close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Diyaliz Merkezi Planlaması

embedDownload
L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1
GENEL MüDüRLüGÜ
- SAGLIK. B.AK.M'LIGI
OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ
DAİREBAŞKANLIGI
~
TC
19.
l"ıllliıliIlııliiııınıılliiiııliiımlliıı
OO00/i930959
SAGLlK BAKANLlGI
Sağlık Hizmetleri
Sayı
56733164/020
Konu
2015 Yılı Diyaliz Merkezi
Genel Müdürlüğü
Planlaması
BAKANLıK MAKAMıNA
Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın
kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesinin 2 inci fıkrasında " ... Bakanlıkça. her
yıl Kasım ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez
açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet
sitesinde ilan edilir." hükmolunmuştur.
Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında; ii Sağlık Müdürlüklerinden alınarak oluşturulan ekli
listedeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinin, mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında
belirtilen "Bir bölgede yeni bir merkez açabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz
cihazı başına düşen hasta sayısının (hasta/cihaz oranının) beş veya üstü olarak kabul edilir. Bölgedeki
toplam hasta/cihaz oranı bu sayının altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez .... " hükmü
gereğince hesaplanan hasta / cihaz oranlarının 5 (beş)'in altında olması nedeniyle 2015 yılı için ülke
genelindeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi açılmasının uygun olmadığı tespit
edilmiş olup,
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; 20 i5 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet
Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi açılamayacağının Bakanlığımız resmi internet sitesinden
yayınlanması hususu,
Tensiplerinize arz ederim.
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Genel Müdür V.
OLUR
.../.../2014
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakana.
Müsleşar Yardımcısı V.
Ek: Diyaliz Hizmet Bölgeleri Hasta / Cihaz Oranları Listesi (4 sayfa)
Rüzgarlı Cad. Plevne Sak. No:7
A..•• ıIlı bilgi için:
031232462
12
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e~beıge.saglik.gov.tr
adresinden 27el 18ec-5900-4a68-905a-8c73fa6aaf22
kodu ile erişebilirsiniz.
2015 VILI EKiM AVI
OiVALiz HizMET BÖLGELERi HASTA
iL
BÖLGE
i CiHAZ
ORANLARI
NEGATiF
NEGATiF
HASTA / CiHAZ
HASTA SAYıSı
CiHAZ SAYıSı
ORANI
ADANA
ı. Bölge
608
148
4,11
ADANA
2. Bölge
686
154
