close

Enter

Log in using OpenID

6.sınıf çözümleri - İmam Hatip Deneme

embedDownload
www.imamhatipdeneme.com
BURSA İMAM HATİP OKULLARI GERİ DÖNÜŞÜM VE KAZANIM SINAVI_2
ORTAOKUL MESLEK DERSLERİ 6.sınıf ÇÖZÜMLERİ
DERS ADI
A KİT.
SORU
NUM.
CEVAP
B KİT.
SORU
NUM. KAZANIM
KONU
ÇÖZÜM YERİ
10. Namazı Bozan Durumlar
DKAB DERS KİTABI SF:
55
DKAB
5
C
11
7. Namazı bozan durumları
örneklendirir.
DKAB
6
A
12
1. Hz. Muhammed’e gelen ilk
ayetlerin içeriğini belirtir.
1. Hz. Muhammed’in Çağrısı:
Mekke Dönem
DKAB DERS KİTABI SF:
62
DKAB
7
B
13
3. Medine’ye hicretin sebep ve 1. Hz. Muhammed’in Çağrısı:
sonuçlarını irdeler.
Mekke Dönem
DKAB DERS KİTABI SF:
69
DKAB
8
D
14
6. Nasr Suresi ve Anlamı
DKAB DERS KİTABI SF:
79
DKAB
9
B
15
11. Nasr suresini ezbere okur
ve anlamını söyler.
10. Hz. Muhammed’in
vefatının sahabe üzerinde
bıraktığı tesiri yorumlar.
5. Hz. Muhammed’in Vefatı
DKAB DERS KİTABI SF:
77
DKAB
10
A
16
1. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı
Konuları
DKAB DERS KİTABI SF:
85
DKAB
11
C
17
1. Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı
Konuları
DKAB DERS KİTABI SF:
85
DKAB
12
B
18
1. Kur’an-ı Kerim’in temel
konularını açıklar.
4. Hz. Eyyüp kıssasından
hareketle sabrın güçlükler ve
olumsuzlukları aşmadaki
1. İslamiyetin sakınmamızı
istediği bazı kötü davranışları
belirterek
ayetsakınmamızı
ve hadislerden
2.
İslamiyetin
1. Yalan Söylemek ve Hile
Yapmak
DKAB DERS KİTABI SF:
97
DKAB
13
C
19
istediği bazı kötü davranışların
bireysel ve toplumsal
3. Hırsızlık
DKAB DERS KİTABI SF:
103
DKAB
14
A
20
3. Kötü davranışlardan
sakınmaya
istekli
olur.
4. İslamiyetin
sakınmamızı
2. Gıybet ve İftira
DKAB DERS KİTABI SF:
100
DKAB
15
B
1
istediği davranışların bireyde
görülme nedenlerini
3. Hırsızlık
DKAB DERS KİTABI SF:
103
DKAB
16
B
2
3. Kötü davranışlardan
sakınmaya istekli olur.
4. Haset Etmek
DKAB DERS KİTABI SF:
104
DKAB
17
C
3
6. Felak suresini ezbere okur
ve anlamını söyler.
11. Felak Suresi Ve Anlamı
DKAB DERS KİTABI SF:
115
DKAB
18
C
4
1. Türklerin Müslüman olma
sürecini özetler.
1. Türklerin Müslüman Oluşu
DKAB DERS KİTABI SF:
120
5
2. Türkler arasında İslam’ın
yayılmasında ve İslam
anlayışının oluşmasında etkili
olan şahsiyetleri tanır
2. Türkler Arasında İslam’ın
Yayılmasında Etkili Olan Bazı
Şahsiyetler
DKAB DERS KİTABI SF:
123
6
2. Türkler arasında İslam’ın
yayılmasında ve İslam
anlayışının oluşmasında etkili
olan şahsiyetleri tanır
2. Türkler Arasında İslam’ın
Yayılmasında Etkili Olan Bazı
Şahsiyetler
DKAB DERS KİTABI SF:
123
DKAB
DKAB
19
20
A
D
HZ. MUH.HAYATI
1
C
13
3. Peygamber oluşu ve Mekke
Dönemini genel hatlarıyla
3. Hz. Muhammed’in Peygamber HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
hatırlar.
KİTABI SF: 20
Oluşu ve Mekke Dönemi
HZ. MUH.HAYATI
2
D
14
1. Doğduğu çevreyi tanır.
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu
Çevre
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 12
HZ. MUH.HAYATI
3
C
15
4. Medine Dönemi ve vefatını
genel hatlarıyla hatırlar.
