close

Enter

Log in using OpenID

Ocak 2015 - Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
SAYI: 2
RİZE MEM AR-GE
Sayı 2
Ocak 2015
GİRİŞ
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı başlangıcında müdürlüğümüz bünyesinde ARGE birimi bulunmamaktaydı. 2015-2019 Stratejik Plan hazırlığı nedeniyle ilimizde İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planını hazırlamak ve il genelinde Stratejik Plan çalışmalarını koordine etmek üzere 21/10/2013 tarihinde okul müdür yardımcıları B. Bekir BULUT
ve Mustafa GÜVEN görevlendirilmiş olup, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan 2015-2019
Stratejik Plan Hazırlık Programı doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedirler.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 08/05/2014 tarihinde yayımlanan AR-GE Birimleri Yönergesi hükümlerince Rize Mili Eğitim Müdürlüğü
AR-GE biriminde görevlendirilmek üzere 2 ASKE (Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite
Geliştirme Ekibi, 1 PEK (Projeler Ekibi) olmak üzere toplam 3 (üç) kontenjan verilmiştir.
2015-2019 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları tamamlanana kadar SP ekibinde
bulunan B. Bekir BULUT ve Mustafa GÜVEN, ASKE (araştırma, stratejik planlama ve
kalite geliştirme ekibi) de görevlendirilmiş olup, PEK’te ( projeler ekibi ) Onur KASAP
görev yapmaktadır.
Müdürlüğümüz AR-GE birimi 3 kişi ile Stratejik Planlama, EKYS, diğer faaliyet ve
projelerle ilgili görevlerini sürdürmektedir.
Rize MEM
Ar-Ge Birimi
RENK Projesi ………………………………………………..…………………...……………………….. 1
* Genel Bilgiler
* Okuma Etkinlikleri
* TEOG-YGS Deneme Sınavları
* Değerler Eğitimi
* Randevulu Veli Görüşmeleri
Stratejik Planlama Çalışmaları ……………………………………….……………………….5
Açık Lise Diploma Töreni …………………………………….………….………………...…….. 6
TÜBİTAK Projeleri
……………………………..……………….……………………………....….... 7
* Bilim Fuarları
AB Projeleri ……...….………………………………………………….………….………….….………. 8
* eTwinning
* Erasmus+
* İlimizde Erasmus+ Projeleri
İletişim Bilgileri ………………………………………………………………...…………….……… 10
AR-GE bülteni Rize Mem AR-GE birimi tarafından Temmuz ve Ocak aylarında yılda iki kez çıkarılır.
SAYI 2
R İ Z E M E M AR - G E
SAYFA 1
S
ayın Valimiz Ersin YAZICI tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile yapılan toplantılarda ilimizin eğitim
seviyesinin daha da yükseltilmesi için 2014-2015 eğitimöğretim yılından başlamak üzere il genelinde bir proje hazırlanması kararlaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi
tarafından tüm iç ve dış paydaşların görüşleri ışığında taslak doküman
hazırlandı. Projenin ismi RENK (Rize’de Eğitime Nitelik Kazandırma) olarak AR-GE Birimi tarafından belirlendi. Proje logosu ise
Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar öğretmenleri Ali
Çavuş KARPUZ ve Şaban Ali ASLIŞEN tarafından oluşturuldu.
Sayın Valimizin bizzat katılımları ile Ridos Otelde RTE
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, 11 İlçe Kaymakamı, İl
Milli Eğitim Müdürümüz, İl MEM Şube Müdürleri, İlçe Milli
Eğitim Müdürlerimizin katılımları ile bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda bütün katılımcılar fikirlerini beyan etmiş son
olarak 5 tema ve on iki maddeden oluşan bildiri yayımlanmıştır.
İl genelinde yapılan geniş katılımlı toplantıların ardından proje dokümanına son şekli verilerek
RENK Projesi Sayın Valimiz Ersin YAZICI tarafından 11.09.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe
konulmuştur.
SAYI 2
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 2
P
roje tanıtım toplantısı ilk olarak merkez ilçede 30 Eylül 2014 tarihinde öğretmen evinde yapıldı. Sunumu bizzat
Rize Valisi Ersin YAZICI’nın yapmış
olduğu toplantıya Rize Belediye Başkanı Prof.
Dr. Reşat KASAP, RTE Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Garnizon Komutanı İsmet
CANSARAN, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim
Müdürü, İl MEM ve İlçe MEM yöneticileri,
okul/kurum müdürleri, yerel ve ulusal medya
temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. İlçelerde de toplantılar Sayın Valimiz Ersin YAZICI,
Rize Milli Eğitim Müdürü Şemsettin DURMUŞ
ve ilçe yöneticilerinin katılımları ile gerçekleşmiştir.
