close

Enter

Log in using OpenID

13 Haziran 2014 Cuma - Atılım Üniversitesi

embedDownload
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
09:45-10:45 (Seyhan Cengiz Turhan
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr.Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Fen Edebiyat Fakültesi FEF-108 nolu Sınıf
11:00-12:20
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa BAYRAKTAR
Erhan SET (Ordu Üniv.), M. E. ÖZDEMİR (Atatürk Üniv.), M. Z. SARIKAYA, F. KARAKOÇ (Düzce Üniv.)
Kesirli integraller yardımıyla türevleri ikinci anlamada s-konveks olan fonksiyonlar için Hermite-Hadamard tipli
eşitsizlikler
Gümrah UYSAL, (Karabük Üniv.), Mine M. YILMAZ (Gaziantep Üniv.), Ertan İBİKLİ (Ankara Üniv.)
İki katlı singüler integrallerin noktasal yakınsaklığı üzerine
Mehmet Zeki SARIKAYA, Fatma YILDIRIM (Düzce Üniversitesi)
s-Konveks fonksiyonlar için ağırlıklı integral eşitsizlikleri
Mehmet Zeki SARIKAYA, Hüseyin BUDAK (Düzce Üniversitesi)
Kesirli integraller yardımıyla ikinci türevinin mutlak değeri konveks olan fonksiyonlar için Hermite-Hadamard tipli
eşitsizlikleri
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
13:50-15:10
15:25-16:45
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Erdal KARAPINAR
Erkan TAŞDEMİR, (Kırklareli Üniv.), Yüksel SOYKAN, Melih GÖCEN (Bülent Ecevit Üniv.)
Trace ve Kellogg yöntemleri kullanılarak integral operatörlerinin özdeğerlerinin nümerik hesabı
Mehmet Zeki SARIKAYA, Hatice YALDIZ (Düzce Üniversitesi)
Kesirli integraller için genelleştirilmiş integral eşitsizlikleri
Mehmet Zeki SARIKAYA, Fatma ERTUĞRAL (Düzce Üniversitesi)
Kesirli integrallerden yararlanarak s-konveks fonksiyonlar için genelleştirilmiş Hermite-Hadamard tipindeki integral
eşitsizlikleri
Ekin UĞURLU (Ankara Üniversitesi)
Dördüncü mertebeden sonlu iletim koşullu bir dissipatif diferensiyel operatörün spektral analizi
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ahmet Yaşar ÖZBAN
İrfan DELİ, Yunus TOKTAŞ(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Neutrosophic parametreli esnek kümeler üzerine bağıntılar ve uygulamaları
İrfan DELİ, Yusuf ŞUBAŞ (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Neutrosophic sayılar ve cebirsel işlemleri
Fen Edebiyat
Fakültesi
Necla KIRCALI GÜRSOY, Urfat NURİYEV (Ege Üniversitesi)
Kesir doğrusal programlama problemleri için kesirler cebirine dayanan yöntem
Gözde KIZILATEŞ (Ege Üniv.), Fidan NURİYEVA (Azerbaycan Ulusal Bilim.Akad.,Dokuz Eylül Üniv.)
Tek merkezli çoklu Gezgin Satıcı Problemi için en kısa yol tabanlı yeni bir yöntem
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz Turhan
Konf. Salonu )
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
09:45-10:45 (Seyhan Cengiz Turhan
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr.Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Fen Edebiyat Fakültesi Prof.Dr.Engin Uzmen Sınıfı
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ayşe NALLI
Bilal DEMİR, Şule KAYMAK, Özden KORUOĞLU, Recep ŞAHİN (Balıkesir Üniversitesi)
Genel Hecke ve genişletilmiş genel Hecke gruplarının bazı normal alt grupları
11:00-12:20
Mehmet YILDIZ, Ercan ALTINIŞIK (Gazi Üniversitesi)
GCD ve LCM matrislerinin bölünebilme özellikleri
Burcu ÜNGÖR, Sait HALICIOĞLU (Ankara Üniversitesi), Abdullah HARMANCI (Hacettepe Üniv.)
