close

Enter

Log in using OpenID

8. GÜN

embedDownload
8.
GÜN
1
1. sınıf • 8. fasikül
HAYAT BİLGİSİ
ARKADAŞIM OLUR MUSUN?
Aşağıdaki fotoğraflardan Atatürk ile ilgili olanları işaretleyelim.
✖
✖
1. sınıf • 8. fasikül
✖
2
HAYAT BİLGİSİ
ATATÜRK'ÜN HAYATI
( Aşağıdaki cümleleri çocuğunuza okuyunuz. )
Doğru cevabı boyayalım.
Atatürk'ün evi Selanik'tedir.
evet
hayır
Atatürk 1938 yılında doğdu.
evet
hayır
Atatürk 1881 yılında hayata
gözlerini yumdu.
evet
hayır
Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda
hayata gözlerini yumdu.
evet
hayır
Atatürk'ün kabri Ankara'dadır.
evet
hayır
Atatürk'ün kabrinin adı Anıtkabir'dir.
evet
3
hayır
1. sınıf • 8. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
HARFLERİ BOYAYALIM
Aşağıda verilen harflerden ”s" ve "d" harflerini bulalım ve
boyayalım.
m D l
n
d b
S L u s
t ü
Y
s
o k
K ü d
D
S
1. sınıf • 8. fasikül
4
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
ADIMI BUL, EŞLEŞTİR
Verilen görsellerle isimlerini eşleştirelim.
makas
sinek
saat
askı
sıra
mısır
5
1. sınıf • 8. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
CÜMLEYİ TAMAMLAYALIM
Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayalım.
aslan
simit
armut
makas
lale
Sema o aslan tatlı.
Talat makas al.
Mutlu simit ye.
Dede yedi lale al.
Elli sandık armut al.
1. sınıf • 8. fasikül
6
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
OKUYALIM, YAZALIM
Aşağıdaki cümleleri okuyalım ve yazalım.
Dede dal kırıldı.
Elli demet lale iste.
Dursun dondurma ye.
Dayı Dilek nerede?
7
1. sınıf • 8. fasikül
SEVİMLİ
MATEMATİK
KÜPLERİ TOPLA
Aşağıdaki küpleri sayalım. Toplam küp sayılarını altlarına
yazalım.
5 + 7 + 4 = 16
7 + 3 + 6 = 16
4 + 4 + 3 = 11
3 + 4 + 4 = 11
4+1+ 3 =8
1. sınıf • 8. fasikül
8
SEVİMLİ
MATEMATİK
SAY, EŞLEŞTİR
Boncukları sayalım ve uygun sayılarla eşleştirelim.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9 11
10 12
11
1
2
3
4
5
6
13
1
2
3
4
5
6
7
8 11
9 12
10 13
9
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
1. sınıf • 8. fasikül
HEM DİNLİYORUM
HEM ANLIYORUM
NASRETTİN HOCA
(Aşağıdaki hikayeyi çocuğunuza okuyunuz.)
Bir gün hoca ve kar›s› bir
göl kenar›na çamafl›r y›kamaya
gitmifller. Han›m›n akl›na birden
h›rs›zlar gelmifl. Hoca'ya "Sen
eve git bugünlerde h›rs›z çok."
demifl. "Sak›n kap›y› yaln›z
b›rakma. Kapının yanında dur."
diye de s›k›ca tembihlemifl.
Hoca kap›da beklerken komflunun çocu€u gelip "Akflama bizimkiler
size gelecek." demifl. Hoca bunu han›m›na haber verebilmek için
kap›y› s›rt›na al›p gitmifl.
Bunu gören han›m› çok flafl›rm›fl. "Bu kap› da neyin nesi?" diye
sormufl. Hoca da "Sen sak›n kap›y› yaln›z b›rakma demedin mi?
Ben de s›rt›ma al›p getirdim." demifl.
Dinlediğimiz hikayeye göre, hoca sırtına aşağıdakilerden
hangisini alıp karısının yanına gitmiş? İşaretleyelim.
✖
1. sınıf • 8. fasikül
10
SÜPER ZEKA
Bilmecelerle cevaplarını eşleştirelim.
İstanbul 'un uçan
ilçesi hangisidir?
D harfi
İstanbul 'un en
küçük ilçesi hangisidir?
Kartal
Hangi
yolda
yürünmez?
Bebek
Dersin başında
ne vardır?
Hava
yolunda
11
1. sınıf • 8. fasikül
GÖRSEL
OKU-YORUM
GÜNEŞLİ BİR GÜN
Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayalım.
1
Bisiklete binen kızın saçları ne renktir?
Sarı
2
Tahterevalliye binen çocukların cinsiyeti nedir?
Erkek
3
4
Beyaz şortlu çocuk hangi oyuncakla oyun oynuyor?
Kaydırak
Top oynayan çocukların tişörtleri ne renktir?
Pembe
1. sınıf • 8. fasikül
12
GÜNÜN OYUNU
HANGİSİ YOK?
Derslere uygun birkaç nesne, bir masan›n üzerine ya da oyun
alan›na konur. Her biri çocuklara "Bunun ad› nedir?" diye gösterilerek sorulur. Çocuklar her nesnenin ad›n› söylerler.
‹çlerinden biri ebe seçilir, d›flar› ç›kar›l›r. Ebe d›flar›dayken, nesnelerden biri saklan›r. Ebe içeri ça€›r›l›r. "Demin burada bulunan
nesnelerden hangisi şimdi yok?" diye sorulur.
Bilirse ebelikten kurtulur. Kurtulan çocuk, bir baflka çocu€u
ebe seçer. Oyun böylece sürer.
13
1. sınıf • 8. fasikül
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Yandaki görselin ismi nedir? Yuvarlak içine alalım.
1
simit
saat
sıra
2
Aşağıdaki görsellerden isminde "s" sesi bulunan hangisidir?
İşaretleyelim.
3
Aşağıdaki görsellerden hangisinin isminde "d" sesi bulunmaktadır? İşaretleyelim.
4
"d" sesinin büyük harfle yazılışı hangisidir? İşaretleyelim.
b
B
C
D
✖
1. sınıf • 8. fasikül
14
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
5
+
6
=
Yandaki işleme göre boş kutuya kaç
portakal koyarız? Yuvarlak içine alalım.
7
4
5
6
✖
7
7 sayısının okunuşu hangisidir? Yuvarlak içine alalım.
altı
8
9
Araba ve motorsikletin tekerleklerinin
sayısı toplam kaçtır? İşaretleyelim.
6
7
8
iki
on
yedi
"Domates" sözcüğü kaç harften oluşur? Bulalım ve yuvarlak
içine alalım.
6
7
8
15
9
1. sınıf • 8. fasikül
SEVGİLİ
GÜNLÜĞÜM
Bugün aklınızda kalan bir olayı ya da istediğiniz bir varlığı, resim
yaparak anlatınız.
1. sınıf • 8. fasikül
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 707 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content