Proje tanıtım toplantıları Rize genelinde tüm
ilçeleri kapsayacak şekilde sekiz oturum halinde gerçekleşti. Yapılan toplantılara Sayın Valimiz bizzat katıldı. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, yerel
yöneticiler, il ilçe kurum müdürleri, öğretmenler, STK
Temsilcileri, okul aile birlikleri, yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılımı ile RENK Projesi tanıtım toplantıları yapılmıştır. Toplantılarda İl Milli Eğitim Müdürümüz Şemsettin DURMUŞ, İlçe Kaymakamları ve Sayın Valimiz konuşmalar yapmış RENK Projesiyle stratejik olarak nasıl bir yol izlenerek nelerin hedeflendiği ve nasıl yürüyeceği hususunda bilgiler vermişlerdir.
SAYI 2
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 3
Okuma Etkinlikleri
P
roje kapsamında ilimiz genelinde tüm okullarda haftada en az
iki ders saati olacak şekilde okuma saatleri belirlenmiştir. Sayın Valimizin, belediye başkanımızın, rektörümüzün, milletvekillerimizin, garnizon komutanımızın, üst düzey birim müdürlerinin, velilerin, iş adamlarının, basın mensuplarının, STK Temsilcilerinin ve üniversite öğrencilerinin katılımları ile okullarımızın okuma saatlerine eşlik edilmiş olup bu etkinlikler devam etmektedir.
Ayrıca okullarımız belediye başkanlığının, hayırseverlerin, STK’ların ve velilerin katkıları ile okul ve
sınıf kütüphanelerini zenginleştirmeye devam etmektedir.
Sayın Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüz öğrencilerle birlikte kitap okudular...
Belediye başkanımız öğrencilerle birlikte...
RTE Üniversitesi Rektörü okuma etkinliğinde...
Garnizon Komutanı da okuma etkinliklerine
destek verdi...
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
yönetim kurulu üyeleri okuma etkinliğinde...
Okuma etkinliklerine ilimiz Milletvekilleri de
katıldı...
SAYI 2
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 4
TEOG-YGS Hazırlık Sınavları
İ
limiz genelinde 5, 6, 7, 8. Sınıf seviyesinde 18.297 öğrencimize
TEOG”a hazırlık sınavı, 9.10.11.12. ve hazırlık sınıflarında okuyan
toplam 20.733 öğrencimize YGS’ye hazırlık sınavı yapılmıştır. Yapılan sınavlara ait sonuçlar İl/İlçe/Okul/Öğrenci temelli olarak analiz edilerek İl MEM AR-GE Birimi tarafından raporlaştırılmıştır. Müdürlüğümüzün web sitesinde bulunan RENK Projesi sayfasında yayımlanmış aynı zamanda okul müdürlükleri ile paylaşılmıştır.
İkinci dönemde 1YGS, 1 LYS ve iki TEOG
olmak üzere ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamını kapsayacak şekilde hazırlık sınavının yapılması
planlanmış ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
http://rize.meb.gov.tr/www/renk-rizede-egitimenitelik-kazandirma-projesi/icerik/969
Değerler Eğitimi
M
illi Eğitim Müdürlüğümüz tarafından
her aya ait değer temaları belirlenmiş
olup, okullarımızda işlenmeye başlamıştır. Değer temalarının muhteviyatının öğrencilerimizde davranışa dönüşmesi için, öğretmenlerimiz yoğun bir çaba sarf etmektedir. İlgili
temaya uygun olarak okullarımızda yarışmalar yapılmakta , panolar hazırlanmakta ve velilerimize
yönelik etkinlikler de yapılmaktadır..
Randevulu Veli Görüşmeleri
P
roje kapsamında tüm okullarda randevulu veli görüşme sistemine geçilmiş olup
velilerimizin olumlu görüşleri alınmıştır.
Ayrıca okul idareleri ve öğretmenlerimiz
tarafından veli ziyaretleri yapılmaktadır. Hayat
Boyu Öğrenme Strateji Belgesine uygun olarak
Okullarımız velilerine yönelik aile eğitimleri yapmakta, ve böylece düzenlenen kurslarla okul veli
işbirliği artmaktadır.
SAYI 1
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 5
Stratejik Planlama Çalışmaları
2015-2019 SP ÇALIŞMALARI
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının
16/09/2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer
alan 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı ile 2013 Ekim
ayında başlatılmıştır.
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanması, uygulanması ve kurum performans programının oluşturulması ile ilgili stratejik planlama koordinasyon görevlerini yerine getirmek üzere 21/10/2013 tarihinde Okul Müdür Yardımcıları Bektaş Bekir BULUT ve Mustafa GÜVEN
görevlendirilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş 01/11/2013 tarih ve
3248745 sayılı Valilik Oluru ile göreve başlamıştır.
Stratejik Planlama koordinasyon ekibi üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “ Eğitimde Stratejik Planlama” eğitiminden geçirilmiştir.
