close

Enter

Log in using OpenID

14.dönem çalışma raporu için tıklayınız

embedDownload
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
14. DÖNEM
2012-2014
ÇALIŞMA RAPORU
Nisan 2014
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
İÇİNDEKİLER
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No:203 Kat:2 D:3
34367 Harbiye / İSTANBUL
Telefon: 0212 225 03 65 - 296 21 05-06
Faks: 0212 296 21 04
www.ido.org.tr
[email protected]
Tasarım
BASIM ATÖLYESİ
Baskı
TOR OFSET
Nisan 2014
4
15. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Sunuş
14. Dönem Kurulları
Komisyonlar
İlçe Temsilcileri
Eğitim Komisyonu Çalışmaları
Kurslar
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu Çalışmaları
İlçe Temsilcileri Komisyonu Çalışmaları
Sosyal Komisyon Çalışmaları
Basın Yayın Komisyonu
Özlük Hakları Komisyonu
Dişhekimleri Meclisi Toplantıları
Yerel Öğrenci Kolu Çalışmaları
Genç Dişhekimleri Komisyonu Çalışmaları
Kamuda Çalışan Dişhekimleriyle İlişkiler
22 Kasım Dişhekimliği Günü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
Oda Etkinlikleri
Ferdi Kaza Sigortası
Basın Açıklamaları
Dişhekimlerine Sağlanan Kolaylıklar
FDİ 2013 İstanbul Kongresi
Kurumsal İlişkiler
Destek Eylemleri
Disiplin İşlemleri
Denetleme Kurulu Raporu
Mali İşler Raporu
Üye İstatistikleri
Oda Çalışanları
05
06
07
08
09
10
15
18
20
22
24
28
30
32
35
36
38
41
48
49
53
54
56
61
64
68
69
77
78
5
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
SUNUŞ
Değerli meslektaşlarımız,
2012’de yapılan seçimlerle göreve gelen Yönetim Kurulumuz, hem mesleğimiz hem
de ülke gündemi açısından ciddi sıkıntıların olduğu bir süreçte görev yaptı. Bir taraftan
ülke gündeminde yaşanan ciddi sorunlar, diğer taraftan mesleğimizle ilgili bir takım
yeni düzenlemeler neticesinde giderek farklılaşan bir düzlemde olayların aktığını
gördük.
Zor bir dönem yaşadık, yaşıyoruz. Bu süreç içinde ses çıkartabilen, düşündüklerini
ifade etmeye çalışan ya da ifade etmekten çekinmeyen yapıların neredeyse yalnız
meslek örgütleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalışma dönemimiz içinde
TMMOB’un yetkilerinin daraltıldığını, Gezi olayları sürecinde Ankara’da yaralılara
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığınca tespit edilmeye
çalışıldığını, ardından Ankara Tabip Odası, Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun
ve Onur Kurulu’nun görevden alınması için dava açıldığını, meslek odalarının idari
yargıya ve Danıştay’a başvurma olanaklarının giderek kısıtlandığını gördük.
İstanbul Dişhekimleri Odası 14.Dönem Yönetim Kurulu olarak böylesi bir ortamda
hem mesleğimiz, hem toplumun sağlık hakkı, hem de inandığımız değerler adına,
doğru bildiklerimizi kararlılıkla söylemeye devam ettik.
Faaliyet dönemimiz boyunca, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık
alanının yeniden dizayn edilme çalışmalarının mesleğimize yansıyan olumsuzluklarını
aşmak için büyük çaba gösterdik. Verdiğimiz mücadelede meslektaşlarımızdan
gördüğümüz destek bizi daha da güçlendirdi, cesaretlendirdi.
Biz bu dönem meslektaşlarımızla daha yakın ve daha doğrudan bir ilişki kurmaya
çalıştık ve bir araya gelebileceğimiz her yolu kullandık: Bilimsel toplantılar, Kahvaltılı
Bölge Toplantıları, Dişhekimleri Meclisi gibi… Bu buluşmalarda bir kez daha anladık ki
mesleğimizi, meslek örgütümüzü ancak birlikte, birbirimize güç vererek yürüteceğimiz
mücadeleyle koruyabilir, yükseltip yüceltebiliriz.
Mesleğine, emeğine, toplumun sağlık hakkına, kentine, parkına, suyuna sahip çıkan,
iki yıl boyunca, insanı merkezine alan, emek, adalet ve eşitlik ilkesi doğrultusunda
yürüttüğümüz çalışmalarımızda bize destek veren, güç veren herkese yürekten
teşekkür ederiz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
14.Dönem Yönetim Kurulu
6
14. DÖNEM KURULLARI
Ahmet Murat Ersoy
(Başkan)
Prof.Dr. Enver Sedat
Küçükay
Küçükay
Başkan Vekili
(Başkan
Vekili)
Ayten Yıldırım
(Genel Sekreter)
Hikmet Bilge
(Sayman)
Denetleme Kurulu
Prof.Dr.
Tülin Arun
(Başkan)
Dişhekimi
Emrah Yüce
Prof.Dr.
Atilla Sertgöz
Dişhekimi
Güler Gültekin
Dişhekimi
Harun Koca
Dişhekimi
Y. Füsun Şeker
Dişhekimi
Cem Özkartal
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Dişhekimi
Seçkin Özeralp
Prof. Dr.
Cengizhan Keskin
(Başkan)
Dişhekimi
G. Neslihan
Yamalıoğlu
Dişhekimi
Funda Türkbay
Fazlıoğlu
Dişhekimi
Dr.Hüseyin Öner
Dişhekimi
Nevin Özey
Dişhekimi
Ali Gürlek
Dişhekimi
Cenap Koşu
Dişhekimi
Ali Özden Uçansu
Dişhekimi
Osman Erten
Dişhekimi
Lutfi Gündoğdu
TDB Delegeleri
Prof.Dr.
Turhan Atalay
Dişhekimi
Bülent Çelik
Dişhekimi
Ümüt Yurdakul
Dişhekimi
Yaşar Baytak
Dişhekimi
Rıfat Yüzbaşıoğlu
7
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
KOMİSYONLAR
TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI
BASIN YAYIN KOMİSYONU
ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
KOMİSYONU
Y. Füsun Şeker (YK Sorumlusu)
Harun Koca (YK Sorumlusu)
Cem Özkartal (YK Sorumlusu)
Ferah Ulu
Anıl Özgüç
Arife Özgül
Güler Gültekin
Hüseyin Güngör
Ayşe Hayrünnisa Avcı
Sevgi Türkmen
Işıl Şamlı Köşkeroğlu
Ayşe Songül Yargıcı
Özlem Batur Havza
Kamil Güçlü Arığ
Çiğdem Şahin
Pınar Ezerler İzar (2012)
Meltem Güneysu
Fügen Taşkın
Sevil Arslan
Sedef Yalçın Canbaz
Göksel Gök
Şeyda Yavuz
Zeliha Şanıvar
Güler Sel
Servet Zülfikar
Ali İzar
Hatice Kalaycı
Önder İstanbullu
Hakan Sağır
Havva Gültekin Gülşan
Süha Sertabipoğlu (Redaksiyon)
Sabri Küçükkeleş
Melek Bosut
Fırat Budacı (Yazar)
Mehtap Sedef Aydın
Özgül Ünsal Bozkurt
İlhan İşler (Çizer)
Özgür Tutucu
Nilgün Onarıcı (Yazar)
Reyhan Oytun Öğüt
Özgür Baydemir (Çeviri-Yazar)
Şükran Engin
Emrah Yüce (YK Sorumlusu)
Alev Özkefeli Özkan
Yasemin Akyüz Pipanlar
SOSYAL KOMİSYON
Zerrin Doyranlıoğlu
Barhan Pekel
Güler Gültekin (YK Sorumlusu)
Zozan Gölbaş
Burak Mehmet Coşkun
Ani Tunç
Ali Kerem Alpay
Ayşe Ceylan Çiçekdağı
Bora Bilgili
Cem Bosut
Evren Özdemir
Demet Gül Sertgöz
Osman Genç
Ezgi Muhtar
Derya Eke Öznam
Yaprak Kırbaş
Işıl Karataş
Ferah Ulu
Koral Gürsoy
Filiz İskender
Özlem Işıklı
EĞİTİM KOMİSYONU
Handan Fırat İşyar
Utku Özbay
Prof.Dr. Atilla Sertgöz (YK Sorumlusu)
Hikmet Arısal
Zafer Taş
Prof.Dr.Hesna Sazak Öveçoğlu
Suzan Yavaşça Sönmezel
Özgür Beşer Varoğlu
Prof.Dr.Ahu Acar
Ünal Yılmaz
Zeynep Taysun
Prof.Dr.Aslıhan Üşümez
Vildan Yontuç
Prof.Dr.Betül Kargül
Şule Eceoğlu
Prof.Dr.Cüneyt Karabuda
Gülara Kemal
Prof.Dr.Deniz Şen
Alev Özkefeli Özkan
Prof.Dr.Esra Can Say
Firuzan Çemberci
Prof.Dr.Semih Özbayrak
Doç.Dr.Ahmet Hamdi Arslan
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu
Seçkin Özeralp (YK Sorumlusu)
Dr.Dişhekimi Duygu İlhan
Metin Bora Öcal (Başkan)
Dr.Dişhekimi Nazan Koca
Bilgehan Nesiri Hançer (Raportör)
Dr.Dişhekimi Taylan Can
Turgay Emekli
Dr.Dişhekimi Cem Dergin
Özgür Tutucu
Erdinç Bekçi
Oğuz Yaşar Durukan
Zişan Kızıl
Şenay Yılmaz
Rabia Kuşçuoğlu
Hadice Kumbasar
8
GENÇ DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU
İLÇE TEMSİLCİLERİ
Sami Karagöz
Utku Özbay
ARNAVUTKÖY
Yahya Çelik
BEŞİKTAŞ
Ahmet Dörtköşe
Bora Bilgili
Dilek Berberler Yılmaz
Hüseyin Erdoğan
Ömer Çavuşoğlu
Zehra Evrim Aktekin
ATAŞEHİR
Burcu Bayar
Elif Akçay
Mehmet Karaaslan
Nazlıhan Arıkıl (2012)
Tuncay Ertekin (2012)
Turgut Turan (2013)
AVCILAR
Emine İmamoğlu
Hüseyin Kınalı
Neşe Öztütüncü
Serap Vural
Sevil Özden
BAĞCILAR
Ahmet Ünsalan
Cengiz Demirtaş
Mehrin Şentürk
Volkan Kaçmaz
BAHÇELİEVLER
Derya İvgen Aydın
Erdinç Bekçi
Funda Türkbay Fazlıoğlu
Hüseyin Özkahraman
Lutfi Gündoğdu
Pınar Özbilgen Kaya
Sayit Yıldız
Sevil Al Hacıosmanoğlu
Volkan Alpaslan Özdemir
Yasemin Vural
Zafer Taş
BAKIRKÖY
Ali Melikoğlu
Antiranik Çakır
Aret Karabulut
Ayşegül Selçuk
Davut Küçükoğlu
Erol Çınar
Figen Aydın Kınır
Hadice Kumbasar
Murad Ekmekçioğlu
Pervin Bilginer Akdoğan
Ramiz Nahcivan
Seçkin Özeralp
Süreyya Uzun
Tülay Emre
BAŞAKŞEHİR
Ahsen Erişgin
Fatma Ebru Demirkol
Işık Bora İmamoğlu
Mehmet Fatih Pakyürek
BAYRAMPAŞA
Hatice Döger
Nevin Özey
Özlem Işıklı
Recep Tayyar Akar
BEYKOZ
Armağan Mustafa Ömür
Canan Mertoğlu
Nusret Barlas
BEYLİKDÜZÜ
Barış Köse
Kadir Nedim Güzeyli
BEYOĞLU
Adnan Müderrisoğlu
Erkan Gün
Hüseyin Ahmet Kadir Akkirman
Kazmir Pamir
Nebihe Aksoy
BÜYÜKÇEKMECE
Gönül Çağlar
Muhteşem Akın
Yıldız Can
ÇATALCA
Arzu Genç
ÇEKMEKÖY
Rabia Kuşcuoğlu
Selahi Ertürk (2012)
ESENLER
İnci Topcu
Resmiye Kavas
ESENYURT
Tolga Karagöz
EYÜP
Fatih Özçayan
Ferdi Özcan
Filiz İskender
Tolga Karaköse
GÜNGÖREN
Aysun Azim
Nilgün Özşahin
Şeyda Ersoy
KADIKÖY
Akın Gezköy
Banu Uras
Burçin Yıldız Araz
Bülent Çelik
Gülbin Özçalışkan
Hadice Pınar Başaral
Hediye Şahin
Kamil Güçlü Arığ
Kıymet Gündoğdu
Kuzey Nurcan Kanturalı
Melek Bosut
Metin Bora Öcal
Şebnem Kocaoğlu
Yaşar Baytak
KAĞITHANE
Kadir Ahmet Danıska
Murat Karakaş
Şenay Yılmaz
KARTAL
Cemal Tanay
Erdin Yanık
Necati Al
KÜÇÜKÇEKMECE
Alptekin Çakıcı
Bilgehan Nesiri
Gökhan Hallaç
Işıl Kahraman
Zafer Atasoy
MALTEPE
Alev Özkefeli Özkan
Alper Gürhan
Aslı Asutay Doğangün
Canan Akkaya
Müdrike Ebru Nuhoğlu
PENDİK
Adnan Takacı
Dilek Özdikmen
Hakkı Fuat Levent İçtem (2012)
Kemal Kısacık
Nihat Kaçar
FATİH
Agop Çekmen
Ayhan Öztürk
Dursun Konya
Hülya Yağız Durkaya
Hüseyin Mutlu
Lütfüye Nesrin Ülker
Nurten Çarkcı
Turgay Emekli
Zerrin Aladinler
SANCAKTEPE
Alpaslan Falakalı
Erdem Azim
GAZİOSMANPAŞA
Ahmet Dükkancı
Oğuz Yaşar Durukan
Serhat Kef
SİLİVRİ
Atilla İşcan
Neşe Elmas
SULTANBEYLİ
Sabri Cengiz Tolungüç
SULTANGAZİ
Ercan Kartal
Güler Gültekin
Musa Kılıç
Onur Kaya
ŞİLE
Handan Özçekiç
ŞİŞLİ
Ayşe Ceylan Çiçekdağı
Boğaç Akkoç
Cevat Sezgin Ekren
Engin Abdik
Faruk Erdil
Fatma Selma Kayhan
Fügen Taşkın
Hatice Özçelik
Hatice Gülen Savaşer
Havva Gülşan
Işın Alipaça
Neriman Şahin
Sıdıka Demir
Zişan Kızıl
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
ADALAR
Pınar Satıoğlu
TUZLA
Hülya Arifoğlu
ÜMRANİYE
Derya Türker Doğan
Duygu Gürleyen (2012)
Hakan İmatoğlu
ÜSKÜDAR
Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu
Mehmet Ayhan Berk
Mustafa Demir
Özgür Tutucu
Şenay Erin Arık
Taner Tarkan Öztay
Tuba Elcevvadi
Yusuf Kenan Öztürk
YALOVA
Erkal Işık
Musa Özcan Çakır
Safiye Çiğdem Gürkök
ZEYTİNBURNU
Osman Genç
Turhan Kavas
SARIYER
Can Erkan
Gülseren Akar
Gürsel Demirci
Uğur Şaylan
Yasin Akın
9
EĞİTİM KOMİSYONU
14.Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma dönemi boyunca faaliyet yürüten Eğitim
Komisyonu, eğitim programını oluştururken gerek konuşmacıların seçiminde gerekse yapılacak toplantıların yerlerinin seçiminde geniş katılımı sağlayacak biçimde
organizasyonlar yapmaya çalıştı. Bu amaçla, konuşmacı olarak yeni isimlere, gençlere yer vermeye özen gösterdi. İstanbul’daki bütün öğretim üyelerine davet mektubu
yazıp, eğitim programında konuşmacı olmak isteyip istemedikleri soruldu. Ayrıca
eğitim konuları belirlenirken İlçe Temsilcileri aracılığıyla komisyona iletilen talepler
değerlendirildi.
2012-2013 dönemi eğitim programı kapsamında 98 konuşmacı, Haziran ayında
tamamlanacak olan 2013-2014 dönemi eğitim programında ise bugün itibariyle 60 konuşmacı, meslektaşlarımızla buluştu. Geçmiş dönemlerin programlarına
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
bakıldığında bu, şimdiye kadar düzenlenen en geniş kapsamlı eğitim programı oldu.
İstanbul’un büyüklüğü ve ulaşım sorunları göz önüne alınarak etkinlikler bölgelere
yayıldı, meslektaşlarımızın her iki yakada da kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlerde
eğitimler düzenlenmeye çalışıldı. İlk dönem (2012-2013), Yılmaz Manisalı Eğitim
Merkezi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi salonları eğitim için kullanıldı. İkinci dönem (2013-2014) ise Eğitim Merkezimizin yanı sıra Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf
Üniversitesi’nin salonları kullanıldı. Bunun yanı sıra otel etkinlikleri de her iki eğitim
programında ağırlıklı olarak yer aldı.
İlk dönem eğitim programında üç farklı format uygulandı: Bölgesel Toplantılar, 1 Konu
5 Konuk Otel Toplantıları ve Ürün Günleri. Ürün Günlerinde farklı ürün gruplarından
sektör temsilcileri dişhekimleriyle buluştu, bu etkinlikler workshop’larla desteklendi.
Yine bu dönem ilk kez düzenlenen “1 Konu 5 Konuk” konferansları, her ay bir konuda,
alanlarında uzman öğretim üyelerini meslektaşlarımızla buluşturdu.
Sayısal olarak baktığımızda; 2012-2013 dönemi düzenlenen eğitimlere 2986
meslektaşımız, Haziran ayında tamamlanacak olan 2013-2014 dönemi düzenlenen
eğitimlere bugün itibariyle 2049 meslektaşımız katıldı.
10
EĞİTİM KOMİSYONU
2012-2014 BİLİMSEL TOPLANTI KATILIMCI SAYISI
6000
5000
4000
3000
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
2000
1000
0
2012-2014 BİLİMSEL TOPLANTI SAYISI
120
100
80
60
40
20
0
11
EĞİTİM KOMİSYONU
2012-2013 BİLİMSEL TOPLANTILAR
TARİH
KONUŞMACI
KONU
YER
TOPLANTI TİPİ
KİŞİ
05.09.2012
YARD.DOÇ.DR. GÖZDE ÇELİK
DİŞ HEKİMLİĞİNDE CAD-CAM İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
45
12.09.2012
YARD.DOÇ.DR. SERKAN SAĞIR
KORUYUCU ORTODONTİK TEDAVİ BEZMİ ALEM ÜNİV.
KONFERANS
50
19.09.2012
PROF.DR. GÜLÇİN SAYDAM
DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM
MEDİPOL ÜNİV.
KONFERANS
30
23.09.2012
MODERATÖR:
PROF.DR. SEMİH ÖZBAYRAK
PROF.DR. İLKNUR ÖZCAN
PROF.DR. KAAN ORHAN
PROF.DR. TAMER L. ERDEM
DOÇ.DR. DİLHAN İLGÜY
DOÇ.DR. ŞEBNEM ERÇALIK
YALÇINKAYA
ORAL DİAGNOZDA BAŞARI
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
135
26.09.2012
YARD.DOÇ.DR.SERTAÇ PEKER ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER
UYGULAMALARI
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
20
03.10.2012
YARD.DOÇ.DR.SEDA ÖZTURAN PERİİMPLANTİTİS BEZMİ ALEM ÜNİV.
KONFERANS
60
10.10.2012
DOÇ.DR. JALE TANALP
KÖK UCU GELİŞİMİ TAMAMLANMAMIŞ DİŞLERDE ENDODONTİK TEDAVİ YEDİTEPE ÜNİV.
KONFERANS
50
KOMPOZİTLER VE BONDING
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
DENTAL ÜRÜN
GÜNÜ VE
KONUŞMACI
190
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
95
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
17.10.2012
21.10.2012
MODERATÖR:
PROF.DR.CÜNEYT KARABUDA
DOÇ.DR.HÜMEYRA KOCAELLİ
DOÇ.DR.MELTEM KORAY
PROF.DR. SELÇUK BASA
PROF.DR.SERHAT YALÇIN
DOÇ.DR.YUSUF EMES
AĞIZ CERRAHİSİNDE BAŞARI DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR
ORAL KANSERLERDE RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN TEŞHİSTE GELİŞMELER
ÇENE YÜZ DEFORMİTELERİNDE KLİNİK BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ODONTOJENİK KİSTLER VE ENDODONTİK CERRAHİ UYGULAMALARI
ÇENELERİN OSTEONEKROZLARI VE OSTEOMYELİTLERİ
31.10.2012
YARD.DOÇ.EMRE AYTUGAR 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME BEZMİ ALEM ÜNİV.
KONFERANS
30
10.11.2012
PROF.DR.SEDAT KÜÇÜKAY
ENDODONTİ'DE UFUKTA NELER VAR ?
YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ
KURS/
KONFERANS
35
11.11.2012
PROF.DR.SEDAT KÜÇÜKAY
ENDODONTİ'DE UFUKTA NELER VAR ?
YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ
KURS/
KONFERANS
35
11.11.2012
MODERATÖR:
PROF.DR. BUKET AYBAR
PROF.DR. CÜNEYT KARABUDA
DOÇ.DR. VOLKAN ARISAN
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
140
OTİSTİK ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
DUDAK DAMAK YARIKLI ÇOCUKLARDA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
45
DENTAL İMPLANTLAR VE GREFT MATERYALLERİ
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
DENTAL ÜRÜN
GÜNÜ VE
KONUŞMACI
175
DOÇ.DR. YAŞAR ÖZKAN
DOÇ.DR. SELİM ERSANLI
21.11.2012
YARD.DOÇ.DR. IŞIL KALYONCU
YARD.DOÇ.DR. NİDA HÜROĞLU
28.11.2012
05.12.2012
YARD.DOÇ.DR.GÖKSU TRAKYALI 09.12.2012
MODERATÖR:
PROF.DR. BETÜL KARGÜL PROF.DR. ALİ RECAİ MENTEŞ
PROF.DR. FİGEN SEYMEN
PROF.DR.İLKNUR TANBOĞA
12.12.2012
ERKEN DÖNEM MÜTERAİK APAREYLER ORTODONTİDE HİPNOZ İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
25
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
50
PROF.DR. KORAY GENÇAY
PROF.DR.OYA AKTÖREN
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE BAŞARI ARTI DİŞ OLGULARININ ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİSİNİN ÖNEMİ
MOLAR İNSİZAL HİPOMİNERİLİZASYON OLGULARININ YÖNETİMİ
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ OLGULARINDA TANI
VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
TRAVMA OLGULARINDA BAŞARIYI ARTIRAN FAKTÖRLER
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE PULPA TEDAVİLERİNDE BAŞARI
DOÇ.DR.DERYA ÇAKAN
ORTODONTİK VE RESTORATİF ORTAK YAKLAŞIMLAR
YEDİTEPE ÜNİV.
KONFERANS
45
EL ALELERİ VE STRELİZASYON
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
DENTAL ÜRÜN
GÜNÜ VE
KONUŞMACI
142
19.12.2012
26.12.2012
PROF.DR. HAKAN ÖZYUVACIPROF.DR.MEHMET YALTIRIK
ORAL İMPLANTOLOJİDE KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜMLERİ - GÖMÜK
DİŞLERDE KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜMLERİ
MEDİPOL ÜNİV.
KONFERANS
60
02.01.2013
DOÇ.DR.SENEM KUVVETLİ SELVİ
ÇOCUKLARDA TRAVMAYA BAĞLI KIRIKLAR VE LÜKSASYON YARALANMALARININ TEDAVİSİ
YEDİTEPE ÜNİV.
KONFERANS
28
ÖLÇÜ MADDELERİ
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
DENTAL ÜRÜN
GÜNÜ VE
KONUŞMACI
95
16.01.2013
12
ORAL İMPLANTOLOJİDE BAŞARI
İMPLANT BAŞARISIZLIĞI-PERİİMPLANTİTİS NEDİR?
OTOJEN GREFTLEME VE ALTERNATİFLERİNİN İMPLANT UYGULAMALARINDA
BAŞARIYA ETKİSİ
BAŞARILI İMPLANT UYGULAMALARININ ANAHTARI:BİLGİSAYAR DESTEKLİ
PLANLAMA VE CERRAHİ
BAŞARILI İMPLANT UYGULAMALARI İÇİN GREFTLEME
ANTERİÖR BÖLGEDE BAŞARILI İMPLANT UYGULAMALARI İÇİN NE YAPMALIYIZ?
EĞİTİM KOMİSYONU
TARİH
KONUŞMACI
YER
TOPLANTI TİPİ
KİŞİ
23.01.2013
PROF.DR. BARIŞ ÇAĞRI DELİLBAŞI KEMİK YETERSİZLİKLERİNDE İMPLANT KONU
MEDİPOL ÜNİV.
KONFERANS
55
27.01.2013
MODERATÖR:
PROF.DR.DENİZ ŞEN
PROF.DR. ASLIHAN ÜŞÜMEZ
PROF.DR.EBRU ÇAL
DOÇ.DR.ALİ MURAT KÖKAT
DOÇ.DR.HANEFİ KURT
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
138
PROTEZDE BAŞARI İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE BAŞARI
GERİATRİK PROSTODONTİDE BAŞARI
İMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLERDE BAŞARI
TEMPOROMANDİBULER EKLEM RAHATSIZLIĞI TEDAVİSİNDE BAŞARI
30.01.2013
PROF.DR. BANU ÇAKIRER OPSTRÜKTİF UYKU APNESİNDE ORTODONTİK YAKLAŞIMLAR İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
37
06.02.2013
DR.DİŞ HEKİMİ FATIMA BETÜL
BAŞTÜRK
AMA HANGİ MTA?: PİYASADAKİ HANGİ MTA NE İÇİN UYGUN?
