close

Enter

Log in using OpenID

19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi

embedDownload
2015
“aklın gözüyle görmek”
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR”
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
Organizasyon Komitesi
Etkinlik Takvimi ve Zamanlama Tablosu
Standart Stand Yapılandırması
Özel Stand
5. 4.1. Özel Dekorasyonlu Stand
5. Teknik Bilgiler
5.1. Tavan Yükseklikleri
5.2. Maksimum Taban Yükü
5.3. Teknik Bağlantı Noktaları
5.4. Havalandırma
6. Giriş/Yerleşme
6.1. Yerleşim Zamanlaması ve Çalışma Saatleri
6.2. Araçlar için Giriş
6.3. Katılımcı Ofisi ve ALL FUARCILIK Katılımcı Destek servisi
7. Ekstra Teknik Hizmetler
7.1. Elektrik
7.2. İnternet
8. Diğer Hizmetler
8.1. İlkyardım
8.2. Otopark
8.3. Etkinlik Davetiyesi/Afişler
8.4. Katılımcı Yaka Kartları
8.5. Etkinlik Kataloğu
9. Ekstra Destek Hizmetleri
9.1. Restoran ve Cafeler, Catering, Kokteyl ve Davetler, Stand İçi Bar
9.2. Mobilya, Elektrikli Gereçler ve Donanım
9.3. Güvenlik- Sigorta
9.4. Temizlik-Çöp ve Atıklar
10. Tesis Koruma Yöntemleri Ve Uyulması Gereken Kurallar
10.1. Yangından Korunma
10.2. Stand Materyalleri
10.3. Çalışmalar
10.4. Patlayıcılar
10.5. Sigara
10.6. Makine Donatım Çalışmaları
10.7. Yazılı İzin Gerektiren Materyaller/Malzemeler
10.8. Ses Seviyesi
10.9. Çıkış Kapıları
10.10.Diğer
11.
Etkinlik Toplama ve Boşaltma
2
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
1. ORGANİZASYON KOMİTESİ
ALL Fuarcılık Organizasyon Ekibi
0212 213 98 80
ADI
GÖREVİ
EPOSTA
Ebru Eren
Projeler İletişim Koordinatörü (YD)
[email protected]
Gül Baykara
Satış Yöneticisi
[email protected]
Ebru Gençoğlu
Teşvik Departmanı Sorumlusu
[email protected]
Cansu Karabuğa
Teknik dept. / stand satış sorumlusu [email protected]
Okşan Atiz
İletişim
[email protected]
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Teknik Destek Ekibi
ADI
GÖREVİ
TELEFON
Nilden Tekin
Kongre Koordinatörü
0212 373 11 00
3
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
2. ETKİNLİK TAKVİMİ
Giriş ve Yerleşme
Giriş ve Yerleşme
Başlangıç Tarih / Saati
Bitiş Tarih / Saati
Butik (özel) stand alana giriş
17.02.2015 / 13:00
17.02.2015 / 24.00
Özel Standlı Katılım
18.02.2015 / 09:00
19.02.2015 / 08:00
Paket (standart) stand alana giriş
18.02.2015 / 10:00
19.02.2015 / 08:00
Etkinlik Periyodu
Tarih
19.02.2015
20.02.2015
21.02.2015
Açılış Saati
Akreditasyon 09:30
Akreditasyon 09:30
Akreditasyon 09:30
Kapanış Saati
19:00
19:00
19:00
Toplama ve Boşaltma
Boşaltma
Boşaltma Başlangıcı
Alanın Boş Teslimi
•
Tarih
21.02.2015
21.02.2015
Saat
18:00
23:30
Etkinlikte yer alan tüm katılımcılar bu zamanlama tablosuna uymak zorundadır. Zamanlamaya uymayan
katılımcılara veya temsilcilerine m2/saat başına EUR 50,- + KDV cezai faturalama uygulanacaktır.
4
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
4. ÖZEL STANDLI KATILIM
4.1. Özel Dekorasyonlu Stand
Etkinliğe özel dekorasyonlu stand ile katılmayı tercih eden katılımcı firmaya stand alanı boş olarak teslim
edilir. Katılımcı firma, kendisi veya anlaşmış olduğu dekorasyon firmasıyla standını inşa edebilir. Bu amaçla
ALL FUARCILIK olarak firmamız bünyesinde özel dekorasyon çalışmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz
ALLEVENTS ile irtibata geçebilirsiz.
Etkinliğe özel dekorasyonlu stand ile katılan firmaların dekorasyon projelerini en geç etkinlik başlangıç
tarihinden bir ay önce ALLEVENTS teknik departmanına onaylatmaları gerekmektedir.
