close

Enter

Log in using OpenID

download the news - Cetas Kuyumculuk

embedDownload
PROFİL/PROFILE
Gelenek, teknolojiyle birleşti; Cetaş tarzı doğdu
Bilimsel
üretimle gelen
kalitenin adı:
CETAŞ
1
106 goldnews
1974 yılında Pastırmacı Han’da bir gümüş
eşya atölyesinde temelleri atılan Cetaş Jewelry,
dünya liderliğine yürüyen Türk kuyumculuk
sektöründe fantezi altın takının ilk uygulayıcılarından biri… Cetaş, 1995 yılında üretimi
büyütmek ve daha iyi bir alanda müşterilerine
hizmet verme ihtiyacı doğunca Nuruosmaniye
Caddesi’nde halen mağaza olarak hizmet verdiği binasına taşındı. Tarih yaprakları, 2006’yı
gösterdiğinde ise Cetaş Jewelry, sürekli artan
iç pazar ve ihracat taleplerini karşılamak amacıyla üretim parkurunu Kuyumcukent’e taşıdı.
Cetaş, bugün Kuyumcukent fabrikalar bölümünde en ileri teknoloji ve el işçiliğini mükemmel bir uyumla harmanladığı ürettim üssü ve
merkez binasında faaliyetlerini sürdürüyor.
Tradition met technology; and Cetaş
style was born
Üretim hattındaki geleneksel-modern birlikteliği, markanın kurumsal yönetiminde de kendini
gösteriyor. Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Cezo Taş, sektördeki deneyimleriyle dikkat
çekerken, aileden aldığı kuyumculuk eğitiminin yanı sıra Bilkent Üniversitesi Turizm ve
Otel İşletmeciliği Bölümü’nü bitiren ve GIA
-Amerika Gemoloji Enstitüsü’nde mücevher
üretim sanatları(Jewelry manufacturing arts)
eğitimi alan Rober Taş ise gelişmiş teknolojileri, üretimde başarılı bir şekilde uyguluyor.
Cetaş Jewelry, whose foundation was laid at a
silverware workshop in Pastırmacı Han in 1974,
is one of the first practitioners of fantasy gold
jewelry in Turkish jewelry sector, which is moving towards world leadership… When the need
to increase production and serve its customers
at a better place arose in 1995, Cetaş moved to
the building in Nuruosmaniye Street, which still
serves as a store. In 2006, in order to meet the
increasing demands of domestic market and
export, Cetaş Jewelry moved its production line
to Kuyumcukent. Cetaş now continues its ac-
Quality accompanied
by scientific production:
CETAŞ
Representing a Professional experience
of 40 years, Cetaş Jewelry has managed
to become one of the permanent
addresses of quality production within
the country and abroad by successfully
putting the scientific methods into
practice.
40 yıllık bir mesleki deneyimi
temsil eden Cetaş Jewelry,
bilimsel yöntemleri başarıyla
uygulayarak, yıllardır yurt içi
ve yurt dışında kaliteli üretimin
değişmez adreslerinden biri
olmayı başardı.
Rober Taş
tivities at its headquarters and the production
base where it combines the cutting-edge technology with hand workmanship with a perfect
harmony at Kuyumcukent factories area.
Cetaş Jewelry İcra Kurulu Başkanı (CEO) Rober Taş, Gold News’un sorularını yanıtladı.
Gümüş eşyayla başladığınız üretim yolculuğuna fantezi altın takılarla devam ettiniz.
Cetaş’ın günümüzde üretim portföyünde
neler var?
Üretim portföyümüz, birçok farklı tekniği bir
arada kullanarak bileklik, kolye, yüzük ve küpelerden oluşuyor. Teknik olarak daha çok hollow olarak tabir ettiğimiz içi boş modellerimiz
yoğunluktadır. Fuar dönemlerinde daha yoğun
olmakla beraber her yıl, ürün yelpazemize yeni
ve özgün koleksiyonlar ekliyoruz.
Cetaş ürünlerinin yüksek kalitesinin ardında nasıl bir deneyim yatıyor?
