close

Enter

Log in using OpenID

Çocuk Hastanesi Açıldı - Ankara Üniversitesi Bültenleri

embedDownload
01-30 Haziran 2014 • Basım Tarihi: 11 Temmuz 2014 • Sayı: 175 • www.ankara.edu.tr
Dışişleri Bakanlığı ile
Uluslararası
Su Uzmanı
Yetiştireceğiz
5’te
Çocuk
Hastanesi
Açıldı
Ankara
Üniversiteliler
Derneği
20 Yaşında 6’da
2’de
Mezunlarımızı
Törenlerle
Uğurladık
68. Yaşımızı
Kutladık 4’te
Deney Hayvanı
Katliamına
Dur Dediler 7’de
Teknoloji
Transfer Ofisi
Kuruldu 10’da
Elektrikli Arabamız
Hollanda’da Yarıştı
8’de
Kendi
Bisikletlerini
Üniversitemizin Fakülte
Tasarladılar 9’da ve Yüksekokulları ile
İbni Sina
Hastanesi
Gençleşti
14’te
Konservatuvarını 2013-2014
eğitim öğretim yılında bitiren
mezunlar, ayrı ayrı düzenlenen
törenlerle diplomalarını aldı.
Törenlere, mezunların yanı
sıra Üniversitemizin ve meslek
kuruluşlarının yöneticileri,
öğretim üyeleri ve aileler
katıldı. 22’de
Latin Amerikalı
Gazeteciler
Konuğumuzdu
30’da
Süper
Lig’deyiz
32’de
62 Yıllık Hayal Gerçek Oldu
284 Yataklı Çocuk Hastanesi Açıldı
Ü
niversitemizin Tıp
Fakültesi Dikimevi
Yerleşkesi’nde yapılan 284
yataklı çocuk hastanesi,
10 Haziran 2014 tarihinde,
Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek,
Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Erkan İbiş, çeşitli kamu
kuruluşlarının yöneticileri,
öğretim üyeleri ve sağlık
çalışanlarının katılımıyla
düzenlenen bir törenle
açıldı. Birçok özelliği
barındıran hastane, modern
tıbbi donanıma sahip.
Odaları iki ya da tek kişilik
olan hastanede her odada
banyo ve tuvalet var.
Bütüncül sağlık hizmeti
sunulan hastanede çocuklar
annelerinden ayrılmıyor,
anneler odalara refakatçı
olarak alınıyor.
“Hayalimiz
Gerçekleşti”
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.
Semra Atalay, bu
hastanenin, çok
uzun yıllardan
beri hayalleri
olduğunu,
şimdi bu
2
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
hayalin gerçekleştiğini
söyledi. Anabilim Dalı’nın
eski yatak kapasitesi ve
altyapısının son derece
yetersiz olduğunu ve
artan hasta sayısına cevap
veremediklerini belirten
Prof. Dr. Semra Atalay,
“Projemiz 2005 yılında
başladı. İhale 2011
Şubat’ta yapıldı, inşaat
da 19 Şubat 2013’te
sona erdi. Çok
sayıda yöneticinin
ve çalışanın
emeği geçti.
Albert
Eckstein
1949’da
Ankara’ya
Anadolu için
gerekli
300
yataklı bir çocuk hastanesi
yapılmasını istiyordu. Bu
isteği 62 yıl sonra gerçek
oldu” dedi.
“42 Milyon TL
Harcandı”
Devletin bu bina için 42
milyon TL yatırım yaptığını
söyleyen Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş
de üniversite hastanelerinin
içinde bulundukları
sıkıntıları dile getirdi.
Şu anda tüm üniversite
hastanelerinin 2.7 milyar
TL toplam borcu olduğunu
belirten Prof. Dr. Erkan
İbiş, Ankara Üniversitesi
AÇILIŞ TÖRENİ
Tıp Fakültesi’nin, yatak
kapasitesi açısından
Türkiye’nin ikinci büyük
üniversite hastanesi
olduğunu ama borçluluk
bakımından dördüncü
sırada bulunduğunu
kaydetti. Üniversitemize
gelen hastaların yarısının
birkaç hastalıkla geldiğini,
bu komplike hastaların da
maliyeti önemli ölçüde
etkilediğini belirten Prof.
Dr. Erkan İbiş, elektrik,
su, doğalgaz, satın alınan
sağlık hizmetleri, maaş,
sigorta, muhtasar artarken,
altı yıldır SUT fiyatlarının
artmadığını, bunun da
borçlanmanın nedenlerinden
biri olduğunu söyledi.
Üniversite hastanelerinin
ödediği denge tazminatının
da önemli bir yük
oluşturduğunu anlatan Prof.
Dr. Erkan İbiş, “Sadece
üniversite hastaneleri döner
sermayelerinden bunu
ödüyorlar. Sözleşmeli
çalışanların maaşları da
yine üzerimizde.
Bunlarda
düzelme olduğu
taktirde bizim de mali
bilançolarımız hızla
düzelecektir” dedi.
“Üç Kat Fazla
Araştırma Görevlisi
Alabiliriz”
Prof. Dr. Erkan İbiş,
Tıp Fakültesi’nde şu
andaki kapasitesinin
dörtte biri kadar araştırma
görevlisi olduğunu,
Çocuk Kliniği’nin de bu
haliyle mevcudun üç katı
kadar araştırma görevlisi
alabileceğini ve yan dal
uzmanları yetiştirebileceğini
belirtti.
“Dünyaya Sağlık
Hizmeti Sunulabilir”
Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, bu hastanenin
yetiştirdiği insanlarla,
hem bu bölgeye hem
de Türkiye’nin dört bir
tarafına çok büyük katkıda
bulunacağını söyledi.
Türkiye’nin sağlıkta da çok
büyük turizm potansiyeline
sahip olduğunu belirten
Mehmet Şimşek, “2012
yılında 2.2 milyar dolar
sağlık turizmi ihracatımız var.
2023’te inanıyorum ki bu 20
milyar doları aşar ve Türkiye
dünyanın dört bir köşesine
kaliteli hizmet sunabilir.
Çünkü bizim çok iyi yetişmiş
değerli hekimlerimiz var”
dedi.
“Sağlık Turizmi
İyi Değerlendirilmeli”
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu da Türkiye’nin,
sağlık turizminin getirisini iyi
değerlendirmesi gerektiğini
belirtti. Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı’nı
kurduklarını da anlatan
Mehmet Müezzinoğlu, bu
yıl sonuna kadar Türkiye
Kanser Enstitüsü’nü ve
Türkiye Sağlık Akreditasyon
Enstitüsü’nü kuracaklarını,
Türkiye’nin artık sağlık ArGe’sinde de güçlü bir noktayı
yakalamasını istediklerini
sözlerine ekledi.
Hastanenin Olanakları
Hastanede, 50 yataklı Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım
Üniteleri, 10 yataklı Kemik İliği Nakil Ünitesi, Çocuk
Cerrahi, Çocuk Üroloji, Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi,
Anestezi, dört ameliyathane, Çocuk Acil Ünitesi, Çocuk
Anjiyokardiyografi Laboratuvarı, Endoskopi ve EEG,
EMG, Hemodiyaliz Ünitesi, Çocuk Radyoloji Ünitesi,
Sosyal Pediatri ve Gelişimsel Pediatri Üniteleri,
Genel Poliklinik ve yan dal poliklinikleri ile
Hastane Okulu ve oyun odaları bulunuyor.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
3
68. Yaşımızı Görkemli Törenle Kutladık
Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş: “Ankara Üniversitesi’nin yolu, değerleri, kazanımları, gelenekleri
vardır. Bunlar aklın ve bilimin üstünlüğüdür. Çalışmak, üretmektir. İyi birer entelektüel, çağdaş,
demokrat, vicdanlı, iletişime açık, yurtsever olmaktır. Ülkemizin ve milletimizin değerlerini,
geleneklerini ön planda tutmaktır”
Ü
niversitemizin
kuruluşunun 68.
yıldönümü, 13 Haziran
2014 tarihinde Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Farabi
Salonu’nda düzenlenen
törenle kutlandı.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla
başlayan törende Ankara
Üniversitesi Tanıtım
Filmi “Çınarların
Ruhu Ölümsüzdür”
gösterildi ve ardından
da kadroda yükselen
öğretim üyelerimize “Anı
Madalyonu” sunuldu.
Kuruluş Yıldönümü
etkinlikleri, ünlü piyanist
Tuluyhan Uğurlu’nun
konseriyle sona erdi.
“229 Bin Mezun
Verdik”
Törende bir konuşma
yapan Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş, fikri, irfanı, vicdanı
hür bireyler, çağdaş,
demokrat, ilerici nesiller
yetiştirmek ve kimsesizlerin
4
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
kimsesi olmak felsefesiyle
oluşturulan Ankara
Üniversitesi’nin artık
günümüzde 229 bini bulan
mezunlarıyla ulu bir çınar
olduğunu söyledi.
“1925’te Başlayan
Öykü Devam Ediyor”
Ankara Üniversitesi’nin
1925’te açılan Hukuk
Fakültesi’yle başlayan
öyküsünün bugün 15
fakülte, 13 yüksekokul,
meslek yüksekokulu,
konservatuvar, 13 enstitü
ve 38 araştırma uygulama
merkeziyle devam
ettiğini belirten Prof.
Dr. Erkan İbiş, “Ankara
Üniversitesi’nin yolu,
değerleri, kazanımları,
gelenekleri vardır.
Bunlar aklın ve bilimin
üstünlüğüdür. Çalışmak,
üretmektir. İyi birer
entelektüel, çağdaş,
demokrat, vicdanlı, iletişime
TÖREN-PROTOKOL
Dışişleri Bakanlığı ile
Uluslararası Su Uzmanı
Yetiştireceğiz
A
açık, yurtsever olmaktır.
Ülkemizin ve milletimizin
değerlerini, geleneklerini ön
planda tutmaktır” dedi.
“Yeni Unvan Alan
Arkadaşlarımızla Ankara
Üniversitesi Daha Güçlü
Olacak”
Törende aynı zamanda
kadroda yükselen öğretim
üyelerine madalyon
verileceğini belirten Prof.
Dr. Erkan İbiş, “Yeni unvan
alan arkadaşlarımızla
Ankara Üniversitesi’nin
daha güçlüye, daha ileriye
gideceğine ve bu ileriye
gidişin sürekli ve daha da
hızlı olacağına inanıyorum”
dedi.
nkara Üniversitesi ile Dışişleri
Bakanlığı arasında ‘su politikaları’
konusunda protokol imzalandı.
Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Büyükelçi Mehmet Tuğrul Gücük
tarafından Rektörlükte 3 Haziran
2014 tarihinde imzalanan protokole
göre, Bakanlıkta görevli personelin,
Ankara Üniversitesi’nin lisansüstü
programlarından yararlanması sağlanacak.
Dışişleri Bakanlığı personeli suyun
küresel konjonktürü konusunda Ankara
Üniversitesi’nden eğitim alacak. Bu
kapsamda Türkiye’nin yeni su politikası
belirlenecek.
Akademisyenler, Dışişleri Bakanlığı
personeli ile birlikte yurtdışındaki
toplantılara katılacak. Sınıraşan sular
başta olmak üzere su konusunda bilinç
artırılacak. Protokolle, uluslararası
müzakerelere katılabilecek ve bu
müzakereleri yürütebilecek uzmanlar
yetiştirilmesi de amaçlanıyor. Dışişleri
Bakanlığı personeli ayrıca, su ile ilgili
çalışma alanlarına ilişkin konular ve
güncel mesleki gelişmeleri içeren hizmet
içi eğitim-sertifika programları ile mesleki
gelişime yönelik kısa süreli kurslar
alacak.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş, gelecekte su, gıda, enerji
ve sağlığın daha da önem kazanacağını
belirterek, “Ankara Üniversitesi’nin temel
sorumluluklarından biri de deneyimli
kadrosu ile ülkemiz için gerekli insan
kaynaklarını yetiştirmektir. Bu anlamda
olumlu bir işbirliği oldu” dedi.
Müsteşar Yardımcısı Tuğrul Gücük,
eğitimin verimli olması için Ankara
Üniversitesi’ne her türlü desteği
sağlayacaklarını ancak hiçbir zaman
Ankara Üniversitesi’nin akademik
kimliğinin önüne geçecek bir tavır
içinde olmayacaklarını, her iki kurumun,
birbirlerine karşılıklı destek vereceğini
söyledi. Su kaynaklarının kullanımında
savaşlara yol açmadan sürdürülebilir bir
düzeyi tesis etmek gerektiğini sözlerine
ekledi.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
5
Ankara Üniversiteliler
Derneği
nda
20 Yaşı
A
nkara Üniversiteliler
Derneği’nin
kuruluşunun 20. yılı,
Türkiye Barolar Birliği’ne
ait Litai Otel’de 30 Mayıs
2014 tarihinde düzenlenen
yemekli toplantıyla
kutlandı. Toplantıya 281
dernek üyesi eşleriyle
birlikte katıldı.
“Üye Sayısı
Üç Bini Buldu”
Dernek Başkanı
Prof. Dr. Günal Akbay,
kurulduğunda oldukça
kısıtlı olanak ve üye
sayısına sahip olduklarını
ancak üye sayısının şu anda
üç bini bulduğunu söyledi.
Yılda yaklaşık 300 kişinin
derneğe üye olduğunu
belirten Prof. Dr. Günal
Akbay, amaçlarının, Ankara
Üniversitesi’nden mezun
olanları unutmamak ve
unutturmamak olduğunu
kaydetti.
“229 Bin Mezun
Verdik”
Prof. Dr. Semih Baskan
da Ankara Üniversitesi’nin
kuruluşundan bugüne
toplam 229.170 mezun
verdiğini, fakülteler
arasında en fazla mezunun
56.834 kişiyle DTCF’den
olduğunu söyledi. Prof.
Dr. Semih Baskan, Hukuk
Fakültesi’nden 39.758
kişinin, Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden 24.775
kişinin, Fen Fakültesi’nden
22 bin kişinin, Ziraat
Fakültesi’nden
20.961 kişinin ve Tıp
Fakültesi’nden de
16.862 kişinin mezun
olduğunu kaydetti.
Ankara Üniversitesi
mezunları arasında çok
sayıda bakan, milletvekili,
sanatçı, iş adamı, bürokrat
bulunduğunu belirten
Prof. Dr. Semih Baskan,
“Ankara Üniversiteliler
Derneği, 30 Mayıs
1994 tarihinde dönemin
Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Günal
Akbay’ın engin ileri
görüşlülüğü ve insanları
kucaklayıcı özellikleriyle
Ankara Üniversitesi’nden
mezun olanları bir araya
getirmek amacıyla
kurulmuştur. 22 öğretim
üyesinin kurucusu olduğu
bu dernek o tarihten itibaren
faaliyetlerini günümüze kadar
sürdürmüştür. Özellikle son
dönemde sayın Rektörümüz
Prof. Dr. Erkan İbiş, engin
hoşgörüsü ve katılımcı
düşüncesiyle Ankara
Üniversitemizin her türlü
olanaklarını bizlerin hizmetine
sunarak Üniversitemiz ile
Mezunlar Derneğimizin örnek
bir birliktelik sergilemesine
olanak sağlamıştır” dedi.