Özel Stand Yükseklikleri :
Rumeli Salonu Üst Kat: max. 3.50 m / 4.00 m (Tavan yükseklikleri belli alanlarda değişmektedir , Teknik
departmanla iletişime geçebilirsiniz.)
Firma projeleri; ALLEVENTS Teknik Departman ekibi tarafından her aşamada incelemeye alınacaktır.Uygun
olmayan standlar (yükseklik kuralı,menfez önlerinin kapatılması ve yanlış alan kullanımı, v.b) söz konusu
olduğu taktirde projeniz onaylanmayacak ve stand inşasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
ALLEVENTS Teknik Departmanı uygun görülmeyen, inşaat öncesi projesi onaylanmayarak inşasına izin
verilmemiş olan, güvenliği ve teknik konuları ihlal eden, her türlü aksesuar, donatı ve stand uygulamasını
kaldırmaya veya değiştirmeye yetkilidir.
Bunlardan doğacak tüm masraf ve cezalar katılımcıya aittir. Stand platform yükseklikleri azami 20cm
olacaktır. Bu yükseklik toplam stand yükseklik limitine dahildir.
Stand dekorasyonları stand alanını; enine, boyuna ve /veya çaprazlamasına toplam cephe açıklığının en çok
yüzde 40’ına kadar kapatabilir. Üç tarafı açık olan standlarda her bir cephenin yüzde 30’undan fazlası
kapatılmayacak şekilde dekorasyona izin verilecektir. Dört tarafı açık olan orta adalarda yer alan firmaların,
açık cephelerinin herhangi yüzünde arka alanda kalan standların görülmesini engelleyecek şekilde
dekorasyon yapmaları yasaktır.
Etkinlik standları, dikmeler ve sergilenecek ürünler, kimse için tehlike arz etmemelidir.Komşu standların
duvarlarından daha yüksek kalan stand duvarı yapılacaksa, komşu standdan görünen kısmının her zaman
etkinlik alanının ve komşu standın bütünlüğünü bozmayacak şekilde temiz ve düzenli gözükmesi
sağlanacaktır. Lütfen unutmayınız ki bu duvarların arka taraflarına firma isim ve logoları asmak kurallara
aykırıdır. Standların, koridorlardan görünen dış yüzeylerinin de dekore edilmeleri gerekmektedir. Firmalar
kendilerine ayrılmış olan stand alanlarının dışına taşmamalıdır.
5
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Kullanılan stand materyallerinin yangın sertifikaları standların imalatçı firmaları tarafından özel dekorasyon
projeleri ile birlikte verilmek zorundadır. Buna göre kullanılan tüm malzemelerin alevli yanmaz veya
yangına dayanıklı maddeden yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda, firmaların
yetkililerinden kullanılan malzemelerin yangına dayanıklılığını belirten bir belge istenebilecektir. Katılımcı
statik güvenliği sağlamak ve gerekli görüldüğü takdirde ispat etmek üzere isimlerini içeren tabelalarını,
oluşturacakları dekorasyon çalışmaları dahilinde bulundurmak durumundadırlar. Bu tabelalar stand sınırı
dışına taşamaz.
Etkinlik salonlarında; materyallerin kesimi, sprey boyama ve büyük ölçüde kaynak işlemlerinin yapılması
yasaktır. Katılımcı kendi kaplama malzemesini kullandığı takdirde, bunları zemine yapıştırma veya
çakma yapamayacağını göz önünde bulundurmalıdır. Zemin kaplamaları için katılımcının stand zeminini
bir ahşap platform ile döşemesi ve bunun üzerine kaplama malzemesi uygulaması tavsiye edilir.
Salonların zeminine boya ya da harç direkt olarak uygulanmamalıdır.
Sergi salonu zemininde kullanılmasına izin verilen bantlar yalnızca aşağıdakilerdir:
• Çift taraflı bant
•Maskeleme bandı
• Suretape (kumaş kanal bant)
• Yüksek yapışkanlı çift taraflı bant.
Kabul edilebilir duvar yapışkanları: Blu Tack ya da benzeri macun yapışkanlardır.
Tüm yapışkan ürünlerin zemine ve bina cilasına zarar vermeden çıkarılabilmesi gerekmektedir.
