close

Enter

Log in using OpenID

34. TAYSAD Genel Kurulu Gerçekleştirildi 12 K Model Zirvesi 34

embedDownload
RT
M
A
4 SAYIISSUE: 64 M
R: 1
A
R
CH
RIL 2012
NAP
SA
İ
N
“Sektörün gücü
rekabetçiliğinden geliyor”
“The strength of the sector
comes from competitiveness”
Haydar Yenigün
L
YI
A
YE
Ford Otosan Genel Müdürü
Ford Otosan General Manager
“Dünyanın her yerinde bize ürün
sağlayabilecek tedarikçilerle
çalışmak istiyoruz”
“We want to work suppliers which
would support us in worldwide”
Burt Jordan
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Ford Motor Company Küresel Araç ve Güç Aktarım
Mekanizmaları Satınalma Direktörü
34. TAYSAD Genel
Kurulu Gerçekleştirildi
TAYSAD'da yeni dönem
New term in TAYSAD
12 K Model Zirvesi
12 K Model Summit
MAN Türk
Tedarikçi Günü
MAN Türk Supplier Day
üyelerimize üye katıyoruz!
2 9 2
growth is going on
TAYSAD DERGİ’DEN FROM TAYSAD MAGAZINE
Tedarik sanayinde
küresel marka sayısını
artırmak
Sevgi Özçelik
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
Geçtiğimiz günlerde Derneğimizin 34. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik.
TAYSAD Yönetim Kurulu, yeni dönem hedeflerinden birinin “tedarik sanayimizde küresel marka sayısını artırmak” olduğunu belirtti.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin düzenlediği “Otomotiv Sektörünün Geleceği, Markalaşmanın Gücü” kongresine katılan Almanya’nın
geçmiş dönem Başbakanı Gerhard Schröder çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sadece Almanya’nın değil, uzun yıllar Volkswagen’in de yönetiminde
aktif olarak çalışan Schröder “asıl güçlü olduğunuz yan sanayinizden bir
marka çıkarın” önermesinde bulundu.
Tedarik sanayicileri bu önermenin ne kadar
gerçek olduğunu kendi güçlerinden biliyorlar. Sektörümüzde üretilen herhangi bir ürün
Türkiye’de tasarlanıyor, üretiliyor ve küresel pazarlara ihraç ediliyor. Bugün artık tüm
dünyada tanınan bir çok Türk tedarik sanayi markası var.
Bu sayımızın konuklarından Ford Otosan
Genel Müdürü Haydar Yenigün, tedarik sanayi açısından markalaşmayı, tedarik edilen ürünün tasarımından son kullanıcıya sunulmasına kadar olan sürece, tedarikçinin liderlik edebilmesi olarak algıladıklarını ifade
etti. Tedarik sanayimiz bilgi birikimi ve küresel marka değerini artırıyor. Bunun yanında
küresel ölçekte Türk otomotiv tedarik sanayi
“Türkiye kaliteli yapar, yaptığı ürün geri gelmez” algısını da giderek güçlendiriyor.
Üyelerinden gelen gücüyle sektörümüzün etkili sivil toplum kuruluşu olan TAYSAD olarak kuruluşlarımızın “marka” yaratma çabalarını her açıdan destekleyeceğiz.
Gelecek sayımızda yeni konular ve yeni çalışmalarla görüşmek dileğiyle...
Increasing the
number of global
brands in our supply
industry
We recently held 34th General Assembly of our association.
TAYSAD’s executive board stated that one of the objectives of
this new era would be “increasing the number of global brands
in our supply industry”
Former Chancellor of Germany, Gerhard Schröder had
astonishing statements in Automotive Dealers’ Association’s
“Automotive’s Future and Power of Branding” Congress.Schröder,
who is not only the former Chancellor of GErmany but also an
active executive of Volkswagen suggested:
“Create a brand from supply industry, which is your strength”
Suppliers know that how true that suggestion is because of
their strength. Any product can be designed, manufactured and
exported in Turkey. There are many suppliers well known in
global markets.
One of our guests in this issue is General Manager of Ford
Otosan, Haydar Yenigün. He explained branding as the suppliers’
lead in the process from designing a product to its launch. Our
supply industry increases its know-how and global brand value.
Additionally perception on Turkish automotive supply industry,
which is “Turkey produce quality without need of any call backs”
also strengthens.
Being as TAYSAD, the effective NGO of our sector, which gets its
strength through its members, we will support our organisations’
every effort on brand creation.
Hope to see you in the next issue with new subjects and works...
4
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
İÇİNDEKİLER CONTEST
dergi
magazine
Yıl Year: 14 Sayı Issue: 64
Mart March - Nisan April 2012
Sahibi Publisher:
TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı
For TAYSAD, Chairman of the Board of
Directors Dr. Mehmet Dudaroğlu
Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief:
Özlem Gülşen Arkan
Yayın Kurulu Editorial Board:
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Alper Kanca
Özlem Gülşen Arkan
Sevgi Özçelik
Editörler Editorial:
Ayşe Uyguner
Burçin Yeşiltepe
[email protected]
Yayın Yönetmeni Publishing:
Sevgi Özçelik
[email protected]
TAYSAD DERGİ’DEN
14
Otokar’dan elektrikli otobüs
Electric Bus from Otokar
15
‘Kirpi’ dünya pazarında
Now on the market: Kirpi
18
Oyak Renault, 4 milyonuncu
otomobilini üretti
FROM TAYSAD MAGAZINE
4
Tedarik sanayinde
küresel marka sayısını artırmak
Görsel Yönetmen Art Director:
İlter Çıtak
[email protected]
Sevgi Özçelik
Reklam Advertising:
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
Fırtına Arısoy
Oyak Renault manufactured its 4th
millionth automobile
[email protected]
Murat Dilicioğlu
[email protected]
Yönetim Yeri Management Centre:
TAYSAD DERGİ’DEN
FROM TAYSAD MAGAZINE
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 10/1
Şekerpınar - Çayırova 41480 Kocaeli - Türkiye
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr [email protected]
19
20
Yapım Production:
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21
Otosanayi 4. Levent-İstanbul
Tel: +90 212 280 00 09
21
10
All publishing rights reserved by TAYSAD and
the content may be quoted by indicating source.
Advertisements are the liability of advertising firms.
Opinions are the liability of writer. TAYSAD Magazine
is distributed free of charge.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of TAYSAD
6
Mart March - Nisan April 2012
Opel Avrupa Başkan Yardımcısı
Bursa’yı ziyaret etti
Opel Europe's Vice President
visited Bursa
22
Fiat Linea 25 milyon dolara
yenilendi, yerlilik yüzde 65’e çıktı
Fiat Linea revised with 25 million
dollars and localised by 65 percent
SEKTÖRDEN HABERLER
NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
12
CLEPA
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği
TAYSAD CLEPA üyesidir
TAYSAD is a Member of CLEPA
Güçlü Sanayi, Güçlü Marka
Strong Industry, Strong Brands
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Yerel - Türkçe - İngilizce - İlmi
İki Ayda Bir Yayımlanır
Tüm yayın hakkı TAYSAD’a ait olup kaynak
gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm reklamların
sorumluluğu reklam veren firmalara, yazılardaki
görüşler yazarlarına aittir. TAYSAD Dergi parayla
satılmaz.
Temsa CEO’su Tamer Ünlü:
“Motorlu araçlarda vergi azalırsa
yatırım artar”
"Tax rates should be decreased in
order to increase investments" say
TEMSA CEO, Tamer Ünlü
Mavi Tanıtım ve İletişim
Ayrılık Çeşme Sok. No: 122
Yeldeğirmeni 34500 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 418 59 31
Faks: +90 216 348 95 22
[email protected]
Baskı Printed by:
‘Türkiye otomotiv üssü olabilir’
‘Turkey can be the automotive base’
13
Otomotiv sanayi firmalarının
2012 yılı üç aylık üretimleri
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ
Production of automotive
manufacturers in the
3 months of 2012
24
Otomotiv sanayi ihracatı
Automotive Industry Export
TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
Made in Turkey
Made in Turkey
Ahmet Yılmaz
TAYSAD Almanya Temsilcisi,
exTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany Representative
Chairman of the Board of exTim GmbH
www.taysad.org.tr
İÇİNDEKİLER CONTEST
TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ
GÜÇLÜ SANAYİ, GÜÇLÜ MARKA
TURKISH AUTOMOTIVE SECTOR
STRONG INDUSTRY, STRONG BRAND
48
80
TAYSAD ve Slovenya Otomotiv
Kümelenme Grubu ACS işbirliği
TAYSAD and Slovenia Automotive
Cluster Group ACS Collaboration
TAYSAD'da yeni dönem
New term in TAYSAD
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
26
“Sektörün gücü
rekabetçiliğinden geliyor”
“The strength of the sector comes
from competitiveness”
68
Haydar Yenigün
Ford Otosan Genel Müdürü
Ford Otosan General Manager
82
12 K Model Zirvesi
12 K Model Summit
86
MAN Türk Tedarikçi Günü
OSD Başkanı Kudret Önen:
“2012 yılı gelecek hedefler için
hazırlık yılı olacak”
OSD President Kudret Önen:
“2012 will be the year of future
objectives’ preparations”
KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜ
GLOBAL AUTOMOTIVE SECTOR
MAN Türk Supplier Day
88
Türk-Japon ortak toplantısı
Turkish-Japan mutual meeting
72
ODD Genel Kurulu
gerçekleştirildi
ODD held its General Assembly
YATIRIMLAR
INVESTMENTS
32
CLEPA'nın yeni CEO'su
Jean- Marc Gales oldu
Jean- Marc Gales as the new
CLEPA CEO
34
“Dünyanın her yerinde bize ürün
sağlayabilecek tedarikçilerle
çalışmak istiyoruz”
“We want to work suppliers which
would support us in worldwide”
74
OYDER Genel Kurulu
gerçekleştirildi
OYDER Genel Kurulu
gerçekleştirildi
Burt Jordan
Ford Motor Company Küresel Araç
ve Güç Aktarım Mekanizmaları
Satınalma Direktörü
M. Fatih Uysal
TAYSAD’DAN HABERLER
Norm Cıvata Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Norm Cıvata Deputy Chair
NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD'ın yeni hedefi:
Güçlü Sanayi, Güçlü Marka
TAYSAD's new target:
Strong Industry Strong Brand
8
Mart March - Nisan April 2012
“Uzmanlığımızı müşterilerimizle
yaptığımız ortak çalışmalara
yansıtıyoruz”
“We put our expertise to our work
with our customers”
Ford Motor Company Global
Vehicle and Powertraining
Purchasing Director
36
96
76
Otomotiv Sektörünün Geleceği ve
Markalaşmanın Gücü Kongresi
Congress on Automotive Sector’s
Future and Power of Branding
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ MESSAGE FROM TAYSAD
Güçlü Sanayi,
Güçlü Marka
Dr. Mehmet Dudaroğlu
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of TAYSAD
Sayın Üyelerimiz,
Değerli Paydaşlarımız,
B
ildiğiniz gibi, 15 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz
34. Olağan Genel Kurul Toplantımız ile 2012-2014 dönemi Yönetim ve Denetleme Kurullarımızı belirledik. Bundan
önceki dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de büyüyen hedeflerimiz ile önemli başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum.
Yeni dönemde, yönetim kurulumuz ve profesyonel kadromuz ile birlikte “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganıyla otomotiv sanayimizin
gücünü ve marka değerini öne çıkarmayı hedefledik. Küresel yan sanayi olma konusunda önemli aşamalar kaydeden üye firmalarımıza, küresel marka olma serüvenlerinde destek vermeyi, yanlarında
olmayı hedefledik.
Bu amacımıza hizmet edecek ‘‘Turquality’’ programının yaygın kullanımına yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, stratejik düşünme bilincinin ve kurumsal performans anlayışının yerleşmesine katkıda
bulunmak istiyoruz. Stratejik yol haritaları, eylem planları ve performans değerlendirme sistemlerini içselleştirmiş otomotiv yan sanayimizin kolaylıkla küresel markalar yaratacaklarına inanıyoruz.
Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini sürdürebilir kılmak için sektör temsilcilerinin katkıları ile hazırlanan Strateji Belgesi ve Eylem
Planlarını, aynı işbirliğini sergileyerek tüm maddeleriyle uygulamaya almak çok önemlidir. TAYSAD olarak her türlü desteği vermeye
ve konunun takipçisi olmaya kararlıyız.
2023 İhracat Vizyonu’nda yer alan 75 milyar Dolar’lık otomotiv
ihracat hedefinin gerçekleşmesi için sektörümüzün dört misli büyümesi gerekmektedir. Küresel firmaların ikna edilerek ülkemizde yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Yeni açıklanan Yatırım Teşvik
Paketi’nin otomotiv sektörümüzdeki büyümeyi sağlayacağını umuyoruz.
Yan sanayimiz kendisini uzun vadeli hedefler için bugünden hazırlarken, işbirliği içinde proje üretmesi gereken en değerli kurumlar
üniversitelerimizdir. Üniversitelerimizin, sanayimizin ihtiyaçlarına yönelik programlarla zenginleştirilerek hem öğretim görevlilerinin hem de mezunların yetkinliğinin arttırılması, laboratuvar ve test
olanaklarının geliştirilerek ortak proje üretme ortamının sağlanması
şarttır. Aralıksız devam ettirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızda da karşımıza çıkan en önemli konu, yetkin Ar-Ge mühendisi eksikliğidir.
Ar-Ge Merkezi sayımızın ve özellikle bu merkezlerde görev yapacak
yetkin Ar-Ge mühendislerinin ve doktoralı eleman istihdamının arttırılması hususunda üniversitelerimiz ve üyelerimiz ile sonuç odaklı
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
10
Mart March - Nisan April 2012
Yan sanayi olarak küresel pazarlara entegre olma sürecinde, Ar-Ge,
teknoloji, kapasite artırımı, lojistik, insan kaynağı, yeni ürün geliştirme, üretim süreçlerinde mükemmelleşme konularında yatırımlarımız sürerken, sermaye yeterliliği konusu da biz yatırımcıların önünde aşılması gereken bir husus olarak durmaktadır. Yeni dönemde,
yatırım fonlarının üyelerimiz tarafından etkin kullanımını sağlayacak tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz.
Sadece üyelerimizin değil derneğimizin de yeni pazarlarda küresel hizmet sunabilmesi için Almanya’dan sonra Hindistan, Çin ve
ABD’de de temsilcilik açmayı planlıyoruz. Bu temsilciliklerimizin, bizim belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda üyelerimize yönelik
faydalı çalışmalar yapmasını sağlayacağız.
Tüm bu süreçleri derneğimizin de mükemmellik doğrultusunda belirleyeceği sürekli iyileştirme politikaları ile desteklememiz gerektiğini biliyoruz. Bunun için TAYSAD Mükemmellik Modeli çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışmaların derneğimizin kurumsallaşması ve sürekli gelişiminin sağlanması yolunda önemli bir adım olacağına inanıyorum.
Sayın Üyelerimiz,
Derneğimizin 34. Genel Kurul toplantısında oylarınızla göreve gelmiş bulunan Yönetim ve Denetleme Kurulu’ndaki değerli çalışma
arkadaşlarım adına hepinize, bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum.
Yeni dönemin derneğimiz ve sanayimiz için hayırlı olmasını dilerken, belirlediğimiz hedeflerimizin tüm sanayimiz açısından verimli
çalışmalar ve sonuçlar üretmesini temenni ederim. n
Sevgi ve Saygılarımla,
www.taysad.org.tr
STRONG INDUSTRY, STRONG BRANDS
GÜÇLÜ SANAYİ, GÜÇLÜ MARKA
1
Türkiye’nin Sanayi Stratejisi ve 2023 İhracat Stratejisine
katkıda bulunmak ve uygulamada takipçisi olmak.
Contributing to Turkish Industrial Strategy and 2023 Export
Strategy as well as being follower of the application accordingly.
2
Üyelerimiz, ana sanayimiz ve değer zincirindeki sektör paydaşlarımızla işbirliğimizi güçlendirmek.
Strengthening cooperations with our members, OEM and sectoral partners within the value chain.
3
Küresel marka olma yönünde yan sanayimizin marka stratejisinin belirlenmesine destek olmak. “Turquality” programını tanıtmak ve yaygınlaştırmak.
Providing support for determination of brand strategy of our
supplier industry in the direction of becoming a global brand.
Promoting and extending “Turquality” programme.
4
Strateji tanımlama ve performans yönetim sistemini yan
sanayimizin vizyonuna katma değer sağlayacak şekilde
yaygınlaştırmak.
Generalising strategy defining and performance management
system in such manner that would provide added value to the
vision of our supplier industry.
5
Yatırım fonlarının otomotiv yan sanayi tarafından kullanılabilecek şekilde yapılandırılması için faaliyette bulunmak.
Engaging in activities for constructing investment funds in
such manner that shall enable to be used by automotive
supplier industry.
6
Üniversite – Sanayi işbirliğini yoğunlaştırmak.
Intensifying the cooperation between universities and
industry.
7
2012 yılında yan sanayimizde Ar-Ge Merkezi sayısını 50’ye,
2013 yılında 75’e çıkarmak. 2012 yılında bir, 2013 yılında
iki tane olmak üzere rekabet öncesi işbirliği projelerine liderlik yapmak.
Within our supplier industry, increasing number of the R&D
Centres to 50 in 2012 and 75 in 2013. As one of them taking
place in 2012 and two of them in 2013, leading pre-competition cooperation projects.
8
TOSB tarafından TAYSAD’a tahsis edilen arsa projelendirmesini ve inşasını yapmak.
Conducting the design and construction works for the land allocated to TAYSAD by TOSB (TAYSAD Industrial Zone).
9
TAYSAD Hindistan, Çin ve ABD temsilciliklerini açmak.
Opening TAYSAD representative offices in India, China and
USA.
10
TAYSAD Mükemmelik Modeli çalışmasını başlatmak.
Initiating the study of TAYSAD EFQM.
www.taysad.org.tr
Dear Members,
Distinguish Partners
TAYSAD new Board Members and Auditing Committee were elected with the
34th Ordinary General Assembly held on 15th March 2012. As it was for previous
periods, I sincerely have confidence in that we would be achieving substantial
successes with our expanding objectives.
For the new period, with executive board and professional staff have targeted to
put the strength and the brand value of Turkish automotive industry forward along
with the motto of “Strong Industry, Strong Brands”. We also aimed for providing
support to and standing by our member companies during the course of them becoming brands, as those members who have already made a significant progress
in becoming global supplier industry.
By continuing our works devoted to extensive usage of “Turquality” programme
which shall be serving this objective of ours, we would like to contribute to the
establishment of strategic consideration and corporate performance conception.
We have faith in automotive supplier industry which already internalised strategic
road maps, course of actions and performance assessment systems, shall easily
create global brands.
In order to make competiveness of our automotive sector sustainable, it is very important to put Strategy Certificate and Course of Actions with all its articles which
have been prepared with the contribution of sector representatives, into practise
by showing same kind of collaboration. Here in TAYSAD, we are ready to give all
kind of support and be close follower of the matter.
In order to provide the realisation of automotive export target worth 75 billion Dollars which partakes in 2023 Export Vision, our sector needs to quadruple. Global
firms must to be convinced to make investment in our country. We are hoping
newly announced Investment Incentive Package shall enable the growth within
our sector.
While our supplier industry prepares itself for long term objectives from this day
forth, the most valuable establishments required to generate projects concertedly,
are our universities. It is inevitable to improve both our academics’ and graduates’
competences by enriching our universities with the help of programmes intended
for the needs of our industry, as well as providing a platform for joint projects to be
generated by improving laboratory and test resources. The most important matter
that we came across with during our non-stop R&D studies is the lack of qualified,
competent R&D engineer. Regarding the matter of increasing number of R&D Centres and especially the employment rate of the competent R&D engineers and post
graduate personnel who shall be working in those centres, we shall be continuing
our result-oriented studies with our universities and members.
In the process of integrating to the global markets as supplier industry, while our
investments for R&D, technology, capacity increase, logistics, human resources,
new product development are in pursuance of perfection; capital adequacy stands
before us – industrialist, as an obstacle which needs to be overcome. During the
new period we shall be focusing publicity activities enabling investment funds to
be put in use effectively by our members.
In addition to our representative office in Germany we are planning to open new
ones in India, China and USA not just for our members but also our association to
be able to provide global service to new the markets. In the line with the objectives
that shall be determined by us, intended for our members, we shall be ensuring
beneficial, useful works to be carried out by those representative offices.
We are aware of the fact that we are obliged to support all these procedures,
phases with the help of continuous improvement policies which our association
shall be determining in the direction of perfection. Therefore, we are commencing
TAYSAD EFQM studies. I believe these studies shall be an important step forward
for providing our association having a corporate structure as well as engaging in
continuous improvement.
Dear Members,
On behalf of my distinguish colleagues at the our Board Members and Auditors
who have taken the office with your votes given at the 34th Ordinary Assembly
of our Association I express my sincere thanks to all of you for the reliance and
support that you place on us.
As I wish for auspiciousness new period for our association and industry, I also,
from the point of our industry, wish for productive businesses and outcomes to be
generated by the determined objectives of ours.
Yours faithfully,
Mart March - Nisan April 2012
11
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
A.I.O.S.
782
94
122
BMC
Ford Otosan
535
8
1.756
27
0
87
66.223
6
54
5.782
Toplam
Totals
%
Traktör
F. Tractor
%
Midibüs
Midi-Bus
%
Minibüs
Mini-Bus
%
Otobüs
Bus
%
Kamyonet
Pick Up
%
B. Kamyon
M. Truck
%
K. Kamyon
L. Truck
%
Otomobil
Pass. Car
Firmalar
Companies
Otomotiv sanayi firmalarının 2012 yılı üç aylık üretimleri
Production of automotive manufacturers in the 3 months of 2012
353
41
1.257
60
7
682
73.761
88
Hattat
800
6
800
Honda Türkiye
6.426
5
6.429
Hyundai Assan
22.103
16
22.103
Karsan
2
0
M. Benz Türk
190
3
4.077
62
3.549
3
Man Türkiye
Otokar
36
Oyak Renault
84.299
637
43
4.714
385
26
385
146
10
9
0
302
493
35
84.299
48
Toyota
4.550
12
59
Temsa
Tofaş
0
809
5.732
4
23.427
16
6
167
0
52.813
43
226
15
153
594
18
58.545
23.427
Türk Traktör
Toplam
141.990
100
832
100
6.558
100
122.910
100
1.481
100
6.600
100
868
100
12.172
94
12.172
12.972
100
294.211
Kaynak: OSD K. Kamyon: AYA 3.5-1.2 Ton, L. Truck: GVW: 3.5-12 Ton, B. Kamyon: AYA 12 Ton’dan Büyük, M. Truck: GVW 12 Ton And Up
Otomotiv üretimi Mart’ta yüzde 10 düştü
OSD'nin rakamlarına göre, otomotiv
pazarı Mart ayında yüzde 17 daralarak
68 bin 831 adet olarak gerçekleşti.
İ
ç talepteki düşüş, ÖTV artışlarının
devam eden etkisi ve ihracatta
pazarlarındaki daralmanın etkisiyle,
otomotiv sektörü üretimi Mart ayında
yüzde 10 düşüşle 102 bin 324 adete
geriledi.
Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD)
açıkladığı Mart ayı otomotiv sanayi
verilerine göre, üç aylık dönemde üretim
yüzde 8 gerileyerek 281 bin 239 adete
indi. OSD'nin konuya ilişkin açıklamasında,
"Ticari araçlar ve özellikle ÖTV artışına
maruz kalan hafif ticari araçlarda, 2011 yılı
son aylarında başlayan talep azalmasının
giderek büyüyen boyutu, 2012 yılı ilk üç
aylık dönemde de ihracattaki daralma ile
birlikte üretimi olumsuz etkilemeye devam
ediyor" denildi.
Hükümetin geçtiğimiz yıl hafif ticari
araçlar ve 1,600 cc üzeri araçlar için
12
Mart March - Nisan April 2012
Konular
Mart
Ocak-Mart
(Kaynak: OSD)
2011
2012
%
2011
2012
%
Üretim
Toplam
113.373
102.324
-10
304.412
281.239
-8
Otomobil
62.873
50.861
-19
168.796
141.990
-16
İhracat
Toplam
78.388
75.720
-3
213.685
200.385
-6
Otomobil
46.705
41.903
-10
125.124
112.509
-10
Toplam
83.333
68.831
-17
193.339
143.805
-26
Otomobil
54.023
47.270
-13
122.895
97.536
-21
Pazar
ÖTV artışları getirmesinin ardından
bu segmentlerde satışlarda azalmalar
gözleniyor. Bunun yanı sıra, ekonomi
yönetiminin bankaların kredi büyümesini
frenlemek ve cari açığı azaltmaya yönelik
aldığı tedbirler özellikle otomobil satışları
üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
OSD'nin rakamlarına göre, otomotiv pazarı
Mart ayında yüzde 17 düşerek 68,831 adet
olarak gerçekleşirken, pazara ilişkin şu
değerlendirme yapıldı:
"2011 yılı ikinci yarısında olduğu gibi 2012
yılı ilk üç aylık dönemde de, kredi hacmini
daraltmaya yönelik olarak TCMB'nin
ekonomiyi soğutmak amacı ile kredileri
daraltmak üzere almış olduğu kararlar
ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı özellikle
otomobil satışları artış hızını olumsuz
etkilemeye devam ediyor. Geçen yıl ile
kıyaslandığında, hafif ticari araçlardaki
ÖTV artışı nedeni ile satışlarda 2011 Ekim
ayında başlayan düşüşün 2012 yılı Mart
ayında da devam ettiği görülüyor."
İhracat ise Mart ayında yüzde 3 daralarak
75,720 adete inerken, Ocak - Mart
döneminde ise yüzde 6 gerileyerek
200,385 adete indi. Mart ayında Ford
Otosan toplam 27,326 adet, Tofaş ise
22,379 adet üretim gerçekleştirirken, Oyak
Renault'nun üretimi 29,134 adet oldu. n
www.taysad.org.tr
Otomotiv sanayi ihracatı
Otomotivde Ocak-Mart döneminde 2 milyar 900 milyon
dolar düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azalırken, aksam
parça ihracatı ise yüzde 9 oranında artarak, 1 milyar 712
milyon dolara yükseldi.
Sektör
Toplam Ana
Sanayi
Otomobil
Otobüs
2011 Toplam
2011
3 Ay
2012
3 Ay
%
11.726.938.161
2.993.150.849
2.900.334.807
-3
6.534.083.060
1.783.567.997
1.629.125.532
-9
749.503.794
169.208.573
167.668.103
-1
Diğerleri
4.443.351.307
1.040.374.279
1.103.541.172
6
Toplam Yan
Sanayi
6.782.905.606
1.636.821.548
1.712.347.979
5
Aksam ve
Parça
5.459.197.113
1.299.669.470
1.418.919.934
5
İç ve Dış Lastik
1.217.982.750
312.035.646
256.517.208
-18
Akümülatör
79.076.921
18.612.499
29.146.224
57
Emniyet Camı
26.648.821
6.503.934
7.764.612
19
18.509.843.767
4.629.972.397
4.612.682.789
0
Toplam
O
SD, TİM, UİB ve Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri
verilerinden yola çıkarak
‘’Otomotiv Sanayii Dış Ticaret
Raporu’’ hazırladı.
Raporda, özelikle bazı aksam
ve parçaları kapsamadığı
vurgulanan UİB ve OAİB
verilerine göre, 2012 yılı OcakMart döneminde, otomotiv
sanayinin toplam ihracatının bir
önceki yıla kıyasla aynı kalarak,
4 milyar 613 milyon dolar
düzeyinde gerçekleştiği bildirildi.
Rapora göre bu dönemde,
2 milyar 900 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşen ana
sanayi ihracatı bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 3
oranında azalırken, aksam parça
ihracatı ise yüzde 9 oranında
artarak, 1 milyar 712 milyon
dolara yükseldi. 2012 yılı OcakMart döneminde, otomobil
ihracatı 2011 yılı aynı dönemine
göre yüzde 9, otobüs ihracatı da
yüzde 1 oranında azaldı. Diğer
taşıt araçlarında ise ihracat
yüzde 6 oranında yükseldi. TİM
verilerine göre ise Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği,
2012 yılı ilk 3 aylık dönemde
gerçekleşen 5,1 milyar dolar
değerindeki ihracatı ile sektörel
www.taysad.org.tr
sıralamada birinci sırada yer aldı.
Birliğin toplam ihracat içindeki
payı yüzde 15 düzeyinde
gerçekleşti.
Bu dönemde Türkiye ihracatı
ve sanayi mamulleri ihracatı
yüzde 11 düzeyinde artarken,
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliğinin ihracatındaki artış
yüzde 3 düzeyinde oldu.
TÜİ) verilerine göre de, 2012
yılı Ocak-Şubat döneminde
1 milyar 751 milyon dolar
ithalata karşılık, 2 milyar 519
milyon dolar ihracat yaptı. Bu
dönemdeki dış ticaret fazlası
767 milyon dolar düzeyinde
gerçekleşti. 2011 yılının aynı
döneminde ise ithalat 2 milyar
284 milyon dolar, ihracat 2
milyar 337 milyon dolar, dış
ticaret fazlası da 53 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşmişti.n
Automotive Industry
Export
In January - March period
automotive industry's export
realized as 2.900 billion dollars
with a decrease of 3% when
compared to same period of last
year. The supply industry's export
increased by 9 percent and rose
up to 1.712 billion dollars.n
Mart March - Nisan April 2012
13
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Otokar’dan elektrikli otobüs
Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli
otobüsünü üretti. 2005 yılından
bu yana alternatif yakıtlı otobüsler
konusunda çalışmalar yürüten
Otokar'ın elektrikli otobüsü Doruk
Electra; daha temiz bir çevre, daha
sessiz bir trafik, daha düşük işletme
maliyetleri ve daha yüksek verimlilik
sağlayacak.
D
oruk Electra isimli tamamen
elektrikle çalışan otobüsün tanıtımı
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün
katılımıyla Santralistanbul Tamirane'de
yapıldı.
Görgüç Otokar olarak üç yıldır bu proje
üzerinde çalıştıklarını belirterek "2005
yılından bu yana alternatif yakıtlı
otobüsler konusunda çalışma yürütüyoruz.
2007 yılında Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü
Doruk Hibra'yı geliştirdik. 2009 yılında
Türkiye'nin ilk doğalgazlı orta boy
otobüsü Doruk DG'yi ürettik. 2011 yılında
ise doğalgazı 12 metrelik KENT DG'de
kullandık. Bugün ise Türkiye'de bir ilki daha
gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk elektrikli
otobüsü Doruk Electra'yı tanıtmanın büyük
sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Gelecek 15
yıl için otomotiv endüstrisindeki en önemli
iki eğilim çevre sorunları ve şehirleşme.
BM verilerine göre 2050 yılına kadar
dünya nüfusunun yüzde 70'i şehirleşmiş
bölgelerde yaşıyor olacak ve şehir içi
ulaşımda alternatif çözüm arayışları, toplu
taşıma ihtiyacı artacak. Sadece İstanbul'da
karayolu ile yapılan toplu taşımanın yüzde
32,7'sinin otobüsler ile sağlandığını göz
önüne alırsak, alternatif yakıtların önemini
biraz daha iyi vurgulamış oluruz. Bütün bu
verilere ve öngörülere baktığımızda Otokar
olarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir
kez daha görüyoruz." dedi.
Electric Bus from Otokar
Otokar manufactured the first electric
bus of Turkey. Otokar had been
conducting researches buses that works
on alternative fuel since 2005. The first
electric bus Doruk Electra will provide
cleaner environment, more silent traffic,
lower costs and higher efficiency.
Doruk Electra, 6-8 saat arasında tam şarj
olsa da, on-board şarj ünitesi sayesinde
duraklarda beklerken de kısa süreli şarj
edilebiliyor. Otobüs, ideal şartlarda tam
şarj ile 280 km menzile sahip. Yolcu
sayısının çok olduğu saatlerde ise, akü
ömrünü koruyan yüzde 80 kapasite baz
alınarak 170 km menzil sunuyor. Onboard şarj ünitesi sayesinde ilave bir
elektrik şarj altyapısına ihtiyaç duymayan
Doruk Electra, sanayi tipi 3 faz elektriğin
olduğu her yerde şarj edilebiliyor. Araç
egzoz emisyonunun olmaması, gürültü
ve titreşim seviyelerinin oldukça düşük
olması sayesinde dizel motorlu bir otobüse
göre avantalar sunuyor.n
MAN, iklim hedefleri belirliyor
MAN, karbondioksit salınımlarının azaltılmasında önemli
bir rol oynayacak. Şirket dünya çapındaki MAN tesislerinde
kendi CO2 salınımlarını 2020’ye kadar yüzde 25 azaltmayı
hedefliyor.
Şirket, taşımacılık ve enerji olan iki ana faaliyet alanında özellikle
iklim değişikliği üzerinde kayda değer etkileri olan ürün ve
hizmetlere odaklanmaktadır. Bu nedenle küresel CO2 salınımlarının
azaltılmasına katkıda bulunmak üzere yeni bir MAN İklim Stratejisi
benimsenmiş bulunmaktadır. MAN SE İcra Kurulu Başkanı (CEO)
Dr. Georg Pachta-Reyhofen konuyu şöyle açıklıyor: "Ancak net ve
bağlayıcı hedefler belirleyebilirsek aynı anda hem sorumluluğumuzu
yerine getirebiliriz, hem de yeni iş fırsatları elde edebiliriz. Zaten
iklimin korunması ve maliyet etkinliği bir arada var olan unsurlardır.
Etkin, düşük salınımlı üretim ve ürünler salınımları azaltır ve
maliyetleri kısar".n
14
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
‘Kirpi’ dünya pazarında
Mayına karşı korumalı zırhlı araç Kirpi, yüzde 70 yerli
üretimle önce TSK sonra da dünya pazarıyla tanışmaya
hazırlanırken, ''Vuran'' adını verdiği savaşan zırhlı araçlar da
üretilmeye başlanacak.
B
MC Savunma Sanayi ve Özel Projeler Bölüm Yöneticisi
Nadi Postoğlu, İzmir merkezli şirketin 1964 yılından bu
yana faaliyet gösterdiğini, 1979 yılında savunma sanayi dalında üretime başladığını ve 2,5 ton, 5 ton ve 10 ton taktik tekerlekli araçlar ürettiklerini anlattı.
Postoğlu, mayına karşı korumalı araç üretimi için 2000'li yılların başında hazırlık başlattıklarını ve 2008 yılında TSK'ya verilmek üzere kısaca Kirpi olarak bilinen aracı ürettiklerini söyledi. Kirpi'nin Türk mühendislerinin tasarımı olduğunu ve yüzde
70 yerli üretimle hizmete sunulduğunu dile getiren Postoğlu,
zırhlı araç tasarımını sürdürdüklerini ifade etti. Yakın zamanda yeni zırhlı araçlarını dünyaya lanse edeceklerini kaydeden
Nadi Postoğlu, şöyle konuştu: ''Yeni zırhlı araçlarımız var. Bunlar savaşan, vuran araçlardır ki ismini Vuran koyuyoruz. En iyi
savunma taarruzdur düşüncesinden hareketle değişik savaş sistemlerinin entegre edileceği, gerekirse tankla muharebe edebilecek zırhlı araçlar üretmeye devam edeceğiz. Bizim geliştirme
sürecimiz çok uzun değil. Altyapı olarak hızlı reaksiyon veriyoruz. Kısa sürede bunları sunacağız." Postaoğlu, Kirpi'nin son halinin canlı demostrasyonla Fransa'nın başkenti Paris'te 11-15
Haziran tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük
savunma fuarı olan Eurosatory'de tanıtılacağını da kaydederek, şöyle devam etti: ''Dünyaya Türk savunma sanayinin geldiği noktayı gösteriyoruz. Bize önderlik yapan Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Birçok ülkenin savunma bakanlığı orada Kirpi hakkında görüşmek üzere bizden randevu aldı. Bu gelişme bizi gururlandırıyor. BMC'de bir dev yatıyor. TSK'nın tüm kara araçlarını tasarlama ve üretme kabiliyetine sahibiz. Başka kaynaklar aramaksızın bu kabiliyeti kullanarak diğer araçları da tasarlama görevinin bize verilmesini ve
birlikte çalışmayı istiyoruz.''
Nadi Postoğlu, savunma sanayine yönelik tüm araçların BMC
Turgutlu Sahası'nda test edildikten sonra hizmete sunulduğunu da sözlerine ekledi. n
Now on the market: Kirpi
BMC’s Defense Industry and Special Projects Division is going to
manufacture armed combat vehicles named as “Vuran”. The division previously introduced “Kirpi”, which has 70 percent of local manufacturing rate, that is firstly presented to Turkish Armed
Forces and now is getting prepared to be launched for world markets. n
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
15
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Oyak Renault, 4 milyonuncu otomobilini üretti…
Oyak Renault 2012 yılında en fazla
otomobil üreten ve ihraç eden fabrika
ünvanını koruyan fabrika ünvanına
sahip. Bu fabrikada 4 milyonuncu
otomobil bantlardan indi. 1969
yılında kurulan ve iki yıl içinde üretim
bantlarından otomobilleri inen
fabrikanın 4 milyonuncu otomobili
kırmızı renge sahip Megane oldu.
K
uruluşunun ardından Oyak Renault’da
yüz binlerce Renault 12, Renault
9, Renault 11, Renault 21, Renault 19,
Megane Sedan, Megane Wagon, Symbol,
Clio, Fluence üretildi. Düzenlenen tören
sırasında bir konuşma yapan Oyak Renault
Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tarık
Tunalıoğlu “4 milyonuncu otomobilimizi
üretmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Üstelik 4 milyonuncu otomobilimiz,
Türkiye’de hatchback otomobil
alışkanlığının yerleşmesinde önemli bir
rol oynayan modelimiz Megane HB oldu.
Türkiye’deki 43 yıla ulaşan tarihimiz
boyunca Türkiye’nin ilk station wagon
(Renault 12 SW), ilk klimalı (Renault
12 GTS), ilk dizel motorlu (Renault 9
GTD), ilk otomatik vitesli (Renault 9), ilk
yol bilgisayarlı (Renault 21 Concorde)
otomobilini ve ilk dizel otomobil
motorunun üretimini gerçekleştirerek pek
çok ilke imza attık. 2011 yılı sonunda seri
olarak üretmeye başladığımız elektrikli
Fluence ile yeni bir çığır açtık. Şimdi de
4 milyonuncu otomobilimizi alkışlarla
Türkiye’deki şanslı müşterisine yolluyoruz.
1971 yılında 368 kişiyle sadece Türk pazarı
Oyak Renault’nun proje
ekipleriyle yeni model
çalışmalarına katılmak amacıyla
Bursa’ya gelen Renault Tasarım
Direktörü Laurens van den
Acker de Oyak Renault’nun 4
milyon gururunu paylaştı. Van
den Acker, Oyak Renault’nun
üretim kalitesi ve çalışanlarının
yetkinlik, motivasyon, işlerini
tutkuyla ve özveriyle en iyi
şekilde gerçekleştirmeleri
nedeniyle 4 milyonuncu
üretim gibi başarılara imza
attığını, bunun kendisine Oyak
Renault’da üretilecek yeni
modeller konusunda güven
verdiğini belirtti.
için 1.514 otomobil üretiyorduk. Bugün
ise 6 bin kişiden oluşan büyük bir aileyle
dünyanın 5 kıtasındaki müşterilerimiz
için yüz binlerce otomobil üretiyoruz.
Başlangıçta 20 bin olan üretim kapasitemiz
bugün 360 binlere yükseldi. 70’lı yıllardan
günümüze Türkiye’de üretilen her 2
otomobilden 1’inde sizlerin el emeği var.