Cetaş’ın 40 yıllık bir firma olması, Türkiye’de
1.000 noktadan fazla müşteri portföyü bulunması ve şu ana kadar dünyanın birçok ülkesine
ürünlerini satması deneyimimizin bir parçasıdır. Kalite firma içinde A’dan Z’ye herkes tarafından benimseniyor ve doğal olarak müşterilerimiz de bizden bu kaliteyi bekliyor. Kalite
sunuldukça memnuniyetin arttığını görüyoruz
ve müşteri çeşitliliğimiz sayesinde beklentileri
iyi bir şekilde analiz edip karşılamaya çalışıyoruz. Üretim üssümüzde 150’den fazla alaşım
formülüne sahibiz. Bugün, 22 ayar altını 14 ayar-
Combination of traditional and modern at the
production line can also be seen in the corporate management of the brand. While the chairman of the Executive Board, Cezo Taş stands
out with his experience in the field, Rober Taş,
who graduated from Bilkent University, department of Tourism and Hotel Management and
received Jewelry manufacturing arts training at
GIA- Gemological Institute of America besides
jewelry training he received from his family,
successfully applies advanced technology to
the production.
Rober Taş, CEO of Cetaş Jewelry answered the
questions of Gold News.
You continued your journey of production,
which started with silverware, with fantasy
gold jewelry. What is in the production
portfolio of Cetaş today?
Our production portfolio consists of bracelets,
necklaces, rings and earrings which were produced using many different techniques together. Among these techniques, hollow models
are more prominent. Every year, especially during fairs, we are adding new and original collections to our product range.
What type of experience is behind the high
quality of Cetaş products?
The fact that Cetaş is a company of 40 years,
goldnews
107
PROFİL/PROFILE
dan
daha sert üretebilecek
know-howımız var. Geliştirdiğimiz yeni alaşımların sertlik ve korozyon
testlerini üniversitelerin laboratuvarlarında
yaptırıyoruz. Üretime bilimsel yaklaşıyoruz.
Ölçülebilir tüm parametreler bizim için çok
önemlidir. Çalışanlarımızın eğitimi ve kişisel
gelişimine büyük önem veriyoruz. Çünkü, kalite, tüm çalışanlarımızın ne yaptığını çok iyi
bilmesiyle mümkündür. Üretimde deneme yanılmadan ve hata yapmaktan korkmayız. Çalışanlarımıza da bu konularda destek veririz.
Hataların tekrarına ise izin vermeyiz. Gelişmiş
teknolojilerden yararlanıyoruz. Cetaş’ın 40
yıllık bir firma olması, Türkiye’de 1.000 noktadan fazla müşteri portföyü bulunması ve şu
ana kadar dünyanın birçok ülkesine ürünlerini
satması deneyimimizin bir parçasıdır. Öncelikle çalışanlarımızın eğitimine ve kişisel gelişimine büyük önem veriyoruz. Çünkü, kalite, tüm
çalışanlarımızın ne yaptığını çok iyi bilmesiyle
mümkündür. Kalite, firma içinde A’dan Z’ye
herkes tarafından benimseniyor ve doğal olarak müşterilerimiz de bizden bu kaliteyi bekliyor. Kalite sunuldukça memnuniyetin arttığını
görüyoruz ve müşteri çeşitliliğimiz sayesinde
beklentileri iyi bir şekilde analiz edip karşılamaya çalışıyoruz. Üretim üssümüzde 150’den
fazla alaşım formülüne sahibiz. Bugün, 22 ayar
altını 14 ayardan daha sert üretebilecek know-
108 goldnews
that it has a customer
portfolio in more than 1.000 locations
in Turkey and that it has sold its products to many countries in the
world are all a part of our
experience. Quality is adopted by everyone in the
company and as a matter
of course our customers
expect this quality from us.
We see that customer satisfaction increases as we offer
quality and thanks to the
diversity of our customers we are efficiently analyzing the expectations
and trying to meet these
expectations. We have
more than 150 alloy formulas
at our production base. Today, we
have the know-how to produce 22
carat gold with a harder structure
than 14 carat gold. Hardness and
corrosion tests of the new alloys that
we develop are done at the laboratories
of universities. We approach the production
from a scientific perspective. All the measurable parameters are essential to us. We attach
great importance to the training and personal
development of our employees. Because, quality becomes possible when all of our employees know what they are doing very well. We
are not afraid of trial and error in production.
We support our employees about this matter.
