Πίνακας αποκλειόμενων (αλφαβητικός)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΕ.Α.ΕΠ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π 17.903/2/2013
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Δ.Τ.
Α.Μ.Κ.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ(*)
ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 ΣΙΑΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χ 215238
01068703121
1/6/1987
101, 102
Δεν εχει τα απαιτούμενα προσόντα
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΒ 007477
01119100756
1/11/1991
102, 101
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
3 ΠΙΕΡΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
04098602495
4/9/1986
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ 095176
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Χ 659702
04108900094
4/10/1989
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΠΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
5 ΤΣΙΓΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Σ 675686
05048201338
5/4/1982
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
6 ΚΟΛΟΡΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ 979935
05048602873
5/4/1986
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
7 ΤΖΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ‐
ΠΑΤΡΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Α
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΗ 602964
05058201137
5/5/1982
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Χ 026917
05058603225
5/5/1986
101, 102
ΕΧΕΙ 4 ΜΗΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΙ 609328
05068103364
5/6/1981
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
10 ΚΑΚΑΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ 118164
05098403115
5/9/1984
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
11 ΚΟΛΟΡΙΔΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ 843980
05128301248
5/12/1983
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
12 ΠΟΛΥΖΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ 364189
05128700589
5/12/1987
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
8 ΡΟΥΓΓΕΡΗ
9 ΧΡΗΣΤΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 1 από 4
13 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ562465
06029202618
6/2/1992
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
14 ΝΤΡΟΥΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΖ 115471
06058203289
6/5/1982
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
15 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΖ 542290
06076702858
6/7/1967
101
16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ597337
06118004859
6/11/1980
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
07048400647
7/4/1984
101
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
07128303562
7/12/1983
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
08018703085
8/1/1987
101, 102
ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΗ 146502
08068100455
8/6/1981
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ 940481
08088302644
8/8/1983
101, 102
ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
22 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ 018636
08127203233
8/12/1972
101, 102
Έχει ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικιας του
23 ΛΑΖΑΝΗ
ΓΑΛΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χ865642
09038801628
9/3/1988
102, 101
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
24 ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τα 075256
09108400426
9/10/1984
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
25 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ 227321
10057204256
10/5/1972
101, 102
Έχει ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικιας του
26 ΡΑΠΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝ
ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ 008446
10108301713
10/10/1983
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΑΚ 545424
11037105514
11/3/1971
101, 102
Έχει ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικιας του
19 ΡΩΜΑΝΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ‐
ΜΑΝΔΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σ 632076
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ
ΣΟΦΙΑ
Σ
Τα 131259
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΣ
ΑΒ 302903
20 ΒΑΚΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
21 ΔΡΟΥΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
17 ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ
18 ΣΗΜΙΑΚΑΚΗ
27 ΔΗΜΟΥ
28 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Έχει ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικιας του
Φ073712
11108500700
11/10/1985
101, 102
ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
29 ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧ
Η
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ125352
11127800800
11/12/1978
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
30 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΚ 535764
12058601399
12/5/1986
101, 102
ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
31 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΟΣ
Χ067411
14048203476
14/4/1982
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 2 από 4
32 ΜΟΥΓΙΟΣ
33 ΛΕΦΑΣ
34 ΚΟΥΦΑΚΗ
35 ΤΖΑΒΕΛΑΣ
36 ΑΣΤΗΘΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 517496
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ384486
14078103471
14/7/1981
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
15028500633
15/2/1985
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ 628183
15098200940
15/9/1982
101
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΗ 013019
15108501154
15/10/1985
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Φ 110172
15128602248
15/12/1986
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΗ 549439
16036002414
16/3/1960
101, 102
Έχει ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικιας του
Χ 564391
16048801720
16/4/1988
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
39 ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΛΟΥΚΙΑ
ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΣ
Ρ 775593
16057803922
16/5/1978
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
40 ΣΤΑΘΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ 202497
16108002300
16/10/1980
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
41 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ 530753
19047801600
19/4/1978
101, 102
42 ΚΑΝΑΛΕ
Χ 901602
19078801503
19/7/1988
101, 102
ΑΕ 593650
20117605194
20/11/1976
101, 102
Έχει ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικιας του
ΑΒ473288
20118900081
20/11/1989
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
45 ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ‐
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
`ΑΙ 781447
21/06/1986
21/6/1986
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
46 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τα 528537
21128502248
21/12/1985
101, 102
ΛΑΘΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.
47 ΔΡΙΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ 601414
22078304569
22/7/1983
101, 102
ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 5 ΜΗΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
48 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ 045680
22128602111
22/12/1986
101, 102
εχει φερει αιτηση για αδεια security και όχι την αδεια security
49 ΚΑΡΠΕΡΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Χ154841
23078601517
23/7/1986
101
50 ΠΕΡΙΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΕ 728216
25088603177
25/8/1986
102, 101
ΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 5 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
Χ 701634
25097700857
25/9/1979
101, 102
ΔΕΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
37 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
38 ΚΑΛΤΣΑ
43 ΔΟΥΛΗΣ
44 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
51 ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 3 από 4
52 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ 601301
25098402925
25/9/1984
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
53 ΣΑΜΑΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Φ 431792
26088702209
26/8/1987
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
54 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΑΗ 541312
26098104958
26/9/1981
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
55 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΚ 1500030
27018003452
27/1/1980
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
56 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ 209801
27058806759
27/5/1988
102, 101
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
57 ΣΑΒΒΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΚΟΣ
Σ 915579
27068403065
27/6/1984
101, 102
ΕΧΕΙ 109 ΜΕΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
58 ΣΤΑΘΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒ 018017
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
59 ΛΟΣ
ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΑ 106796
29057804113
29/5/1978
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
29068003671
29/6/1980
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
60 ΚΑΡΑΒΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ 536602
29127801901
29/12/1978
102, 101
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
61 ΦΑΣΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
30017901098
30/1/1979
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
62 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ 091223
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΒ 533514
30079101033
30/7/1991
101, 102
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.epanad.gov.gr.
Σελίδα 4 από 4