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
40
13.02.2013
YARD.DOÇ.DR.ASUMAN AKGÜN
24.02.2013
PROF.DR.BAHAR KURU
PROF.DR.FUNDA YALÇIN
PROF.DR.KORKUD DEMİREL
PROF.DR.LEYLA KURU
27.02.2013
YARD.DOÇ.DR.TUĞBA TOZ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
55
PERİODONTOLOJİDE BAŞARI DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ DİSİPLİNLERİNİN PERİODONTAL SAĞLIK VE BAŞARISINA
ETKİLERİ
SİSTEMİK HASTALIKLARIN PERİODONTAL SAĞLIK VE TEDAVİ BAŞARISINA
ETKİLERİ (Hormanal Faktörler ve Solunum Hastalıkları)
MUKOGİNGİVAL OPERASYONLARDA ESTETİĞİ VE BAŞARIYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
SİSTEMİK HASTALIKLARIN PERİODONTAL SAĞLIK VE TEDAVİ BAŞARISINA
ETKİLERİ (Kardiyovasküler Hastalıklar)
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
100
ADEZİV RESTORATİF MATERYALLER MEDİPOL ÜNİV.
KONFERANS
36
06.03.2013
YARD.DOÇ.DR. BİRSAY GÜMRÜ ORAL KAVİTEDE İLAÇ YAN ETKİSİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
30
10.03.2013
PROF.DR.HESNA SAZAK
PROF.DR. DİLEK TAĞTEKİN
RESTORATİF TEDAVİDE BAŞARI APROKSİMAL RESTORASYONLARDA İDEAL KONTAK VE KONTUR
OLUŞTURMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
ÖN BÖLGE RESTORASYONLARINDA KOMPOZİT REZİNLERİN KULLANIMLARI
POSTOPERATİF HASSASİYET
POSTERİOR BÖLGEDE ALTERNATİF RESTORASYON MATERYALİ ‘EQUIA’
BAŞARILI MI?
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
95
PROF.DR. FUNDA YANIKOĞLU
PROF.DR.HAŞMET ULUKAPI
PROF.DR. SEVİL GÜRGAN
20.03.2013
YARD.DOÇ.DR. EDA
HAZNEDAROĞLU
KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİNDE FLOR UYGULAMALARI İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
25
25.03.2013
PROF.DR SELİM PAMUK
İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ CADDEBOSTAN
KÜLTÜR MERKEZİ
KONFERANS
50
27.03.2013
DOÇ.DR.MEHMET CUDİ BALKAYA ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE RESTORATİF SEÇENEKLER
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
30
29.03.2013
PROF.DR.SERHAT YALÇIN
DOĞRU ve YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ: ODONTOJENİK ENFEKSİYONLARA DİŞ
HEKİMİ YAKLAŞIMLARI
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANSW
53
03.04.2013
DR.DİŞ HEKİMİ GONCAGÜL
AKKUŞ ÖZGÜNEŞ
ZİRKONYA RESRORASYONLAR VE CAD-CAM SİSTEMLERİ
CADDEBOSTAN
KÜLTÜR MERKEZİ
KONFERANS
35
10.04.2013
YARD.DOÇ.DR. TUĞRUL SARI
DR.DİŞ HEKİMİ PINAR GÜLTEKİN
ZİRKONYA SERAMİKLERDE BAŞARI BEZMİ ALEM ÜNİV.
KONFERANS
30
14.04.2013
MODERATÖR:
PROF.DR. AHU ACAR
PROF.DR. HÜSAMETTİN OKTAY
PROF.DR. SİBEL BİREN
PROF.DR. TÜLİN ARUN
DOÇ.DR.İLHAN RAMOĞLU
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
1 KONU 5 KONUK
75
ORTODONTİDE BAŞARI / Ortodontik Ürünler, Dental Hijyen Ürünleri,
Beyazlatma Ürünleri
ORTODONTİDE DOĞRU MUAYENE DOĞRU TEDAVİ PLANLAMASI
ALTIN ORAN VE YÜZ ESTETİĞİ
ORTODONTİK TEDAVİLERİN BAŞARISINDA DİAGNOZUN ÖNEMİ
ORTODONTİDE RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ
17.04.2013
PROF.DR.GÖKHAN AKGÜNGÖR TEK SEANSTA TAM SERAMİK RESTORASYONLAR İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
42
24.04.2013
YARD.DOÇ.DR.BİLGE TARÇIN
ÇÜRÜK TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLER İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
35
30.04.2013
DR.HOLMES ORTEGA MEIJAPROF.DR.JAVIER MARDİNEZ
İMPALNT CERRAHİSİNDE KEMİK GENİŞLETME VE KORTİKA SABİTLEME
TAKSİM ELİT WORLD
OTEL
KONFERANS
155
01.05.2013
DOÇ.DR.HANEFİ KURT
YARD.DOÇ.DR. RİFAT GÖZNELİ
EKLEM HASTALIKLARINDA SPLİNT UYGULAMALARI
HER VAKADA DİKEY BOYUT YÜKSELTMEK MÜMKÜN MÜ?
MEDİPOL
ÜNİV.
KONFERANS
49
PROF.DR.FARUK HAZNEDAROĞLU
PROF.DR.HESNA SAZAK
PROF.DR.YILDIZ GARİP BERKER
PROF.DR.IŞIL KÜÇÜKAY
ENDODONTİDE BAŞARI /Döner Aletler ve Endodntik Ürünler
TAKSİM ELİT WORLD
KÖK KANAL TEDAVİSİNDE İRİGASYONUN ENDODONTİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ OTEL
KÖK KANAL DOLUMUNUN ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARIYA ETKİSİ
KANAL İÇİ MEDİKAMENTLERİN ENDODONTİK TEDAVİDE ÖNEMİ
TANI-TEDAVİ PLANLAMASI VE ENDODONTİK TEDAVİYE GİRİŞ
1 KONU 5 KONUK
97
15.05.2013
DOÇ.DR. GÜLDEN SINMAZIŞIK
KRON KÖPRÜ REST. CAD CAM KULLANIMI
İDO EĞİTİM MERKEZİ
KONFERANS
65
22.05.2013
DR.DİŞ HEKİMİ DİLEK ERBAY
TÜRKAYDIN
ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN ANESTEZİ TEKNİKLERİ VE GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR CADDEBOSTAN
KÜLTÜR MERKEZİ
KONFERANS
35
29.05.2013
DR.DİŞ HEKİMİ ALPER GÜLTEKİN
MODERN İMPLANTOLOJİDE CERRAHİ VE PROTETİK UYGULAMALAR BEZMİ ALEM ÜNİV.
KONFERANS
44
TOPLAM
2986
12.05.2013
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
2012-2013 BİLİMSEL TOPLANTILAR
13
EĞİTİM KOMİSYONU
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
2013-2014 BİLİMSEL TOPLANTILAR
TARİH
KONUŞMACI
KONU
YER
TOPLANTI TİPİ
KİŞİ
29 Eylül 2013
PROF. DR. HAKKI TANYERİ, PROF. DR. MERAL ÜNÜR, PROF. DR.
PELİN GÜNERİ, DOÇ.DR.FİLİZ PEKİNER
AĞIZ HASTALIKLARINDA BAŞARI
TAKSİM POİNT OTEL
KONFERANS
110
02 Ekim 2013
PROF. DR. ÖZEN DOĞAN ONUR
BİFOSFANAT KULLANAN HASTALARDA CERRAHİ
PLANLAMA
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
45
09 Ekim 2013
DOÇ.DR.UĞUR ERDEMİR
LAMİNA RESTORASYONLARI
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
95
23 Ekim 2013
PROF. DR. IŞIL KÜÇÜKAY
ENDODONTİK TRAVMATİK DİŞLERİN TEDAVİSİ VE PROGNOZU
BEZMİALEM
KONFERANS
35
27 Ekim 2013
PROF. DR. NEDİM ÖZER , PROF. DR. BÜLENT KATİBOĞLU,
DOÇ. DR. SELİM ERSANLI
SİNUS LİFTİNG
TAKSİM NİPPON
OTEL
KONFERANS
140
30 Ekim 2013
DOÇ. DR. SERTAN ERGUN, YRD. DOÇ. DR. ERDOĞAN FİŞEKÇİOĞLU
ORAL PİGMENTASYONLAR- AĞIZİÇİ LEZYONLARIN TANISI
CKM
KONFERANS
40
30 Ekim 2013
PROF.DR.HALUK İŞERİ, PROF. DR. ÇAĞLAR ÇUHADAROĞLU
OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU VAKALARINDA
DİŞHEKİMLİĞİ UYGULAMALARI: TANI VE TEDAVİ
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
60
06 Kasım 2013
YRD. DOÇ .DR. EMRE AYTUĞAR
3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME
BEZMİALEM
KONFERANS
30
13 Kasım 2013
PROF.DR.DİLEK TAĞTEKİN
APROXİMAL RESTORASYONLARDA BAŞARI
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
55
20 Kasım 2013
DR. ŞİRİN GÜNER
FİSSUR SEALANT
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
27
24 Kasım 2013
PROF.DR.ASLAN YAŞAR GÖKBUGET, PROF. DR. ASLIHAN ÜŞÜMEZ,
PROF. DR. LEYLA KURU
DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER
TAKSİM POİNT OTEL
KONFERANS
112
27 Kasım 2013
PROF. DR. SERHAT YALÇIN
ÇEKİM KOMPLİKASYONLARI
CKM
KONFERANS
30
04 Aralık 2013
DOÇ .DR. BİLGE GÖKÇEN RÖHLİNG
İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLERDE CAD CAM
İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAK.
KONFERANS
38
18 Aralık 2013
YRD. DOÇ . DR. MUSTAFA GÜNDOĞAR
KIRIK ALET NASIL ÇIKARTILIR
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
45
19 Aralık 2013
PROF.DR.ZAFER ÇEHRELİ
PULPA-ADEZİV İLİŞKİLERİ
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
50
21Aralık 2013
PROF.DR.ATİLLA SERTGÖZ,PROF.DR.KAAN ORHAN,DOÇ.DR.FİLİZ
NAMDAR PEKİNER, YARD.DOÇ.DR.ASIM DUMLU
PANORAMİK DOZDA DENTAL TOMOGRAFİ
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
35
22 Aralık 2013
PROF. DR. GÜL BAHAR IŞIK ÖZKOL, DOÇ. DR. HANEFİ KURT ,
DOÇ. DR. CANAN BURAL
TOTAL PROTEZ YAPIMININ PÜF NOKTALARI
TAKSİM POİNT OTEL
KONFERANS
92
08 Ocak 2014
DOÇ. DR. EVREN ÖZTAŞ , YARD.DOÇ.DR. MURAT TOZLU
ŞEFFAF PLAKLARLA ORTODONTİ
İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAK.
KONFERANS
45
15 Ocak 2014
DOÇ DR. VOLKAN ARISAN
CERRAHİ İMPLANT REHBERLER
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
53
19 Ocak 2014
PROF. DR. KORAY GENÇAY, DOÇ.DR.FULYA ÖZDEMİR , PROF. DR.
HALUK İŞERİ
İNTERDİSİPLİNER ÇALIŞMADA ORTDODONTİSTİN ROLÜ
TAKSİM POİNT OTEL
KONFERANS
80
22 Ocak 2014
DOÇ DR NURAY ÇAPA
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ADEZYON
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
43
29 Ocak 2014
DOÇ. DR. ELİF BAHAR TUNA İNCE
ORTODONTİ HASTALARINDA ÇÜRÜK PROFİLAKSİSİ
BEZMİALEM
KONFERANS
35
29 Ocak 2014
PROF.DR.BAHAR KURU
PERİİMPLANTİTİS
CKM
KONFERANS
58
05 Şubat 2014
YRD. DOÇ. DR. KADER CESUR AYDIN
DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME HATALARI
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
39
12 Şubat 2014
YRD. DOÇ. DR. BURCU KARADUMAN, DR.DİŞHEKİMİ ESMA
MISIRLIOĞLU
FLAP OPERASYONLARI-İMPLANTTA ESTETİK NASIL
SAĞLANIR?
BEZMİALEM
KONFERANS
32
16 Şubat 2014
PROF. DR. KORKUD DEMİREL, PROF. DR. NURHAN GÜLER , DOÇ .
DR. AHMET ARSLAN
ÇEKİM SONRASI İMPLANT TEDAVİSİ
LARES PARK OTEL
KONFERANS
170
19 Şubat 2014
DOÇ. DR. MERİÇ KARAPINAR KAZANDAĞ
INTRA-KORONAL BEYAZLATMA
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
30
26 Şubat 2014
DOÇ. DR. KIVANÇ BEKTAŞ KAYHAN, DOÇ.DR.MELTEM KORAY
AĞIZ KANSERLERİNDE TANI
İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAK.
KONFERANS
37
16 Mart 2014
PROF. DR. SİNAN SOLEY, DOÇ. DR. HAKAN BİLHAN , DOÇ. DR.
ONUR GEÇKİLİ
İMPLANT KOMPLİKASYONLARI
TAKSİM POİNT OTEL
KONFERANS
185
19 Mart 2014
DR. DUYGU YAMAN
KÖK YÜZEYİ KAPATMA TEKNİKLERİ
İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAK.
KONFERANS
40
26 Mart 2014
YRD. DOÇ .DR. MAĞRUR KAZAK ,ARAŞ. GÖR. DR. SAFA TUNCER
MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIMLAR
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
45
02 Nisan 2014
PROF. DR. FİGEN SEYMEN
DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARDA AĞIZ SAĞLIĞI
İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAK.
KONFERANS
32
09 Nisan 2014
PROF. DR. MEHMET YALTIRIK
İMPLANT ESTETİĞİ
BEZMİALEM
KONFERANS
86
16 Nisan 2014
DR. ESRA PAMUKÇU GÜVEN
KÖK KANAL GENİŞLETME TEKNİKLERİ
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
17 Nisan 2014
YRD. DOÇ. DR. EMİR YÜZBAŞIOĞLU
DİJİTAL ÖLÇÜ TEKNİKLERİ
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
30 Nisan 2014
DR. ELİF DELVE BAŞAR CAN
KÖK REZORPSİYONLARI
CKM
KONFERANS
04 Mayıs 2014
YARD.DOÇ.DR.TAN FIRAT EYÜBOĞLU
KANALÜSTÜ RESTORASYONLAR
CKM
KONFERANS
04 Mayıs 2014
PROF. DR. FARUK HAZNEDAROĞLU, PROF. DR. RAİF ERİŞEN
ENDODONTİK TEDAVİNİN PÜF NOKTALARI
TAKSİM POİNT OTEL
KONFERANS
07 Mayıs 2014
YARD.DOÇ.DR. FATIMA BETÜL BAŞTÜRK
ENDODONTİDE STERİLİZASYON
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
14 Mayıs 2014
YRD. DOÇ. DR. SERDAR YILMAZ
TME TANI VE SORUNLARI
İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAK.
KONFERANS
21 Mayıs 2014
YARD.DOÇ.DR.ABDULLAH TOLGA ŞİTİLCİ
NE ZAMAN GENEL ANESTEZİ, NE ZAMAN SEDASYON?
CKM
KONFERANS
28 Mayıs 2014
YARD.DOÇ.DR. EMRE İRİBOZ
ENDODONTİDE İRİGASYON
YILMAZ MANİSALI
KONFERANS
TOPLAM
14
2049
KURSLAR
İMPLANT KURSU
Odamızın Dentsply firmasıyla birlikte düzenlediği ve 3 ay boyunca üç etapta yapılan
İmplant Kursu’nun ilk etabı 19-20 Ocak 2013 tarihlerinde; ikinci etabı 09-10 Şubat
2013 tarihlerinde ve üçüncü etabı 09-10 Mart 2013 tarihlerinde yapıldı. Kursa 20
dişhekimi katıldı.
1. ETAP
19.01.2013
DOÇ.DR.ATA ANIL
TEMEL İMPLANTOLOJİ&TEMEL
CERRAHİ PRENSİPLERİ
20.01.2013
DOÇ.DR.YALÇIN ÇİFTÇİ
TEMEL PROTETİK PRENSİPLER&VAKA
PLANLAMASI
09-10.02.2013
DR.DİŞHEKİMİ HAŞMET
GÖKDENİZ
09.03.2013
DR.DİŞHEKİMİ UĞUR MERİÇ
İLERİ CERRAHİ
10.03.2013
PROF.DR.MEHMET YALIM
BAĞ DOKUSU GREFTLERİ İLE
İMPLANT ÇEVRESİNDE YUMUŞAK
DOKU OLUŞMASI
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
2. ETAP
ENDİKASYONLAR,PLANLAMA, SİSTEM
TANITIMI, VAKALAR ÜZERİNDE
TARTIŞMA, UYGLUAMA
3. ETAP
15
KURSLAR
PANORAMİK DOZUNDA DENTAL TOMOGRAFİ
Odamızın Ünaldı Medikal-Planmece ile birlikte düzenlediği “Panoramik Dozunda
Dental Tomografi” kursu 21 Aralık 2013 Cumartesi günü Yılmaz Manisalı Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prof.Dr.Atilla Sertgöz, Prof.Dr.Kaan Orhan, Doç.Dr.Filiz
Namdar Pekiner ve Yard.Doç.Dr.Asım Dumlu’nun verdiği kursta; dental volumetrik tomografinin nasıl değerlendirileceği, değerlendirme sırasında yapılan hatalar ve implant planlaması anlatıldı. Kursa 50 meslektaşımız katıldı.
ENDODONTİ KURSLARI
Odamızın; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Dentsply işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Endodonti” konferansı ve kursları, 10-11 Kasım 2012 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi Diş
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
Prof.Dr. Sedat Küçükay’ın konuşmacısı olduğu ve iki gün yapılan “Endonontide Ufukta Neler Var?” konulu konferans ile “Döner Aletlerle Kök Kanalı Şekillendirme Yöntemi:
ProTaper” ve “Reciprocal Hareketle Kök Kanalı Şekillendirme Yöntemi: Wave-One ”
konulu kurslara meslektaşlarımızın ilgisi yoğun oldu.
16
KURSLAR
TEMEL İMPLANTOLOJİ KURSU-İLERİ CERRAHİ KURSU
Odamızın Nobel Biocare-EOS Medikal ile ortak düzenlediği “Temel İmplantoloji Kursu” 07-08-28-29 Mart 2014 tarihlerinde Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
Kursa 25 meslektaşımız katıldı. İleri Cerrahi Kursu, 11-12-25-26 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleşecek.
TEMEL İMPLANTOLOJİ KURSU
07.03.2014
PROF.DR. BAHADIR GİRAY
TEMEL CERRAHİ
08.03.2014
DOÇ.DR.YALÇIN ÇİFTÇİ
TEMEL PROTEZ
28.03.2014
DR.DİŞHEKİMİ ORCAN YÜKSEL
TEMEL AGUMENTASYON YÖNTEMLERİ
29.03.2014
PROF.DR.MEHMET YALIM
PERİO-İMPLANT İLİŞKİSİ
11.04.2014
PROF.DR.ERKAN ERKMEN
SİNÜS LIFTING
12.04.2014
PROF.DR.SELİM PAMUK
TOTAL DİŞSİZ ÇENELERDE HEMEN
YÜKLEME ALL ON 4
25.04.2014
DR.DİŞHEKİMİ ORCAN YÜKSEL
İMP. YUMUŞAK DOKU ESTETİĞİ VE TEK
DİŞLERDE HEMEN YÜKLEME
26.04.2014
PROF.DR.BAHADIR GİRAY
İLERİ KEMİK CERRAHİSİ YÖNTEMLERİ
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
İLERİ CERRAHİ KURSU
17
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu (TADS), 14.Dönem çalışmalarında komisyonun daha önceki yıllarda başlayan projelerini devam ettirmeye, yeni projeler üretmeye
özen gösterdi.
*İki yıllık çalışma dönemi boyunca 45 okulda 10.000 öğrenciye, onların öğretmenlerine
ve ebeveynlerine ulaşıldı; diş macunu ve diş fırçaları dağıtıldı. Özellikle dezavantajlı
-engelli, lösemi hastası ve diyabetli- binlerce çocuğa ulaşan eğitim çalışmalarını, organize etti. Halen, 8 okulda 2000 civarında öğrenciye verilecek eğitimler planlanmış
durumda.
*Her yıl Kasım ayında kutladığımız Ağız ve Diş Sağlığı Haftası içinde İstanbul’un
çeşitli meydanlarında kurulan “Eğitim ve Farkındalık Çadırları”nda, ağız ve diş sağlığı
konusunda farkındalık yaratmak, çocuklara ve yetişkinlere ağız-diş sağlığı eğitimleri
vermek üzere Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu üyeleri ile eğitmen dişhekimleri
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
büyük bir özveriyle çalıştı.
*Komisyon, TDB TADS Komisyonu’nun Prof. Dr. İnci Oktay yönetiminde yürüttüğü
“Sağlığımızı Geliştiren Okullar” projesine güç vermeye devam etti. 11 ilde 26 okul ve
5000 çocuğa Signal’in katkılarıyla uygulanan 4 yılık programın İstanbul ayağı, eğitmen
dişhekimleri aracılığıyla desteklendi.
*TADS Komisyonu; FDI, TDB ve Unilever’le birlikte 6 ilkokulda “Sabah Akşam Dişlerimi
Fırçalarım” projesine de destek verdi.
*10 yıldır düzenli olarak yapılan eğitim gezisi, 14.Dönem çalışma programı içinde
Mardin’e yapıldı. O bölgedeki dişhekimleriyle birlikte yaklaşık 2000 öğrenciye ağız ve
diş sağlığı eğitimi verildi, diş fırçası ve macun dağıtıldı. Eğitimlerin sonunda geziye
katılan meslektaşlarımız Diyarbakır ve Mardin’in tarihi yerlerini gezme olanağı buldular.
18
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU
TADS Komisyonundan Kadıköy Belediyesi
Çocuk ADSP Ziyareti
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonumuz (TADS),
13 Haziran 2012 tarihinde
Kadıköy Belediyesi’nin ilköğretim öğrencilerine ve zihinsel engelli çocuklara ücretsiz
hizmet verdiği Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyesi ve TADS Komisyonu Sorumlusu Cem Özkartal, Komisyon üyeleri Hatice Kalaycı,
Hayrünnisa Avcı, Kerem Alpay ve Fügen Taşkın’ın katıldığı ziyarette poliklinik mesul
müdürü Dr. Diş Hekimi Burcu Kuru, kurumun başarılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Yapıldı
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitmen Dişhekimi Eğitimi, 15 Mayıs 2013 Çarşamba
günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prof.Dr. İnci Oktay
tarafından verilen ve 70 meslektaşımızın katıldığı eğitimde ayrıca Dr.Dişhekimi Gülser
Kılınç tarafından sunum teknikleri hakkında bilgi verildi. Eğitim sonunda sertifika alan
meslektaşlarımız, Topum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonumuzun koordine edeceği ve
gönüllülük temelinde yürütülen eğitim çalışmalarında görev alacaklar.
19
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
İlçe Temsilcilerimiz, Oda’nın kuruluşundan bu yana; Oda üyelerinin istek ve önerilerini Yönetim Kurullarına iletmek, Oda etkinliklerini ilçelerde meslektaşlarımıza taşımak,
bölgelerdeki sorunlara çözüm üretmek, yönetmeliklerin tanımladığı görevleri yerine
getirmek gibi zorlu görevleri büyük bir özveriyle yerine getiriyorlar. İstanbul’da 39 ilçede ve Yalova’da gönüllü olarak çalışan 176 meslektaşımız, özellikle son dönemlerde
dişhekimliği mesleğinin büyüyen sorunlarına karşı bölgelerindeki meslektaşlarımıza
Oda’nın yanlarında olduğunu hissettiriyorlar. Oda ve meslektaşlarımız arasında adeta
bir köprü vazifesi görüyorlar.
İlçe Temsilcileriyle Toplantılar
*14. Dönem Yönetim Kurulumuz, 2012-2013 yılı çalışma dönemi için atanan ilçe
temsilcileriyle ilk toplantısını 25 Haziran 2012 Pazartesi günü Yılmaz Manisalı Eğitim
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Merkezinde gerçekleştirdi. 39 ilçeden ilçe temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Başkan
Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım, Yönetim Kurulu üyesi Güler Gültekin ile
İlçe Temsilcileri Komisyonu Sorumlusu Denetleme Kurulu üyesi Seçkin Özeralp hazır
bulundu. Yeni Yönetim Kurulu ile ilçe temsilcilerinin tanışması amacıyla gerçekleştirilen
toplantıda, çalışma dönemine ilişkin planlama yapıldı.
*Odamız ilçe temsilcileri 29 Haziran 2012 Cuma günü Üsküdar Fethipaşa Korusu
Beyaz Köşk’te düzenlenen bölgesel kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler. Toplantıya;
Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile bölgesinden
16 ilçe temsilcisi dişhekimi katıldı.
*İlçe Temsilcileri Komisyonu, 2012 – 2013 dönemi içinde atanan İlçe Temsilcilerine
yönelik iki ayrı eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimler; 17 Eylül 2012 tarihinde Anadolu yakasındaki temsilciler için Makine Mühendisleri Odası Kadıköy Şubesi’nde,
19 Eylül 2012 tarihinde de Avrupa yakasındaki ilçe temsilcileri için Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım, Sayman Hikmet Bilge ile İlçe Temsilcileri Komisyonu sorumlusu Seçkin Özeralp’in katıldığı
eğitimlerde; değişen yasa ve yönetmelikler, tabela standartları, web sitesi etik kuralları
ve birden fazla yerde çalışma gibi konularda ilçe temsilcilerine bilgiler aktarıldı.