However we don’t allow the repetition of the
errors. We use advanced technology. The fact
that Cetaş is a company of 40 years that it has
a customer portfolio in more than 1.000 locations in Turkey and that it has sold its products
to many countries in the world are all a part
of our experience. First of all we attach great
importance to the training and personal development of our employees. Because, quality
becomes possible when all of our employees
know what they are doing very well. Quality is
adopted by everyone in the company and as
a matter of course our customers expect this
quality from us. We see that customer satisfaction increases as we offer quality and thanks to
the diversity of our customers we are efficiently
analyzing the expectations and trying to meet
these expectations. We have more than 150
alloy formulas at our production base. Today,
we have the know-how to produce 22 carat
gold with a harder structure than 14 carat gold.
Hardness and corrosion tests of the new alloys
that we develop are done at the laboratories
howımız var. Geliştirdiğimiz yeni alaşımların
sertlik ve korozyon testlerini üniversitelerin
laboratuvarlarında yaptırıyoruz. Üretime bilimsel yaklaşmakla beraber, ölçülebilir tüm
parametreler bizim için önemlidir. Üretime
deneme yanılmadan ve hata yapmaktan korkmuyor, çalışanlarımıza da bu konuda destek
veriyoruz; fakat hataların tekrarına izin vermeyiz. Üretime bilimsel olarak yaklaşmamız kalitemizi korumamıza ve daha iyisini yapmamıza
olanak sağlıyor.
Uluslararası kalite standartları konusunda belgeleriniz var mı? Ürünleriniz ihracat
öncesinde bağımsız kuruluşlar tarafından
kalite ve standartlar konusunda belli testlerden geçiyor mu?
Tüm ürünlerimiz üretim aşamasında bağımsız olan ayar evlerinin ayar testinden geçiyor.
Tam ayar olmayan hiçbir ürünümüz satışa sunulmuyor. Bu durum, hem ihracat hem de iç
piyasaya sunulan ürünlerimiz için geçerlidir.
Kendi bünyemizde Avrupa normları üretim
kriterlerini temel alarak üretim yapıyoruz. 40
yıllık tecrübeyle oluşturulmuş Cetaş standartlarını tescil edecek bir bağımsız kurum olamaz.
Kuyumculuk imalatı çok dinamiktir, herhangi
bir standardizasyon bağımsız kurumlar tarafından değil, sadece üretici firma tarafından
yapılabilir, dolayısıyla ayar kontrolü dışındaki
kalite belgesi kuyumculuk sektöründe kulağa
hoş gelse dahi geçerliliği yoktur.
Cetaş olarak en yeni trendleri nasıl yakalayabiliyorsunuz?
Uluslararası fuarlar, trendleri takip etmek açısından çok önemlidir. Her yıl birçok uluslararası fuarlara hem katılıyor, hem ziyaretlerimizde
trendleri inceleyip beklentileri tespit ediyoruz.
Ayrıca, faaliyette bulunduğumuz pazarların
farklı beklentileri olabiliyor, bu durumlarda
müşterilerimizi de dinleyerek Cetaş tarzı ve
dokunuşuyla ürünler yaratıyoruz. Radikal tasarımlardan korkmuyoruz. Giyim trendleri ve
moda renkleri yakından izliyor, kadınların
güncel moda trendleri ve tercihlerini göz önünde bulunduruyoruz. Bizim için kadının günün
her anında kullanabileceği takıyı tasarlamak
önemlidir.
Kurumsal kültürünüz ve ilkeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cetaş olarak çevreye duyarlı bir şekilde üretim
yapmak öncelikli hedefimizdir. Kaliteden taviz
vermeden daha iyisini başarmak için çalışıyoruz ve yalnızca en iyi bildiğimiz iş olan kuyum-
of universities. We approach the production
from a scientific perspective and all the measurable parameters are essential to us. We are
not afraid of trial and error in production and
support our employees about this matter, however we don’t allow the repetition of the errors.
Our scientific approach to production helps us
maintain our quality and do better.
Do you have certificates of international
quality standards? Are your products tested by independent organizations in terms
of quality and standards before being exported?
All of our products go through a carat test carried out by independent carat houses (institutions which analyze metals) during production.
Products without an accurate carat are not
offered for sale. This applies to our exported
products and the products we release to the
domestic market. At our organization, production is based on production criteria of European norms. There cannot be an independent
institution which can examine Cetaş standards
created with an experience of 40 years. Jewelry production is very dynamic, standardization
cannot be created by independent institutions
but by manufacturing companies, therefore, although any quality certificates in jewelry sector
might sound good, those except for carat controls have no validity.
How does Cetaş catch up with the latest
trends?
