close

Enter

Log in using OpenID

buradan - 9. Ankara Matematik Günleri

embedDownload
ANKARA MATEMATİK GÜNLERİ, 12-13 HAZİRAN 2014
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - MATEMATİKBÖLÜMÜ
PROGRAM
Hukuk Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
"Üniversite Kavramının Evrimi"
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Hukuk Fakültesi A1 Amfisi
Oturum Başkanı:Prof.Dr. Zafer NURLU
Timur KARAÇAY (Başkent Üniversitesi)
Fuzzy sistemlerin genelleştirilmesi
Ayhan DİL (Akdeniz Üniversitesi)
11:15-12:35 Harmonik sayılarla ilgili polinomlar ve harmonik sayı serilerinin hesaplanması
Banu Aytar GÜNTÜRK (Süleyman Demirel Üniversitesi), Bahaettin CENGİZ (Başkent Üniversitesi)
Hiperstone uzaylar
Cemal BELEN (Ordu Üniversitesi)
Sınırlı çift dizilerin ağırlıklı ortalama metodu için Tauber tipi teoremler
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kenan TAŞ
Ümit TOTUR (Adnan Menderes Üniversitesi), İbrahim ÇANAK (Ege Üniversitesi)
(J,p) Toplanabilme metodu için Tauber tipi bir teorem
13:50-15:10
Ümit TOTUR, Muhammet Ali OKUR (Adnan Menderes Üniversitesi)
İntegrallerin ağırlıklı ortalamalar metodu i çin bazı klasik Tauber tipi teoremler
Yasin KAYA (Dicle Üniversitesi)
Birime yaklaşma için modifiye bir konvülasyon
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cihan ORHAN
Şahsene ALTINKAYA, Sibel YALÇIN TOKGÖZ (Uludağ Üniversitesi)
Bi-ünivalent fonksiyonların bazı sınıfları için Fekete-Szegö eşitsizlikleri
15:25-16:45
Mevlüt TUNÇ, Sevil BALGEÇTİ(Mustafa Kemal Üniversitesi)
Diferansiyellenebilir konveks fonksiyonlar için bazı eşitsizlikler
Hüseyin BABA (Hakkari Üniversitesi), Hükmi KIZILTUNÇ (Atatürk Üniversitesi)
Negatif katsayılı Starlike fonksiyonlarının altsınıflarında sabit nokta için katsayı eşitsizlikleri
Hukuk Fakültesi
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Hukuk Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
"Üniversite Kavramının Evrimi"
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Hukuk Fakültesi K2 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dursun TAŞÇI
Handan KÖSE (Ahi Evran Üniv.), H. CHEN (Hangzhou N.Univ.), Y. KURTULMAZ(Bilkent Üniv.)
Değişimli Q-düzenli idealler
Fatma Zengin BAKIR, Handan KÖSE(Ahi Evran Üniversitesi)
11:15-12:35 Üstel sıfırlı yansımalı halkalar
Dilek BAYRAK, Sultan YAMAK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Genelleştirilmiş bulanık ideallerin kafesleri
Ülviye Büşra GÜVEN (ODTÜ)
Simetrik grupların kati köşegen gömmelerle elde edilen direkt limit grupları
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mahmut KUZUCUOĞLU
Zafer ŞİAR (Bingöl Üniversitesi), Refik KESKİN (Sakarya Üniversitesi)
Genelleştirilmiş Lucas dizisinde Pisagor üçlülüleri
Yagub ALIYEV (Qafqaz University)
13:50-15:10 3x+1 problemi ve 3x+1 dizisinin periyotlarının kurulması
Nurşah MUTLU, Şerife BÜYÜKKÖSE (Gazi Üniversitesi)
Ağırlıklı grafların işaretsiz Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri için bir üst sınır
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Fatih SULAK
Ömer KÜÇÜKSAKALLI (ODTÜ)
Lattès fonksiyonlarının sonlu cisimler üzerinde değer kümeleri
15:25-16:45
Nurettin IRMAK, Murat ALP (Niğde Üniversitesi)
Özel Lucas dizisi için indirgenmiş D(1) dörtlüsü
Hasan ÖZTÜRK, Ömer DEVECİ (Kafkas Üniversitesi)
Centro-Polyhedral grupların Pell orbitlerinin periyotları
Hukuk Fakültesi
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Hukuk Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
"Üniversite Kavramının Evrimi"
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Hukuk Fakültesi A4 Amfisi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Burak AKSOYLU (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi), Zuhal UNLU (Louisiana State Univ.)
