Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
Εισαγωγή
Νίκος Μαµάσης και Γιάννης Στεφανάκος
Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθήνα 2012
∆ιάρθρωση παρουσίασης: Εισαγωγή
¾Εισαγωγικές έννοιες
¾Παραγωγή
¾Ζήτηση
¾Μεταφορά
¾∆ιαχείριση
¾Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
Εισαγωγικές έννοιες
Ενέργεια: H ικανότητα ενός φυσικού συστήµατος να παράγει έργο. Το µέγεθος
αυτό συνδέεται µε κάθε µεταβολή στο φυσικό κόσµο. Η λέξη αναφέρεται πρώτη
φορά από τον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικοµάχεια) µε την έννοια της
«δραστηριότητας που απαιτείται για να γίνει πράξη η δυνατότητα (δύναµις) »
Μορφές ενέργειας
Μηχανική (δυναµική, κινητική)
Ηλεκτροµαγνητική (ηλεκτρική, µαγνητική)
Πυρηνική
Χηµική
Θερµική-βιολογική
Θερµότητα-Ακτινοβολία
Μόνο ο άνθρωπος καταναλώνει ενέργεια για άλλους λόγους εκτός από τροφή
Ισχύς: Ο ρυθµός µεταβολής της ενέργειας στη µονάδα του χρόνου
Εισαγωγικές έννοιες
Σύντοµη ιστορία της ενέργειας
Η ηλιακή ενέργεια είναι το βασικό συστατικό της ζωής
700.000 έτη π.Χ. Χρήση της φωτιάς µε καύση βιοµάζας
4η χιλιετία π.Χ.
Οι Αιγύπτιοι πρώτοι χρησιµοποιούν την αιολική ενέργεια για την
ναυσιπλοΐα
3η χιλιετία π.Χ.
Ενδείξεις ότι οι Κινέζοι έκαιγαν άνθρακα για θέρµανση και µαγείρεµα
300 π.Χ.
Συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας µε τη χρήση φακών. Αναφέρεται ότι
ο Αρχιµήδης χρησιµοποίησε αυτήν την τεχνική για να κάψει ρωµαϊκά
πλοία που πολιορκούσαν τις Συρακούσες (213 π.Χ)
200 π.Χ.
Καύση φυσικού αερίου από τους Κινέζους
200 π.Χ.
Χρήση ανεµόµυλων από τους Κινέζους
π.Χ.
Οι Έλληνες κάνουν χρήση υδροµύλων για άλεσµα δηµητριακών
µ.Χ.
Οι Κινέζοι χρησιµοποιούν πετρέλαιο για καύσιµο σε λάµπες φωτισµού
µ.Χ.
Χρήση ρευµάτων στη ναυσιπλοΐα
µ.Χ.
Ηλιακή ενέργεια για αφαλάτωση
200 µ.Χ.
Κατασκευή υδρόµυλων στην Ευρώπη
Εισαγωγικές έννοιες
Σύντοµη ιστορία της ενέργειας
700 µ.Χ.
Ανεµόµυλοι κατακόρυφου άξονα χρησιµοποιούνται από τους Πέρσες για
άλεσµα δηµητριακών
1000 µ.Χ.
Ευρεία χρήση ανεµόµυλων σε όλη τη Μέση Ανατολή
1200 µ.Χ.
Ανεµόµυλοι οριζοντίου άξονα στην Ευρώπη
1300 µ.Χ.
Στην Αγγλία κατασκευάζονται ανεµόµυλοι οριζόντιου άξονα όπου το πάνω
µέρος του κτίσµατος µπορεί να αλλάξει διεύθυνση ώστε να εκµεταλλεύεται
το σύνολο των ανέµων
1600 µ.Χ.
Χρήση ανεµόµυλων στην Ολλανδία για αποστράγγιση εδαφών
1600-1700 Χρήση του άνθρακα σαν καύσιµο στη Βρετανία. Ο άνθρακας γίνεται η κυρία
πηγή ενέργειας τους επόµενους αιώνες
.
1629
O Ιταλός αρχιτέκτονας Giovanni Branca κατασκευάζει τον πρώτο ‘στρόβιλο’
που αποτελείται από καυστήρα ο οποίος µε στόµιο κατευθύνει ατµό προς τις
ξύλινες λεπίδες ενός τροχού
1767
Ο Ελβετός Horace de Saussure, ανακαλύπτει τον πρώτο ηλιακό συλλέκτη
1774
Ο Γάλλος µηχανικός Bernard Forest de Blidor εκδίδει την πραγµατεία
Architecture Hydraulique για την εκµετάλλευση της υδροηλεκτρικής
ενέργειας
1820
Η πρώτη γεώτρηση φυσικού αερίου γίνεται στη περιοχή της Νέας Υόρκης
Εισαγωγικές έννοιες
Σύντοµη ιστορία της ενέργειας
1830
Κατασκευάζεται γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος βασισµένη στις εργασίες για τον
ηλεκτροµαγνητισµό του Βρετανού Faraday
1839
Ο Edmond Becquerel ανακαλύπτει ότι το ηλιακό φώς που απορροφάται από
συγκεκριµένα υλικά παράγει ηλεκτρισµό
1859
Ο στρατηγός Edwin Drake κάνει την πρώτη γεώτρηση πετρελαίου στην Titusville
Pennsylvania (ΗΠΑ)
1850
Οι Daniel Halladay and John Burnham βγάζουν στην αγορά τον ανεµόµυλο
Halladay. Είναι κατασκευή ειδικά για τις Μεσοδυτικές πολιτείες της Αµερικής µε
ξύλινα πτερύγια και ανοικτό πύργο
1860
O Γάλλος August Mouchout κατασκευάζει ηλιακή γεννήτρια συγκεντρώνοντας µε
κάτοπτρο την ηλιακή ενέργεια ώστε να παραχθεί ατµός
1879
Ο Thomas Edison κατασκευάζει τον ηλεκτρικό λαµπτήρα
1880-90
Ο Σέρβος Nicola Tesla ανακαλύπτει το εναλλασσόµενο ρεύµα
1880
Ο Αµερικανός µηχανικός John Ericsson, κατασκευάζει µηχανή που χρησιµοποιεί
την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ατµού σε µηχανές πλοίων
1881
Μια γεννήτρια συνδέεται µε ανεµόµυλο για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στον
φωτισµό των δρόµων στην περιοχή της Νέας Υόρκης
1882
Ο πρώτος υδροηλεκτρικός σταθµός κατασκευάζεται στο Appleton, Wisconsin
Εισαγωγικές έννοιες
Σύντοµη ιστορία της ενέργειας
1891
Ο Αµερικανός Clarence Kemp of Maryland εισάγει στην αγορά το Climax, την
πρώτη συσκευή θέρµανσης νερού µε ηλιακή ενέργεια
1892
Ο Poul LaCour χρησιµοποιεί ανεµόµυλους για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στη ∆ανία
1892
Χρήση γεωθερµικής ενέργειας για τη θέρµανση κτηρίων στο Idaho ΗΠΑ
1908
Ο William J. Bailey of the Carnegie Steel Company εφευρίσκει τους ηλιακούς
συλλέκτες
1920
Η υδροηλεκτρική ενέργεια καλύπτει το 25% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
των ΗΠΑ
1948
Ανακάλυψη του µεγαλύτερου κοιτάσµατος πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία
1950
Φωτοβολταϊκά χρησιµοποιούνται για την ενεργειακή τροφοδοσία δορυφόρων
1952
Τα πρώτα πυρηνικά εργοστάσια κατασκευάζονται στη Σοβιετική Ένωση και τις
ΗΠΑ
1954
Κατασκευάζονται οι πρώτοι ηλιακοί συλλέκτες από σιλικόνη
1970
Οι ΗΠΑ αντιµετωπίζουν την πρώτη ενεργειακή κρίση. Αρχίζει το ενδιαφέρον για
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο
Εισαγωγικές έννοιες
Χρονική εξέλιξη χρήσης πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ
Εισαγωγικές έννοιες
Μονάδες
Έργο
∆ύναµη
1 dyn = 1 gr x 1 cm/sec2
(CGS)
1 erg = 1 dyn x 1 cm
(CGS)
1 N = 1 kg x 1 m/sec2 = 105 dyn (MKS)
1 Joule = 1 N x 1 m = 107 erg (MKS)
1 kg* (kp) = 1 kg x 9,81 m/sec2 = 9,81 N
1 kg*m = 9,81 Joule
(kg = χιλιόγραµµο µάζης)
(kg* ή kp = χιλιόγραµµο βάρους)
Ισχύς
1 Watt = 1 Joule/sec
(MKS)
1 kW = 103 Joule/sec = 102 kg*m/sec = 1,36 PS
1 PS = 75 kg*m/sec = 0,735 kW
Ενέργεια
1 kWh = 103 x 3.600 Watt x sec = 3,6x106 Joule = 367.000 Kg*m
1 toe = 107 kcal
1 kcal = 4,2 kJ
1 British thermal unit (Btu) = 0,252 kcal
Εισαγωγικές έννοιες
Μονάδες
kWh
kJ
kcal
Btu
toe
1
3600
859,845
3,41x103
8,6x10-5
1 kJ =
2,78x10-4
1
0,239
0,948
2,39x10-8
1 kcal =
1,16x10-3
4,1868
1
3,968
1x10-7
1 Btu =
2,93x10-4
1,055
0,252
1
2,52x10-8
1 toe =
11.630
4,19x107
107
3,97x107
1
1 kWh =
Εισαγωγικές έννοιες
Χαρακτηριστικά µεγέθη
¾ Καύση 1 kg και ενέργεια που αποδίδεται:
άνθρακας 34 ΜJ
λιγνίτης
10 ΜJ
πετρέλαιο 42 ΜJ
φυσικό αέριο 47 ΜJ
βενζίνη 44 ΜJ
ξύλο
15 ΜJ
¾ Η ηµερήσια ενέργεια µεταβολισµού που χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι περίπου 6-7,5
MJ (1400-1800 kcal). Η χηµική ενέργεια που παίρνει από τις τροφές µετατρέπεται σε
κινητική (κίνηση σώµατος), δυναµική (σύσπαση µυών), θερµική (διατήρηση
θερµοκρασίας) και ηλεκτρική (επικοινωνία εγκεφάλου µε µέρη σώµατος)
¾ Λαµπτήρας 100 W που λειτουργεί συνεχώς για µια ηµέρα αποδίδει 2,4 kWh (8,6 MJ)
¾ Η ωριαία ενέργεια που χρειάζεται ένας άνθρωπος 75 kg ο οποίος τρέχει µε 13km/hr είναι
περίπου 3,5 MJ (800 kcal)
¾ Κινητήρας αυτοκινήτου 1400 cm3 είναι 56 kW και σε µία ώρα αποδίδει 200 ΜJ
¾ Κινητήρας ενός αεροπλάνου Boeing 707 είναι 21 MW και σε ένα δευτερόλεπτο αποδίδει
21 ΜJ
¾ Η µέση ηµερήσια ηλιακή ενέργεια Ιουνίου στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας σε 1 m2
ενός τόπου που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 40ο είναι 42 MJ
¾ Η µέση ηµερήσια ηλιακή ενέργεια ∆εκεµβρίου στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας σε 1
m2 ενός τόπου που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 40ο είναι 14 MJ
Εισαγωγικές έννοιες
Πηγές ενέργειας
Ηλιακή ακτινοβολία. Η ηλιακή ενέργεια σε ένα έτος είναι περίπου 14.000
µεγαλύτερη από την παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας (ηλιακή σταθερά (1367 W/m2).