Tüm bant ve/veya yapışkan çıkarma hasarları katılımcıya fatura edilecektir. Zemine dökülen yağ, vb.
materyaller hemen temizlenmelidir. Ayrıca alana verilecek zarardan katılımcı firma Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’na karşı sorumludur ve Lütfi Kırdar’ın zarar faturasını hemen ve defaatle ödemekle
yükümlüdür. Bu zarar ziyandan ALL FUARCILIK AŞ’yi sorumlu tutamaz. Standlar yangın algılama
donanımları ve yangın söndürücülerin kullanımına uygun yerleştirilmelidir.
Özel dekorasyonlu standlarda, elektrik kullanımı (2 Watt’ın üzerinde) ücrete tabidir, ALL FUARCILIK
tarafından karşılanmaz.
Toplanma ve boşaltma aşamasında; katılımcıların veya stand inşa ekibinin halı veya yer kaplaması öncesi
kullandıkları çift taraflı yapışkan bandı zeminden tamamen sökmeleri gerekmektedir. Bu sökme işleminden
sonra geride kalan tüm zarar görmüş alan ve /veya ekipmanların tamir ve yenileme masrafları katılımcıdan
talep edilecektir.
Salonlardaki herhangi bir bölgenin (duvarlar, kolonlar, zemin vb.) değiştirilmesi, zarar verilmesi,
kirletilmesi, lekelenmesi, kırılması, kesilmesi, delinmesi kesinlikle yasaktır. Standların içinde bulunan
kolonların üzerindeki yangın söndürme noktaları ve menfez önlerinin kapatılması kesinlikle yasaktır.
5.TEKNİK BİLGİLER
5.1. Tavan Yükseklikleri
Fuar Alanı 1: Orta Kısım: 4.00 m
Fuayeler: 3.00m
Fuar alanında farklı tavan yükseklikleri olabilir. Eğer yerinizin net yüksekliği konusunda bilgi sahibi
değilseniz , lütfen ALLEVENTS Teknik Departman ekibine başvurunuz. Katılımcı firmalar tavandan flama vb
reklam malzemeleri sarkıtamaz. Katılımcıların, etkinliğin genel estetik yapısını göz önünde bulundurmaları
ve bu konuda etkinlik yönetiminin uyarılarını dikkate almaları rica olunur.
6
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
5.2. Maksimum Taban Yükü
Etkinlik binası içinde metrekareye düşen uygun görülmüş taban ağırlığı maksimum 500 kg (beşyüz
kilogram) olarak saptanmıştır. Tek nokta yüklemesine izin verilmemektedir. Ağırlık dağıtılmalıdır.
5.3. Teknik Bağlantı Noktaları
Teknik bağlantı (elektrik, basınçlı hava, su) noktaları organizatör tarafından katılımcıya sağlanacaktır.
Servis bölümünde her türlü çalışma yetkisi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Teknik Servis elemanlarına
aittir. İzinsiz çalışma saptandığı takdirde 50 Euro cezai işlem uygulanır.
5.4. Havalandırma
Tüm salonlarda elverişli havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri bulunmaktadır. Sistemin etkili
kullanılması için havalandırma menfez önü kapatılmaması kuralına titizlikle uyulmalıdır.
6.GİRİŞ_YERLEŞME
6.1. Yerleşim Zamanlaması ve Çalışma Saatleri
Zaman tablosundan da görülebileceği gibi, etkinlik alanına yerleşme giriş saati 09:00’ da başlayacaktır ve 19
Şubat sabah saat 08:00’a kadar devam edecektir. .
Tüm standlar kuruluş aşamasının son günü saat 08:00’ da tamamlanmış olmalıdır.
6.2. Araçlar için Giriş
Fuar alanının içine araç girişi yasaktır. Araçlar sadece Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı mal giriş kapılarına
kadar ALL FUARCILIK’in izni dahilinde belli bir süre aralığında giriş yapabilirler. Güvenlik için gerekli
görüldüğü takdirde, yetkili personel, etkinlik alanı girişinde ve çıkışında bütün araçları kontrol edebilir.
Araçların acil çıkış kapılarının, yangın söndürme gibi güvenlik donanımlarının ya da kargo kapılarının
önünde bırakılması ve etkinliğin kuruluşu esnasında taşıma yapan ticari nakliye araçlarının etkinlik
süresince otoparkta bulundurulması yasaktır. Bu kurallara uymayan araçlar,otopark ve çekici ücreti araç
sahibine fatura ettirilmek suretiyle çektirilebilir. Oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir
6.3. Katılımcı Ofisi ve ALL FUARCILIK Katılımcı Destek servisi
Giriş ve yerleşme, etkinlik ve toplama-boşaltma esnasında her türlü sorununuz için Rumeli salonu girişinde
yer alan ALL FUARCILIK Katılımcı Destek Servisi’ ne başvurabilirsiniz.