Yerel olmayan integral operatörleri için kesirli Sobolev uzaylarında kondisyon analizi
Mustafa Fahri AKTAŞ, D. ÇAKMAK(Gazi Üniversitesi), A. TİRYAKİ (İzmir Üniversitesi)
11:15:12:35 Dejenere sistemler için Lyapunov tipi eşitsizlikler
Özlem ÖKSÜZER, F.TAŞDELEN (Ankara Üniversitesi), H. KARSLI (Abant İzzet Baysal)
Laguerre polinomlarını içeren bir operatörün Bézier varyantının yakınsaklık hızı
Ali AKGÜL (Dicle Üniversitesi)
Birinci ve ikinci mertebeden fark denklemlerinin yaklaşık çözümü için üretilen çekirdek fonksiyonlarının elde edilmesi
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Burak AKSOYLU
Burcu AYHAN, Ahmet BEKİR (Eskişehir Osmangazi Üniv.), Özkan GÜNER (Dumlupınar Üniv.)
Bazı kesir mertebeli diferensiyel fark denklem sistemlerinin (G′/G) açılım metodu kullanılarak tam çözümleri
Erhan PİŞKİN (Dicle Üniversitesi)
13:50-15:10 Kirchhoff denkleminin bir sınıfı için lokal çözümün varlığı
Zehra YÜCEDAĞ (Dicle Üniversitesi), Rabil AYAZOĞLU (MASHIYEV) (Bayburt Üniversitesi)
Kirchhof tipli Anizotropik diskret sınır değer problemlerinin çözümünün varlığı
Halit ALPTEKİN, Vasif NABİYEV (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Sürekli kesirlerin hesaplanması
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hüseyin Şirin HÜSEYİN
Hatice TAŞKESEN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Necat POLAT (Dicle Üniversitesi)
Doğrusal olmayan Timoshenko denkleminin Başlangıç-Sınır Değer problemi için global varlık
15:25-16:45
Yalçın GÜLDÜ (Cumhuriyet Üniversitesi)
Sınır ve süreksizlik koşulları parametreye bağlı Dirac operatörü
M. Ümit GÜRSOY (Ege Üniv.), R POLAT, Z.Ö. YORGANCIOĞLU, S.ESKİİZMİRLİLER (Yaşar Üniv.)
Graf işlemleri üzerinde komşu ayrıt Rupture derecesi
Ahmet Sinan ÖZKAN,Baki KESKİN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Hukuk Fakültesi
Nodal noktalar ile Sturm-Liouville operatörünün katsayılarının belirlenmesi
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Hukuk Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
"Üniversite Kavramının Evrimi"
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Hukuk Fakültesi K1 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa KORKMAZ
Özgür BOYACIOĞLU Kalkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Derya SAĞLAM (Gazi Üniversitesi)
Öklid uzaylarında quaternionik W-eğriler üzerine
Nemat ABAZARİ (University of Mohaghegh Ardabili), Yusuf YAYLI (Ankara Üniversitesi)
11:15:12:35
Hareket geometrisinde eğrilerin İimeleri
Çağla RAMİS, Yusuf YAYLI (Ankara Üniversitesi)
Lorentz düzleminde Pür üçgenler
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Timur KARAÇAY
Erhan GÜLER (Bartın Üniversitesi)
Lorentz-Minkowski 3-uzayında null yuvarlanmalar
13:50-15:10
Muradiye ÇİMDİKER, Y.ÜNLÜTÜRK (Kırklareli Üniv.), C. EKİCİ (Eskişehir Osmangazi Üniv.)