Εκτός των άλλων η ενέργεια αυτή: (α) απορροφάται από τη γη και µετατρέπεται σε
θερµότητα διατηρώντας τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, (β) συντηρεί τον υδρολογικό
κύκλο (εξάτµιση-βροχόπτωση), (γ) συντηρεί την κατακόρυφη µεταφορά (αιολική
ενέργεια, ρεύµατα), και (δ) συντηρεί την φωτοσύνθεση
Ορυκτά καύσιµα. Πρόκειται για τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που
προέρχονται από τα λείψανα της αρχαίας χλωρίδας και πανίδας. Είναι αποθηκευµένα για
600 εκατοµµύρια έτη και η καύση τους παράγει ενέργεια τα τελευταία 300 έτη. Ο ρυθµός
κατανάλωσης είναι πολλαπλάσιος από το ρυθµό δηµιουργίας τους και στο µέλλον θα
εξαντληθούν
Βιοµάζα. Η χρήση της ξεκίνησε πριν 400.000 έτη (homo erectus) και προκάλεσε
‘τεχνολογική επανάσταση’
Γη. Οι θερµικές, χηµικές και ραδιενεργές πηγές που βρίσκονται στο εσωτερικό της γης
προκαλούν ροή ενέργειας στην επιφάνεια (της τάξης των 0,063 W/m2)
Βαρύτητα. Προέρχεται από τη σχετική θέση Γης, Ηλίου και Σελήνης και δηµιουργεί τις
παλίρροιες και τα θαλάσσια ρεύµατα. Εκτιµάται στο 10% της γήινης ενέργειας
Εισαγωγικές έννοιες
Ενεργειακό ισοζύγιο της γης
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΒΡΑΧΕΑ ΚΥΜΑΤΑ
Εισερχόµενη
ηλιακή
ακτινοβολία
100
ΜΑΚΡΑ ΚΥΜΑΤΑ
100
Πηγή: Κουτσογιάννης
και Ξανθόπουλος (1997)
Εξερχόµενη ακτινοβολία βραχέων και µακρών κυµάτων
6
20
4
6
64
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
∆ιάχυση από
την ατµόσφαιρα
Απορρόφηση
και εκποµπή
από τα αέρια
Απορρόφηση
θερµοκηπίου και εκποµπή
(CO2, H2O κ.ά.) από τα σύννεφα
Απορρόφηση
από το Ο3
19
Απορρόφηση
από τα σύννεφα
Ανάκλαση
από τα σύννεφα
Ροή
αισθητής
θερµότητας
(αγωγή,
κατακόρυφη
µεταφορά)
111
Απορρόφηση
από τους υδρατµούς
και τη σκόνη
51
ΩΚΕΑΝΟΙ,
Ε∆ΑΦΟΣ
Ανάκλαση
από την επιφάνεια
Απορρόφηση
ηλιακής ακτινοβολίας
από την επιφάνεια
117
96
Εκποµπή
Απορρόφηση
µακρών κυµάτων µακρών κυµάτων
από την επιφάνεια από την επιφάνεια
7
Ροή
λανθάνουσας
θερµότητας
(εξάτµιση,
διαπνοή)
23
Εισαγωγικές έννοιες
Η ενεργειακή εικόνα του πλανήτη
¾ Αύξηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης παγκοσµίως
(1997 - 2020) κατά 60%, δηλαδή από 111.000 TWh/year σε
178.000 TWh/year.
¾ Αύξηση της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια περίοδο
κατά 83%, δηλαδή από 12.000 TWh/year σε 22.000 TWh/year.
¾ Η πληθυσµιακή αύξηση µέχρι το 2050 αναµένεται να φθάσει το
50%, δηλαδή από 6 δις ο πληθυσµός της γης θα αγγίξει τα 9 δις.
Εισαγωγικές έννοιες
Ηλεκτρική ενέργεια
¾ Μία από τις τέσσερις θεµελιώδεις αλληλεπιδράσεις της ύλης είναι η
ηλεκτροµαγνητική
¾ Υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση αυτή είναι το ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο αποτελεί
ιδιότητα των υποατοµικών σωµατιδίων
¾ Μία ροή ηλεκτρικού φορτίου αποτελεί το ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο διακρίνεται σε:
(α) συνεχές (DC) το οποίο έχει σταθερή κατεύθυνση και (β) εναλλασσόµενο (AC) το
οποίο αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση
¾ Η ενέργεια που µεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύµα είναι η ηλεκτρική ενέργεια
¾ Ο κύριος τρόπος για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύµα έγκειται στην περιστροφή ενός
πηνίου εντός µαγνητικού πεδίου (Νόµος Ηλεκτροµαγνητικής Επαγωγής – Faraday)
Συνεπώς αυτό που απαιτείται είναι να παραχθεί µηχανικό έργο, το οποίο θα αξιοποιηθεί
για την περιστροφή του πηνίου
¾ Στους σταθµούς που βασίζονται σε ορυκτά, πυρηνικά και βίο-καύσιµα, το µηχανικό
έργο προκύπτει, µέσω παραγωγής ατµού, ο οποίος οδηγείται σε στρόβιλο, που µε τη
σειρά του κινεί την ηλεκτρογεννήτρια
¾ Στα αιολικά, τα υδροηλεκτρικά και τα συστήµατα αξιοποίησης της κυµατικής και
παλιρροιακής ενέργειας, η ηλεκτρογεννήτρια κινείται από ρεύµα κάποιου ρευστού
Εισαγωγικές έννοιες
Ο σύγχρονος κόσµος βασίζει την επιβίωση και την ευηµερία του στην ηλεκτρική
ενέργεια, που έχει ως βασικό πλεονέκτηµα την ευκολία µετατροπής σε άλλες
µορφές ενέργειας
Ισχύς των οικιακών συσκευών
ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτόµατος τηλεφωνητής
Αερόθερµο
Αναµονή στερεοφωνικού-τηλεόρασης
Ανεµιστήρας οροφής
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΙΣΧΥΣ W
3
Κουζίνα: Μεγάλο µάτι
2000
2000
Κουζίνα: Μεσαίο µάτι
1500
8
Κουζίνα: Φούρνος απλός
2700
150
Λαµπτήρας Κοινός 100W
100
Αποκωδικοποιητής συνδροµητικής
τηλεόρασης
15
Λαµπτήρας Χαµηλής κατανάλωσης
20W
Βίντεο
33
Μίξερ
Η / P (PC)
Ηλεκτρική σκούπα
80-350
700-2000
Πλυντήριο ρούχων
500-5000
800-2000
Στεγνωτήρας µαλλιών
Ηλεκτρικό σίδερο
1000
Στερεοφωνικό
Καταψύκτης
Καφετιέρα
Κλιµατιστικό (ψύξη 9000 Btu)
300-700
180
700-3000
2000
2000-4000
20
Πλυντήριο πιάτων µεγάλο
Ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα
Θερµοσίφωνας
ΙΣΧΥΣ W
Τηλεόραση
Φούρνος µικροκυµάτων
900
Φριτέζα
1000
Ψυγείο
30
80-300
700-2100
1600
200-700
Εισαγωγικές έννοιες
Πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ƒ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
9 Στερεά καύσιµα (Λιθάνθρακας, Λιγνίτης)
9 Υγρά καύσιµα (Diesel, Μαζούτ)
9 Αέρια καύσιµα (Φυσικό Αέριο)
ƒ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
9 Ουράνιο, πλουτώνιο
ƒ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
9 Αιολική
9 Ηλιακή
9 Υδροηλεκτρική
9 Γεωθερµία
9 Βιοµάζα
9 Ενέργεια κυµάτων - παλιρροιών
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Παγκόσµια ηλεκτρική παραγωγή
Έτος 2006: 18.930 TWh
9Ορυκτά καύσιµα 66,2% (12.531 TWh)
9Πυρηνική ενέργεια 15,0% (2.840 TWh)
9Υδροηλεκτρική ενέργεια 16,6% (3.142 TWh)
9Βιοµάζα 1,1% (208 TWh)
9Αιολική ενέργεια 0,6% (114 TWh)
9Γεωθερµία 0,3% (57 TWh)
9Μη ανανεώσιµα απορρίµµατα 0,2% (38 TWh)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκατεστηµένη ισχύς στην Ελλάδα (MW)
∆ιασυνδεδεµένο
Λιγνίτης
Πετρέλαιο