International fairs are very important for following the trends. We are both participating
in many international fairs and observing new
trends, assessing the expectations. Furthermore, the markets where we operate might
have different expectations, in such cases we
create products with the style and touch of
Cetaş after listening to our customers. We are
not afraid of dramatic designs. We closely follow the clothing trends and fashion colors and
take into consideration the latest fashion trends
and preferences of women into consideration.
We attach importance to producing jewelry
which women can wear anytime during the day.
Can you tell us about your corporate culture and principles?
As Cetaş, our primary goal is to produce in an
environmentally conscious manner. We strive
to do better without compromising quality and
we move forward by focusing only on jewelry
production, which is what we are best at. We
have aimed to become an environmental friendly and innovative brand which values human, is
founded on sustainable principles and which
goldnews
109
PROFİL/PROFILE
culuğa odaklanarak ilerliyoruz. Çevreye duyarlı, insana değer veren, her zaman sürdürülebilir
ilkeler üzerine inşa edilen, yenilikçi, izleyen
değil, izlenen bir marka olmayı hedefledik. Cetaş olarak üretim ve pazarlamada bilimselliğe
değer veriyoruz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın performanslarını 30’a yakın bilimsel parametreyle ölçüyoruz ve onları performanslarına
göre ödüllendiriyoruz.
Ar-Ge ve tasarım sizin için ne anlam ifade
ediyor?
Cetaş olarak ürünümüze olan güvenimizden
dolayı, iyi bir tasarımın bizi her zaman güçlendireceği düşüncesindeyiz. İyi bir tasarım
için araştırma yapılması, analiz yapılması gerekiyor. Tasarımların da üretilmesi tabi ki en
önemli konulardan biridir. Teknik detayı çok
olan bir üretim sektöründe bulunduğumuzdan
dolayı Ar-Ge ve tasarımı, ayrılmaz iki parça
olarak görüyorum. Tasarımda ürünümüzün
Cetaş’ı yansıtması çok önemlidir. Bizim ruhumuzu yansıtmayan ürünleri üretmemeyi tercih
ediyoruz. Ar-Ge neticesinde bugün altın alaşımlarında çok sert malzemeler üretebiliyoruz,
bunun sonucu olarak hafif ve çok dayanıklı,
aynı zamanda mükemmel cila yüzeyine sahip
ürünler ortaya çıkıyor. Mükemmel cila için
çok sert yüzey bizim için çok önemlidir. Cetaş
olarak ürünümüze olan güvenimizden dolayı,
iyi bir tasarımın bizi her zaman güçlendireceği
düşüncesindeyiz. İyi bir tasarım için araştırma
yapılması, analiz yapılması gerekiyor. Tasarımların da üretilmesi tabi ki en önemli konulardan biridir. Teknik detayı çok olan bir üretim
sektöründe bulunduğumuzdan dolayı Ar-Ge ve
tasarımı, ayrılmaz iki parça olarak görüyoruz.
Tasarımda ürünümüzün Cetaş’ı yansıtması
doesn’t follow others but is followed. As Cetaş,
we value scientific approach in production and
marketing. In this context, we measure the performance of our employees with approximately
30 percent scientific parameters and reward
them in proportion to their performance.
What do R&D and design mean to you?
Due to our confidence in our products as Cetaş,
we think that a good design will always make
us stronger. Research and analyses have to be
carried out for a good design. Of course, the
production of the designs is one of the most important issues. As we are part of a production
sector which has many technical details, for
me, R&D and design are inseparable. It is very
important that, in design, our products reflect
Cetaş. We’d rather not produce product that
do not reflect our spirit. Thanks to R&D, today
we can produce very hard materials in gold alloys, and as a result we can come up with lightweight and very durable products which also
have a perfect surface for polishing. Having a
very hard surface is very important to us for a
perfect polish. Due to our confidence in our
products as Cetaş, we think that a good design
will always make us stronger. Research and
analyses have to be carried out for a good design. Of course, the production of the designs
is one of the most important issues. As we are
part of a production sector which has many
technical details, for me, R&D and design are
inseparable. It is very important that, in design,
our products reflect Cetaş and we’d rather not
produce product that do not reflect our spirit.
Our primary concern is to obtain a very hard
surface in the products in order to achieve the
perfectly polished result of Cetaş. Thanks to
R&D, today we can produce very hard materials in gold alloys, and as a result we can come
up with lightweight and very durable products
which also have a perfect surface for polishing.