Rickart modüllerin bir genelleştirmesi
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ercan ALTINIŞIK
Merve Güney DUMAN, Refik KESKİN (Sakarya Üniversitesi)
Bazı ikinci dereceden Diyofant denklemlerinin pozitif tamsayı çözümleri
13:50-15:10
Özlem KOYUNCUOĞLU, Ayhan DİL (Akdeniz Üniversitesi)
Riordan sıraları yöntemi
Yusuf DANIŞMAN (Mevlana Üniversitesi)
GL(2)'nin Krillov modelinin asimtotik davranışına kombinatoriel bakış
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Cansu BETİN
Tülay YAĞMUR (Erciyes Üniversitesi)
A_n tipindeki Weyl grupları için yeni bir indirgenmiş cebir
Mehmet ÖZDEMİR, Yusuf DANIŞMAN (Mevlana Üniversitesi)
15:25-16:45
Genelleştirilmiş Giulietti-Korchmaros fonksiyon cisminin altcisimleri üzerine
Hasan ARSLAN (Erciyes Üniversitesi)
Sonlu Coxeter gruplarının indirgenmiş cebirleri
Fen Edebiyat
Fakültesi
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz Turhan
Konf. Salonu )
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
09:45-10:45 (Seyhan Cengiz Turhan
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr.Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Fen Edebiyat Fakültesi FEF-110 nolu Sınıf
11:00-12:20
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kerim KOCA
Hüseyin Şirin HÜSEYİN (Atılım Üniversitesi)
Bir fonksiyon sisteminin tamlığı üzerine
Necat POLAT, N. DÜNDAR, H.TAŞKESEN, E.PİŞKİN (Dicle Üniversitesi)
Genelleştirilmiş Boussinesq denklemi için Cauchy probleminin lokal varlığı
Melike KAPLAN, A. BEKİR (Eskişehir Osmangazi Üniv.), E. AKSOY (Yıldız Teknik Üniv.),
Kesir mertebeli diferensiyel denklemlerin Üstel Rasyonel fonksiyon yöntemi ile çözümleri
Anar Adiloğlu NABİEV (Cumhuriyet Üniversitesi)
Potansiyeli enerji parametresine bağlı ve süreksizlik koşullarına
sahip Schrödinger denklemi için saçılma problemi
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEF-110 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Adil MISIR
Kerime KALLI, K. SOLTANOV (Hacettepe Üniv.)
Bir sınıf Konveksiyon- Difüzyon denkleminin
incelenmesi
13:50-15:10
Coşkun YAKAR (Gebze Yükseki Teknoloji Enst.)
Lyapunov fonksiyonları ve Lyapunov fonksiyonelleri
cinsinden nedensel diferansiyel sistemlerin başlangıç
zaman farklı kararlılığı
N.B. KERİMOV,Hikmet GÜNEŞ (Mersin Üniv.)
Dördüncü dereceden bir Regüler Sınır Değer
probleminin spektral analizi
N.B. KERİMOV, Emir Ali MARİS (Mersin Üniv.)
Sınır koşulu spektral parametre içeren bir Sınır Değer
probleminin kök fonksiyonlarına göre ayrışımların bazı
özellikleri
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEF-109 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Necat POLAT
Esra AYATA, R. KOÇ, S.UGUZ (Harran Üniv.)
İki boyutlu lineer hücresel dönüşümler ve Garden-Eden
kavramı
Rahime KOÇ, E. AYATA, S.UGUZ (Harran Üniv.)
Z_3 cismi üzerinde iki boyutlu hücresel döüşümlerin
karakterizasyonu
Seval IŞIK , Y.ÇAKMAK(Cumhuriyet Üniversitesi)
Süreksizlik koşullarına sahip süreksiz katsayılı difüzyon
operatörü için ters problemler
Şenol KARTAL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.),
Fuat GÜRCAN (Erciyes Üniversitesi)
Tümör büyümesinin kesik zamanlı dinamik sistemlerle
modellenmesi
FEF-110 nolu Sınıf
FEF-109 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ogün DOĞRU
Enes YILMAZ (Gazi Üniversitesi)
Sinir ağlarının kompleks dinamiği
15:25-16:45
Banu MERMERKAYA, Adil MISIR (Gazi Üniv.)