Νησιά Σύνολο %
5288
750
1654
5288
41,4
2404
18,8
Φυσικό άεριο
1966
1966
15,4
Υδροηλεκτρική
3017
3017
23,6
91
0,7
12766
100
91
ΑΠΕ
Σύνολο
11021
Παραγωγή 2004 (ΤWh)
Λιγνίτης
32,1
65
Πετρέλαιο
3,3
7
Φυσικό άεριο
7,9
16
Υδροηλεκτρική
5,4
11
0,94
2
49,64
100
ΑΠΕ
Σύνολο
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκατεστηµένη ισχύς
στην Ελλάδα (2006)
Παραγωγή ενέργειας
στην Ελλάδα (2006)
3,4 %
Ανανεώσιµα
6,3 %
Ανανεώσιµα
7,0 %
Εισαγωγές
17,3 %
Φυσικό Αέριο
18,0 %
Πετρέλαιο
21,7 %
Υδροηλεκτρικά
36,7 %
Λιγνίτης
17,0 %
Φ υσικό Αέριο
13,4 %
Πετρέλαιο
10,5 %
Υδροηλεκτρικά
48,7 %
Λιγνίτης
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Θερµικοί σταθµοί συνδεδεµένοι στο ελληνικό σύστηµα (2009)
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Θερµικοί σταθµοί συνδεδεµένοι στο σύστηµα (2009)
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Υδροηλεκτρικοί σταθµοί συνδεδεµένοι στο σύστηµα (2009)
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2006 (ΤWh)
Οι 10 χώρες µε τη
µικρότερη παραγωγή
Οι 10 χώρες µε τη
µεγαλύτερη παραγωγή
United States
3.892
Comoros
0,0186
China
2.859
Montenegro
0,0186
Russia
985
São Tomé and Príncipe
0,0167
Japan
983
Falkland Islands (Islas Malvinas)
0,0149
Germany
549
Kiribati
0,0093
Canada
530
Turks and Caicos Islands
0,0093
India
517
Saint Helena
0,0074
France
447
Niue
0,0037
Brazil
402
Johnston Atoll
0,0020
S. Korea
369
Gaza Strip
0,0002
67% της παγκόσµιας παραγωγής
0.0006 % της παγκόσµιας παραγωγής
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή παγκόσµιας ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία (ΤWh*103)
Κόσµος: 17154 TWh
EE: 2858 TWh
Ελλάδα: 56 TWh (2006) 0.3% της παγκόσµιας και 2% ΕΕ
Πηγή: www.eia.doe.gov/iea
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ανάλυση παραγωγής στην Ελλάδα (2010)
MWh
Μεταβολή από 2009
27.439.614
-10,16
113.272
-93,33
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
10.365.063
-10,53
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
6.702.589
35,26
ΑΠΕ
2.039.108
8,24
ΣΥΝΟΛΟ
46.659.646
-3,71
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -ΕΞΑΓΩΓΩΝ
5.706.131
30,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
52.365.777
-0.87
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ
736.414
38
ΑΛΒΑΝΙΑ
404.137
490.706
FYROM
3.856.130
8.068
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
3.453.732
15
66.951
2.312.406
8.517.364
2.811.233
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ανάλυση παραγωγής στην Ελλάδα
2009
2010
10,9
8.3
3.6
3,9
9.4
12,8
52,4
57.8
17.8
19,8
3.2
0,2
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΠΕ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -ΕΞΑΓΩΓΩΝ
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Π α ρ α γ ω γ ή Η λ εκτρ ική ς Ε νέρ γ εια ς (G W h )
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Χρονική εξέλιξη παραγωγής (1958-2011) σε GWh
60.000
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
55.000
50.000
ΑΠΕ πλην Μεγ. ΥΗΕ
Φυσικό Αέριο
Εισαγωγές-Εξαγωγές
Μεγάλα ΥΗΕ
Πετρέλαιο
Λιγνίτης
15.000
10.000
5.000
0
Έτος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Χρονική εξέλιξη παραγωγής (1990-2011) σε GWh
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
ΑΠΕ πλην Μεγ. ΥΗΕ
55.000
Φυσικό Αέριο
50.000
Εισαγωγές-Εξαγωγές
45.000
Μεγάλα ΥΗΕ
40.000
Πετρέλαιο
35.000
Λιγνίτης
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Έτος
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1990
Π αραγ ω γ ή Η λ ε κ τρικ ής Ε ν έργ ε ιας (G W h)
60.000
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Το Πακέτο 20-20-20
Για την Ελλάδα
¾ ΑΠΕ: 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας
¾
¾
¾
¾
¾
υποχρεωτικά µέχρι το 2020 (Οδηγία 2009/28/ΕΚ)
Υποχρεωτικός στόχος 10% µέχρι το 2020 για βιοκαύσιµα
Εξοικονόµηση 20% πρωτογενούς ενέργειας µέχρι το 2020
Έµφαση στην δηµοπράτηση - Ηλεκτρισµός δεν παίρνει
κανένα δικαίωµα δωρεάν
Τοµείς εκτός 2003/87/ΕΚ, µείωση κατά 4% των εκποµπών
του 2005 (66.7 εκατ) µέχρι το 2020
Τοµείς εντός 2003/87/ΕΚ όπως όλα τα ΚΜ, µείωση κατά
1.74% ετησίως
* Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Επιτροπή 20-20-20, 21/62010
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Συνολική ∆ιάθεση Ενέργειας
Σενάριο Επίτευξης Στόχων
Συνολική ∆ιάθεση Ενέργειας στη Χώρα.
35000
30000
ktoe
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
Στερεά καύσιµα
2015
Υγρά καύσιµα
2020
ΑΠΕ
2025
Φυσικό αέριο
2030
Ηλεκτρισµός
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Τοµέας Ηλεκτροπαραγωγής
Σενάριο Επίτευξης Στόχων
Καθαρή Ηλεκτροπαραγωγή
90000
80000
70000
MWh
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010
Λιγνίτη
Βιοµάζα/Βιοαέριο
Φ/Β
2015
2020
Πετρελαϊκά Προϊοντα
Υ/Η
Γεωθερµία
2025
Φ. Αέριο
Αιολικά
2030
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Τοµέας Ηλεκτροπαραγωγής
Σενάριο Επίτευξης Στόχων
(MW)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Τελική Κατανάλωση
Σενάριο Επίτευξης Στόχων
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά προιόν
30000
30000
25000
25000
20000
20000
ktoe
ktoe
15000
10000
15000
10000
5000
5000
0
2010
2015
2020
2025
2030
Στερεά Καύσιµα
Πετρελαικά Προιόντα
Φ. Αέριο
Ηλεκτρισµός
Βιοµάζα-Βιοκαύσιµα
Θερµότητα
Ηλιακά
Γεωθερµία
Θερµότητα Περιβάλλοντος
0
2010
Αγροτικός
2015
Βιοµηχανία
2020
Μεταφορές
2025
Οικιακός
2030
Τριτογενής
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Εντάξεις Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής
ΕΝΤΑΞΕΙΣ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Αποδιδόµενη
Ισχύς MW
2010
425
Terna (Ήρων ΙΙ)
Ήδη σε commissioning
2011
421
Ήδη σε commissioning
2011
412
Elpedison (Θίσβη)
Endesa II (Άγ.
Νικόλαος)
2012
417
2012
437
Aλιβέρι V
Μότορ Όιλ Μυτιληναίος (Άγ.
