close

Enter

Log in using OpenID

Kooperatif Bilgi Sistemi

embedDownload
T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
47630679
Kooperatif Bilgi Sistemi
DAĞITIM YERLERİ
Kooperatif yönetimleri, sorumluları tarafından yapılmakta olan ortak ve veri giriş
işlemleri, bundan böyle Bakanlığımızca uygulamaya konulan ''Kooperatif Bilgi Sistemi''
(Koop-Bis) üzerinden yapılacaktır.
Sisteme yine, Bakanlık portalı www.gtb.gov.tr sayfası, e-işlemler menüsü, kooperatif
ortakları bilgi girişi sekmesinden, doğrudan:
http://koopbis.gtb.gov.tr/vatandas
adresinden veya e-devlet üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e-hizmet menüsü linkinden
e-devlet oturumu açılarak giriş yapılabilecektir. Sisteme giriş yapabilmek için e-imzaya ya da
e-devlet şifresine sahip olunması gerekmektedir.
Sistem ve girişlerle ilgili bilgiler ekte gönderilmiş ve mail olarak da gönderilecek olup, İl
Müdürlüğümüzden telefonla veya şahsen bilgi alınabilecektir.
İhtiyaç duyulduğunda, kurumunuzca belirlenecek Müdürlüğümüzce de uygun bir
zamanda kooperatif yöneticilerine ve odanız üyesi mali müşavirlere yönelik kısa bir seminer
verilebilecektir.
Bilgilerinizi ve Koop-Bis sistemi ile ilgili bilgilerin ortaklarınız kooperatif yönetimlerine,
yetkili muhasebeci ve mali müşavirlerine bildirilmesini ve sistemin kullanılması hususunda
gereğini rica ederim.
AHMET DEMİRBAĞ
İl Müdürü
Ekler:
Koop.Bis yardım dökümanları.
DAĞITIM:
Esnaf Kefalet Koop. Malatya Bölge Birliği
Serbest Muh.Mali Müş. Odası
Halk Eğitim Binası Ticaret İl Müdürlüğü
Tel:0422 321 11 98
Bilgi İçin: ERDAL ERDEM ŞUBE MÜDÜRÜ
E-Posta:
Fax:0422 325 97 99
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ae503bed-0a91-4c35-b7da-b37f460e8f51 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content