Προδιαγραφές

Είδος σύμφωνα με το
κωδικολόγιο CPV
Κατηγορία / Είδος
Κωδικός
Περιγραφή CPV
CPV
22816000-3 Γραφική ύλη-ΛΟΙΠΟ
ΥΛΙΚΟ
22816000-4 Γραφική ύλη-ΛΟΙΠΟ
ΥΛΙΚΟ
22816000-3 Γραφική ύλη-ΛΟΙΠΟ
ΥΛΙΚΟ
22816000-3 Γραφική ύλη-ΛΟΙΠΟ
ΥΛΙΚΟ
22814000-9 Γραφική ύλη-ΛΟΙΠΟ
ΥΛΙΚΟ
30199340-5 Γραφική ύλη-ΛΟΙΠΟ
ΥΛΙΚΟ
30192110-5 Μελάνια
30192110-5 Μελάνια
30192110-5 Μελάνια
30192110-5 Μελάνια
30192110-5 Μελάνια
30192110-5 Μελάνια
30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και
ξηρογραφικό χαρτί
Παρατηρήσεις
ΜΠΛΟΚ « ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» 2/ΤΥΠΑ
(ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50Χ2) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 6η ΥΠΕ-ΠΕΔΥ Κ.Υ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΦΜ
999100797 ΔΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΩΝ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 1 20400
ΜΠΛΟΚ « ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» 2/ΤΥΠΑ
(ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50Χ2) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 6η ΥΠΕ-ΠΕΔΥ Κ.Υ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΦΜ
999100797 ΔΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΩΝ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 1 20401
ΜΠΛΟΚ "ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΟΡ/ΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ &
ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΩΝ Γ΄ΓΕΝΕΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ' 3/ΤΥΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
6η ΥΠΕ-ΠΕΔΥ Κ.Υ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΦΜ 999100797 ΔΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΩΝ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 1
20400
ΜΠΛΟΚ «ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ»ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17,5Χ25 cm σε
χαρτί ΓΡΑΦΗΣ 60 gr, ΚΟΛΛΗΤΑ (GOME) ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
6η ΥΠΕ-ΠΕΔΥ Κ.Υ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΦΜ 999100797 ΔΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΩΝ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 1
20400
ΜΠΛΟΚ "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ",τριπλότυπο(λευκό-κίτρινοροζ),καρμπονιζε,Διαστασεων 24x15,5cm, χωρίς αρίθμηση ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
6η ΥΠΕ-ΠΕΔΥ Κ.Υ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΦΜ 999100797 ΔΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΩΝ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 1
20400
ΒΙΒΛΙΑ «ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΘΕΝΩΝ » 200 ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΣ.24,5Χ34,5CM ,ΜΑΥΡΟ ΣΚΛΗΡΟ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ -> ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 1102W (HP LASER JET P1102W)
HP LJ1102W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ -> ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ
HP DESK JET 1000
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESK JET 1000 (ΜΑΥΡΑ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ -> ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ
HP DESK JET 1000
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESK JET 1000 (EΓΧΡΩΜΑ)
Xerox FaxCentre 1008 ΓΝΗΣΙΟ TONER
Kyocera Toner TK -100 toner kit KM-1500 1x290g
11.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ -> ΜΕΛΑΝΙΑ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ
SAMSUNG ML1865W
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
11.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ -> ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
11.1.53 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 έγχρωμο,ΦΥΛΛΑ
ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποσότητες
Προϋπολογισμός
50
584,25
10
116,85
50
126,07
50
73,8
50
61,5
20
147,6
5
522,75
20
196,8
20
196,8
2
2
233,7
86,08
10
430,44
50000 φύλλα
615,00
3391,64