4 milyona ulaşan üretimimizin yarısından
fazlası 5 kıtada 100 ülkenin yollarında Türk
Bayrağını gururla taşıyor.” dedi.
1969’da kurulan ve iki yıl sonrasında
faaliyete geçen Oyak-Renault Otomobil
Fabrikaları, bugün Renault’nun Batı Avrupa
dışındaki en büyük iştiraki konumunda
bulunuyor. Karoseri-montaj ve mekanikşasi fabrikaları, Ar-Ge Merkezi ile bir
uluslararası lojistik merkezinden oluşan
Oyak Renault, Renault Grubu’nun dünya
çapındaki 38 üretim merkezinden biri.
1971 yılında Renault 12 modeli ile üretime
başlayan Oyak Renault yıllar içerisinde 9
farklı model 18 farklı kasa üretti. n
Oyak Renault manufactured its
4th millionth automobile
Oyak Renault is the owner of the title:
The factory that protects its title of most
producing and exporting factory in 2012.
And that factory, which was established
in 1969, rolled off its 4th millionth
automobile, which is a red Megane. n
18
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
‘Türkiye otomotiv üssü olabilir’
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar
Bozkurt, Avrupa normlarında uygulanacak vergi sistemiyle
her yıl Türkiye'de satılan 800 bin civarındaki otomobil
sayısının, 2.5 milyona çıkabileceğini, böylelikle Türkiye'nin
otomotiv üssü olabileceğini söyledi.
T
oyota Türkiye CEO'su Ali
Haydar Bozkurt, yapılacak
vergi düzenlemelerinin
ardından satış patlaması
olabileceğini belirtti. Bozkurt:
"Otomotiv sektörü Türkiye'de
toplanan verginin yaklaşık
yüzde 21'ini kapsıyor. Avrupa
normlarına yakın bir vergi
sistemine yaklaşırsak bizim
pazarımız bugün olduğunun
2-2,5 katına çıkabiliyor. Bugün
Türkiye'de 800 bin adetlerde
satış oluyorsa, böyle bir
uygulamada 2-2,5 milyon
adete çıkabilir. Belki birim
bazında kademeli vergi düşüşü
olabilir, ama toplam bazda
mutlaka bunu telafi edecek
bir şey olacaktır. Bununda tek
katkısı otomobil satışlarının
büyümesi değil, Türkiye'deki
yatırımların artmasına yol açar.
İç pazar büyürse, Türkiye'de
halen üretim yapanlarla birlikte
hiç üretimi olmayanların
üretim üssü olarak göreceğini
söyleyebiliriz. Türk pazarının
böyle bir potansiyeli var. Bölge
olarak çok önemli bir yerdeyiz.
Rusya, Avrupa, Afrika, körfez
ülkeleri, Türki Cumhuriyetler'e
yakınız. Yan sanayimiz çok
güçlü, lojistik iyi, bu bölgelerle
bağlantılarız var. Bunları
gözönüne aldığınızda Türkiye,
otomotiv üssü olabilir." dedi. n
‘Turkey can be the
automotive base’
Toyota Turkey Marketing and
Sales CEO Ali Haydar Bozkurt
said that with a tax system
aligned with EU norms may
increase domestic sales of
Turkey up to 2.5 million units,
which is now around 800
thousand units, and make the
country automotive base.n
Elektrikli Fluence satışa sunuldu
Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda
üretilen elektrik motorlu Fluence’ın,
2011 yılında başlayan kamu
kuruluşlarına satışının ardından 3
Mayıs 2012 tarihinden itibaren nihai
tüketiciye satışına başlanıyor.
Electric Fluence on market
Following its sales to public institutions
in 2011, electric Fluence, which was
produced Bursa Oyak Renault Facility, will
be sold to final customer as of 3rd of May
2012. n
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
19
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Temsa CEO’su Tamer Ünlü:
“Motorlu araçlarda vergi azalırsa yatırım artar”
Temsa Global Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin CEO'su Tamer Ünlü, bir
motorlu taşıtın fabrika çıkış fiyatının
üzerine yüzde 70 vergi eklenerek
müşteriye ulaştığını, satışta ve
akaryakıtta uygulanan vergilerin yerli
pazarı daralttığını söyledi. Tamer Ünlü
"Bu vergiler aşağı çekilse, yatırımlar
artar, yeni yatırımcılar gelir, kapasite
artırılır. Vardiya artar, işsizlik çözülür.
Daha çok vergi toplanır" dedi.
T
emsa'nın 44 yıllık bir şirket
olduğunu kaydeden Tamer Ünlü,
tam kapasite çalıştıkları 2011'de tarihi
bir başarı yakaladıklarını ve 1 milyar 250
milyon liralık ciro elde ettiklerini belirtti.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının sürekli
yükselmesinden yakınan Ünlü, "Yakıtı ele
alırsak hiç petrolü olmayan Japonya'nın
iki katı fiyatına satıyoruz. Bizde benzin 4.6
lirayken Japonya'da bunun yarısı. ABD'de
akaryakıt ülkemizdeki fiyatın yarısından
daha az" diye konuştu.
Temsa'nın 46 ülkeye ihracat yaptığını
açıklayan Ünlü, "Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya
henüz gidemedik, oralar duruyor. Bütün
Avrupa, Doğu Avrupa ve Amerika dahil
Batı'ya yoğunluk verdik. Hiç gitmediğimiz
ülkeler var" dedi.
"Arap Baharı'nın ihracatı olumsuz yönde
etkilediğini kaydeden Tamer Ünlü,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce
Arap Baharı'ndan etkilenmeyeceğimizi
düşünerek, endişe duymadığımı, daha
büyük pazar olacağını söylemiştim
ama yanılmışım. Mısırlı dostlarımızın
söylediğine göre 5 yıl öncesinden bir
şey değişmez. Mısır'daki fabrikamızda
üretim durdu. Orası 6 ay kadar hizmet
verdi, ancak olaylar patlayınca alınan
"Tax rates should be
decreased in order to increase
investments" say TEMSA CEO,
Tamer Ünlü
TEMSA CEO Tamer Ünlü said that
the customers buy vehicles with an
additional 70 percent of tax rate and
such high tax rates in sales and fuel
shrinks the domestic market. Tamer ünlü
added: Decreasing tax rates would lead
to increasing investments, capacity,
shifts and investors, as well as higher tax
collection and lower unemployment
rates.
siparişler iptal oldu. Suriye'de yaklaşık 500
otobüsümüz dolaşıyor. Suriye; bizim için
Libya, Sudan ve Tunus gibi olabilirdi. Arap
ülkeleri bizim için ilave pazardı. Çünkü biz
diğer pazarlarda daha aktifiz. 3 yıllık dünya
krizi her yeri etkiledi. Avrupa'yı da doğuyu
da etkiledi" diye konuştu. n
Tamer Ünlü: "Otobüs ve kamyonda Türkiye yerli markasını yaptı. Dışa
bağımlı değil, kendisi yapıyor. Ticari vasıtada yerli olduk ve dışa bağımlılık
bitti. Motorlu araçlarda yerlinin tarifi nedir? Resim tahtasının başına geçip,
kendin çizeceksin. 'Benim arabam diyeceksin.' Ortaya çıkarıp üreteceksin.
Üretirken motorunu kimden aldığın önemli değil. Yerli otomobil
konusunda hassasiyet gösterilmesi gereken şey, büyük üreticilerin
20 yıl sonranın teknolojisine hazır olmasıdır. Onlar, bilinmeyenlere de
hazır. Teknoloji de gizli olanlar da var. Yerli marka, oluşturulduğu zaman
bugünün otomobilini yapacak. Bugün ne olduğu belli. Yarın çıkacak olan
ne, kapalı kapılar ardında büyük üreticiler ne hazırlıyor? İşte ona hazır
değiliz. Bunlarla mücadele etmeliyiz. İşte bu önemli. Bugünün arabası
yapılır. Cesaretli olup girmek lazım."
20
Mart March - Nisan April 2012
Karayolu Taşımacılığı
Başarı Ödülü Isuzu’nun
Küçük otobüs üreticisi Anadolu
Isuzu, “Yılın En İyi Küçük Otobüs
Üreticisi” ödülüne layık görüldü.
B
usworld Türkiye kapsamında,
Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu’nun bu yıl ilkini düzenlediği
“Karayolu Taşımacılığı Başarı Ödülleri”
sahipleriyle buluştu. Anadolu Isuzu
gerçekleştirdiği başarılar nedeniyle “Yılın
En İyi Küçük Otobüs Üreticisi” ödülüne
layık görüldü. Anadolu Isuzu Satış
ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay
büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu
ifade etti. Tamay: Türkiye, gerek
Avrupa ve gerekse dünyanın muhtelif
ülkelerinde dolaşan otuz binin üzerinde
küçük otobüsü üretmenin gurur ve
mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. n
www.taysad.org.tr
Opel Avrupa Başkan Yardımcısı
Bursa’yı ziyaret etti
Combo üretimini yerinde izleyen Opel Avrupa Başkan
Yardımcısı Hoff, Bursa’da üretilen Combo’ların yüzde 95’inin
tüm Avrupa’ya satıldığını hatırlatarak Türkiye’nin büyümekte
olan yeni pazarlara girmek için bir platform oluşturduğunu
söyledi.
O
pel Avrupa Başkan
Yardımcısı Volker Hoff
ve Almanya Hessen Eyaleti
Başbakanı Volker Bouffier,
beraberlerinde Hessen
Eyaleti’nden bir heyet ile
Bursa’yı ziyaret ettiler. Bursa
Valiliği’ni ziyaretten sonra
Opel Combo’nun üretimini
yerinde incelemek üzere Tofaş
Üretim Tesisleri’ne gittiler.
Ziyaret sırasında, Opel Türkiye
Genel Müdürü Özcan Keklik,
Combo üretimi ve ihracatı ile
ilgili bilgi verirken, Bursa’da
Combo üretim anlaşması
boyunca toplamda 250 bin
adet üretim öngörüldüğünü
söyledi. Hoff ise, Bursa’da
üretilen Combo’nun Frankfurt
Motorshow’da dünya karşısına
çıktığında büyük beğeni
topladığını belirtti. Hoff, ayrıca,
Avrupa pazarının doymuş bir
pazar olduğunu ve Avrupa
pazarlarında büyümenin
yakalanmasının zor olduğunu,
bu nedenle Türkiye’de üretim
yapmanın çok avantajlı bir
operasyon olduğunu ekledi.
Avrupa pazarlarından çok,
Ortadoğu ve komşu ülkelerde
büyümenin yakalanabileceğini
ve bu noktada Türkiye’de
üretimin kilit rol oynadığını
belirten Hoff, Ortadoğu
ülkelerine ulaşmak için
Türkiye’nin önemli bir platform
olduğunun ve Opel Avrupa
olarak Bursa’da Combo üretimi
kararının bu alanda atılmış
adımlardan biri olduğunun
altını çizdi. n
Opel Europe's Vice
President visited Bursa
Opel Europe's Vice President
Hoff visited Bursa and monitored
Combo production. He
reminded that 95 percent of
Combo's produced in Bursa are
sold to whole European market
and said that Turkey is a media
to enter emerging new markets.
Erdemir iki yeni yatırım planlıyor
Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Tar, otomotiv sektörünün
ihtiyaçları doğrultusunda yeni
yatırım planladıklarını, ayrıca
paslanmaz çelik alanında yatırım
için de araştırma içinde olduklarını
söyledi.
Erdemir plans two new investments
Erdemir CEO Fatih Tar said that they
are planning two new investments and
making researches one for to meet the
needs of automotive industry and one in
the field of stainless steel. n
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
21
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Fiat Linea 25 milyon dolara yenilendi, yerlilik yüzde 65’e çıktı
Tofaş, üretimine 2007'de başladığı
Linea'yı yeniledi. 25 milyon dolara
yatırımla yenilenen ve Ar-Ge
sorumluluğu TOFAŞ'ta olan Linea'daki
'yerlilik' yüzde 65'e çıktı. Yıl sonuna
kadarki üretim hedefi ise 45 bin adede
yükseldi. Zaten yerli oto ürettiklerini
söyleyen Tofaş CEO'su Başaran, 'Yerli
motor ve şanzıman da yapabiliriz' dedi
D
ünya ölçeğinde Ar-Ge'ye en fazla
yatırım yapan bin şirket içindeki 3
Türk kuruluşundan biri olan Tofaş'a, Fiat
dünyasında yeni görevler verildi. Tofaş,
Fiat Auto'nun EMEA (Avrupa, Ortadoğu
ve Afrika) pazarları için tasarlayacağı
araçların sorumluluğunu üstlendi.
Üretimine 2007'de başlanan Fiat Linea'yı
25 milyon dolar yatırımla yenileyen
şirket, modelin yerlilik oranını da yüzde
65'e yükseltti. Linea'nın Tofaş'ın Bursa
Fabrikası'nda bantlardan inme töreninde
konuşan Mustafa V. Koç, 1968'de kurulan
Tofaş'ın bu yıl üretime başlamasının 41.
yılını kutladığını belirterek; '1971'de yılda
20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600
çalışanıyla Murat 124 üretimine başlayan
fabrika, bugün 400 bin adetlik kapasiteye,
8 bini aşkın çalışana ulaştı. Beş marka
için üretim yapıp, 80'den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştiren Tofaş, Türkiye'nin
hem binek hem de ticari araç üreten tek
fabrikası. 2011 yılında 308 bin adetle Türk
otomotiv sanayi üretiminin yüzde 28'ini
gerçekleştirdi. 181 bin adetle de sektör
ihracatından yüzde 23 pay aldı, 2,6 milyar
dolarlık ihracat cirosu elde etti. Tofaş, son
5 yıl toplamında ise 2,6 milyar dolar dış
ticaret fazlası verdi' açıklamasını yaptı.
Ar-Ge'ye 900 milyon dolar
Tofaş'ın bu başarılarının altında son 5
yılda yapılan 1.6 milyar dolarlık yatırımın
önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Koç;
' Dünyada Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan
1000 şirket arasındaki 3 Türk şirketinden
biri olan Tofaş, 2005-2011 yılları arasında
yaklaşık 900 milyon dolar Ar-Ge yatırımı
yaptı. Bünyesindeki 6 markayla yüzde
15 pazar payına sahip olan Tofaş, sattığı
araçların yüzde 90'ını Bursa'da üretiyor'
dedi.
Fiat Linea revised with 25
million dollars and localised by
65 percent
Tofaş revised the Linea, of which's
production started in 2007, with an
investment worth 25 million dollars.
Being responsible from R&D of Linea,
Tofaş also increased the localization
rate up to 65 percent and production
objection up to 45.000 units. Tofaş CEO
Başaran said that they have already been
producing local auto and added: we may
produce local engine and gearbox.
2012’de 45 bin üretilecek
Yollara çıktığı 2007’den günümüze
kadar 120 bin adetlik üretim ve 35 bin
adetlik ihracat rakamına ulaşan Linea,
25 milyon dolar tutarındaki yatırımla
yenilendi. Ar-Ge çalışmasının yüzde
70’i Tofaş tarafından gerçekleştirilen
otomobilin, far tasarımı, ön tampon
tasarımı değiştirilmiş. İç mekandaki
kumaş ve donanım seviyesinde de
iyileştirmeler yapılan otomobilin 2012
için 10 bin adet ihracat, 35 bini iç
pazar olmak üzere toplam
45 bin adet üretilmesi
planlanıyor.
Linea, 2011'de 33 bin adedi aşkın satışla
kendi sınıfında lider oldu. Aracın ArGe'sinin yüzde 70'i Tofaş tarafından Türk
tüketicisinin beklentileri doğrultusunda
gerçekleştirildi. Yüksek Ar-Ge kabiliyetiyle
üretilen yeni Linea, yerli otomobil
konusunda bir başarı örneğidir.'
Tofaş CEO'su Kamil Başaran, "Önemli olan,
mevcut bir modelin Türkiye'ye gelmesi
değil, yeni bir aracın üretilmesi. Yani Ar-
Ge'sinin, tasarımının, teknolojik gelişiminin
ülkemizde yapılması; Katma değer
yaratması' diye konuştu. Başaran, Fiat'ın
170 fabrikası içinde lider konumunda
olduklarını belirterek, 'Şu an en yüksek
seviye olan Gümüş'teyiz. 3 ay içinde
yapılacak yeni denetimde Altın Seviye'ye
ulaşarak bir ilke imza atmış olacağız' diye
konuştu.n
Bantlardan indirdiklerin Linea'dan bugüne
kadar 120 bin adet ürettiklerini ifade
eden Mustafa Koç, şöyle devam etti:
'Linea projesinin 5'inci yılını kutluyoruz.
35 bin adetlik ihracat rakamına ulaştık.
22
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
Tank testleri
Türkiye’de yapılacak
Otokar, Ar-Ge'ye verdiği önemi bir kez daha göstererek yeni
bir yatırıma imza attı. Dünyanın en moderni, Türkiye'nin
ise tek Tank Test Merkezi, 29 Mart tarihinde Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad
Bayar, Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Otokar
Yönetim Kurulu Vekili Halil Ünver, Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç'ün katılımıyla açıldı.
O
tokar Adapazarı
tesislerinde kurulan
ve 29 Mart tarihinde açılışı
yapılan Tank Test Merkezi
bünyesinde Elektromanyetik
Uyumluluk Test Merkezi, Tank
Test Pisti ve Dinamometreli
İklimlendirilmiş Test Merkezi'ni
barındırıyor. Gelecekte yeni
test olanakları ile geliştirilecek
Merkez, dünyanın en modern
ve sayılı Tank Test Merkezleri
arasında yer alıyor.
2008 yılında Otokar ana
yükleniciliğinde başlatılan
Türkiye'nin ilk ana muharebe
tankı Altay Projesi kapsamında
kurulan Tank Test Merkezi'nde
güvenli sürüş, sistemlerin
doğru çalışması ve ürünün seri
üretime hazır hale gelmesi
için gerekli olan; savaş ve
barış koşullarında askeri
araçların elektromanyetik
uyumluluklarını, farklı
iklimlerdeki hareket
kabiliyetlerini artırmaya
yönelik testler yapılabilecek.
Tank Test Merkezi'nin teknik
özellikleri hakkında bilgi veren
Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç, "Bugün açılışı yapılan
Tank Test Merkezi, bünyesinde
Elektromanyetik Uyumluluk
Test Merkezi ve Tank Test
Pisti'ni barındırıyor. Altay
Projesi kapsamında mevcut
www.taysad.org.tr
Dinamometreli İklimlendirilmiş
Test Merkezimiz de
kullanılacak ve gelecek
dönemlerde bu merkezlere
yeni olanaklar ilave edilecek.
Bu test imkanları ayrıca
savunma sanayii başta olmak
üzere tüm askeri ve sivil Türk
sanayisinin hizmetine açılacak"
dedi. Türk savunma sanayiinde
millileştirme çalışmalarının
en önemli projelerinden biri
olan ana muharebe tankı Altay
projesinde "Tasarım ve Prototip
Üretimi" dönemi Otokar'ın ana
yükleniciliğinde yürütülüyor.
2008 yılında sözleşmesi
imzalanan projenin 78,5 ayda
tamamlanması bekleniyor.n
Tank tests will take place
in Turkey
Being as the biggest privately
owned company of Turkish
Defense Industry, Otokar
established the first Tank Test
Center of Turkey. The Center
contains Electromagnetism
compatability test center, tank
test path and dynamometered
acclimatized test center. The
center, which is going to be
developed with additional
testing opportunities, is among
the most contemporary and
biggest tank test centers in the
world. n
Mart March - Nisan April 2012
23
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
Made in
TURKEY
D
ışarıdan, mesela
Almanya’dan Türkiye’ye
baktığınızda şu izlenime
sahip oluyorsunuz; sanayi her
geçen gün büyüyor ve güçleniyor.
Ahmet Yılmaz
Bu izlenimi, en sade endikatörlere
TAYSAD Almanya Temsilcisi,
bakarak doğrulamak mümkün. Her ne
exTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany Representative
kadar dış ticaret açığı buna farklı bir
Chairman of the Board of exTim GmbH
örnek ya da sonuç olarak önümüzde
dursa da, daha düne kadar ithal
edilen önemli sanayi ürünlerinin artık
ülkede üretilebilir ve ihraç edilebilir
konuma geldiğini görmekteyiz. Savunma ve otomotiv
sanayiinde gerçekleşen ve gerçekleşme olasılığı yüksek yerlilik
oranları bu duruma güzel örnek teşkil etmektedir.
Tüm eksikliklerine rağmen otomotiv ana ve yan sanayide
mevcut gelişmişlik seviyesi bir marka niteliğindedir. Geçmiş
10 yıla nazaran bu alanda önemli başarılar kazanılmıştır.
Bugün artık herhangi bir ürünün Türkiye’de tasarlanıyor,
üretiliyor ve buradan ihraç ediliyor olması küresel anlamda
ülke marka hanesine artı olarak yazılmaktadır. Türkiye’de
üretilen araçların kalite sorunlarından dolayı geri çağrılan
araç grubunda olmaması, fabrikaların birçoğunun küresel
mukayesede örnek ve başarılı ünite seçilmesi, yan sanayi
firmalarının ürünlerine olan artan ilgi ve küresel satınalıcılar
tarafından kalite, servis performanslarında başarılı seçilmeleri
toplamda ülke marka değerine, değer katmaktadır. Artık
‘Made in Turkey’ etiketi küresel piyasalarda değer ihtiva
etmektedir. Geçmişte bu hiç de böyle değildi. Yeri gelmiş
iken bir rivayetten sözedelim; dünyada kaliteli bir üründen
bahsedildiğinde ilk akla gelen ‘Made in Germany’ markasıdır.
Kalitenin sembolü haline gelen bu etiket, 1887 yılında
Britanya’nın o dönem kalitesiz Alman ürünlerini Britanya
ürünlerinden ayırt etmek için uygulamaya koyduğu bir
24
Mart March - Nisan April 2012
‘korunma’ ile başlamış olup bugün ise
çok farklı bir noktaya gelmiştir.
Kaliteli ürün ve hizmet üretmek,
üretim teknolojisi ve tasarımı
açısından coğrafik olarak klasik sanayi
ülkelerinin hegomanyasından sıyrılmak
üzere. Bunda tabii ki, küresel faaliyet
gösteren klasik sanayi ülke firmalarının
rolü büyük. Bu firmaların hepsi
değil ama büyük bir bölümü ‘marka’
firmalardır.
Bireysel ve ticari hayatımızda ilişki içerisinde
bulunduğumuz küresel birçok firmayı bizler
‘marka’ olarak tanıyoruz. Marka bir algı gücü
olarak gelişmişliği ve güçlülüğü sembolize
etmektedir. Aslında, sanayide gelişmişlik oranı ile
Marka yaratmak/olmak arasında linier bir ilişki
yoktur. Hatta bu tür ilişkilendirme çok sorunludur.
Örneğin, Çin çok güçlü bir ülke ve güçlü firmalara
sahip olmasına rağmen dünyanın en değerli
markaları arasında yeralamamaktadır. Hatta
Çin’in ülke olarak üretimde imajı, hala kopyacı,
kalitesi sorunlu ama ürünleri çok ucuz olarak
algılanmaktadır.
2011 yılı marka değerlendirmelerine göre, dünya
çapında en değerli 25 markanın ilk 10’u tamamen
Amerikalılara ait. CocaCola ve Mc Donalds hariç
diğer tüm markalar bilişim sektöründen. İlk 25’e
giren Japon ve Alman markalar da otomotiv
sanayiden.
Almanya’daki en değerli 10 markaya baktığımızda
ise otomotiv sanayinin ağırlığını görmekteyiz.
www.taysad.org.tr
Made in Turkey
“
Türkiye’de üretilen
araçların kalite
sorunlarından dolayı
geri çağrılan araç
grubunda olmaması,
fabrikaların birçoğunun
küresel mukayesede
örnek ve başarılı ünite
seçilmesi, yan sanayi
firmalarının ürünlerine
olan artan ilgi ve
küresel satınalıcılar
tarafından kalite, servis
performanslarında
başarılı seçilmeleri
toplamda ülke marka
değerine, değer
katmaktadır.
Hem küresel
hem de Almanya
örneklerinden şöyle
bir sonuç çıkarmak
mümkün; sanayinin
herhangi bir branşında
güçlü olan ülkeler/
şirketler zaman
içinde güçlü oldukları
branşta küresel çapta
değerli markalar
üretmişlerdir. Bu genel
olarak doğru olmakla birlikte her öznel durumda doğru olmak
zorunda değil.
”
Marka bir “artı değer”dir.
Almanya’da sizler de tanık olmuşsunuzdur. Herhangi bir
kiralık araç ile A noktasından B noktasına gayet rahat bir
şekilde seyahat edebilirsiniz. Bu seyahat için kiraladığınız
araç Porsche, Ford veya Opel ise ilkinin fiyatının daha fazla
olacağı muhakkaktır. Bu fazlalığı yaratan ‘şey’, aracın sadece
teknik veya iç donanımı değildir. Bu ‘şey’, farklılık ya da marka
dediğimiz bir artı değerdir. Peki, bir marka nasıl oluşuyor?
Piyasada hiçbir şey tesadüf eseri değildir, hatta sadece bir
reklam kampanyasının da sonucu değildir. Marka dendiğinde
ilk akla gelen; reklam, tanınırlık, geleneksellik ve semboldür.
Hatta bir firma ne kadar büyükse, o kadar marka denir.
Tabii gerçek öyle değil. Bu konuda gelecek yazılarda ya da bu
konuya özel toplantılarda görüşlerimi dile getireceğim.
Türkiye, otomotiv sektörü açısından genelde marka olmak
yolunda çok emin adımlarla ilerlemektedir. Bu gelişmeyi
branş/firma gerçeklikleriyle desteklemek ve daha ileri
götürmek hem TAYSAD’ın hem de firma sahipleri olarak
hepimizin önünde önemli bir görev olarak durmaktadır.n
www.taysad.org.tr
When you have the opportunity for an external perspective on Turkey,
here is what you see: industry is getting bigger and stronger and you
may verify this perception via plainest indicators. Though the foreign
trade debt shows up as a different example or result before us, we also
see that the products which were imported once now are produced
and exported. Actually localization rates of defence and automotive
industry provides a quite example for this situation.Despite its shortcomings at certain points, existing development level of automotive
and supply industry is almost a brand. When compared to last decade
major achievements took place in that field. Today any product may
be designed/manufactured in or exported from Turkey, which indeed
provides a plus on the branding of the country in global terms. There
are many features that increase the brand value of the country, like; no
vehicle produced in Turkey had been called back or most of the facilities are good examples in global terms, or increasing attention on the
products of supply companies and them being considered succesfull by
global procurement agents on their performance of quality and service.
Now “made in Turkey” has a value in global markets, which once had
nothing like that. At this juncture let’s talk about a story: Made in Germany. This is one of the first brands that comes to mind. It is almost the
symbol of quality yet it was begun to used as a protection to make a
distinction between the low quality German products and high quality British products once. Providing high quality and services in terms
of production technology and design is almost out of the hegemony
of classical industrial countries. This, of course, is a result of classical
industry companies that operates globally. Not all of them but most of
them are “brands”. We know most global companies, which we are in
touch personally or commercially, as brands. A brand actually symbolises development and strength. In fact, industrial development level
has no lineer connection with creating brands. Furthermore this would
also cause a problem. For example China, which is a powerful country
and has many powerful companies, has not being considered amongst
the most valuable brands of the world. Furthermore, China’s manufacturing profile is still low: cheap but low quality copycat.
2011 brand evaluations show that Americans rule top ten. And all
brands in top ten operates in the field of IT, except Coke and McDonalds. Companies from Japan and Germany that are in top 25 operate in
automotive industry. And when we look at top ten brands in Germany
we mostly see automotive industry. Those global and Germany based
examples may lead us such a finding that the countries that are powerful in any branches of the industry were able to create global brands in
that branches in time. This may not be true for every example yet we
can generally consider this as a fact.
Brand is an added value
Anyone in Germany may witnessed. You may travel from A to B with any
rental car.The car may be a Porsche, Opel or Ford but it is for sure that
you’ll pay more for the first one. And it will not be because of its technical features but because of its added value, what we call “brand”. So
how does a brand born? There is no such thing called coincidence in the
markets or nothing is because of a succesfull advertisement campaign.
What we think of first, when we hear brand, are the ads, visibility, traditionality, and symbol. Furthermore, some say that the bigger company
is the bigger brand. But this is not true. I’ll share my opinion in the upcoming issues. Turkey moves on her path to become a global brand.
And it is the responsibility of both TAYSAD and the company owners to
support and move further this development with branch or company
realities.n
Mart March - Nisan April 2012
25
TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ TURKISH AUTOMOTIVE SECTOR
Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün:
“Sektörün gücü
rekabetçiliğinden geliyor”
Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar
Yenigün; yan sanayi
açısından markalaşmayı,
tedarik edilen ürünün
tasarımından son
kullanıcıya sunulmasına
kadar olan sürece,
tedarikçinin liderlik
edebilmesi olarak
algıladığını ifade ediyor.
26
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
Ford Otosan’ın gelecek hedefleri ve
yeni projelerinden söz edebilir misiniz?
B
ildiğiniz gibi yeni ürünler ve tesisleşme için 2014 yılına kadar 1
milyar dolarlık yatırım kararı açıklamıştık. Bu doğrultuda öncelikle 46 yıldır
Türkiye’de üretilen Transit modelini yeniliyoruz. Cenevre Otomobil Fuarı’nda, Transit ürün ailesinin yeni aracı Tourneo Custom konseptini sergiledik. 2013 yılı sonuna
kadar yeni bir segmente gireceğimiz Tourneo Custom modelinin yanı sıra Transit ailesinin de diğer tüm modelleri satışa sunulmuş olacak. Buna ilave olarak Ford Otosan
tarafından üretilecek olan yeni hafif ticari
aracımızın da yatırımlarını sürdürmeye devam ediyoruz. Kocaeli’ndeki fabrika arazimizde temelini attığımız Yeniköy Fabrikası,
70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
Yüksek teknolojiyle donatılacak fabrikamızda Ford dünyası için yeni bir hafif ticari
araç üreteceğiz. 110 bin kapasite ile çalışacak olan yeni fabrikamız ile yıllık üretim kapasitemiz 400 bine yükselecek. Türkiye’nin
ilk kamyon üreticisi olarak genişleyen Ford
Cargo ürün gamımız ile iç pazarda ivmemizi artırırken Global Cargo Büyüme Stratejisi doğrultusunda Doğu Avrupa, Ortadoğu,
Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika
pazarları başta olmak üzere 3 kıtada toplam 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Global Cargo büyüme stratejimizi üç aşamada hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Birinci aşamada, Güney Amerika’da üretilen
Cargo’larda ortak kabin kullanımına başladık. İkinci aşamamız ise ortak bir ürün çıkarmak olacak. Bu ürünümüzün geliştirme
çalışmaları devam ediyor. Üçüncü aşamada
ise motoru da kapsayan global ürün gamı
stratejisi üzerinde çalışıyoruz.
17 yeni teknoloji, 8 motor seçeneği ve 7
yeni modelimizi pazara sunarak 2011 yılında ticari, binek ve kamyon pazarlarında yeni rekorlar kırdık. İnönü fabrikamızda
ürettiğimiz yakıt ekonomisi sağlayan Transit Duratorq motorlarımız; Yeni Focus modelimiz ve beraberinde getirdiği yüksek teknolojiler, Kuzey Amerika’ya 100 bin adede
ulaşan Connect ihracatımızla birlikte ihracatta 1,5 milyon sınırını aşmamız, Global Cargo’daki büyüme stratejimiz, 175 bininci Cargo teslimatı başarılarımızın kilometre taşlarını oluşturdu. 50 ülkeye ihraç
ettiğimiz “New York Fatihi” Transit Connect başarılı satış rakamlarıyla bizi gururlandırırken, Ford Transit, yine kendisinden
sonra gelen üç markanın toplamından fazla satarak 46 yıllık başarı tarihine bir yenisi-
www.taysad.org.tr
ni daha ekledi. 2011’de yüksek teknolojilerle donatarak yenilediğimiz Focus, Fiesta ve
C-MAX’ın yanı sıra, satışları bir önceki yıla
göre yüzde 80 artan Cargo’nun yeni ürün
gamı da ticari araç sınıfında yükselişimizin
sürmesinde önemli rol oynadı.
Önümüzdeki 10 yılda da büyüyerek liderliğimizi devam ettirmek için daha ileriyi hedefliyoruz. 2012 yılında, Türkiye’de otomotiv sektörünün 835 bin adet satış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Hedefimiz, 125
bin adet perakende satış ile yine en çok satan marka olmak. İhracat konusunda ise
Avrupa’da daralan pazarlara rağmen ülke
“Mühendislik
açısından bakıldığında
artık her ürün
grubunda, sadece
imalat değil,
mühendislik ve
geliştirme alanında
da uzmanlaşmış
tedarikçilere ihtiyaç
duyuluyor. Bu
doğrultuda, ana
sanayi olarak kendi
deneyim ve birikimimizi
paylaşma ve kalıcılığını
sağlamak adına
gereken tedbirlerin
alınması gerektiğini
düşünüyoruz.
”
ve model çeşitliliği sayesinde ihracatımızı 209 bin olarak planladık. Toplam satış hedefimiz 334 bin adet. Gerek iç satış
gerek ihracat başarılarını devam ettirerek
2012’de üretim adedimizi 281 bin olarak
gerçekleştirmeyi ve yılın ikinci yarısında istihdamımızı büyütmeyi hedefliyoruz.
Türk tedarikçilerden neler bekliyorsunuz? Tedarik sanayicileri ile birlikte çalışırken temel ilkeleriniz nelerdir?
Türkiye’de çok köklü bir yan sanayi var.
Çok eski yıllara dayanan bu sanayinin son
10 yılda gösterdiği gelişme gerçekten tak-
dire şayan. Kendi içindeki teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları ile birlikte gelen
bu büyüme, Türkiye’deki otomotiv endüstrisinin büyümesi için de son derece önemli
bir itici güç. Artık Türk yan sanayisi sadece
Türkiye’ye değil, dünyanın otomotiv devlerine tedarikçi olmaktadır. Yurtdışında şirket
satınalıp vizyonunu genişlettiğinin en büyük sinyalini vermektedir.
Türkiye ekonomisi için lokomotif niteliğinde olan otomotiv sektöründe, sürekli gelişim prensibi doğrultusunda, maliyeti iyileştirecek her türlü verimlilik artırıcı çalışma halen genelde üreticiler tarafından yapılıyor ve yönlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde daha da öteye gidilerek, ana ve yan
sanayinin şeffaf ortaklığıyla verimlilik artırıcı çalışmalarda daha iyi sonuçlar alınacaktır. İş ortaklığı prensibi kapsamında inovasyon çalışmaları hem uygulama hem de getiri olarak paylaşılabilir. Özellikle teşvik uy-
Mart March - Nisan April 2012
27
TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ TURKISH AUTOMOTIVE SECTOR
gulamalarında yan sanayi ile ortak hareket edilebilir ve imalat, mühendislik, ihracat gibi alanlarda onlar da sürece dahil edilebilir. Ayrıca ortak bir proje kapsamında,
yüksek kullanımlı hammadde alımlarının
konsolidasyonu sağlanarak maliyet avantajı sağlanabilir.
Ticari araç üretiminde co-design yetkinliğini artırmak isteyen firmalara neler önerirsiniz?
Üretici kimliğiyle 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip Ford Otosan olarak üretimde codesign yetkinliğini artırmak isteyen firmalara önerilerimizi mühendislik (Ar-Ge), verimli imalat, toplam kalite ve yarışmacı
maliyet gibi dört başlıkta toplayabiliriz.
Mühendislik açısından bakıldığında artık
her ürün grubunda, sadece imalat değil,
mühendislik ve geliştirme alanında da uzmanlaşmış tedarikçilere ihtiyaç duyuluyor.
Bu doğrultuda, ana sanayi olarak kendi deneyim ve birikimimizi paylaşmak/aktarmak
ve kalıcılığını sağlamak adına gereken tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Sahip olduğumuz birikimlerden imalatçılarımızı faydalandırmanın, uzun vadede uzmanlaşmış ürün grubu imalatçıları yaratacağının bilincindeyiz.
İmalat süreçlerinde ise tercih edilen yüksek kapasiteli ve hızlı üretime uygun üretim ekipmanlarına ek olarak yüksek adette
ve hızlı kalıp üretim yeteneğiyle ilgili deneyim paylaşmanın da yararlı olacağını düşünüyoruz. Yan sanayide kullanılan otomasyon seviyesi de son derece önemli. Akıl-
lı otomasyon tercihi ile doğru üretim prensiplerini birleştirmek lazım.
Kalite konusunda dile getirilmesi gereken üç önemli nokta bulunuyor. Ford Otosan olarak biz bu konuda örnek gösterilecek, yan sanayi desteği sağlayan şirket olarak öne çıkıyoruz. Gerek kalite sistemlerinin kurulması ve belgelendirilmesi (Q1) gerekse de uzun vadede takip ve iyileştirilme
konusunda (QOS, MSA, SPC, G8D vb) köklü disiplinler uyguluyoruz. Bu açıdan sektörümüz ve sanayide örnek teşkil ediyoruz.
Ancak projelerin devreye alınmasında eskiye göre artık çok daha hızlı davranılması
gerekiyor. Özellikle ürün onayları ve kalite
sürekliliğinin sağlanması konusundaki hızın
artması önem kazanıyor. Bunun için birlikte
çalıştığımız yan sanayide, kurumumuz ile
entegre çalışan tecrübeli ve etkin bir proje grubunun bulunmasının yanı sıra doğru ve kesintisiz iletişimin de yürütülmesi
çok önemli. Ford Otosan olarak gereken alt
yapı ve sistemlere sahibiz. Kaliteli Üretim
“Tedarikçilerimizin Ar-
Ge, kalite ve rekabetçi
fiyatlandırma yapmaları
kilit rol oynamaktadır.
Ancak bu sayede
aynı projelere aday
diğer ülkelerden daha
avantajlı bir konuma
ulaşabiliriz.
”
Sistemi (Quality Operating System-QOS)
olarak tanımlanan bu sistemin yan sanayide oluşması tüm sektör için büyük bir atılım yapılmasını sağlayacaktır. Üretileni değil, üretim sisteminin tamamını kaliteye
kavuşturmak artık kaçınılmaz bir süreç.
Türk tedarik sanayinin mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de otomotiv sektörü, ana sanayi
ile birlikte tedarikçilerinin de sağladığı gelişim ile bugün bulunduğu noktaya geldi. Bugün bulunduğumuz noktada gerek iç pazarda gerekse dünya pazarlarında rekabetçi fiyatlara ve global kalite standartlarına sahip araçlarımızı talep edilen adet ve sürede temin edebiliyoruz. Bu başarıda tedarikçilerimizin de önemli payı var. Bu da hükümetin açıkladığı 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için olmazsa olmazlardan biri. Bunun
için de mevcut ana sanayi firmalarının, yeni
araç projelerini hayata geçirmeleri gerekiyor. Bütün bunların gerçekleşmesinde tedarikçilerimizin Ar-Ge, kalite ve rekabetçi
fiyatlandırma yapmaları kilit rol oynamaktadır. Ancak bu sayede aynı projelere aday
diğer ülkelerden daha avantajlı bir konuma
ulaşabiliriz. Avrupa’da ana ve yan sanayi
üretimi gitgide azalmakta ve maliyet avantajı sağlayan ülkelere kaymakta. Avrupa’ya
nispeten yakın coğrafi konumu ve 50 yıllık birikimiyle Türkiye’nin bu şansı iyi kullanması gerekiyor. Bugüne dek sağladığımız başarılarla Ford dahil tüm ana sanayi
Türkiye’nin kaliteli, esnek ve rekabetçi yan
sanayisini izlemeye aldı ve buradaki yeni iş
imkanlarını araştırıyor.
