close

Enter

Log in using OpenID

Cataloog Gi.Bi.Di. 2015-2016

embedDownload
BENELUX
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
2
Het GIBIDI alfabet heeft zich verrijkt met een nieuw hoofdstuk: het dubbelpunt met
een glimlach van tevredenheid.
De vertaling is eenvoudig: het dubbelpunt wijst op een continu beweging, en richt
zich naar de toekomst en de verdere ontwikkeling van GIBIDI.
Een nieuwe start die geen onderbreking voorziet.
En dan is er de glimlach. Zonder het dubbelpunt zou het enkel een triest haakje
zijn. Met het dubbelpunt erbij wordt aangegeven hoe tevreden de installateur is, en
de reden waarom hij dagelijks de GIBIDI producten gebruikt.
De glimlach geldt natuurlijk enkel voor degenen die de beweging volgen en de
kwaliteiten van GIBIDI kennen.
Wanneer de installateur de kwaliteiten aan zijn klanten kan garanderen, zullen deze
eveneens blij zijn en GIBIDI aanraden aan anderen. De glimlach zal dan
ongetwijfeld stralen op de gezichten van alle installateurs.
BENELUX 3
IO INSTALLO
L'alphabet GIBIDI s'est enrichi d'un nouveau chapitre:
les deux points avec un sourire de satisfaction incorporé.
La traduction est facile: les deux points indiquent le mouvement continu, et toujours
ouvert vers le futur, de la recherche GIBIDI.
Un "à la ligne" qui ne prévoit aucun point de suspension.
Et puis il y a le sourire. Sans les deux points ce serait seulement une triste
parenthèse; avec les deux points c'est le récit de combien est satisfait celui qui
installe les produits GIBIDI et qui, à plus forte raison, les utilise tous les jours.
Un sourire qui concerne, évidemment, seulement celui qui maitrise
les deux points GIBIDI, et connaît toutes ses qualités.
Pour pouvoir les garantir à son client, qui sera bien heureux de recommander aussi
à d'autres GIBIDI, ses deux points, et le sourire éclatant de ses installateurs.
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
4
gids om te lezen
guide à la lecture
Enkele eenvoudige aanwijzingen en tips om de prijslijst 2015-2016 makkelijk te lezen
Quelques simples indications et conseils pour une lecture facile de la liste de prix 2015-2016
Naam van het product - Nom du produit
Naam van het product of reeks - Nom du produit ou de la série
schuifhekken
portails coulissants
16
Code product - Code produit
PASS
PASS831
EN
230 Vac - Met ingebouwde besturing SC230*
230 Vac - Avec platine de commande intégrée SC230*
EN
1
PASS1231
230 Vac - Met ingebouwde besturing SC230*, ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
230 Vac - Avec platine de commande intégrée SC230*, dispositif de déblocage à clé personnalisée
EN
1
PASS1831
230 Vac - Met ingebouwde besturing SC230*, ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
230 Vac - Avec platine de commande intégrée SC230*, dispositif de déblocage à clé personnalisée
EN
EN 12453 friendly
Code
€
97408
740,00
95512
1.175,00
95518
1.075,00
Prijs per verpakking - Prix de la confection
exclusief BTW - hors TVA
Product - Produit EN 12453
BENELUX
SL KIT
Kit SL344
Kit SL840
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
1
PASS1231-INOX
230 Vac - Ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
230 Vac - Monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
EN
PASS1831-INOX
230 Vac - Ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
230 Vac - Monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
EN
PASS2530-INOX
230 Vac - Driefasig, ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
230 Vac - Triphasé, monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
95525/K2
2.106,00
PASS2530-INOX
380 Vac - Driefasig, ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
380 Vac - Triphasé, monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
95525/K3
2.106,00
* Voor de technische eigenschappen van de besturingen, zie pagina 93
Pour les caractéristiques techniques des platines de commande, voir page 93
De inhoud van de kit bestaat uit de
genummerde producten
Le contenu du kit correspond aux
produits indiqués
95512/K
EN 12453 friendly
EN
4
2
Code
KITSL344
KITSL840
EN
EN
EN
€
698,00
943,00
Ingebouwde inductieve sensor
Détecteur à sensor inductif intégré
3
1.820,00
95518/K
1.720,00
Kit bestaande
uit - Kit comprenant :
1
3
2
4
SL
1 opener, fundatieplaat
niet inbegrepen
1 opérateur, plaque de
fondation non inclus
Ontvangerprint
433 MHz, 2 K
Carte récepteur
433 MHz, 2 C
Zender 433 MHz, 4 K
Emetteur 433 MHz, 4 C
Set opbouw fotocellen
Jeu de photocellules
murales
SL
AU02910
AU03000
AU02000
4
1
2
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
4
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
13
technologie
technologie
BENELUX
LOCK
LOCK is een technologie die door GIBIDI reeds meer dan 30 jaar geleden op punt werd gesteld.
