« Π Α Κ Ε Τ Α » B U N D L E S

« Π Α Κ Ε Τ Α »
B U N D L E S
EDI-HOME DVB-T
«ΠΑΚΕΤΑ» Επίγειων ψηφιακών SD καναλιών, με δέκτη/ες
EDISION MINI-TRITON SD και διαμορφωτές TELEVES,
τα οποία παρέχουν στην έξοδο κανάλια PAL
για αναλογικές τηλεοράσεις.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
MINI-TRITON SD
2
2
99,90 €
104,90 €
EDI-HOME 4 DVB-T
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
MINI-TRITON SD
4
4
199,90 €
209,90 €
EDI-HOME 6 DVB-T
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
MINI-TRITON SD
6
6
299,90 €
314,90 €
EDI-HOME 8 DVB-T
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
MINI-TRITON SD
8
8
399,90 €
419,90 €
EDI-HOME 10 DVB-T
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
MINI-TRITON SD
10
10
498,90 €
523,90 €
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
EDI-HOME 2 DVB-T
2
EDI-HOME DVB-S
«ΠΑΚΕΤΑ» Δορυφορικών SD/HD καναλιών, με δέκτη/
ες EDISION Progressiv HD Compact και διαμορφωτές
TELEVES, τα οποία παρέχουν στην έξοδο κανάλια PAL
για αναλογικές τηλεοράσεις.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
PROGRESSIV HD COMPACT
2
2
128,90 €
134,90 €
EDI-HOME 4 DVB-S
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
PROGRESSIV HD COMPACT
4
4
259,90 €
272,90 €
EDI-HOME 6 DVB-S
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
PROGRESSIV HD COMPACT
6
6
389,90 €
408,90 €
EDI-HOME 8 DVB-S
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
PROGRESSIV HD COMPACT
8
8
518,90 €
544,90 €
EDI-HOME 10 DVB-S
5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF
PROGRESSIV HD COMPACT
10
10
648,90 €
680,90 €
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
EDI-HOME 2 DVB-S
3
EDI-PROF DVB-T
«ΠΑΚΕΤA» Eπίγειων ψηφιακών SD καναλιών, με δέκτη/ες EDISION
MINI-TRITON SD και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ διαμορφωτές TELEVES,
τα οποία παρέχουν στην έξοδο κανάλια PAL
για αναλογική τηλεόραση.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
MINI-TRITON SD
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
1
2
1
443,90 €
466,90 €
EDI-PROF 4 DVB-T
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
MINI-TRITON SD
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
2
4
1
717,90 €
753,90 €
EDI-PROF 6 DVB-T
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
MINI-TRITON SD
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
3
6
1
991,90 €
1.040,90 €
EDI-PROF 8 DVB-T
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
MINI-TRITON SD
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
4
8
1
1.264,90 €
1.327,90 €
EDI-PROF 10 DVB-T
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
MINI-TRITON SD
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
5
10
1
1.538,90 €
1.615,90 €
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
EDI-PROF 2 DVB-T
4
EDI-PROF DVB-S
«ΠΑΚΕΤA» Δορυφορικών SD/HD καναλιών, με δέκτη/ες
EDISION Progressiv HD Compact και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
διαμορφωτές TELEVES, τα οποία παρέχουν στην έξοδο
κανάλια PAL για αναλογική τηλεόραση.
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
EDI-PROF 2 DVB-S
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
PROGRESSIV HD COMPACT
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
1
2
1
472,90 €
496,90 €
EDI-PROF 4 DVB-S
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
PROGRESSIV HD COMPACT
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
2
4
1
774,90 €
813,90 €
EDI-PROF 6 DVB-S
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
PROGRESSIV HD COMPACT
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
3
6
1
1.076,90 €
1.130,90 €
EDI-PROF 8 DVB-S
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
PROGRESSIV HD COMPACT
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
4
8
1
1.378,90 €
1.447,90 €
EDI-PROF 10 DVB-S
5629 T.0X PSU
5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator
PROGRESSIV HD COMPACT
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
5
10
1
1.680,90 €
1.764,90 €
5
EDI-TS FTA
«ΠΑΚΕΤΑ» Transport Stream DVB-S/S2
ελεύθερων καναλιών, τα οποία παρέχουν
στην έξοδο κανάλια Επίγειου Ψηφιακού σήματος
για δέκτες Mpeg-4, με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
μεταφορείς διαμόρφωσης.
