close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
••
Kg ?
_~
lLLILLLIiLILII
513503
514145
513649
514333
513129
515083
513638
515664
517179
515302
516405
512867
518160
517108
514643
515246
512895
513907
515436
516512
516429
513524
5\6595
514104
517486
516193
515275
514{;77
515368
513495
5\6302
514128
512947
513027
512979
513315
513365
514693
515456
51e.1l76
516244
514610
516943
516210
516321
514232
514672
514364
515707
516330
515792
516829
517348
516862
51044B
517155
513473
5\2911
515008
517235
517254
514380
FESIH UÇAR
FEfljULlAJ' BAYRAM
FETHIAKCIN
FETHi i$NAC
FETHIYE DAMLA MENKÜ
FETTAKOZTURK
FEVZi EMRE CAN
FEvzi KAKVECI
FEYZA ERDEM
FEYZAG()<BEN KAHVEci
FEYZAGONUL
5aj1a26176
YERLESTiRilDIGI BiRiM
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
FATMANUR ULKER
FATIHAKINCI
FATIHAlPERUCUZ
FATIHATALAH
FATiHaASKÖY
FATIKDURSUN
FATIH EMRE TOPSAKAL
FATiH ERGIN
FATiKERŞAKAN
FATIH HITAMi U$LUOOUlLARI
FATIH MEHMET ERDUR
FATIK MEKMET KURT
FATlKMEHMETORUC
FATIHNAl
FATIH SANCAKTAR
FATiH $ARITEPE
FATiH SEZER
FATIHSORGUN
FATIH SÜSLÜ
FATIKTAŞDEMiR
FATiHTOPRAK
FATiHTÜlÜOOLU
FATIK ULU
FATiHYAY
FATIK YILMAZER
FATiH YUZGEC
FATiHZENGiN
FATiH CELlK
FATIH CELIK
FATIHÖZTAS
FATIH ÜNAL
FAYIKYAVUZ
FAZILAVCI
FAZILETTASDELEN
FEKMi ESER
FEKiMEYAVUIEL
FERANŞAPPAK
FERDi KARAGÖZ
FERDI ÖZDEMIR
fERi'tAN ÜNAl
FERHAN$llLE KABAK
fERHAT CAN piSKiN
FERHAT SiYAMENO YURDAM
FERKATYOLCU
FERZANTAYMUR
FERiDE FÜSUN TAHMiSCioGLU
FERiDE GöKOSMANoGUUARI
FERIDE KARAKUŞ
FERiDE PıNAR
FERITKAZAR
FERITŞAHIN
~2B'.,"~ro" ""
II
6
3
4
3
134 ISTANBUL SANCAı<T£PETOPLUM SAGUG
1424 MARDIN MIOYAT DEVLET HASTANESI
1598 YOZGAT ŞEFAATlJ DEVLET HASTANESi
125 iSTANBUL GAZIOSMANPA$ATOPLUM $A(
1447 MUŞ HASKÖY DEVLET HASTANESi
iii
TABiP - YOK
TABlp.yOK
X
TABip.YOK
TABlp-yOK
TABip-YOK
53 AGRI MERKEZ TOPlUM SAGuGı MERKEZi
TABip.YOK
1450 MUS DEVLET HASTANESI
TABir. YOK
458
ESKIşEHIR GUNYÜZÜ ILCE OHUT HAST
TABlp - YOK
1595
YOZGAT SARAYı<ENl ILCE DEVLET KAS
TABlp-YOK
1212
ELAZIG MADEN iıÇE DEVLET HASTANH
TABip. YOK
914
BITLis
DEVLET HASTANESI
UZMAN TASlp NEFROLOJI
1478
RIZE
KAÇKAR
OE\Il.ET HASTANESi
TABir. YOK
1259
GÜMÜ$l-IANE
ŞlRAN
DEVLET HASTANE~
X
TABip.yOK
285
MUS
HALK
SAGLlGı
MÜOÜRLCrGÜ
TABip.yOK
519Bınls 1 NOLU ACIL SA(';L1KH1ZMETLERII
TABiP. YOK
1041 AfYONKARAHISAR ÇAY D€\lLET HASTAI
TABip- YOK
1091 ARTVIN $AVŞAT DEVLET HASTANESi
TABlp- YOK
1449
MU$ MALAZGIRT DE'JtET HASTANESI
TABlp.yOK
1509
SiiRT KURTAlAN DEVlET HASTANESi
TABip. YOK
1499
SAMSUN GAZI DEVlET HASTANESi
TABip-YOK
1541
ŞANLIURFA SURUÇ DEVlET HASlANEŞ
X
TAB;P.YOK
262
KÜlAKYA
ŞAPHANETOPLUM
s,o.,cıLlGI
M
E
TABip.YOK
39AGRI DoGUBEYAZIT TOPLUM SAGUGI MEf
TABip. YOK
1224 ERZURUM KARAÇ~
iLÇE DEVLET Hı
TABiP.YOK
1229 ERZURUM TEKMAN ŞEHiT pIYADE CAVl
X
TABip. YOK
111
YOZGATCANDIR
ILÇE
DEVLET
HASTANE
TABip. YOK
326 SAMSUN HAVZA TOPLLıM SAC;uC;1MERK!
TABip.yOK
1059AKSARAY GUl.AC;Aç ILÇE DEVLET HAST
TABIp. YOK
1632 AFYONKARAHiSAR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABir. TIBBı PATOLOJI
513 KAHRMlANMARAS IL AMBUl.ANS SERVIS
TABlp-yOK
199 KARABUK ESKipAZAR ILÇE DEVLET HASl
TABIp. YOK
1038 ADIYAMAN TC SAGLlK8AKANUGı ADIY,
TABip.yOK
KılDıN
HASTAlıKLARı
1/
840
AGRI PATNOSOEVLET HASTANESI
UZMANlABlp
1540
SANLlURFA SIVEREK DEVLET HASTANE
TABip.yOK
169
Binls
ADiLCEVAZ TOPLUM SAC;uGı MER
TABip. YOK
364
ŞANUURFA
KARAJ((ıpRLJTOPLUM SAC;Ut
TABip.YOK
1439
MUC;LAFETHIVE
DEVLET HASTANESI
TABip.YOK
800
BiLECIK
DEVLET
HASTANESi
UZMAN TABip .Iç KASTALıKLARI
\097 AYDIN KADıN ODGUM VE COCUK HASTA
TABip. YOK
1029
ADANA TUFANBEYLI OEVLET HASTANE~
TABip. YOK
13111ZMiRAlIAGAOEVLET
HASTANESI
TABip. YOK
1427
MERSiN
DEVLET
HASTANESi
TABIP. YOK
890 ZONGULDAK KARADENIZ EREGı! DEVLET
UZMAN TABIP KARDI~OJI
1204 DIYARBAKıR SlôLAHADDiNEvvusI DEVL
TA.BIP.YOK
Ö
69
HA!<KARiMERKEZTOPlUM SAGuGı MERK
TABlp.yOK
~ "'", -t'?Ç'I"
iNOlI)
654
MERSiN KADıN OOOUM VE COCUK HASTI
i UZMAN TABIp.
1238
GAZiANTEP ISlAHIYE DEVLET HASTANE
TABIp. YOK
1508
SAMSUN VEZIRKÖPRU DEVLETHASTAN
TABIp. YOK
191
KAHRAMANMARASCAÖlAYANCERITTOP
TABip. YO
';,
1509 SIIRT KURTALAN DEVLET HASTANESI
TABlp.yO,::
ç..1373
KOCAELI KÖRFEZ DEVLET KASTANESI
TABip.yO;(,.~"
\ ••,'
411 DIYARBAKıRKOCAKÖY TOPLUM SAGlIGı
TABI? Y~~'.
" -.
1584VAN GEVAS DEVLET KASTANESI
TABIp. YOK
f'~, ..'~
1298 iSTANBUL YAKACIK ooGUM VE COCUK 1
TABIP.YOK~'.
359
ŞANUURFA EVVUSiYE TOPlUM SAC;ut'>11
TABlp- YOr<
1046
AFYONKARAHiSAR ZÜBEYOE HANıM KAL
TABip. YOK
214
KASTAMONU
ÇATAllEYTıN IlCE DEVLET
TABip.yOr<
1454 NEVSEHIR URGÜP DEVLET KASTANESi
TAB:P. YOK
1450 MUSOEVLET HASTANESi
TABI? YOK
r-::::
1354 KIRIKKALE YÜKSEK IHTiSASHASTANESi
TABlp- YOK
(,""",
/
1530 SANLIURFA BiRECIKDEVLET HASTANE,
TABip. YOK
1500 SAMSUN KADıN ooGUM VE COCUK HAS
TABiP. YOK
"f
t:.J.
Cf,i&
, ~0.
t& ~
t.
ıı:
V
,
28 AğJStOS2014
14:43
Sayf3 27 176
KATılıMCıNIN
517554
512852
515877
515831
515943
517350
516475
51&859
513998
517420
517460
51671)4
515551
516952
517579
517445
514662
515758
515847
517120
515541
514034
515108
517216
51:1310
515825
515949
513259
514081
"mı
516124
514497
516722
""'"
514969
512892
515523
516453
513116
517588
516211
516471
513470
513298
516882
514164
516738
517627
514192
516497
514907
515453
51632'0
513117
515712
51&828
517573
514002
516455
513989
515458
517040
ADI SOYADı
FEYZA GURKAN
FEYZA MRABOST AN
FEYlA NUR KELEZ
FEYZA NUR ÖZVERI
FEYZA SARI
FEYZA CALIŞ
FEYlACELiK
FEYlA IZCI
FEYZUUAH AKSAN
FEYZlJLLAH KOlAY
FEYZULlAK ÇELIK
FlRATEKIN
FıRAT ERKMEN
FıRAT GÜNDOGMUŞ
FıRAT TÜLEK
FıRAT YAZiCI
FıRAT ÇAGLAR CELlK
FlRATCELIK
FUAT AKSOY
FUAT ALBAYRAM
FUAT AYrEKiN
FUAT GÜLMÜS
FUATPOlAT
FUA T $ANCAKTAR
FUATYAGIZ
FULYA BOSRA KAVAL
F1JLYADEMET
FULYAKlJREKCi
FUL YA TEMiZSOY KORKMAZ
FUNDASAYRAM
FUNDA COŞKUN
FUNDA DANDIL
FUNDADIKKAYA
FUNDAKÖKAlI
FUNDA MERVE CETiN
FUNDA MUNEWER SARAÇ
FUNDA ÖZLEM KARABULlIT
FURKAN ASAN
FURKAN CANDEMiR
FURKAN COŞKUN
FURKAN DOOBALOGLlI
FURKAN EMiRCAN KESKIN
FURKAN GONEN
FURKAN HisoGLU
FURKAN KAZAN
FURKAN KQÇASLAN
FURKAN süLEYMANoGULlARI
FURKAN TOSUN
FURKAN UBEYDULl..A1"l ERTEM
FURKAN ÇETIN
FIDAN KAYA
FIDEL DEMIR
FIKRET BERKAN ANARAT
FILIZ ARDIÇ
Filiz ERDEMLI
FIRDEVSALiOGLU
FiRU2E 1,1101
GALIYE AYLiN TOlUNAY
GAMZEAKIN
GAMZEAKKIJZU
GAMlEAYDIN
GM~ZE EMIN
TABip. YOK
1535 $ANlıURFA ÇOCUK HASTAlıKLARı HAS:
1004 ZOOGULDAK GCıKCESEY h.CE DEVlET H
TABlp - YOK
1330 KARABÜK YENiCE ILCE DEVLE7 HASTA~
TABIp. YOK
TilEiP.YOK
1052 AMı ELEŞKIRT ILCE DEVLET HASTANE
TABip.yOK
544 ISTANBUL BAKıRKÖY 1 NOLU ACIL $A~II
775 KONYA CiHANBEYLI OEVLET HAST ANEsJ
UZı,W.,J TABip • GÖl HASTALıKLARı
UZı,W.,J TABip. RUH $A~K';1 VE HAST ~ 1017 TOMT RUH SAGLlGı VE HASTALıKLARı'
1110 ÇANKIRI CERKES DEVLET HASTANESI
TASip. YOK
1420 MARDIN DARGEÇIT ILÇE DEVLETHASTf.
TABip. YOK
1452 NEVŞEKiR KOZAKli FiZiK TEDAvi VE RE'
TABlp- YOK
207 MRS MERKEZ TOPLUM SAGLlGI MERKE2
TABip.yOK
1675 MARDIN DERIK TOPLUM SAGLlGı MERKE
TABip. YOK
361 ŞANLIURfA HALILIYE TOPLUM SAGLıGı M
TABlp- YOK
TABIp. YOK
440 ERZiNCAN TERCAN TOPLUM SAGLlGı ME
UZMAN TABip. KADıN KASTALIKLARI vi 850 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTA!
1445 MUGLA YATAGAN DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1413 MANIs'ı'SELENDIILCE
DEVLET HASTANI
TABIp. YOK
359 ŞANLlURFAEYYÜSiYE TOPLUM SAGLlGı ~
TABlp-yOK
1152 BURSA DORTCELIK KADıN DoGUM VE Ç
TABlp-YOK
1243 GAZIANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANI
TABıp.YOK
TABip.YOK
110S BALIKESıR HAVRAN ilÇE DEVLET HASTI
359 $ANLlURFAEYYÜBiYE TOPLUM SAGLlGI ~
TABip. YOK
1521 SIVASGÜRÜN DEVLET HASTANEsJ
TABiP.YOK
1039 ADIYAMAN SiNCIK ILCE DEVLET HASTAf
TABip. YOK
TABip. YOK
1472 OSl>W'iYE DEVlET HASTANESI
1318 ıZMiR TiRE DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1239 GAZiANTEP Nizip DEVLET HASTANEsJ
TABlp- YOK
1512 siiRT PERVARI DEVLET KASTANESI
TABlp- YOK
1289 iSTANBUL BUYUKÇEKMECE DEVLET HA
TABI?- YOK
265 MAlATVA ARGUVAN TOPLUM $AGlIGı ME
TABIp. YOK
1310 ıZMIR ALIAGA CEZA iNFAZ KURUMLARı.
TABIp. YOK
1582 VAN ÇATAK DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
779 MARDiN DERIKOEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. GÖZ HASTALıKlARı
1134 BITLIs GOROYMAK DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1181 ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANES
TABip.yOK
1562 TOKAT T\JRHAL DEVLET HASTANESI
TABlp-yOK
1335 KARS SARIKAMIS DEVLET HASTANESI
TABıp.YOK
1453 NEVŞEKiR DEVLET fiAST ANESI
TABip. YOK
511 AGRI MERKEZ 1 NOLU ACILS,I,GLlK KlzMI
TABıp.YOK
1293IsTANSUL EYÜP DEVLET HASTANESI
TAB:P. YQt(
1123 BAYBURT DEVLET HASTANESi
TABip.YOK
1424 MARDiN MiDYAT DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1052 AGRI ELEŞKIRT ILÇE DE\Il£T HASTANE
TABlp- YOK
1569TRABZON FATiH OEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1451 MUŞ VARTO DEVLET HASTANESI
TABiP. yQt(
1297 iSTANBUL KARTAL YAVUZ SELIM DEVL!
TABlp-YOK
413
DIYARBAKıR SiLVAN TOPLUM SAGLlGı Mı:
TABIp. YO
~ ,TABip.y
••
.,-:;
1405MANiSAAKHlSARDEV1..ETHASTANESI
TABIP-Y~
.
(:
1069ANKARAHAYMANADEVLETHASTANESI
TABlp.y
'~;:>.' 1237GAZiANTEPARABANIl.CEDEVLETHAST
TABIP. YOK ,. ~'o
-~~......
534 HAKt<AAlı NOLU ACIL S,l,GLIK KiZMETl.EI
TABIp. YOK ,.~
~
<' ~ 1424 MARDIN MIDYAT DEVLET HASTANESI
TAB;P. YOK
o
t!242 GAZIANTEP DRERSIN ARSLAN DEV1..ET
TABip _YOK
~ -;.
~5AMASYA
SULUOVA DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. KADıN HASTAL~I
V 854 RiZE DEV1..ETHASTANESI
TABlp- YOK
545 ISTANBUL ZEYTINBURNU 1 NOlU ACIL $.i
1289 iSTANBUL BÜYÜKCEKMECE DEVLET HA
TABlp.yOK
1243 GAZIANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANI
TABip-YOK
1202 DiYARBAKıR SILVAN DRYUSUF AZiZOG
TABlp.YOK
1450 MUS DEVlET HASTANESI
TABlp.yOK
1525 SIVAS SUSEHRI DEVLET KASTANESI
TABip-yOK
1570 TRABZON KANUNi EGiTiM VE ARASlıRf.'
TABip-YOK
."/
0,0;.' .',
-'" ~.i..
,
,
,
,
,
,
,
'e: ';;,
b(/e;;
;)
,
liILIIiLILiI KATıLıMCıNIN
515474
516318
515598
ADI SOYADı
513160
GAMZEGERGEF
GAMZEGÖRGÜLÜ
GAMZE GÖZEN
GAMZEGÜLER
GAMZE HASOEMiR
GAMZE HÜNER
GAMZE IŞIL
GAMZEKESKiN
516267
GMIZE KOC
513181
515650
515866
GAMZE KU8RA BOZKURT
GAMZE KURTULUŞ
GAMZE KiRiKOOıu
GAMZETAŞ
GAMlEUSUL
GAMZEYILMAl
GAMZE ZENGIN
GAMlE IÇACAN
GAMZEGÜLGÖZEN
514311
513562
515690
517262
517525
514954
515495
516393
515765
516$47
515576
GANiMET ÖNER
513095
GAYEKÜBRAFITOZ
GAZI GöKruG CEYLAN
514970
513881
516134
516503
GENCOGÖRGÜ
517023
GEVHER NESiBE TilEK
GONCA DeX:;AJ'.I
GONCA DURAN
GONCAGULBAZ
GONCAKILIÇ
GONCAMERSiN CEYLAN
GOOCASARAC
GONCA TANIRLI
GONCAYAMÇlcioGıu
GONCA 6zTEN
516087
G6KA.LP$€No..
515477
516493
51$440
515112
515031
514832
513455
516827
515901
514533
517430
517119
513112
514635
516010
5161I3J
517631
5\4091
514641
515382
5168:>5
513738
5150138
513641
516242
514371
517193
515383
517622
GOKAYBAYKARA
GOKBENORAL
GOKERCO$KUN
GOKHANALKAN
GOKHA'j ARSlANHAN
GOKHANASLAN
GÖKHANBA$ARA
GOKHAN BiLGiç
GOKHAN ECER
GOKKAN GöZÜN
GOKHANGLrı.VAŞAA
GOKHANKILlÇASLAN
GOKHAN KIZILTAN
GÖKHANKOZ
GÖKHANKöKuSARI
GOKHANSARIKIR
GÖKHAN TANFER
GOKJ-IANTAZEGUl
G()ı(HANYILMAZ
GOKHANYIRGIN
GÖKHAN ÇAGlAR
GOKHAN CORAPLI
GC+\HANÖZOEMiR
GOKI-IANÖZKOÇAK
GOKHANÜCGÜL
GÖKHAN$AHIN
GQI<HANŞANLI
GÖKMENREYHANLI
GOKSELASLAN
51&026
515896
514295
51&:21
516631
516528
517651
Kg?33461
-
28/l4ustos2014 1443
sayfa 28 176
YERLESTIRilOlGI BıRiM
UNVANi BRANS
TABlp- YOK
1254 GiRESUN SESINKARAHISARDEVLET HA
TABIp. YOK
1315 ıZMiR KIRAZ DEVLET HASTANESI
TABip" YOK
1111 BALıKESiR ATATÜRK DEVLET HASTANE:
TABip _YOK
1585 VAN EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
TABIP _YOK
76 CORUM LACIN TOPLUM SAGuGı MERKEZi
TABip. YOK
1124 BILECiK BOlÜYUK DEVLET HASTANESi
TASip. YOK
141 ZOOGULDAKEREGL! TOPLUM SAGuGı MI
TASip. YOK
1136 BITLIS DEVLET HASTANESI
TASIp. YOK
208KAAS SARIKAMIŞTOPLUM SAGuGı MERK
TASip. YOK
1225 ERZURUM KARAYAZı TURK ECZACıLARI
TASlp _YOK
1216 ERZiNCAN SAGUK BAJ<.ANLlGıERZINCA!'
TABip. YOK
12£9 HATAY flASSA DEVLETHASTANESI
TABlp- YOK
1125 BiLECiK DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1252 GIRESUN PROF.DR AILHAN ÖZDEMIR C
TABip. YOK
1542 ŞANLIURFA ViRANSEfllR DEVLET flAST i
TABIp. YOK
1145 BURDUR YEŞlLOVA DEVLET HASTANESI
UZMAN TASip .IC flASTAlIKLARI
817 Ki)TAHYA ooç,DRISMAiL KARAKUYU SI~
TASip. YOK
66 VAN GüRPlNAR TOPLUM SAGlIGI MERKEZ
TAS"P• YOK
1136 SiTllS DEVLET HASTANESi
TAS:P _YOK
1550 TEKIRDAG CORLU DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1599YOZGAT YERKÖY DEVLET flASTANESi
TABip. YOK
1263 HAI<l<ARIYÜKSEKOVADEVLET HASTANE
UZMAN TASip. NÖRQlOJI
932 KlLls DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1401 MALATYA flEKIMHAN DEVLET HASTANE:
TABIp. YOK
1142 BURDUR BUCA!<DEVLET HASTANESI
TABlp _YOK
1063 AMASYA T.C SAGLlK BAKANLlGI.AMAS'
TABlp _YOK
411 DIYARBAJ<IRKOCAKÖYTOPI.UM SAGLlGı
UZMAN TASiP .ANESTEZIYOLOJi VE RE 831 MARDiN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1242 GAZiANTEP DRERSIN ARSLAN DEVLET
TASip _YOK
1521 SIVAS KANGAL DEVLET HASTANESi
TAS:P. YOK
1559 TOKAT DEVLET HASTANESI
TASip. YOK
1260 HAKKARi ÇUKURCA ILCE DEVLET HA$Ti
TASip. YOK
511 AGRI MERKEZ 1 NOLU ACIL SAGLIKHlzMI
-TASip. YOK
1344 KASTAMONU TAŞKöPRÜ DEVLET HASTI
TABip. YOK
1436 MERSIN TARSUS DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1594 YOZGAT DE\II.ET HASTANESi
UZMAN TABip. FiZiKSEL TIP VE REHAS 726 TUNCELI DEVLET HASTANESI
TABlp _YOK
1265 HATAY ANTAKYADEVLET HASTAAESI
TABip" YOK
1320 KAHRAMANMARAŞAFşiN DEVLET HAST
UZMAN TASip .ACiL TIP
591 M~ASYA T.C, SAGLlK BAKANllGI. AMAsY
TABip. YOK
1242 GAZiANTEP DRERSIN ARSLAN DEVLET
TASip. YOK
1187 DENIZLi HONAZ ILÇE DEVLET HASTANE
TABip. YOK
~
1381 KONYA HADiM DEVLET HASTANESI
TASip. YOK
1358 KIRKLARELllULEBURGAZ DEVlET HAsı
TABlp- YOK ~.J--. ~
139Z00GULDAK ÇAyeUMA TOPLUM SAGLlGı
UZMAN TABI~?~~~~
CERRJ 868 KOCAELI DARlCA FARASI DEVlET HASTA
TABIp. Y~1'
415 DUZCE CUMAYERI TOPLUM SAGuGı ME"
TABip. Y:"
2>~'? ?
1322 KAHRAMANMARASCAGLAYANCERITILÇ
TABip _Y ~
('•.
1259 GOMÜSHANE SIRAN DEVLET HASTANE~
TABip. Y~
l' \ '..
,""
5016ISTANBUL BI)YÜKCEKMECE 1 NOlU ~CIL
TABip. Y '1> ' '"'
~~
~
ISTANBUL MEHMET AKIF ERSOY GöGu~
TABip-yO
."
•• ;
~,..
(i6TUNCELliLAMBUl.ANSSERVISIKOMUlA
TABip.yOK
ci'
1559 TOKAT DEVLET HASTANESI
TABiP. YOK
39AGRI DOOUSEYAZIT TOPLUM SAGLlGı MEF
TABlp- YOK
1038 ADIYAMAN T,C, SAGLlK SAKANLlGı ADIY.
TABip. YOK
268 MALATYA YAZIHAN ILCE DEVLET HASTM
TABip. YOK
25 ÇANAKKAlE ECEABAT ILCE OE\II.ET HAST,
TABlp _YOK
1264 HATAY AlTINÖZU DEVlET HASTANESi
X
X
X
X
X
X
-:ı
'+-~~~~,"
,<?
".j_""'~
X
1?
~::~:~g~
J% ~-- /
V;
TASip _YOK
TASip. YOK
v"'\
(//
~;~~~~~y
1273 HATAY SAMANDAGOEVLET HASTANESi
287 MALATYA POTURGE TOPI.UMSAGuGı ME
:ı.
i\
lLIILIiLILII KATıLıMCıNIN
514849
ADI SOYADı
GOKSU BERiKOi..
