Δοκιμαστική καλλιέργεια βερικοκιάς σε μονόκλωνη διαμόρφωση

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΗΛ.: 2332041548, FAX: 2332041178, e-mail: [email protected]
www.pomologyinstitute.gr
Καινοτόµες ιδέες και τεχνικές καλλιέργειας: ∆οκιµαστική καλλιέργεια
βερικοκιάς σε µονόκλωνη διαµόρφωση - Βίντεο
Σύνδεσµος - Link:
https://www.youtube.com/watch?v=IphdYI2a4tU