close

Enter

Log in using OpenID

Copy of İlhan ( 7 Kasım Revize )

embedDownload
07 Kasım 2014 Cuma
08:30 - 10:00
Baş Boyun Cerrahisi - Larengoloji Salonu
Otoloji, Nörootoloji ve Odyoloji Salonu
Panel
Panel
Tiroid kanserlerinde multidisipliner yaklaşım
Moderatör
Dr. Hakan KORKMAZ
Dr. Belgin EFE- Tiroid nodüllerine endokrinolog yaklaşımı
Dr. Alper CEYLAN - Tiroid cerrahi anatomi ve komplikasyonlardan kaçınma
Dr. Ömer AYDIN - Mikrokarsinomlara yaklaşım
Konuşmacılar
Dr. Kürşat GÖKCAN - Tiroid kanserleri: Boyuna yaklaşım
Dr. Çetin VURAL - Tiroid kanserleri: Revizyon tiroid cerrahisi
Fasiyal Paralizi: Tanı-evreleme-tedavi
Dr. Nuri ÖZGİRGİN
Dr. Onur ODABAŞI - Fasiyal sinir paralizi: Etiyoloji ve klinik
Dr. Mehmet Ziya ÖZÜER - Fasiyal sinir paralizi: Hangi evreleme yöntemi?
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU - Fasiyal sinir paralizi: Medikal tedavi
Dr. Sertaç YETİŞER - Fasiyal sinir paralizi: Cerrahi tedavi
Dr. Özcan ÇAKMAK - Fasiyal reanimasyon
Rinoloji-Alerji-Fasiyal Plastik Salonu
10:30 - 11:00
Alerjik Rinit
Dr. Kemal UYGUR
Dr. Murat Cem MİMAN
Dr. Müge ÖZCAN
Dr. Bülent TOPUZ
Dr. Berna USLU COŞKUN
Dr. Ahmet URAL
Konferans
Konferans
Konferans
Nasıl Yapıyorum?
Dr. Adil ERYILMAZ
Dr. Cemal CİNGİ
Dr. Sefa DEREKÖY
Dr. Nermin BAŞARER - Dil kanserlerinde cerrahi tedavi
Oturum Başkanı
Dr. Metin AKINER
11:00 - 11:30
Dr. Bülent GÜRSEL - Geçmişten günümüze meniere hastalığı
Dr. Oliver ADUNKA - Direct recordings or cochlear function
Konferans
Dr. Adil ERYILMAZ
Dr. Oliver ADUNKA - Hearing preservation cochlear implantation
Dr. Norman PASTOREK - The Hidden Ala Syndrome
Konferans:
Dr. Cemal CİNGİ
Dr. Norman PASTOREK - Blepharoplasty
Dr. Cem KEÇİK - Stajyerlikten emekliliğe KBB hayatım
Soru cevaplar
Soru cevaplar
Soru cevaplar
Balkan KBB Panelleri 1
Konferans
Genç Bakış Salonu
Panel
Baş boyun kanserlerinde N0 boyuna yaklaşım
Dr. Barlas AYDOĞAN
Dr. Aylin ERYILMAZ- NO boyuna yaklaşımda fikir ayrılıkları ve nedenleri
Dr. Erkan VURALKAN- Larenks kanserinde N0 boyuna yaklaşım
Dr. Demir BAJİN - Melanomda N0 boyun ve parotise yaklaşım
Dr. Süha BETON- Oral kavite kanserlerinde N0 boyuna yaklaşım
Dr. Bora BAŞARAN- Tükürük bezi kanserlerinde N0 boyuna yaklaşım
Dr. Gürkan KAYABAŞOĞLU- Deri YHK kanserlerinde N0 boyun ve parotise yaklaşım
Dr. Suat TURGUT - Tek İşiten kulakta kolesteatom
Dr. Selahattin GENÇ - Perikondriumu korunmuş adapalizat timpanoplasti
Dr. Abdullah AYÇİÇEK - BAHA Uygulamamız
Dr. Aslı ŞAHİN YILMAZ - Sialoendoskopi deneyimimiz
Dr. Harun CANSIZ - Önkafa tabanı tümörlerine yaklaşımım
Dr. Yavuz UYAR - Lateral kafa tabanı tümörlerine yaklaşımım
Soru cevaplar
Nasıl yapıyorum?
Dr. Suphi MÜDERRİS
Dr. Osman Kürşat ARIKAN - Tiroidektomi ameliyatında sürekli vagal
sinir monitörizasyonu
Panel
Boyun kitlelerine yaklaşım
Dr. Seyhan ALKAN
Dr. Esra SÖZEN - Boyun kitlelerine yaklaşım algoritması.
Dr. Çağatay OYSU - Transoral robotik supraglottik larenjektomi
Dr. Turhan SAN - Lenf nodu ne zaman lenfadenopati olur?
Dr. Sedat AYDIN - Laringosel eksizyonu (tiroid kartilajın korunduğu yeni bir teknik)
Dr. Meltem AKPINAR - Tiroidektomide rekürren sinirin bulunması
Dr. Utku AYDİL - Parotis cerrahisinde n. aurikularis magnus korunması
ve sternokleidomastoid kas ile defekt rekonstrüksiyonu
Dr. Kamil Hakan KAYA- Bening vs Malign ayırımını nasıl yapıyorum? Ne zaman hangi biyopsi?
Dr. Mehmet Emre DİNÇ- Enfeksiyöz boyun kitlelerine yaklaşım: Ayırıcı tanı ve tedavi
Soru cevaplar
Dr. Kadir İMRE- Konjenital boyun kitlelerine yaklaşım: Ayırıcı tanı ve tedavi
Dr. Zeliha KAPUSUZ- Neoplastik boyun kitlelerine yaklaşım: Ayırıcı tanı ve tedavi
ÖĞLE YEMEĞİ
12:00 -13:00
13:00 -14:30
