close

Enter

Log in using OpenID

22.09.2014 Tarihli Cephe Gazetesi

embedDownload
22 Eylül 2014 Pazartesi
Sayı:6724 25.Kr.
KATİP ÇELEBİ ÜNÜVERSİTESİ YÜKSEKOKUL İÇİN SOKAKTA MİDYE SATIŞI YASAKLANDI!
BİRGİ'DEKİ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
Ödemiş Belediye Başkanı A.Mahmut
Badem'in girişimleriyle, tarihi ve kültürel
zenginlikleriyle dolu, inanç turizminin
merkezi konumundaki Birgi'de Katip Çelebi
Üniversitesi tarafından yüksekokul açılması
konusunda görüşmeler ve incelemeler
devam ediyor.
Kentimizin ekonomik, kültürel ve sosyal
alanda gelişimine yönelik projeleri hayata
geçirmek isteyen Başkan Mahmut Badem,
bir süredir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
ile temaslarda bulunmaktadır. Birgi
Dervişağa Medresesi'nde İmamı Birgivi
Kültür Sanat Merkezi ve bölgenin
konumuna uygun restorasyon bölümlerinin
yer aldığı bir yüksekokulun açılması
konusunda çalışmalar yürütülüyor.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Prof Dr Galip Akhan ve ekibi, İzmir
Milletvekili Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu Başkanı Mehmet Sayım
Tekelioğlu ile birlikte Birgi'deki çalışmaları
yerinde incelemek üzere 19 Eylül Cuma
günü kentimize geldi. İlk olarak Başkan
Mahmut Badem'i makamında ziyaret eden
ekip daha sonra Birgi'de incelemelerde
bulundu.
Uzun zamandır Katip Çelebi Üniversitesi
yetkililerinin Birgi'de çalışmalar
yürüttüğünü ifade eden rektör Akhan; “Bu
çalışmalar kentteki yapıların restore
edilerek hem görsel anlamda düzenlenmesi
hem de turizmi canlandırmak açısından çok
önemli. Yapılanma çalışmalarımız titizlikle
devam ediyor. Yüksekokulda görev yapacak
öğretim görevlilerinin de Ödemiş'ten
olmasına özen göstereceğiz” dedi.
Yüksekokul açılması konusunda alt yapı
çalışmalarının hazır olduğunu belirten
Başkan Mahmut Badem, Kredi Yurtlar
Kurumu'nun kentimizde yurt açması
konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi.
Selçuk Belediyesi Çevre ve
Sağlık Müdürlüğü ile Zabıta
Müdürlüğü ekipleri tarafından
yürütülen ortak çalışmayla, sokak
aralarında midye satışına yönelik
denetimler sürüyor.
Selçuk Belediyesi Çevre ve
Sağlık Müdürlüğü ile Zabıta
Müdürlüğü ekipleri tarafından
yürütülen ortak çalışmayla, sokak
aralarında midye satışına yönelik
denetimler sürüyor.
Halk sağlığını koruma amacıyla
midye satışına getirilen yasağın
devam ettiği Selçuk'ta, midye
satıcılarına yönelik ekipler
kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Selçuk Belediyesi Başkan
Yardımcısı Dr. Bülent Cinel,
midye satışının yasaklanmasına
temel olarak, bilimsel verilerin
dikkate alındığını belirtti. Bilim
insanları tarafından yapılan
araştırmaların sonuçlarına göre
midyede kadmiyum, kurşun, cıva
gibi ağır metallerin yanı sıra
tarımsal karışım kalıntılarının
bulunabileceği belirten Dr. Cinel,
”Beslenmek amacıyla suyu filtre
eden midyeler, suda bulunan
kadmiyum, kurşun, cıva gibi ağır
metalleri, kimyasal maddeleri,
endüstriyel atıkları ve bazı
patojen organizmaları da
bünyelerine alıyor. Sağlıklı
koşullarda yetişmeyen midyelerin
toplum sağlığı açısından risk
taşıdığının altını çizen Dr. Cinel,
Belediye ekiplerimizin bu konuda
zaten yürüttükleri bir çalışma var.
Bu kararlılık devam edecek ve
zabıta ekiplerimiz konuya
hassasiyet göstereceklerdir” dedi.
TÜRK DÜNYASI OPERA YILDIZLARI DÖLEK, SOSYAL YARDIMLAŞMA
VAKFI TOPLANTISINA
24 EYLÜL'DE ÖDEMİŞ'TE
SON KEZ BAŞKANLIK YAPTI
UluslararasıTü rkKü ltü rü Teşkilatı(TURKSOY)
tarafından15-30Eylü l
tarihleriarasında
Tü rkiye'ninfarklı
şehirlerinde
gerçekleşecekolan17.
Tü rkDü nyasıOpera
YıldızlarıKonserlerine
OdemişBelediyesideev
sahipliğ iyapacak.