*2013-2014 dönemi içinde “İlçe Temsilciği” görevini yürütecek meslektaşlarımıza
yönelik düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantısı 2 Ekim 2013 tarihinde Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. Mevzuat ve güncel uygulamalara ilişkin bilgilerin
verildiği toplantının açılış konuşmasını Başkan Murat Ersoy yaptı. Ersoy’un ardından
İlçe Temsilcileri Komisyonu sorumlusu ve Denetleme Kurulu üyesi Seçkin Özeralp,
geniş bir bilgilendirme sunumu yaptı. Hazırlanan sunum, bir kılavuz kitapçık olarak
tüm ilçe temsilcilerine dağıtıldı. Eğitimin son bölümünde Oda avukatı İlker Araz,
meslektaşlarımızdan gelen soruları yanıtladı.
20
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
Kahvaltılı Bölge Toplantıları
14.Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma programı içinde organize edilen Kahvaltılı
Bölge Toplantıları, meslektaşlarımızla güncel-mesleki konuları görüşme, bölgelerindeki sorunları dinleme ve bu sorunlara çözüm yolları arama olanağı sağladı. Toplantılara;
Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım, Sayman Hikmet Bilge, Yönetim
Kurulu üyelerimiz, Denetleme Kurulu üyesi ve İlçe Temsilcileri Komisyonu’ndan sorumlu Seçkin Özeralp ve İlçe Temsilcileri Komisyonu üyeleri katıldı.
Programa göre;
*12 Ekim 2012 tarihinde Avcılar, Başakşehir, B.Düzü, B.Çekmece, K.Çekmece, Çatalca, Esenyurt, Silivri ilçelerinde çalışan meslektaşlarımız Avcılar E–5 Mado’da,
*16 Kasım 2012 tarihinde Bakırköy, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler,
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Güngören ilçelerinde çalışan meslektaşlarımız Bakırköy Midpoint’te,
*14 Aralık 2012 tarihinde Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla’da çalışan meslektaşlarımız
Maltepe Palaca Kafe’de,
*10 Nisan 2013 tarihinde Arnavutköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp ve
Bayrampaşa’daki meslektaşlarımız Pierre Loti Cafe Yeşil’de,
*10 Mayıs 2013 tarihinde Yalova ilinde çalışan meslektaşlarımız Yalova Marina Leman
Kültür’de,
*31 Mayıs 2013 tarihinde Kadıköy, Adalar, Ataşehir ilçelerinde çalışan meslektaşlarımız
Moda Spor Klübü’nde,
*06 Kasım 2013 tarihinde Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Çatalca, Avcılar,
Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü ilçelerinde çalışan meslektaşlarımız Midpoint Aqua
Florya’da,
*08 Ocak 2014 tarihinde Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile
bölgelerindeki meslektaşlarımız K.Çamlıca Beltur’da,
*Yalova ilindeki meslektaşlarımız 29 Ocak 2014 tarihinde Karaca Kafe’de,
*12 Şubat 2014 tarihinde Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş bölgelerindeki
meslektaşlarımız Beyoğlu Midpoint’te,
*26 Şubat 2014 tarihinde Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören,
Esenler bölgelerindeki meslektaşlarımız Bakırköy Midpoint’te,
*05 Mart 2014 tarihinde Sarıyer’de çalışan meslektaşlarımız Kalender Orduevi’nde,
*12 Mart 2014 tarihinde Arnavutköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp,
Bayrampaşa bölgelerindeki meslektaşlarımız GOPARK Kafe’de bir araya geldiler.
21
SOSYAL KOMİSYON
Riva –Değirmendere Gezisi
Sosyal Komisyon’un 14.Dönem çalışmaları dahilinde ilk etkinliği 1 Temmuz 2012 Pazar
günü Riva –Değirmendere’ye yapılan geziyle başladı. Geziye meslektaşlarımız ve
ailelerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik bir grup katıldı. Birlikte yapılan keyifli kahvaltının
ardından yoga ve feng-shui ile ruhlarını dinlendiren meslektaşlarımız katıldıkları tekne
turuyla yorgunluklarını attılar.
Yeni Yıl Kokteyli
Odamız Sosyal Komisyonu, yeni yılı umut, dayanışma ve dostlukla geçirme temennisiyle düzenlediği Yeni Yıl kokteyllerini 26 Aralık 2012 ve 26 Aralık 2013 tarihlerinde
Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde düzenledi.
Fener-Balat Kültür Turu
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Odamız Sosyal Komisyonu organizasyonuyla 30 Eylül 2012 Pazar günü, FenerBalat Kültür Turu düzenlendi. Haliç’in güney kıyılarında UNESCO’nun rehabilitasyon
çalışmaları devam eden bölgede meslektaşlarımız, Uzman Rehber Sanat Tarihçisi
Doç.Dr. Deniz Esemenli ve Sanat Tarihçisi Bizantolog Doç.Dr. Feridun Özgümüş
rehberliğinde dolaşmanın, yorulmanın ve öğrenmenin keyfini çıkardılar.
Sanat Atölye Çalışmaları: Ebru Sanatı Kursu
Çalışma hayatının yoğunluğu kendimize, sevdiklerimize ayırdığımız zamanı fütursuzca
işgal ederken, İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu, hem meslektaşlarımıza
bu hengâme arasında soluk alacak bir alan yaratmak, hem de çocuklarıyla birlikte “üretmenin” keyfini paylaşacak bir etkinliğe imza attı. Sanat Atölye Çalışmaları
başlığıyla yürütülen bu etkinlikler dizisinin ilki 16 Şubat 2013 Cumartesi günü “Ebru”
yapımıyla başladı.
“İstanbul’un Yeraltı Arkeolojisi” Gezisi
İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu’nun organize ettiği “İstanbul’un
Yeraltı Arkeolojisi” gezisi, 30 Mart 2013 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Geziye
katılan çok sayıda meslektaşımız, Sanat Tarihçi-Bizantolog Doç.Dr.Feridun Özgümüş
rehberliğinde, İstanbul’un bilinmeyen mahzenleri ve sarnıçlarından antik yeraltı tünellerine uzanan gizemli bir keşfe çıktılar.
“Tekne ile Haliç’in Köşkleri,
Boğaziçi ve Boğaziçi’nin Yalıları” Gezisi
Odamız Sosyal Komisyonu’nun 28 Nisan 2013 Pazar günü düzenlediği, “Tekne ile Haliç’in
Köşkleri, Boğaziçi ve Boğaziçi’nin Yalıları” kültür gezisinde meslektaşlarımız bahara “merhaba” dedi. Kültür Tarihçisi Salim Aydın’ın renkli anlatımıyla Eyüp, Reji idaresinin tütün
depoları, Süleymaniye Camii, Fener Rum Patrikhanesi ve Rum Okulu, Yavuz Selim Camii,
Ayvansaray surlarından Feshane’ye kadar gidildi; dönüşte Kasımpaşa Deniz Hastanesi
ve Kasımpaşa Tersanesi, Azapkapı görüldükten sonra Haliç’ten ayrılarak Boğaziçi’nin
Avrupa kıyıları üzerinden Rumeli Kavağı’na, oradan da Anadolu Kavağı’na geçildi. Bu
keyifli gezi, Boğaz’ın Anadolu yakası kıyılarını izleyerek sonlandırıldı.
“En Batıdaki Başkent, Edirne” Gezisi
“En Batıdaki Başkent, Edirne” gezisi 26 Mayıs 2013 Pazar günü Tarihçi Memet
Ekinci’nin rehberliğinde gerçekleştirildi. Selimiye Külliyesi, Karaağaç, Tarihi Edirne
22
SOSYAL KOMİSYON
Tren İstasyonu, Lozan Anıtı, Muradiye Camii, Kırkpınar, Edirne Sarayı, Beyazıt Külliyesi ve Sağlık Müzesi, Edirne Sarayı, Mimar Sinan Köprüsü, Gazi Mihal Camii, Saat
Kulesi, Bizans dönemi kalıntıları, Üç Şerefeli Camii, Kapalıçarşı, Rüstem Paşa Hanı,
Ekmekçioğlu Ahmet Bey Kervansarayı, Eski Cami ziyaret edildikten sonra İstanbul’a
aynı yol üzerinden dönüş yapıldı.
Sosyal Komisyon’un Sonbahar Rotası: Uçmakdere
İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu sonbahar gezi programını
“bağbozumu” ile açtı. Tekirdağ’a 8 Eylül 2013 Pazar günü yapılan günübirlik geziye
çok sayıda meslektaşımız katıldı. Sabah saatlerinde Anadolu ve Avrupa yakasında
buluşan meslektaşlarımız yol boyunca uzman rehberden bağcılık, tarihçesi ve halk
kültürü hakkında bilgiler aldı. Gezide eski bir Rum köyü olan ve “hoş yer” anlamına
gelen Avidmo Köyü, günümüzdeki adıyla Uçmakdere ziyaret edildi. Doğal güzelliğiyle
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
göz dolduran köyde kısa bir gezinti yapıldı ve fotoğraf molası verildi. Köy kahvesinde
kuş sesleri eşliğinde içilen çayların ardından yaklaşık 20 dakika süren yolculuk sonrası
bağ evine varıldı.
Bağların nasıl yapıldığı, ekim, aşılama ve hasatla ilgili bilgilerin verildiği gezide ayrıca
Barbare Wines üretim tesisi gezildi, tesis sahibinin verdiği seminer eşliğinde tadımlar
yapıldı. Bağ evinde yenen öğle yemeğinin ardından farklı üzüm çeşitlerinin yetiştirildiği
bağlar gezildi.
Genç Dişhekimleri ve Sosyal Komisyonumuzla Doğa Yürüyüşü
Odamız Sosyal Komisyonu ve Genç Dişhekimleri Komisyonu’nun birlikte düzenlediği
İzmit Aytepe doğa yürüyüşü 17 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Doğal güzelliği
Karadeniz’i anımsatan, 12 km.lik Servetiye – Aytepe parkurunda yapılacak yürüyüşten
önce geziye katılan meslektaşlarımız dere kenarında, yöresel köy ürünlerden oluşan
benzersiz bir kahvaltı ettiler. Ardından araçla parkurun başlangıcı olan, en soğuk, en
sisli ve en yüksek noktaya çıkan dişhekimleri, öğle yemeği için gerekli olan yiyecekleri
ve kaskları yanlarına alarak Veysel Amca’nın çardağına kadar muhteşem manzara ve
sis eşliğinde doğa yürüyüşü yaptılar.
Ahmet Ümit’le Edebiyat Gezisi
Odamız Sosyal Komisyonu, “Yazarlarla edebiyat turları, okur-yazar-kitap ilişkisini
sıradanlıktan kurtarır” çağrısına yanıt verip 2 Mart 2014 Pazar Günü Ahmet Ümit’le
bir edebiyat gezisine çıktı. Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı gezide, Ahmet
Ümit’in son romanı; Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’nin geçtiği mekanlar gezildi. Kentsel dönüşümün değil, bütün bir ülkenin dönüşümünün yaşandığı yerde, Tarlabaşı’nın
sokaklarında ve Beyoğlu’nda Baş komiser Nevzat’ın izleri takip edildi. Gezinin ardından
meslektaşlarımızla Ahmet Ümit, Feraye Restoran’da yenen yemekte buluştu.
Darülaceze Ziyareti
Yaşlılara Saygı Haftası’nda Odamız 19 Mart 2014 Çarşamba günü Darülaceze’ye bir
ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Murat Ersoy, TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Turhan Atalay ve aktivistlerimizin de katıldığı ziyarette Oda üyelerinin gönderdiği
bağışlar Darülaceze’ye makbuz karşılığında teslim edildi. Ziyarette Odamızın Türk
Sanat Müziği Korosu da bir konser verdi.
23
BASIN YAYIN KOMİSYONU
14. Dönem Yönetim Kurulu görevi devir
İKİ AYDA BİR YAYINLANIR
2012 / SAYI: 144
aldığında Basın Yayın Komisyonu da
çalışmalarına başlamıştır. Komisyonda
görev almak isteyen dişhekimleri için
duyuru yapıldıktan sonra daha önceden
çalışan komisyon üyeleri ve yeni katılan
komisyon üyeleri olarak ilk sayı Haziran 2012’de çıkarılmıştır. İlk komisyon
toplantısında alınan karar neticesinde
komisyon toplantılarının iki haftada bir
yapılması kararlaştırılmıştır. İnternet üzerinden online olarak da toplanan üyelerin
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
katkılarıyla bu dönem 11 dergi çıkarılmıştır.
Dergide
konuların
dağılımında
oda
haberleri, etkinlikler ve bilimsel konuların
Bilimsel Programda Yeni Dönem
yanı sıra mesleki düzenlemeler konusunda aydınlatıcı bilgileri için yetkili kişilerin
görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca güncel toplumsal konular, çevre, sanat,
kültür gibi konularda da eşit dağılım
sağlanmaya çalışılmıştır.
Web Sitesi
14.Dönem
Yönetim
Kurulu,
inter-
net kullanımının gittikçe yaygınlaştığı
günümüzde, Odamızın elektronik iletişim
ağını geliştirmeyi hedefleyen çalışmalara
devam etti. Bir önceki dönem yenilenen www.ido.org.tr adresli web sitesi,
meslektaşlarımızın mesleki-güncel bilgilere daha kolay ulaşabilmeleri için
aktif olarak güncellendi. Web sitesinde
Odamızın düzenlediği bilimsel, sosyal
etkinliklerin duyuruları yapıldı, bu etkinliklere site üzerinden online kayıt
olanağı sağlandı.
Sitenin en dikkat
çeken bölümü, bilimsel toplantılarımızın
izlenebilmesine
olanak
sağlayan
“eğitim videoları” bölümü oldu. Eğitim
toplantılarına katılamayan ya da katılıp
yeniden izlemek isteyen meslektaşlarımız
için bilimsel toplantıların video kayıtları
Odamızın web sitesi www.ido.org.tr
adresinde yayınlandı. Bu aynı zamanda
ciddi bir arşiv çalışması da oldu. Bilimsel toplantılar sürekli yayında olduğu
için hekimler istedikleri zaman dönüp
videoları izleme olanağı bulmaktalar.
24
SAYI 143
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Bilimsel Etkinlikler
Oda Haberleri
Meslek Sorunları Sempozyumu
2012-2013 İlçe Temsilcileri
Dosya: Genel Kurul
Dosya: Sağlıkta Şiddet
Öğrenci gözüyle
Bilimsel: Diş hekimliğinde yeni bir çağın başlangıcı:
Dental Volumetrik Tomografi
Bilimsel: İmplantolojide 3 boyutlu planlama ve
güvenli implant yerleştirmesi
Sıkça Sorulan Sorular
Meslektaşlarımızdan: Diş Hekimi Özlem Köroğlu
Aramıza Hoş Geldiniz
Ürün Teknik
Dental Kitap
Sağlık Dünyası
Sanat gündemi: Orhan Boran
Geziyorum: Yolum bir gün Milano’ya
düşerse diyenlere
Kitap - Müzik: Geçmişten Günümüze Ağrı ve
Yırtık Uçurtma
Muayenehanede 15 dakika: İnternette alışveriş
Üye aidatı
Hizmet plaketi alacak meslektaşlarımız hakkında
duyuru
Aslında Her Gün Fırçalıyorum: Yüzüyorum
belki de dönmem
Duyurular
Karikatür
SAYI 144
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Bilimsel Program
Oda Haberleri
14. Dönem Komisyonlar
Komisyonlardan: Eğitim Komisyonu ve
Eğitim Etkinlikleri
Hukuk: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Dental Sağlık
Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan
Zararlar
Bilimsel: Klinikte Kullanılan Cad/ Cam Sistemleri
için Uygun Malzemeler Nelerdir?
Bilimsel: Çocuk Diş Hekimliğinde Temel Yaşam
Desteği
Bilimsel: Oral Kanser Biomarkerları ve Tanıda
Kullanımları
Dosya: Cern - Tanrı Parçacığı Araştırmaları
Dosya: Hidro Elektrik Santraller
Sıkça Sorulan Sorular
Öğrenci gözüyle
Muayenehanede 15 dakika: PowerPoint
Ürün Teknik
Aramıza Hoş Geldiniz
Hizmet plaketi alacak meslektaşlarımız hakkında
duyuru
Dental Kitap
Anma
Sanat Gündemi: Yitirdiklerimiz
Geziyorum: Tuna’nın iki yanı: Budin, Peşte ve Obuda
Kitap - Müzik: Tıp Bu Değil, Kendimi Durduracak
Değilim, Herkes Aynı Hayatta
Sizce Diş Hekimi
Duyurular
Üye aidatı
Aslında Her Gün Fırçalıyorum:
Karikatür
Biterken yılın son günleri
biliyoruz
takvimler belirlemez
değişimin mevsimlerini
“Sağlıkta Dönüşüm”ün
Dişhekimliğine Dönen Yüzü
Sağlık
Meslekleri
Kurulu
Lisanslama
Sağlık Net 2
SAYI 145
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Bilimsel Etkinlikler
Komisyonlardan
FDI 2013 İstanbul
Dosya: 104. Yıl
Bilimsel: Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerde
Endodontik Tedavi Yaklaşımı
Bilimsel: Diş ve Diş Çevre Dokuları
Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreler
Sağlık Hukuku :
Diş Hekimliğinde Etik Karar Verme
Dünyadan: Suyun Öte Yanından
Sağlığımız: Dikkat Eksikliği
Ürün Teknik
Sanat Gündemi
Geziyorum: Bozcaada
Dental Kitap
Karikatür
Kitap /Müzik
Duyurular
Üye aidatı
Aslında Her Gün Fırçalıyorum: Atık mı? Hiç Dert Değil
SAYI 146
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Komisyonlardan
FDI 2013 İstanbul
Bilimsel:
Titanyum Mini Plakların Sistemik Etkileri
Bilimsel:
Osseointegrasyon’daki Güncel Gelişmeler
Bilimsel Program
Sağlık Hukuku:
Diş Hekimliği Meslek Etik Kuralları (1)
Güncel: Taksim Meydanı Projesi
Dünyadan: Atlantik’in İki Yanından
Detay: Dental Klinik Tasarım
Sizce Dişhekimi :
Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk
Geziyorum: Mısır/Sharm El Sheikh
Sıkça Sorulan Sorular
Hoşgeldiniz
Tiyatro: Yükselişten Sonra
Sanat Gündemi: Hoşgeldin 2013
Ürün Teknik
Sağlık: Göz Tembelliği
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Duyurular
Üye Aidatı
Karikatür
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Akıl Oyunları: Satranç-Briç Dersleri
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
İKİ AYDA BİR YAYINLANIR
2013 / SAYI:146
İKİ AYDA BİR YAYINLANIR
2013 / SAYI:147
BASIN YAYIN KOMİSYONU
Yetkisizleştirme
SAYI 147
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Dosya: “Sağlıkta Dönüşüm”ün
Diş Hekimliğine Dönen Yüzü
FDI 2013 İstanbul
Bilimsel:
Doku Mühendisliği
Bilimsel:
Osseointegrasyon’daki Güncel Gelişmeler (2)
Bilimsel Program
Dünyadan
Bizden Biri
Hoşgeldiniz
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Paramparça Kadınlar
Sağlığımız: Karpal Tünel Sendromu
Geziyorum: Brugge
Sanat Gündemi: Müslüm Gürses ve Hayranları
Duyurular/Üye Aidatı
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Karikatür
Sıkça Sorulan Sorular
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Akıl Oyunları: Satranç-Briç Dersleri
25
İKİ AYDA BİR YAYINLANIR
2013 / SAYI:150
BASIN YAYIN KOMİSYONU
“ Bu sabah mutluluğa aç pencereni
Bir güzel arın dünkü kederinden
Bahar geldi bahar geldi
güneşin doğduğu yerden
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Çocuğum uzat ellerini ”
A.Behramoğlu
SAYI 148
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
FDI 2013 İstanbul
Dosya: 6331 Sayılı Yasa Neler Getirecek?
Bilimsel:
Foramen Mentalenin Lokalizasyonu
Bilimsel: Tam Proteze Alternatif
İmplant-Diş Destekli Overdenture Protez
Birkaç Adımda IDS Fuarı
Bilimsel Program
Hukuk:Yargıtay Kararları Işığı Altında
Dişhekiminin Ücret Alacağı
Dünyadan
Geldim-Gördüm-Yedim: Mayalar Diyarında
Sağlığımız: Bir Meslek Hastalığı: Boyun Fıtığı
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Üye Aidatı
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Hoşgeldiniz
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
26
SAYI 149
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Komisyonlardan
FDI 2013 İstanbul
Dosya: Gezi Parkı Direnişi
Haber-Analiz: Unutmadık
Bilimsel: Çocuk Dişhekimliğinde Fiberler
Hukuk: Reklam Yasağı
İhale Kıskacında Diş Teknisyenliği
Bizden biri:
Tolga Özkalfa’yla Hekimlikten Hakemliğe
Dünyadan
Sağlığımız: Bir Meslek Hastalığı, Varis
Ürün Teknik
Geziyorum:
Gri, Yağmurlu Hayalet Şehir Edinburgh
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Sanat Gündemi .
Sıkça Sorulan Sorular
Hoşgeldiniz
Duyurular
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
SAYI 150
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Bilimsel Program
FDI 2013 İstanbul
Dosya: Sağlık Meslek Birlikleri ve Odalar Hedefte
1 Eylül Dünya Barış Günü
Dosya: Bir Demokrasi Deneyimi Üzerine
Bilimsel:
Elektro Cerrahinin Dişhekimliğinde Kullanımı
Hukuk: Zorunlu Mesleki Mesuliyet Sigortası
Dünyadan: Hindistan
Sağlığımız: Dikkat Eksikliği Ne Demek?
Ürün Teknik
Geziyorum: Kazdağları, Ören, Cunda
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Sıkça Sorulan Sorular
Hoşgeldiniz
Duyurular
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
İKİ AYDA BİR YAYINLANIR
2013 / SAYI:151
BASIN YAYIN KOMİSYONU
Sandıkta olalım,
mesleğimize,
meslek örgütümüze
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
sahip çıkalım!
105. Yıla Merhaba...
SAYI 151
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Bilimsel Program
Taşeronlaşmaya Hayır
Dosya: Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
Bilimsel: Piezoelektrik Cerrahinin
Dişhekimliğinde Kullanımı
Dosya: Kuzey Ormanları Yok Oluyor
Hukuk: Dişhekimleri Odalarının Disiplin
Yönetmeliğinde Neler Değişti?
Dünyadan: Tayland
Dokunarak Engelleri Aşmak
Sağlığımız: Depresyon Ne Demek?
Geziyorum: Cunda’dan Kazdağları’na Aşkın İzinde
Ürün Teknik
Sıkça Sorulan Sorular
Hoşgeldiniz
Duyurular
Sanat Gündemi
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
SAYI 152
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Bilimsel Program
Bilimsel: Hemen Yüklemenin Başarısına Etki Eden
Faktörler
Dosya: Dişhekimliğine Meclisten Bakış
Dosya: Torba Yasa
Dosya: Kamu’dan
Dosya: Florizis
Sağlık Hukuku: Hastaya Ait Kişisel Veriler
Dünyadan: Meksika
Bedensel Engelliler Duygu Engellilerine Karşı
Sağlığımız: Lateks Nedir?
Geziyorum: Algılarımızın Ötesindeki İran
Sıkça Sorulan Sorular
Hoşgeldiniz
Duyurular
Sanat Gündemi
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
SAYI 153
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Bilimsel Program
Dosya: 14. Dönem Sona Ererken
Komisyonlardan: Eğitim Komisyonu
Komisyonlardan: İlçe Temsilcileri Komisyonu Öğrenci
Gözüyle
Koro: Bir Tatlı Huzur Almaya Geldik
Bilimsel: Adeziv Simantasyonun Başarısını
Etkileyen Klinik Faktörler
Gündem: Unutmamak İçin Notlar
Hukuk: Reklam Kurulu’nun Dişhekimliği
Faaliyetine İlişkin Kararları ve Dayanağı
Dünyadan: Fransa / Moldova
Güncel: Küçük Yaşta Evlilik Büyük Geliyor
Engellerle Savaşan Dernekler
Sanatçı Meslektaşlarımızdan
Geziyorum: Kars’ın Halleri
Kitap/Müzik
Sanat Gündemi: Berkin Elvan’ın Ardından
Dental Kitap
Sıkça Sorulan Sorular
Hoşgeldiniz
Duyurular
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
27
ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
Özlük Hakları Komisyonumuz, 14. Dönem çalışmalarını; meslektaşlarımızın Belediyelerle ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yaşadığı, sonu kapatılmaya kadar varan sorunları gidermek, ADSM’lerde çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarına ilişkin sıkıntıları
paylaşmalarını sağlayacak organizayonlar yapmak gibi temel hareket noktalarıyla
şekillendirdi.
Bu amaçla kamuda çalışan meslektaşlarımıza yönelik toplantılar düzenlendi. Yine
kamuda çalışan meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlüğü ile
birlikte “Kamu Eğitimleri” organize edildi.
Dişhekimlerinin, Belediyeler ile yaşadıkları sorunları gidermek için sorun yaşanan
bölgelerdeki belediyelerle görüşmeler yapıldı, İl Sağlık Müğdürlüğü ile Yönetim
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Kurulu’nun yaptığı görüşmelerde dişhekimlerinin sorunlarını dillendirmek üzere hazır
bulunuldu.