4. Hz. Muhammed’in Medine
Dönemi ve Vefatı
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 30
HZ. MUH.HAYATI
4
B
16
3. Ölçülü Beslenme, İsraf
Etmemek ve Sağlık
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 52
HZ. MUH.HAYATI
5
A
17
3. Ölçülü Beslenme, İsraf
Etmemek ve Sağlık
HZ. MUH.HAYATI
6
D
18
4. Beslenmede ölçülü
davrandığını kavrar.
6. Ölçülü beslenme ile sağlık
arasında kurduğu ilişkiyi
kavrar.
1. Allah'a karşı duyduğu
sevgiyi fark eder.
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 54
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 64
1. Allah Sevgisi
Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37 01 – 0535 467 34 67
AKI EĞĐTĐM SINAV HĐZ. BAŞARI DERGĐSĐ YAYINLARIKayhan Mahallesi Kirişçikızı Çıkmazı No:
10 Sönmez Đş Merkezi Arkası Heykel Osmangazi / Bursa
www.imamhatipdeneme.com
BURSA İMAM HATİP OKULLARI GERİ DÖNÜŞÜM VE KAZANIM SINAVI_2
ORTAOKUL MESLEK DERSLERİ 6.sınıf ÇÖZÜMLERİ
DERS ADI
A KİT.
SORU
NUM.
CEVAP
B KİT.
SORU
NUM. KAZANIM
HZ. MUH.HAYATI
7
A
19
HZ. MUH.HAYATI
8
C
20
HZ. MUH.HAYATI
9
A
1
HZ. MUH.HAYATI
10
C
2
HZ. MUH.HAYATI
11
D
3
HZ. MUH.HAYATI
12
D
4
HZ. MUH.HAYATI
13
A
5
HZ. MUH.HAYATI
14
B
6
HZ. MUH.HAYATI
15
C
7
HZ. MUH.HAYATI
16
B
8
HZ. MUH.HAYATI
17
B
9
HZ. MUH.HAYATI
18
A
10
HZ. MUH.HAYATI
19
D
11
HZ. MUH.HAYATI
20
C
12
KUR'AN-I KERİM
1
C
14
KUR'AN-I KERİM
2
D
15
KUR'AN-I KERİM
3
A
16
KUR'AN-I KERİM
4
D
17
KUR'AN-I KERİM
5
B
18
KUR'AN-I KERİM
6
C
19
KUR'AN-I KERİM
7
D
20
KUR'AN-I KERİM
8
A
1
KUR'AN-I KERİM
9
B
2
KONU
ÇÖZÜM YERİ
2. Her şart ve durumda Allah'a
olan bağlılığını kavrar.
2. İnanca Bağlılığı
3. Sorunlar karşısında Allah'a
dayanıp güvenen bir kişi
olduğunu fark eder.
3. Allah'a Güvenmesi ve Sabrı
3. Çevrenin korunması ile ilgili
tutumuna örnek verir.
2. Fiziki Çevreyi Korumak
1. Evrendeki denge ve
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 67
güzelliği anlatan sözlerinden
örnekler verir.
5. Ekolojik dengeyi koruma
konusundaki çabalarından
örnekler verir.
1. Bir baba olarak çocuklarına
karşı tutumunu örneklerle
açıklar.
1. Evrendeki Denge ve Güzellik
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 82
4. Ekolojik Dengeyi Korumak
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 96
1. Anne Babanın Çocuklara
Davranışı
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 106
4. Küçükleri Sevmek, Büyükleri
Saymak
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 118
4. Ekolojik Dengeyi Korumak
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 97
4. Ailede sevgi ve saygıya
verdiği önemi fark eder.
5. Ekolojik dengeyi koruma
konusundaki çabalarından
örnekler verir.
2. Çocukların anne-babalarına
karşı sorumluluklarını
örneklerlerle açıklar.
3. Kardeşlerle ilişkileri ve
ailede kardeşler arasında
olması gereken iletişimi
5. Küçüklere sevgiyi,
büyüklere saygıyı anlatan
sözlerinden örnekler verir.
1. Konuşmadaki adabını fark
eder.
2. İnsanlarla konuşurken,
samimi, nazik, sempatik,
seviyeli ve zaman zaman
1. Konuşmadaki adabını fark
eder.