UluslararasıTü rkKü ltü rü Teşkilatı(TURKSOY)
tarafındanbuyılLeyla
Genceranısına
dü zenlenen17.Tü rk
Dü nyasıOperaYıldızları
Konserleri15Eylü l'de
medeniyetlerşehri
Istanbul'dabaşladı.
Dü nyanınyetiştirdiğ ien
bü yü ksopranolardanbiri
olanLeylaGencer'inadını
taşıyanbuyılki
organizasyona24Eylü l
Çarşambagü nü Odemiş
Belediyesievsahipliğ inde
Kü ltü rMerkezinde
dü zenlenecek.Odemiş
BelediyesiYıldızKent
ArşiviMü zesiişbirliğ iile
halkaaçıkü cretsizolarak
dü zenlenenkonsersaat
20.00'debaşlayacak.
Azerbaycan,Kazakistan,
Kırgızistan,Ozbekistan,
Tü rkmenistan,Tü rkiye,
Hakas(RF),KKTC,Saha
Yakut(RF),Tataristan
(RF),Çuvaşistan(RF),
Moğ olistan,Tacikistanve
SincanUygurOzerk
Bö lgesi(ÇinHalk
Cumhuriyeti)opera
sanatçılarınınkatıldığ ı
konserler;19Eylü l'de
Ayvalık'taTaksiyarhis
Kilisesi'nde,21Eylü l'de
Aliağ aAçıkhava
Tiyatrosu'nda,22Eylü l'de
MarmarisKalesi'nde,2629Eylü ltarihlerinde
KKTC'ninGirneşehrinde
devamedecek.
Ödemiş Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı'nın
periyodik aralıklarla yapmış
olduğu toplantıya Türk
Kızılayı Ödemiş Şubesi ev
sahipliği yaptı. 18.09.2014
tarihinde saat 16:00 da
gerçekleşen toplantı Ödemiş
Kaymakamı Sayın Abdullah
Dölek başkanlığında yapıldı.
Ödemiş Kaymakamlığı
görevinden ayrılacak olan
Abdullah Dölek, son kez
katıldığı vakıf toplantısında
Mütevelli Heyetindeki
üyelere bundan sonraki
çalışmalarında başarılar
diledi.
www.cephegazetesi.com
22 Eylül 2014 Pazartesi
İŞİD'İYOR
MUYUZ?
Gerek ülkemiz,
gerekse dünya gündemi
yıllardır farklı terör
örgütlerinin isimleriyle meşgul
oldu. Son aylarda ise İŞİD'ten
başkası gündeme gelmiyor.
Sırtını dine yaslayıp önüne
geleni buldozer gibi ezip
geçen, kurşuna dizen, kafa
kesen, kin ve nefretleri dışa
taşıp insanlık dışı bir vahşete
girişen bu kanlı terör örgütünün
sosyal medyadaki
görüntülerinden birkaçını
izleme fırsatım oldu,
doğrusunu söylemek gerekirse
tam anlamıyla kanım dondu.
Irak olsun, Suriye
olsun sırasıyla karışıp iç
savaşla yüz yüze kalınca
buralarda devletin kimliği ve
kontrolü kayboldu. Bugün her
iki ülke sınırlarımızı ne yazık
ki ilgili devletlerin resmi
görevlileri değil, teröristler
kontrol ediyor. Son gelişmelere
bakılırsa dünyanın zoraki
efendisi ABD, İŞİD'e karşı
askeri önlem almaya ve bu
bağlamda kendisi doğrudan
çok yönlü harekâta girişmese
bile Suriyeli muhalifler yoluyla
bunun üstesinden gelmeyi
planlıyor. Avrupa'nın önde
gelen ülkeleri de Irak'a tam
destek olmaya karar verdiler.
Buna karşın İŞİD, ABD'nin
verdiği gözdağını hiçe
saymaktan geri durmuyor.
İŞİD'in insanlık dışı
katliamlarını bir de farklı
boyuttan irdelemek gerekirse
semavi, en son gönderilen bir
din düşünün ve kendini bu
dinden sayıp vahşet yaratan bir
örgütü, din ile terörü
bağdaştıran cani bir anlayışı
aklınıza getirin bir de. Birbirine
tümüyle ne kadar da ters iki
kavram değil mi? Ancak durum
öylesine bir hal aldı ki sanki
bütün bu terör faaliyetleri din
adına yapılıyor. Dini kullanıp
bu işten kendine haklılık
yaratan bir kesim, diğer yanda
ise 'din böyleyse' diye düşünüp
zaten uzak olduğuna daha da
uzaklaşan bir toplum.
Son yıllarda basından
da sıkça duyduğumuz şekliyle
İslami Terör Örgütü” ifadesi de
son derece üzücüdür. Bırakın
yalnızca İslam'ı, dünya
üzerindeki hiçbir din ve anlayış
teröre haklı bir neden bulup
desteklemez. Bugün hoşgörü
dini İslâm'ın böyleleri
yüzünden dünyaya verdiği imaj
farklıdır ve büyük zararlar
görmüştür. Kin ve nefretle
önüne geleni asıp kesen,
kurşuna dizen bir terör örgütü
İslami olabilir mi? Kaldı ki
hiçbir din, masumların
öldürülmesine izin vermez.
