Μηχανήματα Εξαερισμού & Κλιματισμού

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ, INVERTER
ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
Αξονικοί εξαεριστήρες ελαφρού τύπου
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΣΤΡΟΦΕΣ
rpm
HCD-20-4M
HCD-25-4M
HCD-30-4M
HCD-35-4M
HCD-40-4M
1350
1340
1360
1365
1410
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αξονικόςεξαεριστήρας
ελαφρού τύπου,
Θερµοκρασία
λειτουργίας -25ºC έως
60ºC
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
ΤΙΜΗ
36w
41w
76w
115w
150w
220v
220v
220v
220v
220v
38 dB
43 dB
48 dB
53 dB
57 dB
126
141
167
202
359
Αξονικοί εξαεριστήρες σειράς 1400 RPM
ΜΟΝΤΕΛΟ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
R11P-3530P-4M
R11P-4035P-4M
R11P-4530P-4M
R11P-5030P-4M
35
40
45
50
R09P-3532P-4T
R11P-4035P-4T
R13P-4535P-4T
R13P-5035P-4T
R13P-5625P-4T
35
40
45
50
56
Αξονικοί
εξαεριστήρες
R 1400 RPM,
Φτερωτή από
ατσάλι & από
αλουµίνιο
Αξονικοί
εξαεριστήρες
R 1400 RPM
Φτερωτή από
ατσάλι & από
αλουµίνιο
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
ΤΙΜΗ
128w
245w
310w
545w
220v
220v
220v
220v
67 dB
73 dB
74 dB
82 dB
240
282
382
435
128w
250w
465w
695w
670w
380v
380v
380v
380v
380v
72 dB
75 dB
80 dB
82 dB
83 dB
201
282
382
435
456
Αξονικοί εξαεριστήρες σειράς R 900 RPM
ΜΟΝΤΕΛΟ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
R13P-4535P-6M
R13P-5035P-6M
R13P-5630P-6M
R13P-6325P-6M
45
50
56
63
R13P-4535P-6T
R13P-5035P-6T
R13P-5635P-6T
R13P-6330P-6T
45
50
56
63
Αξονικοί
εξαεριστήρες
R 900 RPM
Φτερωτή από
ατσάλι & από
αλουµίνιο
Αξονικοί
εξαεριστήρες
R 900 RPM
Φτερωτή από
ατσάλι & από
αλουµίνιο
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
ΤΙΜΗ
195w
255w
360w
400w
220V
220V
220V
220V
69 dB
72 dB
73 dB
70 dB
382
435
456
519
160w
250w
345w
390w
380V
380V
380V
380V
69 dB
73 dB
74 dB
78 dB
382
435
456
519
Αξονικοί εξαεριστήρες σειράς HEP
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΣΤΡΟΦΕΣ
RPM
HEP-25-4M/H
HEP-31-4M/H
HEP-35-4M/H
HEP-40-4M/H
HEP-45-4M/H
HEP-50-4M/H
HEP-56-4M/H
HEP-63-4M/H
1440
1410
1340
1400
1400
1380
1350
1375
HEP-45-4T/H
HEP-50-4T/H
HEP-56-4T/H
HEP-63-4T/H
1400
1420
1350
1415
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
ΤΙΜΗ
Αξονικός
εξαεριστήρας
σειράς HEP
Φτερωτή από
ενισχυµένο
πλαστικό
σύµφωνα µε
τον κανονισµό
ISO1940
100w
140w
180w
360w
480w
720w
1060w
1295w
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
52 dB
55 dB
58 dB
61 dB
66 dB