How many countries does Cetaş export to?
Now we export to approximately 20 countries.
As Cetaş, we have recently added Far East and
North Africa countries to our export markets.
Can you tell us about the products or collections that you have recently developed?
We are preparing different collections by taking
into consideration the demands of the domestic market and the preferences of the countries
we export to. Current collections of Cetaş are
based on two main concepts. Although they
are secondary collections, hybrid collection
with classic hollow chains, which we call hybrid,
is the strongest collection of Cetaş. Our hybrid
110 goldnews
çok önemli ve ruhumuzu yansıtmayan ürünleri
üretmemeyi tercih ediyoruz. Cetaş’ın mükemmel cilasına ulaşmak için ürünlerde çok sert
yüzey elde etmek bizim için önceliklidir. Ar-Ge
neticesinde bugün, altın alaşımlarında çok sert
malzemeler üretebiliyoruz ve bunun sonucu
olarak hafif, çok dayanıklı ve aynı zamanda
mükemmel cila yüzeyine sahip ürünler ortaya
çıkıyor.
Cetaş olarak kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz?
Şu anda 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz.
Cetaş olarak ihracat pazarlarımıza son olarak
Uzakdoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini ekledik.
En son geliştirdiğiniz ürün veya koleksiyonlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz, iç pazarın talepleri ve ürün ihraç ettiğimiz
ülkelerin beğenilerini göz önünde bulundurarak farklı koleksiyonlar hazırlıyoruz. Cetaş’ın
şu an ki koleksiyonları iki ana konsept üzerine
kuruldu. Yan koleksiyonlar olmakla beraber
Cetaş’ın en güçlü olduğu klasik içi boş zincirlerle hybrid olarak adlandırdığımız koleksiyondur. Hybrid koleksiyonumuzun özelliği farklı
üretim tekniklerini bir araya getirerek yarattığımız koleksiyondur. Bu koleksiyonumuzda sürekli olarak yenilikler yapıyoruz.
200. sayıyla 24 yılını tamamlayan Gold
News dergisinin en istikrarlı reklam verenlerinden birisiniz. Reklam ve tanıtıma bütçe ayrılması ve bunun istikrarlı bir şekilde
devam ettirilmesinin markanıza ne gibi
faydaları oldu?
Öncelikle Gold News’u tebrik etmek istiyorum. Sektör dergilerinde yer alarak dergilerin
uluslararası fuarlarda dağıtılmasından dolayı
olumlu dönüşler yaşıyoruz.
Cetaş Jewelry olarak gelecekle ilgili hedeflerinizi bizimle paylaşır mısınız?
İç pazar ve ihracatta Cetaş markasıyla ilgili
önemli bir algı oluşturduğumuza inanıyoruz.
Farklı tekniklerle müşterilerimize sunduğumuz
model ve koleksiyonlarımız, piyasada “Cetaş”
tarzını ortaya çıkardı. Hedefimiz; kaliteden
ödün vermeden en iyi bildiğimiz iş olan kuyumculuk mesleğimizi sürekli geliştirerek daha
iyisini yapmaktır. Türkiye’de Cetaş takılarına
hayranlık duyan, büyük sadakat ve bağlılıkla
bizi çok iyi takip eden bir kesim var, dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte de geliştirdiğimiz
özgün modeller ve zengin koleksiyonlarla onlara layık olmak için çalışacağız.
Turan Öcal - Rober Taş
collection is the collection created by using different production techniques together. We are
constantly making innovations in this collection.
You are one of the most consistent advertisers of Gold News magazine which has
finished its 24th year with its 200th issue.
What advantages have allocating a budget
for advertisement and promotion and continuing this consistently brought to your
brand?
First of all, I’d like to congratulate Gold News.
We have obtained positive results from being
published on the magazines of the sector as
these magazines are distributed at the international fairs.
Can you share with us your future goals as
Cetaş Jewelry?
We believe that we have created an important
perception with Cetaş brand in the domestic
market and in export. Our models and collections created with different techniques, which
we offer to our customers, helped the creation
of “Cetaş” style in the market. Our goal is to
improve our jewelry profession which we know
best about and do better without compromising
quality. In Turkey, there are people who admire
Cetaş jewelry and who follow us with a great
loyalty, as we did in the past and as we are doing today, we will work towards being worthy of
their appreciation and loyalty with the original
models and rich collections we develop in the
future.
goldnews
111
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
3 792 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content