Zamanında PKK'nın yaptığı
gibi öldürülenlerin pek çoğu
Kürt vatandaşlarımızdan
oluşuyordu. Bugün IŞİD'in
kurbanlarının büyük çoğunluğu
da Müslüman'dır. Burada
verilmek istenen saptırmalı
imaj bilinçlidir. Karşına
çıkabilecek zayıf, korumasız
engelleri hedef alarak olayı bir
çeşit saptırma yöntemidir,
böylelikle karşısına çıkabilecek
dünya güçleriyle az da olsa
arayı bozmadan durumu
sürdürmektir. Ancak böyle
nereye kadar?..
Bugün herkes biliyor,
IŞİD kesinlikle bir devlet değil.
Eskiden El Kaide'nin Irak'taki
uzantısıydı ve Irak-Suriye
sınırının her iki tarafında
toprak kazanmak için mezhep
çatışması ve Suriye'deki iç
savaştan yararlandı. Ne
herhangi bir hükümet ne de
buyruğu altındaki halk
tarafından tanınıyor. Herkesin
hemfikir olduğu gibi IŞİD
masumları hedef alarak onları
asıp kesen, kuşuna dizen,
giderek daha da vahşileşen
terörist bir örgüttür. Öyle
sanıldığı kadar bize uzakta da
değiller. Bir adım ötemizdeler.
Bir süre önce bombanın bir
parçası Güneydoğu'daki ilçe
merkezimizden birine düşmedi
mi?
Dinimizdeki hükümler
açıktır. Kutsal kitabımız
Kur'an'da Maide Suresi'nin 32.
Ayeti "
Kim bir insanı suçsuz
yere öldürürse, sanki bütün
insanları öldürmüş gibidir.
Kim de suçsuz bir insanı
ölümden kurtarırsa, sanki
bütün insanları ölümden
kurtarmış gibidir!” der. Yine
Nisa Suresi'nin 93. Ayeti de
Kim bir mümini kasti olarak
"
öldürürse, o kimsenin cezası
Cehennem'de ebedi
kalmaktır!"
Siz önünüze gelene kan
kusacaksınız, ondan sonra da
kalkıp bu terörü, bu vahşeti
İslâm'a mal edeceksiniz.
İslâm'da kesinlikle böyle bir
durum söz konusu olmadığına
göre o zaman soruyorum:
“Acaba siz hangi dinin
mensubusunuz?
Atatürk'ün
cumhurbaşkanlığı döneminde
yaptığı ilk işlerden birisi yeni
kabinedeki Dışişleri Bakanı'nı
yanına davet edip şu önemli
mesajın önemle altını çizmiştir:
“Kesinlikle Ortadoğu'ya
karışmayın.” Haksız mı sizce?
Ne yazık ki Ortadoğu
böyle ve böyle giderse bölge
benzer olaylara gebe gibi
görünüyor. Kaldı ki bu terör
örgütünün tehditleri ülkemizin
çok uzağında değil. İŞİD'iyor
muyuz acaba?
2
40 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILDI
değerlendirmeye
isimler, Pazartesi
alınacak.
günü iş başı
MİLLİ EĞİTİM, 40
yapacaklar.
Öğretmenliğe atama BİN YENİ
ATAMAYLA YÜZDE
başvurusunda
bulunan adaylar, 25 80'E ULAŞTI
Milli Eğitim Bakanlığı
tercihte bulundu.
Adaylar, tercih dışı Müsteşarı Yusuf Tekin,
seçenek olarak,
40 bin yeni öğretmen
"Tercihlerim
ataması töreninde
dışındaki eğitim
yaptığı konuşmada
kurumlarına
"Keşke bütçemiz uygun
atanmak
olsa da öğretmen
istemiyorum",
ihtiyacımızın tamamını
"Tercihlerim
karşılayabilsek" dedi.
dışındaki eğitim
Tekin, kendilerine
verilen 40 bin kadroyu
kurumlarına
atanmak istiyorum" branşlara ve illerin
40 bin öğretmen ataması Sonuçları öğrenmek
seçeneklerinden birini öğretmen ihtiyacına göre
yapıldı. Milli Eğitim
üzere 81 ilden Ankara'ya de işaretlediler.
dağıttıklarını açıkladı.
Bakanlığı atama
gelen öğretmen adayları Tercihlerine atanamayan Tekin, "40 bin yeni
ve aileleri, bakanlık
sonuçlarını öğrenmek
adaylardan "Tercihlerim atamayı yaparken,
görevlileri tarafından
için bakanlığa gelen,
illerimiz arasında hiç bir
dışındaki eğitim
çikolata ve şekerle
öğretmen adaylarını
ayrım gözetmeksizin
kurumlarına atanmak
karşılandı.