69 dB
72 dB
75 dB
317
353
389
445
534
584
760
763
470w
720w
1050w
1700w
380V
380V
380V
380V
66 dB
69 dB
72 dB
82 dB
555
604
686
889
Αξονικός
εξαεριστήρας
σειράς HEP
Φτερωτή από
ενισχυµένο
πλαστικό
σύµφωνα µε
τον κανονισµό
ISO1940
Εξαεριστήρες αεραγωγών ενδιάµεσοι (In-line) κυκλικής διατοµής
ΜΟΝΤΕΛΟ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ACM 100
ACM 125
ACM 150
ACM 200
ACM 250
ACM 315
Ø 10
Ø 12,5
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 31,5
70w
70w
66w
152w
140w
300w
Εξαεριστήρες
αεραγωγών
ενδιάµεσοι (Inline) κυκλικής
διατοµής, σειρά
ACM
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
44 dB
47 dB
47 dB
55 dB
57 dB
62 dB
ΤΙΜΗ
143
149
184
210
313
437
Εξαεριστήρες οροφής αξονοφυγοκεντρικού τύπου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ
ECT 244
ECT 274
ECT 324
ECT 374
ECT 424
ECT 474
Εξαεριστήρες οροφής
αξονοφυγοκεντρικού
τύπου 1400 rpm
0,12kw
0,18kw
0,25kw
0,55kw
0,75kw
1,5kw
220v
220v
220v
220v
220v
380v
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
54 dB
57 dB
62 dB
65 dB
68 dB
70 dB
ECT 476
ECT 526
ECT 576
ECT 626
Εξαεριστήρες οροφής
αξονοφυγοκεντρικού
τύπου 900 rpm
0,37kw
0,75kw
1,5kw
2,2kw
380v
380v
380v
380v
60 dB
64 dB
67 dB
70 dB
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΙΜΗ
594
739
852
977
1124
1389
1282
1666
1949
2286
Εξαεριστήρες οροφής αξονικού τύπου
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΣΤΡΟΦΕΣ
RPM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ
ΤΙΜΗ
ΕΕΤ 404
ΕΕΤ 504
ΕΕΤ 604
1400
1400
1400
Εξαεριστήρες
οροφής αξονικού
τύπου 1400rpm
0,25kw
0,75kw
1,5kw
220v
380v
380v
654
850
1314
ΕΕΤ 706
ΕΕΤ 756
ΕΕΤ 906
900
900
900
Εξαεριστήρες
οροφής αξονικού
τύπου 900rpm
1,1kw
1,5kw
3kw
380v
380v
380v
1502
1676
3053
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ – ΤΟΙΧΟΥ
ΤΧ6WW-150
∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΟΠΗΣ
18,4
TX9WW-230
26
TX12WW-300
33,7
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξαεριστήρες
τζαµιούτοίχου 3
ταχυτήτων
30
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
41 dB
85
43 dB
256
100
48 dB
321
ΙΣΧΥΣ
ΤΙΜΗ
193
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
100ΜΑ
125ΜΑ
Εξαεριστήρας Λουτρού &
Μικρών Χώρων
150ΜΑ
MAT100
MAT125
MATH100
MATH125
MATH150
18w
ΣΤΑΘΜΗ
ΘΟΡΥΒΟΥ
34 dB
22w
35 dB
42
26w
39 dB
51
18w
34 dB
46
22w
35 dB
55
18
34 dB
69
22
35 dB
85
26
39 dB
101
ΙΣΧΥΣ
Εξαεριστήρας Λ &
Μ.X.µε διακόπτη
χρονοκαθυστέρησης
Εξαεριστήρας Λ & Μ.X.