TAYSAD’ın yeni dönem sloganı “Güçlü
Sanayi, Güçlü Marka” olarak belirlendi.
Bu bağlamda sizce, marka yaratma konusunda neler yapılabilir? Ana ve yan
sanayi markalaşma konusunda birlikte
nasıl çalışmalı?
Yan sanayi açısından markalaşmayı, tedarik
edilen ürünün tasarımından son kullanıcıya sunulmasına kadar olan sürece, tedarikçinin liderlik edebilmesi olarak algılıyoruz.
Bu anlamda know-how yaratmayı ve global olarak bilinirlik sağlamayı, markalaşma
olarak görebiliriz. Bugün Türkiye’deki tedarikçilerimizden bu seviyeye ulaşmış olanlar
var. Ancak know-how sağlamak ve bu yetkinliğe erişmek, rekabetçilik unsurunu göz
ardı etmemize neden olmamalı. Varlığımızı rekabetçi gücümüze borçlu olduğumuzu
hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak
aklımızda tutmalıyız. n
28
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ TURKISH AUTOMOTIVE SECTOR
Ford Otosan General Manager
Haydar Yenigün:
“The strength of the
sector comes from
competitiveness”
What does Ford otosan expects from
its Turkish suppliers? What are the
basic principles in working with suppliers?
B
eing as an long established industry,
the development of supply industry
in the last decade should be appreciated. This growth, arise from technological investments and R&D activites, is also an
important stimulus for the growth of Turkey’s
automotive industry. Turkish supply industry
does not work for Turkey’s but also for the
World’s major automotive companies, which
is an indicator of the acquisitions that means
expandind their vision. Due to the principle of
continous development, most manufacturers
take the responsibility of efficiency activites
that would improve costs. For future, transparent partnerships between automotive
and supply industry would lead better results
in such activities and within such partnerships innovation oriented activities might be
shared in terms of both implementation and
gainings. Automotive industry might act together with supply industry for the incentives
and include their suppliers in the
processes of production, engineering and
export. In addition to those, cost advantage
might be gained by consolidating procurement of high amounts of raw materials in
mutual projects.
What do you suggest for the companies that wished to improve their codesign capabilities in commercial vehicle design?
We have a past over 50 years and what we
may suggest to those companies may be
gathered under four pillars: engineering
(R&D), efficient production, total quality
and competitive cost. In terms of engineering, we should say that specialised suppliers
are needed not only for production but also
for engineering and development fields of
every product. In that sense, we believe necessary measures should be taken in order to
ensure sustainability and share automotive
industry’s know-how and experiences. We
are aware of that what we have as experience
would lead to specialised product group
manufacturers in the long term. On the other
hand, in terms of production we believe that
sharing know how on high and quick mould
production capability would
be useful in addition to equipments necessary for quick and high amounted productions. And as the level of automation in the
supply industry is very important, as well,
smart automation choice and correct production principles should be combined.
What is your opinion on the existing
situation of Turkish supply industry?
The existing level of automotive sector in
Turkey is a result of the development of both
automotive industry and its suppliers. We can
provide to domestic market and foreign markets any number of vehicles on time in line
with global quality standards and competitive prices. Supply industry has also a share
in this achievement, which is also a must in
2023 objectives of the government. For that
reason, automotive industry companies need
30
Mart March - Nisan April 2012
to actualize their new vehicle projects. And
the quality, competitive prices of the suppliers are keys to this achievement. Only this
way we can leave our competitors behind.
Production of automotive industry and supply industry decrease continously and countries with cost advantages gets production.
Therefore Turkey should take the opportunity
of proximity. Not only Ford but also all automotive industry is watching Turkey’s qualified, flexible and competitive supply industry
and search for new work opportunities.
What can be done to create a brand?
How can automotive and supply industry work together?
What we think of branding - for the supply
industry - is the suppliers lead in the process starting from design to its launch. In that
sense branding might be understood as creating know-how and ensuring global visibility. There are some supply companies in Turkey which reached to that level yet providing
know-how or having this capability should
not let us ignore the competition element.
We, both automotive and supply industry,
should keep in mind that our existence lay on
our competition power.n
www.taysad.org.tr
KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜ GLOBAL AUTOMOTIVE SECTOR
CLEPA'nın yeni CEO'su
Jean- Marc Gales oldu
C
LEPA Başkanı Peter Tyroller, CLEPA’nın CEO’luk koltuğuna 2 Nisan 2012’den itibaren Jean-Marc Gales’in oturacağını açıkladı. 1962 yılında Lüksemburg’da doğan Jean
Marc Gales PSA Peugeot Citroen markalarının başkan yardımcılığını ve yönetim kurulu üyeliğini yürütüyordu. Gales yeni göreviyle ilgili olarak, “otomotiv sanayisinin önündeki değişim zamanlarında CLEPA’ya öncülük etme şansının bana verilmesi çok heyecan ve
onur verici” dedi. CLEPA Başkanı Troyller ise bu konuda şunları söyledi: Jean-Marc Gales’in CLEPA’ya katılmasından dolayı çok mutluyuz. Güçlü deneyimlerini CLEPA’ya taşıyarak, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği’nin başında geçirdiği sekiz yıldan sonra emekli
olan Lars Holmqvist’in başarılarını devam ettireceğine eminim. Lars
Holmqvist heyecanı ve profesyonelliği ile hem CLEPA’nın görünürlüğünü artırdı hem de AB kurumları ve Birleşmiş Milletler’in en güvenilir muhataplarından biri olarak profilini yükseltti.
Holmqvist ise yeni atama konusunda, CLEPA üyelerine bugüne kadar olan destekleri için teşekkür ederek yeni atama konusunda Jean
– Marc Gales’e de aynı desteğin gösterilmesini beklediğini ifade etti
ve ekledi: Jean-Marc Gales’in deneyimlerinden gelen küresel liderlik becerilerine, otomotiv sanayisine ilişkin bilgi birikimine ve de insanları ikna etme ve süreçlere dahil etme yeteneklerine inancım
sonsuz. Bu beceriler CLEPA’nın önündeki hedeflerine ulaşılmasında
önemli rol oynayacaktır. n
Executive Vice-President Brands. He has spent most of his career in the
automobile industry, notably with Mercedes-Benz, Volkswagen, General Motors and BMW.
Mr Tyroller commented: “We are delighted to welcome Jean-Marc to
CLEPA. He brings immense business experience and I am confident he
will continue the solid track record of Mr Lars Holmqvist, who is retiring
after eight years at the helm of the European Association of Automotive Suppliers. With his enthusiasm and professionalism he has increased
the visibility and the profile of CLEPA as one of the main trusted interlocutor with the EU Institutions and the United Nations”.
Mr Holmqvist concluded: “I wish to thank all CLEPA Members for their support and ask them to support Jean-Marc in the same way. I have
full confidence in Mr Gales’s global leadership capabilities based on his
experience, his knowledge of the automotive industry and his ability to
convince and to engage people. These skills will be crucial for achieving CLEPA’s forward-looking goals”. n
M
r Peter Tyroller, CLEPA President, is pleased to announce the
appointment of Mr Jean- Marc Gales as the new CLEPA CEO
with effect from 2nd April 2012.
“I am honoured and excited to have been given the opportunity to lead
CLEPA during the upcoming times of changes in the automotive industry” said Mr Gales.
Born in 1962, Mr Jean-Marc Gales is a native of Luxembourg and currently the Member of the Managing Board of PSA Peugeot Citroën and
32
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜ GLOBAL AUTOMOTIVE SECTOR
Ford Motor Company Küresel Araç ve Güç
Aktarım Mekanizmaları Satınalma Direktörü
Burt Jordan:
“Dünyanın her yerinde bize ürün
sağlayabilecek tedarikçilerle
çalışmak istiyoruz”
Geçtiğimiz günlerde Ford Otosan
Fabrikası'na bir ziyarette bulunan
Ford Motor Company Küresel Araç
ve Güç Aktarım Mekanizmaları
Satın Alma Direktörü Burt Jordan,
Türkiye’deki Ford tesislerinin çok
başarılı ve etkileyici olmasının
arkasında yatan en önemli nedenin
başarılı takım çalışması olduğunu
dile getirdi.
F
ord Otosan Gölcük tesislerine bir ziyaret gerçekleştiren Ford
Motor Company Küresel Araç ve Güç Aktarım Mekanizmaları Satınalma Direktörü Burt Jordan, dünya çapında 75 milyar dolarlık aksam, parça ve hizmet satın alması yaptıklarını söyledi. Bu satın almanın 60 milyar dolarlık kısmının ise tamamen üretime yönelik olduğunu ifade etti.
Ford Motor Company’nin One Ford stratejisinden söz eden Burt
Jordan, bu stratejilerinin en önemli unsurunun “ürünleri ve şirketi
müşteri beklentilerine uygun olarak yapılandırma” şeklinde tanımladı. Bu strateji çerçevesinde maliyetleri düşürdüklerini, daha küçük
adetlerde karlılığı sağladıklarını, kapasite kullanımını yeniden düzenlediklerini, böylece de yeni ürünleri rakiplerinden çok daha hızlı
şekilde piyasaya sunduklarını aktardı.
Burt Jordan, Kuzey Amerika’daki ana markaları Lincoln hariç olmak
üzere tüm markalarını elden çıkardıklarını söyleyerek, “Bu stratejinin bir parçası olarak yapmak istediğimiz şey, baktığınızda aynı gö-
TAYSAD Üye
İlişkileri Sorumlusu
Murat Dilicioğlu,
Ford Otosan Genel
Müdür Yardımcısı
Cengiz Kabatepe,
TAYSAD Kurumsal
İletişim Uzmanı Sevgi
Özçelik, Ford Motor
Company Küresel
Araç ve Güç Aktarım
Mekanizmaları Satın
Alma Direktörü Burt
Jordan
34
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe, Ford Motor
Company Küresel Araç ve Güç Aktarım Mekanizmaları Satın Alma
Direktörü Burt Jordan
züken ve incelediğinizde aynı DNA’ya sahip araçlar yani otomobiller, kamyonlar, SUV’ler üretmek” dedi. Burt Jordan, platform birleştirme çalışmalarının büyük kısmının Ford Otosan’da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Transit Connect başta olmak üzere, bize tüm dünyada destek sağlayan en büyük üslerimizden bir tanesi Ford Otosan Gölcük Fabrikası’dır” dedi. Bu durumu küresel ekonomi ölçeğine ulaşmak için tedarik üsleriyle birlikte çalışmak olarak özetleyen
Burt Jordan, “Bunu platform birleşmelerini devam ettirmek, daha az
karışıklık ve daha çok benzerlik ile kaliteyi artırmanın yanı sıra maliyetlerimiz de iyileştirmek adına yapıyoruz. Bu da stratejimizin temel taşlarından birini oluşturuyor” dedi.
One Ford stratejisi kapsamında şeffaflık, iletişim gibi konularla ilgili çalışmalar yaptıklarını da aktaran Burt Jordan, “tedarikçilerimiz
için aranılan alıcı olmak istiyoruz” dedi. Tedarikçileriyle olan ilişkileri iyileştirmek ve şeffaf olabilmek için çaba harcadıklarını belirten
Burt Jordan, “Her şeyin tamamen güvene bağlı olduğunu biliyoruz.
İnsanlar iş yapmak istiyorlar. Biz de tedarikçilerin iş yapmak istedi-
ği şirket olmak istiyoruz” dedi. Burt Jordan, Ford ile çalışmak isteyen
tedarikçilerden bekledikleri en temel özelliğin performansları olduğunun altını çizerek, “Biz, teknolojik yetkinliklere sahip, üstün kaliteli ürünler üretebilen, dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz içinde
dünyanın her yerinde bize ürün sağlayabilecek ve destek olabilecek
tedarikçilerle çalışmak istiyoruz. Ayrıca rekabetçi fiyatlara sahip olmasını da diliyoruz” dedi.
Türkiye’deki Ford tesislerinin çok başarılı ve etkileyici olmasının arkasında yatan en önemli nedenin, başarılı takım çalışması olduğunu
vurgulayan Burt Jordan, “Burada olduğum süre boyunca çalışmalarını gözlemleme şansına sahip oldum ve tıpkı bizim One Ford planında işaret ettiğimiz gibi bütün bir takım olarak ortak çalışma kültürü
oluşturabilmiş olduklarını gördüm. One Ford takımının gücü burada yatıyor. Burada olduğu gibi, Asya’da, Avrupa’da ve ileride Kuzey
Amerika’da da olacak, aynı platformlara sahibiz ve tedarikçilerimizle ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz” dedi. n
Ford Motor Company Global Vehicle and
Powertraining Purchasing Director Burt Jordan:
“We want to work suppliers which would support us in worldwide”
We buy about 75 billion dollars of parts, components and services
all around the world. Of that 75, 60 billion is production purchasing
which I’m responsible for. Hopefully you are a little bit familiar with
One Ford plan, in which we have been really focused on.
Our expectation from the suppliers whom want to work with us is
performance first. We want to work with suppliers who are technically capable, have great quality and can provide and support us around the world as we go around the world, and price competitive as
well.
www.taysad.org.tr
Ford facility in Turkey is quite impressive and succesful and the main
reason behind that their great team. I have been here for the last day
and a half and work with the team, saw some of things they are doing. They work collaboratively together as one team, just like as in the
One Ford Team, which is the strength of the plan. We make platforms
all around the world, we make it in Asia, in Europe, we’ll be making it
in North America and that’s strength of the One Ford Team. We want
to work with our suppliers all around the world.n
Mart March - Nisan April 2012
35
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD'ın
Yeni Hedefi:
Yeni yönetim kurulunun
seçildiği Genel Kurula
tek liste olarak katılan Dr.
Mehmet Dudaroğlu, TAYSAD
üyelerinin oybirliği ile tam
desteğini alarak başkanlık
koltuğuna oturdu. Otomotiv
endüstrisini bir araya toplayan
TAYSAD 34. Olağan Genel
Kurulu’nda başkanlık görevine
veda eden Celal Kaya,
2011’de hedeflerinin yüzde
98’ine ulaştıklarını ve 2012
öngörüleriyle de sektörün 22
milyar dolar ihracata imza
atacağına inandığını söyledi.
Güçlü Sanayi,
Güçlü Marka
TAYSAD,
gerçekleştirdiği
34. Olağan Genel
Kurulu’nun ardından
hedeflerini büyüterek
yoluna devam edecek.
TAYSAD’ın “Güçlü
Sanayi, Güçlü Marka”
olarak belirlenen yeni
dönem sloganı
on ana başlıktaki
hedeflerle
desteklenecek.
36
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
dığını, 20,4 milyar dolar ihracat geliri sağlandığını aktaran Kaya, bu ihracatın içinde yan sanayinin payının
da yüzde 44 oranına yükselerek 9 milyar doları bulduğunu hatırlattı. Otomotiv sektöründe yeni gelişen
teknolojik trendleri Türkiye’ye aktarmak amacıyla
Almanya’ya TAYSAD ofisi açtıklarını hatırlatan Kaya,
önümüzdeki süreçte Hindistan, Çin ve ABD’ye temsilcilik açmayı hedeflediklerini söyledi. Kaya, 2012 yılı
öngörülerini paylaştığı üyelerine siyasi istikrar, mali
disiplin ve yeni yatırımların sürmesini beklediklerini
kaydederek, toplam üretimde 1 milyon 200 bin adet
araç, ihracatta ise 22 milyar dolarlık gelir ve iç pazarda ise 800 bin adetlik satışa ulaşılacağının altını çizdi.
TAYSAD sektörü birleştirdi
Genel kurula katılan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği Başkanı Orhan Sabuncu, 2011’de ihracatta başarılı bir yıl geçirdiklerini ancak hala 2008’in gerisinde
olduklarını, amaçlarının bu dönemi yakalamak ve geçmek olduğunu söyledi. Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği Başkanı H. Şükrü Ilısal da TAYSAD’ı örnek alarak
yurtdışında olmasa da Türkiye’nin her ilinde şubeleşmeyi hedeflediklerini söyledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Bilaloğlu yan sanayinin başarısının devamını dilerken, Otomotiv Sanayi
Derneği Başkanı Kudret Önen ise kardeş kuruluş olarak gördükleri TAYSAD ile geçtiğimiz yıl büyük başarılara imza attıklarının altını çizdi ve 2023 hedefleri için
teşvikler ile Ar-Ge konularında önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, TAYSAD 34. Olağan Genel Kurulu'nda,
otomotiv sektörünün, ana ve yan sanayi
ayrımı yapmaksızın, Türkiye'nin lokomotif
sektörlerinden biri olduğunu kaydetti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
TAYSAD’ın 34. Olağan Genel Kurulu’nda, otomo-
T
AYSAD, 34. Olağan Genel Kurulu TAYSAD’ın Gebze Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki genel merkezinde gerçekleştirildi. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirilen TAYSAD genel kurulunda seçime tek aday olarak katılan Dr.
Mehmet Dudaroğlu, oy birliğiyle derneğin yeni başkanı seçildi. Yönetim kuruluna ise Alper Kanca, Mustafa Zaim, Mustafa M. Alaca, Gökhan Tunçdöken, Aptullah Saner, Neslihan Küçükoğlu, Hayri Kaya, Bekir
Girgin, Dr. Tarık Öğüt ve Sinan Akın tek listeden seçildi. Yeni yönetim
2012-2014 yılları arasındaki faaliyetlerini, ‘Güçlü Sanayi, Güçlü Marka’ sloganıyla yürütecek.
Hindistan, Çin ve ABD’de TAYSAD ofisi açılacak
Olağan genel kurulda başkanlığı dönemindeki faaliyetlerini üyelerle paylaşan Celal Kaya, 1 Ocak 2011’de koydukları hedeflerin yüzde
98’ine ulaştıklarını vurgulayarak, otomotiv sanayinin geçtiğimiz yıl büyük başarılara imza attığını kaydetti. 2011’de toplamda 1 milyon 260
bin adet araç üretildiğini, bunun 801 bin adedinin dış pazarlara satıl-
www.taysad.org.tr
2010-2011 dönemi
TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Celal Kaya
Mart March - Nisan April 2012
37
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Ergün, ‘’Sektörün Rusya başta olmak üzere Fas, Brezilya, Çin ve
Hindistan bölgelerine yönelik işbirliği projelerini artırma çalışmalarına biz de elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. Mevcut ürünler ile yeni pazarlarda büyümeye devam edeceğiz. Ancak bununla birlikte, mevcut pazarlarda katma değeri daha yüksek yeni ürünler ile büyüme stratejilerine derinlik ve
çeşitlilik kazandıracağız. Sanayimizin önümüzdeki yıllardaki gerek
üretim, gerekse de ihracat hedeflerini yakalayabilmesi için desteklenmesi önem arz ediyor’’ diye konuştu.
OYDER Yönetim Kurulu
Başkanı H. Şükrü Ilısal
Otomotiv konusu konuşulunca, artık en önemli gündem maddelerimizden birisinin yerli otomobil üretimi olduğunu hatırlatan
Ergün, yerli otomobille ilgili büyük bir toplumsal destek olduğunu, bunun ekonomik gereklilik olduğu da herkesin konuşulduğu-
tiv sektörünün, ana ve yan sanayi ayrımı yapmaksızın,
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu kaydetti.
Otomotiv sanayisinin, 2011 yılında yaklaşık 1 milyon 250
bin adetlik toplam araç üretimini gerçekleştirdiğini anımsatan Ergün, böylece 2015 yılı hedefi olan yıllık 2 milyon adet
üretim rakamına biraz daha yaklaşıldığını ifade etti.
Bakan Ergün, 2011 yılında yapılan 20,4 milyar dolar ihracatın yaklaşık 9 milyar dolarlık bir kısmını yan sanayinin gerçekleştirmesinin son derece önemli olduğuna işaret ederek,
2011 yılında ana sanayi ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 10 artarken, yan sanayi ihracatının yüzde 26 artış göstermesinin dikkate değer olduğunu anlattı.
Otomotiv yan sanayi firmalarının, kendilerine AB ülkeleri
haricinde farklı pazarlarda iş olanakları yaratarak ortalamanın üzerinde bir büyüme sağladığına değinen Ergün, özellikle gelişmekte olan ve coğrafi olarak da yakında bulunan
Rusya, İran, Kuzey Afrika gibi bölgelerde tedarik sanayinin
yaptığı yeni bağlantılar ve aldığı projelerin göze çarptığını belirtti.
ODD Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ali Bilaloğlu
38
Mart March - Nisan April 2012
OİB Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Sabuncu
nu kaydetti. Nihat Ergün, Türkiye gibi bir ülkenin yerli bir otomobil markası oluşturmasının ekonomik olarak ne kadar gerekli olduğunun ortada olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: ‘’Dünyanın
10 büyük ekonomisi içerisine gireceğiz ama oraya girerken bizim
kendi marka tasarım ve model otomobillerimiz olmadan mı gireceğiz- Böyle bir şey olmaz. 2023 Türkiye’si dünyanın 10 büyük
ekonomisinden biri olacak Türkiye ise o zaman Türkiye’nin bazı
sektörlerde kendi küresel markalarının da ortaya çıkması lazım.
Otomotiv buna en yakın olduğumuz sektör. 2023 Türkiye’sinin
hala küresel ve ulusal ölçekte otomotiv sektöründe kendi markaları olmazsa, 2023 Türkiye’sini, dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefini de yakalamamış oluruz. Bu yönüyle de bakmamız gerekir.
Türkiye’de üretim yapan markalar var. Şimdi OYAK Renault’a,
TOFAŞ’a, Ford’a söyleyelim. Şimdiye kadar markalaşma yönünde attığımız adımları yarım bıraktık. Anadolu, Kuş serisini, Toros’u
kemale erdirebilirdik. Markalaşma sürecinde bu işi devam ettirebilirdik. Olmadı. Bugün OYAK Renault, Fransız ortaklarına şunu
söyleyebilmeli; ‘Şimdiye kadar, Fransız markası olan bir aracı burada birlikte ürettik. Şimdiye kadar marka, teknoloji, tasarım si-
www.taysad.org.tr
OSD Yönetim Kurulu
Başkanı Kudret Önen
zindi. Şimdi gelin yeni bir şey yapalım. Marka, teknoloji, tasarım
bizim olsun, siz de bize ortak olun. Yeni bir marka yapalım’. Bunu,
çok cesur ve kararlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yine Ford’a, Fiat’a
aynı teklifi yapabilirsiniz’’
Yeni teşvik sistemi
Bakan Ergün, küresel markalar oluşturmadan, Türkiye’nin güçlü ekonomilerden biri olma şansının olmadığına değinerek, yeni
teşvik sisteminin otomotiv sektöründe, yeni otomobil yatırımları, markalaşma için önemli bazı unsurları içinde barındırdığında,
yerli otomobil konusundaki atılımın daha güçlü bir şekilde yapılacağını bildirdi.
Türkiye’de yerli otomobil konuşulduğu zaman, sanki pazarın küresel markalara kapatılacağı yönünde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Ergün, ‘’Yerli otomobil derken, yabancı firmaları da ülkemize yeni yatırımlar yapmaya davet ediyoruz. Türkiye’de ikide bir yerli otomobil deniliyor. bu acaba yabancı markalarla arasını mı açacak. Böyle bir şey yok. Bizim ilişkilerimizi daha da güçlü hale getirecek daha sıkı işbirliği yapacağız. Rekabet edeceğiz. birinin elini tutarken ötekinin elini salıvermeyeceğiz. Birbirini güçlendiren destek veren iki unsur olacak ve diğer
markalarda bu süreçten kazançlı çıkacak’’ diye konuştu.
Oyak Renault Genel Müdürü
Tarık Tunalıoğlu, otomotiv
sanayindeki Ar-Ge projeleri ile
ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Bugün dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen, Türkiye’nin
bütçe dengelerinden taviz vermeksizin önemli büyüme
oranlarına ulaştığını dile getiren Ergün, 2010 yılında yüzde
9 gibi yüksek bir büyüme oranı yakalayan Türkiye ekonomisinin, 2011 yılında da yüzde 8 ile yüzde 8,5 oranında büyümesini öngördüklerini bildirdi.
Ergün, Türkiye’nin büyüme performansının reel sektör kaynaklı olması nedeniyle de ayrı bir önem ve değer taşıdığını
dile getirerek, ‘’Mesela yıllık işsizlik rakamlarına baktığımız-
“Büyüme rakamı istihdam dostu bir büyüme”
Ergün, bugünün Türkiye’sini herhangi bir yönden geçmişin
Türkiye’si ile kıyaslamanın mümkün olmadığını kaydetti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün
Kocaeli Valisi
Ercan Topaca
www.taysad.org.tr
da, 2011 yılında işsizliğin bir önceki yıla göre 2,1 oranında azaldığını görüyoruz. Demek ki büyüme rakamı istihdam
dostu bir büyüme. Böylece 2002’den bu tarafa en düşük
yıllık işsizlik rakamına ulaşmış olduk. İşgücü arzı 1 milyondan fazla artmasına rağmen, işsiz sayımızı 400 bin kadar
azaltmış olmamız, ekonominin ve özellikle sanayinin gücünü göstermesi açısından son derece önemli bir rakam’’ diye
Mart March - Nisan April 2012
39
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Divan Kurulu Üyeleri
TAYSAD Almanya Temsilcisi
Ahmet Yılmaz
konuştu. Ergün, TÜİK, geçtiğimiz hafta ocak ayı sanayi üretim endeksinin, bir önceki yıla göre 1,5 puan arttığını anımsatarak, rakamın piyasa beklentilerinin biraz altında çıkınca, birilerinin hemen ‘’sanayide çarklar durdu’’ gibi yaklaşımlar sergilediğini, sanayideki çarkların durmadığını, sanayideki çarkların hızını gelişmelere göre ayarladığını belirtti.
Özellikle cari açık sorununu çözmek için ekonomide kontrollü bir şekilde yavaşlamayı zaten hükümet olarak tercih
ettiklerini dile getiren Ergün, ‘’Aldığımız önlemlerle dünyadaki gelişmelere göre hızımızı ayarlama önlemleridir. Türkiye ekonomisi de hızını ona göre ayarlıyor. Zaten 2012 için
daha yavaş bir gidiş öngörüyoruz. 2012’de yavaş gidelim ki
2013 yılını daha iyi planlayalım’’ dedi.
Bakan Ergün, Otomotiv Strateji Belgesi’nin yaklaşık bir
yıl önce hayata geçtiğini anımsatarak, geçen yıl Strateji
Belgesi’nin temel yapı taşlarından birisi olan Ar-Ge konusunda çok önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.
Bir kaç sene içinde yan sanayiden Ar-Ge merkezi kuran
firma sayısının ikiye katlanacağına değinen Ergün, şunları söyledi: ‘’Ar-Ge merkezi belgesi almanın küçük ve orta
ölçekli firmalarımız için zor olduğunu biliyoruz. Ancak bu
konuda firmalarımızın rekabet öncesi işbirliği programımızdan yararlanmaları mümkündür. Rekabet öncesi işbirliği kültürünü firmalarımıza anlatmak ve yerleşmesini sağlamak için TAYSAD’a da çok önemli görevler düşmektedir.
Böylece çok daha fazla sayıda firmamızı Ar-Ge faaliyetlerinin içine çekmek mümkün olacaktır.
Yan sanayimiz bugüne dek kalite, maliyet ve teslimat performansında çok olumlu gelişmeler kaydetti. Bundan sonra bu becerilerine Ar-Ge ve tasarım kabiliyetini artırma konusunu muhakkak eklemelidir. Tasarımını kendi yapabilen, yaptığı tasarımı doğrulayıp seri üretim aşamasına kadar sorunsuz hizmet veren firmalarımızın sayısını artırmalıyız. Bunu yapabilmek için ana sanayilerle olan ilişkileri geliştirmek, lokal ve küresel projelerdeki payı artırmak son derece önemlidir.’’
‘’Elektrikli araçlar hayatımızda hızla yer alacak’’
Ergün, TAYSAD’ın, TAYSAD Almanya şubesinin ardından
ABD, Çin ve Hindistan’da ofis açma girişimlerini önemsediklerini ve TAYSAD’a destek vereceklerini belirtti.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Zaim, 20102011 Dönemi TAYSAD Başkanı Celal Kaya’ya “Ar-Ge İle
Küresele“ sloganıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı
teşekkür plaketi verdi.
TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Mustafa Zaim
40
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Ar-Ge konusunun mevcut teknolojilerde daha üst seviyelere çıkmak açısından olduğu gibi, yeni nesil teknolojilere hızlıca adapte olmak açısından da son derece kritik olduğuna
değinen Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Küresel ısınma ile birlikte tüm dünyada çevresel faktörler konusundaki bilinç ve beklenti artmaktadır. Bu nedenle, otomotiv sanayinde araç hafifletme, yeni malzemeler ve
yeni teknolojiler konusunda çalışmalar artacaktır. Yan sanayimizin de şimdiden bu dönüşüme hazır olması son derece önemlidir.
Elektrikli araçlarla ilgili sürecin daha 15-20 yılı bulacağını
söyleyenler var; ancak ben o kadar süreceği kanaatinde değilim. Elektrikli araçlar konusu hayatımızda daha hızlı yer
almaya başlayacak. Bu yeni sürece yarışa start verilmeden
önce hazır olmamız gerekmektedir. İş dünyamızla yaptığımız görüşmelerde, bazı sanayicilerimizin özellikle elektrikli
araçlar konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını görüyoruz.
O yarışta geriden başlamayacağımız bir yarış olacak. Önümüzdeki süreçte, bu alanda ortaya çok başarılı çalışmaların
çıkabileceğini söylemek isterim.’’
Genel Kurul esnasında, TOSB tarafından
TAYSAD’a tahsis edilen arsaya yönelik
protokol imza töreni de gerçekleştirildi.
gelişmekte olan yeni pazarlardaki iş hacimlerini artırarak
dengeleyebileceğimizi düşünüyorum. Elbette bazı pazarlarımız daralabilir ama yeni heyecanlı, pazarlar var. Otomobil
konusuna bizim kadar doymamış pazarlar var.
Otomobil süreç içerisinde özel tüketim vasıtası olmaktan
çıkacaktır. Günlük ihtiyaçlardan biri haline gelecektir. Bunun üzerindeki vergi yükleri de süreç içerisinde azalacak.
Türkiye bütçesinin imkanları geliştikçe bazı alanlardaki vergiler azalacaktır. Vergiler kademeli olarak biraz azaldığında
ya da alternatif değişim modelleri geliştiğinde Türkiye kendi içinde daha büyük potansiyel enerjiye sahip otomotiv
sektörü açısından. Bunun kinetik enerjiye dönüştüğünü o
zaman gördüğümüzde şimdiden bu hazırlığı yapanlar kazanır. Yapmayanlar kazanmaz. O potansiyeli görüp yeni markaya yeni tasarımı ortaya koyanlar kazanacaktır. Bu potansiyeli de görmekte fayda var.’’
Nihat Ergün, 2012 yılının zor bir yıl olacağının açık olduğunu dile getirerek, Türkiye ekonomisi 2009 gibi bir süreçten
güçlenerek çıktığını, 2012 yılındaki bazı zorlukların içinden
de güçlenerek çıkacak kabiliyete sahip bulunduğunu anlattı. Ergün, ‘’Bu nedenle, 2012 yılının risklerinin farkında olmalı, ancak bu süreçte orta ve uzun vadeli hedeflerimizi
muhafaza etmeliyiz. Türkiye, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapacak ise bunun aşağı yukarı 75 milyar doları
otomotiv sektörüne ait olacaktır’’ dedi. n
Bakan Ergün, 2011 yılında, 2010 yılına göre yüzde 15’lik bir
artış ile 910 bin 867 adetlik iç pazar büyüklüğüne ulaşıldığını anımsatarak, 600 bine ulaşan yurt içi otomobil pazarının yüzde 70’lik kısmını ise ithal araçların oluşturduğunu ifade etti.
‘’2012 zor yıl olacak, ama Türkiye ekonomisi güçlenerek çıkacak’’
Bu tabloyu değiştirmek için, Türkiye’de daha fazla binek
otomobil üretilmesini sağlanması ve bunun da ötesinde
kendi otomobil markasını oluşturmak gerektiğini belirten
Ergün, şunları kaydetti: ‘’2012 yılında özellikle gelişmiş AB
ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların da etkisi ile otomotiv pazarında bir miktar daralma yaşanacak. Sanayimizin, ihracatın yoğun olduğu bu bölgelerdeki dalgalanmayı
42
Mart March - Nisan April 2012
TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Bayraktar, 2010-2011
Dönemi TAYSAD Başkanı Celal Kaya, TOSB Başkanı Yunus Çiftçi
ve TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Arkan
www.taysad.org.tr
HER ŞEY FİYAT DEĞİLDİR….
PETROFER Soğutma Sıvılarının Avantajları:
Otomotiv, otomotiv yan sanayi, uçak sanayi, makine sanayi,
basınçlı döküm ve demir çelik sektörlerinde…
l Takım ömrünü uzatır,
lEmülsiyon ömrünü uzatır,
lDolum değişim aralığını uzatır,
lİşletme hızını arttırır,
lParçaların yüzey kalitesini iyileştirir,
lNihai ürün kalitesini arttırır,
lMakineyi temizler,
lMakine ve parçaları korozyondan korur,
lDuruşları azaltır,
lTezgâh verimliliğini arttırır,
lÇalışan sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruması sağlar,
lİşletme maliyetlerini düşürür.
Soğutma Sıvılarınızın Uzun Ömürlü Olması İçin:
l Su kaliteniz kontrol altında mı?
l Emülsiyon kontrolleriniz periyodik mi?
l Filtrasyon sisteminiz doğru mu?
l Filtre kâğıtlarınız doğru mu?
ISO 9001
ISO 14001
TS/ISO 16949
TSE EN ISO/IEC 17025
FM APPROVAL
PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN. VE TİC.A.Ş.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No:1, 35620, Çiğli- İzmir/ TÜRKİYE
Tel: +90 232 376 84 45 (pbx), Fax: +90 232 376 79 42, www.petrofer.com.tr - [email protected]
FLENDER APPROVAL
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
İhracat Kategorisi
1.’ncisi Bosch San. ve Tic. A.Ş.
İhracat
Kategorisi
2.'ncisi
CMS Jant ve
Makina San.
A.Ş.
İhracat
Kategorisi
3.'ncüsü
Delphi
Automotive
Systems Ltd.
Şti.
Patent/Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Kategorisi
1.’ncisi Hema Endüstri A.Ş.
Patent/
Faydalı Model/
Endüstriyel
Tasarım
Kategorisi
2.’ncisi
Kale Oto
Radyatör San.
ve Tic. A.Ş.
2010-2011 Dönemi TAYSAD Başkanı Celal Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün’e, otomotiv sanayine katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
44
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
Patent/Faydalı Model/
Endüstriyel Tasarım
Kategorisi
3.'ncüsü
Aktaş Hava
Süspansiyon Sistemleri
A.Ş.
2011 TAYSAD Başarı Ödülleri
Genel kurulda ayrıca 2011 TAYSAD Başarı Ödülleri de
sahiplerini buldu. “Patent / Faydalı Model / Endüstriyel
Tasarım” kategorisinde sırasıyla Hema Endüstri, Kale Oto
Radyatör ve Aktaş Süspansyion ilk üç dereceyi paylaşırken,
“İhracat” kategorisinde sırasıyla Bosch Sanayi, CMS
Jant ve Delphi Automotive Systems ödül aldı. “Eğitim”
kategorisindeki başarı performansları nedeniyle Kale Oto
Radyatör ve Bodycote Istaş’ın birinciliği paylaştığı ödül
töreninde Farplas ve Valeo firmaları da ikincilik ve üçüncülük
ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Ar-Ge Merkezi ünvanına sahip
37 otomotiv yan sanayi firmasına da tebrik plaketi verildi.
Eğitim
Kategorisi
1.'ncisi
Kale Oto
Radyatör San.
ve Tic. A.Ş.
TAYSAD Başarı
Ödülleri Eğitim
Kategorisi Birincisi
Bodycote Istaş
Isıl İşlem San. ve
Tic. A.Ş.
Eğitim Kategorisi
2.'ncisi Farplas Oto.
Yedek Parça A.Ş.
Eğitim Kategorisi
3.'ncüsü
Valeo Otomotiv
Sistemleri End.
A.Ş.
Genel Kurul esnasında, “Türk Otomotiv Sanayi” kitabını sektöre
kazandıran TAYSAD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Arslan B.
Sanır’a, Bakan Nihat Ergün tarafından teşekkür plaketi de verildi.
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
45
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Tunçdöken, Aptullah Saner, Neslihan Küçükoğlu, Hayri Kaya, Bekir Girgin, Dr. Tarık Öğüt and Sinan Akın. This new management will operate with motto of “Strong Industry, Strong Brand” within 2012-2014
period.
TAYSAD's new target:
Strong Industry Strong Brand
Consequent to the 34th General Assembly Meeting,
TAYSAD will continue on its path with bigger
objectives. The new motto of this new era, Strong
Industry, Strong Brand will be supported with
objectives under ten new subjects.
T
AYSAD’s 34th General Assembly held at HQ of TAYSAD in
Gebze Organised Industrial Zone. At the meeting, which was
held With the participation of Minister of Science, Industry
and Technology Nihat Ergün, Dr. Mehmet Dudaroğlu unanimously
elected as the president of the association. The new executive board
is composed of Alper Kanca, Mustafa Zaim, Mustafa M. Alaca, Gökhan
46
Mart March - Nisan April 2012
In the General Assembly, Celal Kaya, whom chaired the board of the
association for the last two years, said that they achieved 98 percent
of their objectives in 2011 and he believe that the sector’s export
would realize as 22 Billion dollars in 2012. Former president thanked
to each of his supporters and wished the best for the new president and
his team. Nihat Ergün, Minister of Science, Industry and Technology,
pointed out the local automobile brand and emphasized that the industry reached to an important level. He showed the signs of a high
quality automobile production by asking: We have a reputation in the
sector. Turkey produces quality, vehicles produced in Turkey are not
called back, do we ever hurt this reputation?
TAYSAD gathered the sector
H. Şükrü Ilısal, President of Automotive Dealers’ Association, said that
TAYSAD are their role-model and therefore they will establish branch
offices throughout Turkey. Automotive Distributors’ Association’s Vice
President Ali Bilaloğlu wished continous success for the supply industry. Orhan Sabuncu, President of Automotive Industry Exporters’ Union, said that 2011 was a succesful year yet the sector is still behind
of 2008. And he added that they wish to reach and leave behind the
2008 levels. Automotive Industry Association’s President Kudret Önen
said that they had major achievements with TAYSAD, which is like a
sister association to us, and emphasized that important steps should
be taken on subjects like incentives and R&D in order to achieve 2023
objectives.n
www.taysad.org.tr
Estaş Eksantrik San. Ve Tic. A.Ş.
Norm Civata San. Ve Tic. A.Ş.
Farba A.Ş.
Olgunçelik San. Ve Tic. A.Ş.
Assan Hanil Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.
Farplas Oto Yedek Parçaları İml. İth. İhr. A.Ş.
Ortadoğu Rulman A.Ş.
Akım Metal San. Ve Tic. A.Ş.
Grammer Koltuk Sistemleri A.Ş.
Safkar Ege Soğutmacılık A.Ş.
B Plas Bursa Plastik A.Ş.
Heksagon Mühendislik Ve Tasarım A.Ş.
Teklas Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş.
Beyçelik Gestamp Kalıp A.Ş.
Hema Endüstri A.Ş.
Tırsan Treyler A.Ş.
Bosch San. Ve Tic. A.Ş.
İnci Akü San. Ve Tic. A.Ş.
Toksan Yedek Parça A.Ş.