LOCK geeft de mogelijkheid om een poort perfect te sluiten met hydraulische openers zonder een
bijkomende vergrendeling. Dit dankzij de speciale blokkeerventielen in het hydraulisch distributiesysteem samen met het elektronische LOCK.
Met LOCK blijft uw poort gegarandeerd gesloten!
LOCK est une technologie mécanique mise au point par GIBIDI depuis plus de 30 ans.
LOCK donne la possibilité de fermer la porte parfaitement avec des opérateurs hydrauliques sans
déverrouillage supplémentaire. Tout grâce aux valves spéciales de contrôle installées dans un
système particulier de distribution hydraulique et le LOCK électronique.
Avec LOCK la fermeture du portail est assurée!
H2O-FREE
H2O-FREE is een technologie exclusief van GIBIDI voor hydraulische systemen die
betrouwbaarheid garandeert. H2O-FREE is een speciaal vacuüm systeem voor openers om een
perfecte dichtheid te garanderen. Deze technologie laat ons toe om al onze producten te
realiseren volgens de hoogste kwaliteitsstandaard.
Het vacuüm systeem zorgt ervoor dat er geen condensatie wordt gevormd door de
warmteverschillen zodat de hydraulische efficiëntie van de openers zelfs na jaren blijft
gegarandeerd.
H2O-FREE est la technologie exclusive de GIBIDI pour les systèmes hydrauliques qui assure la
fiabilité dans le temps. H2O-FREE est le système spécial sous vide des actionneurs qui permet
de contrôler la parfaite étanchéité de l'opérateur. Le résultat de cette technologie permet de
réaliser tous les produits avec le niveau maximum de qualité.
Les avantages de la technologie H2O-FREE se voient également après de nombreuses années,
grâce au système sous vide on évite l'échange thermique de l'air et donc la formation possible de
condensation. En assurant ainsi dans le temps l'efficacité hydraulique des actionneurs.
Avec H2O-FREE tout est prêt et contrôler pour un usage prolongé.
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
5
6
technologie
technologie
DRIVE-BY
De nieuwe DRIVE-BY technologie laat een eenvoudigere controle toe van alle aspecten van de
automatisatie. Dankzij DRIVE-BY is het op elk moment mogelijk de exacte positie van de
automatisatie te bepalen door gebruik te maken van inductieve sensoren en/of magnetische,
mechanische sensoren.
Met DRIVE-BY blijft de configuratie van de automatisatie stabiel gedurende langere tijd en in elke
atmosferische toestand.
La nouvelle technologie DRIVE-BY permet un contrôle plus facile de l'automation sous tous ses
aspects. Grâce à DRIVE-BY, il sera possible à tout moment de déterminer la position exacte
de l'automation par rapport au passage en utilisant de simples senseurs inductifs et/ou magnétique,
senseurs mécaniques.
Avec DRIVE-BY la configuration de l'automation est stable dans le temps et dans n'importe quelle
condition atmosphérique.
EASYLOG
EASYLOG is het nieuwe gestandariseerd protocol voor de besturingssystemen van GIBIDI dat
eenvoudige en snelle aansluitingen en testprocedures toelaat.
EASYLOG vereenvoudigt eveneens de toegang tot het complete gamma elektronische producten
van GIBIDI. Dankzij dit systeem is het zelfs nog eenvoudiger om elk GIBIDI product te gebruiken
doordat de functielogica, de afregelingen en testprocedures zijn gestandariseerd en vereenvoudigd.
Met EASYLOG past u uw automatisatie aan aan uw behoefte en dit op een eenvoudige manier!
Est le nouveau protocole de standardisation des systèmes de commande électroniques de GIBIDI qui
permet d'exécuter les connexions et les contrôles des installations avec une extrême facilité et rapidité.
EASYLOG facilite également l'accès à toute la gamme de produits électroniques GIBIDI. En effet, grâce
à EASYLOG, il sera encore plus facile d'utiliser n'importe quel produit GIBIDI, puisque les logiques de
fonctionnement, les réglages et les systèmes de contrôle sont standardisés et simplifiés.