ANLAŞMALI HASTANELER
14. Dönem Yönetim Kurulu çalışma
programı içinde Özlük Hakları Komsiyonu,
dişhekimleri ve birinci dereceden akrabaları için “Özel Hastanelerden İndirimli Hizmet
Alma” projesini hayata geçirdi. Meslektaşlarımızın çoğunun sağlık hizmetini genellikle
özel hastanelerden, SGK veya özel sağlık sigortası kapsamında aldığından hareketle, sağlık hizmetinin daha uygun koşullarla alınabilmesi için İstanbul’daki özel hastanelerin hemen hepsiyle irtibata geçildi.
ANLAŞMA YAPILAN HASTANELER / KOŞULLARI
* UNİVERSAL HASTANELER GRUBU
Taksim Alman Hastanesi, Universal İtalyan Hastanesi, Universal Çamlıca Hastanesi,
Universal Aksaray Hastanesi, Universal Kadıköy Hastanesi
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın üyeleri ve üyelerin bakmakla yükümlü oldukları annebaba, eş, çocuklarının ve kardeşlerinin, kurumun çalışanlarının, sağlıkla ilgili her türlü
sorunlarının giderilmesi için ayakta ve/veya yatarak tüm teşhis ve tedavilerinde % 25
indirim uygulanacaktır.
Hastanın tedavisinde kullanılan sarf malzemeleri, ilaç bedelleri, özel harcamalar, ambulans ve dışarıdan alınan hizmetlerde sözleşme kapsamında yer alan indirim oranı
geçerli olmayacaktır.
Bu indirimler, baştan indirimli olarak fiyatlandırılmış “paketlerde, check-uplar da, kampanya uygulamalarında geçerli değildir. Bu indirimler başka indirimlere (kurumsal,
diğer kart indirimleri, sağlık sigortası) ek olarak kullanılamaz.
*GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI
Özel Bayrampaşa Göz Hastanesi, İdealtepe Göz Merkezi, Yıldırım Göz Merkezi
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın üyeleri ve üyelerin bakmakla yükümlü oldukları annebaba, eş, çocuklarının ve kardeşlerinin, kurumun çalışanlarının, sağlıkla ilgili her türlü
sorunlarının giderilmesi için ayakta ve/veya yatarak tüm teşhis ve tedavilerinde % 15
indirim uygulanarak hasta adına düzenlenen fatura karşılığında hastadan nakit ya da
kredi kartı ile tahsil edilir.
28
ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
Hastanın tedavisinde kullanılan sarf malzemeleri, ilaç bedelleri, özel harcamalar, ambulans ve dışarıdan alınan hizmetlerde sözleşme kapsamında yer alan indirim oranı
geçerli olmayacaktır.
Bu indirimler, baştan indirimli olarak fiyatlandırılmış paketlerde, check-up’larda, kampanya uygulamalarında geçerli değildir. Bu indirimler başka indirimlere (kurumsal,
diğer kart indirimleri, sağlık sigortası) ek olarak kullanılamaz.
*AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
Bu sözleşme İstanbul Dişhekimleri Odası’nın tüm üyeleri, üyelerin anne-baba, eş,
çocuk ve kardeşleri, kurum çalışanları için geçerli olacaktır.
Sosyal Güvencesi Olanlara;
*Ayaktan tedavilerde (Muayene, tetkik vb.) % 50 indirim
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
*Laboratuar ve Radyoloji İşlemlerinden %50 indirim
*Yatarak tedavilerde % 50 indirim uygulanacaktır.
ACIBADEM SAĞLIK GRUBU /
ACIBADEM HASTANELERİ /
ACIBADEM POLİKLİNİKLERİ
Acıbadem Beylikdüzü Tıp Merkezi
Acıbadem Uludağ Polikliniğini
Acıbadem Göktürk Tıp Merkezi
Acıbadem Ataşehir Tıp Merkezi
Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkez
Acıbadem Etiler Tıp Merkezi
Acıbadem Levent Tıp Merkezi
INTERNATIONAL HOSPITAL İSTANBUL
International Hospital Hastanesi
YENİ SAĞLIK HİZMETLERİ
Aile Hastanesi Göztepe
Aile Hastanesi Bahçelievler
Bu sözleşme kapsamında, hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları
ile ilgili hizmetten yararlanma hakkına sahip İstanbul Dişhekimleri Odası’nın üyelerine
cari fiyat üzerinden %14 indirim yapılacaktır.
*ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ
Bu sözleşme İstanbul Dişhekimleri Odası’nın tüm üyeleri, üyelerin anne-baba, eş,
çocuk ve kardeşleri, kurum çalışanları için geçerli olacaktır.
Sosyal Güvencesi Olanlara;
*Ayaktan tedavilerde (Muayene, tetkik vb.)
*Laboratuar ve Radyoloji İşlemlerinden
*Yatarak tedavilerde
% 10 indirim
% 40 indirim
%50 indirim
uygulanacaktır.
Hastanın tedavisinde kullanılan sarf malzemeleri, ilaç bedelleri, özel harcamalar, ambulans ve dışarıdan alınan hizmetlerde sözleşme kapsamında yer alan indirim oranı
geçerli olmayacaktır. Bu indirimler başka indirimlere (kurumsal, diğer kart indirimleri,
sağlık sigortası) ek olarak kullanılamaz.
29
DİŞHEKİMLERİ MECLİSİ TOPLANTILARI
*Yürürlüğe konan ve dişhekimlerini yakından ilgilendiren düzenlemelerle ilgili TDB
Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler’in konuşmacı olarak yer aldığı Dişhekimleri Meclisi 11 Ocak 2013 tarihinde Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
*Yönetim
Kurulu’nun
dişhekimliği
alanını
yakından
ilgilendiren
konuları
meslektaşlarımızla değerlendirip birlikte çözüm üretebilmek amacıyla düzenlediği
Dişhekimleri Meclisi’nin 13 Mart 2013 tarihinde yapılan toplantısında; İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun dişhekimlerine getirdiği yükümlülükler tartışıldı.Toplantıda;
Başkan Murat Ersoy, Oda Mali Danışmanları Merve Emek ve Muammer Keskin, Oda
Avukatı İlker Araz ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Durmuş Demir meslektaşlarımızdan
gelen soruları yanıtladılar.
*Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde 01 Ağustos 2013 Perşembe günü yapılan Meclis Toplantısı’nın konusu “İş Sağlığı ve Güvenliği” idi. Yaklaşık 150 meslektaşımızın
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
katıldığı toplantıda konuşmacı olan İş Güvenliği Uzmanı Gökhan Berker; İş Sağlığı ve
Güvenliği nedir?, Meslektaşlarımıza hangi yükümlülükleri getirmektedir?, Çalışanlar
hangi eğitimleri almak zorundadır?, Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı ve İş
Güvenliği Eğitimi konusunda yapılması gerekenler nelerdir?, Torba Kanun ile değişen
nedir?, İş Güvenliği uzmanı ve İş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğu nedir, ne
zaman başlayacaktır?, Denetimlerde bizden istenecekler nelerdir?, Denetimler so-
30
DİŞHEKİMLERİ MECLİSİ TOPLANTILARI
nucu cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir miyiz?, Kanunda belirlenen cezalar nelerdir, nasıl uygulanacaktır?... gibi konu başlıklarına ilişkin bilgi verdi.
*Daha önce 663 sayılı KHK ile gündeme gelen, ancak Anayasa Mahkemesince
iptal kararı verilen Sağlık Net 2 sistemine veri gönderimi konusunun 12 Temmuz
2013 tarihinde TBMM’de kabul edilen Torba Yasayla kanunlaşması üzerine, konuyla ilgili meslektaşlarımızın sorularını yanıtlamak üzere 16 Ağustos 2013 Cuma günü
Dişhekimleri Meclisi Toplantısı yapıldı. Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Danışmanı
Av.Mustafa Güler’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya yaklaşık 200 meslektaşımız
katıldı.
*3 Mart 2014 Pazartesi günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde düzenlenen
Dişhekimleri Meclisi’nde yine meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren bir konu tartışıldı:
Sağlıkta Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme. Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimizin hazır bulunduğu toplantının konuşmacısı TDB
Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler idi. Güler, öncelikle reklam-bilgilendirme ve tanıtım
kavramlarının tanımını yaparak ilgili mevzuatın reklamla ilgili kısıtlamalarına değindi.
Etik ilkeler bağlamında sağlıkta reklamın neden olamayacağını ifade eden Güler
konuyla ilgili disiplin cezalarından örnekler aktardı. Toplantı, meslektaşlarımızdan gelen soruların yanıtlanmasıyla devam etti.
31
YEREL ÖĞRENCİ KOLU ÇALIŞMALARI
İstanbul Yerel Öğrenci Kolu, meslek örgütü ve dişhekimliği fakültesi öğrencileri
arasında bağ kurmak, öğrencilerin sorunlarını saptamak ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla 2012-2014 dönemlerinde de çalışmalarını başarıyla sürdürdü.
İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu, 2012-2013 döneminde; İstanbul
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 10, Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 7, Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 3, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Aydın
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1’er temsilcinin fakültelerde yapılan seçimler
sonucu belirlenmesinin ardından 2012 yılının sonunda ilk toplantısını gerçekleştirdi.
2013-2015 döneminde faaliyet yürütecek olan İstanbul Yerel Öğrenci Kolu İstanbul’da
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
bulunan 7 fakültede seçim yaptı. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde
17.12.2013 tarihinde gerçekleştirilen ve 24 adayın yarıştığı temsilci seçiminde 569
öğrenci oy kullandı. Devam eden tarihlerde yapılan seçimlerin sonuçları şöyle:
*Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yerel Öğrenci Kolu seçimleri
20.12.2013 tarihinde yapıldı. 116 öğrencinin oy kullandığı seçimlerde 3 temsilci seçildi.
*Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yerel Öğrenci Kolu seçimleri 23.12.2013
tarihinde yapıldı. 182 öğrencinin oy kullandığı seçimlerde 3 asil, 1 yedek temsilci
seçildi.
*Aydın Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yerel Öğrenci Kolu seçimleri 24.12.2013
tarihinde yapıldı. 46 öğrencinin oy kullandığı seçimlerde 2 asil, 2 yedek temsilci seçildi.
*Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yerel Öğrenci Kolu seçimleri 27.12.2013
tarihinde yapıldı. 311 öğrencinin oy kullandığı seçimlerde 8 asil, 1 yedek temsilci
seçildi.
*Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yerel Öğrenci Kolu seçimleri 27.12.2013
32
YEREL ÖĞRENCİ KOLU ÇALIŞMALARI
tarihinde yapıldı. 87 öğrencinin oy kullandığı seçimlerde 3 asil, 3 yedek temsilci seçildi.
*Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yerel Öğrenci Kolu seçimleri 27.12.2013
tarihinde yapıldı. 68 öğrencinin oy kullandığı seçimlerde 2 asil, 2 yedek temsilci seçildi.
Fakültelerde seçilen temsilciler, 03.01.2014 Cuma günü Oda Merkezi’nde yaptıkları
toplantıda İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu yönetimi ve komisyonlarını
belirledi.
İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu, 14.Dönem Yönetim Kurulu’nun
çalışma dönemi boyunca birçok etkinlik düzenledi.
*120 öğrenci katılımı ile Öğrenci Kolu Tanışma Kahvaltısı gerçekleştirilirdi.
*Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinden isteyenlerin, okul ve tatil programlarının uygun dönemlerinde; hasta-hekim ilişkileri, muayenehane yönetimi vb. konularda bilgi
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
sahibi olmaları için serbest çalışan dişhekimlerinin yanında gözlemci olarak bulunabilecekleri “Gözlemci Dişhekimliği Öğrencisi Projesi” başlatıldı. 350 öğrenci 70 muayenehanede/ deneyimli dişhekimlerini gözlemleme olanağı buldu.
*120 öğrenciye tavuk derisi üzerinde “Cerrahi Dikiş Teknikleri Kursu” ile klinik öncesi
eğitimi olanağı sağlandı.
* Türkiye genelinde başlatılan, dişhekimliği öğrencilerine sağlanması gereken sosyal
güvence ve maaşa ilişkin talepleri içeren imza kampanyası düzenlendi.
* Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu ile birlikte 27.05.2012 tarihinde Atatürk Kız
Yetiştirme Yurdu ziyaret edildi, burada ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi.
* Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (2012-2013 yıllarında) etkinlikleri boyunca Farkındalık
Çadırlarında görev alıp yetişkinlere ve çocuklara ağız-diş sağlığı hakkında bilgi verildi.
Plaket ve Sertifika Törenlerinde organizasyon komitesiyle birlikte çalışma yapıldı. Hafta
içerisinde, İstanbul’da bulunan dişhekimliği fakültelerinin öğrencilerinin oluşturduğu
takımlarla Geleneksel Bowling Turnuvası organize edildi.
*15 öğrenci, 400 üniversite öğrencisi ve personeline 20 Mart Dünya Oral Sağlık
33
YEREL ÖĞRENCİ KOLU ÇALIŞMALARI
Gününde ağız- diş sağlığı hakkında bilgi verdi.
*500 öğrenci ile birlikte İDO Yerel Öğrenci Kolu Parti 1 ve 2 organize edildi.
* 45 öğrenci ile 10 Kasım 2013 tarihinde Anıtkabir ziyareti ve Ankara gezisi düzenlendi.
*2013 yılında FDI kongresi içinde 150 öğrencinin katılımı ile Dünya Dişhekimleri
Öğrencileri Birliği’nin kongre organizasyonu başarı ile gerçekleştirildi. Birliğin Yönetim
Kurulu’na Bilimsel Program Sorumlusu olarak İDO Yerel Öğrenci Kolu Başkanı
Görkem Şengün, Saymanlık görevine Genel Sekreter Sina Saygılı seçildi.
TDB Öğrenci Kolu 6.Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 6.Olağan Genel Kurulu ve
seçimleri 35 dişhekimliği fakültesinden gelen öğrencilerin katılımıyla 15 Şubat 2014
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Cumartesi günü Ankara’da yapıldı. İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolundan Genel Kurula katılan öğrencileri Başkan Murat Ersoy ve Yönetim Kurulu üyesi
Güler Gültekin yalnız bırakmadı.
Gerçekleştirilen seçimler sonucunda İDO Yerel Öğrenci Kolu Başkanı Sina Saygılı ve
İDO Yerel Öğrenci Kolu İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temsilcisi Hülya
Çerçi TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’na seçildi. Seçimlerde
ayrıca, İDO Yerel Öğrenci Kolu Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temsilcisi Azize İpek Yetişti EDSA (Avrupa Dişhekimliği Öğrencileri Birliği)İletişim Sorumlusu
seçildi.
TDB Öğrenci Kolu 6.Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 19
Şubat 2014 tarihinde yaptıkları ilk toplantıda gerçekleştirdikleri görev dağılımına göre;
Sina Saygılı Ulusal Öğrenci Değişim Sorumlusu, Hülya Çerçi Ulusal Bilimsel Sorumlu
seçildi.
34
GENÇ DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
İstanbul Dişhekimler Odası 14. Çalışma döneminde Genç Dişhekimleri Komisyonu;
*Çeşitli bölgelerden gelen genç meslektaşlarımızla kahvaltılı toplantılar düzenleyip,
sorunlarını tartıştı.
*Oda dergisinde daha çok gençlerin ilgi duyduğu yurt dışında çalışma olanakları ile
ilgili ve genel olarak “neler yaşıyoruz ve geleceğimizi nasıl görüyoruz” konulu yazılar
kaleme aldı.
*Komisyon üyeleri, kendi bölgelerindeki genç meslektaşlarımızı çalıştıkları yerlerde
ziyaret ettiler.
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
*Özellikle sosyal medya kullanılarak Oda’nın Sağlık Net 2 konusundaki görüşleri genç
dişhekimlerine ulaştırıldı. Ayrıca bilimsel toplantılar ve “iş sağlığı ve güvenliği” konulu
Dişhekimleri Meclisi toplantılarının duyuruları yapıldı, bu toplantılara katılım sağlandı.
*Genç dişhekimleri ile özellikle de yeni mezun meslektaşlarımızla daha samimi bir
ortamda tanışabilmek, Komisyonu tanıtabilmek için “yılbaşı partisi” yapıldı, bu partiye yaklaşık 60 genç meslektaşımız katıldı. Yeni mezun 2 dişhekimine çekilişle çeşitli
dişhekimliği malzemeleri (ölçü maddeleri, kompozit set gibi) hediye edildi.
*Gezi Parkı direnişi sırasında Taksim Dayanışması’nın 9 Haziran’da düzenlediği
mitinge katılım sağlandı.
*Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli ilçelere kurulan
Eğitim ve Farkındalık Çadırları’nda aktif görev alındı, çadırlarda ağız ve diş sağlığı
eğitimi verildi.
*Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Odamızın, diğer sağlık
meslek odaları başkanları ile düzenlediği “Sağlığın ‘Para’lanması” konulu panelin
duyurusu yapıldı ve katılım sağlandı.
*Sosyal Komisyon ile birlikte Aytepe’de doğa yürüyüşü organize edildi. Bu etkinliğe
yaklaşık 35 genç dişhekimi katıldı.
*14 Mart’ta sorunlarımıza dikkat çekmek için tüm sağlık meslek odalarının ortak çağrı yaptığı grevin duyuruları yapıldı ve bu greve katılan Ataşehir ADSM’deki
meslektaşlarımıza geniş bir katılımla destek verildi.
35
KAMUDA ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİYLE İLİŞKİLER
KAMU EĞİTİMLERİ
14.Dönem Yönetim Kurulumuz, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte; kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan dişhekimlerine yönelik, mezuniyet sonrası teorik ve pratik
uygulama içeren bir dizi Bilimsel Program düzenledi. Toplantılar Anadolu yakasında
Ataşehir ADSM’de, Avrupa yakasında Okmeydanı İl Özel İdaresi Ağız ve Diş
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Hastalıkları Hastanesinde her ayın ikinci Salı günü yapılacak şekilde organize edildi.
36
KAMUDA ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİYLE İLİŞKİLER
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM
SAATİ
EĞİTİM SALONU
Oral Prekanseröz Lezyonlar
Prof.Dr.Semih Özbayrak
19.03.2013
15.00
İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ.SAĞ.
HASTANESİ
Dişhekimliği Cerrahisinde Komplikasyonlar
ve Çözümleri
Prof.Dr.Cengizhan Keskin
16.04.2013
15.00
ATAŞEHİR ADSM
Endodontide Yenilikler
Prof.Dr.Işıl Küçükay
21.05.2013
15.00
İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ.SAĞ.
HASTANESİ
Diş Sürme Rehberliği
Prof.Dr.Mustafa Ülgen
18.06.2013
15.00
İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ.SAĞ.
HASTANESİ
Dental Radyografide Güncel Tartışmalar
Prof.Dr.Tamer Lütfi Erdem
17.09 2013
15.00
ATAŞEHİR ADSM
Dental Fotoğrafçılıkta Bilinmesi Gereken Püf
Noktalar
Dişhekimi Ömer Engin
22.10.2013
15.00
ATAŞEHİR ADSM
19.11.2013
15.00
İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ.SAĞ.
HASTANESİ
17.12.2013
15.00
ATAŞEHİR ADSM
Vaka Analiz ve Tartışmaları
CERRAHİ
PROTEZ
ORAL DİAGNOZ
Dişhekimliğinde Meslek Hastalıkları
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
2013 YILI KAMU EĞİTİM PROGRAMI
Prof.Dr.Serhat Yalçın
DoçDr.Onur Geçkili
Yard.Doç.Dr.Emre Aytuğar
Fizyoterapist Özge Çakır
2014 YILI KAMU EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİMCİ
EĞİTİM
TARİHİ
EĞİTİM
SAATİ
EĞİTİM SALONU
Dişhekimliği Cerrahisinde Komplikasyonlar
ve Çözümleri
Prof.Dr.Cengizhan Keskin
21.01.2014
15.00
İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ.SAĞ.
HASTANESİ
İmplant
Prof.Dr.Atilla Sertgöz
18.02.2014
15.00
İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ.SAĞ.
HASTANESİ
Ortodontide Gülümseme ve Estetik
Prof.Dr.Tülin Arun
18.03.2014
15.00
ATAŞEHİR ADSM
Endodontide Yenilikler
Prof.Dr.Sedat Küçükay
15.04.2014
15.00
ATAŞEHİR ADSM
Total Protez Problemleri ve Çözüm Yolları
Prof.Dr.Yasemin Kulak
Özkan
20.05.2014
15.00
İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ.SAĞ.
HASTANESİ
Oral Prekanseröz Lezyonlar
Prof.Dr.Semih Özbayrak
17.06.2014
15.00
ATAŞEHİR ADSM
37
22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
22 KASIM ETKİNLİKLERİ -2012
Çelenk Töreni ve Basın Açıklaması
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri 19 Kasım 2012 Pazartesi sabah 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyulması ile
başladı. Çelenk törenine; Odamız ve TDB yöneticileri ile Oda aktivistlerimiz katıldı.
Anıta çelenk koyulmasının ardından saat 11.00’de Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezimizde yapılan basın toplantısına geçildi.
Başkan Murat Ersoy’un okuduğu basın açıklamasında; İstanbul Dişhekimleri
Odası’nın kurulduğu günden bu yana, toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının
iyileştirilmesinde ve nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesinde bilimsel temelli,
koruyucu ağız diş sağlığı politikalarının oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
savunduğunu vurgulayarak, ağız ve diş sağlığına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Kamudaki Meslektaşlarımıza Ziyaret
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, 21 Kasım 2012 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimiz kamuda çalışan meslektaşlarımızı ziyaret etti. Anadolu yakasında Ataşehir ve Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi; Avrupa yakasında ise
Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi ile Güngören ve Bahçelievler Ağız Diş
Sağlığı Merkezi başhekimleriyle ve hastanelerde çalışan dişhekimleriyle görüşüldü.
104. Yılda 104 Ziyaret
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında, aynı zamanda Bilimsel Dişhekimliği’nin 104.
yılı olması nedeniyle anlamlı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Hafta boyunca ilçe temsilcilerimiz tarafından, Oda’ya kayıt olmuş son 104 üye çalışma adreslerinde ziyaret
edildi.
TADS Komisyonundan Engellilere Eğitim
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasının anlamına uygun olarak, 20 Kasım 2012 Salı
günü Özel Gülden Tüfekçi Özürlüler Merkezinde bedensel engelli bireylere ağız-diş
sağlığı eğitimi verildi. Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonumuz tarafından organize edilen ve eğitmen diş hekimlerince verilen eğitimden sonra, eğitime katılanlara
diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.
Orhan Alkaya Buluşması
İstanbul Dişhekimleri Odası, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sosyal etkinlik programında
şair, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, gazeteci Orhan Alkaya’yı
meslektaşlarımızla buluşturdu. Eğitim Merkezimizde 19 Kasım 2012 Pazartesi günü
gerçekleştirilen; şiir, edebiyat ve tiyatrodan ülke sorunlarına kadar uzanan sohbette Türkiye’deki siyasal durumun sanata ve sanatçının konumuna olan etkileri de
tartışıldı.
Yerel Öğrenci Kolu Geleneksel 7. Bowling Turnuvası
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü de içine alan 19-25 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı
Haftasında İstanbul’daki altı dişhekimliği fakültesinin öğrencilerini buluşturan Yerel
Öğrenci Kolu 7.Geleneksel Bowling Turnuvası 21 Kasım 2012 tarihinde yapıldı.
Çekişmeli geçen turnuvada ipi göğüsleyen Marmara Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi öğrencileri oldu. Birinci olan gruba kupasını İDO Başkanı Murat Ersoy
verirken dereceye giren takımlara sürpriz hediyeler dağıtıldı. İstanbul Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmadılar.
38
22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
22 KASIM ETKİNLİKLERİ -2012
Psikodrama ve Dışavurumcu Atölye Çalışmaları
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliklerinin bir diğer sosyal programı; Dışavurumcu Sanat ve Psikodrama Atölyesi etkinlikleri idi. 21 Kasım 2012 Çarşamba günü, Psikolog
Elmira İskenderova Baş “İletişim Engelleri” ve dışavurumcu sanat atölyesi etkinlik
yürütücüsü ressam Banu Muratlı “Öfke Kontrolü” konulu iki workshop düzenlediler.
Ardından Dr. Hemşire Nurhan Eren “Sağlıklı İletişim ve İletişimi Bozan Faktörler” konulu bir seminer verdi.
Futbol Turnuvasının Galibi Yeditepe
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliklerinden olan ve artık gelenekselleşen
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Futbol Turnuvası 23 Kasım 2012 Cuma günü Yedikule Zigana Spor Tesislerinde
gerçekleştirildi. Çim sahada yaşanan kıyasıya mücadele sonucunda birinciliği
Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kazandı. İkinciliği İstanbul Dişhekimleri
Odası, üçüncülüğü ise Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi aldı.
Öğrenciler 22 Kasım Dişhekimliği Balosunda Buluştu
İstanbul Dişhekimleri Odası 22 Kasım Dişhekimliği gününü de içine alan 19-25 Kasım
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında İstanbul’daki dişhekimliği fakülteleri’nden
öğrencileri buluşturan 22 Kasım Balosu düzenledi. 230 öğrencinin katıldığı baloda,
DJ Türker Doygun performansı eşliğinde eğlenen gençlere, çekilişle sürpriz hediyeler
dağıtıldı, İDO Yerel Öğrenci Kolu pastası kesildi. Baloda İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu üyeleri ve aktivistleri öğrencileri yalnız bırakmadılar.
Plaket ve Sertifika Töreni
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında 25 Kasım 2012 Pazar günü yapılan törende,
mesleğinde 60, 50, 40 ve 25. yılını tamamlamış meslektaşlarımıza geleneksel olarak
her yıl verilen mesleğe hizmet plaketi, 2012 yılında dişhekimliği fakültelerinden mezun
olmuş dişhekimlerine de mesleğe ilk adım sertifikası verildi.