µε διακόπτη
χρονοκαθυστέρησης και
αισθητήρα υγρασίας
ΤΙΜΗ
34
EΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΜΙΝΑ∆ΕΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ
F2
F4
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
190X35X65
190X65X65
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φίλτρα ενεργού
άνθρακα
ΠΑΡΟΧΗ
2150 m3/h
4250 m3/h
ΤΙΜΗ
2565
3959
F6
F8
190X100X65
190X130X65
6400 m3/h
8500 m3/h
59Χ29
59ΧΧ59
5046
6826
69
Φίλτρα λίπους
συρµάτινα
127
59Χ29
34
Πρόφιλτρα
59Χ59
52
59,2X28,7X53,5
55
Σακόφιλτρα αέρος
(F8)
59,2X59,2X53,5
59X29
59X59
87
154
Ηµιαπόλυτα
φίλτρα (Η10)
248
Kόκκοι ενεργού
άνθρακα/kg
7,40
Συνθετικά φίλτρα
αέρος σε
µεταλλικό πλαίσιο
G3-R 29
G3-MK16(nylon)
G3-R 29
156/m2
161/m2
20/m2
Συνθετικά φίλτρα
αέρος
G3-MK16(nylon)
25/m2
50Χ50
Φίλτρα λίπους
συρµάτινα
85
50Χ50
Φλογοκρύπτες
64
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
Φυγόκεντροι απορροφητήρες µονής αναρρόφησης
ΙΣΧΥΣ
0,5HP/0,37kw
1HP/0,75 kw
Ø ΣΤΟΜΙΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
20
25
Ø ΣΤΟΜΙΟ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Εσωτερικό
Εξωτερικό
20,5X24,5
22,5Χ34,5
25,5Χ29,5
27,5Χ39,5
RPM
ΤΑΣΗ
ΤΙΜΗ
Φυγόκεντροι
απορροφητήρ
220/380v
220/380v
190
234
1,5HP/1,1 kw
2HP/1,5 kw
2HP/1,5 kw
3HP/2,2 kw
3HP/2,2 kw
3HP/2,2 kw
4HP/3 kw
5,5HP/4 kw
7,5HP/5,5kw
0,5HP/0,37kw
1HP/0,75kw
1,5HP/1,1kw
2HP/1,5kw
2HP/1,5kw
3HP/2,2kw
4HP/3kw
5,5HP/4kw
25
30
30
30
30
35
35
35
45
25
30
30
35
35
35
45
45
25,5Χ34,5
27,5Χ40,5
27,5Χ40,5
27,5Χ40,5
27,5Χ40,5
32,5Χ40,5
32,5Χ45,5
32,5Χ45,5
57Χ44
22,5X34,5
27,5X40,5
27,5X40,5
32,5X45,5
32,5X45,5
32,5X45,5
57X44
57X44
30,5Χ39,5
32,5Χ45,5
32,5Χ45,5
32,5Χ45,5
32,5Χ45,5
37,5Χ45,5
37,5Χ50,5
37,5Χ50,5
63Χ50
27,5X39,5
32,5X45,5
32,5X45,5
37,5X50,5
37,5X50,5
37,5X50,5
63X50
63X50
ες µονής
αναρρόφησης
1450rpm
Φυγόκεντροι
απορροφητήρ
ες µονής
αναρρόφησης
900rpm
220/380v
220v
380v
380v
220v
380v
380v
380v
380v
220/380v
220/380v
220/380v
380v
220v
380v
380v
380v
306
423
373
440
565
476
541
755
1146
251
361
451
543
579
663
1147
1375
Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες µονής αναρρόφησης σε ηχοµονωµένο κιβώτιο
ΙΣΧΥΣ
Ø ΣΤΟΜΙΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
0,5HP/0,37kw
1HP/0,75kw
1,5HP/1,1kw
2HP/1,5kw
2HP/1,5kw
3HP/2,2kw
3HP/2,2kw
3HP/2,2kw
4HP/3kw
5,5HP/4kw
7,5HP/5,5kw
0,5HP/0,37kw
1HP/0,75kw
1,5HP/1,1kw
2HP/1,5kw
3HP/2,2kw
4HP/3kw
5,5HP/4kw
20
25
25
30
30
30
30
35
35
35
45
25
30
30
35
35
45
45
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
70X70X70
80X80X80
80X80X80
100X100X100
100X100X100
100X100X100
100X100X100
100X100X100
100X100X100
100X100X100
120X120X120
80X80X80
100X100X100
100X100X100