Avec EASYLOG vous pourrez adapter l'installation d'automation à vos exigences, avec facilité!
index producten
index produits
BENELUX
SCHUIFHEKKEN
PORTAILS COULISSANTS
pag. 8
DRAAIHEKKEN
PORTAILS BATTANTS
pag. 20
GARAGEPOORTEN
PORTES DE GARAGE
pag. 46
SLAGBOMEN
BARRIERES
pag. 60
VERKEERSPALEN
BORNES
pag. 68
ELEKTRONISCHE BESTURINGEN
ELECTRONIQUES DE GESTION
ZENDERS - ONTVANGERS
EMETTEURS - RECEPTEURS
BEDIENINGEN
COMMANDES
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
pag. 82
pag. 100
pag. 110
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
7
8
schuifhekken
portails coulissants
SL
Onomkeerbare elektromechanische motorreductoren voor schuifhekken
Motoréducteurs électromécaniques irréversibles pour portails coulissants
pag. 10
PASS
Onomkeerbare elektromechanische motorreductoren voor schuifhekken
Motoréducteurs électromécaniques irréversibles pour portails coulissants
pag. 14
keuzegids
guide pour vos choix
BENELUX
Residentieel gebruik
Usage résidentiel
Schuifhekken
Coulissants
Elektromechanisch
Electromécanique
Intensief gebruik
Usage intensif
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
Max. gewicht 500 kg
Poids max. 500 kg
SL344
Max. gewicht 800 kg
Poids max. 800 kg
SL840
Max. gewicht 800 kg
Poids max. 800 kg
PASS 831
Max. gewicht 1200 kg
Poids max. 1200 kg
PASS 1231
Max. gewicht 1800 kg
Poids max. 1800 kg
PASS 1831
Max. gewicht 2500 kg
Poids max. 2500 kg
PASS 2530
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
9
10
schuifhekken
portails coulissants
SL
Onomkeerbare elektromechanische motorreductoren voor schuifhekken
Motoréducteurs électromécanique irréversibles pour portails coulissants
Een complete reeks motorreductoren op 24 Vdc en 230 Vac voor
schuifhekken van 500 tot 800 kg voor residentieel en collectief gebruik.
Ze zijn uitgerust met alle veiligheidsingangen om snel en eenvoudig
te installeren. Het is mogelijk om vertragingen en knelkrachten in te
stellen tijdens opening en sluiting volgens de norm EN12453.
De motorreductor SL840 heeft getemperde tandwielen en zit volledig in
een oliebad waardoor een levenslange geruisloosheid en betrouwbaarheid wordt gegarandeerd.
Het manueel ontgrendelingssysteem is eenvoudig te bereiken en zelfs
beschikbaar in een versie met euro cilinder (optie).
Voor de 24 Vdc versie is er eveneens een batterijkit beschikbaar om
openen en sluiten toe te laten bij stroomuitval.
Ingebouwde elektronische besturing
Platine de commande incorporée
Une gamme complète de motoréducteurs à 24 Vdc et à 230 Vac, pour
des grilles coulissantes d'un poids de 500 jusqu'à 800 kg et adaptés
pour un usage résidentiel ou copropriété.
Ils sont équipés des entrées pour les dispositifs de sécurité qui
assurent une installation facile et rapide. Il est possible de régler les
ralentissements en ouverture et fermeture, la force et les seuils contre
l'écrasement, conforme à la norme EN12453.
Le réducteur de la série SL840, réalisé avec des engrenages en acier
traité thermiquement, est en bain d'huile, lui permettant ainsi d'être
silencieux et fiable dans le temps.
Le déblocage pour la manœuvre manuelle est facile d'accès et en
option une version à clé personnalisée à profil européen. Sur la
version à 24 Vdc, il est possible d'appliquer le kit batteries qui permet
l'ouverture et la fermeture même en cas d'absence de courant.
Kit batterijen (optie)
Kit batteries (optionnel)
Hall-effect sensoren
met einderitmagneten
Senseurs à effet de hall
à lire aimants de fin de course
Indicator met LED
batterijstatus
LED signalisation
état batterie
Behuizing voor 2 batterijen (in optie)
Protection chargeur batterie
(en option)
Ontgrendelingssysteem
Dispositif de déblocage
Overbrenging gerealiseerd in
staal, brons en aluminium
Mécanique réalisée en acier,
en bronze et en aluminium
Structuur in spuitgiet aluminium
Structure en aluminium
moulé sous pression
BENELUX
SL
Technische eigenschappen
Caractéristiques techniques
gebruik - frequentie
utilisation - fréquence
SL344
SL840
intensief - 90 %
intensif - 90 %
intensief - 60 %
intensif - 60 %
motorspanning
alimentation moteur
opgenomen vermogen
puissance absorbée
24 Vdc
230 Vac - 50/60 Hz
100 W
300 W
beschermingsgraad
degré de protection
IP55
IP55
openingssnelheid
vitesse d’ouverture
max. koppel
couple max.