Toplantıda, Derneğin
projelerine en büyük bağışı
yapan EMT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Yüksel
Erimtan’a Derneğin
“1 numaralı Onur Üyesi”
kimlik kartı ile teşekkür
plaketi sunuldu.
Gözlemevi’nin Kurucusu Unutulmadı
Ü
niversitemiz
Gözlemevi kurucusu
Prof. Dr. Egbert A. Kreiken
anısına yaptırılan büst ile
Gözlemevi’nin yeni T35
teleskobu, 18 Haziran 2014
6
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
tarihinde düzenlenen törenle
açıldı. Törene, Kreiken’in
Hollanda’da yaşayan yeğeni
Juus Kreiken de katıldı.
Duygu dolu bir konuşma
yapan Juus Kreiken,
Türkiye’de bulunmaktan ve
böyle bir törene katılmaktan
duyduğu mutluluğu dile
getirdi.
Gözlemevi’nin
kurulmasına büyük emekler
veren Kreiken’in tam bir
Türk dostu olduğunu ve
cenazesinde İstiklal Marşı
okunduğunu söyleyen
Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş, “Bizim hedefimiz,
Gözlemevi’nde
gerçekleştirilen halk günleri
ile tüm vatandaşlarımızı
bu büyülü dünyayla
tanıştırmak. Gözlemevi’ne
verdiğimiz destek devam
edecek” dedi.
Yeni teleskop, ağırlıklı
olarak, örten çift yıldızlarla,
değişen yıldızların
fotoelektrik ışık-ölçüm
gözlemlerinde kullanılıyor.
ETKİNLİKLER
Türkiye ve Dünya’da İlk Kez Yaptıkları Çalışmayla
Deney Hayvanı Katliamına
“Dur” Dediler
Ü
niversitemiz Sürekli
Eğitim Merkezi
(ANKÜSEM) ve Hayvan
Deneyleri Yerel Etik
Kurulu işbirliğiyle
dokuzuncusu düzenlenen
“Deney Hayvanları
Kullanım Sertifikası”
eğitimini başarıyla
tamamlayan kursiyerlere
sertifikaları 25 Haziran
2014 tarihinde düzenlenen
törenle verildi. 10 gün
süren 80 saatlik eğitimin
kuramsal kısmı Veteriner
Fakültesi’nde, uygulama
kısmı da Tıp Fakültesi’nde
gerçekleştirildi.
“Body Worlds”
Tekniğiyle Dondurulan
Hayvanlardan
Yararlanıldı
Bu kursta, Dünya’da
ve Türkiye’de ilk defa
olarak plastinasyon
tekniği ile hazırlanmış
örneklerden yararlanıldı.
Veteriner Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı tarafından
hazırlanan bu örneklerin,
rutin uygulama müfredatına
alınabilmesi durumunda,
araştırıcıların kullandığı
deney hayvanı sayısında
kayda değer azalmalar
olacağı öngörülüyor.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
7
Ankara Üniversitesi’nin
Elektrikli Araba’sı Hollanda’da Yarıştı
Geliştirme
aşaması devam
eden aracımızda
hız, batarya
doluluk oranı,
motor devri
göstergeleri, GPS
ve RF modülleri
gibi birimlerin
yapımı devam
ediyor.
A
nkara Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü
bünyesinde, Ekim 2013’te
alternatif enerjili araç
projelerinde mühendislik
tabanlı uygulamaları
gerçekleştirmek üzere
danışmanlığını Doç. Dr.
Hakkı Alpaslan Ilgın’ın
yaptığı Ankara Üniversitesi
Yüksek Teknoloji Topluluğu
kuruldu.
BAP Tarafından
Desteklendi
Topluluğun, hedeflediği
verimlilik esaslı elektrikli
araç olan “Anka-Felix
elektrikli araba projesi”
Ankara Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Proje Ofisi
tarafından verilen destekle
Şubat ayından itibaren
yapılan çalışmalarla ortaya
çıkarıldı.
Gençleri Teşvik Eden
Bir Yarışma
Üniversite öğrencilerinin
teknik projelerde yer
almasını ve Ar-Ge
faaliyetlerinde çalışmasını
teşvik edip kalifiye
mühendislerin yetişmesini
8
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
sağlayarak ülkemizi dünya
çapında temsil edebilme
vizyonu içerisinde bulunan
ekibimiz, hedefleri
doğrultusunda 15-18
Mayıs 2014 tarihlerinde
Hollanda’nın Rotterdam
kentinde düzenlenen
Shell Eco-marathon
yarışına prototip batarya
kategorisinde katıldı.
Gençleri, geleceğin enerji
kaynakları ile çalışan
araçları geliştirmeye teşvik
etmek ve kamuoyunda
verimlilik üzerine tartışma
ortamı yaratmak amacıyla
gerçekleştirilen uluslararası
bir organizasyon olan
etkinlikte her yıl dünyanın
çeşitli ülkelerinden
öğrenciler, kendi
tasarladıkları ve ürettikleri
araçlarla en az enerji/
yakıtla en uzun mesafeyi
kat etmek için yarışıyor.
Yarışmada toplam yedi
farklı enerji/yakıt kaynağı
kullanılabiliyor. Burada
öğrenciler, araç üretiminin
yanı sıra strateji geliştirme,
organizasyon ve uygulama
konularında da yeteneklerini
gösterme ve deneyim
kazanma fırsatını yakalıyor.
Aracımız Teknik ve
Güvenlik Testlerini Geçti
Etkinliğin Avrupa
etabına katılan takımımız, 26
ülkeden 300’e yakın takımın
yer aldığı organizasyonda
çeşitli aşamalardan
oluşan teknik ve güvenlik
testlerini geçerek yarışa
katılmaya hak kazandı.
Böylece öğrencilerimizin
çalışmalarının karşılığını
aldığı bu süreç, sonraki
aşamalar için bir başlangıç
oldu. Geliştirme aşaması
devam eden aracımızda hız,
batarya doluluk oranı, motor
devri göstergeleri, GPS ve
RF modülleri gibi birimlerin
yapımı halen devam ediyor.
“Zorlandık Ama
Mutluyuz”
Doç. Dr. Hakkı Alpaslan
Ilgın, projeyle ilgili olarak
şunları söyledi:
“Yeni bir öğrenci
topluluğu olarak 6 ay gibi
kısa bir zaman içerisinde
kurulum aşamalarını,
sponsorluk ve reklam ile
organizasyon ve proje
çalışmalarını bitirip bu süre
sonunda ilk kez uluslararası
bir yarışmaya katılmak
bizim için zor ama güzel bir
deneyim oldu. Kısıtlı bir bütçe
ve zaman içerisinde ortaya
çıkardığımız projeyle böyle bir
organizasyonda yer almak ve
yarışmak bizim için büyük bir
gurur ve mutluluk kaynağıydı.
Fakat bu sonucun yeterli
olmadığının farkındayız.
“Derece Almayı
Hedefliyoruz”
Gelecek yıl Mayıs ayında
yine Hollanda Rotterdam’da
düzenlenecek olan yarışta bu
yılki deneyimlerimizi göz
önüne alarak derece elde
etmeyi hedeflemekteyiz.
6 aylık kısa bir sürede bu
noktaya ulaşan ekibimizin
bir sene içerisinde çok
büyük yol kat ederek Avrupa
üniversitelerinin elde ettiği
başarılara ulaşacağına olan
inancımız tamdır. Bu konuda
başta sayın Rektörümüz Prof.
Dr. Erkan İbiş ve Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Ayhan
Elmalı olmak üzere bize
destek veren tüm hocalarımıza
teşekkür ediyoruz.”
PROJELER
Ankara
Üniversitesi’nin
Rüya Takımları
A
nkara Üniversitesi’nde
yenilenebilir enerji
kaynakları üzerine
çalışmalar yapan Ankara
Üniversitesi Hidromobil
Takımı, Hitit Güneşi Güneş
Arabası Takımı ve AEST
Elektromobil Takımı yeni
araçlarını geliştirmeye
devam ediyor.
Pars U1’in Üretim
Aşaması Sürüyor
Hidroket, yüksek
yakıt verimli, uzaktan
erişimli, hız sabitleyicisi
ve yağmur sensörü gibi
özelliklere sahip olan, şehir
kullanımına uygun tek
kişilik hidrojenli yakıtlı
aracı Pars U1’in tasarım ve
ar-ge aşaması bitti, üretim
aşaması ise sürüyor.
1 kw/s enerji ile 140 km
mesafe gidebilecek olan
Pars U1 tamamen karbon
fiber yapısı sayesinde
yaklaşık 85 kg ağırlığa
sahip olacak ve Avrupa’da
her sene 200’den fazla
takıma ev sahipliği yapan
Shell Eco-marathon
yarışında Hidrojen-Urban
katogorisinde ülkemizi
temsil eden tek araç olacak.
Her bir bileşeni takım
üyeleri tarafından tasarlanıp
geliştirilen araca ait
parçaların takım bünyesinde
üretilen kısımları haricinde
kalan bileşenler yurt içi ve
dışında beraber çalışılan
enstitüler tarafından
geliştiriliyor.
Günebakan WSC
Avustralya Yolcusu
Hitit Güneşi Güneş
Arabası Takımı, Günebakan
3 ile son kez Türkiye’de
düzenlenecek Formula G
yarışından sonra, tasarım
aşaması hızla devam eden
Günebakan serisinin en
gelişmiş aracı olacak
Günebakan WSC ile
Avustralya’da düzenlenen
Dünya’nın en prestijli
Güneş Enerjisi yarışı olan
Michelin World Solar
Challange’a katılmayı
planlıyor.
Üretilecek olan aracın
karbonfiber yapısı sayesinde
150 kg ağırlığında ve saatte
yaklaşık 150 km hıza
sahip olması bekleniyor.
Araç, üzerinde bulunan
yüksek verimli güneş
panelleri sayesinde önceki
Günebakan araçları gibi
herhangi bir güç kaynağına
ihtiyaç duymadan tüm
elektriğini Güneş’ten
elde edebiliyor olacak.
Bunların yanı sıra araç
WSC boyunca şehirler arası
yolda yarışacağından, üstün
güvenlik donanımları ve
uzaktan kontrol sistemlerine
sahip olması için tasarımlar
devam ediyor.
AEST Elektromobil
Takımı tarafından
TÜBİTAK Alternatif
Enerjili Araç Yarışları’na
özel olarak tasarlanan
ve şebeke elektriğinden
beslenebilen Elektroket
1’in üretimine başlanıldı.
Araç, verimliliğin yanı
sıra 100 km/s hız ile şehir
kullanımına uygun şekilde
iki kişilik olarak üretiliyor.
Yarışların yanı sıra şehir
sürüşlerinde de kullanılmak
üzere eklenen otomatik fren
yardımcısı, hız sabitleyicisi,
yakın mesafe uyarı sistemi,
park yardımcısı gibi bir
çok güvenlik donanımı
araç tasarımında dikkat
çeken özellikler arasında.
Elektroket1’in 2 saat şarj
ile 100 km’ye yakın mesafe
gidebilmesi hedefleniyor.
Kendi
Bisikletlerini
Tasarladılar
Ü
niversitemiz Çevre Koordinatörlüğü’nün çevre
gönüllüsü öğrencileri, 6 Haziran 2014 tarihinde
Tandoğan Merkez Yerleşke Rekreasyon Alanı’nda
“Benim Havamı Kirletme” başlığıyla bir farkındalık
etkinliği düzenledi. Sigaranın zararlarını toplumun
gündemine getirmek isteyen öğrenciler, kendi tasarladıkları
bisikletlerle yerleşke içinde tur attılar.
Etkinlik kapsamında kendi bisikletlerini tasarlayan
öğrenciler, 27 Haziran 2014 tarihinde Rektörlük’te
düzenlenen “Sigarasız Yaşam İçin Bisikletli Yaşama
Merhaba” başlıklı toplantıda ödüllendirildi. Hidroket
Grubu, Hidromobil Grubu ve İrem Mandıklı’ya ödüllerini
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Elmalı, Sigarasız Ankara
Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Gönüllü ve Çevre
Koordinatörü Doç. Dr. Duygu Özel Demiralp sundu.
Etkinlik kapsamında ayrıca Uzm. Dr. Bozkurt Şenler,
sigaranın verdiği zarararla ilgili “Sigara Salgını” ve Uzm.
Psikolog Şenay Ölmez de büyük sigara şirketlerinin
sigaranın cazibesini arttırma yönünde geliştirdikleri
pazarlama
stratejilerini ve
müşteri algısına
yönelik yaptıkları
çalışmaları anlattığı
“Arka Bahçemiz”
konulu bildirileri
sundu.
Uzm. Psk.
Şenay Ölmez
Uzm. Dr.
Bozkurt Şenler
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
9
Ankara Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Kuruldu
Ankara Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi,
Ankara Üniversitesi
akademisyenleri,
öğrencileri ve ilgili
teknolojik alanlarda
etkinlik gösteren sanayi
kuruluşlarına destek
olacak.
Ü
niversitemiz Bilimsel
Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü’nde
Teknoloji Transfer
Ofisi (TTO) kuruldu.
Ankara Üniversitesi
akademisyenleri, öğrencileri
ve ilgili teknolojik alanlarda
etkinlik gösteren sanayi
kuruluşlarına destek olması
planlanan TTO şunları
Hizmetleri (Üniversite
Sanayi İşbirliği
Faaliyetleri),
(4) Modül 4: Fikri
Sınai Hakların Yönetimi ve
Lisanslama Hizmetleri,
(5) Modül 5:
Şirketleşme ve Girişimcilik
Hizmetleri,
(6) Üniversitenin ve
Sanayinin Teknolojik
Yetenek Veri Tabanı
Sistemini kurma
çalışmasının yönetilmesi,
(7) TTO Kalite
Sisteminin ISO Kalite
Standartlarına göre
kurulması ve yönetilmesi,
(8) Yerli ve yabancı
sanayi kuruluşları ve
Üniversitelerle işbirlikleri
kurulması.”
Kolombiyalı Öğrenciler
Üniversitemizdeydi
Futbol Emek
Ü
niversitemiz Spor
Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu,
Türk spor basınının önemli
isimlerinden Arman Talay
adına, “Amatör Futbol”a
emek ve katkı sunan kişilere
verilen ödülü aldı.