Θεόδωροι)
2013
800
Μεγαλόπολη V
2017
600
Πτολεµαΐδα V
2018
450
Μελίτη ΙΙ
2012
153
Ιλαρίωνας
2012
29
Μετσοβίτικο
2013
160
Μεσοχώρα
2019
880
2025
600
Τεχνολογία
Όνοµα Μονάδας
Καστράκι 2
Νέα λιγνιτική (Αγ.
∆ηµητριος 6)
Παρατηρήσεις
Ολοκληρώνεται η κατασκευή
Κατασκευάζεται
Κατασκευάζεται
Εξαρτάται από την πρόοδο
του ΚΥΤ Μεγαλόπολης
Εγκρίθηκε από το ∆Σ ∆ΕΗ
Σε συνάρτηση µε τα ορυχεία
της Βεύης
Λιγνιτική
ΥΗΣ
Αντλητικό Υ/Η
(στο σενάριο εξοικονόµησης)
* Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Επιτροπή 20-20-20, 21 Ιουνίου 2010
ΣΚΦΑ
Λιγνιτική
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκατεστηµένη Ισχύς ΑΠΕ
ΕγκατεστηΣενάριο
µένη Ισχύς
Αναφοράς
Ηλεκτροπαραγωγής (ΜW)
Σενάριο
Επίτευξης
Στόχων
Σενάριο
Επίτευξη
Επίτευξη των
Οικονοµικής
των
Στόχων (ΕΝΡΕΡ)
Επιτάχυνσης Στόχων µε χαµηλές τιµές
(ENPEP)
ΦΒ
Υ/Η
4486
4531
4497
4440
4440
Αιολικά
6250
7500
8250
8573
8572
Φ/Β
700
2567
3000
968
2913
Γεωθερµία
10
120
120
108
8
Βιοµάζα
50
250
250
250
100
Σύνολο
11496
14968
16117
14339
16033
* Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Επιτροπή 20-20-20, 21 Ιουνίου 2010
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα)
Φθινόπωρο: (Τρίτη 10/10/2006)
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
ΦΟΡΤΙA (ΜW)
5.000
4.500
ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (∆ΕΗ)
4.000
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3.500
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
3.000
ΛΟΙΠΑ ΑΠΕ & ΕΚΧΥΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΗΣΗ
2.500
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ
2.000
1.500
1.000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα)
Φθινόπωρο: (Τρίτη 11/10/2011)
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
ΦΟΡΤΙA (ΜW)
5.000
4.500
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
4.000
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3.500
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
3.000
ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΑΝΤΛΗΣΗ
2.500
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ
2.000
1.500
1.000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα)
Καλοκαίρι: (Τρίτη 27/06/2006)
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
ΦΟΡΤΙA (MW)
5.500
5.000
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4.500
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
4.000
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΑΠΕ & ΕΚΧΥΣΕΙΣ
3.500
ΑΝΤΛΗΣΗ
3.000
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα)
Καλοκαίρι: (Τρίτη 26/06/2007)
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
ΦΟΡΤΙA (kW)
7.000.000
ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (∆ΕΗ)
6.000.000
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5.000.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΑΠΕ & ΕΚΧΥΣΕΙΣ
4.000.000
ΑΝΤΛΗΣΗ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα)
Καλοκαίρι: (Τρίτη 28/06/2011)
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
ΦΟΡΤΙA (ΜW)
5.000
4.500
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
4.000
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3.500
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
3.000
ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΑΝΤΛΗΣΗ
2.500
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ
2.000
1.500
1.000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα)
Μέγιστο Φορτίο Έτους (2007)
ΦΟΡΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Μέγιστο έτους 2007, 23/07, 14:00)
11.000.000
10.000.000
9.000.000
ΦΟΡΤΙA (kW)
8.000.000
ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (∆ΕΗ)
7.000.000
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
6.000.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
5.000.000
ΛΟΙΠΑ ΑΠΕ & ΕΚΧΥΣΕΙΣ
ΑΝΤΛΗΣΗ
4.000.000
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα)
Μέγιστο Φορτίο Έτους (2010)
ΦΟΡΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Μέγιστο έτους 2010, 15/07, 14:00)
10.000.000
9.000.000
8.000.000
ΦΟΡΤΙA (kW)
7.000.000
ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (∆ΕΗ)
6.000.000
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
5.000.000
ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΑΠΕ & ΕΚΧΥΣΕΙΣ
4.000.000
ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Παράγοντες διαµόρφωσης ζήτησης
Η ζήτηση ενέργειας από ένα σύστηµα (π.χ. κράτος-νησί) εξαρτάται από:
¾ Τον πληθυσµό (κάτοικοι-επισκέπτες, µετανάστες)
¾ Το είδος των δραστηριοτήτων (βιοµηχανία)
¾ Τις κλιµατολογικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία, ηλιακή
ακτινοβολία, ταχύτητα ανέµου)
¾ ∆ιάφορα οικονοµικά µεγέθη (τιµή ενέργειας, µέσο εισόδηµα, ΑΕΠ κλπ)
¾ Υποδοµές (δίκτυα µεταφοράς, κατοχή οικιακών συσκευών κλπ)
¾ Κοινωνικές συνθήκες (καταναλωτικές συνήθειες, ηµέρες και ώρες που
γίνονται διάφορες δραστηριότητες)
¾ Πολιτικές συνθήκες (εξοικονόµηση ενέργειας, περιβαλλοντικοί
περιορισµοί)
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Κατανάλωση (kWh ανά κάτοικο ανά έτος)
Χώρα
2005
2006
2007
Χώρα
2005
2006
2007
Iceland
27.987
31.328
36.853
Haiti
36
37
30
Norway
25.083
24.100
24.980
Ethiopia
34
38
40
Finland
16.120
17.177
17.162
Benin
75
74
72
Canada
17.319
16.724
16.995
Nepal
79
80
80
Luxembourg
15,681
16,414
16,315
Tanzania
69
69
82
Kuwait
15.345
16.311
16.198
Sudan
79
85
90
United Arab Emirates
13.759
14.622
16.165
Cambodia
55
75
94
Sweden
15.440
15.231
15.238
Myanmar
81
92
94
Bahrain
11.622
12.527
14.153
Togo
102
102
96
United States
13.701
13.582
13.652
Congo
91
94
97
Ελλάδα
5.242
5.372
5.628
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Γενικά στοιχεία για την Ελλάδα
¾ Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εκτιµάται σε περίπου 5.500
kWh/άτοµο/έτος, ενώ το 1990 ήταν 3.000 kWh/άτοµο/έτος
¾ Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι της τάξης των 50
TWh/έτος
¾ Η τιµή της kWh για οικιακή χρήση ξεκινά από τα 0,09 ΕURO
¾ Καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια κατά τους µήνες µε ακραίες
θερµοκρασίες (χειµώνα, καλοκαίρι) και λιγότερη κατά τους µεταβατικούς
µήνες (άνοιξη, φθινόπωρο)
¾ Καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια τις καθηµερινές από ότι τα
Σαββατοκύριακα
¾ Εκλύονται περίπου 0,875 kg CO2 ανά παραγόµενη kWh
¾ Οι συνθήκες θερµικής άνεσης είναι θερµοκρασία 20 οC και σχετική υγρασία
40-60%
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα (kWh ανά κάτοικο)
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Παράδειγµα οικιακής κατανάλωσης
Τριµελής οικογένεια (10/2008-2/2009)
Κατηγορία
kWh
EURO/kWh
Σύνολο (EURO)
Ηµερήσιο 1
833
0,08925
74
Ηµερήσιο 2
833
0,11373
95
Ηµερήσιο 3
417
0,13959
58
Ηµερήσιο 4
432
0,18674
81
Σύνολο Ηµερήσιου
2.515
Νυκτερινό
810
Γενικό Σύνολο
3.325
308
0,05279
Μέση τιµή ανά kWh: 0,105 EURO
Κατανάλωση νοικοκυριού: 27,7 kWh ανά ηµέρα
43
351
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Παράδειγµα οικιακής κατανάλωσης
Τηλεόραση (λειτουργία 6 ώρες-stand by 18 ώρες ανά ηµέρα)
CRT 34-37 inch
LCD 34-37 inch
Plasma 34-37 inch
Ώρες/έτος
Ισχύς (W)
kWh/έτος
EURO/έτος
2190
198
434
43
6570
4.2
28
3
461
46
2190
211
462
46
6570
1.8
12
1
474
47
2190
264
578
58
6570
3.6
24
2
602
60
Ώρες/έτος
Ισχύς (W)
kWh/έτος
EURO/έτος
Υπολογιστής
1460
220
321
32
Οθόνη
1460
150
219
22
540
54
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Κατανοµή σε χρήσεις
(Ελλάδα-2003)
(ΕΕ-2004)
0.5
29.1
2.7
28.8
33.9
41.1
5.7
27.4
30.8
Οικιακός
Εµπόριο Υπηρεσίες
Γεωργία
Βιοµηχανία
Μεταφορές
Οικιακός
Εµπόριο-Υπηρεσίες-Γεωργία
Βιοµηχανία
Μεταφορές
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Συσχέτιση ηµερήσιας θερµοκρασίας και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
Η ζήτηση έχει σταθµιστεί ώστε να αφαιρεθεί η ανοδική τάση που οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ
Αθήνα
Λονδίνο
¾ Υπάρχει εποχιακή διακύµανση µε τους χειµωνιάτικους µήνες να απαιτείται
περισσότερη ενέργεια
¾ Η Αθήνα (όπως και άλλες µεσογειακές πόλεις) παρουσιάζει δεύτερη αιχµή τους
καλοκαιρινούς µήνες λόγω της ενέργειας για ψύξη
Πηγή: Factors affecting electricity demand in Athens, Greece and London, UK:A comparative assessment.