200 mm/s
Z = 16 M 4
12 Nm
147 mm/s
Z = 16 M 4
22 Nm
max. poortgewicht
poids portail max.
500 Kg
800 Kg
werkingstemperatuur
température de fonctionnement
-20°C +60°C
-20°C +60°C
thermische beveiliging
protection thermique
-
140°C
krachtregeling
réglage du couple
elektronisch
électronique
elektronisch
électronique
type olie
type d’huile
vet GBD WH-01
graisse GBD WH-01
GBD-PH-01
4 einderitmagneten
4 fins de course
JA
OUI
JA
OUI
condensator inbegrepen
condensateur inclus
NEEN
NON
JA
OUI
Gebruiksdiagram - Diagramme d'application
Afmetingen - Dimensions
271 mm
10
100 mm
m
8
6
4
322 mm
2
415 mm
0
200
SL344
400
600
Kg
800
1000
200 mm
415 mm
SL840
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
11
schuifhekken
portails coulissants
12
SL
1
EN
EN 12453 friendly
SL344
24 Vdc - Met ingebouwde besturing SC24*, vertragingen, anti-crash systeem
24 Vdc - Avec platine de commande intégrée SC24*, ralentissements, anti-écrasement
EN
Code
97404/24
SL840
230 Vac - Met ingebouwde besturing SC230*, vertragingen, anti-crash systeem
230 Vac - Avec platine de commande intégrée SC230*, ralentissements, anti-écrasement
EN
98408/230
Ingebouwde inductieve sensor
Détecteur à sensor inductif intégré
Toebehoren - Accessoires
Ontgrendelingssysteem
met persoonlijke sleutel
met euro cilinder
Dispositif de déblocage
à clé personnalisée
avec cylindre euro
Behuizing voor 2
batterijen AJ00900 en
print AJ00606
Boîtier pour 2 batteries
AJ00900 et carte
AJ00606
AJ00600
AJ00605
Behuizing IP55 voor
2 batterijen AJ00900,
print AJ00608 en
houders
Boîtier IP55 pour
2 batteries AJ00900 et
carte AJ00608 et étriers
AJ00860
Print batterijlader 24 V
voor AJ00605
Carte chargeur batterie
24 V pour AJ00605
Print batterijlader 24 V
voor AJ00860
Carte chargeur batterie
24 V pour AJ00860
1 batterij van 1,9 Ah
(12 V)
Voor 24 V: 2 batterijen
1 batterie de 1,9 Ah
(12 V)
Pour 24 V: 2 batteries
Fundatieplaat voor
SL en PASS
Plaque de fondation
pour SL et PASS
AJ00606
AJ00608
AJ00900
AJ92190
Nylon tandlat M4 met staalkern, 6 bevestigingssteunen, max. poortgewicht 600 kg, prijs per m
Crémaillère M4 en fibre de nylon avec âme en
acier, 6 fentes de fixation, portes max. 600 kg,
vendue au m
4 m gegalvaniseerde tandlat C40, M4 (30x12),
12 bevestigingen, poortgewicht meer dan 600 kg
prijs per 4 m
4 m crémaillère en acier C40, M4 (30x12)
zinguée, 12 axes entretoises
(au-delà de 600 kg) vendue au 4 m
Ontgrendelingssleutel
voor SL
Clé de rechange pour
déblocage SL
Extra breed tandwiel
Pignon extra large
Z=16 M4 - 147 mm/sec
91111
91112/4
A90702P
AJ00480
* Voor de technische eigenschappen van de besturingen, zie pagina 93 - 94
Pour les caractéristiques techniques des platines de commande, voir page 93 - 94
BENELUX
SL KIT
Kit SL344
Kit SL840
1
1
EN
2
3
2
3
2
1
4
4
2
Code
KITSL344
KITSL840
EN
EN
EN
4
EN 12453 friendly
Ingebouwde inductieve sensor
Détecteur à sensor inductif intégré
3
Kit bestaande uit - Kit comprenant :
1
SL
1 opener, fundatieplaat
niet inbegrepen
1 opérateur, plaque de
fondation non inclus
SL
3
2
Ontvangerprint
433 MHz, 2 K
Carte récepteur
433 MHz, 2 C
AU02910
4
Zender 433 MHz, 4 K Set opbouw fotocellen
Emetteur 433 MHz, 4 C Jeu de photocellules
murales
AU03000
4
AU02000
1
2
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
4
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
13
14
schuifhekken
portails coulissants
PASS
Onomkeerbare elektromechanische motorreductoren voor schuifhekken
Motoréducteurs électromécanique irréversibles pour portails coulissants
Een complete reeks motorreductoren op 230 Vac en 380 Vac-driefasig
voor schuifhekken van 800 tot 2500 kg voor intensief gebruik.