7.EKSTRA TEKNİK HİZMETLER
7.1. Elektrik
Etkinliğe standlı (modüler stand) katılan katılımcılara 220V grup prizden 2 KW’ lık enerji çıkışı verilir, bunun
dışında güç kullanımı talebe bağlı olarak bedel karşılığı yapılmaktadır.
Etkinliğe standsız katılımla (özel dekorasyonla) katılan katılımcılarımızın elektrik taleplerini bildirmeleri
kesinlikle zorunludur. (Ödemesi yapılmayan talepler geçerli değildir.)
Talep edilecek minimum enerji 2 KW / 9 m2 olarak hesaplanır.
Talep ettiğiniz elektrik , klemensli kablo çıkışı ile standınıza bırakılır. Bağlantı sorumluluğu size aittir.
Katılımcının kullanımına sunulabilecek elektrik enerjisi:
Topraklama, sistemde 5Ω seviyesinde mevcuttur. Özel topraklama mutlaka önceden talep edilmelidir.
7
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
15 KW’ tan büyük enerji gerektiren taleplerde stand içine mutlaka cihaz tepe akımını sınırlayan bir düzenek
(kontrolör, vb) kurulması zorunludur.
Trifaze uygulamalarda, fazlara binen yükler eşit olarak dağıtılmalıdır. Hatalı ve eksik dağıtımdan etkinlik
yönetimi sorumlu değildir. Hatalı ve eksik uygulama sonucunda sistemde veya tesiste meydan gelen
hasarlar katılımcıya faturalandırılacaktır. Genel olarak standların elektriği etkinlik kapanış saatinden 30
dakika sonra kapatılır. Katılımcı tarafından, etkinlik yönetiminden önceden talep edilmesi ve tesisatının
uygunluğunun denetimi sonrasında; standlara 24 saat elektrik sağlanabilir. Ekstra elektrik taleplerinizi eksik
bildirdiğiniz durumlarda, standlarınızda aşırı güç kullanmanız elektrik yangınlarına yol açacağından
taleplerinizi doğru hesaplayarak veriniz. Aksi durumda oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulmanız
söz konusu olabilir.
Aşırı yük çekimi belgelendiğinde KW ücreti ve hizmet yüzde 25 zamlı alınır.
Tüm elektrik bağlantı, tesisat, tertibat, motor ve elektrikle çalışan teçhizat AT (CE)
normları ve yangın yönetmeliklerine uyar. Tüm elektrikli aksesuar, bağlantı elemanı ve cihazların CSA
onaylı olması gereklidir. Bu belgeler gerektiğinde denetimimize maruzdur.
Ekstra teknik hizmetler ALLEVENTS bünyesinde çalışan teknik servis elemanlarınca verilmektedir. Ehliyetsiz
ve yetkisiz elemanları alt yapı giriş noktalarında görevlendirmeyiniz. Aksi halde ortaya çıkabilecek tüm
olumsuzluklardan sorumlu tutulursunuz.
7.2. İnternet
İnternet talebi Form 3’e belirtilmelidir.
8. DİĞER HİZMETLER
8.1. Etkinlik Kataloğu
Etkinlik kataloğunda firmaların tanıtım bilgilerine ücretsiz olarak yer verilir. Geç iletilen katalog bilgi
formları harf sırasına göre değil, kataloğun ek bölümlerinde yer alacak ya da katalogda yer almayacaktır.
8.2. Katılımcı Yaka Kartları
Katılımcı firmalara stand da duracak kişi sayısına göre düzenlenecek yaka kartı ücretsiz olarak
verilmektedir. Katılımcılar kendilerine verilmiş olan katılımcı yaka kartlarını etkinlik süresince üzerlerinde
taşımak zorundadırlar. Güvenlik görevlileri katılımcı kartlarını göstermeyen kişileri etkinlik alanına almama
ya da etkinlik alanı dışına çıkarma yetkisine sahiptir.
Lütfen katılımcı yaka kartı alacak isimlerle ilgili ayrıntıları, (stand kuran personel hariç) Form 2 de belirtiniz.
8.3. Etkinlik Davetiyesi/Afişler
Organizatör her katılımcı firmaya tanıtım için stand metrekaresine uygun olarak etkinlik davetiyesi
gönderecektir.
8.4. Otopark
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın kendi bünyesinde otoparkı bulunmamaktadır. Katılımcılarımız Hilton,
İKM ve Inter Limuzin otoparklarından yararlanabililirler.