514818 GÔI\SUN ÖZ
515~ GöKTÜRK OOREDICI
516431
512948
51>388
51>466
513655
515<155
513590
516214
516128
514453
514527
515178
515129
516370
515617
516570
5181\)3
515126
513069
516249
514915
514375
514891
515724
515352
514369
515135
517489
515373
515256
516362
516593
515257
513512
515482
517543
514961
513155
513148
515:\45
515529
515391
514613
514871
514056
515501
516082
513932
514124
514473
513916
513733
514360
510072
514043
"""
513973
518170
517219
GöKCEAlTUNAY
GöKCE ATIKELER
GöKCEA.YDIN
GöKÇEAYHAN
GöKCE BAŞK.'J'j
GOKCEGENC
GöKCEGONAY
GöKCE NUR AŞKIN
GöKÇE RABlA OOLGUN
GöKÇE $ÜMER
GöKÇE VELKıGW
GöKCE IPLIK
GOKÇEN AKSOY
GöKCENAKCA
GöKÇEN AGAoGLU
GOKCEN ÜLKÜ şiMŞEK
GOKCEN It.ÇIOGLU
GöKŞEN GCJ<GÜLÜ
GöNENMENGI
GONÜ\. YILDIRIM ÜRETME
GORKEM ATASOY
GORKEM DüNDAR
GCıRKEMOGlJZ
GORKEMUZ
GöRKEM YIGIT
GDRKER SEL
GOZDE CAVlLOAK
GÖZDE CiNGIZ
GÖZDE ELlF TAŞAR
GöZDE GAMZE YETKIN
GOZDE HONDUR
GaZDE KARABULUT
GOZD€ KESKIN
GOZDE KılıÇASlAN
GOlDEKOCA
GÖZDESARI
GÖZDE SEVGI KART
GÖZDE TEMIZ
GOZDE TEZVER
GOZllETOKATLI
GÖZOE ULUTAŞ
GOlDECAPCI
GÖZDE ÖZTÜRK
GOZDE SAKUL
GÜL DOGAN
GOL Pf:MBE COlAK
GÜL YILMAZ
GÜL iNÇI TÖRON
GULAY SARB
GULBAı-lAR GÜLER
OULBAHAR ÖZCAN
GULBEN ALTAN
OULBEN CALlSAAN
GOLBiN MERVEAYDIN
GÜLCAN HAYIRLIOGLU
GÜLCAN ULVDAG
GULCE GEL
GULCE SEVOAR
GÜLDANE CENGIZ SEVAL
28~stos20'4 1443
Sayf~. 29/76
EI
ÜNVANi BRANS
602 MRA.MAN OHtH HASTANESI
1311 iZMiR ALIAGADEVLET HASTANESi
1088 ARTVIN BORÇKA DEVLET HASTANESI
78 IiAl AY DEFNE TOPLUM SA(jUC;1 MERKEZI
1609KASTAMClI'jU DRMÜNIF ISLAMCX;LU DE'
1567 TRABZON MAÇKA. öMER BURHANoGLU
TABiP. YOK
KOCAELIıZMiT SEKA. DEVlET HASTMJE:
TABII". YOK
1325 KAHRAMANMARAŞ NEClp FAlIL ŞEHiR
TABiI". YOK
1479 SAKARYAKADıN DOGUM VE COCUK fW
TABiI". YOK
1078 ANT ALYA FiNIKE DEVlET HASTANESI
TABlp- YOK
1147 BURSA iNEGo.. DEVlET HASTANESI
TABiI". YOK
1453 NEVSEHiR DEVlET HASTANESI
TABII" - YOK
212 KASTMIONU AlDAVAY TOPLUM SAGlIGI
TABiI". YOK
1476 RiZE DEVlET HASTANESI
TABiI". YOK
1262 HAKKARI ŞEMDINLI DEVLET HASTANESI
TABiI". YOK
13(\4
SAGlIK BAKANllGI DUMLUpINARONlVEI
TABiI". YOK
935 RiZE DEVLET HA$TMJESI
UZMAN TABiI" NöRCWJi
1215 ElAZIG pALU ILCE DEVlET HASTMJESI
TABip- YOK
1598 YOZGAT SEFAATlı DEVlET HASTANESI
TABI"- YOK
1425 MARDiN NUSAYBiN DEVlET HASTANESI
TABi? YOK
1331 KARMlAN ERMENEK DEVlETHASTANE:
TABiI". YOK
995 MUGLA T.C SAGLlK BAKANllGI MUGLA Sıl
UZMAN TASip. ROMATOLOJi
RUH
SAGLIGI
VE
HASTJ
1016 SIRfW< SiLOPI DEVlET HASTANESI
UZMAN TABII"
446 ERZURUM KARAÇOSAN TOPLUM SAGlIG
TABlp-YOK
128 ARDAı-lAN MERKEZ TOPLUM SAGLIGI ME!
TABıp-YOK
1460 ORDU DEVLET HASTANESI
TABiI". YOK
973 BATMAN KADıN DOOUM VE ÇOCUK HAST,
UZMAN TABiI". RADYOLOJI
1138
BiTLiS TATVAN DEVlET HASTANESI
TABiI". YOK
841
BARTIN
DEVlET HASTANESI
UlMAN TABII". KADıN HASTALıKlARı v
302
ORDU
CAYBASI
TOPLUM SAGLlGI MERKE
TABip.yOK
1604
ZONGULDAK
GöKÇEBEY
iLÇE DEVlET H
TABiI". YOK
467
GAZlANTE:p
ŞEHiT
KAMil
TOPLUM
SAGLlı
TABII". YOK
161
BILECiK
OSMANELI
TOPLUM
SAGlIGI
MH
TABiI". YOK
773
KAHRAAlANMARAŞ
PAZARCIK
DEVLET
W
UZMAN TABII" GÖZ HASTAlıKLARı
587VAN
ILMlBULANS
SERViSi
KOMUTA
KON
TABlp- YOK
1069 ANKARA HAYf.lANA DEVLET HAŞT ANESi
TABlp- YOK
1201 DIYARBAKıR LiCE HALiS TOPRAK VAKFı
TABII" - YOK
1278 ISPARTA KADıN OOOUM VE COCUK HAS
TABip-yOK
1442 MiJGLA TCSAGLlK BAJ<ANLlGI MUGLA si
TABip-yOK
1036
ADIYAMAN KAHTADEVLET HASTANESi
TABiI". YOK
439
ERZINCAN
OTLUKBELlILCE DEVlET HAS
TABII". YOK
1316
ıZMiR
ÖDEMiş
DEVlET HASTANESI
TABip- YOK
1087
ARTViN
ARHAVI
OEVLET HASTANESI
TABiI". YOK
1173
ÇANKIRI
DEVlET
HASTANESI
TABip- YOK
1(:
142
ZONGULOAK
GöKCEBEY
TmUM SAGLI(
TABII". YOK
~
1517
SINOP
ATATÜRK
OEVlET
flASTANESi
TABlp- YOK
.J.
Ö
15521£KiRDAG MARMARA EREGLISIILCE DE
TABip-YOK
" ~ ~ 1:."S'ç+
651 ORDU ÜNYE DEVlET HASTANESi
UZ"lAN TABiI"
" ,?~iSi
1487 SAKARYA KARASU DEVlET HASTANESi
TABII". YO
{ı< ~
. ""
541 ISTANBUL PENDiK 1 NOLU ACiL SAGLIK H
TABip-yO
TABII". Y :
570 MALATYA 1 NOLU ACIL SAGLIK HIZMETlE
TABIp.y,,,:.,
'.
?1 ~ATAYKIRIKHANToPLUMSAGLlGIMERKE
TABlp YO ""'''.
•
KASTAMONU TASKOPRCJ DEVlET HAST!
TABII". YO~
~
53 BARTIN MERKEZ TOPLUM SA~UGI MERK
TABII". YOK
,..~
1597 YOZGAT SORGUN DEVlET HASTANESI
TASlp _YOK
1050 A~RI DiYAOIN DEVlET HASTANESI
1593 YOZGAT CEKEREK DEVlET HASTANESI
TABII" - YOK
1428 MERSiN TOROS DEVlET HASTANESi
1527 siVAS YILDlZELi DEVlET HASTANESi
TABlp-YOK
1547 SIRNAK sILopi DEVlET HASTANESi
ç:;ı
TABII". YOl<
'"
1546
SIRNAK DEVlET HASTANESi
TABp.YOK
miSTANBUL
OKMEYDANI E(';iTIM \LE ARAŞT
UZf.lAN TASil". EMATOLOJI
UZMAN TABI? ACiL ILP
TABip.yOK
TAflip.yOK
TABlp-yOK
Uzı.tAN TABip. TIBBı BivQKiMY A
mo
,
,
,,
,
t.
-
rf?
'''''HO<
-ı,
~
dJ"2t
r'
,,
,,
.,t\923 3 4 U'
~ı26"",,,",,
""
li3
sa)'ia: 30 /76
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
513316
515592
515456
516162
517695
514443
515672
515324
5113091
514816
514061
515424
515327
514140
,,,.,,
514741
516549
514569
514673
515613
515539
514496
513787
516111
514004
515673
516556
517105
518157
517239
514561
515994
513334
516208
515521
517548
514367
516254
513451
516463
516636
513432
515043
,,-
515103
517567
517002
517168
515253
"""
514133
515650
513863
515398
515984
515433
517093
512859
513076
515384
514996
513162
YERLESTIRilOiGI BıRlM
ONVANi BRANS
GüLDENGUVEN
TABip. YOK
1543SIRNAKBEYTUSSEBAP
ILCEDEVLETHA X
GüLOENYilDIZ
TABip • YOK
:l59ŞANLIURFAEWÜBIYEToPLUM SACouCoı
,
GÜLDENIZGIZEMAÇiKGÖZ
TABip_YOK
1161ÇANAAKALEBAYRAMiçDEVLETKASTA~
GüLENCAVLAK
TABip. YOK
1030ADANADEVLETHASTANESi
GÜLENMURT
TABip. YOK
165BiNGÖl.KiGıILçE DEVLET HASTANESI
GULERKlUÇ
TABlp- YOK
1543ŞIRNAKBEYTDS$EBAP
ILÇEDEVLETHA X
GÜLERYILDIRIM
TABip. YOK
1366KOCAEliDiLOVASIDEVLETHASTANESI
GüLERçElIKEl
TABlp_YOK
1129BiNGÖl DEVLETHASTANESI
GÜLFEMALP
UZMANTABip- KULAKBURUN80CAZ i 903KONYACiHANBEYLIDEVLETHASTANESI
GULFEMYILDIRIM
UZMANTABip. GOOÜSHASTALIKLARI761KIRIKKALEYÜKSEKIHTIŞASHASTANESI
GÜLFEMÇELIK
TABip. YOK
1429MERSiNANAMURDEVLETHASTANESI
GÜLfiANGÜLERAVCI
UZMANTABip. RADYASYON
ONKOLOJi 1661TOKATGAZIOSMANPAŞAÜNIVERSITESI
GüLI1ANKORKMAM
UZMANTABIp. ENFEKSlYON
fiASTALIK! 715SIIRTDEVLETHASTANESi
GUUÜ GENCEBAY
TABIp. YOK
1153BURSAQRI-IANELI
DEVLETHASTANESI
GÜLNURBAS
TABip. YOK
400 TUNCeli MAlGiRT iLÇEDEVLETHASTAN
GÜLNURGÜLNAZSOZCUK
TABip- YOK
1193DIYARBAKıRÇERMIKDEVLETHASTANE: X
GULNURSARUHAN
UZMANTABip. HALKSAGLlGI
501ŞANLIURFAHALKSAGLIGIMÜDüRLüGü
GÜLNIHALGÖKAl.P
UZMANTABip. ANESTEZIYOLDJi
VE RE 633RiZEDEVLETHASTANESi
GlJLNiHALGÜLSÜMAYDEMiR TABip. YOK
34ÇANKIRIÇERKEŞTCf'LUMSACoUGI
MERK!
GÜLNIHANÜLKER
TABip. YOK
300TEKiRDAGKAPAKLıTOPLUMSAGLlGIMEI
GÜLSENEMAKTAS
TABiP. YOK
110ıCoDIR
MERKEZTOPlUM SAC;uGIMERKE,
GÜLSERENERKOCAGöKTOLGAUZMANTABIp. TıBBiGENETıK
1619KAHFWMNMARASNEClpFAZILSEHIR
GüLSERENTUNCAY
TABip- YOK
ADIYAMANMERKEZt NOLUTOPLUMSAC;l.
GüLSERENCELIK
TABip. YOK
1349KAYSERIECoiTIM
\LEARASTIRMAHASTM
GülSÜM BiRCAN
TABip. YOK
1037ADIYAMANKAHTAGÖCERIILÇEDEVLET
GÜlSÜMHÜLYAKARA
TABip. YOK
359ŞANLIURFAEWÜBIYETOPLUMSAGLlGı'
GÜLSÜMHiLAl KARA
TABi? YOK
1374KONYAAKŞEHIRDEVLETHASTMIESI
GüLSUMKAPlAN
TABip. YOK
526DiYARBAKıR1 NOLUACil SAGLIKHIZMET
GüLSÜMKESKiN
TABIp. YOK
1541ŞANLIURFASURUÇDEVLETHASTANES X
GÜLSÜMKOCATAS
TABlp_YOK
1336KASTAMONUARAÇILCEDEVLETHAST~
GÜlSÜMMOOALI
TABip. YOK
1119BATMANKOZLUKDEVLETHASTANESI
GülSÜM ZEYNEPFATMAYAVUZ TABip. YOK
1527SiVASYılDıZEıi DEVLETHASTANESI
GüLSÜMÇAKMAK
TAB-P. YOK
1240GAZillNTEPNURDAGlllCE DEVLETHAS
GÜLSÜMiREY
UZMMITABip. GÖZHASTALıKLARı
767BiLECiKSOZÜYÜKDEVLETHASTANESi
GÜLSÜNATES
TABi?- YOK
I066AMASYATAŞQVADEVLETHASTANESi
GüLTEKINTAŞKIRAN
TABip. YOK
225KAYSERIÖZVATANiLÇEDEVLETHASTA/I
GÜlTENBENANGÖCER
TABip. YOK
1219ERZURUMAŞKALEILCEDEVLETHASTA
GÜLTENTARKOCiN
TABip. YOK
166BiNGa. MERKEZTOPLUMSAGLIGIMERKI
GULTENÜNlÜ
UZMANTABip. ENFEKSIYOO
HASTALIKI714SAGı.IKBAKANllGIDUMLUPINARÜNiVER
GULVERGÜLEN
TABip. YOK
1184ÇANAKKAlEEziNE DEVLETHASTANESi
GÜlCiN HALISETOKDEMiR
TABip_YOl<
118-3DENizLI BULDMıGOOÜSHASTALIKLAR
GÜLCiNKAYAN
TABip. Y()\
123.5ESKiSEHiRSiVRiHiSARDEVLETHASTA~
GÜLCINNiMETDEMIR
TABlp_YOK
1417RiZETC SAGLlKBAKANLIGIRECEPTA,
GULUW.YVURAL
TABip. YOK
95HATAYREYHANLITOPLUMSAGlIGı MERKI
GÜliN wı.zU ATEŞ
TABIp. YOK
1239GAZIANTEPNiZip DEVLETHASTANESI
GÜLIZARPORHAN
TABip- YOK
1048AFYONKARAHISAR
SiNANPAŞAOEVLET
GüL$Ai16ALCI
TABip. YOK
1274IGDIRDEVLETHASTANESi
GüL$Ai1DOORUSADIK
TABlp- YOK • <, r .
1476RiZEDEVLETHASTANESI
GÜL$Ai1GÖKC€
UZMANTABip
927 BILECiKDEVLETHASTANESi
GULSAHKARTAl
TAB;P.YOK •• -;".'~
~
1417RIZETC.SAGı.IKBAKANLlGIRECEPTA\
GUL$AHKOC
TAB:P. YOK ~
.
1524SIVASNUMUNEHASTANESi
GIJL$Ai1ORHAN
TABiP- YOK
l "?>- ~ 173BITLISMUTKITOPLUMSACoLlGI
MERKEZI
Ô
GüLŞAH$ARI
TABlp- YOK
(", ~
1540ŞANLIURFASIVEREKDEVLETHASTANE;
GüL$Ai1UyGUR
TABIp. YOK
..2470OSMANIYEDUZICIDEVLETHASTANESi
MSCN ANıK
TABip. YOK
"775 MARDiNNUSAYBINTOPLUMSAGlIGIMEr
GULŞENYILMAZ
TABip- YOK
••
1596YOZGATSARıKAYADEVLETHASTANESI
GÜLSENÖZTÜRK
TABip. YO(
1044AFYONKARAHISAR
iSCEHlSARILÇEDE'II
GULSlNARERPAY
TABip. Y()\
534HAKKAAit NOLUACILSAGLIKHIZMETlEI X
GlJNAYYILDIZ
TABlp- YOK
1523SIVASDEVLETHASTANESI
GÜNERMELiKEGÜVELI
TABip.YOK
iQ
/1179CORUMT,C, SAGUKBAKANlIGIHiTiTÜf
GUNEYQZY.AYA
TABip- YOl<
(')
( .1101BALıKESiRAYVALıKDEVLETHASTANESI
GÜNESCQMBA
TABIP. YOK
324SAAlSUNA$ARCIKTOPLUMSAGLlGıMER
ıa
t-
?ır:..}
9'/ t;ı:
i:.
J;'r-----.
!
tV
liLLLLIILII KAnUMCIN1N
518179
517256
517537
515614
517206
514064
514216
513494
512897
516504
514314
513214
514299
512857
515179
SBB30
515632
514834
514739
516781
517623
510022
517129
516627
517602
515824
51398/l
516100
51601'
514075
514926
514354
516499
515549
""'"
516912
514914
51693C
516450
5ısnı
"""
514201
517059
514917
515593
514310
514727
516449
517480
515425
513751
517236
516496
517203
517117
513127
514953
516663
515691
518182
514647
5132!;8
ADI SOYADı
GUNES PARLAAGÜL
GüNGÖRçevIK
GURCMlMEN
GÜRGÜN T~CE VURAL
GURK./lJIJBEKTAŞ
GURKA.NIDEN
GüRKAN ~INoGlU
GÜRSEL YCi.DAS
GURSOY BURAK KURT
GÜVEN GöNEN
GÜZiDE BERBER
GÜZiDE TAVlAS
GÜZINSNJAV
GiAAYAlTUNOK
GiZEM AKIN
GIZEM AKCA
GIZEM ASLAN
GIZEM AY
GlZEM BAKıR
GiZEM BAKıR
GIZEM BAYGiT
GIZEM SERFiN UlUUTKU
GIZEM ERTEPE
GIZEM EZGi ERBAY
GiZEMESME
GIZEM FARiz
GIZEM GECMEZ
GiZEM GÜLCAN
GiZEMGUNGQR
GiZEM KILlNC
GIZEM KilILBU(';A
GlZEM KORKMAZ
GiZEM KORKUT
GiZEMKoÇAK
GIZEM KURADA
GIZEM KUTLUTÜRK
GIZEM KÖKEN
GiZEMMERAL
GiZEM NIL CEYLAN
GiZEM PıNAR SUN
GIZEMSAYAR
GiZEM SELEN ÇiÇEK
GIZEM SERAY KILıÇ
GiZEM SORKULU
GIZEM ULUDAG
GlZEMVAAML
GIZEM VEşiLTEPE
GiZEM YILDIRIM
GiZEM çAOLA AKT AS
GIZEM öNCEL
GIZEM OZDEMiR
HABiBOZDEMiR
HABiBENURAÇlcl
HACER KAYGıSıZ
HACER NUR ŞAFAK
HACER ÖZDEMIR
HACER OZEL
HACı OSIMN TOPLU
HADICE Yi(,;iT
HAFSA FEYU OZER
HAFSA HICRET SÜLBÜL
HAFiZE ÖZDEMiR
YERLESTiRlLDıGi
ONVANi BRANS
BiRiM
1229 ERZURUM TEKMAN ŞEHIT piYADE ÇAVL
TABiP. YOK
1210 ELAZIG MRAKoÇAN DEVLET HAST AAE!
TABI?- YOK
UZMAN TASIp. ÇOCUK SASLlGI ve HA! 6781GOIR DEVLET HASTANESi
1437 MUGLABOORUM DEVlET HASTANESI
TABlp- YOK
0101 TUNCELI MERKEZ TOPLUM s<>'GLIK MERK
TABip. YOK
1274 IGDIR DEVlET HASTANESI
TABip-yOK
813 +<..ARJl,MANDEVLET HASTANESI
UZMAN TABIP .IC HASTAlıKLARı
1 199 DIYARBAKıR GAZI YASARGiL EGiTiM VE ,
TABlp-yOK
1171 CANKIRIILGAl DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1671 +<..ARJl,BÜKIL AAlBUlANS SERVisi KOMUT
TABiP. YOK
1481 5.Al<ARY A YENIKENT DEVLET HASTANE!
TABlp-YOK
1219 ERZURUM AŞKALE ILCE DEVLET KASTA
TABip.yOK
1478 RIZE KIIÇKAR DEVLET HASTANESI
TABip.yOK
1038ADIYAAIAN TC SA(';lIK BAKl\NLI(';1 ADIY,
TABip-yOK
1533 ŞANLIURFA HAlFETi ILCE DEVLET HAST
TAB:P-YOK
396 TRABZON DüZKÖY ILÇE DEVLET HASTM
TABip. YOK
1056 A(;RI TASLlCAY ILCE DEVLET HASTANE
TABip. YOK
1468 ORDU ULUBEY ILCE DEVLET HAST ANES
TABip - YOK
120£ DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESI
TABip-yOK
1555 TEKIRDAG DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
1046 AFYONKARAHISAR ZÜBEYOE HANıM KAl
TAB!P. YOK
1517 SiNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESI
TABip.yOK
56 HAKKARi CUKURCA TOPLUM SA(;L1(;1 MER
TABip. YOK
1606 ZONGULDAK KADıN QOı,jUM \LE COCUK i
TABlp- YOK
1200 DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1216 ERZiNCAN SAGLIK BAKANııGı ERZiNCA!'
TASip. YOK
134 iSTANBUL SANCAKTEPE TOPLUM SA(;L1G
TABlp-YOK
1583 VAN ERCIS DEVLET HASTANESi
TABip-yOK
1581 VAN ÇALDıRAN DEVLET HASTANESI
TABip. vOK
1408 MANISA G():wES DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1453 NEVşeHiR DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
1426 MERSiN TOROS DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1408 MANiSA GÖRDES DEVLET HASTANESI
TASip. YOK
1368 KOCAELI GÖlCÜK NECATI CELiK DEVLE
TABip-yOK
1117 BARTIN DEVLET HASTANESi
TABip. VOK
1427 MERSiN DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
14SO ORDU DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1090 ARTVIN DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
LS05 ZONGlJLOAK AT ATURK DEVLET HAST AA
TABlp-YOK
1425 MARDiN NUSAYBiN DEVLET HAST ANESl
TASip. YOK
1356 KIRKLARELı LÜLEBURGAZ DEIILET HAS,
TABip - YOK
UZMAN TABip .ANESTElivOLOJI
VE RE 823 DiYARBAKıR SILVAN DRYUSUF AZiZDGL
1204 Dtv ARBAKIR SELArlADlJiN E'fYUBI DElIL
TABip-YOK
1229 ERZURUM TEKMAN ŞEHITPiYADE ÇAIIL
TAB;P. YOK
1337 KASTAMONU AlDAVAY ILCE OEIILET HA
TABlp - YOK
TABip. YOK
1470 OSMANiYE DUZICI DEVLETHASTANESI
TASlp- YOK
1512 SiiRT PERVARI DEIILET HASTANESI
TABip. Y
1458 NıGDE ULUKıŞLA ILCE DEVLET HASTANI
TASiP • y.!A.
•
10&1 A.'JTAL YA SERiK DEIILET HASTANESI
TABip _, ( ii f ," "
VEI(/UBURDUR
YESILOVADEVLET HASTANESI
TABip- ~t L, ~''
1333 KARS KAGıIMAN DEVLET HASTANESI
TASip.y
•••..
.:,,"j 565KOCAELlILAAlBUlANSSERVISlKOMUTA
TABip. YOK~
'" _ ~"'-~~~:ıı:ı45
GAllmlEP
COCUK HASTAlıKLARı HAS1
TABip-yOK
.;:.;.,.,
1046 AFYONKARAHiSAR ZUBEYDE HANıM KAL
1348KAYSCRi iNCESU ILCE DEVLET HASTANI
TABip. YOK
1076 ANT AL YA DEMRE DEIILET HASTANESl
TABiI". YOK
1575 UŞAK BANAl DEVLET HASTANESI
TASlp- YOK
1039 ADIYAMAN siNCIK ILCE DEVLET HASTA/'
TABi? YOK
1232 ERZURUM PALANDOKEN DEIILET HASTı
TASlp- YOK
333 KARS KAGIZMAN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1189 DENiZLI DEVLET HASTANESI
TASIp. YOK
59 HAKKARi MERKEZ ToPLUM SASLlGı MERK
TASip. YOK
if-'c"-
n;D" ,.~
1,/
j~
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
m~~~
-_
r
/i
tlr)~
,
,
14.43
,28A(iustos2014
Sayf~ 32/76
l1LIIILiILiI KATılıMCıNIN ADI SOYADı
516810
514359
51€606
513535
514100
517406
514645
517576
517605
514972
513320
51:\85/1
514178
513776
514321
517122
516807
517585
$15264
515370
516170
$16268
514546
513841
513505
515476
516490
514707
516903
510»46
514466
516386
515726
515200
51571>8
518164
HAKAN ABDULlAH OZGUL
HAKAN AKTA$
KAKANANIL
fiAKl\NAPAYOIN
HAKANASLAN
!'!AKANBASAR
fW'.AN BiRiNCI
HAKAN EKiNCI
IiAJ<ANERDEM
HAKANGEDiK
HAKAN GÜL
HAKAN GUNER
HAKANKAYI$
HAK/l.NKACAR
fW<:ANKIRil
HAKAN KIZILET
liAKIIN KORUCUoGLU
HAKA.NKURSAT
HAKAN KUTLU
HAKAN PEKER
HAKANSARACoGLU
HAKANTAŞKIRAN
HAKAN TEYMUR
HAKNlUSLU
HAKAN YARKICI
HAKAN çlLELI
HAKAN ÖZER
HAKANÖZKAN
fW<AN DZCELiK
fW<AN S~VA
fW<KI çELIK
HAKIME ÖZÇAKIR
HALE NUR AKSOYDAN
HALE UZUNER
HALE ÇETIN
HALUK EMIN
517571
HAlIOATASOY
516494
517166
513456
513231
HAliDE YEşiM Allı
HALILBARıŞSAŞER
HALiL BERKAY UlUNCU
HALil EMRE YLLOIZ
514307
HAliLEROL
514060
516343
516107
5161$4
5W:m
516622
516126
516744
514297
515805
514747
514372
516954
5\3020
516870
515479
514285
517406
516192
515271
HALILGÖKSELGÜZEL
f-lALlı GÜNER
l'lALii..KALKAN
HAlil. KEKEC
HALiLMERT
i'tAlIL MURAT BUCAK
HALILMUTLU
HAliL OOY ALBAYRAK
HALILORKANORMAN
HALILUZUNDAL
HALIL UZUNLAR
HALIL CAGRI AY8AL
HALIL OLMEZ
i'tAlIL ıBRAHiM GÜZEL
i'tAlIL iBRAHIM KANlIKAMA
HALilıBRAHiM KAÇAR
!{A.LiLiBRAHIMPaYRAl
i'tAllılBRAHiM $AHiN
HALil iBRAHiM SISMAN
HALILSiMŞEKER
TABI?- YOK
TABiP. YOK
TABI? _YOK
TABi? • YOK
TABI? _YOK
TABi? YOK
TABi? YOK
TABi? YOK
UZMAN TABi?