şeker ve çikolata ile
norm kadronun yüzde
istiyorum" seçeneğini
Milli eğitim Bakanlığı, işaretleyenler, ilan edilen 80'ine ulaşmayı
karşıladı.
öğretmen atamaları için kontenjanlardan boş
Ataması yapılan
hedefledik. Böylece tüm
başvuruları 12 Eylül
öğretmenler, Milli
illerde norm kadroların
kalan eğitim
tarihinde başlamış ve
Eğitim Bakanlığı
kurumlarına bilgisayar yüzde 80'i dolmuş oldu"
Müsteşarı Yusuf Tekin dün de sona ermişti.
kurasıyla atanmak üzere dedi.
Bugün ataması yapılan
tarafından açıklandı.
DÜZELTME ve ÖZÜR
20-9-2014 tarihli Cephe Gazetesinin 2. Sahifesinde yayınlanan YEŞİL DENİZ'in çekimleri
Ödemiş'te başladı haberinde, “Yapımcılığını Ayfer Özgürel'in yönetmenliğini yaptığı dizide İsim
Yanlış yazılmıştır. Düzeltir özür dileriz.
CİNAYETİN FAİLİ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz akşam
Tire 19 Mayıs
Caddesi üzerinde
bulunan bir iş
yerinde meydana
gelen silah saldırı
sonrası meydana
gelen cinayet
vakasının cinayet
zanlısının kim
olduğu belli oldu.
18 Eylül Çarşamba
akşamı, Tire Fatih
Mahallesi 19 Mayıs
Caddesi üzerinde
bulunan bir iş
yerinde meydana
gelen silahlı
saldırıda Feray Ateş
(52) isimli vatandaş,
cinayete kurban
gitmişti. Olayı
cinayetin olduğu
yerde yaptığı
hassas delil
araştırması ve
görgü
tanıklarından
elde edilen
bilgiler ışığında
araştırmalarını
belli noktalara
yoğunlaştıran
Tire Emniyeti,
zanlının kim
olduğunu tespit
etti. Tire
gerçekleştiren
Emniyetinden
kişinin saldırı
elde edilen bilgilere
sonrası yaya olarak göre, zanlı H.B.
bölgeden uzaklaştığı isimli 40 yaşında bir
iddia edilmişti.
erkek. Firari olan
Zanlının kimliği ilk zanlının bulunması
anda
için aramalar çok
belirlenememişti.
yönlü
Daha sonra Tire
sürdürülmekte.
Emniyeti Olay Yeri
İnceleme ekibinin
ÖDEMİŞ RADYO TELEVİZYON
“YÖRENİZİN SESİ GÖZÜ KULAĞI”
YAYIN AKIŞI
07:00 ANADOLUDA SABAH (ULUSAL)
10:00 ÇİZGİ FİLM
11:00 GÜN IŞIĞI12:00 CUMAYA DOĞRU (MUHİTTİN ÜNAL - CUMA GÜNLERİ )
12:30 ÖĞLE HABERLERİ (ULUSAL)
13:30 YEREL HABERLER
14:00 GÜNCEL ( ÖDEMİŞ BELEDİYESİ VE ÇEVRE BELDE ETKİNLİKLERİ)
17:00 ÇİZGİ FİLM
18:00 AKŞAM HABERLERİ(ULUSAL)
19:30 YEREL HABERLER
20:00 YEREL PROGRAM (BİZİM YÖREMİZ-RESİM ATÖLYESİ- B.GALİP YAVUZ
BELGESELLERİ- ANADOLUDAN EZGİLER- MIZRAPTAN DÖKÜLENLER- ÇAY
BAHANE SOHBET ŞAHANE- KONSERLER-PERŞEMBE AKŞAMLARI “ İRŞAD”
ÖDEMİŞ MÜFTÜLÜĞÜ PANEL-KONFERANS VE PROGRAMLARI- CUMAYA DOĞRU)
22:00 YEREL HABERLER
22:30 BELGESEL VE YEREL PROGRAMLAR (ÇAY BAHANE SOHBET ŞAHANEKONSERLER- BELGESELLER)
24:00 GECE HABERLERİ
ÖRT yi internet üzerinden www.odemis.tv adresinden dünyanın her yerinden izleyebilirsiniz.
İrtibat ve reklam tel: 0505 408 12 28
www.cephegazetesi.com
22 Eylül 2014 Pazartesi
3
“TİRE TEŞKİLATINDA
BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELER ANLAŞTI
HİZİPLEŞME VE GRUPLAŞMALARI
46 PROJE YAPILDI
ORTADAN KALDIRDIK”
Büyükşehir ve ilçe
belediyelerin “3 yıllık
imecesi”, kente 46
proje getirdi
İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin son üç
yıl içinde ilçe
belediyeleri ile
gerçekleştirdiği ortak
hizmet projeleri, kente
otoparktan mısır
kurutma tesisine kadar
yaklaşık 223.4 milyon
TL değerinde onlarca
yatırım kazandırdı.