Deze zijn uitgerust met alle veiligheidsingangen, om een eenvoudige
en snelle installatie te verzekeren. Het is mogelijk om vertragingen en
knelkrachten tijdens opening en sluiting in te stellen volgens de norm
EN12453.
De motorreductor, uitgerust met getemperde tandwielen in oliebad
waardoor een levenslange geruisloosheid en betrouwbaarheid wordt
gegarandeerd.
Het manueel ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel is
eenvoudig te bedienen.
Bij deze serie kan optioneel een magnetische ontgrendeling geplaatst
worden. Hierdoor kan een noodontgrendeling gebeuren conform de
veiligheidsnormen voor evacuatie van zones (brandweerontgrendeling).
Une gamme complète de motoréducteurs à 230 Vac et à 380 Vactriphasé pour des grilles coulissantes d'un poids de 800 jusqu'à 2500 kg
adaptés pour un usage intensif.
Ils sont équipées des entrées pour les dispositifs de sécurité, assurent
une installation facile et rapide. Il est possible de régler les
ralentissements en ouverture et en fermeture, la force et les seuils
contre l'écrasement, conforme à la norme EN12453.
Le réducteur, réalisé avec des engrenages en acier traité
thermiquement sont en bain d'huile, lui permettant ainsi d'être
silencieux et fiable dans le temps.
Le déblocage pour la manœuvre manuelle, avec clé personnalisée,
est facile d'accès.
Sur ces modèles, il est possible d'installer le kit pour la réversibilité
automatique en cas d'urgence (comme demandé par les normes de
sécurité pour l'évacuation des zones - déverrouillage pompiers).
Hall effect sensoren
met einderitmagneten
Senseurs à effet de hall
à lire aimants de fin de course
Tandwielen en motor in oliebad
Engrenages et moteur en bain d'huile
Overbrengingen gerealiseerd
in thermisch getemperd staal
Mécanique réalisée en acier
traité thermiquement
Ontgrendelingssysteem met
gepersonaliseerde sleutel
Dispositif de déblocage
à clé personnalisée
Structuur in spuitgiet aluminium
Structure en aluminium moulé
BENELUX
15
PASS
Technische eigenschappen
Caractéristiques techniques
gebruik - frequentie
utilisation - fréquence
PASS831
PASS1231
PASS1831
PASS2530
intensief - 60%
intensif - 60%
intensief - 90%
intensif - 90%
intensief - 60%
intensif - 60%
intensief - 70%
intensif - 70%
motorspanning
alimentation moteur
opgenomen vermogen
puissance absorbée
230 Vac - 50/60 Hz
230 Vac - 50/60 Hz
230 Vac - 50/60 Hz
380 Vac-driefasig
380 Vac-triphasé
300 W
700 W
700 W
750 W
beschermingsgraad
degré de protection
IP55
IP55
IP55
IP55
openingssnelheid
vitesse d’ouverture
max. koppel
couple max.
165 mm/s
Z = 18 M 4
165 mm/s
Z = 18 M 4
165 mm/s
Z = 18 M 4
165 mm/s
Z = 18 M 4
22 Nm
50 Nm
60 Nm
90 Nm
max. poortgewicht
poids portail max.
