ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο32 \`Β 50% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πραξιτέλους 40, Αθήνα, ΤΚ
10561 (2ος Ορ.)
Τηλ; 211 411 4001-5
Fax: 211 40 300 20
Email :[email protected]
URL: www.sett.gr
Αθήνα 30/12/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32
΄Β 50% Αποζημίωσης και
Δεδουλευμένα
Άσκηση Ανακοπής κατά του 2ου Πίνακα
Διανομής της Εκκαθάρισης
Την Τρίτη, 23-12-2014, η ειδική εκκαθαριστής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την
‘η ειδική
εκκαθαριστής
υπέβαλε το
δεύτερο πίνακα
προσωρινής
διανομής’
επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» υπέβαλε δεύτερο πίνακα προσωρινής
διανομής, με τον οποίο καταβάλλει ποσό εκατομμυρίων ευρώ προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, παρά το γεγονός ότι υφίστανται ακόμα ανεξόφλητες εργατικές απαιτήσεις, οι οποίες
έχουν επαληθευθεί από την ειδική εκκαθαριστή, σύμφωνα με την από 06-06-2013 «Έκθεση
Επαλήθευσης», καθώς μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους μόλις του 50% της
νόμιμης αποζημίωσης για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους.
Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 161 ΠΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού Ειδικής
‘θα ασκηθεί
Ανακοπή κατά
του πίνακα
διανομής στα
πολιτικά
δικαστήρια’
Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων, θα ασκηθεί Ανακοπή κατά του δεύτερου πίνακα διανομής,
ζητώντας να μεταρρυθμιστεί ο πίνακας διανομής, να αποβληθεί από αυτόν το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και να υποχρεωθεί η ειδική εκκαθαριστής να διανείμει το ως
άνω ποσό στους εργαζόμενους, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού που έχει αναγγελθεί και
αναγνωριστεί για κάθε έναν. Αυτό αφορά την αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
(το υπόλοιπο 50%) και τα δεδουλευμένα, δηλαδή, την αποζημίωση αδείας έτους 2013, το επίδομα
αδείας έτους 2013, την αποζημίωση αδείας του έτους 2012 και παρελθόντων ετών, την αναλογία
επιδόματος Πάσχα 2013, το επίδομα ισολογισμού 2012, την αναλογία επιδόματος ισολογισμού 2013,
καθώς και τυχόν άλλες αναγγελθείσες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επαληθευθεί από την ειδική
Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: [email protected] – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20
1
Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
εκκαθαριστή, σύμφωνα με την «Έκθεση Επαλήθευσης».
Ο Σύλλογός μας, αποκλειστικά για τα μέλη του, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
‘Ο Σύλλογος
θα καταβάλει
τα έξοδα για
τα μέλη του’
Συμβουλίου θα καταβάλει όλα τα έξοδα για την άσκηση της Ανακοπής κατά του δεύτερου πίνακα
διανομής. Όποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να συμμετέχει μέσω του Συλλόγου, να αποστείλει mail
στο [email protected] ΜΕΧΡΙ την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
Για το σκοπό αυτό οι συνάδελφοί μας, θα πρέπει να υπογράψουν το σύνηθες σε αυτές τις πρακτικές,
Ιδιωτικό Συμφωνητικό (εργολαβικό) με το νομικό μας Σύμβουλο κ. Νίκο Δήμα βάσει του οποίου και σε
περίπτωση επιτυχής έκβασης της υπόθεσης θα αποδώσουμε το 8% των κεκτημένων.
Οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν παρακαλούνται όπως αποστείλουν υπογεγραμμένο το
‘ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ’
ιδιωτικό συμφωνητικό στην ταχυδρομική διεύθυνση του νομικού μας συμβούλου μέχρι την
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, η οποία είναι:
Δικηγορικό Γραφείο Δήμα Νικόλαου, οδός Κανάρη 11-13, 10671 Αθήνα.
Όσοι δεν προλαβαίνουν να ταχυδρομήσουν το συμφωνητικό εντός της άνω προθεσμίας,
παρακαλούνται όπως το αποστείλουν μέσω του FAX με αριθμό 2103615080 και εν συνεχεία να το
αποστέλλουν ταχυδρομικώς.
Οι συνάδελφοι που δεν είναι μέλη του Συλλόγου μας, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του
κ. Δήμα στο τηλέφωνο 2103615083 μέχρι την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.
‘Άσκηση
Ανακοπής έως
τις 10
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015’
Σημειώνουμε πως η καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση της Ανακοπής είναι η 10 Ιανουαρίου
2015 και για αυτό το λόγο θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοί μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: [email protected] – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20
2
Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑΔΗΣ
Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: [email protected] – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20
3