8
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
8.5.İlkyardım
Etkinlik giriş ve yerleşme, etkinlik periyodunda ve toplama ve boşaltma esnasında Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’nda sınırlı sayıda ilkyardım malzemesi bulunmaktadır. Etkinlik süresince ALL FUARCILIK
sorumluluğundaki sağlık personeli ve ambulansımız katılımcılarımızın hizmetindedir.
9. ALL FUARCILIK KATILIMCI DESTEK SERVİSİ
Etkinlik alanında ihtiyaç duyacağınız ekstra hizmetler, malzemeler ve benzeri gereksinimleriniz ALL
FUARCILIK Katılımcı Destek Servisi tarafından karşılanacaktır. Aşağıda ayrıntıları verilmiş olan ekstra destek
hizmetlerini ilgili formları doldurarak veya ekibimizin elemanlarını arayarak talep edebilirsiniz.
Ekibimiz formları gönderdikten sonra sizlerle hemen temasa geçecektir.
9.1. Temizlik-Çöp ve Atıklar
Giriş/Yerleşme-Toplanma/Boşaltma süresince etkinlik alanı genel temizliği yapılmaktadır. Stand içlerinde
yapılan detay temizlikten ALL FUARCILIK sorumlu değildir. Hollerin genel temizliği ve Standart Stand
içlerinin halı süpürme işleri yapılarak, standlar katılımcılara etkinlik açılış günü sabahı temiz şekilde teslim
edilir.
Etkinlik süresince; etkinlik alanı genel temizliği; her gün fuar açılışından önce koridorun temizlenmesi, atık
ve çöplerin boşaltılmasını içerir. Stand içlerindeki temizlik esnasında koridorlara ve komşu standlara kirlilik
taşınmamalıdır. Etkinlik süresince her sabah genel salon temizliği yapılırken katılımcıların kendilerine ait
atık madde ve çöplerini plastik torba veya çöp konteynerlerinin içine koyarak stand önüne bırakmaları
gerekmektedir. Bu çöpler görevliler tarafından toplanacaktır. Stand içi temizliği katılımcıya aittir.
Katılımcılar toplanma/boşaltma esnasında fuar alanını terk etmeden stand ve stand alanını temiz
bırakmalıdır. Geride bırakılan her türlü atık ve çöpün temizlenmesi için katılımcıdan ücret talep edilecektir.
9.2. Güvenlik- Sigorta
Etkinlik alanı güvenliği (etkinliğe giriş, yerleşim, etkinlik günleri, toplanma ve boşaltma süresince) 7 gün/24
saat esasına göre Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı tarafından ve All Fuarcılık AŞ tarafından TOBB
yönetmeliği doğrulusunda sağlanmaktadır. Güvenlik görevlileri ve kameralar kanalıyla etkinlik alanı kontrol
edilmektedir. Güvenlik görevlileri can güvenliği, hırsızlık, yetkisiz ve kaçak girişler ile katılımcı klavuzunda
yer alan kısıtlama ve yasaklamalar ile ilgili olarak gerekli gördüğü uyarıları yapmaya ve tedbirleri almaya
yetkilidir. Katılımcı firma personeli, ALL FUARCILIK tarafından bildirilen uyarı ve tedbirlerin yanı sıra
katılımcı klavuzunda belirtilen kurallara uymak yükümlülüğündedir. Katılımcılar standlarının iç
güvenliğinden kendileri sorumludurlar.
ALL FUARCILIK ’ ın kendi sorumluluklarını ve katılımcı lehine kamu sorumluluklarını içeren sigortası (üçüncü
şahıs mali mesuliyet sigortası) vardır. Herhangi bir etkinliğin iptali veya terki olasılığından doğacak olan
maddi kayıplar ya da kendi standlarında, malzemelerinde kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek zarar ziyan için
katılımcıların kendilerine ait özel sigortaları olması gerekmektedir.
Katılımcı, etkinlik süresince stand konstrüksiyonu veya stand görevlisi olarak çalıştıracağı işçilerinin her
türlü sosyal sağlık yükümlülüklerini üstlenir. Etkinlik alanı içinde sigortasız işçi çalıştırılması yasaktır.
9
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
9.3. Mobilya, Elektrikli Gereçler ve Donanım
Etkinlik alanında, etkinlik boyunca kullanılmak üzere talep edilen ekstra mobilyaları ALLEVENTS Teknik
Departman vasıtasıyla temin edebilirsiniz.
E-posta: [email protected]
Telefon: 0212 213 98 80
Tüm teknik donanımlar, malzemeler ve stand eşyaları etkinlik boyunca belli bir kiralama esasıyla geri
alınmak üzere verilmektedir. Donanımlar daimi olarak organizasyonun malıdır.