4,45
ADANA
3. Bölge
136
37
3,68
ADIYAMAN
247
63
3,92
AFYONKARAHisAR
ı. Bölge
ı. Bölge
308
101
3,04
AFYONKARAHisAR
2. Bölge
72
21
3,42
AFYONKARAHisAR
3. Bölge
84
26
3,23
AGRI
ı. Bölge
43
14
3,07
AGRI
2. Bölge
37
12
3,08
AGRI
3. Bölge
17
9
1,88
AMASYA
ı. Bölge
125
35
3,57
AMASYA
2. Bölge
134
35
3,82
ANKARA
ı. Bölge
3082
802
3,84
ANKARA
2. Bölge
28
7
4,00
ANKARA
3. Bölge
58
18
3,22
ANKARA
4. Bölge
83
25
3,32
ANKARA
5. Bölge
12
6
2,00
ANKARA
6. Bölge
76
25
3,04
ANKARA
7. Bölge
18
7
2,57
ANTALYA
ı. Bölge
784
196
4,00
ANTALYA
2. Bölge
163
46
3,54
ANTALYA
3. Bölge
100
29
3,44
ANTALYA
ANTALYA
4. Bölge
5. Bölge
43
14
231
3,07
3,91
ARTViN
1. Bölge
59
47
AYDIN
AYDIN
1. Bölge
2. Bölge
AYDIN
3. Bölge
BAlıKESiR
1. Bölge
203
371
BAlıKESiR
2. Bölge
BAlıKESiR
3. Bölge
BAlıKESiR
4. Bölge
48
BiLECiK
ı. Bölge
132
BiNGÖL
1. Bölge
125
39
3,20
BiTLis
ı. Bölge
ı. Bölge
121
46
2,63
232
61
3,80
BOLU
2. Bölge
14
6
2,33
BURDUR
1. Bölge
122
40
3,05
BURDUR
2. Bölge
11
2,18
BURSA
1. Bölge
24
1277
308
4,14
BOLU
97
444
266
108
59
67
2,06
4,11
4,51
3,02
3,78
173
98
47
234
61
15
3,83
3,20
33
4,00
3,68
iL
BÖLGE
NEGATiF
NEGATiF
HASTA / ci HAZ
HASTA SAYıSı
ci HAZ SAYıSı
ORANI
BURSA
2. Bölge
119
39
3,05
BURSA
3. Bölge
O
O
0,00
BURSA
4. Bölge
162
52
3,12
BURSA
5. Bölge
169
46
3,67
ÇANAKKALE
1. Bölge
4
4
1,00
ÇANAKKALE
2. Bölge
O
O
0,00
ÇANAKKALE
3. Bölge
333
93
3,58
ÇANKIRI
1. Bölge
138
30
4,60
ÇANKIRI
2. Bölge
29
8
3,62
ÇORUM
1. Bölge
384
102
3,76
ÇORUM
2. Bölge
88
21
4,19
DENizLi
1. Bölge
728
175
4,16
DiYARBAKıR
1. Bölge
62
16
3,87
4,10
DiYARBAKıR
2. Bölge
41
10
DiYARBAKıR
3. Bölge
517
114
4,53
EDiRNE
1. Bölge
103
25
4,12
EDiRNE
2. Bölge
165
51
3,24
ELAZIG
1. Bölge
29
10
2,90
ELAZIG
2. Bölge
288
71
4,05
ERZiNCAN
1. Bölge
134
35
3,83
ERZURUM
1. Bölge
234
64
3,65
ERZURUM
2. Bölge
51
20
2,55
ESKişEHiR
1. Bölge
597
149
4,00
GAZiANTEP
1. Bölge
921
228
4,03
GAZiANTEP
2. Bölge
38
12
3,16
GAZiANTEP
3. Bölge
82
24
3,41
GiRESUN
1. Bölge
307
70
4,38
GiRESUN
GÜMÜŞHANE
2. Bölge
1. Bölge
42
17
13
2,47
2,46
GÜMÜŞHANE
HAKKARi
2. Bölge
1. Bölge
62
11
24
2,18
2,58
HATAY
1. Bölge
584
141
4,14
HATAY
2. Bölge
762
174
4,37
ISPARTA
1. Bölge
252
84
3,00
4,16
32
24
MERSiN
1. Bölge
741
178
MERSiN
2. Bölge
143
34
4,20
MERSiN
3. Bölge
10
MERSiN
4. Bölge
38
239
61
3,80
3,91
iSTANBUL
1. Bölge
1620
362
4,47
iSTANBUL
iSTANBUL
2. Bölge
1032
222
4,64
3. Bölge
1309
336
3,89
iSTANBUL
4. Bölge
1196
273
4,38
iSTANBUL
5. Bölge
2175
475
4,57
iSTANBUL
6. Bölge
1362
289
4,71
iZMiR
1. Bölge
1885
