συνημμένο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aθήνα, 03/02/2011 Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03 Προς:1. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) 2. Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του) ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του κύκλου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες» . Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοργανώνει κατά το α΄εξάμηνο 2011, στον κύκλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες», 158 πιστοποιημένα Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Σ.Π.Α. 2007‐2013) και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007‐13» (Πράξη 2.2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ‐ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠ. 86013Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2/5/2011 6/5/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛ
35 ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 86014Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2/5/2011 6/5/2011 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 86017Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16/5/2011 27/5/2011 ΦΑΤΟΥΡΟΥ 70 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 86023Τ11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 27/6/2011 1/7/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80022Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 21/2/2011 ΔΟΥΛΗ 25/2/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80020Τ11 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 21/2/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 25/2/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80021Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 21/2/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 25/2/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80023Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 21/2/2011 4/3/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80019Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 21/2/2011 4/3/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80024Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 28/2/2011 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 4/3/2011 35 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
80025Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΑΤΤΙΚΗ 28/2/2011 4/3/2011 35 ΖΗΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80026Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΑΤΤΙΚΗ 14/3/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 18/3/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80028Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 14/3/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 18/3/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80029Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 14/3/2011 ΔΟΥΛΗ 18/3/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80027Τ11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, A ΑΤΤΙΚΗ 14/3/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15/7/2011 98 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80033Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 28/3/2011 ΔΟΥΛΗ 1/4/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80034Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗ 28/3/2011 ΔΟΥΛΗ 1/4/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80036Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 28/3/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/4/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80035Τ11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 28/3/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/4/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80030Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 28/3/2011 8/4/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80031Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 28/3/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8/4/2011 70 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80032Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 28/3/2011 8/4/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80042Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 4/4/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8/4/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
80040Τ11 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 4/4/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8/4/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80043Τ11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 4/4/2011 ΔΟΥΛΗ 8/4/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80039Τ11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗ 4/4/2011 8/4/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80037Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 4/4/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15/4/2011 70 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80041Τ11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓ
ΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 4/4/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15/4/2011 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80038Τ11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΑΤΤΙΚΗ 4/4/2011 ΔΟΥΛΗ 15/4/2011 70 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80047Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 11/4/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15/4/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80044Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 11/4/2011 15/4/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80046Τ11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 11/4/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15/4/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80045Τ11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 11/4/2011 ΔΟΥΛΗ 15/4/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
80053Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 2/5/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6/5/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80054Τ11 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 2/5/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 6/5/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80051Τ11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓ
ΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 2/5/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13/5/2011 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80048Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 2/5/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 13/5/2011 70 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80052Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 2/5/2011 13/5/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80050Τ11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΑΤΤΙΚΗ 2/5/2011 ΔΟΥΛΗ 13/5/2011 70 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80049Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 2/5/2011 13/5/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80055Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 9/5/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 13/5/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80056Τ11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 9/5/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13/5/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80058Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 16/5/2011 ΔΟΥΛΗ 20/5/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80057Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 16/5/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 20/5/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
80060Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 23/5/2011 ΔΟΥΛΗ 27/5/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80059Τ11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 23/5/2011 3/6/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80003Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗ 30/5/2011 3/6/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80061Τ11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 30/5/2011 ΔΟΥΛΗ 10/6/2011 70 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80062Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 30/5/2011 10/6/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80001Τ11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 30/5/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10/6/2011 70 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80066Τ11 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 6/6/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10/6/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80065Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 6/6/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10/6/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80064Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 6/6/2011 ΔΟΥΛΗ 10/6/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80067Τ11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 6/6/2011 10/6/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80075Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 24/6/2011 35 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80070Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24/6/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
80071Τ11 ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNIX‐
LINUX ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24/6/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80083Τ11 ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ‐ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 24/6/2011 35 ΣΙΔΕΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80063Τ11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓ
ΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 ΔΟΥΛΗ 1/7/2011 70 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80073Τ11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1/7/2011 70 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80072Τ11 AUTOCAD‐ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 ΔΟΥΛΗ 1/7/2011 70 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80069Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 1/7/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80074Τ11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 1/7/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 20/6/2011 ΑΤΤΙΚΗ 27/6/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1/7/2011 70 ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8/7/2011 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80078Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 80076Τ11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 27/6/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8/7/2011 70 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80012Τ11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 27/6/2011 8/7/2011 70 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80011Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΤΤΙΚΗ 27/6/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8/7/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80077Τ11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΑΤΤΙΚΗ 27/6/2011 ΔΟΥΛΗ 8/7/2011 70 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80081Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 4/7/2011 8/7/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 80079Τ11 ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNIX‐