CMS Jant Ve Makina San. A.Ş.
İzeltaş El Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam San. A.Ş. / Şişecam
Coşkunöz Metal Form Makina End. Ve Tic. A.Ş.
Kale Oto Radyatör San. Ve Tic. A.Ş.
Valeo Otomotiv Sistemleri End. A.Ş.
Delphi Otomotiv Sistemleri A.Ş.
Kanca El Aletleri A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri A.Ş.
Delphi Automotive Systems Ltd. Şti.
Magneti Marelli Mako A.Ş.
Teknorot A.Ş.
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.
Martur Sünger Ve Koltuk A.Ş.
Kordsa Global A.Ş
Ermetal Otomotiv Ve Eşya San. Ve Tic. A.Ş.
Mecaplast A.Ş.
Totomak A.Ş.
Tebrik Plaketi Verilen Ar-Ge Merkezi
Ünvanına Sahip Firmalar:
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
47
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD'da yeni dönem
34. Olağan Genel Kurul'da, 2012-2014 dönemi yönetim kurulu seçildi. Tek liste
halinde yönetim kuruluna aday olan Dr. Mehmet Dudaroğlu, üyelerin oybirliği ile tam
desteğini alarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak TAYSAD'da bayrağı devraldı.
New term in TAYSAD
2012-2014 period's executive board is elected in 34th General Assembly.
Dr. Mehmet Dudaroğlu unanimously elected as the president of the association.
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
EKU Fren Kampana ve Döküm San. A.Ş.
Mustafa Zaim
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.
Alper Kanca
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Mak. San. A.Ş.
Neslihan Küçükoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Toksan Yedek Parça İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Hayri Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi
Kale Oto Radyatör Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bekir Girgin
Yönetim Kurulu Üyesi
Matay Otomotiv Yan Sanayi A. Ş.
48
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
Gökhan Tunçdöken
Yönetim Kurulu Üyesi
Bosch San. ve Tic. A.Ş.
Mustafa M. Alaca
Yönetim Kurulu Üyesi
Magneti Marelli Mako Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Dr. Tarık Öğüt
Yönetim Kurulu Üyesi
Figes A.Ş.
Sinan Akın
Yönetim Kurulu Üyesi
Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.
Süheyl Baybalı
Denetleme Kurulu Başkanı
Trigo Çözüm San. ve Tic. A.Ş.
Dr. Hamdullah Merdane
Denetleme Kurulu Üyesi
Akkardan San. ve Tic. A.S.
www.taysad.org.tr
Aptullah Saner
Yönetim Kurulu Üyesi
Beltan Vibracoustic A.Ş.
Albert Saydam
Denetleme Kurulu Üyesi
Tekno Kauçuk Sanayii A.Ş.
Mart March - Nisan April 2012
49
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zaim:
“Sektörün en önemli
oyuncularından biriyiz”
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
M
üşteri hedef kitlesini ana otomotiv sanayi olarak belirleyen
her yan sanayicinin vizyonunda
küresel tedarikçi olabilme hedefi olmalıdır.
2011 yılında 20 milyar dolar olan sektör ihracatına, 2023 için 70 milyar dolar hedefini koyuyorsak, küresel oyuncu olma hedefini en baştan kabullenmiş olduğumuz gerçeği ortadır.
Büyük bir isabetle, TAYSAD’ın da büyük
katkıları ile ortaya konan otomotiv sanayi
strateji belgesi doğru bir yol haritasıdır. Ancak altının doldurulup zamanında gerçekleşen eylemlerle, yolun kendisini yapmamız
lazım. Bu belgenin altının doldurulması ve
eyleme geçirilmesi için, TAYSAD bundan
önce olduğu gibi hatta daha da fazla inisiyatif alarak katkıda da bulunmayı ve uygulamaların takipçisi olmayı kendine misyon
edinmiştir.
Küresel rekabete açık olan otomotiv sanayi artan rekabet ölçüsünde tedarikçileri üzerindeki fiyat baskısını da arttırmaktadır. Otomotiv sanayimizin küresel ölçekte
rekabetçi olabilmesi için, başta hammadde
ve enerji olmak üzere diğer girdileri de kü-
Mustafa Zaim
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
TAYSAD Vice President
resel ölçekte rekabetçi fiyat ve koşullarda
tedarik edebilmesi gerekir.
Otomotiv sanayinin ihtiyaç duyduğu çok
önemli hammaddeler ve ara mamuller halen büyük ölçüde ithal edilmekte, dolayısıyla bu durum dünya ile rekabette yan
sanayiciye dezavantaj teşkil ederken sek-
MUSTAFA ZAİM
1955 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Boğaziçi Makine Mühendisliği bölümünden
mezun olduktan sonra, yine 1979 yılında, o tarihlerde İzmir’de yerleşik olan Jantaş A.Ş’de
çalışma hayatına başladı. 1981 yılında askerliğini yaptıktan sonra 1981-1983 yıllarında
İstanbul’da Wat Motor A.Ş.’de dış ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yaptı. 1983 yılında İnci Holding’in İstanbul’daki ilk şirketi olan Rimtaş A.Ş.’yi kurarak 1986 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 1986 yılında İnci Akü
A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev aldı.
1991-2003 yılları arasında İnci Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, grubun tüm
şirketlerinden sorumlu olarak görev alırken, yabancı ortaklıklar tesis ettikleri şirketleri olan
Jantaş A.Ş.’de Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı, İnci Exide Akü A.Ş.’de Murahhas Üye,
Lemmerz-İnci’de Murahhas Üye görevleri de devam etti. 2003 – Hayes Lemmerz Jantaş ve
Hayes Lemmerz İnci Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ilaveten yabancı ortak olan Hayes
Lemmerz International / Maxion Wheels’in icra kurulu olan, Küresel İcradan Sorumlu Liderler Kurulu Üyesi görevini yürütmektedir. 2009 Haziran ayından itibaren, yukarıdaki görevlere
ilaveten, Hayes Lemmerz International-Maxion Wheels Başkanlık Danışmanı ve Küresel Satınalma Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.
50
Mart March - Nisan April 2012
tör bazında cari açığı da en çok etkileyen
olumsuzluklardan biri. TAYSAD’ın katkıları ile oluşturmaya çalışılan “Girdi Tedarik
Stratejisi“nin altının doldurulması olağan
üstü önem taşımaktadır.
Çevirim veya proses maliyetlerinde rekabetçi olabilmek ve rekabetçi kalabilmek için
sistematik ve sürekli bir iyileştirme beklentisi sektörün “olmazsa olmaz”ları arasında.
Rekabetçi ve her konudaki beklentileri yüksek sektörde, sürdürülebilir bir başarıya sahip olabilmek ancak Ar-Ge yetenekleri ile
mümkün. Yeni ürünler için dizayn veya en
azından co-design beklentisi, tedarikçi seçiminde çok önemli bir kriter.
TAYSAD olarak Ar-Ge konusunu, sektörümüzün geliştirmesi gereken en önemli yönü olarak gördüğümüzden bu konudaki seferberliğin başlayıp devam etmesinde önemli bir rol oynadığımıza inanıyoruz. Ar-Ge konusunda gerek üyelerimizin
bilinçlenmesinde gerekse bilinçlenme sonrasında Ar-Ge’nin oluşturulmasında her konuda destek ve rehberlik ederek, sektörün
Ar-Ge çalışma ve yatırımlarında başı çekmesinde ki payımızdan dolayı gururluyuz.
www.taysad.org.tr
Ancak henüz yolun başındayız, Ar-Ge kabiliyetimizi artırabilmemiz için daha çok kaynağa ve daha çok kalifiye insan kaynağına
ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir başarı için
küresel bir tedarikçi olabilmeyi vizyon olarak benimsenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz.
Ar-Ge’ye yönelik daha fazla kaynak ayırmak üzere bilinçlendirme, akılcı yapılanma,
sektör bazındaki teşvikler, üniversite – sanayi işbirliğinin geliştirilmesi bu konudaki ev ödevlerimiz. Bu seferberlik için sektörün firmalarının, kuruluşlarının, oda ve derneklerinin daha bir etkin, gelişim ve etkileşim içinde olması gerekliliğine inanıyorum.
TAYSAD’ın bu anlamda önemli bir misyonunun olduğunu bilincindeyiz.
Bugün TAYSAD üyesi olan ve küresel yan
sanayici olabilme başarısını göstermiş bir
çok üyemiz var, ancak esas potansiyel küçük ve orta boy işletmelerimizde, burada
karşımıza, ölçek ve kaynak sorunu çıkıyor,
kurumsallık, orta ve uzun vadeli stratejik
plan yapabilme yetkinliğine sahip olunması gerçeği ortaya çıkıyor. Bu nedenle de kümeleşme, rekabet öncesi iş birlikleri gibi yapısal araçların hayata geçirilmesi ve uygulanmasının teşviki önem kazanıyor.
Herkesin kuşkusuz takdir edebileceği gibi
küresel güce sahip bir sanayi gücünü, birincil olarak kendi iç pazarından almalı, desteklenen ve sürekli büyüme potansiyeli olan kendi iç pazarımızın canlandırılması neticesinde ortaya çıkacak güç, küresele yürümesi gereken sanayimizin dinamosu olmalıdır.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Doğrudan son tüketiciye ulaşma imkanı olan değiştirme piyasasını ayrı tutarsak,
OEM odaklı yan sanayinin markalaşması, konsept olarak genel markalaşma stratejilerinden kısmen farklılaşmaktadır. OEM
nezdinde markalaşma denince de eğer yan
sanayicinin hedef pazarlarının herhangi bir
yerindeki bir ana sanayi, yeni bir platform
icin RFQ açarken yani teklif alırken mutlaka
o yan sanayiciden teklif alıyor ve eşit şartlar altında o yan sanayicinin ürünü tercih
ediliyorsa, hele hele “tercih edilir yan sanayici” konumunduysa kanımca o yan sanayi firması markalaşmış demektir. Hepimizin yakinen bildiği gibi, bu da kalite düzeyi,
rekabet düzeyi, co-dizayn kabiliyeti, maliyet düşürmede ve ürün- proses geliştirmede yaratıcılık ve Ar-Ge kabiliyeti, zamanında teslimat, üretim esnekliği gibi yetkinlik-
www.taysad.org.tr
“Küresel güce sahip bir
sanayi gücünü, birincil
olarak kendi iç pazarından
almalı, desteklenen ve
sürekli büyüme potansiyeli
olan kendi iç pazarımızın
canlandırılması neticesinde
ortaya çıkacak güç,
küresele yürümesi gereken
sanayimizin dinamosu
olmalıdır.
”
lerle yönetilen bir performans neticesinde, müşteri nezdinde oluşan güven kazanımı ile mümkün oluyor. Türk yan Sanayinin top yekun olarak, küresel OEM’in, küresel tedarikçisi olabilmesinin, önemine vurgu yapmak istiyorum, yani bir anlamda küresel otomotivde “Made in Turkey”in markalaşması da çok önemli ve firma bazında
markalaşma ile bir bütün.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD’ın sektörümüzün referans ve rehber kuruluşu olarak oldukça etkili ve saygın bir konumda olduğuna inanıyorum. Sürekli olarak da, daha fazla misyon yüklenerek, daha çok inisiyatif alarak bilinçli bir sivil toplum sektör örgütü olma misyonunu
başarı ile taşıdığına inanıyorum. Kurumsallaşma ve çağdaşlaşma yönünde çok hızlı
adımlar atıldı ve bugünlere çok zorlu yollar
kat edilerek gelindi. Bir üyesi olarak TAYSAD ile gurur duyuyorum ve bu başarı çizgisini yakalamasında emeği geçen tüm geçmiş yönetimlere teşekkür ediyorum.
Doğal olarak, 2023 gibi olağan üstü hedeflere odaklanmış bir sektörün en önemli oyuncularından biri, sektörel sivil toplum
kuruluşu olarak, endüstriden beklenen atılımlar, TAYSAD faaliyetleri içinde geçerli. Bu yolda, üyelerimize rehberlik etme,
onları tüm paydaşlarımız nezdinde temsil
etme, haklarını ve çıkarlarını top yekun savunma gibi çok önemli misyonlarımız var.
Üyeler arasındaki birliğin, beraberliğin arttırılması, daha sıkı bir işbirliği içinde, ortak
akıl ile daha da güçlü bir duruş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. TAYSAD gücünü üyelerinden alıyor, üyelerini yönetime daha çok katılımını sağlayacak, interaktif yönetim modellerini geliştirmemiz gerekir. TAYSAD’ın kurumsallaşma düzeyini, daha da geliştirerek, önümüzdeki yıllarda üyelerine ve paydaşlarına sektörün gelişimi ile ilgili her konuda profesyonel rehberlik hizmeti verebilecek konuma gelmesi hepimizin hedefi olmalı. Ar-Ge konusunda TAYSAD olarak aldığımız inisiyatifi, bizi
2023 hedeflerine götürecek her konuda
alabilmeliyiz. Paydaşlarımızla, ortak menfaatlerimizin birleştiği konularda sinerjik işbirliğimizi geliştirerek, daha sistematik bir
yapıya oturtmalıyız. TAYSAD sektörün kanaat lideri olma inisiyatifine sahip olacaktır. Bu güne kadar elde edilen kazanımlar,
gelinen bu başarı seviyesini geleceğin çok
daha güçlü TAYSAD için umut kaynağı olarak görüyorum.n
TAYSAD Vice President Mustafa Zaim:
"We are one of the most important
players of the sector"
P
utting modification market, which
has the opportunity to reach out
to customers, aside, branding of
OEM focused supply industry is a little bit
different than the general branding strategies. In terms of OEM, branding means
“preferred supplier”. This means basically
that: if an automotive industry company,
which is located around a supplier’s target
market, asks the offers of a specific supplier
during its RFQ and prefer that specific supplier’s product, than that supplier may be
called “preferred supplier”
As we all know this is possible only through
the trust of the customer which is gained
via a performance managed by capabilities
like quality, competition level, co-design
capabilities, innovative cost efficiency and
product-process development and R&D
skills, on time delivery, flexible production.
I would like to emphasize on the importance of Turkish supply companies’ become global OEM’s global supplier. I mean
“made in Turkey” branding in global automotive is also important and is a whole with
branding at company level. n
Mart March - Nisan April 2012
51
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Kanca:
“Müşteri beklentisine göre bir üstünlük
alanı oluşturmak gerekiyor”
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
K
Markalaşmayı iki şekilde düşünmek gerekiyor. Firmaların tanınırlığının, itibarının
artması ve müşteri tarafından istenir, aranır olması. Bu konuda TAYSAD bugüne kadar yaptığı gibi üyelerinin pazarlama, kalite, insan kaynakları, eğitim ve başka birçok
alandaki eksiklerini gidermesine destek olmaya devam etmelidir. Firmaların tekil olarak kendilerini “marka” haline getirme çabaları dışında, dernek olarak Türk yan sanayisinin tanıtımı, küresel müşteriler nezdinde bilinirliğinin artırılmasına destek vermeliyiz. Türk otomotiv yan sanayi Detroit, Köln, Paris, Torino, Moskova ve Şanghay
gibi sektör merkezlerinde bulunmalı, etkinlikler düzenlemeli, kendini tanıtmalıdır. Bu
uzun vadeli bir program kapsamında olmalı ve mutlaka Bakanlıkların ve OİB’in desteğini almalıdır.
endimizi nasıl konumlandırmalıyız? konusu önemli. Ama aynı
zamanda “Küreselleşme yolunda
müşterilerimiz bizi nasıl konumlandırıyor
veya konumlandırmak isterler?” sorusunu
da dikkate almamız gerekiyor. Ama herşeyden önce şunu bilmekte fayda var. Her bir
yan sanayici küreselleşecek yani dünyanın
bir çok köşesinde imalat veya sevkiyat imkanına sahip olacak, yoksa kaybolup gidecek diye bir endişeye gerek yok. Gerçek anlamda küresel faaliyetlerde bulunacak Türk
tedarikçi sayısı önümüzdeki 5-10 yıl içinde istesek de bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Küresel planda etkin olacak yan
sanayi firmalarımızın ilk önce kendi ana işlerinde sınır aşacak şekilde rekabetçi olmaları lazım, diğer taraftan da küresel olarak
mücadele edecek yan sanayi firmalarımızın
yurt içinde ve yurt dışında satın almalarla
büyümeleri lazım gelmektedir. Günümüzde
yan sanayi firmalarımızın mutlaka bir konuda küresel rakiplerine göre üstünlük sağlayacakları avantajlara sahip olması gerekmektedir. Bu üstünlük alanı, ürünü çok ucuza üreterek ürün maliyetinde yaratılabilir
ya da tasarım kabiliyetinizin kuvvetlendirilmesiyle sağlanabilir. Herkesin aynı noktada mükemmel olması gerekmiyor. Tüm
müşterilerin beklentileri farklı, dolayısıyla
müşteri beklentisine göre bir üstünlük alanı
oluşturulmalıdır. Ancak bu şekilde küreselleşme yolunda ilerlemiş oluruz.
Alper Kanca
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
TAYSAD Vice President
“Günümüzde tedarik
sanayinin mutlaka bir
konuda küresel rakiplerine
göre üstünlük sağlayacakları
avantajlara sahip olması
gerekiyor. Bu üstünlük alanı,
ürünü çok ucuza üreterek
ürün maliyetinde yaratılabilir
ya da tasarım kabiliyetinin
kuvvetlendirilmesiyle
sağlanabilir.
”
ALPER KANCA
1963 Trabzon doğumlu olan Alper Kanca, Viyana Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.
1991 yılında Türkiye’ye dönerek aile şirketi olan Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Mak. San.
A.Ş.’de çalışma hayatına başladı. Satınalma, Mali İşler ve İhracat bölümlerinde görev aldıktan sonra, 2002 yılında Genel Müdür Yardımcılığı, 2007 yılından itibaren de Genel Müdürlük
görevini üstlendi. Alper Kanca, 2006 yılından bugüne TAYSAD Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. Bunun yanı sıra, TOSB-Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Başkan Vekilliği, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği, DÖVSADER - Dövme Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, uluslararası meslek örgütü olan EUROFORGE Avrupa Dövmeciler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerini de eş zamanlı olarak yürütmektedir. Alper Kanca,
evli ve 2 çocuk babasıdır.
52
Mart March - Nisan April 2012
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
Son yıllarda derneğimizin faaliyetlerinin
sürekli arttığı ve geliştiği aşikar. Mesleki
dernekler içerisinde TAYSAD, üyelerine bu
kadar fazla eğitim, ortak satın alma, ortak
müşteri gezileri, fuar organizasyonları sağlayan çok az kuruluştan birisidir. Bugüne kadarki faaliyetlerimiz daha çok üyelerimizin
gelişimine, onların yurtdışındaki tekil işlerine odaklıydı. TAYSAD mevcut etkinliklerine
ilave olarak, önce Türk otomotiv yan sanayisinin ve hemen ardından Türk otomotiv sanayinin yurtdışındaki tanıtımına daha
fazla katkıda bulunmalıdır. Markalaşma sorusunda bir kısmını anlattığım görevlere
odaklanmalıyız. TAYSAD otomotivin konuşulduğu uluslararası mekanlarda bulunmalı, dünyanın büyük otomotiv karar vericileri
ile aynı masalarda bulunmalı ve Türkiye’yi
alternatif bir otomotiv yatırım ülkesi olarak pazarlamalıdır. Çünkü ancak bu şekilde
herbir üyemizin tek tek geliştirmeye çalıştığı ihracat faaliyetinden çok daha fazlasını
dernek yerine getirmiş olacaktır. n
www.taysad.org.tr
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
TAYSAD Vice President
Alper Kanca:
“A superiority should
be gained according to
customers' expectation”
Supply companies should have a superior
capabilities and advantages against their
global rivals. This superiority may be
gained through product costs with cheap
production or increasing your design
capability. Everybody can not be perfect
at the same issues.
All customers' expectations are different,
therefore a superiority should be gained
based on the customer expectations. This
is the path to globalization.n
TAYSAD Board Member
Aptullah Saner:
“Our awareness and
service quality increase
day by day”
Investments in Europe, America and
Asia are the indicators of our sector's
level. As you now our new motto focus
on branding. We see that automotive
production shifts towards to developing
countries due to unsatisfied markets
such as China, South Asia, Russia and
North Africa, relatively lower costs and
demographic reasons. Even though
direct investments are possible in North
Africa, in other countries investments
should be made with trust worthy
sustainable partnerships in terms of risk
management.n
S
on yıllarda küreselleşme yolunda
yan sanayimiz gurur verici adımlar attı. Gerek satınalma ve gerekse doğrudan yatırımlarla Avrupa, Amerika,
Asya’da gerçekleştirilen yatırımlar sektörümüzün ulaştığı seviyenin göstergesidir. Bildiğiniz gibi yeni dönem sloganımız da markalaşmak yolundadır. Çin, Güney Asya, Rusya ve Kuzey Afrika gibi doymamış pazarlar,
görece maliyetlerin düşüklüğü ve demografik nedenlerle otomotiv üretiminin gelişmekte olan ülkelere kaydığını görüyoruz.
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
TAYSAD Board Member
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Aptullah Saner:
“Farkındalığımız ve
hizmetlerimizin kalitesi
gün geçtikçe artıyor”
Kuzey Afrika’da direkt yatırım yapılabileceğini ancak diğer ülkelerde risk yönetimi açısından güvenilir-sürdürülebilir ortaklıklar
ile yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Küreselleşen bir çok üyemizin de bu
yolda ilerlediklerini görüyoruz. Doğu komşularımız İran, Irak, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da politik istikrarın düzelmesini ve oluşacak yeni pazarlar ile ülkemizin doğusunun cazibe merkezine dönmesini ümid ediyorum.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
TAYSAD üyelerinin güçlenerek markalaşması için faaliyet planımızda da vurgulanan; Üniversite-Sanayi işbirliğinin stratejik
ve operasyonel düzeyde gelişmesine öncü-
APTULLAH SANER
1964 Bursa doğumlu olan Aptullah Saner, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’de
İngilizce İş İdaresi bölümünde yüksek lisans yaptı. Coşkunöz Metal Form A.Ş.’de 19881990 yılları arasında 1 yıl rotasyonu takiben Satış Mühendisi olarak ve 1990-1995 yıllarında Dynacast Teknik Döküm Sanayi Ltd. firmasında Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. 1995 yılından itibaren Coşkunöz Metal Form A.Ş.’de Satış, Pazarlama ve
son 6 yıl Ticaret Müdürlüğü yaptı. 2007 Şubat ayından itibaren yüzde 50 Coşkunöz Holding yüzde 50 Vibracoustic Holding ortaklığı olan Beltan Vibracoustic A.Ş.’de Ticari Genel Müdür, Freudenberg Coşkunöz Kalıp A.Ş.’de danışman olarak görevlerine devam ediyor. TMMOB ve İTÜ Mezunlar Derneği üyeliklerinin yanı sıra Coşkunöz Spor Kulübü’nde
Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir. İngilizce bilen Aptullah Saner evli ve 1 kız
çocuk babasıdır.
www.taysad.org.tr
Aptullah Saner
lük etmek, Ar-Ge merkezlerinin etkinliğinin
arttırılmasına katkıda bulunmak, Ülkemizde kurulu test laboratuvarlarının gelişimi ve
kurulması gereken tesislere destek olmak,
Otomotiv Yan Sanayi kümelenme modellerinin gerçekleştirilmesi, İnsan kaynaklarının niteliğinin arttırılması için eğitimler düzenlenmesi, sanayinin ihtiyacı olan ihtisas
eğitim kurumlarının artmasının sağlanması, Başta OSD, OİB, Ekonomi Bakanlığı ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak
üzere ilgi kuruşlarla ilişkilerimizin geliştirilerek sürdürülmesi, Gelişmekte olan ülkelerde TAYSAD’ın temsilinin sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilebilir.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD son yıllarda daha görünür ve itibarı artmış bir sivil toplum örgütü haline gelmiştir. Özveri ile çalışan Yönetim ve Denetleme Kurulu, kaliteli profesyonel kadrosu ile derneğimiz, üyelerinin ve tüm paydaşlarının güvenini ve desteğini kazanmıştır. Gelecekte sanayimizin daha güçlenmesi tek hedefimiz olduğuna göre derneğimizin farkındalığını ve hizmetlerinin kalitesini sürekli arttırması başta ülkemiz, Avrupa
ve gelişmekte olan ülkelerdeki sektörel kuruluşlarla etkileşimini azami seviyeye çıkarması gereklidir. n
Mart March - Nisan April 2012
53
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Girgin:
“Marka olabilmek için öncelikle
yerel üretici konumundan çıkmak gerekir”
“TAYSAD’ın, katma
değeri yüksek
ürünlerin Türkiye’de
üretilebilmesi için
öncülük etmesi
gerekir.
”
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
T
ürk otomotiv yan sanayi küreselleşme yolunda yurtdışında yatırımlar yapmaya ve şirket alımlarına devam etmelidir. Günümüzde artık lokal
üretici olarak kalabilmek zor görünmektedir. Bunda ana otomotiv üreticilerinin tedarikçi azaltma politikaları da etken olmaktadır. “Küçük olsun benim olsun” düşüncesinden kurtulup daha geniş bir alana yayılmak
için bütün yan sanayiye görev düşmektedir.
Küreselleşme yolunda yakın coğrafyamızda
yer alan ve gelişmeye açık Romanya, Rusya
gibi yurtdışı pazarlardan başlamanın daha
uygun olacağını düşünüyorum.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Marka olabilmek için öncelikle lokal üretici konumundan çıkmak gerekir. Global üretici olabilmek içinde Ar-Ge yatımlarına öncelik vermek gerekir. Türk yan sanayicileri
için büyük bir önem taşıyan geliştirme bedeli ve royalty ödemelerinden kurtulmanın
yolu marka olmaktan geçmektedir. Ayrıca TAYSAD’ın, katma değeri yüksek ürünlerin Türkiye’de üretilebilmesi için öncülük
Bekir Girgin
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi, TAYSAD Board Member
etmesi gerekir. Ayrıca cari açık için büyük
önem arz eden otomotiv sanayinde kullanılan ara malı ithalinin azaltılması için gerekli girişimleri hem ana sanayi ile hem de
devlet kademesinde görüşmelerini sürdürmelidir.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD kurulduğu günden bugüne kadar
azımsanamayacak kadar fazla mesafe katetmiştir. Bugün 300’e yakın üyesi ile büyük bir STK konumundadır. TAYSAD yeni
üyeleri bünyesine katmaya çalışmalı, diğer
bir yandan da yan sanayicilerimiz için ana
otomotiv sanayi ve devlet arasında köprü
görevi görmeye devam etmelidir. n
BEKİR GİRGİN
Bekir Girgin, iş hayatına Orhan Holding kuruluşu olan Teknik Malzeme’de Üretim Mühendisi
olarak başladı. Aynı şirkette üretim ve mühendislik görevini uzun yıllar yürüttü. 1995 yılında
Yaysan Teknik firmasına daha sonra da 2002 yılında Matay A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı. Bekir Girgin, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.
54
Mart March - Nisan April 2012
TAYSAD Board Member
Bekir Girgin:
“To be brand requires
to leave local
manufacturer ID”
Acquisitions and investments should go on
to move further globalisation of Turkish
supply industry. In these times, it will be
hard to act local and stay local, which is
indeed may be a result of the automotive
manufacturers' less supplier policies.
Therefore it is almost every suppliers' duty
to do what should be done in order to get
rid of less is better and expand to a wider
geography. I think it is better to start with
closer markets like Russia and Romania.
But to be a brand it is needed to leave
the local manufacturer ID. Being global
manufacturer requires R&D activities.
What is needed to leave development
prices and royalty payments is branding
for Turkish suppliers.n
www.taysad.org.tr
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tunçdöken:
“İyi fikirleri olanlar küresel anlamda
rekabet avantajı elde edecekler”
da fiyat avantajı sağlayarak, önde yer almalıyız. Bu alt yapıyı hazırladıktan sonra
marka olma yolunda yolculuğumuzu başlatabiliriz. TAYSAD olarak geçtiğimiz 2 yılda
üyelerimizi Ar-Ge merkezi olmaları yolunda yüreklendirdik ve destekledik. Bu yolda
aynı tempo ile devam etmeliyiz.
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
T
ürk otomotiv yan sanayii bir aracın
neredeyse yüzde 80-90’ını üretebilmektedir. Bu komponentleri üretebilmesi, her alanda küresel bir aktör olabileceği anlamına gelmemektedir. Türk yan
sanayiinin odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki rakiplerine göre
avantajlı olduğu alanları belirleyip, bu alanlardaki muhtemel engelleri giderip, sağlanabilecek maksimum teşvikleri, alt yapı
eksiklerini giderip o alanlarda güçlü şirketler, markalar yaratmalıdır. Küresel otomotiv sanayii elektrikli araca geçiş aşamasında yeni teknolojilere, yeni ve daha hafif malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Kartların yeniden dağıtıldığı bu dönemde, Türk
yan sanayi şirketleri küresel rakipleri ile
aynı anda yola çıkma imkanına sahiptir. Bu
alanlarda iyi fikirleri olanlar küresel anlamda rekabet avantajı elde edip öne çıkacaklardır. İlave olarak sadece Türkiye’de üreterek küresel oyuncu olmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Otomotivin olduğu yere gitmeli, fırsatlar çıktığında yabancı şirketler alınarak küreselleşme faaliyetle-
“Marka olabilmek
için araç üreticilerine,
geliştirme faaliyetlerine
özgün Ar-Ge ve codesign çalışmaları ile
eşlik edebilmeliyiz.
”
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
Gökhan Tunçdöken
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
TAYSAD Board Member
ri hızlandırılmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli örneklerini gördük, fakat bu yöndeki faaliyetler daha da artmalıdır.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Her ürünün bir markası var. Ancak önemli olan markamız ile ne kadar katma değer
yarattığımız ve markamızın ne kadar geniş
alanda tanındığıdır. Otomotiv tedarik sanayiinde marka olabilmek için araç üreticilerine, geliştirme faaliyetlerine özgün Ar-Ge
ve co-design çalışmaları ile eşlik edebilmeliyiz. Bununla birlikte rakiplerimizden de en
az bir alanda, mesela teknolojik olarak ya
GÖKHAN TUNÇDÖKEN
1963 Bursa doğumlu olan Gökhan Tunçdöken, Bursa Erkek Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra Almanya’da Makine Mühendisliği dalında diploma aldı, ardından Ekonomi Mühendisliği Master programını tamamladı. 1992 yılında Bosch San. ve Tic. A.Ş. Diesel Enjeksiyon sistemlerinden sorumlu Aplikasyon Mühendisi olarak işe başladı. 1998 yılında ise bütün
Bosch Otomotiv ürünlerinin aplikasyonundan sorumlu kısım müdürlüğüne atandı. 6 sene bu
görevi sürdürdükten sonra 2002 yılında Almanya’da ESP Proje Yöneticisi olarak göreve başladı. Projenin tamamlanmasından sonra 2004 yılında tekrar Bosch Türkiye’ye dönüp ‘’ İlk Donanım Satış Müdürlüğü’ne atandı. 2011 yılı başından itibaren Türkiye pazarına ilave olarak
İran İlk Donanım Satış Müdürlüğü sorumluluğunu da üstlendi.
56
Mart March - Nisan April 2012
TAYSAD otomotiv faaliyetleri olan birçok
ülkedeki paydaşlar ile çok sıkı ilişkiler kurmuş ve üyelerimizin yeni pazarlara açılması
için öncülük etmiştir. Bunlara örnek olarak
çeşitli ülkelerdeki fuarlara katılım, heyet ziyaretleri, yurt dışındaki araç üreticilerinde
Türk yan sanayicileri için tanışma toplantılarını gösterebiliriz. Aynı konularda fakat
daha fazla ülkede, daha fazla araç üreticisi
ile faaliyetlerimizi hızlandırarak devem etmeliyiz. n
TAYSAD Board Member
Gökhan Tunçdöken:
“Global competitive
advantage comes with
good ideas”
Turkish supply industry is able to
produce almost 80 to 90 percent of a
vehicle. Being able to produce all those
components does not mean being a
global actor. Turkish supply industry
needs focus. It need to identify its
advantages against its rivals eliminate
the barriers on those fields, get all the
incentives possible and improve all
infrastructure shortcomings and then
build strong companies and brands.
Global automotive industry needs
lighter parts and newer technologies
for transition to electric vehicles. In
this period, when the cards are dealed
once again, Turkish suppliers have the
opportunity of moving
along with their global rivals. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Kaya:
“Tedarik sanayi küreselleşme yolunda
iç pazarda güçlü olmalıdır”
ve başarılı çalışmalarda bulunmaktadır. Bu
çalışmaların sonucunda önemli sayılacak
ilerlemeler sağlanmıştır, örneğin Otomotiv
Strateji Belgesi’nin 2011 yılında hazırlamasında ve bir hükümet politikası olarak kabul edilmesinde önemli rol almıştır. Diğer
taraftan üyelerinin küresel tedarik zincirine
bağlanması için son yıllarda yurtdışı OEM
firma ziyaretleri yaparak ve fuar organizasyonlarına katılarak üyelerine önemli fırsatlar sağlamıştır.
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
T
ürk otomotiv yan sanayisi küreselleşme sürecinde iç pazarda güçlü
olmalı ve bu gücü küresel pazarlara
taşıyabilmelidir. Bu konuda tedarikçilerimizin başarılı olması için bazı konulara odaklanması gerekiyor. Bunların başında; Üretim ve teknolojik alt yapının güçlü ve modern olması, Co-design yetkinliklerinin bulunması, Küresel rekabete uygun maliyet
yapısının olması, Eğitimli ve uzman personel kadrosunun olması, Kalite, maliyet
ve teslimat performansının uygun olması,
Ar-Ge faaliyetlerinin bulunması gibi faktörler gelmektedir.
Bu unsurlar bir arada bulunduğu sürece, küreselleşme yolunda çok önemli bir mesafe
alınmış olacaktır. Söz konusu unsurlar Türk
tedarikçilerinin itici gücü olacaktır. Böylece
küresel pazarlara açılmak ve yeni projeler
kazanmak mümkün olacaktır.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
TAYSAD bu konuda gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek üzere uzman
kuruluşlarla anlaşma yaparak, bu imkanları üyelerine sunabilir ve üye firmaları teşvik
edebilir. Markalaşma konusunda en önemli
husus, referans alınan imajın güçlü olmasıdır. Bu da özellikle “Made in Turkey “ imajının öncelikle güçlendirilmesini ve korunmasını gerektirmektedir, zira bu imaj güçlü oldukça markalaşma bunun üzerine inşaa edilebilir ve tedarikçiler bu güçle beraber kendi marka imajlarını geliştirebilirler.
Hayri Kaya
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
TAYSAD Board Member
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı gayet başarılı ve olumlu buluyorum, zira Türk
otomotiv tedarik sanayinin güçlü bir sesi ve
temsilcisi konumundadır. Bir sivil toplum
kuruluşu olarak gerekli idari ve organizasyonel alt yapısını oluşturmuş ve üyelerini
hem yurt içi hem de yurtdışı platformlarda gayet başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Bir taraftan resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini güçlü bir şekilde tutarken,
diğer taraftan da sektörel derneklerle işbirliği yaparak otomotiv sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren konularda özverili
HAYRİ KAYA
1962 yılında Gümüşhane ‘de doğdu. İngiltere’de yerleşik University of Reading‘te İş Ekonomisi ve İdari Bilimler Bölümünü bitirdi. İş hayatına 1988 yılında Kale Oto Radyatör
A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Müdürlüğü’nde başladı. Yurtiçi ve yurtdışı iş geliştirme faaliyetlerinde aktif olarak görev aldı. 2003 yılından itibaren de firmasının iş geliştirme ve stratejik ortaklık faaliyetlerini İcra Kurulu üyesi olarak yürütmektedir. Kale Oto Radyatör iştiraki olan Kale Behr (JV) Otomotiv A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olan Hayri Kaya, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık görevlerinde bulunmuştur.
www.taysad.org.tr
TAYSAD, yurtdışı temsilciliklerini 2011 yılında Almanya ile başlatmış olup, A.B.D.,
Çin, Hindistan, Brezilya başta olmak üzere diğer ülkelerde de temsilcilikler açmak
üzere 2012 yılında yeni bir strateji benimsemiştir. Söz konusu temsilcilikler vasıtasıyla TAYSAD’ın gelecek yıllardaki uluslararası işbirliği ve iş geliştirme fırsatları daha
da artacak olup, küresel networking altyapısı daha da güçlenecektir. TAYSAD’ın CLEPA üyesi olması da TAYSAD üyelerine, yeni
gelişen otomotiv strateji ve uygulamaları konusunda takip imkanı sağlamaktadır. n
TAYSAD Board Memberi
Hayri Kaya:
“Supplyindustry should
be strong in domestic
market on its path to
globalisation”
Turkish automotive supply industry should
be strong in domestic market during
the globalisation period and bring that
strength to global markets. Therefore our
suppliers should focus on some issues like
having a strong and modern infrastructure
for production and technology; co-design
capabilities; a globally appropriate
cost structure; qualified and specialised
staff; proper quality, cost and delivery
performances and R&D activities as
well. As long as those elements come
together, globalisation would be one
step closer. Those elements would be the
stimulator of Turkish suppliers and then
global markets and new projects would be
possible.n
Mart March - Nisan April 2012
57
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa M. Alaca:
“Tasarım ve ürünü pazara hazır hale
getirme kabiliyetini kazanmak gerekiyor”
zincirinin bir parçası olmak; sevk etmek ve
üretmenin çok daha üstünde, dizayn edebilme ve ürünü pazara hazırlayabilme kabiliyetini gerektirmektedir. Türk yan sanayi
elde ettiği teşviklerle bu becerisini artırırken, bazı global şirket satın almalarıyla da
teknolojik kaynağı yerinden kontrole yönelmeye başlamıştır. Globalleşme için oyunu bu yeni düzen içinde sürdürmek kaçınılmazdır ve global yapılanmaya ve başarılara yönelemeyen teknoloji bağımlısı üretim
dallarındaki yan sanayilerimiz önümüzdeki
dönemde daha da zorlanabilecektir.
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
T
ürk otomotiv sanayi belirli bir ivme
ile global etkin bir kimliği yakalayabilmek için emin adımlarla ilerleme gayreti içindedir. Özellikle global konjektür bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk ekonomisinin dinamik yapısı,
kriz içinde çalkalanan Avrupa pazarlarında
Türkiye’yi ve Türk yatırımcıları daha da cazip kılmaktadır. Türk otomotiv sanayi dışa
açılımın yanı sıra kendi iç pazar büyüklüğünü de kontrollü olarak daha aktif duruma getirmeli, bunu sağlarken de pazar açılımını ithalata yönelmeyecek bir yapıda kurgulamalıdır. Yerli otomobil projesi gibi otomotivin ülkemizdeki karakterini temelden
yönlendirebilecek global soluklu yapılanmalar bu açıdan ayrı bir önem taşımaktadır.
Tüm bu oluşum içinde Türk otomotiv yan
sanayi de global oyunun bir parçası olmada sağlam adımlar atmaktadır. Ülkemizde
artan ve daha da artması planlanan üretim
adetlerinden ana payı yan sanayimizin alması beklenmektedir. Ancak yan sanayimiz yalnızca lokalde değil globalde de te-
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Mustafa M. Alaca
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
TAYSAD Board Member
darik zincirinin ayrılmaz bir parçası niteliğini kazanmalıdır. Son dönemde yoğunlaşan Ar-Ge yatırımları bu kapsamdaki başarılarda kilit olmaktadır. Günümüzde tedarik
MUSTAFA M. ALACA
1966 yılında İstanbul doğan Mustafa Alaca, Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme eğitimi aldı. 1997 yılında Insead’da “Advanced Management
Programı’na iştirak etti. 1991 yılında NCR Bilgi İşlem Sistemler A.Ş.’nin uluslararası konumda
verdiği “Chairman Award Winner/ Yönetim Kurulu Başkanı Ödülü”ne layık görüldü.
