ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο12 - ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΄Β

Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πραξιτέλους 40, Αθήνα, ΤΚ
10561 (2ος Ορ.)
Τηλ; 211 411 4001-5
Fax:211 40 300 20
Email :[email protected]
URL: www.sett.gr
Αθήνα 03/04/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο12
Στεγαστικό Ταμιευτήριο
Ξεκίνησε η αποστολή των επιστολών σε
όλους τους δικαιούχους
Από σήμερα Παρασκευή 03 Απριλίου και σταδιακά, η Τράπεζα αποστέλει σε όλους τους δικαιούχους του
προγράμματος Στεγαστικό Ταμιευτήριο επιστολές με τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και με τις ενέργειες
που πρέπει να κάνουμε ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η πρακτική διαδικασία για την απόδοση της ωφέλειας σε
όλους τους δικαιούχους.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΤ και η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΤΤ συνεργάστηκαν στενά, ειλικρινά και
αποτελεσματικά ώστε να επιτύχουμε την επίλυση του προγράμματος με την καλύτερη δυνατή λύση.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι αναθέσαμε από κοινού, Σύλλογος και Ένωση, σε Δικηγόρο τον νομικό έλεγχο των
κειμένων (ενημερωτική επιστολή, δήλωση εξόφλησης και πρόσθετη πράξη των δανειακών συμβάσεων) και της
διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.
Ο νομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Δικηγόρο μας, από κοινού υποβάλαμε παρατηρήσεις,
διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε τη διατύπωση των κειμένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε επιτεύχθηκε η καλύτερη
δυνατή διασφάλιση όλων μας, ώστε μετά την απομείωση των δανείων οι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα
δανειακές μας συμβάσεις να διατηρήσουν όλους τους ευνοϊκούς τους όρους.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι στην πρόσθετη πράξη των δανειακών συμβάσεων (που θα κληθείτε να
υπογράψετε στο κατάστημα) διασφαλίζεται απόλυτα το γεγονός ότι οι δανειακές συμβάσεις, με τις οποίες
συμμετείχαμε όλοι στο Στεγαστικό Ταμιευτήριο, τροποποιούνται μόνον σε ότι αφορά την πρόσθετη πράξη
προσχώρησης στο πρόγραμμα, μόνον δηλαδή σε ότι έχει σχέση με το Στεγαστικό Ταμιευτήριο και ότι όλοι οι
υπόλοιποι
όροι των δανειακών μας συμβάσεων (επιτόκια , διάρκεια και μεταβαλλόμενη δόση κλπ )
Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr– email: [email protected]– 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20
1
Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
παραμένουν αναλλοίωτοι όπως έχουν σήμερα.
Επιπλέον για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων, απαιτήσαμε και έγινε αποδεκτό από την Τράπεζα
να λειτουργήσει ειδικό help desk για το Στεγαστικό Ταμιευτήριο. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας θα
αναγράφεται στην ενημερωτική επιστολή που θα λάβετε.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑΔΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.ΒΛΑΧΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr– email: [email protected]– 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20
2