800 Kg
1.200 Kg
1.800 Kg
2.500 Kg
werkingstemperatuur
température de fonctionnement
-20°C +60°C
-20°C +60°C
-20°C +60°C
-20°C +60°C
thermische beveiliging
protection thermique
140°C
140°C
140°C
140°C
krachtregeling
réglage du couple
elektronisch
électronique
elektronisch
électronique
elektronisch
électronique
mechanisch
mécanique
type olie
type d’huile
ATF Dextron III
ARNICA 68
ARNICA 68
ARNICA 68
4 einderitmagneten
4 fins de course
optie
option
optie
option
optie
option
optie
option
condensator inbegrepen
condensateur inclus
JA
OUI
JA
OUI
JA
OUI
NEEN
NON
Gebruiksdiagram - Diagramme d'application
Afmetingen - Dimensions PASS831
Afmetingen - Dimensions PASS1231-1831-2530
20
18
231 mm
105 mm
246 mm
140 mm
8
0
600 1000 1400 1800 2200 2400 2600 2800
Kg
PASS831 PASS1231 PASS1831 PASS2530
301 mm
205 mm
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
294 mm
64,5 mm
274 mm
12
10
104 mm
64,5 mm
14
104 mm
m
16
316 mm
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
240 mm
2015-2016
2015-2016
schuifhekken
portails coulissants
16
PASS
1
1
EN
EN 12453 friendly
Code
97408
PASS831
230 Vac - Met ingebouwde besturing SC230*, ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
230 Vac - Avec platine de commande intégrée SC230*, dispositif de déblocage à clé personnalisée
EN
PASS1231
230 Vac - Met ingebouwde besturing SC230*, ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
230 Vac - Avec platine de commande intégrée SC230*, dispositif de déblocage à clé personnalisée
EN
PASS1831
230 Vac - Met ingebouwde besturing SC230*, ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel
230 Vac - Avec platine de commande intégrée SC230*, dispositif de déblocage à clé personnalisée
EN
PASS1231-INOX
230 Vac - Ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
230 Vac - Monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
EN
PASS1831-INOX
230 Vac - Ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
230 Vac - Monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
EN
PASS2530-INOX
230 Vac - Driefasig, ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
230 Vac - Triphasé, monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
95525/K2
PASS2530-INOX
380 Vac - Driefasig, ingebouwd in inox kast - met ingebouwde besturing SC230*
380 Vac - Triphasé, monté dans une armoire en inox - avec platine de commande intégrée SC230*
95525/K3
* Voor de technische eigenschappen van de besturingen, zie pagina 93
Pour les caractéristiques techniques des platines de commande, voir page 93
95512
95518
95512/K
95518/K
BENELUX
PASS
Toebehoren - Accessoires
Kit automatische ontgrendeling
Kit PASS réversible
In geval van stroomuitval of bij een noodontgrendeling ontgrendelt deze
kit automatisch de motorreductor waardoor een manuele beweging van
de poort mogelijk wordt. Er is opnieuw een blokkering vanaf het moment
dat er voedingsspanning aanwezig is.
Par manque de tension ou par commande d'arrêt d'urgence, le kit
débloque automatiquement le motoréducteur en le rendant réversible
pour l'ouverture "manuelle" de la grille. Le rétablissement de la
réversibilité s'effectue lorsque la tension du réseau est rétablie.
AJ00295
Nylon tandlat M4 met staalkern, 6 bevestigingssteunen, max. poortgewicht 600 kg, prijs per m
Crémaillère M4 en fibre de nylon avec âme en
acier, 6 fentes de fixation, portes max. 600 kg,
vendue au m
91111
Kit AJ00295 onmiddellijk gemonteerd op PASS
opener en/of in inox kast
Kit AJ00295 monté sur l’opérateur PASS et/ou
dans un armoire en inox
AJ00295/M
4 m gegalvaniseerde tandlat C40, M4 (30x12)
verzinkt, 12 bevestigingen, poortgewicht meer
dan 600 kg, prijs per 4 m
4 m crémaillère en acier C40, M4 (30x12)
zinguée, 12 axes, entretoises (au-delà de
600 kg), vendue au 4 m
91112/4
Inductieve sensor,
omkeerbeveiliging
Capteur inductif,
sécurité antiécrasement
AE03640
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
Set einderitmagneten
voor SL en PASS
Jeu d’aimants fin de
course suppl. pour
SL et PASS
A90812P
Inductieve sensor,
omkeerbeveiliging
gemonteerd
Capteur inductif,
sécurité antiécrasement monté
AE03640/M
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
17
schuifhekken
portails coulissants
18
PASS
Toebehoren - Accessoires
Fundatieplaat voor
SL en PASS
Plaque de fondation
pour SL et PASS
AJ92190
Inox kast zonder DINrail om PASS1231-1831
in te bouwen
Armoire en inox sans
DIN-rail pour encastrer
PASS1231-1831
INOX K
Tandwiel voor
verhoogde snelheid
Pignon pour vitesse
rapide
PASS1231-1831-2530
Z=24 - 220 mm/sec.
53125/24
Tandwiel voor
verhoogde snelheid
Pignon pour vitesse
rapide
PASS1231-1831-2530
Z=32 - 300 mm/sec.
