Σύγκριση αριθμού εισακτέων ΤΕΙ 2015

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
(ΑΣΤΕΡ)
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
599
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
619
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
519
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
501
621
661
655
480
512
711
511
645
629
718
635
690
627
520
716
615
518
613
ΑΣΤΕ
614
ΑΣΤΕ
637
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ
% ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2015
Εισακτέοι 2015 και 2014
Τμήμα
Τ.Ε.Ι.
Κωδικός
http://sep4u.gr
75
75
0
0%
5
75
75
0
0%
5
105
110
-5
-5%
3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
105
110
-5
-5%
1
105
110
-5
-5%
3
90
100 -10 -10%
4
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
90
90
100
100
110
110
110
100
100
100
200
100
100
100
100
110
60
100
100
85
-10
5
-5
-5
-5
-10
10
-10
-20
5
5
5
5
-5
5
5
5
5
-10%
5%
-5%
-5%
-5%
-10%
10%
-10%
-10%
5%
5%
5%
5%
-5%
8%
5%
5%
6%
4
3
1
3
4
4
4
4
3
3
4
3
1
3
4
4
3
4
521
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
90
85
5
6%
4
517
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
90
85
5
6%
4
585
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
90
85
5
6%
5
603
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
90
85
5
6%
5
631
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
90
85
5
6%
5
667
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
105
100
5
5%
3
633
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
105
100
5
5%
3
509
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
90
85
5
6%
4
105
100
5
5%
4
190
190
0
0%
4
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
443
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
495
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Καλοδήμος Δημ.
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
105
105
105
105
90
110
90
180
105
105
105
105
105
65
105
105
Σελίδα 1 από 6
662
735
762
730
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
473
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
592
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
514
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
721
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
596
734
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
770
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
696
775
620
710
654
692
757
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
602
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
610
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
639
601
719
505
623
561
657
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καλοδήμος Δημ.
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ
% ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014
Τμήμα
Τ.Ε.Ι.
Κωδικός
773
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2015
Εισακτέοι 2015 και 2014
http://sep4u.gr
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
380
190 190 100%
5
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
140
130
8%
3
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
170
200 -30 -15%
4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
220
200
10%
4
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ
170
200 -30 -15%
1
170
200 -30 -15%
4
170
200 -30 -15%
4
120
175 -55 -31%
4
120
175 -55 -31%
4
330
175 155
89%
5
220
150
70
47%
4
170
150
20
13%
5
110
170
100 10 10%
200 20 10%
150 -30 -20%
150 50 33%
150 40 27%
125 -5 -4%
175 -5 -3%
1
5
3
4
3
1
4
150
125
20%
1
100
125 -25 -20%
5
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
120
125
-5
-4%
3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
120
100
20
20%
1
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
110
100
10
10%
3
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
160
150
10
7%
4
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
110
100
10
10%
3
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
160
150
10
7%
5
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
110
80
30
38%
3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
220
120
200
190
120
10
20
25
Σελίδα 2 από 6
447
694
717
759
617
777
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
100
10
10%
4
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
150
150
0
0%
4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ
125
125
0
0%
4
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
110
100
10
10%
3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
120
125
-5
-4%
4
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
100
85
15
18%
1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
110
100
10
10%
4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
220
200
20
10%
4
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
110
100
10
10%
3
140
100
40
40%
5
110
100
10
10%
5
170
170
125
150
45
20
36%
13%
4
4
110
100
10
10%
4
110
100
10
10%
2
170
150
20
13%
5
190
175
15
9%
190
175
15
9%
5
120
190
150 -30 -20%
125 15 12%
150 -10 -7%
125 -5 -4%
200 -10 -5%
3
4
4
1
5
-7%
4
-10 -7%
-10 -7%
15 12%
-10 -7%
-30 -15%
-20 -10%
4
4
4
3
4
5
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΕ
605
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
697
546
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
748
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
698
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
764
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
741
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
771
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
628
491
709
643
772
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
644
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ
140
150 -10
725
532
767
653
758
751
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
140
180
150
150
125
150
200
200
593
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
100
100
Καλοδήμος Δημ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
140
140
120
140
140
140
170
0
0%
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ
110
Τμήμα
% ΜΕΤ
647
ΜΕΤ
516
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014
712
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ
Τ.Ε.Ι.