TABI?- YOK
TABi? YOK
TABi? YOK
TASi? YOK
TABi?- YOK
TABi? YOK
TABip. YOK
TABiP. YOK
TABI?- YOK
TABi? YOK
TABi? YOK
TABI? YOK
TABi? YOK
UZMAN TABi?
TABi? YOK
TABi? YOK
TABip. YOK
TASip. YOK
TASip. YOK
TASI?- YOK
TABlp- YOK
TABip _YOK
TABi? YOK
TABip. YOK
TABI? _YOK
TAB:? YOl<;
UZMAN TABI?
TABi?- YOK
TABi? YOK
TABi?- YOK
TABi? YOK
TABi? _YOK
TABi? YOK
TASi? YOK
TABi? YOK
TABi? YOK
TABi? YOK
TABi?Al%r
TASi? _YOK
TABi? - Y
1183 DENIZLI BULDAN GöGlJS HASTALIKlAR
1493 SAMSUN ASARelKllCE DEVLET HASTM
1522 SIVASKANGAı. DEVLET HASTANESl
3J3 SiiRT KURTAlJ\jIJ TOPLUM SAGLlGı MERK
1095AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESI
1102 BALıKESiRBANDIRMADEVLET HASTANE
1268 iSTANBUL BEYKOZ DEVLET flASTANESI
230 KIRIKKALESULAKYURT iLCE DEVLET HA<
iç flASTAL1KLARI
810 10DIR TUZLUCA ILCE DEVLET flASTANES
1042 AFYONKARAHiSAR DINAR DEVLET flASl
1148 BURSA ıZNIK DEVLET HASTANESI
1257 GÜMÜŞHANE KELKiT DEVLET HASTANE
143 ZONGULDAK KiLiMLITOPLUM SAGLlGı ML
1587 VAN ÖZAL? DEVlET f1ASTANESI
X
1331 KARAMAN ERMENEKDEVlET !{A.STANE:
1036 ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESI
1371 KOCAELI KANDIRA ECZKAlIM DINC DE,
1358 KIRKLARElı ?INARHiSAR DEVlET Hi<ST,
77 VAN ıPEKYOLUTOPLUM SAGuGı MERKEZI
1216 ERZiNCAN SAGLIK BAKANııGı ERZINCAt
4()4 VAN BAHCESARAYlOPLUM SAGuGı ME~
581 SIVAS LLAMBUt.ANSSERVisi KOMUTA KO
PLASTIK,REKONSTRÜK 964 SiVAS NUMUNE HASTANESI
1583 VAN ERCiş DEVLET HASTANESI
1050AGRI DiYAOiN DEVLET HASTANEsı
X
1489 SAKARYAKOCAALIILCE DEVLET flASTA
1257 GÜMÜSHANE KELKiT DEVLET HASTANE
1345 KASTAMONUTOSYA DEVLET !{A.ŞTANE,
1133 BiTLIS AHLAT DEVLET HASTANESI
1585 VAN EOITIM VE ARASTIRMAHASTANESI
1100 AYDIN flAZiLLi DEVLET HASTANESi
:>B4TEKIRllAG ŞARKÖYTOPLUMSAGuGı MEI
1232 ERZURUM PAlANDöKEN DEVLET HASTı
1252 GiRESUN PROF.DRAiLHAN ÖZDEMiR C
540 ISTANBUL KCEKMECE 1 NOLU ACIL SACı
_KULAK BURUN BoGAZ i 910 şıRNAI< SiLOPI DEVLET HASTANESI
X
46 GÜMÜŞHANEMERKEZTOPLUM SACLlOI M
1511 SIIRT KADıN DöGUMVE ÇOCUK HASTAL X
1406 MANiSAAlASEHiR DEVlET HASTANEsı
1328 KARASUKSACtIK BAKANlıCı KARABÜKl
1340 KASTAMONUDAOAY ILCE DEVLET HAST
1586 VAN MURAOIYE DEVLET HASTANEsı
X
12741CDIR DEVlET HASTANESi
1579 VAN BAI-1CESARAYILCE DEVlET flASTAI X
1239 GAZiANTE? Nizi? DEVlET HASTANESI
1238 GAZIANTEPiSLAHIYE DEVLET HASTANE
.••
1498 SAMSUNeCITiM VE ARASTIRMAHASTA!
"lG' S
1065 AMASYASULUOVA DEVLET HASTANESI
ifi'
j!lt
1036AOIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESI
ır.c..
TABilt.ii~,\il.~.
'L 7ı;lt.f4WSAMSUN GAZI DEVLET flASTANESi
TABip. YO'
{ise:<1'
226 KAYSERISARIZ iLCE DEVLET HASTANESI
TABlp- YOK '. "'!',
152ti SIVASŞARKıSLA DEVLET HASTANESI
TABI? _YOl<;
"'.:.:._ ••'
4
1325 KAJ1RAMANMARASNEei? FAZIL S£KIR
TABi? _YOl<;
-.-...
tl"
231 KIRKLARElı BABAESKiTOPLUM SAGLlCI'
TAB:? YOK
1272 HATAY REYHANU DEVLET HASTANESI
UZMANTABi? RUH SAGllGI VE HAST; 1011 KOOYA AKSEHiR DEVLET !{A.STANESI
TABi? YOK
400 TUNCELI MAZGiRT ILCE DEVLET HASTAN
TABip- YOK
1562 TOKATTURHAL DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
1267 HATAY DöRTYOL DEVLETHASTANESI
TABI? _YOK
344 SIVAS AKINelLAR ILÇE DEVLETHASTANE
TABi? YOK
1394 SACLIK BAKANUCı OlIMLU?INAR UNIVEI
TABi?-YOK
v
366SANLIURFASURUCTOPLUMSAGLlCIMEI
.'t~..
,'J'
1\
t'
ç;;;,/
\J}
1
X
iLLaLII
KATILlMCININ ADI SOYADı ,
514938
516933
5!6926
517169
615410
517632
517465
515265
614773
HAliL ŞiRiN
HALilıBRAHIMÖZTüRK
HALIMEDiLSERKiRAZ
HALiME GOKCE
HAliMEKAYA
HALIMEYAVUZ
HALiSDOGIJKANÖZKAN
HALISTOlGA KARACA
HALISEMELTEMyüceooy
514625
HALil fiDANCI
513215 HAMDUUAHYILOIRIM
512aae HAMOIBURAKpiYADE
516473
HAMDiKEMERLiO
514344
514609
515861
513991
514602
515552
516928
517681
516852
517148
513424
513587
516294
514922
5\5164
514463
512858
HAMOi MEHMET ÖZBEK
HAMOISEFAKlRAS
HAMDIN GÜNSEL
HAMDiYE ACAR
HAMZAFURKANŞEN
HAMZATiziK
HAMZA ÇOBAN
HAMZAŞEKER
HAMIDE BETÜL GÜN
HAMiDe HANoe USTA
HAMiOEMANSURoGLU
HAMiDEÖZGEÇiZMECi
HAMIT MERT GÜZELOAG
HANDE ALTINEL
KANDE BÖ..ÜKBA$I
IiA.NDEKAHRAMAN
HANDE OZONUR
516112
HANDElINAL
512904
516967
513611
516202
513520
516395
514\58
51)IJ38
515351
517472
513468
514937
5176%
515982
517502
515138
515713
514465
515411
513341
512985
515347
516067
515733
515417
516420
513219
t15364
515307
5138~
516285
HA'lEY DURMUŞ
HANıM DURMUŞ
HANiFEEeE DOGAN
HANIFEKÜBRAözeL
HARUNDURA'J
HARUN DONER
HARUNERDAL
HARUNKARADUMAN
HARUNKUNDAKCI
HARUNKÖSEOOLU
HARUNsivLlM
HARUNYILMAZ
HARUNÖZKAN
HARiKAGÜMGÜMCÜ
HASA,"IAKSOY
HASANAll TELEFON
HASANATAlAR
HASANATAY
HASANATES
HASANBURAKKESER
HASANBlLAlGÜL$EN
HASJ..N
CANKöNTE
HASANCANTASKIN
HASANCANDASKAFALI
HASANDUYGULU
HASANEMRAL
HASANERDoGAN
HASANERUZUN
HASANKARA
HASANKARADENiZ
HASANKIZILTOPRAK
UNVAN i BRANS
TABIp. YOK
I058AASARAYESKn.DEVLETHASTANEsi
TABIp. YOK
1206DÜZCEATATÜRKDEVLETHASTANESi
TABlp_YOK
1547SIRNAKSiLoPI DEVLETHASTANE$i
x
TABIp. YOK
264MALIITYAARAPKiRToPWMSAGUGiMEF
TABip. YOK
1204DIYAR6AKIRSElAHADDiNEYVusI OEVL
TABIp. YOK
2&8MUSMERKEZTOPLUMSAGLlGIMERKEZI
TABIp. YOK
1386KOOYAKULUDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
75 HATAYBELENTOPlUMSAGLıGıMERKEZI
TABIp. YOK
1420MARDINOARGEÇiTiLCEDEVLETHASTI
UZMANTABip. NÖROLOJI
930HATAYKIRIKHANDEVLETHASTANESI
UZMANTABip- ORTOPEDiVE TRAVMA-944ARTVINDEVLETHASTANESi
TABIp. YOK
15C6SAMSUNVEziRKÖf'RÜDEVLETHASTAN
TABIp. YOK
1349KAYSERIEGITiMVE ARASTIRMAHASTAI
TABIi>.YOK
1555TEKiRDAGOEVLETHASTANEsı
TABIp. YOK
287MUSMALAZGIRTTOPLUM
SAGLlGIMERK
TABIp. YOK
1676MAROINKIZILTEPETOPLUMSAGuGıME
TABlp.yOK
113OSINGÖLKADINDOGUMVECOCUKHAST X
TABlp_YOK
1108BAlıKESiRGöNENDEVLETHASTANESi
TABIP. YOK
1210ELAZıGMRAKOÇAN DEVLETHASTANE~
TABIp. YOK
1476RizE DEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
93AMASYAGöYNOCEKILCEDEVLETHASTAI
TABIp. YOK
30300:00 GÖLJ(ÖYTOPlUMSAGLlGıMERKE,
TABip • YOK
1284ISTANBULBAHCELiEVLERDEVLETHAS~
TABip. YOK
1266HATAYKADıNDoGUMVE COCUKHASTI
TABip • YOK
1605ZOOGULDAKATATURKDEVLETHASTA!'
TABip. YOK
1243GAZIANTEP25 ARALIKDEVLETHASTANI
TABIp. YOK
13% KÜTAHYADOCDRMUSTAFAKALEMLI1.
TABıp.YOK
1263HAKKARIYQKSEKOVADEVLETHASTANEX
TABIp. YOK
134ÇORUMoGuZLAR ILCEDEVLETHASTANE
TABIp. YOK
506AQANA4 NOLUAciL SAGLlKHIZMETlERi
TABIp. YOK
1329KARABÜKWRANBOlU DEVLETHASTA
TABIp. YOK
1544ŞIRNAKCIZRE ORSELAHAniN CiZRELI x
TABIp. YOK
1400MALATYAOoGANSEHiRDEVLETHASTA
TABIp. YOK
1173ÇANKIRIDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
1512SIIRTPERVARIDEVLETHASTANESI
X
TABii>. YOK
1368KOCAELIGOlCÜK NECATIeELlK DEVLE
TABlp_YOK
163BiNGOl..GENeTOPLUMSAGLlGıMERKEZ
UZMANTABip. GASTROENTEROLOJi 730OOzeEATATÜRKDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
529GAZiANTEP1NOlU ACILSAGLIKHiZMETI
TABIp. YOK
1565TRABZONARAKLIBAYRAAlHALILDE\Il.E
TABIp. ~
4OAGRIELE$KIRTToPLUM$ilGllGI MERKEZ
TABip. Yoıe;.,
445ERZ\JRUMlşPIRTOPLUM$ilGııGı MERKI
T/Iji~ • rOK.;'6.."
468GAZIANTEPYAVUZEliTOPLUMSAGLlGI~
TA~A ~
~J"
117YOZGATKADISEHRiILÇEDE'<1.ETHASTt
TABiF'"'~
;r~/..
~
283MERSiNMUTTOPLUMSAGLIGIMERKEZI
TABiP.~~
'>~~
174Blnls TATVANTOPLUMSGLlGIMERKEZI
TABIP. Y,*%
~
1540$ANlıURFASIVEREKDEVLETHASTANE:
TABIp. YOK
{, ~t:..,..
1339KASTAMONUCiDE iLCEDEVLETHASTAI
TABIp. YOK..
;v
" t 1060AKSARAYDEVLETHASTANESi
UZMANTABI
STRuI 958CORUMTC_$liGLIK BAKANllGIHITiTÜNi
TABlp.yOK!"-:"
427ELAZıGALACAKAYATOPLUMSAGUGIME
TABiP.YOK
~., 0/'
4li6 GAZiANTEPŞAHINBEYTOPlUM SAGLIGI1
TABlp_YOK
'~.ı;"'" # :1431MERSINBOZYAZıDE'<1.ET
HASTANESI
TABIP. YOf;
1444MUGLADRTACADEVLETHASTANESI
UZMANTABip. COCUKKARDIYOLOJiSiI)64ISTANBU\.MEHMETAAIFERSOYGOOÜS
UZMANTASiP. KULAKBURUNSOOAZi 895ÇANKIRIDEVLETHASTANESi
TABip. YOl<
1570TRABZONKANUNiEGITiMVEARAŞTIRfl
TABIp. YOK
%NMSiAGUMOŞHACIKOY TOPlUMSAGLI(
TASip. YOK
1293ISTANBULEYÜPDEVLETHASTANESI
TABlp- YOK
i ~
KONYAKADINHANIREFiKSAiMEKOYUN
TABIp. YOK
13111ZMIRALIAGADEVlETHASTANESi
TABIp. YOK
409DIYAR6AKIRCUNGUS
TOPLUMSAGLIGI~
~<;t>"ti.
Yjj)"'~.
~<il.
rn
rJ;)
V'384
Kg233 46J
28 il4uslOs 2014 1443
Sayfa 34 /76
ıımı:ıı
515399
515475
517510
514719
51.:045
514948
515838
517401
515843
515462
517463
514454
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
HASAN KUMRU
HASAN KlliNÇ
HASAN MURAT AKDilG
HASAN OZAN BAGSOZAN
HASAN TORBALı
HASANTOI
HASANVEYSCLKESKIN
HASANYEGEN
HASAN eilGRI YILDIRIM
HASAN ÜNVER
HASAN ;AHIN
HASANAJJGllAN
515459
HASiSE HMMANCI
514204
515061
514262
515JBO
515021
514049
517202
HATICE AKOEMIR
HATICE AYLIN AKBULUT
HATicEAGıR
HATk::E BALKAN
HAıfCESAYAR
HATIcE aÜLSÜL
HATICEBiLGiN
516243
HATiCE BiRGiN
515973
HATiCE CEREN SAYAR
515293
51:ı092
516200
HATICECiNGÖlLER
HATICEDEMiR
HATICEECESEZER
515544
513443
513299
512901
513547
HATIcE GCJNGÖRDÜ
HATIcE ıRMAKÇEliK
HATICE KARABULUT
HATICE KEVSER ispiR
liAllCEKUZULAR
515659
HATICEKÜSMATA
516770
516166
516317
513%8
5155f>O
514518
514350
515158
513555
516626
517624
516508
515182
517451
515134
517149
513625
516534
516717
5152:l8
516618
513036
514783
516023
512926
513421
515490
512853
517164
515150
514812
HATICE KÜBRA EGILMEZ
HATICE KÜBRA ERZAN
HATICEKÜSRAKAN
HATICE KÜBRA PARlAR
HATICE KÜBRA ÖNDER
HATICE LAÇiN
HATICEMERVEALlUNSOY
HATICE PatAT
HATICE SECiL AKYILDIZ
HATICE TUCAN
HATICETURAN
HATICE TURl'iUT
HATICETUTKUTASOEMiR
HATIcE YILDIZ
HATICE YILDIZ
HATIcE lAiMOOlU
HATICECOLAK
HATICE INAN
HAWA BETOLMCAK
HAWA KAYA
HAWASMTClOOLU
HAWASOTCÜ
HAWA TUl'iBA Ki?ER
HAYALAJ1METOOLU
HAYDAR BAŞAR CENGIZ
HAYDARBEKTAŞ
HAYDAR CAN DOKUYAN
HAYDARGOl<
HAYREDDiNTAY
HAYRiYE GOKCE KESKINKILıÇ
HAYRIYEPıNAR ALlOOLU
YE:RlE:STIRilDiGI
ONVAN i BRANS
BIRiM
ili
TABi? YOK
370 ŞIRNAK GÜCLÜKONAK iLCE DEVLET HAS
TABI? _YOK
1191 DiYARBAKıR KADıN DOGUM VE COCUK i
UZMAN TABi? ACIL TL?
604 TOKAT DEVLET HASTANESi
TABi? YOK
1579 VMl BAJ1ÇESARAYILCE DEVlET HASTAI
TABi? _YOK
1343 KASTAMONU DRMÜNiF ISLAMmU DE'
TABip. YOK
217 KASTAMONUINEBcx.u TOPLUM SAl'iUGII
TABi? YOK
49 GÜMÜŞHANESiRAN TOPLUM SAGUGI MEF
TABlp- YOK
1597 YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1457 Nll'ioe DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
1300 KONYA EREl'iU DEVlET HASTANESi
TABI?- YOK
1530 $ANlıURFA BIRECiK DEVLET HASTANE!
TABip. YOK
1218 ERZINCAN TERCAN ILCE DEVlET HAST,
TABi? YOK
1:l88 KONYA BEYHEKiM DEVLET HASTANESI
TABip _YOK
1227 ERZURUM NENEHATUN KADıN DOOUM i
TABip. YOK
1524 SiVAS NUMUNE HASTANESI
TABi? YOK
147 ARTVIN MERKEZTOPLUM SAGlIGI MERK;
TABlp _YOK
192 KAI-IRMlANMARA$ EKINÖZÜ ILÇE DEVlE'
TABip. YOK
454 ERZURUM SENKAYA iLÇE DEVlET HASTI
TABIp. YOK
1571 TRABZON SÜRMENE DEVLETHASTANE:
TABI?- YOK
1533 ŞANLIURFA HALFETIILCE DEVlET HAS'
TABIP- YOK
62HAKKARI ŞEMDiNU TOPLUM SAGLll'i1 MERi
TABi? YOK
1439 MUl'iLA FETHIYE DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
2 ADANAFEKE iLÇE DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1355 KIRKl.ARELI BABAESKı DEVlET HASTANI
TABi? YOK
1459 ORDU AKKUS DEVLET HASTANESi
UZIJAN TASi? DERi VE ZÜHREVI HASl 699 DIYARBAKıR ERGANi DEVLET HASTANES
TABlp _YOK
1422 MARDiN KIZILTEPE DEVLET HASTANESi
TABip- YOK
1320 KAHRA/MNMARAŞAFŞIN DEVLET HAST
TABip _YOK
1327 KAHRAı.tANMA,RASTÜRKOOLU DR,KEW
TABip. YOK
1544 ŞIRNAK CiZRE ORSELAHATTiN CIZRElI
TABIp. YOK
1190 DENIZLi TAVASOEVLET HASTANESI
TABIp- YOK
1229 ERZURUM TEKMAN SEHIT piYADE CAVL
TABip. YOK
1336 KASTAMONU ARAC iLCE DEVLET HASTP
TABlp- YOK
1214 ELAZIG HARPUT DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
1242 GAZIANTEP DRERSiN ARSlAN DEVLET
TABip. YOK
1236 ESKiŞEHiR YUNUS EMRE DEVLET HASl
TABi? YOK
11)97AYDIN KADıN DOOUM VE ÇOCUK HASTA
TABi? _YOK
1349 KAYSERi El'iiTiM VE ARAŞTIRMA HASTAI
TABi? YOK
1523 SiVASDEVLET HASTANESi
TAB:P _YOK
14720SMANIYE DEVLET HASTANESi
TABip. YOK .••••
1379 KONYA DoGANHlSAR ILCE DEVLET HAS
UZMAN TABip - Rurt~apl'il
VE HASIP 1005 ERZURUM BÖLGE EGiTiM VE ARASTIRM
TAB;P.Y~
~ ,y,-_ , __ ~
1192DIYARBAKIR6ISMiLD~VlETHASTANES
TABi? YOK <:-"4.0 "l
, ,
1506 SAMSUN VEZIRKÖPRU DEVlET HASTAN
TABi?- YOK
06!
376 TEKIRDAG HALK SAl'iLll'i1 MÜOURLOl'iU
TABI? YOK
\:";
~23
KAYSERIAKKışu.. TOPI.UM SAGUl'i1 MERI
TABi? _YOK
~DIYARBAKIR
CERMIK DEVLET HASTANE
TABlp.yOK
~~~
488 SAKARYAKAYNARCAiLCE DEVLET HAS
TABi? YOK
1117 BARTIN DEVLET HASTANESI
TABI? _YOK
,....
130elsTANBUL HAYDARPASA NUMUNE EGITI
TABI? YOK
,.ri"
1147 BURSA INEGÖL DEVLET HASTANESI
TAB'P _YOK
10&1ANTALYASERIK DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip. KADıN HASTALıKLARıif 848 HAKKARi YüKSEKOVADEVLET HASTANE:
TABip. YOK
1499 SAMSUN GAZi DEVLET HASTANEşj
UZMAN TASlp - FiliKSEL TIP VE REHA8 719 BiLECiK DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1174 CORUMAlACA DEVLET HASTANESi
TABI? YOK
rV'1
317 RIZE PAZAR ToPLUM SAGUGI ~'ERKEZI
TABI?YOK
1166 BURSA DEVLET HASTANESl
UZMAN TABiP • BEYIN VE SINiR CERRA 643 KIRKLARELı DEVLET HASTANESi
X
x
X
X
X
x
X
<~
i.
v
UZMA." TABip- KADıN HASTALIKLA/SI
TABlp.YOK
~}
TASip. YOK
r.'
ij
ŞIRNAK DEVLET HASTANESi
lfı()5ZONGULOAKATATURKOEVLETHASTA~
1SS9TRABZON FATIH DEVLET HASTANESI
x
Kg23346'
lLDIIiLILII
517347
515804
51&511
514919
517652
514583
514952
515260
515727
513513
515878
514899
514548
5\6223
515251
516825
514680
513086
515070
515404
514410
513143
517448
515027
516259
514800
514283
516542
513690
516147
513128
513256
513729
514927
516688
515844
513673
517309
515295
515734
514115
517026
513676
513586
516220
513245
516756
514475
516915
516796
514349
517370
516140
513093
517234
513192
5~6G89
51iXl96
518177
515608
5\3057
516597
28Ilg.ışm 2014 1443
sayfa 35/76
iii
HAYRIYEPıNARCAGLARNAlALl UlMAN TABlp- RUHSACLlGIVE HA$Tt 1003DENizLlACIPI<YAMDEVlET HASTANESI
HAYRIYE$iMŞEK
TABlp- YOK
'222 ERZURUMfiORASANDEVlET HASTANE
HAZALAKMAN
TABip. YOK
287MU$MAl..AlGiRl TOPLUMSAGUGIMERK
HAlAL DURUŞ
TABip. YOK
1135BITLIs HlZANDEVLETHASTANESI
HAZALERDEM
TABlp- YOK
1551TEKiROAGw..ı.KARADEVLETHASTANE:
HAZI<\.EZGIçlFel
TABip. YOK
13111ZMiRALlAGAOEVlEl HASTANESI
HAZALFATMAERDoGAN
TABiP. YOK
1362KıRŞEHiRMUCURDEVlET HASTANESI
HAZALSELVI
TABIp. YOK
1461ORDUTC SAGLlKBAKANLıGıORDUÜN
HAL'.L$ÖNMEZLER
TABip. YOK
1162ÇANAKKAlESiGAOEVLEl HASTANESI
HAlAN TOMAR
TABIp. YOK
1510siiRT DEVLETHASTANESI
IiAZAAı<.ALAK
TABıp.YOK
92VANMRAYTOP\.UMSAGUGIMERKEZI
HAZERERCAN
TABip. YOK
1442MUGLAT,Ç,SAGUKBAKANııGıMuGlA.sı
HAŞIMFURMN GÜLLÜ
TABlp- YOK
1313iZMiR ÇEŞMEALPERÇiZGENAKATOEVL
HELlNKAN
TABip. YOK
335siiRT PERVARITOP\.UMSAGLlGıMERKE,
HEMRAÇIL
UZMANTABlp-ANESTEZivOLOJIVE RE 616AGRIDIYADINDEVLETHASTANESI
HESNAGÜL
UZMANTABip. ÇOCUKVE ERGENRUH 696KAHRAMANMARAŞ
NEÇlp FAZILŞEHiR H
HOŞNUTHAAlDI
TABip. VOK
375TEKlROAGÇERKEZKöYTOPI.UMSAGuGı
HULUşIBERÇIN
TABip. VOK
359SANLlURFAEYVÜBiYE
TOPLUMSAGlICı,
HULUSıKAllDAŞ
TABip _VD"
1109BALIKESıRHAVRANiLÇEDEVLETHASTI
HURIVEşiLDAL
TABip_YOK
1491SAı<AAYASJlJ'mCAIıÇE DEVLETHASTı
HURIYEMERVEKALENDERoGLLTABip. YOK
1671STAN6UL7UZLATOPI.UMSAGlIGı MER~
HURlvEVÜRUK
TABip. YOK
1446MUŞBULANıKDEVLETHASTmESi
HUZEYFEKıRDı
TABip. YOK
68AGRITUTAKTOP\.UMSAGLlGıMERKEZI
HÜLYADURUS
TABip. YOK
1424MARDiNMIDYATDEVLETHASTANESI
HULYAGÜÇ
TABlp-yOK
215KASTAMQNUOCX;ANYURTTOPLUMSAGı
HÜLYAfW.Is
UZMANTASip. NEONATQOJI
922TEKIRDAGÇORLUDEVLETHASTANESI
HÜlYA IŞIKEL
TABip. YOK
1136BiTLISDEVLETHASTANESi
HÜLYAKAÇAR
TABip. VOK
1556TEKIRDAGSARKÖYDEVLETHASTANESI
HULYAOOABAŞIBUKUN
TABlp- YOK
363$ANlıURFAHilVAN TIYWM SAGLI(;IMEI
HÜLYATOSUN
TABIp. YOK
1192DIYARBAKıRsiSMiL DEVLETHASTANES
HÜLYAYILDIRIM
TABip. YOK
1139SQU GEREDEDEVLETHASTANESI
HÜLYAYILMAZ
UZMANTABIp. ie HASTALıKLARı
799BATMANKOZLUKDEVLETHASTANESi
HÜLYASAI'IN
TABIP-YOK
1144BURDURDEVLETHASTANESi
HÜMEYRAKOCoGLU
TABip. VOK
391TOKATTURrlALTOPLUMSAGLlGIMERKE
HUMEYRATAToGLU
TABip. YOK
1146BURSAGEMliK MUAAlMERAGIMDEVLEHUMEVRAÇOlAKER
TABip. YOK
1254GiRESUNSEBiNKARAHlSAR
DEVLETHA
HUNı<AAÇA(;DAŞBAYRAK
TABip- YOK
1519SIVASDivRiGi SADıKÖZGÜRDEVLETHI
HÜRREMABANIK
TABip. YOK
1170ÇANKIRICERKEŞDEVLETfiASTANESI
HURUCERENGOKDUMAN
TABip. YOK
1513SiNCf' AYANCIKDEVLETfiASTANESI
HÜSEYINAKSOY
TABII'- YOK
174BITLISTATVANTOPLUMSGLlGıMERKEZI
HÜSEYINAKÇALI
TABip. YOK
365SANLlURFASlvEREKTOPLUM
SACiLlGıM
HÜSEYINALPERYATACANSABA TABlp_YOK
1189DENIZLIDEVLETfiASTANESI
HÜSEYINARSlAN
TABif'1aoK
1460ORDUDEVLETHASTANESi
H9SEViNATAHANORUK
TABip
159BiLECIKGÖl!'AZARI iLÇEDEVLETHASTA
HUSEVINAYCANOZSEMERCi T~ip ,.,VOı'\t
S
550ISTANBULGUNGOREN1 NOLUACILSAGl
HUSEYINBlÇAKÇIOCıu
r"A€lPo:.