3. Kur'an-ı Kerim'i güzel ve
doğru
okumanın tecvit bilgisiyle
2. Kur’an-ı Kerim’i doğru ve
güzel okumaya istekli olur.
4. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz.
İshak kıssalarını temel
özellikleriyle açıklar.
4. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz.
İshak kıssalarını temel
özellikleriyle açıklar.
5. Alak, Müzzemmil ve
Müddessir surelerini genel
özellikleriyle tanır.
5. Alak, Müzzemmil ve
Müddessir surelerini genel
özellikleriyle tanır.
6. Taha suresinin 114.
ayetinde yer alan duanın
anlamını kavrar.
7. Dua, Zikir, Tesbih, Secde
kavramlarının anlamlarını ifade
eder.
7. Dua, Zikir, Tesbih, Secde
kavramlarının anlamlarını ifade
eder.
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 71
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 88
2. Çocukların Anne Babaya Karşı HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 110
Sorumlulukları
3. Kardeşler Arasındaki İlişkiler
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 114
4. Küçükleri Sevmek, Büyükleri
Saymak
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 118
1. Samimi Konuşmak
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 125
2. Nezaket
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 130
1. Samimi Konuşmak
HZ. MUH.HAYATI 6 DERS
KİTABI SF: 126
I. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL
OKUMA
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 15
I. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL
OKUMA
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 12
II. KUR’ÂN’IN MESAJINI
ANLIYORUM
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 20
II. KUR’ÂN’IN MESAJINI
ANLIYORUM
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 23
II. KUR’ÂN’IN MESAJINI
ANLIYORUM
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 44
II. KUR’ÂN’IN MESAJINI
ANLIYORUM
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 55
II. KUR’ÂN’IN MESAJINI
ANLIYORUM
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 63
II. KUR’ÂN’IN MESAJINI
ANLIYORUM
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 65
II. KUR’ÂN’IN MESAJINI
ANLIYORUM
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 68
Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37 01 – 0535 467 34 67
AKI EĞĐTĐM SINAV HĐZ. BAŞARI DERGĐSĐ YAYINLARIKayhan Mahallesi Kirişçikızı Çıkmazı No:
10 Sönmez Đş Merkezi Arkası Heykel Osmangazi / Bursa
www.imamhatipdeneme.com
BURSA İMAM HATİP OKULLARI GERİ DÖNÜŞÜM VE KAZANIM SINAVI_2
ORTAOKUL MESLEK DERSLERİ 6.sınıf ÇÖZÜMLERİ
A KİT.
SORU
NUM.
KUR'AN-I KERİM
10
D
B KİT.
SORU
NUM. KAZANIM
1. Okunuşla ilgili bazı harf ve
işaretlere dikkat ederek
Kur’an’ı
okur.
3
3.
Kur'an-ı
Kerim'i okurken,
KUR'AN-I KERİM
11
C
4
Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl
ve
Medd-i Munfasıl'ı
ayırt eder. II. TECVİT BİLGİSİ
3. Kur'an-ı
Kerim'i okurken,
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 94
KUR'AN-I KERİM
12
B
5
Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl
ve
Medd-i Munfasıl'ı
ayırt eder. II. TECVİT BİLGİSİ
3. Kur'an-ı
Kerim'i okurken,
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 95
KUR'AN-I KERİM
13
B
6
Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl
ve
Medd-i Munfasıl'ı
ayırt eder. II. TECVİT BİLGİSİ
3. Kur'an-ı
Kerim'i okurken,
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 96
KUR'AN-I KERİM
14
A
7
Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl
ve Medd-i Munfasıl'ı ayırt eder. II. TECVİT BİLGİSİ
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 97
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 99
DERS ADI
CEVAP
KONU
ÇÖZÜM YERİ
I. OKUNACAK SURE VE
AYETLER
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 93
KUR'AN-I KERİM
15
D
8
5. Ezberlenen surelerin
anlamlarını ana hatları ile
açıklar.
3.
Kur'an-ı Kerim'i okurken,
KUR'AN-I KERİM
16
A
9
Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl
ve Medd-i Munfasıl'ı ayırt eder. II. TECVİT BİLGİSİ
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 97
10
5. Ezberlenen surelerin
anlamlarını ana hatları ile
açıklar.
III. EZBERLENECEK DUALAR,
SURELER VE ANLAMLARI
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 100
11
5. Ezberlenen surelerin
anlamlarını ana hatları ile
açıklar.