53125/32
Heras tandwiel M6
Pignon Heras M6
PASS1231-1831-2530
Z=13 - L=60 mm
180 mm/sec
Heras tandwiel M6
Pignon Heras M6
PASS1231-1831-2530
Z=17 - L=35 mm
228 mm/sec
Extra breed tandwiel
Pignon extra large
PASS1231-1831-2530
Z=16 M4 - 147 mm/sec
Extra breed tandwiel
Pignon extra large
PASS831
Z=16 M4 - 147 mm/sec
TWZ13M6-60
TWZ17M6-35
B&G A-Liner tandwiel
M6
Pignon B&G A-Liner M6
PASS1231-1831-2530
Z=17 - L=70 mm
228 mm/sec
TWZ17M6-70
AJ00470
AJ00480
BENELUX
PASS KIT
Kit PASS831
Kit PASS1831
EN
1
2
3
4
1
2
3
4
EN 12453 friendly
Code
KITPASS831
KITPASS1831
EN
EN
Kit bestaande uit - Kit comprenant :
1
PASS
1 opener, fundatieplaat
niet inbegrepen
1 opérateur, plaque de
fondation non inclus
PASS
3
2
4
Zender 433 MHz, 4 K Set opbouw fotocellen
Emetteur 433 MHz, 4 C Jeu de photocellules
murales
Ontvangerprint
433 MHz, 2 K
Carte récepteur
433 MHz, 2 C
AU02910
AU03000
4
AU02000
1
2
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
4
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
19
20
draaihekken
portails battants
Lineaire elektromechanische openers op 24 Vdc voor draaihekken
BL240
Opérateurs électromécaniques linéaires à 24 Vdc pour portails battants
BL233
Opérateurs électromécaniques linéaires à 230 Vac pour portails battants
Lineaire elektromechanische openers op 230 Vac voor draaihekken
TOP
ART
Opérateurs électromécaniques avec bras articulé à 230 Vac et 24 Vdc pour portails battants
FLOOR
pag. 26
Lineaire hydraulische openers op 230 Vac voor draaihekken
Opérateurs hydrauliques linéaires à 230 Vac pour portails battants
GROUND
pag. 22
pag. 30
Elektromechanische openers met knikarm op 230 Vac en 24 Vdc voor draaihekken
pag. 34
Ondergrondse elektromechanische openers op 230 Vac en 24 Vdc voor draaihekken
Opérateurs électromécanique enterré à 230 Vac et 24 Vdc pour portails battants
pag. 38
Ondergrondse hydraulische openers op 230 Vac voor draaihekken
Opérateurs hydraulique enterré à 230 Vac pour portails battants
pag. 42
keuzegids
guide pour vos choix
BENELUX
Residentieel gebruik
Usage résidentiel
Lineair
Linéaire
Vleugel max. 3,5 m*
Vantail max. 3,5 m*
BL240
Knikarm
Articulé
Vleugel max. 3 m*
Vantail max. 3 m*
ART5000
Ondergronds
Enterré
Vleugel max. 3,5 m*
Vantail max. 3,5 m*
GROUND
Vleugel max. 3,5 m*
Vantail max. 3,5 m*
BL240
Vleugel max. 5 m*
Vantail max. 5 m*
BL233
Knikarm
Articulé
Vleugel max. 3 m*
Vantail max. 3 m*
ART
Ondergronds
Enterré
Vleugel max. 3,5 m*
Vantail max. 3,5 m*
GROUND
Lineair
Linéaire
Vleugel max. 3,5 m*
Vantail max. 3,5 m*
TOP291
Lineair
Linéaire
Vleugel max. 6 m*
Vantail max. 6 m*
Ondergronds
Enterré
Vleugel max. 3 m*
Vantail max. 3 m*
Elektromechanisch
Electromécanique
Lineair
Linéaire
Intensief gebruik
Usage intensif
Draaihekken
Battants
Residentieel gebruik
Usage résidentiel
Hydraulisch
Hydraulique
Intensief gebruik
Usage intensif
TOP391
TOP441
FLOOR
* Maximum vleugelbreedte MET bijkomende vergrendeling
* Longueur vantail maximum AVEC verrouillage complémentaire
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
2015-2016
2015-2016
21
22
draaihekken
portails battants
BL240
Onomkeerbare, lineaire elektromechanische opener voor draaihekken
Opérateur électromécanique linéaire irréversible pour portails battants
De BL240 is een elektromechanische opener op 24 Vdc met een
solide structuur.
De absoluut onomkeerbare opener verzekert en garandeert een
perfecte sluiting, zelfs tot 2,5 m per vleugel, en dit zonder gebruik
van een elektrische vergrendeling en met een maximum van 3,5 m bij
gebruik van een elektrisch slot.
De hardstalen tandwielen, de worm in gerold staal en de wormmoer in
brons, garanderen een absolute geruisloze werking met een lange
levensduur.
De opener is uitgerust met elektrische einderitschakelaars in open- en
sluitpositie om krachten en vertragingen eenvoudig te regelen om zo
het hoogste niveau van veiligheid te verkrijgen tegen inklemming
(zoals vereist door de norm EN12453).