Kiralanan parçalar tek kullanımlık değildir ve bu yüzden her zaman yeni görünümlü olmayabilir. Teslim
anında katılımcı, malzemelerin iyi durumda olduğunu onaylar ve kabul eder. Servis ya da donanım kalitesi
hakkındaki şikayetlerin etkinlik bitmeden önce organizatöre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Kiralık
donanımlar, üçüncü şahıslara aktarılamazlar.
Zarar görmüş ya da kaybedilmiş donanımların onarılması ya da yenilenmesi gerekli görüldüğünde
katılımcıya fatura edilecektir. Stand yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi için lütfen stand
yapılandırılmasını okuyunuz.
Etkinlik kapandıktan hemen sonra, tüm malzemeler süratle toplanılmaları için hazırlanmalıdır. Geri
verilmeyen, kaybedilen veya hasar tespit edilen malzemelerin bedelleri Katılımcıdan tazmin edilir.
9.4. Restoran ve Cafeler, Catering, Kokteyl ve Davetler, Stand İçi Bar
Fuar alanına dış bir tedarikçi tarafından sağlanan yiyecek ve içecekler kabul edilmez.
Etkinliklerin gerçekleştiği salonlarda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı yetkili Catering firması tarafından
etkinlik öncesinden başlayarak etkinlik süresince devam eden yiyecek içecek hizmetleri sunulmaktadır.
Etkinliklerin gerçekleştiği salonlara uygun olarak bu hizmetler fastfood noktalarından, barlardan, açık
büfeden ve a la carte restoranlarımızdan sağlanmaktadır. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Catering
firması her türlü özel kokteyl ve davetlerinizde sizlere tecrübeli kadrosu, zengin hizmet seçenekleri ile
hizmet verir. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı içerisinde organize edilen tüm etkinliklerin yiyecek ve
içecek hizmetleri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Catering firması tarafından geniş imkanlar ile
sunulduğundan, etkinlik alanlarına dışarıdan hiçbir şekilde yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmez.
Her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınız için lütfen Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile temasa geçiniz.
Etkinlik öncesinde ve sonrasında yararlanmak için etkinliğin açık olduğu salonlarda bar/ restoran
bulunmaktadır.
Katılmcı firma stand görevlileri için tabldot / fastfood menüleri verebilmek üzere lütfen ALL FUARCILIK
Katılımcı Destek Servisi ile temasa geçiniz.
10
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
10.TESİS KORUMA YÖNTEMLERİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
10.1. Yangından Korunma
Katılımcı firmalar yangın kural ve düzenlemelerine ilişkin tüm Ulusal yönetmeliklere uymalıdır.Tüm salonlar
yangın söndürücülerle donatılmıştır. Bu malzemelerin bulunduğu noktaların stand yapımı sırasında
kapatılması kesinlikle yasaktır.
Kutular, paketleme ya da diğer kullanılmayan sergi malzemeleri elektrik bağlantıları, bağlantı elemanları ya
da transformatörlerin üzerine ya da çevresine konulmamalıdır. Tiner, yağlı boya vb. yanıcı ekipman ya da
malzemelerin fuar alanına getirilmesi yasaktır.
Katılımcı bir firma, sergilediği bir ürünün durumuna göre özel yangın söndürücüleri ve ekipmanlarını
kendisi getirmek durumundadır. Ancak standlarda bulundurulan tüm söndürücülerin yerleri ilgililere
dekorasyon planında bildirilmelidir.
Havai Fişekler ve Diğer Piroteknikler
Fuar alanına havai fişekler sokulamaz ve havai fişek ya da piroteknik cihazlar fuar alanında boşaltılamaz.
10.2. Stand Materyalleri
Stand yapımında kullanılan materyaller ve diğer stand malzemeleri kolayca yanan maddelerden
olmamalıdır. Bu materyallerin hangi maddeden olduklarını belgeleyen sertifikaları standlarında
bulundurulmalıdır.
Tahta, kamış, saman, vs. gibi materyaller yukarıdaki standarda uymaları için özel bir sıvıyla ıslatılmalıdır.
10.3. Çalışmalar
Salon içinde yapılması zorunlu küçük ölçekli kaynak işleri ve materyallerin kesim işleri ALL FUARCILIK
Katılımcı Destek Servisine bildirilmeli ve çevredeki alanlar korumaya alınarak yangın söndürücü materyaller
göz önünde tutulmalıdır.