Yirmi seneyi aşkın bir süredir otomotiv sanayinin içinde etkin bir şeklide rol alan Mustafa Alaca. Neredeyse okul yıllarında solumaya başladığı otomotiv sanayinde, 1997 senesine kadar
yatırımcı bir ailenin mensubu iken, bu süreden sonra aktif olarak profesyonel kadrolar içinde sektöre hizmet vermeye devam ediyor. Hedefi, küresel oyuncuların Türkiye vizyonlarında ülkemize aktif bir kimlik kazandırmak ve bu yapıların içinde söz hakkını elde bulundurmak yönünde oldu. Bu misyonu 2010 yılına kadar otomotiv sanayine emniyet parçaları sağlayan bir İsveç-Amerikan Grubu’nun, Türkiye stratejilerinin gelişiminde sağlamaya gayret
etti. Ülkemize, artan üretim adetlerinin yanı sıra, yeni teknolojileri ve artan ihracat miktarlarını da getirmeyi başardı. Son olarak Fiat’ın yan sanayi grubu olan Magneti Marelli’de Ülke
Yöneticisi olarak aynı misyonu daha geniş bir çerçevede kurgulamaya çalışmaktadır. Magneti Marelli’nin Türk otomotiv sanayine kuruluş yıllarından beri olan yakınlığı ve etkinlikleri, bu
misyonu daha da heyecanlı ve dinamik kılmaktadır.
Klasik müzik ile ilginen Mustafa Alaca, bu alanda yaptığı çeşitli eleştiri ve röportajlar Hürriyet Gazetesi ve Gösteri Dergisi’nde yayınlandı. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Alaca,
evli ve 2 çocuk babasıdır.
58
Mart March - Nisan April 2012
TAYSAD, özellikle global kriz döneminde
yan sanayi adına olanakları yakından izleme yeteneğini artırmalı ve yan sanayimize yeni pazarların açılımında gerektiğinde yol gösterici olabilmelidir. Bunu geliştirirken uluslararası benzer organizasyon ve
kuruluşlarla ortak çalışmalarını artırmalı ve
oluşturacağı yeni platformlarla yan sanayimize açılım olanakları sağlayabilmelidir.
Marka olabilmek, bizim endüstri kolumuzda, yedek parça alanı dışında, teknolojik beceri ve kabiliyete hakim olmaya dayalıdır.
Bu nedenle ülkemizde oluşacak Ar-Ge yapısının güçlendirilmesi, patent ve teknolojik çalışmaların artırılması TAYSAD’ın aktif
hareket edebileceği alanlardır. Bunun yanı
sıra markalaşmada diğer bir yol, Türk yan
sanayi yatırımcısının dış firma alımlarıyla
olabilmektedir. Bu çerçevede de TAYSAD;
hem global OEM’lere yatırım gücümüzün
sunulmasında, hem de pazarda oluşan gereksinimlerin gözlenmesinde ve bunların
yatırımcılara yansıtılmasında rolünü artırmalıdır.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD son yıllarda etkin kimliği ile otomotiv sanayinin önemli bir paydaşıdır. Ulaşılan noktada, gerek TAYSAD’ın kurulduğu
dönemden bu yana başkanlık yapan ve yönetiminde yer alan gönüllü kadroların özverili çalışmaları, gerekse Türk yan sanayi-
www.taysad.org.tr
nin kazandığı global kimliğin karşılıklı etkilileri gözlenmektedir.
TAYSAD önümüzdeki dönemde özellikle yurt dışındaki benzer yapılarla ilişkilerini geliştirerek Türk otomotiv yan sanayinin
global tanıtımında ve olanakların izlenmesinde aktifleşmelidir. Global OEM’lerle izlenecek ortak ajandalar da bu süreçte yan sanayimizin hedeflenen markalaşma sürecine
ivme kazandıracaktır. n
Neslihan Küçükoğlu
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi TAYSAD Board Member
TAYSAD Board Member
Mustafa Alaca:
“Design skills are needed
as well as being capable
to make the product ready
for markets”
Turkish supply industry tries to move on
with a certain momentum in order to get
an active global identity. And conjuncture
is an advantage for us. Dynamic structure
of Turkish economy makes Turkey and
Turkish investors more appealing in the
swingy european markets. Turkish
supply industry should also controlledly
dynamise domestic market when focusing
on external ones and structured it in a
way that importing would not be needed.
That's why local automobile project,
which actually can completely change
automotive's character, in Turkey has an
important value.
Turkish automotive supply industry should
take its steps to become a part of global
game. Supply industry is expected
to receive the main share of upcoming
and rising production units. But supply
industry should be an unseperable part
of global supply chain and R&D activities
in recent times are the key to that.
Today being part of supply chain means
more than logistics and production.
It requires design skills and being able
to make product ready for the market.
Turkish supply industry increases its skills
with incentives and starts to control the
technological source with acquisitions.
It is a must to follow this new order for
globalisation and the ones who operates
in technological fields may be fail unless
they restructure themselves globally. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
Neslihan Küçükoğlu:
“Küreselleşme yolundaki
konumlanmamızı ciddi
anlamda profesyonel
temellere dayandırmalıyız”
“Algılanan değerinin
yüksek olması bir
markanın pazar
lideri konumuna
ulaşmasında en başta
gelen etkenlerden biri
durumundadır.
”
T
üm dünyada ve özellikle Türkiye’de
1980’li yıllardan sonra bilişim teknolojilerinin de etkisiyle para ve
malların dünya üzerindeki hareketliliği artmıştır. Özellikle 1980’lerin başından itibaren iletişim (bilgisayar, internet), ulaşım
(otomotiv, demiryolu) ve üretim teknolojilerindeki ileri gelişmeler küreselleşmeyi
yönlendiren üç temel etken olmuştur. Türk
otomotiv yan sanayisi, Türkiye pazarında
üretim yapan (Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Tofaş, Renault) ve tedarikçisini geliştiren küresel OEM’lerin katkılarıyla gelişmiş
ve yıllar içinde global anlamda rekabet edebilir düzeye gelmiştir. Artan ihracat hacmimiz bugün ciddi boyutlara ulaşmıştır. Nitelikli işgücümüz, son yıllarda Ar-Ge konusundaki ciddi ilerlemelerimiz, kalite seviye-
miz ve teknolojik alt yapımızdaki ilerlemelerle, küresel pazarda ciddi bir tehdit unsuru olmamızla beraber; sektörümüz gibi küresel sektörlerdeki rekabet, ülke içi rekabete kıyasla bazı stratejik sorunları da beraberinde getirir. Ana başlıklarıyla küreselleşmede karşılaşılabilecek zorlukları; sanayi
politikası ve rekabetçi davranış, büyük pazarlarda ev sahibi devletlerle ilişkiler, sistematik rekabet, rakip analizindeki zorluk olarak belirtebiliriz.
Günümüzde; merkezi satınalma birimleri İngiltere, Almanya veya başka bir dünya ülkesinde olan OEM’lerin “on-line teklif” sistemlerine entegre olarak dünyada
bizlerle aynı işi yapan yan sanayilerle aynı
anda teklif veriyoruz ve sonucu aynı anda
öğreniyoruz. Rekabetçiysek (kalite, zamanında teslimat, maliyet, teknolojik alt yapı,
Ar-Ge, tasarım kabiliyeti, ve benzerleri gibi)
işi alıyoruz; değilsek dünyadaki herhangi bir
ülkede bizimle aynı işi yapan bir rakibimiz
kazanıyor bu yarışı. Türk yan sanayisi olarak küreselleşme yolundaki konumlanmamızı ciddi anlamda profesyonel temellere
dayandırmalıyız. Kendine özgü, ayırt edici ve değer- bazlı konumlandırma (valuebased positioning) stratejilerini kullanarak
hareket etmeliyiz. Bunları yaparken; Uz-
Mart March - Nisan April 2012
59
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
manlaşma, marka tanınırlığı, ürün kalitesi,
teknolojik liderlik, maliyet avantajı, finansal ve işletim etkililiği gibi konuların hepsi
için ayrı ayrı stratejiler geliştirme ve bu konuların üzerinde sistematik çalışmalar yapılması gerekmektedir.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Markalaşma küreselleşme yolundaki adımlardan birisi, belki de en önemlisidir. Algılanan değerinin yüksek olması bir markanın
pazar lideri konumuna ulaşmasında en başta gelen etkenlerden biri durumundadır.
TAYSAD yeni dönem sloganı “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka”. TAYSAD’ın 2012-2014
çalışma yılında öncülük edeceği önemli ve kritik bir konu, stratejik pazarlamadır. TAYSAD Markalaşma konusunda; üyelerinin sistematik bir yaklaşım kazanmasını amaçlayarak, çeşitli workshoplar, uzman
eğitmenler tarafından verilecek marka yaratma teknikleri eğitimleri, üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler, gibi bütün
süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi
birikimi, kurumsallaşma, kurumsal imaj yaratma, kurumsal kimlik oluşturma çalışmaları ve gelişimini sağlamak suretiyle; küresel rekabetten üyelerinin yüksek pay alması
“TAYSAD üyelerinin
direk ihracat yaptığı,
ve üretim tesisi
kurduğu, yatırım yaptığı
pazarlarda TAYSAD
temsilciliklerinin
bulunması gelecek
hedeflerimizdendir.
”
TAYSAD Board Member
Neslihan Küçükoğlu:
“Our position on the way
to globalisation should be
founded on professional
basis”
B
randing is one of steps for
globalisation, maybe the most
important one. Higher perception
value is one of the most important factors
for a brand to become market leader.
TAYSAD’s new motto is “Strong Industry,
Powerful Brand”. And one critical issue
that TAYSAD will lead in 2012 – 2014
period is Strategic Marketing. TAYSAD
aims to provide a systematic approach on
branding for its member. In line with this
aim various workshops, trainings on brand
creation, corporate imaging, building
ile sonuçlanacak tüm bu çalışmalarla öncülük edebilir, edecektir. Üyelerinin kısa,orta
ve uzun vadeli strateji planları yapması konusunda profesyonel kurumlar ile işbirliği
içinde çalışacaktır.
Ayrıca TAYSAD; vizyonunu “10 yılda 10
dünya markası yaratmak” olarak belirleyen;
Misyonu güçlü global markaları geliştirerek
ülkemizin ihracatını arttırarak Türkiye’nin
itibarını arttırmak olan TURQUALITY®
programı ve metodu hakkında üyelerimize
bilgilendirmeler yaparak bu destek platformunun içindeki otomotiv yan sanayi firmalarımızın sayısının artmasını sağlayacaktır.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD, kuruluşundan 34 yıl sonra bugün
kendi Organize Sanayi Bölgesi olan (TOSB),
NESLİHAN KÜÇÜKOĞLU
1976 İstanbul doğumlu olan Neslihan Küçükoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1993-1997) ardından, 1997-1999 yıllarında Koç Üniversitesi , İşletme Yüksek lisansından
(MBA) mezun oldu. Mali Müşavir (SMMM) olan Neslihan Küçükoğlu,1999-2003 yılları arasında; İstanbul Çuhadaroğlu Holding ve Bursa Erbak-Uludağ şirketlerinde (FMCG) iş deneyimi edindi. Otomotiv sektörüne 2003 yılında geçti. 1975 yılından beri soğuk şekillendirme ve
mekanizmalı sistem parçaları konusunda faaliyet gösteren babası İbrahim Küçükoğlu’nun
kurucusu olduğu DATA Grup’a bağlı Toksan ve Akpres firmalarında 2003’ten itibaren değişik kademelerde deneyim kazanma fırsatı oldu. Halen Data Gruba bağlı olan Toksan A.Ş.‘de
“Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi” olarak çalışmaktadır. TAYSAD’da beş
yıldır Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasip üye olarak görev yapan Neslihan Küçükoğlu, yelken,
doğa yürüyüşleri, yüzme, kayak&board yapmaktadır.
60
Mart March - Nisan April 2012
corporate identity and executive know
how that would contain all processes
(e.g production, marketing, sales, after
sales services) will be held and TAYSAD
will work with professional bodies, for
its members, on making short, mid-term
and long termed strategy plans as well.
With these activities TAYSAD will lead its
members to receive higher shares from the
global competition.
Additionally, TAYSAD will also provide
information to its members on
TURQUALITY programme and its method,
which has the vision of “creating 10
brands in 10 years” and the mission of
developing powerful global brands to
increase Turkey’s export and reputation,
and ensure the participation of supply
companies to that platform. n
300’e yakın üyesi ile otomotiv yan sanayinin tek temsilcisi olarak “söz sahibi” ve “fikrine başvurulan” bir dernek konumundadır.
Bu gelişimde büyük pay sahibi olan geçmiş
dönem Başkanlarımıza, Yönetim, Danışma
ve Destek kurulu üyelerimize, Müteşebbis
Heyettekilere ve tüm değerli üyelerimize
teşekkür borçluyken; aldığımız bayrağı çok
daha ileri taşımak zorundayız.
Geçen çalışma döneminde TAYSAD’ın Almanya Temsilciliği açıldı. Otomotiv Sanayi
açısından önemli bir ülke olan Almanya’da
böyle bir girişimimizin olması çok çok
önemliydi. Almanya Temsilciliği, TAYSAD’a
gelecek dönemlerde bu temsilciliklerin sayısının arttırması yönünde bir vizyon açmıştır. TAYSAD üyelerinin direk ihracat
yaptığı, ve üretim tesisi kurduğu, yatırım
yaptığı pazarlarda TAYSAD temsilciliklerinin bulunması gelecek hedeflerimizdendir. Gelecek dönemlerde yurtdışı sektör
derneklerinden CLEPA ile ilişkilerimiz artarak devam ederken; Avrupa otomotiv tedarikçileriyle çalışma grupları oluşturulabilir. Yine devletle mevcut ilişkilerimiz devam ederken, kendi üyelerimizle de sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında birararaya gelebiliriz. Ayrıca “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganını temel alarak özellikle
aile şirketi olan üyelerimizin kurumsallaşma yolunda güçlü adımlar atmasını sağlayabiliriz. n
www.taysad.org.tr
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akın:
“Markalaşmanın getireceği avantajlar
rakiplerden önde olma fırsatı sağlar”
l
Yatırım teşvik politikalarına katkı, üyelerimizi cari mevzuatla ilgili bilgilendirme
faaliyetleri,
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
G
eldiğimiz noktada Türk otomotiv yan sanayisi, ana sanayimizin
Türkiye’de gerçekleştirdiği projelere katkısını rekabetçi üretim yapısı ile
koymuş, yurtdışı markalar tarafından projelerde aranılan, her segmentte rekabetçilik, üretim ve kalite kabiliyetlerini üst seviyeye çıkarmış bir konumdadır. Küresel
oyuncular haline gelmek için bundan sonra yapılması gereken; küresel ana sanayi ile
yeni projelerde dizayn aşamasından başlayan birliktelikler geliştirecek yetkinliklere
sahip olmak, yani Ar-Ge yatırımları ile ürün
tasarlayan, araç aplikasyon ve validasyonunu sağlayan Şirketler haline gelmek olacaktır.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ana sanayi firmalarına kalitesi ve servisi ile kendini
kabul ettirmiş olan yan sanayimiz, gittikçe ağırlaşan rekabet koşullarında markalaş-
“Küresel oyuncular
haline gelmek
için bundan sonra
yapılması gereken;
küresel ana sanayi
ile yeni projelerde
dizayn aşamasından
başlayan birliktelikler
geliştirecek
yetkinliklere sahip
olmak gerekiyor.
”
l
Şirketlerimizdeki kurumsal yapıyı oluşturma ve geliştirme yönündeki benchmark ve eğitim faaliyetleri,
l
Pazar ve pazarlama konularındaki faaliyetler
gibi birçok konuda yan sanayimizin markalaşma altyapısının hazırlanmasına öncü
olabilecek konumdadır.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
Sinan Akın
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
TAYSAD Board Member
ma ve bunun getireceği avantajlar ile rakiplerinden önde olma fırsatı yakalayacaktır.
Bu noktada TAYSAD’a, neredeyse tüm yan
sanayimizi temsil eden konumu ile önemli
görevler düşmektedir.
Markalaşmanın, kendi dizaynını ve ürününü
üretebilmekten, dolayısı ile ana sanayilerin
çözüm ortağı olmaktan geçtiğinin bilincinde olan TAYSAD;
l
Ar-Ge merkezi yapılanmasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için resmi
kuruluşlar nezdinde yapacağı faaliyetler,
l
Rekabet öncesi işbirliği projelerinin oluşturulmasına vereceği katkılar,
l
Üniversite- Sanayici işbirlikleri, Santez
projeleri konusunda desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalar,
SİNAN AKIN
Yaklaşık 25 yıldır otomotiv sanayine hizmet veren Sinan Akın,16 yıl Bayraktar Holding Şirketlerinden Ege Endüstri’de çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yaptı. Son 4 yıldır Bayraktar Holding ve ABD merkezli Meritor’un joint venture Şirketi olan Ege Fren’de Genel Müdür
olarak çalışmaktadır. 2012’de ilk kez TAYSAD Yönetim Kurulu’na seçildi.
62
Mart March - Nisan April 2012
Günümüzde TAYSAD, konusunda ülkemizin
referans derneğidir. Vizyonu ile yan sanayimizin gelişimine yönelik ve global pazarın
beklentilerine uygun yönlendirmeler yapmanın yanında, profesyonel kadrosu ve Almanya Temsilciliği ile adım attığı globalleşme süreci ile sektörümüzün misyon önderliğini yapma konumundadır. Bu yapısı ile çıtayı oldukça yükseklere taşıyan TAYSAD’ın,
artan yurtdışı faaliyetleri ile global bir dernek olma yolunda hızla ilerlediğini görmek
bizleri mutlu etmektedir.n
TAYSAD Board Member
Sinan Akın:
“Branding advantages puts
you one step ahead”
Today our supply industry contributes
to the automotive industry’s projects in
Turkey with its competitive production
structure. Being wanted by foreign
brands in the projects, supply industry
is in a position where it level up its
competitiveness, production and quality
skills. From now on what is needed to
be a global player is to have skills that
would enable to develop collaborations
with automotive industry starting from
the design process. That means supply
companies should become companies
which can design products and ensure
vehicle application and validation via
R&D investments. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Öğüt:
“Üyelerimiz, özgün tasarım yapabilme
yeteneğine sahip olmalıdır”
dir. Sürdürülebilirlik konusu kurumsallaşma
ile ilgilidir. Üyelerimiz bu yönde son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiş olsalar da
yapılacak daha çok şeyin olduğu aşikardır.
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
B
u süreci sondan başlayarak düşünelim. Küresel oyuncu olmak için,
otomotiv sanayinin güçlü veya
hızlı gelişmekte olduğu tüm ülkelerde varlık göstermek şarttır. Otomotiv yan sanayi firmalarımızın adlarının bu ülkelerin otomotiv ana sanayi firmaları veya otomotiv
“Tier 1” firmaları nezdinde markalaşmış olması gerekir. Bu hedefe ulaşmak için uzun
ve zahmetli bir süreçten geçmek kaçınılmazdır. Markalaşabilmek için her şeyden
önce üyelerimiz özgün tasarım yapabilme
yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, yapılan
tasarımı etkin bir şekilde endüstrileştirebilmek, ürünlerin tasarımı aşamasında kompozit malzemeler gibi yenilikçi malzemeler kullanabilme yetenek ve teknolojisine
sahip olmak, fiyat açısından rekabetçi olmak, yüksek kalitede üretim yapabilmek ve
tüm bu süreçlerde sürdürülebilirliği sağlamak küreselleşmenin “Olmazsa Olmaz”ıdır.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Markalaşmaya giden yolda üç unsur öne
çıkmaktadır. Önce özgün bir ürüne sahip
“Otomotiv yan sanayi
firmalarımızın adlarının
bu ülkelerin otomotiv
ana sanayi firmaları
veya otomotiv “Tier
1” firmaları nezdinde
markalaşmış olması
gerekir.
”
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapılabilir?
Tarık Öğüt
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
TAYSAD Board Member
olmak gerekmektedir. Sonra bu ürünü küresel ölçekte pazarlamak ve satmak, daha
sonra da tüm bu sürecin sürdürülebilir olması sağlamak gerekir. TAYSAD, üyelerinin Ar-Ge bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve seminer etkinlikleri düzenleyerek özgün ürünlerin geliştirilmesine dolaylı olarak destek olabilir. Ayrıca, otomotiv sanayisinin güçlü olduğu ülkelerde irtibat ofisleri açarak üyelerinin bu ülkelerin pazarlarına girmesine yardımcı olabilir.
Bu yönde ilk adım Almanya Temsilciliği’nin
açılmasıyla atılmış olup, ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkeler için de benzeri adımların
atılması yeni yönetimin planları dahilinde-
TARIK ÖĞÜT
1966 yılında devlet bursu ile Almanya’ya makina mühendisliği tahsili yapmaya giden Tarık
Öğüt; lisans, yüksek lisans ve doktorasını Berlin Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. On iki
sene sanayide çalışan Tarık Öğüt, savunma ve havacılık alanında Almanya’nın önde gelen
bir test ve simülasyon firması olan IABG’ de araştırma-geliştirme mühendisi olarak yaklaşık yedi sene görev yaptı. Daha sonra BMW motor geliştirme bölümünde geliştirme mühendisi olarak iki sene görev yaptı. Sektör değiştirerek üç yıl uygulama mühendisi olarak
bilgisayar sektöründe görev yaptı. 1990 yılında Türkiye’ye döndü ve bir ileri mühendislik
firması olan FİGES A.Ş.’yi kurdu.
www.taysad.org.tr
Üye sayısı, kurumsallığı, otomotiv sektöründeki etkinliği ve devlet kurumları nezdinde sektörü temsil gücü açısından
TAYSAD’ın, bir sivil toplum kuruluşu olarak olması gerektiği yerde olduğunu düşünüyorum. Üyelerini, küresel bazda sektörel ve mali gelişmeler konusunda sürekli
olarak bilgilendirmekle ve düzenlediği eğitimlerle çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. TAYSAD, üyelerinin ve dolayısıyla Türkiye’nin otomotiv alanında markalaşmasına öncülük etmelidir. Geleceğe damgasını vuracak yeni teknolojileri takip edip
üyelerini bu konuda bilinçlendirmelidir. n
TAYSAD Board Member
Tarık Öğüt:
“Members should have
unique design capability”
It is a must to have presence in every
country, in which automotive industry
develops quickly or strongly, in order to
become a global player. Our suppliers
should be known by the automotive
industries of those countries or at least
become a brand before them. It is for
sure that such objective requires a long
way to go. In order to become a brand
our members should have the skill for
unique designs. However globalisation
comes through various other factors such
as; effectively industrializing designs,
having the skill and technology for using
innovative materials like composite
materials, competitive prices, high quality
production ability and sustainability in all
those processes. n
Mart March - Nisan April 2012
63
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Denetleme Kurulu Başkanı Süheyl Baybalı:
“Ana sanayinin stratejilerini
yakından takip edebilmeliyiz”
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
K
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
üreselleşme yönünde yapılacak
çalışmaların doğru stratejiler ile
desteklenmesi gerekir.
TAYSAD farklı dönemlerde geliştirdiği stratejiler ile önemli gelişmelere öncülük etmiş ve yan sanayimizin küreselleşmesi için
önemli hedefler belirleyerek çalışmalarını
sürdürmüştür. Önümüzdeki dönemde en
önemli hedefimiz markalaşmak olarak belirlendi. Markalaşmanın gerçekleşebilmesi
için yan sanayimizin mühendislik ve Ar-Ge
alt yapısının tamamlanmış olması gerekmektedir. TAYSAD bu dönemde de Ar-Ge
Merkezleri ile ilgili hedefler belirlemiştir ve
sürecin daha da hızlanmasına katkıda bulunacaktır.
Öncelikle küresel üretim yapan ana sanayilerin tedarikçisi ve iş ortağı olmamız gerekiyor, böylece yeni bir araç tasarımı başladığı andan itibaren projenin aday üreticilerinden biri haline gelebilelim. Hepimizin iyi
bildiği gibi, tasarlanan araçlar artık sadece
bir ülke veya kıtada değil, birden fazla noktada üretiliyor. Bu nedenle de ana sanayilerin stratejilerinin bilinmesi, yakından takip edilmesi ve sürekli temas içinde bulunulması gerekmektedir.
Diğer bir konu ise ana sanayilerin üretimlerini yaptıkları ülkelerin yakından takip edilmesi ve aday ülkelerde üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır. İşbirlikleri, ortaklıklar
veya doğrudan yatırımlar ile oluşturulacak
kapasiteler için aday ülkelerin analizlerinin
yapılması, yatırım ortamlarının öğrenilmesi
ve ilişkilerin kurulması, projelere aday olacak üreticiler için en önemli konulardır.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
TAYSAD’ın bu noktada önemli sorumlulukları var, sadece Türkiye’de değil ana sanayilerin satınalma ve/veya mühendislik merkezlerinin bulunduğu ya da üretimlerinin
yapıldığı ülkelerde aktif olarak yan sanayimizin temsil edilmesi gerekmektedir. Bu
amaç ile Almanya ve Rusya’da olduğu gibi,
çalışmaların hedef ülkelerde de yaygınlaştırılması, ana sanayilerin üretim merkezle-
Süheyl Baybalı
TAYSAD Denetleme Kurulu Başkanı
TAYSAD Auditing Commission of President
ri ile sürekli temas içinde olunması önemli
adımlardır. Ana sanayilerin sadece mühendislik çalışmalarının yapıldığı merkezlerin
TAYSAD Üyeleri ile birlikte ziyaret edilmesi yeterli olmayacaktır. Tüm ağırlıklı üretim
merkezlerinin ziyaret edilmesi, üretim sistemlerinin ve ana sanayi üretim ortamının
analizinin yapılarak, farklı ülkelerdeki yatırım olanaklarının da yerinde tespit edilmesi çok faydalı olacaktır. Tabi ki en önemlisi bu bilgilerin tüm üyelerimiz ile paylaşılması ve yan sanayimizin küresel üretici olabilme yönünde adımlar atabilmesi için ihtiyaç duyduğu kritik bilgilerin de hazırlanmış olmasıdır.
SÜHEYL BAYBALI
1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu ve 1985
yılında aynı dalda yüksek lisans yaptı. 1986-1989 yıllarında FIAT Bursa’da çalıştı. 1989 –
2007 yılları arasında Nursan Otomotiv Grup’ta Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür ve
İcra Kurulu Üyeliği ve 2007-2009 yıllarında ise Dentaş Ambalaj’da Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2010 yılından itibaren Komsan A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır. Planlama ve lojistik, bütçeleme, maliyet kontrolü, iş geliştirme, stratejik işbirlikleri, şirket evlilikleri gibi konularda uzmanlığı mevcuttur.
64
Mart March - Nisan April 2012
Hedef ülkelerde yapılacak yapılanma çalışmalarına paralel olarak, ilgili resmi kurumlar ile ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik ve
politik gelişmelerin takip edilmesi, yatırım
ortamı ile ilgili analizlerin sürekli yapılması ve hedef ülkelerdeki kalkınma planlarının
iyi okunması gibi önemli misyonları görev
edinmesi gerekmektedir.
Bu çalışmalarını sürdürürken bir sonraki hedefin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaç
ile ihracat pazarlarının geliştirilmesi için
Türkiye’de çalışmalarını sürdürmekte olan
tüm kurumlar ile işbirliğini geliştirmelidir.
Ayrıca Türkiye’de yeni gelişmekte olan ve
TAYSAD Üyelerinin üretim ve Ar-Ge desteği verebileceği alanlarda, daha önceki dönemlerde olduğu gibi ilişkilerini geliştirmeye devam etmelidir. n
TAYSAD Auditing Commission of
President Süheyl Baybalı:
“We should be able
to follow automotive
industry’s strategie”
Globalisation should be supported with
proper strategies. We should first become
suppliers and business partners of globally
manufacturing automotive industries, which
would enable a quick candidacy that would
start from the design process of the projects.
As we all know, any vehicle design may be
www.taysad.org.tr
TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Hamdullah Merdane:
“TAYSAD, üyelerine etkin
tanıtım fırsatı yaratıyor”
2. Yurtdışı temsilciliklerinin sayısını arttırarak üyelerinin yurt dışında işbirliği olanaklarının araştırılmasında yön ve destek vermek
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
K
üreselleşmiş yan sanayi firmaları ile ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak ve yurtiçinde tedarikçisi oldukları otomotiv firmalarının küresel tedarikçi ağına katılmak olarak iki ana unsur da
düşünülebilir.
3. Yurtdışındaki otomotiv sanayi firmalarında üyelerinin tanıtımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek.
4. Uluslararası ana veya yan sanayi etkinliklerinin ülkemizde yapılması için girişimlerde bulunmak.
Bunların yanısıra Rusya, Çin, Hindistan gibi
ülkelerde doğrudan veya yerel firmalar ile
ortaklıklar yaparak faaliyet göstermek ve
buralardaki faaliyetlerini o ülkelerdeki otomotiv sanayiine Ar-Ge yapan ve ürün geliştiren firmalar olarak sürdürmek. Ancak bunun için gerekli olan insan kaynağı ve sermayenin sağlanması önemli unsurlardır.
5. Otomotiv ana ve yan sanayindeki gelişmelerden ve beklentilerden,yeni teknolojilerden üyelerini bilgilendirmek.
TAYSAD tedarik sanayiine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Yurtiçi ve yurtdışı fuar, tedarikçi günü ve
sempozyum, seminer gibi etkinliklere üye
firmaların katılımını desteklemek ve özellikle bu etkinlikler kapsamında yapılan sunumlarda üye firmaların da bildiri vererek
katılımlarını sağlamak. Böylece üyelerin etkinliklerini tanıtma fırsatı yaratılmış olur.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD kuruluşundan bu yana her dönem
etkilerini ve faaliyetlerini arttırarak üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı satışlarda büyük pay
almaları,özellikle yarattıkları yüksek katma
değer ve önemli sayıda eleman istdihdam
produced in several different points not only
in one country or continent. Therefore we
should know, follow and keep in touch with
the strategies of automotive industry.
Another important issue is following
the countries that automotive industry
manufactures in and building production
capacity in possible countries. For the
capacities to be build by partnerships,
collaborations or direct investments analysis
of the countries should be learned, as well as
their investment environments and establish
relations. Those are the main concerns of the
manufacturers. n
www.taysad.org.tr
Dr. Hamdullah Merdane
6. Yurtdışındaki benzer kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek ve bu kuruluş üyeleri ile
TAYSAD üyelerinin tanışmasını ve ortak çalışma alanlarının saptanması için etkinlikler
düzenlemek.n
TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi
Member of Auditing Commission
etmeleri gibi nedenlerle çok önemli bir sivil
toplum kuruluşu haline gelmiştir. Son dönemlerde uluslararası etkinliklerin ülkemizde yapılmasını da sağlıyarak hem Türkiyenin başka açıdan da tanınmasını sağlamış
hem de ana faaliyeleri dışında ülkemize gelir de sağlamıştır.
TAYSAD gelecekte hem ülkemiz hem de
ülke dışındaki otomotiv yan sanayiinde
üyelerinin daha fazla pay almasını sağlamak için
1. Üyelerinin rekabetçiliğini sağlayacak
destek ve teşvikler için resmi makamlarda
girişimlerde bulunmak.
TAYSAD Member of Auditing
Commission Dr. Hamdullah Merdane:
“TAYSAD creates effective
promotion opportunity for its
members”
TAYSAD has been an important NGO,
of which’s impact increased gradually,
since its foundation. There are also other
reasons like the high shares of TAYSAD
members in foreign and domestic sales,
the added value and employment
created by them. TAYSAD also lead some
international activities to take place in
Turkey, which both enabled Turkey’s
promotion and provided income for the
country.
DR. HAMDULLAH MERDANE
1950 İstanbul doğumlu olan Dr. Hamdullah Merdane, ilk ve orta öğrenimimi Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra İ.T.Ü. Makine Fakültesinde mühendislik eğitimi gördü.1973 yılında İ.T.Ü.’nden mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi Konstrüksiyon Tekniği Enstitüsünde araştırma görevlisi ve asistan olarak görev yaptı.1982 yılında
Doktora tezini verip, görevinin de bitimini müteakip Türkiye’ye geri döndü.1982 yılından
bu yana Akkardan San. Ve Tic. A.Ş. de önce Mühendislik ve Planlama birimlerini yönetti ve 2003 yılından bu yana da aynı firmada Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.
Mart March - Nisan April 2012
65
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi Albert Saydam:
“Fikir, prototip, sıfır seri, seri ürün
döngüsünde projelere müdahil olmalıyız”
üyelerini değil, otomotiv sektörünün kamu
kesimi dahil tüm paydaşlarını kucaklamaktadır. Bu durum sevindirici olmakla beraber,
Derneğimiz’e ciddi bir misyon ve sorumluluk da yüklemektedir. Sektörü; yabancı yatırımcılar, yerel olmanın yanında kısaca
“rüştünü ispatlamış ve artık kabına sığmayan” olarak özetleyeceğim şirketler ve belli üretim kabiliyetleri olup bir miktar destekle, rehberlikle sektörde kalıcı olmayı hedefleyen şirketler olarak 3 grupta değerlendirirsek, TAYSAD’ın bu üç gruba da katabileceği ciddi katma değer söz konusudur. n
Türk otomotiv yan sanayisi küreselleşme yolunda nasıl konumlanmalı?
K
üreselleşmenin konuşulduğu ve
bunun hedeflendiği bir ortamda
sadece mevcut yerel tesislerle kalıcı başarıdan bahsetmek mümkün olamaz.
Geçen dönemde gerçekleşen ve Türk otomotiv yan sanayi firmalarınca değişik coğrafyalarda kurulan yeni tesislerin sayısının
arttırılması şarttır. Bunun haricinde, yalnızca optimum maliyetli üretim imkanları
ile değil, ürün yaratma, yaratılan ürünü pazara, müşteriye sunma öncesinde, onay işlemlerini kendi bünyesinde yapabilme olanakları ile fikir-prototip-sıfır seri-seri ürün
döngüsünde -mümkün olduğunca- projelere en erken aşamada müdahil olmalıyız.
TAYSAD, tedarik sanayine markalaşma konusunda nasıl öncülük edebilir?
Kaynaklar sınırlı. Bu kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek için sektörün markalaşma konusundaki faaliyetlerinin eşgüdümlülüğü çok önemli. Şu anda telaffuz edilen “Markalaşma”dan herkesin aynı
anlamı çıkarmadığını düşünüyorum ve çı-
“Türk otomotiv yan
sanayi firmalarınca
değişik coğrafyalarda
kurulan yeni tesislerin
sayısının artırılması
şarttır.
”
TAYSAD Member of Auditing
Commission Albert Saydam:
Albert Saydam
TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi
Member of Auditing Commission
karımlar neticesinde ortak bir hedef belirlenmediğini görüyorum. TAYSAD, bu yolun henüz başındayken faaliyetlerin “kalibrasyonu”, daha sonrasında faaliyetlerin ana
hedefe uygunluğunda rehber ve referans
olma rolünü üstlenmelidir.
TAYSAD’ın bugün bulunduğu noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte
neler yapabilir?
TAYSAD, genelde Türkiye’deki sektörel dernekler sıralamasında en önde yeralmanın yanında, sektör özelinde her bakımdan
sektörün temsilcisi konumundadır. Sadece
ALBERT SAYDAM
1969 Istanbul doğumlu olan Albert Saydam, lise eğitimimi İstanbul Alman Lisesi’nde tamamladıktan sonra, lisans eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nde devam etti. Profesyonel hayatına 1989 yılında şimdilerde Eaton tarafından satın alınan Sel
Hortumları’nda ihracat sorumlusu olarak başladı. 1996 yılında Tekno Kauçuk Sanayii A.Ş.
bünyesine satış müdürü olarak katıldı. Yıllar içinde satış-pazarlama, satın alma, insan kaynakları ve mali konularda yöneticilik görevlerini yürüttü. 2001 yılındaki yeniden yapılanma
faaliyetlerini yönetti. 2007 senesinden beri şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve
İcra Kurulu Başkanlığı, bunlara ek olarak Kocaeli Sanayi Odası Plastik-Kauçuk Meslek Komitesi Başkanlığı ve DEIK Türk-Meksika İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
66
Mart March - Nisan April 2012
“We should be involved in
projects within the idea,
prototype, zero series,
serial production cycle”
Sustainable success will not be possible
with existing local facilities, especially
when we talk about globalisation.
Therefore numbers of new facilities
in different countries, which have
been established by different supply
companies, should be increased. Apart
from that, we should be involved in the
projects not only with optimum cost
production opportunities but also with
actions in product design or presenting
the products and the idea, prototype, zero
series, serial product cycle.
In order to benefit from scarce resources
branding activities’ synchronization is
very important. I believe branding means
different to everyone and this difference
creates an obstacle before a mutual
objective. TAYSAD should take the lead in
calibrating those activities and then take
the role of guidance and reference on
aligning the activities with the objectives.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
OSD Başkanı Kudret Önen:
“2012 yılı gelecek
hedefler için
hazırlık yılı olacak”
O
SD’nin 38.Olağan Genel Kurulu’nda konuşan OSD Başkanı
Kudret Önen, otomotiv sektörünün 2011 başlangıcındaki büyümenin, yılın ikinci yarısında durgunluğa dönmesine rağmen, devam ettiğini söyledi. Bunun sonucu üretimin 2011’de
yüzde 9 oranında arttığını ifade etti. Öte yandan 2011 yılında uygulanan ekonomiyi soğutma politikaları paralelinde pazarda daralmanın başladığını vurguladı.
OSD Başkanı Kudret Önen otomotiv sektörü ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Türk otomotiv sektörü, küresel krizin ardından toparlanmaların başladığı 2010 yılından sonra 2011 yılında üretimde
rekor olan 1 milyon 190 bin adede ulaştı ve dünyada 17’inci sırada yer aldı. 2012’de ise; pazarın geçtiğimiz yıla göre daha sakin geçmesi ve talep artışının durgunlaşması bekleniyor. AB pazarında otomotiv ürünlerine olan talebin gerilemesi, ihracatımızı bu yıl sınırlasa da, 2012’de Türk otomotiv sanayii ihracatının 800 bin adet araca
ve toplam 20 milyar ABD Doları civarında bir ciroya ulaşması beklenmektedir. Bu durumda üretimin 1,2 milyon dolayında kalmasını öngörüyoruz. 2012’nin ilk iki aylık sonuçları da bu beklentilerimizi doğrulamaktadır.”
Küresel otomotiv taşıt aracı üretimini ve gelişmeleri de özetleyen
Önen, 2011 yılında küresel üretimin yüzde 3 artış ile 80.1 milyon
adet olarak gerçekleştiğini belirttikten sonra, aynı dönemde BRIC
ülkelerindeki araç üretiminin yüzde 24 arttığını ve BRIC ülkelerinin
küresel üretimdeki paylarının ise yüzde 34’e yükseldiğini bildirdi.
Önen, Otomotiv üretiminde Çin yüzde 32’lik artış ile 5 milyon adet
23 Mart 2012
tarihinde İstanbul
Sanayi Odası’nda
gerçekleştirilen
Otomotiv Sanayii
Derneği OSD’nin 38.
Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda sektör
temsilcileri bir araya
geldi.
