[email protected]
Κρασνοντάρ