E₁³ de eliptik lineer spacelike Weingarten yüzeylere dair
Rabia ÇAKAN, Arif SALİMOV (Atatürk Üniversitesi)
Vektör alanlarının ve metriklerin g-lift problemleri
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Hukuk Fakültesi K1 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cemil YILDIZ
Akın ARIKAN, Nilgün SÖNMEZ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Sinem ONARAN (Hacettepe Üniversitesi)
Kenneth L. BAKER (Miami Üniversitesi)
Gevşek olmayan düğümler
Zig Zag konfigürasyonu
Esra ŞAHİN, Nilgün SÖNMEZ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)
15:25-16:45
Hukuk Fakültesi K5 nolu Sınıf
İbrahim ÜNAL (ODTÜ-KKK),
Taksi geometride bazı ortogonallik çeşitleri ve temel
özellikleri
Yücel ÖZDAŞ, Süleyman GÜLER (Adnan Menderes
Üniv.) Esnek topolojik uzaylarda esnek süreklilik
Selman UĞUZ (Harran Üniversitesi)
Eğik çarpım (4+3+1) Spin(7)-dolanımlı manifoldların lif
yapıları
F. HEGENBARTH(U.of Milano),Mehmetçik PAMUK (ODTÜ),
D. REPOVS (U.of Ljubljana)
PD_4-komplekslerin bir sıralama bağıntısına göre homotopi
sınıflandırması
Ferihe ATALAN (Atılım Üniversitesi)
Hukuk
Fakültesi
Dehn burgusunun cebirsel bir karakterizasyonu
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
(Seyhan Cengiz
09:45-10:45
Turhan Konferans
Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr.Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Fen Edebiyat Fakültesi FEF-108 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa BAYRAKTAR
Erhan SET (Ordu Üniv.), M. E. ÖZDEMİR (Atatürk Üniv.), M. Z. SARIKAYA, F. KARAKOÇ (Düzce Üniv.)
Kesirli integraller yardımıyla türevleri ikinci anlamada s-konveks olan fonksiyonlar için Hermite-Hadamard tipli
eşitsizlikler
Gümrah UYSAL, (Karabük Üniv.), Mine M. YILMAZ (Gaziantep Üniv.), Ertan İBİKLİ (Ankara Üniv.)
11:00-12:20
İki katlı singüler integrallerin noktasal yakınsaklığı üzerine
Mehmet Zeki SARIKAYA, Fatma YILDIRIM (Düzce Üniversitesi)
s-Konveks fonksiyonlar için ağırlıklı integral eşitsizlikleri
Mehmet Zeki SARIKAYA, Hüseyin BUDAK (Düzce Üniversitesi)
Kesirli integraller yardımıyla ikinci türevinin mutlak değeri konveks olan fonksiyonlar için Hermite-Hadamard tipli
eşitsizlikleri
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Erdal KARAPINAR
Erkan TAŞDEMİR, (Kırklareli Üniv.), Yüksel SOYKAN, Melih GÖCEN (Bülent Ecevit Üniv.)
Trace ve Kellogg yöntemleri kullanılarak integral operatörlerinin özdeğerlerinin nümerik hesabı
Mehmet Zeki SARIKAYA, Hatice YALDIZ (Düzce Üniversitesi)
13:50-15:10
Kesirli integraller için genelleştirilmiş integral eşitsizlikleri
Mehmet Zeki SARIKAYA, Fatma ERTUĞRAL (Düzce Üniversitesi)
Kesirli integrallerden yararlanarak s-konveks fonksiyonlar için genelleştirilmiş Hermite-Hadamard tipindeki integral
eşitsizlikleri
Ekin UĞURLU (Ankara Üniversitesi)
Dördüncü mertebeden sonlu iletim koşullu bir dissipatif diferensiyel operatörün spektral analizi
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ahmet Yaşar ÖZBAN
İrfan DELİ, Yunus TOKTAŞ(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Neutrosophic parametreli esnek kümeler üzerine bağıntılar ve uygulamaları
15:25-16:45
İrfan DELİ, Yusuf ŞUBAŞ (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Neutrosophic sayılar ve cebirsel işlemleri
Necla KIRCALI GÜRSOY, Urfat NURİYEV (Ege Üniversitesi)
Kesir doğrusal programlama problemleri için kesirler cebirine dayanan yöntem
Gözde KIZILATEŞ (Ege Üniv.), Fidan NURİYEVA (Azerbaycan Ulusal Bilim.Akad.,Dokuz Eylül Üniv.)