Bir yandan kentin
ihtiyaç duyduğu büyük
projeleri yaşama
geçiren İzmir
Büyükşehir Belediyesi,
diğer yandan da ilçe
belediyelerle imzaladığı
ortak hizmet
protokolleri sayesinde
bölgesel odaklı yeni
projeler
gerçekleştiriyor. Sosyal
tesislerden hizmet
binalarına, sağlık ve
kültür merkezlerinden
rekreasyon alanlarına
uzanan geniş bir
yelpazede yapılan
yatırımlar, ilçelerin
önemli ihtiyaçlarını
karşılıyor.
İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin bu
kapsamda ilçe
belediyelerle birlikte
gerçekleştirdiği 46
ortak hizmet projesi,
kente yaklaşık 223.4
milyon TL'lik yatırım
kazandırdı. Büyükşehir
Belediyesi, 20'si
tamamlanan projelerin
maliyetlerine yüzde 50
ile yüzde 90'a varan
oranlarda destek oldu.
İzmir'deki bu “örnek
imece” ile
gerçekleştirilen
yatırımlar şöyle:
Aliağa Belediyesi: Çok
Amaçlı salon yapımı
Balçova: Futbol sahası
ve çevresi düzenlemesi
yapımı
Bayraklı: Hizmet
binası, Adalet
Mahallesi 1643/7
Sokak'ta kapalı spor
salonu yapımı,
75. Yıl Mahallesi
Kültür Merkezi yapımı
Bergama: Bergama
Belediyesi katlı otopark
yapımı ile Bergama
Belediyesi spor tesisleri
yapımı
Beydağ: Otopark
hizmet binası, çevre
düzenlemesi ve iç
mekan tefrişatı
Bornova: Altındağ Spor
Kompleksi yapımı, 57.
Topçu Tugayı'nın
çevresinin istinat
duvarı, nizamiye binası,
depo ve nöbetçi
kulübesinin yapımı,
Bornova Belediyesi
Doğanlar Stadyumu
yapımı
Buca: Gediz Kültür ve
Aktivite binası yapımı
Çiğli: Çiğli Belediyesi
Evka-2 mahallesinde
sosyal tesis yapımı, 75.
Yıl Türk Dünyası Parkı
yapımı, Ataşehir
mahallesinde çok
amaçlı kapalı spor
salonu yapılması
Güzelbahçe:
Güzelbahçe Belediyesi
kültür merkezi yapımı
Gaziemir Belediyesi:
Hizmet binası
Karabağlar: Cennetoğlu
Mahallesi'nde yeni
belediye hizmet binası
tadilatı yapılması
Karşıyaka: Geriatri
Sağlık Merkezi yapımı
Kiraz: Hizmet binası
inşaatı
Konak: Çınarlı
Rekreasyon alanı
düzenlemesi
Kemalpaşa Belediyesi:
Kapalı Pazaryeri ve
Alışveriş Merkezi, 8
Eylül Mahallesi
kafeterya, gösteri
merkezi yapımı
Narlıdere: 2. İnönü
Mahallesi rekreasyon
çalışmaları
Menderes: 24 derslikli
teknik Endüstri Meslek
Lisesi, Özdere meydan,
çarşı ve sosyal tesis
yapımı
Menemen: Belediye
Hizmet Binası, yeraltı
otoparkı, meydan
düzenleme, sosyal tesis
yapımı
Foça: Mısır kurutma
tesisi, Spor evi, Kültür
evi,sosyal tesis yapımı
Ödemiş: Et
kombina
tesisi,
otogar, yeni
toptancı hal
ve tesisi
binaları ve
2. kısım
yapımı
Selçuk: Meyve işleme
ve soğuk hava deposu,
meyve işleme ve soğuk
hava deposu 2.etap
soğutma sistemi ve
diğer işler yapımı,
eğitim tesisi
Torbalı: Kültür
Merkezi, Karakuyu
geçişi köprü,sosyal
tesis yapımı
Urla: Kentpark sosyalkültürel belediye
hizmet binası, Yelaltı
mahallesi eski belediye
hizmet binası
güçlendirme ve ikmal
yapımı
H.Eks.
“YAZIKLAR OLSUN !
Hareket Partisi Tire İlçe
Başkanı Bayram Demirel,
Gediz A.Ş. Tire temsilciliği
yöneticilerine sert ifadelerle
yüklenerek bu durumun
düzeltilmesini istedi.
Demirel'in yaptığı basın
açıklamasında şu ifadeler yer
almakta.