Kadir Has Üniversitesi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törene TDB MYK Üyeleri,
İstanbul Dişhekimleri Odası geçmiş dönem başkanları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünü
temsilen Bekir Turan, Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.
Dr.Hüsamettin Oktay, İstanbul Milletvekili Kadir Öğüt ,ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Ali Demir, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ve aktivistler katıldı.
“Eğitim ve Farkındalık Çadırları” Projesi
İstanbul Dişhekimleri Odası, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında, yetişkinlerde ve
çocuklarda ağız-diş sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul’un çeşitli
ilçelerinde “Eğitim ve Farkındalık Çadırları” kurdu.
İstanbul Dişhekimleri Odası, 19–25 Kasım tarihleri arasında kutladığı Toplum Ağız ve Diş
Sağlığı Haftasında, “ağız ve diş sağlığının önemini hatırlatmak, bu konuda doğru bilinen
yanlışları düzeltmek, özellikle çocuklarda ağız-diş sağlığının önemini vurgulamak” için
düzenlenen etkinliklerin en dikkat çekeni; Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Zeytinburnu ve
Bakırköy’de kurulan Eğitim ve Farkındalık Çadırları oldu.
Oda Başkanı Murat Ersoy NTV’de
İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Murat Ersoy, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
etkinlikleri çerçevesinde, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Sedat Küçükay’ın NTV’de
hazırlayıp sunduğu “Hafta Sonu” programına konuk oldu.
39
22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
22 KASIM ETKİNLİKLERİ -2013
Çelenk Töreni ve Basın Açıklaması
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri 18 Kasım 2013 Pazartesi sabah 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyulması
ile başladı. Çelenk törenine Odamız ve TDB yöneticileri, CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Üşümez ile Oda
aktivistlerimiz katıldı. Çelenk töreninin ardından Oda merkezinde yapılacak basın
toplantısına geçildi. İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda aktivistlerinin katıldığı toplantıda açıklamayı Başkan Murat Ersoy yaptı.
Panel: Sağlığın “Para”lanması
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, 18 Kasım 2013 Pazartesi “Sağlığın Paralanması” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Yılmaz Manisalı Eğitim
Merkezi’nde yapılan toplantıda, Odamız adına Başkan Murat Ersoy, İstanbul Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör
ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, sağlığın bugün
“dönüştüğü” durumu kendi meslek grupları açısından değerlendirdiler.
Plaket ve Sertifika Töreni
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, mesleğinde 70, 60, 50, 40 ve 25. yılını tamamlamış
dişhekimleri için ayrı bir heyecan olmaya devam ediyor. Geleneksel Plaket ve Sertifika Töreni 24 Kasım 2013 Pazar günü Kadir Has Üniversitesi Büyük Salon’da
gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı törende ayrıca 2013 yılında dişhekimliği
fakültelerinden mezun olmuş yeni diş hekimlerine de mesleğe ilk adım sertifikası verdi.
Eğitim ve Farkındalık Çadırları
Odamızın üç yıldır Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında
kurduğu “Eğitim ve Farkındalık Çadırları” bu yıl 18-24 Kasım tarihleri arasında
Bağcılar ve Maltepe ilçelerinde kuruldu. Odamızın Colgate desteğiyle düzenlediği
çadır etkinliğinde, gönüllü dişhekimleri ve dişhekimliği fakültesi öğrencileri çadırları
ziyaret eden yetişkinlere ağız-diş sağlığının önemini vurgulayıp doğru diş fırçalama
yöntemini anlattı. Çocuklar için de renkli etkinlikler düzenlenen çadırlarda Ahmet
Özdikmenli’nin boyama ve hikâye kitapları hediye edildi, çadırlarda kurulan ekranlardan ağız diş sağlığının önemini anlatan çizgi filmler izletildi, diş fırçası ve diş
macunu dağıtıldı.
8. Geleneksel Bowling Turnuvası
İstanbul’daki
dişhekimliği
fakültelerinden
öğrencileri
buluşturan
ve
artık
gelenekselleşen Bowling Turnuvası’nın 8.’si 19 Kasım 2013 Salı günü yapıldı. 12
takımın katıldığı turnuvada birinci gelen gruba hediye çeki verildi.
Futbol Turnuvasında Kupa İDO’nun…
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın bir diğer gelenekselleşen etkinliği olan Futbol
Turnuvası 22 Kasım 2013 Cuma günü Yedikule Zigana Spor Tesislerine gerçekleştirildi.
Turnuvada İDO, İÜ Dişhekimliği Fakültesi, MÜ Dişhekimliği Fakültesi, YÜ Dişhekimliği
Fakültesi, Bahçelievler ADSM, İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi ile Yerel
Öğrenci Kolu futbol takımları kıyasıya mücadele etti. Futbol Turnuvası’nın galibi İstanbul
Dişhekimleri Odası futbol takımı oldu. İkinciliği Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, üçüncülüğü İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi futbol takımı aldı.
40
ODA ETKİNLİKLERİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLERİ
26 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun uyarınca
“ağız ve diş sağlığı teknikerliği” sınavına girmek için tüm şartlara haiz olmalarına
karşın, sigortalılık durumlarıyla ilgili olarak geriye doğru hesaplamadaki karışıklık nedeniyle sınava giremeyen dişhekimi yardımcılarına 14. Yönetim Kurulu destek verdi.
Odamıza mağduriyetlerinin giderilmesi için başvuruda bulunan dişhekimi yardımcılarından bir grup 11 Haziran 2012 Pazartesi günü Başkan Murat Ersoy, Genel
Sekreter Ayten Yıldırım ve Avukat Behlül Ablak’la bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin
ardından yedi yıldır dişhekimi yardımcısı olarak çalışmasına rağmen son yılda 7
gün eksiği bulunduğu gerekçesiyle sınava alınmayan Fadime Bakır adına İstanbul
Dişhekimleri Odası avukatı aracılığıyla İstanbul 5.İdare Mahkemesinde dava açıldı.
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
REKLAM-SAHTE DİŞHEKİMLERİ İLE MÜCADELE
Odamız 14. Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi boyunca sahte dişhekimleri
ile mücadele, reklam ve haksız rekabet konusunda birçok hukuki kazanım sağlandı.
Yetkisi Olmadığı Halde Dişhekimliği Yapan Kişiye Hapis Cezası
Odamıza, yetkisiz bir kişinin ağızda çalıştığına ilişkin gelen şikayet üzerine Kadıköy
6. Ceza Mahkemesine açılan dava sonuçlandı. Söz konusu kişinin Türkiye’de
dişhekimliği yapmaya yetkisi olmadığı halde dişhekimliği faaliyeti yürüttüğü anlaşılmış
ve hakkında hapis cezası verilmiştir.
Fırsat Sitelerine Reklam Kurulundan Uyarı!
Dişhekimliği alanında indirimli tedavi olanağı sağlayan “fırsat siteleri” ile ilgili Odamıza
meslektaşlarımız tarafından ulaşan şikayetler üzerine, bu fiilin dişhekimlerinin mesleki
faaliyetlerini düzenleyen yasa ve yönetmeliklerle yasaklandığı gerekçesiyle, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne bildirimde bulunuldu.
Odamıza, Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından ulaşan cevap yazısından
anlaşıldığı üzere; söz konusu başvurumuz Reklam Kurulu Başkanlığınca incelenmiş
olup, fırsat siteleri olarak adlandırılan internet sitelerini sahipliğinde bulunduran 51
adet işletmeye yazı yazılarak; sağlık alanında yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin, sağlık hizmeti veren kişi ya da kurumların yapacakları ticari reklam ve ilanların
birçok mal ve hizmet alanına kıyasla önemli ölçüde yasak ve sınırlama getiren hükümler içerdiği hatırlatılarak, söz konusu şirketlerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermemeleri durumunda haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısı yapılmıştır.
Ayrıca, söz konusu firmalar Odamıza gönderdikleri yazılarda; kendilerine ait sitelerde
ağız ve diş sağlığına ilişkin bu tür reklamları kaldırdıklarını ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini belirtmişlerdir.
Reklama Ceza!
Odamız bölgesinde faaliyet gösteren özel bir ADSM tarafından “Ağız Kokusu
Şikayetiniz mi Var?” başlıklı e-posta yoluyla yapılan reklam nedeniyle kurumun mesul müdürüne disiplin soruşturması açılmış ve para cezası verilmişti. Ceza alan diş
hekiminin karara itiraz etmesi üzerine dosya TDB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından
incelenmiş ve Odamız Disiplin Kurulu’nun kararı onaylanmıştı. Bunun üzerine diş hekimi de söz konusu kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali için İdare Mahkemesinde dava açmıştı.
“Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali
41
ODA ETKİNLİKLERİ
istenilen 8/a maddesinin; dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının
ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı” gerekçesiyle açılan davayı
reddetmiş olduğu bilgisi de hatırlatılarak davanın reddine karar verilmiştir.
Beyazlatma Merkezleri Mercek Altında!
İstanbul’da bir süredir faaliyet gösteren ve meslektaşlarımızın yoğun tepkisini çeken
“beyazlatma merkezleriyle” ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığımız başvurular sonuç
verdi. Sağlık mevzuatında tanımlanan herhangi bir sağlık kuruluşu kapsamına
girmediği anlaşılan Smile Center Diş Beyazlatma Merkezi’nin çeşitli ilçelerde açtığı
yerler, İl Sağlık Müdürlüğü’ne birçok kez yazılı olarak bildirildi. Müdürlüğün 03.06.2013
tarihinde Odamıza gönderdiği yazıdan, Beşiktaş adresinde bulunan ve dişhekimi
olup olmadığı bilinmeyen kişilerce ışınlı beyazlatma yapılan merkezin faaliyetinin
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
sonlandığı anlaşılmaktadır. Odamız diğer merkezlerin de kapatılması için konunun
yakından takipçisi olmuştur.
Mahkeme Kararları Bir Kez Daha Hatırlattı: Sağlıkta Reklam Yasaktır!
İstanbul’da faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunun e-posta yoluyla gönderdiği
reklam içerikli iletiler Odamıza şikayet olarak ulaşmış, söz konusu gönderiler nedeniyle sağlık kuruluşunun şubelerinin mesul müdürleri hakkında açılan disiplin
soruşturmalarında para cezası ve bir ay süreyle meslekten geçici alıkonma cezası
verilmişti. Bu cezaların iptali için Ankara İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedildi ve mesul müdürlere verilen disiplin cezası hukuka uygun bulundu. Bunlardan
para cezası niteliğinde disiplin cezasıyla cezalandırılan dişhekiminin davasında
temyiz istemi de reddedilerek karar kesinleşti.
Diğer dosyada ise dişhekiminin daha önce de benzer eylemler sebebiyle disiplin
cezasıyla cezalandırılmış olması gözetilerek Oda bölgesinde bir ay süreyle meslekten
geçici alıkonma cezası verilmişti. Bu ceza işleminin iptali istemi Mahkeme tarafından
reddedildi.
Söz konusu meslekten men cezasıyla ilgili temyiz istemini değerlendiren Ankara
Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu da dava konusu disiplin cezasının hukuka uygun
olduğunu belirterek mahkeme kararının onanmasına karar verdi.
Dişhekiminin benzer bir eylem sebebiyle yeniden meslekten men cezası alması
halinde bu ceza, yasa gereğince, Oda bölgesinde çalışmaktan men cezası olarak
uygulanacaktır.
EURO D reklamına ceza
Yine Odamız bölgesinde faaliyet gösteren bir ağız ve diş sağlığı merkezinin yurt
dışındaki Türklere hitap eden EURO D isimli televizyon kanalında reklam yapması sebebiyle sorumlu dişhekimine Odamız Disiplin Kurulu tarafından para cezası verilmiş,
bu cezaya, “Yayının yurt dışına yönelik yapıldığı, merkezlerin reklam yapma hakkının
bulunduğu, merkezin reklamı sebebiyle sorumlu dişhekimine ceza verilemeyeceği”
gibi gerekçelerle yapılan itiraz TDB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedilerek bu
ceza onaylanmıştı.
Disiplin cezasının iptali için ilgililerin Ankara 9. İdare Mahkemesinde açtıkları davada,
yapılan yayınlarda “reklam yapıldığı ve talep yaratmaya yönelik nitelik taşıdığından
bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği” saptanmış, “…bu ilanın reklam unsuru
içermekte olup, belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek yasal düzenleyici kuralların ihlal edildiği…” gerekçesiyle de davanın reddine
42
ODA ETKİNLİKLERİ
karar verildi.
Davacının bu kararın bozulması istemiyle yaptığı temyiz talebinin de Ankara Bölge
İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine karar kesinleşti.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Risk Değerlendirme Formu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, Çalışma Bakanlığı tarafından
yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul edilen dişhekimi muayenehanelerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2013
tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak; aynı Kanuna göre, işyerlerinde risk değerlendirmesi
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
yapılması zorunluluğu 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
Türk Dişhekimleri Birliği de Odaların katkılarıyla, meslektaşlarımızın işyerlerinde
uygulamaları için bir “Risk Değerlendirme Formu” oluşturuldu. Bu form Odamızın web
sitesinde yayınlandı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
14. Dönem Yönetim Kurulumuz, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesi ile
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, meslektaşlarımızın yanlarında çalışan personellerine ve dişhekimlerine
yönelik bir eğitim programı düzenledi. Çalışanların ve dişhekimlerinin yoğun ilgi
gösterdiği eğitimler; 10-11-17-18-24-25-31 Temmuz 2013, 01-21-22 Ağustos 2013
tarihlerinde gerçekleştirildi. Bir tam gün süren eğitimin sonunda katılımcılara “katılım
belgesi” verildi. Eğitimlere yaklaşık 1000 kişi katıldı.
Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde yapılan ve İş Güvenliği Uzmanı Makine Mühendisi
Gökhan Berker tarafından verilen eğitimlerde; ilgili yasa ve yönetmelikler, iş sağlığı ve
güvenliği tanımı, risk faktörleri ve korunma önlemleri, işverenin-çalışanların yükümlülükleri ile acil durum planı konusunda bilgi verildi.
Oda Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Oda personeli de İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimi aldı. Oda merkezinde bir gün süren eğitim, İş Güvenliği Uzmanı Erdoğan
Demir tarafından verildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı- İşyeri Hekiminden Hizmet AlınmasıOSGB Firmaları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
ve İşyeri Hekiminden (OSGB’lerden) hizmet alınma zorunluluğunun 01 Ocak 2014
itibariyle başlaması üzerine, hizmetin alınması konusunda dileyen meslektaşlarımıza
yardımcı olabilmek amacı ile Yönetim Kurulumuzun hazırlattığı Hizmet Sözleşmesi ve
Teknik Şartname, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalara gönderildi ve Odamızın
web sitesinde de yayınlandı.
Ayrıca Yönetim Kurulumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından akredite
olan firmalara yazı yazarak bu hizmeti meslektaşlarımıza verip veremeyecekleri soruldu. Hazırlanan teknik şartname ve hizmet sözleşmesi çerçevesinde hizmet vermeyi
kabul eden firmalar Odamızın web sayfasında yayınlandı. Dileyen meslektaşlarımız
buradan hizmet aldılar.
43
ODA ETKİNLİKLERİ
Uygulamalı Acil Tıbbi Müdahale Kursu
Odamızın, İstanbul Tıp Fakültesi ile ortak olarak düzenlediği “Dişhekimliğinde
Uygulamalı Acil Tıbbi Müdahale Kursu” 21-22 Ağustos 2013, 30-31 Ekim 2013, 2728 Kasım 2013, 25-26 Aralık 2013 ve 12-13 Şubat 2014 tarihlerinde Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim
üyesi Prof.Dr. Sezai Vatansever ve İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Ayşen Yavru’nun eğitmen olarak yer
aldıkları kursta katılımcıların; dişhekimliği pratiğinde karşılaşılabilecek acil durumları
doğru değerlendirmeleri, ayırıcı tanıları bilme ve uygun müdahaleleri yapabilmeleri
hedeflendi. İlk gün teorik, ikinci gün pratik eğitim verilen “Dişhekimliğinde Uygulamalı
Acil Tıbbi Müdahale Kursu”na 20 meslektaşımız katıldı.
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Temel İlk Yardım Kursu
İstanbul Dişhekimleri Odası ve Kızılay’ın işbirliği ile dişhekimlerine yönelik düzenlene
Temel İlk Yardım kursları 14.Yönetim Kurulu çalışmaları dahilinde Eylül-Ekim 2012
döneminde yapıldı.
İki tam gün süren kursta teorik ve uygulamalı eğitim verildi, eğitimin sonunda
sınavda başarılı olan katılımcılar; Kızılay ve Kızılhaç’ı tanıyan tüm ülkelerde üç yıl
geçerli olan temel ilk yardım sertifikasını almaya hak kazandılar.
44
01 - 02 Eylül 2012
C.tesi - Pazar
YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ
06 - 07 Eylül 2012
Perş. - Cuma
BAKIRKÖY KIZILAY
10 - 11 Eylül 2012
P.tesi - Salı
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI KADIKÖY ŞB.
17 - 18 Eylül 2012
P.tesi - Salı
YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ
20 - 21 Eylül 2012
Perş. - Cuma
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI KADIKÖY ŞB.
22 - 23 Eylül 2012
C.tesi - Pazar
YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ
06 - 07 Ekim 2012
C.tesi - Pazar
BAKIRKÖY KIZILAY
08-09 Ekim 2012
P.tesi - Salı
YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ
11 - 12 Ekim 2012
Perş. - Cuma
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI KADIKÖY ŞB.
20 - 21 Ekim 2012
C.tesi - Pazar
BAKIRKÖY KIZILAY
ODA ETKİNLİKLERİ
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU
İstanbul Dişhekimleri Odası Türk Sanat Müziği Korosu, 14. Yönetim Kurulu’nun
çalışma döneminde de faaliyetlerini sürdürdü. Koro, şef Aydan Bakan yönetiminde
her Salı saat 18.30’dan 20.30’a kadar Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde çalışma
olanağı buldu. İlk dönem 10-15 kişi çalışan koro, çalışmalarını şuan 12 kişiyle yürütmekte. İstanbul Dişhekimleri Odası Türk Sanat Müziği Korosu 2013 yılı Ağız ve Diş
Sağlığı Haftası içinde düzenlenen Plaket ve Sertifika Töreni’nde ve 19.03.2014 tarihinde Odamızın Yaşlılar Haftası’nda gerçekleştirdiği Darülaceze ziyaretinde sahne aldı.
Hoca: Aydan Bakan
Koro üyeleri: (Alfabetik sırayla)
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Dişhekimi Ahmet Akkirman
Dişhekimi Atiye Akbulut
Dişhekimi Çiğdem Dulundu
Dişhekimi Filiz Ersayın
Dişhekimi Meltem Güneysu
Dişhekimi Nesrin Ergüven Manzak
Dişhekimi Nilgün Özşahin
Dişhekimi Pınar Ezerler İzar
Dişhekimi Serpil Demirtaş Yazıcı
Dişhekimi Sevgi Ordu Sarıtaş
Dişhekimi Vildan Yontuç
İDO SİNEMA GÜNLERİ
SİNEMA GÜNLERİ
yat var, 7. sanat size hayatın ve hayallerin sınırsızlığını gösterecek,” diyerek İDO Sinema
Günleri’ni organize etti. Her ayın 3. pazartesi günü, sinema tarihinde iz bırakmış yerli
ve yabancı filmler Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezinde sinemasever meslektaşlarımızla
buluştu. Film gösterimlerinde, sinema günlerinin koordinatörlüğünü yürüten Ozan Kemal Dil, film ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptı. Her gösterimin sonunda, film üzerine
bir söyleşi gerçekleştirildi.
iSTANBUL
14. Dönem Yönetim Kurulu “Hayatımız ‘diş’ ten ibaret olmasın. Dışarıda sınırsız bir ha-
AHH GÜZEL
18.02.2013
Dişhekimi Zerrin Küpçü
Söyleşi: Ayla Algan Saat: 19.00
Yer: İDO Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi
Ah Güzel İstanbul
18.02.2013
Ayla Algan
12 Monkeys
18.03.2013
Hülya Uçansu
Ağlama Anne Güzel Yerdeyim
22.04.2013
Ümit Kıvanç
Noi Albinoi
20.05.2013
Ozan Kemal Dil
Gelecek Program: TWELWE MONKEYS (12 MAYMUN) 18.03.2013
45
ODA ETKİNLİKLERİ
SAĞLIK NET 2 VERİ GÖNDERİM SİSTEMİ
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gündeme gelen “hastalara ait kişisel verilerin Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi’ne girilmesi” konusu, 14.Dönem Yönetim Kurulu
çalışmaları sürecinde, meslektaşlarımızı uğraştıran konuların başında yer aldı.
663 sayılı KHK’nın Sağlık Net 2 sistemine veri gönderilmesine ilişkin 47.maddesinin;
Anayasa’nın 20. ve 25. maddelerine, AİHM kararlarına ve başta Biyotıp Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu değerlendirmesiyle açılan davada
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı vermesine rağmen Sağlık Bakanlığı bu verilerin
gönderilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Bakanlık, önce 359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na dayandırarak, daha sonra da son çıkan Torba
Yasa’nın içine dahil ederek bu verilerin gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürdü. Bu
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
süre içinde meslektaşlarımıza konuyla ilgili ciddi baskılar yapıldı. Bazı ilçelerde iki kez
meslektaşlarımızın savunmaları alınmaya çalışıldı.
Yönetim Kurulumuz süreç boyunca, “kişisel verilerin korunmasının Anayasa’nın güvencesi altında olduğunu, bu biçimiyle veri toplanmasının Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarına, Biyotıp Sözleşmesi ve birçok uluslararası sözleşmeye aykırı
olduğunu, meslektaşlarımızın bu konuda zorlanmaması gerektiğini” kararlılıkla dillendirdi.
Konuyla ilgili geniş katılımlı bir Dişhekimleri Meclisi toplantısı düzenledi, web sitesi, mail
ve sms yoluyla meslektaşlarımızla sürekli bilgi paylaşımı içinde oldu. Bu yoğun çalışma
neticesinde meslektaşlarımızın büyük bölümü sisteme veri göndermeyerek büyük bir
dayanışma örneği gösterdi.
Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi ile ilgili İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı:
…………………………..
İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne,
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
47. maddesi ile Sağlık Bakanlığı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık
hizmeti alanların kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü
vasıta ile toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkili; muhatap kurum ve kuruluşlarında
bu bilgileri vermeye mecbur olduğu ve ayrıntılarının yönetmelikle düzenleneceği hükme
bağlanmıştır.
İstenen hastaya ait kayıtlar, kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler özel hayatın
ayrılmaz bir parçasıdır ve bu şekliyle veri toplanması Anayasamıza, AİHM kararlarına,
Biotıp Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde Bireylerin Korunması
sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelere de açık aykırılıklar taşınmaktadır.
Konu Anayasa Mahkemesine götürülmüş olup Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde
verdiği İptal Kararı ile “Sağlık Bakanlığının dişhekimliği muayenehaneleri ile diğer bütün
sağlık kurum ve kuruluşlarından hastaların kişisel verileri ile sağlık hizmet bilgilerini isteme
yetkisinin mevcut düzenlemelerle istenmesinin mümkün olmadığına” hükmetmiştir.
Yine bu kararla Sağlık Bakanlığının 2013 yılı Nisan ayı başında uygulamaya geçeceğini
belirttiği Sağlık Net-2 veri toplama sisteminin uygulanamayacağı belirtilmiş olmaktadır.
46
ODA ETKİNLİKLERİ
Buna rağmen Sağlık Bakanlığı, bir kısım bilişim firmalarına gönderdiği yazıda ve kimi yerlerde meslektaşlarımıza yazılı ya da sözlü olarak iletilen mesajlarda; iptal kararının etkisinden kurtulabileceği düşüncesiyle, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasasındaki
"Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur" şeklindeki genel ilkeden hareketle hasta bilgilerine erişileceğini, "sistemlerin aynı
şekilde çalışmaya devam edeceğini" belirtmektedir.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1987 yılında kabul edilmiş olup bu güne kadar
geçen 26 yılda bu kanuna dayalı kayıt ve bildirim sistemi kurulması istenmemiştir.
Yine eğer dayanak 3359 sayılı kanun ise neden 663 sayılı KHK ile yeni bir düzenleme
yapılması gerektiği de anlaşılamamıştır.
Dişhekiminin sır saklama yükümlülüğünün bulunduğu öteden beri kabul edilmektedir. Bu yükümlülük, bir yandan mesleki etik kurallar ve hukuk kurallarıyla koİSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
runurken; aykırı davranışlar da ceza kanunu hükümleriyle suç olarak tanımlanmıştır.
Genel olarak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması Türk Ceza
Yasasının 136.maddesine göre hapis cezasını gerektiren bir suç olarak belirtilmiştir. Bu
suçun mesleğin yarattığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi ise ağırlaştırıcı nedendir.
Dişhekiminin hastasıyla ilgili olarak öğrendiği her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmekte ve sır kapsamında kalması gerektiği değerlendirilmektedir. Sır kapsamındaki bu bilgiler yeni hukuksal düzenlemelerde kişisel veri olarak da adlandırılmaktadır. Söz konusu
sırrın kural olarak, hastanın rızası olmaksızın, paylaşılmaması beklenmektedir.
Hastaların kişisel verileri Anayasa ve Türk Ceza Yasası ile koruma altındadır. Hastanın
izni olmadan, istisnalar dışında, hasta bilgilerinin paylaşılması yasaktır, suçtur. 3359 sayılı
Yasa ile getirilen genel bir ilke şeklindeki düzenleme ile hasta verilerinin izinsiz olarak
toplanmasına olanak yoktur. Anayasamızın 20. maddesi: "Herkes, kendisiyle ilgili
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili
kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini
veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin
açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla
düzenlenir." demektedir.