10.4. Patlayıcılar
Patlayıcı materyallerin kullanımı ve sergilenmesi kesinlikle yasaktır. Mühimmatlar için de aynı şey
geçerlidir.
10.5. Sigara
Katılımcı fuar alanının tamamen sigara içilemez bir tesis olduğu konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.
Sigara içmek yerleşme / toplanma esnasında da yasaktır ve etkinlik ve tesis güvenliği tarafından bu kural
uygulanacaktır. Sigara içmek fuar alanının tüm alanlarında daima yasaktır.
10.6. Makine / Donatım Çalışmaları
Mühendislik ve işletme güvenlik standartlarına uygun olan makinelere onay verilir. Kaza önlemleri alınmış
olmalıdır.
Makineler çalıştığı sürece yetkili operatörleri başlarında bulunmalıdır. Makinelerin çalışması
durdurulduğunda operatörler uzaklaşabilir. Sağlık riski taşıyan egzost gazı üreten makineler ve malzemeler
ancak bu gazı boruyla açık havaya aktarabiliyorlarsa salon içinde çalıştırılabilir. Aksi takdirde bu makinelerin
çalıştırılması yasaktır.
ALL FUARCILIK’ in, insanlara ya da çevreye zarar verdiği gözlenen makinelerin çalışmalarını gerekli
görüldüğü takdirde yasaklama hakkı saklıdır.
11
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
10.7. Yazılı izni Gerektiren Materyaller / Malzemeler
Aşağıdaki materyaller ve malzemeler organizatör tarafından yazılı bir izin olmaksızın salonlarda
kullanılamazlar:
Basınç tüpleri,
Kompres ve sıvı gaz donanımları (LPG),
Kolayca yanabilen sıvılar,
Patlayıcılar,
Her türlü fişek,
Radyoaktif materyaller,
X-ray malzemeler,
Lazer sistemleri,
Yüksek frekans malzemeleri ve radyo sistemleri,
Asbest içeren materyaller ve ürünler.
10.8. Ses Seviyesi
Standlarda ses seviyesi minimum düzeyde tutulmalıdır. Lütfen unutmayınız ki; sözlü yapılan uyarıdan
sonra, ses seviyesinin azaltılmaması halinde ALL FUARCILIK ses kaynağını veya stand elektriğini kapatma
yetkisine sahiptir. Kabul edilen maksimum ses seviyesi; stand sınırında 80db olmalıdır.
10.9. Çıkış Kapıları
Tüm katılımcılar ve ekipleri bulundukları salon ve kısımlarda konumlandırılmış olan acil çıkış kapılarının
yerlerini öğrenmek zorundadır. Çıkış kapılarının önleri hiçbir şekilde kapatılmamalı, çıkışlar
engellenmemelidir.
10.10. Diğer
Etkinlik alanında aşağıdakilerin yapılması kesinlikle yasaktır:
Stand alanı dışında baskılı malzeme dağıtmak,
Etkinlik alanı etrafında reklam yapmak, reklam malzemesi dağıtmak,
Etkinlik katılımcısı olmayan firmaların reklamını yapmak, ürünlerini sergilemek,
Boş alanları depo olarak kullanmak,
Etkinlik alanında yanıcı madde depolamak ve / veya bulundurmak,
Etkinlik alanında dışarıdan bir catering firmasından hizmet almak,
Stand host/ hosteslerinin tuvaletleri soyunma / giyinme kabini olarak kullanması.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı yönetiminin yazılı izni olmaksızın binaya herhangi bir hayvanın sokulması
yasaktır. Rehber köpeklere izin verilir.
11. ETKİNLİK TOPLAMA VE BOŞALTMA
Etkinlik alanı boşaltımı takvime uygun olarak yapılacaktır. Standlardaki sergi malzemelerinin toplanması
bitmeden malzeme çıkışına izin verilmemektedir.
Etkinliğin son günü kapanış saatinden itibaren kayıp eşyalardan hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Sergilenen malzemelerin toplanması bitmeden malzeme çıkışına izin verilmeyecektir. Boşaltma süresi
bittiğinde etkinlik alanından alınmayan stand ve malzemelerinin alandan çıkarılacağı, ALL FUARCILIK ’ ın
hiçbir sorumluluğunun olmayacağı, bedelinin fatura edileceği bilinmelidir.
Toplanma ve boşaltma esnasında stand alanı ve /veya konstrüksiyonunda herhangi bir hasar tespit edilirse
bu tutanakla belirlenecek ve hasarın bedeli katılımcı tarafından karşılanacaktır.