“ŞEHİTLERİMİZE TEK
LAMBALIK
IŞIKLANDIRMA BİLE
ÇOK GÖRÜLMÜŞ”
“Tire'de Gediz Enerji Dağıtım
Şirketi ölüyü diriyi bıraktı
şimdi de şehitlerimize göz
dikti. Aziz Tireliler, bazı
illerimizde elektrik dağıtım
”MHP Tire İlçe Başkanı
şirketleri yağmalanırken, sayaç
Bayram Demirel'den, Tire
okuyucular dairelerinden
Şehitliğindeki sokak
çıkamazken bu şirket deyim
aydınlatma lambasının
yerindeyse köpeksiz köy buldu
'tasarruf' kararı gerekçesi ile
değneksiz gezmektedir. O bazı
söndürülmesine sert tepki.
illerimizde terörist mezarlarına
Tire Şehitliğini aydınlatan
heykel dikilirken şehitliğe
sokak lambasının, Gediz A.Ş. dönüştürülürken, tam sistem
Tire Müdürlüğü tarafından
ışıklandırma yapılırken bizim
ilgili Bakanlığın 'tasarruf'
topraklarımızda vatanın bekası
kararları gerekçe gösterilerek için toprağa düşmüş
söndürülmesine MHP Tire İlçe şehitlerimize tek lambalık
Teşkilatından sert tepki geldi. ışıklandırma dahi çok görülmüş
Konuyla ilgili olarak bir basın ve şehitliğimizi ışıklandıran
açıklaması yapan Milliyetçi
lamba Tire Gediz Enerji
Dağıtım şirketi temsilciliği
tarafından tasarruf genelgesi
bahane edilerek sökülmüştür.
Ne kadar fazla harcama varsa
biz vatandaşa 'kaçak kullanım
bedeli' vesaire altında yıkarak o
bazı illerin dahi enerji açığını
bizlerden karşıladıkları
yetmiyormuş gibi şimdi de
şehitliğimizi aydınlatan
lambayı sökerek Gediz
temsilciliğinin Müdürü
olduğunu her fırsatta ima eden
İbrahim Ege bu uygulamasıyla
bizlere ne gibi bir imada
bulunmak istemiştir,
tarafımızdan merak konusu
olmuştur. Kendisinin bu
yapılan için en kısa zamanda
şehit ailelerinden ve
kamuoyundan özür dilemesini
ve yanlışından dönmesini
beklemekteyiz. Ya da
hassasiyetlerimize saygısızca
davrananların derhal maaşları
milletimizin vergi ve
harçlarıyla ödenen kurumların
başından bırakıp gitmesini
istiyoruz. Bunun üçüncü bir
alternatifi yoktur. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur.” HABER:
KAMURAN KIZILBOĞA
hafif çaplı sözlü kavga bile olabilir.
kaynaklanıyordur. Demek ki
CHP Tire İlçe Başkanı Şenol
Ama bunların hepsi parti içerisinde
yeterince çalışamamışız” dedi.
Sardoğan, ilçedeki yerel basın
yüz yüze olmalıdır. Basın aracılığı
mensupları ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı adayı isminin
ile, basın toplantıları ile facebook,
Derekahve'de yapılan kahvaltılı
partinin ileri gelenleri dahil
toplantıda, ilçe teşkilatından
CHP'liler tarafından son dakikada twiter gibi sosyal mecralar aracılığı
ile değil. Böyle olursa parti içinde
isimlerde katıldı. Basın
öğrenilmesi konusunda da kısaca
mensuplarının sorularını yanıtlayan konuşan Sardoğan, “Bu konuda parti disiplin sağlanamaz. Bu ilçe
teşkilatımız içinde geçerlidir. Ben
Sardoğan, çarpıcı ifadelerde
kurullarında neler konuşuldu,
bulundu.zun süredir basın
doğrusu biz tam olarak bilmiyoruz. ilçe başkanı olarak her türlü eleştiri
mensupları ile bir araya gelemeyen Burada Genel Başkanımızın insiyait ve tartışmalara açığım. Ama yeter ki
partiyi yıpratacak şekilde olmasın.”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe kullandığı ortada. Daha fazla
teşkilatı, ilçedeki basın
konuşulup, istişare edilebilinir miydi “CHP'DEN AYRILMA
İDDİALARI SÖZ KONUSU
mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda ? Evet edilirdi.” dedi.
bir araya geldi. Derekahve Belediye “GENEL KURULUMUZ BİRLİK OLAMAZ”
Gazetecilerin Eylül ayı Tire Belediye
Tesisinde gerçekleştirilen kahvaltılı HAVASINDA ÇOK GÜZEL
Meclis toplantısı öncesinde CHP'li
toplantıda CHP İlçe Başkanı Şenol GEÇTİ”
üyelerin kendi aralarında yaptığı
Sardoğan, Belediye Meclis üyesi
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da
kurul toplantısında, Başkan Tayfur
Necmettin Uçmaz, İlçe Sekreteri
yapılan, Genel Başkan Kemal
Hakan Şenoyar, Eğitim Sekreteri
Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin Çiçek'in CHP'li belediye meclis
İbrahim Koç yer aldı.