Açıktır ki hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması ancak iki halde mümkün
olabilmektedir.
- Sağlık verileri işlenecek kişi buna açık rıza verecek.
- Ya da bu işleme kanuni bir zorunluluktan kaynaklanacaktır.
Tüm bunlara karşın İlçe Sağlık Müdürlüklerince meslektaşlarımıza çoğu Tebligat Kanununa aykırı tebligatlar yapılmaya devam edilmekte, konusu suç olan bir işin yapılması
yönünde neredeyse tehdide varan baskılar yapılmaktadır.
Hukuk devletinde dayanağını Anayasa ve yasalardan almayan hiçbir yetkinin
kullanılamayacağı ve özellikle kişi hak ve hürriyetlerine kısıtlama getirilemeyeceğini bir kez
daha hatırlatır, bu haliyle hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve hukuka aykırılığı tartışılmaz
olan uygulamadan vazgeçilmesi konusunu bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
Ayten Yıldırım
İstanbul Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri
47
FERDİ KAZA SİGORTASI
FERDİ KAZA VE İŞ GÖREMEMEZLİK SİGORTALARI
14.Dönem Yönetim Kurulumuzun çalışma süresi içinde, meslektaşlarımızın Ferdi
Kaza ve İş Görememezlik Sigortaları 2012-2013 ve 2013-2014 dönemleri içinde
yenilendi.
2012-2013 DÖNEMİ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARIGROUPAMA SİGORTA&EMEKLİLİK
Kaza sonucu vefat: 15.000 TL
Kaza sonucu maluliyet: 15.000 TL
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Kaza sonucu tedavi masrafları: 1.500 TL
Kaza sonucu iş görememezlik sigortası günlük teminatı: 75 TL
İş görememezlik yıllık azami gün sayısı: 200 gün/kişi
2013-2014 DÖNEMİ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
Kaza sonucu vefat: 15.000 TL
Kaza sonucu maluliyet: 15.000 TL
Kaza sonucu tedavi masrafları: 1.500 TL
Kaza sonucu iş görememezlik sigortası günlük teminatı: 75 TL
İş görememezlik yıllık azami gün sayısı: 200 gün/kişi
2012-2014 DÖNEMİ FERDİ KAZA ve İŞ GÖREMEMEZLİK
SİGORTASI BAŞVURULARI
Toplam Başvuru Sayısı: 42
Ödenen Toplam Miktar: 108.049,60 TL.
48
BASIN AÇIKLAMALARI
Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği Hakkında Basın Açıklaması
663 sayılı KHK ile tüm Sağlık Bakanlığı teşkilatını yeniden kuran Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği, sağlık meslek örgütlerinin mevcut düzenlemelerde yer alan mesleki
yeterlilik, mesleki yaptırım ve etik ilkelerin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi konusundaki yetkilerini üstlenerek meslek örgütlerini yok saymakta, giderek
meslek örgütlerinin olmadığı bir ülke hayalini gerçekleştirme yolunda kararlı adımlar
atılmaktadır.
Yıllardır sürdürülen bu politikalar bizi mesleğimize sahip çıkmaktan alıkoyamayacaktır.
İstanbul Dişhekimleri Odası sadece mesleğimize, meslektaşlarımızın haklarına değil,
toplumun sağlık hakkına da sahip çıkacak, doğruları söylemeye aynı kararlılıkla devam edecektir.
Reyhanlı Açıklaması
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde, bomba yüklü iki aracın patlaması
sonucu 46 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu resmi açıklamalara yansımıştır. Bazı
kaynaklar ise ölü sayısının yüzün üzerinde olduğu haberlerini geçmiştir.
Arap Baharı diye adlandırılan, bölgenin emperyal güçler tarafından yeniden dizayn
edilmesi çabalarından en fazla etkileneceklerin başında ülkemiz gelmektedir.
Reyhanlı’daki patlamalar, Türkiye Cumhuriyeti’ni yanı başımızdaki savaşın içine
çekme planlarının bir parçası olduğu açıktır. Bu kirli savaşın içinde yerimizin olmadığını
düşünüyoruz.
Bölgedeki meslektaşlarımıza ve Reyhanlı halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor,
onlarca masum insanımızın hayatına mal olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gerçek faillerin bir an önce tespit edilerek cezalandırmalarını beklediğimizi tüm meslektaşlarımız
ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Çağrımızdır!
Bu parklar bizim
Bu caddeler bizim
Bu sokaklar bizim
Ağaçlar, kuşlar, yapraklar, çiçekler, böcekler bizim.
Bu şehir içinde yaşayanların
Bu şehir sokakları, caddeleri, sinemaları, tiyatroları, kahveleri, okullarıyla bizim.
Yağmuru, güneşi, karı, rüzgarı ile bizim.
Kargaşasıyla da olağanüstü güzellikleriyle de bizim
Bu şehirde çocukluğumuz var,
Bu şehirde gençliğimiz var,
Bu şehirde yaşlılığımız da olsun istiyoruz,
Bu şehirde torunlarımız da olsun istiyoruz.
Bu şehri kuşaklar boyunca el ele, onlarla yaşamak istiyoruz.
Onlara sadece anlatılacak değil gösterecek, birlikte görebileceğimiz yerlerimiz olsun
Bırakın ortak mekanlarımız olsun, anılarımız olsun.
Bırakın bedenimiz, ruhumuz bu şehre ait olsun.
Bizi bu şehirden koparmayın.
49
BASIN AÇIKLAMALARI
Tüm Meslektaşlarımızı Gezi Parkı’na, Şehrimize, Geleceğimize
Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz
Gözaltına Alınan Taksim Dayanışması Temsilcileri Serbest Bırakılsın!
Gaz, cop, su, plastik mermi serbestti, şimdi de;
Sopa serbest
Satır serbest
Pala serbest
Tabanca serbest
Avukatların coplanıp, yerlerde sürüklenmesi serbestti
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Sağlık çalışanlarının coplanıp, yerlerde sürünmesi serbestti
Şimdi de yollarda yürümek yasak
Parka girmek yasak
Açıklama yapmak yasak
Gözaltına alınmak serbest
Kelepçelenmek serbest
8 Temmuz 2013 Pazartesi akşamı Taksim Dayanışması bileşenlerinden emek, meslek
örgütlerinin; STK’ların, siyasi partilerin temsilcisi ve yöneticilerinin de aralarında
bulunduğu pek çok kişi gözaltına alınmıştır.
Daha önce güvenlik güçlerinin şiddeti sonucu can kayıpları, yaralanmalar yaşanmış
bugün bu şiddete sopa, satır, pala, tabanca eklenmiştir.
Dün dahil ilk günden beri yaşanan olaylar ve sonrasındaki açıklamalar bir kenti
yöneten iradenin neler yapmaması neler söylememesi gerektiğinin örnekleridir.
Siyasi iktidar da dahil olmak üzere ülkeyi ve kenti yönetenlerin bu ayrıştırıcı, yaralayıcı
nefret söyleminden hızla uzaklaşmalarını bekliyoruz.
Bu söylem ve eylem biçimi devam ettiği müddetçe toplumsal olaylarda neler
yaşanabileceğini düşündüğümüzde korkularımız karabasana dönüşüyor.
Gözaltıları şiddetle kınıyor, gözaltına alınanların en kısa sürede serbest bırakılmalarını
bekliyoruz.
Son Gelişmeler Üzerine…
Soruşturmayı yürüten savcıların yerine yenileri atandı.
Soruşturmayı yürüten polisler görevden alındı.
Adli Kolluk Yönetmeliği değiştirildi.
Basının Emniyet Müdürlüklerine girmeleri yasaklandı.
Böylesi bir soruşturmada yapılmaması gereken her şey yapıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yapılması gerekenlerin yapılmadığı görüldü,
görülüyor.
Peki ne yapılıyor? Emniyet güçlerinin büyük bölümü bir gecede yer değiştiriyor. Kritik
soruşturmaları yürüten tüm savcılar yer değiştiriyor. Yargının söylediğini adli kolluk yerine getirmiyor. Yerine getirmek isteyenler anında görevden alıyor. Yapılamayan operasyonlar, yerine getirilemeyen soruşturmalar birbirini izliyor.
50
BASIN AÇIKLAMALARI
Süreç başladığından beri neler söylendi? Çete, dış güçler, organize işler, operasyon,
paralel devlet, çoğaltılabilir.
Bu toz duman içinde görünen nedir?
Hukukun yok sayılması,
Hukukun silah olarak kullanılması,
Hukukun siyasallaşması,
Hukukun kişiye göre, duruma göre, işimize yarayıp yaramadığına göre yeniden,
yeniden düzenlenmesi var.
Elinde devlet gücü olanların hukuka meydan okuması var.
Bunlar yetmiyor. Bu siyasi iktidar tarafından 2010 yılında yeniden yapılanan ve devrim
olarak nitelenen HSYK’nın yapısı yeniden değiştiriliyor ve büyük ölçüde Adalet
Bakanına bağlanıyor.
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Dün omuzlarda taşınanlar bugün yerin dibine sokuluyor.
Dün destan yazdığı söylenenler bugün yok ediliyorlar.
Yürütme ve yargı arasındaki kavgada deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Yürütme ve yargı arasındaki bu kıyasıya kavga başta güvenlik güçleri olmak üzere tüm
kurum ve kuruluşlara yansımış adeta ülkemizi içten çökertecek hale getirmiştir.
Dün masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği, özel hayatın gizliliği, hak, hukuk, adalet diyenlere
Hadi Canım sende! diyenler.
Bugün aynı temel hukuk ilkelerine sarılıyorlar.
Çok beylik sözdür ama çok da doğrudur.
Hukuk, adalet, bağımsız yargı bir gün herkese lazım olabilir.
Vicdan bir gün herkese lazım olabilir.
Dün hukuk, adalet, bağımsız yargı vicdan diyen biz bugün yine aynı yerdeyiz.
Ülkemizde Son Günlerde Yaşananlar Üzerine...
Türkiye birkaç gündür geniş çaplı bir yolsuzluk ve rüşvet skandalı ile çalkalanıyor.
Ortaya dökülen ve her geçen gün dallanıp budaklanan “yolsuzluk” olayı “Devlet içinde
devlet var” “Dış güçlerin komplosu var” “Arkasında psikolojik savaş var” “Çeşitli ülke
lobileri var.” “Siyasi iktidarı bitirmek isteyenler var” cümleleriyle geçiştirilemeyecek kadar vahimdir.
Bütün bu komplo teorileri gerçekse boşa çıkarmak için şeffaf ve adil bir soruşturma
sürecinin izlenmesine ve hukukun işlemesine olanak sağlanmalıdır. Akıllarda pek çok
şüphenin ve sorunun kalmasına olanak verilmemelidir.
Yine bugüne kadar ülke tarihinin en önemli siyasi davalarında hiç akla gelmeyen “Masumiyet karinesi” “Soruşturma sürecinin gizliliği” “Basına bilgi servis edilmesi” gibi bir gün
herkese lazım olabilecek temel hukuk kavramlarına dört elle sarılınması dikkat çekicidir.
Yolsuzlukla “mücadele” ettiğini “hortumları” kestiğini en yetkili ağızlardan sürekli
söyleyen bir siyasi iktidarın ilk iş olarak operasyonun başındaki isimlerle birlikte polis
içinde atama, tasfiyeye girişmesi, savcıların yanına yeni isimler atanması, Adli Kolluk Yönetmeliği’nin değiştirilmesi, gazetecilerin Emniyet Müdürlüklerine girişlerinin
yasaklanması ve bütün bunların eleştirilerin odağındaki bakan tarafından yapılması
ve eğer doğruysa her dilde, her ülkede “siyasi baskı” olarak adlandırılacak görüşme
trafikleri en başta söylenen mücadelenin “gerçekliği”
konusunda derin kuşkular
uyandırmaktadır.Her olumsuz görülen olayda olduğu gibi “Gezi” olaylarına gönderme
51
BASIN AÇIKLAMALARI
yapılması bir alışkanlık haline gelmiştir.
Daha uzatmaya gerek yok. Olayın siyasi boyutları konusunda herhangi bir tarafın
yanında olmamız söz konusu değildir. Taraf olduğumuz konu kim yaparsa yapsın yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele etmenin devletin temel görevi olduğu gerçeğidir.
Yapılacak en doğru şey “Masumiyet Karinesine” azami özen gösterilerek
soruşturmaların ve olası dava süreçlerinin şaibeden uzak, kamuoyu vicdanını rahatsız
etmeyecek ve en şeffaf, en adil biçimde sürdürülmesi ve sonuçlandırılması olacaktır.
Daha 15 Yaşındaydı
Berkin Elvan öldü...
Çocuk bedeni 269 gün dayanabildi
Berkin Elvan öldürüldü
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Tıpkı Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik gibi…
On beş yaşındaydı…
Sınırsız cop...
Sınırsız gaz...
Sınırsız su...
Sınırsız aşağılama
Sınırsız azarlama...
Sınırsız ötekileştirme tarafından öldürüldü.
Destan yazma emri verenler, destan yazanlar tarafından öldürüldü
On beş yaşındaydı…
Faiz lobisi, büyük sermaye, medya, iç ve dış menfaat çevreleri, muhalefet partileri,
çevreciler, doktorlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, öğretmenler, öğretim üyeleri,
öğrenciler, işçiler, Gezi olaylarının sorumlusu gösterilmişti.
Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda da paralel, kare, dikdörtgen sorumlu gösteriliyor.
Hukuk nerede? Adalet nerede? Vicdan nerede?
Berkin ve diğerleri için geçmiş olsun ya da başınız sağolsun diyemeyenler
Neredesiniz?
Daha on beş yaşındaydı…
52
DİŞHEKİMLERİNE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
Baro Bahçe İNDİRİM
Baro Bahçe Kanlıca Tesisleri
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI ÜYELERİNE
%25 -20 İNDİRİM
Hacı Muhittin Sok.ak No.40 Kanlıca Beykoz / İstanbul - 0 530 584 74 74
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Yüzmemania İNDİRİM
Dental Alerji Testi
Dişhekimlerinin anestezik maddelerle ilgili olarak son yıllarda giderek artan “Dental Alerji Testi” istekleri karşısında Odamız 14.Dönem Yönetim Kurulu, yaptığı araştırmalarda
fakültelerin talepleri karşılamakta yetersiz kaldığını görerek meslektaşlarımızın bu
konudaki sıkıntılarına yardımcı olmak amacı ile hizmeti verebilecek özel hastanelerle
görüşmüş ve Özel Okmeydanı Hastanesi ile sözleşme yapmıştır.
Acil Tıbbi Yardım Çantası
Meslektaşlarımızdan gelen istek doğrultusunda hazırlanan, sağlık kuruluşlarında
bulundurulması gereken ilaç ve malzemelerden oluşan bir“Acil Tıbbi Yardım Çantası”
oluşturulup hekimlere satışı yapıldı. Çantada ayrıca Sağlık Bakanlığı izniyle yurt
dışından temin edilen Epipen de yer aldı.
53
FDI 2013 İSTANBUL KONGRESİ
İstanbul’da Tarihi Buluşma
Dişhekimliğinin “olimpiyatı” olarak bilinen Dünya Dişhekimliği Kongresi’nin 101.si
28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında Türk Dişhekimleri Birliği’nin ev sahipliğinde
İstanbul’da yapıldı. 14.Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma dönemine denk gelen kongre, FDI’ın son yıllarda yaptığı en görkemli organizasyon oldu. 120 ülkeden
yaklaşık 17 bin kişinin katıldığı bu tarihi buluşmanın organizasyonunda, İstanbul
Dişhekimleri Odası komisyon üyeleri ve aktivistleri görev aldılar.
*İstanbul Kongre Merkezi’nde 25 Ağustos 2013 Pazar günü gerçekleştirilen FDI
Genel Kurulu’na, FDI üyesi ülkelerin ve uluslararası derneklerin yaklaşık 350 temsilcisi, dişhekimliği meslek politikalarını tartışmak üzere bir araya geldiler. Toplantının
açılış konuşmasını Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel yaptı.
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Genel Kurul’da, İstanbul Kongresi’nin ardından 2014 kongresinin Hindistan’da ve
2015 kongresinin de Tayland’da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
*Dünya Dişhekimliği Kongresi İstanbul buluşması öncesi, 27 Ağustos 2013 Salı günü
İstanbul Kongre Merkezi’nde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. FDI 2013 İstanbul
Kongresi’ne başkanlık eden TDB Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel ile FDI Başkanı Orlando Monteiro da Silva’nın birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kongre
programı ve hedefleri hakkında bilgi verildi. Basın toplantısının sonunda; dişhekiminin
ve dişhekimliği hizmetlerinin genel sağlıktaki yerini sağlamlaştıracak, ulusal sağlık
politikalarını oluşturmada çok önemli bir adım olarak nitelenen ve Dünya Dişhekimleri
Birliği Genel Kurulu tarafından onaylanan İstanbul Deklarasyonu metni imzalandı
(İstanbul Deklarasyonu metni arka kapak içindedir).
*2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi Expodental 2013 fuar açılışı, 28 Ağustos 2013
tarihinde yapıldı. 10000 m2’yi geçen bir alana kurulan Expodental 2013 kapsamında,
dünya çapındaki 248 firma,
dişhekimliği alanındaki en yeni cihaz, ekipman ve
teknolojileri meslektaşlarımıza tanıtma olanağı buldu.
*28-31 Ağustos 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen FDI 2013 Dünya
Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Programı; 852 adet poster ve 348 adet sözlü sunum
olmak üzere 1200 bilimsel çalışması, kongre süresince yapılan 4 endüstri sempozyumu, IADR ve Osteointegrasyon Derneği Sempozyumları, 4 ulusal bilimsel dernek
paneli, 115 bilimsel konferansı, 16 “uzmanına sor” oturumları ve 29 adet bilimsel
kursu ile katılımcılara büyük bir bilimsel şölen sundu.
*TDB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen FDI 101. Dünya Dişhekimliği
Kongresi’nin açılışı 28 Ağustos 2013 tarihinde ICC Kongre Merkezi`nde yapıldı. Açılış
konuşmasını Prof. Dr. Taner Yücel’in yaptığı gecede sırasıyla Dünya Dişhekimleri Birliği
(FDI) Başkanı Orlando Monteiro da Silva ve Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu birer
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından perküsyon sanatçısı Burhan Öçal katılımcılara
unutulmaz bir konser verdi. Konserin ardından Organizasyon Komite-sinde çalışanların
tanıtılması ve teşekkür seremonisine geçildi. Daha sonra başkanlık devir teslim töreni
yapıldı ve Dünya Dişhekimleri Birliği Başkanı Orlando Monteiro da Silva, FDI Seçili
Başkanı Dr. Tin Chun Wong`a görevini devretti. Ülkelerin bayrak geçit töreninin ardından
açılış töreni, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu muhteşem gösterisi ile sona erdi.
54
FDI 2013 İSTANBUL KONGRESİ
BİLİMSEL KOMİTE
Prof. Dr. Nermin Yamalık- Komite Başkanı
Prof. Dr. Gamze Aren- Komite Raportörü
Prof. Dr. Aslan Yaşar Gökbuget
Prof. Dr. Bahar Kuru
Prof. Dr. Behçet Erol
Prof. Dr. Cengizhan Keskin
Prof. Dr. Esra Yıldız
Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu
Prof. Dr. İhsan Hakan Özyuvacı
Prof. Dr. İnci Oktay
Prof. Dr. Semih Özbayrak
Prof. Dr. Serdar Yalçın
Prof. Dr. Tülin Arun
Prof. Dr. Yasemin Özkan
Doç. Dr. Güliz Güncü
Doç. Dr. Hakkı Sunay
Doç. Dr. Ömer Engin Bulut
Doç. Dr. Seçil Karakoca Nemli
SOSYAL KOMİTE
Dişhekimi Ali Ulvi Uçar- Komite Başkanı
Dişhekimi Şeyda Ersoy- Komite Raportörü
Dişhekimi Ayşegül Demirağ
Dişhekimi Billur Erim
Dişhekimi Demet Güzel
Dişhekimi Filiz İskender
Dişhekimi Lale Derlen
Dişhekimi Taner Kuru
Dişhekimi Turgut Turan
SERGİ KOMİTESİ
Dişhekimi Yaşar Baytak- Komite Başkanı
Dişhekimi Özgür Tutucu- Komite Raportörü
Dişhekimi Demet Sertgöz
Dişhekimi Mehmet Fatih Akkaya
Dişhekimi Neslihan Yamalıoğlu
Dişhekimi Umut Öngüç
Dişhekimi Zafer Taş
HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ
Prof. Dr. Emine Halide Nayır- Komite Başkanı
Dişhekimi Alev Özkefeli- Komite Raportörü
Dr. Aslı Yetgin Yazar
Dişhekimi Bilgehan Nesiri
Dişhekimi Cem Dündar
Dişhekimi Elif Nurhak Erdal Kırık
Dişhekimi Filiz Kahveci
Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı
Dişhekimi Müdrike Ebru Nuhoğlu
Dişhekimi Özgür Başar Varoğlu
Dişhekimi Sevil Tuğlu Arslan
Dişhekimi Şenay Yılmaz
Doç. Dr. Uğur Erdemir
MALİ KOMİTE
Dişhekimi Dursun Konya- Komite Başkanı
Dişhekimi Saba Eryılmaz- Komite Raportörü
Dişhekimi Sait Yıldız
TEKNİK KOMİTE
Dişhekimi Mustafa Reha Tokgöz- Komite Başkanı
Dişhekimi Ferit Bayram- Komite Raportörü
Dişhekimi Deniz Eski
Dişhekimi Ender İlker
Dişhekimi Günçe Saygı
Dişhekimi Özlem Işıklı
Dişhekimi Taylan Can
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ
Dr. Orlando Monteiro da Silva- Dünya
Dişhekimleri Birliği Başkanı
Dr. Kathryn Kell- Dünya Dişhekimleri Birliği
Saymanı
Dr. Elmar F. Reich- Dünya Dişhekimleri Birliği
Eğitim Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Taner Yücel- TDB ve FDI 2013 Kongre
Başkanı
Dişhekimi Celal Korkut Yıldırım- Kongre Genel
Koordinatörü
Dişhekimi A. Tarık İşmen- Genel Koordinatör
Yardımcısı
Dr. Duygu İlhan- Genel Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Emine Halide Nayır- Genel Koordinatör
Yardımcısı
Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı- Genel Koordinatör
Yardımcısı
KAYIT KOMİTESİ
Dişhekimi Ali Gürlek- Komite Başkanı
Dişhekimi Emrah Yüce- Komite Raportörü
Dişhekimi Bora Bilgili
Dr. Goncagül Akkuş Özgüneş
Dişhekimi İbrahim Doğan
Dişhekimi Özge İlbaş
Dişhekimi Yaprak Kırbaş
DİŞ TEKNİSYENLERİ VE
DİŞHEKİMLERİ YARDIMCILARI
KOMİTESİ
Dr. Uğur Ergin- Komite Başkanı
Dişhekimi Engin Avcı- Komite Raportörü
Diş Teknisyeni Muharrem Değerli
Dişhekimi Volkan Özdemir
KONGRE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Murat Akkaya
Prof. Dr. Onur Şengün
Dr. A. R. İlker Cebeci
Dr. Metin Bozkurt
Dr. Levent Özses
Dişhekimi Abdullah İlker
Dişhekimi Ali Özden Uçansu
Dişhekimi Behzat Özbozdağ
Dişhekimi Emel Coşkun
Dişhekimi Eser Cilasun
Dişhekimi Gültekin Yıldız
Dişhekimi Halil Rıfat Yüzbaşıoğlu
Dişhekimi Kazmir Pamir
Dişhekimi Tuncer Taşkın
DIŞ İLİŞKİLER VE TANITIM KOMİTESİ
Dişhekimi Kazmir Pamir- Komite Başkanı
Dişhekimi Arthur Bozacıoğlu- Komite Raportörü
Dr. Demir Temuçin
Dr. Duygu İlhan
Prof. Dr. Emine Halide Nayır
Dişhekimi Yaşar Kilerci
55
KURUMSAL İLİŞKİLER
TDB İLE İLİŞKİLER
TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi / Ankara
Meslek Sorunları Sempozyumu
Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 31 Mayıs - 2 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Kongre’nin açılışından önce 28-29-30
Mayıs günlerinde Meslek Sorunları Sempozyumu (MSS) gerçekleştirildi. TDB’ye bağlı
Dişhekimleri Odalarının yöneticilerinin katıldığı Sempozyum’da; Odamızı Başkan Murat Ersoy ve Genel Sekreter Ayten Yıldırım temsil ederken, Yönetim Kurulu üyeleri Güler Gültekin, Füsun Şeker, Harun Koca ve Cem Özkartal da dinleyici olarak bulundular.
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Dünya Dişhekimleri Birliği 101.Kongresi İstanbul’da
Dünya Dişhekimleri Birliği FDI’ın 100. Kongresi, 28 Ağustos tarihinde Hong Kong’da
yapıldı. Oda Başkanımız Murat Ersoy’un da katıldığı kongreye; TDB adına Genel
Başkan Prof.Dr. Taner Yücel, TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dış İlişkiler
Komisyonu Üyesi Duygu İlhan ile Adana, Aydın, Gaziantep, Maraş, Manisa, Mersin,
Sakarya ve Tekirdağ Dişhekimleri Odası Başkanları katıldılar.
30 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleşen Kongre Devir Teslim Töreni ile Dünya
Dişhekimleri Birliği (FDI) Başkanı Dr. Orlondo Monteiro da Silva, FDI bayrağını 2013
yılında İstanbul’da düzenlenecek 101.FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi için TDB
Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel’e teslim etti.
TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı / Muğla
Türk Dişhekimleri Birliği Muğla Başkanlar Konseyi Toplantısı, 28-29 Eylül 2012 tarihleri arasında Muğla Suntopia Tropical Hotel’de yapıldı. TDB Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Dişhekimleri Odalarının Başkan ve yöneticilerinin katıldığı Başkanlar Konseyi toplantısında; Odamız adına Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım
ile Yönetim Kurulu üyelerimiz yer aldılar.
TDB Olağanüstü Başkanlar Toplantısı / İstanbul
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri olağanüstü gündemle, 26 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da toplandı. Odamız
adına Başkan Murat Ersoy’un katıldığı toplantıda; Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı, Sağlık Meslekleri Kurulu
Yönetmeliği ve Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği gündem maddeleri ele alındı.
TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı / Ankara
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Dişhekimleri Odalarının Başkan ve yöneticilerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı, 3-4 Nisan 2013
tarihleri arasında Ankara’da yapıldı.
Odamız adına Başkan Murat Ersoy’un katıldığı Başkanlar Konseyi’nde, Sağlık
Bakanlığı’nın dişhekimliği muayenehaneleri ile diğer bütün sağlık kurum ve
kuruluşlarından hastaların kişisel verileri ile sağlık hizmet bilgilerini almak üzere
isimlendirdiği “Sağlık Net2 Veri Toplama Sistemi” uygulamasının ilgili uzmanlarca
tartışıldığı “Sağlıkta Sır Saklama” konulu bir toplantı düzenlendi.
56
KURUMSAL İLİŞKİLER
TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı / Ankara
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelindeki Dişhekimleri Odalarının
Başkan ve yöneticilerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi
Toplantısı, 6 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da yapıldı.
Odamız adına Başkan Murat Ersoy’un katıldığı toplantının ana konusunu TBMM’de
görüşülmekte olan, diğer pek çok düzenlemenin yanı sıra mesleğimizi yakından
ilgilendiren hasta bilgilerinin izinsiz olarak toplanmasından, dişhekimlerinin Sağlık
Meslekleri Kurulu tarafından meslekten men edilebilmesine; iş güvenliği düzenlemelerinin ertelenmesinden dişhekimliği ücret tarifesine kadar birçok hayati konuyu içine
alan “torba yasa” oluşturdu.
Genel olarak, içinde neyin yasalaştığının takip edilemediği torba yasa uygulaması ve
özel olarak da mesleğimizi yakından ilgilendiren hükümler ile bunların yasalaşması
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
halinde alınacak tutumlar Başkanlar Konseyinde ayrıntılarıyla ele alındı.
TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı / Adana
Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi toplantısı 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde
Adana’da yapıldı. TDB ve Dişhekimleri Odaları yöneticilerinin katıldığı toplantıya
Odamız adına; Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım, Yönetim Kurulu
üyesi Harun Koca ile TDB Delegesi Ali Uçansu katıldı.
FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresinin Değerlendirilmesi, FDI 2020 Vizyonu, FDI
İstanbul Deklarasyonu, Kanıta Dayalı Dişhekimliği, Dişhekimlerinin Özlük Hakları
ve Beklentiler (Serbest - Kamu), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Görüşme, TDB 20.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İle İlgili
Bilgilendirme ve Yeni SDE Yönergesi Hakkında Bilgilendirme gündemiyle toplanan Başkanlar Konseyi toplantısında ayrıca Kütahya Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde
dişhekimliği hizmetlerinin taşeron eliyle verilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından
açılan ihale konusu görüşüldü.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİLER
İl Sağlık Müdürlüğü Ziyaretleri
*Oda Başkanımız Murat Ersoy ve Genel Sekreterimiz Ayten Yıldırım İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu’yu makamında ziyaret ettiler. Mesleğimize ilişkin sorunların
çözümünde bize önemli destek sağlayan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Bekir Turan’ın da
katıldığı ziyarette, mesleğimiz ve sorunlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
*Başkan Murat Ersoy ve Genel Sekreter Ayten Yıldırım 17 Temmuz 2013 Çarşamba
günü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Bekir Turan’ı İl Sağlık
Müdürlüğü’nde ziyaret etti. Ziyarette, özellikle son dönemde dişhekimlerinin gündeminde yer eden; Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi ve engelli bireylerin hizmet alımıyla
ilgili dişhekimlerine İlçe Sağlık Müdürlüklerinden gönderilen tebliğler konusu görüşüldü.
Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi uygulamasının kendileriyle değil Bakanlığın Bilgi
İşlem Dairesi ile ilgili olduğunu belirten Turan, engelli bireylere ilişkin düzenlemelerin de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, konunun sağlık
mevzuatıyla ilgili bölümünü değerlendirdiklerini ifade etti.
57
KURUMSAL İLİŞKİLER
Yeni Atanan İl Sağlık Müdürü’ne Ziyaret
Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyesi Harun
Koca 06 Kasım 2013 Çarşamba günü, Prof.Dr. Ali İhsan Dokucu’nun Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu Başkanlığı görevine atanmasının ardından İstanbul Sağlık
Müdürlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Selami Albayrak’a makamında nezaket ziyaretinde
bulundular.
Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü Sağlık Müdür Yardımcısı Bekir Turan’ın da katıldığı
ziyarette, genel olarak dişhekimliği mesleğinin güncel sorunları, özel olarak da muayenehanelerde yürütülen dişhekimliği faaliyetlerinin sıkıntıları, kamunun serbest çalışan
dişhekimlerinden hizmet satın alması ve kamunun ağız-diş sağlığı yatırımları konusunda
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, Oda ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
yürütülen olumlu işbirliğinin artarak devam etmesi temennileri dile getirildi.
FAKÜLTELERLE İLİŞKİLER
Ziyaretler
İstanbul Dişhekimleri Odası 14.Dönem Yönetim Kurulu, çeşitli tarihlerde İstanbul’da
bulunan dişhekimliği fakültelerinin dekanlarını ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde
bulunulan ziyaretlerde Oda ve fakülteler arasındaki bağın güçlendirilmesi adına
yürütülecek ortak çalışmalar görüşüldü.
*Başkan Murat Ersoy ve Genel Sekreter Ayten Yıldırım, 15.06.2012 tarihinde Yeditepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti ve Dekan Prof.Dr. Türker Sandallı,
Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Kemal Şençift, Periodontoloji AD Başkanı Prof.Dr.Selçuk
Yılmaz ile görüştü.
*Başkan Murat Ersoy ve Genel Sekreter Ayten Yıldırım, 07.06.2012 tarihinde Aydın
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti ve Dekan Prof.Dr. Gürhan Çağlayan
ile görüştü.
*Başkan Murat Ersoy ve Genel Sekreter Ayten Yıldırım, 17.05.2012 tarihinde Marmara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti ve Dekan Prof.Dr. Mahir Günday, Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Hesna Sazak Öveçoğlu, Dekan Yardımcısı Yard.Doç.Dr.Sertaç
Peker ile görüştü.
*Başkan Murat Ersoy ve Genel Sekreter Ayten Yıldırım 25.05.2012 tarihinde İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti ve Dekan Prof.Dr. Hasan Meriç ile
görüştü.
*Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım, Sayman Hikmet Bilge 25.05.2012
tarihinde Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti ve Dekan Prof.Dr.
Hüsamettin Oktay ile görüştü.
*Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım, Sayman Hikmet Bilge 25.05.2012
tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti ve Dekan
Prof.Dr. Serdar Üşümez ile görüştü.
58
KURUMSAL İLİŞKİLER
Mezuniyet Törenleri
*2011-2012
İstanbul Dişhekimleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu, mesleğe “merhaba” diyen
genç meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Başkan Murat Ersoy; 29.06.2012 Cuma günü
yapılan Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve 23.07.2012 tarihinde yapılan
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 2011-2012 dönemi mezuniyet törenine
katıldı. 29.06.2012 Cuma günü yapılan Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
mezuniyet törenine ise Genel Sekreter Ayten Yıldırım katıldı.
*2012-2013
Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 24.06.2013 tarihinde, Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 01.07.2013 tarihinde ve İstanbul Üniversitesi
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
Dişhekimliği Fakültesi’nin 26.07.2013 tarihinde yapılan 2012-2013 dönemi mezuniyet
törenlerine Yönetim Kurulu adına Başkan Murat Ersoy katıldı.
Önlük Giydirme Törenleri
Zorlu bir yarışı başarıyla sonlandırıp dişhekimliği fakültelerini kazanan yüzlerce öğrenci
önlük giyme törenleriyle resmen “dişhekimi adayı” oldular. Bu mutlu günlerinde İstanbul
Dişhekimleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadı.
*2011-2012
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 17 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen
töreninde Odamızın hazırlattığı önlükler fakülteye “merhaba” diyen 149 öğrenciye
giydirildi. Törene Başkan Murat Ersoy katıldı.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 8 Ekim 2012 tarihinde
gerçekleştirilen önlük giydirme töreninde Genel Sekreter Ayten Yıldırım, 63 öğrenciye
Odamızın hazırlattığı önlükleri giydirdi.
Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 15 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen
önlük giydirme törenine Oda adına Sayman Hikmet Bilge katıldı.
*2012-2013
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 18 Eylül 2013 tarihinde, İstanbul
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 9 Ekim 2013 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi’nin 23 Ekim 2013 tarihinde ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi’nin 19 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen önlük giyme törenlerinde Odamızın hazırlattığı önlükler fakülteye “merhaba” diyen dişhekimi adaylarına
giydirildi. Önlük giydirme törenlerine Oda adına Başkan Murat Ersoy katıldı.
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanına Ziyaret
Başkan Murat Ersoy ve Genel Sekreter Ayten Yıldırım 17.07.2013 Çarşamba günü
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Prof.Dr. Sema
Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulundular. Oda ve fakülte arasındaki olumlu işbirliğinin
artarak devam etmesi temennilerinin sunulduğu ziyarette, Ersoy ve Yıldırım Prof.Dr.
Sema Yıldırım’a yeni görevinde başarılar dilediler.
59
KURUMSAL İLİŞKİLER
DİĞER KURUMSAL İLİŞKİLER
AKUT Kent Gönüllüleriyle Proje
AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin 16. yılında hayata geçen ve toplumda ’sosyal sorumluluk’ bilincinin artmasını hedefleyen AKUT Kent Gönüllüleri, ilk projesini 26-27
Mayıs 2012 tarihlerinde Şile’nin Teke Köyü İlköğretim Okulu’nda başlattı. İstanbul
Dişhekimleri Odası olarak
3 eğitmen dişhekimi ve 7 dişhekimliği fakültesi’nden
öğrencilerin katıldığı etkinliğin ilk gününde velilere ve öğrencilere ağız-diş sağlığı
eğitimi verildi. Diş fırçası, diş macunu ve değişik konularda bilgilendirme broşürleri
dağıtıldı. Okul idaresine, okulun uygun yerlerine asılmak üzere afişler, sınıfça
uygulamaları için boyama kitapları ve bulmacalar, evde uygulamaları için fırçalama
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
takvimleri bırakıldı.
BDP’den Yönetim Kurulumuza Ziyaret
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Eş Başkanı Asiye Koçak, Parti Meclisi
Üyesi Dişhekimi Hüseyin Güngör ile İl Sivil Toplum Örgütleri Komisyonu üyesi Erkan
Karabay 6 Haziran 2012’de Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.
CHP’den Yönetim Kurulumuza Ziyaret
CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, İl Başkan Yardımcısı Dr.Canan Kaftancıoğlu,
Oda ve STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecz.Hasan Karaoğlu, İstanbul İl
Sekreteri Zeynel Emre ve CHP Bahçelievler eski İlçe Başkanı Dişhekimi Hüseyin Özkahraman 13 Haziran 2012 Çarşamba günü İstanbul Dişhekimleri Odası’nı ziyaret
ettiler. Toplantıya Odamız adına İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Murat Ersoy ve
Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.
İstanbul Barosu Olağanüstü Genel Kurulu
İstanbul Barosu Olağanüstü Genel Kurulu 17 Mart 2013 Pazar günü Haliç Kongre
Merkezi’nde yapıldı. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın da aralarında
bulunduğu 11 baro yöneticisi hakkında ‘Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs’
suçlamasıyla dava açılmasının ardından İstanbul Barosu yönetimi tarafından Genel
Kurul kararı alınmıştı.
Birçok meslek örgütü, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcisinin davetli olduğu
Genel Kurula Odamız adına Başkan Murat Ersoy katıldı.
Bir İmza da Sen Ver!
Sağlık meslek örgütleri tarafından sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ile hasta
haklarının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere “Sağlık Hakkına
Sahip Çık! Paran Kadar Sağlık Diyen Sisteme Hayır De, Bir İmza Da Sen Ver!” isimli
bir imza kampanyası başlatıldı. Odamızın da destek verdiği, Türkiye’nin her yerinde,
sağlık çalışanlarının talepleri ve sağlık hakkı için toplanan imzalar Sağlık Bakanlığı’na
iletildi.
Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri Belirleme Toplantıları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün her yıl Kasım ayında
yaptığı ve Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri’nin belirlendiği toplantılara 14.Dönem Yönetim
Kurulu’nun çalışma süresi boyunca Oda adına Genel Sekreter Ayten Yıldırım katıldı.
60
DESTEK EYLEMLERİ
SAĞLIK MESLEK ODALARI KOORDİNASYONUSAĞLIKÇILAR MECLİSİ İLE İLİŞKİLER
“Alo 184-SABİM/Yetti Artık, Çık Devreden”
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem’in 30 Kasım
2012 günü, Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 SABİM hattına yapılan şikayet gerekçesiyle
ifadesi alındıktan sonra çalıştığı hastanenin altıncı katından atlayarak intihar etmesi
üzerine Alo 184-SABİM hattına ve Sağlık Bakanlığı’nın hekimleri hedef tahtası haline
getiren uygulamalarına karşı sağlık çalışanları alanlara çıktı.
Başkan Murat Ersoy ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katıldığı, 4 Aralık 2012 Salı günü
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
yapılan İstanbul’daki anma etkinliklerinin merkezi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi bahçesi oldu. “Alo 184-SABİM Sağlıkçı Taciz Hattı Kapatılsın! Sağlık Bakanı
İstifa!” pankartının açıldığı anmada; Alo 184-SABİM hattının sağlık çalışanlarına yönelik taciz hattına dönüştürüldüğü, sağlık çalışanlarını hedef haline getirdiği dile getirildi
ve bu hattın kapatılması gerektiği, hekim ölümlerini, sağlıkta yaşanan şiddeti seyretmekle yetinen, hekim ve sağlıkçılara karşı uygulama ve söylemlerini sürdüren Sağlık
Bakanı’nın istifa etmesi talep edildi.
İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi Toplandı
İstanbul Bölge Sağlıkçılar Meclisi, 2 Mart 2013 Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri
arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.
Odamız adına Başkan Murat Ersoy’un katıldığı Meclis toplantısı, sağlıkçıların yürüttükleri
ortak mücadeleye ilişkin hazırlanan video gösterimiyle başladı. Meclis Divan kurulunun
belirlenmesinin ardından TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve TTB Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan birer konuşma yaptı.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın geldiği noktanın değerlendirildiği konuşmaların
ardından Bölge Sağlıkçılar Meclisi’ni oluşturan kurumların yöneticileri söz aldı. Odamız
adına konuşan Başkan Murat Ersoy; 663 sayılı KHK ile gündeme gelen Sağlık Net 2
ve Lisans Yönetmeliği konularının dişhekimliği alanındaki yansımalarına değindi. Kamu
hizmetlerine ilişkin hastalara yönelik olarak yapılan memnuniyet anketinden “kamu
hizmetlerinden büyük oranda memnun olunduğuna” ilişkin bir sonucun çıktığını vurgulayan Ersoy, bunu bilerek bir mücadele perspektifi oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.
14 Mart Yürüyüşü
İstanbul Sağlıkçılar Meclisi’nin çağrısıyla 17 Mart 2013 Pazar günü Tünel’den
Taksim’e yapılan yürüyüşte bir araya gelen sağlık çalışanları, “İş ve Gelir Güvencemiz,
Geleceğimiz İçin, Kuralsız ve Esnek Çalışmaya Karşı Yürüyoruz” dedi.
Tıp Haftası etkinliklerinin son gününde, saat 12.00’de Tünel Meydanı’ndan başlayan
yürüyüşe Odamız adına; Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım,
Yönetim Kurulu üyesi Harun Koca ve Oda üyelerimiz katıldı. Sağlık çalışanlarına
yönelik şiddettin arttığı, mesleki bağımsızlığın yok edildiği, meslek örgütlerinin
etkisizleştirilmeye çalışıldığı, sağlığın ticarileştirildiği vurgusunun sık sık sloganlarla
ifade edildiği yürüyüş, Taksim Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla devam etti.
Taksim Meydanı’nda ilk konuşmayı İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali
Çerkezoğlu yaptı. Ardından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan
ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören birer konuşma yaptı. Basın
açıklaması, 2013 Hekimlik Bildirgesi’nin okunmasıyla sona erdi.
61
DESTEK EYLEMLERİ
On Binlerce Sağlıkçı Alanlarda Haykırdı: “Biz Bu Cinayeti Gördük”
Ülkenin dört bir yanında on binlerce sağlık çalışanı, Gaziantep’te Göğüs Cerrahisi
Uzmanı Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepkilerini 19 Nisan’da bir günlük iş bırakma eylemiyle gösterdiler.
Odamızın çağrısıyla Dişekimliği Fakültesi önünde toplanan dişhekimleri, alkış ve
sloganlarla Temel Bilimler Binası önüne gelerek diğer sağlık çalışanlarıyla buluştu.
Eyleme TDB ve İstanbul Dişhekimleri Odası yöneticileri, dişhekimi milletvekili Kadir
Öğüt, öğretim üyeleri, dişhekimliği fakültesi öğrencileri ile çok sayıda dişhekimi katıldı.
Bu Şiddet Sona Ers!n. Sağlıkta Şiddete Karşı G(ö)REVDEYİZ!
Gaziantep’te görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılında
Dr.Ersin Arslan’ın meslektaşları “sağlıkta şiddete yeter” demek için alanlardaydı.
Çağrıcıları arasında Türk Dişhekimleri Birliği’nin de yer aldığı eylem için İstanbul’un
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
dört bir yanından gelen sağlıkçılar saat 11.00’de İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler binası önünde toplandılar. Yönetim Kurulu üyelerimizin ve bir çok dişhekiminin
katıldığı eylemde tüm çağrıcıların imzasıyla “Bu Şiddet Sona Ers!n. Sağlıkta Şiddete
Karşı GöREVDEYİZ!” pankartı açıldı.
Sağlık Çalışanları 14 Mart’ta G(ö)revde
Sağlık çalışanları 14 Mart 2014 tarihinde iş, ücret ve gelecek güvencesi, nitelikli sağlık
hizmeti sunumu ve halkın sağlığını korumayı önceleyen bir sağlık sistemi için iş bıraktı.
Yalnızca acillerde ve yatan hastalara hizmet veren sağlıkçılar, ülkenin dört bir yanında
sokağa çıkarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana
yarattığı tahribatı dile getirdi.
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde iş bırakan sağlık çalışanları, merkezin
bahçesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İş bırakma eylemine Odamız adına
Genel Sekreter Ayten Yıldırım destek verdi ve bir konuşma yaptı.
İSTANBUL MESLEK ODALARI
KOORDİNASYONUYLA İLİŞKİLER
İstanbul Dişhekimleri Odası 1 Mayıs’ta
Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, 2012’de Taksim
Meydanı’nda, çeşitli sendika, meslek örgütleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla kutlandı. Odamız da, eski-yeni yöneticileri, dişhekimleri ve dişhekimliği fakültesi öğrencilerinden oluşan kalabalık bir
kitleyle 1 Mayıs’ta Taksim Meydanındaydı.
Sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş Akaretler Durağında buluşan dişhekimleri
diğer meslek örgütleriyle oluşturulan kortejde yerini alarak Gümüşsuyu kolundan 1 Mayıs alanına girdi. Yüz binlerce
emekçinin doldurduğu alanda “insanca
yaşanabilir bir ülke ve çalışma koşulları”
talebi ortaklaştırıldı.
62
DESTEK EYLEMLERİ
İstanbul Barosu’na Açılmış Soruşturmaya Karşı Basın Açıklaması
Odamızın bileşeni olduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, İstanbul Barosu
Başkanı Ümit Kocasakal ve 10 yönetim kurulu üyesinin, “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada “şüpheli” sıfatıyla
ifade vermeye çağırılması üzerine bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada,
“Meslek Odaları üzerinde son dönemde yoğunlaşan idari baskılar, keyfi denetimler, seçim sistemlerine müdahaleler ve yetki alanlarını sınırlamalar yetmemiş olacak ki; İstanbul Barosu soruşturmalar, ifadeye çağırmalarla karşı karşıya bırakılıyor.
Tüm bunlara rağmen, meslek odalarının sadece üyelerinin hak ve yararı için değil,
tüm toplumun yararı ve temel hakları (sağlık hakkı, savunma hakkı, kent ve çevre
korunması vb.) için faaliyet yürütmesi gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Barosu üzerindeki soruşturmalara-baskılara son verilmesini istiyor, tüm baskı, müdahale, gözdağı
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
ve yasaklamaları kendimize yapılmış sayıyor ve demokrasinin tüm kurumlarıyla
yerleşeceği bir ülke inadından vazgeçmeyeceğimizi yineliyoruz” denildi.
4+4+4’ ü Durduracağız
Eğitim sisteminde köklü değişikliklere yol açan 4+4+4 sistemine karşı, “Çocuklarımıza, Okulumuza, Geleceğimize, Eğitime Sahip Çıkıyoruz, 4+4+4’ü Durduracağız” diyen, Odamızın da içinde yer aldığı İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu ile çeşitli
sendika, demokratik kitle örgütleri, çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen 5 Eylül 2012
Çarşamba günü Taksim Meydanı’nda bir araya geldi.
Oda yöneticilerimiz, meslektaşlarımız ve dişhekimliği öğrencilerinin de aralarında
bulunduğu binlerce kişi İstiklal Caddesinden Galatasaray Lisesi önüne yürüdüler ve
burada oturma eylemi yaptılar.
TMMOB’a Dokunma!
Odamızın da bileşeni olduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), 9 Ocak
2013 Çarşamba günü İstanbul Barosu’nda TMMOB’a destek amacıyla bir basın
toplantısı düzenledi. Toplantıya Oda adına Başkan Murat Ersoy katıldı.
TAKSİM DAYANIŞMASI
Odamız Gezi Parkı Eylemlerinde…
*Taksim Dayanışması’nın bileşenlerinden olan İstanbul Dişhekimleri Odası’nın
çağrısıyla 5 Haziran 2013 Çarşamba günü Harbiye’de Oda önünde buluşan
meslektaşlarımız önlükleriyle Gezi Parkı’na destek ziyaretinde bulundular.
*Taksim Dayanışma’nın yaptığı çağrı üzerine, Gezi Direnişi’nin 13. gününde, 9 Haziran 2013 Pazar günü Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen kitlesel mitinge çok
sayıda meslektaşımız aileleriyle birlikte katıldılar.
*Taksim Gezi Parkı’nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen duyarlılığın polis
şiddetiyle bastırılmaya çalışılması üzerine TDB, TTB, KESK, DİSK ve TMMOB 17 Haziran 2013 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı aldılar. Odamızın da destek verdiği iş
bırakma eylemine katılan çok sayıda meslektaşımız saat 16.00’da Şişli ve İstiklal Caddesinde buluşarak buradaki kitleyle Taksim Meydanı’na yürüdüler. Her iki kolda da
Taksim’e yürüyüşe izin verilmemesi üzerine kitle, izin verilen noktalarda yapılan basın
açıklaması ardından dağıldı.
63
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
DİSİPLİN İLE İLGİLİ İŞLEMLER
MAYIS 2012-MART 2014
İŞLEM SAYISI 370
İLK İNCELEME
192
SORUŞTURMALAR
155
HAKEM
23
6%
42%
SORUŞTURMALAR
İLK İNCELEME
52%
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
HAKEM
HAKEM
İŞLEM SAYISI 23
UZLAŞMA SAĞLANDI
4
UZLAŞMA SAĞLANAMADI
16
DOSYANIN KAPATILMASINA
12%
39%
UZLAŞMA SAĞLANDI
3
49%
UZLAŞMA SAĞLANAMADI
DOSYANIN KAPATILMASINA
İLK İNCELEME NEDENLERİ
İŞLEM SAYISI 192
HASTA ŞİKAYETİ
151
REKLAM
41
21%
HASTA ŞİKAYETİ
79%
64
REKLAM
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
DİSİPLİN İLE İLGİLİ İŞLEMLER
İLK İNCELEME SONUÇLARI
İŞLEM SAYISI 192
SORUŞTURMA AÇILMASINA
SORUŞTURMA AÇILMAMASINA
37
4%
11%
SORUŞTURMA
AÇILMASINA
19%
127
HAKEM ATANMASINA
7
DEVAM EDEN
21
SORUŞTURMA
AÇILMAMASINA
HAKEM ATANMASINA
66%
SORUŞTURMA NEDENLERİ
İŞLEM SAYISI 155
4%
REKLAM
88
HASTA ŞİKAYETİ
50
DİPLOMA VERMEK
7
MESLEK DIŞI PERSONEL
6
DİĞER
4
4%
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
DEVAM EDEN
3%
REKLAM
32%
57%
HASTA ŞİKAYETİ
DİPLOMA VERMEK
MESLEK DIŞI PERSONEL
DİĞER
SORUŞTURMA NEDENLERİ
İŞLEM SAYISI 155
D.K.SEVK EDİLEN
76
D.K.SEVK EDİLMEYEN
29
DEVAM EDEN
50
32%
49%
D.K.SEVK EDİLEN
D.K.SEVK EDİLMEYEN
19%
DEVAM EDEN
65
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
DİSİPLİN İLE İLGİLİ İŞLEMLER
CEZALAR
İŞLEM SAYISI 44
CEZA VERİLMESİNE
44
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
23
İŞLEMİ DEVAM EDEN
29
12%
CEZA VERİLMESİNE
30%
58%
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
İŞLEMİ DEVAM EDEN
CEZALAR
İŞLEM SAYISI 44
66
8%
1 AY MESLEKTEN ALIKONMA
3
UYARMA
1
KINAMA
3
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 10 KATI
15
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 20 KATI
2
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 30 KATI
9
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 50 KATI
11
2%
7%
25%
12%
7%
4%
1 AY MESLEKTEN ALIKONMA
13%
UYARMA
KINAMA
20%
63%
5%
34%
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 10 KATI
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 20 KATI
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 30 KATI
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 50 KATI
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
DİSİPLİN İLE İLGİLİ İŞLEMLER
HASTA ŞİKAYETLERİ İLE İLGİLİ
DİSİPLİN KURULU KARARLARI
İŞLEM SAYISI 25
36%
36%
CEZA VERİLMESİNE
64%
64%
CEZA VERİLMESİNE
9
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
16
22%
33%
KINAMA
11%
34%
HASTA ŞİKAYETLERİ İLE İLGİLİ
DİSİPLİN KURULUNUN
VERDİĞİ CEZALAR
İŞLEM SAYISI 9
UYARMA
KINAMA
2
ASG.MUA.ÜCR. 10 KATI
UYARMA
1
ASG.MUA.ÜCR. 10 KATI
3
ASG.MUA.ÜCR. 50 KATI
3
ASG.MUA.ÜCR. 50 KATI
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
67
DENETLEME KURULU RAPORU
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI’NIN
14. DÖNEM İDARİ VE MALİ DENETİM SONUÇLARI
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın Yönetim Kurulu karar defterleri, gelen-giden evrak
kayıt defterleri, gelen-giden evrak dosyaları ve muhasebe kayıtları 2012–2014 çalışma
döneminde düzenli olarak incelendi.
İdari yönden yapılan denetlemelerde; Yönetim Kurulu kararlarının karar defterine
zamanında yazıldığı ve imzalandığı, gelen-giden evrak kayıt defterlerinin usulüne uygun tutulduğu, gelen-giden evrakın düzenli olarak klasörlerde saklandığı, evraklar üzerinde ve evrak kayıt defterinde kazıntı, silinti gibi herhangi bir usulsüzlük yapılmadığı,
Mali yönden yapılan denetlemelerde; mevcut mali kayıtların(kasa defteri, personel
bordroları, banka hesapları, gelir-gider hesapları, muhasebe işlemleri ve mizanlar,
fatura, irsaliye, makbuzlar) doğru olarak işlendiği ve düzenli olarak saklandığı, personel SGK primlerinin düzenli olarak yatırıldığı tespit edildi.
21.03.2012 TARİH VE 31.03.2014 TARİHLERİ ARASINDA
KULLANILAN GELEN – GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERLERİ
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 22 ŞUBAT 2011 TARİH VE 04424 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 22 ŞUBAT 2011 TARİH VE 04425 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 19 EKİM 2011 TARİH VE 18466 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 19 EKİM 2011 TARİH VE 18467 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 19 EKİM 2011 TARİH VE 18468 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 19 EKİM 2011 TARİH VE 18469 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 08 OCAK 2013 TARİH VE 00484 SAYI
İLE ONAYLI, HALEN KULLANILIYOR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. (GELEN EVRAK
BÖLÜMÜNÜN)
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 27 MART 2013 TARİH VE 05784 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 14 HAZİRAN 2013 TARİH VE 11306 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 03 EKİM 2013 TARİH VE 18310 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 07 OCAK 2014 TARİH VE 00226 SAYI İLE ONAYLI,
HALEN KULLANILIYOR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. (GİDEN EVRAK BÖLÜMÜNÜN)
YEVMİYE DEFTERİ
2012 YILI 12.12.2011 TARİHLİ 39055 NO’LU BEYOĞLU 7. NOTERİ ONAYLI
2013 YILI 28.12.2012 TARİHLİ 16884 NO’LU BEYOĞLU 1. NOTERİ ONAYLI
2014 YILI 31.12.2013 TARİHLİ 19858 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
DEFTERİ KEBİR
2012 YILI 12.12.2011 TARİHLİ 39056 NO’LU BEYOĞLU 7. NOTERİ ONAYLI
2013 YILI 28.12.2012 TARİHLİ 16885 NO’LU BEYOĞLU 1. NOTERİ ONAYLI
2014 YILI 31.12.2013 TARİHLİ 19859 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
KASA DEFTERİ
2012 YILI 12.12.2011 TARİHLİ 39058 NO’LU BEYOĞLU 7. NOTERİ ONAYLI
2013 YILI 28.12.2012 TARİHLİ 16887 NO’LU BEYOĞLU 1. NOTERİ ONAYLI
2014 YILI 31.12.2013 TARİHLİ 19861 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ
BEYOĞLU 7. NOTERİ ONAYLI 07.08.1991 TARİH VE 27614 NO’LU DEFTER KULLANIMDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.
68
14. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2011
316.403,36
1- DÖNEN VARLIKLARI
264.024,57
276.210,86
A- HAZIR DEĞERLER
1- Kasa
Cari Dönem 2012
44.585,61
8.765,54
13.452,04
267.445,32
31.133,57
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
B- MENKUL KIYMETLER
C- TİCARİ ALACAKLAR
1.811,88
7.198,33
32.952,01
210.371,42
1- Alacak Senetleri
2.720,62
2.720,62
2- Verilen Depozitolar
6.872,91
5.072,91
3- Kredi Kartı Alacakları
22.578,87
119.534,17
4- Vergi Dairesi Alacakları
779,61
867,41
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
82.176,31
5- Bağlı Ortaklardan Alacaklar
D- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
5.428,61
1- İş Avansları
3.328,61
2- Personel Avansları
2.100,00
1.869,21
1.869,21
E- STOKLAR
1- 16.Uluslararası D.H.Kongre 2- Kongre Satıcı Avansları
3- Satıcı Avansları
2- DURAN VARLIKLAR
480.568,92
485.568,92
A- MALİ DURAN VARLIKLAR
5.000,00
1-İktisadi İşletme Bağlı Kıymet
5.000,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR
1- Binalar
2- Demirbaşlar
299.142,36
56.018,04
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
56.018,04
243.124,32
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1- Haklar
299.142,36
243.124,32
8.579,34
8.579,34
8.579,34
8.579,34
172.847,22
172.847,22
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR
1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
796.972,28
749.593,49
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
69
14. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2011
171.736,54
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
11.734,28
8.958,39
11.734,28
129.773,43
C- DİĞER BORÇLAR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
153.014,64
8.958,39
B- TİCARİ BORÇLAR
1- Satıcılar
Cari Dönem 2012
90.965,72
1- Personele Borçlar
1.535,93
18.054,14
2- Birlik Borçları
103.744,90
71.306,70
3- Ortaklara Borçlar
2.202,40
1.604,88
4- Diğer Çeşitli Borçlar
22.290,20
D- ALINAN AVANSLAR
20.042,99
E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenl.Kesinti
9.593,36
13.989,89
10.449,63
H- DİĞER KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
32.058,42
18.068,53
12.961,73
18.256,22
1- Sayım ve Tesellüm Fazlası
2- Diğer Çeşitli Borçlar
11.479,73
16.774,22
1.482,00
1.482,00
2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
1.379,77
1.379,77
3- ÖZKAYNAKLAR
A- ÖZVARLIK
2.193,70
2.193,70
623.855,97
594.385,15
639.448,51
623.855,97
15.592,54
29.470,82
F-DÖNEM NET KARI VE ZARARI 1- Dönem Karı
2- Dönem Zararı (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
796.972,28
AÇIKLAMALAR
70
Ortaklara Borçlar
: Y.K.Üyelerinin hakkı huzur ödemelerini kapsamaktadır. Sayım ve Tesellüm Fazlası
: Bankaya isimsiz yatan aidat ödemelerini kapsamaktadır.
Öz Varlık
: Odanın kuruluşundan bugüne kadar oluşan karlarının toplamıdır.
749.593,49
14. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
Önceki Dönem 2011
Cari Dönem 2012
2.413.785,52
A- BÜRÜT SATIŞLAR 1.523.070,84
1.390.991,25
1.304.067,74
2- Diğer Gelirler
142.754,16
219.003,10
3- TDB 18. Kongre Gelirleri
880.040,11
1- Aidatlar
C- NET SATIŞLAR
2.413.785,52
1.523.070,84
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1.166.688,02
198.273,40
BRÜT SATIŞ KARI 1.247.097,50
1.324.797,44
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)
1.300.737,56
1.407.320,68
-53.640,06
-82.523,24
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
4- Türkdenstic Gelirleri
1- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
1- Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET ZARARI - KARI
41.335,36
F- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GELİR VE KARLAR
62.023,23
1- Faiz Gelirleri
10.966,23
2- Kambiyo Karları
12.508,52
3.231,76
3- Sponsorluk Gelirleri
2.136,00
25.000,00
14.337,50
15.229,36
1.387,11
4.062,59
4 - 5510 sayılı kanun SSK ind.Geliri
5- Komisyon Gelirleri
14.499,52
G- DİĞ.FAAL.DOĞ.GİD.VE ZARARLAR (-)
3.287,84
1- Kambiyo Zararları
3.287,84
8.970,81
8.970,81
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
-15.592,54
-29.470,82
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-15.592,54
-29.470,82
DÖNEM NET ZARARI
-15.592,54
-29.470,82
2012 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI
Dipnotlar :
1- Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutlar
Döviz Cinsi
Dolar
9,95
1,78
17,74
Euro
4.736,39
2,35
11.119,76
2- Cari dönemde ortalama personel sayısı 12
3- Bilanço onaylanarak kesinleştiği tarih
Miktar
TL. Kuru Toplam Tutar
06.02.2013
71
14. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2012
264.024,57
1- DÖNEN VARLIKLARI
494.970,26
44.585,61
A- HAZIR DEĞERLER
1- Kasa
Cari Dönem 2013
241.603,61
13.452,04
6.954,86
31.133,57
234.648,75
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
7.198,33
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
B- MENKUL KIYMETLER
52.853,20
52.853,20
1- Diğer Menkul Kıymetler
210.371,42
C- TİCARİ ALACAKLAR
195.129,23
2.720,62
2.720,62
2- Verilen Depozitolar
5.072,91
5.072,91
3- Kredi Kartı Alacakları
119.534,17
8.026,56
1- Alacak Senetleri
4- Vergi Dairesi Alacakları
867,41
884,13
5- Bağlı Ortaklardan Alacaklar
82.176,31
178.425,01
1.869,21
D- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
2.300,00
1- İş Avansları
2- Personel Avansları
1.869,21
2.300,00
3.084,22
E- STOKLAR
1- 16.Uluslar arası D.H.Kongre 2- Kongre Satıcı Avansları
3.084,22
3- Satıcı Avansları
485.568,92
2- DURAN VARLIKLAR
1-İktisadi İşletme Bağlı Kıymet
2- Demirbaşlar
5.000,00
299.142,36
308.813,22
56.018,04
56.018,04
243.124,32
252.795,18
8.579,34
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1- Haklar
5.000,00
5.000,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR
1- Binalar
181.426,56
8.579,34
8.579,34
172.847,22
2- Özel Maliyetler
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
495.239,78
5.000,00
A- MALİ DURAN VARLIKLAR
172.847,22
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR
1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
72
749.593,49
990.210,04
14. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2012
Cari Dönem 2013
153.014,64
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.334,71
11.734,28
2.334,71
90.965,72
C- DİĞER BORÇLAR
60.094,15
1- Personele Borçlar
18.054,14
1.560,97
2- Birlik Borçları
71.306,70
56.036,94
3- Ortaklara Borçlar
1.604,88
2.496,24
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
1- Satıcılar
112.436,47
11.734,28
B- TİCARİ BORÇLAR
4- Diğer Çeşitli Borçlar
D- ALINAN AVANSLAR
32.058,42
E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
31.671,39
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
13.989,89
2- Ödenecek Sosyal Güvenl.Kesinti
18.068,53
H- DİĞER KISA VADELİ YABANCI
13.808,26
17.863,13
18.256,22
18.336,22
KAYNAKLAR
1- Sayım ve Tesellüm Fazlası
16.774,22
2- Diğer Çeşitli Borçlar
1.482,00
18.336,22
2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.193,70
216.108,55
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
210.706,95
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
209.224,95
2- Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları 1.482,00
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
3- ÖZKAYNAKLAR
A- ÖZVARLIK
2.193,70
5.401,60
2.193,70
5.401,60
594.385,15
661.665,02
623.855,97
412.501,98
F-DÖNEM NET KARI VE ZARARI 249.163,04
1- Dönem Karı
2- Dönem Zararı (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
249.163,04
29.470,82
749.593,49
990.210,04
AÇIKLAMALAR
Ortaklara Borçlar
: Y.K.Üyelerinin hakkı huzur ödemelerini kapsamaktadır Sayım ve Tesellüm Fazlası
: Bankaya isimsiz yatan aidat ödemelerini kapsamaktadır.
Öz Varlık
: Odanın kuruluşundan bu güne kadar oluşan karlarının toplamıdır.
73
14. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
Önceki Dönem 2012
Cari Dönem 2013
1.523.070,84
A- BÜRÜT SATIŞLAR 1- Aidatlar
1.761.207,32
1.304.067,74
1.606.002,87
219.003,10
155.204,45
2- Diğer Gelirler
3- TDB 18. Kongre Gelirleri
4- Türkdenstic Gelirleri
C- NET SATIŞLAR
1.523.070,84
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1.761.207,32
198.273,40
1- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
160.308,37
198.273,40
160.308,37
BRÜT SATIŞ KARI 1.324.797,44
1.600.898,95
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)
1.407.320,68
1.395.605,68
1- Genel Yönetim Giderleri(-)
1.407.320,68
FAALİYET ZARARI - KARI
1.395.605,68
-82.523,24
F- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GELİR VE KARLAR
205.293,27
62.023,23
1- Faiz Gelirleri
2- Komisyon Gelirleri
44.164,60
14.499,52
24.818,01
4.062,59
1.004,20
3- Kambiyo Karları
3.231,76
3.127,19
4 - Sponsorluk Gelirleri
25.000,00
5- 5510 sayılı kanun SSK ind.Geliri
15.229,36
15.215,20
G- DİĞ.FAAL.DOĞ.GİD.VE ZARARLAR (-)
8.970,81
1- Kambiyo Zararları
8.970,81
294,96
294,96
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
0,13
1- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
0,13
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
-29.470,82
249.163,04
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-29.470,82
249.163,04
DÖNEM NET ZARARI
-29.470,82
249.163,04
2013 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI
Dipnotlar :
1- Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutlar
Döviz Cinsi
Miktar
TL. Kuru Toplam Tutar
Dolar
250,00
2,1343
533,58
Euro
4.716,79
2,9365
13.850,85
2- Cari dönemde ortalama personel sayısı 11 Kişi
3- Cari dönemde 209.224,95 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır.
Ayrılan karşılığın 2013 yılına ait olan 27.341,78 TL karşılık giderlerine aktarılırken,
181.883,17 TL Özkaynaklardan düşülmüştür.
74
4- Bilanço onaylanarak kesinleştiği tarih 12.02.2014
2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
GİDERLER
GELİRLER
TDB PAYI 2013
53.000,00
TDB PAYI 2014
453.000,00
ÜYE AİDAT GELİRLERİ
1.600.000,00
YOLLUK VE HARC.GİD.
36.000,00
ÜYE KAYIT GELİRLERİ
55.000,00
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİD.
35.000,00
FAİZ GELİRLERİ
25.000,00
GENEL KURUL GİD.
80.000,00
SAİR GELİRLER
90.000,00
DANIŞMANLIK GİD.
65.000,00
DİSİPLİN CEZALARI
PERSONEL GİD.
2013 DEN DEVİR
302.000,00
5.000,00
590.000,00
KAMBİYO GELİRLERİ
10.000,00
KIDEM TAZM. KARŞILIĞI
45.000,00
BASILI BELGE ONAYI
22.000,00
DEMİRBAŞ GİD.
20.000,00
SPONSOR ÖZEL MALİYET GİD.
20.000,00
MATBUAT KIRT.GİD.
25.000,00
POSTA KARGO
25.000,00
ISITMA AYDINLATMA GİD.
32.500,00
BAKIM ONARIM GİD.
10.500,00
TELEFON GİD.
16.750,00
SMS GİDERLERİ
23.500,00
4.750,00
WEB SİTESİ
5.250,00
GÜVENLİK ALARM GİDERİ
4.600,00
SİGORTA GİD.
7.500,00
FERDİ KAZA SİGORTASI
75.000,00
KİRA GİD.
70.000,00
ŞEHİRİÇİ YOL GİD.
10.000,00
TEM.MUTFAK GİD.
23.500,00
22 KASIM GİD.
35.000,00
EĞİTİM GİDERLERİ
45.000,00
SAİR GİD.
13.500,00
SAİR HİZMET.GİD
60.000,00
DERGİ GİDERLERİ
18.500,00
SEMİNER SALONU GİDERLERİ
86.150,00
TÜRKDENSTİC GİDERLERİ
22.000,00
KOMİSYON GİDERLERİ
35.000,00
BANKA GİDERLERİ
26.000,00
SOSYAL MESLEKİ ETKİNLİK
22.000,00
VERGİ RESİM HARÇ
15.000,00
KAMBİYO GİDERLERİ
5.000,00
2.114.000,00
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
İNTERNET
5.000,00
2.114.000,00
1- YÖNETİM KURULU FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMAYA YETKİLİDİR.
2- ZORUNLU KANUNİ ÖDEMELERDE BÜTÇE FASLI ŞARTI ARANMAZ.
75
2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
GİDERLER
TDB PAYI 2013
85.000,00
TDB PAYI 2014
480.500,00
ÜYE AİDAT GELİRLERİ
1.650.000,00
YOLLUK VE HARC.GİD.
39.500,00
ÜYE KAYIT GELİRLERİ
60.000,00
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİD.
40.000,00
FAİZ GELİRLERİ
27.000,00
GENEL KURUL GİD.
1.000,00
SAİR GELİRLER
95.000,00
DANIŞMANLIK GİD.
70.000,00
DİSİPLİN CEZALARI
20.000,00
PERSONEL GİD.
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
GELİRLER
2013 DEN DEVİR
627.000,00
KAMBİYO GELİRLERİ
10.000,00
KIDEM TAZM. KARŞILIĞI
50.000,00
BASILI BELGE ONAYI
25.000,00
DEMİRBAŞ GİD.
25.000,00
SPONSOR ÖZEL MALİYET GİD.
20.000,00
MATBUAT KIRT.GİD.
30.000,00
POSTA KARGO
27.000,00
ISITMA AYDINLATMA GİD.
35.000,00
BAKIM ONARIM GİD.
15.000,00
TELEFON GİD.
19.500,00
SMS GİDERLERİ
25.000,00
İNTERNET
7.000,00
WEB SİTESİ
8.000,00
GÜVENLİK ALARM GİDERİ
6.500,00
SİGORTA GİD.
8.500,00
FERDİ KAZA SİGORTASI
80.000,00
KİRA GİD.
75.000,00
ŞEHİRİÇİ YOL GİD.
12.000,00
TEM.MUTFAK GİD.
26.000,00
22 KASIM GİD.
40.000,00
EĞİTİM GİDERLERİ
50.000,00
SAİR GİD.
15.000,00
SAİR HİZMET.GİD
65.000,00
DERGİ GİDERLERİ
20.000,00
SEMİNER SALONU GİDERLERİ
90.000,00
TÜRKDENSTİC GİDERLERİ
22.000,00
KOMİSYON GİDERLERİ
20.000,00
BANKA GİDERLERİ
30.000,00
SOSYAL MESLEKİ ETKİNLİK
25.000,00
VERGİ RESİM HARÇ
17.000,00
KAMBİYO GİDERLERİ
5.000,00
2.211.500,00
1- YÖNETİM KURULU FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMAYA YETKİLİDİR.
2- ZORUNLU KANUNİ ÖDEMELERDE BÜTÇE FASLI ŞARTI ARANMAZ.
76
319.500,00
5.000,00
2.211.500,00
ÜYE İSTATİSTİKLERİ
SAYI
ÜNİVERSİTE ADI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
252
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
118
MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTESİ
2
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
78
ALEXANDIRA ÜNİVERSİTESİ
1
EGE ÜNİVERSİTESİ
47
AYN-ŞEMS ÜNİVERSİTESİ
1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
41
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
33
BAGOMOLETS MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
29
BULGARİSTAN ÜNİVERSİTESİ
1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
17
CAROL DAVİLLA ÜNİVERSİTESİ
1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
12
IVAN PAVLOV ÜNİVERSİTESİ
1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
11
KAZAK DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ
1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
10
KIRILI METODI ÜNİVERSİTESİ
1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
8
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
1
YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ
6
MC GILL ÜNİVERSİTESİ
1
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
5
NİCOLE ÜNİVERSİTESİ
1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
5
PERM DEVLET ÜNİVERSİTESİ
1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
5
PHILIPPS ÜNİVERSİTESİ
1
PLOVDIV ÜNİVERSİTESİ
5
PROF.DR. PARASKEV ÜNİVERSİTESİ
1
AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ
4
SEMMELWEİS ÜNİVERSİTESİ
1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
4
LEIPZIG ÜNİVERSİTESİ
1
TOPLAM ÜYE SAYISI
7126
ERKEK ÜYE
3772
KADIN ÜYE
3354
SAYI
3354
ERKEK ÜYE
3772
ÇALIŞMAYAN ÜYE
1054
KAMU+SERBEST ÇALIŞAN
203
KAMU ÇALIŞAN
366
SERBEST ÇALIŞAN
5503
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
ÜNİVERSİTE ADI
KADIN ÜYE
ÇALIŞMAYAN ÜYE
KAMU+SERBEST ÇALIŞAN
KAMU ÇALIŞAN
SERBEST ÇALIŞAN
77
ODA ÇALIŞANLARI
İstanbul Dişhekimleri Odası 14.Dönem Yönetim Kurulu ile Oda çalışanlarının örgütlü
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
olduğu Sosyal-İş Sendikası arasında 2.Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Alev Altınelli
Ali Açıkalın
Ayşe Toksöz
Özlem Gümüşkaya
Sedat Aytar
Serkan Çoban
Beyhan Demir
Sevil Çetinkaya
Macide Turan
Zennure Cihan
Özgü Bircan
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
Cumhuriyet Caddesi Safir Apartmanı No:203 K:2 D:3 34367 Harbiye-Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 225 03 65 - 296 21 05-06 Faks: 0212 296 21 04
Internet: www.ido.org.tr E-Posta: [email protected]
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
PROF.DR. YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ
Halaskargazi Caddesi Hidayet Sokak Harbiye İş Merkezi
No:4 Giriş Kat Harbiye-Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 241 27 10 - 241 27 11
78
ISTANBUL DEKLARASYONU
Ağız sağlığı ve genel sağlık ilişkisine yeni bir yaklaşım çağrısı
101. yıllık FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında, 10.000’i aşkın katılımcı ile
İstanbul’da gerçekleştirildi.
FDI Genel Kurulu’nda 87 ülkeyi temsil eden 110 diş hekimliği örgütünden başkanlar ve liderler, ağız sağlığının, genel
sağlık kadar gerekli temel bir insan hakkı olduğunu tekrar vurguladılar.
Diş çürükleri ve periodontal hastalıklar, en önemli global ağız sağlığı sorunları arasında sayılmaktadır. Diş çürükleri
toplumun %90’ını etkilemektedir ve ağız kanseri en sık görülen sekizinci kanser tipidir, dünya genelinde yılda yaklaşık
olarak 400,000 ile 700,000 ölümün sorumlusudur.
Ağız hastalıkları ve sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiler hakkındaki bilimsel kanıtlar her geçen gün artmaktadır.
Bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler, diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıkları) ve ağız hastalıkları aynı
risk faktörlerini (sağlıksız beslenme, tütün ve alkolün zararlı kullanımı) paylaşmaktadır. Sonuç olarak, dental
profesyoneller ve genel tıp profesyonelleri arasında multidisipliner ve gelişmiş işbirliği yaklaşımına artan bir ihtiyaç
bulunmaktadır.
Her yıl 14 milyon insan bulaşıcı olmayan hastalıklar sebebiyle yaşamını yitirmektedir ve ölümlerin %86’sı gelişmekte
olan ülkelerde görülmektedir. Diş hekimliği profesyonelleri, ağız sağlığını iyileştirme ve optimal korumanın yanısıra,
genel sağlığın ve hayat kalitesinin ve bireylerin olduğu kadar toplumun genelinin iyi sağlık halinin gelişimine katkıda
bulunmaya kararlıdırlar. FDI 2020 vizyonuyla paralel olarak, diş hekimliği profesyonelleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 2013-2020 Eylem Planını desteklerler.
FDI ve üye birlikleri, diş hekiminin sağlıktaki rolünün genişlemesi, genel sağlık ve refahın geliştirilmesindeki
sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacının altını çizmektedir.
Bu nedenle, FDI, ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir bileşeni olarak tanınması ve bu konudaki güçlendirilmiş
işbirliği yaklaşımının global ve ulusal politikalar geliştirilerek desteklenmesi için çağrıda bulunmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
10 404 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content