Fen Edebiyat
Fakültesi
Tek merkezli çoklu Gezgin Satıcı Problemi için en kısa yol tabanlı yeni bir yöntem
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Çağrılı Konuşma
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
Turhan Konf. Salonu )
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
(Seyhan Cengiz
09:45-10:45
Turhan Konferans
Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr.Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Fen Edebiyat Fakültesi Prof.Dr.Engin Uzmen Sınıfı
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayşe NALLI
Bilal DEMİR, Şule KAYMAK, Özden KORUOĞLU, Recep ŞAHİN (Balıkesir Üniversitesi)
Genel Hecke ve genişletilmiş genel Hecke gruplarının bazı normal alt grupları
Mehmet YILDIZ, Ercan ALTINIŞIK (Gazi Üniversitesi)
11:00-12:20
GCD ve LCM matrislerinin bölünebilme özellikleri
Burcu ÜNGÖR, Sait HALICIOĞLU (Ankara Üniversitesi), Abdullah HARMANCI (Hacettepe Üniv.)
Rickart modüllerin bir genelleştirmesi
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ercan ALTINIŞIK
Merve Güney DUMAN, Refik KESKİN (Sakarya Üniversitesi)
Bazı ikinci dereceden Diyofant denklemlerinin pozitif tamsayı çözümleri
Özlem KOYUNCUOĞLU, Ayhan DİL (Akdeniz Üniversitesi)
13:50-15:10
Riordan sıraları yöntemi
Yusuf DANIŞMAN (Mevlana Üniversitesi)
GL(2)'nin Krillov modelinin asimtotik davranışına kombinatoriel bakış
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Cansu BETİN
Tülay YAĞMUR (Erciyes Üniversitesi)
A_n tipindeki Weyl grupları için yeni bir indirgenmiş cebir
Mehmet ÖZDEMİR, Yusuf DANIŞMAN (Mevlana Üniversitesi)
15:25-16:45
Genelleştirilmiş Giulietti-Korchmaros fonksiyon cisminin altcisimleri üzerine
Hasan ARSLAN (Erciyes Üniversitesi)
Sonlu Coxeter gruplarının indirgenmiş cebirleri
Fen Edebiyat
Fakültesi
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
Çağrılı Konuşma
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz
Turhan Konf. Salonu )
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
09:45-10:45 (Seyhan Cengiz
Turhan Konf.S.
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr.Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Fen Edebiyat Fakültesi FEF-110 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kerim KOCA
Hüseyin Şirin HÜSEYİN (Atılım Üniversitesi)
Bir fonksiyon sisteminin tamlığı üzerine
Necat POLAT, N. DÜNDAR, H.TAŞKESEN, E.PİŞKİN (Dicle Üniversitesi)
11:00-12:20
Genelleştirilmiş Boussinesq denklemi için Cauchy probleminin lokal varlığı
Melike KAPLAN, A. BEKİR (Eskişehir Osmangazi Üniv.), E. AKSOY (Yıldız Teknik Üniv.),
Kesir mertebeli diferensiyel denklemlerin Üstel Rasyonel fonksiyon yöntemi ile çözümleri
Anar Adiloğlu NABİEV (Cumhuriyet Üniversitesi)
Potansiyeli enerji parametresine bağlı ve süreksizlik koşullarına sahip Schrödinger denklemi için saçılma problemi
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
FEF-110 nolu Sınıf
13:50-15:10
FEF-109 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Adil MISIR
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Necat POLAT
Kerime KALLI, K. SOLTANOV (Hacettepe Üniv.)
Bir sınıf Konveksiyon- Difüzyon denkleminin
incelenmesi
Esra AYATA, R. KOÇ, S.UGUZ (Harran Üniv.)
İki boyutlu lineer hücresel dönüşümler ve Garden-Eden
kavramı
Rahime KOÇ, E. AYATA, S.UGUZ (Harran Üniv.)
Z_3 cismi üzerinde iki boyutlu hücresel döüşümlerin
karakterizasyonu
Coşkun YAKAR (Gebze Yükseki Teknoloji Enst.)
Lyapunov fonksiyonları ve Lyapunov fonksiyonelleri
cinsinden nedensel diferansiyel sistemlerin başlangıç
zaman farklı kararlılığı
N.B. KERİMOV,Hikmet GÜNEŞ (Mersin Üniv.)
Seval IŞIK , Y.ÇAKMAK(Cumhuriyet Üniversitesi)
Dördüncü dereceden bir Regüler Sınır Değer
probleminin spektral analizi
Süreksizlik koşullarına sahip süreksiz katsayılı difüzyon
operatörü için ters problemler
N.B. KERİMOV, Emir Ali MARİS (Mersin Üniv.)