LINUX ΑΤΤΙΚΗ 4/7/2011 ΔΟΥΛΗ 8/7/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 80068Τ11 Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
80082Τ11 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗ 4/7/2011 ΔΟΥΛΗ 8/7/2011 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 80080Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 4/7/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8/7/2011 35 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 83025Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΤΡΑ 11/4/2011 15/4/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 83028Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΠΑΤΡΑ 9/5/2011 13/5/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 83029Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΠΑΤΡΑ 30/5/2011 3/6/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 83032Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΤΡΑ 20/6/2011 24/6/2011 35 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 83036Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΠΑΤΡΑ 4/7/2011 8/7/2011 35 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΟΛΓΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 89008Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΟΖΑΝΗ 16/5/2011 20/5/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 89011Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ 30/5/2011 10/6/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
89013Τ11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 6/6/2011 10/6/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 88011Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/3/2011 18/3/2011 ΔΟΥΛΗ 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 88007Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 16/5/2011 20/5/2011 ΔΟΥΛΗ 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 82011Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑ 28/2/2011 11/3/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
70 Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 82013Τ11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 14/3/2011 18/3/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 82020Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΛΑΡΙΣΑ 4/4/2011 8/4/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 82022Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑ 11/4/2011 15/4/2011 ΦΑΤΟΥΡΟΥ 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 82024Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΑΡΙΣΑ 2/5/2011 6/5/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
35 Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 82026Τ11 AUTOCAD‐ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9/5/2011 18/5/2011 56 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 82032Τ11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 30/5/2011 10/6/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 91004Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 14/3/2011 18/3/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
91006Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4/7/2011 8/7/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 81010Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/2/2011 81009Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/2/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 4/3/2011 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81013Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/2/2011 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ 4/3/2011 70 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81012Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/2/2011 ΦΑΤΟΥΡΟΥ 4/3/2011 70 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81011Τ11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/2/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 4/3/2011 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81014Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/2/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 4/3/2011 35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81015Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/3/2011 18/3/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81017Τ11 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/3/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 18/3/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81016Τ11 AUTOCAD‐ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 14/3/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 23/3/2011 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81022Τ11 ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNIX‐
LINUX ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/3/2011 1/4/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81018Τ11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/3/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 1/4/2011 35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81019Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/3/2011 1/4/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΥ 25/2/2011 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
81020Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/3/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 8/4/2011 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81021Τ11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΚΕΤΑ 28/3/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 8/4/2011 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81024Τ11 AUTOCAD‐ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 4/4/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 13/4/2011 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81023Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4/4/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 15/4/2011 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81025Τ11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4/4/2011 15/4/2011 70 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81026Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/4/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 15/4/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81030Τ11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/5/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 6/5/2011 35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81028Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/5/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 6/5/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81029Τ11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/5/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 6/5/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81027Τ11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/5/2011 6/5/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81032Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9/5/2011 13/5/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81031Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9/5/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 13/5/2011 35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81033Τ11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9/5/2011 20/5/2011 70 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
81006Τ11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9/5/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 20/5/2011 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81034Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/5/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 27/5/2011 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81036Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/5/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 27/5/2011 35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81035Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/5/2011 27/5/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81039Τ11 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/5/2011 ΦΑΤΟΥΡΟΥ 3/6/2011 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81037Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/5/2011 ΦΑΤΟΥΡΟΥ 10/6/2011 70 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81038Τ11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/5/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 10/6/2011 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81040Τ11 AUTOCAD‐ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6/6/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 15/6/2011 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81043Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/6/2011 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 24/6/2011 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81042Τ11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/6/2011 24/6/2011 35 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 81041Τ11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/6/2011 ΚΑΠΟΥΛΑ 1/7/2011 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
87017Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4/4/2011 8/4/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 87018Τ11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 11/4/2011 15/4/2011 ΔΟΥΛΗ 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 87023Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 9/5/2011 13/5/2011 ΔΟΥΛΗ 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 84015Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 9/5/2011 13/5/2011 35 ΚΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 84016Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ‐ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 30/5/2011 3/6/2011 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 35 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 85009Τ11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΑΜΙΑ 21/2/2011 25/2/2011 ΔΟΥΛΗ 35 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 85013Τ11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA ΛΑΜΙΑ 14/3/2011 18/3/2011 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1. ∆ιαδικασίες συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ
1.α. Η υποβολή της αίτησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα που πρόκειται να
υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης από 01/01/2011, υποβάλλεται μόνο
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekdd.gr
Προσοχή! Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησής του ο ενδιαφερόμενος
υπάλληλος δηλώνει υπεύθυνα ότι η υπηρεσία του έχει λάβει γνώσει της αίτησής του
και συμφωνεί με τη συμμετοχή του, εφόσον επιλεγεί. Οι υπάλληλοι που επιλέγονται
στα επιμορφωτικά προγράμματα, την πρώτη ημέρα παρακολούθησης δεσμεύονται
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
ότι θα φέρνουν έγγραφο της υπηρεσίας τους που θα εγκρίνει τη συμμετοχή τους. Σε
αντίθετη περίπτωση, δε θα γίνονται δεκτοί στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
β. Για κάθε πρόγραμμα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ομάδα-στόχο, το
σκοπό και τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται, στον ιστότοπο του Ε.Κ.∆.∆.Α
(www.ekdd.gr) σε σχετικό link.