Het manueel ontgrendelingssysteem is gebruiksvriendelijk en
eenvoudig te bedienen.
BL240 est un opérateur électromécanique à 24 Vdc à la structure
résistante.
L'irréversibilité absolue assure et garantit le blocage par vantail allant
jusqu'à 2,5 m sans l'utilisation de l'électroserrure et avec un maximum
de 3,5 m par l’utilisation de l’électroserrure.
Les engrenages en acier, à vis sans fin roulagé et écrou en bronzealuminium, assurent le plus grand silence et une excellente durée
dans le temps.
L'opérateur comprend des fins de course électriques d'ouverture et
de fermeture pour régler facilement la force et les ralentissements
permettant ainsi d'obtenir le niveau maximum de sécurité contre
l'écrasement, comme cela est prévu par la norme EN12453.
Le dispositif de déblocage pour la manœuvre manuelle est facile
d'accès et d'utilisation.
Ontgrendelingssysteem
Dispositif de déblocage
Structuur in spuitgiet aluminium
Structure en aluminium moulé
Einderitschakelaars regelbaar in
openen en sluiten
Fins de course réglables en ouverture
et en fermeture
Mechanische einderitschakelaars
Fins de course mécaniques
Wormmoer in brons
Ecrou en bronze
Worm in gerold staal met
afscherming
Vis sans fin en acier roulé
avec protection
Max. slaglengte 320 mm
Course max. 320 mm
BENELUX
23
BL240
Technische eigenschappen
Caractéristiques techniques
BL240
gebruik - frequentie
utilisation - fréquence
intensief - 40%
intensif - 40%
motorspanning
alimentation moteur
24 Vdc
opgenomen vermogen
puissance absorbée
100 W
beschermingsgraad
degré de protection
IP44
openingssnelheid
vitesse d’ouverture
20 mm/sec
max. slaglengte
course tige max.
320 mm
max. duwkracht
force poussée max.
2000 N
max. vleugelbreedte
longueur vantail max.
2,5 m*
werkingstemperatuur
température de fonctionnement
-20°C +60°C
thermische beveiliging
protection thermique
-
elektrische einderitschakelaar
fin de course électrique
4 - 2 in openen en 2 in sluiten
4 - 2 en ouverture et 2 en fermeture
mechanische eindstop
butée mécanique
2 - 1 in openen en 1 in sluiten
2 - 1 en ouverture en 1 en fermeture
onomkeerbare opener
opérateur irréversible
JA
OUI
condensator inbegrepen
condensateur inclus
NEEN
NON
85 mm
d1
A
C1
740 mm
C
1
0
100
200
300
400
Kg
Aanbevolen toepassing
Toepassingslimiet
Application conseillée
Application limite
Elektrisch slot - Electroserrure
BL240
BL240
BL240
BL240
ß
90°
90°
100°
110°
A
140
150
140
120
B
125
150
140
140
D
C
725 100
731 100
730 90
730 90
C R E AT I E V E A U TO M AT I S AT I E S
A U TO M AT I O N S C R E AT I V E
C1
109 x 151
109 x 151
109 x 151
109 x 151
PRIJSLIJST
LISTE DE PRIX
897 mm
109 mm
2
78 mm
m
4
3
151 mm
B = 140 pour β = 110°
B > 60+d1 pour β = 90°
5
D = 90
Gebruiksdiagram - Diagramme d'application
* Bij gesloten poorten of poorten met geperforeerde platen is het aan te raden een elektrisch slot te gebruiken
* En cas d'application sur des portes pleines/à panneau creux, il est conseillé d'utiliser une électroserrure
Montage afmetingen - Cotes d'installation
Afmetingen - Dimensions
2015-2016
2015-2016
24
draaihekken
portails battants
BL240
BL240
Code
15400
24 Vdc - einderitschakelaars in openen en sluiten, ontgrendelingssysteem
24 Vdc - fins de course en ouverture et en fermeture, dispositif de déblocage
Toebehoren - Accessoires
Aanbevolen besturing
Platine de commande
conseillée
Behuizing IP55 voor
2 batterijen AJ00900,
BA24*
print AJ00608 en
Elektronische besturing houders
voor 1 of 2 motoren
Boîtier IP55 pour
Platine de commande 2 batteries AJ00900 et
pour 1 ou 2 moteurs
carte AJ00608 et étriers
AS05590
AJ00860
Print batterijlader 24 V
voor AJ00860
Carte chargeur batterie
24 V pour AJ00860
1 batterij van 1,9 Ah
(12 V)
Voor 24 V: 2 b
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
14 535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content