Sınır koşulu spektral parametre içeren bir Sınır Değer
probleminin kök fonksiyonlarına göre ayrışımların bazı
özellikleri
Şenol KARTAL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.),
Fuat GÜRCAN (Erciyes Üniversitesi)
Tümör büyümesinin kesik zamanlı dinamik sistemlerle
modellenmesi
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
FEF-110 nolu Sınıf
15:25-16:45
FEF-109 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ogün DOĞRU
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Billur KAYMAKÇALAN
Enes YILMAZ (Gazi Üniversitesi)
Sinir ağlarının kompleks dinamiği
F. Talay AKYILDIZ (Gaziantep Üniv.),
Banu MERMERKAYA, Adil MISIR (Gazi Üniv.)
Farklı periyotlara sahip periyodik katsayılı Yarı-Lineer
differensiyel denklemler için salınım sabiti
Nurhan DÜNDAR, N. POLAT (Dicle Üniversitesi)
Genelleştirilmiş bir sığ su dalga denklem sisteminin
matematiksel davranışı
Mustafa AYDIN, İlker GENÇTÜRK,
Kerim KOCA (Kırıkkale Üniv.)
Kompleks q-İntegral
M. K. JASİM (Univ. Of Nizwa)
Structural stability for the modified Darcy equations of flow
in Porous Media
Ebutalip ÇELİK, Ali DELİCEOĞLU (Erciyes Üniv.)
Köşe civarında singüler noktaların eşleştirme yöntemiyle
çözümü
Osman Raşit IŞIK (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
NSE modeller için BDF2 zaman adımlı metodu ile spin up
problemi ve kararlı duruma yakınsamanın hızlanması
Aycan AKSOY, Mehmet TURAN (Atılım Üniv.)
Fen
Edebiyat
Fakültesi
İkinci mertebeden lineer olmayan bir fark denkleminin
dinamikleri üzerine
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz
Turhan Konf. S. )
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
09:45-10:45 (Seyhan Cengiz
Turhan Konferans
Salonu)
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr. Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
Fen Edebiyat Fakültesi FEF-307 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Belgin KORKMAZ
Ufuk ÖZTÜRK, Esra Betül KOÇ ÖZTÜRK (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Yusuf YAYLI (Ankara Üniversitesi)
3-boyutlu Minkowski uzayında point-line geometrisi ve equiform kinematiği
Ufuk ÖZTÜRK,Esra Betül KOÇ ÖZTÜRK (Çankırı Karatekin Üniv.), Kazım İLARSLAN (Kırıkkale Üniv.),
11:00-12:20
Emilija NESOVİC (Univ. of Kragujevac)
3-boyutlu Minkowski uzayında light koni üzerindeki smarandache eğrileri üzerine
Bengi Ruken YAVUZ (Bilkent Üniversitesi)
Standart statik uzay-zamanlar n-kesitsel eğriliği
Serkan KARATAŞ (Ordu Üniversitesi)
Neutrosophic esnek topolojik yapılar
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yıldıray OZAN
Yavuz Selim BALKAN (Düzce Üniversitesi)
Zayıf T-simetrik Sasakian manifoldlar
Evren ZIPLAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Mehmet ÖNDER (Celal Bayar Üniversitesi)
13:50-15:10
3-boyutlu pseudo-Riemann manifoldlarında eikonal helisler
Süleyman CENGİZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Yarı-Riemann uzay formlarında paralel ve yarıparalel lightlike hiperyüzeyler
Çağrı KARAMAN, Aydın GEZER (Atatürk Üniversitesi)
Riemann manifoldları üzerindeki metalik yapılar
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yusuf YAYLI
Hesna KABADAYI (Ankara Üniversitesi)
Dual düzlem D^2 de genel dual dönmeler
Oğuzhan DEMİREL (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
15:25-16:45
Hiperbolik geometrinin Poincaré yuvar modelinde Hiperbolik Carnot Teoremi
Ayşe AYHAN, Aysel TURGUT VANLI (Gazi Üniversitesi)
Genelleştirilen Kenmotsu manifoldlarda bazı şartlar altında Ricci soliton
Hakan ŞAHİN (Gazi Üniversitesi), Duran TÜRKOĞLU (Gazi Üniv., Amasya Üniversitesi)
Fen Edebiyat
Fakültesi
Noktalar arasındaki uzaklıkları değiştiren fonksiyonlar ile bazı sabit nokta teoremleri
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
Çağrılı Konuşma
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz
Turhan Konf. Salonu )
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content