Boşaltma süresince etkinlik alanı elektrik ve ışıklandırma hizmeti vermeyi sürdürecektir. Boşaltma
esnasında salon içine araç girişi yasaktır.
Sergilenen ürünlerin etkinliğin kapanış saatinden önce toplanmasına ve paket edilmesine etkinliğin düzeni12
açısından izin verilmemektedir.
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
12 - Genel Kurallar
• Tüm malzemeler Rumeli Ana Girişi Güvenliğinden ya da Mal Giriş Kapısından içeri / dışarı taşınmalıdır.
• Tedarikçiler Ana Giriş ve Rumeli Ana Girişinde giriş ve çıkışlarda imza atmalıdır.
• Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dışarıdan getirilen yiyecek ve içecekler tüketilemez.
•Tüm çalışanlar profesyonel bir şekilde davranacak ve kaba bir dil kullanmak, gürültücü davranışlarda
bulunmaktan kaçınmalıdır.
•Sıkı bir sigara içilemez politikası yürütülmektedir. Bu politika yükleme rampası alanını da kapsamaktadır.
• Fuar alanında ekipman/nesneleri duvarlara (cüruf betonu ya da alçı panel) yaslamak yasaktır. Hiçbir
ekipman duvara 30 cm daha fazla yaklaştırılamaz. Bu durum kutuları, kasaları, paletleri, perde direkleri,
masa, sandalye vb. kapsar. Bu kural katı bir şekilde uygulanacaktır.
13
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Form 1
Katalog Bilgi Formu
Gül Baykara
[email protected] Tel: 0212 213 98 80
Fax: 0212 213 98 87
Katılımcı firmalar, Türkçe- İngilizce hazırlanacak olan Etkinlik Kataloğunda; 200
kelimeyi geçmeyecek (100 kelime İngilizce- 100 kelime Türkçe) şekilde tanıtım
yazısı ve logoları ile birlikte yer alacaklardır.
Firma Ünvanı:
Yetkili:
Görevi:
Adres:
Telefon:
Faks:
Web:
E-posta:
Stand
Numarası:
Firmanızın tanıtım yazısını word ortamında İngilizce-Türkçe hazırlayarak mail ile
gönderebilirsiniz.
Formu ve tanıtım yazınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
Yetkili İsim ve İmza
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
14
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Form 2
Katılımcı Personel Formu
Gül Baykara
[email protected]
Tel: 0212 213 9880 Fax: 0212 213 98 87
Katılımcı Firma adı:
Stand No:
Personelin Adı Soyadı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Form 2; fuar süresince standınızda görev yapacak personel bilgilerini içerir.
Yetkili İsim ve İmza
Tarih:
.. / .. /….
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
15
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Form 3
Ekstra Teknik Hizmetler
Gül Baykara
[email protected]
Tel: 0212 2139880
Fax: 0212 2139887
Katılımcı Firma adı:
Stand No:
Elektrik talebi:
KW Miktarı:
Monofaze:
……………KW
Trifaze:
……………KW
İnternet talebi:
Ücretli Hizmetlerimiz:
Standınıza masa,sandalye, raf vb malzeme kiralamak isterseniz, Form 5 ‘ten
kiralamak istediğiniz malzemeyi seçerek, yukarıdaki e-mail adresimize
gönderebilirsiniz.
Yetkili İsim ve İmza
Tarih:
.. / .. /….
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
16
KATILIMCI KILAVUZU
19-21 Şubat 2015 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Form 4
Özel Dekorasyonlu Stand Yapım Detayları
Gül Baykara
[email protected]
Tel: 0212 2139880
Fax: 0212 2139880
Katılımcı Firma adı:
Stand No:
Form 4, etkinliğe özel dekorasyonlu stand ile katılacak tüm katılımcılar tarafından
doldurulmalıdır.
Stand dekorasyonunu gerçekleştiren firma bilgileri.
Standımız, aşağıda bilgileri verilen firma tarafından uygulanacaktır.
Firma Adı
Yetkili Kişi
Telefon
Faks
Eposta
Adres
:
:
:
:
:
:
Stand dekorasyonuna ilişkin yerleşim planı ve tasarım çalışmalarının etkinlik başlangıcından
en geç 1 ay önce Organizasyon ekibine ulaştırılması ve onay alınması gerekmektedir.
Yetkili İsim ve İmza
Tarih:
.. / .. /….
ALL FUARCILIK A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:143 /1, PK: 34330 Balmumcu / Gayrettepe / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 (0212) 213 98 80 / pbx F: +90 (0212) 213 98 87
[email protected] www.allevents-ist.com
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
716 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content