;r •
1045AfVONKARAJ-1ISAR
DEVLETHASTANESI
HÜSEYINBiLGlç
TABI~. .~
1120BATMANBÖLGEDEVLETHASTANESI
HÜSEYINDEMiR
TABiR. o'RO;:&,.,:~
1130BiNGÖl.KADıNOCX;UMVE COCUKHAST
HÜSEYINDURMAZ
TABi .'yOK (~
1476RiZEDEVLETHASTANESI
HÜSEVINEKiNCI
TABi -1"OK\_ or
372SIRNAKMERKEZTOPI.UMSAGLlGıMERK
HÜSEYINEMREARSlAN
TABI~'1',OK ~ •• ~,
1394SAGLiKBAKANııGıOUMLUPINAR
ÜNIVEI
HÜSEYINERDINÇKARAKAS
TABIP
tt
1473RIZECAYEU IGHAKoGlUDEVLETHAST
HlJSEYiNERENKOSE
TABip_'
')'..
578SAKARYA1 NOLUACILSACiLlKHIZMETLE
HÜSEYINFAHRIMARTLI
TABIp. YOK . --1173ÇANKIRIDEVLETHASTANESI
HÜSEYINFENERCIOCLU
TABip. VOK
1185DENIZLIÇAMELlILÇEDEVLETHASTANE
liLiSEYiNGERCEK
UZMANTABlp- PLASTIK.REKONSTRÜK
9611(;DIRDEVLETHASTANESi
HUSEYINGüVENGöRKEM
UZMANTABIp. GENELCERRAHi
744KIRIKKALEVÜKSEKiKTiSASHASTANESI
MÜSEyiNıŞıKlı
UZMANTASip. KULAKBURUNBoGAZi 891ADIYAMANGÖlBASI DEVLETHASTANESi
HÜSEYINKARATAY
TABip. YOK
/135 BITLISHiZANDEVLETHASTmESI
HÜSEyiNKAYA
TABip- YOK
fin
y" ~212ELAZlCiMAOENILCEDEVLETHASTANE~
HU$EYINMVIRG.AN
TABlp-YOK
i' '~
1272HATAYREYHANLlDEVLETHASTANESI
HUSEYINKOCYIGIT
TABIP. V~K
1073AtjKAAA SEREFlIKOCliiSAROEVLETHA
-;-&4
o c:
d:z-j
--------~~--------
Kg2 3 3 4 6J~AO"''''~''""
sa)'!a:36176
liLLIIiLILiI KATIUMCININ ADI SOYADı
5169'08 HÜSEVINKO$AK
517170 HÜSEViNMURATGIRGiNER
517064 HÜSEViNNEJATKÜÇÜKOAc';
514387 HÜSEViNORUÇ
514008 HÜSEViNSev1L
518192 HClSEViNTEZCAN
516322 HClSEVIN
UGURÖZKAVA
513264 HClSEViNVETlş
514820 HÜSEViNÇOlAK
514646 HÜSEViNÖZDEN
516487 HÜSEViNÖZKAN
518104 HÜSEYINiSLAMKARAKURT
514191 HÜSEViN$AHiN
516342 HÜSNEKABAKlı
513921 HÜSNÜMARASLI
515892 HÜSNUMERTARıNALP
51&634 HÜSNivEBUVRUK
516651 HIDAVET$AFAKÇiNE
514881 HiKMETCANÇUBUKÇU
515367 HiKMETUn<U ODMAN
511>592 HiKMETVALÇIN
515221 HiKMETçETiN
517079 HiKMETÖZESMER
516668 HiKMETÖZTQP
517003 HiLALBETOLTASDEMiR
515908 HiLALBÜŞRAACEMi
516675 HiLALKARABAO
514785 HiLALSEZER
518162 HiLALSUBAŞI
515954 HILALTURAN
514308 HiLALÇEVIK
513837 HiLALOZAYKAN
516846 HiLAL$AHiN
513945 HiLOAKEVKUBAlJ
515342 HILMiDEMIRClooLU
515016 HiLMivETKiN
513097 IDRISTSAKIRNAZIF
5\4479 IRMAKILGEN
517435 IŞILASAN
515143 ISILEZGIURGANCI
515922 ISILKARACA
517310 IŞILTURH
51626J IŞILZARAUOOLU
515865 ISILCULflA
514361 ISILÖZToPCUOOLU
516419 IŞILAYBALCı
514370 JANBOZKURT
515452 JiHATKIUÇ
512S69 i<.AAN
müz
51:.698 KMN HANCI
513098 KMN NEDER
512866 KMN POTA
515269 i<.AAN
UYI';UN
517033 KADERÇAKIR
513806 KADRiYEGÖKDIJMAN
515976 KADRiYESAGLIK
515719 KADRiYETOl.
514566 KADRiYEVAKUT
517352 KADiRALIAYDEMiR
513760 KADiRBADOOLU
513404 KAOiRBAVDUR
516478 KADIRBURAKAKGÜN
YERlESTiRIlDiGi
ONVAN i BRANS
BiRıM
TABi"- VOK
1170CANKIRIÇERKEŞDEVLETHASTANESi
TABip. VOK
1524SIVASNUMUNEHASTANESI
TABip_YOK
1383KONYADRVEFATANıRILGINDEVLETH
TABip. YOK
267MUŞMAlAZGiRTTOPLUMSAI';L11';1
MERK
TABip. VOK
1170CANKIRIÇERKESDEVLETHASTANESI
TABip- YOK
1425MARDINNUSAYBINDEVLETHASTANESi X
TABIp. YOK
1248GIRESUNBULANCAKOEVLETHASTANE_
UZMANTABip. RADYOlOJI
985MARlJINNUSAYBINDEVLETHASTANESI
TABip. YOl<
584TEKiROAOCERKEZKÖY1 NOlU ACILSA( X
UZMANTABIp. GENELCERRAHi
741CORUMALACADEVLETHASTANESi
TABIp. VOK
1022AOANACEYHANOEVLETHASTANESI
TABip. YOK
457ERZURUMUZUNOEREŞEHITıHSANERI)<
TASi?_YOK
1335KARSSARIKAMISDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
1240GAZiANTEPNUROAGIiıÇE DEVLETHAS
TABi? YOK
1325KAHRAMANMARAŞ
NECI?FAZILŞEHiR
UZMANTABip • ANESTEllYOlOJI\LERı: 637ŞANLIURFAHARRANDEVLETHASTANES
TABip_YOK
1179Ç(lRUMTC SAGt.IKBAKANLlOıHITITÜf
TABip_YOK
12891sTANBULBLJVÜKCEKMECE
DEVLETHA
TABi" _YOK
1071ANKARANALLlHA.'JDEVLETHASTANESi
TAEip. VOK
1156BURSADEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1196DIYAR6AKIREOILiLÇEDEVLETHASTAf
TABip. YOK
1456NIODEÇiFTLIKiıÇE DEVLETHASTANES
TABi? YOK
1679MARDiN(ıMERLi ilCE DEVLETIiASTANE
TABlp_VOK
1142BURDURBUCAKDEVLETflASTANESi
TABip. YOK
1227ERZURUMNENEHATUNı<ADINOOOUMi
TABi? YOK
1535ŞANLIURFAÇOCUKHASTALıKLARıHAS.
TABi?- YOK
1303iSTANBULstilIRI CEZAINFAZKURUMU
TABip. VOK
1156BURSADEVLETHASTANESI
TABip- YOK
1510SiiRT OEVLETHASTANESI
TABlp _VOK
1163ÇANAKI<A1.E
CM! DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1546SIRNAKDEVLETflASTANESi
TABi? YOK
40SDIYARBAKIRERGANI
TOPLUMSAOLlGIMi
TABip- YOK
lSADIVAMANMERKEZ1 NOlU TOPlUM SAGl
UZMANTABip. COCUKSAOLICıVE HA< 677HAKKARiŞEMDINLiDEVLETHASTANESi X
TABip. YOK
1576UŞAKEŞMEDEVlET HASTANESI
TABip. VOK
1557TOKATALMUSiLCEDEVLETHASTANES
TABi? YOK
1501ŞN,1SUNKAVAKDEVLETHASTANESi
TABip_YOK
1277ISPARTADEVLETHASTANESI
TABip. YOK
13121zMIRDRFARUKiLKERBERGAMADEVL
TAB:? YOK
1137BiTLiSMUTKIiLCEDEVLETHASTANESI
TABi? YOK
1032ADIYAMANBESNIDEVLETIiASTANESI
TABip. YOK
1544ŞIRNAKCIZRE ORSELAHAnıN CiZRELI X
TABip. YOK
1517SiNO!' ATATÜRKDEVLETHASTANESI
TABip"l'IOK
1110BALIKESıRl\lRiNOIDEVLETHASTANESi
TABIp. ~
1400MALATYADoGANŞEHIRDEVLETIiASTAI
,
,
TABiP-73!''J:.4c}
T~J' •• ~_ .i)s
TABlI'I••¥(~?(,> (>
~.il,
TABip. Y6~
',~
TABif'. VD
~f~~.
TABip.y
•.
,.
TABip.y
:
\" .• :
TABi? YO
TABip. VOK'\:"t'....... •• •
,
J:
V.
'o" "
.
1451MUSVARTODEVlET HASTANESi
194KAHRAMANMARAS
GÖKSUNTOPLUMSA(
369ŞIRNAKCIZRETOPLUMSAI';LlGIMERKEZ
1297ISTANBULKARTALYA'NZ SEliM DEVLE
1461ORDUT,C, SAOLlKBAKANlIGIORDUÜN
1290iSTA."IBUlCATALCAllYASCOKAYDEVL
44GÜMÜŞHANEKÜRTÜNiLCEDEVLETHAST X
1535SANLIURFACOCUKHASTAlıKLARıHAS'
59 HAKKARIMERKEZTOPLUMSAI';UGIMERK X
TMlip. YOK ,~~.-'"'
1060AKSAAAYDEVLETHASTANESI
,
TABi? YOK
1525SiVASSUSEHRIOEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1507SiiRT BAYKANDEVlET HASTANESi
UZMANTABip. ı<ADINHASTALıKLARı
vı 859VANERCISDEVLETHASTANESi
TASip_YOK
/1096AYOIN
DEVLETHASTANESI
TABip. YOK ,/\.
313RIZEÇAMLIHEMŞiNILÇEOEVLETflASTA!
TABiP.YOK Y
1052AGRIElESKiRTlLCE DEVLETHAS7ANE X
TABlp.yOK
1419MARDiNKADıNDOOUMVEÇOCUKHASl X
,
tl)ı
~
~23 3 461
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
~
513670 lW)iRBiNGÖl
516254
514684
KA(liR CAN KURTULMUŞ
KllDIR EMRE UGURLU
516281 KADIRGliLNAHAR
516658 ıwıiR KILıÇ
513&00 KADIRSERKANYALÇiN
515771 KAOiRYALÇiN
516792 KADIR YILMAZ
513917
515246
KllDiRÇOBAN
KAFFARIŞIK
516415
514435
513818
514626
515220
514D54
kAHiRGUNE$
r:A~ERI'.ALip
KAMURllNAYDIN
KAMUFWlKALKAN
i<A~iLGüL
KAMILMÜRŞIT YILDIZ
516754 KAMILUGURARlKAN
515658 KAPLANSAHA TEMiZGÖNÜL
514423
KARetıN Cl'iANOOlU
517546 KASIM KOC
514448
KAYACANKAYA
514261 KAY~
EYÜBOOLU
513976 KAYHANKORUYAN
513149 KAYHANÖZDEMIR
516363 KAZıM DURMUŞ
516%3
KAGANCINGDZ
516999 KAGANKANlAŞ
51'*'77 KEMAl.BUGRAMEMlş
515899 KEMALCAN KARADiş
517006 KEMAl.CANERDELloGLU
514175 KEMAL DEMiRCAN
514934 KEMALGÜLTEKIN
514257 KEMAL PAKSOY
511993 KEMAl.PARLA
515834 KEMALYILDIRIM
515636 KEMALYILMAZ
513J18 KEMALeELIK
517506 KENANçETIN
513772 KENDALHANAR
515684 KEREMERSOY
5133&0 KEREM YILMAZ
513225 KERIMAYlAR
514732 KEV$ER DELEN
517061 KEVSERGERCEKER
514329 KEVSERISIK
51£191 KEVSERKUZOERE
517367 KEZiBANDEMiR
513141 KEZlBANÖZDEMiR
517276 KIVANÇKASAL
516929 KIVANÇTERZi
513615 KORAYAVCI
516440 KORAYDURSUN
515571 KORAYŞAHiN
515870 KUBiLAYEKEN
514903 KUBiLAYKARABOYUN
517011 KUBlLAYÖZGÜRömTÜNCÜ
515471 KUSiLAyiSSEVER
5\3986 KUBiLAY$AHIN
513791 KUDDUSIONAY
514014 KUTAYBAHADIR
515067 KUTAYTAS
515205 KUBRAAKYUZ
28AQuım2014 14.43
sayfa 37176
YERlESTiRiLDiGI BiRtM
UNVAN i BRANS
TABlp- YOK
1129BiNGÖLDEVLETHASTANESi
TABI? YOK
1124BILECiKBOZÜYÜKDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
1234ESKiSEHiRDEVLETHASTANESI
TASip- YOK
438ERZiNCANMERKEZTOPLUMSAGuGı ME
TABIp. YOK
87YANÖZALPTOPl.UMSA~IGı MERKEZI
UZMANTABip .IC HASTALıKLARı
lJJ4YOZGATYERKÖYDEVLET
HASTANESI
TABIp. YOK
1481SAJ<AAYA
YENiKENTDEVLETHASTANE,
TABip_YOK
57AGRIPATNOSTOPLUMSAGLıGıMERKEZi
TABip. YOK
1251GIRESUNGORUE lYDR ERGUNÖZDEI
TABiP. YOK
163BURSAINEGÖLTOPLUMSAGuGı MERK£:
TABip. YOK
1073ANKARAŞEREFLIKQÇHlSAR
DEVLETHA
TABip. YOK
1144BURDURDEVLETHASTANESI
TABiP. YOK
1226ERZURUMOlTU DEVLETHASTANESi
UZIJANTABip. KARDIYOLDJI
B88TEKlROAGMALKARADEVLETHASTANES
TABip. YOK
1375KOOYABEYŞEHiRDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1129BiNGOl DEVLETHASTANESi
TASip. YOK
6 ADANAYUMURTALIKTOPLUMSAGLlGıMER
UZMANTABlp GENELCERRAHI
745KiLis DEVLETHASTANESI
TABI? YOK
562ISTANBULBEYOOLU1 NOLUACil SAGLI~
TABIp. YOK
207KARSMERKEZTOPLUMSAGLlGıMERKEI
TABip. YOK
134<lKASTAMONUDADAYILÇEDEVlET HAST
TASlp- YOK
1567TRABZONMACKAÖMERBURI-IANOOLU
TABlp_YOK
240KiLISMERKEZTOPLUMSAGuGı MERKEZ
TABIp. YOK
218MSTAMONUKÜREILCEDEVLETHASTA~
TASip_YOK
375TEKIRDAGCERKEZKOYTOPLUMSAGuGı
TABIp. YOK
1603ZONGULDAKKARADENIZEREGLIDEVlE
TABIp. YOK
1262HAKKARI$EMDINLIDEVlET HASTANESI
TASip. YOK
1352KAYSERiYAHYALIDEVLETHASTANESi
TASlp_YOK
1470DS/MNiYE DÜZıCıDEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
1242GAZiANTEPDRERSINARSlAN DEVLET
TASIp. yOK
1242GAZiANTEPDRERSINARSLANDEVLET
TABiP. YOK
1474RiZEFINDIKUBöLGE GUATRARAŞTIRM
UZMANTASip. SEYINVE SiNiRCERRA €-ıSRIZEMCKAR DEVlET HASTANESI
TABip_YOK
424 EDIRNEMERiÇiLCEDEvtET f1ASTANESi
TABIp. YOK
1197DiYARBAKıRERGANIDEVlET HASTANE~
TABIp. YOK
1331KARAMANERMENEKDEVlET HASTANE~
TABIp. YOK
112K';DIRTUZLUCATOPLUMSAGLlGıMERKE
TABip. YOK
449ERZURUMNARMANILCEDEVlET HASTA
TABIp. YOK
1204DiYARBAKıRSELAHADDINEYYlJBIDEVl
UZMANTASlp- ENDOKRiNOLDJi
VE ME 708ZONGULDAKATATÜRKOEVlETHASTANE
TABIp. YOK
1581VAN ÇALDıRANOfVLET HASTANESI
TABlp- YOK
205KARSDiGORiLCEDEVlET HASTANESI
TABIP. YOK
1072ANKARAPOLATLIDUATEPEDEVlET HA~
UZMANTABip. GÖZHASTAlıKlARı
766AK$ARAY ORTAKÖYDEVLETHASTANESI
TASip. Y~I'Z
2B8MUŞMERKEZTOPLUMSAGLlGıMERKEZi
TABIp. YOK 'VD
1547ŞIRNAKSILOPIDEVlEl HASTANESi
TABi?• YOK}: 1"1~C:
1292ISlAt-lBULESE~YURTDEVlET HASTANE
TASIP_
{'r'
"l';
1402MALATYAPOTURGEDEVlET HASTANE~
TABlp.yü
'1~ 11870ENlzLlHONAZILCE DEVLETHASTANE
TABI? YO
f~,~kbı;93 SAMSUNASARCIKiLCEDEVlET HASTA'
TASip. Y •
"'1585VANEGiTIMVEARAŞTIRMAHASTANESI
TABip _Yaı;:'
'565
KOCAELIil AMBULANSSERVisiKOMUTA
TASIP. YO~",
-.
"...
1491$AKARYASAPANCAILCEDEVlET HASTı
TASip. YOK.!
'lo"
1053AGRIHAMURiLCEDEVLETHASTANESi
TABlp- YOK"
l065AMASYASULUOVADEVlET HASTANESI
TABI? YOK
548iSTANBULAVCILAR1 NOlU ACILSA~IK i
TABI? YOK
1225ERZURUMKARAYAZıTURKECZACıLARt
UlMAN TABip. ROMATOLOJI
996ORDUDEVlET HASTANESi
TABIP. YOK
11i YOZGATCANDIRILÇEDEVlET HASTANE:
TASip. YOK
;.('3 TRABZOOVAKFIKEBIRDEVLETHASTAN
TABIP. YOK
~;oÇANAKKAl.E BOlCAADATOPLUMSAGuGı
TABlp- YOK
1567TRABZONMACMOMER BURHANOGLU
ot
X
X
X
<;tq,'
/"V\
dı;
P
X
1\g233 4 0'"
oJ'ğust()Ş 2014 1443
ii
lLLLLLLIi!ILLI
5\3486
516538
513798
513019
514601
514648
515550
512994
515735
513089
514233
515100
515204
515985
515722
513206
514805
514244
513997
514524
512876
517591
516194
515530
516171
515068
512445
516237
515311
516585
516567
513941
514373
516625
514098
513789
515990
514703
513725
517592
516698
514960
517324
513218
516173
517244
513963
514339
512881
512417
517446
515817
515708
515392
517288
516n4
517438
515441
514752
514211
514422
515140
sayfa 38176
KUBRAARSLAN
TABip. YOK
470GiRESUNBU\.ANCAJ<TOPLUM
SAGuGı M'
KOBRAAYDIN
TABiP. YOK
1251GIRESUNGöRELEQPDRERGUNÖZDEI
KüSRAAGCA
TABlp.yOK
136JKilis DEVLETHA$TANESI
KOBRABAGCI
TASip. YOK
1534ŞANLIURFABALiKliGÖLDEVlET HASTAI
KüSRASILAC
TABI?- YOK
1150BURSAMUDANYAŞAlIYERÜŞTÜ DEVL
KÜSRAOOGAN
TABip. YOK
1382KONYAHÜVÜKDEVLETHASTANESI
KüSRAHAMZAoGLU
TABlp- YOK
B43 KASTAMONUDRMÜNIFISlAMOGLUDE'
KOBRA.HAŞiMOOLU
TABip. YOK
1477RIzE I,C, SAGUKBAKANllGIRECEPTAr
KÜBRAK,ARANIS
TABip- YOK
1090ARTViNDEVLETHASTANESi
KüSRAKATipOOıU
TABip. YOK
1400MAJ.ATYADoGAN5EHiRDEVLETHASTA!
KOBRAKILlNC
TABip • YOK
12741(j()IR DEVLETKASTANESI
KUBRAKOCAK
TABip. YOK
1446MUŞBULANıKDEVLETHASTANESI
X
KUBRAKURT
TASip- YOK
1418MARDiNDEVLETHASTANESI
KÜBRAMARASllOOLU
TABip. YOK
196KAHRAMANMARAŞ
P,lZARCIKTOPLUMSi
KUBRAMIDIK
TABip. YOK
1576UŞAKEŞMEDEVLETHASTANESI
KÜBRANURSEYIS
TABip. YOK
1573TRABZONVAKFIKEBIRDEVUT HASTAN
KÜBAASElVlTOPI
TABip- YOK
12:30ERZURUMTORTUM IıÇE DEVLETHAST
KUBAASELÇOK
TABip. YOK
1040AFYONKARAHISAR
BOlVADıNDFlHALiL
KÜBRASÖZER
TABip. YOK
1221ERZURUMHINISSEHITYAVUZYÜREKSI
KÜBRAsöGüTLOGIL
TABip. YOK
1231ERZURUMBöLGE EGITiMVE ARASTIRM
KUBRATOSUNoGLU
TABip- YOK
456ERZURUMTORTUMToPLUM SAGLlGIME
KOBRATüRKH
TABip. YOK
1242KASTAMONUiNEBOlU DEVLETHASTAN
KÜBRATiNC
TABiP. YOK
184BURSAMUSTAFAKEMAl.PASA
ToPLUM$i
KUBRAUCAK
TABip- YOK
325SAMSUNAYVACIK
TOPI.UMSAGLlGIMERi
KOBRAYALÇiNKAYA
TABip. YOK
1523SiVASDEVLETHASTANESi
KUBRAYIlDIRIM
TABip. YOK
1565TRA8Z()<lARAKLIBAYRAMHALILDEVLE
KÜBRACAKAR
TABlp- YOK
537iSTANBULADALAR1 NOlU ACil SAGı.IKr
KUBRAÖZDEMIR
TABlp- YOK
1396KOTAHYAOQÇ,DFlMUSTMAKALEMLIT
KÜBRAÖZDEMIR
TABip. YOK
1605ZONGULDAKATATüRKDEVLETHASTMKl}BRAŞAŞMAZ
TABip. YOK
1457NiGDEDEVLETHASTANESI
KUBRAŞEKER
TABip. YOK
1511SiiRT KADıNDOOUMVECOCUKHASTA!