455
4,14
iL
BÖLGE
NEGATiF
NEGATiF
HASTA / ci HAZ
HASTASAYıSı
CiHAZ SAYıSı
ORANI
iZMiR
2. Bölge
770
202
3,81
iZMiR
3. Bölge
368
94
3,91
KARS
1. Bölge
103
26
3,96
KASTAMONU
1. Bölge
262
59
4,44
KASTAMONU
2. Bölge
86
27
3,18
KAYSERi
1. Bölge
868
218
3,98
KAYSERi
2. Bölge
48
14
3,42
KAYSERi
3. Bölge
25
8
3,12
KıRKLARELi
1. Bölge
64
18
3,55
KıRKLARELi
2. Bölge
199
59
3,37
KıRŞEHiR
1. Bölge
191
48
3,97
KOCAELi
1. Bölge
508
126
4,03
KOCAELi
2. Bölge
170
46
3,69
3. Bölge
462
119
3,88
KONYA
1. Bölge
936
221
4,23
KONYA
2. Bölge
49
12
4,08
KONYA
3. Bölge
221
65
3,40
KONYA
4. Bölge
147
47
3,12
KONYA
5. Bölge
127
36
3,52
KÜTAHYA
1. Bölge
182
56
3,25
KÜTAHYA
2. Bölge
53
12
4,41
KÜTAHYA
3. Bölge
114
32
3,56
KÜTAHYA
4. Bölge
23
9
2,55
MALATYA
1. Bölge
301
97
3,10
MANiSA
1. Bölge
517
148
3,49
MANisA
2. Bölge
223
59
3,77
MANisA
3. Bölge
43
14
3,07
MANisA
KAHRAMAN MARAŞ
4. Bölge
1. Bölge
305
441
80
111
3,81
3,97
KAHRAMANMARAŞ
2. Bölge
158
184
45
3,51
49
45
16
3,75
2,81
1. Bölge
385
4,05
2. Bölge
405
95
85
KOCAELi
MARDiN
MARDiN
MUGLA
MUGLA
1. Bölge
2. Bölge
4,76
MUŞ
1. Bölge
97
31
3,12
NEVŞEHiR
1. Bölge
146
34
4,29
NiGDE
1. Bölge
205
61
3,36
ORDU
1. Bölge
258
64
4,03
ORDU
2. Bölge
232
55
4,21
ORDU
3. Bölge
149
38
3,92
RiZE
1. Bölge
295
74
SAKARYA
1. Bölge
591
140
3,98
4,22
SAKARYA
2. Bölge
35
13
2,69
SAKARYA
3. Bölge
40
11
3,63
SAMSUN
1. Bölge
813
203
4,00
iL
BÖLGE
NEGATiF
NEGATiF
HASTA / ci HAZ
HASTA SAYıSı
ci HAZ SAYıSı
ORANI
.
SAMSUN
2. Bölge
64
19
3,36
siiRT
1. Bölge
87
35
2,48
SiNOP
1. Bölge
162
44
3,68
SiNOP
2. Bölge
38
12
3,16
SiVAS
1. Bölge
419
118
3,55
SiVAS
2. Bölge
60
18
3,33
TEKiRDAG
1. Bölge
443
108
4,10
TOKAT
1. Bölge
317
82
3,86
TOKAT
2. Bölge
175
43
4,06
TRABZON
1. Bölge
527
135
3,90
TUNCELi
1. Bölge
30
8
3,75
ŞANLIURFA
1. Bölge
349
74
4,71
ŞANLIURFA
2. Bölge
105
28
3,75
UŞAK
1. Bölge
257
69
3,72
VAN
1. Bölge
177
60
2,95
VAN
2. Bölge
72
25
2,88
YOZGAT
1. Bölge
299
91
3,28
ZONGULDAK
1. Bölge
529
128
4,13
AKSARAY
1. Bölge
312
74
4,21
BAYBURT
1. Bölge
43
14
3,07
KARAMAN
1. Bölge
156
42
3,71
KARAMAN
2. Bölge
18
4
4,50
KIRIKKALE
1. Bölge
238
55
4,32
BATMAN
1. Bölge
140
55
2,54
ŞIRNAK
1. Bölge
30
10
3,00
4,58
ŞIRNAK
2. Bölge
55
12
BARTIN
1. Bölge
188
50
3,76
ARDAHAN
1. Bölge
41
1,70
IGDIR
1. Bölge
54
24
17
3,17
YALOVA
KARABÜK
1. Bölge
168
245
47
3,57
1. Bölge
87
2,81
KiLis
1. Bölge
94
29
OSMANiYE
1. Bölge
361
DÜZCE
1. Bölge
289
81
77
3,24
4,45
48665
12415
TOPLAM
3,75
3,54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content