close

Enter

Log in using OpenID

"Sporda Kurumsallaşmanın Tam Saha Güvencesi: İç Denetim

embedDownload
Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü (TÝDE)
Türkiye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD)
Ýstanbul Þubesi
“Sporda Kurumsallaþmanýn
Tam Saha Güvencesi: Ýç Denetim” Paneli
H. Ömer Sabancý Konferans Salonu - Sabancý Center 4. Levent - Ýstanbul
KAYIT
AÇILIÞ KONUÞMALARI
Gürdoðan YURTSEVER - Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü (TÝDE) Baþkaný
Hakan BAYMAN - Brisa Genel Müdürü
Göksel GÜMÜÞDAÐ - Kulüpler Birliði Baþkaný
Panel Baþkaný
Dr. Cüneyt SEZGÝN - Garanti Bankasý Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Baþkaný
Panelistler
Doç. Dr. Deniz GÖKÇE - Bahçeþehir Üniversitesi Öðretim Üyesi, Ekonomist, Yazar
Tuðrul AKÞAR - Futbol Ekonomisti
Gürdoðan YURTSEVER - TÝDE Yönetim Kurulu Baþkaný
Namýk Kemal ÞAHÝN - Beþiktaþ Jimnastik Kulübü Ýç Denetim Müdürü
Vedat USLUSOY - Fenerbahçe Spor Kulübü Ýç Denetim Müdürü
Onur BELGE - Spor Yazarý, TSYD Eski Genel Baþkaný
Bülent YILDIRIM - Süper Lig Hakemi, Ekonomi Bakanlýðý Ýç Denetim Birim Baþkaný
Panel katýlýmcýlarý 4 CPE “Sürekli Mesleki Geliþim” kredisi kazanacaktýr.
LCV: 0212 212 55 24 - 25 [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content