100X100X100
100X100X100
120X120X120
120X120X120
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑΣΗ
220/380v
220/380v
Φυγοκεντρικοί 220/380v
απορροφητήρες
220v
µονής
380v
αναρρόφησης
220v
1450rpm σε
380v
ηχοµονωµένο
380v
κιβώτιο (F/S)
380v
380v
380v
Φυγοκεντρικοί 220/380v
απορροφητήρες 220/380v
µονής
220/380v
αναρρόφησης
380v
900rpm σε
380v
ηχοµονωµένο
380v
κιβώτιο (F/S)
380v
ΤΙΜΗ
543
663
735
969
935
1118
1002
1052
1091
1291
2037
685
921
1004
1098
1236
2037
2271
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
Ρυθµιστές στροφών – Inverter µε µονοφασική τάση εισόδου
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
INV.SIEMENS/0,5
INV.SIEMENS/1
INV.SIEMENS/1,5
INV.SIEMENS/2
Inverter µε
µονοφασική
τάση εισόδου
ΙΣΧΥΣ
0,37kw
0,75kw
1,1kw
1,5kw
0,5HP
1HP
1,5HP
2HP
ΤΑΣΗ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
1X220
1X220
1X220
1X220
ΤΑΣΗ
ΕΞΟ∆ΟΥ
3X220
3X220
3X220
3X220
ΤΙΜΗ
350
408
465
516
INV.SIEMENS/3
INV.SIEMENS/4
2,2kw
3kw
3HP
4HP
1X220
1X220
3X220
3X220
610
698
Ρυθµιστές στροφών – Inverter µε τριφασική τάση εισόδου
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
SG120/0,50
SG120/0,75
SG120/1.00
SG120/1,50
SG120/2,00
SG120/3,00
SG120/4,00
SG120/5,00
INV.SIEMENS/7,5
INV.SIEMENS/10
INV.SIEMENS/15
INV.SIEMENS/20
INV.SIEMENS/25
INV.SIEMENS/30
Inverter µε
τριφασική
τάση εισόδου
ΙΣΧΥΣ
0,37kw
0,55kw
0,75kw
1,10kw
1,50kw
2,20kw
3,00kw
4,00kw
4kw
5,5kw
7,5kw
11kw
15kw
18kw
22kw
0,5ΗΡ
1,75ΗΡ
1HP
1,5HP
2HP
3HP
4HP
5HP
5,5kw
7,5HP
10HP
15HP
20HP
25HP
30HP
ΤΑΣΗ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
ΤΑΣΗ
ΕΞΟ∆ΟΥ
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
400v
ΤΙΜΗ
542
585
619
718
839
1050
1249
1469
1465
1665
1980
2470
2834
3830
4320
Ρυθµιστές στροφών απλοί
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚ-50
ΤΑΣΗ
ΕΝΤΑΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ
220v
25Ampere
70
220v
10Ampere
44
220v
25Ampere
286
Ρυθµιστές στροφών
κατάλληλοι για κινητήρες
1450rpm,220v και έως
1,5HP
ΑΚ-20
AK-705
Ρυθµιστής στροφών 5
θεσεων,κατάλληλος για
κινητήρες
1450rpm,220v,2HP
Απλές αεροκουρτίνες
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΜΗΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΗ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΙΜΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΘΟΡΥΒΟΥ
Απλή
Κ-43
100
106,6
180w
55dB
316
K-44
120
120
K-46
160
165
Κ-43UD
100
106,6
K-44UD
120
120
K-46UD
160
165
αεροκουρτίνα
χαµηλής
παροχής για
ύψος πόρτας
έως 2,30m
Απλή
αεροκουρτίνα
χαµηλής
παροχής για
ύψος πόρτας
έως 2,30m µε
ασύρµατο
χειριστήριο 20
ταχυτήτων
180w
55dB
372
240w
56dB
447
180w
58dB
337
180w
58dB
393
240w
58dB
466