genel başkanlık için yarıştığı genel üyelerine 'gerekirse hep birlikte
partiden ayrılırız' şeklinde ifade ve
Toplantıya katılan basın mensupları kurultay hakkında da konuşan
iddiaların bazı kaynaklar tarafından
ise; Ercan ve Ergün Çelik, Fatih
Sardoğan, bazı kişilerin bu
kendilerine iletildiğinin, böyle bir
Şaşmaz, Anıl Yalçın, Birol Sardoğan, toplantıyla ilgili eleştirileri
Kamuran ve Orhan Kızılboğa
olabileceğini, partilerinin zaten bu durumun aslının olup olmadığının
sorulması üzerine, konuşan
oldular. CHP İlçe Başkanı Şenol
yönü ile öne çıkan, demokrasinin
Sardoğan, kahvaltı sonrası basın
olmazsa olmazı olan tartışma ve fikir Sardoğan, bu iddiaları kesin bir dille
yalanladı.
mensuplarının sorularını yanıtladı. alışverişi noktasında sisteminin
Sorulan sorulara açıklıkla cevap
işlediği bir parti olduğunu belirtti. Sardoğan, “O toplantıda ben de
vardım. Biz orada kendi aramızda
veren Sardoğan, dikkat çekici
Genel kurulda her iki adayın
ifadelerde bulundu. Sardoğan, ilçe demokrasi şölenine yakışır vaziyette sadece Tire'deki yapılması gereken
başkanlığına geldiği yaklaşık 1 yıllık çıkıp konuştuğunu ve delegelerin hür hizmetleri nasıl yapacağımızı,
dönem içinde parti içindeki
iradesi ile oylarını kullandığını ve Büyükşehir aracılığı ile gelmesi
hizipleşme ve gruplaşmaların en aza ortaya çıkan sonucu herkesin zaten gereken hizmetleri nasıl
getireceğimizi konuştuk. Böyle bir
indirildiğini yakında tamamen
bildiğini ifade eden Sardoğan,
iddianın doğru olması söz konusu
ortadan kaldırılacağını ve partiye
“Kongre sonunda her iki adayın
birlik ve beraberlik ruhunu
birlikte sahneye çıkıp el ele tutuşup bile olamaz” dedi.
HABER: KAMURAN
kazandıracaklarını belirtti.
birlik mesajı vermeleri de ayrıca
“İHSANOĞLU DOĞRU
önemliydi. Kongrenin daha büyük KIZILBOĞA FOTO: ORHAN
PROJEYDİ”
bir salonda olmasını elbette biz de KIZILBOĞA BTG.
Cumhurbaşkanı çatı adayı konusuna isterdik. Ama olmadı. Önemli
değinen Sardoğan, Ekmeleddin
olan parti içindeki sistemini
İhsanoğlu'nun doğru bir proje
işlemiş olmasıdır.” dedi.
olduğunu fakat istenilen sonucu
“PARTİ İÇİ DİSİPLİNİ
alamadıklarını belirtti. Bunun
SAĞLAMAMIZ LAZIM”
sebeplerini bir kez daha
Genel başkanlarının da
değerlendirmenin artık pek anlamı belirttiği gibi bundan sonra
olmadığını belirten Sardoğan, bu
parti içi demokrasiyi
konuda suçlu aramın faydasız
işleteceklerini belirten Kemal
olduğunu belirtti. Sardoğan, “Bir
Kılıçdaroğlu, parti içinde her
yanlış ve hata varsa bizden
türlü eleştiri, tartışma hatta
DEVREN SATILIK
Okul yanında çalışır durumda
Sandviç, Bakkal dükkânı
ÖDEMİŞ
Tel: 0506 387 8083
ELEMAN ARANIYOR
Ödemiş Erbil Tarımda
Çalışacak iş arkadaşları
aranmaktadır.
ÖDEMİŞ - İZMİR DİREK TREN
HAREKET SAATLERİ
Hareket Saati
Hareket Yönü
05.20
06.58
08.44
12.05
14.57
17.43
19.20*
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
İZMİR - ÖDEMİŞ TREN HAREKET
DÖNÜŞ SAATLERİ
Hareket Saati
06.20
09.23
12.20
15.09
17.10
19.57
21.30*
Hareket Yönü
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
Gar Şefliği: 545 30 59
**SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK
BİLARDO SALONU&İNTERNET CAFE**
İrtibat No:0505 315 4918
www.cephegazetesi.com
ÖDEMİŞ BELEDİYE SPOR'UN
HAZIRLIK PROGRAMI DEVAM EDİYOR
Ödemiş Belediyespor 0-1 Erdekspor
Ödemiş Belediyespor 1-0 Somaspor
Kiraz 1 Eylülspor 0-3 Ödemiş Belediyespor (YAR)
Ceyhan Altınyıldızspor 1-2 Ödemiş Belediyespor
27.09.2014 |Manisa Donatımspor & Ödemiş Belediyespor
... 09.2014 | Ödemiş Belediyespor & Manisa Donatımspor
TİRE 1922 DOLUDİZGİN İLERLİYOR
TİRE 1922: 2 – GAZİOSMANPAŞA: 0
Bozüyükspor karşılaşmasından hükmen 3-0,
Batman Petrol önünde ise sahadan 6-2'lik
skorlarla galip ayrılan kırmızı beyazlılar,
Gaziosamanpaşa karşılaşmasından da 2-0 galip
ayrılmayı bildi. Tire 1922'yi galibiyete taşıyan
golleri 13'te Mert, 42'de Güner kaydetti.