B.E. Psiloglou, C. Giannakopoulos, S. Majithia, M. Petrakis, Energy 34 (2009) 1855–1863
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Σχέση αιχµών ζήτησης και θερµοκρασίας
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Αθήνα
Λονδίνο
Πηγή: Factors affecting electricity demand in Athens, Greece and London, UK:A comparative assessment.
B.E. Psiloglou, C. Giannakopoulos, S. Majithia, M. Petrakis, Energy 34 (2009) 1855–1863
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Εξέλιξη µηνιαίας ζήτησης στο έτος
Οι µηνιαίες ζητήσεις έχουν διαιρεθεί µε την µέση ετήσια ζήτηση
Αθήνα
Λονδίνο
¾ Αθήνα: χειµερινοί και καλοκαιρινοί µήνες µε υψηλές ζητήσεις (θέρµανση, ψύξη)
¾ Αθήνα: το ∆εκέµβριο η υψηλότερη ζήτηση (Χριστούγεννα), Αύγουστο ή µικρότερη
(µετακίνηση πληθυσµού)
¾ Λονδίνο: δεν υπάρχει η καλοκαιρινή αιχµή (λόγω θερµοκρασιακής άνεσης)
Πηγή: Factors affecting electricity demand in Athens, Greece and London, UK:A comparative assessment.
B.E. Psiloglou, C. Giannakopoulos, S. Majithia, M. Petrakis, Energy 34 (2009) 1855–1863
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Εξέλιξη µηνιαίας ζήτησης στην Ελλάδα και την Αττική (2009)
6
Ενέργεια (TWh)
5
4
3
2
ΤWh (ΣΥΝΟΛΟ)
ΤWh (ATTIKH)
1
0
ΙΑΝ
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ
ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ
ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Εξέλιξη ηµερήσιας ζήτησης στην εβδοµάδα
Οι ηµερήσιες ζητήσεις έχουν διαιρεθεί µε τη µέση εβδοµαδιαία ζήτηση
Αθήνα
Λονδίνο
¾ Σηµαντική µείωση τα Σαββατοκύριακα λόγω µείωσης των δραστηριοτήτων και τη
∆ευτέρα λόγω αδράνειας
¾ Το Σαββατοκύριακα µικρότερες ζητήσεις τον Ιούλιο σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο λόγω
των εξόδων στην ύπαιθρο
Πηγή: Factors affecting electricity demand in Athens, Greece and London, UK:A comparative assessment.
B.E. Psiloglou, C. Giannakopoulos, S. Majithia, M. Petrakis, Energy 34 (2009) 1855–1863
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Εξέλιξη ωριαίας ζήτησης στην ηµέρα
Οι ωριαίες ζητήσεις έχουν διαιρεθεί µε τη µέση µηνιαία ζήτηση
Αθήνα
Λονδίνο
¾ Στην Αθήνα αιχµή το µεσηµέρι λόγω δραστηριοτήτων και δεύτερη αιχµή το βράδυ
λόγω φωτισµού
¾ Στο Λονδίνο σταθερή ζήτηση µέχρι το απόγευµα γιατί πολλές δραστηριότητες
συνεχίζονται
¾ Στη Αθήνα η βραδινή αιχµή τον Ιούλιο εξαφανίζεται γιατί οι άνθρωποι µένουν έξω
Πηγή: Factors affecting electricity demand in Athens, Greece and London, UK:A comparative assessment.
B.E. Psiloglou, C. Giannakopoulos, S. Majithia, M. Petrakis, Energy 34 (2009) 1855–1863
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Επίδραση υψοµέτρου
Bαθµοηµέρες* θέρµανσης
τεσσάρων πόλεων που
βρίσκονται στο ίδιο
γεωγραφικό πλάτος
(θερµοκρασία βάσης 20 οC)
* Σε ένα έτος προσδιορίζονται οι ηµέρες που η
θερµοκρασία (Τ) είναι κάτω από τους 20 oC
και αθροίζονται οι ποσότητες (20-Τ)
Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας (kWh)
Οι ανάγκες του Μετσόβου σε
θερµότητα είναι κατά 266%
µεγαλύτερες σε σχέση µε την
παραθαλάσσια Κέρκυρα
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Απαιτήσεις ισχύος το 2009 σε ετήσια, µηνιαία και ωριαία βάση
23/7/2007 Στιγµιαία
10610 ΜW
(Μέγιστη παρατηρηµένη)
22/7/2008 Στιγµιαία
10393 ΜW
24/7/2009 14:00
9828 ΜW
14000
12000
ΙΣΧΥΣ (MW)
10000
8000
6000
4000
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
2000
0
ΙΑΝ
ΦΕΒ
ΜΑΡ
ΑΠΡ
ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ
ΣΕΠ
ΟΚΤ ΝΟΕ
∆ΕΚ
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Χαρακτηριστικά αιχµών ζήτησης το 2009
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ
ΙΣΧΥΣ (MW)
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΡΟΥΦ (οC)
ΙΑΝ
8332
ΤΡΙΤΗ
19
8
ΦΕΒ
8358
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20
9
ΜΑΡ
7809
ΠΕΜΠΤΗ
20
12
ΑΠΡ
7331
∆ΕΥΤΕΡΑ
21
12
ΜΑΪ
7515
∆ΕΥΤΕΡΑ
14
31
ΙΟΥΝ
9106
ΠΕΜΠΤΗ
14
36
ΙΟΥΛ
9828
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14
40
ΑΥΓ
9402
ΤΡΙΤΗ
14
36
ΣΕΠ
8345
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14
34
ΟΚΤ
7361
ΠΕΜΠΤΗ
21
14
ΝΟΕ
7822
ΤΡΙΤΗ
20
15
∆ΕΚ
8171
∆ΕΥΤΕΡΑ
19
4
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Αιχµή 50 ωρών (2001-2006) για το ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
10000
2001 (Ι= 775 MW , E=13,4 GW h)
2002 (I= 690 MW , E=13,1 GW h)
2003 (I= 620 MW , E=10,6 GW h)
2004 (I=1050 MW , E=13,4 GW h)
9500
2005 (I=1070 MW , E=13,6 GW h)
2006 (Ι=967 MW , E=12,5 GW h)
Ισχύς (MW)
9000
8500
8000
7500
0
5
10
15
20
25
30
Ώρες το Έτος
35
40
45
50
Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Πρόβλεψη εξέλιξης ζήτησης και αιχµής στην Ελλάδα
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
Καύσιµη ύλη- Νερό-Αέρας-Ήλιος
Σταθµός παραγωγής
Γεννήτρια
Μετασχηµατιστής
Σύστηµα µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας (δίκτυο
υψηλής και υπερύψηλής τάσης)
Υποσταθµός
∆ίκτυο διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας (µέσης και χαµηλής
τάσης)
Κατανάλωση
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
¾ Στους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρισµού, παράγεται από την
ηλεκτρογεννήτρια ηλεκτρικό ρεύµα µε µία ορισµένη τιµή τάσης (6,6 kV)
¾ Η τάση µέσω µετασχηµατιστών ανυψώνεται σε υψηλές (66 και 150 kV)
και υπερυψηλές τιµές (400 kV) ώστε να µειωθούν οι απώλειες µεταφοράς
¾ Με το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (το δίκτυο υψηλής και
υπερυψηλής τάσης) η ηλεκτρική ενέργεια µεταφέρεται προς τους
υποσταθµούς.
¾ Στους υποσταθµούς η τιµή της τάσης υποβιβάζεται για να διανεµηθεί
στους καταναλωτές
¾ Με το ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (µέσης και χαµηλής
τάσης), η ηλεκτρική ενέργεια µεταφέρεται από τους υποσταθµούς στους
καταναλωτές
¾ Στον οικιακό τοµέα η τιµή της τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι 230V
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
¾ Κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνικού ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος είναι η
µεγάλη συγκέντρωση σταθµών παραγωγής στο βόρειο τµήµα της χώρας
(∆υτική Μακεδονία, περιοχή Πτολεµαΐδας), ενώ το κύριο κέντρο
κατανάλωσης βρίσκεται στο Νότο (περιοχή Αττικής).
¾ ∆εδοµένου ότι και οι διεθνείς διασυνδέσεις µε Βουλγαρία και ΠΓ∆Μ είναι
στο Βορρά, υπάρχει µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής
και φορτίων.
¾ Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων
ισχύος κατά το γεωγραφικό άξονα Βορρά – Νότου, η οποία εξυπηρετείται
κυρίως από έναν κεντρικό κορµό 400kV αποτελούµενο από τρεις γραµµές
µεταφοράς 400kV διπλού κυκλώµατος. Οι γραµµές αυτές συνδέουν το
κύριο κέντρο παραγωγής (∆υτική Μακεδονία) µε τα ΚΥΤ που βρίσκονται
πέριξ της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας.