17-25 Şubat 2014 tarihleri arasında, okul/ kurumdan 2 şer kişi olmak üzere toplamda 448 personele
stratejik planlama eğitimi uygulamalı olarak verilmiş, böylece 2015-2019 Stratejik Planlama süreci Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlar için de başlatılmıştır. Durum Analizi bölümü haziran ayı içerisinde
tüm okul/kurumlardan istenmiş AR-GE Birimimizce kontrol edilerek geri bildirim sağlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07/11/2014 tarih ve
602.04/5109854 sayılı yazısı gereği 2015-2019 SP hazırlık tarihleri güncellenmiş ve yayımlanan Bakanlık SP
Taslağına göre çalışmalar yeniden düzenlenmiştir. Bu
bağlamda İl AR-GE tarafından İlçe MEM SP Ekiplerinden 2’şer kişiye 30 Aralık 2014 tarihinde eğitim verilmiştir.
Birimler
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Okul Öncesi Eğitim Kurumları
İlkokul
İlkokul/ Ortaokul
Ortaokul
Ortaöğretim Kurumları
Yapılan çalışmalar ve planlamalar bakanlığın son
Halk Eğitimi Merkezleri
olarak güncellemiş olduğu takvime göre devam etmek- Öğretmenevleri ve ASO
tedir.
Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü
Rehberlik Araştırma Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Toplam
Stratejik Planlama Çalışmalarının
Yapıldığı Birimler
Adet
1
11
15
27
72
26
64
12
8
1
1
1
239
SAYI 2
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 6
Açık Lise Diploma Töreni
R
ize Valisi Ersin YAZICI, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ, İl Milli
Eğitim Müdürü Şemsettin DURMUŞ, okul/kurum müdürleri
ve vatandaşların katılımıyla 23.12.2014 tarihinde İlimiz Açık
Öğretim Lisesi Diploma Töreni gerçekleştirilmiştir. Törende Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı Açık öğretim etkinliklerini tanıtan sununun ardından Daire Başkanı Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ bir
konuşma yaparak Türkiye’de Açık Öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Sayın Valimiz Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Şemsettin DURMUŞ Açıköğretimin örgün eğitimi tamamlayamayan kişiler için
önemini ve genel olarak eğitimin yaş ve cinsiyet
ayırmadan gerekliliğine vurgu yapan konuşmalarından sonra Açık Öğretim Fakültesini kazanarak öğretmen olan Emine KETENCİ ÇALIK öğrenim hikayesini katılımcılarla paylaştı.
Program eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomalarının verilmesiyle devam etti
ve ardından Halk Eğitimi Merkezi Aşçılık Kursu
kursiyerlerinin hazırlamış olduğu kokteyl ile sona
erdi.
SAYI 2
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 7
TÜBİTAK Bilim Fuarları
T
ÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 5-12. sınıfta okumakta
olan öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve
kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular
üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını
sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyicilere eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmak için TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. 1 Mart - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında en az 1 en fazla 3 gün olacak şekilde düzenlenecek fuarlar için başvurular 17 Kasım 2014- 30 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
TÜBİTAK tarafından fuar için ilimize 20 kontenjan ayrılmış olup 2014 sonu itibariyle bu
kontenjanın 14’ü dolmuştur. Kabul edilen 14 başvurunun 7’si merkez ilçe okullarına aittir. Geriye
kalan 6 kontenjanın da Ocak ayı sonuna kadar dolması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
2014 sonu itibariyle Bilim Fuarı düzenlemek için başvurusu kabul edilen okullarımızın listesi
1
Rize İmam-Hatip Ortaokulu
Merkez
2
Fatih Anadolu Lisesi
Merkez
3
Hüseyin Yardımcı Ortaokulu
Merkez
4
Kıbledağı Şehit Metin Çetin Ortaokulu
Güneysu
5
Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi
Çamlıhemşin
6
Çaykur Ortaokulu
Merkez
7
Yavuz Selim Ortaokulu
Ardeşen
8
Ardeşen Fen Lisesi
Ardeşen
9
Çayırlı Ortaokulu
Kalkandere
10
Rize Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez
11
Çayeli Ahmet Hamdi-Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi Çayeli
12
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ortaokulu
Pazar
13
Rize TOBB Fen Lisesi
Merkez
14
Kurtuluş Ortaokulu
Merkez
SAYI 2
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 8
eTwinning
A
vrupa’daki okullar ve öğretmenler için oluşturulmuş online bir topluluk olan, bütün katılımcı
ülkelerden öğretmenlerin kaydolabildiği ve
birbirlerini bulmak, sanal ortamda tanışmak,
fikir ve örnek uygulama alışverişinde bulunmak, gruplar oluşturmak, öğrenme etkinliklerinde öğrenmek
ve çevrimiçi tabanlı projelere katılmak için çevrimiçi eTwinning araçlarını (Portal ve Masaüstü) kullanmak vb. faaliyetleri yapabilmelerine imkan tanıyan eTwinning Projesi Bakanlığımız Ulusal Destek Servisi himayesinde Merkez Tevfik İleri Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Adil TUĞYAN koordinatörlüğünde yürütülmektedir.