68
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Zaim:
“Üyelerimiz, küresel
tedarikçi olmaya aday”
T
AYSAD adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Zaim’in konuşma yaptığı toplantıda Zaim, TAYSAD’ın yeni
dönemde “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile faaliyetlerine devam
edeceğini ve bu doğrultuda öncelikle üyelerinin küresel marka olma yönünde atacağı adımlar için kısa-orta
ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine destek olacak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Zaim konuşmasına şu şekilde devam etti: “Biz,
küresel ana sanayinin küresel yan sanayisi olmak istiyoruz. Bu hedefin zor
olduğunun bilincindeyiz. Dünyadaki rekabeti dikkate aldığımızda geliştirilmesi gereken yönlerimizin farkındayız. Stratejik plan çalışmaları dahilinde kısa dönemde bu konuların üzerine gideceğiz.”
TAYSAD’ın Ar-Ge konusunda başlattığı seferberliğin devam ettirileceğini,
üniversite-sanayi işbirliğinde somut
proje odaklı çalışmalar yapılacağını
ve otomotiv yan sanayinin 2023 vizyonuna uygun gelişimi için faaliyetler
gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Zaim, “Hepimizin bildiği gibi sanayimizin önünde ciddi hedefler bulunmaktadır. Küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra
mutlak suretle ülkemizdeki iş hacminin artırılması gerekmektedir. Ülkemizdeki iç pazar satışlarının artırılmasına yönelik önlemler alınmalı ve
yeni yatırımların ülkemize gelmesini
sağlayacak teşvik sistemi bir an önce
hayata geçmelidir. Lokal pazarda ve
sanayide ölçeğimizi büyütmeden sadece küresel pazarlarda iş hacmimizi
arttırmak ile bu hedeflere ulaşmamız
mümkün olmayacaktır. Ancak iç pazarda güçlü olarak dış pazarlarda da
iş hacmimizi artırmamız mümkündür. Zira rekabet içinde olduğumuz
gelişmekte olan bölgeler de sanayinin
kendi ülkelerinde gelişimi için çaba
sarfetmektedir.” dedi. n
OSD Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu
TAYSAD
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Mustafa Zaim
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H.Şükrü Ilısal
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
69
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
üzeri üretim yapan en büyük 4 ülke arasında 18 Milyon üretimle
ilk sırada yer alırken, Hindistan’da yüzde 8; Rusya’da yüzde 36
üretim artışı gözlendiğini de belirtti.
Kudret Önen sözlerine şöyle devam etti: “Türk otomotiv sanayiinde 2011 yılı, üretim açısından 2008 yılı üretim rekorunu da
aşan bir yıl oldu. 2008 sonunda başlayan küresel krizin etkilerinin 2011’de tamamen kalktığını ve talebin yüzde 15 arttığını
görüyoruz. AB pazarındaki olumsuzlukların devam etmesi, ihracatın hedeflerinin altında kalmasına neden oldu. İhracatın üretimdeki payı 2008 yılında yüzde 79 iken; bu pay geçtiğimiz yıl
yüzde 68’e düştü.”
OSD verilerine göre 2010 yılında taşıt araçları dış ticaretinde ihracat yüzde 14 artarken, ithalat yüzde 26 artış gösterdi. İthalattaki artışa rağmen, TİM’in “2010 Sektörlere Göre İhracat” sıralamasında ihracat lideri olan otomotiv sanayii, 2007/2011 yıllarında toplam 12.4 milyar ABD Doları dış ticaret fazlası sağladı ve sanayimiz 2012 yılında tekrar dış ticaret fazlası vermeye başladı.
OSD Başkanı Kudret Önen, küresel gelişmelerin AB’de durgunluğa neden olduğunu ve bunun doğal olarak ülkemize de yansıdığını belirtti; Önen şöyle devam etti “Otomotiv sanayimizin gelecek hedefleri doğrultusundaki hazırlıklarımız kapsamın-
OSD President Kudret Önen:
“2012 will be the year of future
objectives’ preparations”
OSD’s General Assembly meeting gathered the
sector representatives on 23 March 2012 at
İstanbul Chamber of Industry.
O
SD President Kudret Önen told that their mid term
strategic objectives are 2 million production units,
1,5 million units for export, 50 billion dollars of export income and 600 thousand employments.
70
Mart March - Nisan April 2012
Önen, who had a speech in 38th General Assembly of OSD, evaluated Turkish automotive industry. He indicated that 2011 was a record
for the industry. The production unit which was 1.095 million in 2010
reached to 1.190 milliion units with a 9 percent increase in 2011. He
also said that domestic market reached to 911 thousand units with a 15
percent increase and export increased by 5 percent and realized as 791
thousand units. Önen said that export income increased by 17 percent
and realized as 20.4 billiion dollars. Önen said that 2011 was a good
year in terms of production and domestic sales and added that second
half of the year brought new measures for quick rise of the economy
and PCT and VAT increases in some classes had a direct impact on the
industry. Önen said that these measures enabled lighter demands after
July 2011, which would actually continue in 2012. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD üyelerinden Canel Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., CMS
Jant ve Makine Sanayi A.Ş. ve Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. “Yan Sanayi Başarı Ödülleri”nin sahibi oldu.
“OSD İhracat Başarı Ödülleri”nde ise, 1 milyar doların üzerinde
ihracat yapan Ford Otosan, Oyak Renault, Tofaş ve Toyota platin
plaketin, 1 milyar dolara kadar ihracat yapan Hyundai Assan ve
Mercedes Benz Türk'e altın plaketin, 500 milyon dolara kadar
ihracat gerçekleştiren Man Türkiye, Türk Traktör, Temsa, Karsan ve
Honda altın madalyanın ve 100 milyon dolara kadar ihracat yapan
Otokar, BMC ve Anadolu Isuzu gümüş madalyanın sahibi oldu.
Canel Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
CMS Jant ve Makine San. A.Ş.
da, Ar-Ge ve tasarım yetkinliklerini geliştirme; Teknoloji ve
yeni model yatırımlarını sürdürme; Tedarik zincirinin küresel rekabet gücünün bir bütün olarak güçlendirme ve Geleceğimizin teminatı olan rekabetçi insan gücümüzü geliştirmeye devam etme kararındayız.
2012’de pazarda büyük bir hareketlilik beklemiyoruz, ancak sektörümüz yeni hedeflere hazırlanmaya aynı hızla devam edecektir.” Konuşmasında otomotiv sektörünün gelişimini daha istikrarlı sürdürebilmesi için 2010’da hazırlıkları tamamlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi
ve Eylem Planı’nın öncelikle uygulamaya geçirilmesini beklediklerini aktaran Önen, sektör strateji belgesinin çok hızlı
bir şekilde devreye girmesi için alt komitelerin çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini belirtti.
2012’de artık Ar-Ge altyapı tesisleri ile ilgili beklentilerin
karşılanmasının gereğini vurgulayan Önen, “ArGe merkez-
Kansai Altan Boya Sanayi ve Tic. A.Ş.
lerinin otomotiv sanayine olumlu katkısı çok önemli, sektörün rekabetçiliğini korunması ve yeni projelere güçlü bir şekilde devam
etmesi için Ar-Ge desteği hayati önem taşımaktadır ve artarak
devam etmesi gerekmektedir” dedi. Yatırım mevzuatındaki eksikliklere de değinen Önen; “yatırımlar da devlet yardımları mevzuatı tevsi yatırımları için ne yazık ki uygulamada değil; 2011’de
tahmini 2 milyar dolarlık tevsi yatırımları teşviklerinden faydalanamadı” dedi.
Hedef Dünyada İlk 10
Konuşmasının sonunda Kudret Önen, OSD’nin orta vadede stratejik hedefinde değişiklik olmadığını hatırlatarak “Hedefimiz,
toplam üretimde dünya’da ilk 10, AB’de ilk 3 ve Ar-Ge’de AB’nde
ilk 5 de yer almak üzere, yılda 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon
adet ihracat, 50 milyar dolar ihracat geliri ve 600 bin istihdam
sağlamaktır” dedi. n
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Zaim ve
TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen Arkan
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
71
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Türk otomotiv sektörünün
53 markasını çatısı altında
barındıran Otomotiv
Distribütörleri Derneği’nin
(ODD) 26. Olağan Genel Kurul
Toplantısı Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı’nın da
katılımıyla gerçekleştirildi.
2011 yılının detaylı otomotiv
sektörü değerlendirmesinin
ve 2012 yılı beklentilerinin
paylaşıldığı Genel Kurulda
yeni Yönetim ve Denetleme
Kurulu Üyeleri seçildi.
ODD Genel Kurulu
gerçekleştirildi
T
OBB Plaza’da gerçekleştirilen
Otomotiv Distribütörleri
Derneği (ODD)’nin 26. Genel
Kurul Toplantısı’nda sektör temsilcileri
bir araya geldi.
Genel Kurul Toplantısı; Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, OYDER
Başkanı H. Şükrü Ilısal, OİB Başkanı
Orhan Sabuncu, TAYSAD Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca
ve OSD Başkanı Kudret Önen’in
katılımıyla gerçekleştirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, ODD 26'ncı Olağan Genel
Kurulu'nda, otomotiv sektörünün
dünyanın her yerinde yüksek katma
değer oluşturan bir sektör olduğunu
kaydetti.
Bu nedenle dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de otomotiv sektörü
hem ekonominin itici gücü hem de
ekonomik durumun ve gelişimin en net
göstergelerinden biri olduğuna işaret
eden Yazıcı, otomotiv endüstrisinin
yüksek üretim ve satış rakamlarına
72
Mart March - Nisan April 2012
ulaşıp yüzlerin gülmesinin, ülke genelinde
refahın artmasına işaret ettiğini belirtti.
Yazıcı, Türkiye'de yıllarca otomobilin
zenginliğin bir göstergesi olduğunu, ifade
ederek, bugün ise otomobilin artık bir
ihtiyaç konumunda bulunduğunu söyledi.
Bugün otomobilin orta gelir grubunun
sahip olduğu bir araç olduğuna değinen
Yazıcı, 2002'de bin kişiye 65 araç düşerken
2011 sonunda bin kişiye 141 araç
düştüğünü 10 yılda yüzde 100'ün üzerinde
bir artış gerçekleştiğini kaydetti.
Yazıcı, Türkiye'de otomotiv sektörünün
sürdürülebilir küresel rekabet gücünü
artırmak ve ileri teknoloji kullanımının
ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek
bir yapıya dönüşümünü sağlamanın,
hükümetin stratejik hedeflerinden biri
olduğunu bildirdi.
Otomotivin, Türkiye'nin ihracatında
ve dış ticaretinde en büyük paya sahip
sektörlerin başında yer aldığına değinen
Yazıcı, 2009-2011 yılları arasında
üretilen araçların yaklaşık yüzde 70'inin
ihraç edildiğini, sektörün 2011 yılında
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14'ünü
gerçekleştirdiğini anlattı.
Bakan Yazıcı, otomotiv sektörünün Avrupa
ülkelerine olan bağımlılığını azaltılmasının
ve yeni pazarlar bulmanın son derece
önemli olduğunu belirterek, ''Bu
kapsamda Asya, Pasifik ve Amerika kıtası
ülkelerine yapılan ihracatın artırılması için
girişimlerde bulunmak sektörün dünya
pazarlarına açılmasını ve büyümesini
sağlayacaktır'' dedi.
Otomotiv sektörünün son iki yıldır dış
ticaret açığı verdiğini anımsatan Yazıcı, bu
www.taysad.org.tr
durumun otomotiv sektörünün üretiminde
ithal girdi oranının oldukça yüksek
olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Bakan Yazıcı, sağlıklı bir trafik akışı için
ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış
ticari motorlu taşıtların piyasadan
çekilmesi amacıyla hükümetin titizlikle
üzerinde durduğu bir konu olduğunu
belirtti.
2007'den bugüne bunun için 5 ayrı tebliğ
ile bu araçların trafikten çekilmesine
yönelik düzenlemeler yapıldığını anlatan
Yazıcı, yapılan bu çalışmalarla 2011
yılı sonunda toplam 76 bin 390 aracın
trafikten çekildiğini söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çalışma
Genel kurulda konuşan ODD Başkanı
Mustafa Bayraktar, 2011 sonu itibarıyla
12 milyon adetlik araç parkının yüzde
50'sinin 12 yaş, yüzde 34'ünün ise 16
yaş üstü araçlardan oluştuğunu söyledi.
Bayraktar, "Çevre etkisi bir yana neredeyse
köhne diyebileceğimiz araç parkının,
kamu sağlığı ve milli kaynak israfına
menfi etkileri de cabası. Dolayısıyla
parkımızı gençleştirmeye ve yenilemeye
hizmet edecek politikaların geliştirilmesi
artık kaçınılmaz oldu" dedi. Otomobil
alımındaki yüksek vergiden dolayı ödenen
yüksek bedel ve yaşa göre azalan Motorlu
Taşıtlar Vergisi'nin, bu olumsuz tablonun
nedeni olduğunu söyleyen Bayraktar,
vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi
gerektiğine işaret etti. Bayraktar, eski
araçları hurdaya çıkarmaya ödenecek
kilogram başına bedelin, yenilemeyle
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alper Kanca
ODD Genel Kurulu'nda TAYSAD adına konuşan Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Alper Kanca, "Yeni dönem için sloganımızı Güçlü Sanayi,Güçlü
Marka olarak belirledik ve hedeflerimizi de buna göre tanımladık.
Üyelerimizin küresel marka olmaları yönünde atacağı adımları
destekleyeceğiz. Beklentilerimiz ise gelişmekte olan ülkeler ile serbest
ticaret anlaşmalarının hayata geçirilerek haksız rekabetin önlenmesi,
uzun süredir beklediğimiz yeni teşvik sisteminin açıklanması, alt yapı
çalışmalarının hızlandırılmasıdır." dedi.
ODD Başkanı Mustafa Bayraktar
alanlarına ilişkin de bilgiler veren Yazıcı,
hedeflerinin gümrüklerde iş yapan
şirketlerin zaman kaybı ve ilave maliyet
artışı sağlamadan hızlı geçişini sağlamak
olduğunu belirtti.
Yazıcı, bu amaçla gümrük kapılarını
yenilediklerini, bu yenilemeler dolayısıyla
yapılan hesaplamaya göre bekleme
sürelerinin azalmasından ve ilave
maliyetlerin engellenmesi nedeniyle
tüm gümrüklerde bu beklemelerden
doğabilecek 450 milyon lira tasarruf
sağlandığını söyledi.
www.taysad.org.tr
yaratılacak vergi gelirinin çok altında
kalacağını öne sürdü. Kyoto Protokolü'nü
hatırlatan Bayraktar, "Bu ortak
sorumluluğun ilk adımı olarak, endüstri,
motorlu araçlar ve ısıtmadan kaynaklı sera
gazının azaltılmasına yönelik mevzuatın
yeniden düzenlenmesi gerekiyor" şeklinde
konuştu.
Ömrünü Tamamlamış Araçları (ÖTA),
toplama sisteminin işlemediğinin altını
çizen Bayraktar, şunları anlattı: "2011'de
bu merkezlere teslim edilen araç sayısı
sadece 1.500 adet. ÖTA sistemine dahil
olmayarak parçalanmak suretiyle dağıtılan
veya kullanılmaya devam edilen hurda
araçların trafikte yarattığı tehlikeyi
sanıyorum ki hepimiz çok iyi biliyoruz.
Yine önem verdiğimiz bir diğer konu
araç muayenesini geçinceye kadar birçok
parçayı kiralayarak muayeneden geçen
araçlar. Bu araçlar trafikte tehlike saçmaya
devam ediyor.
ODD olağan Genel Kurulun'da yeni
yönetim kurulu belirlenirken, ODD
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa
Bayraktar yeniden seçildi.
ODD Yönetim Kurulu ise, Ali Bilaloğlu,
Ali Haydar Bozkurt, Aykut Özüner,
Bora Koçak, Özcan Keklik ve Şükrü
Bekdikhan'dan oluştu. n
ODD held its General
Assembly
ODD’s 26th General Assembly held
with participation of Minister of
Customs and Commerce Hayati Yazıcı.
ODD which gathers 53 brands from
Turkish automotive sector under its
roof, had also new Executive and
Inspection Board members at the
general assembly meeting, where
2012 expectation were shared with
participants.
Mart March - Nisan April 2012
73
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
OYDER Genel Kurulu gerçekleştirildi
TOBB Plaza'da gerçekleştirilen OYDER’in
4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yapılan
seçim sonrası H. Şükrü Ilısal yeni dönem
için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
tekrar üstlendi. Genel Kurul’da üyelere
hitap eden Ilısal “81 ilde 900'ün üzerinde
temsilcisiyle OYDER bu ülkenin mozaiğidir.
Dernek olarak ikinci dönemimde yetkili
satıcılık müessesinin genel giderleri, karları,
ayakta durması, ileriye doğru yatırım
yapması için sektörel dernekler ile nasıl
ortak hamleler yapılacağı üzerine daha
yoğun çalışacağız” şeklinde konuştu.
termektedir dedi. 2012 yılındaki beklentilerine de ana başlıkları ile değinen İncirlioğlu özellikle borçlanma sistemi, Arap
baharı ve ortadoğudaki savaş ihtimali ile Yunanistan krizinin
genel ekonomi üzerine etkilerinden bahseti.
Konuşmasında OYDER’in öncelikli konularına da değinen İncirlioğlu, risk ve kazanç dağılımı, iç pazarın kuvvetlenmesi, araç üzerindeki vergilerin azaltılması, hurda araçlar için
15 yaş üzerinin geçerli sayılması ve 2. el araç satışında yaşanan sorunların düzenlemeler konusunuda çalışmalarının süreceğini belirtti.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu konuşmasında
kur avantajının geçen yıla göre kaybedilmiş olmasının ve AB
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal
O
tomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 4. Olağan Genel
Kurul Toplantısı divan seçimi ertesinde gerçekleşen
açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren OYDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat İncirlioğlu konuşmasının ilk bölümünde 2011 yılını değerlendirdi.
OYDER’in otomotiv sektöründe 1.200 plaza ile istihdamının
yüzde 25’ini gerçekleştirdiğini belirten İncirlioğlu 2011 yılında
yüzde 4.7 büyüyen dünya otomotiv üretimi ülkemizde yüzde
8.5 oranında büyümüştür, bu da sektörümüzün önemini gös-
74
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
ODD Başkanı Mustafa Bayraktar
OSD Başkanı Kudret Önen
OİB Başkanı Orhan Sabuncu
pazarı daralmasının da etkisiyle 20 milyar seviyesinde bir ihracat beklentisi olacağını,
AB pazarının yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 5 oranında daralacağını tahmin ettiklerini belirtti. 2012 yılında 2011 yılının ilk dört ayına göre ortalamada yüzde 1’lik
bir ihracat kaybı olduğunu, ayrıca otomotiv sektörü ihracatının ilk 4 ayda 1.078 milyar dolar artı verdiğini belirtti.
TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanı Yüksel Mermer konuşmasında yetkili satıcıların karsızlığının en büyük nedeninin kendileri olduğunu belirterek “satışınızı yüzde 5
azaltsanız karlılığınız istediğiniz seviyelere gelir” dedi.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu gerçekleştirdiği konuşmasında TAYSAD’ın “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile açıkladığı 2012-2014 programından bahsederek, yeni dönemde tüm paydaşları ile otomotiv sanayinin gücünü
ve marka değerini öne çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Yan sanayinin de Küresel marka olma serüvenlerinde TAYSAD’ın üyelerine destek olacağını dile getirdi ana başlıkları ile 2023 ihracat vizyonu ve yeni teşvik sistemine de değinen Dudaroğlu, işbirliği
içerisinde ortaya çıkarılan strateji belgesi ve eylem planlarının tüm
maddeleri ile uygulamaya alınması gerektiğini belirtti.
Özellikle yeni teşvik sisteminin detaylarının net olarak bir an önce
tanımlanması ve tanıtılmasını sektör olarak beklediklerine değinen
Dudaroğlu, yeni teşvik sistemine yönelik olarak, “Biz müşteriler tarafından satın alınabilmesi için üreticiye diyoruz ki; lütfen vakit kaybetmeden ürünüzünü tanıtınız.” dedi.
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen gerçekleştirdiği konuşmasında sektörün satış organizasyonlarının da aynı üretim alanında
olduğu gibi rekabetçiliklerinin artması için değişen dünya koşullarının gerekliliklerini yerine getirmeleri gerektiğin belirtti. Ülke olarak
mükemmelliyet merkezi olma hedefinin Ar-Ge faaliyetleri ve yeni
yatırımlar ile mümkün olabileceğini belirten Önen, dış pazardaki daralmanın ve iç pazardaki araç üzerindeki vergilerin değişiminin sektör oyuncuları üzerine etkilerine değinerek, “ÖTV artışı yapılan hafif ticari araç pazarının dış pazarlardaki küçülmeyi de eklersek hem
üreticiler hem de satış organizasyonları için nasıl bir daralma yarattığını görüyoruz” dedi. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar da gerçekleştirdiği konuşmasında 3 yıl önce ODD tarafından
yapılan otomotiv sanayi yol haritası çalışmasının güncellenmesi yö-
www.taysad.org.tr
TAYSAD Başkanı Mehmet Dudaroğlu
nünde çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu rapora özellikle
yaşlı araç parkı, sera gazları, yakıt tasarrufu ve trafik kazaları gibi başlıkların da ilave edileceğini söyledi. Raporda ortaya
çıkmaya başlayan bazı sonuçlara da değinen Bayraktar, ”Fiyat
esneklikleri ile kredi faizlerinin satışları nasıl etkilediği, doğru
yapılanmamış vergi sisteminin 2. el araçların satışlarının artmasına olan etkisi, ÖTA (Ömrünü Tamamlamış Araçlar) sisteminin şu anda neden doğru çalışmadığı, uygulamada bulunan
20 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılmasının yetersizliği, tüketici korama kanunun AB ile uyumu başlıklarındaki sonuçları
en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.” dedi.
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal da konuşmasında “Dernek olarak sektör paydaşlarımızı ilk defa Genel Kurulumuzda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bir bütünü oluşturan bu yapı sektörümüzü hem iç pazarda hem de dış pazarlarda daha iyi yere getirecektir.” dedi. Ilısal, OYDER’in önümüzdeki dönemde distrübitör, yetkili satıcı ilişkilerinin ve sigorta
sektörü gibi önemli iş ortakları ile olan diyaloğun geliştirilmesine hedeflediklerini söyledi. n
Mart March - Nisan April 2012
75
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
(OYDER) tarafından Haliç Kongre
Merkezi’nde 26 Nisan 2012 günü
Otomotiv Sektörünün Geleceği
ve Markalaşmanın Gücü Kongresi
düzenlendi.
Otomotiv
Sektörünün
Geleceği ve
Markalaşmanın
Gücü Kongresi
O
YDER, otomotiv sektörünün
tüm paydaşlarını bir
araya getiren “Otomotiv
Sektörünün Geleceği” kongrelerinin
dördüncüsünü, 26 Nisan’da Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Bu sene “Markalaşmanın Gücü”
konusunun masaya yatırıldığı
kongrede, otomotiv sektöründe
markaların ve markalaşmanın gücüne
ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
H.Şükrü Ilısal konuşmasında kongrenin
konusunu, 2023 vizyonunda yer
alan yerli marka yaratmaya destek
vermek amacıyla “markalaşmanın
gücü” olarak seçtiklerini belirterek,
bu kongre ile yerli marka yaratma
konusunda sektörün görüşlerini
belirginleştirmek amacında olduklarını
ifade etti. “Sadece marka yaratmak
ve üretim artışı yoluyla ihracat
yapma hedefinin değil, iç pazardaki
istikrarın ve büyümenin de takipçisi
olmak durumundayız” diyen Ilısal
geçtiğimizde günlerde açıklanan Yeni
Teşvik Sistemi’nin her ili kapsadığını,
76
Mart March - Nisan April 2012
Almanya’nın geçmiş dönem Başbakanı Gerhard Schroeder
bölgesel kalkınmadan çok ülkesel
kalkınmayı hedeflediğini ifade etti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün konuşmasında, otomotiv sektörünün
ihracat, katma değer ve istihdam
parametreleri açısından ülkemizin en
önemli sektörlerinden birisi olduğunu
belirtti. 2009 yılında yaşanan global
krizden en az etkilenen ülkenin Türkiye
olduğunu belirten Ergün 2010 yılında %9,
2011 yılında da yüzde 8,5’luk büyümenin
gerçekleştiğini, işsizlik oranlarının da 2002
yılından bugüne dek en düşük seviyelere
indiğini ifade etti.
Ergün, yıllardır net ihracatçı konumunda
olan otomotiv sektörünün 2011 yılında
bu durumu koruyamadığını bunun
nedeninin de iç pazar da artan talebin
ithalat ile karşılandığı, ithal araçların yüzde
70 seviyesinde bir pazar büyüklüğüne
ulaşması olduğunu belirtti.
Nihat Ergün, 2012 yılının yerli otomobil
markası oluşturma konusunda somut
adımlar atacakları bir yıl olacağını
vurguladı. Brand Finance tarafından
açıklanan dünyanın en büyük 500 markası
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal
arasında tek bir Türk markası olmadığını
belirten Ergün, Türkiye gibi G-20 üyesi
olan, dünyanın en büyük 10 ekonomisiden
biri olmayı hedefleyen bir ülkenin bu
listede bir tane markasının olmamasının
kabul edilemeyeceğini, sektörde dünyanın
en iyi üretim ve montaj adreslerinden biri
olan bir ülkenin, bir otomotiv markasının
olmamasının düşünülemeyeceğini ifade
etti.
2023 yılında, 75 milyar doları otomotiv
sektörüne ait olmak üzere 500 milyar
dolar ihracat yapma hedefine ulaşmak
için en az 10 küresel marka oluşturmak
www.taysad.org.tr
sektörü krizden çıkarak üretim rekoru
kırmayı başardı. 2010’da Alman
sanayisinin yüzde 20’sini temsil eden
otomotiv ülke ekonomisine 315 milyar
Euro’luk katkı sağladı. Motor endüstrisi
de 700 binlik istihdamıyla Almanya’nın
lokomotif endüstrilerinden biri oldu.
Bu da motor endüstrisinin Almanya’nın
toplam istihdamındaki oranını yüzde
14’e yükseltti” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
Ekonomik gelişimde en önemli
anahtarın inovasyon olduğunu ifade
eden Schroeder son 10 yılda Alman
otomotiv endüstrisi 100 milyar
Euro’luk yatırım gerçekleştirdiğini,
2010 yılında 3 bin yeni patent
başvurusu yapıldığını belirtti.
Türkiye’nin kendi otomobil markasını
yaratmak yerine elindeki üretimi
daha verimli kullanmasının, mevcut
yetkinliklerini arttırmasının daha
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün:
“Hem iç pazarımız hem de
ihracat potansiyelimiz fazla
olduğu için, bu alanda yatırım
yapalım, özellikle elektrikli
araçlarda arayış içinde
olalım, bu konuda da öncüler
arasında yer alalım istiyoruz
”
faydalı olacağını düşündüğünü
belirten Scroeder Türkiye’nin otomotiv
sanayisindeki tecrübesi ve kalitesi ile
bu konuda şansı olduğunu ifade etti.
gerektiğini kaydeden Ergün, “Bu
markalardan en az bir tanesinin otomotiv
sektörüne ait olması gerekiyor. Son teşvik
sistemimizde de otomotiv sektöründe ana
ve yan sanayide yapılacak yatırımların
büyük veya stratejik sektör teşviklerinden
yararlanmasının önü açıldı. Teşvik
sisteminin açıklanmasıyla birlikte, artık
yerli otomobil konusunda somut adımların
atılması için de işaret fişeği verilmiş oldu”
dedi. Otomotiv şirketlerinin Türkiye’de
binek otomobil yatırımı yapması için
yetkili satıcıların da temsil ettikleri
markalara baskı yapması gerektiğini
www.taysad.org.tr
belirten Ergün, “Ford, Opel ve Volkswagen
gibi markalara, ticari araç dışında binek
otomobil üretmeleri için de manevi
baskıda bulunalım. Yetkili satıcılarımızın
inisiyatif kullanmaları, çalıştıkları firmaları
zorlamaları gerekiyor” dedi.
Dünyanın en büyük otomotiv ülkelerinden
biri olan Almanya’nın geçmiş dönem
Başbakanı Gerhard Schroeder ise kongrede
yaptığı konuşmada Almanya’nın 2010’da
ekonomik toparlanmaya geçişini otomotiv
sektörüne borçlu olduğunu belirtti.
Schroeder, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“2011’in ilk üç ayında bile Alman otomotiv
“Sektör Sivil Toplum Kuruluşlarının
Gücü” paneline TAYSAD Yönetim
Kurulu Üyesi Gökhan Tunçdöken
katıldı. Tunçdöken konuşmasında,
sanayinin 2014 yılına kadar belirlenen
kısa vadeli Strateji Belgesi ve Eylem
Planı kapsamında öncelikli olarak
Ar-Ge, alt yapı ve lojistik , iç ve dış
pazarlarımızın geliştirilmesi, yetkin
insan kaynağı geliştirilmesi gibi temel
başlıkların yer aldığını daha uzun
vadedeki hedefler için ise 2023 Ihracat
Vizyonu çalışmasının bulunduğunu
ifade etti.
Mart March - Nisan April 2012
77
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Yeni Teşvik Sistemi’nin çok genel
hatları ile açıklandığını ve detaylı
uygulama yönetmeliklerini görmeden
uzman görüşü oluşturulmasının
mümkün olmadığını ifade eden
Tunçdöken bu kapsamda yapılan
değerlendirme sonucunda olumlu
ve gelişmeye açık yönleri vurguladı.
Stratejik yatırımların içeriğinin
açıklandığında tedarik zincirini de
kapsayacak şekilde olmasının ümit
edildiğini ifade eden Tunçdöken, test
pisti ve rüzgar tüneli gibi yatırımların
bir seferliğine mahsus olduğunu asıl
ihtiyacımızın yeni ve büyük yatırımları,
yeni projeleri Türkiye'ye çekmek
olduğunu belirtti.
Tunçdöken, OSB’lerde yapılacak
yatırımların, yatırımın bulunduğu
bölgenin bir alt bölgesinde
uygulanacak teşvik oranlarından
yararlanacak olmasının OSB’lerin
gelişimi açısından önemli olduğunu
belirtti. Hazırlıkları uzun süredir
devam eden Yeni Teşvik Sisteminin
uygulamasının başlangıç tarihinin 1
Ocak 2012 olarak açıklandığını belirten
Tunçdöken, daha önceden yatırımlarını
başlatmış ve devam eden firmaların
faydalanabilmesi için uygulama
tarihinin daha geriye çekilmesinin
olumlu olacağını ifade etti.
Marka konusunda ise hem küresel
marka gerekliliklerini hem de
TAYSAD'ın üyelerine verecekleri
destekleri açıklayan Tunçdöken,
derneğin yeni dönem hedeflerinden
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tunçdöken
birinin “yan sanayimizde küresel
marka sayısını artırmak” olduğunu
belirtti. Bugün tüm dünyada tanınan
birçok yan sanayi markasının olduğunu
ifade eden Tunçdöken “Bu firmaları
değerlendirdiğimizde gördüğümüz temel
bazı ortak noktalar var: Vizyon sahibi
olmaları, Kısa-orta ve uzun vadeli strateji
planı yapmaları, Iyi bir altyapıya ve insan
kaynağına sahip olmaları, Yönetimin
hedeflerini alt kadrolara çok iyi bir liderlik
ile taşıyabilmiş olması, Sürekli gelişim
içinde olmaları.
Topyekünde bir ilerleme sağlayabilmek
için biz de tedarik zinciri içindeki
Congress on Automotive Sector’s
Future and Power of Branding
OYDER held the Congress on Automotive Sector’s Future and Power of Branding
at Haliç Congress Center on 26th of April 2012. Minister of Science, Industry and
Technology Nihat Ergün reminded in the congress that automotive sector, which was
exporter for years, lost that position and said that import past over export in 2011.
Ergün also indicated that despite boom ups in the sales, the number of vehicles per
1000 capita is still under the developed economies and said there is a long way to
go in Turkey for the automotive sector. Gerhard Schroeder, former Chancellor of
Germany, had also a speech in the congress and said that Germany recovered from
the crisis in 2010 because of the automotive sector.
78
Mart March - Nisan April 2012
halkalarımızı daha da güçlendirmek
istiyoruz. Bu amaçla da Turquality destek
programında yer alan değerlendirme
evrelerinin bizim açımızdan da son
derece önemli olduğunu düşünüyoruz.
Tüm firmalarımız bu programdan
yararlanamaz ancak bu programda yer
alan değerlendirme evrelerini biz TAYSAD
olarak firmalarımıza uygulayabilir ve
otomotiv yan sanayimizdeki küresel marka
sayısını artırabiliriz.” dedi.
Ford Otosan, Oyak-Renault, Tofaş ve
Toyota Genel Müdürleri ve Hyundai Assan
Satış Pazarlama Direktörünün katıldığı
“Made in Turkey” panelinde Türk otomotiv
yan sanayisinin başarılı, güvenilir, yetkin,
Ar-Ge’ye yatırım yapan, mükemmel bir
seviyede olduğu ve tüm başarılarda en
önemli payın yan sanayiye ait olduğu ifade
edildi. Yatırım ve yeni projelere yönelik
planları olduğunu ifade eden konuşmacılar
bu rekabet ortamında tüm yatırımcıların
öncelikle verilen teşviklere baktıklarını,
Romanya’da nakit teşvik verildiğini,
gelişmekte olan birçok bölgede yatırımcı
gelmesi için neredeyse üstüne para
ödenir bir durumun olduğunu belirttiler.
Açıklanan yeni teşvik sistemi içinde “nakit”
hiçbir desteği göremediklerini belirten
konuşmacılar, stratejik yatırımlar kısmında
da beklenen desteklerin olmaması halinde
bu teşviğin hayal kırıklığı olacağını ifade
ettiler.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD ve Slovenya Otomotiv
Kümelenme Grubu ACS işbirliği
TAYSAD ve Slovenya Otomotiv Kümelenme Grubu ACS işbirliği ile 29 – 30 Mart 2012
tarihlerinde Istanbul’da bir etkinlik organize edildi.
9 Mart 2012 tarihinde İstanbul
Taşlık Hotel’de gerçekleşen
etkinliğin açılış konuşması
TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen
Arkan tarafından gerçekleştirildi.
2
Tina IGLICAR tarafından gerçekleştirilen
sunumun ardından Genel Sekreter Özlem
Gülşen Arkan Türkiye otomotiv sektörü ve
TAYSAD hakkında detaylı bilgiler içeren bir
sunum gerçekleştirdi.
AB fonu ile desteklenen “AutoNet –
Transnational Automotive Network in
Central Europe” projesinin Proje Yöneticisi
Coşkunöz Ar-Ge Yöneticisi Dr. Tayfun
Sığırtmaç, Ege Endüstri Ar-Ge Yöneticisi
Andaç Tansuğ ve Ar-Ge Mühendisi
Ahmet Güler, Martur Ar-Ge Müdürü
Recep Kurt gerçekleştirdikleri sunumlarda
firmalarında gerçekleştirdikleri ArGe çalışmaları hakkında detaylı
bilgiler verdiler. Sunumların ardından
üyelerimiz ile İtalya, Slovakya, Slovenya,
Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nden
gelen firmalar aralarında ikili görüşmeler
gerçekleştirildi.n
Çayırova Kaymakamı
TAYSAD'ı ziyaret etti
Çayırova Kaymakamı A. Selim Parlar 15 Mart 2012
tarihinde gerçekleşen TAYSAD 34. Olağan Genel
Kurulunda göreve seçilen Yönetim Kurulu adına
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet
Dudaroğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Toplantıya İl İlçe Halk Eğitim Müdürü Ayaz
Gönüldaş ve TAYSAD Genel Sekreteri Özlem
Gülşen Arkan katıldı.
Kocaeli Sanayi Odası 24. Meslek
Komitesi Üyeleri TAYSAD'ı ziyaret etti
K
ocaeli Sanayi Odası 24. Meslek Komitesi Taşıt Araçları ve
Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu Üyeleri karşılıklı görüş
alışverişinde bulunmak ve göreve yeni başlayan Yönetim Kurulunu
tebrik etmek üzere TAYSAD’ı ziyaret etti.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
evsahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Komite Başkanı ve Meclis
Üyesi Filiz Özoğul, Komite Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kasım,
Komite Üyeleri Hasan Aykut İpek ve Meclis Üyesi Alper Kanca
hazır bulundu.n
80
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD üyeleri 12 K Model Zirvesi'ne yoğun bir ilgi gösterdiler.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca
12 K Model Zirvesi E
TAYSAD, ‘12K Model Zirvesi’ ile üyelerini üretim
sistemlerinde mükemmelliği yakalayabilmeleri için yeni bir
vizyon sundu. ‘12K Model Üretim Sistemi’ni uygulayacak
firmalar, yeni yatırım yapmadan, eleman çıkarmadan
verimliliklerini ve karlılıklarını önemli ölçüde artırabilecek
ve cari açığın azalmasına katkı sağlayabilecek.
82
Mart March - Nisan April 2012
konomi Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi’ yönündeki destekleri ile “Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm
Projesi”nde yer alan TAYSAD, üyelerine
InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı işbirliği ile ‘12K Modeli’ üretim sistemini tanıttı.
Güçlü Sanayi, Güçlü Marka
Üreten Türkiye için ‘12K Modeli Zirvesi’nin
önemine değinen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, yönetim olarak ‘Güçlü Sanayi, Güçlü Marka’ sloganı ile
www.taysad.org.tr
göreve yeni başladıklarını hatırlatarak, hedeflerinin yalnızca
ülke sınırları içinde değil, küresel anlamda da güçlü markalar yaratmak olduğunu belirtti. Otomotiv endüstrisini ana
ve yan sanayi olarak değil bir bütün olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Kanca, 2023 yılındaki 10 küresel marka
hedefinde otomotiv endüstrisinden de birkaç markanın yer
alabilmesi için stratejiler belirlediklerini kaydetti. Bu markaların yan sanayi olabileceğine değinen Kanca, “Bunun için
stratejiler belirledik. 12 K Modeli de bunlardan biri” diye konuştu.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca ve Volkswagen Doğu Avrupa
Satınalma Koordinatörü Derviş Atakül
Rakipler satın alınmalı
TAYSAD üyelerinin daha donanımlı olmalarını istediklerini
vurgulayan Kanca, “Küresel ana sanayinin küresel yan sanayi tedarikçisi olmayı hedefliyoruz. Sadece ülkemizde değil rakiplerin sahasında da oynamalıyız. Sadece ucuza ve zamanında yapabiliyor olmakla değil her anlamda küresel rekabetçilik istiyoruz. Hatta sadece yurt dışında üretim yapmakla değil, küresel rakipleri de satın alarak rekabet sağlamalıyız. Bunu başaran üyelerimiz de var” ifadesini kullandı.
Kanca, Ar-Ge’ye daha çok pay ayıran, müşterisinin çözüm
ortağı olan, stratejik plan yapan, küresel fırsatları değerlendiren ve marka olma yönünde adım atan firmaları küresel
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve ECS Elektrik
Genel Müdürü Levent Özcan
www.taysad.org.tr
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca ve Toksan Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyesi, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Küçükoğlu
Kormas Fabrika Müdürü Sedat Güney ve InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı
Genel Müdürü Hayati Çağlar
Mart March - Nisan April 2012
83
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Laspar Ar-Ge Yöneticisi Savaş Kayacı ve InoTec Teknoloji ve Yönetim
Danışmanlığı Genel Müdürü Hayati Çağlar
Toyota Kurumsal Strateji Planlama Grubu İş Planlama Bölümü Müdür Yardımcısı Ercüment
Bölükbaş ve InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Hayati Çağlar
Dönmez Debriyaj Üretim Koordinatörü Taner Aypak ve InoTec Teknoloji ve Yönetim
Danışmanlığı Genel Müdürü Hayati Çağlar
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi Özçelik ve Ford Otomotiv Satınalma
Müdürü Murat Senir
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi Özçelik ve Sa-Ba Endüstriyel Ürünler Kalite
Güvence Müdürü Tülay Özyıldırım
InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı'ndan Hülya Çağlar, Dönmez Debriyaj
İK Yöneticisi Serap Manisalı
Tekno Kauçuk İcra Kurulu Başkanı Albert Saydam, InoTec Teknoloji ve
Yönetim Danışmanlığı'ndan Hülya Çağlar
84
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
anlamda çok büyük fırsatların beklediğini,
bunları yapamayanların ise çok büyük risklerle karşı karşıya bulunduğunu hatırlattı.