III. EZBERLENECEK DUALAR,
SURELER VE ANLAMLARI
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 102
12
5. Ezberlenen surelerin
anlamlarını ana hatları ile
açıklar.
III. EZBERLENECEK DUALAR,
SURELER VE ANLAMLARI
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 103
III. EZBERLENECEK DUALAR,
SURELER VE ANLAMLARI
KUR'AN-I KERİM 6 DERS
KİTABI SF: 103
KUR'AN-I KERİM
KUR'AN-I KERİM
KUR'AN-I KERİM
17
18
19
B
A
D
KUR'AN-I KERİM
20
C
13
TDB
1
D
14
TDB
2
B
15
4. Ezberlenecek sureleri
usulüne
uygun olarak ezberler.
3. İyi insan olabilmek için
Kur'an ve Hadislerde tavsiye
edilen temel özellikleri fark
6. Yardımsever ve cömert
olmanın iyi insan olmanın
temel özelliklerinden olduğunu
TDB
3
A
16
5. Neslin korunması için
İslam’ın
açıklar.
4. Kişinintavsiyelerini
dinini yaşamasının
TDB
4
D
17
TDB
5
C
18
TDB
6
C
19
TDB
7
D
20
TDB
8
B
1
TDB
9
A
2
TDB
10
D
3
TDB
11
C
4
TDB
12
B
5
TDB
13
D
6
insani bir hak olduğunu fark
eder.
8. İslam’ın özel mülkiyeti
korumaya verdiği önemi
kavrar.
III. EZBERLENECEK DUALAR,
SURELER VE ANLAMLARI
2. İyi İnsanın Temel Özellikleri
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 18
2. İyi İnsanın Temel Özellikleri
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 29
4. Neslin Korunması
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 53
3. Dinin Korunması
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 50
6. Malın Korunması
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 62
1. Ezan ve Kamet’in namaza
çağrı olduğunu açıklar
5. Beş vakit namaz ile cenaze 1. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
namazı ve cuma namazının
kılınışını kavrar.
6. Namazın Çeşitleri ve Kılınışları
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 65
3. Namazı gerektiği gibi
kılmanın
önemini
kavrar.
9. Cemaatle
namaz
kılmanın
insanî ilişkilere katkısını
örneklerle açıklar.
2. Namazın Farzları
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 69
7. Cemaatle Namaz
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 91
8. Peygamberimizin kıldığı
nafile namazları açıklar.
5. Beş vakit namaz ile cenaze
namazı ve cuma namazının
kılınışını kavrar.
4. Allah’a imanın fert ve
toplum hayatındaki
yansımalarını örneklerle
4. Allah’a imanın fert ve
toplum hayatındaki
yansımalarını örneklerle
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 77
TDB İHO 6 DERS KİTABI
6. Namazın Çeşitleri ve Kılınışları SF: 79
TDB İHO 6 DERS KİTABI
6. Namazın Çeşitleri ve Kılınışları SF: 80
2. Allah'a İmanın İnsan Hayatına TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 106
Yansımaları
2. Allah'a İmanın İnsan Hayatına TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 106
Yansımaları
www.imamhatipdeneme.com
BURSA İMAM HATİP OKULLARI GERİ DÖNÜŞÜM VE KAZANIM SINAVI_2
ORTAOKUL MESLEK DERSLERİ 6.sınıf ÇÖZÜMLERİ
3. Meleklere İnanıyorum
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 109
1. Allah'a İnanıyorum
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 103
4. Meleklerin Özellikleri ve
Görevleri
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 109
6. Cin ve Şeytan
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 114
1. Doğum
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 121
hastalanınca tedavi olmanın
İslam'ın
birkorumanın
emri olduğunu
3. Sağlığı
ve
2. Hastalık
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 126
13
hastalanınca tedavi olmanın
İslam'ın bir emri olduğunu
2. Hastalık
TDB İHO 6 DERS KİTABI
SF: 126
10
İfadelerinde çevresindeki
nesneleri renkleriyle betimler.
1. KONU: Ulaşım Araçları
ARAPÇA DK SF: 77
11
Duyduğu soru ifadelerinin ne
ile ilgili olduğunu tahmin eder. 3. KONU: Seyahat Acentesinde
ARAPÇA DK SF: 85
12
Sözcük öbeklerini basit
bağlaçlarla bağlar.
ARAPÇA DK SF: 86
13
Tanıdığı ifadeleri doğru şekilde
yazar.