Farklı periyotlara sahip periyodik katsayılı Yarı-Lineer
differensiyel denklemler için salınım sabiti
Nurhan DÜNDAR, N. POLAT (Dicle Üniversitesi)
Genelleştirilmiş bir sığ su dalga denklem sisteminin
matematiksel davranışı
Mustafa AYDIN, İlker GENÇTÜRK,
Kerim KOCA (Kırıkkale Üniversitesi)
Kompleks q-İntegral
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Billur KAYMAKÇALAN
F. Talay AKYILDIZ (Gaziantep Üniv.),
M. K. JASİM (Univ. Of Nizwa)
Structural stability for the modified Darcy equations of
flow in Porous Media
Ebutalip ÇELİK, Ali DELİCEOĞLU (Erciyes Üniv.)
Köşe civarında singüler noktaların eşleştirme
yöntemiyle çözümü
Osman Raşit IŞIK (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
NSE modeller için BDF2 zaman adımlı metodu ile spin
up problemi ve kararlı duruma yakınsamanın
hızlanması
Aycan AKSOY, Mehmet TURAN (Atılım Üniv.)
İkinci mertebeden lineer olmayan bir fark denkleminin
dinamikleri üzerine
Fen
Edebiyat
Fakültesi
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz Turhan
Konf. Salonu )
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Fen Edebiyat
Fakültesi
13 Haziran 2014 Cuma
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
Çağrılı Konuşma
09:45-10:45 (Seyhan Cengiz Turhan
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Prof.Dr. Semih KORAY
"Devletin Matematiği"
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası
Fen Edebiyat Fakültesi FEF-307 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Belgin KORKMAZ
Ufuk ÖZTÜRK, Esra Betül KOÇ ÖZTÜRK (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Yusuf YAYLI (Ankara Üniversitesi)
3-boyutlu Minkowski uzayında point-line geometrisi ve equiform kinematiği
11:00-12:20
Ufuk ÖZTÜRK,Esra Betül KOÇ ÖZTÜRK (Çankırı Karatekin Üniv.), Kazım İLARSLAN (Kırıkkale Üniv.),
Emilija NESOVİC (Univ. of Kragujevac)
3-boyutlu Minkowski uzayında light koni üzerindeki smarandache eğrileri üzerine
Bengi Ruken YAVUZ (Bilkent Üniversitesi)
Standart statik uzay-zamanlar n-kesitsel eğriliği
Serkan KARATAŞ (Ordu Üniversitesi)
Neutrosophic esnek topolojik yapılar
12:30-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
13:50-15:10
Fen Edebiyat
Fakültesi
15:25-16:45
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yıldıray OZAN
Yavuz Selim BALKAN (Düzce Üniversitesi)
Zayıf T-simetrik Sasakian manifoldlar
Evren ZIPLAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Mehmet ÖNDER (Celal Bayar Üniversitesi)
3-boyutlu pseudo-Riemann manifoldlarında eikonal helisler
Süleyman CENGİZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Yarı-Riemann uzay formlarında paralel ve yarıparalel lightlike hiperyüzeyler
Çağrı KARAMAN, Aydın GEZER (Atatürk Üniversitesi)
Riemann manifoldları üzerindeki metalik yapılar
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yusuf YAYLI
Hesna KABADAYI (Ankara Üniversitesi)
Dual düzlem D^2 de genel dual dönmeler
Oğuzhan DEMİREL (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Hiperbolik geometrinin Poincaré yuvar modelinde Hiperbolik Carnot Teoremi
Ayşe AYHAN, Aysel TURGUT VANLI (Gazi Üniversitesi)
Genelleştirilen Kenmotsu manifoldlarda bazı şartlar altında Ricci soliton
Hakan ŞAHİN (Gazi Üniversitesi), Duran TÜRKOĞLU (Gazi Üniv., Amasya Üniversitesi)
Noktalar arasındaki uzaklıkları değiştiren fonksiyonlar ile bazı sabit nokta teoremleri
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Seyhan Cengiz Turhan
Konf. Salonu )
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ
"TÜBİTAK Matematik Destek Programları"
18:10 KOKTEYL-Matematik Bölümü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content