close

Enter

Log in using OpenID

Davetiye Programı

embedDownload
Davetiye Programý
'' 21.02.2015 BALIKESÝR'' Asya Termal Otel
13.00 AÇILIÞ:
Dr. Ulvi Güngör: Lokal düzenleme kurulu adýna
Dr. Ali Gürbüz: TKDC yönetim kurulu adýna
BÝLÝMSEL PROGRAM
Dr. Anýl Apaydýn
Dr. Þenol Yavuz
13.15 ENDOLUMÝNAL STENTLER VE GENEL PRENSÝPLER
13.30 STENTLEMEDE ENDÝKASYONLAR VE KONTRENDÝKASYONLAR
13.45 ARTERÝEL OKLÜZÝV HASTALIKLARDA STENTLEME
14.00 TARTIÞMA
14.15 KAHVE ARASI
Dr. Münevver Yüksel
Dr. Serdar Ener
Hasta seçimi ve ölçüm kriterleri
14.30 EVAR UYGULAMALARI
Zor vakalar
14.45 EVAR UYGULAMALARI
15.00 EVAR UYGULAMALARI
Koplikasyonlar ve endovasküler çözümler
15.15 TARTIÞMA
15.30 KAHVE ARASI
Dr. Gencehan Kumtepe
Dr. Orçun Gürbüz
Dr. Derih Ay
Dr. Abdülkadir Ercan
Dr. Ömer Tetik
Dr. Sedat Özcan
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
19.00
Dr. Ýhsan Ýþkesen
Dr. David Saba
TEVAR UYGULAMALARI
Dr. Kenan Deðirmenciler
FROZEN ELEPHANT TRUNCUSUYG.
Dr. Altuð Tuncer
Gelecekte EVAR- TEVAR
Dr. Hakan Vural
TARTIÞMA
KAHVE ARASI
Dr. Hayati Özkan
Dr. Tamer Türk
KAROTÝS ANJÝOPLASTÝ VE STENTÝNG
Dr. OsmanTiryakioðlu
SUBÝNTÝMAL BOLON ANJÝOPLASTÝ
Dr. Burak Erdolu
KATETER DESTEKLÝ TROMBOLÝZ
Dr. Mustafa Tok
TARTIÞMA
AKÞAM YEMEÐÝ
LOKAL DÜZENLEME KURULU
Dr. Ulvi Güngör
532 431 09 97
Dr. Kadir Ercan
532 345 15 50
WL Gore koþulsuz desteði ile düzenlenmiþtir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content