2. Περιορισμοί κατά
επιμορφωνόμενων
την
υποβολή
αίτησης
και
υποχρεώσεις
των
Ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. αφορά όλη τη χώρα
και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Κ.∆.∆.Α. κατά περιφέρεια.
α. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν
επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται στην περιφέρεια στην οποία
υπηρετούν.
β. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για προγράμματα που υλοποιούνται σε άλλη
περιφέρεια μόνο όταν το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν παρέχεται στην περιφέρεια
στην οποία υπηρετούν.
γ. Κάθε υπάλληλος μπορεί να επιλέγει μέχρι τέσσερα επιμορφωτικά
προγράμματα ανά επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος - ∆εκέμβριος και
Ιανουάριος – Ιούλιος), τα οποία πρέπει να σχετίζονται με τα καθήκοντα και
αρμοδιότητες της θέσης του ή με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
δ. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης του, ο κάθε εκπαιδευόμενος υποβάλλει Έκθεση
για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης του.
ε. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον
κανονισμό λειτουργίας του ΙΝ.ΕΠ. (απουσίες, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων,
κλπ.).
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα:
α. Οι αιτούντες/σες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της ομάδας-στόχου,
όπως καταγράφεται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται για κάθε επιμορφωτικό
πρόγραμμα στον πίνακα προγραμματισμού, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του
Ε.Κ.∆.∆.Α.
β. Οι αιτούντες/σες πρέπει να έχουν συμπληρωμένα όλα τα ζητούμενα στοιχεία στην
Αίτηση Συμμετοχής.
γ. Η αίτηση συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους προς επιμόρφωση υπαλλήλους
για το σύνολο των προγραμμάτων του Α’ Εξαμήνου 2011, πρέπει να αποστέλλεται
το συντομότερο δυνατό σε ηλεκτρονική μορφή. Η ημερομηνία αποστολής θα
συνεκτιμάται στα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή σε επιμορφωτικά
προγράμματα.
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
δ. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα, εφόσον επιλεγούν, είναι
υποχρεωτική (Π.∆. 57, ΦΕΚ 59/Α14.03.2007) και συνεπάγεται την αποδέσμευσή
τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
ε. Το ΙΝ.ΕΠ. δύναται σε περίπτωση πληθώρας αιτήσεων που πληρούν τις
προϋποθέσεις της ομάδας – στόχου, να επαναλάβει το εν λόγω επιμορφωτικό
πρόγραμμα, αξιοποιώντας τις αιτήσεις αυτές χωρίς τη δημοσιοποίηση νέας εγκυκλίου
και χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.
στ. Το Ε.Κ.∆.∆.Α. καλύπτει το κόστος διαμονής και διατροφής όσων εκ των
συμμετεχόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα υπαλλήλων δικαιούνται ανάλογη
κάλυψη, ενώ το κόστος μετακίνησής τους βαρύνει τις υπηρεσίες τους.
Οι υποψήφιοι/ες υπάλληλοι
οφείλουν να επισημάνουν στην αίτηση
συμμετοχής ότι αιτούνται την εξασφάλιση διατροφής και διαμονής .
4.Ενημέρωση Ενδιαφερομένων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον εκάστοτε Επιστημονικά και Οργανωτικά Υπεύθυνο που
αναφέρεται στον αναρτημένο προγραμματισμό, ενώ για προβλήματα
καταχώρισης των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορείτε να στείλετε e-mail στο
[email protected].
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝ.ΕΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ Συν. 1. Πίνακας Αποδεκτών
Eσωτερική ∆ιανομή:
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
1.
2.
3.
4.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο ∆ιευθυντή ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Σύμβουλο Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, ∆ιεθνών και ∆ημοσίων Σχέσεων (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
5. Τμήμα ∆ιοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΙΝ.ΕΠ.
6. Τμήμα Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Σ.Ε.Ε.∆.)
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. Ε. Ε. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ)
3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΧΕΠ)
4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)
5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
7.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
8.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
9.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
10.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
Ε.Ο.Φ.
1Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
11.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
12.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
13.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
14.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Α.)
15.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Κ.Ε.∆.Κ.Ε)
∆ΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.∆.Α.Ε.)
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαστυλιανού, Ηλίας Μαραγκός, Τηλ.: + 30 213-1306 279, 296, fax: + 30 213-1306 304,
e-mail: apapas @ekdd.gr, [email protected]
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,