KUBAA$EN
TABip.yOK
35AFY()<ıKARAHlSARiHSANiYEILCEHASTN
KUBRANURDEMiR
TABip- YOK
1086ARDAHANDEVUT HASTANESI
KIYMETKoÇ
TABip_YOK
158BATf.WI MERKEZ1 NOlU TOPlUM SAGLI
LALEGWiDAN
TABip. YOK
1239GAZiANTEPNizip OEVUT HASTANESI
lALE ÇAKMAK
TABip. YOK
467GllZiANTEP$EHITKAMiLTOPLUM$AGLlC
lALE ÇAPAR
TABip. YOK
16n MAROINMAlIDAGI TOPLUM$AGLlGIME
LATiFEERDOOAN
TABip. YOK
1295iSTANBULKAGITHANEDEVLETHASTAN
LATIFEGÖZDEUCAR
TABip. YOK
1545ŞIRNAKIDILDEVLETHASTANESI
X
LATIFEYAZGAN
TABIp- YOK
1365KOCAELIDERiNCEEGITIMVEARASTIR~
LAZGINTUNCAR
TABip. YOK
1138BiTLISTATVANDEVLETHASTANESI
LEVENTAYDEMiR
UZMANTABIp. KUi..AJ(BURUNBOOAli 892AGRIDEVLETHASTANESi
LEVENTGÜlBOZ
TABlp- YOK
1496SAMSUNÇARŞAMBADEVUT HASTANE:
LEVENTKORKMAZ
UZMANTABIp. NEONATOlOJI
919MALATYADEVLETHASTANESI
LEVENTCELiK
UZMANTA6IP. RADYOlOJI
988OSf.WIiYE KADiRLIDEVLETHASTANESI
LEVENTÇERÇI
TABip. y6!.{l);
2990RDU AKKU$TOPI.UMSAGLlG'MERKEZi
lEYLA REZANAYDIN
TABiP. YOK ilt0"lı;\'
579SiiRT ILAMBULANSSERVISIKOMUTAKO'
LEYLASERT
TABlp
'A -1.-"<0525DIYARBAKıR2 NOLUACILSAGUKHIZMET
LEYLASÖNMEZ
TABIp. ~('
i
1451MUSVARTODEVLETKASTANESI
X
LEYLATAKIR
TABIP. YOK
/b': 1255GiRESUNTIREBOlU DEVLETKASTANE~
lEYLATEKE
TABip-YOK
• Ç.. ,"
'l<ril9OENllLlDEVLETHASTANESI
lEYLA TURAN
TABIp. YOK ••
~
1476RIZEDEVLETHASTANESI
LEYLAYÜKSEL
TABip. YOK
1536ŞANLIURFAKADıNHASTALıKlARıVE OC
LEYLAICÖZ
TABip- YOK
'~IJi
,;
--1404MALATYAYEŞiLYURTHASANCALIKDEli
LEZGiNKıRAN
TABIp. YOK
1195DIYAR8AKIRDICLEDEVLETHASTANESI
LOKMANCANlı
TABiP. YOK
530GAZIANTEP3 NOlU ACILSAGı.IKHiZMETI
LOKf.WI HEKiMçEviK
TABip- YOK
1385KONYAKARAPINARDEVLETHASTANESI
lOKMAN TEKiNERTEKıN
TABip. YOK
~ /\
1510SiiRT DEVLETHASTANESI
LUlfUlLAH KQÇAK
TABip. YOK
i V i r-- 249SIVASiMRANli ILÇEDEVLETHASTANESI
LÜTFIYEBILGEÇALıŞKAN
TABip. YOK
1- ~5ZONGUlDAK
ATATÜRKDE\II.H HASTA~
LLtfflYE GltLCINKoÇ YAMANYA UZMANTABip. NÖROLOJI
/'
:~: YOZGATOEVLETHASTANEsJ
LUTFIYEIDILGOlERI
TABIp. YOK
1246GAZIANTEPŞEKiTKAMiLDE\II.ETHASTA
-..f.:O~,,,_"t.
ol!i,~(})..-
':od'
J..;-.l
•.•
lLELiI KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
515862
513551
516531
513962
MAciTMONlAZERi
MAHMUT BILIR
MAHMUTCANKURTARAN
MAHMUT CELALETTIN UNER
5151'8
514744
MAHMUTCiNER
MIIHMU1DURU
516660
516659
513359
MAHMUT ESAT rULüeE
MAHMUT HORASAN
MAHMUT KAAN DEMIRCI()(;LU
MAHMLJTKAPSII
MAHMUTKONYAR
MAHMUT MUHSIN YILMAZ
MAHMUT SAMI DEMIR
MAHMUT SAHiN
MAHMLJT$AN$AL
MAKBULE FULYA TUTAR
MAKBULE ÖZGUREL
MAKSUDEESAAKAOloGLU
MANOlYAALKAN
MANOlYAYILDIZ
513726
513959
516187
513246
516024
514805
515535
517667
513675
517633
5131375
517653
517330
514254
515919
513132
518171
516046
513691
513232
515349
514799
516020
511237
516540
516768
513491
513499
515454
516007
5160M
517255
515694
517476
5149$4
514289
517388
515546
513939
514084
515731
512945
516308
517590
513389
516000
514788
514599
515396
515199
512%4
516396
513785
Ml<NClYAYILDIZ
MASUM AKDENIZ
Ml\SIDE YILDIZ
WlZIiAR YALÇiN
MAZLUMASLAN
MAZLUMSATU
MAZLUM BAYHAN
MAIOE TÜRKELI
MECITSANCAK
~'EDiHA GÜNAY
MEDiHANURMRAKÖSE
MEDirtAçELIK
MEHMETABALAK
MEHMET ABA$
MEKMET ACUN
MEHMET AKDA(;
MEHMET AKKU$
MEHMETAKTı
MEHMET AKiF AKINCI
MEHMET AKiF ALl(At,J
MEHMET AKiF BlLOiRiCI
MEHMET AKiF elLGlç
MEHMET AKiF MAZLUM
MEHMET AKiF ŞAHiN
MEHMETALKAN
MEHMET ALPEREN TEZCAN
MEHMETALPTEKIN ACAR
MEHMETALTUNOVA
MEHMETAlÇı
MEHMETAll AK
MEHMETALI DAG
MEHMET ALI GUZEL
MEHMETALI KILIC
MEHMETALI KIRŞAN
MEHMETALI POSTAClOOLU
MEHMET ALI TÜZ
MEHMETALiÇOLAK
MEHMETAılçlÇEK
MEHMETALI OZER
MEHMETANLI
MEHMETA$OOLU
MEHMETAYCIL
YERLESTIRiLOiGI
ONVANi BRANS
BIRiM
UZ~
TABip. RADYetOJI
981 KARSDEVLET flASTANESI
UZ~
TABIp. ORTOPEDI VE TRAVMA" 955vm BA$KAL.EDEVLET flASTANESi
TABIp. YOK
1597 YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESi
UZM.OJ,J
TABIp. TIBBı MIKROBiYetOJi
1624 MARDIN DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
145ZONGULDAK MERKEZ TOPLUM SAGLlGI ~
TABip. YOK
1595 YOZGAT SARAYKENT ILCE DEVLET HAS
TABlp _YOK
194 KAHRA~MARAŞ GI)(SUN TmUM SA(
TAB;P. YOK
1412 MANISA SAA.IGa. DEVLET HASTANESI
TASip. YOt<
1308 ISTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EGITI
TASIp. YOK
1117 BARTIN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1138 BiTLiS TATVAN DEVLET HASTANESI
TABiP. YOt<
1428 MERŞIN TOROS DEVLET HASTANESI
TASIp- YOt<
568 KONYA 1 NOLU ACIL SAGtIKHIZMETLERi
TABI". YOt<
1676 MARDiN KIZILTEPE TOPLUM SAGLlGI ME
UZMAN TABip .GASTROENTEROLOJi
732 NEVŞEHIRDEVLET HASTANESI
TASip.yOK
1541ŞANLlURFASURUCOEVLETHASTANES
TASlp _YOK
1291 ISTANBUL EŞENLER KADıN DOGuM VE (
TASip • YOK
1502 SAMSUN LADiK DEVLET HASTANESi
TASlp - YOK
1258 GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1438 MUGLA DALAMAN DEVLET HASTANESI
TABiP. YOK
1mlsTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANE
TABlp _YOK
361 ŞANLIURFA HALilIYE TOPLUM SAGLlGI M
UZMANTABip. ANESTEZIYOLOJIVE RE 620 ÇANAKKALE BiGA DEVLET HASTANESI
TABip. yQ4(
173 BitliS MUTKi TOPLUM SAGtIGI MERKEZi
TABiP. YOK
1419 MARDiN KADıN DOOUM \LE ÇOCUK HAsı
TABip. YOK
121BERZiNCAN TERCAN ILÇE DEVLET HASTı
TABlp- YOK
1193 DiYARBAKıR ÇERMiK DEVLET HASTANE:
TABIP- YOK
1436 MERSIN TARSUS DEVLET HASTANESI
TABip.yOK
1580 VAN BA$MlE DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
1387 KONYA EGiTiM VEARASTIRMA HASTANE
TASip _YOK
419 DüZCE MERKEZ TOPLUM SAGLlGI MERK!
TAElp _YOK
1574 TUNCELI DEVLET HASTANESI
TABIP _YOK
1237 GAZiANTEP ARABAN ILÇE DEVLET HAST
TABip. YOK
344 SIVASAKINClLAR ILÇE DEVLET HASTANE
TABIp. YOK
12791SPARTA ŞARKlKARAA.GAÇORSADEnir
TABip _YOK
1224 ERlURUM KARAÇOBAN ILCE DEVLET Hı
TAB'P. YOK
1121 BATMAN MDIN OOOUM VE COCUK HAS
TABip. YOK
1261 HAKKARi DEVLET HASTANESI
TABip. YOt<
1287 HATAY DöRTYOL DEVLET HASTANESI
TABip _YOK
367 SANLIURFA VlRANSEHiR TOPLUM SAGU(
TABip. YOK
218 MSTNJONU KÜRE ILÇE DE\I1.ETHASTA!'
TABip- YOK
1241GAZiANTEP oGUZEuILÇE DEVLET HAS.
TABip. YOK
14720SMANiYE DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
110 IGDIR MERKEZTOPLUM SAGLlGI MERKE,
TABlp- 'alK
1439 MUGLAFETHiYE DEVLET ~SJANESI
TABIp. \"!\~1.
149 BALıKESiR HALK SAGLIGI MUDURLU(\t)
TABip - YOK
582 SiVAS 1 NOLU AciL SAGı.IKHIZMETLERi ~
TAS~,Y~~;
<
463 GAZiANTEP Nizip TOPLUM SAGLlGI MERr
TABifl""~:'*~
214 KASTAMONU ÇATALlEYTıN ILCE DEVLET
UZ~
T:A~I'6.!i!t
'
.V~ 1666 T,C, ADALET BAKANllGI MUSADLI TIP S
TABip- tOK.~
~
'" j
130 ISTANBUL KÜÇÜKÇEKM.ECETOPLUM SA(
TABIp. ~
~ "".
,,364
ŞANLIURFAMRAKOPRU ToPLUM SAGLlI
TABIP. Y~"",,'
"
1054 AGRI DEVLET HASTANESi
TABlp- yoı<tı,.;
1:'
12fJ4DIYAR~KIR SELAHADDIN EnUBI DEVL
TABIp. YOK
1469 ORDU UNYE DEVLET HASTANESI
TAEip. YOK
1591 YOZGAT BOGAZLlYAN DEVLET HASTANE
UZMAN TABIp. KUlM BURUN BOGAz i 900 OSMANIYEOEVLET HASTANESI
TABlp _YOK
1038 ADIYAMAN T.C, SAGLlK 8Al\ANUGI ADrY,
TABip.yOK
1274 IGOIR OEVLET HASTANESI
TASip • YOt<
i 127 BiNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESi
UZ~
TABlp .Iç HASTAlıKLARı
/L7 $ANlıURFA SURUÇ DEVLET HASTANESI
TAB;P. YOK
t/' 531 GAZIANTEP 4 NOLU ACIL SAGı.IKHIZMETI
X
X
X
X
X
o/<?*"..,.,o.,...
r
yı"
X
't'q
--..ı....
}frı
'I
J;)
r.:::ı
..,..
X
l1.IIIiILiI KATılıMCıNIN
512921
513832
515216
515040
5136l:J
517409
515051
514024
515168
513664
512958
515019
513541
513000
517050
513735
517669
5166J5
516009
514114
5101403
518158
517195
517067
515904
516788
518217
515144
513379
514028
515666
515157
515887
517621
518205
516185
515876
517182
514148
513821
517615
514615
515125
5157(;4
514778
513561
514383
514870
518198
514906
517527
517570
514559
513058
517291
518181
517418
514,42
516251
5153JO
5133\\
516410
ADI SOYADı
ONVANi BRANS
TABip. YOK
1542ŞANLIURFAVIRANŞEHiRDEVlET KAST! X
MEHMET BAHADIRERGIN
TABI?- YOK
1555TEKIRDAGDEVlET KASTANESI
MEKMET BAKIBEYTER
TABIp. YOK
1022ADANACEYHANDEVlET HASTANESi
MEHMHBATUERTAN
UZMANTABIp.
GENELCERRAHI
75ZYOZGATBoGAZLIYAN
DEVlET HASTANE:
MEHMETBAYKAN
UZMANTABi? COCUKSA(';LI(';I\il': fW 675BiNGÖl GeNCDEVlET HASTANESi
MEHMETBAC;ATAFlHAN
TABIp. YOK
54VANEDREMITTOPLUMSAGLlGIMERKEZI
MEH!~ETBAGIS
TABip.
YOK
1424MARDINMiDYATDEVlET KASTANESI
MEHMET BEOII OOUREL
TAB:P. yQı(
1391KONYAYUNAKHACilZZETSAYSAl DE\ı1
MEHMET BERAT eÜYÜKSIRIT
TABip. YOK
1510SiiRT DEVlET HASTANESI
MEHMET BEŞIR ÖNER
TABi?
YOK
1263KAKKARlYÜKSEKOYADEVlETHASTAN! X
MEHMETBULUR
1335KARSSARIKAMISDEVlET flASTANESI
MEHMETBURrlANKÜÇÜKOOLU TABI? YOK
TABI? YOK
1679MARDiNÖMERLlILCEDEVlET HASTANE
MEHMETBIRiCiK
TABip.
YOK
1532ŞANLIURFACEYLANPINARDEVlET HAS X
MEHMET BıÇER
TABlp- YOK
590KARABUK1 NOlU ACilSAGLIK HIZMETLE
MEHMETCANBOSTANCI
TABIp. YOK
54VAN EDREMITTOPLUMSA(';L1Clı
MERKEZI
MEHMET CAN BULUT
TABip.
YOK
1354KIRIKKAlEYUKSEKiHTiSASHASTANESi
MEHMET CAN PENCE
TABIp. YOK
379T£KiRDAClHAYRABOLU
TOPlUM SAGLlGI
MEHMET CAN SOYLU
TABIP. YOK
1526SIYASŞARKıSLADEVlET HASTANESI
MEHMETCANlEBLEBlcl
TABlp- YOK
108IGDIRARALIKILCEDEVlET HASTANESI
X
MEHMET CiHAl GÜNDOOOU
TABIp. YOK
1128BiNGÖl KARLIOVADEVlET HASTANESI X
MEHMETDEMIR
TABi? YOK
58VANERCiSTOPlUM SAGLlGIMERKEZi
MEHMET DEMIREL
UZMANTABi?
GENELCERRAHI
742HAKKARi$EMDINıl DEVlET HASTANESI X
MEHMET DENiz öRENER
TABip_YOK
560ISTANBULBEŞIKTAŞ1 NOLUACILSA(';L1~
MEHMETDoGAN
UZMANTABi?
COCUKSAGLlGI
V
E
HA~
6781CJDIR
DEVLETHASTANESI
MEHMETEMRESELVI
TABip.
YOK
1231ERZURUM
BÖlGE EOITiMVEARAŞTIRM
MEHMET EMiN AKVOZ
TABip.
YOK
mBiTLIS
MERKEZTOPI.UM
SA(';UGIMERKE,
MEHMETEMiNALBAYRAK
TABi?
YOK
1508SIIRTERUHILCEDEVlET
HASTANESI
X
MEHMET EMIN GÜLER
TABip.
YOK
1461ORDUT.C,
SAOUKBAKANLIGI
O
ROUÜN
MEHMETEMiNMENENToGLLI
TABIp. YOK
SSHAKKARiYÜKSEKOVA
TOPlUM SAGLlGIMI X
MEHMET EMiN TEK
TABI?_YOK
1544SIRNAK
CIZRE
DRSElAHAniN
CIZRELI X
MEHMETEMiNYILDIZ
TABIp.
YOK
369SIRNAKCIZRETOPLUMSAClLl(';1
M
ERKEZ
~IEHMETEMiNÖZDEMiR
UZMANTASı?
KALPVE
DAMARCERR;
865ÇORUMT,C,SAGLlKBAKANllGIHiTiTÜNI
X
MEHMETEMiREROl
TABip.
YOK
1162ÇANAKKALE
SiGADEVlET
HASTANESl
MEHMETENGINÖZEKIN
TABIp. YOK
1475RiZEGÜNEYSUT£NZil£ ERDoGANILCE
MEHMETERDiNCDURMUŞ
TABIP.YOK
1529ŞANLlURFAAKCAKALEDEVlETHASTAN X
MEHMETERENGÜNER
TABlp_YOK
47
AGRIHAMURTOPLUMSAGLlGIMERKEZI
MEHMETERoGLU
TABIp.
YOK
284MUŞBULANıK
TOPlUM SAGLlGIMERKEZi
MEHMETE5ATFERHATLAR
TABi?
YOK
1382KONYAHÜYUKDEVLETHASTANESI
MEHMETFARUKCOŞGUN
TAB:P. YOK
455ERZURUMTEKMANTOPLUMSAGLI(';IME! X
MEHMETFATiHDEMiRCI
UZMANTASı?
NÜKLEER
TIP
942YOZGATDEVLETHASTANESI
MEHMETFATiHGECER
TASı?_YOK
1405MANiSAAKHiSARDEVlET HASTANESI
MEHMETFATIHKAYA
UZMANTASIpKUlAK
BURUNBoGAZi
900IGDIRDEVlET
HASTANESi
MEHMETFATIH$ÖNMEZ
TABlpYOK
1186DENizLICIVRiLDEVlET
HASTANESi
MEHMETFURKANÖZEN
TABip.
YO-,(1~~
1363KILIs
DEVlET
HASTANESi
MEH~'ETGÖKHANGOK
TABip. YOK'~
1574TUNCELIDEVLETHASTANESi
I,'EHMETGÜN
TABip1363KiLISDEVlET HASTANESI
MEflMETGÜNGÖR
TABip
•
"11}
11()4BALIKESıRBURHANIYEDEVLETHASTM
MEHI,'ETGÜNHANTEKiN
TABi~YOK.
"e
f't?/
v.
1553TEKiRDA(';MURATLIDEVlETHASTANES
MEHMETGÜRKANARıKAN
TABiıf.;~OK;
i
,O{
~-t/)~VANMURADIYEDEVlETHASTANESI
X
MEHMETHALlTELOEM
~IEHMETHAMDIÖRÜM
TABi~1i1ıo \."
,
:tti: "':$\s ERZURUMKARA~
TOPlUM SAGLlG
TAB!?
.- (~.,. '
1242GAZiANTEPDRERSINARSLANDEVlET
MEHMETIŞIK
TASı?,I f!.t'!
'«f
1189DENiZLIDEVlET HASTANESI
MEHMETKAPLAN
UZ~AN
TA
,
~>LL
=NT£ROLOJi
733ŞANLIURFAMEHMET
AKIFiNANEGiTiMV
MEHMETKASIMAYDIN
TASi?_YOK
39A(';RIıxx';UBEYAZITTOPLUMSAClUGI
MEF
MEHMETKAYA
TABIp.
YOK
359ŞANUURFA
EYYUBiYE
TOPLUMŞA(';U(';II
MEHMETKAYACAN
TABip- YOK
1224ERZURUMKARAÇOBANiLCEDEVlET Hi X
MEHMETKAYMAKoGlU
TABIp.
YOK
iV'\
1539ŞANLIURFAHilVAN DEVLETHASTANES
MEKMETKAZAN
TABi?YOK
i
1510sIIRTDEVlETHASTANESi
MEHMETKACAR
TABIp.
YOK
463GAZIANTEP
NIZIPTOPI.UMSAGlIGIMER~
MEKMETKEMALYENER
TABIp.
YOK
KOCAELI
D
ERiNCEEGITiMVEARASTIR~
MEKMETKILIC
TAS.P.YOK
1403MALATYADEVlETI-{A$TANESI
MEHMETKIY
TABip. YOK
20BKARSSARIKAMIŞTOPlUMSAGLlGIMERK
ME~METKOC
~:P.~'~ft:
ev~.
r
.J, S
?i
P/1365
ımiLIiiILII KATılıMCıNIN
ACı SOYAOı
514013
515661
513398
514500
516725
514451
513035
MEHMET KoçASlAN
MEHMET KÜCÜKER
MEI-lMET MALCOK
MEHMET MAAUF KELEŞ
MEH~'ET MERT AKGUN
MEKMHMURAT
MEHMET MURAT AKIN
517812
MEHMET MURAT ATATijG
5156:lO
517009
MEHMETMURATBALCI
I>'EI-lMETf.1URATOiVAR
517:>44
MEHMET MURAT lEREY
$13504
514957
516109
515891
5170'.i9
513139
515898
515192
516961.1
515778
517281
512956
515485
MEHMETMUSTAFAEVOI.
MEHMET MUSTAFA GETIRiel
MEHMET MUTLU KIOI
MEHMET MUZAFFER KAHVECI
MEHMET NADIR KILlNÇ
MEHMETNURIAYDIN
MEHMET NURIYILDIZ
MEHMET RAsIH SONSÖZ
MEHMET RESUL YILDIZ
MEH\IET SALiH AKIN
MEHMET SALIH OK
MEHMET SALIM ASlAN
MEHMET SAÇAN
MEI-lMETSAlTCOŞKUN
MEHMET SEFA OZDEMiR
MEHMET $ERCAN ORBAK
MEHMET SERKAN ŞEN
MEHMET SECKIN 021$11<
MEHMET $IOOIK TUNCAY
MEHMET SiNAN SATAN
MEHMETTOPACAN
MEHMET UMUT CA?AR
MEHMET UMUT ÖZ
MEHMET UZUN
MEHMET U(;UR iNAN
MEHMETVEYSiEROL
MEHMETYALMAN
MEHMETYAMAN
MEHMETYILDIZHAN
MEHMETYILMAZ
MEHMETYOLACAN
MEHMET YI(;iT AKGÜN
fJEHMET YI(;ITBAY
MEHMETCA(;LAR
MEHMET ÇA(;RI ÖZKARA
MEHMET çELIK
MEHMET CELiK
MEHMET ÇETIN BAŞKAYA
MEHMETÇETINKAYA
MEHMET ÇOl<
MEHMETÖZAVCI
MEHMET OlSERK
MEHMET OZEN
MEHMET IMRAL
Mi'HMET $ENGOO
MEHMET ŞENGUl
MEHMETŞIMŞEK
MEHMET ŞIRiN ARSLAN
MEHMET ŞIRIN BÜYÜKKAYA
MEHMETCAN KAÇAR
MEH~'ETCA.'J$EZER
517498
517419
516932
$17555
517544
512871
516917
515363
516863
513154
514717
513579
517063
515457
5\3645
510090
513942
514006
513779
516510
513605
516819
513397
514337
515920
518193
51478(;
516743
518172
514582
513934
514292
516790
515338
516885
515486
515348
515361
YERLESTiRiLDiGI BiRiM
ONVANi BRANS
TABI? • YOK
1575 UŞAK SANAL DEVlET HASTANESI
TASı? _YOK
mOElAZI(; KARAJ<OCANDEVLET HASTANE!
UZ~
TABI? NEONATOLOJi
918 BURSA ZÜBEYDE HANıM DQ(';UMEVI
TASi? YOK
446 ERZURUM KARACOBAN TOPLUM SA(;L1(;
TASi? YOl<
1250 GiRESUN ESPIYE DEVLET HASTANESI
UZI.Wl TABi? • GÖZ HASTAlıKLARı
783 SANLIURFA SIVEREK DEVLET HASTANES
UZMAN TASı? RADYASYON ONKOLOJI 968 VAN E(;ITIM VE ARASTIRMA HASTANESI
TASı? YOK
111)01
BALıKESiR BURHANIYE OEVLET HASTM
TASI?- YOK
1574 AFYOOKARAI-IISAREVCILER ILÇE DEVL.
TABi? YOl<
586 $ANlıURFA i NOLU ACiL SAGt.IK HiZMETI
TASi? YOK
1283ISTANBULAVClLAR MURAT KÖLÜK DEVI
TABi? _YOl<
571 ~w.ATYA 2 NOLU ACIL SA(;L1KHiZMETLE
TABi? YOK
l045AFYOOKARAHlSAR DEVLET HASTANESi
TASi? YOK
1470 OSMANIYE Duzlçl DEVLET HASTANESI
TABI?- YOK
Hl95 AYDIN ATATüRK DEVLET HASTANESi
TABi? YOl<
1025 ADANA KOZAN DEVLET HASTANESi
UZMAN TABi? NÖROLOJI
928 BITLISDEVLET HASTANESi
TABI? YOl<
36 AGRI DiYADINToPLUM SAGLI(;I MERKEZI
TABi? YOK
1555 TEKIRDA(; DEVLET HASTANESI
TASi? YOK
362 ŞANLIURFA HARRAN TOPLUM SA(;L1(;1MI
TABI?- YOK
373 ŞIRNAK SiLOPI TOPLUM SA(;L1GI MERKEi
TABI? YOK
171 BiTLIS HlZAN TOPLUM SA(;U(;I MERKEZI
TABi? YOK
158 BAT~
MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SA(;U
TABi? YOK
1121 BATMAN KADıN DQ(';UM VE COCUK HAS
TABi?YOK
1202DiYARBAKIRSIlVAN DRYUSUFAZIZoG
TABI? YOK
53 A(;RI MERKEZToPLUM SA(;LıGı MERKEZi
TABI?- YOK
1231 ERZURUM BQGE E(;iTiM VEARAŞTIRM
TABI"- YOK
1583 VAN ERCIS DEVLET flASTANESI
X
UZMAN TABip. KADıN flASTALIKLARI vi s56 $ANLıURFA KADıN HASTAlıKlARı VE De<:
UZMAN TABI? FIZiKSEL TL? VE REflAB 721 GAZIANTE? NiZi? DEVLET HASTANESi
TABi? • YOK
355 ŞANLIURFA AKCAAA1..ETOPLUM SA(;LI(;I
UZ~
TABi? KULAK BURUN BoGAZ i 894 BiNGöL DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
1555 TEKIRDAG ŞARKÖY DEVLET IiASlANESI
TASI?- YOK
4WGAZIANTE? ŞAHiNBEY ToPLUM SAGLI(;II
TABi? YOK
1327 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOOLU ORKEMI
UZMAN TABI? DERi VE ZUflREVi HAsı 698 BATMAN BÖLGE DEVLETHASTANESi
TABip. YOK
1203 DiYARBAKıR ÇOCUK HASTALıKLARı HAS
TABi? _YOK
519 BiTLIS 1 NOLU ACIL $ilGLIK HIZMETLERli
TABi? YOK
1384 KONYA KADINHANI REFiK SAIME KOYUN
UlMAN TABi? ÜROLOJI
1652 MARDiN DEVLET HASTANESi
TABi? YOK
1243 GAZiANTE? 25 ARALIK DEVLET HASTANI
TABi? YOK '1<ı-..
