ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

A.M
4
10
11
13
15
27
38
52
55
84
105
127
135
151
152
154
196
214
219
228
234
250
251
267
282
304
316
322
346
347
357
369
371
380
384
388
398
401
409
418
420
425
426
435
439
466
506
509
518
545
548
582
599
611
613
614
619
641
658
667
675
680
696
697
719
720
723
728
729
734
742
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ∆.
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ ΜΟΥΡΟΥΖΙ∆ΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΗΛΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΤΣΑΓΓΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΖΩΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΡΠΑΣ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΜΟΥΣΟΥΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΕΛΙΝΑ ΜΟΤΙΤΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΨΙΛΟΛΥΧΝΟΥ-ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΚΑΛΛΗ ΚΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΗΤΟΥΛΑ ΚΑΠΕΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-KING
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑ
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΕΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΦΡΥΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΜΦΙΡ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΦΥΣΕΝΤΖΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΚΚΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΝΙΑ ΤΟΥΜΑΖΗ
ΕΛΠΙ∆Α ΒΑΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΟΥΛΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΛΩΝΗ
ΜΟΝΙΚΑ ΜΗΛΙΩΤΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΝΩΝΤΑΣ Α∆ΑΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΗΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΝΙΚΟΛΑ
ΖΑΧΑΡΩ ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΨΥ∆ΙΩΤΗ
ΑΝΤΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΝΕΡΓΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Α∆ΕΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ ΜΕΧΡΙ
20/02/2014-31/12/2014
21/01/2014-31/12/2014
31/01/2014-31/12/2014
12/08/2014-31/12/2014
09/01/2014-31/12/2014
10/02/2014-31/12/2014
19/08/2014-31/12/2014
19/08/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
17/09/2014-31/12/2014
15/01/2013-31/12/2014
02/01/2014-31/12/2014
07/02/2014-31/12/2014
24/02/2014-31/12/2014
01/09/2014-31/12/2014
02/01/2014-31/12/2014
14/08/2014-31/12/2014
21/02/2014-31/12/2014
26/06/2014-31/12/2014
02/01/2014-31/12/2014
05/01/2014-31/12/2014
21/02/2014-31/12/2014
10/01/2014-31/12/2014
31/01/2014-31/12/2014
03/04/2014-31/12/2014
28/03/2014-31/12/2014
21/02/2014-31/12/2014
21/03/2014-31/12/2014
13/05/2014-31/12/2014
18/03/2014-31/12/2014
05/05/2014-31/12/2014
15/10/2013-31/12/2014
16/03/2013-31/12/2013
08/01/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
07/03/2014-31/12/2014
30/01/2014-31/12/2014
30/09/2014-31/12/2014
28/08/2014-31/12/2015
21/08/2014-31/12/2014
14/01/2014-31/12/2014
11/04/2014-31/12/2014
11/04/2014-31/12/2014
08/03/2014-31/12/2013
01/01/2014-31/12/2014
28/08/2014-31/12/2014
02/01/2014-31/12/2014
02/01/2014-31/12/2014
20/08/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
04/02/2014-31/12/2014
10/02/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
11/07/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
25/01/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
02/09/2014-31/12/2013
24/03/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
01/01/2014-31/12/2014
27/01/2014-31/12/2014
22/01/2014-31/12/2014
28/04/2014-31/12/2014
24/03/2014-31/12/2014
11/07/2014-31/12/2014
17/05/2014-31/12/2014
15/05/2014-31/12/2014
26/06/2014-31/12/2014
26/09/2014-31/12/2014
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 69, ΣΚΑΛΑ ΚΩΡΤ, ∆ΙΑΜ.48, 6017
ΓΟΡ∆ΙΟΥ ∆ΕΣΜΟΥ 25, 6045
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΠΕΝΟΥ 1,7600 ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΛΕΩΦ. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 14, 2011 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΡΤ 135, ∆ΙΑΜ. 101, 6047
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ 29Α, 6036 ∆ΡΟΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8, 7530 ΟΡΜΗ∆ΕΙΑ
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 40, 7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 170, 2048 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 86, ∆ΙΑΜ.402, JOANNA COURT, 6052
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 69, ΣΚΑΛΑ ΚΩΡΤ, ∆ΙΑΜ.48, 6017
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 15, ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΡΤ, ∆ΙΑΜ.14, 6050
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 2Α, 6052
ΛΑΡΝΑΚΑ
Τ.Θ 40555 6305
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 159, 7510 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12, 6030
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29, 7101 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ∆ΙΓΕΝΗ 12, ∆ΙΑΜ.1, 6012
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 12, 6046
ΛΑΡΝΑΚΑ
∆ΗΜΟΝΙΚΟΥ 9, 6016
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΘ 42246, ΤΤ6532
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8, 6057
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ 7, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΩΡΤ 9, ∆ΙΑΜ.301, 6042
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 17, ΑΘΗΑΙΝΟΥ 7600
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 4, ΑΡΡΑ∆ΙΠΟΥ 7102
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 7, 6042
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΝΑΟΥΣΗΣ 4, ΑΦΕΝΤΡΙΚΑ ΚΩΡΤ, ∆ΙΑΜ.5 6018
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 5-7, ∆ΙΑΜ.102, 6047
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΥΣΗΣ 44 ΣΥΝ. ΚΟΚΚΙΝΕΣ, 6055
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΥΛΗΣ 5, 7103 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΡΤ 135, ∆ΙΑΜ. 101, 6047ΛΑΡΝΑΚΑ
ΡΗΓΑΙΝΑΣ 19, 7104 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΡΑΣΤΙΟ 2, 7550 ΚΙΤΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΡΟ∆ΩΝ 2, 6030
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΥΝΑΝ 4, ΠΑΤΣΑΛΟΣ ΚΩΡΤ Νο.3, ∆ΙΑΜ.103, 6042
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 14, 7000 ΜΕΝΕΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΦΡΑΝΚ ΛΙΣΤ 4, 6056