Karşılaşmaya Tire 1922 hızlı başladı. 4'ncü
dakikada Muhammet istediği vuruşu yapamadı.
13'te, Hakan2ın ceza alanına doldurduğu topla
bululan Mert düzgün bir vuruşla topu ağlara
gönderdi 1-0. 20'de Güner'in sol çaprazdan
çektiği sert şut kaleci Ender'de kaldı. 36'da
Engin'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta
kaleci Serdar'ı aşan top yan direkte patladı. 42'de
sağ kanattan Mert'in ortaladığı topu iyi takip
eden Güner şık bir vuruşla fileleri havalandırdı
2-0. 48'de Mert'in vuruşunu kaleci Ender
önledi. 52'de Berkant'ın şutu üstten az farkla
auta çıktı. 66'da rakibi Yiğit'e sert şekilde faul
yapan Mert çift sarı karttan gördüğü kırmızı
kartla oyun dışı kaldı. 71 ve 78'de Dağistan'ın
çabaları skoru değiştirmeyince, karşılaşma 2-0
3. Lig 1. Grup’ta kayıpsız yoluna devam eden
Tire 1922'nin galibiyeti ile sona erdi. Kırmızı
Kırmızı beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 13'te beyazlılar karşılaşma sonunda 3 puanı
Mert, 42'de Güner kaydetti.
taraftarıyla birlikte kutladı.
3'ncü Lig, 1'nci Gurup ekiplerinden Tire 1922
STAT: 4 Eylül
ligin üçüncü haftasını da kayıpsız geçti 2-0.
HAKEMLER: Ali Şansalan***, Ünal
BEYAZ EMLAK'tan
ANAFARTALAR’DA
210 M² 5+1 Salon
Açık Mutfak
Yeni Daire
161.000 TL
35beyazemlak35.
sahibinden.com’dan
Görebilirsiniz...
TEL: 0543 517 67 68
WWW.GUVENEMLAK.COM
SANAYİ'DE
İşler vaziyette Acil Satılık
ÇAY OCAĞI
50 M2
Cep: 05428068147
SATILIK ÇAY
OCAĞI
İşler vaziyette Ulus
Meydanı
ÖDEMİŞ
0553 229 4266
SATILIK DÜKKAN
Sanayi Sitesinde Sahibinden
Satılık Dükkan
50 m² 2 katlı içinde batar katı mevcut,
elektrik suyu mevcut sanayi cereyanı
mevcuttur.
ADRES: 8.Sok. No: 19
TEL: 0545 404 60 70
EV: 545 41 99
Ödemiş
BAYAN
Elemanlar Aranıyor
İŞ ARIYORUM
61 Yaşında Emekli ,Sağlıklı bir Şoförüm
B Sınıfı Ehliyetli – Gıda Pazarlamacısıyım.
Uzman Pilasiyerim
Tel. 0507 058 50 77 - ÖDEMİŞ
0532 769 06 64
Kenan BEKÖZ
Ürkmez***, Onur Tanrıverdi***
TİRE 1922: Serdar***, Alparslan***, Hakan***,
Anıl***, Mustafa***, Taha***, Güner***,
Mert****, Selçuk** (60 Özcan), Berkant*** (81
Serhat**), Muhammet** (77 Can*)
GAZİOSMANPAŞA: Ender*, Aykut*, Uğur**,
Yiğit* (68 Ethem*), Emrah**, Fatih**,
Muhammet*, Engin* (67 Mert), Batuhan**,
Hüseyin Emre*, Deniz* (Dağistan**)
GOLLER: Dk: 13 Mert, 42 Güner
SARI KART: Aykut, Hüseyin Emre, Muhammet,
Fatih (G. Osmanpaşa), Hakan, Anıl, Selçuk,
Mert, Serdar, Alparslan (Tire 1922)
KIRMIZI KART: Dk:66 Mert (Tire 1922)
HAZIR MÜŞTERİLİ
DEVREN SATILIK
TEMİZLİK FİRMASI
0531 356 53 97
Diksiyonu düzgün,
takım arkadaşları
aranmaktadır.
Mür: 599 99 77
Akıncılar Mah.
Fevzi Paşa Cad.
No: 27
(Uzun Sok.)
Ödemiş
Satılık tarla
Birgi İrimağzında ,içerisinde Lüx evi, incir,Üzüm
Zeytin ve çeşitli meyva ağaçları bulunan
Kuru kahve, şifalı bitkiler,
Baharat ve İhtiyaç Maddeleri
3.000 metrekarelik Hobi bahçesi satılıktır
Dr. Mustafabey Bengisu Cd. No:15
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
0505 3322 932
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0530 30 87 917)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 835 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content