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
EDI-TS 1 FTA
5629 T.0X PSU
563101 T.0X DVB-S2 to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
1
1
527,90 €
554,90 €
EDI-TS 2 FTA
5629 T.0X PSU
563101 T.0X DVB-S2 to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
2
1
885,90 €
929,90 €
EDI-TS 3 FTA
5629 T.0X PSU
563101 T.0X DVB-S2 to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
3
1
1.243,90 €
1.305,90 €
EDI-TS 4 FTA
5629 T.0X PSU
563101 T.0X DVB-S2 to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
4
1
1.600,90 €
1.681,90 €
EDI-TS 5 FTA
5629 T.0X PSU
563101 T.0X DVB-S2 to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
5
1
1.958,90 €
2.056,90 €
EDI-TS 6 FTA
5629 T.0X PSU
563101 T.0X DVB-S2 to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
6
1
2.316,90 €
2.432,90 €
6
EDI-TS CI
«ΠΑΚΕΤA» Transport Stream DVB-S/S2 C.I.
συνδρομητικών καναλιών, τα οποία παρέχουν
στην έξοδο κανάλια Επίγειου Ψηφιακού σήματος,
για δέκτη επίγειων ψηφιακών καναλιών,
με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ μεταφορείς διαμόρφωσης.
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
EDI-TS 1 CI
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
1
1
643,90 €
675,90 €
EDI-TS 2 CI
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
2
1
1.116,90 €
1.172,90 €
EDI-TS 3 CI
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
3
1
1.589,90 €
1.669,90 €
EDI-TS 4 CI
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
4
1
2.062,90 €
2.165,90 €
EDI-TS 5 CI
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
5
1
2.535,90 €
2.662,90 €
EDI-TS 6 CI
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
6
1
3.008,90 €
3.159,90 €
7
EDI-TS CI CAM
«ΠΑΚΕΤA» Transport Stream DVB-S/S2 C.I.
συνδρομητικών καναλιών & C.A.M. αποκωδικοποίησης
4 καναλιών, τα οποία παρέχουν στην έξοδο κανάλια
Επίγειου Ψηφιακού σήματος, για δέκτη επίγειων
ψηφιακών καναλιών, με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
μεταφορείς διαμόρφωσης.
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
EDI-TS 1 CI CAM
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
PCMCIA Quattro Cam
1
1
1
1
703,90 €
738,90 €
EDI-TS 2 CI CAM
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
PCMCIA Quattro Cam
1
2
1
2
1.236,90 €
1.298,90 €
EDI-TS 3 CI CAM
5629 T.0X PSU
563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
PCMCIA Quattro Cam
1
3
1
3
1.769,90 €
1.857,90 €
8
EDI-PAL SD
«ΠΑΚΕΤΑ» Διπλών DVB-S C.I. συνδρομητικών
καναλιών, τα οποία παρέχουν στην έξοδο κανάλια
PAL, για αναλογικές τηλεοράσεις,
με ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ μεταφορέα διαμόρφωσης.
ONOMA ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ Β2Β
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΟΣ
EDI-PAL SD 2
5629 T.0X PSU
553702 T.0X TWIN QPSK/PAL Stereo CI Prof CAM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
1
1
546,90 €
573,90 €
EDI-PAL SD 4
5629 T.0X PSU
553702 T.0X TWIN QPSK/PAL Stereo CI Prof CAM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
2
1
922,90 €
968,90 €
EDI-PAL SD 6
5629 T.0X PSU
553702 T.0X TWIN QPSK/PAL Stereo CI Prof CAM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
3
1
1.298,90 €
1.363,90 €
EDI-PAL SD 8
5629 T.0X PSU
553702 T.0X TWIN QPSK/PAL Stereo CI Prof CAM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
4
1
1.675,90 €
1.758,90 €
EDI-PAL SD 10
5629 T.0X PSU
553702 T.0X TWIN QPSK/PAL Stereo CI Prof CAM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
5
1
2.051,90 €
2.153,90 €
EDI-PAL SD 12
5629 T.0X PSU
553702 T.0X TWIN QPSK/PAL Stereo CI Prof CAM
5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU
1
6
1
2.427,90 €
2.548,90 €
9
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ Ν. ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΤΗΛ: 23920 66070
www.edision.gr