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ 29Α, 6036 ∆ΡΟΣΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Α39, 7000 ΜΕΝΕΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΦΑΝΗ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 19, 7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΙΑΣΩΝΟΣ 65, ΠΟΛΥΚ. ΠΑΚΟΡΕ 7, ∆ΙΑΜ.106, 6052
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 148, ∆ΙΑΜ.202, 6035
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΝΑ 3, 7510 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΗΓΗΣ 15, 6055 ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 16Α, 7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 19, 6056 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 2, 6042
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 25Γ, 7060 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 7647 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 15, 7960 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΥΡΓΟΥ 24, 7525 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ 50, 7550 ΚΙΤΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙ∆Η 4, 7530 ΟΡΜΙ∆ΕΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 6, 7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 66, 7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 67, 6035
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 7, 7060 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29, 7101 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 5, 6057
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΥΡΓΟΥ 41, 7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 1, 7510 ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
∆ΙΚΩΜΟΥ 4, 7550 ΚΙΤΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 146, ΜΕΓΑΡΟ ΜΙΧΑΗΛ, 7550 ΚΙΤΙ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΙΚΑΡΟΥ 2Α, 7104 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΕΝΤΑ∆ΑΚΤΥΛΟΥ 50, 7101 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19, 6012
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 8, 6037
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 15Α, 6012
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΡΜΟΥ 25, 7020 ∆ΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΟΛΧΙ∆ΟΣ 6, 6043
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ 7, 7643 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10, 7060 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 9, 6035
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 54, 7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 9, 7040
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 6, 70201 ∆ΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 3Α, 6036
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 1, 7103 ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΠΕΤΟΒΕΝ 10, 6041
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΞΑΡΧΟΥ Γ' 11, 7560 ΠΕΡΒΟΛΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
24637911, 99614257
[email protected]
24624050, 99304888, 24627791 FAX 24624050, 99304888, 24627791
[email protected]
FAX
[email protected]
24663359, 99336299
[email protected]
24724440, 99695712
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
12/05/2013-11/05/2014
579534
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
05/11/2012-04/11/2013
577907
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
05/06/2013-05/06/2014
171007030
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
∆/Ε
[email protected]
[email protected]
[email protected]
24657880, 99305454
24624978, 99676508, 24621310 FAX
24840840, 99428006, 24840841 FAX 99428006
99682481
24625533, 99699799
99404035
99404035
99538883
99538883
24638558
99676554
22513713, 99481121, 22513713
22573577, 99579730
24623451, 99659798, 24623451
24667866
24642017, 99802267
99575751
24723884, 99787757
24647637. 99557747
24634890, 99115171
24639335, 99878715
25738090, 99019801
24662966, 99442929
99551994
99350159
99902383
24647648, 99487208
24726092, 99794223
99530848
99787586
24657880, 99305454
24636507, 99932840
99087432
24724173, 99936219
Ι∆ΙΑ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
99051560
99956474
24361980, 96840043
24725434, 99879963
99305862
24424466'99236963
24626146, 99766744
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
24364916, 99516290
24422572, 99060787
[email protected]
[email protected]
99007245
24632230, 24427044, 99191474
∆/Ε
24824826, 99493191
24628324, 99561102
24366357, 99336357
[email protected]
99488121
24650855, 99481202
24659594
24622065, 99389618
99625958
24642017, 99802267
24627062, 99575751
99697251
24726444, 99481883
24250898, 99453707
24659800, 99305483
24721757, 99787757, 24721757
[email protected]
99968278
24654831, 99957740
96556789
24638918, 99139138
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΠΌ ΤO GEORGI DIMITROF INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, ΣΟΦΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ, ΑΘΗΝΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ GEORGI DIMITROF HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, ΣΟΦΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
15-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-30
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY H.B, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΡΑΓΑΣ, ΤΣΕΧΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-50
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
25-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
∆/Ε
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ COLLEGE OF STATEN ISLAND OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, ∆ΙΠΛΩΜΑ BsC MsC ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
20-25
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SEMMELWEIS, ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΚΣΥ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
∆/Ε
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CORDIF, Η.Β, BsC (HON) ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
30-35
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΥ, ΣΟΦΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ BsC KΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ, BsC ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ QUEEN MARGARET UNIVERSITY-COLLEGE, CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΜΑΣΤΕΡ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ EAST LONDON, ΛΟΝ∆ΙΝΟ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ, ΠΡΑΓΑ, BsC ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ
ΜΑΣΤΕΡ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