1532 $ANLıURFA CEYLAN?INAR oeVLET HAS
TABI?- YOK
' ••••
-t.. .--""
262IiAKKARI ŞEMDINLI DEVLET HASTANESI X
TABi? YOK
8'4~
...~
1534 ŞANLIURFA BAliKLIGOL DEVLET HASTA!
TABip _ Y~ttJ< i't..~ .
546 iSTANBUL BÜYÜKCEKMECE i NOLU ACIL
TABI? Yoı<"o
;. 1143 BURDUR GOLHISAR DEVLET HASTANES
TABI? _YOK
J,-. 148ARTVIN MURGUL ILCE DEVLET MASTANı:
TABI? YOK
,:. ~
.' 7.161GAZiANTE? iSLAJ-lIYETOPLUM SA(;U(;I M
UZMAN TABI?
4l!i KÜTAflYA OOCDRMUSlAFA KALEMLi TA
TABip- YOK
1548 SIRNAK ULUDERE DEVLET MASTANESi
X
TABip. YOl<
1159 BURSA ŞEVKET YILMAZ EGITIM VE ARAl
TA£!ip _YOK
141 ZONGULDAK ERE(;L! TOPLUM SA(;U(;I MI
TABi? YOK
1548 ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESI
X
UlMAN TABi? HEMATOLOJI
790 SA(;LIK BAKANllGI DUMLU?INAR UNiVER
TAB:?- YOK
15OOYOZGATAKDAGMADENI OEVLET HASTA
TABI? YOK
1112 BAlıKESiR DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
1515 SiNOP DURA(;AN DEVLET HASTANESi
Ul~
TABi? • BEYIN VE SiNiR CERRA 642 KIRIKKAlE YUKSEK IHTiSAS HASTANESI
TABi? YOl<
V/:34
siiRT MERKEZ TOPLUM SA(;LJ(;I MERKEZ
TABi?YOK
15135VANE(;iTiMVEARASTIRMAHASTANESi
TASı? YOK
1367 KOCAELI GEBZE FATIH DEVLET HASTAN
TABi? YOK
1059 AKSARAY GÜLAGAç ILÇEDEVLET HAST
1:-~
JV1
tf;,)
~
Kg
KATILIMeiNIN ADI SOYADı
~
513826
512663
51£5)8
513037
512997
517541
515194
516545
517272
514595
517604
514551
514246
515334
516981
513715
514139
516553
513096
514462
513015
513961
513999
515212
513025
517220
515524
514132
514547
515992
514709
517345
513048
517598
5ı:ııJ04
515577
516557
517294
515290
513796
512977
512916
514618
516822
515062
515839
514959
516996
516422
515049
517Q36
514152
513545
517640
513765
513741
513290
516258
5162%
5\7053
515752
516301
MEHMETEMiNYERli
MEHTAPDURAK
MEHTAPERTAŞ
MEHTAPTÖREYAMAN
MELOI<MHiK
MELEKACIK
MELEK BÜYÜK
MELEKOIDEM PEKQI
MELEKOrOEMÖZBEK
MELEK GÜRBOZ
MELEKSEVDEATEŞ
MELEK TURAÇ KAÇAR
MELEKVU$LATÖZDOGAN
MELEK YALCIN
MELEKYILMAZERDIK
MELTEMGöBELEK
MELTEMOOABAŞI
MELTEMORUÇ
MELTEMSEViNC
MELTEMYARIM
MELTEMYAZAR
MELTEMÇETIN
MELTEM CETiNER
MElTEMÖPER
MELTEMUNAL
MELTEMIZCI
MElIH AKVÜZ
MELlHANolç
MELIH CAN GLJL
MELiH UGUR KARMRSLAN
MELlH CAMCI
MELiH SAŞ
MELiKOEMiR
MELiKEABA
MELlKEARSlAN
MELiKE BEKTAŞ
MELiKE BOSTANCI
MELiKE GENCER
MELiKE GÜLER ÜLKER
MELiKE KARAEULUT
MELiKE KEVSERGÜL
MELiKEKÖSE
MELiKE KÖYVERI
MELiKE SAGIR
MELiKE TEKSUT
MELIKEVURAL
MELiKEYARDıMCı
MElIKE YAŞAR
MELiKE YlLOIRIM
MELiKE ÇiNAR
MELlSAKPINAR
MELiSDANISMAN
MELls EGILMEl
MELis TEMilKAN
MELiS TÜRKEL
MELlSACElEPoGLU
MEMET KURT
MENEK$EKOCAK
MERAL BULBÜL
MERALCANBAl
MERCANYAÖIZ
MERTDENIZ SAVCILlOOLU
ONVANi
23 3 4 6J'""',~'""
YERLESnRilOIGi
BRANS
1"3
•
Sayf~.42176
BiRiM
ml
TABIP- YOK
2fJ7KAAS MERKEZTOPLUMSAGLlGı MERKEZ
TABIP. YOK
1553 HKiRDAG MURATLI DEVLET HASTANE~
TABip - YOK
1502 SAMSUN LADiK DEVLET HASTANESi
TABip - YOK
13191ZMiR TORBALı M.ENVER ŞENERDEMDE
TABip. YOK
1538 ŞANLIURfA HARRAN DEVLET HASTANE:
TABiP • YOK
1246 GAZiANTEP ŞEHITKAMiL DEVLET HASU
UZMAN TABlp TIBBı PATOLOJI
1643QROlJ TC SAGLlK BAKANLıGı OR[}lJ ÜN
TABip. YOK
1325 KAHRAMANMARAŞNEClp fAZIL SEHIR
TABip. YOK
1349KAYSERI EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTN
UZMANTABlp NÖROLOJI
936 SiNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
1192 DiYARBAKıR BiSMIL DEVLET HASTANES X
TABip. YOK
1197 DiYARBAKıR ERGANI DEVLET HASTANE:
TABIp. YOK
1510 SiiRT DEVLET HASTANESi
X
TABiP. YOK
1232 ERZURUM PAlANDOKEN DEVLET HASTı
UZMANTABIp. KALP VE DAMAR CERRJ 869 MALATYA DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
lQ36 ADIYAMAN KAHTADEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
I063AMASYA TC SAGUKBAKANLIGI. AMI>S
TABip- YOK
2fJG;RESUN TIREBOLUTOPLUM SAGUÖI MEF
TABlp _YOK
13161zMiR ÖDEMiŞDEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
39AGRI OOOUBEYAZITTOPLUMSAGLIGI MEF
TABIp. YOK
460 GAZiANTEPARABAN TOPLUM SAGuGı Ml X
TABIp. YOK
363 $ANLıURfA HILVM-ITOPLUM $AGLlGı ME
TABip. YOK
1588 YAlOVA ÇiNARCIK DEVLET HASTANESI
TABlp - YOK
1365 KOCAELI DERiNCE EGiTiM VE ARAŞTIR~
TABlp _YOK
1141 BOLU MUDURNU ILÇE DEVLET HASTANI
TABip. YOK
1103 BAlıKESiR BiGAQlç DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
1551 TEKIRDAG MALKARA DEVLET HASTANE:
TABip. YOK
1047 AFYONKARAHISARSANDIKU DEVLET HI
TABip _YOK
1338 KASTAMONUBOZKURT ILÇE DEVLET HI
TABip. YOK
351 SiVAS KOyuU'lsAR ILÇE DEVLET HASTAI
TABip. YOK
1103 BAiJKESiR BiGADIÇ DEVLET HASTANESI
TABlp • YOK
1113 BALıKESiRMANYAS DEVLET HASTANES
UZMAN TABip • iç HASTALıKLARı
824 MUÖLA ORTACA DEVlET HASTANESi
TABip. YOK
1327 KAHRAMANMARASTÜRKoGLUDRKEMi
TABIp. YOK
1156 BURSA DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1371 KOCAELI KANDIRAECl,KAZIM DiNC DEl
TAB;P. YIX
365 SANLlURfASiVEREK TOPLUM SAGLlGı M
TABip. YOK
1155 BURSAÇEKiRGE DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
1225 ERZURUM KARAYAZıTüRK ECZACıLARI
TABip. yOK
1460 ORDU DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
1349 KAYSERIEGiTiMVE ARAŞTIRMA HASTAI
TABip. YOK
13~ SAÖLlK ElJıJ(ANUGIOOMLUPINARüNIVEI
TABip. YOK
1135 BITLIS HlZAN DEVLET HASTANESI
X
TABIp. YO~_
mo KOCAEli ıZMIT SEKA DEVLET HASTANE:
TABip. Y6~J);
1336 KASTAMONUARAC iLÇE DEVLET HASTA
TABIp. YOK 1'"
1504 SAMSUN SAlIPAZARIILCE DEVLET HAS.
TABii>f<,l"7(),"1c!
s115 iSTANBUl BEYKOZ TOPLUM SAGuGı MB'
TABIp.
'"0 ~ • 1'0>.
1530 $ANLıURFA BIRECiK DEVLET HASTANE~
TABip.y
...
lo'':::;
1146BURSAGEMLiKMUAMMERAGIMDEVLETABlp- Y
580 SiiRT 1 NOLUACIL SAGuK HIZMETLERi I~
TABIp.
K
,.~
''.I .• 1371 KOCAElIKANDlRAECZKAZIMDINÇDE\
TABip. &;
;r. V.1395KÜTAHYADOCDRISMAIlKARAKUYUSI
TABIP-~
1479$AJ<..ARYAKADINDOOUMVEÇOCUKHA:
TABIP.'itııci'<
'...
1009ANKARAHAYMANADEVLETHASTANESI
TABip. YO~~.'
~
1443 MUÖLA MiLAS 75YIL DEVLET HASTA~E~
TABJp_YOK
' •.•••
1338 KASTAMONUBOZKURT ILÇE DEVLET HI
UlMM-I TABip. Flzl
L TIP VE REHAB mGlRESUN GÖRELEOPDRERGUN 6ZOEM
TABip. YOK
1374 KONYA AKSEHIR DEVLET HASTA.'JESI
TABIp. YOK
/\
fd;
570 MALATYA 1 NOLU AciL SAöLIKHlzMETLE
TABIP. YOK
F" /1172 ÇANKIRI KURSUNLU IıÇE DEVLET HAST
TABlp.yOK
1132BITLISADILCEVAZDNKOlOJIHASTANE~
TABIp. YOK
1237 GAZIANTEP ARASlıN ILÇE DEVLET HAST
'$ ;/}'j~"O"1'/'"
<
,+,~~.
y,
.1..,)
"t'l
V
1JJ233 46\
lLLILLLIiLILII
514729
517264
517536
513882
514389
514756
517559
5l31!19
517028
516270
514830
514894
514720
51~7
518196
513294
515942
517055
515365
513045
513272
513628
515042
513578
516817
517491
514556
513497
515162
517422
513654
513085
5181(105
51&001
514449
515082
513174
516334
514594
,,;me
514563
515640
5110801
51491.
515499
513762
5\6612
515361
514965
""'"
515930
513632
513648
512995
516028
517485
51'3467
517156
515807
517042
516737
513362
KAnUMCININ
ADI SOYADı
MERT ERSAN
MERT MUTLU
MERT SANCAR
MERT UÇAR
MERTWRAL
MERTCAN ERZiNCAN
MERVEAKEKIN
MERVE AKSOY
MERVE AKTEM
MERVE ALBAYRAK
MERVE ALTIN
MERVEANıK
MERVE ARSLAN
MERVEATAR
MERVE AGIRBASLI
MERVE BMAJ.I KARAKAÇ
MERVE BARLAS
MERVE SASA!,AN
MERVE BEYZA ÇETiN
MERVE BULUT
MERVE BINıCı
MERVE DENiZLI
MERVEDUMAN
MERVE DURMUŞ
MERVE DURSUN
MERVE DloEM ESKiN
MERVE DiLARA SARIDAG
MERVE DiLARA ÖNEY
MERVE ERKEK
MERVE ERYOl
MERVE ESEN
MERVE EZGI TENGIZ
MERVE EZGI ÇiFÇi
MERVE GEMiKÖZ
MERVE GOKNUR SOYSAL
MERVE GÜLERYUZ
MERVE GURSOY
MERVE HORMET
MERVE KASASOY
MERVE KARAPINAR
MERVEKAYA
MERVE KAYABAS
MERVE KESKiN
MERVE KESKINKILIÇ
MERVE KICIROOW
MERVEKOCA
MERVE KOCAMAN
MERVE KORKMAZ
MERVE KORKUT
M::RVE MiNNET
~IERVE NURiilÇiçEK
MERVE NUR DEMIRKAYNAK
MERVE NUR OlLAVER
MERVE NUR YENMIS INAN
MERVE Pı:HLlvANLI
MERVE Pı:MBE SANDIKKAYA
MERVEP6KÖN
I,'ERVE RUVEYDA OZBEK
MERVE SARıKAYA
MERVE SEFANUR 6ARTU
MERVE SEKIZKARDES
MERVE SOYSAL
UNVAN/BRANS
TAElp.yOi\
TABip.yOK
TABip.yOK
TABip-yOK
TABip. YOK
TABiP.YOl<
TAB!P-YOK
TABip.yOK
TABip- YOK
TABip. YOK
TABip- YOK
TABip.YOK
TASip. YCW<
TASIp. YOK
TABıp.YOK
TABi? YOK
TASip. YOK
TASI?- YOK
TABIp. YOK
TASı? YOK
TABi? YOK
TABip. YOK
TABlp- YOK
TABIp. YOK
TAEIp. YOK
TABiP. YOK
TABI?- YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABI? YOK
TABlp.yOK
TABIp. YOK
TABip - YOK
TABIP- YOK
TABIp. YOK
UZMAN TABip. RADYOLOJI
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABip.YOK
TABip.YOK
TABIP.Y~
TABip - YOK J>1r,
TABIP. YOK
'D"'1f1
TABIP~
•• ,"t:.
•
TABip.y
/
TABlp.yOK
TABlp.Yü
TABip.yO
TASip.y
TAB'P.YOi<
TABip. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABip.yOK
TASIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
Y0a-
••
•
YERLESTiRiLDiGI
28A\iustos2014
1443
Sayf<ı 43176
BıRiM
, 315 jzMIR KiRAZ DEVLET KASTANESI
1554 TEKIROAG SARAYDEVLET KASTANESi
440ERZiNCAN TERCAN TOPlUM SAGuC>1 ME
1343KASTAMONU DR.MUNIF iSLAMOOlU DEL
1227 ERZlJRUM NENEf-lATUN KADıN DoGUM i
1503 SAMSUN 19 MAYIS ILCE DEVLET HASTAI
1497 SAMSUN HAVZA. DEVLET HASTANESI
1533 ŞANLIURFA HALFETIILÇE DEVLET HAST
1207 EOiRNE KES"N DEVLET HASTANESI
miSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE TOPLUM SA(2
1279 I$PART A $ARKiKARAA(;AÇ DRSADEnlı
i120 BATMAN ElÖ..GE DEVLET HASTANESi
1221 ERZURUM HINIS SEHIT YAVUZ YÜREKSI
208!<ARS SARIKAMISTOPLUM SAGLlGI MERK
1394 SAGLlK BAKANllGI DlJMLUPINAR üNIVEI
1594 YOZGAT DEVLET HASTANESI
15J9 $ANlıURFA HiL VAN DEVLET HASTANES
1291 iSTANBUL ESENLER KADıN [)()(;UM VE (
1345 KAST AMONtı TOSYA DEVLET HAST ANE~
1573 TRABZON VAKFlKEBiR DEVLET HASTAN
11}54AGRI DEVLET HASTANESi
1328 KARABÜK SAOLIK BAKANllGI KARABÜK (
1589 YALOVA DEVLET HASTANESI
120YOZGAT SARAYKENTTOPLUM SAGLIC;1 M
117 YOZGAT KADISEHRi iLCE DEVLET HAST~
258 KÜTAHYA DDMANiÇ iLCE DEVLET HASTA
1521 SfvAS GÜRÜN DEVLET HASTANESi
315 RIZE HEMşiN TOI'LUM SAGUOI MERKEZi
1242 GAZIANTEP DR,ERSIN ARSLAN DEVLET
1314 iZMiR FOCA DEVLET HASTANESI
295 NIC;oE BOR TOPLUM SAGLıGı MERKEZI
1261 HAKKARI DEVLET HASTANESI
10:l6 ADIYAMAN KAHTADEVLET HASTANESI
1345 KASTAMONU TOSYA DEVLET HASTANE~
1340 KASTAMONU DADAY ILÇE DEVLET HAST
1383 KONYA DRVEFA TANıR ILGIN DEVLET H
971 ANKARANALlıHAN
DEVLET HASTANESI
1536 $ANlıURFAKADıN
HASTALıKlARı VE OC
1125 BILECiK DEVLET HASTANESi
1606 ZONGULtıAK KADıN QDGUM VE ÇOCUK i
1226 ERZURUM OlTU DEVLET HASTANESI
1515 5iNOP DURAGAN DEVLET HASTANESI
1261 HAK!<ARI DEVLET HASTANESI
1116 BALıKESiR SUSURLUK DEVLET HASTANI
261 KÜTAHYAPAZARL.AR TOPLUM SAGLlGı M
1500 $AMSUN KADıN DOGuM VE COCUKHAS
47 AGRI HMtUR TOPLUM SAC;UGI MERKEZI
205 KARS DIGOR IıÇE DEVLET HASTANESI
1476 RIZE DEVLET HASTANESI
1505 SAMSUN TERME DEVLET HASTANESI
~"Vı397MALATYAAKÇNJAG 75 YIL DEVLET HAS
V~
1526 SiVASŞARKIŞl.A DEVLET HASTANESI
•
'>;
1502 SAMSUN LADIK DEVLET HASTANESI
• ~
73HATAY ARSUZ TOPLUM $AGUGI MERKEZI
••
522 BLlRSA tt. AMBLlLANS SERVISI KOMUTA K
1 ADANAAL/o.DAG TOPLUM $AGı.ıGı MERKEZi
1260 HAKKARI ÇUKURCA ILCE OE\II.ET HASTı
1523 SiVAS DEVLET HASTANESI
~
HAKKARI CUKURCA ILCE DEVLET HASTı
VAN ıPEKYOlU TOPLUM SAGuGı MERKEZI
1550 TEKIRDAG CORLU DEVLET HASTANESI
1144 BURDUR DEVLET HASTANESI
*_
/)
J;,l ,;;;
,
,
,
,
,
,
,
,
Kg
iiBLIiLILiI KATıLıMCıNIN
513937
517392
51&529
516057
513018
515286
515761
514909
ADI SOYADt
514621
513469
513376
MERVESUNGUR
MERVE SURÜCÜ
MERVETANRISEVER
MERVETAŞTEPE
MERVETUNA
MERVETÜRKER
MERVETÜRKER
MERVEVANlI
MERVEYAŞıTLI
MERVE YELKEN
MERVE YILMAZ
MERVE YILMAZ
513910
MERVEYlJRTOOuı
515116
~'ERVEYÜZllASloGLU
MERVE ZEREV
MERVEÇALıDGw
MERVE ÇEKIRDEK
MERVE ÇiFÇi
MERVE ÖRNEK
MERVEÖRÜN
MERVEÖZ
MERVEÖll.£M YILMAZ
MERVEÖZTATAR
MERVE ÖZTÜRK
MERVE ÖZTÜRK
MERVEÜNSAL
MERVE ŞAHiN
MERVE S£YMA DEMiRel
MERVEGOLKAYA
MERYEMBAYDAR
MERYEMEROOLLJ
MERYEM KURTUL
MERYEM SEOA UZUNER
MERYEM TURUNC
MERYEMULUŞAHIN
MERYEM ŞAHiN
MERiHCANYILI!.AZ
MERIHGÜNEŞKURTOGLU
MERiÇ oç;(;AN GÜYEN
MERiçCAPKUR
MESTANERTOf'
MESUTANAR
MESUTAVAN
MESUTAY
MESUTBAYER
MESUTBAŞKAN
MESUTKAPLAN
MESUTKILlCoGLU
MESUTMCll..lAoGLU
MESUTPAK
MESUTSARI
MESUTTEKES
MESUTTIKMAN
MESUTUZUN
MESUTÖZKÜTÜKCÜ
MESUTSAHiN
MESUTSENGUL
METEBERTIZLıoGLU
METEKECECi
METiNAKYUREK
METINBURUNKAYA
METiNGULEL
513146
515043
513392
516766
514942
516964
5t4322
512990
514652
516071
515'19
516498
5129~
516820
513952
515000
513992
516900
516696
517351
514502
51n50
516728
51624'
516268
516278
512864
516525
513200
515002
513554
514269
516598
515739
514~"
516842
517199
515776
512935
514419
516402
517031
516683
514125
515105
513375
515503
518186
515935
üNVANi
11
YERLESTIRiLelGI
BRANS
TABIP- YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABi? YOK
TABlp. YOK
TABIp. YOK
TABlp- YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABlp • YOK
TABIP-YOK
TABip. YOK
TABI? YOK
TASIp. YOK
TABlp- YOK
TABI? YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABI?_YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABlp_YOK
TABip. YOK
TABI?• YOK
TAB;P. yDt<
TABip. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TASi? YOK
TABI? YOK
TABIP-YOK
TABi? YOK
UZMANTABi? ADLITIP
TABi? YOK
TABIP_YOK
TA8i? YOK
TAB:P. YOK
TABip_YOK
TABip. YOK;ı-o
TABip.y
J<
"tr}
UZMANT.
TABI?Y
':
TABI?TABip (»( f'
TABi? ğt:~'
,.
TABlp'.,'
.'."
TABIP_yRı( "'.'
••.••;/
TABip. yÖK'-ı\\_'
2 3 3 4 6' ",,"""""""
-ı:»,
'=
,~,:'O1.
BıRiM
EI
1262HAKKIIRiSEMDiNLIDEVLETHASTANESI X
1:l57KOCAELIGEBZEFATIHDEVLETHASTAN
1175CORUMBAYATDEVLETHASTANESI
1514SINOPBOYA8AT75.YILDEVLETHASTAN
38AGRIDIYADINTOP\.UMSAGLlGıMERKEZI
313RIZEÇAMLlHEMŞiNiLCEDEVLETHASTAI
46 GÜMÜSHANEMERKEZTOPLUMSAGLlGıM
1126BILECiKsöGÜl DEVLETHASTANESI
1354KIRIKKALEYÜKSEKIHTISASKASTANESI
1481SJV',AAYAYENIKENTDEVLETHASTANE,
1580VAN8A$KALEDEVLETHASTANESi
X
1540ŞANLIURFASIVEREK
DEVLETHASTANE. X
1064AMASYAMERliFONKARAMUSTMAPA:
1090ARTVINDEVLETHASTANEsJ
1357KIRKLARElıDEVLETHASTANESi
1541$ANLIURFASURUÇDEVLETKASTANES X
1354KIRIKKALEYÜKSEKiHTISASHASTANESI
1159BURSASEVKETYILMAZEGITIMVEAAA~
1131SiNGöL SOlHANDEVLETHASTANESI
1476RiZEDEVLETHASTANESi
1511SINOPATATÜRKDEVLETHASTANESI
1406MANlSAALASEHIRDEVLETHASTANESI
1551TEKIRDAGMALKARADEVLETHASTANE:
1603ZONGULDAKKARADENiZEREGLIDEVLE
1252GIRESUNPROF,DRA,ILHANÖZDEMiRC
1601ZONGULDAKCAYCUMADEVLETHASTAI
51 CANKIRISABANÖZÜDR$A.'..IISARANILCE
534HAKJ<AI<i
1 NOlU ACILSAGLIKHiZMETLEI X
1249GiRESUNDERELIILÇEDEVLET HASTA!'
1413RiZEçAYELI ISHAKoGLUDEVLETHAST
1553TEKIRDAGMURATLIDEVLETHASTANES
82HATAYHASSATOf'LUMSAGLlGıMERKEZI
1092ARTViNYUSUFELIDEVLETI'tA$TANESI
101HATAYSAMANDAGTOPLUMSAGLlGıMEF
1$S8TRABZONOF DEVLETHASTANESi
1281iSTAN8ULARNAVUTKÖY
DEVLETHAST!
1469ORDUÜNYEDEVLETHASTANESI
1305ISTANBULLÜTFiYENURIBURATDEVLE
1557TOKATALMUSILÇEDEVLETHASTANES
1665TC ADAlET BAKANııGıKARSAOLITIP ~
1407MANISAOEMiRCIDEVLETHASTANESI
369SIRNAKCIZRETOPLUMSAGLIGIMERKEZ
196KAHRAMANMARAŞ
PAZARCIKToPLUMsi
1362KıRŞEHiRMUCURDEVLETHASTANESI
1533$ANlıURFA ftALFETIILCEDEVLETKAST
zo.gKARSSARlKAAlISTOPLUMSAGLlGIMERK
1120SATMANBCt.GEDEVLETHASTANESi
16t3 $ANlıURFA SiVEREKDEVLETHASTANE:
144ZONGULDAKKOZllJTOPLUMSAGUGIME
1378KONYACUMRADEVLETHASTANESi
WQ54 AGRIDEVLETHASTANESi
Ya43AfYONKARAHISAREMIRDAGDEVLETHi
1255GIRESUNTIREBa.UOEVLETHASTANE~
390TooT SULUSARAYILÇEDEVLETHASTA!
19GIRESUNSESiNKARAHISAR
TOPLUMSAGı
ve:.