¾ Η µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε σηµαντικά προβλήµατα τάσεων.
¾ Η ένταξη νέων µονάδων παραγωγής στο Νότιο Σύστηµα αναµένεται να
διαφοροποιήσει σηµαντικά αυτή τη γεωγραφική ανισορροπία στο άµεσο
µέλλον.
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
∆ιάγραµµα διασυνδέσεων µε άλλες χώρες
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
∆ιασύνδεση νησιών µε υποβρύχιους
αγωγούς
Αυτόνοµα-µη
διασυνδεδεµένα νησιά
¾ Μεγάλες διακυµάνσεις
¾
¾
¾
¾
µεταξύ χειµώνακαλοκαιριού και ηµέραςνύχτας
Τοπικοί πετρελαϊκοί
σταθµοί
Ευαίσθητα δίκτυα
Υψηλό κόστος
παραγόµενης ενέργειας
Εξάρτηση από την τιµή του
πετρελαίου
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Η τροφοδότηση του ηλεκτρικού δικτύου µε ενέργεια, έχει δύο βασικούς περιορισµούς:
¾ Το δίκτυο πρέπει συνεχώς να τροφοδοτείται µε ακριβώς τόση ενέργεια όση
καταναλώνεται για αυτό και η παραγωγή πρέπει να µεταβάλλεται συνεχώς
¾ Ο χρόνος ενεργοποίησης και µεταβολής του φορτίου των σταθµών
παραγωγής είναι διαφορετικός. Η τάξη µεγέθους του χρόνου αυτού είναι
ηµέρες για τους λιγνιτικούς, ώρες για τους σταθµούς φυσικού αερίου και
λεπτά για τους υδροηλεκτρικούς
Οι αιχµές ζήτησης φορτίου
καθορίζουν τη συνολική ισχύ που
πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένη
(Μονάδες Αιχµής)
Κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας
12:00
Ώρες ηµέρας
24:00
Το κατώφλι ζήτησης φορτίου
καθορίζει την τιµή της ισχύος
που αδιάλειπτα πρέπει να
παρέχεται (Μονάδες Βάσης)
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Η µεταβολή της παραγωγής ώστε να ισούται µε την κατανάλωση πραγµατοποιείται
µε την παρακάτω διαδικασία:
¾ Όταν η ∆ΕΗ προγραµµατίζει την παραγωγή ενέργειας για τους επόµενους µήνες,
µε βάση την προηγούµενη εµπειρία για το ποια είναι η κατανάλωση κάθε µήνα,
καθώς και τις διεθνείς τιµές ενέργειας, κάνει διεθνείς συµφωνίες για αγορά ή
πώληση ενέργειας. Έτσι, άλλους µήνες αγοράζει ενέργεια και άλλους µήνες
πουλά ενέργεια, πράγµα που επηρεάζει το ενεργειακό ισοζύγιο.
¾ Όταν προγραµµατίζει την παραγωγή ενέργειας για τις επόµενες µέρες, µε βάση
την προηγούµενη εµπειρία και την πρόγνωση του καιρού, µπορεί να µεταβάλλει
την «ενέργεια βάσης», δηλαδή την ελάχιστη ισχύ της ηµέρας, αυξοµειώνοντας
την ισχύ των λιγνιτικών σταθµών.
¾ Όταν προγραµµατίζει την παραγωγή για τις επόµενες ώρες, µπορεί να µεταβάλλει
την ισχύ µικρών θερµοηλεκτρικών σταθµών, ιδιαίτερα σταθµών φυσικού αερίου,
που έχουν σχετικά γρήγορη απόκριση.
¾ Η ρύθµιση της παραγωγής ενέργειας ώστε να προσαρµόζεται στην κατανάλωση
από λεπτό σε λεπτό γίνεται µεταβάλλοντας την παραγωγή των υδροηλεκτρικών
σταθµών, που έχουν απόκριση λίγων λεπτών
¾ Τέλος µε τη χρήση αεριοστροβίλων επιτυγχάνεται η κάλυψη των αιχµών σε
χρονική κλίµακα λεπτού
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Καθορισµός µίγµατος καυσίµων
Ορυκτά καύσιµα
¾ Λιγνίτης: Άφθονα εγχώρια κοιτάσµατα, αποτελεί τη βάση του συστήµατος
¾ Diesel: Εισαγόµενο καύσιµο, µε µεγάλες διακυµάνσεις στην τιµή, µεγάλο
κόστος λειτουργίας στους σταθµούς των νησιών
¾ Λιθάνθρακας: Εισαγόµενο καύσιµο µε σχετικά σταθερές τιµές, καλύτερο από
το λιγνίτη – χρειάζεται διάλογος χωρίς κραυγές
¾ Φυσικό αέριο: Εισαγόµενο καύσιµο, µε καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις –
χρειάζεται αλλαγή στη στρατηγική χρήσης του
Ανανεώσιµες πηγές
¾ Αιολικά – Υδροηλεκτρικά: Μεγάλη πυκνότητα ισχύος, µπορούν να
συνδυαστούν, ιδανικά για κάλυψη ενεργειακών αναγκών νησιών περιορίζοντας
το diesel
¾ Φωτοβολταϊκά – Ηλιοθερµικά: Απαραίτητη η διάδοσή τους στον οικιακό –
βιοµηχανικό τοµέα
¾ Βιοµάζα: Σηµαντική ενεργειακή πηγή, παντελώς αναξιοποίητη
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
∆ράσεις και οφέλη που σχετίζονται µε το µίγµα καυσίµων
∆ράσεις
Ασφάλεια Περιορισµός
αιχµών
εφοδιασµού
φορτίου και
- χαµηλό
εισαγωγών
κόστος
ρεύµατος
Εκσυγχρονισµός λιγνιτικών σταθµών, αύξηση
απόδοσης, καύση βιοµάζας µαζί µε το λιγνίτη
Χ
Περιορισµός χρήσης Diesel
Χ
Επέκταση δικτύων φυσικού αερίου για πρωτογενή
χρήση και όχι για ηλεκτροπαραγωγή
Χ
Συνεπής χωροταξικός σχεδιασµός και διάλογος για
διευκόλυνση διείσδυσης των ΑΠΕ
Χ
Άµεση υιοθέτηση στρατηγικής εξοικονόµησης
ενέργειας
Χ
∆ιείσδυση ΑΠΕ στον οικιακό τοµέα
Χ
Αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας
Χ
Προστασία
περιβάλλοντος
αλλαγή
καταναλωτικών
προτύπων
Χ
Αξιοποίηση των τοπικών ανανεώσιµων ενεργειακών
πηγών
Χ
Πολιτικές προώθησης της «ενεργειακής παιδείας»
Χ
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Φορείς
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
¾ Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας αγοράς ενέργειας
¾ Εισηγήσεις για τήρηση κανόνων ανταγωνισµού και προστασία καταναλωτών
¾ Γνωµοδοτήσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για αδειοδότηση εγκαταστάσεων
µονάδων ΑΠΕ
¾ Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης έργων µέσω τριµηνιαίων δελτίων
¾ ∆ηµοσίευση αρχείου αιτήσεων για άδεια παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας
∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ)
Αντικατεστάθει πρόσφατα από τους Α∆ΜΗΕ (Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς ΗΕ) και ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός ΑΓοράς ΗΕ)
¾ ∆ιαχείριση λειτουργίας Συστήµατος Μεταφοράς
¾ Καταγραφή οικονοµικών υποχρεώσεων µεταξύ παραγωγών – πελατών – καταναλωτών
¾ Ακριβής καταµέτρηση των διακινούµενων ποσοτήτων ενέργειας
¾ Συµµετοχή στη διαµόρφωση κανόνων λειτουργίας και υποστήριξη ενεργειακή αγοράς
µε εκπόνηση µελετών για τις ανάγκες του συστήµατος
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Λειτουργία ενεργειακής αγοράς
Ρ.Α.Ε.
Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας
Γνωµοδοτήσεις
για άδειες
παραγωγής
Γνωµοδοτήσεις για ενεργειακή πολιτική
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική εποπτεία και έλεγχος του
συστήµατος
Παρακολούθηση της
ενεργειακής αγοράς
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.
(Α.∆.Μ.Η.Ε. + Λ.ΑΓ.Η.Ε.)
∆ιαχειριστής Ελληνικού
Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Καταναλωτές
ΗΕΠ
Παραγωγοί
ηλεκτρικής
ενέργειας
Καθορίζουν τη ζήτηση
∆ιοχέτευση ενέργειας µε βάση τον ΗΕΠ
Με βάση τη ζήτηση κάθε µέρα µέχρι τις 12.00 γίνεται ο Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός (ΗΕΠ), µε
στόχο την ελάχιστη δαπάνη. Ο ∆ΕΣΜΗΕ (που έχει ήδη διαχωριστεί στους Α.∆.Μ.Η.Ε. + Λ.Α.Γ.Η.Ε.)