InoTec Genel Müdürü Hayati Çağlar ise
‘12K Modeli’ni üretimde mükemmelliğe
giden sistem olarak ifade ederek, sistemin
genel yapısı ile ilgili bilgiler aktardı.
Belarus, Türk otomotiv
sanayine kapılarını açtı
Etkinlikte, "Küresel Rekabet ve 12K Model",
"Strateji ve Hedefler", "Liderlik Anlayışı",
"Hedef Maliyet Odaklı Ürün Geliştirme",
"Yalın Üretim", "Sürekli İyileştirme Kültürü", "Yetenek Yönetimi" konu başlıklarında
sunumlar yapıldı.
2 gün süren etkinliğin birinci gününde Volkswagen Doğu Avrupa Satınalma Koordinatörü Derviş Atakül, Toksan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Küçükoğlu, ECS
Elektrik Genel Müdürü Levent Özcan, Laspar Ar-Ge Yöneticisi Savaş Kayacı, Kormas
Fabrika Müdürü Sedat Güney, Inotec Genel
Hayati Çağlar ve Inotec Proje Liderleri Hülya Çağlar ile Bülent Yaman'ın konuşmaları yer aldı.
İkinci günde ise Toyota Kurumsal Strateji Planlama Grubu İş Planlama Bölümü Müdür Yardımcısı Ercüment Bölükbaş, Dönmez Debriyaj Üretim Koordinatörü Taner Aypak, Ford Otomotiv Satınalma Müdürü Murat Senir, Sa-Ba Endüstriyel Ürünler Kalite Güvence Müdürü Tülay Özyıldırım, Tekno Kauçuk İcra Kurulu Başkanı Albert Saydam, Dönmez Debriyaj İK Yöneticisi Serap Manisalı, Inotec Genel Müdürü Hayati Çağlar ve Inotec Proje Liderleri Hamit
Karadağ ile Devrim Madenoğlu konuşmacı
olarak yer aldı.
Etkinliğin sonunda, TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi Özçelik tarafından "12K
Model Ödüllendirme Süreci" ile ilgili tanıtım gerçekleştirildi.n
12 K Model Summit
TAYSAD provided a new vision to its
members with ‘12K Model Summit” to
catch excellence in their production
systems. The companies which will
implement that model will be able to
contribute in decreasing current deficit
and increase their efficiency and profits
without any layoffs.
www.taysad.org.tr
Türk otomotiv endüstrisine yeni fırsatlar ve pazarlar
yaratma peşinde koşan OİB, yeni hedef olarak Belarus’u
seçti. Bu ülkede önemli üç markanın tesislerinde
incelemelerde bulunan OİB’e Belarus Sanayi Bakan
Yardımcısı Alexander A. Pukhovoy işbirliğinden yatırıma
kadar destek vereceklerini söyledi.
T
ürk otomotiv endüstrisini dünyanın
her yerinde tanıtmak isteyen ve işbirliği ile yatırım olanaklarını kollayan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), bu kez rotasını Belarus’a
çevirdi. Bu ülkedeki üç önemli otomotiv firmasının 4 tesisini ziyaret eden ve tesislerinde incelemelerde bulunan OİB’e her türlü işbirliği için kapılar açıldı.
OİB Başkanı Orhan Sabuncu liderliğinde
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Otomotiv Daire Başkanlığı ve TAYSAD
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin
de aralarında bulunduğu otomotiv sektörel ticaret heyeti, Belarus’un önemli kentlerinden Minsk’te bulunan JSC Minsk Automobile (MAZ) ve MTZ Traktör fabrikaları ile Mogilev’de bulunan JSC MAZ Mogilev fabrikası ve Mogilev Vagon fabrikalarını ziyaret etti.
Belarus otomotiv sektörel ticaret heyetine
Türkiye’den 29 firma temsilcisi katılarak,
Minsk ve Mogilev’deki 4 tesiste incelemelerde bulunmasının ardından MAZ, MTZ ve
Mogilev Vagon yöneticilerinden üretim ve
geleceğe yönelik planları hakkında bilgiler
aldılar ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Belarus Sanayi Bakan Yardımcısı Alexander A. Pukhovoy ise OİB heyetini ağırlamaktan mutlu olduklarını ve Türk firmaların yatırımı ve işbirliği için her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.
‘Türk Malı’ olgusu yaratıldı
Belarus ziyaretini değerlendiren OİB Başkanı Sabuncu ise Türk otomotiv endüstrisinin
artık üretim çeşitliliğinden niteliğine, kalitesinden rekabetçiliğine kadar aranan bir
marka haline geldiğine dikkat çekti. Sabuncu, “Dünyanın 170 ülkesine ihraç ettiğimiz
kaliteli ürünlerimizle ‘Türk malı’ olgusu yarattık. Bu nedenle birçok ülkeden işbirliği ve
yatırım davetleri alıyoruz. Bu ülkeleri otomotiv sektörel heyetleri oluşturarak ziyaret edip neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Firmalarımıza işbirliği, yatırım ve yeni
pazar imkanı sunuyoruz. Türk markasını tanıtıyoruz. Bunun da geri dönüşünü olumlu olarak özelikle yan sanayimizde yaşadığımız ihracat artışı ve yurt dışı yatırımlarımızla alıyoruz” diye konuştu. n
Mart March - Nisan April 2012
85
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet Dudaroğlu
OİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer Burhanoğlu
MAN Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi
George von Massenbach
MAN Türk Tedarikçi Günü
MAN Truck & Bus AG ve Türk Tedarikçileri
arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi
amacıyla TAYSAD Taşıt Araçları Yan
Sanayicileri Derneği ve OİB Otomotiv
Endüstrisi İhracatçılar Birliği işbirliği ile
organize edilen “MAN Türk Tedarikçi Günü”
26 Nisan 2012 tarihinde Münih’te kurulu
MAN Truck Forum’da gerçekleştirildi.
86
Mart March - Nisan April 2012
M
AN Merkezi Satınalma-Otobüs Başkan Vekili Lutz Ziegler, Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi George von Massenbach ve Strateji Müdürü Kerstin Walch’un evsahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, 20 Türk tedarikçisi firmanın yanı sıra
TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi Özçelik, TAYSAD Almanya Temsilciliği
adına Nevzat Sargın, OİB adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer
Burhanoğlu, Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Şefi Sevcan Özkök, Fuarlar ve
Tanıtım Şubesi Uzmanları Ömer Ceylan ve Deniz Başar, T .C. Eko-
www.taysad.org.tr
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi Özçelik, OİB Başkan Vekili Ömer Burhanoğlu, MAN Türkiye Satınalma Müdürü Barbaros Oktay,
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve MAN Türkiye Satınlama Yetkilisi E.Eda Oral birarada
nomi Bakanlığı adına İhracat Genel Müdür
Yardımcısı Salih Çiçek, Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Nihat Alkaş, İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Kerim Doğanay ve
Münih Ticaret Ataşeliği adına Ticaret Ataşesi Dr. Mehmet Cevdet Baykal iştirak etti.
MAN Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi
George von Massenbach’ın, MAN’ın satınalma ve tedarikçi yönetimine ilişkin bilgiler paylaştığı açılış konuşması ile başlayan
etkinlikte ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı
adına İhracat Genel Müdür Yardımcısı Salih
Çiçek, OİB adına Başkan Vekili Ömer Burhanoğlu ve TAYSAD adına Başkan Dr. Mehmet Dudaroğlu konuşma yaptı.
OİB Başkan Vekili Ömer Burhanoğlu, Türk
otomotiv endüstrisinin üretim ve ihracat
MAN Türk Supplier Day
TAYSAD and OIB organised “MAN
Turk Supplier Day” on 26th of April
2012, in Munich at MAN Truck Forum.
The activity aimed to strengthen
collaborations between MAN Truck &
Bus AG and Turkish suppliers.
www.taysad.org.tr
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Salih Çiçek, OİB Başkan Vekili Ömer Burhanoğlu,
MAN Almanya Merkezi Satınalma-Otobüs Başkan Vekili Lutz Ziegler, TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet
Dudaroğlu, MAN Türkiye Satınalma Müdürü Barbaros Oktay ve Münih Ticaret Ataşesi
M. Cevdet Baykal
potansiyeline yönelik bilgiler verdiği sunumunda, Türk tedarik sanayinin avantajlı yönlerini de aktardı. TAYSAD Başkanı Dr.
Mehmet Dudaroğlu ise TAYSAD üyelerinin
profili ile ilgili bilgilere ilave olarak yeni teşvik paketi ile sağlanan imkanlar hakkında
MAN yöneticilerini bilgilendirdi ve MAN’ın
Türkiye’deki yatırımlarını artırması çağrısında bulunarak, kamyon üretiminin ülkemizde yeniden başlatılması talebini dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından başlayan
B2B toplantılarında, Türk tedarikçiler, MAN
satınalma sorumluları ve mühendisleri ile
karşılıklı görüşme yaptı. Etkinliğin öğleden
sonraki bölümünde, günde 250 adet kamyon üretim kapasitesine sahip, bir çok operasyonun otomatik ve yarı otomatik hatlarda yapıldığı Kamyon Fabrikası’nın montaj hattı ziyaret edildi.
Fabrika turunun ardından, MAN yöneticilerinden Lutz Ziegler, Kerstin Walch, Barbaros Oktay ve Türk Heyetinin katılımı ile yapılan değerlendirme bölümünde karşılıklı
beklentiler ve etkinliğe ilişkin görüşler paylaşıldı. n
Mart March - Nisan April 2012
87
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
19th Japan-Turkey Joint Economic Committee” Toplantısı 9 Nisan 2012,
Japonya Tokyo Keidanren Kaikan’da gerçekleştirildi.
Türk-Japon ortak toplantısı
D
EİK Türk- Japon İş Konseyi
Başkanı Tuncay Özilhan’ın
Başkanlığını yaptığı Türk Heyeti,
Japonya’da Keidanren’i ziyaret etti. Japon
sanayici ve iş adamları ile bir araya gelerek
toplantılar gerçekleştirildi. Toplantıya 46’sı
Türk, 99’u Japon Heyetinden olmak üzere
145 kişi katıldı.
Keidanren Japon – Türk İş Konseyi Başkanı
Kazuaki Kama, DEİK Türk- Japon İş Konseyi
Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Cemalettin Damlacı tarafından
gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile
etkinlik başladı.
DEİK Türk- Japon İş Konseyi Başkanı
Tuncay Özilhan konuşmasında, Türkiye’nin
coğrafi avantajları, müteşebbisleri
ile Japon müteşebbisleri Afrika ve
Ortadoğu öncelikle olmak üzere bölgede
gerçekleşecek projelerde ortak olarak
beklediklerini ifade etti. Dünyanın 12.
büyük ekilebilir tarım arazisine sahip
ülkesi olan Türkiye’nin 60 milyar dolar
büyüklüğündeki Japonya gıda ithalatından
pay alması gerektiğini ifade etti. İnşaat,
gıda, tarım konularında Japon firmaları, ArGe teşviklerinden yararlanarak Türkiye’de
yatırım yapmaya davet eden Özilhan,
otomotiv, enerji, çevreye duyarlı sistemler,
turizm gibi konularda da siyasi iradelerin
destekleri ile Türk-Japon İşbirliklerinin
arttırılabileceğini sözlerine ekledi. İki ülke
arasında imzalanacak Serbest Ticaret
Anlaşması ile işbirliklerini artırmayı
88
Mart March - Nisan April 2012
hedeflediklerini belirten Özilhan DEİK’in
20 yılı aşkın tecrübe ve 103 İş Konseyi ile
işbirliklerini arttırmaya hazır olduğunu
belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Cemalettin Damlacı
konuşmasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği
teknik mevzuatını ve standartlarını
uyguladığını bu nedenle de kaliteli
ürünler ürettiğini ifade etti. Gıda, tekstil,
konfeksiyon, otomotiv yan sanayi, inşaat,
turizm sektörlerinde Japon firmaları Türk
firmaları ile işbirliklerini arttırmak üzere
Türkiye’ye davet eden Damlacı, Serbest
Ticaret Anlaşmasının her iki ülkenin
menfaatine yönelik olacağını belirtti.
Türkiye- Japonya arasındaki Dış Ticaret
Hacminin 4,5 milyar doların üzerinde
olduğunu belirten Damlacı, Türkiye’nin
Japonya’ya 296 milyon dolar ihracata
karşılık, Japonya’dan 4,25 milyar dolar
ithalat gerçekleştirdiğini ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından karşılıklı
sunumlara ve fikir paylaşımlarına geçildi.
Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan
TAYSAD, “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka”
sloganı doğrultusunda, 2011-2014 yılları
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi
ve Eylem Planı ve 2023 İhracat hedeflerini
gerçekleştirmek amacıyla TAYSAD'ın
yapmakta olduğu çalışmalar hakkında
bilgiler verildi.
Türkiye’nin 60 yılı aşkın otomotiv sanayii
tecrübesi, kalite anlayışı, yetkinlikleri,
coğrafi avantajları, kültürü, Ar-Ge
Teşvikleri, Yatırım Teşvikleri, Sanayi
Strateji Belgesi, 2023 İhracat hedefleri
ile Japon Ana ve Yan Sanayi firmaların
Türkiye’de yatırım yapmalarının Japon
firmaların lehine olacağını ifade edildi.n
www.taysad.org.tr
to be ready for the future...
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
II. Turkey Auto Summit
Konferansı
2nd Annuel Turkey Auto Summit Konferansı
5 – 6 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul The Marmara
Hotel’de düzenlendi.
A
nnuel Turkey Auto Summit
Konferansı, Komsan Otomotiv
CEO'su ve TAYSAD Denetleme
Kurulu Başkanı Süheyl Baybalı tarafından
gerçekleştirildi. Konferansın açılış
konuşması, Başbakanlık Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı Baş Danışmanı Hasan
Pehlivan ve TAYSAD tarafından yapıldı.
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı Baş Danışmanı Hasan Pehlivan
sunumunda, Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı, Türkiye’nin ekonomik performans
TAYSAD Denetleme Kurulu Başkanı Süheyl Baybalı
verileri, otomotiv sektörü strateji belgesi
ve yatırım ortamı hakkında detaylı bilgiler
verdi.n
Hatice Bayraktar Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi 2. Kariyer Günleri
Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından 26 Mart 2012 tarihinde organize edilen “2.Kariyer Günü” etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen
konferansa, Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir konuşmacı olarak katıldı. “Milli Mücadele ve Kazım Karabekir Paşa” konulu konferansa, Çayırova Kaymakamı A. Selim Parlar’ın yanı sıra GOSB Tadım Jale
Yücel EML, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Çayırova İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri iştirak etti. Konferansın sonunda Timsal Karabekir’e Çayırova Kaymakamı A. Selim Parlar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
90
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
KOSGEB, Türkiye Cumhuriyeti
CICA Dönem Başkanlığı ve
CICA Sekretaryası ile işbirliği
içinde düzenlenen "Küresel
Krizden Çıkış Dönemlerinde
Hükümetlerin Girişimcilik
ve KOBİ Politikaları” temalı
“CICA İkinci İş Forumu ve
KOBİ Ağı” toplantısı, KOSGEB
Başkanı Mustafa Kaplan ile 24
Ülke Temsilcisi ve çok sayıda
davetlinin katılımıyla 2 Nisan
2012 tarihinde gerçekleştirildi.
CICA İkinci İş Forumu ve
KOBİ Ağı Toplantısı
T
oplantının açılışında konuşan
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan,
“Girişimcilik ve KOBİ geliştirme
politikaları hakkında bilgi ve tecrübelerin
paylaşılacağı ve üye ülkelerin örnek
uygulamalarının aktarılacağı bu etkinlikte
KOSGEB olarak bizler KOBİ’ler konusunda
sahip olduğumuz köklü tecrübelerimizi
CICA üyesi diğer dost ve kardeş ülkelerle
paylaşmaktan büyük memnuniyet
duymaktayız.” dedi.
Ülkemizde işletmelerin yüzde 99’dan
fazlasının KOBİ’lerden oluştuğu, istihdamın
yüzde 78’ini, katma değerin yüzde
55’ini, toplam yatırımların yüzde 41’ini
ve ihracatın da yüzde 60,1’inin KOBİ’ler
tarafından gerçekleştirildiğini belirten
Kaplan, bu özellikleriyle KOBİ’lerin,
ekonomik ve toplumsal düzenin
belkemiğini oluşturduğunu kaydetti.
Küreselleşme sürecine paralel olarak,
KOBİ’lerin desteklenmesi ve teşvik
edilmesi için çeşitli politikalar ve
mekanizmalar oluşturulmasının zorunlu
olduğunu söyleyen Kaplan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“KOSGEB olarak, ekonomik ve toplumsal
açıdan yerine getirdikleri hayati işlevlerle,
kalkınma ve büyümenin itici gücü olan
KOBİ’lerimize büyük önem veriyor,
onların küresel rekabet ortamında rekabet
güçlerinin arttırılmasını sağlayacak şekilde
destek programları uyguluyoruz.
KOBİ’lere yönelik geliştirdiğimiz destek
92
Mart March - Nisan April 2012
politikalarının temelinde, KOBİ’lerin
rekabet gücünü artırma, teknoloji
düzeylerini yükseltme, Ar-Ge ve İnovasyon
kapasitelerini geliştirme, işbirliği tesisi,
yeni girişimcilik ve finansmana erişim
olanaklarını iyileştirme hususları
gelmektedir.
KOBİ’lerin bölge, sektör ve ölçek
parametrelerine göre farklılaşan
ihtiyaçlarını esas alan yeni destek
sistematiği ile; KOSGEB’in genişleyen
hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verebilecek, Erişimi kolay, etkin,
yalın ve esnek, Bölge, sektör, yöre ve
işletme ihtiyaçlarına göre tasarlanmış,
Proje esaslı destekleme sistemini
benimseyen şekilde oluşturulmuştur.
Bu esasları temel alacak şekilde
KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini arttırmaya
yönelik olarak hazırladığımız destek
Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’in, 1992 senesinde
AGİT’e benzer bir yapılanmayı
Asya coğrafyasında hayata
geçirme önerisiyle başlayan (CICA)
Conference on Interaction and
Confidence Building Measures in
Asia – Asya’da İşbirliği ve Güven
Artırıcı Önlemler Konferansı,2002
yılındaki zirvede kabul edilen ‘Almatı
Senedi’ ile örgüt haline dönüşmüş ve
toplam üye sayısı 22’ye ulaşmıştır.
programları; Kobi Proje Destek Programı,
Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği
Güçbirliği Destek Programı, Ar-Ge,
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı, Genel Destek Programı,
Girişimcilik Destek Programı ve
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek
Programı'ndan oluşmaktadır.
KOBİ’lerin ihtiyaçları ve temel sorunlarını
dikkate alarak oluşturduğumuz
bu desteklerin girişimcilerimiz ve
KOBİ’lerimize ulaştırılmasını teminen,
KOSGEB 2011 yılı sonu itibariyle 68 ilde
75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile faaliyet
göstermekte olup hizmet ağımızın 2012
yılı içerisinde yurt genelinde 81 ilde olacak
şekilde yapılanmasına ilişkin kararı da
almış bulunuyoruz.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
işletmeler açısından başarının anahtarının,
rekabetçi olmaktan ve rekabet gücünü
sürekli artırmaktan geçtiği anlaşılmıştır.
Rekabetçilik konusu önceleri verimliliği
artırmak ve daha fazla üretmek olarak
algılanırken zaman içerisinde daha
yenilikçi olma, daha az maliyetlerle, hızlı
ve esnek üretim yapabilme boyutlarını da
ekleyerek gelişmiştir.
Sürekli değişen çevre koşulları ve müşteri
ihtiyaçları çerçevesinde proaktif işletme
ve yönetimler ön plana çıkmış ve başarı
yakalanmıştır.
Günümüzde işletmeler arasındaki
rekabetin odak noktasını; yeni ve yenilikçi
ürünlerin istenen zamanda, istenen
kalitede, istenen miktarda ve uygun
fiyatla pazara çıkartabilme kapasitesi
oluşturmaktadır." dedi.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Automec Pesados &
Commerciais 2012
Fuarı
B
rezilya’nın Sao Paulo eyaletinde 3’ncüsü gerçekleştirilen
“Automec Pesados & Commerciais 2012” fuarı, bu yıl 10
– 14 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Uludağ
İhracatçı Birlikleri’nin milli katılım organizasyonunda 30 yan sanayi
firmasın fuara iştirak etti. Fuarda TAYSAD üyelerinden Aktaş Group, Ditaş Doğan, Dönmez Debriyaj, Estaş, Orsan, Ran Oto, Sarıgözoğlu, Servet Madeni, Temel Conta ve Yenmak firmaları da yer aldı.
Fuar boyunca yapılan temaslarda, Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği “SINDIPECAS-ABIPECAS” ile de görüşülerek Brezilya otomotiv
yan sanayisi hakkında detaylı bilgiler alındı. Fuarda TAYSAD’ı, Proje Uzmanı Bahadır Altaş temsil etti. n
TAYSAD'da Kalite Denetlemesi
TAYSAD, 16
Mart 2012
tarihinde TUV
tarafından kalite
denetlemesinden
başarıyla geçti.
Tuv Rehinland Baş Denetçisi Volkan Istaşoğlu ve
Kalite Yönetim Temsilcisi Murat Dilicioğlu
TAYSAD üyelerini ziyaret ediyor
Erdoğan Telci, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Koray Güner, TAYSAD Üye İlişkileri
Sorumlusu Murat Dilicioğlu, Mühendislik ve Ar-Ge Müdürü Tuna Saraçoğlu
94
Mart March - Nisan April 2012
TAYSAD Üye İlişkileri Sorumlusu Murat Dilicioğlu, Mühendislik ve Kalite Müdürü
Cenk Gültekin, İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin Bingöl, TAYSAD Genel Sekreteri
Özlem Gülşen Arkan, Ralf Rrunnert Turkiye Proje Yöneticisi, Dr. Hacer Aygün, Genel
Müdür Çağatay Dündar
www.taysad.org.tr
YATIRIMLAR INVESTMENTS
Norm Cıvata Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı M. Fatih Uysal:
“Uzmanlığımızı müşterilerimizle yaptığımız
ortak çalışmalara yansıtıyoruz”
Avrupa’da bulunan iki deposundan biri
yine Almanya’da olup başta Porsche ve
VW Grubunda yer alan Volkswagen, Audi,
Seat, Škoda, Lamborghini, Volkswagen
Commercial Vehicles, Scania olmak üzere,
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren
OEM müşterilerimize ve Wabco, Bosch,
Valeo gibi birinci seviye tedarikçilere
yerinde ve zamanında lojistik hizmeti
sunmaktayız.
Rusya ve Almanya'da yeni
yatırımlar yapan Norm
Civata'nın Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı M. Fatih
Uysal, marka olabilmek için
önce doğru kalitedeki, sonra
doğru fiyattaki malı istenilen
zamanda, istenilen yerde ve
şekilde tedarik edebilmeyi,
sürdürülebilir olarak başarmak
gerektiğini ifade ediyor.
Ayrıca Stuttgart’ta kurmuş olduğumuz
Norm GmbH Almanya firmasında
görevli bir mühendisimiz de, müşteri
memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek
için, devamlı müşterilerimizi ziyaret
etmekte ve acil isteklerle müşteri
şikâyetlerine en kısa sürede çözüm
üretmektedir.
Norm Cıvata’nın Rusya ve
Almanya’daki faaliyetlerinden söz
edebilir misiniz?
2
011 yılını 42 bin tonun üzerinde
cıvata, somun, mafsal ve aşık
cıvatası, perçin ve burç üretimiyle
tamamlayan ve 2012 yılında da artan
üretim kapasitesiyle 48 bin tona yakın
üretim hedefleyen şirketimiz, standart
üretimin yanı sıra, sahip olduğu bilgi
birikimi ve teknoloji ile müşterilerinin
bağlantı elemanları konusunda ki her türlü
özel ihtiyacını da karşılayabilmektedir.
2011 yılında, başta Avrupa olmak
üzere toplam 26 ülkeye, 31 milyon
euronun üzerinde ihracat gerçekleştirdik.
Bunun yüzde 72 gibi yüksek bir oranı
Almanya’ya yapıldı. Bu sebeple Almanya
Norm Cıvata’nın 1994’te ilk ihracatını
gerçekleştirdiği günden bu yana hep özel
bir yere sahip olmuştur. Şirketimizin
PORTRE: M. FATİH UYSAL
M. Fatih Uysal, 1962 yılında Salihli’de doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini Türk Kolejinde, yüksek öğrenimini ise 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı. 1980 yılında, İzmir’de Standart Cıvata’yı kurdu. 2002
yılında İstanbul bölgesinde Best-Kale Cıvata ve Bursa bölgesinde yoğunlaşan otomotiv ana ve yan sanayisine hızlı ve yerinde hizmet vermek için Norm Bursa’nın kuruluşu ile bayi ağını genişletti ve bayilerinin satışlarının üretiminin kaliteli ve zamanında sağlanması için Norm Cıvata’daki görevini devraldı. Hali hazırda Standart Cıvata
A.Ş. ve Norm Cıvata A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor, ayrıca grup şirketlerinden, Norm Bursa Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nedu Kalıp üretim firmasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılı-
96
Mart March - Nisan April 2012
ğı, Uysal Kaplama’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ise üstlendiği diğer görevler arasında yer alıyor. Tüm grup şirketlerinde yatırım, yenileme, kapasite geliştirme ve
yeni iş geliştirme çalışmaları da yine M. Fatih
Uysal’ın sorumluluğu altındadır.
Sektörümüzden BESİAD (Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği) ve TAYSAD
üyesi olan Uysal, ayrıca EGİAD (Ege Genç İş
Adamları Derneği) ve ESİAD’a (Ege Sanayici
İş Adamları Derneği) üyelikleri bulunmaktadır. EGİAD’da iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği ve bir dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, ESİAD’da ise bir dönem Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Halen AOSB – İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve BESİAD Yönetim Kurulu üyesidir.
Diğer taraftan son yıllarda hızlı bir
gelişim içerisinde olan Kuzeydoğu Avrupa
pazarını ve Rusya’yı da yakından takip
ediyoruz. Şirketimizin ihracatını arttırma
stratejisinin bir parçası olarak bu bölgeye
yaptığımız OEM müşteri araştırması
sonucunda iletişime geçilen firmalardan
biride “JSC Minsk Automobile Plant /
MAZ” ‘dır.
Şirketimizi daha yakından tanımaları
için üretim tesislerimizi ziyarete davet
edilen firma, hâlihazırda Avrupa menşeili
bir tedarikçiden almakta oldukları parça
paketi ile ilgili teklif vermemizi talep
etmiştir. Geniş bir yelpazeyi içeren paket
için en kısa sürede verdiğimiz rekabetçi
fiyat teklifimizin numune onayı sonrasında
ön seri üretimi gerçekleştirilerek Aralık
2011’de müşterimize gönderilmiştir.
Ön seri üretimi yapılan parçalar için alınan
onay ve gelen olumlu geri bildirimler
neticesinde, Mart 2012’de yapılan
sözleşmeyle, Norm Cıvata ve MAZ
arasında ki ticari ilişkilerin artarak devam
edeceğini öngörüyorum.
Yine Rusça web sitemiz de hazırlanmış
olup bölgede ki müşterilerimize daha iyi
hizmet verebilmek için çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
www.taysad.org.tr
Küresel pazarlardaki gelişmeleri
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Küresel pazarlara açılmak için
tedarik sanayicilerine kendi
deneyimlerinizden yola çıkarak neler
önerebilirsiniz?
Son yıllarda yeni bir dönem içerisine girdik.
Her geçen gün hızlanan ve ucuzlayan
internet ve iletişim farklı ülkelerde faaliyet
gösteren firmaların arasındaki sınırları
ortadan kaldırmıştır.
Küresel pazarda rekabet yükselmekte,
üretim miktarları ve kapasiteler arttıkça
sanayicilik daha da zorlaşmaktadır.
Bu sebeple kaliteli ve verimli üretimin her
zamankinden daha çok önem kazandığını
düşünüyorum. Toplam kalite ve verimliliği
arttırmanın yolunun da A’dan Z’ye tüm
firma çalışanlarının aynı kültüre sahip
olmasından geçtiğine inanıyorum.
Dolayısıyla bu iki unsuru ön plana
çıkartmak için önce 90’lı yıllardan beri
yatırım yaptığımız Ar-Ge faaliyetlerimizi
Mayıs 2011’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda Ar-Ge Merkezi
hüviyetine kavuşturduk. Ar-Ge Merkezimiz
bir taraftan katma değeri yüksek yeni
ürün ve faydalı modeller geliştirirken
diğer taraftan sağladığı bilgi birikimi
ile kalitemizin gelişimine ve ekonomik
çalışma anlayışımıza önemli katkılar
sağlamaktadır.
Ar-Ge’nin öneminin yanında profesyonel
bir takım ruhu ile çalışma, stabil hizmet
kalitesi için çok önemli. Takım ruhu ile
oluşturulan markanın arkasında tüm
etik değerleri koruyarak durmak, ekibin
inisiyatif kullanmasını sağlamak, onların
yorumlarına ve kararlarına değer vermek,
ekip ruhunu daha da geliştirmekte ve
kendine güveni arttırarak daha çok
motivasyon sağlamaktadır.
Fotoğrafın bütününe bakmak ve “kar
işin devamındadır” atasözünün hakkını
vererek daima mal ve hizmet kalitesini ön
planda tutarak ufak hesaplar yapmadan
müşteri memnuniyetini yüksek tutmak
asil görevimiz olmalıdır. Müşteri odaklı
olup esnek bir yapı ile müşteri isteklerini
zamanında yerine getirmekte ileride
yapılacak proje anlaşmalarında firmalara
avantaj sağlayacaktır.
Ayrıca sektörümüzdeki kalite standartlarını
da yakından takip ederek üretimin her
aşamasında yapılması gereken birçok testi
www.taysad.org.tr
de kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz.
Düzenli olarak yaptığımız eğitimler ile de
üretim ekibimiz içerisinde kalite bilincini
arttırmaya ve hataların tekrarlanmasını
önleyerek iç PPM’lerimizi sıfırlamayı
amaçlıyoruz.
Diğer taraftan uygulanan yalın üretim
teknikleri, Kaizen ve SMED çalışmaları ile
üretim süreçleri tekrar gözden geçirilerek
sürekli iyileştirmeler ile verimliliğimizin
arttırılmasına çalışmaktayız.
Norm Cıvata’nın Ar-Ge çalışmaları,
yeni pazarlarda yer bulabilmeye nasıl
bir katkı sağladı?
Diğer birçok sektörde olduğu gibi,
Bağlantı Elemanları da, tasarımdan,
üretime, montaja ve montaj koşullarında
ki mekaniksel davranışlara kadar
her aşamada özel bilgi ve uzmanlık
gerektiren ayrı bir alandır. Dolayısıyla
biz uzmanlığımızı Ar-Ge Merkezimizde
müşterilerimizle yaptığımız ortak
çalışmalara yansıtarak, bu çalışmalar
neticesinde, müşterilerimize yenilikçi ve
uygun maliyetli çözümler sunabiliyoruz.
“Marka algısını
sağlayan en önemli
bağdaşlardan biri
dünya standartlarında
kabul edilebilir kalitede
ürün üretmek ve bu
ürünü yine dünya
standartlarında
bir hizmet ile
sunabilmektir.
”
Özellikle uzun yıllardan beri süre gelen
Ar-Ge çalışmalarımızın getirmiş olduğu
bilgi birikimi ile otomotiv ana ve yan
sanayiyle beraber bağlantı elemanı
tasarımı ve seçiminde çalışabilecek nitelikli
personele de sahibiz. Ve bu nitelikli
personelimize sağladığımız gelişme ve
eğitim imkanları zamanla meyvesini
vermekte olup sektörümüzde “çözüm
ortağı” olan bir firma haline gelmemizi
sağlamıştır. Şu anda Norm Cıvata, yapmış
olduğu yeni yatırımlar ile, Tayvan ve İtalya
gibi ülkelerdeki sektöründe önde gelen
rakip firmalar ile benzer üretim yapma
kabiliyetine sahip duruma gelmiştir.
Bu kabiliyet müşterilerimizle paralel
yapılacak Ar-Ge çalışmalarında yer
bulabilme şansımızı arttırırken, diğer
yandan da karşılıklı bilgi alışverişi
sayesinde firmamızın ve personelimizin
bilgi birikimine de katkı sağlıyor.
Müşterilerimiz de uzun zamandan beri
aradıkları çözümlere en uygun maliyet ile
ulaştığından kazan kazan ilişkisi yaratılmış
ve doğru etkileşimler sonucunda ülkemizin
sanayisi kazanmış oluyor.
Hem ana hem de tedarik sanayi marka
yaratmak için neler yapmalı?
Bence marka algısını sağlayan en önemli
bağdaşlardan biri dünya standartlarında
kabul edilebilir kalitede ürün üretmek ve
bu ürünü yine dünya standartlarında bir
hizmet ile sunabilmektir. Biz Norm Cıvata
olarak üretimde yakaladığımız kalite
standardını en başından beri sürdürmemiş
olsaydık şuanda bulunduğumuz noktada
olamazdık.
Dolayısıyla marka olabilmek için önce
Mart March - Nisan April 2012
97
YATIRIMLAR INVESTMENTS
doğru kalitedeki, sonra doğru fiyattaki
malı istenilen zamanda, istenilen yerde ve
şekilde tedarik edebilmeyi, sürdürülebilir
olarak başarmak gereklidir.
yapılan yatırım harcamaları ile ülkelerin
2023 vizyonu çerçevesinde
Türk otomotiv sanayisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
oluşturmalı ve bu markayı tüm dünyaya
Ülkemizin önünde ki 10 yılını
şekillendirecek 2023 vizyonunda belirlenen
makro öngörülere ulaşmamızı sağlayacak
stratejik 9 ana sektörden birincisi olan
otomotiv sektörünün şu anda sahip olduğu
montaj hattı görünümünden kurtulup
yapısal değişikliğe uğrayarak Türkiye’nin
gelişimine paralel artacak ulaşım ihtiyacını
karşılayabilecek şekilde katma değeri
yüksek taşıtlar üreten bir yapıya kavuşmak
zorunda olduğu açıktır. Biz Norm Cıvata
ailesi olarak bu vizyonu destekliyor ve
benimsiyoruz.
ve yurtiçi OEM firmaları ve birinci
Ar-Ge ve işbaşı eğitimleri her zamankinden
daha da önemlidir. İstatistikler Ar-Ge’ye
vererek hep birlikte büyük bir başarıya
gelişimlerinin birbirine paralel olduğunu
göstermektedir. Güney Kore bunun en
güzel örneğidir. Biz de kendi markamızı
satmak için çabalamalıyız. Bu süreçte
bizim gibi otomotiv sanayinde ki yurtdışı
seviye tedarikçiler ile çalışarak zaman
içerisinde bilgi birikimine sahip olmuş
firmaların edindikleri bu bilgi ve deneyimi
2023 vizyonu çerçevesinde yapılacak
çalışmalara yansıtarak belirlenen hedeflere
ulaşılması konusunda işbirliği yapmamız
gerektiğine inanıyorum.
Tüm yan sanayiciler 2023 vizyonu
çerçevesinde kendi markamızla üretilecek
bir araçta bir araya gelip gerekli desteği
imza atabiliriz.n
Norm Cıvata Deputy Chair M. Fatih Uysal
“We put our expertise to our work with
our customers”
Could you please tell us about Norm
Cıvata’s activities in Russia and
Germany?
Consequent to our 2011 outputs, which
is the production amounted over 42.000
tones of capscrews, ring nuts, joints, spacer
bolts and rivet, we aim 48.000 tones of
production in 2012 with our increasing
production capacity. And addition to our
standard manufacturing, our know how
and technology also enable us to meet the
special needs of our customers.
We exported to 26 countries in 2011, which
was amounted 31 million euros. 72 percent
of that amount was to Germany, which
has always been important for us since the
foundation of the company. We have two
depots. One of them is located in Germany.
Through that one we provide logistic services
to OEM customers in automotive sector,
such as Volkswagen, Audi, Seat, Škoda,
Lamborghini, Volkswagen Commercial
Vehicles, Scania, and first level suppliers like
Wabco, Bosch, Valeo.
We have a company in Germany, Norm
GmbH, founded in Stuttgart. An engineer
from that company constantly visit our
customers and provide quick solutions in
order to ensure customer satisfaction.
Furthermore we closely follow up Northeast
European and Russian markets. In line
with our export strategy and based on the
findings of our OEM customer researchs, we
contacted JSC Minsk Automobile Plant /
MAZ. The company was invited to visit our
facilities and consequently we received their
request for a proposal for the component
98
Mart March - Nisan April 2012
package, which they had provided through
a European supplier. We provided a
competitive price to them and received
the approvals for prototypes and pre-mass
production. We finalized those stages in
2011 December. The approvals and positive
feedbacks as well makes us believe that our
relations with MAZ will gradually continue.
What was the impact of R&D activities
on your companies’ search for new
markets?
As in many other sector, junction pieces
requires expertise and know how in
every level from design to assembly and
mechanical behaviours of assembly
conditions. Therefore we reflect our
expertise in to our Works with our customers
through our R&D center and provide
innovative and cost effective solutions as a
result of that.
We have know-how, which is a result of
conducting R&D activities for long years,
and qualified staff, who would be able to
work in designing and choosing of junction
pieces with automotive and supply industry.
The training we provide those staff enables
us to become a solution partner. And as a
result of investments today Norm Cıvata
has the capability of producing as in our
prominent rivals such as Taiwan and Italy.n
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Supsan, Aston Martin ve
Porsche’ye yalın üretim yapacak
Aston Martin ve Porsche
başta olmak üzere
Mercedes, Volkswagen,
Ford, Renault gibi dünya
devlerinin tedarikçisi olan
Supsan, “yalın”laşarak
süreç, nakit ve iş gücü
bazında israflarını azalttı.
B
orusan Holding kuruluşu Supsan
Motor Supapları, Yalın Enstitü
Derneği ile gerçekleştirdiği iş
birliği ile üretim süreçlerini yalın düşünce
prensipleriyle yeniden tanımladı.
Borusan Holding bünyesinde yer alan
ve Aston Martin, Porsche, Mercedes
Benz, Volkswagen, Fiat, Ford gibi
dünya markalarına motor parçaları
üreterek ihraç eden Supsan, çalışan
yetkinliklerini artırmak, israfların önüne
geçerek daha kaliteli ve verimli bir
üretim gerçekleştirerek müşterilerine
en iyi hizmeti sunmak hedefiyle üretim
süreçlerini yalın düşünce ile yeniden
yapılandırdı. 2009 yılı sonunda Yalın
Enstitü Derneği’nin yönetiminde başlatılan
ve üretim çalışanlarının tümünün
görev aldığı yalın dönüşüm projesinin
ilk aşamasında değer akış haritalama
yöntemiyle üretim dışı faaliyetlerdeki
israflar tespit edilip önlendi. Sonraki
aşamada Takım Lideri Geliştirme programı
ile şirket hedeflerinin tüm çalışanlar
tarafından takip edilmesi ve sahiplenmesi
sağlandı. Ardından Toplam Üretken
Bakım (TPM) fazına geçilerek Supsan’da
hatalı kullanım ve bakım – onarım
yetersizliklerinden doğan kayıpların önüne
geçildi.