""
'il
>
sayfa: 44/76
~_
"'f
TABi? YOK
---/"\
1584VANGEVAŞDEVLETHASTANESI
TABip.yOK
{'
i
1581VANÇALDıRANO€VLETHASTANESi
TABIP-YOK
1576USAKESMEOEVLETHASTANESi
UZMANTABI? HisTOlOJi VE EMSRIye 793SAMSUNEGITIMVE ARASTIR~\A
HASTAN
TABip- YOK
1204DIYARBAKıRSELAHAOOL~
EWUBI OEVL
TABip. YOK
~33
KARSKIIGIZMANOEVLETHASTANESi
TABlp_YOK
~
359ŞANLIURFAE¥YüsiYETOPLUMSAGLlGIf
.-l);;6.
,
,
;,
2SAğuslos2014 1443
II
sayfa 45/76
KATIUMCININ ADI SOYADı
UlMAN TABIP. KUl.M BURUNBOGAZi 893BATMMJBÖlGE DEVLETHASTANESI
515124 METINKAYA
METiNKEREN
UZMANTABip-IMMUNOl.OJIVE AlERJI 636lsTANBULSUREWAPASAGOOÜSHASTAl
UZMANTABIp. ANESTEZIYOl.OJI
VE RE 622DIYARBAKıRERGANiDEVLETHASTANES
514097 METINKILINÇ
TABIp. YOK
1143BLJRDURGÖLHiSARDEVLETHASTANES
512861 METiNYESILTEPE
TABlp- YOK
443ERZURLJM
AZiZIYEToPI.LJMSAGLlGIMEF
513983 METINYILDIZ
METINÇÖLGEÇEN
UZIAAN
TABIp.
KARDIYOl.OJI
U6
SiiRTDEVLETHASTANESI
517333
TAB!P_YOK
169BiTLISAOiLCEVAZToPLUMSAGLlGıMER
517391 MEI/LAJ'jAÖZAKIN
MEVLÜT
ATES
TABip.
YOK
60VANMURADiYEToPI.UMSAGLlGIMERKEZ
515193
MEVLÜT
AGACHANLI
TA6ipYOK
365ŞANLIURFASIVEREKTOP1.UMSAGLlGıMI
513610
MEVLIDE
ŞAN
TABIp.
YOK
1204DIYARBAKıRSELAHADDINEWUBI DEVL
514168
MOHAMMAOAlŞAlALDEH
UZMANTASip_KALPYE
DAMARCERPJ870MUŞDEVLETHAŞTANESI
X
515610
MUAMMER
YAKUPoGLlJ
TABlpYOK
1603ZONGLJLDAK
K
ARADENIZ
EREGLIDEVLE
514391
TAB:P. YOK
239KiLis ELSEni TOPLUMSAGLlGıMERKEZI
517647 MUAZZEZÖZDOGAN
MLJHAMMED
A
LIESER
TABip.
YOK
1210ELAZIGKARAKQÇANDEVlET HASTANE~
515506
MUHAMMEDARIF
iBiS
TABIP.
YOK
1597YOZGATSORGUNDEVLETHASTANESI
513458
TABiP. YOK
441ERZiNCANÜZÜMLUiLÇEDEVLETHASTA
518537 MUrwN~ED BEŞiRCiNGÖZ
TABlp- YOK
1111BAlıKESiR ATATÜRKDEVlET I1ASTANE:
514048 MUHAMMEDBURAKGÜNAY
MUHAMMED
BURAKSELVER
TABlp_YOK
1261HAKKARIDEVLETHASTANESI
x
515091
TABip. YOK
1119BATMm KOZLUKDEVLETHASTANESI
514676 MUHAMMEDBURAKÖZBEK
TABip. YOK
1092ARTYINYLJSLJFELI
DEVLETHASTANESI
517511 MUHAMMEDBlLALKÜRK
CANBA$
TABIp. YOK
1453NEVSEHiRDEVLETHASTANESi
514804 MUHAMT~ED
HTAS
TABip- YOK
374SIRNAKULLJDERE
TOP1.UMMGLlGI MERI
514078 MLJHAMMED
EMiNKÖSTEK
TABI? YOK
14£3ORDUFATSADEVLETHASTANESI
515274 MLJHAMMED
EMiNPOlAT
TABIP. YOK
1323KAHRAMANMARAŞ
ELBISTANDEVLETH
513482 MLJHAMMED
EMiNYILDIRIM
TABip_YOK
349SIVASIMRANLI!LÇEDEVLETI1ASTANESi
516141 MLJHAMMED
TAB!P. YOK
1517SINoPATATÜRKDEVLETHASTANESi
517270 MUHAMMEDERGUN
TABiP. YOK
1173CANKIRIDEVlET HASTANESI
513233 MUHAMMEDFATIHACEHAN
TABip- YOK
3090SMMJIYEDÜziCiTOP1.UMSAGLlGıMER
515056 MUHAMMEDFATiHTABARA
TABlp- YOK
1523SIVASDEIlLETI1ASTANESI
517411 MUHAMMEDFATiHÖZEL
MUHAMMED
FLJRKAN
oGUZALP
TABlpYOK
158BiNGöLYAYLADERETOPLUMSAGLlGIME
512883
MUHAMMED
KAANKAHRAMAN
TABIp.
YOK
182BURSAI1ARMANCIKiLCEDEVlET HASTA
517689
MUHAMMED
KAlıN
KARTAL
TABIp.
YOK
58VANERCiş TOPLUMSAGLıGıMERKEZi
514089
MLJHAMMED
K
ASIMKAGIZMAN
TABip.
YOK
1051AGRI DoGUBEYAZITDRYASARERYILM X
515254
MLJrwN~EDKAYA
TABipYOK
1177ÇORLJMKARGIAHMETHAMDiAKPıNARi
513892
MUHAMMED
KAyGuSUZ
TABlpYOK
12AOIYAf.WJGERGERTOP1.UM
SAGlIGI MEF
516156
MUHAMMED
MELEZ
TABIp.
YOK
1596YOZGATSARıKAYADEVLET
HASTANESI
517157
MUHAMMED
MUSABAKCAN
TABIp.
YOK
1213ELAZIGEGiTiMVE
ARASTIRMA
I1ASTANI
516914
MUHAMMED
NURI
UZMm
TABlp
GENELCERRAHI
750VANBASKAl-E
DEVLETHASTANESI
X
518163
MUHAMMED
PARLAR
TABip.
YOK
69
HATAYAlTINÖZCI
T
OPLUMSAGLlGı
M
ERKI
513167
TABIp. YOK
1171ÇANKIRliLGAZDEVLETHASTANESI
514939 MUHAMMEDSALTUKDENIZ
MUHAMMED
$AGDIC
TABIP.
YOK
1233ESI<ISEHIR
ÇiFTELEROEVLETHASTANE
516205
MUHAMMED
SEMiHTATARI
TABipYOK
208KARSSARIKAMIS
TmUM SAGLlGIMERK
515946
TABIp. YOK
62 HAJ(l{A,Ri
SEMDINLiTmUM SAGLiGIMERI X
513101 MUHAMMEDTAHIRAKÇA
TABlp- YOK1(ı-,.
1258GÜMUSHANEDEVLETI1ASTANESi
515873 MUHAMMEDTALI1ASADıK
TABip. YOK •.•••
,,<::>
1080ANTALYAKEMERDEVLETI1ASTANESI
516857 MUf!AMMEDTURHAN
TABIp.
">:
1533ŞANLIURFAHALFETiILÇEDEVLETHASL
515511 MUHAMMEDUSLLJ
MUHAMMEDYILDIZ
TABI?
'.
"'~.
.
.
435ERZINCAN
iLlç ILÇEDEVLETIiASTANESI X
518218
MUHAMMEDYILMAZ
TABip.
YO
.,
v.'
-::
372ŞIRNAK
MERKEZ
TOP1.UMSAGLlGIMERKI
513803
YUSUFMlLA
TA6ip _YOK
•
405VANBASKALETOPLUMSAGLlGIMERKEZI
515173 MLJHAMMED
MUHAMMEDYÜKSEL
lABlp
_Y
••
?'1b
~51SIVASKOYLJLHISAR
ILÇEDEVLETHASTA!
515918
TAB:P. Y:'
p.
Vi071 ANKARANALlıHANDEVLETHASTANESI
517251 MUHAMMEDyiGIT
MUHAMMED
ZÜBEYiRKÖSE
TABip.
YO
<"
r
~~
1220ERZURUMÇATIıÇE DEVLETHASTANE,
514683
MUHAMMED
ZULFUYILMAZ
TABip.
YOK
•
'il
oio'
1213ELAZIGEGITIMVEARASTIRMAHASTANI
513197
MLJHAMMED
ç
iFTçlOOLU
TABIp.
YOK
,,'I~
1325KAHR/lMANMARJı.SNEClp
F/olIL ŞE.HIR
515336
TABip. YOK
1591YOZGATBoGAZLlYANDEVLETHASTANE
515473 MUHAMMEDiKBALKILıÇ
MUHAMMEDCAN
A
YDIN
TABip.
YOK
/\/"'l
172BITLISMERKEZTOPLUMSAGLlGIMERKE
515170
MLJHAMMET
A
TEŞ
TABlpYOK
(r,
125BGÜMUSI1ANE
DEVLETHASTANESi
516368
TABIP. YOK
1587VANÖZALPDEVLETHASTANESi
X
516946 MUHAMMH BATBAS
O
MUI1AWMET
B
URAKKAMBUROOl
T
ABip.
YOK
SIIRT1
NOLUACILSAGt.IKHIZMETLERII,
515318
MUHAM~~ET
CANYILMAZ
TABiP• YOK
1484SAKARYAFERiZLlILCEDEVLETI1ASTA/'o
515273
MUHAMMETDAŞ
lABip. YOK
1325KAHRAMANMARAS
NEClpFAZIL$EHiR
514623
MLJI1AMMETOEMiRBA$
TABIP. YOK
1229ERZURUMPASINLERıBRAHIMHAKKıDE
516877
"""
Sh
"ret
~j.
J;7 r,::::. A
Kg
KAnllMeININ
512973
514532
514260
516138
516245
516624
514837
514876
515163
514714
513414
516833
516765
513277
517368
517401
515996
513538
513378
515902
516652
516731
517675
515113
514661
5\4136
516681
514303
515284
517402
516613
517007
516881
513210
514039
516517
514331
515716
514122
513459
515638
513984
517654
516102
517154
514754
513065
513300
515900
515975
516939
513771
516$60
515725
514447
514117
515450
517371
516171
513119
517321
514159
ADI SOYADı
ONVAN iBRANS
2 3 3 4'6'ı'"",,"'""""
i
YERLESTIRiLDiGi BiRiM
"
Sayfa: 46/76
EI
MUf1AMMET
EMiNOOOAN
MUf1AMMET
ERDEM
MUf1AMMETERGUL
MUf1AMMET
EYYÜPDELiElALTA
MUHAMMETGUZEL
MUH.AMMETHANiFi
ERDO(;AN
MUH.AMMET
HAYAT
MUHAMMETKADRiCOlAKOGLU
MUH.AMMET
KALKIŞIM
MUf1AMMET
KÜRSATŞIMŞEK
MUHAMMETMUSTAFATURK
MUHAMMETNURKARTAL
MUftAMMETOKKAN
MUHMIMETSELIMCELEP
MUftAMMETTOPBAS
MUHAMMETT1.JRAN
BiTiR
MUftAMMETUYANıK
MUHAMMETYILDIZ
MUHAA'METYILMAZ
MUHAMMETZEKIGÜLTEKIN
MUftAMMETÇOBAN
MUHARREMHANÇER
MUHARREMYILDIRIM
MUHBETYILDIRIM
MUHDIÇEVIK
MUHSiNKURT
MUHTEREMçELIK
MUHlnlN AKDEMiR
MUKAOOES
CiNGÖZ
MUNiSEÇAlıŞKAN
MURATAKALIN
MURATAKBUlAK
MURATAKDAI'i
MURATALBAYRAK
MURATARDIÇ
MURATAYHAN
MURATBAYAV
MURATBURAKKESKIN
MURATBURAKYÜCE
MURATCENGIZ
MURATDURAK
MURATEMiNCELiK
MURATERENBUDAK
MURATFiDAN
MURATGUL
MURATGULSEN
MURATGUNENÇ
TABip. YOK
TAB:P- YOK
TAB;P. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABlp- YOK
UZMA'JTABip GASTROENTRCX-OJI
CE
TABip. YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TASIp. YOK
TABI"- YOK
TABi? YOK
TASi;>.YOK
UZMANTABI? ORTOPEDIVE TRAVMA
TABI? YOK
TABip. YOK
TASI?- YOK
TABip. YOK
TABI?- YOK
TABI?- YOK
TABI? YOK
TABi?" YOK
TASip. YOK
TASIp. YOK
TASlp- YOK
TASlp- YOK
TASIP_YOK
TABi?" YOK
TABip" YOK
UZMANTABlp-lç HASTALıKlARı
TABIP-YOK
UZMANTABip. ÜROLOJI
TASI?- YOK
TABi? YOK
TABI? YOK
TASlp- YOK
TASi?" YOK
TASlp- YOK
UZMANT-'>ijIf..KARDIYetOJi
TASlp YOC~"b
TABIP"YOK
"1(}
1442MUQ.A TCSAl'iLlK BA!<ANLll'i1
MUl'iLAsı
1151BURSAMKEMAlPASADEVLETHASTAN!
1261HAKKARiDEVLETHASTANESI
X
437 ERZiNCANKEMALIYEILÇEDEVlET HAS1
1532$ANLıURFACEYLANPINARDEVLETHAS X
1232ERZURUMPAlANDöKEN DEVLETHASTı
41 GÜMU$Hi\NEKÖSEILCEDEVLETHASTANI
737RIZET_C.SAl'iLlKBAKANllGIRECEPTAY'
1572TRABZONTONYADEVlET HASTANESI
1471OSMANIYEıwılRlI DEVlET HASTANESi
1398MAlATYAARAPGiRDE\'1.ETI'tASTANESI
232KIRKlARELIDEMiRKÖYTOPLUMSAl'iLll'i1
137ZONGLJ\.OAKAlAPLI
TOPLUMSAl'iLlGIME
1293ISTANBULEYÜPDEVlET HASTANESi
1473RIZEÇAYELI iSHAKOGLUDEVLETHAST
1045AFYcx-JKARAHlSAR
DEVl.ETHASTANESI
1493SAMSUNASARCIKILÇEDEVLETHASTA~
1419MARDiNKADıNDO(;UMVE COCUKHAsı
119iSTANBULBEYOOLUTOPLUMSAl'iUl'i1ME
953SANLlURFABALIKLlGOlDEVLETHASTAN
511AGRIMERKEZ1 NOlU ACiLSAGLlKHIlMI
57Al'iRIPATNOSTOPLUMSAGLll'i1MERKEZI
193KAl-IRAMANMARAŞ
ELBiSTANToPLUM $.o'
1509siiRT KURTAlAN DEVLETHASTANESI
561iSTANBULSULTANGAZI' NOlU ACILSAI'i
405VANBAŞKAlETOPLUMSAGLlGIMERKEZI X
1518SiNa' TÜRKEli DEVLETHASTANESI
207KARSMERKEZTOPLUMSAI";LIl'i1MERKEZ
1072ANKARAPOLATLIDUATEPEDEVlET HA!
1403MAlATYA DEVLETHASTANESi
289MUSVARTOTOPLUMSAGLlGIMERKEZi
207KARSMERKEZTOPLUMSAl'iLlGIMERKEZ
258KÜTAflYADOMMliC iLeE DEVLETHASTA
1117BARTINDEVlET HASTANESi
57AGRIPATNOSTOPLUMSAGLll'i1MERKEZi
829SIRNAKULUDEREDEVlET HASTANESi
1146BURSAGEMLiKMUAMMER
Al'iIM DEvt.E"
1651KÜTAHYADOCDRMUSTAFAKAlEMLI1.
45 VANCALDlRANTOPLUMSAl'iUl'i1MERKEZ
1033ADIYAMANÇELiKHANILÇEDEVLETHAS
1174CORUMALACADEnET HASTANESi
1290ISTANBULÇATALCAflYASÇOKAYDEVl
1449MUSMAl.AZGIRTDEVlET HASTANESI
14600RDU DEVLETHASTANESI
589VANERCIş DEVLETHASTANESi
2B4MUŞBULANıKTOPLUMSAl'iLll'i1MERKEZi
1676MARDiNKIZILTEPETOPLUMSAl'iLll'i1ME
MURATHARMAN
MURATHlRA
MURATHÜSEYiNKAPDAGU
MURATKAYA
MURATPATAT
MURATPEHLIVAN
MURATRUZl'iAR
MURATTORAMMI
MURATTURKEN
MURATUÇAK
MURATYAKIN
MURATYilDIRıM
UZM?!
if.Ql.OJI
875BiNGÖl DEVl.ETHASTANESi
TAEIP•
'ıli. "<O)-o!';
2BOMERSiNBOZYAZıToPLUMSAl'iul'i1 MER~
UZM TA i '
'ıi
756Il'iDIRDEVLETHASTANESI ,
TAEI ,;jOKf
.fI'<tl129BINGOLDEVlETHASTANESI
TABI~"""OK ~ '.;
,
'1--0"
1047AFYcx-JKARAHlSAR
SANDIKLIDEVLETHi
TAB"P~~OK ;"
u
1344KASTAMONUTA$KOPRÜDEVLETHASTI
TABip -\Ol! ı' •.,_,
,~~
125ISTANBULG,AlI()SI,WjPAŞATOPLUMSA(
TABip. YOl<~'~..,...
1564VANGEVA$DEVLETHASTANESI
TASlp- YOK
65HAKKARiYÜKSEKOVA
TOPLUMSAGuGIMI X
UZMANTABip. ?LASTiK,REKONSTRÜK963NEVŞEHIRDEVLETHASTANESi
TABip. YOK
/YI
1292ISTANBULESENYURTDEVLETHASTANE
TABip. YOK
i
~
1120BATWJolBOlGE DEVLE1HASTANESi ,
MURATYILDIRIM
MURATçeriN
MURATCINARSOY
TABlp- YOK
TABip. YOK
UZWJolTABlp- HEMA ol
.<:: e
~\f;':;'
i
:kJ
Ji
c;./
~045 AFYONKARAHISAR
DEVl.ETHASTANESI
1&8KARABüKEFLANITOPLUMSAGLll'iIMERr
791ŞANLIURFAMEHMETAKIFINANEl'iITIMV
26Ağuslos2014 14:43
Sayfa 47176
liLLIILiILiI KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
5153lQ
MURAlDNDER
MURAT OlKARCI
517066 MURATÖzruRK
513967 MURAT iJNAL
513474 MURAT iBRAHiM TOPLU
517$15 MlJRATILGAR
514219 MURATŞAHIN
513383 MUSA TURGUT
517643
512898
MUSAYAıÇI
516866
513400
517214
517073
517158
513923
517295
513957
518196
513731
517587
515240
518202
513042
513742
516168
51&865
513636
515875
514941
5ı4B$4
MUSlUH HAKSEVEN
MUSTAFAABA
MUSTAFAADALETSEVER
MUSTAFAAKCAN
MUSTAFAAKEL
MIJST/if A ARWlGAN
MUSTAFAAVCI
MUSTAFAAVTEPE
MU$T AFA,AYKlIT KURAL
MUSTAFABALel
MUSTAFA BARIŞGUNAYDIN
MUSTAFA BARIŞ KEMAHLI
MUSTAFABARUT
MUSTAFABAYRAKTUTAN
MUSTAFABAGeEC!
MUSTAfABAŞARAN
MUSTAFABEYAZıTALKAN
MUSTAFA BOYRAZ
MUSTAFA6U(';RAATAoGLU
MUSTAFABILGILI
MUSTAFACEMILKIlINÇ
MlJSTAFA CEMIL METE
MUSTAFADEMIR
MUSTAFA DENIz SARI
MUSTAFAooGRU
MUSTAFADURMAZ
517369
MUSTAFADIKıCı
514918
517126
514573
517664
516369
513666
516867
517593
516937
514476
515115
516729
MUSTAFAEKiCI
MUSTAFA EMRE DUYGULU
MUSTAFAERES
MUSTAFA ERooLU
MUSTAFAERSÖZ
MUSTAFAGENCOERDEM
MUSTAFAGÖK
513n3 MUSTAFAGOKKAYA
516969 MUSTAFAGÖKOOLU
516200 MUSTAFAGijNGClREN
517568 MUSTAfAHATIPOOLU
516260 MUSTAfAKAHVEel
512885 MUSTAFAKARA6ACAK
514498 MUSTAFA !\ARASiNA
5171)46 MUSTAFAKARANFIL
514866 MUSTAFAKAVRUK
515830 MUSTAFAKAGAN GÖCMEN
517650 MUSTAfAKEfMlKOKSAL
515851 MUSTAFAKESTEL
514186 MUSTAFAKlUÇ
516716 MUSTAFAKORKMAZ
51Jıt.O MUSTAFAKOYUNCU
5\4318 MUSTAFAKOCAK
515575 MUSTAFA MELlH DEMiRBijKEN
516039 MUSTAFAMESU7 KAYA
516639 MUSTAFAME7EHANYILDIRIM
ÜNVANJBRAHS
•
YERLESTIRIlOiGI
BIRIM
a
TABip. YOK
207 KARS MERKEZ TOPLUM SAGuGı MERKEZ
UZMAN TABip. KADıN HASTAlıKLARı V 849 ıGDIR DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
SB VAN ERCIş TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
TABip - YOK
126 YOZGATSORGUN TOPLUM SAGLlGı MERI
TABip. YOK
207 KARS MERKEZ TOPLUM SAGuGı MERKE2
TABlp- YOK
549 ISTANBUL BAGClLAR 1 NOLUACil SAGlII
UZMAN TABip. RADYOlOJi
987 MUSDEVLET HASTANESI
TAB:P. YOK
1190 DENiZLI TAYAS DEVLET HASTANESI
TABip - YOK
1199DiYAR8AKIR GAZi YAŞARGILEGITIM VE,
UZMAN TABip. GENEL CERRAHi
746 MARDIN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
361 ŞANLIURFAHALiLjyE TCf'LUM SAGuGı M
TABlp- YOK
1163 ÇANAKKAlE CAN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. RUH SAGuGıVE HAST~ 1006 GAZiANTEP NIZIp DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
16 ADIYAMAN KAHTA TOPLUM SAGLlGı MERK
TABIp. YOK
1095AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. AciL TIP
59T ERZiNCAN SAGLIK BAKANııGı ERZiNCAN
TABli'- YOK
575 MARDiN ARTUKLU 1 NOLU ACil SAGLIK"
UZMAN TABiP. NÖRoı.OJI
937 ŞANLIURFACEYlANPINAR DEVLET HAST
TABIp- YOK
1261 HAKKARi DEVLET HASTANESI
TABip- YOK
1599YOZGATYERKÖY DEVLET HASTANESi
TABiP. YOK
403 UŞAK KARAl1ALLI HACı RAFET ZORA ILCE
UZMAN TABlp .Iç HASTAlıKLARı
828 SIRNAK siıOPI DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip • RUH $AGuGı VE HASTt 1009 KA~
DEVLET HASTANESi
TABip. YOK
459ESKiSEHiR $ARICAAAYA TOPLUM SAGUO
TABlp- YOK
1561 TOKAT RE$ADIYE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. KARDiYOLOJi
676 DENIZLI ACIPAYAM DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
224 KAYSERi DEVELI TOPLUM SAC;uGı MERKI
TABip. YOK
420 DijZCE ylC;lıCA ILCE DEVLET HASTANES
TABlp- YOK
1520 SiVAS GEMEREK ILCE DEVLET HASTANE
TABlp- YOK
1312 iZMIR DR.FARUK ıLKER BERGAMA OEVL
TABlp- YOK
1566 VAN MURADIYE DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
416 DUZCE GÜMÜSOVA ILÇE DEVLET HASTAJ
TABip. YOK
1074ANTALYA AKSEKIILCE DEVLET HASTANI
TABip. YOK
1363 KiLiSOEVLET HASTANESI
TABlp- YOK
1214 ELA2IG HARPUT DEVLET HASTANESI
TABI?- YOK
1331 KARAJ,WIJERMENEK DEVLET HASTANEl
TABii'. YOK
1382 KONYAH(jyijK DEVLETHASTANESI
TABip. YOK
1492 SAMSUN ALACAM DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. ÇOCUK $AGuGı VE HA~ 687 MUSM.AJ.AZGiRTDEVLET HASTANESi
TABip- YOK
1446 MUSKORKUT ILCE DEVLETHASTANESi
UZMAN TABip - KADıN HASTALıKlARı Y; 849IGOIR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. iÇ HASTAlıKLARı
7% Al'iRI HAMUR IlCE DEVLET HASTANESi
TABii'. YOK
1531 $ANlıURFABOZOVA ilÇE DEVLET HAST
TABlp- YOK
1583 yMıJ ERCis DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
203 KARAMAN ŞARlVELlLER ILÇE OEVLETHA:
TABip _YCı\lt
1200 DUZCE ATATijRK DEVLET HASTANESI
TABIp. YoK"!)-4tl.ı
••.•••.•__
1242 GAZiANTEP DRERSiN ARSlAN DEVLET
X
X
X
X
X
X
;;.-ı.f.::1,-
TABI? YOi\
1217 ERZiNCAN REFAHiY.EDRFAHRETIIN U(
[email protected])("<'>r/
~ : 41
22'9KIRIKKALE KARAKECILI ııÇE DEVLET HAS
TABlp- y~ ~
i ., ('h.. 1546 SiRNAK DEVLET HASTANESi
TABIi'. YOK
,;:lı:I96KijTAHYADOCDRMUSTAFAKALEMLlT.
TABip.YOK
':-~
'''~~136BITLlSDEVLETHASTANESi
TABlp-YOK
'P.