E
rasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları
arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel
faaliyetleri de içermektedir.
Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük
farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve
sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor.
İl Milli Eğitim Ar-Ge birimi sürdürülmekte olan Avrupa Birliği destekli projelerin koordinesi yanında
yeni programa göre uygulanacak projelerin koordinesinde de çalışmalarını sürdürmektedir.
SAYI 2
RİZE MEM AR-GE
SAYFA 9
TEVFİK İLERİ ANADOLU LİSESİ’nin AB PROJESİ
KABUL EDİLDİ
Projemiz 2014 – 2017 tarihleri arasında üç yıl sürecektir. Projemizde Türkiye ile birlikte İspanya, İtalya,
Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya, İzlanda ve
Bulgaristan olmak üzere 9 ülke bulunmaktadır.
Projemizde geliştirmeyi planladığımız konular arasında ;
- Demokrasi bilincinin okullarda öğrencilere benimsetilip
oradan yaşanılan topluma yansımasını sağlamak.
- Dijital Vatandaşlık kavramını benimsetip yaygınlaştırmak ve bilgisayar becerileri geliştirmek.
- Okullarda demokratik uygulamaları yaygınlaştırmak ve
öğrenci
- Eşit Vatandaşlık bilincini yaygınlaştırmak.
- Okullarda kız ve erkek öğrenciler için eşit hakların sağlanmasına
- Okul personeli mesleki gelişim, ebeveyn eğitimleri ve yerel toplum bilgilendirme atölye çalışmaları
düzenlemek.
- Ortak ülkelerdeki farklı demokratik uygulamaları incelemek ve iyi örneklerden esinlenip ülkelere göre
kullanılabilirliklerini
- Yabancı dil eğitimini desteklemek.
- Kültürler arası köprü oluşturmak.
Gayretlerinden ötürü İngilizce Öğretmenimiz Adil TUĞYAN´ı tebrik eder, Projemizin okulumuza ve
ilimize hayırlı olmasını dileriz.
HASAN KEMAL YARDIMCI DENİZCİLİK
ANADOLU MESLEK LİSESİ’nin AB PROJESİ
KABUL EDİLDİ
Projemiz kapsamında ortak olarak aldığımız 8 yurt
içi 2 yurt dışı denizcilik eğitimi kurumları ile 15 gün Letonya’da ,15 gün İspanyada 45 eğitimci ile ‘’denizde güvenlik ve tersanelerde iş ve işçi güvenliği’’ konularında
bilgi paylaşımı sağlanacaktır.Projemiz ile Avrupa´daki
denizcilik eğitimi alanındaki uygulamalar yerinde görülecektir. Bunun yanında ülkemizde son yıllarda oldukça artan
tersanelerdeki işçi ölümlerine ilişkin tersanelerdeki iş ve işçi güvenliğinin sağlanmasına yönelik Avrupa´da alınan tedbirler görülerek alınabilecek olan farklı önlemler öğrenilecektir.
Projenin bir amacı da Türkiye´nin dört bir yanından aldığımız denizcilik eğitimi veren ortak kurumlarımız ile birlikte denizcilik eğitimine ilişkin ulusal bir stratejinin geliştirilmesidir.
İlk olarak İspanya’da 05.04.2015 – 18.04.2015 tarihler arasında 2 hafta Denizde Güvenlik eğitimi alınacak, daha sonra Letonya’da 24.05.2015 – 06.06.2015 tarihler arasında 2 hafta tersanelerde iş ve
işçi güvenliği konusunda eğitim alınacaktır.
SAYI 2
SAYFA 10
RİZE MEM AR-GE
İletişim Bilgileri
İl Ar-Ge Yöneticisi İletişim Bilgileri
Sıra Adı Soyadı
1
Hasan TEKKE
Görevi
Telefon
e-posta
Şube Müdürü
543 340 34 46 [email protected]
Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Ekibi (ASKE) İletişim Bilgileri
Sıra Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-posta
1
Bektaş Bekir BULUT Müdür Yrd (Öğrt) 5052740722
[email protected]
2
Mustafa GÜVEN
[email protected]
Müdür Yrd (Öğrt) 5326008390
Projeler Ekibi (PEK) İletişim Bilgileri
Sıra Adı Soyadı
Onur KASAP
1
Görevi
Öğretmen
İl Ar-Ge Birimi Telefon: 04642130132/1150
İl Ar-Ge Birimi e-Posta: [email protected]
Telefon
5426738677
e-posta
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
3 642 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content