Yrd. Doç. Dr. Sürhat
Müniroğlu, 28 yıldır futbola
yaptığı katkıların bir ödüle
dönüşmesinden çok mutlu
olduğunu söyledi.
niversitemiz Latin
Amerika Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi (LAMER), 2
Haziran 2014 tarihinde
Kolombiya ICESI
Üniversitesi öğrencilerini
ağırladı. Ankara Üniversitesi
ve LAMER’in yaptığı
çalışmalar hakkında kısa bir
10
yapacak:
“(1) Modül 1:
Farkındalık, Tanıtım,
Bilgilendirme ve Eğitim
Hizmetleri,
(2) Modül 2: Destek
Programlarından
Yararlanmaya Yönelik
Hizmetler,
(3) Modül 3: Proje
Geliştirme/Yönetim
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
bilgi veren LAMER Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Necati
Kutlu, öğrencilerin sorularını
yanıtlayıp Türkiye’de
eğitim görmelerinin iki
yolu olduğundan sözetti
ve Mevlana Değişim
Programı ya da Başbakanlık
Türkiye Bursları’na
başvurmaları gerektiğini
belirtti. Başbakanlık
Türkiye Bursları yetkilisi
Uzman Metin Atmaca
da şimdiye kadar 4500
yabancı öğrencinin
Türkiye’de eğitim
gördüğünü ve aralarında
Ankara Üniversitesi’nin
de bulunduğu 40 seçkin
üniversiteden birini seçerek
20 farklı alanda eğitim
alabileceklerini belirtti.
Ayrıntılı tüm bilgiye http://
www.trscholarships.org/
index.php/en/ adresinden
ulaşabileceklerini söyledi.
Ankara Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı
Koordinatörü Doç. Dr. Arzu
Onay Beşikçi ise değişim
programı hakkında kısa bir
bilgi verdi.
Ödülü
Ü
ÖDÜLLER
TÜBA’dan Ödüller
T
ÜBA’nın, ‘Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri’nin
(TEÇEP) 2013 ve 2014 yılı kazananları belli oldu.
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, “TÜBA-TEÇEP 2013
Kayda Değer Eser Ödülü” kapsamında, “Dört Elli Diş
Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yöntemi”
başlıklı kitapla Sağlık Bilimleri Telif Ödülü’nü, Fen
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu da
“TÜBA-TEÇEP 2013 Kayda Değer Eser Ödülü”
kapsamında “Soyut Matematik” adlı kitapla Doğa Bilimleri
Telif Ödülü’nü aldı.
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Ziya Telatar, “TÜBA-TEÇEP 2014 Ödül Alan Eserler”
kapsamında, “Sayısal Görüntü İşleme, 3. Baskıdan Çeviri”
Prof. Dr. Nurhan Er
Deneysel psikoloji alanında çalıştığını
belirten Prof. Dr. Nurhan Er, “Amacım,
bu alana bir ders kitabı kazandırmaktı ve
amacıma ulaştığımı düşünüyorum” dedi.
Doç. Dr. Ömer Adıgüzel
Yaratıcı Drama’nın, Eğitim Bilimleri
ve Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında
çok yeni bir bilim dalı olduğunu ve
Türkiye’de üniversite düzeyinde eğitime
Ankara Üniversitesi’nden başlanarak
Türkiye’ye yayıldığını belirten Doç. Dr. Ömer Adıgüzel,
“Eğitimde Yaratıcı Drama kitabıma TÜBA tarafından
verilen ödül aynı zamanda Ankara Üniversitesi’ne de
verilmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı, ödül almaktan
duyduğum mutluluğu, Türkiye’de yaratıcı drama alanının
niteliğinden ödün vermeyen ve gelişimine katkı sağlayan
herkesle paylaşıyorum” dedi.
TBMM’den
Ödül
T
BMM 2014
Onur Ödülü, Tıp
Fakültesi Hematoloji
Bilim Dalı öğretim
üyesi Prof. Dr. Taner
Demirer’e verildi.
Prof. Dr. Taner Demirer, “Yüce
meclisin takdirine mazhar olmak benim
için çok büyük bir gurur kaynağıdır.
Bu zamana kadar yaptığım akademik
çalışmalara yüce meclis tarafından
verilen bu değer ve takdir, bundan sonraki
akademik çalışmalarımda benim için paha
biçilmez bir teşvik olacaktır” dedi.
adlı eserle Mühendislik Bilimleri Çeviri Ödülü’nü, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan
Er ve Uzm. Psk. Yalçın Akın Duyan, “TÜBA-TEÇEP
2014 Kayda Değer Eser Ödülü” kapsamında, “Deneysel
Psikoloji, 9. Baskıdan Çeviri” adlı eserle “Sosyal Bilimler
Çeviri Ödülü”nü, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, “TÜBA-TEÇEP 2014
Kayda Değer Eser Ödülü” kapsamında, “Eğitimde Yaratıcı
Drama” adlı eserle “Sosyal Bilimler Telif Ödülü”nü
kazandı.
Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan
“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde
yazmaya başladığım, Üniversitemizde
tamamlayarak yayımlanan dört elli diş
hekimliği kavramı ve ağız-diş sağlığı
teknikerliği alanında yazmış olduğum
kitabımın böyle bir ödüle layık görülmesi benim için büyük
bir gurur kaynağı olmuştur.”
Prof. Dr. Ziya Telatar
“Türkçe kaynak sıkıntısı çekilen Fen ve
Mühendisliğin farklı alanlarında eğitim gören
ve sayısal görüntü işlemeye ilgi duyan lisans
ve lisansüstü öğrenciler için iyi bir kaynak
oluşturacağı ve öğrencilere farklı bir bakış
açısı kazandıracağını düşünmekteyim.”
Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu
“Marifetin iltifata tabi olduğu
düşünüldüğünde, TÜBA’nın vermiş
olduğu ödül, bizleri memnun etmiş ve
yeni eserler üretme konusunda teşvik
edici olmuştur.”
Japonya’dan Nişan
J
aponya Hükümeti, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Nejat Bora Sayan’a, diş hekimliği alanında Japonya ve Türkiye
arasındaki bilimsel alışverişe ve
dostluk ilişkilerinin gelişmesine
katkılarından dolayı “Altın Işıklar,
Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun
Bağı” nişanı verdi. Prof. Dr.
Nejat Bora Sayan’a nişanı, 20
Haziran 2014 tarihinde Japonya
Büyükelçiliği resmi konutunda
sunuldu.
Prof. Dr. Nejat Bora Sayan,
“Bu ödül, Üniversitemize ve
bana verilen değerin bir göstergesi. Osaka Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nin de Ekim 2014’te adıma bilimsel bir toplantı düzenleyeceğini
öğrendim” dedi.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
11
Horizon 2020 Programına
Başarılı Bir Başlangıç Yaptık
A
vrupa Komisyonu
tarafından yürütülen
Avrupa Birliği 7. Çerçeve
Programı (7. ÇP) kapandı.
Programın devamlılığı
2014-2020 yılları arasında
“Horizon 2020 Programı”
tarafından sağlanacak.
7. Çerçeve Programı
gibi Avrupa Komisyonu
tarafından yürütülecek olan
Horizon 2020 Programı
71 Milyar Euro’luk
bütçesiyle Avrupa çapında
araştırmacılar ve araştırma
kuruluşları arasında
işbirliğini desteklemeyi
hedefliyor. Horizon 2020
Programını Türkiye çapında
tanıtabilmek adına, Türkiye
(TÜBİTAK) ve Avrupa
Komisyonu tarafından
Horizon 2020 Ulusal Açılış
Konferansı 4-5 Haziran 2014
tarihinde Hilton İstanbul
Bosphorus Oteli’nde
düzenlendi.
Çağrılar Kabul
Edilmeye Başlandı
Horizon 2020 programı
bilgi iletişim teknolojileri;
nanoteknoloji; biyoteknoloji;
ileri üretim teknolojileri;
robot ve uzay teknolojileri;
sağlık; tarım ve gıda;
denizcilik ve biyo-ekonomi;
enerji; ulaştırma; iklim,
çevre, kaynak verimliliği ve
hammadde; sosyal bilimler
ve güvenlik alanlarında proje
12
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
çağrılarını kabul etmeye
başladı.
Üniversitemizin
Başvurusu Kabul Edildi
Üniversitemiz
Çocuk Bilim Merkezi
Koordinatörlüğü’nün,
Horizon 2020
Programı kapsamında
açılan ilk çağrılardan
biri olan H2020MSCA-NIGHT-2014
çağrısına yapmış olduğu
başvuru kabul edildi.
“Let’s Do The Science”
adını taşıyan proje,
Çocuk Bilim Merkezi
Koordinatörlüğü’nün
hedefleri doğrultusunda
üniversitenin toplumla
bağlarını güçlendirmeyi,
yakın gelecekte toplumda
söz sahibi erişkin bireyler
olarak yer alacak olan
çocukların sosyal, kültürel
ve bilimsel anlamda
gelişmelerini, bilginin
doğasına dair bilgi
edinmelerini sağlamayı,
bilimsel bilginin yaratıcılığı
ve yaratıcı düşünceyi
destekleyecek biçimde
paylaşılmasını desteklemeyi,
bilim ve sanatı çocuklar
için yeni ve çekici bir yolla
somut hale getirmeyi, bilim
ve sanatın bir grup insanın
tekelinde ve yaşamın dışında
bir alan olmadığını, tersine
gündelik yaşamın hemen
her alanında
herkesi ilgilendiren
konular arasında olduğunu
gösterebilmeyi, bilimin
ulaşılamaz olduğu gibi
önyargıları yıkabilmeyi
amaçlıyor,
Eylül 2014’te
Gerçekleştirilecek
“Let’s Do The
Science!” projesinin kabulü
TÜBİTAK tarafından da
ilgi ile karşılandı. Projenin
etkinliğinin 26 Eylül 2014
tarihinde gerçekleştirilmesi
planlanıyor. Proje aynı
zamanda “Researchers’
Night- Araştırmacılar
Gecesi” etkinliği olması
dolayısıyla da önem taşıyor.
Avrupa’da her yıl Eylül
ayının son cuma günü 300’e
yakın şehirde aynı anda
gerçekleştirilen etkinliğe
“Researchers’ Night” adı
veriliyor.
Bir bilim
festivali şeklinde
gerçekleştirilen
etkinlik
üniversite,
sivil toplum
kuruluşu,
öğrenci,
öğretmen, bilim
insanı, genç ve
yaşlı toplumun
her kesiminden
katılımcıyı bir araya
getirmesi nedeniyle de
önem taşıyor. Bilimsel
deneylerden konserlere,
sergilerden gösterilere, açık
oturumlardan oyunlara kadar
çok çeşitli aktivitelerle her
yaşa hitap eden bu özel gün,
topluma bilimi sevdirmeyi
ve bir bilim kültürü
yaratabilmeyi amaçlıyor.
Etkinlik kapsamında
bilim sergisi, planetaryum
gibi etkinliklerin de
gerçekleştirilmesi
planlanıyor.
Sadece Ankara
Üniversitesi ve Bir
Vakıf Üniversitesi
Gerçekleştirecek
Ülkemizde de 27 Eylül
2013 tarihinde Researchers’
Night/Araştırmacılar
Gecesi etkinliği “Avrupa
Bilim ve Eğlence Günü”
adı ile sadece Ankara
Üniversitesi Çocuk Bilim
Merkezi Koordinatörlüğü
tarafından yürütüldü. Ankara
Üniversitesi Çocuk Bilim
Merkezi Koordinatörlüğü
tarafından “Araştırmacılar
Gecesi” etkinliğini 2014
ve 2015 yıllarında da
sürdürebilmek üzere Horizon
2020 Programına başvuruda
bulunuldu ve başvuru Avrupa
Komisyonu tarafından kabul
edildi. Etkinlik Türkiye’de
2014 ve 2015 yıllarında
yalnızca Ankara Üniversitesi
ve bir vakıf üniversitesi
tarafından gerçekleştirilecek.
PROJELER
Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü ve
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Ortaklaşa
“Lider Çocuk Tarım Kampı”
G
ıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
Eğitim Yayım ve Yayınlar
Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen “Lider Çocuk
Tarım Kampı” kapsamında
Üniversitemiz Çocuk Bilim
Merkezi Koordinatörlüğü
programlarından Yaşam
Bilimleri Okulu, Böcek
Şenlik Okulu, Küçük
Bahçevanlar ve Toprak
Bilim Okulu programları
16-19 Haziran 2014 tarihleri
arasında, çocuklara eğitim
verdi.
Yaşam Bilimleri
Programı
Eğitimlerden ilki 16
Haziran 2014 tarihinde
Yaşam Bilimleri programı
tarafından gerçekleştirildi.
Program yürütücüsü Prof.
Dr. Timur Gültekin ve
eğitmenler Araş. Gör.
Vahdet Özkoçak ve
Araş. Gör. Sibel Önal
tarafından sürdürülen
eğitimlerde yaşamımızda
beslenmenin önemi ve
yerine değinildi, tarım ve
beslenme ilişkisi ortaya
konuldu, DNA modeli ve
iskelet modelleri üzerinden
çocukların katılımlı olarak,
biyolojik açıdan kendilerini
tanımalarına yardımcı
olundu. Çocuklara, insanı
diğer canlılardan ayıran
özellikler ve insanın vücut
yapısı hakkında bilgiler
verildi. Çocuklar, eğitimleri
süresince sorular yönelterek
sürece katıldı.
Bilimsel Çalışma
Özendirildi
Böcek Şenlik Okulu
ve Küçük Bahçevanlar
programları ise eğitimlerini
18 Haziran 2014 tarihinde
gerçekleştirdi. Böcekler
konusunda farkındalık
yaratarak ekoloji bilincini
geliştirmeyi ve bilimsel
çalışmayı özendirmeyi
amaçlayan ve Prof. Dr.
Cem Özkan tarafından
yürütülen Böcek Şenlik
Okulu programı çocuklar
tarafından ilgiyle karşılandı.
Farklı böcek türlerini
görerek inceleme fırsatı
yakalayan çocuklar
böceklere karşı korkularını
yenerek üniversiteden
ayrıldı. Aynı tarihte Küçük
Bahçevanlar programına
katılan çocuklar, Ziraat
Fakültesi’ndeki uygulama
alanlarını gezme imkanına
sahip oldu. Prof. Dr. Yeşim
Okay’ın yürütücülüğünde
gerçekleştirilen etkinlikte
çocuklar tarım uygulama
alanlarında çalışmalar
yapma fırsatını yakaladı.
Taş Devrini Tanıdılar
Eğitimin son günü olan
19 Haziran 2014 tarihinde
ise Toprak Bilim Okulu
eğitimlerini gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Sevinç Arcak
tarafından yürütülen
programda çocukları toprak
bilimi ile tanıştırmanın
yanında, toprağın önemini
ve buna bağlı olarak
korunması ile ilgili bilinç
geliştirmek, ilgi çekici
etkinlikler geliştirmek
ve bu etkinlikler yolu ile
bilime güven duymalarını
sağlamak, bilimin günlük
yaşam ile bağlantısını
kurmalarına yardımcı
olmak, doğa sevgisinin
geliştirilmesini sağlamak,
kurulacak bir bilgi ve iletişim
ağı ile toplumda toprağın
önemi konusunda bilimsel
temellerin atılmasına ve
gelişimine katkı sağlamak
amaçlandı. Program
kapsamında çocuklar Taş
Devri Atölyesi, Toprak Ana
ve Canlılar Atölyesi, Toprak
Koruma Tasarım Atölyesi
etkinliklerine katıldı.
Etkinliğe katılım
sağlayan çocuklara ve
öğretmenlere Çocuk Bilim
Merkezi Koordinatörlüğü
sertifikası verildi.
Tüm etkinliklerin
tamamlanmasının ardından
20 Haziran 2014 tarihinde
Lider Çocuk Kampı Şenliği
gerçekleştirildi.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
13
İbni Sina Hastanesi Gençleşti
İ
bni Sina Hastanesi’nin
B ve C bloklarında,
hastanenin hizmete açıldığı
1985’ten beri yapılmayan
büyük bir yenileme
çalışması gerçekleştirildi.
“Ameliyat ve Girişim
Sayıları % 21 Arttı”
Yenilenen birimlerin
açılışı dolayısıyla 13
Haziran 2014 tarihinde
bir tören düzenlendi. Tıp
Fakültesi’nin genel durumu
hakkında bilgi veren
Hastaneler Başhekimi ve
14
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Bahaddin Güzel, 2012’de
polikliniklerde ayda
yaklaşık 78 bin hastaya
bakılırken, günümüzde
aylık 98 bin hastaya hizmet
verildiğini söyledi. 2013’e
göre ameliyat ve girişim
sayılarında yaklaşık yüzde
21 artış olduğunu da
anlatan Prof. Dr. Bahaddin
Güzel, acil servisteki
ve konsültasyonlardaki
şikayetleri azaltmak
için yeni yazılımları
uygulamaya
koyduklarını
söyledi. İki yıl içinde
640 yeni yatak alındığını,
neredeyse bütün yatakların
üçte birini yenilediklerini
belirten Prof. Dr. Bahaddin
Güzel, 394 yeni hemşirenin
göreve başladığını,
çamaşırları artık dışarda
yıkattıklarını sözlerine
ekledi.
Rektör Prof. Dr. Erkan
İbiş de Tıp Fakültesi’nin
mali durumu hakkında bilgi
verdi. Tıp Fakültesi’nin
borçlanmasının temelinde
denge tazminatının döner
sermayeden ödenmesinin
ve SUT fiyatlarının düşük
olmasının bulunduğunu
söyleyen Prof. Dr. Erkan
İbiş, denge tazminatını,
Türkiye’de sadece
üniversite döner
AÇILIŞLAR
sermayelerinin ödediğini,
bunun dışında kalan
tüm kurumların denge
tazminatının Maliye
Bakanlığı tarafından
karşılandığını belirtti. Bu
durumun defalarca ilgili
kurumlara anlatılmasına
rağmen somut bir sonuca
ulaşılamadığını kaydeden
Prof. Dr. Erkan İbiş,
“Sağlık Bakanlığı’yla eşit
koşullarda değerlendirilsek,
bırakın zarar etmeyi artı
değerimiz olacak. O artı
değer de yatırıma ve
üretime dönecek” dedi.
“Arazi Satarak Borç
Ödemeye Karşıyım”
Üniversitelerin
arazilerini satarak borçlarını
ödemeleriyle ilgili bir
yasa çıktığını hatırlatan
Prof. Dr. Erkan İbiş, buna
şiddetle karşı olduğunu da
söyledi. Prof. Dr. Erkan
İbiş, “Çünkü önce sorunun
nedenini ortadan kaldırmak
Açılışta, Tıp Fakültesi hastanelerinin yeni yöneticileri de tanıtıldı.
İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşe A. Küçükdeveci,
Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Atilla H. Elhan,
Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Doç. Dr. Berk Burgu ve Doç. Dr. Kerem Başarır;
Cebeci Hastanesi’nin Başhekimi Prof. Dr. A. Rüçhan Akar,
Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ertem, Prof. Dr. Atilla Aral, Prof. Dr. Akın Kaya,
Prof. Dr. Zekeriyya Alanoğlu ve Prof. Dr. Çağdaş Özdöl’den oluştu.
Her iki hastanenin Eczaneler Birim Sorumluluğunu ise Prof. Dr. Hakan Ergün yürütecek.
gerekiyor. Hadi araziyi
sattınız borcu kapattınız.
Ertesi gün ne olacak, nasıl
devam edecek bu. Bu yol
üniversite hastanelerini
sıkıntıya sokan bir yol.
Her üniversitenin de
satacak arazisi yoktur.
10 lira harcayıp size 7
lira ödeniyorsa önce bu
düzeltilsin. Bizim tek
dileğimiz hak edilen bedelin
ödenmesi. Fazlasını da
istemiyoruz. Biz kamu
hizmeti veriyoruz, topluma
katkı sağlıyoruz” dedi.
Yapılan Çalışmalar
İbni Sina Hastanesi’nde, Genel Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi,
Gastroenteroloji Endoskopik Ultrasonografi Motilite
Laboratuvarı ve Organ Nakli Merkezi’nin içinde olduğu
24 blok, Ankara Üniversitesi bütçesinden kullanılan
1.804.631 TL ile yenilendi.
Yenileme çalışmaları kapsamında banyo ve tuvaletler,
odaların doğramaları, zeminleri, sedye koruyucu yan
bantlar, blok giriş kapıları, hemşire bankoları, tüm
blokların dikey ve yatay pis ve temiz su boruları,
havalandırmalar, doktor, hemşire ve giyinme odaları ile
depolar yenilendi, bazı bölümler için özel yataklar alındı.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
15
ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI GENEL KOORDİNATÖRÜ
PROF. DR. ÇAĞLAYAN DİNÇER İLE OKULLARIMIZ HAKKINDA KONUŞTUK
“
Öğrencilerimizi, Yaz
Tatillerinde Yurt Dışına
Gönderiyoruz
963 ÖĞRENCİMİZ
BULUNUYOR
2013-2014 eğitim
öğretim yılında okul öncesi
eğitim sınıflarımızda 78,
ilkokul 1-4 sınıflarımızda
380, ortaokul 5-8
sınıflarımızda 289, lisemizde
ise 216 öğrenci olmak üzere
toplam 963 öğrenci ile
dönem tamamlanmıştır.
Okullarımızda verilen
eğitimin kalitesi hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Okullarımızın diğer
okullardan farklı yönleri
nelerdir?
Okullarımız, Ankara
Üniversitesi’nin her
konuda akademik desteğini
almaktadır. Üniversitemizin
farklı konulardaki
uzman ve deneyimli
akademisyenlerinden oluşan
Bilim Kurulumuz aracılığı
16
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
“
Ankara Üniversitesi
Geliştirme Vakfı Okullarını
tanıtır mısınız?
“Okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyinde
hizmet veriyoruz.
Okullarımızın kuruluş
çalışmalarına Ankara
Üniversitesi’nin bilimsel
desteği alınarak 1995 yılında
başlanmış, çağdaş bir
ilköğretim kurumu olarak
1996-1997 eğitim-öğretim
yılında açılmıştır. 20002001 eğitim-öğretim yılında
hizmet vermeye başlayan
lisemiz ile okullarımız
eğitim dünyasında iddialı ve
kararlı adımlarla ilerleyerek
ülkemizdeki sayılı eğitim
kurumları arasında yerini
almıştır.
ile dünyadaki gelişmeler
ve yeniliklerden haberdar
oluyoruz ve iyi örnekleri
okulumuza yansıtabiliyoruz.
İNGİLİZCE
EĞİTİMİ, ANA DİLİ
İNGİLİZCE OLAN
ÖĞRETMENLER
VERİYOR
Okul öncesi eğitim
sınıflarımızda proje
yaklaşımı uygulanmaktadır.
Öğrencilerimizin kendi
belirledikleri projeler ile
belli bir konuda çok daha
ayrıntılı ve derinlemesine
bilgiye ulaşmaları
sağlanmaktadır. Okul öncesi
eğitim sınıflarımızda rutin
haftalık toplantılarla BPÇ
(Ben Problem Çözebilirim)
eğitimi verilmektedir.
Öğrencilerimize kişilerle
olan problemlerini önlemek
veya çözmeye yardım etmek
için kullanabilecekleri
düşünme yöntemleri
öğretilmektedir. Ayrıca okul
öncesi eğitim sınıflarımızda
kuklalarla, görsellerle
ve ana dili İngilizce olan
öğretmenler tarafından
haftada 10 saat İngilizce
eğitimi verilmektedir.
İKİNCİ YABANCI
DİL EĞİTİMİ
İlkokulumuzda ve
ortaokulumuzda ise Milli
Eğitim Bakanlığı programı
içerik ve ders saati yönünden
zenginleştirilmiş olarak
uygulanmaktadır. İngilizce
ders saati sayısı zorunlu ders
saati sayısının üç katıdır.
Ayrıca her seviyede Native
Speaker görevlendirilmiştir.
Haftada iki gün okulumuzda
bulunan biri yabancı
iki danışman sayesinde
İngilizce eğitimi iyileştirme
çalışmaları yapılmaktadır.
Ortaokulda ikinci yabancı dil
olarak Almanca, İspanyolca
ve Fransızca öğretimi
yapılmaktadır. İngilizce
Cambridge British Side
ESOL sınavları ile Almanca
FIT, Fransızca DELF ve
İspanyolca DELE sınavlarına
katılan öğrencilerimiz
uluslararası başarılı sonuçlar
almaktadırlar.
Okullarımızda
Bilim Şenliği, Dil
Şenliği gibi etkinlikler
gerçekleştirilmektedir.
Ankara Üniversitesi’nin
çeşitli bölümlerinden
öğretim üyeleri şenliğimize
katılarak farklı kategorilerde
projeleri değerlendirmekte
ve ödüllendirmektedir.
GÖZLEMEVİ İLE
KOMŞUYUZ
Belki de diğer okullardan
en büyük farkımız
okullarımızın Ankara
Üniversitesi Gözlemevi’nin
de bulunduğu çok geniş bir
ormanlık alan içinde yer
almasıdır. Öğrencilerimiz
okul öncesinden itibaren
gökbilim hakkında bilgi
sahibi olmakta, gökyüzü
gözlemi yapmaktadır. Aynı
zamanda okullarımızda
Gökbilim Şenliği
geleneksel olarak her yıl
gerçekleştirilmektedir.
Mayıs ayında akşam
saatlerinde gerçekleşen
etkinlikte bilimsel açık
hava sunumları, 1. sınıf
öğrencilerimizin geleceğe
yazdıkları mektupların
bulunduğu kapsülü gömme
töreni, öğrencilerimizin
uzaysal gösterileri yer
almakta ve gökyüzü gözlemi
yapılmaktadır.
DOĞAYLA İÇ İÇEYİZ
Okulumuz konum olarak
şehir merkezinden uzakta,
güvenli, sakin, temiz havası
ve orman alanında doğayla
iç içedir. Oyun alanlarının
geniş olması, her öğrencinin
rahatlıkla kullanabileceği
olanaklar sunmaktadır.
Sahip olduğumuz güvenli ve
sağlıklı ortam velilerimizin
tercih nedenleri
arasındadır.
Biliyorsunuz
ki başarının en
önemli göstergesi
üniversiteye
yerleştirdiğimiz
öğrenci sayısı.
Bu konuda
lisemizdeki başarı
hakkında bilgi
verir misiniz?
YGS VE LYS’DE
İLK 10’DAYIZ
Okulumuzun
akademik başarısının
yüksek olduğu ve
ulusal derecelere sahip
olduğumuz da bilinmektedir.
Ortaokulumuzdan mezun
olan öğrencilerimiz her yıl
SÖYLEŞİ
liseye geçiş sınavlarında
Türkiye derecelerine
girmektedir. Lisemizde
ise geçen dönem mezun
olan 50 öğrencinin 10’u ilk
dokuz binde yer almıştır.
Bu derecelerin içinde
YGS beşinciliği ve LYS
üçüncülüğü olduğunu
söylemekle düşüncelerimizi
daha iyi ifade etmiş oluruz.
Lisemiz YGS ve LYS
sınavlarında Ankara’da
ilk 10 lise arasında yer
almaktadır. ANKÜ Lise,
gerekirse bireysel çalıştırarak
öğrencilerimizi üniversitelere
hazırlamaktadır.
ÖĞRENCİLERİMİZ
KANADA’YA GİTTİ
Yabancı eğitim
kurumlarıyla kurulan
işbirlikleri ve bu
işbirliklerinin getirileri
neler oldu?
8 Kasım 2013 tarihinde
Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü’nde düzenlenen
törenle Kanada ve ANKÜ
Koleji arasında tek taraflı
öğrenci değişim programı imzalanmıştır.
Öğrencilerimize 1 ay, 1
dönem ve 1 yıllık programlar
ya da GAP Year diye
adlandırılan üniversiteye
hazırlık yılında Kanada’ya
giderek eğitimlerine devam
etmeleri olanağı sağlanmıştır.
Bu anlaşma çerçevesinde 17 Mayıs-17 Haziran
2014 tarihleri arasında
8 ilköğretim ve 1 lise
öğrencimiz Kanada-Nova
Scotia’ya gitmiş, derslere
katılmış, farklı kültürlerden
arkadaşlar edinip kendi
kültürlerini de en iyi şekilde
tanıtmışlardır. Ayrıca
her yıl ABD ve İngiltere
yaz okulu programları
kapsamında öğretmenlerimiz
eşliğinde yurt dışına öğrenci
gönderiyoruz.
Okullarımızda
yürütülen sportif, kültürel
ve sanatsal etkinlikler
hakkında bilgi verir
misiniz?
İKİ BANDOMUZ VAR
Akademik başarı kadar
öğrencilerimizin sosyal
başarıları da bizim için
önemli. Lisemiz, müzik
sevdalısı 26 gencimizden
oluşan Okul Orkestramız
ile ilkokul ve ortaokulumuz
da 90 öğrencimizden oluşan
Okul Bandomuz ile resmi
törenlerde velilerimizin ve
misafirlerimizin beğenisini
toplamaktadır.
Lisede kayakta
Ankara ikinciliği elde
eden okulumuzun kız
voleybol takımı çeyrek
finalde oynama fırsatını
yakalamıştır. İlkokul ve
ortaokulumuzda ise kayakta
Türkiye ikinciliği, yüzmede
Türkiye beşinciliği, eskrimde
Türkiye üçüncülüğü,
basketbolda Ankara
şampiyonluğu, satrançta
Ankara üçüncülüğü ve
dördüncülüğü, salsa
dansında Ankara birinciliği
ve Latin dansında Türkiye
ikinciliği kazanmışlardır.
Birçok resim yarışmasında
öğrencilerimizin Türkiye
dereceleri bulunmaktadır.
Klasik müzik alanında
öğrencilerimiz keman ve
piyano icra yarışmalarına
katılarak çeşitli başarılar elde
etmektedirler.
SOSYAL
PROJELERİMİZ
Eğitim öğretimin
yanı sıra okullarımızda
yürütülen projeler var mı?
Örneğin Siirt’e 36 koli
kitap ve 53 koli de giysi
yardımı yapılmıştır. Her yıl
lisedeki gençlerimiz yaşlılar
yurdunu çeşitli hediyelerle
ziyaret etmektedirler.
Ayrıca öğrencilerin ergenlik
dönemindeki gelişim
özelliklerini fark etmeleri ve
ergenlikteki değişim sürecine
uyum sağlamaları amacıyla
hazırlanan Ergenler Sahnesi
Projesi, Geçmişten Geleceğe
Anadolu Projesi, Değerler
Eğitimi Projesi, Comenius ve
Eko Okul Projesi sürdürülen
projelerimizdendir.
Önümüzdeki dönemde
yapmayı planladığınız
projeler nelerdir?
ÖĞRENCİ KOÇLUK
SİSTEMİNİ
BAŞLATACAĞIZ
Önümüzdeki yıllarda
ulusal ve uluslararası
bilimsel projelere daha
çok sayıda katılmayı,
aktif olarak rol almayı,
öğrencilerimizi dünya
yurttaşı olarak yetiştirmeye
devam etmeyi ve okul
tanıtım politikalarımızı
geliştirmeyi planlıyoruz.
Ayrıca “Akademik Başarı
Takip Sistemi” ya da
“Öğrenci Koçluk Sistemi”
adı altında bir proje
başlatacağız. “Nostaljik
Çocuk Oyunları”, “İyilik
Kumbaram” ve “Düş Eviİcat Atölyesi” gibi çalışma
alanlarını da oluşturacağız.
Bu yıl okul öncesi eğitim
sınıflarımızda başlattığımız
“Ben Problem ÇözebilirimBPÇ” eğitimi, gelecek
eğitim-öğretim yılında
ilkokul öğretmenlerimizle
de paylaşılarak 1. ve 2.
sınıf öğrencilerimiz için de
başlatılacaktır. Önümüzdeki
eğitim öğretim yılında
“Early Years Foundation
Stage” adı altında
uluslararası okul öncesi
programının uygulanması da
planlanmaktadır.
Okullarımızın bursluluk
ilkeleri nedir?
Okullarımızda gazi ve
şehit çocukları ile bu yıl
Soma’da yaşamını yitiren
ailelerin çocukları öğrenim
bursu ile desteklenmektedir.
Lisemizde TEOG sonuçlarına
göre yüzdelik dilim baz
alınarak öğrencilere başarı
bursu verilmektedir.”
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
17
“Yaşlılara Kulak Verin”
K
alkınma Ajansı’nın
işbirliği, Ankara
Üniversitesi ve Ankara
Valiliği’nin katkılarıyla
Medikal Turizm Derneği
tarafından, Türkiye’nin yaşlı
profiline ve yaşlı bakımına
projeksiyon tutmak
amacıyla gerçekleştirilen
“Ankara’da Yaşlanmanın
Etkileri ile Yaşlı Bakımında
Sürdürülebilir Politikalar
ve Stratejiler Projesi”nin
sonuçları, 26 Haziran 2014
tarihinde Rektörlük 100.
Yıl Salonu’nda düzenlenen
toplantıyla kamuoyuna
duyuruldu. Toplantıya,
Kadından Sorumlu Eski
Devlet Bakanı Güldal Akşit,
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş, Proje
Koordinatörü Dr. Sinan İbiş,
çeşitli kamu kuruluşlarının
yöneticileri ve öğretim
üyeleri katıldı.
“Yaşlılar, Evlerinde
Yaşamak İstiyor”
557 kişiyle
görüştüklerini belirten Proje
Yürütücüsü Uzm. Dr. Sinan
İbiş, Türkiye’de yaşlılık
hızı en fazla artan il olduğu
için projeyi Ankara’da
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yaşlıların yüzde 50’sinin
kendi evlerinde yaşamak
istediklerini kaydeden
Uzm. Dr. Sinan İbiş,
“Yaşlılar, huzurevlerindeki
yaşamdan çekiniyor.
Orada mutsuz olacaklarını
düşünüyorlar. Yaşlılar kendi
evlerinde yaşamak istiyor.
Huzurevlerinde yaşamak
istemiyorlar. Evde yaşamak
için de yaşanılabilir
olanakların uygun hale
getirilmesi gerekiyor.
Ülkemizin, aslında bu
anlamda büyük adım atması
gerekiyor. İnşaat sektörünün
yaşlılarımızın ihtiyaçlarını
öngören akıllı evleri hayata
geçirmesi gerekiyor.
Yaşlıların beklenmeyen
tüm durumlarını takip eden
sistemlerin oluşturulması
gerekiyor” dedi. “Yaşlı
bakımı”nın, sadece
yaşlıların barınma, yeme
ve içme, banyo ve zaman
geçirme gibi ihtiyaçlarının
karşılanmasından ibaret
olmadığını da belirten Uzm.
Dr. Sinan İbiş, yaşlı bakımı
konusunda nitelikli personel
ve merkez ihtiyacının
varlığına dikkat çekti.
“Yaşlılar % 30’u
Aşacak”
Üniversitemiz
Öğrencilerimiz, Yaşayan Müzede
Ü
niversitemiz Dil
ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Halkbilim Bölümü
18
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
öğrencileri, “Kültürel
Miras ve Müzecilik” dersi
kapsamında Beypazarı’nda
bulunan, “Yaşayan
Müze” ve “Türk Hamam
Müzesi”ne araştırma
gezisi düzenledi.
Halkbilim Bölüm
Başkanı Prof. Dr. M.
Muhtar Kutlu, bu
etkinlikler sayesinde bölüm
öğrencilerinin derslerde
gördükleri kuramsal
bilginin karşılığını
uygulamada görme şansı
elde ettiklerini söyleyerek,
bu araştırma gezilerini her
yıl tekrarlamak istediklerini
belirtti.
Rektörü Prof. Dr. Erkan
İbiş, ülkemizde şu anda
yaşlı nüfusunun yüzde
altı olduğunu, bunun,
bu yüzyılın sonunda
yüzde 30’ları aşmasının
beklendiğini söyledi.
Yaşlıların toplum içinde
üretken bir şekilde rol
almasını sağlamanın ülkenin
temel sorumluluğu olduğunu
belirten Prof. Dr. Erkan
İbiş, bu araştırmayla elde
edilen verilerin, toplumdaki
ve üniversitedeki
çalışmalara çok önemli
katkı sağlayacağını, birçok
bilimsel çalışmada ve veride
kullanılacağını sözlerine
ekledi.
Toplantıya katılan
Güldal Akşit ise yaşlı
bakımında gençlerin rol
almasının, sosyal bağların
güçlenmesini sağlayacağını
kaydetti.
“Çocukları Ziyaret
Etmiyor”
Araştırmada ilginç
sonuçlara ulaşıldı.
Huzurevlerinde kalanların
% 80’lik bir kısmını çocuk,
eş, akraba ve yakınlarının
ziyaret ettiği; bu ziyaretçiler
içerisinde çocukları
tarafından ziyaret edilenlerin
oranının ise % 30’un altında
kaldığı belirlendi. Yaşlıların
yüzde 94.97’si, tecrübelerini
genç nesillere aktarabilme
olanağının olmasını ve
gözlerinin görebileceği
büyüklükte özel bir derginin
olmasını istediler.
ETKİNLİKLER
YAŞAM’dan Sosyal Sorumluluk Projesi
Aktif Yaşam Buluşmaları
A
nkara Üniversitesi
Yaşlılık Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma
Merkezi (YAŞAM),
çalışmalarına bir sosyal
sorumluluk projesi ile
devam ediyor.
Yaşlı refahı alanında
“Yaşlıların Yaşamı
Renkleniyor” ve
“Kuşaklararası Dayanışma
Ziyaretleri” gibi sosyal
sorumluluk projelerini
yürüten YAŞAM bu kez
“Aktif Yaşam Buluşmaları”
konulu sosyal sorumluluk
projesini başlattı.
Ankara’da
huzurevlerinde yaşayan
yaşlılar, bu proje
kapsamında, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Ankara
İl Müdürlüğü’nün işbirliği
ile YAŞAM’ın Ankara
Üniversitesi Tandoğan
Yerleşkesi’nde bulunan
mekanında misafir ediliyor.
Yaşlıların toplumsal ve
sosyal katılımını sağlamak,
kuşaklararası dayanışmayı
güçlendirmek, yaşlanma
ve yaşam kalitesi eğitimine
odaklanmak amacı ile
yürütülecek olan bu
projede, yaşlıların yaşamını
aktif hale getirmek
hedefleniyor. “Aktif Yaşam
Buluşmaları”nın ilkini 10
Haziran 2014 tarihinde
gerçekleştiren YAŞAM,
huzurevi sakinlerini konuk
olarak ağırladı. YAŞAM
Müdürü Prof. Dr. Emine
Özmete’nin konuşması
ile başlayan programda
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Geriatri Bilim
Dalı öğretim üyesi Doç.
Dr. Sevgi Aras “Yaşlılıkta
Görülen Hastalıklar ve
Akılcı İlaç Kullanımı”
konusunda konuşma
yaparak, konukların bu
kapsamdaki sorularını
yanıtladı. Programda ayrıca
balonmastr kurucusu ve
balon katlama sanatçısı
Mehmet Mahmut Erdem
tarafından “Hayallerinizi
Keşfedin” konulu
balon terapi etkinliği
gerçekleştirildi. Konukların
her birinin balondan çiçek
vb. şekiller yaptığı terapi
etkinliğinde keyifli anlar
yaşandı.
GENOVATE Paneli:
“Akademik Liderlikte ve Yöneticilikte
Cinsiyet Eşitliği”
TÜBİTAK’tan
Öğrencilerimize
Ödüller
Ü
İ
letişim Fakültesi
ve Kadın Sorunları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi öğretim üyesi
Prof. Dr. Çiler Dursun’un
koordinatörlüğünde
yürütülen, dört yıl süreli AB
destekli Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Eylem Planı
(GENOVATE) kapsamında
23 Haziran 2014 tarihinde
“Akademik Liderlikte ve
Yöneticilikte Cinsiyet
Eşitliği” başlıklı bir panel
gerçekleştirildi.
Prof.Dr. Çiler Dursun’un
moderatörlüğündeki panele
ABD University of Rockies
Başkanı ve CEO’su Prof.
Dr. Charlita Shelton, Sağlık
Bilimleri Fakültemiz
Dekanı Prof. Dr. Şengül
Hablemitoğlu ve Eğitim
Bilimleri Fakültemiz
Dekanı Prof. Dr. Ayşe Çakır
İlhan konuşmacı olarak
katıldı. Konuşmacılar,
yöneticilik kariyerleri
boyunca toplumsal cinsiyet
eşitliği bakımından
yaşadıkları olumlu ve
olumsuz deneyimleri,
katılımcılarla paylaştılar.
niversitemiz
Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
öğrencilerinden Süleyman
Gezici, TÜBİTAK’ın
düzenlediği Yazılım
Projeleri Yarışmasında,
“Açık Kaynaklı Yazılım
Uygulamaları” dalında
birincilik kazandı.
Tıp Fakültesi Tıbbi
Onkoloji Gen Tedavisi
Araştırma Laboratuvarı ve
Biyoteknoloji Enstitüsü
doktora öğrencisi
Sedef Hande Aktaş da
TÜBİTAK’ın düzenlediği
“Üniversite Girişimcilik
ve Yenilikçilik Yarışması
Teknoloji Kategorisi”nde
ikincilik ödülü kazandı.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
19
Avrupa’ya Ders Verdik
A
nkara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk
Ürolojisi Bilim Dalı,
iki yıl üst üste Çocuk
Ürolojisi alanında en
önemli toplantılar arasında
yer alan Avrupa Çocuk
Ürolojisi Kongresi’nde en
iyi klinik araştırma ödülüne
layık görüldü. Bilim Dalı
öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Tarkan Soygür ve Doç.
Dr. Berk Burgu tarafından
yürütülen çalışmalar, 2427 Nisan 2013 tarihinde
Genova’da ve 7-10 Mayıs
2014 tarihinde Innsbruck’da
sunuldu.
Geçen yıl enürezis
tedavisi konulu “Does
Structed Withdrawal
of Desmopressin
Improve Relaps Rates
in Monosymptomatic
Enuretics? A Prospective
Randomized Placebo
Controlled Multicenter
Study” ve bu yıl ise
“Vezikoüreteral Reflülü
Çocuklara Yaklaşım”
konulu “Is Top-Down
Approach Really Less
Stressful For the Child and
Family: Challenging the
Dogma” çalışmaları ilgi
ile karşılandı ve birincilik
ödülüne değer görüldü.
Bu yıl ilk kez Çocuk
Ürolojisi Yandal Uzmanlık
Programına başlayan Tıp
Fakültesi için art arda gelen
bu ödüller gurur verici ve
teşvik edici oldu.
İzcilerin Son Kampı Buğralar Yaylası
A
nkara Üniversitesi İzci
Grubu, kuruluşunun
27. yılında, sezonun son
kampını 17-19 Mayıs 2014
tarihlerinde Çamlıdere
İlçesi Buğralar Yaylası’nda
gerçekleştirdi. 44 kişinin
bulunduğu kampta yedi
farklı ekip kendi kamp
alanlarında çadır veya
herhangi bir yapı olmadan
doğadan sağladıkları
malzemeleri kullanarak
yaptıkları barınaklarda ve
ateş ocaklarında kamplarını
gerçekleştirdiler. 3 gün 2
gece süren kamp, finaller
öncesi yüksek katılımıyla
izcilere büyük moral
sağladı.
İzci Grubu’nun
toplantıları her pazar saat
12.00’de İzci Odası’nda
düzenleniyor.
Bilgi için:
www.auizci.com
Kütüphanecilere Temel Eğitim Programı
R
ektörlüğümüz
Hizmet İçi Eğitim
Koordinatörlüğü
çalışmaları kapsamında,
20
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Üniversitemizde
kütüphaneci kadrosunda
çalışan personel için 2630 Mayıs 2014 tarihleri
arasında “Kütüphaneci
Kadrosunda Çalışanların
Temel Eğitim Programı”
düzenlendi. Eğitim
programı kapsamında
“KataloglamaSınıflama Eğitimi,
Kütüphane
Veri TabanlarıE-Kütüphane Eğitimi,
Milas Kütüphane
Otomasyon Sistemi
Eğitimi, Halkla İlişkiler
ve Kurum Kültürü,
İnsan İlişkileri Drama
Çalışmaları, E-Beyas
Kullanımı ve Yazışma
Kuralları Eğitimi, Protokol
ve Görgü Kuralları, Kamu
Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri, Öfke, Stres ve Kriz
Yönetimi” dersleri verildi.
Eğitim sonunda düzenlenen
sertifika töreniyle
katılımcılara Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Kasım
Karakütük ve Personel
Daire Başkanı Sevinç Sezer
tarafından katılım belgesi
verildi.
ETKİNLİKLER
Protez-Ortez İçin Bir İlk
A
lmanya IBT Group
Ortopedi Departmanı
Klinik Danışmanı Michael
Rexing, Erasmus Öğretim
Elemanı Hareketliliği
çerçevesinde geldiği
Üniversitemiz Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nda,
Ortopedik Protez ve Ortez
Programı öğrencilerine
yönelik üç günlük
‘Adolesan İdiopatik Skolyoz
Tedavisi’ dersi verdi.
AB Eğitim Programları
Koordinatörlüğü
Koordinatör Yardımcısı
Onur Hoşnut ile Yüksekokul
Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. Serap Alsancak’ın
çalışmalarıyla oluşturulan
Erasmus kapsamındaki bu
kuramsal ve uygulamalı
eğitim, Üniversitemiz
ve ülkemiz meslek
yüksekokullarında bir
ilk örnek olma özelliğini
taşıyor.
Toplam 23 saatlik
eğitimde omurga ve
pelvis anatomisi, idiopatik
skolyozun etyoloji ve
patomekaniği, genel
biyomekanik ve breyzleme
prensipleri, amaçları,
breyz çeşitleri, güncel
çalışmalar ve breyzlemenin
geleceği ele alındı. Yeni bir
ortez olan Rigo-Cheneau
Breyz’in ölçüsü, bir
ortopedik protez ve ortez
programı öğrencisinden
alınarak, pozitif modelin
hazırlanması, işlenmesi
ve seçilen uygun plastiğin
şekillendirilerek üretimi
gerçekleştirildi. Oluşturulan
breyzin son teknik işlemleri
de Üniversitemiz Protez
ve Ortez Laboratuvarı’nda
gerçekleştirilerek öğrenci
üzerinde uyum testi yapıldı.
Almanya ile
Erasmus İşbirliği
ATAUM’dan
niversitemiz Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği Bölümü’nün,
Almanya Neu-Ulm
Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Sağlık
Yönetimi Bölümü ile Kasım
2011 tarihinde başlayan
ikili işbirliği sürüyor. Sağlık
Yönetimi Bölümü’nden
Tamara Waldmann,
Erasmus ders verme
hareketliliği kapsamında
28-30 Nisan 2014
tarihlerinde Sağlık Bilimleri
Fakültesi Sağlık Kurumları
Yöneticiliği Bölümü’nü
Türkiye kökenli gençlerin sorunları ve bu
sorunların çözüm önerileri irdelendi.
Ü
ziyaret etti. Tamara
Waldmann ziyareti sırasında
yüksek lisans ve doktora
öğrencilerine “Almanya’da
İş Sağlığı ve Güvenliği”,
lisans öğrencilerine ise
“Almanya Sağlık Sistemi
ve Politikaları” konulu
birer seminer verdi. Tamara
Waldmann ayrıca, İbni Sina
Hastanesi ile Özel Güven
Hastanesi’ni de ziyaret
etti. Ziyaretin, Türk-Alman
Bilim Yılı’nda gerçekleşmiş
olması ayrı bir önem
taşıyor. Bu nedenle konuk
öğretim üyesi için akademik
program kapsamında
gerçekleştirilen
seminer
ve hastane
ziyaretlerinin yanı
sıra, hazırlanan
sosyal ve kültürel
programlara da
özel bir önem
gösterildi.
Almanya’da Çalıştay
Ü
niversitemiz ATAUM, 14 Haziran 2014 tarihinde
Almanya’nın Köln kentinde, T.C. Gençlik Bakanlığı
tarafından desteklenen 2013 Yılı Gençlik Projeleri
Destek Programı “Sosyal Dahil Etme” Programı
kapsamında,”Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli
Gençlerin Sosyal Katılımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
başlıklı bir çalıştay düzenledi.
T.C. Köln Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi
Köln Akademisi’nin de desteği ile Almanya’dan çok
sayıda sivil toplum kuruluşu, eğitim kurumu ve özel
sektörden temsilcilerin katıldığı çalıştayda, Almanya’daki
gençlerimizin yaşam koşulları ve karşılaştıkları zorluklar
değerlendirilerek, çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştay’dan
elde edilen veriler, projenin bir sonraki aşaması olan anket
çalışmasının hayata geçirilmesinde önemli bir rehber
niteliği taşıyor.
Çalıştaya, İslam Toplumu Milli Görüş, Avrupa Türk
İslam Birliği, T.C. Köln Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği, Humbolt Üniversitesi, Anadolu
Üniversitesi Köln Temsilciliği, Avrupa Türk Demokratlar
Birliği, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Kuzey Ren
Entegrasyon Konseyi, Konzent Consulting, Federal İş
Ajansı Köln Bölge Müdürlüğü, Ford Türk Kaynaklar Genel
Müdürlüğü ve Avrupa Demokrasi Vakfı yetkilileri katıldı.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
21
Mezunlarımızı
Törenlerle Uğurladık
Ü
niversitemizin Fakülte
ve Yüksekokulları
ile Konservatuvarını
2013-2014 eğitim öğretim
yılında bitiren mezunlar,
ayrı ayrı düzenlenen
törenlerle diplomalarını
aldı. Törenlere, mezunların
yanı sıra Üniversitemizin
ve meslek kuruluşlarının
yöneticileri, öğretim üyeleri
ve aileler katıldı.
Sanat Şöleni Gibi
Diploma Töreni
Üniversitemiz Devlet
Konservatuvarı’nın diploma
töreni, mezunların sunduğu
dans gösterisi ve konserle
tam bir sanat şölenine
dönüştü. Konservatuvarı bu
akademik yılda Nazlı Deniz
Baydar birinci, Selin Asar
ikinci ve Begüm Kandıralı
üçüncü olarak bitirdi.
Mühendislik
Fakültemizin diploma töreni
de Tandoğan Yerleşkesi
22
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Rekreasyon Alanı’nda
gerçekleştirildi. Fakülteyi
bu akademik yılda Mustafa
Cihan Özer birinci, Murat
Demirbüken ikinci ve
Merve Özkan üçüncü olarak
bitirdi.
İlk Üç Derece
Bayanların
Eczacılık Fakültesi’nde
ilk üç dereceyi bayan
mezunlar paylaştı. Zümra
Kara birinci olurken, Kübra
Kılıç ikinci ve Zeynep
Haksöz üçüncü sırayı
aldı. Eğitim Bilimleri
Fakültesi’nde de bayan
mezunlar erkekleri geride
bıraktı. Sultan Dost birinci,
Elif Genç ikinci ve Nagihan
Yıldırım üçüncü oldu.
İki Birinci
İletişim Fakültesi’nde
birinciliği iki mezun
paylaştı. Ceren Demirbüken
ve Muslu Caner Nezir
birinci olurken Deniz Aka
ikinci ve Bahar Aydın
üçüncü oldu.
Elmadağ Meslek
Yüksekokulu’nu bu yıl
Halil Demir birinci, Yavuz
Selim Özcan ikinci ve
Harun Çetin üçüncü olarak
bitirdi. Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu’nda
Ezgi Ceylan birinciliği,
Aysel Çoban ikinciliği ve
Tuğba Tartan üçüncülüğü
paylaştı. Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde Süleyman
Bayrakcıoğlu birinci
olurken, Sevinç Aksu ikinci
ve Habibe Kara üçüncü
oldu.
Evlenme Teklifi Yaptı
Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’ni Pınar Altay
birinci, Yiğit Gökmen
ikinci ve Gülsün Çatak ile
Erkin Semih Öztürk üçüncü
olarak bitirirken, diploma
töreni aynı zamanda bir
evlenme teklifine sahne
oldu. Fakülteyi üçüncü
bitiren Erkin Semih Öztürk,
kız arkadaşı Ebru’ya
sahnede evlenme teklifi
yaptı.
598 Mezun Diploma
Aldı
Fen Fakültesi’nin
diploma töreni Tandoğan
Yerleşkesi Rekreasyan
Alanı’nda düzenlendi.
598 mezunun diploma
aldığı törende, 20132014 eğitim öğretim yılı
birincisi Kubilay Doğan
Kılıç, ikincisi Hatice
Altınok ve üçüncüsü
Dilara Karslıoğlu’na çeşitli
armağanlar verildi.
İkizler İlk Beş’te
Veteriner Fakültesi’nin
2013-2014 eğitim-öğretim
döneminde birinciliği
Özkan Nasipoğlu ve Ahmet
Yıldırım paylaşırken, Ayça
Sağ ikinci, Emre Şahin
üçüncü, Belgi Nasipoğlu
DİPLOMA TÖRENLERİ
dördüncü ve Melike Özcan
beşinci oldu. Kıbrıslı ikiz
kardeşler Özkan ve Belgi
Nasipoğlu, ilk beşe girmenin
sevincini birbirleriyle
paylaştı.
Ziraat Fakültesi’ni de
Mehmet Sonkurt birinci,
Necdet Dolay ikinci ve
Huriye Ebru Yıldız üçüncü
olarak bitirdi.
İlk 10’a Ödüller Verildi
Tıp Fakültesi’ni ise
Bilgesu Arıkan birinci,
Osman Bütün ikinci, Duygu
İmre üçüncü, Özge Yöntem
dördüncü, Esat Yetkin ve
Orhan Aygün beşinci, Uygar
Mutlu yedinci, Emin Taha
Keskin sekizinci, Elif Saniye
Duru dokuzuncu ve Erdem
Kaypak 10’uncu olarak bitirdi.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nde Efsun Domlu
birinci, Zehra Özge
Hüccetoğulları ikinci ve
Ümmü Omaç üçüncü oldu.
Spor Yönetiminde Etkin Rol Almak İstiyorlar
S
por Bilimleri Fakültesi’ni 2013-2014 eğitim öğretim yılında
birincilikle bitiren Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden
Tuğçe Taşpınar, ikincilikle bitiren Antrenörlük Bölümü’nden
Çağrı Het ve üçüncülükle bitiren Spor Yöneticiliği Bölümü’nden
Adnan Mum, Türkiye’de sporun hak ettiği yerde olmadığını
belirterek, sporun sevk ve yönetiminde daha etkin rol almak
istediklerini ama daha önce mezun olanlara baktıklarında çok da
iyimser olmadıklarını dile getirdiler. Yeni mezunlarımız, toplumun
şekillenmesinde önemli bir rol oynayan sporun ülkemizde gerçek
değerini bulması ve bu işin eğitimini alan gençlerin, Türk sporunun
geleceğinde daha çok söz sahibi olması gerektiğini kaydettiler.
Kulüplerde, spor eğitimi alan insanlara görev verilmesini istediler.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
23
Doç. Dr. Korkut Okan Ozansoy
Fizik Günleri’nin İlki Yapıldı
2013 yılı sonunda,
çok erken ve genç bir
yaşta kaybettiğimiz
değerli bilim insanı,
Mühendislik Fakültesi
Fizik Mühendisliği
Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Korkut Okan
Ozansoy anısına bu yıl
ilki düzenlenen “Doç. Dr.
Korkut Okan Ozansoy
Fizik Günleri” 22 Mayıs
2014 tarihinde Tandoğan
Yerleşkesi B Blok
Büyük Fizik Amfisi’nde
gerçekleşti.
15 Ekim 1976 tarihinde
Ankara’da doğan Korkut
Okan Ozansoy, ilk, orta ve
lise öğrenimini Ankara’da
tamamlayarak 1994 yılında
girdiği Ankara Üniversitesi
Fizik Bölümü’nü 1998’de
bitirdi. Üniversitemizde
1998-2009 yılları arasında
Fizik Bölümü’nde, 20092013 yılları arasında
da Fizik Mühendisliği
Bölümü’nde görev alan,
Korkut Okan Ozansoy,
2007-2008 yılları arasında
ABD’de The University
of Wisconsin’de doktora
sonrası çalışmalarda
bulundu. Hem Fizik hem
de Fizik Mühendisliği
bölümlerine çok büyük
katkılarda bulunan, öğrenci
laboratuvarlarının (özellikle
kuantum fiziği laboratuvarı)
iyileştirilmesinde, bölüm
seminerlerinin düzenli
hale getirilmesinde, ulusal
bilimsel toplantıların
düzenlenmesinde,
kuruculuğunu yaptığı
“Fizik Dünyası Dergisi”nin
ilerlemesinde ve dış
akademik dünyaya açılmada
çok büyük emekleri olan
Korkut Okan Ozansoy’un
anısını yaşatmak, eserlerini
ve akademik dünyaya olan
katkılarını kalıcı kılmak
üzere düzenlenen etkinliğe,
Korkut Okan Ozansoy’un
ailesi ile Türkiye’nin
çeşitli üniversitelerinden
akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.
Etkinliğe Doç. Dr.
Korkut Okan Ozansoy’un
ve yakın zamanda
Projelerini, Hacettepe
Üniversitesi’nde Sundular
A
nkara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Lisesi öğrencileri, projelerini
“Matematikte Üstün Yetenekliler Proje Okulu’nun (MÜYEPO)”
Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Yerleşkesi’nde düzenlediği
etkinlikte sundu. Öğrencilerimiz,
Gülce Yavaş, Göktuğ Çağıran ve
Kuzey Can Bektaş’ın sunumları,
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. A. Murat Tuncer ve
MÜYEPO Proje ekibi tarafından
da izlendi.
24
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Soma maden faciasında
yitirdiklerimizin anısına
saygı duruşu ile başlandı.
Fizik Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Ali
Ulvi Yılmazer’in yaptığı
açılış konuşmasının ardından
Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Aziz Tekin
ile Hızlandırıcı Teknolojileri
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Ömer Yavaş duygularını
dile getiren paylaşımlarda
bulundular. Daha sonra Doç.
Dr. Korkut Okan Ozansoy’un
eşi Fen Fakültesi Fizik
Bölümü öğretim elemanı Dr.
Aysuhan Ozansoy, Korkut
Okan Ozansoy’un kişiliği,
hayat görüşü, akademik hayatı,
eğitim-öğretim etkinliklerine
katkıları ve öncülük yaptığı
diğer akademik etkinliklerle
ilgili oldukça duygulu
bir konuşma yaptı. Açılış
oturumunun sonunda Fizik
Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Satılmış Atağ “Doç. Dr.
Korkut Okan Ozansoy’un
Kişiliği ve Akademik Yaşamı”
başlıklı kısa bir konuşma
yaptı.
Etkinliğin sonraki
oturumlarında matematikten,
yüksek enerji fiziğine,
malzeme fiziğinden nükleer
fiziğe geniş bir spektrumda
dokuz adet bilimsel konuşma
yer aldı. Etkinlik programı
ve yapılan sunumlarla ilgili
ayrıntılı bilgiye Fizik Dünyası
Dergisi’nin http://fizikdunyasi.
ankara.edu.tr/j/ adlı web
sayfasından ulaşılabilir.
ETKİNLİKLER
Jean Monnet
Kürsüsü
Konferansları
A
nkara Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü, Avrupa
Komisyonu’nun finansman desteğiyle, Prof.
Dr. Belgin Akçay’ın koordinatörlüğünde Ankara
dışında bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile işbirliği
yaparak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında sayısı 10’a
ulaşan bir dizi konferans düzenledi.
Akademisyenlerin yanısıra, AB alanında faaliyet
gösteren kamu sektörü üst düzey yöneticilerinin ve
sivil toplum örgütü temsilcilerinin bulunduğu zengin
katılımcı desteğiyle gerçekleştirilen ve yerel basının
da büyük ilgi gösterdiği konferanslarla Ankara dışında
kurulan üniversitelerle Üniversitemiz arasında işbirliğinin
geliştirilmesi, AB konusunda Üniversitemizin birikiminin
paylaşılması ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin
mevcut durumunun bilimsel düzeyde değerlendirilmesi
amaçlandı.
2013- 2014 akademik yılının ilk yarısında, Avrupa
Birliği’nde (AB), kurulduğundan beri yaşanan siyasi
ve ekonomik krizlerin ortaya çıkış nedenleri, sonuçları
ve bu krizlerin Türkiye ve AB ilişkilerine etkileri
değerlendirildi. İkinci yarıyılda düzenlenen konferanslarda
ise Türkiye gündemini son dönemde yoğun olarak meşgul
eden üç konu tartışıldı. Bu kapsamda önce 16 Aralık
2013 tarihinde Türkiye ve AB arasında imzalanan “Vize
Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni” ile “Geri Kabul
Anlaşması”nın ülkemize neler getirdiği; ardından gerek
uluslararası ticarette gerek Türkiye’de son dönemde
büyük yankı bulan “Yeni Nesil Ticaret Anlaşmalarının”,
özellikle de AB ile ABD arasında müzakereleri süren
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasının
Türkiye-AB arasında 1996 yılından beri işleyen Gümrük
Birliği üzerindeki olası etkileri tartışıldı.
Erasmus
Gençlik Programı
Bilgilendirme
Etkinliği
S
ağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığına
bağlı AB Gençlik Programı Ofisi, 13 Mayıs 2014
tarihinde “Erasmus+ Gençlik Programı Bilgilendirme
Etkinliği” düzenledi. SKS Koordinatörü Prof. Dr. Onur
Özsoy, AB Gençlik Programı Ofisi’nin bu fırsatlardan
biri olan Erasmus+ Gençlik Programı ile ilgili çalışmalar
yürüttüğünü ve bu amaçla bu programdan yararlanmak
isteyen Üniversitemiz öğrencilerine eğitimler, tanıtımlar ve
projeler aracılığıyla destek olduğunu söyledi.
Gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü eğitmenler Hatice
Yıldırım ve Soner Başkal tarafından “Erasmus+ Gençlik
Programı Hedef ve Amaçları, Gençlik Değişimleri, Avrupa
Gönüllü Hizmeti ve Eurodesk” hakkında bilgi verildi
ve öğrencilerin soruları yanıtlandı. Ayrıca AB Gençlik
Programı Ofisi tarafından Üniversitemiz ev sahipliğinde
ve yürütücülüğünde gerçekleştirilen projelerin başvuru ve
uygulama süreçleri hakkında bilgi verildi.
1. Uluslararası
Adli Bilişim Sempozyumu
A
nkara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Üniversitesi Adli Bilimler
Enstitüsü, EGM Kriminal
Dairesi Başkanlığı ve
Adli Bilimciler Derneği,
31 Mayıs-1 Haziran
2014 tarihleri arasında
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Cebeci Hastanesi
50. Yıl Amfisi’nde,
“1.Uluslararası Adli
Bilişim Sempozyumu”nu
gerçekleştirdi.
Ülkemizde gelişmekte
olan adli bilişim alanına
akademik bir bakış açısı
getirmeyi amaçlayan
sempozyumda, adli
bilişim alanında bilgi ve
fikir alışverişleri sonucu,
ülkemizde bu alanda
bilimsel çalışmalara ne kadar
ihtiyaç duyulduğu ortaya
çıktı.
Düzenleme Kurulu
Başkanlığını Ankara
Üniversitesi Adli Bilimler
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İ.
Hamit Hancı, EGM Kriminal
Dairesi Başkanı Kemal
Pelit ve Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gürol Cantürk’ün
yaptığı sempozyumun
oturum başkanlıklarını
Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Zafer Karaer,
GAMA MYO Müdürü
Prof. Dr. Ziya Telatar, Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Demir ve
Polis Akademisi Güvenlik
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ertan Beşe yaptı.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
25
Fizikte
Türk-Alman İşbirliği,
Kolokyumla
İrdelendi
T
ürk-Alman Bilim
Yılı etkinlikleri
kapsamındaki “Humboldt
Kolleg 2014 Ankara”
toplantısı, 11-13 Haziran
2014 tarihlerinde “Fizikte
Türk-Alman İşbirliği” ana
temasında gerçekleştirildi.
Alman Büyükelçi de
Katıldı
Alexander von
Humboldt Vakfı’nın
sağladığı burs ve
araştırma olanaklarının
da tanıtıldığı toplantıya
doktoralarını Almanya’da
tamamlamış Üniversitemiz
öğretim üyeleri ve
Alman akademisyenler
ile Almanya’nın Ankara
Büyükelçisi Eberhard Pohl,
Alexander von Humboldt
Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Helmut Schwarz, Joachim
Herz Vakfı Bilim Bölümü
Başkanı Dr. Jörg-Maxton
Küchenmeister ve Sabancı
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nihat Berker de katıldı.
“Artık Geleceğe
Bakmalıyız”
Fizik Mühendisliği
Bölümü’nden Prof.
Dr. Handan Olğar’ın
26
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
koordinatörlüğünde
düzenlenen toplantıda bir
konuşma yapan Büyükelçi
Eberhard Pohl, geçmişte
iki ülke arasında kurulan
dostluk köprüsünün anlamlı
olduğunu belirterek, “Ama
artık geleceğe bakmamız,
gelecekteki işbirliklerimizi
daha fazla geliştirmemiz
gerekiyor. Geleceğimizi
birlikte oluşturacağız.
Ankara Üniversitesi’ne
özellikle bu mucizevi
çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
“Amaç Daha Yüksek
Medeniyet”
Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş, Nazi
Almanyası’ndan kaçıp
Türkiye’ye gelen çok sayıda
Alman bilim insanının,
bilim, sanayi, akademi ve
sanat gibi birçok alanda
yaptıkları çalışmalarla
ülkemize önemli katkılarda
bulunduklarını söyledi.
Prof. Dr. Erkan İbiş,
“Ülkemize, üniversitemize
çok önemli katkılar sağlamış
bu dostlarımızı saygı ve
minnetle anıyorum. Yıllar
içerisinde gelişen birliktelik,
turizmden ekonomiye,
akademik dünyadan
kültürel boyuta kadar birçok
alana yaygınlaşmıştır. Bu
işbirliklerindeki amaç da
daha yüksek medeniyeti,
daha ileri bir uygarlığı elde
edebilmektir” dedi.
Türk-Alman dostluğunda
ve işbirliğinde rol alan
birçok kurum olduğunu,
ancak bunların başında
Ankara Üniversitesi’nin
ve Humbold Vakfı’nın
geldiğini ifade eden
Prof. Dr. Erkan İbiş,
“Vakıf dünyanın birçok
ülkesinden 33 binden fazla
bursiyere burs vermiş
ama sadece burs vermekle
kalmamışlar, bursiyerler
arasındaki dayanışmayı,
birlikteliği, paylaşmayı
ve aidiyeti güçlendirecek
adımlar da atmışlar” dedi.
Bugün gerçekleştirilecek
etkinlikte fiziğin değişik
alanlarında, atom
fiziğinden optik fiziğine
kadar çok değişik alanlarda
konuşmalar yapılacağını
sözlerine ekledi.
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan Elmalı
ise Humboldt Vakfı’nın,
doktorasını yapmış
bilim insanlarına hayat
boyu destek sağladığını
hatırlatarak, “Ayrım
yapmadan bilime
destek veriyorlar.
Vakıf, Türkiye’nin de
son yıllardaki başarılı
çalışmalarından dolayı
Türkiye ile her zaman
yakın ilişkiler kurup
çalışmayı çok istiyor”
dedi.
ETKİNLİKLER
Alman Bilim İnsanı Dedenin Türk Torunu
Dedesinin Hatıralarını
Ankara Üniversitesi’ne Bağışladı
1
930’lu yıllarda
Nazi’lerin baskılarından
kaçarak Türkiye’ye gelen
ve ülkemizde yaşadıkları
süre içinde yükseköğretim
kuruluşlarına önemli
katkılar sunan Alman
bilim insanlarının önde
gelenlerinden biri olan
Prof. Dr. Otto Gerngross’un
hatıraları, torunu işadamı
Engin Bağda tarafından
Ankara Üniversitesi’ne
armağan edildi.
Prof. Dr. Otto
Gerngross’un kızı ile Prof.
Dr. Haydar Bağda’nın
çocuğu olan Engin Bağda,
Ankara Üniversitesi’nin
temelini oluşturan Yüksek
Ziraat Enstitüsü’nün kuruluş
yıllarına ait fotoğraflardan
oluşan çok değerli arşivi,
Ziraat Fakültesi Müzesi’nde
sergilenmek üzere Ankara
Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan
Elmalı, Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Çolak ve Ziraat Fakültesi
Müzesi yöneticisi Prof.
Dr. Cemalettin Çiftçi’ye
sundu. Almanya’da boya
sanayiinde önde gelen
işadamlarından olan
Engin Bağda, dedesinin
de içinde olduğu Alman
bilim insanlarının Türk
yükseköğretimine katkılarını
ise Prof. Dr. Semih Baskan
ve Prof. Dr. Şahabettin
Elçi’den dinledi. Engin
Bağda, annesiyle babasının
tanıştığı ve dedesinin
de uzun yıllar çalıştığı
Yüksek Ziraat Enstitüsü
binasında bulunmaktan çok
duygulandığını belirterek,
“Dedeme ve babama
böyle saygı duyulduğunu
tahmin etmiyordum”
dedi. Fotoğrafların,
dedesine armağan olarak
hazırlandığını sözlerine
ekledi.
Prof. Dr. Cemalettin
Çiftçi, yapılan bağışla Ziraat
Fakültesi Müzesi’nin çok
değerli bir belge kazandığını
söyledi. Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan Elmalı da
Ankara Üniversitesi’ne
katkı sunan Alman bilim
insanlarının çalışmalarının,
“2014 Türk-Alman
Bilim Yılı” etkinlikleri
kapsamında, kitap ve film
çalışmalarıyla geleceğe
bırakılacağını kaydetti.
Alman Bilim
İnsanlarının Yaşamı
Belgesel Oluyor
Nazi’lerden kaçarak
Türkiye’ye gelen Alman
bilim insanlarının
çalışmaları, “2014 TürkAlman Bilim Yılı”
etkinlikleri kapsamında,
Alman ve Türk sinemacılar
tarafından belgesel yapılıyor.
Almanya, İsviçre, İstanbul
ve Ankara’da çekilen
belgesel, aralarında Prof.
Dr. Otto Gerngross’un
da bulunduğu beş bilim
insanının yakınlarının
etrafında örülüyor.
Belgeselde, ülkelerinden
uzakta ‘vatansız’ kabul
edilen bu insanların ‘vatan’
diye bildikleri Türkiye’ye
dair yaşadıkları gözler
önüne seriliyor. Bu bilim
insanlarının arasında
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne katkılar sunan
Ernst Eduard Hirsch ile
Ziraat Fakültesi’ndeki İnönü
Heykelini yapan Rudolf
Belling de bulunuyor.
Ryerson Üniversitesi ile
İşbirliği Görüşmesi
K
anada Ryerson
Üniversitesi Akademik
Başkan Yardımcısı Dr.
Mohamed Lachemi ile
Mühendislik Fakültesi’nden
Prof. Dr. Ayşe Başar Bener,
17 Haziran 2014 tarihinde
Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Erkan İbiş’i ziyaret
ederek, iki üniversite
arasında akademik işbirliği
yapılması ile ilgili görüştü.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
27
Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü’nden
Sürdürülebilir Enerji Sempozyumu
A
nkara Üniversitesi
Çevre Planlama ve
Geliştirme Koordinatörlüğü
ile BM Kalkınma Programı,
“II. Ankara Üniversitesi
Çevre Günleri” kapsamında
5 Haziran 2014 tarihinde,
“Enerjiye Erişim”, “Verimli
Enerji Kullanımı” ve
“Yenilenebilir Enerjinin
Kullanımı ve
Yaygınlaştırılması”
ana başlıklarında
“Sürdürülebilir
Enerji Sempozyumu”
düzenledi.
Sempozyumda,
Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü Yeni
Teknolojiler ve Destek
Dairesi Başkanı Fatih
Yazıtaş, Ankara’da özellikle
aydınlatma teknolojisinde
sağlanan enerji tasarrufu
konusunda bilgi verdi.
Dünya Enerji Konseyi
Türk Milli Komitesi Üyesi
Tülin Keskin, yeşil büyüme
açısından sürdürülebilir
enerjinin önemi anlattı.
Maliye Bakanlığı’ndan Betül
Göksu ise karbon vergisi ile
ilgili olarak AB ülkelerinden
çeşitli düzenleme örneklerini
sundu.
Anadolu Üniversitesi
Ekoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Cengiz
Türe Sürdürülebilir Kentsel
Enerji Eylem Planları
açısından karbon ayak izi
envanterinin çıkarılmasının
önemini anlattı. Türkiye’de
Enerji Verimli Cihazların
Piyasa Dönüşümü Projesi
Yöneticisi olan Necmettin
Tokur ise Türkiye’de
elektrikli ev aletlerinin enerji
verimliliğinin arttırılması
ile ilgili yapılan çalışmaları
aktardı. Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nden
Prof. Dr. Yavuz Emeklier,
biyokütle enerjisinin önemini
vurguladı.
BM Kalkınma Programı
Kıdemli Proje Yöneticisi
Bülent Açıkgöz ise GAP
Bölgesi’nin yenilenebilir
Sempozyumda, Ankara
Üniversitesi Geliştirme
enerji
Vakfı Özel İlköğretim
kaynaklarının
Okulu 8’inci sınıf öğrencisi
geliştirilmesi ve enerji
Eylül Yakar, okulu
verimliliğinin
tarafından
arttırılmasına yönelik
düzenlenen
yürütülen proje
“12. Bilim
çalışmalarını
Şenliği”nin
anlattı.
Fen ve
Siyasal
Teknoloji
Bilgiler
Dalı’nda En
Fakültesi’nden
İyi
Bilimsel
Işıl Şirin Selçuk da
Araştırma Ödülü’nü
OECD ülkelerinin enerji
kazanan “Yenilikçi Enerji
piyasası düzenlemeleri ve
Depolama” projesini sundu.
üretkenlikleri konusunda
Eylül Yakar projesinde
bir sunum gerçekleştirdi.
Ankara Üniversitesi Hidroket enerji depolama sorununa,
yenilikçi bir yaklaşımla
Takımından Altuğ Karadağ,
çözüm bulmaya çalıştığını
hidrojen enerjisinin yarış
belirtti.
araçlarında kullanımı
konusunda bilgi verdi.
İLDEK Toplantısı,
2015’te İLEF’te Yapılacak
2
000 yılından bu yana
her yıl düzenli olarak
yapılan İletişim Fakülteleri
Dekanları Toplantısının
22’ncisi Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nin ev sahipliğinde
5-7 Haziran 2014 tarihleri
arasında Bişkek’te yapıldı.
34 fakültenin dekan ya
da dekan yardımcısının
katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda, bir sonraki
28
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
toplantının 2015’te 50.
yılını kutlayacak olan
Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde yapılması
kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca,
iletişim fakültelerinin
tümünün ortak sorunu
olan kontenjanların
sürekli artırılmasının
önüne geçilmesi için
YÖK nezdinde girişimde
bulunulması ve yeni iletişim
fakültelerinin ve bölümlerin
açılmasında akademik,
fiziki ve teknik olarak
aranan asgari koşulların
yükseltilmesinin YÖK’e
önerilmesi kararlaştırıldı.
ETKİNLİKLER
Manavgat ÖRSEM’de
Matematik Konferansı
“International
Conference on Nonlinear
Differential and Difference
Equations: Recent
Developments and
Applications” başlıklı
uluslararası konferans,
yerli ve yabancı çok sayıda
matematikçinin katılımıyla
27-30 Mayıs 2014
tarihleri arasında Ankara
Üniversitesi ManavgatÖRSEM tesislerinde
gerçekleştirildi.
Uygulamalı Matematik
alanındaki konferansta,
konsept dahilinde son
gelişmeler hakkında
konuşmalar yapıldı,
karşılıklı bilgi alışverişi
sağlandı ve ortak araştırma
projeleri üzerinde duruldu.
Matematik Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr.
Hüseyin Bereketoğlu’nun
başkanlığında düzenlenen
uluslararası konferansa
ABD, Birleşik Arap
Geleceğin
Sinemacıları
Ödüllerine
Kavuştu
T
ÜRSAK Vakfı’nın,
sinema öğrencilerinin
kısa film projelerini
senaryo aşamasında
desteklemek amacıyla
Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Beyoğlu Belediyesi
işbirliğinde düzenlediği
“11. Geleceğin Sineması
Proje Yarışması”nda ödüller
sahiplerini buldu.
Yarışmada, Ankara
Üniversitesi öğrencisi Tuğçe
Özdenoğlu “Renklerin
Arasında” projesiyle
üçüncülük ödülüne layık
bulundu.
Emirlikleri, Cezayir, Çek
Cumhuriyeti, Fransa,
Hindistan, İngiltere,
Kanada, Kazakistan,
Litvanya, Macaristan, Mısır,
Nijerya, Pakistan, Polonya,
Portekiz, Romanya, Suudi
Arabistan, Tunus, Türkiye
ve Yunanistan’dan 130
konuk katıldı. 24 oturum
içerisinde 70 konuşma ile
birlikte 19 poster sunumu
yapıldı.
Bilimsel, akademik
ve sosyal açıdan herkesin
beğenisini kazanan
konferansın ayrıntıları ve
fotoğrafları, icndde.ankara.
edu.tr web sayfasında
bulunuyor.
Ankara Üniversitesi
Radyosu’na Ödül
A
nkara’da faaliyet
gösteren Uluslararası
Radyocular Birliği, FM
91.0 bandından 10 yıldan
bu yana kesintisiz yayın
yapan Ankara Üniversitesi
Radyosuna “Türkçenin en
iyi kullanımı” dalında ödül
verdi. Ödül, 17 Haziran
2014 tarihinde düzenlenen
törende Dekan Prof. Dr.
Ruken Öztürk’e sunuldu.
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
29
LAMER
Latin
Amerikalı
Gazetecileri
Ağırladı
Ü
niversitemiz Latin
Amerika Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi (LAMER),
Dışişleri Bakanlığı ve
Başbakanlık Basın-Yayın
ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü işbirliğiyle,
Latin Amerika ülkelerine
yönelik açılım faaliyetleri
kapsamında, 16 Haziran
2014 tarihinde, Küba,
Dominik Cumhuriyeti,
Venezuela, Meksika,
Arjantin, Şili, Ekvador,
Brezilya, Kolombiya ve
Peru’nun en yüksek tirajlı
gazetelerinden ve önemli
televizyon kanallarından
seçkin basın mensuplarını
ağırladı.
Latin Amerikalı basın
mensupları 16-21 Haziran
2014 tarihleri arasında
ülkemizi ziyaretleri
kapsamında Ankara ve
İstanbul’da, LAMER de
dahil olmak üzere çok
sayıda kurumu ziyaret etti.
LAMER kütüphanesinde
gerçekleşen toplantıda basın
mensuplarının sorularını
Merkez Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Necati Kutlu
yanıtladı.
Latin Amerikalı öğrenci
ya da öğretim elemanlarının
Türkiye’ye gelebilmesi
için Mevlana Değişim
Programı ve Türkiye
Burslarına başvurmasının
önemi üzerinde duran Prof.
Dr. Mehmet Necati Kutlu,
Latin Amerika ülkeleri
ile ilişkilerimizin artarak
yoğunlaştığı ve birçok
uluslararası platformda
küresel vakalara yönelik
ortak irade ve görüş ortaya
koyduğumuz şu günlere
Dışişleri Bakanlığı’nın
değerli katkıları ve
LAMER’in özverili
çalışmasıyla gelindiğinin
altını çizdi.
Dominik
Cumhuriyeti’nden
gelen basın mensubu
editör, analist,
akademisyen, köşe
yazarı Luis Rafael
Gonzalez Hernandez,
ülkesinin Santa
Domingo Özerk
Üniversitesi’nde bir
Türk Kültürü Kürsüsü
açmak istediğini ve bu
konuda LAMER’in yardım
ve desteğini beklediklerini
belirtti.
Basın mensupları,
LAMER’in Latin
Amerika’da yürüttüğü ve
bundan sonra yürüteceği
çalışmalara, bağlı
bulundukları gazete ve
kanallarda yer vererek
destekleyeceklerini ifade
ettiler.
LAMER ve Flacso Havana Ortak Dergisi,
“Cuadernos Turquinos”, Latindex’te
Ü
niversitemiz Latin
Amerika Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi (LAMER) ve
30
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
Havana Üniversitesi Latin
Amerika Sosyal Bilimler
Fakültesi (FLACSO)
işbirliğiyle 2010 yılında
kurulup ilk sayısını 2011
ve ikincisi sayısını da
2014 yılında yayımlayan
“Cuadernos Turquinos”
(Türk Defterleri) dergisi
Mayıs 2014 tarihinde saygın
bir index olan ve İspanya,
Portekiz ile Latin Amerika
ve Karayipler’de yer alan
ülkeleri kapsayan Latindex
tarafından taranmaya
başladı.
Latindex, bahse konu
bölgelerin dillerinde
elektronik ve basılı olarak
yayınlanan bilimsel ve
kültürel araştırma dergilerini
tarıyor. Latindex’i kurma
fikri Meksika Ulusal Özerk
Üniversitesi (UNAM)
tarafından 1995 yılında
ortaya çıktı ve index 1997
yılında bölgesel tarama
çalışmalarına başladı.
Latindex, Beşeri Bilimler
ve Güzel Sanatlar, Tarımsal
Bilimler, Mühendislik
Bilimleri, Tabii Bilimler, Tıp
Bilimleri ve Sosyal Bilimlere
ait dergileri kapsıyor.
EMEKLİLERİMİZ
Haziran 2014’te Emekli Olan Akademik ve İdari Personelimiz
Üniversitemizden,
Haziran 2014 tarihinde
8 kişi emekliye ayrıldı.
Ankara Üniversitesi’ne
verdikleri değerli
hizmetlerden dolayı,
emekli olan hocalarımıza
ve personelimize
teşekkürlerimizi ve
saygılarımızı sunar;
sağlıklı ve mutlu yıllar
dileriz.
Kaybettiğimiz
Ankara
Üniversiteliler
E
ğitim Bilimleri
Fakültesi’nin önceki
dekanlarından Prof. Dr.
Fatma Varış ve Siyasal
Bilgiler Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Ali
Fıkırkoca vefat etti.
Prof. Dr. Fatma
Varış ve Doç. Dr. Ali
Fıkırkoca’ya Allah’tan
rahmet, yakınlarına ve
bilim dünyasına başsağlığı
dileriz.
Türk Yoğun
Bakım Derneği
Başkanı
T
ürk Yoğun Bakım
Derneği’nin, 24 Mayıs
2014 tarihinde yapılan
Genel Kurulu’nda, Prof.
Dr. Mustafa Necmettin
Ünal Türk Yoğun Bakım
Derneği’nin başkanlığına,
Doç. Dr. Ali Abbas Yılmaz
ise genel sekreterliğe seçildi.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Yayın Organıdır. Parayla satılmaz.
Ankara Üniversitesi Adına Sahibi:
Prof. Dr. Erkan İbiş (Rektör)
Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan
Akademik Personel
ADI SOYADI
BİRİMİ
EMEKLİLİK TARİHİ
Prof. Dr. Nuran Türkçapar
Tıp Fakültesi
16 Haziran 2014
Prof. Dr. Süreyya Ölgen
Eczacılık Fakültesi
20 Haziran 2014
Okutman Erhan Saygıner
Yabancı Diller Y.O.
16 Haziran 2014
İdari Personel
ADI SOYADI
BİRİMİ
EMEKLİLİK TARİHİ
Mehmet Öğütçü
Diş Hekimliği Fakültesi
16 Haziran 2014
Neriman Eren
Fen Fakültesi
16 Haziran 2014
Adnan Aykış
Rektörlük
16 Haziran 2014
İbrahim Güler
Veteriner Fakültesi
16 Haziran 2014
Halil Karagöz
Tıp Fakültesi
25 Haziran 2014
Diş Hekimlerine,
Şiddetten Korunma Eğitimi
Ü
niversitemiz Adli
Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Hamit
Hancı, 16 Haziran 2014
tarihinde Antalya Diş
Hekimleri Odası’nda
“Sağlık Personelinin Yasal
Sorumlulukları, Adli Diş
Hekimliği, Çapraz Sorgu
ve Sağlık Personeline
Yönelik Şiddet Konularında”
tüm gün süren bir eğitim
verdi. İnteraktif şekilde
gerçekleştirilen eğitimde,
pratik uygulamalarla
bilirkişilik, malpraktis, sağlık
ortamının güvenliği, şiddete
karşı koyma teknikleri,
diş hekimlerinin kriminal
olayların çözülmesindeki
rolü, felaket kurbanlarında
kimliklendirme, hasta ve
hekim hakları konuları ele
alındı.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Özkan Kıymaz
[email protected]
Dağıtım Koordinasyon:
Ufuk Koyuncu
Yayın İdare Merkezi:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
Basın Halkla İlişkiler Birimi,
Tandoğan 06100, Ankara
Yayın İdare Merkezi Telefon:
(0 312) 212 79 08
(0 312) 212 60 40 / 2055
Faks: (0 312) 221 16 43
www.ankara.edu.tr
Yayının Türü:
Yerel Süreli Yayın
(8000 adet basılmıştır)
Baskı: Ankara Üniversitesi
Basımevi, İncitaşı Sok. No:10,
Beşevler/Ankara
Tel: (0 312) 213 66 55, 222 28 40
Basım Tarihi: 11 Temmuz 2014
Renk Ayrımı: Vadi Grafik
Matbaacılar Sitesi. 35. Cad. No: 76,
Ostim/Ankara
Ankara
Üniversitesi
Bülteni
31
Tenis Turnuvası
2
005 yılından itibaren her
akademik yıl açılışı ve
kapanışında olmak üzere yılda
iki kez düzenlenen “Ankara
Üniversitesi Tenis Turnuvası”,
15 Haziran 2014 tarihinde
oynanan final maçları ve
ardından yapılan kupa töreni ile
sona erdi.
Toplam 52 oyuncunun
katıldığı turnuvanın “Karışık
Çiftler” kategorisinde Onur
Özsoy ve Hülya Erdem birinci,
Mustafa Çanga ve Sermin
Çanga ikinci olurken “Çift
Erkekler” kategorisinde
İskender Alaçayır ve
Ağahan Ünlü birinci, Serdar
Yıldırım ve Mehmet Gümüş
ikinci oldu. “Tek Erkekler”
kategorisinde Berat Çalık
birinci, Ergin Dursun
ikinci, “Tek Bayanlar”
kategorisinde ise Arzu Ateş
birinci, Derya Ceylan ikinci
oldu.
Süper Lig’deyiz
A
nkara Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı,
19 - 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Amasya
Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversiteler Voleybol Süper
Lig’e Yükselme karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak
Süper Lig’e yükseldi.
Voleybolcularımız, 19 Haziran 2014 tarihinde
Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş’i ziyaret ederek
kupalarını sundular. Prof. Dr. Erkan İbiş, en önemli şeyin
fair play anlayışı olduğunu belirterek, “Kardeşlik duygusu
içindeki yarışma anlayışından asla ödün vermeden zirveye
çıkmak hedefiniz olmalı” dedi.
Uluslararası
Ü
Öğrenciler
Futbol Maçında
Buluştu
niversitemizde eğitim alan uluslararası öğrenciler, Uluslararası
Öğrenci Koordinatörlüğü’nün 5 Haziran 2014 tarihinde
Tandoğan Yerleşkesi Halı Saha’da düzenlediği futbol maçında
karşılaştılar. TÖMER’de Türkçe eğitimi alan öğrenciler ile
Üniversitemizin çeşitli birimlerinde okuyan, çoğunluğunu İranlı
öğrencilerin oluşturduğu takımların dostluk maçında, İranlı
öğrencilerin takımı, TÖMER takımını 9-0 yendi. Karşılaşmaya
katılan her iki takıma da Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
tarafından çeşitli armağanlar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
5 105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content