Projeyle ilgili bilgi veren Supsan Üretim
Müdürü Kayhan Arık, “Yalın Enstitü
Derneği’yle birlikte gerçekleştirdiğimiz
yalın dönüşüm sonrasında çalışanlarımız
gerçek değerlerini ortaya koyma fırsatı
buldular. Sürece dahil edilen mavi yakalı
personelimizin verimliliği arttı, bu durum
da doğrudan üretim kalitemize yansıdı.
Şirketin genelinde her gün iyileştirmeye
yönelik öneri geliştirme, işini sahiplenme
ve geliştirmeye yönelik gayret gösterme
girişimleri arttı.” diyerek düşüncelerini
ifade etti.
Bosch Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
Volkmar Denner atandı
Bosch Grubu’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görevine 1 Temmuz 2012 tarihinde
başlayacak olan Dr. Volkmar Denner (55), 1986
yılında katıldığı Robert Bosch GmbH bünyesinde
2006’dan bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapıyor.
Volkmar Denner assigned as the new
Chairman of Bosch
Dr. Volkmar Denner (55) will start its new assigment
on June 2012. He had been working at Bosch since
1986. He was acting as the Board Member since
then.
100
Mart March - Nisan April 2012
Dünya devlerinin supap tedarikçisi
Audi ve Mercedes'in denetimlerinden
başarıyla geçen Supsan, 2011'de aynı
zamanda Aston Martin ve Porsche'nin
de tedarikçisi oldu. Supsan'ın ürettiği
supaplar Porsche'nin 911, 996 ve Boxster
modellerindeki 2,5, 2,7 ve 4,5 litre çeşitli
motorlarında kullanılacak.
Bir seneden uzun süren denetimler
sonrasında tedarikçi olarak seçilen
Supsan, Asron Martin'in de mevcut
V12 motorunun yerini alacak yeni nesil
motorunda kullanılacak olan supapları
üretecek. Aston Martin'in Vantage
modeline güç verecek olan bu motorun
geliştirme ve test çalışmaları halen Aston
Martin'in Almanya'nın Köln kentindeki
fabrikasında yürütülüyor. Motorun seri
üretiminin bu yılın sonbahar aylarında
başlaması planlanıyor. Yıllık üretim
adedinin ise 4000 motoru aşması
bekleniyor. Aston Martin ve Porsche’ın
yanı sıra Avrupa’da Mercedes–Benz,
Bentley, DAF, Iveco, Volvo, Renault,
Nissan, Ford, Peugeot, VW, JCB, Fiat,
Volvo Penta, VM Motori, Isotta Fraschini
Supsan’ın müşterileri arasında yer alıyor. n
Supsan will implement lean
production for Aston Martin and
Porsche
Supsan, supplier of automotive majors like
Mercedes, Volkswagen, Ford, Renault and
Aston Martin and Porsche, became lean and
decreased its process, cash and business
wise losses.n
www.taysad.org.tr
Toyota Motor Europe, her yıl düzenlediği “TME Annual Business Meeting” ile başarılı tedarikçilerini ödüllendirdi. Bu
yılki ödüller beş ana kategoride 3 başlıkta verildi. Ödül alan TAYSAD üyelerini başarılarından dolayı tebrik ederiz.
Proje Yönetimi kategorisinde ödül alan TAYSAD üyeleri
Başarı Ödülü Sahibi
: Hayes Lemmerz İnci Alüminyum Jant San. A.Ş.
Sertifika Sahipleri
:Ersan Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.
Tedarik kategorisinde ödül alan TAYSAD üyeleri
Sertifika Sahipleri : Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.,
Ficosa Int. Otomotiv San. ve Tic A.Ş.,
Güçsan Plastik Kalıp Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Maliyet kategorisinde ödül alan TAYSAD üyeleri
Üstün Performans Ödülü Sahibi:Toyotetsu Otomotiv Parçalari Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Başarı Ödülü Sahibi
:Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.,
Sango Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sertifika Sahipleri
:HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş., Sekiso Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
TKG Adapazarı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Toksan Yedek Parça İmalat Ticaret San. A.Ş.
Kalite kategorisinde ödül alan TAYSAD üyeleri
Üstün Performans Ödülü Sahibi:Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Başarı Ödülü Sahibi
:HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş., Toyotetsu Otomotiv Parça San. ve Tic. A.Ş.,
Sertifika Sahipleri
:Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.,
Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş.,
Rieter Erkurt Otomotiv Yan San. ve Ticaret A.Ş.,
Teklas Kaucuk San. ve Tic. A.Ş., TKG Adapazarı Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
101
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
10 yılda üretimini 4 kat artırdı,
dünya devlerinin tedarikçisi oldu
Kurulduğu günden bu yana
Türkiye’nin en büyük jant
üreticisi olan CMS Jant ve
Makine Sanayi, 10 yılda
gerçekleştirdiği yatırımlar
sonucunda dünyanın en
önemli otomobil firmalarını
portföyüne ekledi. CMS’nin
bu başarısı her geçen gün
aldığı ödüllerle biraz daha
tescilleniyor.
A
vrupa’nın ise dördüncü büyük
jant üreticisi konumunda olan
CMS, 10 yıldır gerçekleştirdiği
yatırımların meyvelerini topluyor.
Dünyanın en önemli otomobil
firmalarına jant ihraç eden şirket, 2011
yılında gerçekleştirdiği 234 milyon
600 bin Euro’luk cirosuyla sergilediği
performanstan dolayı ödül yağmuruna
tutuldu.
650 bin adet olarak gerçekleştirdiğimiz
toplam satışın yüzde 86’lık bölümünü
ihraç ettik. Kalan yüzde 14’lük kısmı
da Türkiye’deki otomobil üreticilerine
satıldı.” dedi. Gelecek sene için 14 milyon
Euro’luk bir yatırım öngördüklerini belirten
Ösen, 2015 yılında ise üretim adetlerini 9
milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
Son 10 yılda toplam 121 milyon Euro
yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu
yatırımın 60 milyon Euro’luk bölümünün
son iki yılda gerçekleştiğini CMS Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Bertuğ Ösen,
“Geride kalan 10 yıllık dönem itibariyle
üretim adedimizi yüzde 400 oranında
artırdığımız görülüyor. Bunun da büyük
çoğunluğu yüzde 57’lik bir artışla son
iki yıllık döneme ait. Geçen yıl 5 milyon
Bertuğ Ösen, “Doğru yolda olduğumuz,
kazandığımız ödüllerden belli oluyor.
Otomotiv Sanayi Derneği tarafından Yan
Sanayi Başarı Belgesi’ne layık görüldük.
2011 yılının verilerine dayanarak yapılan
araştırmada, kalite ve teslimat güvenilirliği,
teknoloji geliştirmedeki işbirliğiyle uygun
fiyat yönünden yapılan değerlendirmeler
sonucunda bu ödülü almaya hak kazandık.
TAYSAD'ın, gerçekleştirdiği 34. Olağan
Genel Kurulu’nda açıklanan TAYSAD Başarı
Ödülleri’nde de ‘İhracat’ kategorisinde
ikinci olduk.” diye konuşurken takdir
edilmekten duyduğu gururu dile getirdi. CMS’ye bir ödül de, Türkiye Alüminyum
Sanayicileri Derneği den geldi. Yapılan
değerlendirme sonucunda ‘2011 yılı
İSO Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu’ listesindeki yerini bir önceki
yıla kıyasla 51 puan artırarak 158’inci
sıraya yükseldi. Böylece sıralamaya Ege
Bölgesi’nden katılan sanayi kuruluşları
arasından ilk 10’daki yerini korudu.
Aynı zamanda Capital Dergisi’nin
gelenekselleşen “Türkiye’nin En Değerli
Markaları” araştırmasında da 64’üncü
sırada olan CMS, önümüzdeki yıl ilk 50
içinde olmayı hedefliyor. n
İNCİ fabrikaları, iş güvenliği denetiminden başarıyla geçti
İ
nci Holding jant ve akü fabrikaları,
Manisa Sanayi Bölgesi’nde (OSB)
kurulu tesislerinde yapılan “iş
güvenliği” denetiminden başarıyla
geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı
tarafından yapılan programlı iş güvenliği
teftişleri kapsamında, Manisa OSB’de
denetimleri sürdüren İş Güvenliği Baş
Müfettişi Metin Avcıoğlu, İnci Holding
jant ve akü fabrikalarında yaptıkları
denetimler sırasında iş güvenliği
kültürünün oluşturulup tüm çalışanlara
102
Mart March - Nisan April 2012
uygulanmasının, iş kazaları ve meslek
hastalıklarını önlemede çok önemli
olduğunu vurguladı.
Denetimler sırasında iş güvenliğine verilen
önem, bu konuda gereken harcamalardan
kaçınılmadığı, iş güvenliği kültürünün
oluşturulması ve bu kültürün çalışanların
yaşamlarının bir parçası haline getirilmesi
için gereken hassasiyetin gösterildiği
ortaya çıktı. Her işletmesinde yılda bir
gün üretime ara vererek iş güvenliği
etkinlikleri düzenleyen İnci Holding jant
ve akü fabrikaları, bu etkinliklere tüm
çalışanlarının katılmasını ve başarılı
olanları ödüllendirerek tüm çalışanların
iş güvenliği konusuna daha fazla ilgi
göstermesini sağlıyor.
HL Jantaş ve HL İnci Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Zaim ve İnci Akü San ve
Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su
Göksel Paker yapılan denetimlerde
müfettişlerce sergilenen pozitif
yaklaşımın ve çözüm odaklı katkıların
memnuniyet verici ve fayda sağlayıcı
olduğunu ifade etti. n
www.taysad.org.tr
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2012
103
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
1
Firma Adı
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
A RAYMOND BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581058
+90 262 6581073
http://www.araymond.com
2
AKA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2703300
+90 224 2703301
http://www.akaoto.com.tr
3
AKÇELİK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3767432
+90 232 3280746
http://www.akcelik.com.tr
4
AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5931990
+90 216 5931999
http://www.akimmetal.com.tr
5
AKKARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7446630
+90 262 7441873
http://www.akkardan.com
6
AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ A.Ş.
Bursa
+90 224 5248571
+90 224 2612330
http://www.aktasgroup.com
7
ALBA KALIP VE OTOM. MAK. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582000
+90 262 6582001
http://www.albakalip.com.tr
8
ALKAN OTOMOTİV PARÇALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788600
+90 262 6588601
http://www.kanca.com.tr
9
AL-KOR MAKİNA KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8765820
+90 212 8765826
http://www.al-kor.com.tr
10
ANADOLU RULMAN İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Düzce
+90 380 7355154
+90 380 7355177
http://www.anadolurulman.com.tr
11
A-PLAS PLASTİK VE LASTİK SANAYİ
Bursa
+90 224 2610550
+90 224 2610554
http://www.a-plas.com.tr
12
ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510269
+90 262 7510189
http://www.arfesan.com.tr
13
ARGEN OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ÖZEL ARAÇ İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3941725
+90 216 3941511
http://www.argen.com.tr
14
ARIKAN KRİKO VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.
Eskişehir
+90 222 2360770
+90 222 2360774
http://www.arikankriko.com.tr
15
ARKPRES EMNİYET KEMERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3495490
+90 262 3493793
http://www.arkpres.com
16
ARMETAL MAKİNA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6445704
+90 262 6445703
http://www.armetal.com.tr
17
ARPEK ARKAN PARÇA ALÜMİNYUM ENJ. VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6589744
+90 262 6589749
http://www.arpek.com.tr
18
ASAŞ FİLTRE SAN. VE TİC. A.Ş.
İskenderun
+90 326 4561560
+90 326 4561023
http://www.asasfilter.com
19
ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2806100
+90 224 2806200
http://www.asilcelik.com.tr
20
ASSAN HANİL OTOMOTİV OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3176800
+90 262 3651814
http://www.assanhanil.com.tr
21
ASV SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8867387
+90 212 8867396
http://www.asv.com.tr
22
ATAY MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5933777
+90 216 5933775
http://www.ataymakina.com
23
ATAYLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6890233
+90 212 6890215
http://www.ataylar.com
24
AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6484600
+90 262 6484601
http://www.autoliv.com
25
AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3782105
+90 216 3782235
http://www.avitas.com.tr
26
AYDINLAR YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2216400
+90 332 2216401
http://www.aydchassis.com
27
AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 8154561
+90 312 8154220
http://www.bayraktarlar.com
28
B PLAS BURSA PLASTİK METAL İNŞ. VE TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2610900
+90 224 2610918
http://www.bplas.com.tr
29
BANDO KAYIŞ SANAYİ VE TİCARET (TÜRKİYE) A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6771120
+90 262 6771128
http://www.kaleoto.com.tr
30
BANT BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6774700
+90 262 7514637
http://www.bantboru.com
31
BASKI DEVRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3901036
+90 216 3544941
http://www.baskidevre.com.tr
32
BAŞKURT MOTOR VE KABLO SANAYİ A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6590632
+90 212 6591642
http://www.baskurt.com
33
BELDESAN OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3234130
+90 212 3230695
http://
34
BELKA KAUÇUK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4111500
+90 224 4111503
http://www.belka.com.tr
35
BELTAN VIBRACOUSTIC TİTREŞİM ELEMANLARI SAN. A.Ş.
Bursa
+90 224 2707100
+90 224 2431436
http://www.beltan.com.tr
+90 262 7510163
36
BEMAG MAKİNA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510160
37
BENTELER GEBZE TAŞIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Kocaeli
+90 549 6752500
http://www.bemag.com.tr
http://www.benteler.com
38
BEŞER BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4781801
+90 232 4781778
http://www.beser.com.tr
39
BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2700600
+90 224 2415200
http://www.beycelik.com.tr
40
BİLEN EGZOST SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3645959
+90 216 3643662
http://www.bilenegzost.com
41
BİRİNCİ OTOMOTİV SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4661990
+90 216 3647401
http://www.birinciotomotiv.com.tr
42
BODYCOTE ISTAŞ ISIL İŞLEM SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 8770300
+90 232 8770301
http://www.istasas.com.tr
43
BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2804000
+90 224 5190130
http://www.borcelik.com
44
BOSAL METAL İŞLEME SANAYİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7514425
+90 262 7514434
http://www.bosal-mimaysan.com
45
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2610500
+90 224 2610510
http://www.bosch.com.tr
46
BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. GEBZE ŞUBESİ
Kocaeli
+90 262 6760000
+90 262 6760101
http://www.boschrexroth.com.tr
47
BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2192500
+90 224 2192502
http://www.bosch.com.tr
48
BOSİM SAÇ İŞLETME MERKEZİ LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4944350
+90 216 4940421
http://www.bostemboru.com
49
CANEL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2670600
+90 224 2670610
http://www.canelotomotiv.com.tr
50
CAVO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7547512
+90 262 7547513
http://www.cavo.com.tr
51
CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581220
+90 262 6581228
http://www.cengizmakina.com.tr
52
CEVHER DÖKÜM SAN. A.Ş.
İzmir
+90 232 4781000
+90 232 4781010
http://www.cevherdokum.com.tr
53
CHEMETALL SANAYİ KİMYASALLARI TİC. VE SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6774900
+90 262 6774950
http://www.chemetall.com
54
CHEP KONTEYNER VE PALET LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5377730
+90 216 5377737
http://www.chep.com
55
CMS JANT VE MAKİNA SAN. A.Ş.
İzmir
+90 232 3991000
+90 232 3991010
http://www.cms.com.tr
56
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.
Bursa
+90 224 5734263
+90 224 5734273
http://www.componenta.com
57
COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA END. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2800100
+90 224 2431146
http://www.coskunoz.com.tr
58
CPS OTOMOTİV TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581800
+90 262 6581807
http://www.c-p-s.com.tr
104
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
Firma Adı
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
59
CPS PRESSFORM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581800
+90 262 6581807
http://www.c-p-s.com.tr
60
CRH OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581160
+90 262 6581163
http://www.crh-group.com/
61
ÇAĞATAY KABLO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 7388484
90 212 7388487
http://www.cagataykablo.com
62
ÇAVUŞOĞLU MAKİNA VE OTOM. YAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 7591564
+90 262 7591566
http://
63
ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3111442
+90 216 3111067
http://www.celikel.com
64
ÇETİNPRES OTO YAN SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582140
+90 262 6582148
http://www.cetinpres.com
65
ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581810
+90 262 6581029
http://www.ciftel-ltd.com
66
ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
Mersin
+90 324 2218400
+90 324 2218404
http://www.cimsatas.com
67
ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 262 6767500
+90 262 7548420
http://www.colakoglu.com.tr
68
ÇORLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Tekirdağ
+90 282 6514393
+90 282 6515524
http://www.corluotomotiv.com
69
DELPHI AUTOMOTİVE SYSTEMS LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5283000
+90 216 5283102
http://www.delphi.com
70
DELPHI OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4887200
+90 232 4887205
http://www.delphi.com
71
DENET CIVATA SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 212 5676748
+90 212 4800800
http://www.denetcivata.com
72
DENSO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6795700
+90 262 6795757
http://www.denso.com.tr
73
DESTAŞ DİJİTAL ELEKTRONİK SAN. VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3785703
+90 216 5950811
http://www.destas.com.tr
74
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5457000
+90 216 5451373
http://www.ditas.com.tr
75
DOĞAN LASTİKÇİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7512550
+90 262 7510570
http://www.teknokaucuk.com
76
DOĞAPARK İNŞ. TUR. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4641268
+90 216 4641271
http://www.doapark.com.tr
77
DOĞU PRES OTOMOTİV VE TEKNİK SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2190050
+90 224 4111407
http://www.dogupres.com
78
DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510230
+90 262 7510288
http://www.dostelmakina.com
79
DOW CORNING KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4677645
+90 216 4673909
http://www.dowcorning.com
80
DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582910
+90 262 6582669
http://www.doksandokum.com.tr
81
DÖNMEZ DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3768766
+90 232 3768999
http://www.donmezdebriyaj.com.tr
82
DURDEN PLASTİK ÜRÜNLER VE YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582771
+90 262 6582772
http://dourdin.fr
83
DYTECH DYNAMIC FLUID TECNOLOGIES S.P.A
Kocaeli
+90 262 3736660
+90 262 3736077
http://www.dayco.com
84
ECOPLAS OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6771560
+90 262 6771569
http://www.ecoplas.com.tr
85
ECS ELEKTRİK ENJ. VE KABLO SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4111015
+90 224 4111017
http://www.ecselektrik.com
86
EGE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4911400
+90 232 4911515
http://www.egeendustri.com.tr
87
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3973600
+90 232 4790208
http://www.egefren.com.tr
88
EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6791313
+90 262 6791300
http://www.egebant.com.tr
89
EJOT TEZMAK BAĞLANTI ELEMANLARI TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 4777792
+90 212 5300093
http://www.ejot-tezmak.com
90
EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581010
+90 262 6581000
http://www.eku.com.tr
91
ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN. A.Ş.
Manisa
+90 236 2330600
+90 236 2330602
http://www.elba.com.tr
92
ELRİNGKLİNGER TR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bursa
+90 224 4932462
+90 224 4932464
http://www.elringklinger.com.tr
93
EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5492252
+90 212 5492580
http://www.emasas.com.tr
94
EMEK KALIP APARAT VE MAK. SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6589984
+90 262 6589986
http://www.emekkalip.com.tr
95
ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SA. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6792727
+90 262 6792709
http://www.erdemir-csm.com.tr
96
EREN FREN VE DEBRİYAJ BALATALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 8770412
+90 232 8770586
http://www.erenbalata.com.tr
97
ERKURT TEKSTİL VE YALITIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2610023
+90 224 2610015
http://www.erkurt.com
98
ERLER DIŞ TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5733858
+90 216 5733857
http://www.impa-imalat.com.tr
99
ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2802000
+90 224 2610971
http://www.ermetal.com
100 ERSAN KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3042444
+90 216 3042471
http://www.ersankaucuk.com
101 ERSEL AĞIR MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581340
+90 262 6580527
http://www.ersel.com
102 ERTANLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Eskişehir
+90 222 2360553
+90 222 2360555
http://www.ertanlar.com
103 ESTAŞ EKSANTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Sivas
+90 346 2181220
+90 346 2181231
http://www.estas.com.tr
104 FABIO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEM. VE YEDEK PAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4110260
+90 224 4110262
http://www.fabio.com.tr
105 FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2564960
+90 212 2561043
http://www.farba.com
106 FARHYM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ankara
+90 312 3980254
+90 312 3980258
http://www.farhym.com
107 FARK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796500
+90 262 6796554
http://www.farplas.com
108 FARLAS OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2385454
+90 212 2382627
http://www.bayraktarlar.com
109 FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML. İTH. İHR. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796500
+90 262 6796554
http://www.farplas.com
110 FAURECIA POLİFLEKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4594020
+90 216 4594026
http://www.faurecia.com
111 FCMP TR METAL İŞLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Manisa
+90 236 3131251
+90 236 3131651
http://www.kfi.com.tr
112 FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 2260820
+90 262 2262405
http://www.federalmogul.com
113 FEDERAL MOGUL PİSTON SEGMAN GÖMLEK ÜRETİM TES. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2926313
+90 212 2926268
http://www.federalmogul.com
114 FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6534260
+90 262 6531852
http://www.ferrodokum.com.tr
115 FESTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
90 216 4441378
+90 216 5850050
http://www.festo.com
116 FICOSA INTERNATIONAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4111450
+90 224 4111458
http://www.ficosa.com
106
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
117 FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİM. HİZ. TİC. A.Ş.
Firma Adı
Bursa
+90 224 2808525
+90 224 2808532
http://www.figes.com.tr
118 FİLKAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Konya
+90 332 2390761
+90 332 2390764
http://www.filkar.com.tr
119 FKK GÜNEY OTO LASTİK TAKOZ SAN. VE TİC. A.Ş.
Samsun
+90 362 2668090
+90 362 2668094
http://www.fkk.com.tr
120 FONTANA PİETRO KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5931837
+90 216 5931892
http://www.fontana-group.com
121 GALSAN PLASTİK VE KALIP SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6777575
+90 262 7512775
http://www.galsan.com
122 GATES POWERTRAIN PLASTİK METAL VE MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 4559000
+90 232 4559001
http://www.gates.com
123 GKN ESKİŞEHİR OTOMOTİV ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE SATIŞ A.Ş.
Eskişehir
+90 222 2362505
+90 222 2362509
http://www.gkndriveline.com
124 GÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5932903
+90 216 5932908
http://www.goksankalip.com
125 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ A.Ş.
Bursa
+90 224 2193000
+90 224 2197737
http://www.grammer.com
126 GREEN CHEMICALS KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4565175
+90 216 4565169
http://www.green-chemicals.com
127 GTB KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6776200
+90 262 6776258
http://www.gtbotomotiv.com
128 GÜÇLÜ PRES MAK. SAN. TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580343
+90 262 6580344
http://www.guclupres.com.tr
129 GÜÇSAN PLASTİK KALIP METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7511801
+90 262 7511889
http://www.gucsanplastics.com
130 GÜNGÖR OTOMOBİL YAN. SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7511856
+90 262 7510532
http://www.gungorotomobil.com.tr
131 GÜRSETAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6583001
+90 262 6583011
http://www.ersen.com
132 GÜVEN OTOMOTİV PARÇALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788600
+90 262 6588601
http://www.kanca.com.tr
133 HASÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4444140
+90 216 5930890
http://www.hascelik.com
134 HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2334329
+90 236 2334330
http://www.jantas.com.tr
135 HEKİMOĞLU DÖKÜM SAN. NAK. VE TİC. A.Ş.
Trabzon
+90 462 3255042
+90 462 3255044
http://www.karceliktas.com.tr
136 HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş. TAYSAD OSB ŞUBESİ
Kocaeli
+90 262 6732100
+90 262 6580435
http://www.hexagonstudio.com.tr
137 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.
Tekirdağ
+90 282 7581040
+90 282 7581071
http://www.hemaendustri.com
138 HIZLANLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6536140
+90 262 6536141
http://www.hizlanlar.com
139 HİSARLAR MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
Eskişehir
+90 222 4112430
+90 222 4112247,
http://www.hisarlar.com.tr
140 HP PELZER PİMSA OTOMOTİV A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6489300
+90 262 6589140
http://www.pelzerpimsa.com.tr
141 ISE OTOMOTİV GELİŞTİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Aksaray
+90 382 2159450
+90 382 2159459
http://www.ise-automotive.com
142 İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6486666
+90 262 6589170
http://www.ilerigroup.com
143 İLKERLER OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6139200
"+90 212 6137886
http://www.ilkerler.com
144 İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2332510
+90 236 2332513
http://www.inciaku.com
145 İNELLİ PLASTİK TEKSTİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3767500
+90 232 3767113
http://www.inelli.com.tr
146 infoTRON ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6510955
+90 216 6510954
http://www.infotron.com.tr
147 İNTER KAUÇUK VE EVA LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5151247
+90 212 5151292
http://www.intereva.com.tr
148 İZELTAŞ EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4721375
+90 232 4721378
http://www.izeltas.com.tr
149 KALE BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6251600
+90 216 5930509
http://www.kaleclamp.com
150 KALE BALATA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7440386
+90 262 7440389
http://www.kalebalata.com
151 KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7441852
+90 262 7441275
http://www.kaleoto.com.tr
152 KALIPYANSAN STANDART KALIP ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3781212
+90 216 3782780
http://www.kalipyansan.com
153 KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3166600
+90 262 3350792
http://www.kalibreboru.com.tr
154 KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAK. SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788600
+90 262 6788601
http://www.kanca.com.tr
155 KANSAİ ALTAN BOYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 8701470
+90 232 8770070
http://www.kansaialtan.com.tr
156 KAPLAM KAĞIT PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 6718482
+90 224 6718483
http://www.kaplam.com.tr
157 KARAT GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6776200
+90 262 6776248
http://www.deltaguc.com
158 KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6249204
+90 212 5413559
http://www.kardeselektrik.com.tr
159 KAYNAK TEKNİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6797800
+90 262 6797700
http://www.askaynak.com.tr
160 KERİM ÇELİK MAMULLERİ İMALAT VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5813000
+90 216 5813045
http://www.kerimcelik.com
161 KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 5865350
+90 224 5865353
http://www.kirpart.com.tr
162 KONAK CİVATA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5611212
+90 216 5611981
http://www.konakcivata.com
163 KONEKS PİSTON GÖMLEK İMALAT SAN. TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2390800
+90 332 2390615
http://koneks.com.tr
164 KORMAS ELEKTRİKLİ MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6601011
+90 216 6601044
http://www.kormas.com
165 KORMETAL SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6946000
+90 212 5095508
http://www.kormetal.com
166 KROS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
Kütahya
+90 274 2662500
+90 274 2662469
http:///krosotomotiv.com.tr
167 L&L PRODUCTS OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4110550
+90 224 4110554
http://www.llproducts.com
168 LASPAR KAUÇUK YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 2806900
+90 224 2806979
http://www.las-par.com
169 LUCAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Sakarya
+90 264 2768750
+90 264 2752891
http://www.lucaselektrik.com
170 MAGNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3156875
+90 2623156879
http://www.magna.com
171 MAGNETİ MARELLİ MAKO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2195600
+90 224 2195681
http://www.mako.com.tr
172 MAHLE FİLTRE SİSTEMLERİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7515301
+90 262 7515310
http://www.mahle.com
173 MAHLE MOTOR PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İzmir
+90 232 2518694
+90 232 2518695
174 MAJOR SKT OTO DONANIM A.Ş.
Bursa
+90 224 2805400
+90 224 2805444
www.taysad.org.tr
http://www.majorskt.com
Mart March - Nisan April 2012
107
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
175 MAKERSAN MAKİNA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Firma Adı
Kocaeli
+90 262 7512505
+90 262 7513580
http://www.makersan.com
176 MAKTEL MAKİNE VE TEL SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5614580
+90 216 3118388
http://www.maktel.com.tr
177 MAPA CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8866677
+90 212 8866675
http://www.mapaclutch.com
178 MA-PA FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapaclutch.com
179 MAPA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapa.com.tr
180 MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapaclutch.com
181 MARTUR SÜNGER VE KOLTUK A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3450025
+90 212 3450035
http://www.martur.com.tr
182 MATAY OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4833550
+90 224 4833564
http://www.matay.com.tr
183 MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2431350
+90 224 2435902
http://www.maysanmando.com
184 MEBANT İZOLASYON VE BANT SAN. A.Ş.
Manisa
+90 236 2131150
+90 236 2131156
http://www.mebant.com.tr
185 MECAPLAST OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580478
+90 262 6580487
http://www.mecaplastgroup.com
186 MEKRA LANG OTOMOTİV YAN SANAYİ A.Ş.
Ankara
+90 312 6401216
+90 312 6401225
http://mekra-turkey.com
187 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2391872
+90 332 2391876
http://www.mesamakina.com.tr
188 MURAT TİC. KABLO SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796700
+90 262 6580210
http://www.muratticaret.com
189 MUTLU AKÜ VE MALZ. SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3041590
+90 216 3041869
http://www.mutlu.com.tr
190 MUTLU PLASTİK VE AMBALAJ SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5504582
+90 212 6513039
http://www.mutluplastik.com.tr
191 NEŞE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581090
+90 262 6581096
http://www.neseplastik.com
192 NİTTO DENKO TURKEY BANT MATERYALLERİ SAN. VE TİC. LTD.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5817511
+90 216 5817511
http://www.nittoeurope.com
193 NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3767610
+90 232 3767613
http://www.normcivata.com
194 NURSAN ELEKTRİK DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8559300
+90 212 8559304
http://www.nursanelektrik.com
195 OCAK KALIP MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 7512732
+90 262 7512736
http://ocakkalip.com
196 OLGUNÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2330444
+90 236 2331305
http://www.olguncelik.com.tr
197 OLİMPİA OTO CAMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6463878
+90 262 6463882
http://www.olimpia.com.tr
198 OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6555544
+90 262 6555401
http://www.omtas.com.tr
199 OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6429050
+90 212 5579097
http://www.opasauto.com
200 ORMETAL YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 6718141
+90 224 6718465
http://www.yaysanteknik.com.tr
201 ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Tekirdağ
+90 282 6818400
+90 282 6818414
http://www.orsantr.com
202 ORSAN YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tekirdağ
+90 282 6818400
+90 282 6818414
http://www.orsantr.com
203 ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 2898900
+90 312 2846253
http://www.ors.com.tr
204 OTOPARSAN OTOMOTİV PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8580143
+90 212 8580146
http://www.otoparsan.com
205 OT-SA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5962785
+90 216 3964420
http://www.ot-sa.com
206 ÖZEN PRES MAKİNA VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581200
+90 262 6581209
http://www.ozenpres.com
207 ÖZKAR OTOMOTİV PARÇALARI İMALAT SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580338
+90 262 6580340
http://www.ozkarotomotiv.com
208 ÖZLER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 4566666
+90 212 4566697
http://www.ozlerplastik.com
209 PAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5505700
+90 212 5505528
http://www.paksan.com.tr
210 PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4931266
+90 216 4931280
http://www.parsan.com
211 PERSİFLEKS PLS. FAB. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6612290
+90 216 6614228
http://www.otoerbaylar.com.tr
212 PİMSA ADLER OTOMOTİV A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582778
+90 262 6582786
http://www.pimsaadler.com.tr
213 PİMSA OTOMOTİV A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3641080
+90 216 3641117
http://www.pimsa.com.tr
214 PLAST MET PLASTİK METAL SAN. İMALAT VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5405252
+90 216 5403856
http://www.plast-met.com.tr
215 PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bursa
+90 224 4842636
+90 224 4842535
http://www.profilsan.com
216 RAN OTO YEDEK PARÇA KALIP. MAK. ELEK. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 6761219
+90 224 6621240
http://www.ranrota.com
217 RAPRO KİMYA TURİZM BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4497978
+90 232 4597960
http://rapro.com.tr
218 RİETER ERKURT OTOMOTİV YAN SAN VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4832729
+90 224 4832727
219 ROLLMECH AUTOMOTİVE SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
"+90 224 2437570
+90 224 5865353
http://www.rollmech.com
220 RÖZMAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510826
+90 262 7511314
http://www.rcstr.com
221 RÖZMAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6771000
+90 262 6771009
http://www.rcstr.com
222 SA-BA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İML. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5931955
+90 216 5931440
http://www.sa-ba.com.tr
223 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİ. SOĞ. HAVA TES. İHR. İTH. SAN VE TİC AŞ İzmir
+90 232 8333764
+90 232 8333755
http://www.safkar.com.tr
224 SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796100
+90 262 6796161
http://www.sango-sti.com
225 SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2337050
+90 236 2337047
http://www.sarigozoglu.com.tr
226 SCHNEİDER ENERJİ ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6480400
+90 262 6589870
http://www.schneider-electric.com
227 SEKİSO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580539
+90 262 6580540
http://www.sekiso.com.tr
228 SENTEZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 4359410
+90 232 4359497
http://www.sentezotomotiv.com
229 SERVET MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 7361886
+90 212 7361891
http://www.servetmadeni.com
230 SIGARTH METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582601
+90 262 6582605
http://www.sigarth.com
231 SIZMAZ CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2192113
+90 212 4854146
http://
232 SİSAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582680
+90 262 6582699
http://www.sisansanayi.com
108
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
233 SİSMAK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Firma Adı
İzmir
+90 232 3280255
+90 232 3280262
http://www.sismak.com
234 SİSTEM MEKATRONİK VE FIRIN İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 4208626
+90 262 4202322
http://www.sistemteknik.com
235 SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582914
+90 262 6581819
http://www.sistemteknik.com
236 SKT YEDEK PARÇA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2434100
+90 224 2431424
http://www.skt.com.tr
237 SOM CİVATA SOMUN SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 2671467
+90 312 2671068
http://www.somas.com.tr
238 STANDARD PROFİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3133100
+90 212 2321936
http://www.standardprofil.com
239 STANDART YAY SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5495986
+90 212 5495990
http://www.standardyay.com
240 SUPAR SUPAP VE PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2482394
+90 332 2487521
http://www.supar.com
241 SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3363200
+90 212 5927268
http://www.supsan.com.tr
242 SÜPERPAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 8770212
+90 232 8770217
http://www.superpar.com
243 ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6533361
+90 262 6533101
http://www.sahin.com.tr
244 ŞESAN YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6588962
+90 262 6580312
http://www.sesan-semak.com
245 TAEGUTEC KESİCİ TAKIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3134010
+90 216 3134050
http://www.taegutec.com.tr
246 TAKOSAN OTOMOBİL GÖSTERGELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5541525
+90 212 6425297
http://www.takosan.com.tr
247 TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
Eskişehir
+90 222 2360970
+90 222 2360969
http://www.tanatarkalip.com.tr
248 TAYSAN OTO YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2433516
+90 224 2433515
http://www.erkurtholding.com
249 TDM OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4842573
+90 224 4842493
http://www.tdmtr.com
250 TEFAŞ KİMYASAL VE SERAMİK KAPLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580220
+90 262 6588202
http://www.tefas.com.tr
251 TEKERSAN JANT SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4745715
+90 216 4745697
http://www.tekersan.com.tr
252 TEKİŞ TEKNİK EROZYON KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580404
+90 262 6580413
http://www.tekiskalip.com.tr
253 TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6484400
+90 262 6417963
http://www.teklas.com.tr
254 TEKNO KAUÇUK SANAYİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7512550
+90 262 7510570
http://www.teknokaucuk.com.tr
255 TEKPOL TEKNİK POLİÜRETAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3786451
+90 216 3786456
http://www.tekpol.com.tr
256 TELFORM KELEPÇE VE YAY SAN. TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7514420
+90 262 7514510
http://www.telform.com.tr
257 TEMEL CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4835409
+90 232 4259269
http://www.temelconta.com.tr
258 TERBAY MAKİNA ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İzmir
+90 232 4782525
+90 232 4782526
http://www.terbay.com.tr
259 TEZMAKSAN MAKİNA SA. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6746010
+90 212 5651842
http://www.tezmaksan.com
260 THYSSENKRUPP OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582607
+90 262 6447528
http://www.thyssenkrupp.com
261 TI OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4110110
+90 224 4110111
http://www.tiautomotive.com
262 TI OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / GEBZE
Kocaeli
+90 262 6784800
+90 262 6784890
http://www.tiautomotive.com
263 TIR-SAN TREYLER SAN. VE TİC. NAKLİYAT A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5640200
+90 216 3118097
http://www.tirsan.com
264 TİRSAN KARDAN A.Ş.
İzmir
+90 232 4636161
+90 232 4225332
http://www.tirsankardan.com.tr
265 TKG OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2807900
+90 224 4823934
http://www.tkg.com.tr
266 TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Bursa
+90 224 4111950
+90 224 4111959
http://www.toksanotomotiv.com
267 TOPÇESAN TOPBAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2612555
+90 224 2610137
http://www.topbasgroup.com.tr
268 TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. - TÜRKİYE GEBZE ŞUBESİ
Kocaeli
+90 262 6788100
+90 262 6580284
http://www.toyota-tsusho.com
269 TOYOTA TSUSHO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788100
+90 262 6580284
http://www.ttesa.net
270 TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇ. ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6588710
+90 262 6588717
http://www.toyetsu.com.tr
271 TOZMETAL TİC. VE SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8559500
+90 212 8559509
http://www.tozmetal.com
272 TRAKYA CAM SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
"+90 212 3503366
+90 216 5403856
http://www.sisecam.com
273 TRİGO ÇÖZÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3520167
+90 212 3520168
http://www.trigo.net
274 TUTANLAR MOTORLU ARAÇLAR TİC. VE SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6891370
+90 212 6891368
http://www.weger.com.tr
275 TÜRK HENKEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5794000
+90 216 4690748
http://www.henkel.com.tr
276 UÇAR METAL MAKİNE OTOMOTİV PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6556018
+90 262 6555915
http://www.ucar.com.tr
277 ULUS METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6771021
+90 262 6771025
http://www.ulusmetal.com.tr
278 USO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3641090
+90 216 3646547
http://www.uso.com.tr
279 UTI TAŞIMACILIK LTD.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 4228080
+90 212 4220080
http://www.go2uti.com
280 ÜNÜVAR ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4205000
+90 216 4156507
http://www.unuvar.com
281 VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ END. A.Ş.
Bursa
+90 224 2700400
+90 224 2610055
http://www.valeo.com
282 VAN PRES DÖKÜM KROMAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2431458
+90 224 2431460
http://www.vanpres.com.tr
283 VERİTAS OTOMOTİV SAN. LTD. ŞTİ.
Tekirdağ
+90 282 7264762
+90 282 7251847
http://www.veritas-ag.de
284 YAZAKİ OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2701000
+90 224 5248999
http://www.yazaki-europe.com
285 YEMENİCİ OTOMOTİV VE PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6432122
+90 262 6412836
http://www.yemenici.com
286 YENMAK MOTOR GÖMLEK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2489276
+90 332 2484855
http://www.yenmak.com.tr
287 YETSAN OTO KALORİFER VE RADYATÖR SAN. TİC. A.Ş.
Çorum
+90 364 2350413
+90 364 2350415
http://www.yetsan.com
288 YILDIZ KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 7711515
+90 212 7712898
http://www.yildizkalip.com
289 YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 2670280
+90 312 2670861
http://www.yigitbattery.com
290 ZATEL PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3951302
+90 216 3950112
http://www.zatel.com.tr
291 ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3981307
+90 232 3981391
http://www.zf.com
292 ZF TÜRK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5920750
+90 212 5920764
http://www.zf-group.de
110
Mart March - Nisan April 2012
www.taysad.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1 553
File Size
7 464 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content