καταστρώνει το πρόγραµµα, κατανέµει το φορτίο και υπολογίζει την οριακή τιµή συστήµατος
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Καµπύλη διάρκειας φορτίου και συµµετοχή πηγών ενέργειας (2008)
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Καµπύλη ∆ιαρκείας Φορτίου (2003)
10000
Αεροστρόβιλοι στην
Αιχµή
(14 GWh, 542 MW)
9000
7000
6000
Ενδιάµεσο Φορτίο
(14222GWh, 2250 MW)
5000
4000
3000
Υπόλ. Φορτίου Βάσης
(31098 GWh, 3550 MW)
2000
Υδροηλεκτρικά στη
Βάση
(1752 GWh, 200 MW)
1000
Ώρες
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
Φορτίο (MW)
8000
Υδροηλεκτρικά στην
Αιχµή
(3453 GWh, 2500 MW)
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Υδροηλεκτρικά έργα µε δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας
¾ Αυτού του είδους τα υδροηλεκτρικά έργα έχουν δύο ταµιευτήρες (λίµνες), έναν πάνω
και έναν κάτω, και το νερό, όταν ρέει από τον πάνω προς τον κάτω, γυρίζει την
τουρµπίνα και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Όταν υπάρχει πλεόνασµα ενέργειας στο
δίκτυο, η τουρµπίνα λειτουργεί ως αντλία, χρησιµοποιώντας την περίσσεια ενέργειας
του δικτύου για να αντλεί το νερό από κάτω προς τα πάνω.
¾ Η ∆ΕΗ έχει δύο τέτοια έργα, τη Σφηκιά και το Θησαυρό. Ένα υδροηλεκτρικό όπως η
Σφηκιά, που έχει ισχύ 315 MW, µπορεί από πλευράς ισχύος να υποστηρίξει µέχρι 1000
MW αιολικής ενέργειας, γιατί µπορεί είτε να δίνει ισχύ 315 MW όταν λειτουργεί
κανονικά, είτε να απορροφά ισχύ 315 MW όταν λειτουργεί αντίστροφα, δηλαδή δίνει
στο δίκτυο µια διαφορά µέχρι 630 MW η οποία γενικά είναι αρκετή για να
αντισταθµίσει ανεµογεννήτριες 1000 MW, γιατί στατιστικώς είναι απίθανο να
σταµατήσουν όλες µαζί ή να λειτουργούν όλες µαζί, οπότε γενικά παράγουν µεταξύ 200
και 800 MW.
¾ Όµως, παίζει ρόλο και η χωρητικότητα των ταµιευτήρων. Στην περίπτωση της Σφηκιάς,
ο περιοριστικός παράγοντας είναι κυρίως η χωρητικότητα του κάτω ταµιευτήρα, γιατί,
λαµβάνοντας υπόψη και το νερό που χρησιµοποιείται για άρδευση, το υδροηλεκτρικό
µπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα µόνο µέχρι 3 ώρες το καλοκαίρι και 5 το χειµώνα.
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Καµπύλη ∆ιαρκείας Οριακών Τιµών Συστήµατος
Οριακή Τιµή Ενέργειας (€/MWh)
(πηγή ∆ΕΣΜΗΕ, τιµές ανά ώρα από 19.11.2001 έως 16.1.2006)
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
19.11.2001 - 16.1.2006
60,33
Μ.Ο. 36,18 €/MWh
Μ.Ο. 36,18 €/MWh
36,77
20,26
Αιχµή
0
5
10
Ενδιάµεση Ζώνη
15
20
25
30
35
40
45
50
Βάση
55
60
65
Χρόνος (ποσοστό % της ηµέρας)
70
75
80
85
90
95
100
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
Ηµερήσια Καµπύλη ∆ιαρκείας Οριακών Τιµών Συστήµατος
(πηγή ∆ΕΣΜΗΕ, τιµές ανά ώρα από 17.1.2006 έως 28.2.2007)
90
85
80
Οριακή Τιµή Ενέργειας (€/MWh)
75
75,10
70
Μ.Ο. 65,79 €/MWh
65
60
56,27
55
50
45
17.1.2006 - 28.2.2007
40
Μ.Ο. 65,79 €/MWh
35
30
28,85
25
20
Αιχµή
15
Ενδιάµεση Ζώνη
Βάση
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Χρόνος (ποσοστό % της ηµέρας)
70
75
80
85
90
95
100
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Συµµετοχή των ΑΠΕ
¾ Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν την ιδιαιτερότητα ότι δεν παράγονται όταν το
σύστηµα τις χρειάζεται, αλλά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Εποµένως
εισάγουν επιπλέον πολυπλοκότητα στο (ήδη περίπλοκο) σύστηµα διαχείρισης της
ενέργειας, αφού ο διαχειριστής πρέπει επιπλέον να αυξοµειώνει την παραγόµενη
ενέργεια από τους άλλους σταθµούς ακολουθώντας την αυξοµείωση της παραγόµενης
αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
¾ Για να συµµετάσχει η αιολική ενέργεια κατά 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο, χρειάζονται
ανεµογεννήτριες εγκατεστηµένης ισχύος περίπου 3 GW. Σήµερα η συνολική
εγκατεστηµένη αιολική ισχύς είναι περίπου 1.3 GW, αλλά αφορά και τα νησιά που δεν
συνδέονται µε το ηπειρωτικό δίκτυο.
¾ Μελέτη του ΕΜΠ* καταλήγει στο συµπέρασµα ότι αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς την
αλλαγή υποδοµών αφού η ∆ΕΗ δεν θα µπορεί να διαχειριστεί την ενέργεια, καθόσον
µάλιστα η νοµοθεσία την υποχρεώνει να αγοράζει όλη την παραγόµενη ενέργεια από
ΑΠΕ ανεξάρτητα από το αν τη χρειάζεται.
¾ Για να µπορέσει λοιπόν να αυξηθεί η συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
χρειάζονται σηµαντικές επεµβάσεις όπως η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων µε
δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, και η δροµολόγηση διεθνών συµφωνιών για
ανταλλαγή ενέργειας προσαρµοζόµενη σε πραγµατικό χρόνο.
* Ε. ∆ιαλυνάς, Ν. Χατζηαργυρίου, Σ. Παπαθανασίου, και Κ. Βουρνάς, Μελέτες ορίων αιολικής διείσδυσης,
Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2007
∆ιαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
Συµµετοχή των ΥΗΣ στην κάλυψη αιχµών
30
ΣΥΜΜEΤΟΧH ΥΗ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ (%)
ΣΥΜΜEΤΟΧH ΥΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (%)
25
20
15
10
5
0
ΙΑΝ
ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ
ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ
2009
ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Οι Ήπιες Μορφές Ενέργειας (ΗΜΕ) είναι µορφές εκµεταλλεύσιµης ενέργειας που
προέρχεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεµος, η γεωθερµία, η
κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος "ήπιες" αναφέρεται σε δυο βασικά
χαρακτηριστικά τους:
• ∆εν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέµβαση για την εκµετάλλευσή τους
(εξόρυξη, άντληση, καύση), αλλά απλώς η εκµετάλλευση της ήδη υπάρχουσας
ροής ενέργειας στη φύση.
• Πρόκειται για µορφές ενέργειας οι οποίες που δεν αποδεσµεύουν
υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα
Οι τεχνολογίες αυτές αναφέρονται και ως Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας δεδοµένου
ότι το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η διαχρονική τους ανανέωση και η
απεριόριστη διαθεσιµότητά τους.
Ακόµη είναι γνωστές και σαν Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας γιατί αποτελούν
σήµερα εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή ενέργειας αντί των συµβατικών
Σήµερα οι Ήπιες Μορφές Ενέργειας χρησιµοποιούνται είτε άµεσα (κυρίως για
θέρµανση) είτε µετατρεπόµενες σε άλλες µορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισµό ή
µηχανική ενέργεια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκµεταλλεύσιµο ενεργειακό δυναµικό
από τις µορφές αυτές είναι πολλαπλάσιο της παγκόσµιας συνολικής κατανάλωσης.
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια. Χρησιµοποιείται η ένταση του ανέµου. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει
να χρησιµοποιείται ευρέως στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ηλιακή ενέργεια. Χρησιµοποιείται η ηλιακή ακτινοβολία. Η χρήση της για την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υδατοπτώσεις. Χρησιµοποιείται η κινητική ενέργεια του νερού. Είναι η πιο διαδεδοµένη
µορφή ανανεώσιµης ενέργειας.
Βιοµάζα. Χρησιµοποιούνται οι υδατάνθρακες των φυτών µε σκοπό την αποδέσµευση της
ενέργειας που δεσµεύτηκε απ' το φυτό µε τη φωτοσύνθεση. Είναι µια πηγή ενέργειας µε
πολλές δυνατότητες και εφαρµογές.
Γεωθερµική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερµότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό
αποσύνθεση των πετρωµάτων της γης. Είναι εκµεταλλεύσιµη εκεί όπου η θερµότητα
ανεβαίνει µε φυσικό τρόπο στην επιφάνεια.
Ενέργεια από παλίρροιες. Εκµεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης, που
προκαλεί ανύψωση της στάθµης του νερού.
Ενέργεια από κύµατα. Εκµεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυµάτων της θάλασσας.
Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκµεταλλεύεται τη διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στα
στρώµατα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερµικών κύκλων.
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Πλεονεκτήµατα
• Είναι ανεξάντλητες, σε αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα.
• Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας σχεδόν µηδενικά κατάλοιπα και
απόβλητα.
• Μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε την οικονοµία του
πετρελαίου.
• Είναι ευέλικτες εφαρµογές που µπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη µε τις
ανάγκες του επί τόπου πληθυσµού σε αποµεµακρυσµένες περιοχές
• Στις περισσότερες εφαρµογές ο εξοπλισµός είναι κατασκευαστικά απλός και µε
µεγάλο χρόνο ζωής.
• Η υλοποίηση ΑΠΕ σήµερα επιδοτείται από τις περισσότερες κυβερνήσεις.
Μειονεκτήµατα
• Έχουν αρκετά µικρό συντελεστή απόδοσης και γι αυτό απαιτείται αρκετά µεγάλο αρχικό
κόστος εφαρµογής.
• Η απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την
εποχή του έτους, το γεωγραφικό πλάτος και το κλίµα της περιοχής στην οποία
εγκαθίστανται.
• Για τις αιολικές µηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κοµψές από αισθητική άποψη κι
ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Σήµερα τα προβλήµατα αυτά έχουν
επιλυθεί.
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην ΕΕ το 2001 και 2010 (TWh)
Χώρα
Νερό
Άνεµος
Βιοµάζα
Γερµανία
20,5
10,5
Αυστρία
40,2
Βέλγιο
Γεωθερµία
Σύνολο
2001 (%)
2010 (%)
5,3
36,3
6,2
12,5
0,2
1,8
42,2
67,3
78,1
0,4
0,0
0,9
1,4
1,6
6,0
∆ανία
0,0
4,3
2,1
6,4
17,4
29,0
Ισπανία
41,0
7,0
3,3
51,3
21,2
29,4
Φιλανδία
13,2
0,1
8,4
21,7
25,7
35,0
Γαλλία
75,0
0,1
3,6
78,7
16,4
21,0
Ελλάδα
2,1
0,8
0,0
2,9
5,1
20,1
Ιρλανδία
0,6
0,3
0,1
1,0
4,2
13,2
Ιταλία
46,8
1,2
2,6
55,1
16,8
25,0
Λουξεµβούργο
0,0
0,0
0,1
0,1
1,5
5,7
Ολλανδία
0,1
0,8
3,5
4,4
4,0
12,0
Πορτογαλία
14,0
0,3
1,6
16,0
34,2
45,6
Βρετανία
4,1
1,0
5,0
10,0
2,5
10,0
Σουηδία
79,1
0,5
3,9
83,4
54,1
60,0
Σύνολο Ε.Ε
337,1
27,0
42,1
410,9
15,2
22,1
4,5
0,1
4,6
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ΥΠΑΝ - 4η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΠΕ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΟ 2010
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΜΙΚΡΑ ΥΗΕ
ΜΕΓΑΛΑ ΥΗΕ
ΒΙΟΜΑΖΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ
ΙΣΧΥΣ
ΙΣΧΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(GWh)
(MW)
(MW)
(GWh)
3648
790
1661
7670
364
158
325
1090
3325
3060
2973
4580
103
39
176
810
12
100
200
200
7652
4047
14450
5135
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)
10,67
1,52
6,37
1,13
0,14
0,28
20,11
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΚ. 2008 (∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
2,92
0,57
5,23
0,31
9,03
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
(δεν περιλαµβάνονται µεγάλα υδροηλεκτρικά µε ισχύ >15MW)
2004
2005
2006
2007
2008
10/2009
480,4
576,1
749,3
853,6
1015,6
1157,4
20,5
20,5
37,6
37,6
39,4
40,8
ΜΥΗΣ
43,3
48,2
73,7
95,5
158,4
180,4
Φ/Β
0,3
0,5
0,7
0,7
11,0
42
ΣΥΝΟΛΟ
544,5
645,3
861,2
987,4
1224,4
1420,6
ΑΙΟΛΙΚΑ
ΒΙΟΜΑΖΑ
101 MW
216 MW
126 MW
237 MW
196 MW
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Ισχύς σταθµών παραγωγής (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) το Σεπτέµβριο του 2009
Α/Π:
Αιολικά πάρκα
ΜΥΗΣ: Μικρά υδροηλεκτρικά
ΣΥΘΗΑ: Σταθµοί συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης
Φ/Β:
Φωτοβολταϊκά
ΣΒΙΟ: Μονάδες καύσης βιοµάζας και βιοαερίου
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, Μελέτη ανάπτυξη συστήµατος µεταφοράς (2010-2014)
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Χρονική εξέλιξη εγκατεστηµένης ισχύος
ΜYHE και λοιπών ΑΠΕ στην Ελλάδα (ΜW)
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, 2009
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Χρονική εξέλιξη παραγωγής ΜΥΗΕ και λοιπών ΑΠΕ στην Ελλάδα (GWh)
Πηγή: ∆ΕΣΜΗΕ, 2009
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
http://www.cres.gr/kape/index_gr.htm
¾ Ανάπτυξη εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνική υποστήριξη της αγοράς
για διείσδυση, εφαρµογή νέων τεχνολογιών ΑΠΕ
¾ Μελέτη θεµάτων ενεργειακού σχεδιασµού & ανάπτυξη απαραίτητης
υποδοµής για υποστήριξη υλοποίησης επενδυτικών προγραµµάτων
ΑΠΕ
¾ Εκτίµηση υδροδυναµικού περιοχής και επιλογή θέσεων εγκατάστασης
ΜΥΗΕ
¾ Μελέτες σκοπιµότητας & τεχνοοικονοµικές µελέτες ανάπτυξης ΜΥΗΕ
¾ Μετρήσεις απόδοσης ΜΥΗΕ
¾ Σχεδιασµός βέλτιστης λειτουργίας ΜΥΗΕ
¾ Μελέτη δυναµικής συµπεριφοράς στροβίλων
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Νόµοι - αποφάσεις – οδηγίες της Ε.Ε. για ΑΠΕ-ΜΥΗΕ
Οδηγία 96/92 ΕΚ
Ελεύθερη διακίνηση εµπορευµάτων. Απελευθέρωση εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας
Προτεραιότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε, χωρίς δεσµεύσεις
Απόφαση 646/2000 ΕΚ (Πρόγραµµα “Altener”)
Προαγωγή έρευνας σε τεχνολογικό και διαχειριστικό επίπεδο σχετικά µε ΑΠΕ
Ανάπτυξη στρατηγικών, προτύπων και πιστοποιήσεων
Ενηµέρωση κοινού
Προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος & δηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης
Οδηγία 2001/77 ΕΚ
Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο για την προώθηση των ΑΠΕ. Εισάγεται ο θεσµός των
Εγγυήσεων Προέλευσης
Απόφαση 1230/2003 (Πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη)
Αύξηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµους φυσικούς πόρους,
παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση των µέτρων που βρίσκονται σε εξέλιξη στα
κράτη µέλη
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Νόµοι - αποφάσεις – οδηγίες της Ε.Ε. για ΑΠΕ-ΜΥΗΕ
Νόµος 2244/1994
¾ Ουσιαστική ανάπτυξη Α.Π.Ε.
¾ Καθορισµός συστήµατος τιµολόγησης ενέργειας που παράγεται από ΑΠ. και
διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας
¾ Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ισχύος ΜΥΗΕ για σταθµούς ιδιωτών τα 5 MW
Νόµος 2773/1999
¾ Είσοδος του ιδιωτικού τοµέα στους τοµείς παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας
¾ Σύσταση Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ως ανεξάρτητη αρχή, και καθορισµός των
αρµοδιότητές της και των κανόνων εσωτερικής λειτουργίας
¾ Ίδρυση ∆ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(∆ΕΣΜΗΕ) ως Ανώνυµη Εταιρεία ιδιοκτησίας 51% του ∆ηµοσίου και 49% της ∆ΕΗ.
Θέσπιση των κανόνων λειτουργίας του. Πρόσφατος (2012) διαχωρισµός του ∆ΕΣΜΗΕ
σε Α∆ΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ
¾ Ορισµός των ΜΥΗΕ ως ΑΠΕ µε το όριο εγκατεστηµένης ισχύος τα 10 MW
Νόµος 2941/2001 (εγκατάσταση ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις
¾ ∆υνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης µε την οποία καθορίζονται
ευνοϊκότεροι όροι δοµήσεως εκτός σχεδίου πόλεων
¾ Θεωρούνται έργα δηµόσιας ωφέλειας και είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση
ακινήτων ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Νοµικό Πλαίσιο για ΑΠΕ – ΜΥΗΕ στην Ελλάδα
Οδηγία 2001/77/εκ (πράσινη βίβλος)
Προέβλεπε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2010 να είναι τουλάχιστον
20%
¾
¾
¾
¾
Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ
Η οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές.
Θέτει υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό µερίδιο ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και το µερίδιο
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στις µεταφορές.
Καθορίζει κανόνες για τη στατιστική µεταβίβαση µεταξύ κρατών µελών, για κοινά
έργα µεταξύ κρατών µελών και µε τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις
διοικητικές διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση και την πρόσβαση στο
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές.
Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιµα και τα
βιορευστά.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας