close

Enter

Log in using OpenID

08 Ağustos 2014 Meclis Kararı

embedDownload
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
201
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 201 –Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU’nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy
birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
202
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 202 – İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla Belediyesi arasında, Tapu ve
Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan Tapu ve Kadastro bilgilerinin elektronik ortamda
online olarak paylaşımı amacıyla düzenlenecek sözleşme için, Belediye Başkanına 5393 sayılı
Belediye Kanununun 38/g bendi gereği yetki verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk
Komisyonu Ortak Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
203
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 203 – İlçemizin Sıra Mahallesi Malgaca Mevkiinde bölgenin elektrik enerji dağıtımını kamu
adına yapabilmek amacı ile, L17a19c2c ve L17a19c3b paftalarında 3 m. × 7 m. ebatlarında 3 adet trafo
alanı belirlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliği önerisi, mülkiyet ve kullanım ilişkileri açısından
incelendiğinde söz konusu Trafo Merkezleri, İçmeler Revizyon İmar Planı’nda “Park Alanı” olarak planlı
ve kamuya terki yapılan yeşil alanlarda yer aldığından, UİP 4170,1 kodlu 1/1000 ölçekli İçmeler
Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin kabulüne İmar Komisyon Raporu doğrultusunda Ali Haydar
YILDIRIM’ın red oyuna karşılık işaret oylamayla oy çokluğuyla karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
204
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 204 10 Nisan 2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda münhal bulunan Mali Hizmetler
Uzman Yardımcısı kadrosu ile ilgili (II) sayılı boş kadro değişikliği cetveli İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’nden geldiği şekle uygun olarak Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı ünvanlı 2 adet 5. derece
kadronun iptal edilmesine ve yerine 2 adet 6. derece Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrosunun
ihdas edilmesine Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
205
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 205 – 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Gelirleri
Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesinin (A)
fıkrasının ikinci paragrafında sayılan “ilan ve reklam vergisi”, “eğlence vergisi”, “işgal harcı”, “tatil
günlerinde çalışma ruhsatı harcı” ve “işyeri açma izni harcı” bakımından Belediye mahallelerinin
mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklar dikkate alınarak 4 gruba ayrılmış ve en alt en üst sınırlar dikkate alınarak maktu vergi harç miktar ve tutarı ekte sunulduğu şekliyle kabul
edilmesine, ayrıca 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 15. fıkrası uyarınca söz konusu
mahallelerden vergi ve harç alınmamasına Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar verildi.
Gruplar
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
Mahalle İsimleri
Hacıisa Mahallesi, Yeni Mahalle, Camiatik Mahallesi, Yaka Mahalle,
Altıntaş Mahallesi, Atatürk Mahallesi, İskele Mahallesi, Kalabak
Mahallesi, M.Fevzi Çakmak Mahallesi, Yelaltı Mahallesi, Yenikent
Mahallesi, Zeytinalanı Mahallesi, Denizli Mahallesi, Güvendik
Mahallesi
Naipli Mahallesi, Sıra Mahalle, Rüstem Mahallesi, Yenice Mahallesi,
Çamlıçay Mahallesi, Şirinkent Mahallesi, Bademler Mahallesi
İçmeler Mahallesi, Torasan Mahallesi, Özbek Mahallesi, Gülbahçe
Mahallesi, Balıklıova Mahallesi, Kuşçular Mahallesi,
Barbaros Mahallesi, Birgi Mahallesi, Demircili Mahallesi, Uzunkuyu
Mahallesi, Yağcılar Mahallesi, Kadıovacık Mahallesi, Nohutalan
Mahallesi, Zeytineli Mahallesi, Zeytinler Mahallesi
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
İL ADI: İZMİR
BELEDİYE ADI: URLA BELEDİYESİ
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
1. Dükkân, ticari ve sınai
müessese ve serbest meslek
erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit
levha, yazı ve resim gibi
sabit bütün ilan ve
reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak
2. Motorlu taşıt araçlarının
içine veya dışına konulan
ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak
3. Cadde, sokak ve yaya
kaldırımları üzerine gerilen,
binaların cephe ve yanlarına
asılan bez veya sair maddeler
vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve
reklamların metrekaresinden
haftalık olarak
4. Işıklı veya projeksiyonlu
ilan ve reklamlardan her
metrekare için yıllık olarak
5. İlan ve reklam amacıyla
dağıtılan broşür, katalog,
duvar ve cep takvimleri,
biblolar veya benzerlerinin
her biri için
6. Mahiyeti ne olursa olsun
yapıştırılacak çeşitli afişler
ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden
Kanuni
Tarife
En En
Az Çok
(TL) (TL)
Grup/Verginin
Tutarı (TL)
1
2
3
4
Bulvar ve
Meydan
20
100
70
50
40
30
Cadde
20
100 70
50
40
30
Sokak
20
100
70
50
40
30
Toplu taşıma
araçları
8
40
35
13
12
10
Diğer
8
40
35
12
12
10
Bulvar ve
Meydan
2
10
10
5
3
2
Cadde
2
10
10
5
3
2
Sokak
2
10
10
5
3
2
30
150 100
70
50
40
30
150 100
70
50
40
Led ekranlı ilan
ve reklamlardan
Diğer ışıklı ve
projeksiyonlu ilan
ve reklamlardan
Bütün yerlerde
Bütün yerlerde
0,01 0,25 0,20
0,02 0,50
0,15 0,10 0,05
0,35 0,25 0,15 0,10
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Grup/Verginin
Miktarı (TL)
Kanuni Tarife
Eğlencenin Türü ve Alanı
Bar, pavyon,
gazino, gece
kulübü, taverna,
diskotek, kabare,
dansing gibi
eğlence yerlerinde
çalışılan her gün
için
Bilardo ve masa
futbolu salonları
gibi eğlence
yerlerinde çalışılan
her gün için
50 m²’ye kadar
51 m²-150 m²
arası
151 m²-300 m²
arası
301 m²’den
yukarı
4 yıldızlı otelde
5 yıldızlı otelde
25 m²’ye kadar
26 m²-50 m² arası
51 m²-100 m²
arası
101 m²-200 m²
arası
201 m²’den
yukarı
En Az
(TL)
5
En Çok
1
(TL)
100
100
95
90
85
2
3
4
5
100
100
95
90
85
5
100
100
95
90
85
5
100
100
95
90
85
5
5
5
5
100
100
100
100
100
100
100
100
95
95
95
95
90
90
90
90
85
85
85
85
5
100
100
95
90
85
5
100
100
95
90
85
5
100
100
95
90
85
C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
1. 52 nci maddenin (1) ve (2)
numaralı bentlerinde yazılı işgallerde
beher metrekare için günde
2. 52 nci
a) Satışı yapılan
maddenin (1)
küçükbaş hayvan
numaralı
başına
bendinde yazılı
b) Satışı yapılan
hayvan
büyükbaş hayvan
satıcılarının
başına
işgallerinde
a) Her taşıttan beher
3. 52 nci
saat için
maddenin (3)
numaralı
b) Parkmetre
bendinde yazılı çalıştırılan yerlerde
işgallerde
beher saat için
Kanuni Tarife
En
En Az
Çok
(TL)
(TL)
Grup/Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
0,5
2,5
1,75
1,5
1,25
1,00
0,5
2,5
1,75
1,50
1,25
1,00
1
5
3,00
2,00
1,5
1,00
0,25
1,25
1,25
1,00
0,50
0,25
0,5
2,5
2,00
1,75
1,50
1,00
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
Her tür işyeri
için yıllık
olarak
25 m²’ye kadar
26 m²-100 m² arası
101 m²-250 m² arası
251 m²-500 m² arası
501 m²’den yukarı
En Az
(TL)
20
20
20
20
20
En Çok
(TL)
800
800
800
800
800
Grup/Harcın Tutarı
(TL)
1
180
250
400
700
800
2
3
4
150
200
300
600
800
100
170
200
500
800
70
100
150
400
800
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
25 m²’ye kadar
Her tür
26 m²-100 m² arası
işyeri için
101 m²-250 m² arası
beher m2
251 m²-500 m² arası
sinden
501 m²’den yukarı
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
En Az
(TL)
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Selçuk BALKAN
Katip
En Çok
(TL)
1
1
1
1
1
Grup/Harcın Tutarı
(TL)
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
4
1
1
1
1
1
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
206
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 206 - Birgi Köyü C Tipi Mesire Yerinin Urla Belediyesince işletilmeye devam edilmesine ve bu
hususta 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereği Belediye Başkanına sözleşme yapma
yetkisi verilmesine Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
207
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 207 – Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2014 yılı Mali Bütçesinin
06.07.07.04 Sosyal Tesisler Büyük Onarım Giderleri Kaleminden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
03.06.01.01 Temsil Ağırlama Tören Giderleri Kalemine 500.000 TL ve 03.05.01.04 Müteahhitlik
Hizmetleri Kalemine 250.000 TL ödenek aktarımının yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
208
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 208 - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarih ve 97509404.301.05.1431 Karar
numarası ile 35 TE 376 plakalı 1985 model BMC Leyland (D. No: 29168) (Dem fiyatı: 1,00 TL) marka
12 metrelik merdivenli itfaiye arazözünün Urla Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili
Belediye Meclisimiz tarafından 06.01.2014 tarih ve 23 sayılı karar alındığı, ancak aracın model yılı göz
önünde bulundurularak başlangıçta ve gelecek yıllarda da gereksiz fazla tamir, bakım masrafı
saptandığından söz konusu meclis kararının iptal edilmesine Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda
işaret oylamayla oybirliğiyle karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
209
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 209 – Yapı kullanma izni aşamasında ruhsat eki olarak arsa ve yapı büyüklüğü göz önünde
bulundurularak ağaçlandırma şartı getirilmesi ile ilgili konunun gündemde bırakılmasına İmar
Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Ortak Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar
verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
210
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 210 - Urla İlçesi Özbek Mahallesinde yapılacak 22 - a çalışmalarında bulunmak üzere seçilen
bilirkişilerden Mehmet KUTLUAY, Osman KAYACIKLI, Hüseyin YAPICI ve Türker AYGÜN
görevlerinden imtina ettikleri için yerlerine, Akın KUŞCAN, Yaşar SİVRİ, Mustafa VURAL
GÜNALTIN ve Hasan KUTLUAY’ın seçilmesine İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Ortak Raporu
doğrultusunda işaret oylamayla oy birliğiyle karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
211
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 211 – İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2014 tarih ve 643 sayılı kararı ile 35 AS
0220 ve 35 AS 1620 plakalı 2 adet midibüsün Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ve Taşınır Mal
Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4. maddesi uyarınca Urla Belediyesi tarafından bedelsiz olarak devir
alınmasına Hukuk Komisyon Raporu doğrultusunda işaret oylamayla oybirliğiyle karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
T.C.
İZMİR İLİ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
08.08.2014
Toplantı No
:
08
Birleşim No
:
02
Karar No
:
212
BİRLEŞİME KATILANLAR
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL,
Oben SEZER, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN,
Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent
ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK,
Mehmet DUMAN, Raşit DUR, Hasan Serdar ŞENER
KARAR 212 - Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis
toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 01 Eylül 2014 Pazartesi
Günü saat 18.00’da yapılmasına işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Çağlagül ÖZÇELİK
Katip
Selçuk BALKAN
Katip
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
343 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content