Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
E-MAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
: Ξεριζώτης
: Μάριος
: Οδεµησίου 23 Βύρωνας
: [email protected]
: 210-7668647
: Εκπληρωµένες
: 6945727912
: Άγαµος
: 07/12/1979
ΣΠΟΥ∆ΕΣ: 1999-2001 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Ι∆ΙΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΚΜΗ.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 2003 – 2005 ηχολήπτης στην CV productions (εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών)
• 2005 – 2006 ηχολήπτης στην Space video (εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών)
• 2008 – 2009 ηχολήπτης στην Εxhibit (πρωην TCS, εταιρία ενοικίασης
οπτικοακουστικών και µεταφραστικών συστηµάτων)
• 2006 – 2010 ηχολήπτης στην Soundworks (εταιρία ηχητικής κ φωτιστικής κάλυψης)
• Στο διάστηµα µεταξύ 2006 – 2010 εχω εργαστεί σε διάφορες εταιρίες
οπτικοακουστικών, P.A. και ηχοφωτιστικής κάλυψης, ως part time τεχνικός. Κάποιες
απο αυτές είναι:
• Avitron audiovisual (ενοικίαση οπτικοακουστικών)
• Gioulos sound (ηχητική και φωτιστική κάλυψη, P.A.)
• Soundwaves (ηχητική και φωτιστική κάλυψη, P.A.)
• Audiocom (ηχητική και φωτιστική κάλυψη, P.A.)
• Αλεξ. Ιωαννίδης audiovisual (ενοικίαση οπτικοακουστικών)
• Sonido Del mundo (ηχητική και φωτιστική κάλυψη, P.A.)
• Ντούλας sound (Λάρισσα - ηχητική και φωτιστική κάλυψη, P.A.)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
STEREO MIC TECHNIQUES,
STUDIO MASTERING,
LIVE P.A. TECHNIQUES
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά επιπέδου Proficiency
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ:
Άψογη χρήση λειτουργικού συστήµατος Windows (οποιασδήποτε έκδοσης).
Γενικές γνώσεις λειτουργίας και αρχιτεκτονικής υπολογιστών (hardware). Ικανότητα
σύνδεσης εξωτερικών και εσωτερικών συσκευών στο σύστηµα.
Καλή χρήση εφαρµογών Office (word, excel, power point, και άλλα), Internet και
προγραµµάτων µουσικής,
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:
Μουσική – Μουσικος, ταξίδια, υπολογιστές, φωτογραφία.