Κωδικός
720
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2015
Εισακτέοι 2015 και 2014
http://sep4u.gr
5
Σελίδα 3 από 6
611
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
747
489
625
565
723
467
651
451
769
522
739
761
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
591
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
609
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
483
503
701
559
714
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
713
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
461
445
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
715
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
604
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
477
776
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΑΣΠΑΙΤΕ
497
ΑΣΠΑΙΤΕ
507
ΑΣΠΑΙΤΕ
550
587
493
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
Καλοδήμος Δημ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ
% ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2015
Τμήμα
Εισακτέοι 2015 και 2014
Τ.Ε.Ι.
Κωδικός
http://sep4u.gr
100
100
0
0%
5
110
220
125
150
125
190
200
150
175
125
125
125
150
200
-15
-15
-15
-10
20
-15
-25
35
-15
-15
-10
20
-12%
-10%
-12%
-5%
10%
-10%
-14%
28%
-12%
-12%
-7%
10%
3
4
3
5
4
4
3
4
4
4
4
4
170
125
45
36%
5
140
125
15
12%
5
100
100
100
0
0%
100
0
0%
80 100 125%
150 10
7%
100
0
0%
4
4
4
5
4
120
125
-5
-4%
4
100
100
100
100
0
0
0%
0%
4
4
110
100
10
10%
5
110
100
10
10%
5
95
95
100
100
-5
-5
-5%
-5%
4
4
95
100
-5
-5%
4
95
100
-5
-5%
4
135
110
180
220
135
150
160
110
110
140
100
180
160
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
145
175 -30 -17%
2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
320
175 145
83%
5
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
220
200
10%
4
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
20
Σελίδα 4 από 6
ΜΕΤ
% ΜΕΤ
80
40%
5
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
160
200 -40 -20%
4
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
200
200
0%
3
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
110
125 -15 -12%
4
513
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ &
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ
170
125
45
36%
4
471
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
170
125
45
36%
4
756
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
170
200 -30 -15%
5
487
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
140
150 -10
-7%
4
774
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
200
225 -25 -11%
5
618
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
100
125 -25 -20%
3
736
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
165
200 -35 -18%
4
465
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
135
150 -15 -10%
4
649
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
170
200 -30 -15%
3
768
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
110
125 -15 -12%
4
555
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
130
150 -20 -13%
2
557
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
165
200 -35 -18%
2
616
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
120
125
-5
-4%
3
766
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
200
200
0
0%
5
765
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
230
200
30
15%
5
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
220
200
20
10%
5
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
150
175 -25 -14%
4
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
220
200
10%
5
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
130
150 -20 -13%
4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
130
150 -20 -13%
4
724
744
752
595
549
575
727
475
Τ.Ε.Ι.
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καλοδήμος Δημ.
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
0
20
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014
200
Τμήμα
280
Κωδικός
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
569
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2015
Εισακτέοι 2015 και 2014
http://sep4u.gr
Σελίδα 5 από 6
ΕΠ. ΠΕΔΙΟ
% ΜΕΤ
ΜΕΤ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014
Τμήμα
Τ.Ε.Ι.
Κωδικός
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2015
Εισακτέοι 2015 και 2014
http://sep4u.gr
703
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
120
150 -30 -20%
4
455
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
100
100
0
0%
4
510
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
100
100
0
0%
4
731
529
515
760
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
170
160
200
175
150
175
-30 -15%
-35 -20%
-20 -13%
-15 -9%
5
4
4
4
594
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
150
175 -25 -14%
5
584
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
150
175 -25 -14%
5
551
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
130
175 -45 -26%
2
740
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
220
200
20
10%
5
755
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
150
125
25
20%
5
499
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
180
150
30
20%
4
705
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
130
150 -20 -13%
4
577
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
280
250
30
12%
5
722
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ
220
200
20
10%
4
506
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
130
200 -70 -35%
4
737
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ
130
150 -20 -13%
4
479
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
170
150
13%
4
652
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
170
200 -30 -15%
3
659
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
110
150 -40 -27%
3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
130
20
24145 23745 400
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ _ΤΕΙ
Καλοδήμος Δημ.
140
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
Σελίδα 6 από 6