1176ÇORUMISKıLlPATlFHOCADEVLETHAS
TABIp. YOK
~,~
113 iSTANBUL ARNAWTKOYTOPLUM SAGU(
TABlp _YOK
.--'
1179 ÇORUM T,C, SAGlIK BAKANııGı HITIT U,
TABIp. YOK
1066 AMASYA TAŞOYADEVlET HASTANESi
TABip - YOK
355 ŞANLIURFAAKCAKALE TOPLUM SAGLıGı
TABip. YOK
1457 NiGOE DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip. iC ii TALIKLARI
811 KAJ1RAMANMARAŞPAZAACIK OEVLETH~
UZMAN TABiP. KULAK BURUN BoGAZ i 699 HAKKARI ŞEMOINLI OEVLETHASTANESi
TABip. YOK
;ri7ISTANBUL AOALAR 1 NOLUACil $AGLIK r
TABlp - YOK
-ı/ 361 ŞANLIURFA HALILIYE ToPLUM SAGuC;1M
&';~
."'t
.•
X
X
£2
J...
v?) ,r,:;:.
X
Kg2334'61
liDEII
KATıLıMCıNIN ADI SOYADi
513809
517022
516507
51497$
517690
516264
$16587
MUSTAFANACIR
MUSTAfA NARıN
MUSTAFA ODLUYURT
MUSTAFAONURBEŞTA$
MUSTAFA ONUR BUYlIKVAVUZ
MUSTAfA oGUz CAN
MUSTAFA OOUZ OAŞlAN
513440
MUSTAFARAŞITÖllER
517253
516247
514685
514342
$137&8
515906
515187
517290
513094
516640
517660
$17688
514127
515696
513288
518206
516947
516521
516787
516609
517183
515868
515885
515017
512907
514726
513931
513471
514166
513133
517524
513565
515654
51:>056
516919
517049
513351
513403
517114
515808
51ô692
516273
516165
513200
516048
514035
514461
516111
514413
516265
517039
513176
515668
516210
MUSTMA SAUŞ
MUSTAFASACKIN
MUSTAfA SERDAR CAGLAYAN
MUSTAFASERHATUYSAL
MUSTAFA SIOAR UYGUN
MUSTAFA TANER YELER
MUSTAFA TOlGA TUNAGUR
MUSTAFA TOGUN
MUSTAFATUNA
MUSTAFAUZUN
MUSTAFA\lEZiRHUVÜK
MUSTAFA YAŞA
MUSTAFA YILMAZ
MUSTAfAÇAKIR
MlJSTAFA ÇAlıŞ
MUSTAFACAGOAŞCAYIR
MUSTAFA eELlK
MUSTAFAÇETiN
MUSTAFAÇiçEK
MUSTAFAÖRMECI
MUSTAFAÖZCAN
MUSTAFAÖZDAMAR
MUSTAFAOZKOC
MUSTAFA öGÜT
MUSTAFA ŞAHIN
MUSTAFA ŞAHiN
MUSTAFAŞişMAN
MUTlAKEROOLU
MUTLU ŞAHIN KARAKQÇ
MUTIANUR ÖZKORKMAZ
MUZAFFERAKKAN
MUZAFFER CD$KUN
MUZAFFERERDEN
MUZAFFER REHA ÜMÜTLÜ
MUZAFFERTEL
MUZAFFER ÖZTüRK
MUBECCEL BAGDAŞ
MUBETCEL OCAK TURGUT
MÜCAHiTBALTıK
MÜCAHiT COŞKUN
MÜCAHiT KESGÜN
MÜCAHIT UGAR
MUCAHITYARAR
MÜCAHiT Ö2DEMiR
MUGE GÖRE
MÜGE KANMAZ ÖZER
MUGE KURUL
MÜGE KÖMÜRCÜoGLU
MÜGEKÜTÜKCÜ
MÜGE MERIC
MÜJDAT DENIZ BENlı
MUKERREMI¥AY
MÜKERREMTEKOlUK
MUNEWER ÖZHAN
ONVANi BRANS
TABip. YOK
TABlp _YOK
TAIllp. YOK
TABip. YOK
TABip _YOK
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TASiP. YOK
TABip- YOK
TABlp _YOK
TABIp. YOK
TAIlip. YOK
UZMANTABlp TIBBıBIYOKiMYA
TABlp _YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TASip _YOK
TABIp. YOK
TAB:P • YOK
TABip _YOK
TAllip. YOK
TABip. YOK
UZMAN TABip. KALP VE DAMAR CERRi
TABlp- YOK
TABI? _YOK
TABI? YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TABi? YOK
TABi?- YOK
TABI? _YOK
TABIp. YOK
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKLARı V,
TABip _YOK
UZMAN TABIp. GÖZ HASTAlıKLARı
TAIllp. YOK
TABi? YOK
TAIllp. YOK
TABlp _YOK
UZMAN TASı? IC HASTALıKLARı
TABlp _YOK
TABip. YOK
TAB:P _YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABI?- YOK
.•
i.
1i:J"
YERLESTiRilOiGI
28 A\'iustos2014 1443
Siıyf3 46/76
BıRıM
EI
1191 DiYARBAKıR KADıN DoGUM VE ÇOCUK f
1231 ERZURUM BOLGE EGiTiM VE ARAŞTIRM
1461 ORDU T,C SAGUK BAKANllGIORDU ÜN
334 SiiRT MERKEZTOPLUM SAGLlGI MERKEZ
566 KOCAELI iZMiT 1 NOlU ACiL $AGLIK HiZfI
1109 BALıKESiR HAVRAN ILCE DEVLET HASTI
1569YALOVA DEVLET HASTANESI
1231 ERZURUM BÖLGE EGITIM \!EARAŞTIRM
1420 MARDIN DARGEÇiT ILÇE DEVLET HAST,
1196 DIYARBAKıR EGIL ILÇE DEVLET HASTAf
566 ZONGULDAK EREGLi 1 NOlU ACIL $AGlif
1514 SiNOP BOYASAT 75YIL DEVLET HASTAN
359 ŞANLIURFA EVYÜSIYE TOPLUM SAGLlGI'
1611 MUSDEVLETHASTANESi
1374 KONYAAKŞEHIR DEVLET HASTANESI
362 $ANUURFAHARRAN TOPLUM SAGı.IGI Mi
:L6O$ANlıURFA HALfETI TOPLUM SAGLıGı MI
1035 ADrvI\MAN GOlBAŞı DEVLET HASTANES
1378 KONYA CUMRA DEVLET flASTANESI
1193 DiYARBAKıR CERMiK DEVLET HASTANE
1180 CORUM OSMANCIK DEVLET HASTANESi
555 iSTANBUL ARNA\lUTKÖY 1 No..U ACIL SA
1524 SIVAS NUMUNE HASTANESI
872 RiZE T,C, SAGLlK BAKANııGI RECEPTAY',
1245 GAZiAflTEP COCUK HASTALıKLARı HAsı
1534 ŞANLIURFA BALIKLIGOL DEVLET HASTA.
3nTEKiRDAG ERGENE TOPLUM SAGUGI ME
1478 RIZE KACKAR DEVLET HASTANESI
116YOZGATÇEKEREK TOPLUM SAGLlGı ME~
1562 TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESI
1516 SINOP GERZE DEVLET flASTANESI
1239 GAZiANTEP NIZi? DEVLET HASTANESI
1472 OSMANiYE DEVLET HASTANESi
860 VAN I?EKYo..U KADıN ooGUM VE ÇOCUK
1569 TRABZON FATiH DEVLET HASTANESi
780 MUS BULANıK DEVLET HASTANESI
1ô3 BiNGÖL GENÇ TOPLUM SAGLlGı MERKEZ
1158 BURSA YENiSEHiR DEVLET HASTANESi
1264 HATAY ALTINOZU DEVLET HASTANESI
1569YALOVA DE'AET HASTANESi
807 ERZURUM KARAYAli TURK ECZACılARlı
238 KIRKLARELıVIZE TmUM SAGuGı MERK
1410 MANlSAKULAOEVLET flASTANESI
1202 DiYARBAKıR SILVAN DR.YUSUF AZIZOO
4:>8ERZINCAN MERKEZ TOPLUM SAGLlGı ME
1554 TEKiRDAG SARAY DEVLET HASTANESI
1584 VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESI
TABI? YO
.~'
'i 301 ORDU CATAlPINAR JANDARMA ER şÜKRI
TABI? YO
.
<1'rI ~ TOKAT NIKSAR DEVLET HASTANESI
TABI? _Y
•• ,
15~
MERKEZ 1 No..U TOPLUM SAGLI
TABIP _YOK
ll'
lij 1295ISTANBUl MGITHANE OEVlET HASTAN
TABIp. YOK
1~<)'
ıt1409 OIYAABMIR CÜNGÜS TOPLUM SAGLlGI ~
TABip. YOK'"
375 TEKIROAC;CERKEZKOYTOPLUM SAGLlGı
Uzı,MN TABIp. TIBBı SiYOKiMYA
1608 BilECiK DEVLET flASTANESi
TABip. YOK
27 CANAKKALE GÖKCEADA TPLUM SAGLlGı W
TABlp _YOK
10WAYDIN KUŞADASI DEVLET HASTANESI
TAS:P. YOK
93AfMZfAGÖYNÜCEK ILÇE DEVLET HASTAr
TABip- YOK
1476 RIZE KACKAR DEVLET HASTANESI
TASi? YOK
1069 ANKARAHAYMANADEVLET HASTANESI
TABlp.YOK
~)
yfl2ANKARAPOLAlLiOUATEPEDEVLETHA:
TABip. YOK
ı/ W64 AMASYAMERliFON KARA MUSTAFA PA:
TABi?- YOK
1544 $ıRNAK CIZRE ORSELAHADıN CIZREL
X
X
X
rf
Q
X
~233461
28 A~ustQS2014
14:43
Sayfa: 49176
KATılıMCıNIN
511>379
516469
517&49
"mı
517086
517sn
515519
513002
514929
514535
518190
513966
514627
514110
513483
513476
517514
516110
5149W
514980
512878
515101
513283
515936
517455
516304
516052
513308
516204
514632
515258
5139~
514358
516436
513667
5167Da
518197
516013
513748
516998
5147%
517424
514161
516761
514928
515629
513659
514722
516073
513336
517617
513496
514209
515239
515841
514911
515883
513866
517580
515760
513177
514239
ADI SOYADı
MUNEWER iREM KOI<:
MÜNIRE i'WlOE GÖlGELI
MLrRÜVVET KÖSE
MÜRLrVVET MERT
MURŞITKOC
MLJSLÜM KARAKI<$
MDSlÜM ÖZER
MUSLIM GÜRSEL
MUSLiME GÜMÜS
Müze'fYeN DiLSAD ESER
MÜZE'r'YEN PANCAR
MUŞERREF BANU YILMAZ
MU$ERREF TOK
MIHRiIlAN ALTUNRENDE
MIHRIBMJ SEYHAN ÖZLEME
MINE BARIŞ
MiNE BAŞPINAR
MiNE ELIF TURE
MiNE GOKDUMAN
MINE UZGEL
MINE UNAL
MiAAY CÖMERT
MiRAY KORKMAZ
MlRAY KUBRA TURGUT
MlRAÇAKDEMIR
MiRAC BARIŞ ERZiNCAN
MiRAC CiCEK
Misı.iWl KOCABoGA
MITHAT MıZRAK
MIYASE HAKBILEN
NACIYE TÜRK
NAOIMClvAN
NADIRE KıZıLOLUK
NAOIYEATU
WlGEHAN EKici
WlGiHAN AKBABA
WlGiHAN BULUT
NAGlHAN CEZAYiRLI
NAGiHAN SADAY DUMAN
NAGlHAN ÇELENK
NALAN AKINCI
NAYIM KARADOGAN
NAZ GUlERAY
NI\lAN NURAlACAGOl
NAZıM AYfEKIN
NAZıM COŞKUN
NAZıM ERKURT
NAZlı AKMAN
NAZlı euGCE VEOIN ÖZCELIK
NAZlı HUMA TEKE
NAZlı MURAT
NAZlı PEliN ASLAN
NAZlı sunAN ÖZSOY
NAZlıTATAR
NAZlı TURAN
NAZlı TU(;ÇE NARLI
NAZMiYE TülEL
NAlMiYE Y03URTCU
NAlMiYE COMAR
NAZIF YALÇiN
NAZIFE ÖZGE ALTAN
NAZıM ONUR CAN
- UNVANi
BRANS
-
TABip.YOK
TABlp- YOK
TABip. vOK
TABip. YOK
TABlp - YOK
TABi? YOK
TAEip. YOK
TABIP-YOK
TABip.yOK
TABip.yOK
TABip-YOK
UZMm TABip. KADıN HAST AtıKLARı V
TABip.yOK
TABip.yOK
TABlp-yOK
ULMAN TABiP. GOL HAST AtıKLARı
TABip-yOK
TABlp.yOK
TABip-yOK
TABlp-yOK
TABip.yOK
TABip.YOK
TABip-YOK
TABIP-YOK
TABip.YOK
TABiP.YOK
TABip.yOK
TABlp.yOK
TABlp-yOK
TABlp-yOK
TABlp-YOK
UZMAN TABip. ENDOKRINOLOJI VE ME
TABip. YOK
TABlp - YOK
TABip. YOK
UZMAN TABlp - COCUK SAGLıGı VE HA!
TABlp-YOK
TABip. YOK
UZMAN TABip. COCUK VE ERGEN RUH
UZMANTABiP.ACIl
TIP
TABip- YOK
TABIP - YOK
TABiP. YOK
TABlp- YOK1;
TABIP. YOK
Q-.f,(
TABip- YOK h
'='4.ıt
"'". ~
TABip . Y
UZMAN T P _. - TABIP - y.~.f7,
TABIP. Y~
.
TABlp _Y
,
-.
TABip.y
4>"..
TABip _YOK
~,~
TABIp. YOK
TABip. YOK
TABlp-YOK
TABip.yOK
TABlp - YOK
TABip.yOK
TABlp-YOK
TABlp.yOK
'lo
'.,Vı
il
,.'!ii
YERlESTiRilOiGi BiRiM
445 ERZlJRUM I$PIR TOPLUM $AGLlGI MERK!
1511 siiRT KADıN DOOUM VE COCUK HA$T Al
569 KOTAHY A 2 NOLU ACIL SAGLIK HiZMETlE
1265HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESi
1305 iSTANBUL lÜTfiYE NURi BURAT OEVI.E'
288 MUŞ MERKEZTOPLUM $AGLlGI MERKEZI
1574 TUNCELI DEVLET IillSlMlESI
ı5B2VAN ÇATAK DEVlET KASTANESi
14liO SAKARYA $AGLIK BAKANllGI SAKARYA [
, 507 SiiRT BAYKAN DEVLET HAS! ANESI
1051 AGRI DoGUBEYAZIT ORYAŞAR ERYILM
682 YOZGAT AKOAGMADENi DEVLET HASTAN
1342 KASTAMONU INEBOLU DEVLET HASTAN
1528 SIVAS ZARA DEVLET HASTANESi
1420 MARDiN DARGECIT ILCE DEVLET HASV
770 CMAKKALE BIGA DEVLET HASTANESI
1320 KAHRAMANMARAŞ AfşiN DEVLET HAST
1296 iSTANBUL KART AL ORLUTFI KIRDAR E~
1063 TOKAT ZiLE DEVLETHASTANESi
1147 BURSA INEGöL DEVLET HASTANESI
139 ZONGULDAK ÇAYCUMA TOf'LUM SAGLlGI
1266 HATAY KADıN DoGUM VE COCUK HASTI
1511 SiiRT KADıN DoGUM VE COCUKHASTAL
1602ZONGULOAK DEVREK DEVLET HASTAN,
399 TUNCELI CEMIŞGEZEK ILÇE DEVLET HAS
l063AMASYA TC SAL;L1KBAKANLıGı. AMAS
429 ELAZIL; KARAKOÇAN TOPlUM SAGLlL;1 ML
1471 OSMANiYE KADiRLI DEVLET HASTANESI
57 AGRI PATNO$ TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
1297 iSTANBUL KARTAL YAVUZ seLiM OEVLE
1345 KASTAMONU TOSY il. DEVLET HASTANE,
706 BINGÖL DE'AET HASTANESi
1526 SiVAS ŞARKıSLA DEVlET HASTANESi
1197 DiYARBAKıR ERGANI DEVLET HASTANE:
1524 SIVAS NUMUNE HASTANESi
685 MARDiN MIDYAT DEVLET HASTANESI
1546 SIRNAK DEVLET HASTANESi
1542 ŞANLIURFA ViRANSEHiR DEVlET HASTI
597 KAYSERI EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTAN
603 TEKiRDAG ÇOOW DEVLET HASTANESi
1329 KARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HA$T A
1551 TEKiRDAL;MAl.KARA DEVLET HASTANE:
1437 MUC;LA BODRtiM DEVLET HASTANESI
1343 KASTAMONU DRMÜNiF iSLAMOGW DEL
347 SIVASGEMEREK TOPLUM SAL;UL;I MERK!
1354 KIRIKKALE YÜKSEK IHTiSAS HASTANESI
,
,
,
,,
,,,,,,"eo", '"""n"E~"~",,,""
359 ŞANLIURFA EYYi)BiYE TOPLUM SAL;UC;11
H 1004 ERZINCAN SAGLIK BAKANllGI ERlINCM
105 YOZGAT AYDINCIK iLCE DEVLET HASTAN
~419 MARDIN KADıN Dı.'K;UM VE ÇOCUK HAsı
1552TEKIRDAG MARMARA EREGLlSi ILCE DE
1350KAYSERipINARBAŞI
DEVLET HASTANE,
558 ISTANBUL BEYlIKDUZÜ 1 NOLU AciL SA~
1495 SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESI
1513 SINOP AYANCIK DEVLET HASTANESI
1470 OSMANiYE DüılCi DEVLET HASTANESi
1357 KıRKLAREli DEVLET ffASTANESi
1389 KONYA NUMUNE HASTANESI
~56
BURSAOEVLET !iASTANESi
1197 DIYARBAKıR ERGANi DEVLET HASTANE:
447 ERZURUM KARAYAZı TOPLUM SAGLlGı M
+L~
,,
Kg23346~
ııamı
,KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
513043
514432
514577
NAiL BURAK ÖlBEYAZ
51618/1
NESil'YE GENEL
514644
516198
514764
51:?917
NECDET DEMiR
NECLA.GULCEK
NECMETTiNARAl
NECMETTiN DUZGiDER
NECiPGÜNGÖRATIKELER
514415
NEDiM ıZGI
513150
NEFlSEŞEKER
516120
NEHiMEAlA
513291
513059
513705
514313
513465
515005
516532
514856
513879
516346
513540
NEJATINCE
NEJDETKARABEY
NEJLA.KARiGiN
NERMiN YALÇiN
NERiMAN KESiM
NESLJAGRALI
NESLlKAN DEMiREL
NESLIKAN EKiMei
NESliHAN GÖKÇEN
NESLiHAN KÖSE
NESLIHANKÖSE
NESlIHAN MERD
513191
NESLiHA.NPUiT
515152
515128
516233
513003
516053
NAIME ÇUKUR
NEBAHATSUNAR
NESlIHAN SEvIL
NESLIHANTAŞTEPE
NESLIHANTÜTÜNCÜ
513327 NESllliANYAlICI
513834 NESlIKAN YETISKIN
5\5799
NESLiHAN YÜKSEL
515966 NESl.iHAN CAKAL
516377 NE$LlliAN ÖZCAN
515227 NESliHANöıCAN
514987 NESLlHANÖZDQGAN
515773 NESl.lHAN ÖZTÜRK
514345 NESLlfiAN ŞAKZUCU
516160 NESR~AZBOY
514591 NESRiN COŞKUN
514027 ~ESRiN EROQ(';AN
51~25O NESRiN TOPAL
515025 NESlBEESRAKARAMAN
515469 NESiBE SARIGÖZ
513905 NEVRABAlIK
515299 NEVRUZ YILDIRIM
514923 NEVZAlÇAMLI
514431 NEVZATÖZFIRAT
513695 NEıiHA NAZlı DEMiRel
513517 NEZIRE VURAN
513639 NE$EGUL
515702 NEŞEKAYA
516016 NEŞECABLJKÇELiK
513929 NUH ALKAN
515749 NUMAN DUMAN
518228 NUMAN KÖKLÜ
516573 NURANLlAÇIK
516003 NUR BEYZA çlClDEM
517:)65 NUR[)()GANAY
5154a7 NUR GüNocıGm GÜNEŞ
51385\
NURGÜZEL
513979 NURAN BELDER
513947 NURANÇELIK
ONVANi BRANS
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
UZMAN TABip.
UZMAN TABIp.
TABIp. YOK
UZMAN TABiP.
TABip • Y()t(
UZMAN TABip.
TABip. YOK
TABip. YOK
TABip. YOK
TASIp. YOK
UZMAN TABIp.
TASIp. YOK
TASIp. YOK
TASip. YOK
TASIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
UZMAN TABip.
TABIp. YOK
TABlp • YOK
TABlp _YOK
TABIp. YOK
UZMAN TABiP.
TAsiP • YQI(
TA6ip. YQI(
TAsip. YQI(
TABIp. YOK
TASIp. YOK
TASIp. YOK
UZMAN TASIp.
TABIp. y()t(
TABIp. Y()t(
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. y()t(
TABip. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABip. YOK
TASIP.YOK
TABip. Y~
TASip. Y04<
TABiP. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
UZMANTABIp.
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABlp.YOK
TABIp. YOK
UZM.ANTASip.
TABIp. YOK
TABIp. YOK
TABIp. YOK
28 A/)"'ıos 2014 14:43
sayfa 50176
YERLESTIRlLDIGI BıRıM
1186 DENIZLI CIVRiL DEVLET HASTANESI
65HAKKARi YÜKSEKOVATCf'lUM SAGLlGI MI X
372 ŞIRNAK MERKEZ TOPI.UM SAGLlClıMERK
TI6BI PATOLOJI
1638IGDIRDEVLET HASTANESI
X
KULAK BURUN BOGAZ i 897 EDIRNE KEŞAN DEVLET HASTANESI
1122BATMAN SASON DEVLET HASTANESi
BEYIN VE SiNiR CERRA 644 OSMANiYE DEVLET HASTANEŞI
1302 iSTANBUL siLIYRI PROFDR NECMI AYfJJ
RADYOLOJI
983KiLlS DEVLET HASTANESi
1268 HATAY ERZiN DEVLET HASTANESI
118 iSTANBUL BEYLlKDOlÜ TOPLUM SA(;L1Gı
1365 KOCAELI DERINCE EGiTiM VE ARASTIR~
1254 GiRESUN SESiNKARAHISARDEVLET HA;
ÇOCUK SAGLlGI VE H~ 673AGRI DEVLET HASTANESI
318 SAKAAYAAKYAlI TOPI.UM SAGLlGI MERK
"38 siTl..iS TATVAN DEVLET HASTANESi
1459 ORDU AKKUS DEVLET HASTANESI
1479 $AKARYA KADıN DCiGUMVE ÇOCUK HA:
1141 BCX-UMUDURNU iLÇE DEVLET HASTANI
1137 BiTlis MUIKi ILÇE DEVLET HASTANESi
X
FiZiKSEL TIP VE REHAB 720 BiNGöL DEVLET HASTANESi
1589 YALOVA DEVLET HASTANESi
1549 TEKIRDAG ÇERKEZKÖY DEVLET HASTAI
1343 KASTAMONU DRMÜNIF iSl.AMoGLU DE'
53 AGRI MERKEZ TOPLUM SAGLlGI MERKEZI
RUH SA(;U(;I VE HAST~ 1010 KASTAMONU DR MUNiF iSlAMoGLU DE'
4 ADANA KOZMI TOPLUM SAClUGI MERKEZI
1433 MERSIN GULNAR DEVLETHASTANESI
1489 SAKARYA KOCAAl.IILCE DEVLET HASTA
1559TDl<ATDEVLET HASTANESI
1505 SAMSUN veZIRKÖPRÜ DEVLET HASTAN
10$4 AGRI DEVLET HASTANESi
ÇOCUK SAGLlGI ve HA~ 691 ŞIRNAK SiLOPi DEVLET HASTANESi
X
115 iSTANBUL BEYKOZTOPLUM $AGLlClı MH
1433 MERSIN GÜLNAR DEVLET HASTANESI
1354 KIRIKKALE YÜKSEK IHTiSAS HASTANESI
467 GAZIANTEP ŞEHITKI,MiL TOPLUM SACLI(
373 ŞIRNAK SilOPITOPLUM SAGUGI MERKEZ
1367 KOCAELI GEBZE FATiH DEVLET HASTAN
1519 SiVASOfVRiGi SADıK ÖZGÜR DEVLET HI
1600 ZONGULDAK AlAPLI DEVLET HASTANE"
322 SAKAAYA TARAKLI TOPlUM SAGLlGı MEF
'1(
1106 BAliKESıR EDREMiT DEVLET HASTANE,
~~
1397 MAlATYAAKCAOAC 75,YIL DEVlET l1AS
~
13%KUTAHYADOCDRMUSTAFAKAlEMLlT.
~;.'
. il
257 KÜTAHYA ALTINTAŞ ILÇE DEVLET HASTA
~
'~('.
'
~
1283 iSTANBUL AVCIlAR MURAT KOLOK DEV!
' ~Sı: "
1592 YOZGATÇAYIRALAN ILÇE DEVLET HAST
.•
~~58 TOKATERBAA DEVLET HASTANESi
1fh~J l1J:i'ZONGULDAK ÇAYCUIJ.ADEVLET HASTAI
" •• ~~Y
1090 ARTVIN DEVLET HASTANESi
crtı
L)~ı
819MALATYAYESiLYURTftASANCAlIKDEVL
1488 $AKARYAHENDEK DEVLET HASTANESI
1388 KONYA SEYHEKiM DEVLET HASTANESI
1221 ERZURUM HINIS ŞEHiT YAVUZ YÜREKSI X
./'1/1
1391 KONYA YUNAK HAÇlıZZET SAYSAl DEVI
f
/
1559TDl<ATDEVLETHASTANESi
,
/'
1516 SiNOP GERZE DEVLET HASTANESI
AiLE HEKiMllGI
607 ARTViN BORCKA DEVLET HASTANESi
415 DUZCE CUMAYERi TCf'lUM SAGUGI MEF
216 KASTAMONU iHSANGAZi ILCE DEVLET HI
1422 MARDiN KIZILTEPEDEVLET HASTANESI
i'i
ct,
y
ılı
ti) i
t;;.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
87
File Size
7 406 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content