2. KONU: Otobüste
ARAPÇA DK SF: 81
14
Konuşma esnasında bağlaçları
kullanır.
2. KONU: Otobüste
Kısa ve çok basit diyalog ve
ARAPÇA DK SF: 83
15
metinlerle ilgili basit, açık ve
anlaşılır
kısa cevaplar
Yaşadığısorulara
yeri ve çevresini
çok 1. KONU: Kahvaltıda
ARAPÇA DK SF: 62
16
basit söz öbekleriyle yazılı
olarak betimler.
1. KONU: Ulaşım Araçları
ARAPÇA DK SF: 79
17
İfadelerinde çevresindeki
nesneleri renkleriyle betimler.
1. KONU: Ulaşım Araçları
ARAPÇA DK SF: 80
ARAPÇA DK SF: 64
7. Meleklerin isim ve
görevlerini açıklar.
TDB
14
B
7
TDB
15
A
8
TDB
16
C
9
TDB
17
D
10
TDB
18
C
11
toplumda var olan yanlış
bilgileri
farksonrasında
eder
2. Doğum
çocuk
için yapılan uygulamaları
kavrar.
3. Sağlığı korumanın ve
TDB
19
A
12
TDB
20
B
ARAPÇA
1
A
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
2
3
4
5
6
7
8
C
C
B
B
A
D
B
3. İsim ve sıfatlarıyla Allah'ı
tanır.
8. Meleklerin özelliklerini
İslam’ın temel kaynaklarına
göre
farkveeder.
11. Cin
şeytanla ilgili
3. KONU: Seyahat Acentesinde
ARAPÇA
9
B
18
Basit, açık, yavaş ve anlaşılır
günlük konuşmaları takip eder. 2. KONU: Öğle Yemeğinde
ARAPÇA
10
A
19
Sözcük öbeklerini basit
bağlaçlarla bağlar.
3. KONU: Akşam Yemeğinde
ARAPÇA DK SF: 68
ARAPÇA
11
D
20
1-12 arası sayıları yazılı
ifadelerinde kullanır.
3. KONU: Akşam Yemeğinde
ARAPÇA DK SF: 69
ARAPÇA
12
C
1
ARAPÇA
13
B
2
Duyduğu soru ifadelerinin ne
ile
ilgili olduğunu
eder. 1. KONU: Ben Hastayım
Okuduğu
kısa ve tahmin
basit metinle
ilgili çok kısa ve net soruları
anlar.
1. KONU: Ben Hastayım
Kısa ve çok basit diyalog ve
ARAPÇA
14
A
3
metinlerle ilgili basit, açık ve
anlaşılır
cevaplar 3. KONU: Hasta Ziyareti
Duyduğusorulara
dinlediğikısa
ifadelerde
ARAPÇA DK SF: 50
ARAPÇA
15
C
4
metinlerde geçen sayıları
gösterir.
ARAPÇA DK SF: 39
ARAPÇA
16
D
5
Tanıdığı ifadeleri doğru şekilde
yazar.
1. KONU: Kahvaltıda
Arkadaşlarını, aile bireylerini
ARAPÇA DK SF: 61
ARAPÇA
17
C
6
ve çevresindekileri basit söz
öbekleriyle ve kısa cümlelerle
3. KONU: Resim Sergisi
ARAPÇA DK SF: 40
ARAPÇA
18
B
7
Basit, açık, yavaş ve anlaşılır
günlük
konuşmaları
takip eder. 1. KONU: Ben Hastayım
Basit kısa
metinlerdeki
ARAPÇA DK SF: 47
ARAPÇA
19
A
8
ARAPÇA
20
D
9
bilmediği sözcüklerin
anlamlarını
tahmin eder.
Basit kısa metinlerdeki
bilmediği sözcüklerin
anlamlarını tahmin eder.
3. KONU: Resim Sergisi
ARAPÇA DK SF: 45
ARAPÇA DK SF: 46
3. KONU: Akşam Yemeğinde
ARAPÇA DK SF: 70
2. KONU: Otobüste
ARAPÇA DK SF: 82
Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37 01 – 0535 467 34 67
AKI EĞĐTĐM SINAV HĐZ. BAŞARI DERGĐSĐ YAYINLARIKayhan Mahallesi Kirişçikızı Çıkmazı No:
10 Sönmez Đş Merkezi Arkası Heykel Osmangazi / Bursa
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content