Genel KBB ve Uyku Bozuklukları Salonu
Panel
Dr. Ömer Faruk ÜNAL
Dr. Sinan ATMACA
Dr. Umut AKYOL
Dr. Mehmet ADA
Dr. Taner Kemal ERDAĞ
Dr. Serdar AKYILDIZ
Dr. Sefa KAYA
Konferans
11:30 - 11:45
Panel
Pediatrik Havayolu Hastalıklarına Yaklaşım (Olgu Tartışmaları)
KAHVE ARASI
10:00 - 10:30
Oturum Başkanı
Pediatrik KBB Salonu
Panel
Endoskopik sinüs cerrahisi: Komplikasyonlar
Dr. Fikret İLERİ
Dr. Nesil KELEŞ - Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar: Kanama
Dr. Yücel AANADOLU - Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar: Göz komplikasyonları
Dr. Cem MEÇO - Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar: BOS rinore
Dr. Raşit MİDİLLİ - Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar
Dr. Hakan CINCIK - Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar koku alma bozukluğu
Yuvarlak Masa
Erken evre laringeal kanserlerde multidisipliner yaklaşım
Moderatör
Dr. Levent SOYLU
Dr. Erkan KIYAK
Dr. Ümit TUNÇEL
Dr. Hakan COŞKUN
Konuşmacılar
Dr. Kezban GÜRBÜZ
Dr. Mustafa CENGİZ
Balkan KBB Panelleri 2
Balkan KBB Panelleri 3
Yakında açıklanacaktır.
Yakında açıklanacaktır.
Oturum Başkanı: Dr. ENVER ALTAŞ
Dr. Janice PASTOREK - PRP preparation and usage on the face
Yakında açıklanacaktır.
Konferans
Oturum Başkanı: Dr. ENVER ALTAŞ
Dr. David KENNEDY - What's new in sinus surgery, and where are we going?
Panel
Tinnitus tanı ve tedavisinde yenilikler
Dr. Faruk OKTAY
Dr. İldem DEVECİ- Tinnitus: Objektif vs Subjektif Ayrımı
Dr. Rıza DÜNDAR- Tinnitus olgusunda radyolojinin yeri: Hangi Tetkik? Ne zaman?
Dr. Deniz Tuna EDİZER- Tinnitus olgusunda odyolojik test bataryalarının yeri: Hangi Tetkik? Ne zaman?
Dr. Funda TÜMKAYA- Bilateral tinnitus olgusuna yaklaşım algoritması ve tedavisi
Dr. Zerrin COŞKUN- Unilateral tinnitus olgusuna yaklaşım algoritması ve tedavisi
Dr.Güler BERKİTEN - Medikal tedavinin yeri ve seçenekleri
Konferans
Oturum Başkanı
Dr.Tevfik AKTÜRK
14:30 -15:00
Dr. Ehab HANNA - Sinonasal carcinoma management
Konferans:
Oturum Başkanı
15:00 -15:30
Dr.Tevfik AKTÜRK
Dr. Ken Ichi NIBU - Current management of oropharyngeal cancers
Konferans
Dr. Hüsnü Özek
Dr. Anil LALWANI - What’s new in cochlear implants?
Konferans
Dr. Hüsnü Özek
Ody. Dr. Gonca SENNAROĞLU - İşitme kayıplı çocuğun odyolojik değerlendirilmesi
Konferans
Oturum Başkanı: Dr. Hesham NEGM
Dr. David KENNEDY - Frontal sinus surgery: choosing the best option
Konferans
Oturum Başkanı: Ender İNCİ
Dr. Sultan AYDOĞDU - Mukopolisakkaridozis ve KBB
Konferans
Oturum Başkanı: Dr. Hesham NEGM
Dr. David KENNEDY - Medical and surgical management of the
patient with recalcitrant chronic rhino sinusitis
Konferans
Oturum Başkanı: Ender İNCİ
Dr. Bülent KARADAĞ - Öksüren çocuğa yaklaşım
Ody. Dr. Esra YÜCEL - İşitme kayıplı çocuğun rehabilitasyonu
15:30 -16:00
16:00 -19:00
KAHVE ARASI
TKBBV EĞİTSEL KURSLARI
Panel
Nasıl Yapıyorum?
Oturum Başkanı: Sedat ERKUŞ
Dr. Cem SAKA - Frontal sinus yaklaşımları, Draf operasyonları
Dr. Ercan PINAR - Endoskopik BOS rinore tamiri
Dr. Evren ERKUL - Endoskopik endonasal transsfenoidal hipofiz cerrahisi
Dr. Emel ÇADALLI TATAR: JNA cerrahisi
Dr. Selim ERBEK - Inverted papillom cerrahisi
Dr. Gediz SERİN - Uyku endoskopisi ve KBB açısından önemi
Vertigo tanı ve tedavisinde yenilikler
Dr. Muzaffer KANLIKAMA
Dr. Abdullah DALGIÇ - Vertigo: Periferal vs Santral Ayrımı
Dr. Yeşim BAŞAL - Vertigo: Muayene ve Değerlendirme
Dr. Mustafa KONAKLIOĞLU- Vertigo: Medikal tedavinin rolü
Dr. Ahmet Volkan SUNTER- Vertigo: Cerrahinin rolü
Dr. Medine KARA: Repozisyon Manevraları
Dr. Recep KARAMERT: Vertigoda rehabilitasyon
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content